GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
KATALOG
TOPLOTNE PUMPE
FAN COIL JEDINICE
Toplotne pumpe voda-voda
Kapacitet hlađenja od 4.77 do 140kW
Kapacitet grejanja od 5.1 do 163.9kW
Toplotne pumpe voda-voda
Unutrašnja i spoljna instalacija
Stepen rekuperacije toplote: 20-25%
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje
Rekuperacija
i grejanje
toplote
Karakteristike
OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom
bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna
zaštita od atmosferskih uticaja.
HERMETIČKI KOMPRESOR
Monofazni rotirajući (mod.05÷07), monofazni (mod. 08, 10,
12) i trofazni (mod.08÷30) scroll kompresor sa ugrađenom
zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja,
montiran na gumene antivibracione oslonce.
ISPARIVAČ
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač sa fabričkom izolacijom.
KONDENZATOR
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač sa fabričkom izolacijom.
IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom (opciono).
FREONSKI KRUG
Povezan je bakarnim cevima sa ventilima za punjenje, filter
sušačem, termostatskim ekspanzionim ventilom (kapilarnim
za modele 05-14), separatorom tečnosti/gasa i presostatom
niskog i visokog pritiska.
Toplotna pumpa sadrži i četvorokraki ventil i nepovratni
ventil.
HIDRAULIČNI KRUG
Na primarnoj i sekundarnoj stani se nalaze priključci za
ulaz/izlaz vode. Opremljeni su priključkom za pražnjenje i
odzračnim ventilom. Na sekundarnoj strani (strani instalacije
grejanja/hlađenja) kod modela 05-30 se nalazi cirkulaciona
pumpa, ekspanziona posuda i flow switch.
ELEKTRO PANEL
Sastoji se od:
Kontaktora kompresora,
Zaštite kompresora,
Kontaktora za cirkulacionu pumpu (za modele 05÷30),
Zaštite za cirkulacionu pumpu (za modele 05÷30),
Mikroprocesora sa funkcionalnim displejem.
OPCIONO
Kontrolno staklo (mora biti montirano fabrički).
Flow switch na primarnoj (bunarskoj) strani.
Cirkulaciona pumpa na primarnoj (bunarskoj) strani.
Gumeni antivibracioni oslonci.
Filter za vodu.
Izmenjivač za rekuperator toplote.
Spiralno cevasti izmenjivač.
NOMENKLATURA
G WW H R P C 10
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh - Vazduh
AW: Vazduh - Voda
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote:
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--: bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač
T: Spiralno cevasti
P: Pločasti
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Model
TECHNIČI PODACI
Model
Unit
05
Nominalni kapacitet hlađenja*
kW
4.77
6.9
9.02
10.82
12.83
14.75
Nominalni kapacitet grejanja*
kW
5.1
7.38
9.67
11.86
14.35
17.16
/
4.3
4.4
4.69
4.32
4.3
4
4.6
COP
07
08
10
12
14
16
20
25
30
17.18
20.89
26.62
31.93
18.82
22.36
28.7
34.22
4.7
4.8
4.9
Kompresori
Br.kompresora/br.krugova
Br.
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
2/2
2/2
Ulazna snaga hlađenja*
kW
0.98
1.38
1.66
1.96
2.36
2.64
2.94
3.44
4.42
5.52
Ulazna snaga grejanja**
kW
1.18
1.66
2.06
2.74
3.34
4.12
4.12
4.78
5.88
6.96
0.77
1.12
1.46
1.75
2.08
2.39
2.79
3.39
4.32
5.18
Izmenjivač na sekundarnoj strani
Pad pritiska
kPa
Protok vode
m³/h
20
25
Izmenjivač na primarnoj strani
Pad pritiska
kPa
Protok vode
m³/h
0.43
0.62
0.8
0.95
1.13
1.32
1.47
1.81
2.31
2.57
L
610
610
610
610
610
610
610
1100
1100
1260
W
500
500
500
500
500
500
500
745
745
845
H
850
850
850
850
850
850
850
968
968
1050
dB(A)
56
56
56
56
58
58
61
68
68
71
kg
92
96
110
120
130
140
150
250
280
300
Dimenzije (mm)
Nivo zvučnog pritiska***
Neto težina
Model
8
38
12--18
50
56
65
75
90
110
130
140
Nominalni kapacitet hlađenja*
kW
37.1
50.5
56.4
64.7
75.3
90.4
110
130
140
Nominalni kapacitet grejanja*
kW
39.5
54.0
61
72.0
84.0
105
128
152
163.9
/
4.4
4.3
4.5
4.6
4.7
4.5
4.6
4.7
4.7
Br.kompresora/br.krugova
Nr.
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
4/4
4/4
4/4
4/4
Ulazna snaga hlađenja*
kW
6.8
9.2
9.9
11.6
13.5
16.2
19.3
22.8
24.6
Ulazna snaga grejanja**
kW
8.9
12.4
13.6
15.6
18
23
27.4
32.4
34.9
COP
Hermetic compressors
Izmenjivač na sekundarnoj strani
Pad pritiska
kPa
42
38
40
43
45
40
40
42
42
Protok vode
m³/h
6.38
8.68
9.7
11.13
12.95
15.5
18.9
22.4
24
Izmenjivač na primarnoj strani
Pad pritiska
kPa
60
51
53
58
58
41
41
44
45
Protok vode
m³/h
7.55
10.27
11.4
13.12
15.27
18.33
22.25
26.29
28.32
1750
Dimenzije (mm)
Nivo zvučnog pritiska***
Neto težina
L
1260
1520
1520
1520
1520
1750
1750
1750
W
845
960
960
960
960
900
900
900
900
H
1050
1078
1078
1078
1310
1500
1500
1500
1500
dB(A)
63
67
69
70
72
74
77
77
77
kg
330
450
460
540
540
560
590
630
650
Date vrednosti odnose se na sledeće uslove:
* Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 18ºC/29ºC, Temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 12ºC/7ºC.
** Temperatura ulazne/izlazne vode na primarnoj (bunarskoj) strani 15ºC/7ºC, Temperatura ulazne/izlazne vode na sekundarnoj strani 40ºC/45ºC.
*** Nivo buke meren na distanci od 1 m i visini od 1,5 m iznad zemlje na otvorenom prostoru.
Čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Kapacitet hlađenja: 8.7 do 50.6 kW
Kapacitet grejanja: 10.3 do 60 kW
Čileri&Toplotne pumpe vazduh-voda
Spoljna instalacija
COP 3.6 (360% efikasnost)
Funkcije
Hlađenje
Karakteristike
Prosečan COP (efikasnost) je preko 3,6 i još važnije je da su
preformanse u radu pri niskim temperaturama takođe na visokom
nivou. Projektovani su za rad pri spoljnim temperaturama do -15°C i
omogućuju grejanje ili hlađenje i zagrevanje tople vode do 55°C.
OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom bojom sa
poliesterskim prahom da bi se obezbedila potpuna zaštita od
atmosferskih uticaja.
