GLASURIT
IZDANJE 01.13
Glasurit mreže kupaca
Proizvodi
Intervju
VIŠE COLORMOTION
NOVI ŠPRIC GITOVI PRO
SIGURNOST
NAKON POPRAVKE
VIŠE COLORMOTION
SADRŽAJ
ŠIRENJE GLASURIT MREŽE KUPACA
GLASURIT EXPRESS IZDANJE 01.13
Kako bi bilo, da kao preduzetnik imate upustvo za više
uspeha? Kako bi bilo, da delite ideje sa drugim preduzet-
3
nicima i koristite sinergije? Sve ovo je u Glasurit mrežama
kupaca u Holandiji, Nemačkoj i Belgiji odavno realnost.
6
NOVOSTI
Nakon njihovog pozitivnog primera Glasurit je sada razvio
koncept, pomoću kojeg i u grugim zemljama mogu nastati
4
uspešne mreže.
4
Glasurit 839-85 Multi git za mazanje
5
Modularni sistem posteri
5
Glasurit Limited Edition
spektar je proširen
5
PRO EFIKASNOST, TRI PUTA
Dva nova špric gita Pro u crnoj i beloj boji brinu o višestranoj efikasnosti u radionici. U paru pomažu sa konceptom
stepena sive, kod nanošenja pokrivne boje da se uštedi
13
materijal i vreme. Ali to nije dovoljno. Pročitajte, kako time
možete uštedeti na prethodnom grundiranju a zatim i na
sušenju …
Dragi čitaoci,
Vas spremili u ovom Glasurit express izdanju. Predstavljamo Vam
novi koncept za Glasurit mreže kupaca i pokazujemo Vam, kako da
zajedno sa drugim radionicama postanete još uspešniji. Zajedno
smo često jači, o tome govori i naša tema iz struke o
promenama na tržištu popravke. Pročitajte, kako Glasurit,
Glasurit uvoznici, radionice i lanci radionica u mnogim evropskim
6
Više ColorMotion za više uspeha
10
Hromirani dragulj na četiri točka
13
Pro efikasnost tri puta
14
Kompetentnost kod boja koja
zaslužuje TV pažnju
zemljama zajedno postižu više. I kod naših novih proizvoda, koje
16
boji. Time možete uštedeti ne samo na prethodnom grundiranju, nego i na kasnijem sušenju, a zajedno pomažu kod koncepta
18
22
23
U tom smislu svima nama želim dobru saradnju, i uspešnu
Intervju o sigurnosti nakon
popravke oštećenja
stepena sive da se znatno uštedi pri nanošenju pokrivne boje kod
potrošnje materijala i vremena.
Glassomax IV, prekretnica
u proizvodnji boja
paru ponuditi više. Reč je o oba nova špric gita Pro u crnoj i beloj
U RAZGOVORU SA INŽENJERIMA INSTITUTA ZA
PUTNIČKA VOZILA
Glasurit Trend Kolekcija
na turneji
zajedno često možemo postići više. Dobre primere za to, smo za
Vam predstavljamo u ovom izdanju postoji dobar primer za to, u
SIGURNOST NAKON POPRAVKE
Porsche uvoznik u Kataru
prelazi na Glasurit
ZA DOBRU SARADNJU!
NOVI ŠPRIC GITOVI PRO
Editorijal: Za dobru saradnju!
Luksuzni smeštaj za konja i jahača
Glasurit 568-M 124 CV Lak
za mešanje mat
drugu polovinu 2013!
Kada se govori o popravkama oštećenja, onda se najviše
govori o ponovnom postizanju kvaliteta i estetike vozila.
18
2 | Glasurit express 01.13
Vaš Ignacio Cabrera Cantera
Koliko je važno, kod popravke misliti i na ponovno postizanje sigurnosti vozila, u razgovoru objašnjavaju naučnici
Instituta za putnička vozila na RWTH Aachen University.
Glasurit express 01.13 | 3
KATAR
FINI GIT ZA MAZANJE ČETKOM
PORSCHE UVOZNIK U KATARU
PRELAZI NA GLASURIT
GLASURIT
839-85 MULTI
GIT ZA MAZANJE
Porsche Al Boraq. Celokupan Al
PROFIL KOMPANIJE
Boraq tim lakirera je školovan po
jedinstvenom školskom planu. Ško-
Ime: Porsche Centre Doha
Al Boraq Automobiles Co. W.l.l.
Osnovana: Oktobar 2005 u Kataru
Vlasnik: Salman Jassem Al Darwish,
Chairman & CEO
Mesto: Doha, Katar
Zaposlenih: 300, od toga 12
u lakirerskoj radionici

Prelaskom na Glasurit zvanični
Porsche uvoznik Al Boraq Automobiles Co. W.I.I. nije se odlučio samo za
prirodi naklonjen Glasurit vodosadrživi sistem boja Serije 90, nego i za
efikasnije tokove rada u celokupnoj
lovanja je izveo Glasurit nacionalni
trener Katara Eric Vista zajedno sa
svojim kolegom, Glasurit regionalnim trenerom Ryan Puckey. „Radujemo se što sa Porsche Al Boraq još
jedan premijum partner na Bliskom
Istoku veruje u vrhunski Glasurit
kvalitet”, kaže Arie Verboon, Regional Business Manager za Glasurit na
Bliskom Istoku. “Posebno sam ponosan na to, što je Porsche Al Boraq
odluku doneo zahvaljujući izuzetnim
dostignućima Glasurit tima u delu
Glasurit RATIO Concept Plus uslužnog i savetodavnog paketa.”

Kada su površine previše velike
ili kompleksne za nanošenje cement
gita pomoću špahtle, vreme je za
Glasurit 839-85 Multi git za mazanje.
Ovaj fini git se savim prosto može
naneti pomoću četke. Time je ovaj
Glasurit git jedinstven u struci. Na
većim površinama i trodimenzionalnim elementima, kao na primer ivicama vrata, Glasurit 839-85 Multi git
za mazanje omogućava finu površinu
bez pora. Što se tiče podloge, ovaj
fini git je univerzalno primenljiv. Gde
je ranije po zahtevima proizvođača
bilo potrebno naneti podlogu, ovaj
fini git se sada može naneti direktno na metal. Ovo Glasurit 839-85
mreži radionica za Porsche u Kataru.
