www.lgeaircon.com
http://www.lgeaircon.com
Radi neprekidnog unapređivanja proizvoda, LG zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodnog obaveštenja.
© LG Electronics Inc. Odštampano u Koreji 2011.
LG Electronics Air Conditioning & Energy Solution
20 Yoido-dong, Youngdungpo-gu,
Yoido P.O.Box 355 Seoul 150-721, Koreja
Telefon: 82-2-3777-7613
Katalog 2011
Tehnički podaci, dizajn i karakteristike u katalogu podložni su izmenama bez prethodne najave.
EU-CA110
ku ž
Ušte d
e nj e
a
e
r g ij
Ku ć
no
or
ne
Ekološka tehnologija
kompanije LG Electronics
e
Ekološka politika kompanije LG Electronics usretsređena je na
Priroda.....
njen program "Life's Good When it's Green" ("Život je dobar kada
s
up
sni m s
op a
je
Up rav
Udobnost.....
lj a
n
tona po završetku proizvodnje. Ovo smanjenje gasova staklene
Sm
a nj e nje
THERMA V ASORTIMAN
04
ŠTA JE THERMA V?
06
-Rešenje za novogradnju i za renoviranje
PREDNOSTI THERMA V
08
- Energetska efikasnost
- Očuvanje životne sredine
- Praktično upravljanje
- Antikorozivna zlatna zaštita™
- Jednostavno instaliranje
- Konstantno grejanje - V2 Injection
THERMA V SPLIT _ HYDROKIT (1Ø, 3Ø)
14
THERMA V SPLIT _ SPOLJNA JEDINICA (1Ø 230V)
16
THERMA V SPLIT _ SPOLJNA JEDINICA (3Ø 400V)
18
THERMA V V2 INJECTION
20
THERMA V MONO _ SPOLJNA JEDINICA (1Ø 230V)
22
THERMA V MONO _ SPOLJNA JEDINICA (3Ø 400V)
24
THERMA V UNUTRAŠNJA KUTIJA ZA 3Ø MONO
26
THERMA V REZERVOAR ZA SANITARNU VODU
28
PRILAGODLJIVA PRIMENA
30
ij e
bo
sk
ljš
anje energet
Po
em
is
C 02
e
proizvoda i njegovo odlaganje) biće izvedeno po fazama.
efi
kasnosti
bašte emitovanih tokom životnog ciklusa proizvoda (uključujući
sirovine korišćene u proizvodnji, distribuciju proizvoda, korišćenje
Humanost.....
a
u fazi pre početka proizvodnje za 150.000 tona i za 30.000.000
j e r e s ur s
Electronics je da do 2020. godine smanji gasove staklene bašte
Sm
je n
proizvodnje i po završetku proizvodnje. Cilj kompanije LG
ta
an
je zelen"). Taj program podeljen je u dve oblasti: pre početka
ma
n ca
ASORTIMAN
LG inovacija u obnovljivim izvorima energije
THERMA V Split (R410A)_1Ø 230V / 3Ø 400V
Kapacitet _ kW
THERMA V, toplotna pompa za grejanje, čiji je cilj sveobuhvatno rešenje
12.0
9.0
14.0
16.0
Ekonomična: S obzirom na svoju inovativnu tehnologiju i poboljšanu efikasnost, THERMA V
predstavlja jedan od najekonomičnijih sistema za grejanje na tržištu, s najvišim stepenom povraćaja
investicije!
Prilagodljiva: Rešenje koje se lako instalira i nema više potrebe za neprestanim renoviranjem.
Split
(R410A)
Prirodna:
THERMA V vodi računa o životnoj sredini tako što koristi dva obnovljiva izvora energije,
vazduh i sunce, i tako što smanjuje emisiju CO2.
1ø
1ø / 3ø
1ø / 3ø
1ø / 3ø
Državne subvencije: Sudeći prema najnovijim trendovima, zbog korišćenja obnovljive energije
toplotne pumpe bi mogle da omoguće kupcima da pod određenim uslovima dobiju državne subvencije.
THERMA V Split V2 Injection (R410A) _ 1Ø 230V / 3Ø 400V
12.0
14.0
or
ku ž
Ušte d
e nj e
a
e
r g ij
Ku ć
ne
no
Kapacitet _ kW
e
ta
n ca
ma
Sm
op a
Rezervoar za
sanitarnu vodu
S jednim namotajem, 200 l
S jednim namotajem, 300 l
S dvostrukim namotajem, 200 l
S dvostrukim namotajem, 300 l
ij e
C02
efi
kasnosti
bo
sk
ljš
anje energet
e
n
REZERVOAR ZA SANITARNU VODU
Volume_Liter
lj a
1ø / 3ø
is
Po
MONO
(R407C)
em
14.0
anjenje
12.0
10.0
Up rav
Sm
Therma V MONO (R407C) _ 1ø 230V / 3ø 400V
a
je
1ø / 3ø
* Split V2 Injection dostupan na tržištu od avgusta
Kapacitet _ kW
j e r e s ur s
1ø / 3ø
je n
sni m s
an
up
s
Split
V2 Injection
(R410A)
Šta je THERMA V?
