Technické listy
www.porfix.sk
Rýchlo
Ľahko
Úsporne
So stavebným materiálom PORFIX sa nemusíte v ničom obmedzovať. Dokonale sa prispôsobí všetkým
vašim plánom a umožní realizovať každý nápad do posledného detailu. Na vašej stavbe s ním
vymurujete všetko od A do Z - rýchlo, ľahko, úsporne.
www.porfix.sk infolinka: 0800 10 13 13
OBSAH
KRITÉRIÁ ROZUMNEJ STAVBY PORFIX A ÚSPORA ENERGIÍ
riešenia obvodových stien s využitím tvárnic porfix
3-6
7
8
Sortiment výrobkov PORFIX
PRVKY NA MUROVANIE ZVISLÝCH KONŠTRUKCIÍ
9-14
Tvárnice PORFIX
Tvárnice PORFIX Plus (P2 – 420)
Tvárnice PORFIX P2 – 480
Tvárnice PORFIX P4 – 580
Priečkovky PORFIX
MAXI - Priečkovky PORFIX
Murovanie s tvárnicami a priečkovkami PORFIX
Príprava pred murovaním
Všeobecné pokyny pre murovanie
Zamiešanie lepidla
Založenie stavby
Murovanie obvodových múrov
Murovanie priečok
Dilatácie pri murovaní
Omietanie muriva PORFIX
Doplnkový sortiment PORFIX
15 - 26
U-profily PORFIX
Využitie U-profilov PORFIX v praxi
Nosné preklady zalievané do U–profilov PORFIX
Nosné preklady zalievané do U–profilov PORFIX bez tepelnej izolácie
Nosné preklady zalievané do U–profilov PORFIX s tepelnou izoláciou
Stužujúce vence z U–profilov PORFIX
Preklady PORFIX
Nosné preklady PORFIX
Osadenie nosných prekladov
Samonosné preklady PORFIX
Kombinácie nosných a samonosných prekladov PORFIX
Stropný systém PORFIX
Stropné nosníky PORFIX
Stropné vložky PORFIX
Únosnosť stropného systému PORFIX
Postup pri montáži stropnej konštrukcie
Lepidlo PORFIX
Murárske náradie PORFIX
Ponuka SlužieB
2
Poradenstvo
Kalkulačný program
Projekt rodinného domu za 1 €
Zakladanie stavieb
Požičanie píly
27
Kritériá rozumnej stavby
Komplexnosť
PORFIX je komplexný stavebný systém, ktorý zahŕňa tvárnice v troch pevnostno - objemových triedach, priečkovky,
U-profily, nosné a samonosné preklady, stropný systém a lepidlo. Variabilná skladba týchto prvkov sa dokáže prispôsobiť aj tým najneobvyklejším požiadavkám a konštrukčným detailom. Stačí váš nápad a všetko ostatné ide rýchlo
a ľahko. Ak pri stavbe využijete ucelený systém PORFIX, zabránite vzniku problémov, ktoré sa objavujú pri kombinácii
rôznych materiálov. PORFIX predstavuje vyvážený produkt za rozumnú cenu, ktorý vyhovuje celému radu vašich rozhodovacích kritérií.
Kvalita
Stabilná kvalita je dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu. Má vplyv na rýchlosť výstavby ako aj na vlastnosti stavby počas jej užívania. Preto sme vytvorili produkt s vyváženými vlastnosťami za rozumnú cenu.
Spoločnosť PORFIX - pórobetón, a.s., vyrába všetky výrobky v zhode s európskymi normami. Vieme, že jediný spôsob,
ako si udržať dôveru klientov, je vysoká kvalita výrobkov a služieb. Aj preto PORFIX zaviedol integrovaný systém manažérstva kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce. Kvalifikácia nášho personálu je certifikovaná príslušnou akreditovanou organizáciou. Certifikáty systémov ISO noriem potvrdzujú správnosť našej cesty a sú dôkazom rastu
kvality vývoja, výroby a predaja výrobkov značky PORFIX pre našich partnerov a klientov.
Služby
Sme si vedomí, že kvalita a rozsah sprievodných služieb už vo fáze prípravy projektu sú dôležitým kritériom pri výbere
stavebného materiálu. Dobrá rada ušetrí nielen investičné, ale i prevádzkové náklady pri užívaní stavby.
Ponúkame možnosť získať projekt typizovaného rodinného domu za 1 €, môžete počítať s našimi bezplatnými odbornými radami, spoluprácou na projekte - presnom výpočte potreby materiálu, založením stavby, zaškolením na stavbe
alebo za symbolický poplatok aj so zapožičaním profesionálnej pásovej píly. S akýmikoľvek otázkami sa na nás môžete
obrátiť na bezplatnej infolinke 0800 10 13 13 alebo na e-mailovej adrese [email protected]
Rýchlosť
Rýchlosť výstavby je kľúčovým kritériom pri výbere stavebného materiálu. Známe „čas sú peniaze“ platí v stavebníctve
dvojnásobne. Rozmerový modul tvárnic PORFIX 500x250 mm (dĺžka x výška) resp. 500x500 mm MAXI Priečkoviek
a ich presnosť umožňujú stavať veľmi jednoducho a rýchlo. Dvaja šikovní murári s dvomi pomocníkmi vymurujú hrubú
stavbu jednopodlažného rodinného domu za dva dni. Na lepenie tvárnic PORFIX je potrebné iba minimálne množstvo
spojovacieho materiálu. Obvodové murivo z prvkov vo vyhotovení pero-drážka nevyžaduje vo zvislých špárach žiadnu
maltovú zmes. Rovnako rýchlo sa dajú zrealizovať všetky rozvody elektriny, vody a pod. – stačí na to obyčajný ručný
drážkovač.
3
Kritériá rozumnej stavby
Tepelno - izolačné vlastnosti
Tvárnice PORFIX Plus (P2-420) sa vyznačujú výnimočnou kombináciou tepelno-izolačných a konštrukčných vlastností. Pri nízkych vstupných nákladoch staviate rýchlejšie a stavbu nepotrebujete dodatočne zatepľovať. Následne
výrazne ušetríte na nákladoch na vykurovanie či chladenie. Tepelný odpor tvárnic PORFIX Plus šírky 375 mm R= 4,31 m2.K/W s veľkou rezervou spĺňa normou odporúčané hodnoty a obvodové steny nie je potrebne zatepľovať.
Tvárnice PORFIX Plus šírky 500 mm (R= 5,75 m2.K/W) sú bez zateplenia dokonca vhodné aj na výstavbu nízkoenergetických domov.
Rovnomernosť pórovitej štruktúry zabezpečuje zhodné termofyzikálne vlastnosti vo všetkých smeroch tepelného
toku materiálom. Tvárnice sú na dotyk pocitovo teplé a vo vykurovanom interiéri vytvárajú teplotou stien pocit príjemnej pohody. Vyššia povrchová teplota vnútorných stien zaručuje s dostatočnou rezervou ochranu proti vzniku
plesní. V lete zase materiály PORFIX zabezpečujú svojou kombináciou akumulačných a tepelno-izolačných vlastností ochranu pred vonkajším sálavým teplom. Pri stále rastúcich cenách energií sú nízke tepelné straty a úspory
nákladov na klimatizáciu dôležitým ekonomickým ale i ekologickým faktorom prevádzky budov.
Ľahká opracovateľnosť
Ľahká opracovateľnosť tvárnic PORFIX má vplyv na rýchlosť výstavby a spotrebu materiálu. PORFIX sa jednoducho
píli, brúsi, frézuje či vŕta. Akýkoľvek detail s ním hravo zvládnete. Navyše pri opracovaní nevzniká takmer žiaden
odpad, čo prináša výraznú úsporu materiálu. Veľkou výhodou je rýchla príprava rozvodov v stenách a aj na strope. Stropný systém PORFIX má ako jediný na trhu pórobetónovú vrstvu aj na spodnej strane stropných nosníkov
(okrem plochy, ktorou sa nosníky ukladajú na murivo), čo umožňuje jednoduché vytváranie drážok pre elektroinštaláciu aj na strope.
Presnosť
Presnosť stavebných dielcov má významný vplyv na rýchlosť a kvalitu výstavby. Preto neustále venujeme vysokú
pozornosť našim programom kontroly kvality. Stavebný systém PORFIX sa vyznačuje vysokou presnosťou v rámci
prísnych rozmerových tolerancií.
Maximálna odchýlka pri dĺžke 500 mm je ± 2,5 mm, pri výške 250 a 500mm ± 2,0 mm. Pri šírkových rozmeroch 50,
100, 125, 150, 200, 250, 300, 375 a 500 mm je maximálna odchýlka ± 2,0 mm.
4
Zvukovo - izolačné vlastnosti
Stavebný systém PORFIX vytvára účinnú bariéru proti hluku celého spektra vlnových dĺžok. Steny postavené
z PORFIXu poskytnú užívateľský komfort nielen pri bežnej prevádzke bytu či kancelárie, ale aj vysokošpecializovaných pracovísk.
Štruktúra pórobetónu zabezpečuje dobrú izoláciu zvukov aj v rušných centrách miest. Zvýšené požiadavky na dokonalú zvukovú izoláciu sa dajú riešiť v doporučených kombináciách sendvičových stien priečok PORFIX s tenkými
vrstvami minerálnej vlny a sadrokartónu. Tieto konštrukčné systémy s vysokou zvukovou nepriezvučnosťou odizolujú aj priestory hlučných dielní a hudobných učební. Bežný pouličný hluk znie s intenzitou do 50 dB. Tvárnice
PORFIX tento hluk dokonale odizolujú a vytvoria priestor pre vaše súkromie.
