Toplotna pumpa vazduh/voda
Visokoefikasno
rešenje za
grejanje
FOKUS NA ENERGIJI I OKRUŽENJU
Fokus na energiji i
okruženju
Stalni izazovi
Evropski standardi
EU je postavila sebi cilj da smanji emisiju štetnih materija za 40% do 2030. godine, tako da se 27% energije dobija iz obnovljivih izvora.
Postoje planovi da se sve zemlje podstaknu na energetski efikasniju energiju, s manjim karbonskim otiskom, da bi ovaj cilj bio ostvaren.
LG THERMA V je usvojio energetski sertifikat da bi odgovorio na zahteve tržišta u svakoj državi. Potvrđena je pouzdanost i efikasnost
THERMA V sistema, jer je ove sertifikate dobio pod strogim uslovima.
Primer Ujedinjenog Kraljevstva
- "Zeleni dogovor" Ujedinjenog Kraljevstva i "Plan CRC energetske efikasnosti" pomažu investiranje u tehnologije s malim karbonskim otiskom
- Sve nekretnine (kuće, komercijalne i javne zgrade) moraju da poseduju "Sertifikat o energetskom učinku (EPC)" kada se prodaju, grade
ili izdaju.
- Na većim javnim zgradama, preko 500 m2, mora da bude istaknut "Prikaz energetskog sertifikata (DEC)"!
Prednost sertifikacije
- MCS (UK): RHI (Podsticaj grejanju iz obnovljivih izvora) tarifa 73 penija / kWh tokom 7 godina
- NF PAC (Francuska): Promovisan u kontekstu Toplotne smernice RT 2012.
Refundiranje poreza (15%~25% od cene proizvoda)
- EUROVENT (EU): Registracija modela na EUROVENT veb sajtu
Podsticaj grejanju iz obnovljivih izvora (RHI)
RHI je plan finansijskih podsticaja Vlade UK, kojima se podstiče prelazak sa sistema grejanja pomoću fosilnog goriva na sisteme grejanja
iz obnovljivih izvora.
Obnovljivo grejanje definiše se kao stvorena toplota umanjena za količinu utrošene električne energije. (Ako je izlazna vrednost 10 kW a ulazna 3 kW, tada je
obnovljiva vrednost 7 kW, ili 7 kWh na svaki sat rada)
- RHI za domaćinstva, za toplotnu pumpu vazduh/voda (pokrenuto 9. aprila 2014. godine):
RHI isplaćuje 7,3 p/kWh vlasnicima porodičnih kuća, stambenih zgrada, socijalnih zgrada i graditeljima vlastitih domova.
- RHl za industriju, za toplotnu pumpu vazduh/voda (pokrenuto 28. maja 2014. godine):
RHI plaća 2,5 p/kWhr industriji, firmama i organizacijama u javnom sektoru.
Da biste uputili zahtev za RHI, biće vam potrebna Procena za Zeleni dogovor i proizvod odobren od strane MCS-a, kao i instalater
odobren od strane MCS-a.
CERTIFICATE BBA 0096
MCS (UK)
NF PAC (Francuska) EUROVENT(EU)
LG Energetska laboratorija
LG THERMA V je prošao testiranje u strogim uslovima u Energetskoj laboratoriji koja se nalazi u severnoj Francuskoj.
Ono dokazuje da je LG THERMA V napravljen tako da ima postojan učinak i da je pouzdan u uslovima evropske zime.
France
Wargnies-Le-Petit
test
Korea
Paris
Šema sertifikacije mikrogenerisanja energije (MCS)
2
MCS
Pre apliciranja
Kako aplicirati
Uštedite novac i ostvarite povraćaj
-M
ora da bude izvršena Procena za Zeleni
dogovor.
- Postavite zidnu izolaciju u potkrovlju ili
na međuspratu ako je tako preporučeno u
Savetodavnom izveštaju Zelenog dogovora.
- Nabavite ažurirani EPC (Sertifikat o
energetskom učinku) da biste dokazali da
ste postavili zidnu izolaciju u potkrovlju ili
na međuspratu.
Krajnji korisnik mora da popuni onlajn obrazac
za prijavu i da ga dostavi
- MCS broj (ili ekvivalentan) sertifikata
On se nalazi u gornjem delu sertifikata i
izgleda ovako: MCS 01234567-A
- EPC broj
On se nalazi u gornjem delu vašeg sertifikata
i izgleda ovako: 12345-5678-9012-3456
- Broj Savetodavnog izveštaja Zelenog dogovora
On se nalazi u gornjem delu vašeg izveštaja i
izgleda ovako: 12345-6789-0123-4567
- RHI za domaćinstva na koji možete polagati
pravo 7 godina (može se unazad datirati) Tarifa 7,3 pkWhr
- RHI za industriju na koji možete polagati pravo
20 godina - Tarifa 2,5 pkWhr
Changwon
*Više informacija
https://www.ofgem.gov.uk/environmentalprogrammes/domestic-renewable-heat-incentive
https://gdcashback.decc.gov.uk/
https://www.gov.uk/crc-energy-efficiency-schemequalification-and-registration
3
ŠTA JE THERMA V?
Šta je THERMA V?
THERMA V je najnoviji sistem toplotne pumpe vazduh/voda kompanije LG, naročito dizajniran
za novogradnju i za renoviranje, pomoću napredne tehnologije zagrevanja kompanije LG,
uz štednju energije. THERMA V se može koristiti kao rešenje za različite tipove grejanja, od
podnog grejanja do snabdevanja toplom vodom iz više toplotnih izvora.
Energetski efikasna primena
Razne primene
THERMA V pruža najbolje rešenje za zagrevanje doma i za snabdevanje toplom vodom, uz tehnologiju invertera kompanije LG.
On je 4 puta energetski efikasniji od sistema kotlova, jer apsorbuje energiju iz okruženja.
Moguće su razne vrste primene uz THERMA V jedinice, u novogradnji i prilikom renoviranja kuće.
Novogradnja
IZVOR VAZDUHA
Zagrevanje
vode
Besplatna energija
Zelena energija
Laka energija
75%
25%
Uz monoblok i split modele za nisku temperaturu, mogući su i grejanje i Hlađenje.
Zagrevanje prostora
MONOBLOK
Ventilokonvektor
Spoljašnji vazduh
Podno grejanje
Monoblok
Sanitarna
topla voda
Zagrevanje prostora
SPLIT
Ventilokonvektor
Optimalna primena
Napredni softver za izbor modela omogućava dizajnerima da izaberu optimalni THERMA V model na osnovu lokacije i
faktora okruženja.