Prirodno rešenje
• Ekonomični sistem s poboljšanim koeficijentom učinka: COP = 4,5
• Korišćenje dva obnovljiva izvora energije: vazduha i sunca.
• Smanjena emisija CO2 u poređenju s grejanjem na gas ili čvrsto gorivo.
Rešenje za novogradnju i za renoviranje
THERMA V je kreirana posebno da odgovori potrebama tržišta prilikom renoviranja domova (da rastereti ili zameni
kotao) i prilikom izgradnje novih domova. Proizvod se savršeno prilagođava za individualnu i kolektivnu stambenu
primenu. Pored toga, ova vazduhom hlađena toplotna pumpa predstavlja ekološki proizvod koji koristi dva obnovljiva
izvora energije - vazduh i sunce. Konačno, pokazala se ekonomičnom, uz koeficijent učinka (COP) do 4,5 - među
najboljim na tržištu.
Prilagodljivo rešenje
• Samostalan rad:
THERMA V je u stanju da odgovori na sve vaše svakodnevne potrebe za udobnošću i energijom.
Osim toga, ako se spoljna temperature spusti ispod sezonskog proseka, aktiviraće se pomoćni električni grejač
da bi vam garantovao optimalni ugođaj.
Primena: Zamena konvencionalnog kotla
THERMA V
unutrašnja jedinica
• Split
Rezervoar za
sanitarnu vodu
Radijator
Pomoćni
električni grejač
Rashladno
sredstvo
Voda
Hidro modul
Reverzibilna toplotna
pumpa
Radijator
Podno grejanje
Opcija: Rezervoar za
sanitarnu vodu
• monobloc
Pomoćni električni
grejač
Voda
Solarna ploča
Radijator
Podno grejanje
Reverzibilna toplotna
pumpa
Opcija: Rezervoar za
sanitarnu vodu
• Rad uz dodatni kotao:
THERMA V toplotnu pumpu možete i da integrišete u sistem sa postojećim kotlom (na gas ili čvrsto gorivo).
Kotao preuzima grejanje prostora i sanitarne tople vode u slučaju izuzetno niske spoljne temperature.
Sobni termostat
Primena: Uz upotrebu postojećeg kotla
• Split
Pomoćni
električni grejač
Rashladno
sredstvo
Voda
Hidro modul
Podno grejanje
• Različiti emiteri toplote:
> Podno grejanje
• Opciona oprema:
> Rezervoar za sanitarnu vodu
THERMA V
spoljna jedinica
Reverzibilna toplotna
pumpa
> Jedinice kalema ventilatora
LG klima-uređaji 2011
Opcija: Rezervoar za
sanitarnu vodu
Radijator
Podno grejanje
• monobloc
Voda
>R
adijatori (Radijatori za nisku temperaturu)
Kotao
Reverzibilna toplotna
pumpa
Radijator
Podno grejanje
kotao
Opcija: Rezervoar za
sanitarnu vodu
06 /
07
Prednosti THERMA V
Očuvanje životne sredine
Poboljšani koeficijent učinka
4.49
4.49(COP) za veću uštedu energije
Smanjenje emisije CO2
Pošto proizvodi energiju od spoljnog vazduha čak i na niskoj
4.20
4.20
temperaturi, THERMA V može uvek
efikasno da greje.
Sa
4.09
4.09
inverterskom tehnologijom kompanije LG, THERMA V može
da dostigne više nivoe efikasnosti, u rasponu od 4,1 do 4,5.
Drugim rečima, potrošnja 1 kW električne energije iz
0,8~0,9
0,8~0,9
električne mreže
omogućava više od 4 kW toplotne energije.
THERMA V rešenje kompanije LG koristi dva obnovljiva izvora energije, vazduh i sunce.
Ovaj ekološki sistem smanjiće emisiju CO2 od strane grejnih sistema na fosilnu energiju, poput gasa i
čvrstog goriva.
Koeficijent učinka
Koeficijent učinka
Energetska efikasnost
4.44
4.44
Koeficijent učinka
4.49
4.09
4.44
4.20
GODIŠNJA EMISIJA CO2
4,563kg
0,8~0,9
Drugi
Drugi
sistemi
sistemi
grejanja
grejanja
38%
(električni
(električni
konvektorski
konvektorski
grejač/bojler)
grejač/bojler)
Drugi sistemi grejanja
(električni konvektorski grejač/bojler)
Zagrevanje
Zagrevanje
THERMA
THERMA
V V
Spoljašnji
vazduh
Spoljašnji
vazduh
toplotna
toplotna
pumpa
pumpa tople
tople
vode
vode
Čvrsto
Čvrsto
gorivo/gas
gorivo/gas
Spoljašnji vazduh
Fuel/Gas
Fuel/Gas
75%
75%
besplatne
besplatne
energije
energije
2,839kg
Kotao
Kotao
nana
čvrsto
čvrsto
gorivo/gas
gorivo/gas
NENE
COCO
2 2
THERMA V
toplotna pumpa
Zagrevanje
tople vode
100%
100%
75%
90%
90%
besplatne
Električni
Električni
konvektorski
konvektorski
grejač
grejač
energije
100%
100%
25%
25%
25%
100%
100%
(kg / godišnje)
100%
100%
100%
Drugi
Drugi
sistemi
sistemi
grejanja
grejanja
(električni
(električni
konvektorski
konvektorski
grejač/kotao)
grejač/kotao)
Čvrsto gorivo/gas
Kotao na čvrsto gorivo/gas
NE
CO2
Gasni bojler
Solarne ploče
THERMA V
Izvor: Eurelectric
Fuel/Gas
100%
90%
Električni konvektorski grejač
100%
100%
Drugi sistemi grejanja (električni konvektorski grejač/kotao)
Inverterska regulacija, za veći komfor
Kada je željena temperatura postignuta, a za razliku od konvencionalne toplotne pumpe čiji se kompresori gase i pale,
kod LG uređaja sa invertorom brzina rada kompresora se stalno podešava da bi se održala željena temperatura sa
minimalnim odstupanjima, da se ne bi narušio vaš komfor.