Multi git za mazanje čini efikasnim
Izuzetan kvalitet proizvoda i odlična
rešenjem za gitovanje kompleksnih
reputacija Glasurita nisu bili jedini
popravki koje zahtevaju mnogo
razlozi koji su menadžmentu Pors-
vremena. Dobra svojstva brušenja
che Al Boraq pomogli da se odluče
i kratka vremena sušenja su pritom
za promenu: “Izuzetna podrška od
deo ovog paketa.
strane Glasurit tima nas je ubedila”.
Pre svega analiza radionice
Glasurit Bodyshop Audit, koju je
JEDNOSTAVAN PREGLED
KOMPLEKSNIH PROCESA:
ZA EKSKLUZIVNE SPECIJALNE
NIJANSE BOJA:
MODULARNI
SISTEM POSTERI
GLASURIT LIMITED
EDITION SPEKTAR
JE PROŠIREN

Novi zahtevi na tržištu autorepa-
rature zahtevaju uvek nova individualna rešenja za radionice. Na svako
postavljeno pitanje i za svakog kupca
Glasurit portfolijo ima pravi odgovor.
Zbog ove višestranosti je i pored
dobre smišljenosti Glasurit RATIO
Sistema i odlične rutine potrebno
napraviti uvid u fasciklu tehničkih
informacija. Sa modularnim sistem
posterom to će jako brzo postati
prošlost. Zahvaljujući novom
softwareu Glasurit tehničari mogu
da naprave individualni pregled
proizvoda i sistema, koji se u svakoj
radionici može koristiti pojedinačno.
Individualni sistem posteri pokazuju
kompletan process popravke sa svim
proizvodima, odnosima mešanja i
napomenama, a po želji se mogu
štampati u različitim veličinama.
Pošto je individualan i uvek pri ruci,
sistem poster može dati doprinos
većoj efikasnosti. Više informacija o
sistem posteru možete dobiti od

Kako bi radionice i za najeksklu-
TREND BOJE ZA RADIONICU:
GLASURIT TREND
KOLEKCIJA NA
TURNEJI

Kao lider na tržištu, Glasurit
uvek prati trendove nijasni boja za
zivnije specijalne nijanse boja imale
automobile. Kako bi i radionice i
optimalno rešenje za popravku,
njihovi klijenti od ovoga mogli da
spektar nijansi i efekata Glasurit
profitiraju, Glasurit je razvio Glasurit
Limited Edition se proširuje. Dve
Trend Kolekciju 2013. Ona prikazuje
najnovije bazne boje daju odgovor
automobilske trendove boja buduć-
na trend koji se može videti, posebno
nosti, predstavljeno na štandu sa
kod ekskluzivnih vozila i specijal-
šest modela automobila. Svaki od
nih modela premijum proizvođača.
ovih auto modela je lakiran u dru-
Glasurit 11-LE 35U hazel u recepturi
goj trend boji budućnosti. Glasurit
za mešanje daje topli braon ton sa
Trend Kolekcija 2013 je trenutno u
oranž pod tonom i istovremeno je
Nemačkoj na turneji. Do kraja 2013
pogodan za efekt i uni lakiranje.
izabrane lakirerske radionice svojim
Glasurit 11-LE 025 sparkling glass je
klijentima mogu da predstave ovu
efekt pigment, koji specijalne nijanse
kolekciju i time dokažu da drže korak
boja čini da sijaju i trepere. Sa ove
sa vremenom. Zainteresovani mogu
dve nove bazne boje Glasurit Limited
da provere gde se kolekcija trenutno
Edition spektar se proširuje za dve
nalazi, na Glasurit web strani ili na
trendi nijanse boja. Radionice
Facebook i Twitter. Glasurit pla-
Glasurit Limited Edition mogu naba-
nira da objavi još kolekcija između
viti kod svog uvoznika kao gotove
ostalog i u saradnji sa proizvođačima
nijanse boja, takođe i u malim količi-
automobila.
nama.
Vašeg Glasurit partnera.
izveo Glasurit u Porsche radionici
je bila ubedljiva za menadžment
4 | Glasurit express 01.13
Glasurit express 01.13 | 5
NOVI KONCEPT ZA RAZVOJ GLASURIT MREŽA KUPACA
VIŠE COLORMOTION
ZA VIŠE USPEHA
Glasurit mreže kupaca nisu još uvek rasprostranjene, ali u nekim zemljama postoje
Ovde možete videti novu internet
već mnogo godina. Najstarije i najuspešnije su aktivne u Holandiji, Nemačkoj i Belgiji.
stranu i video:
Prema njihovom pozitivnom primeru, Glasurit je razvio koncept po kojem se i u drugim
www.glasurit.com/colormotion
zemljama po potrebi mogu izgraditi uspešne mreže kupaca.

Kako bi bilo, da kao preduzetnik
za ovakvom ponudom. Glasurit je
40 godina ogromnog iskustva u
stvo ima holandska Glasurit RATIO
ali i zajednička međusobna razmena
uopšteno, nego u sasvim konkretnim
imate upustvo za više uspeha? Kako
reagovao na ove rastuće zahteve i
mreženju
Partner Groep, koja 2013 slavi 20
i korišćenje sinergija koje nastaju
ponudama, koje mogu da izgledaju u
bi bilo razmenjivati ideje sa drugim
nakon opširne analize razvio kon-
godina postojanja. Ogromno isku-
usled zajedničkog rada.
potpunosti različito. Neki sadržaji se
preduzetnicima i imati korisiti iz
sinergija? Sve ovo je odavno real-
temu, vidi se i po tome da je koncept
nost u Glasurit mrežama kupaca. U
KOMBINOVANO ISKUSTVO TRI
Holandiji, Nemačkoj, Belgiji i pojedi-
COLORMOTION MENADŽERA TREBA
nim drugim zemljama radionice su
se organizovale u mreže, uče jedna
od druge i izgrađuju svoj potrencijal
DA BUDE KAMEN TEMELJAC ZA MNOGE
NOVE USPEŠNE MREŽE
čulo koliko mnogo radionice mogu
profitirati od članstva. Sve više vlasnika radionica pitaju Glasurit kontakte u zemljama bez mreža kupaca
6 | Glasurit express 01.13
za jednu evropsku mrežu kupaca
razvijen od strane celokupnog tima
sastavljenog od ljudi različitih profila. U timu su globalni menadžment
marke, odeljenje konsultanata i
usluga, sve do menadžera sve tri
dalje.