Hlađenje
Rekuperacija
i grejanje
toplote
FREONSKI KRUG
Povezan je bakarnim cevima sa ventilom za punjenje, filterom,
kontrolnim staklom, separatorom tečnosti-gasa, termostatskim
ekspanzionim ventilom, presostatom niskog pritiska sa automatskim
resetovanjem,
presostatom
visokog
pritiska
sa
ručnim
resetovanjem.
Toplotna pumpa sadrži četvorokraki ventil, nepovratni ventil i risiver
tečnog freona.
HIDRAULIČKI KRUG
KOMPRESOR
Hermetički scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog
preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione
oslonce.
Sadrži odzračni ventil, priključak za pražnjenje i niplove za
priključenje na instalaciju.
Cirkulaciona pumpa (modeli 5kW-30kW), sensor diferencijalnog
pritiska.
Ekspanziona posuda (modeli 5kW-30kW).
AKSIJALNI VENTILATORI
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 6-polnim direktno vođenim
monofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
ISPARIVAČ
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom.
ELEKTRO PANEL
Kontaktor za kompresor,
Zaštita za kompresor,
Zaštita za motor ventilatora,
Zaštita freonskog kruga,
Relej za redosled faza (samo za jedinice sa trofaznim
napajanjem),
Mikroprocesorski programabilni kontroler.
KONDENZATOR
OPCIONO
Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim rebrima,
zaštićen rešetkom.
Dodatni elektro grejač koji se nalazi u izmenjivaču i pomaže kod
odmrzavanja pri niskim spoljnim temperaturama (mora biti fabrički
postavljen).
Oplata od nerđajućeg čelika.
Daljinski kondenzator.
Spiralno cevasti izmenjivač.
Elektro grejač.
IZMENJIVAČ ZA REKUPERACIJU TOPLOTE
Visoko efikasni lemljeni izmenjivač od nerđajućeg čelika sa
fabričkom izolacijom (opciono).
NOMENKLATURA
G AW H R P C 10
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh - Vazduh
AW: Vazduh - Voda
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--: bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač toplote
T: spiralno cevasti
P: pločasti
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Model
TEHNIČKI PODACI R410A
Model
08
10
12
16
20
25
30
35
40
50
HLAĐENJE *
Kapacitet hlađenja
kW
8.7
10.7
12.5
15.8
21.5
24.8
30
35.6
41
50.6
Ulazna snaga (bez cirk.pumpe)
kW
3.2
4.01
4.56
5.79
8.2
9.03
9.39
13.2
15.02
18.8
/
2.72
2.67
2.74
2.73
2.62
2.75
3.19
2.7
2.73
2.69
Kapacitet grejanja
kW
10.3
13.5
14
17.8
26.3
29
34
41.8
47.2
60
Ulazna snaga (bez cirk.pumpe)
kW
3.5
4.55
4.58
5.81
8.7
9.23
9.43
14.3
15.57
20.45
/
2.94
2.97
3.06
3.06
3.02
3.14
3.61
2.92
3.03
2.93
1
1
1
1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1.5
1.8
2.1
2.7
3.7
5.2
6.1
7.1
8.7
EER
GREJANJE **
COP
Kompresor
Tip
/
Količina / krugova
/
Scroll 380-415V/3Ph/50Hz
2/2
Isparivač
Tip
/
Pločasti
Protok
m3/h
Pad pritiska
kPa
33
33
33
36
38
39
42
50
52
52
Priključci
mm
DN25
DN25
DN25
DN25
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
kW
0.35
0.35
0.35
0.35
0.75
0.75
0.92
---------
---------
----------
4.3
Cirkulaciona pumpa
Ulazna snaga
Aksijalni ventilatori
Količina
Nr.
1
1
1
2
1
m3/h
4500
4500
4500
9000
9000
Dužina
mm
1250
1250
1250
1250
1600
Širina
mm
452
452
452
452
900
900
900
900
900
900
Visina
mm
1180
1180
1180
1180
1080
1080
1080
1080
1080
1080
Protok vazduha
1
9000
1
2
2
2
12580
17000
17000
22000
1600
2000
2000
2000
Deimenzije
Nivo buke ***
Neto težina
1600
dB(A)
58
58
60
64
66
66
68
70
70
70
kg
145
145
150
190
270
290
310
360
380
465
TEHNIČKI PODACI R407C
Model
Unit
08
10
12
16
22
25
30
35
40
50
kW
kW
8.6
2.91
11
3.66
12.6
4.21
15.3
4.92
22.8
7.81
25.7
8.55
30.8
10.2
36.3
12.87
41.5
14.68
51.3
17.52
/
2.96
3.01
2.99
3.11
2.92
3.01
3.02
2.82
2.83
2.93
HLAĐENJE *
Kapacitet hlađenja
Ulazna snaga (bez cirk.pumpe)
EER
GREJANJE **
Kapacitet grejanja
kW
9.5
12.1
13.8
16.3
25.2
28.1
33.5
42.5
47.5
58
Ulazna snaga (bez cirk.pumpe)
kW
2.91
3.66
4.21
4.92
7.81
8.55
10,2
12.87
14.68
17.52
COP
Kompresor
Tip
/
3.26
3.31
3.28
3.31
3.23
3.29
3.28
3.3
3.24
3.31
Količina / krugova
/
1
1
1
1
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
/
Scroll(380-415V/3Ph/50Hz)
2/2
Isparivač
Tip
/
Pločasti
Protok
m3/h
1.5
1.9
2.2
2.6
3.9
4.4
5.3
6.2
7.1
8.8
Pad pritiska
kPa
33
33
33
36
38
39
42
50
52
52
Priključci
mm
DN25
DN25
DN25
DN25
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
kW
0.35
0.35
0.35
0.35
0.75
0.75
0.92
---------
---------
----------
Cirkulaciona pumpa
Ulazna snaga
Aksijalni ventilatori
Količina
Nr.
1
m3/h
4500
Dužina
mm
1250
Širina
mm
452
mm
dB(A)
kg
Protok vazduha
Deimenzije
Visina
Nivo buke ***
Neto težina
1
1
2
1
4500
9000
9000
1250
1250
1250
1600
452
452
452
900
1180
58
1180
58
1180
60
1180
64
145
145
150
190
4500
1
1
2
2
2
12580
17000
17000
22000
1600
1600
2000
2000
2000
900
900
900
900
900
1080
66
1080
66
1080
68
1080
70
1080
70
1080
70
270
290
310
360
380
465
9000
* Spoljna temperatura 35ºC; voda ulaz/izlaz 12/7ºC;
** Spoljna temperatura 7ºC; voda ulaz/izlaz 40/45ºC;
*** Zvučni pritisak meren na udaljenosti od 1m i visini od 1,5m iznad zemlje u idealnim uslovima (strana gde se nalaze ventilatori).