• Ekran za izbor modela
• Simulacija mesečne potrošnje
energije
• Akumuliranje toplote i kapacitet
toplotne pumpe
Podno grejanje
• Grafikon s poređenjem sistema
Split spoljna jedinica
Unutrašnja
jedinica
Sanitarna
topla voda
Renoviranje kuće
Prilikom renoviranja, THERMA V možete povezati na postojeći sistem kotlova, da biste optimizovali energetsku efikasnost i kapacitet zagrevanja.
Takođe, THERMA V za visoke temperature može u potpunosti da zameni postojeći kotao, obezbeđujući toplu vodu, temperature 80°C.
MONOBLOK
(ili SPLIT)
Zagrevanje prostora (maks. 57°C)
Ventilokonvektor
Pouzdana primena
Radni opseg za grejanje
Spoljna temperatura (°C)
Opseg grejanja za spoljnu temperaturu je do -20°C, a
temperatura ispuštene vode može da dostigne maks.
57 stepeni.
Radijator
35
Operativan
24
SPLIT ZA VISOKE
TEMP.
Neprekidni rad
Monoblok
Postojeći
kotao
Sanitarna topla
voda
Zagrevanje prostora (maks. 80°C)
Ventilokonvektor
-15
-20
15 20
4
50 57
Temperatura ispuštene vode (°C)
*U slučaju monoblok modela.
Radijator
Spoljna jedinica za visoke
temperature
Unutrašnja
jedinica
Sanitarna topla
voda
5
ZBOG ČEGA THERMA V?
Zbog čega THERMA V?
LG Therma V napravljen je tako da kupcu pruži neuporedive
vrednosti poput uštede energije, udobnosti, jednostavnog
upravljanja i usluga, i to primenom naprednih tehnologija.
LG tehnologija invertera pruža izvrsnu energetsku
efikasnost sa optimalnim komponentama, kao što su
pumpa za vodu, izmenjivač toplote i motor ventilatora.
Osim toga, tehnologija kontrole pritiska pruža stabilan
kapacitet zagrevanja na niskoj temperaturi i bez teškoća
dostiže ciljni učinak. Pored toga, diferencirana struktura
koju čine koncept sve-u-jednom, zlatna zaštita i
funkcije usmerene prema korisniku, poboljšavaju ugled
profesionalaca i zadovoljstvo krajnjih korisnika, jer mogu
da isprobaju čitav asortiman kompanije LG, kapaciteta
zagrevanja od 3 kW do 16 kW.
1
2
- Izuzetno efikasni inverterski kompresor
- Uštede usled energetski efikasne pumpe za vodu
- Energetska efikasnost na -2°C
- Optimizovane komponente
- Stabilan kapacitet zagrevanja uz kontrolu pritiska
rashladnog sredstva
- Nizak nivo buke prilikom rada
- Praktično rukovanje za krajnje korisnike
ENERGETSKA
EFIKASNOST
PRAKTIČNOST I
KOMFOR
3
JEDNOSTAVNO INSTALIRANJE I SERVISIRANJE
- Kompaktna veličina i mala težina za jednostavno instaliranje
- Koncept Sve-u-jednom za brzo i pouzdano instaliranje
- Poboljšana struktura radi jednostavnog servisiranja
- Režim rada u hitnim slučajevima
- Podrška za servisiranje i garancija
ENERGETSKA EFIKASNOST
1
Moćni BLDC*
kompresor
ENERGETSKA
EFIKASNOST
THERMA V je opremljena BLDC* kompresorom koji koristi snažan neodimijumski magnet.
Taj kompresor je efikasniji u poređenju sa standardnim AC inverterom i optimizovan je za
sezonsku efikasnost.
Koeficijent učinka
*BLDC: Motor jednosm. struje bez četkica
Poboljšani
izmenjivač
toplote
BLDC inverterski kompresor
Efikasnost i učinak su poboljšani zahvaljujući većem stepenu razmene toplote pomoću lamela
sa širokim otvorima i novom optimalnom dizajnu usmerivača rashl. sredstva, primenjenom na
izmenjivaču toplote.
Lopatica sa širokim otvorima
Efikasnost izmenjivača toplote je poboljšana do 28%.
Optimizovana putanja izmenjivača toplote
Poboljšana efikasnost ciklusa za do 5% uz ravnomernu
distribuciju.
Stepen razmene toplote (%)
Grejanje
4%
8%
123%
Konvencionalni
Neravnomerna distribucija
Novi
Ravnomerna distribucija
Standardni AC kompresor
• Kruženje ulja smanjeno na najmanju meru
• Izuzetno efikasni motor
• Optimizovana kompresija
• Manje vibracija i buke
• Izuzetna pouzdanost
60Hz
Konvencionalni
80Hz
Frekvencija (Hz)
Novi
Koncentrisani namotaji
Distribuirani namotaji
BLDC motor
ventilatora sa
inverterom
LG BLDC motor ventilatora donosi dodatnu
uštedu energije i do 40% pri maloj brzini
i 20% pri velikoj brzini u poređenju sa AC
motorom.
Efikasnost (%)
40Hz
100
BLDC Motor
80
60
Povećanje od
20%
Povećanje od
40
40%
Motor naizmenične struje
20
0
Izuzetno
efikasna pumpa
za vodu
200
THERMA V je opremljena veoma efikasnom pumpom za vodu, A-klase.
Pritisak pumpe možete podešavati, tako da odgovara projektnim uslovima.
400
1,000
600
800
Brzina motora (o/min)
Ušteda struje zahvaljujući viskoefikasnoj
pumpi za vodu A-klase
234
kWh/god.
65%
153 kWh/god.
81
3 / 5 / 7 / 9 kW
kWh/god.
12 / 14 / 16 kW
Konvencionalni
A-klasa
*Uslovi: 12 časova x 30 dana x 5 meseci (procenjena vrednost)
8
9
PRAKTIČNOST I KOMFOR
2
Pouzdanost
na niskoj
temperaturi
PRAKTIČNOST I KOMFOR
Kontrola pritiska povećava učinak grejanja, tako što radi stabilno pri niskoj spoljnoj
temperaturi.
Kontrola pritiska
Senzor
temperature
+
Na taj način se sigurno dostiže ciljni
učinak i pouzdan rad u svakom trenutku.
Senzor
pritiska
Unapređeni
ventilator za tiši
rad
Novi osni ventilator ima usku oštricu elise i ispupčenja na pratećoj ivici, što obezbeđuje
visoku efikasnost, niži nivo buke, a poboljšava i protok vazduha.