U međuvremenu se u Glasurit svetu
Koliko ozbiljno Glasurit shvata ovu
cept, po kojem u sve više zemalja
mogu nastati uspešne mreže kupaca.
najstarije i najveće mreže kupaca u
Holandiji, Nemačkoj i Belgiji.
stvo ovo troje treba da bude kamen
temeljac za mnoge nove uspešne
mreže.
Uspešne mreže se bave svim
temama koje su za radionice od
fundamentalnog značaja, kao što su
Važne teme & čvrsta podrška
kupaca su se dokazale kao izuzetno
pouzdane, ukoliko radionicama
savetovanje, a druge je pogodnije
ponuditi u sklopu treninga ili grupnog seminara. Sa druge strane neki
sadržaji zahtevaju specijalne usluge
-INFRASTRUKTURA, PRODUKTIVNOST,
Nakon analize tima, Glasurit mreže
lakše objašnjavaju kroz individualno
PERSONAL, IMIDŽ I MARKETING,
ODRŽIVOST
ili imaju najveći efekat kao veliki
događaj mreže.
Prilagođene tržištu i potrebama
pruže čvrstu podršku za postizanje
U ove tri zemlje sve ukupno se može
uspeha i održavanje svojih pozicija
sakupiti 40 godina znanja i iskustva
na tržištu koje se menja. Stalno dalje
sa uspešnim mrežama. Najduže isku-
usavršavanje je bitna komponenta,
infrastruktura, produktivnost, personal, imidž i marketing kao i postojanost. Ove teme se ne obrađuju
Rad ovog tima je takođe pokazao i
da: jedna mreža “jednaka za sve”
manje ispunjava svrhu. Što je indivi-
Glasurit express 01.13 | 7
ZA INTELIGENTNU ORGANIZACIJU
EFIKASNOST ZA USPEH
ZA NAJBOLJI TIM
ZA BRILIJANTAN IMIDŽ
ZA BOLJU BUDUĆNOST
INFRASTRUKTURA
PRODUKTIVNOST
LJUDSKI RESURSI
MARKETING & IMIDŽ
ODRŽIVOST
dualnije prilagođena tržištu i potre-
najbolje pomoći za dalji razvoj radi-
bama radionica u nekoj zemlji, to će
onica ili da li bi neka druga mera bila
radionice i mreža biti uspešniji.
mnogo važnija.
Što se tiče analize tržišta, mreže
Radionice članice izuzetno mnogo
i njihovi članovi će profitirati od
profitiraju i od globalne ponude ško-
ogromnog znanja sa kojim raspolaže
lovanja, koju Glasurit nudi u obliku
Glasurit kao jedan od vodećih aktera
treninga u sklopu svoje savetodavno
na tržištu autoreparature. Što se tiče
uslužne ponude Glasurit RATIO Con-
potreba radionica, Glasurit je razvio
cept Plus. Osim toga postoji moguć-
specijalni program za analizu, koji
nost razvoja ponuda za određene
između ostalog pokazuje potencijale
nacionalne teme ili kupiti rešenja od
razvoja radionica. Iz rezultata analize
spoljnih ponuđača. Takve nacionalne
Glasurit može da pročita da li je
ponude mogu da budu dobar pokre-
infrastruktura jedne zemlje dovoljna
tač i za druge zemlje, sve do razmene
za mrežu kupaca, i da li će mreža
referenci i ponuda. Tako se mreže i
2013 će sve postojeće mreže početi
Sa novim konceptom će i dalje da
da primenjuju nove standarde. To
raste broj uspešnih Glasurit mreža
Koncept za Glasurit mreže kupaca
uključuje novu internet stranu i
kupaca. Pripreme i analize su već u
sadrži široku ponudu mogućnosti,
standardizovano ime ColorMotion.
toku u određenim zemljama. Prvo
koje se fleksibilno moraju prilagoditi
Čak će se i Holandska mreža kupaca
zvanično pokretanje će biti u Norveš-
potrebama i zahtevima u zemljama.
odreći svog starog imena nakon 20
koj, gde će radionice uskoro moći
Da bi pored sve fleksibilnosti Glasurit
godina, i to u godini jubileja, kako
da budu zajedno aktivni za više
mreže kupaca svugde u svetu bile
bi u budućnosti bila uspešna pod
uspeha.
odmah prepoznatljive kao Glasurit
imenom ColorMotion mreža.
Zajedno aktivni za više uspeha
mreže, tim se usaglasio da sve imaju
jednistven imidž i standardizovano
ime.
ŠTA GLASURIT COLORMOTION NUDI
RADIONICAMA?
 kompletnu ponudu rešenja
za sve oblasti
 kontakte i razmenu sa kolegama
 povećanje kapaciteta sposobnosti
 više atraktivnosti za proizvođače
vozila i velike klijente
 upustvo za više uspeha
u budućnosti
 profesionalnog partnera sa
internacionalnim iskustvom
međusobno jačaju.
8 | Glasurit express 01.13
Glasurit express 01.13 | 9
TEHNIČKI PODACI
HROMIRANI DRAGULJ
NA ČETIRI TOČKA
Posetioci Refinish Competence Centre (RCC) Münster su imali priliku da se dive pravom
hromiranom dragulju, Buggati 57 SC Coupe iz 1938. Ovo dragoceno vozilo, čija je trenutna
vrednost procenjena na 3,6 miliona eura, ustupljeno je od strane francuskog Nacionalnog
muzeja „Cité de l’Automobile – Collection Schlumpf“.

Glasurit klijenti, koji su u leto
Buggati dolazi iz najvećeg i naj-
Kupac je bio englez Peter Hampton,
2012 imali školovanje u RCC Münster,
prestižnijeg muzeja automobila
ljubitelj i vlasnik brzih Bugattia, koji
mogu se smatrati srećnicima. Oni su
na svetu: „Cité de l’Automobile –
je već tada bio član u „BOC – Bugatti
imali jedinstvenu priliku, da izbliza
Collection Schlumpf“ u Mulhouse,
Owner Club“.
posmatraju ikonu automobilskog
francuski region Alsace. Kolekcija
dizajna. Četiri meseca je Buggati
bazira na strasti braće Schlumpf, koji
bio izložen u Showroom-u trening
su sakupili više od 500 vrednih vozila
centra.
do kasnih 1970tih, uključujući preko
Karoserija je kompletno napravljena
ručno od strane Corsica Coachworks
u Cricklewood / Velika Britanija.