Temperatura
Podešena
temperatura
Uključeno
Uključeno
Isključeno
Uključeno
Isključeno
Uključeno
Inverterska toplotna pumpa
Isključeno
Neinverterska toplotna pumpa
Vreme
LG klima-uređaji 2011
08 /
09
Prednosti THERMA V
Praktično upravljanje
Lako instaliranje
• Kontrola proizvodnje toplote, zagrevanja tople vode
- Sastavljanje nedeljnog plana
- Režimi rada
- Temperatura vode
- Zagrevanje u vanrednim situacijama
Hydrokit
Izdvojeni ventili za zatvaranje
Integrisani
rukohvati
THERMAV spoljna
jedinica
THERMA V
Hidro modul
Rezervoar za
sanitarnu toplu
vodu
Zagrevanje u vanrednim situacijama
Grejanje je od suštinske važnosti tokom zime. THERMA V je
opremljen režimom rada u vanrednim situacijama, koji
omogućava održavanje toplote u slučaju mogućeg kvara.
Sigurnosni režim zagrevanja sastoji se od dva nivoa:
•Nivo 1 : Kad dođe do male greške u radu unutrašnje
jedinice, spoljna jedinica radi u unapred definisanom režimu
rada za vanredne situacije.
•Nivo 2 : Kad dođe do male greške u radu spoljne jedinice,
električni grejač unutrašnje jedinice radi u unapred
definisanom režimu rada za vanredne situacije.
Spoljna jedinica
- Povezivanje rashladnih cevi moguće je u tri smera
Olakšano održavanje
-O
mogućen pristup najvažnijim delovima mašine,
zahvaljujući novoj uklonjivoj prednjoj ploči, pričvršćenoj
sa tri zavrtnja.
1 smer
Antikorozivna zlatna zaštita™
3 smera
Rukohvati za podizanje
Izmenjivači toplote u našoj spoljnoj jedinici podvrgnuti su procesu zaštite od korozije i prljanja. Taj postupak garantuje
otpornost sistema i visok nivo učinka.
- Jedinicom je lako manipulisati, zahvaljujući integrisanim rukohvatima
> Petnaestodnevni test sa slanim rastvorom
Aluminijum prevučen
LG zlatnom
zaštitom™
Posle 15 dana
Posle 15 dana
Lak pristup
kompresoru
3 zavrtnja za
pričvršćivanje
Posle 15 dana
LG zaštita™
otporna na
koroziju
LG klima-uređaji 2011
Aluminijum bez
zaštite
Klasični počinje da
korodira
10 /
11
Prednosti THERMA V
Tehnologija V2 Injection koju poseduje THERMA V Split pruža vam najprijatniju
atmosferu po ekstermno hladnom vremenu, tako što obezbeđuje 100% učinka grejanja
na -15°C, bez pomoćnog grejača ili bojlera. Zbog toga će se korisnicima znatno smanjiti
račun za struju. (Vršna vrednost u ustaljenom režimu grejanja bez efekta odmrzavanja u
oglednim uslovima za A*/W35)
100% učinka na -15°C bez električnih grejača
Uverljiv razlog za
upotrebu LG V2
Injection
Split V2 Injection : Logika - Funkcionisanje
Povećanje kapaciteta grejanja - V2 Injection rotacioni kompresor
Dijagram kruženja
100% stabilno i konstantno grejanje do -15°C
(THERMA V obezbeđuje 100% prijatnu atmosferu u bilo kojim
uslovima, čak do -15°C bez pomoćnog grejača)
Ulaz
vode
Heat
exchanger
75% učinka grejanja na -20°C
Smanjuje potrošnju struje i
račun za struju
Čuva okolinu
Inverterska tehnologija
obezbeđuje najprijatnije
okruženje
EEV3
EEV2
EEV1
2-stepeni
rotacioni komp.
Izlaz
vode
Fazni razdvajač
Konstantno grejanje - V2 Injection tehnologija
Efekti V2 Injection tehnologije
Proširenje radnog opsega THERMA V pumpe
Povećanje kapaciteta grejanja
LG je sproveo stvarno terensko ispitivanje u Norveškoj, da bi obezbedio
pouzdanost na izuzetno niskim temperaturama.