Modularni čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Kapacitet hlađenja 60 do 101.3kW
Kapacitet grejanja 66 do 106.3 kW
Modularni čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Spoljašnja instalacija
Funkcije
Hlađenje
Hlađenje Rekuperacija
i grejanje toplote
Karakteristike
OKVIR
Master modul može da radi samostalno ili zajedno sa još 7
slave modula, kapaciteta hlađenja od 60 do 868kW.
HERMETIČKI KOMPRESOR
Trofazni scroll kompresor sa ugrađenom zaštitom od termičkog
preopterećenja, grejačem ulja, montiran na gumene antivibracione
oslonce.
AKSIJALNI VENTILATOR
Spoljni ventilatori su aksijalni sa 8-polnim direktno vođenim
trofaznim motorima sa niskom bukom, nivo zaštite IP54. Sadrži i
zaštitnu spoljnu rešetku.
ISPARIVAČ
Isparivač je spiralno
izolacionim materijalom.
cevasti,
fabrički
izolovan
sa
KONDENZATOR
Kondenzator se sastoji od bakarnih cevi sa aluminijumskim
rebrima.
FREONSKI KRUG
Freonski krug se sastoji od ventila za punjenje, filtersušača, kontrolnog stakla, separatora za gas/tečnost,
termostatskog ekspanzionog ventila, presostata visokog i
niskog pritiska. Toplotna pumpa se sastoji od
četvorokrakog ventila, risivera tečnosti i nepovratnog
ventila.
HIDRAULIČKI KRUG
Hidraulički krug
se sastoji od pocinkovanih cevi sa
priključkom za pražnjenje vode za spiralno cevasti
izmenjivač. Takođe, omogućeno je lako povezivanje sa
instalacijom sa obe strane jedinice pomoću prirubnica.
ELEKTRO PANEL
Elektro panel se sastoji od kontaktora za kompresor,
kontaktora za motor ventilatora, zaštite za kompresor,
zaštite za motor ventilatora, releja za redosled faza,
mikroprocesora sa funkcnionalnim displejom (displej je
namenjen samo za jedinicu master).
Automatski rad značajno redukuje troškove održavanja
zahavaljujući pouzdanom mikroprocesorksom sistemu.
OPCIONO
Flow switch.
Filter za hidraulički krug.
Cirkulaciona pumpa.
Gumeni antivibracioni oslonci.
BMS.
Oplata od nerđajućeg čelika.
Izmenjivač za rekuperaciju toplote 20%-25%.
Prirubnice.
Daljinski kondenzator.
Četiri kompresora / šest kompresora.
NOMENKLATURA
G AW H R T C MM 80
① ② ③④ ⑤⑥ ⑦ ⑧
① G: Geomont
② Tip jedinice
AA: Vazduh - Vazduh
AW: Vazduh - Voda
WA: Voda - Vazduh
WW: Voda - Voda
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--:bez rekuperacije toplote
R:sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač
T: Spiralno cevasti
P: Pločasti
⑧
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Modularni tip
MM: Modularni Master
MS: Modularni Slave
Model
TECHNIČKI PODACI
Model
Unit
60 (4/4)
68 (2/2)
88 (2/2)
88 (6/6)
108 (3/3)
108 (6/6)
128
Kapacitet hlađenja*
kW
60
68
88
80
108
108
128
Ulazna snaga hlađenja*
kW
19.26
21
26.3
26.25
34.38
34.41
41.36
Kapacitet grejanja
kW
65
70
95
88
110.8
110.8
135
Ulazni kapacitet grejanja**
kW
19.26
20.8
26.16
26.25
34.38
34.41
40.92
Kapacitet
Kompresor
Tip
Br./br.krugova
/
Scroll
Nr
4/4
2/2
2/2
6/6
3/3
6/6
4/4
Nr
2
2
2
3
3
3
2
3
m /h
24000
24000
35800
33000
39000
39000
48000
Tip
/
S
T
T
S
S
S
S
Protok vode
3
m /h
10.3
11.7
15.1
13.7
17.2
17.2
22
Pad pritiska ***
kPa
43
43
42
41
41
41
41
dB(A)
70
74
72
70
73
73
77
Dužina
mm
1980
2110
2170
3100
3100
3100
2200
Širina
mm
1005
1080
1285
1050
1050
1050
1560
Visina
mm
1750
1900
2050
1900
1900
1900
2160
kg
700
800
950
920
1000
1000
1450
Aksijalni ventilator
Količina
Protok vazduha
Izmenjivač
Nivo buke****
Dimenzije
Neto težina
* Spoljna temperatura 35ºC, temperatura ulaza/izlaza vode isparivača 12/7 ºC;
** Spoljna temeperatura DB 7 ºC, WB 6 ºC; temperatura ulaza/izlaza vode kondenzatora 40/45 ºC;
*** U nominalnim uslovima protoka vode, pad pritiska je u ovim okvirima.
**** Nivo buke meren na udaljenosti od 1 m i visini od 1,5 m iznad zemlje na otvorenm prostoru (strana sa ventilatorom)
TOPLOTNE PUMPE VODA-VAZDUH
Kapacitet hlađenja: 3 ÷ 18.8 kW
Kapacitet grejanja: 3.5 ÷ 22 kW
KARAKTERISTIKE
OKVIR
Paneli i ram su izrađeni od čelika zaštićenog posebnom
bojom sa poliesterskim prahom da bi se obezbedila
potpuna zaštita od atmosferskih uticaja.
HERMETIČKI KOMPRESOR
Rotacioni monofazni kompresor do modela 7.8, I scroll
trofazni kompresor za modele 9.8 do 18.8, sa ugrađenom
zaštitom od termičkog preopterećenja, grejačem ulja,
montiran na gumene antivibracione oslonce.
CENTRIFUGALNI VENTILATOR
Sa niskom bukom, klasa zaštite IP44.
IZMENJIVAČ TOPLOTE NA VODENOJ STRANI:
Visoko efikasni spiralno-cevasti izmenjivač sa fabričkom
izolacijom.
FREONSKI KRUG
Povezan je bakarnim cevima sa ventilima za punjenje,
filterom, ekspanzionim ventilom i presostatom niskog i
visokog pritiska.
Toplotna pumpa sadrži i četvorokraki ventil i nepovratni
ventil.
ELEKTRO PANEL
Sastoji se od:
Kontaktora kompresora,
Zaštite kompresora,
Mikroprocesora sa funkcionalnim displejem.