Prateća ivica s ispupčenjima
Regulisanje temperature
Samo senzor temperature
7.6
28.5%
5
22.1%
5.66
24.2%
Vreme
5.44
Novi
4
0
HM121M
HM141M
Novi
23
16
6.68
4.41
HM091M
Konvencionalni
23
Neprekidni rad
Rad u
zavisnosti od
vremenskih
uslova
Ako korisnici izaberu ovaj režim, zadata
temperatura automatski će pratiti spoljnu
temperaturu. Ako se spoljna temperatura
smanji, kapacitet grejanja kuće će se
automatski povećati, da bi učinak grejanja
bio prijatan, u zavisnosti od vremenskih
uslova.
Temp. ispuštene vode (°C)
8
Sobna temp. (°C)
8.81
9
6
Uska oštrica elise
Konvencionalni
Konvencionalni
Novi model
7
Obrnuta glavčina elise
Stabilan rad
Visoke performanse i stabilan učinak grejanja
pri niskim temperaturama.
Sobna temp. (°C)
Kapacitet grejanja (kW, A-15°C, LWT50°C)
Kapacitet grejanja na niskoj temperaturi
Visoke performanse i stabilan rad pri niskim
temperaturama.
526mm
Veća je verovatnoća da će na ovaj algoritam
uticati promena temperature i potrebno je
više vremena da se izračuna pravilan opseg
rada kompresora do zadate vrednosti.
Maks.
57
Min.
15
Min. -20
16
Vreme
Režim tihog rada može da smanji nivo buke,
naročito noću pritiskom na dugme daljinskog
upravljača, a korisnici mogu da podese i nedeljni
raspored uključivanja/isključivanja.
Kapacitet grejanja
(kW)
3
5
7
9
12
14
16
10
Zvučni pritisak prilikom grejanja (dBA)
Normalan
Režim tihog rada
47
43
51
48
52
48
52
48
53
50
53
50
53
50
Kapacitet
Snižava se frekvencija
kompresora i ventilatora
Spoljna temp. (°C)
Funkcija “AntiLegionella”
Kada se uključi funkcija “Anti-legionella”
(sprečavanje pojave bakterije legionelle),
THERMA V automatski jednom nedeljno
zagreje čitav rezervoar za vodu, dok
temperatura vode ne dostigne 80°C.
Ciljna "anti-legionella"
temp. (40~80°C)
Režim tihog rada
i Raspored
Maks. 20
Nivo buke
Trajanje režima (5~60 min.)
Početak režima
Završetak režima
Vreme
11
JEDNOSTAVNO INSTALIRANJE I SERVISIRANJE
3
JEDNOSTAVNO INSTALIRANJE I SERVISIRANJE
Jednostavno
instaliranje i
servisiranje
Koncept sve-u-jednom
LG će praktično obezbediti potpuno opremljen monoblok sa 4
glavne komponente (osim monobloka od 3 kW).
Nema potrebe za radom na cevima sa rashladnim sredstvom,
jednostavnije i brže instaliranje.
PHE
(Ploča izmenjivača toplote)
Pumpa za vodu
A-klase
Električni
grejač
Rad u vanrednim
situacijama
Čak i u slučaju iznenadnih grešaka na proizvodu, THERMA V obezbeđuje stabilno
zagrevanje, tako što primenjuje 2 koraka kontrole vanredne situacije.
Konvencionalni
LG THERMA V
Ekspanziona
posuda
Tri šrafa
Jednostavno servisiranje
Kompaktan dizajn i lako servisiranje
3-smerna cev za punjenje (samo Split tip)
• U slučaju manje greške
(Uglavnom prouzrokovane senzorom)
- Skidaju se 3 zavrtnja za servisiranje
- Sistem za skidanje prednje ploče
Povezivanje rashladnih cevi moguće je u tri smera.
- THERMA V = UKLJUČEN,
Električni grejač = UKLJUČEN/ISKLJUČEN.
• U slučaju veće greške
(Uglavnom prouzrokovane delovima ciklusa)
Kompaktan i
tanak
THERMA V je oblikovan tako da veličina i težina budu svedeni na najmanju meru, da bi se
obezbedilo jednostavno i efikasno instaliranje.
• SPLIT TIP (16 kW)
- THERMA V = ISKLJUČEN,
Električni grejač = UKLJUČEN.
• MONOBLOK TIP (3 kW)
950mm
950mm
1,380mm
834mm
105kg
12
61kg
13
THERMA V MODEL VISOKOTEMPERATURNI
Brzo odleđivanje
THERMA V visokotemperaturni može da zagreje vodu na maks. 80°C vrlo efikasno (maks. koef.
učinka 4,06 na 24°C ODT i 40/45 EWT (temp. ulazne vode)/LWT (temp. ispušt. vode), pomoću
kaskadne dvostepene tehnologije komprimovanja.
39A (77%)
23.8A
20A
27A
19A
Kompanija A
LG
Hibridno
odleđivanje
8 min.
10 min.
Vreme
U poređenju sa normalnim povratnim ciklusom odleđivanja, vreme odleđivanja skraćeno je za 25%, a
kapacitet integrisanog zagrevanja povećan je za 10% zahvaljujući hibridnom odleđivanju.
Poboljšana
efikasnost
80
Split HT model
Hladna
voda
Kotao na lož-ulje / gas
R134a-voda
HEX
R410A-R134a
HEX
Vazduh-R410A
HEX
70
Poboljšan
učinak
Topao gas
Topla
voda
Monoblok i Split
LT model
1.00
2.00
3.00
R134a kompl
*Uslov za HT model: Spoljna temp. vazduha 18°C, temp. ulazne vode 70°C
*Uslov za LT model: Spoljna temp. vazduha 18°C, temp. ulazne vode 50°C
R410A kompl
Unutrašnja jedinica (prestrujavanje vrelim gasom)
Koeficijent učinka
Nizak nivo buke
Topla voda maks. temp. 80°C može da se dobije pomoću tehnologije kaskade iz R410A u
R134A BLDC kompresor, a sistem je primenjiv na postojeći stari sistem grejanja pomoću
kotla, za šta je potreban dovod tople vode.
Pomoću revolucionarne tehnologije DC
inverterskog kompresora, nivo radne buke
unutrašnje i spoljne jedinice je smanjen i
sada je prijatniji.
Spoljna jedinica (obrnuti ciklus)
Zvučni pritisak (dBA)
60
0
Voda
Druga faza
R134A
Prva faza
Vazduh
Entalpija
Viša energetska
efikasnost
60
50
40
30
20
10
0
Unutrašnja jedinica
Spoljna jedinica
55
53
46
43
LG
Kompanija A
Primenom efikasnog kompresora i optimalno dizajniranom strukturom postignuta je veća
ušteda energije, a manji troškovi rada učiniće da ranije povratite prvobitno investirani novac.
