PLASTİK TESİS
OTOMASYONUNDA
ANAHTAR TESLİMİ
ÇÖZÜMLER
KURU HAVALI KURUTUCULAR (Genel Çalışma Prensibi)
Plastik endüstrisinde kullanılan PET, polyamit, polikarbonat, polyester gibi hammaddeler bilinen sıcak hava kurutucuları ile yeteri kadar
kurutulamazlar. Bunun sebebi sıcak havalı kurutucuların ortam havasını kullanarak ve dolayısı ile ortam nemine bağımlı olarak kararsız
çalışmasıdır. Sonuç olarak kurutma sadece hammaddenin çeperine etkili olmakta, çekirdeğine nüfuz etmemektedir.
Bu tip neme çok duyarlı materyaller %0,02 oranında veya daha az oranda bir nemi sağlayacak olan sabit ve yüksek kuruluk oranında (Dew-Point)
kuru hava ve sabit kurutma sıcaklığı isterler. Bu şartlar sağlandığı zaman, bu mühendislik plastikleri en uygun fiziksel ve yüzeysel özellikleri gösterir.
Kuru hava destekli kurutucular, plastik granülün içindeki nemi kuru havaya aktarmasını arttıran ve -40°C kuruluk oranındaki kuru havayı kapalı
devre halinde dolaştıran sistemle nihai üründe çekme, lekelenme, çukurlaşma, mukavemet eksikliği gibi problemlerden kaçınma imkanı sağlar.
TIMER
HEATER
BLOWER
İzoleli Kurutma
Haznesi
Proses
Isıtıcı
3
Rejenerasyon
Isıtıcı
2
Döner
Petek
Rejenerasyon
Filtresi
Rejenerasyon
Üfleyicisi
Ara
Soğutucu
Döner petek SD-H
-10
-20
-30
-40
-50
Proses Üfleyici
Rotorun Bölümleri
1 Nem Alma Ünitesi
2 Rejenerasyon Ünitesi
3 Soğutma Ünitesi
Çok kasetli kurutucu
0
Dew Point ( 0C )
1
Dönüş Hava
Filtresi
+10
Dew-point Ölçüm Cihazı
(Opsiyon)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
Zaman (Saat)
Dew-point Monitör
Döner Petek Sistemi Nedir?
SHINI nem alıcı cihazlarında, hammaddenin nemini almak için Döner Petek Sistemi Adı verilen bir nem alıcı teknolojisi kullanılır. Döner Petek,
silikajel hammaddenin seramik bazlı ve dairesel rotorun içine ileri teknolojiyi kullanılarak yedirilmesi neticesinde oluşturulmuştur. Bu rotor
hammadde tozunu tutmaz ve eski tip çift kuleli nem alma sistemlerine göre sürekli değiştirilmesi gerekmez. Kurutucu silosundan fan vasıtası ile
çekilen hava öncelikle proses filtresinden geçirilerek tozdan arındırılır, ardından ara soğutucu içinden geçirilerek döner peteğe zara vermeyecek
sıcaklığa düşürülür. Bu nemli hava peteğin içinden geçerek nemden arındırılır ve tekrar kurutucu silosuna çok kuru hava olarak gönderilir. Döner
Petek Devir ayarlıdır. Hammaddenin nem duyarlılığına ve kurutma kapasitesine bağlı olarak devir ayarı yapılır. Peteğin içine bırakılan hammadde
nemi peteğin bir sonraki rejenerasyon adı verilen bölümünde yüksek ısıya tabi tutarak dışarıya atılır. Bu bölümde ayrı ısıtıcı ve fan bulunmaktadır.
Döner Petek Sisteminin en büyük avantajı uzun ömürlü olması ve her an aynı çiğ noktasında kuru hava üretmesidir.
Döner Petek Sistemli SHINI Nem Alıcılı Kurutucu kombinasyonu seçenekleri;
www.hastek.com.tr
- SD-H Serisi Modüler Tasarım Nem Alıcılı Kurutucular
- SDD Serisi İkisi Bir Arada Nem Alıcılı Kurutucular
- SCD Serisi Üçü Bir Arada Nem Alıcılı Kurutucular
- DDS Serisi Yüksek Kapasiteli Kurutma Sistemleri
09.05.2014
PLASTİK TESİS
OTOMASYONUNDA
ANAHTAR TESLİMİ
ÇÖZÜMLER
1
DDS SERİSİ YÜKSEK KAPASİTELİ KURUTMA SİSTEMLERİ
Merkezi kurutma sistemleri yüksek kapasiteli ve neme duyarlı PET, PA, PC gibi malzemelerin gerek merkezi bir alanda gerekse yüksek kapasiteli
proses makinesinin yanında veya üzerinde kurutulması amacı ile tasarlanmıştır.
Örneğin; 3000 m³/saat kurutma kapasitesine sahip nem alıcı ile 8000lt. hammadde alma kapasitesine sahip kurutucu silosundan oluşan
kombinasyon ile saatte 800 ile 1000 kg. aralığında PET malzeme kurutmak mümkündür. SCR serisi Kristilazatör sistemleri de kullanılarak
yoğunluğu çok düşük olan (0,4) geri dönüşüm (şişe kırığı) PET malzeme de 0,004% kuruluk oranlarına düşürülebilir.