NOMENKLATURA
G WA H
R
S
A
10
① ② ③ ④ ⑤⑥ ⑦
① G: Geomont
② Tip jedinice:
WA: voda-vazduh
③ C: Samo hlađenje
H: Toplotna pumpa
④ Tip rekuperacije toplote:
⑥ Tip freona
⑤
⑦
--: bez rekuperacije toplote
R: sa rekuperacijom toplote
Izmenjivač
T: Spiralno cevasti
P: Pločasti
S: Cevasti
--: R22
A: R410a
B: R134a
C: R407c
Model
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
TOPLOTNE PUMPE VODA-VAZDUH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
LWAH
TA3
TA3.6
TA4.1
TA5.1
TA6.1
TA7.8
TA9.8
TA14.5
TA19
Model
Kapacitet hlađenja
kW
3
3.6
4.1
5.1
6.1
7.8
9.8
14.5
18.8
Kapacitet grejanja
kW
3.5
4.3
4.9
6.2
7
9.2
11.3
16
22
m3/h
600
720
800
1080
1200
1650
1900
2800
3760
Pa
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
10-50
30-100
30-100
W
818
891
1073
1617
1891
2303
3052
3812
5223
W
902
1056
1200
1680
1968
2448
3547
4569
6144
A
4.26
4.7
4.8
8.6
9.2
10.9
16.7
7.9
9.57
A
4.46
5.12
5.28
8.74
9.35
11.6
18.9
8.7
10.9
Protok vazduha
Eksterni statički
pritisak
Ulazna elektro
snaga hlađenja
Ulazna elektro
snaga grejanja
Jačina struje hlađenje
Jačina struje grejanje
Elektro napajanje
Dimenzije L*W*H
Težina
220V / 50HZ / monofazno
380V / 50HZ / trofazno
1050x
1050x
1050x
1150x
1150x
1150x
1270x
1550x
1750x
490x400
490x400
490x400
600x400
600x400
600x500
600x500
660x500
790x500
57
58
60
85
90
112
114
160
175
mm
kg
Tip izmenjivača
Spiralno cevasti izmenjivač
Protok vode
m3/h
0.63
0.79
0.96
1.15
1.32
1.7
2.1
3
3.88
Pad pritiska
Kpa
6
6
7
11
12
14
15
16
25
Ulaz/izlaz vode
“
R3/4
Tip kompresora
Izlaz kondenzata
Nivo buke
R1
Rotacioni
SCROL
inch
dB(A)
R3/4
36
38
42
43
45
47
47
50
Karakteristike su date za sledeće uslove:
Norminalni kapacitet hlađenja: temp.ulaza/izlaza vode 15ºC/20ºC, temp. ambijenta DB 27 ºC, WB 19 ºC
Norminalni kapacitet grejanja: temp.ulaza/izlaza vode 15ºC/10ºC, temp. ambijenta DB 20 ºC, WB 15 ºC
*** Zvučni pritisak je dat na rastojanju jedinice od 1m i visini od 1,5m
52
DIMENZIJE
Mod
LWAHTA3
LWAHTA3.6
LWAHTA4.1
LWAHTA5.1
LWAHTA6.1
LWAHTA7.8
LWAHTA9.8
LWAHTA14.5
LWAHTA19
A
1050
1050
1050
1150
1150
1150
1270
1550
1750
B
490
490
490
600
600
600
600
660
790
C
400
400
400
400
400
500
500
500
500
Parapetne fan coil jedinice
Karakteristike
STRUKTURA
Panel i okvir jedinice su napravljeni od pocinkovanog čelika i
zaštićeni završnom bojom.
IZMENJIVAČ
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara, i to po blokovima. Priključci su mesingani sa
mufovima sa unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim
pristupom.
POSTOLJE VENTILATORA
Sastoji od dvostrukih centrifugalnih usisnih ventilatora sa
motorom sa 3 brzine. Svaki sklop motora ventilatora je
dinamički uravnotežen.
FILTER
Filter se veoma lako skida, a saće filtera je napravljeno od
polipropilenske tkanine, dok mu je okvir od plastike ili
aluminijuma.
ELEKTRO TERMINAL
Svi kablovi su povezani sa elektro terminalom i nalaze se
na suprotnoj strani od strane priključaka za vodu.
OPCIONO
♦ Kontroler (termostat) koji se nalazi na jedinici ili zidu.
♦ Elektro grejač.
♦ Trokraki ventil.
♦ Inox creva za povezivanje na instalaciju.
KADICA ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA
Kadica za sakupljanje kondenzata je napravljena od lima koji
je zaštićen poliesterskim prahom, te se na taj način
omogućuje potpuna otpornost na atmosferske uticaje.
NOMENKLATURA
G
FCU N E
F B 5.1 M
① ② ③④⑤⑥⑦ ⑧
① Geomont heat pumps
② Fan coil
③ Instalacija:
④
L: sa nogicama
N: bez nogica
Verzija jedinice
C: Bez maske
E: Sa maskom
GFCULEOB5.1
⑤ Ulaz vazduha:
⑥
F: Ulaz vazduha od napred
O: Ulaz vazduha sa donje strane
Tip izmenjivača
A: 2 cevni 2 redni
B: 2 cevni 3 redni
C: 2 cevni 4 redni
D: 4 cevni 2+1 redni
E: 4 cevni 3+1 redni
GFCULEFB5.1
⑦ Protok vazduha
⑧ Eksterni statički pritisak
--: Standardan
M: Srednji statički pritisak(30Pa)
H: Visok statički pritisak (50Pa)
GFCUNEFB5.1
3-REDNI IZMENJIVAČ
Karakteristike
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
3
m /h
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
3
m /h
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
I
3
m /h
170
255
340
425
510
680
850
1020
1190
III
W
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600
II
W
1440
2160
2880
3600
4320
5760
7200
8640
10080
I
W
1170
1755
2340
2925
3510
4680
5850
7020
8190
III
3
m /h
1307
1961
2615
3268
3922
5229
6537
7844
10300
II
3
m /h
1177
1765
2353
2942
3530
4706
5883
7060
8500
I
3
m /h
1059
1588
2118
2647
3177
4236
5295
6354
7460
III
W
2700
4050
5400
6750
8100
10800
13500
16200
18900
II
W
2160
3240
4320
5400
6480
8640
10800
12960
15120
I
W
1857
2633
3510
4388
5265
7020
8775
10530
11340
III
W
2511
3767
5022
6278
7533
10044
12555
15066
17577
II
W
2009
3013
4018
5022
6026
8035
10044
12053
14062
I
W
1727
2449
3264
4081
4896
6529
8161
9793
10546
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12Pa
W
35.2
46
57.4
69
86
123
160
189
228
30Pa
W
39.5
55
66.9
82
100
136
175
211
247
50Pa
W
49.5
59
85.4
93
108
155
188
236
297
12Pa
dB(A)
37
39
41
43
45
46
48
50
52
30Pa
dB(A)
40
42
44
46
47
48
50
52
54
50Pa
dB(A)
42
44
46
47
49
50
52
54
56
Neto težina
kg
10.5
14.6
16
16.5
18.5
23.5
25.5
30.5
35.5
Protok vode
3
m /h
0.4
0.51
0.71
0.92
1.05
1.4
1.75
2.1
2.5
Pad pritiska vode
kPa
20
20
25
30
35
40
40
45
50
Priključci za vodu
“
3/4"
Priklj.za odvod kondenzata
“
3/4"
Protok vazduha
(pri brzinama)
Ukupni
kapacitet hlađenja*
Osetni kapacitet
hlađenja*
Kapacitet grejanja
(pri 60/50°C)*
Kapacitet grejanja
(pri 50/40°C)**
MODEL
Standardni eksterni pritisak
Elektro snaga
Nivo zvučnog
pritiska***
Broj motora ventilatora
Nr.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Broj ventilatora
Nr.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
Max. radni pritisak
bar
Napajanje
/
20
220V/1Ph/50Hz
PODACI SU DATI ZA SLEDEĆE USLOVE:
*Hlađenje: temperatura u prostoriji 27°C, relativna vlažnost vazduha 50%, temperatura vode 7/12°C;
*Grejanje: temperatura u prostoriji 21°C, temperatura vode 60/50°C;
**Grejanje: temperatura u prostoriji 21°C, temperatura vode 50/40°C;
***Nivo zvučnog pritiska je meren na 1,5m od jedinice
Kanalske fan coil jedinice
Karakteristike
STRUKTURA
Okvir jedinice je napravljen od pocinkovanog čelika.