Požiarna odolnosť
Požiarna odolnosť je dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu. Ochrana zdravia a majetku je našou
prioritou. Pórobetón PORFIX je anorganický minerálny materiál, ktorý neobsahuje žiadne horľavé zložky. Výrobky
PORFIX sú vhodné na zhotovenie protipožiarnych stien. V zmysle platných noriem EU je u materiálu PORFIX reakcia
na oheň deklarovaná triedou A1 a pórobetónový materiál je zaradený do kategórie nehorľavých materiálov. Podľa
protokolu o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa STN EN 13 501-2:2005 sú priečkovky hrúbky 100 mm zaradené
do triedy EI 120 (požiarna odolnosť 120 minút) a tvárnice hrúbky 250 mm do triedy RE 240/REI 240/REW 240
(požiarna odolnosť 240 minút).
Finančná úspora
Finančná úspora je dôležitým kritériom pri výbere stavebného materiálu. Vďaka PORFIXu ušetríte viackrát. Ušetríte
na projekte, ak si zakúpite typizovaný projekt rodinného domu za 1 €, ušetríte pri nákupe materiálu PORFIX vďaka
jeho priaznivej cene, počas výstavby vďaka rýchlosti murovania a ľahkej opracovateľnosti a napokon ušetríte aj
počas užívania stavby vďaka nízkym nákladom na vykurovanie.
5
Zdravé a príjemné bývanie
Všetky výrobky PORFIX spĺňajú prísne normy zdravotnej nezávadnosti. Sú pravidelne monitorované na obsah prírodných rádionuklidov, ekotoxicitu a ďalšie aspekty aj nad rámec predpisov a noriem. Navyše, tvárnice PORFIX zaručujú
vynikajúcu mikroklímu a paropriepustnosť interiérov.
PORFIX – pórobetón, a.s. ručí za zdravotnú nezávadnosť svojich produktov. Posúdil to aj Úrad verejného zdravotníctva
SR, ktorého analýzy potvrdili zdravotnú nezávadnosť pórobetónových výrobkov PORFIX. Podľa výsledkov analýz stavebné materiály PORFIX nepredstavujú žiadne riziko ohrozenia zdravia ani životného prostredia. Z hľadiska zdravotnej
nezávadnosti pórobetónových výrobkov sú kľúčové dva parametre: Hmotnostná aktivita rádia a index hmotnostnej
aktivity rádionuklidov 226Ra, 232Th, 40K. Výsledky PORFIXu sú hlboko pod zákonom stanovenými limitmi. (vyhl. MZ SR č.
528/2007 Z.z. 120 Bq/kg 226Ra). Hodnoty hmotnostnej aktivity izotopu 226Ra namerané na výrobkoch PORFIX v rokoch
1994 až 2010 sú uvedené v grafe. Porovnanie hodnôt hmotnostnej aktivity radia 226Ra jednotlivých stavebných materiálov je uvedené v tabuľke.
Hmotnostná aktivita izotopu
1994 -2010
Ra PORFIXu v rokoch
226
140
materiál
hmotnostná aktivita rádia
Ra v Bq/kg
226
Stavebný kameň
27,5 - 925
120
Pálená tehla
45,2 - 143
100
Betón
21,1 - 192
Pórobetón
46,1 - 85
80
60
40
20
1994 1996
1998
2000
limit 226Ra (Bq/kg)
2002
2004
2006
2008
PORFIX 226Ra (Bq/kg)
2010
Malty
19,8 - 82
Keramické obklady
63,0 - 115
Piesok
13,3 - 41
Cement
36,6 - 88
Vápno
12,5 - 94
PORFIX
27 – 79,1
Zdroje: www.suro.cz, Správa úradu verejného zdravotníctva 02/2009
Ochrana životného prostredia
Progresívnosť a vplyv na životné prostredie sú dôležitými kritériami pri výbere stavebného materiálu. PORFIX je moderný materiál vyrobený v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja. Spája v sebe vysokú úžitkovú hodnotu
s environmentálnymi aspektmi, ktorými sú požiadavky na recykláciu a zhodnotenie druhotných silikátových surovín
a minimalizácia spotreby prírodných zdrojov v celom životnom cykle produktu. Technológia výroby pórobetónu navyše
využíva a zhodnocuje vo výrobnom režime aj odpadové teplo. Okrem toho tepelno-izolačné vlastnosti PORFIXu znižujú
energetickú náročnosť pri užívaní stavieb a teda redukujú spotrebu energií. Spoločnosť PORFIX – pórobetón, a.s. získala
ako prvý výrobca v SR certifikát č. 001/07 environmentálneho označovania výrobku.
6
PORFIX A ÚSPORA ENERGIÍ
Vývoj architektúry a stavebníctva v krajinách EU smeruje k výstavbe bytových a rodinných domov s nízkou náročnosťou na potrebu
energie, ktorá súvisí s ich prevádzkou. Pri súčasnom trende zvyšovania cien energií je prirodzené, že stavebník – investor má záujem
postaviť dom, ktorého prevádzka ho stoji čo najmenej.
Hodnoty energie potrebnej na vykurovanie jednotlivých kategórií
budov rieši tzv. škála energetických tried. Platí, že každá novostavba by mala spĺňať minimálne požiadavky kategórie „B“ – energeticky úsporných stavieb.
Mimoriadne úsporná
Úsporná
Vyhovujúca
Nevyhovujúca
Nehospodárna
Veľmi nehospodárna
Mimoriadne nehospodárna
triedy energetickej hospodárnosti budovy / vykurovanie [kWh/(m2.rok)]
kategórie
budov
A
mimoriadne
úsporná
B
C
D
E
úsporná
vyhovujúca
nevyhovujúca
nehospodárna
F
veľmi
nehospodárna
G
mimoriadne
nehospodárna
rodinné domy
≤42
43 – 86
87 -129
130 – 172
173 - 215
216 - 258
>258
bytové domy
≤27
28 – 53
54 -80
81 – 106
107 - 133
134 - 159
>159
Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla (U) a tepelného odporu (R) – bez omietok
normou odporúčaná
hodnota pre novostavby
PORFIX P2-480 – šírka
375mm bez zateplenia
(pri ustálenej vlhkosti)
PORFIX Plus – šírka
375mm bez zateplenia
(pri ustálenej vlhkosti)
PORFIX Plus – šírka
500mm bez zateplenia
(pri ustálenej vlhkosti)
Súčiniteľ prechodu tepla
U [W/(m2.K)]
max. 0,32
0,29
0,25
0,19
Tepelný odpor
R [m2.K/W]
min. 3,0
3,26
3,83
5,10
7
PORFIX A ÚSPORA ENERGIÍ
Riešenia obvodových stien s využitím tvárnic PORFIX
PORFIX neustále sleduje nové trendy v oblasti výstavby budov s nízkou energetickou náročnosťou. Našim zákazníkom chceme prinášať
jednoduché ale zároveň efektívne a cenovo výhodné riešenia obvodových stien.
B
Tvárnice PORFIX Plus šírky 500 mm bez
zateplenia
C
Tvárnice PORFIX Plus šírky 500 mm bez
zateplenia + tepelné čerpadlo vzduch-voda
Energetická trieda budovy - „B“
Nízkoenergetický dom
Energetická trieda budovy - „B“
Tvárnice PORFIX Plus šírky 375 mm bez
zateplenia
Energetická trieda budovy - „B“
Nízkoenergetický dom
A
Parametre obvodovej steny:
λ= 0,087 W/(m.K) (vysušený stav)
U = 0,245 W/(m2.K) (normový stav)
Parametre obvodovej steny:
λ= 0,087 W/(m.K) (vysušený stav)
U = 0,186 W/(m2.K) (normový stav)
Parametre obvodovej steny:
λ= 0,087 W/(m.K) (vysušený stav)
U = 0,186 W/(m2.K) (normový stav)
Ročná potreba tepla na vykurovanie 71,30 kWh/m2
Ročná úspora nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežným rodinným domom - 336 €
Ročná potreba tepla na vykurovanie 63,50 kWh/m2
Ročná úspora nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežným rodinným domom – 380 €
Ročná potreba tepla na vykurovanie 50 kWh/m2
Ročná úspora nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežným rodinným domom – 516 €
D
E
F
Tvárnice PORFIX P2-480 šírky 250 mm
s kontaktným zateplením šírky 240 mm +
vzduchotechnické vykurovanie, rekuperácia,
solárny systém
Energetická trieda budovy - „A“
Ultranízkoenergetický dom
Tvárnice PORFIX P2-480 šírky 375 mm
s kontaktným zateplením šírky 80 mm
Energetická trieda budovy - „B“
Nízkoenergetický dom
Energetická trieda budovy - „B“
Nízkoenergetický dom
Tvárnice PORFIX P2-480 šírky 300 mm
s kontaktným zateplením šírky 100 mm
Parametre obvodovej steny:
U = 0,188 W/(m2.K) (normový stav)
Parametre obvodovej steny:
U = 0,181 W/(m2.K) (normový stav)
Parametre obvodovej steny:
U = 0,115 W/(m2.K) (normový stav)
Ročná potreba tepla na vykurovanie 63,90 kWh/m2
Ročná úspora nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežným rodinným domom – 398 €
Ročná potreba tepla na vykurovanie 62,60 kWh/m2
Ročná úspora nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežným rodinným domom – 401 €
Ročná potreba tepla na vykurovanie 15 kWh/m2
Ročná úspora nákladov na vykurovanie v porovnaní s bežným rodinným domom – 646€
Vysvetlivky:
Varianty A, B a C počítané pre kondenzačný kotol na zemný plyn, 94% účinnosť vykurovacieho systému, okná s izolačným trojsklom U = 0,9 W/(m2.K).
Účinnosť tepelného čerpadla vo variante C so započítaním zimnej doplnkovej potreby tepla - 270%.