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
3.32 3.32
LG
Kompanija A
3.01 3.06
2.51 2.61
A7/W45
A7/W55
A7/W65
Koef. učinka grejanja na 7°C ODT
Koeficijent učinka
Pritisak
Visoka temperatura pomoću tehnologije kaskadnog ciklusa
R410A
14
50.8A
Početak
odleđivanja
90
50
Kaskadna
dvostepena
tehnologija
kompresije
Unutrašnja jedinica
Spoljna jedinica
Normalno
odleđivanje
Koeficijent učinka
Temperatura ispuštene vode (°C)
Poboljšana
efikasnost i
učinak
Pomoću tehnologije kontrole kompresora
R134A, vreme neophodno za odleđivanje
efikasno je svedeno na minimum.
(LG patent)
60
50
40
30
20
10
0
Kraj odleđivanja
Donji maksimalni
nivo jačine struje
LG THERMA V za visoku temperaturu može
lako da se postavi bez bilo kakvih dodatnih
troškova za električno priključivanje.
Maksimalna jačina struje
jednofaznog modela od 16 kW
THERMA V
VISOKOTEMPERATURNI
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
LG
Kompanija A
2.83
2.25
A-7/W45
2.52
2.1
A-7/W55
1.91
2.1
A-7/W65
Koef. učinka grejanja na -7°C ODT
15
DODATNI PRIBOR
DODATNI PRIBOR
Dodatni pribor koji proizvodi LG
Dodatni pribor koji proizvodi LG
Dodatni pribor
Karakteristika
Dodatni pribor
Rezervoar za sanitarnu
toplu vodu
Daljinski temperaturni
senzor
Karakteristika
• PQRSTA0
Karakteristike
LGRTV200E
LGRTV200VE
198 LITARA
198 LITARA
LGRTV300E
LGRTV300VE
287 LITARA
Sa jednim namotajem
Pomaže vam tako što detektuje tačnu sobnu temperaturu.
Nalazi se kod plafonskih kasetnih modela, kanalskih modela ugradnih u
plafon, toplotne pumpe vazduh/voda i Hydro Kit-a.
Isporučeni delovi
Daljinski temperaturni senzor / Produžni kabl (15 m) / Uputstvo
287 LITARA
Sa dvostrukim namotajem
Solarni termalni
komplet
Komplet za rezervoar
za sanitarnu toplu vodu
• PHLLA
Karakteristike
• PHLTA (1Ф, Split)
• PHLTC (3Ф, Split)
• PHLTB (Monoblok)
Za povezivanje solarnog termalnog sistema sa THERMA V sistemom i rezervoarom
za sanitarnu vodu s dvostrukim namotajem. Instalira se kod cevi za vodu, između
rezervoara za sanitarnu toplu vodu i solarnog termalnog sistema.
Dimenzije (mm) (VxŠxD): 110x55x22
*Senzor (PHRSTA0) možete zasebno kupiti, ako
koristite rezervoar za sanitarnu vodu drugog brenda.
Uslovni kontakt
Karakteristike
PHLTA / PHLTC
Jednostavno instaliranje rezervoara za sanitarnu toplu vodu u monobloku.
Postoji MCCB radi zaštite proizvoda.
Dimenzije (mm) (VxŠxD): 250x170x110
Težina (kg): 2,1
PHLTB
• PQDSA
Karakteristike
Za povezivanje s kotlom (bivalentno)
Da biste proširili THERMA V funkcionalnost u proizvodnji sanitarne tople vode
16
17
PRILAGODLJIVE PRIMENE
PRILAGODLJIVE PRIMENE
Tabela hidrauličnih vrsta primene
Slučaj 1. Split _ za podno grejanje
U tabeli su prikazane neki primeri kako integrisati THERMA V u sistem grejanja, u skladu s potrebama svakog korisnika.
Svaku primenu prati i odgovarajuće objašnjenje o povezivanju i instaliranju, sa simbolima.
Kućište
Grejanje
1
2
3
4
5
6
•
•
•
•
•
•*
Sanitarna topla voda
(DHW)
Grejanje i Hlađenje
•
•
•
•
•
Bivalentno sa kotlom
Dvozonsko grejanje
•
•
•
•
•
Električne instalacije
(za detalje pogledajte šeme ožičenja u uputstvu)
1) Napajanje spoljne jedinice
2) Povezivanje unutrašnje-spoljne jedinice
3) Napajanje električnog grejača
*SOBNI SENZOR *TERMOSTAT
[PQRSTA0]
*Spoljni
termostat
Moguće su i kombinacije ovih sistema. Obratite se svom lokalnom LG specijalisti za grejanje.