IZMENJIVAČ
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara, i to po blokovima. Priključci su mesingani sa
mufovima sa unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim
pristupom.
POSTOLJE VENTILATORA
Sastoji od dvostrukih centrifugalnih usisnih ventilatora sa
motorom sa 3 brzine. Svaki sklop motora ventilatora je
dinamički uravnotežen.
FILTER
Filter se veoma lako skida, a saće filtera je napravljeno od
polipropilenske tkanine, dok mu je okvir od plastike ili
aluminijuma.
ELEKTRO TERMINAL
Svi kablovi su povezani sa elektro terminalom i nalaze se
na suprotnoj strani od strane priključaka za vodu.
OPCIONO
♦ Kontroler (termostat) koji se nalazi na zidu
♦ Elektro grejač.
♦ Trokraki ventil.
♦ Inox creva za povezivanje na instalaciju.
KADICA ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA
Kadica za sakupljanje kondenzata je napravljena od
lima koji je zaštićen poliesterskim prahom, te se na taj
način omogućuje potpuna otpornost na atmosferske
uticaje.
NOMENKLATURA
G
FCU N E F
B 5.1 M
① ② ③④⑤⑥⑦ ⑧
① Geomont heat pumps
② Fan coil
③ Instalacija:
④
L: sa nogicama
N: bez nogica
Verzija jedinice
C: Bez maske
E: Sa maskom
⑤ Ulaz vazduha:
⑥
F: Ulaz vazduha od napred
O: Ulaz vazduha sa donje strane
Tip namotaja izmenjivača
A: 2 cevni 2 redni
B: 2 cevni 3 redni
C: 2 cevni 4 redni
D: 4 cevni 2+1 redni
E: 4 cevni 3+1 redni
⑦ Protok vazduha
⑧ Eksterni statički pritisak
--: Standardan
M: Srednji statički pritisak(30Pa)
H: Visok statički pritisak (50Pa)
3-REDNI IZMENJIVAČ
Karakteristike
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
3
m /h
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
3
m /h
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
I
3
m /h
170
255
340
425
510
680
850
1020
1190
III
W
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600
II
W
1440
2160
2880
3600
4320
5760
7200
8640
10080
I
W
1170
1755
2340
2925
3510
4680
5850
7020
8190
III
3
m /h
1307
1961
2615
3268
3922
5229
6537
7844
10300
II
3
m /h
1177
1765
2353
2942
3530
4706
5883
7060
8500
I
3
m /h
1059
1588
2118
2647
3177
4236
5295
6354
7460
III
W
2700
4050
5400
6750
8100
10800
13500
16200
18900
II
W
2160
3240
4320
5400
6480
8640
10800
12960
15120
I
W
1857
2633
3510
4388
5265
7020
8775
10530
11340
III
W
2511
3767
5022
6278
7533
10044
12555
15066
17577
II
W
2009
3013
4018
5022
6026
8035
10044
12053
14062
I
W
1727
2449
3264
4081
4896
6529
8161
9793
10546
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12Pa
W
35.2
46
57.4
69
86
123
160
189
228
30Pa
W
39.5
55
66.9
82
100
136
175
211
247
50Pa
W
49.5
59
85.4
93
108
155
188
236
297
12Pa
dB(A)
37
39
41
43
45
46
48
50
52
30Pa
dB(A)
40
42
44
46
47
48
50
52
54
50Pa
dB(A)
42
44
46
47
49
50
52
54
56
Neto težina
kg
10.5
14.6
16
16.5
18.5
23.5
25.5
30.5
35.5
Protok vode
3
m /h
0.4
0.51
0.71
0.92
1.05
1.4
1.75
2.1
2.5
Pad pritiska vode
kPa
20
20
25
30
35
40
40
45
50
Priključci za vodu
“
3/4"
Priklj.za odvod kondenzata
“
3/4"
Protok vazduha
(pri brzinama)
Ukupni
kapacitet hlađenja*
Osetni kapacitet
hlađenja*
Kapacitet grejanja
(pri 60/50°C)*
Kapacitet grejanja
(pri 50/40°C)**
MODEL
Standardni eksterni pritisak
Elektro snaga
Nivo zvučnog
pritiska***
Broj motora ventilatora
Nr.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Broj ventilatora
Nr.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
Max. radni pritisak
bar
Napajanje
/
20
220V/1Ph/50Hz
PODACI SU DATI ZA SLEDEĆE USLOVE:
*Hlađenje: temperatura u prostoriji 27°C, relativna vlažnost vazduha 50%, temperatura vode 7/12°C;
*Grejanje: temperatura u prostoriji 21°C, temperatura vode 60/50°C;
**Grejanje: temperatura u prostoriji 21°C, temperatura vode 50/40°C;
***Nivo zvučnog pritiska je meren na 1,5m od jedinice
Kasetne fan coil jedinice (dvocevni tip)
GFCU 3.4C2C ÷ 23.8C2C
KARAKTERISTIKE
Dostupne u 9 modela. Ceo program je dizajniran za
instalaciju kod spuštenih plafona.
Kadica za sakupljanje kondenzata je u kompletu sa
pumpom za odvod kondenzata.
Centrifugalni ventilator, motor sa tri brzine, statički i
dinamički uravnotežen, nizak stepen buke.
Svi elektro kablovi su povezani sa elektro terminalom.
Elektro motori sa tri brzine i toplotnom zaštitom.
Daljinski bežični kontroler je standard. Žičani kontroler,
standardni i LCD su opcioni.
Savremeni izgled i ABS panel. Spoljna i unutrašnja
toplotna i zvučna izolacija, debljine 20mm.
Dvocevni i dvoredni tip izmenjivača su standard.
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara. Priključci su mesingani sa mufovima sa
unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim pristupom.
Filter koji se lako skida napravljen je od polipropilenske
tkanine i nalazi se u plastičnom okviru.