LG V2 injection (14 kw)
100%
75%
50%
-20
-15
-5
5
10
Obični AWHP
Spoljna temperatura
LG klima-uređaji 2011
LG
Kapacitet grejanja @A-15 / W35
12 /
13
Hidromodul (1ø, 3ø)
THERMA V
SPLIT
Hidromodul
HIDROMODUL
HN0916. nk1
HN0926. nk1
Do 9kW
HN0936. nk1
HN0914. nk1
HN1616. nk1
HN1626. nk1
HN1636. nk1
Do 16kW
HN1629. nk1
Tehnički podaci
HN1639. nk1
Hidromodul _ Unutrašnja jedinica
*HN0916. *HN0926. *HN0936. HN0914. HN1616. HN1626. HN1636. *HN1629. HN1639.
NK1
NK1
NK1
NK1
NK1
NK1
NK1
NK1
NK1
490
Kombinovana spoljna jedinica
HU121.U31 - 1ø 230V
HU141.U31 - 1ø 230V
HU161.U31 - 1ø 230V
474
313.2
13
HUV121.U31 - 1ø 230V
HUV141.U31 - 1ø 230V
HUV141.U31 - 1ø 230V
8’
10
848
850
HUV123.U31 - 3ø 400V
HUV143.U31 - 3ø 400V
HU121.U31 - 1ø 230V
8
9
HU091.U41 - 1ø 230V
HU123.U31 - 3ø 400V
HU143.U31 - 3ø 400V
HU163.U31 - 3ø 400V
305
14
15
7
18
11
12
Električni grejač
Napajanje
Grejač
Kapacitet
kW
Dimenzije
Š*V*D
mm
490*850*313
490*850*313
kg
52
55
dB(A)
28
28
Težina
Nivo buke na 1 metar
ø/V/Hz
1ø/220-240V/50Hz
3ø/220V/50Hz
3ø/380-415V/50Hz 1ø/220-240V/50Hz 1ø/220~240V/50Hz
3ø/220V/50Hz
6
4
6
3ø/380-415V/50Hz
Grejanje
ºC
15~55
15~55
Hlađenje
ºC
6~30
6~30
Pumpa za vodu
Maks. ulazna snaga
vati
135
205
Minimalni protok vode
Maks. napor
Ekspanziona posuda
* Dostupan od juna 2011
metara
litara
3ø/380-415V/50Hz
6
9
Temperatura
vode na izlazu
LPM
3ø/220V/50Hz
5
1
Br.
2
17
3
17
4
STAVKA
Br.
STAVKA
1
Freonska cev - gasna faza
10
Prekidač toka vode - flow switch
2
Freonska cev - tečna faza
11
Pločasti izmenjivač toplote
15
15
6.4
7
3
Priključak za vodu - ulazni - 1 inč
12
Manometar
8
8
4
Priključak za vodu - izlazni - 1 inč
13
Ekspanziona posuda
5
Komandna tabla
14
Odušak za vazduh
6
Cirkulaciona pumpa
15
Električni grejač
7
Sigurnosni ventil - Otvoren kada je pritisnut > 3 bara
16
Filter
8
Termostat
17
Ventil za zatvaranje
8’
Termostat
18
Drška za nošenje
9
Kontrolna kutija
Izdvojeni ventili za zatvaranje
LG klima-uređaji 2011
14 /
15
Spoljna jedinica (1ø 230V)
Maksimalna temperatura vode 55°C
THERMA V
SPLIT _ 1ø
SPOLJNA JEDINICA
HU091. U41
9kW
3
4
Pričvršćivač
834
Br.
HU091. U41
Spoljna jedinica
HU121. U31
HU141. U31
HU161. U31
165
620
93
165
165
620
165
150
Rešetka za ispuštanje vazduha
4
Kontrolni poklopac
SPOLJNA JEDINICA
kW
9
12
14
16
Grejanje(A2/W35)
kW
6.87
9.4
10.69
11.9
Grejanje(A-7/W35)
kW
8.61
11.48
13.11
14.8
Hlađenje(A35/W18)
kW
9.00
14.00
14.00
14.00
Nominalna snaga Grejanje(A10/W35)
kW
2.2
2.99
3.39
3.87
Grejanje(A7/W35)
kW
2.2
2.67
3.15
3.81
Grejanje(A2/W35)
kW
2.07
2.8
3.22
3.62
Grejanje(A-7/W35)
kW
3.19
4.16
4.85
5.61
Hlađenje(A35/W18)
kW
2.65
4.40
4.40
4.40
Koeficijent učinka Grejanje(A10/W35)
W/W
4.41
4.45
4.41
4.37
Grejanje(A7/W35)
W/W
4.09
4.49
4.44
4.20
Grejanje(A2/W35)
W/W
3.32
3.36
3.32
3.29
Grejanje(A-7/W35)
W/W
2.70
2.76
2.70
2.64
EER
Hlađenje(A35/W18)
W/W
3.40
3.18
3.18
3.18
Nivo zvčnog
pritiska
Grejanje
dBA
52
Hlađenje
dBA
52
54
Dimenzije
Š*V*D
mm
950*834*330
950*1,380*330
16.93
HU141. U31
14kW
HU161. U31
16kW
Pričvršćivač
Br.