*Visoka temperatura 80°C
Opcionalno
Napajanje
Žice senzora/aktuatora
Linija protoka
Linija vraćanja
Rashladni gas (5/8”)
''
Rashladna tečnost (3/8”)
Sanitarna topla voda
Korišćeni simboli
*Dodatna ekspanziona
posuda
Slučaj 2. Monoblok _ za podno grejanje i sanitarnu toplu vodu (DHW)
Električne instalacije
(za detalje pogledajte šeme ožičenja u uputstvu)
1) Napajanje spoljne jedinice
2) Napajanje unutrašnjeg električnog grejača (E/HT)
3) Napajanje električnog grejača rezervoara (B/HT)
Ventilokonvektori s odvođenjem
kondenzata
Split spoljna jedinica
Ugradnja modula
za grejni krug
Topla
*SOBNI
*TERMOSTAT
SENZOR
[PQRSTA0]
Ugradnja modula za grejni krug
podnog grejanja sa mešalicom
*
*S
Вpoljni
ъншен
termostat
термостат
Monoblok spoljna jedinica
Razvodna cev sa diferencijalnim pritiskom
Grejni krug radijatora
Grejni krugovi
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Razvodna cev bez razlike u pritisku
3-SMERNI
(A)
*B/TOPLOTA
Split unutrašnja jedinica
Grejni krug podnog grejanja
Kotao
Ventil za
rasterećenje pritiska
Odvod
Kuglični ventil sa
ručnim zatvaranjem
Kapica
ventila
Hladna
T
Električni potapajući grejač
Bafer rezervoar kao
hidraulični separator
Ekspanziona posuda
Prelivni
ventil
E
T
Split unutrašnja jedinica
s visokom temperaturom
18
Termostatski
ventil
Cirkulaciona pumpa
Nepovratna klapna
Bafer rezervoar
instaliran u seriji
3-smerni
2-smerni
ventil / ventil za
ventil /
mešanje
kontrolni ventil
Kontroler
Elektronski
termostat
Senzor sobne
temperature
Potapajući senzor
temperature
Prečistač
Ventil za zatvaranje
sa integrisanim uređajem
za drenažu
Opcionalno
Napajanje
*Bafer rezervoar
Žice senzora/aktuatora
Linija protoka
Linija vraćanja
Rashladni gas (5/8”)
''
Rashladna tečnost (3/8”)
Sanitarna topla voda
*Dodatna ekspanziona
posuda
19
PRETPRODAJNE I
POSTPRODAJNE USLUGE
Slučaj 3. Split _ za podno grejanje i sanitarnu toplu vodu (DHW) i za Hlađenje pomoću ventilokonvektora
Električne instalacije
(za detalje pogledajte šeme ožičenja u
uputstvu)
1) Napajanje spoljne jedinice
2) Povezivanje unutrašnje-spoljne jedinice
3) Napajanje unutrašnjeg električnog grejača
(E/HT)
4) Napajanje električnog grejača rezervoara
(B/HT)
Topla
*TERMOSTAT
*SOBNI
SENZOR
[PQRSTA0]
Ventilokonvektori
3-SMERNI
(A)
*Spoljni
termostat
(podno grejanje)
Grejni krugovi
Program za
izbor THERMA V
modela
Program LATS THERMA V na brz i jednostavan način simulira ekonomske prednosti
THERMA V sistema. Određivanjem izvesnog broja parametara, ovaj program prikazuje
godišnji trošak za energiju u poređenju sa konvencionalnim sistemom grejanja i godišnju
količinu emisije CO2, mesečnu potrošnju energije i troškove, ukupnu količinu toplotne
energije u kWh, kao i spoljnu temperaturu.
*B/TOPLOTA
Hladna
2-SMERNI
(A)
Opcionalno
Napajanje
*Bafer rezervoar
Žice senzora/aktuatora
Linija protoka
Linija vraćanja
Rashladni gas (5/8”)
''
Rashladna tečnost (3/8”)
Sanitarna topla voda
*Dodatna
ekspanziona posuda
Slučaj 4. Split _ za podno grejanje i radijator i za sanitarnu toplu vodu (DHW) (dvozonsko grejanje)
Električne instalacije
(za detalje pogledajte šeme ožičenja u
uputstvu)
1) Napajanje spoljne jedinice
2) Povezivanje unutrašnje-spoljne jedinice
3) Napajanje unutrašnjeg električnog grejača
(E/HT)
4) Napajanje električnog grejača rezervoara
(B/HT)
5) Napajanje eksternih cirkulacionih pumpi
6) Napajanje kontrolera mešalice
*SOBNI
*TERMOSTAT
SENZOR
[PQRSTA0]
Visoka temp.
(Radijatori)
*Spoljni
termostat
Niska temp.
(Podno grejanje)
3-SMERNI
(A)
*B/TOPLOTA
// PUMPA (A)
Razvodna cev
bez razlike u pritisku
Opcionalno
Napajanje
Žice senzora/aktuatora
Linija protoka
Linija vraćanja
Rashladni gas (5/8”)
Rashladna tečnost (3/8”)
''
Sanitarna topla voda
20
*K
ontroler mešalice
(ne isporučuje ga LG)
*Bafer rezervoar
Načelna šema! Neophodno je profesionalno planiranje i projektovanje!
Morate se pridržavati nacionalnih standarda i direktiva!
*Dodatna
ekspanziona posuda
21
ASORTIMAN ZA 2014.
2014 kompletan asortiman LG toplotnih pumpi vazduh/voda
Monoblok tip
Tip
Učinak na niskoj temperaturi
Kapacitet
Evropski sertifikat
Radni opseg grejanja
A7 / W35
Koeficijent učinka
Kapacitet
Spoljna
temp.
Temp.
izlazne
vode
BLDC
inverterski
kompresor
4.10
3.00
-20°C ~
30°C
20°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
5kW
1Ф
4.42
4.99
-20°C ~
35°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
+
1Ф
4.30
7.00
-20°C ~
35°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
9kW
1Ф
4.09
9.00
-20°C ~
35°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
-20°C ~
35°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
16kW
4.49
12.00
3Ф
4.49
12.00
1Ф
4.44
14.00
3Ф
4.44
14.00
1Ф
4.20
16.00
-20°C ~
35°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
-20°C ~
35°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
16.00
3kW*
1Ф
4.62
3.00
-20°C ~
30°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
5kW*
1Ф
4.55
5.00
-20°C ~
30°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
7kW*
1Ф
4.40
7.00
-20°C ~
30°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
+
-20°C ~
30°C
15°C ~
57°C
LG dvostruko
rotacioni
-20°C ~
30°C
15°C ~
55°C
LG dvostruko
rotacioni
-20°C ~
30°C
15°C ~
55°C
LG dvostruko
rotacioni
12kW
14kW
16kW
16kW
4.23
9.00
1Ф
4.49
12.00
3Ф
4.41
12.00
1Ф
4.44
14.00
3Ф
4.32
14.00
1Ф
4.20
16.00
3Ф
4.20
16.00
1Ф
2.61
(A7/W65)
16.00
-20°C ~
30°C
15°C ~
55°C
LG dvostruko
obrtni
-15°C ~
35°C
25°C ~
80°C
LG dvostruko
rotacioni
A
CLASS
A
CLASS
A
CLASS
A
CLASS
A
CLASS
Ekspanziona
posuda
4.20
1Ф
PHE
(Ploča izmenjivača
toplote)
+
3Ф
9kW
+
Pumpa za vodu PHE
A-klase (Ploča izmenjivača
toplote)
Pumpa za vodu
A-klase
7kW
1Ф
Pogodnosti
Električni grejač
Premaz
Ugrađena Pumpa za
Kontrolni senzor
izmenjivača
komponenta vodu
toplote Veličina Kontrola
kapaciteta
1Ф
14kW
Split tip
Proizvod
3kW
12kW
Split
(visoka temp.)