OPCIJE:
Žičani kontroler (termostat)
Trokraki ventil
Inox creva za povezivanje na instalaciju
NOMENKLATURA
G FCU 5.1 C2C
① ② ③ ④
① G: Geomont
② FCU: Fan - coil
③ Veličina
④ C2C – dvocevni model
C4C – četvorocevni model
TEHNIČKI PODACI
Model
GFCU_C2C
Brzina
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
280
390
520
640
790
1030
1290
1500
1800
I
180
260
350
430
520
690
860
1030
1200
III
2000
2700
3700
5000
5600
7000
9100
10800
12800
II
1800
2300
3100
4200
4300
5700
7900
8600
10000
I
1600
1800
2600
3500
3600
4500
6000
6800
8000
III
1400
1900
2600
3500
3900
5000
6400
7700
9000
II
1350
1700
2300
3200
3200
4300
5900
6500
7500
I
1300
1400
2100
2800
2900
3600
4800
5400
6400
III
2800
4200
5600
7000
8400
11200
13900
16700
19500
II
2240
3360
4480
5600
6720
8960
11120
13360
15600
I
1500
2250
3000
3750
4500
6000
7450
8960
10450
III
2000
3000
4000
5000
6000
8000
10000
12000
14000
II
1700
2300
3100
3800
4700
6100
7600
8900
10600
I
1100
1500
2100
2800
3100
4100
5100
6100
7100
Nominalni snaga
W
39
54
58
71
84
127
170
175
234
Nominalni struja
A
0.18
0.24
0.27
0.33
0.38
0.58
0.78
0.80
1.07
Protok vazduha
3
[m /h]
Ukupan
kapacitet
hlađenja *
[W]
Osetni (senzibilni)
kapacitet hlađenja*
[W]
Kapacitet grejanja *
[W] (60°C)
Kapacitet grejanja **
[W] (50°C)
Motor ventilatora
Protok vode
m /h
3
0.345
0.47
0.64
0.86
0.97
1.26
1.71
1.92
2.21
Pad pritiska
kPa
7
9
11
16
18
19
17
19
22
Priključci
Cev za odvod kond.
Nivo zvučnog
pritiska*** [dB(A)]
Osnovne dimenzije
W/D/H mm
Elektro napajanje
Neto težina kg
’’
“
3/4
mm
26
III
37
39
41
43
45
46
47
50
52
II
34
36
38
39
42
43
44
46
48
I
30
32
35
36
38
39
40
42
44
Jedinica
------------580*580*250-----------
---------710*710*290-------
---------832*832*290-------
Panel
------------680*680*30-----------
---------830*830*30-------
---------980*980*30---------
/
220V / 50Hz / monofazno
Jedinica
21.5
29
39
Panel
2.5
4
5
Podaci se odnose na sledeće uslove:
*Hlađenje: sobna temperatura: 27 ºC, DB / 19.5 ºC WB; temperatura vode: 7/12 ºC;
*Grejanje: Sobna temperatura: 20 ºC, temperatura ulazne vode: 60 ºC, Protok vode isti kao i kod hlađenja;
**Grejanje: Sobna temperatura: 20 ºC, temperatura ulazne vode: 50 ºC, Protok vode isti kao i kod hlađenja;
*** Nivo zvučnog pritiska meren u sobi na udaljenosti 1,5m od jedinice.
Parapetne fan coil jedinice – četvorocevni model
Protok vazduha: 340-2380m3/h
Karakteristike
STRUKTURA
Panel i okvir jedinice su napravljeni od pocinkovanog čelika
i zaštićeni završnom bojom.
IZMENJIVAČ
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara, i to po blokovima. Priključci su mesingani sa
mufovima sa unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim
pristupom.
POSTOLJE VENTILATORA
Sastoji od dvostrukih centrifugalnih usisnih ventilatora sa
motorom sa 3 brzine. Svaki sklop motora ventilatora je
dinamički uravnotežen.
FILTER
Filter se veoma lako skida, a saće filtera je napravljeno od
polipropilenske tkanine, dok mu je okvir od plastike ili
aluminijuma.
ELEKTRO TERMINAL
Svi kablovi su povezani sa elektro terminalom i nalaze se
na suprotnoj strani od strane priključaka za vodu.
OPCIONO
♦ Kontroler (termostat) koji se nalazi na jedinici ili zidu.
♦ Elektro grejač.
♦ Trokraki ventil.
♦ Inox creva za povezivanje na instalaciju.
KADICA ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA
Kadica za sakupljanje kondenzata je napravljena od lima
koji je zaštićen poliesterskim prahom, te se na taj način
omogućuje potpuna otpornost na atmosferske uticaje.
NOMENKLATURA
G
FCU
N
E
F
B
5.1
M
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Geomont
② Fan coil
③ Instalacija:
④
L: sa nogicama
N: bez nogica
Verzija jedinice
C: Bez maske
E: Sa maskom
GFCULEOE5.1
⑤ Ulaz vazduha:
⑥
F: Ulaz vazduha od napred
O: Ulaz vazduha sa donje strane
Tip izmenjivača
A: 2 cevni 2 redni
B: 2 cevni 3 redni
C: 2 cevni 4 redni
D: 4 cevni 2+1 redni
E: 4 cevni 3+1 redni
GFCULEFE5.1
⑦ Protok vazduha
⑧ Eksterni statički pritisak
--: Standardan
M: Srednji statički pritisak(30Pa)
H: Visok statički pritisak (50Pa)
GFCUNEFE5.1
Parapetne fan coil jedinice – četvorocevni
(3+1redni izmenjivač)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MODEL
Karakteristika
Brzina
Jed.
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
3
m /h
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
3
m /h
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
I
3
m /h
170
255
340
425
510
680
850
1020
1190
III
W
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600
II
W
1440
2160
2880
3600
4320
5760
7200
8640
10080
I
W
1170
1755
2340
2925
3510
4680
5850
7020
8190
III
3
m /h
1307
1961
2615
3268
3922
5229
6537
7844
10300
II
3
m /h
1177
1765
2353
2942
3530
4706
5883
7060
8500
I
3
m /h
1059
1588
2118
2647
3177
4236
5295
6354
7460
III
W
810
1215
1620
2025
2430
3240
4050
4860
6300
II
W
729
1094
1458
1823
2187
2916
2645
4374
5040
I
W
656
984
1312
1640
1968
2624
3281
3937
3780
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12Pa
W
35.2
46
57.4
69
86
123
160
189
228
30Pa
W
39.5
55
66.9
82
100
136
175
211
247
50Pa
W
49.5
59
85.4
93
108
155
188
236
297
12Pa
dB(A)
37
39
41
43
45
46
48
50
52
30Pa
dB(A)
40
42
44
46
47
48
50
52
54
50Pa
dB(A)
42
44
46
47
49
50
52
54
56
kg
10.5
14.6
16
16.5
18.5
23.5
25.5
30.5
35.5
Protok vode
3
m /h
0.4
0.51
0.71
0.92
1.05
1.4
1.75
2.1
2.5
Pad pritiska
kPa
20
20
25
30
35
40
40
45
50
Protok
vazduha
Ukupan kapacitet
hlađenja *
Osetni kapacitet
hlađenja*
Kapacitet
grejanja*
Eksterni statički pritisak
Ulazna snaga pri
stat. pritisku
Nivo zvučnog
pritiska**
Težina
Priključci za vodu
“
RC 3/4
Priključak za odvod kond.