Ultranízkoenergetický dom - variant F - vzduchotechnické vykurovanie, rekuperácia, solárny systém, U strechy = 0,09 W/(m2.K), R podlahy min. 5 m2.K/W, U okna = 0,85 W/(m2.K)
Bežný rodinný dom - energetická trieda „C“ - kondenzačný kotol na zemný plyn, potreba tepla na vykurovanie - 106,3 kWh/m2.rok. Ceny energií s DPH podľa cenníka SPP a SEE
v novembri 2012.
8
SORTIMENT VÝROBKOV PORFIX
PRVKY NA MUROVANIE ZVISLÝCH KONŠTRUKCIÍ
Tvárnice PORFIX
Spoločnosť PORFIX – pórobetón vyrába tvárnice v troch pevnostno
– objemových triedach – P2 – 420 (PORFIX Plus), P2 – 480 a P4 – 580.
Všetky tvárnice sa vyrábajú v prevedení hladká (NSM) a pero-drážka
-kapsa (PDK). Tvárnice s pero-drážkou a kapsou netreba na zvislých
plochách lepiť – pero a drážka do seba jednoducho zapadnú. Prináša to nielen úsporu lepidla, ale najmä výraznú úsporu času a peňazí.
Praktická úchopová kapsa, ktorá sa nachádza na bočných stranách
tvárnice, uľahčuje prácu s materiálom.
Tvárnice PORFIX Plus (P2 – 420)
Tvárnice PORFIX Plus majú výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti. Obsahujú vyšší podiel vzduchových pórov, čím dosahujú vynikajúce hodnoty
tepelného odporu. Vďaka výborným tepelnoizolačným vlastnostiam sú vhodné najmä na murovanie obvodových stien a ako výplň do železobetónových konštrukcií.
Už pri hrúbke 375 mm s veľkou rezervou spĺňajú
rozmer
(dxvxš)
tepelný odpor
R [m2.K / W]
súčiniteľ prechodu
tepla U [W / (m2.K)]
požiadavky platných noriem. Prinášajú úsporu
nielen pri ich nákupe, ale najmä vďaka nižším
nákladom na vykurovanie. Pri použití tvárnic
na murovanie na šírku múru 500 mm, spĺňa
obvodová stena z PORFIXu Plus bez zateplenia
parametre požadované pri nízkoenergetických
budovách.
spotreba
expedičná
hmotnosť
obsah palety
[ mm]
pri u=0%
pri u=5%
pri u=0%
pri u=5%
ks/m3
ks/m2
m3
ks
ø kg / pal
kg / ks
500 x 250 x 300
3,45
3,06
0,28
0,31
26,7
8
1,5
40
960
23,5
500 x 250 x 375
4,31
3,83
0,22
0,25
21,3
8
1,5
32
960
29,5
*300 x 250 x 500
5,75
5,10
0,17
0,19
26,7
13,33
1,5
40
960
23,6
**500 x 250 x 500
5,75
5,10
0,17
0,19
16,0
8
1,5
24
960
39,4
u=0% - suchý stav; u=5% - ustálená vlhkosť
*použitie tvárnic 500 x 250 x 300 mm otočených o 90° na murovanie na šírku 500 mm, iba v prevedení hladká (NSM)
**vyrába sa iba v prevedení PDK (pero-drážka, kapsa)
základné parametre materiálu a muriva PORFIX Plus (P2 - 420)
Trieda pórobetónu
P2 - 420
-
Pevnosť v tlaku – stredná hodnota
2,0
N / mm2 (MPa)
Hrubá objemová hmotnosť
420
kg / m3
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (v suchom stave)
0,087
W / (m.K)
Faktor difúzneho odporu
5 / 10
-
Rozmerová stálosť – zmena vlhkosti
0,2
mm / m
Súdržnosť spoja – charakteristická počiatočná šmyková súdržnosť
0,3
N / mm2 (MPa)
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk
1,5
N / mm2 (MPa)
1 050
N / mm2 (MPa)
Modul pružnosti
9
Tvárnice PORFIX P2 – 480
PORFIX neustále sleduje nové trendy v oblasti
výstavby budov s nízkou energetickou náročnosťou. Našim zákazníkom chceme prinášať jednoduché ale zároveň efektívne a cenovo výhodné
riešenia. Dnes máme v sortimente prémiový produkt PORFIX Plus so špičkovými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ktorý je bez zateplenia vhodný
rozmer
(d x v x š)
tepelný odpor
R [m2.K / W]
súčiniteľ prechodu
tepla U [W / (m2.K)]
nepriezvučnosť
Rw
aj pre výstavbu nízkoenergetických domov. Náš
výskumno-vývojový tím dostal za úlohu vyvinúť
materiál pre univerzálne využitie, ktorý by sa
svojimi vlastnosťami približoval prémiovému
produktu a zároveň bol cenovo výhodnejší.
Výsledkom je materiál PORFIX P2-480, ktorý postupne nahrádza sortiment P3-520.
spotreba
expedičná
hmotnosť
obsah palety
[ mm]
pri
u=0%
pri
u=5%
pri
u=0%
pri u=5%
dB
ks/m3
ks/m2
m3
ks
ø kg /
pal
kg / ks
500 x 250 x 250
2,55
2,17
0,37
0,43
45
32,0
8
1,5
48
1 095
22,5
500 x 250 x 300
3,06
2,61
0,31
0,36
48
26,7
8
1,5
40
1 095
27,0
500 x 250 x 375
3,83
3,26
0,25
0,29
51
21,3
8
1,5
32
1 095
33,8
u=0% - suchý stav; u=5% - ustálená vlhkosť
základné parametre materiálu a muriva PORFIX P2 – 480
Trieda pórobetónu
P2 - 480
-
Pevnosť v tlaku – minimálna hodnota
2,0
N / mm2 (MPa)
Hrubá objemová hmotnosť
480
kg / m3
0,098
W / (m.K)
5
-
Rozmerová stálosť – zmena vlhkosti
0,20
mm / m
Súdržnosť spoja – charakteristická počiatočná šmyková súdržnosť
0,3
N / mm2 (MPa)
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk
1,70
N / mm2 (MPa)
Modul pružnosti
1 240
N / mm2 (MPa)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (v suchom stave)
Faktor difúzneho odporu
10
Tvárnice PORFIX P4 – 580
Pre tvárnice v pevnostno – objemovej triede
P4-580 je charakteristická vyššia pevnosť - 4 MPa.
Pri ich použití na vymurovanie spodného podlažia je možné PORFIX použiť na výstavbu budov
až do štyroch poschodí. Nové tvárnice majú aj
rozmer
(d x v x š)
tepelný odpor
R [m2.K / W]
súčiniteľ prechodu
tepla U [W / (m2.K)]
[ mm]
pri
u=0%
pri
u=5%
pri u=0%
nepriezvučnosť
Rw
vylepšené zvukovo-izolačné vlastnosti, čo ich
predurčuje na murovanie vnútorných nosných
priečok a deliacich priečok medzi bytovými jednotkami. Tvárnica šírky 300mm dosahuje hodnotu nepriezvučnosti 52 dB.
spotreba
expedičná
hmotnosť
obsah palety
pri u=5%
dB
ks/m3
ks/m2
m3
ks
ø kg /
pal
kg / ks
500 x 250 x 250
1,97
1,76
0,47
0,52
48
32,0
8
1,5
48
1 320
27,2
500 x 250 x 300
2,36
2,11
0,39
0,44
52
26,7
8
1,5
40
1 320
32,6
500 x 250 x 375
2,95
2,64
0,32
0,36
56
21,3
8
1,5
32
1 320
40,8
u=0% - suchý stav; u=5% - ustálená vlhkosť
základné parametre materiálu a muriva PORFIX P4-580
Trieda pórobetónu
P4 - 580
-
Pevnosť v tlaku – stredná hodnota
4,0
N / mm2 (MPa)
Hrubá objemová hmotnosť
580
kg / m3
0,127
W / (m.K)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (v suchom stave)
Faktor difúzneho odporu
5
-
Rozmerová stálosť – zmena vlhkosti
0,3
mm / m
Súdržnosť spoja – charakteristická počiatočná šmyková súdržnosť
0,3
N / mm2 (MPa)
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk
2,25
N / mm2 (MPa)
Modul pružnosti
1625
N / mm2 (MPa)
Priečkovky PORFIX
Stavebný systém PORFIX dopĺňajú priečkovky
s dobrými zvukovo-izolačnými vlastnosťami.
Priečkovky z pórobetónu, rovnako ako tvárnice,
pohlcujú a uvoľňujú vlhkosť vzduchu. Vyrovnávajú tak zmeny vlhkosti v miestnosti a umožňujú
vodným parám prestup stenami. Popri mikroklirozmer
(d x v x š)
[ mm]
tepelný odpor
R [m2.K / W]
pri
pri
u=0%
u=5%
súčiniteľ prechodu
tepla U [W / (m2.K)]
pri u=0%
pri u=5%
nepriezvučnosť
Rw
matických vlastnostiach oceníte najmä rýchlosť
stavania a ich ľahké opracovanie bežným náradím. Všetky stavebné detaily, ako ozdobné výklenky či drážky pre elektroinštaláciu, vytvoríte
rýchlo a jednoducho.
spotreba
dB
ks/m3
ks/m2
obsah palety
m3
ks
expedičná
hmotnosť
ø kg /
kg / ks
pal
P2-480
500 x 250 x 50
0,51
0,43
1,47
1,65
-
160,0
8
1,5
240
1 095
4,5
500 x 250 x 75
0,77
0,65
1,07
1,22
36
106,7
8
1,5
160
1 095
6,8
500 x 250 x 100
1,02
0,87
0,84
0,96
38
80,0
8
1,5
120
1 095
9,0
500 x 250 x 125
1,28
1,09
0,69
0,80
39
64,0
8
1,5
96
1 095
11,3
500 x 250 x 150
1,53
1,30
0,59
0,68
40,5
53,3
8
1,5
80
1 095
13,5
500 x 250 x 200
2,04
1,74
0,45
0,52
43
40,0
8
1,5
60
1 095
18,0
1,57
1,41
0,57
0,63
45
40,0
8
1,5
60
1 320
21,8
P4-580
NOVINKA
500 x 250 x 200
u=0% - suchý stav; u=5% - ustálená vlhkosť
11
Veľkorozmerové MAXI priečkovky PORFIX
Veľkorozmerové - MAXI priečkovky PORFIX (P2-480)
iba 4 kusy priečkoviek MAXI. Murovanie tak ide
podstatne rýchlejšie ako so štandardnými priečkovkami výšky 250 mm a nezanedbateľná je aj úspora
lepidla.
