NOVINKY A TECHNICKÉ INOVACE
Naše společnost nabízí návrh, konstrukci a výrobu speciálních aparátů pro potravinářský, chemický
a zpracovatelský průmysl. Z nedávno zrealizovaných zakázek můžeme zmínit:
PKN 6 – Kotel 6m3 – zákazník VUOS, a. s. Rybitví/ČR
Aparát – nerez 1.4404, s míchadlem 135 ot./min, včetně
mechanické ucpávky, certifikát ATEX – zóna 0, pracovní
prostor (-1 až +6) bar, duplikační prostor (-1 až +6) bar,
výpočet a přejímka dle ČSN 69 0010 a PED 97/23/ES
Vírová sušárna PVSU 800 – zákazník Synthesia, a. s. Pardubice/ČR
Aparát – nerez 1.4301, násypka s míchadlem 5 ot./min, dvojšnekový
podavač se synchronizovanými šneky, rychloběžné míchadlo
140 ot./min, certifikace dle ATEX – zóna 20, 21, 22
Rotapulzer – zákazník Synthesia, a. s. Pardubice/ČR
Aparát – filtr – nerez 1.4301, výpočet na výbuchový přetlak
PMP 6,3 – Hnětač – zákazník Synthesia, a. s.
Pardubice/ČR
Aparát – nerez 1.4571, s míchadlem 300 ot./min, včetně
mechanické ucpávky, duplikační prostor (-1 až +6) bar,
výpočet a přejímka dle ČSN 69 0010 a PED 97/23/ES
Číslo 12
září 2014
29. Mezinárodní potravinářský veletrh SALIMA, MBK 2014
Naše společnost se opět tradičně v roce 2014 zúčastnila
specializovaného potravinářského veletrhu SALIMA,
MBK v Brně, konaného ve dnech od 25.–28. 2. 2014.
V letošním roce byly výrobci a vystavovatelé z tuzemska
a zahraničí se zaměřením na zpracování obilovin a na pekařské technologie soustředěny v pavilonu „ V “. Našim
cílem na veletrhu bylo nabídnout návštěvníkům z České
republiky a ze zahraničí novinky z našeho výrobního programu vyvinuté a zrealizované za období posledních dvou
let od konání veletrhu Salima 2012.
V tomto ročníku byla naše expozice opět na hlavní trase pavilonem „V“ a celkové uspořádání splnilo předpoklady včetně možnosti vystavit
předprodané stroje majiteli mlýna Herold u něhož po veletrhu naše společnost započala rekonstrukci a modernizaci jeho mlýna. V expozici návštěvníci mohli shlédnout Sítový třídič PST 102 spolu s Aspirační skříní s recirkulací PAR 3, Odkaménkovač PVS 2-3, model mlýna o kapacitě
50t/24 hodin, Pneumatická hradítka nové generace a mnoho velkoplošných fotopanelů na nichž bylo ukázáno vše podstatné z našeho výrobního
programu a z realizovaných referencí v zahraničí a v tuzemsku.
Modernizace strojního vybavení v PROKOP INVEST, a. s.
Nákup nejmodernější 3D technologie pro řezání vysokotlakým vodním paprskem
Výhodou této technologie je řez bez tepelného namáhání a mikrotrhlin, bez otřepů
a bez nutnosti dalšího opracování hran. Vhodné pro všechny druhy materiálů (ocel,
plasty, dlažbu, dřevo, sklo, gumy, izolační hmoty…). Od srpna 2014 nabízíme tuto
službu řezání vysokotlakým vodním paprskem externím zájemcům.
Kontakt: Ing. Martina Nalezencová +420 727 947 055; [email protected]
PARAMETRY: Rozměry řezné plochy 6000x2000 mm • Síla děleného materiálu 0,1–300 mm • Maximální tlak 4550 Bar
Rozsah pracovních rychlostí 0.1–20.000 mm/min • Přesnost pohybu řezací hlavy +/- 0,080 mm
OOO Miranda, Vladikavkaz,
Rusko
Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodávku sušení lihovarnických výpalků s výkonem
100 t/hodinu. Kontrakt byl podepsán v lednu 2014
s termínem konečného dodání veškeré technologie
v listopadu 2014. Součástí kontraktu je zpracování projektové dokumentace, kterou pro naši společnost zajišťuje projekční organizace CENTR-SACH-PROJEKT z Tuly. Zákazník v současné
době v areálu již provozuje silo, mlýn, lihovar,
lepkárnu a granulaci výpalků na staré lince se dvěma sušárnami.