100 Buggatia.
COUPE IZ 1938 JE JEDAN OD MNOGIH
VREDNIH KOMADA IZ KOLEKCIJE.
U celosti napravljeni ručno
Coupe iz 1938 je jedan od mnogih
Buggati 57 SC Coupe sa brojem
šasije 57602 je 42 i poslednji Buggati Tipa 57 S, koji je proizveden u
Molsheimu. Kao kod svih Buggatia,
istorija ovog automobila je besprekorno dokumentovana.
10 | Glasurit express 01.13
KAROSERIJA JE NAPRAVLJENA RUČNO
OD STRANE CORSICA COACHWORKS
U VELIKOJ BRITANIJI.
vrednih komada iz kolekcije, i njegova istorija je zanimljiva ne samo
za ljubitelje oldtimer vozila. Kako
Firma Van den Plas je dizajnirala
se može pročitati u dokumentaciji
kupe prema specifikacijama Petera
muzeja, vozilo je naručeno u Oktobru
Hamptona i uz njegovu pomoć.
1937 na Paris Salon de l’Automobile.
Hampton je insistirao da ima tri ume-
Snaga motora:
200 KS pri 5500 U/min
Najveća brzina: 215 km/h
Motor: 3257 ccm,
8 cilindara redni motor sa
dve bregaste osovine
sto predviđenih dva sedišta, kako bi
1950tih se odvojio od svog 57 SC.
Ljubazna pozajmica među
mogao sa sobom da povede svoju
Pre toga je kompletno renovirao
poslovnim partnerima
suprugu i 12-to godišnjeg sina.
vozilo. Automobil je dobio i novo
Kolekcija u vlasništvu braće
Automobil je proizveden u Alsace,
gde je 19. Maja 1938 održana i
DRUGI VLASNIK JE JOŠ JEDNOM
probna vožnja. Jednu nedelju
PROMENIO NIJANSU BOJE NA POKLOPCU
kasnije, Bugatti obojen u dve nijanse
plave je isporučen Peteru Hamptonu
MOTORA I VRATIMA.
trci Paris – Nica.
Dva puta ponovo lakiran
1946 Peter Hampton je kupio drugi
motor za auto. Kroz ugradnju
kompresora je iz 57 S nastao 57 SC
kao Sport i Kompresor. Nakon što
je Hampton kupio još pet Bugattia,
lakiranje, ponovo u dve nijanse plave
Novi Glasurit 285-230 beli / -290 crni špric git Pro brinu o više efikasnosti u radionici. U paru
vlasništvo francuskog Nacionalnog
pomažu sa konceptom stepena sive, da se kod nanošenja pokrivne boje uštedi na materijalu
muzeja „Cité de l’Automobile“. Od
i vremenu. Ali to nije sve. Radionice mogu da uštede kod nanošenja prajmera i sušenja!
ovu dragocenu kolekciju.
kao i nove hromirane delove.
Glasurit, kao jedna od najstarijih
Drugi vlasnik je još jednom prome-
striju, podržava muzej kod restaura-
nio nijansu boje na poklopcu motora
i vratima, dok braća Schlumpf nisu
kupila Bugatti 1963. Godinu dana
kasnije su braća dala da se mehanika
vozila servisira u Molsheimu.
PRO EFIKASNOST TRI PUTA
jem šasije 57602 je kasnije postala
tada je u obavezi muzeja da održava
u Englesku. 1. Jula je on sa svojim
novim vozilom već učestvovao na
Schlumpf, a sa njom i Bugatti sa bro-
GLASURIT 285-230 BELI / -290 CRNI ŠPRIC GIT PRO
marki boja za automobilsku inducije vozila. Trenutno, Glasurit razvija
mat-zlatnu jednoslojnu metalik boju,
koja treba da bude primenjena na
jednom Pegaso. Pritom se antički
efekti boja, dobijaju uz pomoć najnovije tehnologije boja.

Sa novim špric gitovima Pro
Ovi argumenti i pre svega dokaz u
Potražnja raste za mokro-na-mokro
285-230 beli i 285-290 crni Glasurit
praksi su ubedili radionice. Tako je
špric gitovima
je uspeo da proces visoko kvalitetnih
u proteklih pet godina prodaja sivih
popravki učini još efikasnijim. Prva
špric gitova skočila za više od 30%.
Crni i beli špric git Pro se takođe
potvrda ovoga je koncept stepena
Sistemi stepena sive danas čine
mogu koristi i mokro-na-mokro.
sive, koji se sada sa crnim i belim
95% prodaje Glasurit špric gitova u
Time se u procesu lakiranja može
špric gitom Pro može primeniti.
Evropi, na Srednjem Istoju i Africi.
još jednom uštedeti na vremenu
sušenja.
Pro brušenje, kontra korozija
Kao i Glasurit 285-270 Špric git Pro
sivi, beli i crni špric git Pro se takođe
mogu nanositi direktno na metal.
Celokupnu istoriju ovog vozila
Čak i bez prethodnog nanošenja praj-
možete pročitati na:
mera omogućavaju izuzetnu zaštitu
www.glasurit.com
Ovaj link Vas vodi u muzej:
www.citedelautomobile.com
Sve više radionica znaju da iskoriste
ovu prednost za sebe. To pokazuje
rastuća potražnja za špric gitovima
mokro-na-mokro. U proteklih pet
godina je prodaja ovih špric gitova
konstantno rasla sa 16 na 22%.
od korozije i time održanje vrednosti
Pro efikasnost, pro zaštita od koro-
popravljenih vozila. To je ubedilo i
zije, pro brušenje to su čunjenice
Kroz koncept stepena sive lakireri
najzahtevnije proizvođače automo-
koje se odnose na Glasurit 285-270
mogu nijansu špric gita savršeno
bila i štedi jedan ceo korak rada.
Špric git Pro sivi. Ali sa postup-
prilagoditi nijansi boje koja se
popravlja i na taj način značajno
uštedeti na materijalu i vremenu.