Ф
Pouzdanost i komfor
+
Električni
grejač
A
CLASS
A
CLASS
A
CLASS
Pumpa za vodu
A-klase
+
PHE
(Ploča izmenjivača
toplote)
+
Ekspanziona
posuda
A
CLASS
A
CLASS
Normalan
Normalan
+
Normalan
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Gold-fin
Nema
Nema
podataka podataka
Nema
podataka
+
PHE
(Ploča izmenjivača
toplote)
Gold-fin
Gold-fin
1
24H
WEEKLY
LEVEL
2
4kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
4kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
4kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
6kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
6kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
6kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
24H
WEEKLY
LEVEL
Nema
Nema
podataka podataka
2
2
2
2
2
1
2
4kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
4kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
4kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
6kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
6kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
6kW
2
1
STEP
24H
WEEKLY
LEVEL
24H
WEEKLY
LEVEL
Električni
grejač
Normalan
Tajmer
PHEX
Mogućnost Rad u zaRad u
povezivanja visnosti od Kontrola
vanrednim
uslovnog vremenskih protiv zalesituacijama
đivanja
kontakta
prilika
Nema
Nema
podataka podataka
2
2
2
2
2
1
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
AUTO
* Ovi modeli biće raspoloživi u 1. tromesečju 2015.
22
23
TEHNIČKI PODACI
MONOBLOK TIP
Monoblok (spoljna jedinica)
Nominalni kapacitet
Nominalna ulazna snaga
Koeficijent učinka
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
ŠxVxD
EER
Dimenzije
Težina
Nivo zvučnog pritiska (grejanje)
Grejanje
Radni opseg spoljnog
vazduha
Hlađenje
Grejanje
Temp. opseg izlazne vode
Hlađenje
Ulazni
Priključak cevi za vodu
Izlazni
Napajanje
Električni grejač
Kapacitet
Ograničenje protoka vode
Maks. hidraulična glava
Napajanje
Preporučeni osigurač
24
Kapacitet
Referentno
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dB(A)
°CDB
°CDB
°C
°C
mm(inča)
mm(inča)
P/V/Hz
kW
LPM
m
P/V/Hz
A
3kW 1Ф
HM031M.U42
3.00
2.18
2.15
2.45
0.73
0.93
0.98
0.95
4.10
2.34
2.19
2.58
950 x 834 x 330
61
47
-20 ~ 30
20 ~ 57
-
5kW 1Ф
HM051M.U42
4.99
3.49
3.26
4.72
4.99
1.13
1.40
1.39
1.72
1.39
4.42
2.49
2.35
2.74
3.59
97
51
-
7kW 1Ф
HM071M.U42
7.00
4.89
4.57
6.61
7.00
1.63
2.01
1.98
2.45
2.00
4.30
2.43
2.31
2.70
3.50
1,239 x 907 x 390
98
52
-20 ~ 35
5 ~ 48
15 ~ 57
6 ~ 30
Ženski 25.4 (1)
Ženski 25.4 (1)
1 / 220-240 / 50
4
Min. 15
6
9kW 1Ф
HM091M.U42
9.00
6.29
5.88
8.61
9.00
2.20
2.57
2.65
3.19
2.65
4.09
2.45
2.22
2.70
3.40
99
52
7
1 / 220-240 / 50
16
20
Monoblok (spoljna jedinica)
Nominalni kapacitet
Nominalna ulazna snaga
KOEFICIJENT UČINKA
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
ŠxVxD
EER
Dimenzije
Težina
Nivo zvučnog pritiska (grejanje)
Grejanje
Radni opseg spoljnog
vazduha
Hlađenje
Grejanje
Temp. opseg izlazne vode
Hlađenje
Ulazni
Priključak cevi za vodu
Izlazni
Napajanje
Električni grejač
Kapacitet
Ograničenje protoka vode
Maks. hidraulična glava
Napajanje
Preporučeni osigurač
Kapacitet
Referentno
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
mm
Kg
dB(A)
°CDB
°CDB
°C
°C
mm(inča)
mm(inča)
P/V/Hz
kW
LPM
m
P/V/Hz
A
12kW 1Ф
HM121M.U32
12.00
8.76
8.83
9.80
14.50
2.67
3.51
3.57
3.55
4.00
4.49
2.50
2.42
2.76
3.63
14kW 1Ф
HM141M.U32
14.00
10.41
10.33
11.61
15.50
3.15
4.26
4.45
4.30
4.69
4.44
2.44
2.32
2.70
3.30
16kW 1Ф
12kW 3Ф
HM161M.U32
HM123M.U32
16.00
12.00
11.58
8.94
11.45
8.84
13.01
9.82
16.10
14.50
3.81
2.67
4.83
3.65
5.05
3.75
4.93
3.56
5.07
4.00
4.20
4.49
2.40
2.45
2.27
2.36
2.64
2.76
3.18
3.63
1,239 x 1,450 x 390
141
14kW 3Ф
HM143M.U32
14.00
10.43
10.31
11.41
15.50
3.15
4.32
4.45
4.22
4.69
4.44
2.41
2.32
2.70
3.30
16kW 3Ф
HM163M.U32
16.00
12.21
12.07
13.26
16.10
3.81
5.12
5.25
5.29
5.07
4.20
2.38
2.30
2.51
3.18
145
53
-20 ~ 35
5 ~ 48
15 ~ 57
6 ~ 30
Ženski 25.4 (1)
Ženski 25.4 (1)
1 / 220-240 / 50
3 / 380-415 / 50
6
Min. 15
8
1 / 220-240 / 50
32
3 / 380-415 / 50
20
25
TEHNIČKI PODACI
SPLIT TIP
Split (spoljna jedinica)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Grejanje (A-2/W50)
Nominalni kapacitet
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Nominalna ulazna snaga Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Koeficijent učinka
Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
EER
Hlađenje (A35/W18)
Dimenzije
ŠxVxD
Težina
