Vodou chladený centrálny
vodný chiller
SICC - W
Princíp kódovania
Chladivo:
R3 = R134a
Žiadny kód = R22
Prvé tri kódy: Kapacita chladenia (kW)
Štvrý kód: W = chladené vodou
Piaty kód: S = jeden kompresor
D = dvojitý kompresor
Poznámky:
CE = CE Certifikát
Shini Central Water Chiller
(Shini vodou chladený centrálny chiller)
Funkcie
Nemecký dvojšnekový kompresor.
Nastavenie výkonu kompresora pre úsporu nákladov.
Výparník a kondenzátor sú prísne zostavené podľa národných
noriem.
Rozšíriteľnosť kontrolera, jednoduchšia aktualizácia hardvéru
a softvéru.
Watchdog " technológia - mikroprocesor automaticky analyzuje
a odstraňuje poruchy.
512 K pamäť pre program a 128 K ako pamäť pre nahrávanie receptúr.
Plynulé nastavenie
Na základe sériového čísla môžu byť analyzované príčiny, čas a frekvencia porúch formou dotazu a štatistík.
Monitorovanie nastavenej teploty - denný alebo hodinový výpis.
Funkcia diaľkového ovládania zapne/vypne zariadenie podľa
vopred nastaveného času.
Obrazovka monitora
Aplikácia
SICC - W sa používa na chladenie foriem a zníženie cyklu výroby výliskov. Používa sa na chladenie zariadení a na
udržanie vhodnej teploty. Sú taktiež vhodné pre ostatné odvetvia, ktoré vyžadujú funkciu chladenia. Výhodou
je stabilná teplotná výmena, solídna konštrukcia a mikroprocesorové riadenie.
SICC - W
Princíp činnosti
SICC - W vodou chladený centrálny chiller obsahuje štyri základné komponenty: kompresor, kondenzátor, termostatický
expanzný ventil a výparník. Systém využíva princíp uzavretého okruhu chladiva. Chladiace médium striedavo mení
plynné a kvapalné skupenstvo tak, aby sa absorbovalo alebo uvoľňovalo teplo a dosiahol sa tak maximálny chladiaci
efekt.
Značka
Názov
Kompresor
Kondenzátor
Výparník
Expanzný ventil
Tavná zátka
Výstup procesnej
vody
Uhlový ventil
Vstup procesnej
vody
Sušiaci filter
Tekutina - priehľad
Výstup chladiacej
vody
Opač. hodnota stop
Vysokotlakový ventil
Vysokotlak. tlakomer
Vstup chladiacej
vody
Nízkotlak. tlakomer
Vysokotlak. spínač
Nízkotlakový spínač
Termo spínač
Anti-chladiaci spínač
Jeden kompresor
Kompresor
Kondenzátor
Výparník
Výstup chlad.
vody
Vstup chlad.
vody
Expanzný ventil
Tavná zátka
Zahnutý ventil
Výstup chlad.
vody
Sušiaci filter
Tekutina - priehľad
Vstup chlad.
vody
Opač. hodnota stop
Vysokotlakový ventil
Vysokotlak. tlakomer
Výstup chlad.
vody
Vstup chlad.
vody
Nízkotlak. tlakomer
Vysokotlak. spínač
Nízkotlakový spínač
Termo spínač
Anti-chladiaci spínač
Dva kompresory
Množstvo
Umiestnenie a inštalácia
1) Pevná, rovná a tvrdá plocha pre vyhnutiu sa možným
vibráciám a hluku.
2) Zariadenie nainštalované tak aby nebolo zasiahnuté silným
vetrom, dažďom, snehom atď.
3) Okolitá teplota od 0 C o do 40 C o . Vlhkosť do cca ( RH ) 75%.
Bezprašné a vetrané miesto.
4) Pri inštalácii nechať okolo servisný priestor cca 0.8 m, resp.
1200 mm, podľa obrázka vedľa.
(Jednotka: mm)
Ukotvenie
1) Oceľové skrutky 9.5 mm.
Prosíme, pre detaily si pozrite vedľajší obrázok.
2) Betónový povrch. Pred inštaláciou vyčistite.