Dva nova Glasurit špric gita Pro
poseduju univerzalna svojstva
brušenja i savršeno su namenjeni za
efikasno suvo brušenje. Tako su, isto
KONCEPT STEPENA SIVE UBEĐUJE
KROZ EFIKASNOST
kao i sivi špric git Pro odlična podloga za brušenje za visoko kvalitenu
kom mokro-na-mokro i konceptom
stepena sive crni i beli špric gitovi
Pro idu još dve koraka dalje. Više
efikasnosti se kod visoko kvalitetnih
popravki lakiranja ne može postići,
ali mi radimo na tome.
popravku lakiranja.
Što više odgovara stepen sive, to je
potreban manji broj ruku špricanja
kod pokrivne boje. To je recept za
brzi uspeh. Izraženo u brojevima,
ovim je moguće uštedeti do 40% kod
potrošnje pokrivne boje! Osim toga
radionice takođe mogu uštedeti kod
vremena rada do 45 % zbog manje
potrošnje materijala i kraćeg vremena isparavanja.
12 | Glasurit express 01.13
Glasurit express 01.13 | 13
Kao povezana dvodelna reportaža za n-tv oldtimer magazin
„PS – Klassik mobil“, oba filma prikazuju najveće probleme
kod lakiranja klasičnih vozila i na jednostavan način objašnjavaju pravilno lakiranje od A-Š.
TELEVIZIJSKI TIM SNIMA U RCC MÜNSTER
KOMPETENTNOST KOD BOJA KOJA
ZASLUŽUJE TV PAŽNJU
Film 1: Povećanje vrednosti kroz
Film 2: Prilagođavanje nijansi boja i
popravku lakiranja na vozilima vra-
efekata na oldtimer vozilima
ćenim sa lizinga
Film 3: Pravilno lakiranje
Odgovarajuća nijansa boje je pro-
Lakiranje oldtimer vozila je uvek iza-
nađena, prvi korak za dobro laki-
Pre prodaje ili vraćanja vozila sa
zov, jer ovi automobili su tokom svog
ranje je načinjen. Ali, samostalno
lizinga isplati se, povoljno otkloniti
životnog veka uglavnom već više
savršeno lakirati je velika umetnost,
oštećenja boje kroz popravku malih
puta popravljani i lakirani, ne uvek
ko sa sprejem u garaži samostalno
boja. Ove izuzetne uslove je iskoristio jedan televizijski tim, kako bi snimio tri kratka filma za auto
oštećenja. Film prikazuje kako to ide:
na visokom nivou kvaliteta. Kroz
pokuša da izvrši popravku, sigurno
magazine koji se emituju na nemačkoj televiziji.
nezavisni procenitelj procenjuje pre
uticaje prirode, tragove pranja i poli-
će biti razočaran rezultatom. Ured-
popravke aktuelnu vrednost vozila,
ranja nijansa boje se takođe menja.
nik “PS Klassik mobil” Frank Stern
zatim se eksperti Glasurita bacaju
Upravo kod delimičnih popravki na
od profesionalca uči o mogućim
Refinish Competence Centre (RCC) u Münsteru je najmoderniji centar kompetentnosti za popravku lakiranja vozila, sa najnovijom tehnikom, izuzetnim trenerima lakirerima i efikasnim sistemima

Televizijski tim je potrošio dva i
Kada RCC treba da igra vodeću ulogu
na posao. Gledaoci saznaju, kako se
klasičnim vozilima, nijansa boje se
izvorima grešaka koji mogu nastati
po dana kako bi snimio ova tri filma
na televiziji, onda naravno Hendrik
oštećena mesta pripremaju za laki-
mora individualno veoma precizno
i šta je potrebno, kako bi se izvelo
u RCC Münster. Film 1 se fokusira na
Franke kao RCC menadžer i glavni
ranje, kako profesionalac određuje
prilagoditi. Ali i kvalitet površine
profesionalno lakiranje. Ne traje bez
spot repair na vozilima vraćenim sa
u timu globalnih trenera ne sme da
tačnu nijansu boje i kako se postiže
mora da bude prilagođen ostatku
potrebe školovanje za poziv lakirera
lizinga, Film 2 pokazuje prilagođava-
nedostaje. Jürgen Book, šef Custo-
vozila. Na primeru jednog Ford
3 godine.
nje nijansi boja na oldtimerima i Film
mer Service i zagriženi ljubitelj oldti-
Taunus P 4, iz 1966 godine, Glasurit
3 se bavi temom “Pravilno lakiranje”.
mer vozila, takođe se pobrinuo da
Kod snimanja u RCC filmski tim je u
potpunosti imao podršku od Glasurita.
Ispred kamere je bio aktivan Globalni trener Markus Schubert. On je
stručno popravio jedno malo oštećenje pomoću Glasurit Spot Repair
Sistema, izvukao sve adute kod
oseti deo akcije ispred i iza kamere.
pronalaženja nijansi boja pomoću
Na kraju dva i po dana snimanja, bilo
alata Glasurit RATIO Color Sistema i
je dovoljno materijala za sumiranje
pokazao uredniku Franku Sternu šta
sve tri teme, u pet do sedam minuta
je sve potrebno za stručno lakiranje
emitovanja.
vozila. Glasurit tehičar Dirk Golombek je pružao podršku iz pozadine.
REPORTAŽA JE EMITOVANA
eksperti su pokazali kako funkcioniše
U AUTOMOBILMAGAZIN N24 DRIVE
pronalaženje nijanse boje i razjaš-
NA TELEVIZIJI N24.
njavaju Classic Car Color program.
savršena završnica. U kratkim
intervjuima lakireri i eksperti za boje
Korak po korak ovi profesionalci
pokazuju, kako se nova boja prilagođava staroj originalnoj boji.
objašnjavaju korake rada, tehniku
i specijalna svojstva boja. Nakon
popravke procenitelj ponovo procenjuje vozilo. Zaključak: posao se
isplatio. Sa malim ulaganjem, znatno
je povećana vrednost vozila.