“
RC 3/4
Broj motora ventilatora
Br.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Broj ventilator
Br.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
Max. radni pritisak
Bar
Elektro napajanje
/
20
220V / 50Hz / monofazno
Napomena:
* Kapacitet hlađenja: ulaz vode 7/12 ºC ,temperatura ambijenta 27 ºC, 50% relativna vlažnost, III brzina ventilatora
* Kapacitet grejanja: ulaz vode 60/50ºC ,temperatura ambijenta 21 ºC, 50%, III brzina ventilatora
**Zvučni prtisak je meren u zvučno izolovanoj sobi na udaljenosti 1,5 met. od jedinice.
Kanalske fan coil jedinice – četvorocevni model
Protok vazduha: 340-2380m3/h
Karakteristike
STRUKTURA
Okvir jedinice je napravljen od pocinkovanog čelika.
IZMENJIVAČ
Izmenjivač je izrađen od bakarnih cevi i aluminijumskih
rebara, i to po blokovima. Priključci su mesingani sa
mufovima sa unutrašnjim navojem sa omogućenim lakim
pristupom.
POSTOLJE VENTILATORA
Sastoji od dvostrukih centrifugalnih usisnih ventilatora sa
motorom sa 3 brzine. Svaki sklop motora ventilatora je
dinamički uravnotežen.
FILTER
Filter se veoma lako skida, a saće filtera je napravljeno od
polipropilenske tkanine, dok mu je okvir od plastike ili
aluminijuma.
ELEKTRO TERMINAL
Svi kablovi su povezani sa elektro terminalom i nalaze se
na suprotnoj strani od strane priključaka za vodu.
OPCIONO
♦ Kontroler (termostat) koji se nalazi na jedinici ili zidu.
♦ Elektro grejač.
♦ Trokraki ventil.
♦ Inox creva za povezivanje na instalaciju.
KADICA ZA SAKUPLJANJE KONDENZATA
Kadica za sakupljanje kondenzata je napravljena od lima
koji je zaštićen poliesterskim prahom, te se na taj način
omogućuje potpuna otpornost na atmosferske uticaje.
NOMENKLATURA
G
FCU
N
E
F
B
5.1
M
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① Geomont
② Fan coil
③ Instalacija:
④
L: sa nogicama
N: bez nogica
Verzija jedinice
C: Bez maske
E: Sa maskom
⑤ Ulaz vazduha:
⑥
F: Ulaz vazduha od napred
O: Ulaz vazduha sa donje strane
Tip izmenjivača
A: 2 cevni 2 redni
B: 2 cevni 3 redni
C: 2 cevni 4 redni
D: 4 cevni 2+1 redni
E: 4 cevni 3+1 redni
⑦ Protok vazduha
⑧ Eksterni statički pritisak
--: Standardan
M: Srednji statički pritisak(30Pa)
H: Visok statički pritisak (50Pa)
Kanalske fan coil jedinice – četvorocevni
(3+1redni izmenjivač)
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
MODEL
Karakteristika
Brzina
Jed.
3.4
5.1
6.8
8.5
10.2
13.6
17.0
20.4
23.8
III
3
m /h
340
510
680
850
1020
1360
1700
2040
2380
II
3
m /h
255
383
510
638
765
1020
1275
1530
1785
I
3
m /h
170
255
340
425
510
680
850
1020
1190
III
W
1800
2700
3600
4500
5400
7200
9000
10800
12600
II
W
1440
2160
2880
3600
4320
5760
7200
8640
10080
I
W
1170
1755
2340
2925
3510
4680
5850
7020
8190
III
3
m /h
1307
1961
2615
3268
3922
5229
6537
7844
10300
II
3
m /h
1177
1765
2353
2942
3530
4706
5883
7060
8500
I
3
m /h
1059
1588
2118
2647
3177
4236
5295
6354
7460
III
W
810
1215
1620
2025
2430
3240
4050
4860
6300
II
W
729
1094
1458
1823
2187
2916
2645
4374
5040
I
W
656
984
1312
1640
1968
2624
3281
3937
3780
Pa
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12Pa
W
35.2
46
57.4
69
86
123
160
189
228
30Pa
W
39.5
55
66.9
82
100
136
175
211
247
50Pa
W
49.5
59
85.4
93
108
155
188
236
297
12Pa
dB(A)
37
39
41
43
45
46
48
50
52
30Pa
dB(A)
40
42
44
46
47
48
50
52
54
50Pa
dB(A)
42
44
46
47
49
50
52
54
56
kg
10.5
14.6
16
16.5
18.5
23.5
25.5
30.5
35.5
Protok vode
3
m /h
0.4
0.51
0.71
0.92
1.05
1.4
1.75
2.1
2.5
Pad pritiska
kPa
20
20
25
30
35
40
40
45
50
Protok
vazduha
Ukupan kapacitet
hlađenja *
Osetni kapacitet
hlađenja*
Kapacitet
grejanja*
Eksterni statički pritisak
Ulazna snaga pri
stat. pritisku
Nivo zvučnog
pritiska**
Težina
Priključci za vodu
“
RC 3/4
Priključak za odvod kond.
“
RC 3/4
Broj motora ventilatora
Br.
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Broj ventilator
Br.
1
2
2
2
2
3
4
4
4
Max. radni pritisak
Bar
Elektro napajanje
/
20
220V / 50Hz / monofazno
Napomena:
* Kapacitet hlađenja: ulaz vode 7/12 ºC ,temperatura ambijenta 27 ºC, 50% relativna vlažnost, III brzina ventilatora
* Kapacitet grejanja: ulaz vode 60/50ºC ,temperatura ambijenta 21 ºC, 50%, III brzina ventilatora