novinka
PORFIX prináša v roku 2013 ďalšiu novinku v komplexnom stavebnom systéme - veľkorozmerové
MAXI priečkovky s výškou 500 mm. Na vymurovanie metra štvorcového nenosnej steny potrebujete
DETAIL Č.: 32
Kotvenie vnútorných
Nové MAXI priečkovky sa vyrábajú v hrúbkach 100, 125 a 150 mm.
nenosných
priečok
k nosnej
konštrukcii
rozmer
tepelný odpor
súčiniteľ prechodu
nepriezvučnosť
(d x v x š)
[ mm]
Tuhé kotvenie
R [m2k.Kobvodovej
/ W]
stene pomocou oceľového
pri
pri
uholníka
u=0%
tepla U [W / (m2.K)]
pri u=0%
u=5%
spotreba
Rw
montovaný strop PORFIX
obsah palety
pri u=5%
dB
ks/m3
ks/m2
m3
ks
expedičná
hmotnosť
ø kg /
kg / ks
pal
500 x 500 x 100
1,02
0,87
oceľ.
kotviaci uholník
0,84
0,96
38
40
4
1,5
60
1 095
500 x 500 x 125
vnútorná omietka
1,28
1,09
0,69
pružná podložka
0,80
oceľ. kotviaci uholník39
32
4
1,5
48
1 095
22,6
500 x 500 x 150
1,53
0,59
0,68
26,7
4
1,5
40
1 095
27,0
s presieťkovaním
1,30
u=0% - suchý stav; u=5% - ustálená vlhkosť
40,5
18,0
X
Pri najbežnejšom výškovom module nenosnej priečky - 2 750 mm (prípadne iných výškových moduloch, ktoré nemajú krokovanie 500 mm) je
lepidlo PORFIX
potrebné vrchnú radu murovať so štandardnými priečkovkami výšky 250mm (viď obrázok vľavo). Detail napojenia nenosnej priečky k nosnej
nosný
múr PORFIX
konštrukcii a stropu
je znázornený
na obrázku vpravo.
Skladba a kotvenie priečok:
- 500 * 500 * X mm
kotvenie v 2, 3, 4 a 5-tom rade
DETAIL Č.: 32
Kotvenie vnútorných
nenosných priečok
k nosnej konštrukcii
Tuhé kotvenie k obvodovej
stene pomocou oceľového
uholníka
oceľ. kotviaci uholník
vnútorná omietka
s presieťkovaním
montovaný strop PORFIX
pružná podložka
oceľ. kotviaci uholník
X
lepidlo PORFIX
nosný múr PORFIX
Skladba a kotvenie priečok:
12
- 500 * 500 * X mm
Murovanie s tvárnicami a priečkovkami PORFIX
(Pracovný postup murovania s tvárnicami PORFIX je názorne vysvetlený na inštruktážnom videu. Nájdete ho na internetovej
stránke www.porfix.sk, prípadne vám ho na požiadanie zašleme bezplatne poštou - v prípade záujmu volajte na 0800 10 13 13,
alebo píšte na [email protected])
Príprava pred murovaním
Pre rýchlosť stavebných prác a kvalitu samotnej stavby je dôležité presné vybetónovanie základovej dosky resp. základových pásov.
Na základovú dosku a pásy pred murovaním nalepte hydroizoláciu.
Všeobecné pokyny pre murovanie
Murujte pri teplotách ovzdušia nad + 5 °C. Na murovanie odporúčame použiť Lepidlo PORFIX. Orientačná spotreba lepidla je 17 kg
na meter kubický muriva pri tvárniciach PDK a 20 kg na meter kubický pri hladkých tvárniciach. Lepidlo nanášajte na spojované plochy
tvárnic zubovou naberačkou rovnomerne vo vrstve 2-3 mm. Do spojovacieho lepidla nepoužívajte prísady proti mrazu ani iné chemické
prísady. Priečkovky hrúbky 75 mm používajte max. do 4,0 m dĺžky
a 2,6 m výšky.
Založenie stavby
1. Pomocou nivelačného prístroja alebo laserovej vodováhy zistite
výškové nerovnosti na základovej doske resp. základových pásoch.
2. Vytýčte strany a premerajte uhlopriečky a v prípade potreby následne urobte korekcie nepresností uhlopriečok (pomocou meracieho pásma resp. laserového meradla).
3. Osaďte prvý rad tvárnic do vápenno – cementovej malty, urobte
výškovú kontrolu nivelačným prístrojom resp. laserovou vodováhou. Opätovne prekontrolujte dĺžky a uhlopriečky. Ak pri murovaní používate hladké tvárnice, spájajte ich na zvislých plochách
pomocou lepidla PORFIX. Pri použití tvárnic pero-drážka-kapsa
(PDK) lepidlo na zvislú stranu nenanášajte, pretože zvislý spoj je
suchý.
Zamiešanie lepidla
Suchú zmes lepidla PORFIX nasypte do čistej nádoby s vodou (presné
množstvo vody je uvedené na obale v závislosti od výrobného závodu). Zamiešajte ho na homogénnu hmotu a použite do 4 hodín.
V prípade použitia lepidla od iného výrobcu sa presvedčte, že lepidlo
je vhodné na pórobetón.
4. Ak sú na prvom rade menšie nerovnosti, zarovnajte zrovnávacím
hoblíkom. Tvárnice pred nanášaním lepidla zbavte prachu a prípadných nečistôt.
1
Výškové osadenie tvárnic
2
Kontrola uhlopriečok
3
Ukladanie prvého radu
4
Výškové zarovnanie
13
Murovanie obvodových múrov
Po výškovom zarovnaní a očistení ložnej plochy nanášajte lepidlo
PORFIX rovnomerne po celej ploche na horizontálny aj vertikálny
spoj (okrem tvárnic PDK) pomocou zubovej murárskej lyžice. Dbajte
na to, aby boli škáry minimálne. Dôležité je správne previazanie
Správne nanesenie lepidla
tvárnic. Pomocou šnúry alebo vodováhy priebežne kontrolujte vodorovnosť a zvislosť stien. Ak pri murovaní osádzate zárubne dvier,
po dosiahnutí výšky muriva približne 1,5 m skontrolujte šírku otvorov.
Nanášanie lepidla na zvislú plochu
Ukladanie tvárnic PDK
Murovanie priečok
Pri murovaní priečok je dôležitá ich správna väzba a ukotvenie k obvodovým múrom:
a) Nosné priečky ukotvite spôsobom „na väzbu“
b) Nenosné priečky pripojte k nosnej konštrukcii takzvaným trvale
pružným spojom. Medzi nenosnou priečkou a nosnou stenou i stropom nechajte medzeru približne jeden centimeter a vyplňte ju polyuretánovou penou. Nenosné priečky kotvite pomocou uholníka z nehrdzavejúcej ocele.


Správna väzba nosných priečok
Nesprávna väzba nosných priečok
Kotvenie nenosných priečok
Dilatácie pri murovaní
Dilatácie urobte po celej výške muriva – pri obvodovom múre po každých 25-30 metroch – pri priečkach po maximálne šiestich metroch.
Ochrana muriva
Pórobetónový materiál a neukončené nezastrešené stavby odporúčame chrániť proti nadmernej atmosférickej vlhkosti a dažďu prekrytím
nepremokavým materiálom (napr. fóliou).
Omietanie muriva PORFIX
Vonkajšie omietanie
Pri vonkajšom omietaní musí byť celá plocha presieťkovaná. Pri aplikácii sieťky a omietky sa riaďte pokynmi výrobcu omietkovej zmesi.
Vnútorné omietanie
Ak je hodnota hmotnostnej vlhkosti muriva pred omietaním viac
ako 20%, je rovnako ako pri vonkajšom omietaní nutné celú plochu
presieťkovať. Na vyšpárovaný povrch aplikujte sklolaminátovú sieťku
na vnútorne omietanie pomocou lepiacej hmoty tr. C, min. C1 (lepiace
hmoty na lepenie obkladov). Po zatvrdnutí lepidla nanášajte stierku
v hrúbke cca 2 mm.
Ak je murivo dostatočne vyschnuté (hmotnostná vlhkosť pod 20%),
nie je nutné presieťkovať celú plochu ale iba: prechody medzi
14
pórobetónovým a iným materiálom, miesta pri rohoch otvorov, miesta pod parapetnými doskami a styky nenosných priečok so stropom
a nosnými konštrukciami.
Sklolaminátovú sieťku aplikujte pomocou lepiacej hmoty tr. C, min. C1
(lepiace hmoty na lepenie obkladov).
Na pripravený povrch aplikujte omietkovú zmes spôsobom, ako to
odporúča výrobca omietkovej zmesi.
DOPLNKOVÝ SORTIMENT
U-PROFILY PORFIX (P3 – 520)
vytvorenie uceleného tepelno-izolačného systému a s tepelnou izoláciou redukuje tepelné mosty
v kritických miestach.