14 | Glasurit express 01.13
Glasurit express 01.13 | 15
PRIČE IZ GLASURIT ARHIVE
GLASSOMAX IV,
PREKRETNICA
U PROIZVODNJI BOJA

Za reprodukciju jedne određene
Na početku se meri sud u koji se
boje nije potrebna samo ispravna
sipaju materijali. Sve jedno da li teži
GLASSOMAX IV U BROJEVIMA:
receptura, nego i precizno pridrža-
500 ili samo 1,25 kilograma njegova
vanje propisanih količina i odnosa
težina se izjednačava. Zatim se
 Dužina: 78 m
mešanja.
dodaje pasta, sa preciznošću mere-
 Dubina: 28 m
nja od jedne stote procenta. Izraženo
 Sagrađena površina: 2.300 m²
Primer moderne tehnike
u apsolutnim brojevima, to znači da
doziranja i merenja
 Troškovi gradnje: 35 miliona DM
U proizvodnji kvalitetnih boja je
 Oprema za zaštitu od eksplozije za
ovakva preciznost pravilo broj
sirovine u rezervoar skladištu u po-
jedan. Veliki napor je napravljen,
drumu je koštala 800.000 DM!
da se Glassomax IV učini primerom
najmodernije tehnike za doziranje i
Glassomax IV je 1972 pušten u rad u Münster-Hiltrup. Bilo je potrebno tri godine samo za
merenje, koja je tada u potpunosti
planiranje kako bi se sagradila tada najmodernija fabrika boja u Evropi. Osnova za sve planove
bila kompjuterski kontrolisana. Gla-
bio je zahtev za postizanje „redovne reproduktivnosti Glasurit kvaliteta boja“, kako bi se održali
visoki standardi proizvoda.
 Pumpe baterije mogu pumpati 9-12
tona sirovina po satu od podruma
do gornjih spratova
ssomax IV brošura objašnjava kako
 700 tona može stati u mešalice
je to uspešno postignuto, uzimajući
proces merenja kao primer.
kotlove na prvom spratu (za poreGlassomax IV nekada
Glassomax IV je i danas nakon više od
40 godina, jedna od najvećih fabrika.
đenje: jedan teretni vagon može
primiti oko 20 tona, što znači da
Devet automatskih jedinica
Sa kapacitetom od 25.000 tona godišnje
 Ograđen prostor: 67.000 m³
plafon prizemlja nosi težinu od 35
za merenje
natovarenih teretnih vagona!)
„Između mešalica kotlova na prvom
spratu, smo instalirali devet auto-
VERTIKALNA PROIZVODNJA:
matskih jedinica za merenje, koje će
Sirovine i poluproizvodi se preko cevo-
i stručnjaka zadiviti. Svaka se sastoji
voda ili liftova premeštaju iz podruma
iz mehaničke precizne vage, senzora
na treći sprat. Odatle materijali sa sprata
pritiska, trostepenih ventila (pre-
na sprat putuju ka dole. Na trećem
sudno za precizno doziranje pigme-
spratu se iz nekoliko stotina sirovina i
nata boja) i elektronskog sistema.
Grafički prikaz Glassomax IV 1972
poluproizvoda prema recepturi sastavljaju boje. Na drugom spratu se satima
kod zadate težine od 100 kilograma
mešaju pigmenti i veziva u peščano
maksimalno odstupanje može biti
kugličnim mlinovima. Nakon opsežnih
10 grama. Samo trag materijala od
provera gotova boja se u prizemlju puni
ventila do posude teži znatno više.
u limenke. Ovakva vertikalna proizvod-
Čak i težina ovog traga mora da bude
nja se i danas primenjuje u proizvodnji
izmerena i uzeta u obzir od strane
Glasurit auto boja.
računara kod obračuna, pri čemu se
mora obratiti pažnja na dimenziju
traga i specifičnu težinu paste. Sve
sve meri do poslednje kapi …”
16 | Glasurit express 01.13
Glasurit express 01.13 | 17
I N T E RV J U . . .
... SA INŽ EN JER IMA
SA INSTIT UTA ZA
MOTOR NA VO ZIL A,
INTERVJU
… O SIGURNOSTI NAKON POPRAVKE
RW T H
A AC H E N
U N I V E RS I TY
Kada se govori o popravkama oštećenja, onda se najviše govori o ponovnom postizanju kvaliteta
i estetike vozila. Koliko je važno, kod popravke misliti i na ponovno postizanje sigurnosti vozila,
objašnjavaju diplomirani inženjeri Leif Ickert i Philipp Blum, naučnici na RWTH Aachen University,
kao i diplomirani inženjer i stručnjak za karoserije Toni Seidel iz Aschaffenburga.
Mi znamo, da ste veoma posvećeni postizanju poveća-
Da li nam možete razjasniti korake tokom jedne po-
odgovor kako možemo izvesti popravke na takav način
nja sigurnosti vozila. Da li nam možete razjasniti, šta Vi
pravke ili kod procesa popravke koji direktno utiču na
da se komponente ponašaju na isti način kao i original.
tačno ispitujete?
sigurnost vozila?
Zamenski delovi od lima bi trebalo da se sastoje iz istih
PB: | Uglavnom ispitujemo ponašanje pri sudaru
LI: | Kod popravke jednog dela, jedna komponenta je
sirovina i da imaju istu debljinu kao i originalni delovi,
kako bi se omogućio nivo deforminiteta koji je potreban
i deformatitet vozila kao i nivo energetske apsorbci-
otkačena, čime se utiče na tok snaga. Tok snage mora biti
je strukture vozila. Kod jednog sudara velikim delom
omogućen isto kao i kod originalne komponente, jer ina-
energija kretanja vozila treba da bude apsorbovana od
če će nakon popravke doći do pojave tačke pucanja. Uz-
Radi ilustracije: putnička kabina bi trebalo da bude tvrda i
strane strukture vozila. Danas se to postiže kroz plastično
budljivo pitanje, koje je deo poslednje tehnologije je dati
čvrsta kao ljuska lešnika, koja se ne može slomiti. Sve što
deformisanje delova karoserije u takozvanu zonu gnje-
DIPL. ING. PHILIPP BLUM, RADI NA ODELJENJU KAROSERIJE NA
čenja. Kako bi istom merom zaštitili i pešake i saputnike
INSTITUTU ZA MOTORNA VOZILA (IKA) NA RWTH AACHEN
u vozilu, moderna vozila su tako konstruisana, da su
spoljne komponente mekanije, a postaju sve tvrđe ka
se događa ispred i iza , nije statični sistem. To znači da je
struktura tako podešena, da se u slučaju sudara podešava određena kinematika. Ta kinematika mora da funkci-
UNIVERSITY, NJEGOVA OBLAST SU PROBE I CRASH TESTOVI
oniše onako kako je dizajnirano od strane proizvođača
unutrašnjosti.