3) Pevný betón s pomerom 1: 2: 4. Podľa obrázka
si zabetónujte kotviace skrutky.
4) Zariadenie inštalujte bez náplne.
5) Odvod prebytočnej vody musí byť urobený tak,
aby sa pod zariadením voda nezdržiavala.
Podľa modelu
Rám
Skrutka
Kovová doska 1 mm
L kotva - skrutka
Podložka
Gumená podložka
Gumený tlmič
Betón
Betón
Odvodnenie
(Jednotka: mm)
SICC - W
Rozmery
Jeden kompresor
Dva kompresory
Špecifikácia ( 1 kompresor R3)
Položka
Kapacita
chladenia
Napájanie
Zdroj
Napätie
Kompresor
Rozbeh
Typ
Polozakrytý dvojitý šnek
Kontrola
obsahu
Rozbeh
Distribučné navíjanie
Typ
Chladivo
Zásobník
Typ
Procesný tok
Chlad. olej
Olej. ohrev
Typ
Prevádz.
tok
Zásobník
Termostatický expanzný ventil
Tlak
Chladiaci tok
Výstup
Typ
“Tube-in-shell” vysoko efektívny výmenník tepla
Chladiaci tok
Tlak
Výstup
Vysoko/nízko tlakový spínač,Anti-chladiaci vypin.,Fusible plug ,Preťaženie kompresora- ochrana,Preťaženie Motora- ochrana ,Vypúšťací vzduch - ochrana ,Pumpa
prepäťová ochrana ,Prehriatie oleja - ochrana ,Fázová ochrana ,Vysoko/ Nízko tlaková ochrana ,Chladiaca voda - ochrana ,Hladina Prevádzkovej vody - ochrana
Hladina chladiacej vody - ochrana,Chladiaca veža prepätie atď
Rozmery
Ochranné bezpeč.
zariadenia
Netto hmotnosť
Prevádz. hmot.
Hlučnosť
Meranie prenosu
Poznámky:
1) Chladiaca kapacita je počítaná pri vode s tep. 12 ° C,
výstup proc. vody je 7 °C,
chladiaca voda vstup 30 ° C a výstup chladiacej vody je 35 °C.
2) Hlučnosť testovaná 1m pred a 1.5 metrov nad strojom.
3) Voliteľné nastavovanie kapacity kompresora.
4) Spĺňa špeciálne požiadavky.
5) " S " označenie pre jednokompresor.
Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.
SICC - W
Špecifikácia (Dvojitý kompresor R3)
Položka
Kapacita
chladenia
Napájanie
Zdroj
Napätie
Kompresor
Rozbeh
Typ
Polozakrytý dvojitý šnek
Kontrola
obsahu
Rozbeh
Distribučné navíjanie
Chladiaci tok
Procesný tok
Chladivo
Chlad. olej
Olej. ohrev
Typ
Zásobník
Typ
Zásobník
Typ
Prevádz.
tok
Termostatický expanzný ventil
Tlak
Výstup
Typ
“Tube-in-shell” vysoko efektívny výmenník tepla
Chladiaci tok
Tlak
Výstup
Vysoko/nízko tlakový spínač,Anti-chladiaci vypin.,Fusible plug ,Preťaženie kompresora- ochrana,Preťaženie Motora- ochrana ,Vypúšťací vzduch - ochrana ,Pumpa
prepäťová ochrana ,Prehriatie oleja - ochrana ,Fázová ochrana ,Vysoko/ Nízko tlaková ochrana ,Chladiaca voda - ochrana ,Hladina Prevádzkovej vody - ochrana
Hladina chladiacej vody - ochrana,Chladiaca veža prepätie atď
Rozmery
Ochranné bezpeč.
zariadenia
Netto hmotnosť
Prevádz. hmot.
Hlučnosť
Meranie prenosu
Poznámky:
1) Chladiaca kapacita je počítaná pri vode s tep. 12 °C,výstup proc. vody je 7 °C,
chladiaca voda vstup 30 °C a výstup chladiacej vody je 35 °C.
2) Hlučnosť testovaná 1m pred a 1.5 metrov nad strojom.