Tento stavebný prvok plní funkciu strateného
debnenia a je vhodný na zhotovenie nosných prekladov či stužujúceho venca stavby. Zabezpečuje
základné parametre U–profilov PORFIX
rozmer
(d x v x š)
šírka
otvoru
výška
otvoru
obsah
palety
expedičná
hmotnosť
mm
mm
mm
ks
ø kg / pal
kg / ks
500 x 250 x 250
140
175
48
660
13,3
500 x 250 x 300
190
175
36
535
14,3
500 x 250 x 375
215
175
36
710
19,2
Využite U–profilov PORFIX v praxi
Nosné preklady zalievané do U–profilov PORFIX
Základné technické parametre
Nosné preklady zalievané do U-profilov PORFIX sa používajú na preklenutie otvorov vo vonkajších a vnútorných nosných stenách. Preklady vyhotovíte priamo na stavbe tak, že do pripravených podopretých
U-profilov PORFIX, ktoré sú navzájom zlepené, vložíte výstuž (navrhne statik konkrétnej stavby). Ak sú U-profily použité ako preklady
na vonkajšej nosnej stene budovy, ktorá nebude dodatočne zatepľovaná, z vonkajšej strany vložte tepelnú izoláciu – viď obrázok Preklad
z U – profilov š. 375mm na strane 17, hrúbka TI 80mm. Pri vnútorných nosných stenách a vonkajších nosných stenách dodatočne zatepľovaných budov tepelnú izoláciu nie je potrebné vkladať. Po uložení výstuže zabetónujte nosné jadro betónom tr. C20/25.
n
výstuž: pozostáva z hlavnej ťahovej výstuže (navrhuje statik podľa
zaťaženia) a spojovacieho strmienka (E6) ako šmykovej výstuže. Vzdialenosť strmienkov je 100 mm a krytie výstuže minimálne
16 mm, zabudovaná výstuž musí byť zbavená okují, korózie a nečistôt.
n
maximálna svetlosť otvoru (Lo): 3 000 mm
n
uloženie prekladov na murivo:
- min. 250 mm – pri prekladoch z U - profilov bez tepelnej izolácie
- min. 375 mm – pri prekladoch z U - profilov s tepelnou izoláciou
n
predpokladaná nosnosť prekladov - bude dosiahnutá po 28 dňoch
po zabetónovaní
Nosné preklady zalievané do U – profilov PORFIX bez tepelnej izolácie
maximálne zaťaženie prekladu z U-profilov šírky 250 mm (bez tepelnej izolácie)
únosnosť prekladu „q“ a „qn“ (v kN/m) pre svetlosť otvoru (v metroch) pri rôznych spôsoboch vystuženia
výstuž
2øV8
otvor (m)
1,00
3øV8
2øV12
2øV8
q (kN/m)
3øV8
2øV12
qn (kN/m)
35,6
45,0
45,0
29,6
37,5
37,5
1,25
22,8
33,0
36,0
19,0
27,5
30,0
1,50
15,8
22,9
30,0
13,2
19,1
25,0
1,75
11,6
16,8
23,2
9,7
14,0
19,3
2,00
8,9
12,9
17,8
7,4
10,7
14,8
2,25
7,0
10,2
14,0
5,9
8,5
11,7
2,50
5,7
8,2
11,4
4,7
6,9
9,5
2,75
4,7
6,8
9,4
3,9
5,7
7,8
3,00
4,0
5,7
7,9
3,3
4,8
6,6
15
maximálne zaťaženie prekladu z U-profilov šírky 300 a 375 mm (bez tepelnej izolácie)
únosnosť prekladu „q“ a „qn“ (v kN/m) pre svetlosť otvoru (v metroch) pri rôznych spôsoboch vystuženia
výstuž
2øV8
3øV8
2øV12
otvor (m)
3øV12
2øV16
2øV8
3øV8
q (kN/m)
2øV16
1,00
36,3
53,7
64,8
64,8
64,8
36,3
52,8
64,8
64,8
64,8
1,25
23,2
34,4
48,8
51,8
51,8
23,2
34,4
48,8
51,8
51,8
1,50
16,1
23,9
33,9
43,2
43,2
16,1
23,9
33,9
43,2
43,2
1,75
11,8
17,5
24,9
34,8
37,0
11,8
17,5
24,9
34,8
37,0
2,00
9,1
13,4
19,0
26,7
29,8
9,1
13,4
19,0
26,7
29,8
2,25
7,2
10,6
15,0
21,1
23,5
7,2
10,6
15,0
21,1
23,4
2,50
5,8
8,6
12,2
17,1
19,0
4,8
7,2
10,2
14,2
15,9
2,75
4,8
7,1
10,1
14,1
15,7
4,0
5,9
8,4
11,8
13,1
3,00
4,0
6,0
8,5
11,9
13,2
3,4
5,0
7,1
9,9
11,0
Výstuž - výstuž prekladu pri spodnom okraji
„q“ - max. výpočtová hodnota spojitého zaťaženia v kN/m limitovaná:
n Mu - momentom únosnosti vystuženého prierezu
n Qu - šmykovou silou prierezu vystuženého strmienkami φ E6 á 100 mm
n Fc - sústredným namáhaním vznikajúcim v uložení prekladu
„qn“ = max. normová hodnota spojitého zaťaženia limitovaná priehybom a výpočtovou hodnotou zaťaženia
Nosný preklad zalievaný do U–profilov bez tepelnej izolácie
1
LEGENDA
175
100
100
100
100
2
1
3
75
250
3øV12
qn (kN/m)
Legenda
250
4
1100
250
uloženie
prekladu
uloženie
prekladu
Preklad P375
55
190
Preklad P250
55
55
2
2
3
4
300
140
55
1
3
250
175
1
4
75
1
250
175
75
375
Preklad P300
80
75
215
250
175
80
16
2øV12
2
3
4
250
Horná výstuž 2øV12
2
Strmeň E6 á 100mm
3
Dolná výstuž - navrhne statik stavby
4
U profil - PORFIX
5
Tepelná izolácia
Nosné preklady zalievané do U – profilov PORFIX s tepelnou izoláciou
maximálne zaťaženie prekladu šírky 375 mm z U-profilov s tepelnou izoláciou hrúbky 80 mm
výstuž
3øV8
3øV12
otvor (m)
3øV16
3øV8
„qn,ú“ (kN/m)
3øV12
3øV16
„qd,ú“ (kN/m)
1,00
35,32
48,00
48,00
35,32
48,00
48,00
1,25
22,15
34,85
38,40
24,53
38,40
38,40
1,50
14,70
22,50
32,00
18,02
32,00
32,00
1,75
10,30
15,60
21,90
13,80
24,74
27,40
2,00
7,50
11,30
15,65
10,90
19,55
24,00
2,25
5,70
8,45
11,60
8,83
15,84
19,92
2,50
4,40
6,50
8,85
7,30
13,09
16,47
2,75
3,50
5,10
6,95
6,13
11,00
13,84
3,00
2,85
4,10
5,55
5,23
9,37
11,79
Legenda:
„qd,ú“ – maximálne možné extrémne zaťaženie prekladu, vzhľadom na I. MS
– únosnosť prekladu v ohybe, šmyku a únosnosť muriva v sústredenom tlaku
Vykreslenie priebehu teplôt pre detail č. 10
(celkové zaťaženie, vrátane vlastnej tiaže prekladu)
„qn,ú“ – maximálne možné prevádzkové zaťaženie prekladu, vzhľadom na II.
MS – priehyb (celkové zaťaženie, vrátane tiaže prekladu)
DETAIL Č.: 10
Stropná konštrukcia na
medzistrope hr. muriva 375 mm
Nosný preklad zalievaný do U–profilov s tepelnou izoláciou
15
375
10
Nosná stena PORFIX
Vonkajšia omietka
hr. 15 mm
Konštrukcia podlahy
250
200
250
100
50
250
Montovaný strop PORFIX
80 50 165
15
80
10
30
250
Tepelná izolácia
hr. 50 mm
Priebeh teplôt pri nosnom preklade z U – profilov PORFIX
Vnútorná omietka hr. 10 mm
Nosný preklad z U-profilu PORFIX
Preklad P375, hr. TI 80 mm
Stužujúce vence z U-profilov PORFIX
Stužujúce vence z U – profilov PORFIX slúžia na zabezpečenie
stability stavby od zaťažení z horných poschodí, strešnej konštrukcie
a náhodných zaťažení (sneh, vietor).
Doporučená výstuž stužujúcich vencov:
hlavná ťahová výstuž venca je 4 ø V12
n strmienka ø E6 á 150mm
Hlavnú výstuž vencov je potrebné dôsledne stykovať presahom min.
LEGENDA
600 mm,
príložkami alebo spájať zváraním, a to i v rohoch a napoje1 Horná výstuž 2øV12
niach
vencov.
Krytie výstuže je minimálne 16 mm. Návrh stužujúcich
2 Strmeň E6 á 100mm
vencov
je
potrebné
3 Dolná výstuž 2øV12 realizovať v súlade s článkom 111 normy
STN4 EN
1996-1-1+A1.
