Prodaja:
Blagoja Parovi}a 4, Beograd
D.O.O.
Jankovi}
tel.
Web:
»« gmail.com
e-mail: jankovicdoo½@
site: www.jankovicdoo.rs
+381 (0) 11 2321 092
Proizvodnja:
Jana Kolara 94, St. Pazova
tel. +381 (0) 22 312 116
mob. +381 (0) 64 1127 697,
+381 (0) 61 1443 436,
+381 (0) 64 2006 036
fax. +381 (0) 11 2321 093
Jankovi} d.o.o.
D.O.O.
Jankovi}
Ma{ine i oprema
www.jankovicdoo.rs
[email protected]
Jankovi} d.o.o.
ACC-20 Utiskivanje navoja na aluminijumskim èepovima
Jankovi} d.o.o.
Polu-automatska ma{ina za utiskivanje navoja na aluminijumskim ~epovima.
Izradjena od prohroma, eloksiranog aluminijuma, hromiranog ~elika i netoksi~ne plastike.
Karakteristike:
-Brzina cca 700-1000kom/h (brzina zavisi od pre~nika ~epa i spretnosti radnika)
-Za{tita od prejake sile u toku utiskivanja navoja
-Za{tita od pogre{no uba~ene ambala`e u le`i{te
Dodatne opcije:
-Ugradnja na pokretnu traku za automatski rad.
Pogon:
-Trofazni motor sa reduktorom
-Pritisak do 6 bar-a (0.6 MPa)
AL-60 Automatska etiketirka
Jankovi} d.o.o.
Ma{ina za lepljenje nalepnica sa inkjet {tampom datuma i serije.
Jankovi}
AL-60
Brza, potpuno automatska ma{ina za lepljenje
samolepivih nalepnica sa pokretnom trakom i
rotacionim stolovima RT-80.
Prose~na brzina za nalepnicu duzine 100mm
cca 1600kom/sat
Ma{ina je izradjena od prohroma,
eloksiranog aluminijuma, hromaranog ~elika
i netoksi~ne plastike.
Dodatne opcije:
-Inkjet {tampa datuma i serije
-Rotacioni stolovi
-Pokretne trake
www.jankovicdoo.rs
[email protected]
Jankovi} d.o.o.
VFM-250 Dozator
Jankovi} d.o.o.
Dozator
Izradjen od prohroma, eloksiranog aluminijuma, netoksi~ne plastike i silikona.
Karakteristike:
-Puni od te~nosti do masti
-Zapremina 250ml
-[telovanje brzine doziranja
Dodatne opcije:
-Zapremina po `elji kupca.
-Posuda sa grejanjem.
-Me{a~ sadr`aja u posudi.
-Automatski rad na liniji.
Pogon:
Vazduh pod pritiskom do 6 bar-a (0.6 MP-a)
www.jankovicdoo.rs
[email protected]
Jankovi} d.o.o.
RP-60 Presa za zavarivanje alu-folije.
Jankovi} d.o.o.
Ru~na presa za zavarivanje alu-folije na otvor ambala`e.
Izradjena od prohroma, eloksiranog aluminijuma i netoksi~ne plastike.
Karakteristike:
-[telovanje glave za varenje po visini.
-Precizno {telovanje postolja ambala`e po visini.
-Termostat sa sondom.
Dodatne opcije:
-Tajmer za odredjivanje vremena varenja sa signalnom lampicom.
-Polu-automatski rad.
www.jankovicdoo.rs
[email protected]
Jankovi} d.o.o.
CAW-80 Presa za zavarivanje alu-folije.
Jankovi} d.o.o.
Polu-automatska ma{ina za odsecanje i zavarivanje alu-folije na otvor ambala`e.
Karakteristike:
-Mogu}nost kori{}enja alata razli~itih dimenzija.
-[telovanje svih opcija preko procesora.
Pogon:
-220v
-Vazduh pod pritiskom do 6 bar-a (0.6 MPa)
www.jankovicdoo.rs
[email protected]
Jankovi} d.o.o.
LC-155 Pokretna traka za etiketiranje/{tampanje datuma i serije
Jankovi} d.o.o.
Pokretne trake za etiketiranje/{tampanje datuma i serije.
Ove pokretne trake opremljene su specijalnim mehanizmom koji slu`i za poravnavanje i pravljenje
razmaka izmedju proizvoda.
Prednosti ovakvog konvejera:
-Sigurniji rad senzora etiketirke/{tampa~a.
-Poravnavanjem proizvoda dobija se bolji kvalitet {tampe/lepljenja.
-Kod ru~nog ubacivanja proizvoda na traku nije potrebno praviti razmak, {to znatno ubrzava proces.
-Po potrebi ovaj mehanizam mo`e da zaustavi proizvod u toku lepljenja/{tampanja.
-Pokretna traka je izradjena od eloksiranih aluminijumskih profila na koje je vrlo lako postaviti
dodatne mehanizme.
Dodatne opcije:
-Nosa~ glave za inkjet sa {telovanjem.
-Procesor koji mo`e biti programiran za potrebe kupca (Otklanjanje zastoja, kori{}enje dodatnih mehanizama,
obostrano etiketiranje...).
www.jankovicdoo.rs
[email protected]
Jankovi} d.o.o.
RT-80 Obrti sto
Jankovi} d.o.o.
Rotacioni sto.
izradjen od prohroma, eloksiranog aluminijuma i
netoksicne plastike.
Karakteristike:
-Soft start/stop (sprec~ava prevrtanje ambala`že)
-Trofazni motor sa regulacijom broja obrtaja
-Usmeravanje ambalaž`e u centar stola ili na slede}ci sto/pokretnu traku.
www.jankovicdoo.rs
[email protected]
Jankovi} d.o.o.
Download

PDF Katalog