Nivo zvučnog pritiska (grejanje)
Grejanje
Radni opseg spoljnog
vazduha
Hlađenje
Prečnik cevi (tečnost)
Prečnik cevi (gas)
Rashladno sredstvo
Fabrički napunjeno
(R410a)
Dužina nenapunjenog cevovoda
Zapremina dodatnog punjenja
Minimalno
Ref. dužina cevovoda
Standardno
Maksimalno
Napajanje
Preporučeni osigurač
Split (unutrašnja jedinica)
Dimenzije
Težina
Električni grejač
Temp. opseg izlazne vode
ŠxVxD
Napajanje
Kapacitet
Grejanje
Hlađenje
Ograničenje protoka vode
Maks. nivo vode
Priključak cevi za vodu
Ulazni
Izlazni
Kapacitet
Referentno
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
3kW 1Ф
HU031.UE2*
3.00
2.18
2.15
2.45
3.00
0.65
0.93
0.98
0.95
0.75
4.62
2.34
2.19
2.58
4.00
870 × 655 × 320
46
52
-20 ~ 30
5 ~ 48
Ф6.35(1/4)
Ф12.7(1/2)
1
7.5
20
7.5
30
1/220-240/50
20
mm
kg
dB(A)
°CDB
°CDB
mm(inča)
mm(inča)
kg
m
g/m
m
m
m
P/V/Hz
A
Kapacitet
Referentno
mm
kg
P/V/Hz
kW
°C
°C
LPM
m
mm(inča)
mm(inča)
3kW
HN0314.NK2
490 x 850 x 315
46
1 / 220-240 / 50
4
15~55
6~30
Min. 8
6
Muški PT 25(1)
Muški PT 25(1)
5kW 1Ф
HU051.U42*
5.00
3.64
3.59
4.08
5.00
1.07
1.38
1.44
1.40
1.35
4.67
2.64
2.49
2.91
3.70
950 x 834 x 330
64
54
-20~30
5~48
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1.55
7.5
40
7.5
50
1/220-240/50
20
5,7kW
HN0914.NK2
490 x 850 x 315 490 x 850 x 315
48
48
1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50
4
4
15~55
15~55
6~30
6~30
Min. 15
Min. 15
7
7
Muški PT 25(1) Muški PT 25(1)
Muški PT 25(1) Muški PT 25(1)
7kW 1Ф
HU071.U42*
7.00
5.08
5.25
6.71
7.00
1.59
2.04
2.11
2.06
2.05
4.40
2.49
2.38
2.77
3.40
950 x 834 x 330
64
54
-20~30
5~48
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1.55
7.5
40
7.5
50
1/220-240/50
20
9kW 1Ф
HU091. U41*
9.00
6.54
6.46
7.34
9.00
2.09
2.54
2.64
2.58
2.65
4.30
2.57
2.45
2.68
3.40
950 x 834 x 330
64
54
-20~30
5~48
9.52(3/8)
15.88(5/8)
1.55
7.5
40
7.5
50
1 / 220-240 / 50
20
9kW
HN0916.NK1
HN0926.NK1
490 x 850 x 315
48
1 / 220-240 / 50
3 / 220 / 50
4
6
6
15~55
6~30
Min. 15
6
Muški PT 25(1)
Muški PT 25(1)
HN0914.NK1
HN0936.NK1
Spoljna jedinica (1Ф)
Unutrašnja jedinica
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Grejanje (A-2/W50)
Nominalni kapacitet
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Nominalna ulazna snaga Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
Hlađenje (A35/W18)
Grejanje (A7/W35)
Grejanje (A2/W50)
Koeficijent učinka
Grejanje (A-2/W50)
Grejanje (A-7/W35)
EER
Hlađenje (A35/W18)
Dimenzije
ŠxVxD
Težina
Nivo zvučnog pritiska (grejanje)
Grejanje
Radni opseg spoljnog
vazduha
Hlađenje
Prečnik cevi (tečnost)
Prečnik cevi (gas)
Rashladno sredstvo
Fabrički napunjeno
(R410a)
Dužina nenapunjenog cevovoda
Zapremina dodatnog punjenja
Minimalno
Ref. dužina cevovoda
Standardno
Maksimalno
Napajanje
Preporučeni osigurač
Split (unutrašnja jedinica)
Dimenzije
Težina
3 / 380-415 / 50
6
Električni grejač
Temp. opseg izlazne vode
Priključak cevi za vodu
26
Napajanje
Kapacitet
Grejanje
Hlađenje
Ulazni
Izlazni
Kapacitet
Referentno
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dB(A)
°CDB
°CDB
mm(inča)
mm(inča)
Kg
m
g/m
m
m
m
P/V/Hz
A
Kapacitet
Referentno
mm
kg
P/V/Hz
kW
°C
°C
LPM
m
mm(inča)
mm(inča)
12kW 1Ф
HU121. U31
12.00
8.50
7.94
11.48
14.50
2.67
3.41
3.30
4.16
4.00
4.49
2.49
2.41
2.76
3.63
14kW 1Ф
HU141. U31
14.00
9.78
9.14
13.11
15.50
3.15
4.00
3.95
4.85
4.69
4.44
2.45
2.31
2.70
3.30
2.85
7.5
60
2.85
7.5
60
16kW 1Ф
12kW 3Ф
HU161. U31
HU123. U31
16.00
12.00
11.03
8.55
10.30
7.99
14.80
11.66
16.10
14.60
3.81
2.72
4.60
3.49
4.63
3.40
5.61
4.31
5.07
4.02
4.20
4.41
2.40
2.45
2.22
2.35
2.64
2.71
3.18
3.63
950 x 1,380 x 330
105
53
-20 ~ 30
5 ~ 48
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
2.85
2.98
7.5
7.5
60
50
3
7.5
50
1 / 220-240 / 50
32
14kW 3Ф
HU143. U31
14.00
9.83
9.18
12.72
15.50
3.24
4.07
4.00
4.98
4.65
4.32
2.42
2.30
2.55
3.33
16kW 3Ф
HU163. U31
16.00
11.30
10.50
14.92
16.80
3.81
4.73
4.63
5.95
5.09
4.20
2.39
2.27
2.51
3.30
2.98
7.5
50
2.98
7.5
50
3 / 380-415 / 50
16
12~16kW
HN1629.NK1
490 x 850 x 315
54.5
3 / 220 / 50
9
15 ~ 55
6 ~ 30
Min. 15
7
Muški PT 25 (1)
Muški PT 25 (1)
HN1616.NK1
HN1626.NK1
HN1636.NK1
1 / 220-240 / 50
6
6
6
HN1639.NK1
3 / 380-415 / 50
9
* Tabela s kombinacijama
5kW
HU051.U42
HN0914.NK2
7kW
HU071.U42
HN0914.NK2
HN0914.NK1
9kW
HU091. U41
HN0916.NK1
HN0926.NK1
Spoljna jedinica (1Ф)
HN0936.NK1
Unutrašnja jedinica
* Ovi modeli biće raspoloživi u 4. tromesečju 2014.