Za sigurnost putnika je važan i impuls kašnjenja, kome
je podređen sistem zatezača, kako bi se težina sudara
pravilno prepoznala. Sistem koji se sastoji iz sedišta,
sigurnosnog pojasa, vazdušnih jastuka, zatezača pojaseva i limitatora snage pojaseva, mora u tačno podešenom redosledu da reaguje. Celokupan sistem za zaštitu
vozila. Ukoliko se u sudaru neka komponenta drugačije
ponaša, moguće je da ceo sistem više ne funkcioniše.
putnika, znači karoserija i impuls kašnjenja, su od strane
TS: | Osim toga, je takođe važno da se delovi po-
proizvođača vozila podešeni na najbolji mogući način.
pravljaju prema specifikacijama proizvođača a ne samo
Mi prvo proveravamo u simulaciji a zatim i na testu, da li
sve to funkcioniše. U principu mi posmatramo, kod koje
snage struktura zakazuje i koja se energija apsorbuje.
DIPL. ING. LEIF ICKERT, VOĐA TIMA LAKIH KONSTRUKCIJA
I MATERIJALA U KRAFTFAHRWESEN GMBH, KOMPANIJI
ZA ISTRAŽIVANJE, KOJA JE IKA PARTNER
18 | Glasurit express 01.13
na tom mestu.
prosto zamene. Da bi se izbegle tačke pucanja, radionice
bi trebale da budu svesne da samo popravke izvedene
prema specifikacijama proizvođača mogu zaista da garantuju sigurnost.
Glasurit express 01.13 | 19
ZA KVALIFIKOVANJE RADIO …
Kvalifikovanje radionica za pravilno izvođenje popravki je tema koja je veoma važna za Glasurit,
jer donosi održiv uspeh za sve koji učestvuju u procesu popravke. U seriji intervjua je ova tema
uvek ponovo prisutna i u Glasurit express. Ovu inicijativu je pokrenula Grazyna Sobierajska. Key
Account Manager za osiguravajuća društva i flote je pre dve godine u Glasurit expressu predstavila Work Provider Koncept koji je razvio BASF za dobru saradnju između radionica i velikih
klijenata. U ovaj serijal spada i razgovor sa Didier Heymansom, šefom Expert Survey & Network
Generali osiguranja u Belgiji o strateškom partnerstvu između radionica i osiguravajućih društava
i intervju o sigurnosti nakon popravke.
Kako bi se smanjili troškovi popravki, često se poprav-
Na primer, niko ne bi trebao da zameni celokupan po-
Šta bi mogao biti najbolji put, pokazati vozačima auto-
laganje kao informacije u datotekama svojih radionica.
PB: | Proizvođači svoje specifikacije daju na raspo-
ljaju samo određeni elementi vozila umesto da se svi
prečni nosač, to bi bila ekonomska totalna šteta. Troškovi
mobila, da jedna nestručna popravka izvedena suprotno
Kod modernih vozila se mora obratiti posebna pažnja na
delovi kompletno zamene, kako propisuje proizvođač.
popravke bi bili suviše visoki. U tom slučaju se popravlja
od specifikacija proizvođača sa sobom nosi značajne
spajanje delova za popravku i strukturu vozila. Posebno
Da li nam možete objasniti, koji delovi najčešće “samo
samo jedan deo, a ukoliko se nestručno izvede utiče na
nedostake za ličnu sigurnost u vozilu?
visoko čvrsti čelici zahtevaju modernu opremu sa apara-
tako” bivaju popravljeni i koje uticaje to ima na sigur-
sigurnost vozila.
tima za varenje ili nove postupke spajanja kao npr. MIG
nost vozila?
letovanje.
Zašto je važno, nakon popravke izvršiti merenja
na vozilu?
TS: | Kompletna zamena delova nije uvek propisana,
ali tačno je naznačeno na kom mestu se sme odnosno
mora izvršiti zamena.
TS: | Popravke se moraju tako izvesti da rezultati leže
Da li bi nestručno izvedena popravka uticala na visinu
oštećenja kod novog sudara? Čega putnici treba da budu
svesni po pitanju sigurnosti kada se voze u vozilu koje
nije propisno popravljeno?
LI: | Važno je da je celokupan sistem istrajan i radi
unutar tolerancija koje su propisali proizvođači. Kod me-
zajedno. U slučaju sudara, vozilo na nekim mestima treba
renja nakon popravke mogu se u datom slučaju ustanovi-
da se deformiše, a na nekim ne. Ukoliko je jedna poprav-
ti odstupanja od postavljenih tačaka i odmah se može na
ka izvedena nestručno, može se dogoditi da se na primer
to reagovati. Sve vozila, koja su popravljana bi trebalo da
zbog neispravnog sistema vazdušni jastuci ne aktiviraju,
dobiju sertifikat, da se pozicije komponenti nalaze unutar
previše se kasno ili čak prerano aktiviraju, što bi moglo
tolerancija proizvođača. Time se mogu osigurati i po-
da ima katastrofalne posledice za putnike.
tencijalni kupci kao i vlasnici automobila. Kroz merenja,
radionica na primer može za potrebe veštaka da demon-
U RAZGOVORU JE TAKOĐE UČESTVOVAO I DIPL. ING. TONI
strira kako je tačno izvedena popravka. Sa elektronskim
SEIDEL, STRUČNJAK ZA KAROSERIJE I VLASNIK ŠKOLSKOG
sistemom za merenje se popravke mogu izvesti mnogo
CENTRA ZA IZRADU KAROSERIJA U POLJSKOJ I LIMARSKO
brže i mnogo tačnije.
20 | Glasurit express 01.13
LI: | Vozač vozila koje je popravljeno na nestručan
način, bi uvek trebao da bude svestan činjenice da on
predstavlja rizik na ulici, ne samo za sebe već i druge.
Sigurnost vozila je danas cilj ljudi koji razvijaju karoserije i vozila. Moderni automobili u međuvremenu imaju
i mnoge aktivne sigurnosne sisteme, kao što su elektronski program stabilnosti, sigurnosna upozorenja itd.,
ali oni u slučaju udesa ne znače ništa ako karoserija ne
funkcioniše na ispravan način.
PB: | Vlasnicima vozila bi u poređenju trebalo pokazati koje efekte može imati nestručno izvedena popravka.
Crash testovi su idealno sredstvo, sa kojim se mogu
prikazati bitne razlike.