56
24
14.94
53
3/8, 5/8
26
73
72 80
390
80 42
Bočni servisni ventil za tečnost (mm)
2
Bočni servisni ventil za gas (mm)
3
Rešetka za ispuštanje vazduha
4
Kontrolni poklopac
165
30
620
93
48 56 48
STAVKA
1
330
105
2,980
165
361
64
1,900
950
404
kg
Rashladno sredstvo Fabrički napunjeno
g
(R410A)
Prečnik cevi (tečnost/gas) inča
13.32
18
74 52 31
150
Grejanje(A7/W35)
9.71
23 134
18 68
kW
12kW
490
Grejanje(A10/W35)
HU121. U31
20 115
138
1ø / 220-240V / 50Hz
1380
ø/ V / Hz
4 otvora za pričvrsne zavrtnje
Nominalni Kapacitet
LG klima-uređaji 2011
80 42
Bočni servisni ventil za gas (mm)
3
392
358
330
HN1616. NK1
HN1626. NK1
HN1636. NK1
HN1629. NK1
HN1639. NK1
HN0916. NK1
HN0926. NK1
HN0936. NK1
HN0914. NK1
Težina
390
Bočni servisni ventil za tečnost (mm)
2
30
Kombinovani Hidromodul
Napajanje
61
27
81565231
74
158
24
81 68
24
Tehnički podaci
48 56 4817 88
364
56 48
STAVKA
1
4 otvora za pričvrsne zavrtnje
16 /
17
Spoljna jedinica (3ø 400V)
Maksimalna temperatura vode 55°C
THERMA V
SPLIT _ 3ø
SPOLJNA JEDINICA
HU123. U31
12kW
HU143. U31
14kW
HU163. U31
16kW
Pričvršćivač
Tehnički podaci
HU123. U31
HU143. U31
HU163. U31
950
Napajanje
ø/ V / Hz
3ø / 380-415V / 50Hz
165
620
93
26
73
Grejanje(A10/W35)
kW
Grejanje(A7/W35)
kW
12
14
16
Grejanje(A2/W35)
kW
9.46
10.89
12.22
Grejanje(A-7/W35)
kW
11.66
12.72
14.92
Hlađenje(A35/W18)
kW
14.60
15.50
16.80
Nominalna snaga Grejanje(A10/W35)
kW
3.02
3.49
4.1
Grejanje(A7/W35)
kW
2.72
3.24
3.81
Grejanje(A2/W35)
kW
2.83
3.28
3.82
Grejanje(A-7/W35)
kW
4.31
4.98
5.95
Hlađenje(A35/W18)
kW
Br.
4.02
4.65
5.09
Koeficijent učinka Grejanje(A10/W35)
W/W
1
Bočni servisni ventil za tečnost (mm)
4.39
4.32
4.23
Grejanje(A7/W35)
W/W
2
Bočni servisni ventil za gas (mm)
4.41
4.32
4.20
3
Rešetka za ispuštanje vazduha
Grejanje(A2/W35)
W/W
3.34
3.32
3.20
4
Kontrolni poklopac
Grejanje(A-7/W35)
W/W
2.71
2.55
2.51
EER
Hlađenje(A35/W18)
W/W
3.63
3.33
3.30
Nivo zvučnog pritiska
Grejanje
dBA
Hlađenje
dBA
54
Dimenzije
Š*V*D
mm
950*1,380*330
Težina
kg
Rashladno sredstvo Fabrički napunjeno
g
(R410A)
Prečnik cevi (tečnost/gas) inča
LG klima-uređaji 2011
390
80 42
330
361
30
17.34
404
15.06
72 80
165
Nominalni Kapacitet
13.25
48 56 48
18
74 52 31
150
24
56
23 134
18 68
HN1616. NK1
HN1626. NK1
HN1636. NK1
HN1629. NK1
HN1639. NK1
20 115
138
Kombinovani Hidromodul
490
1380
Spoljna jedinica
4 otvora za pričvrsne zavrtnje
STAVKA
53
105
2,980
3/8, 5/8
18 /
19
Spoljna jedinica (1ø 230V)
Maksimalna temperatura vode 55°C
THERMA V
V2 Injection
1ø, 3ø
SPOLJNA JEDINICA
HUV121. U31
12kW
HUV141. U31
14kW
HUV123. U31
12kW
HUV143. U31
14kW
HUV121. U31
Spoljna jedinica
HUV141. U31
HUV123. U31
330
390
Tehnički podaci
360
4 otvora za pričvrsne zavrtnje
HUV143. U31
Kombinovani Hidromodul
HN1616.NK1
HN1626.NK1
HN1636.NK1
HN1629.NK1
HN1639.NK1
1ø / 220-240V / 50Hz
3ø / 380-415V / 50Hz
1,356
ø/ V / Hz
1,380
Napajanje
Pričvršćivač
Grejanje(A10/W35)
kW
13.10
14.69
13.10
14.69
Grejanje(A7/W35)
kW
12.00
14.00
12.00
14.00
Grejanje(A2/W35)
kW
9.85
11.05
9.85
11.05
Grejanje(A-2/W35)
kW
12.11
13.58
12.11
13.58
Hlađenje(A35/W18)
kW
12.00
14.00
12.00
14.00
Nominalna snaga Grejanje(A10/W35)
kW
3.05
3.34
3.05
3.34
Grejanje(A7/W35)
kW
2.82
3.32
2.82
3.32
Grejanje(A2/W35)
kW
3.14
3.44
3.14
3.44
Grejanje(A-2/W35)
kW
5.16
5.71
5.16
5.71
Hlađenje(A35/W18)
kW
3.33
3.88
3.33
3.88
Br.
