BEOGRAD
Kalendar treninga 2014 2. Semestar u Akademiji
Br.
Datum
Dan
Kod
Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
08-Jul
14-Jul
15-Jul
04-Aug
26-28-Aug
02-Sep
09-Sep
16-Sep
18-Sep
23-Sep
29-Sep
6-8. Oktobar
13-Oct
15-Oct
21-Oct
28-Oct
12-14Nov
17-Nov
18-Nov
25-Nov
02-Dec
17-Dec
24-Dec
Utorak
Ponedeljak
Utorak
Ponedeljak
Uto-četvrtak
Utorak
Utorak
Utorak
Četvrtak
Utorak
Ponedeljak
Četvrtak
Ponedeljak
Četvrtak
Utorak
Utorak
Sre-Pet
Ponedeljak
Utorak
Utorak
Utorak
Sreda
Sreda
Multi V IV
Energetska efikasnost
AHUDX
LATSCAD
MULTI V Pokretanje
Multi v IV
AWHP NOVO
LATSCAD
VNETACC NOVO
PROGRAMI
LGMV NOVO
MULTI V Pokretanje
AWHP NOVO
AHUDX
CACSER
LG proizvodni program
MULTI V Pokretanje
LATSCAD
AWHP NOVO
PROGRAMI
CACSER
Energetska efikasnost
AWHP NOVO
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Akademija
Obuke se održavaju u prostorijama LG AE Akademije
Španskih boraca 3/B - VII sprat
11070 Novi Beograd
www.lge.rs
tel: 011 31 21 874
fax: 011 31 21 875
kontakt: Nenad Črnila
e-mail: [email protected]
tel: 063 695 675
Kod
OPIS
- Zeleni program LG Electronics
-Proizvodni program i prednosti LG uređaja i sistema
-Toplotne pump
-LG Electronics osvetlenje
-LG Electronics fotonaponski paneli
2.MULTIV Strat UP -Puštanje u rad Muilti V sistema - OBAVEZNO ZA ASD PARTNERE
-Procedura pre startovanja
-Lista provera
-LGMV izrada izveštaja
-Simulacija pokretanja sistema
-Test
-SINGLE A + MULTI Inverter Instalacija i greške uradu, OBAVEZNO ZA
3.CACSER
SERVISNE PARTNERE
-SINGLE A procedura instalacije
-MULTI F and MULTI FDx procedura instalacije
-Vežbe sa Single A, Multi F and MULTI FDx
Ciljna
Grupa
trajanje
1.Energetska efik.
Projektanti
Arhitekte
Energ. Menadžeri
1 dan
Instalateri
minimum jedna godina
iskustva ugradnje
VRF sistema
3 dana
Serviseri
Instalateri
1 dan
- THERMA V + HYDRO KIT Primena, projektovanje i instalacije
Projektanti
NOVA
-Tržište, proizvodni program, Glavne prednosti, Studije isplatljivosti i primena
Nadzor
LINIJA
-Specifikacije, ograničenja, sastavni delovi
Tehnička kontrola
-Instalacija THERMA V
Prodavci - inženejri
-Instalacija HYDROKIT
-Kompatibilnost spoljnih jedinica, dodatni pribor
-Pokretanje i greške u radu
1 dan
5. MULTI V INST
-LG VRF Solutions
Projektanti
HP heat pump
-3. generacija VRF tehnologije, 2 cevni i 3 cevni sistemi
Nadzor
HR heat recovery
-proizvodni progam spoljnih i unutrašnji jedinica
Tehnička kontrola
WU water
-Programi za selekciju, LATSMULTI V i LATSCAD predstavljanje
Prodavci - inženejri
-MULTI V III Algoritam rada
-Centralna kontrola
1 dan
6. LATSCAD*
-LG projektovanje direktne ekspanzije u AutoCAD okruženju
Projektanti
-instzalacija LATSCAD programa
Nadzor
-Kreiranje projekta, uvoz CAD crteža
VRF Prodavci
-Praktična vežba
-Postavke projekta - nivoi, sobe, oprema
-povezivanje freonskog i drenažnog cevovoda, povezivanje komunikacije 1 dan
4. AWHP
7. PROGRAMI
-Programi za izbor LG uređaja i sistema, proračuni gubitaka i dobitaka
toplote, stanje vazduha
- Proračun gubitaka i dobitaka toplote
- Stanje vazduha
-Izbor MULTI Inverter sistema
- Izbor VRF sistema - "drvo"
- Izbor VRF sistema uz AutoCAD dwg
-Predstavljanje LG VRF sistema
- Predstavljanje LG komercijalnih, Multi F i FDX ssistema
- Predstavljanje kućnih klima
- Predstavljanje vazduh voda toplotnih pumpi
Licencirani
projektanti
Tehnička kontrola
1 dan
Kod
8.LG proizvodni
program
9.VNETACC
10.LGMV NOVO
OPIS
Kompletan proizvodni program LG klima uređaja.
-Predstavljanje osnovnih karakteristika
Kućne klime
komercijalne klime 1na1
komercijalne klime multi
VRF rešenja
Sistemi vazduh-voda i voda-voda
Industrijska rešenja
-Uređaji za kontrolu
-Uslovni kontakti
-Novi uslovni kontakti
-izbonik rada grejanje-hlađenje
-Sobni senzor temperature
-Uređaji za pokretanje drugih uređaja
-LGMV sistemi za kontrolu rada uređaja OBAVEZNO UZ KUPOVINU LG
MV UREĐAJA
-Koncept JIG i Bluetooth alat za Android telefone
-Poterebni sistemi i instalacija
-Povezivanje MULTI V, FM41AH, Single A MU5M40
- CAC Inverter, Multi Inverter, povezivanje sa Android telefonom
-Problemi sa radom LGMV-a
Ciljna
Grupa
trajanje
Projektanti
Prodavci
Serviseri
Instalateri
1 dan
Prodavci
Instalateri
Serviseri
1 dan
Instalateri
Serviseri
1 dan
Download

Belgrade I I semestar trainig plan KONACNI ZA PDF