U profil
- PORFIX
n
175
150
150
150
2
3
75
250
1
4
175
150
3
4
75
150
250
175
250
2
75
250
175
75
190
55
1
55
2
3
4
2
300
Veniec P375
80
215
1
LEGENDA
55
3
250
Veniec P300
80
55
190
1
1
2
2
Strmeň E6 á 100mm
3
3
Dolná výstuž 2øV12
4
U profil - PORFIX
5
Tepelná izolácia
4
4
Horná výstuž 2øV12
Veniec P250
55
55
1
1
2
2
3
140
1
150
375
250
175
55
3
140
55
1
250
175
80
250
175
215
Tepelná izolácia
Veniec P250
250
175
80
Veniec P300
75
Veniec P375
5
2
3
17
PREKLADY PORFIX
Nosné preklady PORFIX
Nosné preklady PORFIX sú ďalším krokom k tomu,
aby ste mohli stavať jednoducho a rýchlo. Sú zhotovené z pórobetónu, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (C20/25). Sú určené na preklenutie
otvorov v obvodových stenách a v stredových
nosných priečkach. Preklady sú pre uľahčenie
manipulácie na stavbe vybavené manipulačnými
okami, ktoré umožňujú využitie zdvíhacieho zariadenia. Štandardné uloženie nosných prekladov
je 300 mm. Ak je potrebné preklenúť otvor so
svetlosťou 2 400 mm, na ktorom nebudú uložené
stropné nosníky (pôjdu súbežne s nosníkom), je
možné použiť preklad dĺžky 2 700 mm s uložením
150 mm – treba však počítať s nižším zaťažením
prekladu (viď nasledujúcu tabuľku). Nosné preklady je možné z konštrukčného hľadiska vyskladať
na požadovanú šírku muriva z jednotlivých typov
uvedených v tabuľke.
rozmer
(d x v x š)
uloženie*
maximálna svetlosť
otvoru
expedičná
hmotnosť
mm
mm
mm
kg/ ks
1 200 x 250 x 100
300
600
59
E170-08-6-8/70-1,20
63,78
1 200 x 250 x 125
300
600
68
E170-08-6-8/80-1,20
69,97
1 500 x 250 x 100
300
900
73
E170-08-6-8/70-1,50
42,35
1 500 x 250 x 125
300
900
85
E170-08-6-8/80-1,50
46,45
1 800 x 250 x 100
300
1 200
87
E170-10-6-8/70-1,80
31,63
1 800 x 250 x 125
300
1 200
102
E170-10-6-8/80-1,80
39,60
2 100 x 250 x 100
300
1 500
102
E170-10-6-8/70-2,10
25,21
2 100 x 250 x 125
300
1 500
119
E170-10-6-8/80-2,10
30,70
2 400 x 250 x 100
300
1 800
116
E170-12-6-8/70-2,40
20,92
2 400 x 250 x 125
300
1 800
136
E170-12-6-8/80-2,40
26,20
2 700 x 250 x 100
300
2 100
131
E170-12-6-8/70-2,70
17,86
2 700 x 250 x 125
300
2 100
152
E170-12-6-8/80-2,70
20,15
2 700 x 250 x 100
150**
2 400
131
E170-12-6-8/70-2,70
7,16
2 700 x 250 x 125
150**
2 400
152
E170-12-6-8/80-2,70
9,02
priestorová výstuž
označenie
výpočet
zaťaženia qdu
kN/m
* V prípade, že projektové riešenie stavby vyžaduje iné uloženie ako je odporúčané, projekt prosím konzultujte s Oddelením technického poradenstva – 046 / 51 93 331, alebo [email protected]
** pozor !!! – nižšie zaťaženie prekladu
18
Osadenie nosných prekladov
Pre zabezpečenie správneho osadenia a polohy prekladu je na každom z nich vyznačený smer kladenia – šípkou dole (nosná vystuž
dole). Pri prekladoch dĺžky 1,20 m je možná ručná manipulácia.
Na manipuláciu dlhších prekladov je potrebné zdvíhacie zariadenie.
Osadenie prekladov odporúčame realizovať do lepidla PORFIX. Preklad zložený z jednotlivých nosných prekladov je potrebné po jeho
vyskladaní minimálne na každých 900 mm zabezpečiť proti prevrhnutiu pomocou oceľových spôn z hrebienkovej ocele priemeru
min. 12 mm (obr. č. 1), alebo zviazaním cez manipulačné oká. Body
stláčania by mali byť v strede prekladu. Na takto zabezpečený preklad je možné priamo klásť stropné nosníky PORFIX s minimálnym
uložením 150 mm. Zabezpečovacie spony je možne odstrániť až
po zatvrdnutí betónu.
Nosné preklady na obvodovej stene
Pri dodatočne zatepľovaných budovách zateplenie samotného prekladu nie je nutné riešiť. Ak však budova nebude dodatočne zatepľovaná (pri použití tvárnic PORFIX Plus šírky 375 alebo 500 mm),
treba zateplenie prekladu riešiť tak, aby úložná plocha stropných
nosníkov bola na prekladoch. Dva preklady šírky 100 mm musia byť
uložené z interiérovej strany (obr. č. 2).
Tepelná izolácia
Betónová zálievka
C16/20 (B20)
1øR8
1øR8
2øR6
2øR6
2øR8 (R10, R12)
2øR8 (R10, R12)
Pórobetón
INTERIÉR
EXTERIÉR
Betónová zálievka
C16/20 (B20)
Pórobetón
100
75
100
100
375
Obr. č. 1 – zabezpečenie vyskladaných prekladov proti
prevrhnutiu
Obr. č. 2 – vyskladaný nosný preklad s tepelnou izoláciou - hrúbka muriva
375 mm
19
Samonosné preklady PORFIX
Samonosné preklady PORFIX sú určené na preklenutie otvorov v nenosných priečkach. Znesú
tiaž seba samého a dvoch až troch radov priečkoviek nad nimi. Sú zhotovené z pórobetónu,
tenkovrstvového lepidla PORFIX, oceľovej výstuže a betónovej zálievky (minimálne C15/20). Pri
dosiahnutí nadpražia vo výplňových priečkach
(hrúbka do 200 mm vrátane) osaďte samonosný
preklad PORFIX. Nestačí zlepiť dve tvárnice spojovacou maltou a položiť ich na zárubňu.
Dôležité je správne osadenie prekladu výstužou
vždy smerom dole (šípkou smerom dole). Minimálne uloženie prekladov je 100 mm pre preklady šírky 100 a 125 mm a 150 mm pre
20
preklady šírky 150 mm. Ložnú škáru nad prekladom vo výplňových priečkach vystužte sklotextilnou sieťkou R - 4 mm po celej dĺžke priečky.
Pri kombinácii prekladov na rôzne šírky muriva
sa únosnosti sčítavajú. Preklady skladujte, prepravujte a manipulujte s nimi vždy v polohe, ako
budú použité na stavbe (nastojato šípkou smerom dole). Samonosné preklady PORFIX sa dajú
kombinovať na rôznu šírku priečok. Samonosné
preklady je možné využiť aj ako vonkajšiu časť
nosného prekladu vyskladaného na konkrétnu
šírku a tým znížiť cenu samotného vyskladaného
nosného prekladu (viď strana 21).
rozmer
(d x v x š)
uloženie
expedičná hmotnosť
mm
mm
kg / ks
1 000 x 250 x 100
100
22
1 000 x 250 x 125
100
25
1 000 x 250 x 150
150
35
1 200 x 250 x 100
100
26
1 200 x 250 x 125
100
30
1 200 x 250 x 150
150
42
1 500 x 250 x 100
100
33
1 500 x 250 x 125
100
38
1 500 x 250 x 150
150
52
2 000 x 250 x 100
100
44
2 000 x 250 x 125
100
52
2 000 x 250 x 150
150
70
2 500 x 250 x 100
100
55
2 500 x 250 x 125
100
65
2 500 x 250 x 150
150
87
Kombinácie nosných a samonosných prekladov PORFIX PORFIX sa neustále usiluje o zefektívňovanie procesu výstavby z pohľadu vynaložených nákladov. Pri vyskladávaní nosných prekladov
na rôznu šírku priečok je možné ako vonkajšiu časť vyskladaného
nosného prekladu použiť samonosný preklad PORFIX a tým znížiť
cenu samotného vyskladaného prekladu.
rozmer
(d x v x š)
uloženie
max. svetlosť otvoru
výpočet zaťaženia qdu
mm
mm
mm
kN/m
2 x 1200 x 250 x 100
300
600
127,6
2 x 1500 x 250 x 100
300
900
84,7
2 x 1800 x 250 x 100
300
1200
63,3
2 x 2100 x 250 x 100
300
1500
50,4
2 x 2400 x 250 x 100
300
1800
41,8
2 x 2700 x 250 x 100
300
2100
35,7
2øR8 (R10, R12)
EXTERIÉR
2øR6
INTERIÉR
EXTERIÉR
1øR8
Tepelná izolácia
Pórobetón
Betónová zálievka
C16/20 (B20)
Pórobetón
1øR6
100
100
75
2øR6
2øR8 (R10, R12)
Pórobetón
1øR6
100
100
100
100
100
100
500
375
Č.: 8
1øR8
Tepelná izolácia
Pórobetón
Betónová zálievka
C16/20 (B20)
INTERIÉR
Betónová zálievka
C16/20 (B20)
Betónová zálievka
C16/20 (B20)
Kombinácia nosných prekladov a nenosného prekladu na šírku
múru 375 mm.
Vykreslenie priebehu teplôt pre detail č. 8DETAIL
Č.: 14
Kombinácia nosných prekladov a nenosného prekladu na šírku
múru 500 mm.
Vykreslenie priebehu teplôt pre detail č. 14
Stropná konštrukcia na
Grafy priebehu teplôt
jednotlivých
prekladov
medzistrope
hr. riešení
murivanosných
500 mm
15
500
10
Nosná stena PORFIX
tvárnice 500x250x300 mm hladké
Konštrukcia podlahy
Montovaný strop PORFIX
150 100
250
250
200
250
Tepelná izolácia
250
100
50
250
Vonkajšia omietka
hr. 15 mm
30
Vnútorná omietka hr. 10 mm
Nosný preklad PORFIX - 3 ks
Tepelná izolácia
Samonosný preklad PORFIX
100 100 100 100 100
15
Č.: 7
10
Stropná konštrukcia na medzistrope - šírka muriva 375 mm bez dodatočného zateplenia - použitá kombinácia 2 ks nosných prekladov
šírky 100mm, tepelná izolácia prekladu, 1 ks samonosný preklad
šírky 100 mm z exteriérovej strany.
Stropná konštrukcia na medzistrope - šírka muriva 500 mm
bez dodatočného zateplenia - použitá kombinácia 3 ks nosných
prekladov šírky 100mm, zateplenie prekladu a 1 ks samonosného
prekladu šírky 100 mm z exteriérovej strany.