Koeficijent učinka Grejanje(A10/W35)
W/W
4.30
4.40
4.30
4.40
1
Bočni servisni ventil za tečnost (mm)
Grejanje(A7/W35)
W/W
4.26
4.22
4.26
4.22
2
Bočni servisni ventil za gas (mm)
Grejanje(A2/W35)
W/W
3.14
3.21
3.14
3.21
3
Rešetka za ispuštanje vazduha
Grejanje(A-2/W35)
W/W
2.35
2.38
2.35
2.38
4
Kontrolni poklopac
EER
Hlađenje(A35/W18)
W/W
3.60
3.61
3.60
3.61
kW
12.28
13.78
12.28
13.78
W/W
2.32
2.35
2.32
2.35
Vršna vrednost Kapacitet Grejanja
na A-15/W35 (*)
Koeficijent učinka
Nivo zvučnog pritiska
Grejanje
dBA
Hlađenje
dBA
53
Dimenzije
Š*V*D
mm
950*1,380*330
Težina(Neto)
Rashladno sredstvo Fabrički napunjeno
(R410A)
Prečnik cevi (tečnost/gas)
165
620
165
950
400
STAVKA
54
kg
105
g
3,400
inča
490
Nominalni kapacitet
(3/8)/(5/8)
• Dostupan od avgusta
(*) : Učinak u ustaljenom režimu grejanja bez efekta odmrzavanja
LG klima-uređaji 2011
20 /
21
Spoljna jedinica (1ø 230V)
Maksimalna temperatura vode 60°C
THERMA V
MONO _ 1ø
SPOLJNA JEDINICA
HM091M. U31
9kW
HM121M. U31
12kW
HM141M. U31
14kW
165
3
620
13
165
50 40
30
150
218
1
HM091M. U31
ø/ V / Hz
HM121M. U31
1ø / 220-240V / 50Hz
Grejanje(A10/W35)
kW
kapacitet
Grejanje(A7/W35)
kW
10
12
14
Grejanje(A2/W35)
kW
5.67
6.83
8.57
Grejanje(A-7/W35)
kW
7.40
9.0
11.05
Hlađenje (A35/W18)
kW
10.00
12.00
14.00
Nominalna snaga Grejanje(A10/W35)
kW
2.39
2.91
3.43
Grejanje(A7/W35)
kW
2.35
2.86
3.38
Grejanje(A2/W35)
kW
2.19
2.57
2.99
Grejanje(A-7/W35)
kW
3.02
3.62
4.23
Hlađenje (A35/W18)
12.7
kW
2.74
3.33
4.01
W/W
4.43
4.36
4.28
Grejanje(A7/W35)
W/W
4.26
4.20
4.14
Grejanje(A2/W35)
W/W
2.59
2.66
2.87
Grejanje(A-7/W35)
W/W
2.45
2.49
2.61
EER
Hlađenje (A35/W18)
W/W
3.65
3.60
3.49
Nivo zvučnog pritiska
Grejanje
dBA
53
53
54
Hlađenje dBA
53
53
54
Dimenzije
Š*V*D
mm
950*1,380*330
kg
131
Fabrički napunjeno
g
3,550
5
14.68
1380
10.58
Koeficijent učinka Grejanje(A10/W35)
Težina
4 otvora za pričvrsne zavrtnje
HM141M. U31
Nominalni Rashladno sredstvo (R407C)
4
6
7
1356
Spoljna jedinica
Napajanje
8 9
10
12
165
620
11
165
950
Br.
STAVKA
1
Cev za dovod vode
2
Cev za odvod vode
3
Filter
4
Gornji poklopac
5
Kontrolna kutija
6
Pločasti izmenjivač
Temperatura vode na izlazu
Grejanje
ºC
20~65
Hlađenje
ºC
6~25
Pumpa za vodu
Maksimalna ulazna snaga W
7
Cirkulaciona pumpa
205
Maksimalni napor
m
8
Manometar
7
Minimalni protok vode
LPM
9
Sigurnosni ventil
12
10
Kompresor
LG klima-uređaji 2011
2
404
361
330
Tehnički podaci
13
22 /23
Spoljna jedinica (3ø 400V)
Maksimalna temperatura vode 60°C
THERMA V
MONO _ 3ø
SPOLJNA JEDINICA
HM103M. U31
10kW
HM123M. U31
12kW
HM143M. U31
14kW
3
620
165
12
165
50 40
30
150
218
1
HM103M. U31
ø/ V / Hz
HM123M. U31
3ø / 380-415V / 50Hz
kW
10.79
12.70
14.81
Kapacitet
Grejanje(A7/W35)
kW
10.00
12.00
14.00
Grejanje(A2/W35)
kW
7.36
8.04
8.45
Grejanje(A-7/W35)
kW
9.29
10.83
11.65
Nominalna snaga Grejanje(A10/W35)
kW
2.45
2.90
3.40
Grejanje(A7/W35)
kW
2.35
2.86
3.38
Grejanje(A2/W35)
kW
2.59
2.83
3.06
Grejanje(A-7/W35)
kW
3.37
4.01
4.42
Koeficijent učinka Grejanje(A10/W35)
W/W
4.40
4.38
4.36
Grejanje(A7/W35)
W/W
4.26
4.20
4.14
Grejanje(A2/W35)
W/W
2.84
2.84
2.76
Grejanje(A-7/W35)
W/W
2.76
2.70
2.64
dBA
Dimenzije
Š*V*D
Težina
kg
Rashladno sredstvo (R407C)
Temperatura vode na izlazu
LG klima-uređaji 2011
Grejanje
53
53
950*1,380*330
128
g
3,550
ºC
20~65
5
6
1380
Grejanje(A10/W35)
Grejanje
4 otvora za pričvrsne zavrtnje
HM143M. U31
Nominalni Nivo zvučnog
pritiska
4
1356
Spoljna jedinica
Napajanje
2
404
361
330
Tehnički podaci
12
7 8
9
11
165
620
10
165
950
53
Br.