Kotel 3m3 – Wolters/ČR
Aparát – ocel P355, s čtyřetážovým míchadlem 99 ot./min,
včetně mechanické ucpávky, pracovní prostor (0 až +40) bar,
duplikační prostor (0 až +7) bar, výpočet a přejímka dle
ČSN 69 0010 a PED 97/23/ES
Blahopřání jubilantům naši společnosti v roce 2014
Jménem vedení naši společnosti blahopřejeme k životnímu jubileu.
Odpařovací stanice – Temperatior/ČR
Odpařovací stanice pro odpařování vody ze živočišných tuků, výkon 12 t/h
PROKOP INVEST, a. s.
Dělnická 35 • 533 01 Pardubice – Černá za Bory, Česká republika • tel: +420 466 655 300 • fax: +420 466 655 301 • e-mail: [email protected]
www.prokop.cz
Půlpán Vladimír
Vápeník Josef
Bajer Miroslav
Varga Josef
Kostka Josef
Voženílek Jan
Pleskot Jaroslav
Burínová Blažena
04. 02. 1954
10. 03. 1944
28. 03. 1954
07. 04. 1954
19. 05. 1954
28. 05. 1954
24. 06. 1954
12. 08. 1964
60
70
60
60
60
60
60
50
Křížek Jiří
10. 09. 1954
Janovský Roman
30. 09. 1964
Žižka Zdeněk
15. 10. 1954
Teplý Miroslav Ing. 20. 10. 1954
Dostál Josef
12. 11. 1954
Václavek Jaroslav 29. 11. 1954
Černá Marcela
06. 12. 1944
60
50
60
60
60
60
70
Strana 1
VÝZNAMNÉ AKTUALITY
Za období III. Q. 2013 až II. Q. 2014 byly realizovány pro zakázky kafilérií níže uvedené akce
v celkovém objemu 104 591 250 Kč
1) Kompletní dodávka linky na zpracování živočišných odpadů o výkonu 2 t/h pro našeho zákazníka z Lipecka – Rusko
2) Linka na sušení živočišného tuku o výkonu 12 m3 / h pro našeho zákazníka TEMPERATIOR Liberec
3) Náhradní rotor sušárny KDS 150 v nerezovém provedení pro našeho zákazníka JASTA Danielów – Polsko
4) Šrotovník masokostní moučky PSM 25 pro našeho zákazníka AGRIS Medlov
5) 2 ks sterilizátorů PSP 10 m3 pro našeho zákazníka AGROPROTEINKA Zagreb – Chorvatsko
6) Sušárna krve PKDS 60 a koagulátor krve PKG 2000 pro našeho zákazníka DEVLON Terem – Maďarsko
V současné době jsou smluvně uzavřené, připravené a realizované akce ve II. pololetí 2014:
1) 2 ks sterilizáror PSP 15 m3 pro našeho zákazníka AGRIS Medlov – ČR
2) Linka na sterilizaci nemocničních odpadů pro našeho zákazníka GEMA GROUP Praha – ČR
3) 1 ks sterilizátor PSP 8 m3 pro našeho zákazníka AIK Žibel – Srbsko
REALIZOVANÉ A DOKONČENÉ AKCE
Realizace kontraktu kafilerie 2 t/h Lipeck/Ruská Federace
Podepsán kontrakt na dodávku projektů, strojů a šéfmontáž kompletní kafilerie pro Lipeckou oblast Ruské federace 350 km na jihovýchod od
Moskvy. Zařízení kafilérie je schopné zvládnout a zpracovat usmrcená nakažená zvířata při epidemiologických nákazách v chovných zařízeních.