Vykreslenie priebehu teplôt pre detail č. 7DETAIL
Vykreslenie priebehu teplôt pre detail č. 13
Č.: 13
Stropná konštrukcia na
medzistrope hr. muriva 500 mm
21
STROPNÝ SYSTÉM PORFIX
Stropný systém PORFIX je navrhnutý pre premenné zaťaženie typ
„A“ – Obytné priestory do 2,0 kN / m2 (v zmysle EC ENV 1991 1-1
Zaťaženie konštrukcií a EC ENV 1992 1-1 Navrhovanie betónových
konštrukcií). Na základe individuálneho dopytu je možné vyrobiť aj
stropné nosníky pre stropnú konštrukciu typu „B“ - Administratívne
Stropný nosník PORFIX - rez
priestory do 3,0 kN / m2 a pre stropnú konštrukciu typu „C“ - Skladovacie priestory do 5,0 kN / m2.
Stropný systém pozostáva zo stropných nosníkov, stropných vložiek,
sieťoviny (kari rohože) a betónovej zálievky.
Axonometria skladby stropu PORFIX
betón C 20/25
P3/520
Technické parametre stropného systému PORFIX:
n
osová vzdialenosť nosníkov - 600 mm
n maximálna svetlosť miestnosti - 7 700 mm
n zálievka stropu nad stropnými vložkami - hrúbka 50 mm, vystuženie sieťou φ 6/200/200, sieť sa uloží na hornú výstuž železobetónových nosníkov
n
stropné nosníky s minimálnou úložnou dĺžkou 150 mm je možné
klásť priamo na tvárnice (bez železobetónovej roznášacej vrstvy)
n trieda betónu monolitických častí stropu C20/25
n orientačná spotreba na 1 m2 stropu – 1,67 bm stropného nosníka
a 6,67 ks stropných vložiek
n spotreba betónu na zálievku 0,09 - 0,1m3/m2 stropu
Stropné nosníky PORFIX
Stropné nosníky PORFIX je možné použiť na preklenutie miestností so svetlosťou do 7,70 m. Tvorí
ich priehradová zváraná výstuž kotvená do betónovej pätky lichobežníkového prierezu s rozmermi
160 x 40 mm.
Veľkou výhodou stropných nosníkov PORFIX v porovnaní s inými výrobcami stropných systémov je
to, že stropné nosníky PORFIX majú na spodnej
strane 10 mm hrubú pórobetónovú vrstvu, ktorá
22
spolu so stropnou vložkou zabezpečuje homogénny podhľad stropu a umožňuje vytvoriť drážky
na elektroinštaláciu na celej ploche stropu. Oba
konce nosníkov sú bez tejto vrstvy, čím je zabezpečená pevná betónová dosadacia plocha. Preto
nie je možné nosníky skracovať. Vložky aj nosníky
absorbujú vlhkosť rovnako a zabezpečujú rovnaký
vzhľad stropu i stien počas užívania stavby, čo je
dôležité najmä v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou (kuchyne, kúpeľne, práčovne...)
Stropné nosníky pre premenné zaťaženie typ „A“ – Obytné budovy do 2,0 kN / m2
dĺžka nosníka
minimálne uloženie – priamo na murivo / bez stužujúceho venca
mm
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
2 600
2 800
3 000
3 200
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
4 400
4 600
4 800
5 000
5 200
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400
6 600
6 800
7 000
7 200
7 400
7 600
7 800
8 000
svetlosť miestnosti
expedičná hmotnosť
kg / ks
mm
kg / ks
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
500
700
900
1 100
1 300
1 500
1 700
1 900
2 100
2 300
2 500
2 700
2 900
3 100
3 300
3 500
3 700
3 900
4 100
4 300
4 500
4 700
4 900
5 100
5 300
5 500
5 700
5 900
6 100
6 300
6 500
6 700
6 900
7 100
7 300
7 500
7 700
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
*V prípade, že projektové riešenie stavby vyžaduje iné uloženie ako je odporúčané, projekt prosím konzultujte s Oddelením technického poradenstva – 046 / 51 93 331, alebo [email protected]
Stropné vložky PORFIX
Sú zhotovené z pórobetónu s objemovou hmotnosťou 520 kg/m3. Výška vložky 200 mm zaručuje
konštrukčnú výšku stropu 250 mm.
rozmer (dxvxš)
orientačná spotreba
Tá je totožná s výškou tvárnic, čím je dodržané
jednotné výškové členenie.
obsah palety
expedičná hmotnosť
mm
2
ks / m stropu
ks
ø kg / pal
kg / ks
500 x 200 x 250
6,67
64
1 200
18,3
23
Únosnosť stropného systému PORFIX
Pri uložení stropných nosníkov priamo na tvárnice
dĺžka
nosníka uloženie* svetlosť
mm
mm
výstuž
nosníka
mm
My
Myu
Vd
Vrd
qd
qd*
kN.m
kN.m
kN
kN
kN/m2
kN/m
priehyb
δtotal
δlim
mm
mm
nadvýševyhovuje
nie
zaťaženie**
mm
800
150
500
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
1 000
150
700
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
1 200
150
900
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
1 400
150
1 100
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
1 600
150
1 300
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
1 800
150
1 500
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
2 000
150
1 700
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
2 200
150
1 900
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
2 400
150
2 100
X
3,69
9,21
-
-
25,37
15,22
0,50
8,80
-
A
2 600
150
2 300
X
4,40
9,21
-
-
21,32
12,79
0,70
9,60
-
A
2 800
150
2 500
X
5,16
9,21
-
-
18,17
10,90
1,00
10,40
-
A
3 000
150
2 700
X
5,98
9,21
-
-
15,66
9,40
1,30
11,20
-
A
3 200
150
2 900
X
6,87
9,21
9,16
24,72
13,64
8,19
4,40
12,00
-
A
3 400
150
3 100
X
7,82
9,21
9,77
24,67
11,99
7,20
6,30
12,80
-
A
3 600
150
3 300
X
8,82
9,21
10,38
24,62
10,62
6,37
8,50
13,60
-
A
3 800
150
3 500
X+8
9,89
13,68
10,99
24,58
14,07
8,44
7,90
14,40
-
A
4 000
150
3 700
X+8
11,02
13,62
11,60
24,54
12,58
7,55
10,20
15,20
-
A
4 200
150
3 900
X+8
12,21
13,64
12,21
24,51
11,37
6,82
12,90
16,00
-
A
4 400
150
4 100
X+8
13,46
13,62
12,82
24,48
10,29
6,18
15,80
16,80
-
A
4 600
150
4 300
X+10
14,78
16,08
13,43
24,40
11,07
6,64
16,80
17,60
-
A
4 800
150
4 500
X+12
16,15
19,09
14,04
24,31
12,03
7,22
17,60
18,40
-
A
5 000
150
4 700
Y+8
17,58
18,52
14,65
24,21
10,72
6,43
21,80
19,20
5
A
5 200
150
4 900
Y+10
19,08
20,95
15,26
24,27
11,17
6,70
23,10
20,00
5
A
5 400
150
5 100
Y+10
20,64
20,95
15,87
24,25
10,33
6,20
27,20
20,80
10
A
5 600
150
5 300
Y+12
22,26
23,76
16,48
24,19
10,86
6,52
28,60
21,60
10
A
5 800
150
5 500
Y+14
23,94
27,27
17,10
23,99
11,59
6,96
30,20
22,40
10
A
6 000
150
5 700
Y+14
25,68
27,13
17,71
23,87
10,75
6,45
35,30
23,20
15
A
6 200
150
5 900
Y+2x10
27,48
27,67
18,32
24,08
10,25
6,15
39,40
24,00
15
A
6 400
150
6 100
Z+12
29,34
29,63
18,93
23,95
10,28
6,17
42,80
24,80
20
A
6 600
150
6 300
Z+14
31,26
32,95
19,54
23,89
10,73
6,44
44,90
25,60
20
A
6 800
150
6 500
Z+2x10
33,25
33,35
20,15
23,97
10,21
6,12
50,10
26,40
25
A
A
7 000
150
6 700
Z+2x12
35,29
38,92
20,76
23,92
11,22
6,73
50,20
27,20
25
7 200
150
6 900
Z+2x12
37,40
38,81
21,37
23,85
10,56
6,34
56,80
28,00
30
A
7 400
150
7 100
Z+2x14
39,57
45,06
21,98
23,72
11,59
6,95
57,10
28,80
30
A
7 600
150
7 300
Z+2x14
41,79
45,30
22,59
23,82
11,03
6,62
63,10
29,60
35
A
7 800
150
7 500
Z+2x14
44,08
45,30
23,20
23,82
10,46
6,27
70,30
30,40
40
A
8 000
150
7 700
W+2x14
46,44
51,53
23,81
23,76
11,29
6,78
71,10
31,20
40
A
* V prípade, že projektové riešenie stavby vyžaduje iné uloženie ako je odporúčané, projekt prosím konzultujte s Oddelením technického poradenstva – 046 / 51 93 331, alebo [email protected]
** Na objednávku je možné vyrobiť aj stropné nosníky, ktoré vyhovujú zaťaženiu typ B a typ C. Pre viac informácií volajte na bezplatnú infolinku 0800 10 13 13.
Legenda:
My [kNm] Myu [kNm] Vd [kN]
VRd [kN]
qd [kN/m2] qd* [kN/m2] návrhový ohybový moment od vonkajšieho zaťaženia
návrhová hodnota ohybového momentu odolnosti prierezu
návrhová šmyková sila od vonkajšieho zaťaženia
šmyková odolnosť prvku s výstužou
maximálne možné výpočtové plošné zaťaženie
maximálne možné výpočtové lineárne zaťaženie
Poznámka:
Nosná dolná výstuž, horná výstuž, doplnková výstuž a šmyková výstuž stropných nosníkov je navrhnutá z ocele BSt 500.