**Zvučni prtisak je meren u zvučno izolovanoj sobi na udaljenosti 1,5 met. od jedinice.
Kasetne fan coil jedinice(
(četvorocevni tip)
)
GFCU68C4C ÷ 289C4C
Tehnički podaci:
MODEL
Elektro napajanje
Kapacitet
hlađenja/grejanja
Nivo buke
Protok vazduha
GFCU68C4C
Priključci
Dimenzije
Težina
Cev za kondenzat
2600/3000
3100/4000
3600/4900
4800/5600
db(A)
m3/h
41
680/520/350
43
850/640/430
45
1020/790/520
46
1360/1030/690
Standardno-bežični daljinski , opciono-zidni
W
A
l/h
kPa
Ulaz
Izlaz
62
0.27
450
11
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
76
0.33
540
17
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
96
0.38
625
22
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
132
0.58
830
24
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
Jed. mm
580X580X250
710X710X290
710X710X290
710X710X290
Panel mm
680X680X30
830X830X30
830X830X30
830X830X30
kg
mm
21
26
26
26
26
26
26
26
GFCU170C4C
GFCU204C4C
GFCU238C4C
GFCU289C4C
220V / 50HZ / monofazno
W
6000/7500
7000/8300
8400/10000
10300/13700
db(A)
m3/h
47
1700/1290/860
50
2040/1500/1030
52
2380/1800/1200
57
2890/2100/1600
Standardno-bežični daljinski , opcionio-zidni
Kontroler(thermostat)
Elektro snaga
Jačina struje
Protok vode
Pad pritiska (voda)
Priključci
Dimenzije
Težina
Cev za kondenzat
GFCU136C4C
W
MODEL
Elektro napajanje
Kapacitet
hlađenja/grejanja
Nivo buke
Protok vazduha
GFCU102C4C
220V / 50HZ / monofazno
Kontroler(thermostat)
Elektro snaga
Jačina struje
Protok vode
Pad pritiska (voda)
GFCU85C4C
W
A
l/h
kPa
Ulaz
Izlaz
152
0.78
1050
27
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
189
0.80
1400
30
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
220
1.07
1500
35
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
330
1.43
1800
40
ZG 3/4’’
ZG 3/4’’
Jed. mm
832X832X290
832X832X290
832X832X290
950x950x290
Panel mm
980x980x30
980x980x30
980x980x30
1140x1140x30
kg
mm
35
26
35
26
35
26
53
26
* Podaci se odnose na sledeće uslove:
• Hlađenje: sobna temperatura: 27 ºC, DB / 19.5 ºC WB; temperatura vode: 7/12 ºC,
• Grejanje: Sobna temperatura: 21 ºC, DB, temperatura vode: 60 ºC.
Dodaci za fan coil jedinice
KONTROLERI (TERMOSTATI)
Tip GK801A
Mehanički kontroler za podešavanje željene temperature vazduha
u prostoriji.
Karakteristike:
-Podešavanje temperature
-Selektor leto-zima
-Prekidač uključivanje/isključivanje (on/off)
-Prekidač za izbor brzine ventilatora (1,2,3)
Tip GK806
Elektronski kontroler sa displejem, atraktivnog modernog dizajna,
za podešavanje željene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike:
-Digitalni LCD displej
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-8-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
Tip GK 808
Elektronski kontroler sa displejem, atraktivnog modernog dizajna,
za podešavanje željene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike:
-Digitalni LCD displej
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-8-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
Tip GK 208
Elektronski kontroler sa displejem osetljivim da dodir, atraktivnog
modernog dizajna, za podešavanje željene temperature vazduha
u prostoriji.
Karakteristike:
-Displej sa pozadinskim osvetljenjem
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-24-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
Dodaci za fan coil jedinice
KONTROLERI (TERMOSTATI) ZA KASETNE FAN COIL UREĐAJE
Tip GK 900
Elektronski kontroler sa displejem za kasetne fan coil
uređaje, modernog dizajna, za podešavanje željene
temperature vazduha u prostoriji. Mogućnost pojedinačnog
upravljanja više kasetnih fan coil uređaja sa jednog
kontrolera.
Štampana ploča za kasetne fan coil uređaje za žičani kontroler Tip GK901
Štampana ploča za kasetne fan coil uređaje se montira na
fan coil i služi za povezivanje fan coil uređaja na žičani
kontroler GK900. Omogućava povezivanje više kasetnih fan
coil uređaja na jedan žičani kontroler.
TROKRAKI VENTILI
Trokraki ventil sa aktuatorom se koristi za kontrolu
protoka vode kroz fan coil jedinicu uz zavisnosti od
zadate vrednosti temperature prostorije. Upravljanje se
vrši pomoću kontrolera (termostata).
TIP TV 1/2” – priključak 1/2”
TIP TV 3/4” – priključak 3/4”
INOX CREVA ZA POVEZIVANJE
Inox creva se koriste za povezivanje priključaka za vodu
na fan coil jedinicama sa instalacijom tople/hladne vode.
Izrađena su od nerđajućeg materijala i omogućavaju
fleksibilnu vezu i jednostavno povezivanje. Isporučuju se
za zahtevanu dužinu sa priključkom R1/2” ili R3/4”:
Dodaci za fan coil jedinice
KONTROLERI (TERMOSTATI) SA DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Tip GK806D
Elektronski kontroler sa displejem, atraktivnog modernog dizajna,
za podešavanje željene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike:
-Digitalni LCD displej
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-8-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
-DALJINSKI UPRAVLJAČ U KOMPLETU.
Tip GK 808D
Elektronski kontroler sa displejem, atraktivnog modernog dizajna,
za podešavanje željene temperature vazduha u prostoriji.
Karakteristike:
-Digitalni LCD displej
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-8-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
-DALJINSKI UPRAVLJAČ U KOMPLETU.
Tip GK 208D
Elektronski kontroler sa displejem osetljivim da dodir, atraktivnog
modernog dizajna, za podešavanje željene temperature vazduha
u prostoriji.
Karakteristike:
-Displej sa pozadinskim osvetljenjem
-Podešavanje temperature
-Podešavanje brzine rada ventilatora (1,2,3)
-24-časovni tajmer
-Pamćenje podataka u slučaju slučajnog nestanka napajanja
-DALJINSKI UPRAVLJAČ U KOMPLETU.
Ostali uređaji iz programa
Rooftop jedinica vazduh-vazduh
Kapacitet hlađenja: 9.6 ÷ 188.5 kW
Kapacitet grejanja : 10.6 ÷ 202 kW
Kanalska split jedinica vazduh-vazduh
Kapacitet hlađenja: 19.5 ÷ 103.7 kW
Kapacitet grejanja : 22.6÷ 115.8 kW
Vijčani čileri i toplotne pumpe vazduh-voda
Kapacitet hlađenja: 152.1 ÷ 752.4 kW
Kapacitet grejanja : 174.4÷ 856.6 kW
Modularni scroll čileri & toplotne pumpe voda-voda
Kapacitet hlađenja: 90 ÷ 160 kW
Kapacitet grejanja : 82 ÷ 168 kW
Vijčani čileri voda-voda
Kapacitet hlađenja: 140 ÷ 1840 KW
Toplotne pumpe voda-voda
Kapacitet hlađenja: 140 ÷ 1840 kW
Kapacitet grejanja : 175 ÷ 2300 kW
Proizvodnja, ugradnja i servis:
GEOMONT
Geomont
heat pumps
GEOMONT
HEAT PUMPS
GEOMONT heat pumps d.o.o.
Parobrodska 7
22000 Sremska Mitrovica
Tel/fax: +381 22 610 318
[email protected]
www.geomontheatpumps.rs
Zadržavamo pravo izmene podataka u katalogu!
Download

veliki katalog