LAKIRERSKE RADIONICE U ASCHAFFENBURG, NEMAČKA
Glasurit express 01.13 | 21
ZA DEFINISANE MAT STEPENE:
GLASURIT 568-M
124 CV LAK ZA
MEŠANJE MAT

Na teretnim vozilima su mat
površine veoma rasprostranjene.
Specijalno za ove potrebe Glasurit
AK-COMPETITON PROIZVODI EKSLUZIVNE MOBILNE KUĆE
je razvio istovremeno jednostavno i
efikasno rešenje, Glasurit 568-M 124
LUKSUZNI SMEŠTAJ ZA KONJA I JAHAČA
CV Lak za mešanje mat. Ovaj lak raspolaže istim svojstvima kao i standardni CV Lak za mešanje sa samo
AK-Competiton GmbH u Nemačkoj je novo definisao mobilnu kuću. U blizini Lepiziga
jednom razlikom, na nadgradnjama,
ova firma proizvodi eksluzivne transportere za konje, sa integrisanim luksuznim
šasijama i dodatnim delovima kao
stanovima za ljude.
što su maske hladnjaka i odbojnici
pruža izjednačenu mat površinu, čak
i na plastikama.
Mogući su definisani mat stepeni

Svaka AK-mobilna kuća je
Koncept ovog preduzeća koje od
Lakiranje prema želji kupca
Vrhunskom uslugom on prvenstveno
Iz Landsberga se luksuzne mobilne
smatra Autolack Petzold GmbH,
kuće za konje i vlasnike isporučuju
unikatna, napravljena prema speci-
1979 proizvodi namenska vozila,
fičnim željama kupca, od luksuznog
sasvim je uspešan. Mnogi poznati
Lakiranje se takođe prilagođava
Glasurit prodavca iz Halle /Lepzig koji
u ceo svet, u region Zaliv, u Afriku i
uređenja enterijera do individualnog
kupci znaju da cene komfor i pred-
željama kupaca. Kako bi mogli da
AK-Competition već tri godine
sve do Kine. U ostalom nije potrebno
lakiranja sa premijum proizvodima
nosti AK kamiona. Tri do osam konja
postignu lakirane dizajne, zahtevna
snabdeva.
da posedujete konja, kako bi ste se
boja od Glasurita.
se mogu smestiti, u zavisnosti od
lakiranja u više nijansi boja i ostva-
Podno grejanje je standard
LAKIRANI DIZAJNI, ZAHTEVNA LAKIRA-
Ljudi koji poseduju konje za turnire,
NJA U VIŠE NIJANSI BOJA I NEOBIČNI
mnogo vremena provode na putu.
ZAHTEVI PO PITANJU NIJANSI BOJA
Tada je dobro kada se osnovne stvari
nalaze pod jednim krovom. Još je
bolje kada se pri tome osećaju kao
veličine kamiona i željene opreme u
kod svoje kuće. Iz ovog razmišljanja
delu za stanovanje. Podelu i unutraš-
je AK-Competition razvio jedin-
nje uređenje AK-Competition razvija
stveni koncept kamiona, koji zajedno
zajedno sa kupcem. Ugodnosti kao
smešta konja i jahača pod krov jedne
što su podno grejanje i kožna sedišta
mobilne kuće i sve to opremi najvi-
su standard. Osim toga kupci deo za
šim komforom i savršenim dizajnom.
stanovanje u potpunosti mogu da
opreme po svojim željama.
22 | Glasurit express 01.13
oduševili AK-Competition vozilom.
rili najneobičnije zahteve po pitanju
Svaki kamion je jedinstvena
Na zahtev, se ove luksuzne kuće na
nijansi boja, AK-Competition već tri
proizvodnja
točkovima mogu dobiti i bez štale i
godine koristi Glasurit proizvode.
hranilice.
Tako Glasurit Serija 68 i Glasurit
U proizvodnji u Landsbergu blizu
Serija 90 CV omogućavaju efikasne
Lepziga godišnje se planira i pro-
procese lakiranja, brilijantne rezul-
izvede 70 do 100 velikih kamiona
tate i širok spektar nijansi boja koji
preko 7,5 tona. Uz to ide i oko 300
ne ostavlja ne ispunjene želje.
manjih vozila i prokolica. Devet od
Direktor Jerome Hennau kod
Glasurita pre svega ceni pouzdanost:
“Mi smo se odlučili za Glasurit,
pošto naše tradicionalno preduzeće
stoji za vrhunski kvalitet, kako kod
od 10 do 80 E od svileno sjajnog do
mat. Odgovarajući odnos mešanja
za željeni mat stepen lakireri mogu
pronaći u specijalnoj tabeli ili preko
Glasurit RATIO Color alata za nijanse
boja. Glasurit 568-M 124 CV Lak za
mešanje mat je jednostavan i siguran put za dobijanje različitih stepena
mata na teretnim vozilima.
sto zaposlenih radi u sektoru za lakiranje i laminiranje, ovde oni u dve
komore za lakiranje ova jedinstvena
vozila ulepšavaju sa brilijantnim
premazom.
proizvoda tako i kod usluge.”
Glasurit express 01.13 | 23
IMPRINT:
Odgovorno lice:
Carina Kottmann
Izdavač:
BASF Coatings GmbH
Glasuritstraße 1, 48165 Münster
Nemačka
Glasurit® je marka BASF Coatings GmbH
www.glasurit.com
Kontakt za pitanja štampe:
BASF Coatings GmbH
Global Communications
Marco Benen
Tel.: 0049 25 01 - 14 20 40
E-mail: [email protected]
Koncepcija / dizajn:
Corporate Werbeagentur
Münster, Germany
Tekst:
Edith Hettwer
Za tekstove i slike koje su primljene se ne
preuzima odgovornost.
Štampano na papiru izbeljenom bez hlora.
Saradnja:
Stephan Averesch, Marco Benen, Philipp Blum,
Jürgen Book, Christian Borzek, Marc Franke,
Martin Geuting, Lu-Janika Horuz, Leif Ickert,
Nina Kleine-Bley, Arjan Klijn, Sabine Kophstahl,
Anna Lennartsson, Jens Liebermann,
Diana Lloansi Rotllan, Thorsten Schlatmann,
Toni Seidel, Grazyna Sobierajska, Martina Volle,
Lars Wermeling
Izdanje: 01.13
GT11-0088-13RS
Download

GLASURIT IZDANJE 01.13