24
Zaťaženie typ A:
vlastná tiaž stropu + stále zaťaženie 2,0kN/m2
+ premenné zaťaženie 2,0kN/m2
Výstuž nosníka X: 2 ø8 dolná výstuž + 1 ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Y:
2 ø10 dolná výstuž + 1 ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka Z:
2 ø12 dolná výstuž + 1 ø8 horná výstuž
Výstuž nosníka W: 2 ø14 dolná výstuž + 1 ø8 horná výstuž
Postup pri montáži stropnej konštrukcie
(Pracovný postup montáže stropnej konštrukcie s využitím stropných
nosníkov a stropných vložiek PORFIX je názorne vysvetlený na inštruktážnom videu. Nájdete ho na internetovej stránke www.porfix.sk,
prípadne vám ho na požiadanie zašleme bezplatne poštou – v prípade
záujmu volajte na 0800 10 13 13, alebo píšte na [email protected])
So stropnými nosníkmi a stropnými vložkami manipulujte so zvýšenou opatrnosťou, pretože prípadné poškodenia môžu mať negatívny
vplyv na statiku stropnej konštrukcie. Stropnú konštrukciu môžete
ukladať priamo na tvárnice nosných stien. Stropné nosníky ukladajte ručne alebo pomocou mechanizmov, a to v module 600 mm, podľa
výkresu skladby stropu. Minimálne uloženie je 150 mm, maximálna
svetlosť miestnosti je 7 700 mm.
1. Uložené stropné nosníky podoprite montážnymi podperami vo
vzdialenosti maximálne 1 600 mm tak, aby vzniklo prevýšenie v strede nosníka - pokiaľ sa nezačne dvíhať jeden z koncov
nosníka. Stabilitu podperného systému zabezpečte zavetrením
uhlopriečne na stĺpiky pribitím dosiek v dvoch nerovnobežných
smeroch. Podpery nestavajte na zamrznutej zemi. Pri zvýšenom
rovnobežnom zaťažení stropu nenosnou priečkou, uložte pod
túto priečku minimálne dva nosníky.
Podopretie stropných nosníkov
2. Stropné vložky ukladajte na pripravené nosníky v kolmom smere
až po montáži podpier. Stropné vložky krajného poľa môžete ukladať aj jednou stranou na murivo (min. 20 mm) a druhou stranou
na stropný nosník.
3. Na uložené stropné vložky položte priečnu konštrukčnú výstuž
– odporúčame ukladať oceľové prúty s priemerom 6 mm z ocele
10 216 vo vzdialenosti 200 mm, alebo sieťovinu, ktorú upevníte
betonárskym drôtom k pozdĺžnym prútom nosníka.
4. Po vyarmovaní zalejte medzery medzi stropnými vložkami betónom a zalejte aj betónovú dosku s hrúbkou 50 mm – musia byť
zaliate v jednej vrstve. Pórobetón vstrebáva vlhkosť, preto stropné
vložky pred betonážou navlhčite vodou cca 4-6 l/m2. Odporúčame betón triedy min. C20/25. Pri prevážaní betónovej zmesi
po uložených stropných vložkách použite drevené fošne.
5. Pri vonkajšej teplote +12 °C až +20 °C je možné strop zaťažiť
najskôr 28 dní po jeho zabetónovaní. Pri teplote nižšej ako
+12 °C sa doba zretia úmerne predĺži. Betonáž pri teplotách pod
+5 °C neodporúčame bez potrebných prísad. Po dostatočnom vytvrdnutí betónu odstráňte podpery.
Ukladanie stropných vložiek
Vyskladaný a vyarmovaný strop pred betonážou
25
Napojenie monolitického železobetónového balkóna na stropný systém PORFIX
- platí v pozdĺžnom aj zvislom smere ukladania vložiek
ZVISLÝ REZ
SCHÉMA VÝSTUŽE
3375
Sieťovina KY50 - 8x150/8x150 mm
Obvodové murivo
3350 (2550)
200
50
150
90
(50)
400
Sieťovina KY50
Balkónová doska
1500
DETAIL Č.: 17
ukcia na
balkón
375
230
(270)
Sieťovina KY50
PÔDORYS
Obvodové murivo
Preloženie sieťoviny stropnej zálievky
s výstužou balkónovej dosky 400 mm
1500
Spílené
stropné vložky
Vykreslenie
priebehu
teplôt pre detail č. 17
o 100 mm
Preloženie sieťoviny stropnej
zálievky s výstužou balkónovej
dosky 400 mm
400
375
1500
250
100 150 100
1500
Vnútorná omietka hr. 10 mm
Nosná stena PORFIX hr. 375 mm
0
LEPIDLO PORFIX
DETAIL Č.: 16
ukcia na
balkón
Lepidlo PORFIX je určené na tenkovrstvové murovanie pórobetónových tvárnic a priečkoviek PORFIX
na obvodové aj vnútorné murivo. Nanáša sa ručne špeciálnou murárskou lyžicou s ozubením. Je zložené
zo zmesi kameniva, cementu a prísad zlepšujúcich spracovateľské a úžitkové vlastnosti lepidla.
orientačná spotreba
hmotnosť
hmotnosť palety
kg / m
ks
kg / vrece
kg
17 - 20
48
25
1 200
250
100 150 100
Lepidlo PORFIX
počet vriec na palete
3
MURÁRSKE NÁRADIE PORFIX
Vnútorná omietka hr. 10 mm
Nosná stena PORFIX hr. 375 mm
0
26
Pre murovanie s materiálom PORFIX odporúčame používať originálne murárske lyžice PORFIX.
Sú vyrábané v dvoch šírkach – 100 mm a 150 mm.
Ponuka SlužieB
Poradenstvo a výpočet potreby materiálu
!
zdarma
Naši pracovníci vám radi odpovedia na akékoľvek otázky týkajúce sa komplexného stavebného systému
PORFIX. Poraďte sa na infolinke 0800 10 13 13 alebo svoje otázky zašlite na [email protected]
Na výpočet spotreby je potrebné dodať projektovú dokumentáciu, t.j. pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy
miestnosťami i všetky pohľady a výkres skladby krovu (v prípade, že stojky zo stolice idú mimo nosné
múry). Výkresy dodajte v origináli, resp. prefotené kópie v mierke 1:50 alebo 1 : 100 poštou na adresu:
PORFIX - pórobetón, a.s.
4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany
alebo na e-mailovú adresu [email protected]
Taktiež vám na požiadanie zostavíme aj kladačský plán pre kladenie stropného systému PORFIX.
A to všetko úplne zdarma.
Kalkulačný program na www.porfix.sk
!
zdarma
Kalkulačný program PORFIX bol vyvinutý ako pomôcka pre orientačný prepočet potreby materiálu
PORFIX. Program nájdete na internetovej stránke www.porfix.sk v časti Služby. Ak sa vo finálnej fáze
rozhodnete pre zakúpenie materiálu PORFIX, odporúčame projekt zaslať na našu adresu na presný
prepočet. Pracovníci Oddelenia technického poradenstva vypracujú prepočet, ktorý bude zohľadňovať
všetky detaily projektu.
Projekt rodinného domu za 1 €
PORFIX sa vždy usiluje hľadať riešenia, ktoré stavebníkovi ušetria čas, námahu a peniaze. Novou službou, ktorá je v ponuke od roku 2011, je možnosť získať základný projekt rodinného domu za 1 €. Jedinou podmienkou je, aby ste si objednali situačné riešenie, ktoré zohľadňuje všetky špecifiká vášho stavebného pozemku (180 €) a svoj dom postavili z PORFIXu. Pre viac informácii volajte na 0800 10 13 13,
prípadne píšte na [email protected]
Zakladanie stavieb
!
zdarma
Stavať s materiálom PORFIX je jednoduché. Ak potrebujete pomoc pri počiatočných prácach,
pokojne sa obráťte na našich odborníkov, ktorí vám stavbu bezplatne založia. Založenie stavby spočíva
v založení rohových tvárnic a všetkých zlomových miest (výklenky). Naši odborníci vás tiež radi zaškolia priamo na stavbe, položia cca 20 ks tvárnic prvého radu a vysvetlia ako postupovať pri murovaní.
Poradia vám ako narábať s materiálom, ako ho opracovať na požadovaný rozmer alebo do požadovaného tvaru. Vysvetlia ako postupovať pri kladení stropu či omietaní. Odporučia vám optimálne riešenie
technických a konštrukčných detailov.
info: 046/51 93 331, 0800 10 13 13, [email protected]
Požičanie píly
Pórobetónové tvárnice PORFIX sa ľahko opracúvajú a ideálne sa prispôsobia každému projektu.
Rýchlo sa pília, brúsia či frézujú. Píly si môžete požičať priamo v PORFIX - pórobetón, a.s..
Rezervujete si ich na telefónnom čísle 046 / 51 93 331.
Pílu si potom môžete prevziať osobne v spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s.,
v Zemianskych Kostoľanoch, alebo vám ju dovezieme spolu so stavebným materiálom PORFIX.
Všetky potrebné dokumenty (zmluva, preberací protokol, zápis o poučení na prácu s pílou) vybaví
obchodný zástupca priamo na mieste vašej stavby.
info: 046 / 51 93 331, 0800 10 13 13, [email protected]
27
Kontakty
0905 208 841
0905 653 810
0905 454 893
0905 974 283
0915 595 660
0905 811 823
0911 690 675
vydanie: október 2013
PORFIX - pórobetón, a.s.
4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany
Slovenská republika
infolinka: 0800 10 13 13
fax: +421 46 51 93 510
[email protected]
www.porfix.sk
fakturácia:
tel: + 421 46 5193 425
+ 421 46 5193 421
fax:+ 421 46 5193 420
špedícia:
tel: + 421 46 5193 601
fax: + 421 46 5193 600
mobil: +421 911 669 563
28
Download

Technické lisTy