V zařízení lze zpracovat mrtvá zvířata, která byla nakažena vysoce infekčními a přenosnými nemocemi za mimořádných opatřeních směřujících
k ochraně okolního životního prostředí a k ochraně pracovníků závodu. Linka umožňuje zpracovávat jak masokostní odpady, tak i provizorně
peří a štětiny.
Dodávky některých strojů vyžadovaly novou konstrukci, kterou bylo třeba v naši konstrukci vymyslet, nakreslit a následně ve výrobě zrealizovat
( lisy kafilérní, drtička suroviny, hrablový dopravník, sterilizátory, rovinná excentrická prosévačka, předzásobník, zásobníky na krev a na kaši ).
Dodané zařízení závodu zpracuje až 50 tun odpadů živočišného původu denně. Stavební úpravy, resp. instalované základy v hale dovolují rozšířit
zpracovatelskou kapacitu až na 100 tun zpracovaných živočišných odpadů denně.
Technologie zpracování živočišných odpadů splňuje veškeré předpisy Ruské federace.
Základní technologické parametry při mechanickém a tepelném zpracování živočišných odpadů jsou následující:
– Veškeré odpady jsou drceny na velikost, kde jeden rozměr částice je menší než 50 mm
– Veškeré odpady procházejí tepelným procesem, kdy jsou zahřáty na minimálně 133°C při tlaku 300 kPa (absolutních)
– Veškeré odpady jsou tepelně zpracovány po dobu minimálně 20 minut
– Peří a štětiny se zpracovávají v zásaditém prostředí při teplotě vyšší než 150 °C po dobu delší než 30 minut a tlaku vyšším než 400 kPa (absolutních)
– Zařízení umožňuje vysoce nakaženou surovinu zpracovat i při vyšších teplotách, tlacích a za delšího času, za mimořádných bezpečnostních
podmínek.
– Systém řízení a vizualizační systém umožňuje protokolárně zaznamenat technologické parametry zpracované suroviny v jednotlivých dávkách,
které jsou elektronicky váženy
• Kapacita kafilerie
2 t/h suroviny
• Obsah dodávky
projekty, stroje a zařízení, řídící systém počítačem včetně náhradních dílů na 1 rok
• Termín dodání zařízení do 31. 03. 2014
• Šéfmontáž technologie, elektro, měření a regulace v období 3 měsíců od převzetí staveniště k montáži.
Rekonstrukce mlýna Herold, spol. s r. o. Hoštice Heroltice, Česká republika
Koncem roku 2013 byla podepsána Smlouva o dílo na dodání strojů a zařízení potřebných pro rekonstrukci mlýna, která proběhla postupně
dle termínů dohodnutých s majitelem mlýna tak aby co nejméně byl narušen chod celého mlýna. Naše společnost byla velice ráda, že nám
zákazník umožnil některé z jemu dodávaných strojů vystavit před dodáním na potravinářském veletrhu SALIMA, MBK 2014 na brněnském
výstavišti, Česká republika.
Dodávky byly rozděleny do tří etap:
etapa č.I - dodávka strojů a zařízení s termínem plnění do 20. 01. 2014
etapa č. II - dodávka strojů a zařízení s termínem plnění do 31. 03. 2014
etapa č.III - dodávka strojů a zařízení s termínem plnění do 30. 06. 2014
Strana 2
Liberta Energy s. r. o. – Trmice – Česká republika
Na základě podepsaného kontraktu realizovaného v roce 2007 týkající se dodávek technologie naši společností pro silniční i železniční příjem,
odběr vzorků, předčištění, skladování, čištění, drcení, skladování a dopravu obilného šrotu do provozních zásobníků k přípravě záměsu byla
naše společnost opět oslovena a byl s námi podepsán další kontrakt. V současné době dokončujeme šrotovnu, v měsíci dubnu byly provedeny
repase starých zařízení do provozuschopného stavu. Současnou rekonstrukci linky na zpracování výpalků bylo nutno provést na základě nových
požadavků investora. Proběhly demontážní a stavební práce uvnitř budov s vazbou na změny podle vypracovaných projektů v naší společnosti.
Strana 3
Download

novinky a technickÉ inovace