3) Option - nastavovanie kapacity kompresora.
4) Spĺňa špeciálne požiadavky.
5) " S " označenie pre jednokompresor.
Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.
Špecifikácia (1 kompresor R22)
Položka
Kapacita
chladenia
Napájanie
Zdroj
Napätie
Kompresor
Rozbeh
Typ
Polozakrytý dvojitý šnek
Kontrola
obsahu
Rozbeh
Distribučné navíjanie
Chladivo
Zásobník
Typ
Procesný tok
Chlad. olej
Olej. ohrev
Typ
Prevádz.
tok
Zásobník
Termostatický expanzný ventil
Tlak
Chladiaci tok
Výstup
Typ
“Tube-in-shell” vysoko efektívny výmenník tepla
Chladiaci tok
Tlak
Výstup
Vysoko/nízko tlakový spínač,Anti-chladiaci vypin.,Fusible plug ,Preťaženie kompresora- ochrana,Preťaženie Motora- ochrana ,Vypúšťací vzduch - ochrana ,Pumpa
prepäťová ochrana ,Prehriatie oleja - ochrana ,Fázová ochrana ,Vysoko/ Nízko tlaková ochrana ,Chladiaca voda - ochrana ,Hladina Prevádzkovej vody - ochrana
Hladina chladiacej vody - ochrana,Chladiaca veža prepätie atď
Rozmery
Ochranné bezpeč.
zariadenia
Netto hmotnosť
Prevádz. hmot.
Hlučnosť
Meranie prenosu
Poznámky:
1) Chladiaca kapacita je počítaná pri vode s tep. 12 ° C,
výstup proc. vody je 7 ° C,
chladiaca voda vstup 30 ° C a výstup chladiacej vody je 35 °C.
2) Hlučnosť testovaná 1m pred a 1.5 metrov nad strojom.
3) Voliteľné nastavovanie kapacity kompresora.
4) Spĺňa špeciálne požiadavky.
5) " S " označenie pre jednokompresor.
Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.
SICC - W
Špecifikácia (Dvojitý kompresor R22)
Položka
Kapacita
chladenia
Napájanie
Zdroj
Napätie
Kompresor
Rozbeh
Typ
Polozakrytý dvojitý šnek
Kontrola
obsahu
Rozbeh
Distribučné navíjanie
Chladivo
Zásobník
Typ
Procesný tok
Chlad. olej
Olej. ohrev
Typ
Prevádz.
tok
Zásobník
Termostatický expanzný ventil
Tlak
Chladiaci tok
Výstup
Typ
“Tube-in-shell” vysoko efektívny výmenník tepla
Chladiaci tok
Tlak
Výstup
Vysoko/nízko tlakový spínač,Anti-chladiaci vypin.,Fusible plug ,Preťaženie kompresora- ochrana,Preťaženie Motora- ochrana ,Vypúšťací vzduch - ochrana ,Pumpa
prepäťová ochrana ,Prehriatie oleja - ochrana ,Fázová ochrana ,Vysoko/ Nízko tlaková ochrana ,Chladiaca voda - ochrana ,Hladina Prevádzkovej vody - ochrana
Hladina chladiacej vody - ochrana,Chladiaca veža prepätie atď
Rozmery
Ochranné bezpeč.
zariadenia
Netto hmotnosť
Prevádz. hmot.
Hlučnosť
Meranie prenosu
Poznámky:
1) Chladiaca kapacita je počítaná pri vode s tep. 12 ° C,
výstup proc. vody je 7 ° C,
chladiaca voda vstup 30 ° C a výstup chladiacej vody je 35 °C.
2) Hlučnosť testovaná 1m pred a 1.5 metrov nad strojom.
3) Voliteľné nastavovanie kapacity kompresora.
4) Spĺňa špeciálne požiadavky.
5) " S " označenie pre jednokompresor.
Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.
A.M.SK spol. s r.o.
Adresa:
Ondrejovova 4
821 03 Bratislava
Slovakia - EU
Tel: +421 905 349 777
Email: [email protected]
www.amsk.sk
Download

Vodou chladený centrálny vodný chiller