STAVKA
1
Cev za dovod vode
2
Cev za odvod vode
3
Filter
4
Gornji poklopac
5
Kontrolna kutija
6
Pločasti izmenjivač
7
Manometar
8
Sigurnosni ventil
9
Kompresor
24 /
25
Unutrašnja kutija za MONOBLOC 3Ø
THERMA V
Unutrašnja
kutija
Unutrašnja kutija sadrži pomoćni električni grejač i cirkulacionu pumpu.
Tradicionalni MONOBLOC sadrži električni pomoćni grejač i i cirkulacionu pumpu za vodu u spoljnoj
jedinici. U «3-faznom»’ MONOBLOC-u kompanije LG cirkulaciona pumpa za vodu je ubačena u
unutrašnju kutiju, što štiti cirkulacionu pumpu za vodu od smrzavanja, jer je zasebno instaliran u
unutrašnjosti zgrade. On takođe proizvodi dodatnu toplotnu energiju pomoću električnog pomoćnog
grejača.
Tehnički podaci
Spoljna jedinica
Električni grejač
Napajanje
Kapacitet
ø/V/Hz
Cirkulaciona pumpa za vodu
Maksimalna ulazna snaga W
Minimalni protok vode (LPM)
Dimenzije
Š*V*D
kW
Maksimalni napor
m
CHN1426. NK1
CHN1436. NK1
CHN1429. NK1
CHN1439. NK1
3ø / 220V / 50Hz
3ø / 380-415V / 50Hz
3ø / 220V / 50Hz
3ø / 380-415V / 50Hz
6
6
9
9
205
205
205
205
7
7
7
7
15
15
15
15
mm
490*850*315
490*850*315
490*850*315
490*850*315
kg
38
38
38
38
Spojevi za vodu ulazni / izlazni
mm
25 / 25
25 / 25
25 / 25
25 / 25
Sigurnosni ventil Pritisak rasterećenja
bara
3
3
3
3
Težina
UNUTRAŠNJA KUTIJA
474
305
Br.
9
7
848
6
5
8
4
3
1
10
13
STAVKA
1
Cev za dovod vode
2
Cev za odvod vode
3
Komandna tabla
4
Cirkulaciona pumpa
5
Sigurnosni ventil
6
Termostat
7
Kontrolna kutija
8
Manometar
9
Odušak za vazduh
10
Električni grejač
11
Filter
12
Ventil za zatvaranje
13
Drška za nošenje
2
12
12
39
66
11
52
266
100
75.1
474
LG klima-uređaji 2011
26 /
27
THERMA V
Sanitarna voda
REZERVOAR ZA SANITARNU VODU - S JEDNIM IZMENJIVAČEM
LGRTV200E
198 LITARA
LGRTV300E
287 LITARA
REZERVOAR ZA SANITARNU VODU - S JEDNIM IZMENJIVAČEM
LGRTV200E
LGRTV300E
L
mm
mm
kg
198
580
1230
45
Nerđajući čelik
Epoksidna farba
Bela NC
287
580
1680
59
Nerđajući čelik
Epoksidna farba
Bela NC
kW
ºC
3
60 ~ 90
3
60 ~ 90
ºC
Pojedinačni
LDX 2101 – Nerđajući čelik
80
Pojedinačni
LDX 2101 – Nerđajući čelik
80
mm
mm
25
25
25
25
mm
mm
22
22
22
22
ø/V/Hz
1ø/220-240V 50Hz
1ø/220-240V 50Hz
PHLTA
PHLTA
REZERVOAR ZA SANITARNU VODU
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Zapremina vode
Prečnik
Visina
Težina praznog
Rezervoar - materijali
Spoljni sloj - materijali
Boja - bela RAL
KARAKTERISTIKE POMOĆNOG ELEKTRIČNOG GREJAČA
Dodatni električni grejač
Podesivi termostat
KARAKTERISTIKE IZMENJIVAČA
Vrsta izmenjivača
Materijal za izmenjivač
Maksimalna temperatura vode
HIDRAULIČNI SPOJEVI - TOPLOTNA PUMPA
THERMA V ulaz
THERMA V izlaz
HIDRAULIČNI SPOJEVI - SANITARNA VODA
Ulaz za vodu iz vodovoda
Izlaz vruće vode
ELEKTRIČNA KONEKCIJA
Napajanje
REZERVOAR ZA SANITARNU VODU - SA DVA IZMENJIVAČA
LGRTV200VE
198 LITARA
LGRTV300VE
287 LITARA
OBAVEZNI OPCIONI PRIBOR
Pribor za instaliranje rezervoara za sanit. vodu
REZERVOAR ZA SANITARNU VODU - S DVA IZMENJIVAČA
LGRTV200VE
LGRTV300VE
L
mm
mm
kg
198
580
1230
50
Nerđajući čelik
Epoksidna farba
Bela NC
287
580
1680
64
Nerđajući čelik
Epoksidna farba
Bela NC
kW
ºC
3
60 ~ 90
3
60 ~ 90
ºC
Dvostruki
LDX 2101 – Nerđajući čelik