ŠxVxD
Ograničenje protoka vode
Maks. nivo vode
* Tabela s kombinacijama
3kW
HU031.UE2
HN0314.NK2
Split (vanjska jedinica)
HU121.U31
12kW
HN1616. NK1
HN1626. NK1
HN1636. NK1
HN1629. NK1
HN1639. NK1
HU141.U31
14kW
HN1616. NK1
HN1626. NK1
HN1636. NK1
HN1629. NK1
HN1639. NK1
HU161.U31
16kW
HN1616. NK1
HN1626. NK1
HN1636. NK1
HN1629. NK1
HN1639. NK1
Spoljna jedinica (3Ф)
Unutrašnja jedinica
HU123.U31
12kW
HN1616. NK1
HN1626. NK1
HN1636. NK1
HN1629. NK1
HN1639. NK1
HU143.U31
14kW
HN1616. NK1
HN1626. NK1
HN1636. NK1
HN1629. NK1
HN1639. NK1
HU163.U31
16kW
HN1616. NK1
HN1626. NK1
HN1636. NK1
HN1629. NK1
HN1639. NK1
27
TEHNIČKI PODACI
TIP S VISOKOM TEMPERATUROM
REZERVOAR ZA SANITARNU TOPLU VODU
Sa dvostrukim
namotajem
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu - s dvostrukim namotajem
Split (spoljna jedinica) s visokom temp.
Grejanje (A7/W65)
Grejanje (A2/W65)
Nominalni kapacitet
Grejanje (A-2/W65)
Grejanje (A-7/W65)
Grejanje (A7/W65)
Grejanje (A2/W65)
Nominalna ulazna snaga
Grejanje (A-2/W65)
Grejanje (A-7/W65)
Grejanje (A7/W65)
Grejanje (A2/W65)
Koeficijent učinka
Grejanje (A-2/W65)
Grejanje (A-7/W65)
Dimenzije
ŠxVxD
Težina
Nivo zvučnog pritiska (grejanje)
Radni opseg spoljnog
Grejanje
vazduha
Prečnik cevi (tečnost)
Prečnik cevi (gas)
Rashladno sredstvo
Fabrički napunjeno
(R410a)
Dužina nenapunjenog cevovoda
Zapremina dodatnog punjenja
Minimalno
Ref. dužina cevovoda
Standardno
Maksimalno
Napajanje
Preporučeni osigurač
Split (unutrašnja jedinica) s visokom temp.
Dimenzije
ŠxVxD
Težina
Nivo zvučnog pritiska (grejanje)
Nominalna ulazna snaga
Grejanje
Temp. opseg izlazne vode
Grejanje
Ograničenje protoka vode
Prečnik cevi (tečnost)
Prečnik cevi (gas)
Refrigerant (R134a)
Fabrički napunjeno
Ulazni
Priključak cevi za vodu
Izlazni
Priključak cevi za odvod
Napajanje
Preporučeni osigurač
Kapacitet
Referentno
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
mm
Kg
dB(A)
16kW 1Ф
HU161H.U32
16
14.6
15.7
15.1
6.13
6.81
6.96
7.2
2.61
2.14
2.26
2.10
950 x 1,380 x 330
105
53
°CDB
-15 ~ 35
mm(inča)
mm(inča)
Kg
m
G/m
m
m
m
P/V/Hz
A
Kapacitet
Referentno
mm
kg
dB(A)
kW
°C
LPM
mm(inča)
mm(inča)
kg
mm(inča)
mm(inča)
mm(inča)
P/V/Hz
A
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
3.5
10
60
5
7.5
50
1 / 220-240 / 50
25
16kW 1Ф
HN1610H.NK2
520 x 1,080 x 330
94
43
6.13
25 ~ 80
Min. 15
9.52 (3/8)
15.88 (5/8)
2.3
Muški PT 25 (1)
Muški PT 25 (1)
Muški PT 25 (1)
1 / 220-240 / 50
25
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Zapremina vode
Prečnik
Visina
Težina praznog
Opšte karakteristike
Rezervoar - materijali
Spoljni sloj - materijali
Boja - bela RAL
Dodatni električni grejač
Karakteristike pomoćnog
električnog grejača
Podesivi termostat
Vrsta izmenjivača
Materijal za izmenjivač
Karakteristike izmenjivača Maksimalna
temperatura vode
Površina namotaja
THERMA V ulaz
Hidraulični priključci
- Toplotna pumpa
THERMA V izlaz
Ulaz za vodu iz vodovoda
Hidraulični priključci
- Rezervoar za sanitarnu toplu vodu Izlaz tople vode
Električno priključivanje
Napajanje
L
mm
mm
kg
kW
°C
°C
mm
mm
mm
mm
mm
Ф/V/Hz
Sa jednim
namotajem
LGRTV200VE
LGRTV300VE
198
580
1,230
50
Nerđajući čelik
Epoksidna farba
Bela NC
3
60 ~ 90
Dvostruko
LDX 2101 – Nerđajući čelik
287
580
1,680
64
Nerđajući čelik
Epoksidna farba
Bela NC
3
60 ~ 90
Dvostruko
LDX 2101 – Nerđajući čelik
80 (sa toplotnom pumpom)
80 (sa toplotnom pumpom)
0.94
25
25
22
22
1Ф / 220-240V 50Hz
0.94
25
25
22
22
1Ф / 220-240V 50Hz
PHLTA
PHLTA
LGRTV200E
LGRTV300E
198
580
1,230
50
Nerđajući čelik
Epoksidna farba
Bela NC
3
60 ~ 90
Jedna
LDX 2101 – Nerđajući čelik
287
580
1,680
64
Nerđajući čelik
Epoksidna farba
Bela NC
3
60 ~ 90
Jedna
LDX 2101 – Nerđajući čelik
80 (sa toplotnom pumpom)
80 (sa toplotnom pumpom)
0.94
25
25
22
22
1Ф / 220-240V 50Hz
0.94
25
25
22
22
1Ф / 220-240V 50Hz
PHLTA
PHLTA
OBAVEZAN OPCIONALNI PRIBOR
Oprema za ugradnju spremnika tople sanitarne vode
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu - s jednim namotajem
Rezervoar za sanitarnu toplu vodu
Zapremina vode
Prečnik
Visina
Težina praznog
Opšte karakteristike
Rezervoar - materijali
Spoljni sloj - materijali
Boja - bela RAL
Dodatni električni grejač
Karakteristike pomoćnog
električnog grejača
Podesivi termostat
Vrsta izmenjivača
Materijal za izmenjivač
Karakteristike izmenjivača Maksimalna
temperatura vode
Površina namotaja
THERMA V ulaz
Hidraulični priključci
- Toplotna pumpa
THERMA V izlaz
Ulaz za vodu iz vodovoda
Hidraulični priključci
- Rezervoar za sanitarnu toplu vodu Izlaz tople vode
Električno priključivanje
Napajanje
L
mm
mm
kg
kW
°C
°C
mm
mm
mm
mm
mm
Ф/V/Hz
OBAVEZAN OPCIONALNI PRIBOR
Oprema za ugradnju spremnika tople sanitarne vode
28
29
NOTES
30
31
Download

Ceo katalog