Genel Özellikler
- Optimize tasarımı ile güvenli ve kolay bakım
imkanı sağlar.
- Plastik hammaddenin temas ettiği tüm metal
aksam tamamen paslanmaz çelik malzemeden
imal edilmiştir. Böylece yüksek sıcaklılarda dahi
malzemede metal kirlenmesi yaşanmaz.
- PID kontrol ile hassas sıcaklık ayarı yapılabilir.
- Yüksek kapasiteli modellerde PLC kontrollü
LCD ekran seçeneği mevcuttur.
- Çift eşanjör sayesinde dönüş havasının
sıcaklığı düşürülerek özellikle yüksek sıcaklıkta
kurutulan malzemelerde kuruluk oranının
(dew-point) düşük olması sağlanır.
- Yüksek ısı koruma termostatı, tüm motorların
yüksek akım röleleri, alarm indikatörleri, manuel
deşarj valfi standarttır.
www.hastek.com.tr
11.05.2014
PLASTİK TESİS
OTOMASYONUNDA
ANAHTAR TESLİMİ
ÇÖZÜMLER
www.hastek.com.tr
DDS SERİSİ YÜKSEK KAPASİTELİ KURUTMA SİSTEMLERİ
2
Kurutma Silosu
Yüksek ısı izolasyonuna sahip kurutma silolarının içinde merkezde yukarıdan aşağıya doğru inen sıcak hava borusu silonun alt bölümünde
bulunan bölüme, ısıtılmış ve kurutulmuş havayı verecek şekilde tasarlanmıştır. Ön tarafta bulunan kapısı ile kolay ve güvenli temizlik imkanı
sağlar. Kontrol ve koruma amaçlı olarak 3 farklı sıcaklık kontrol devresi vardır. Böylece hammaddenin ilk ısınmalarda yanması ve silo içinde
katılaşması önlenir. Hammadde ile temas eden tüm iç aksam paslanmaz çelik olup, dış gövde alüminyumdan imal edilmiştir. 5800mm
yüksekliğindeki en büyük modelde dış çap 1600mm. olup izolasyon kalınlığı 100mm.'dir. Hareketli taşıma standı, toz ayırma siklonu opsiyondur.
Toz Tutucu Siklon Ayırıcısı
Kurutma silosu çıkışından nem alıcı ünitesine giden nemli ve tozlu havanın nem alıcıya zarar vermemesi amacıyla özellikle PET geri dönüşüm
malzeme kurutma uygulamalarında toz tutucu siklon ayırıcısı kullanılır. Paslanmaz çelikten imal bu ayırıcı sayesinde tesis ortam havasının da
temiz kalması sağlanır. Diğer önemli avantajı ise tozun kurutucu filtrelerini doldurması sonucunda oluşacak verimsizlik ve özellikle enerji
sarfiyatının azaltılmasıdır.
Nem Alıcı Ünitesi ve Arı Peteği Tasarımlı Rotor
Nem alıcı üniteleri "Döner arı peteği" ile çalışan rotora sahiptir. Kurutucunun özel dizayn edilen bu rotoru yavaşça dönerek nem alma,
rejenerasyon ve soğutma işlemlerini sıra ile yaparak çok katlı kurutuculardan daha kararlı bir kuru hava sistemi oluşturur. Petek, "molecular sieve"
ve "silicagel" adı verilen nem emici kimyasal malzemelerin kristalize edilerek katı halde silindirik bir yapıya getirilmiş halidir. Bu yapısı ile çok katlı
kule tipi nem alıcı ünitelerinde kısa
sürede neme doyan granül tipindeki
kimyasallardan çok daha uzun sürede
neme doyar ve hammaddeye karışarak
özelliğini bozmaz. Kompres hava ile
rahatlıkla temizlenebilir. Kapalı devre
kontrol sistemi nemin tekrar geriye
emilmesi riskini ortadan kaldırır ve bu tip
yüksek
kapasiteli
hammaddelerin
kurutma uygulamaları için en uygun
yoldur. LCD paneline sahip operatör
paneli ile sıcaklık gibi set değerinin ve
alarm
fonksiyonlarının
ayarlanması
sağlanabilir. Geri dönüş havasını soğutan
eşanjörü ve geri dönüş hava filtresi
standarttır.
11.05.2014
PLASTİK TESİS
OTOMASYONUNDA
ANAHTAR TESLİMİ
ÇÖZÜMLER
DDS SERİSİ YÜKSEK KAPASİTELİ KURUTMA SİSTEMLERİ
3
MERKEZ:
İkitelli San. Bölgesi
İpkas San. Sitesi
10A blok No: 08
K.Çekmece / İST.
TÜRKİYE
Tel: 0212 671 60 50
Fax: 0212 671 60 51
[email protected]
__________________
EGE BÖLGE:
169. Sok. No:08
Işık 1 Sitesi Işıkkent
İZMİR
TÜRKİYE
Tel: 0232 472 27 28
Fax: 0232 472 00 02
[email protected]
www.hastek.com.tr
11.05.2014
Download

KURU HAVALI KURUTUCULAR (Genel Çalışma Prensibi)