80 (sa toplotnom pumpom)
Dvostruki
LDX 2101 – Nerđajući čelik
80 (sa toplotnom pumpom)
mm
mm
25
25
25
25
mm
mm
22
22
22
22
ø/V/Hz
1ø/220-240V 50Hz
1ø/220-240V 50Hz
PHLTA
PHLTA
REZERVOAR ZA SANITARNU VODU
OPŠTE KARAKTERISTIKE
Zapremina vode
Prečnik
Visina
Težina praznog
Rezervoar - materijali
Spoljni sloj - materijali
Boja - bela RAL
KARAKTERISTIKE POMOĆNOG ELEKTRIČNOG GREJAČA
Dodatni električni grejač
Podesivi termostat
KARAKTERISTIKE IZMENJIVAČA
Vrsta izmenjivača
Materijal za izmenjivač
Maksimalna temperatura vode
HIDRAULIČNI SPOJEVI - TOPLOTNA PUMPA
THERMA V ulaz
THERMA V izlaz
HIDRAULIČNI SPOJEVI - SANITARNA VODA
Ulaz za vodu iz vodovoda
Izlaz vruće vode
ELEKTRIČNA KONEKCIJA
Napajanje
SOLARNE PLOČE ZA REZERVOARE S DVA IZMENJIVAČA
Radi boljeg učinka i uštede energije, moguće je kombinovati
THERMA V toplotnu pumpu sa solarnim pločama.
OBAVEZNI OPCIONI PRIBOR
Pribor za instaliranje rezervoara za sanit. vodu
LG klima-uređaji 2011
28 /
29
Prilagodljiva primena u novogradnji
Primena 1
Primena 3
> Samostalni rad
> Funkcije :
> Samostalni rad
> Funkcije :
• Podno grejanje • Radijatori sa niskotemperaturnim režimom grejanja
• Proizvodnja sanitarne tople vode: toplotna pumpa + dodatni električni rezervoar
• Podno grejanje
Temperaturni senzor
Sigurnosni termostat
Regulator
Termostat za regulisanje
Kontroler
Cirkulaciona pumpa
Temperaturni senzor
Regulacioni ventil
Električni grejač
Ventil za zatvaranje
Sigurnosni termostat
Elektromagnetni 3-ki ventil
Cirkulaciona pumpa
Prestrujni ventil
Regulacioni ventil
Elektromagnetni on-off ventil
Ventil za zatvaranje
Termostatski radijatorski ventil
Elektromagnetni on-off ventil
Hidraulična skretnica
Hidraulična skretnica
Ekspanziona posuda
Ekspanziona posuda
Primena 2
Primena 4
> Samostalni rad
> Funkcije :
> Samostalni rad
> Funkcije :
• Podno grejanje • Radijatori sa niskotemperaturnim režimom grejanja
• Proizvodnja sanitarne tople vode: toplotna pumpa + dodatni električni rezervoar + solarne ploče
• Radijatori sa niskotemperaturnim režimom grejanja
Temperaturni senzor
Sigurnosni termostat
Regulator
Upozorenje :
Električni grejač
Cirkulaciona pumpa
Sigurnosni termostat
Regulacioni ventil
Cirkulaciona pumpa
Ventil za zatvaranje
Regulacioni ventil
Elektromagnetni on-off ventil
Ventil za zatvaranje
Elektromagnetni 3-ki ventil
Termostatski radijatorski ventil
Prelivni ventil
Elektromagnetni on-off ventil
Obilazni ventil
Prelivni ventil
Prelivna posuda
Hidraulična skretnica
Hidraulična skretnica
Ekspanziona posuda
Preporučene šeme instaliranja date su kao grub vodič i nisu zamena za temeljno hidrauličko proračunavanje, koje treba da izvrši profesionalac na
osnovu karakteristika kuće. LG nije odgovoran za štetu nastalu kao posledica nepridržavanja ovog upozorenja.
LG klima-uređaji 2011
Temperaturni senzor
Električni grejač
Upozorenje:
Preporučene šeme instaliranja date su kao grub vodič i nisu zamena za temeljno hidrauličko proračunavanje, koje treba da izvrši profesionalac na
osnovu karakteristika kuće. LG nije odgovoran za štetu nastalu kao posledica nepridržavanja ovog upozorenja.
30 /
31
Download

Therma V - Mega Elektro servis