Dizalice i kranovi
Pneumatske portabl dizalice
koji sprečava
deformacije, ili nagibe
na pločama za
podizanje na kraju puta.
Svi modeli su opremnjeni sa prilagodljivim
setom za
preopterećenje na 10
bara (143 PSI) i sa
uređajem za blokiranje
da bi zaustavili
spuštanje dizalice u
slučaju nedostatka
kompresovanog
vazduha.
Tri modela, svi se mogu
transportovati,
opremljeni su sa
Capacity (t)
Capacité
de levage (tonne)
Number
N o m br eofd ’stages
éta ges
Hauteur
A
: Heightmini.
miniA(mm)
(mm)
BHauteur
: Heightmaxi.
maxiB(mm)
(mm)
Poids (Kg)
Weight
(kg)
Pression
Air
pressure
d’alimentation
(bar)
(bar)
Rehausse (mm)
Extension
(mm)
1, 6
3
200
490
14
9 -1 0
50 & 100
1, 8
2
165
330
13, 5
9 -1 0
50 & 100
1, 8
2
135
275
13
9 -1 0
30 & 80
RRef.
éf .
4092400
4092500
4092600
HIDRAULIČNE DIZALICE U OBLIKU FLAŠE
Osnova dizalice i tanka
formira kompaktan blok,
koji osigurava veću snagu
pri korišćenju.
Apsorbuje bočnu snagu
proizvedenu od strane
nagiba osovine vozila u
vreme podizanja i
pr
eliminisanja
svake
mogućnosti pričvršćivanja
zato što nema metalnog
kontakta između klipa i
cilindra, čak i kad je
dizalica blago nakrivljena.
FOG dizalica se može
koristiti za horizontalni rad
kad je nameštena sa
pumpom na dnu kao što je
2
njihovoj prostranoj
površini, dozvoljavaju
brže podizanje od
konvencionalnih
pneumatskih dizalica.
Ø 250
350
prikazano na slici.
Brzo i lako održavanje
Sa ručkom za nošenje na
modelu 1699230
Capacity
Capacité
(t) de levage (tonne)
2
3
5
8
10
12
15
20
30
A :Hauteur
Height mini
mini.(mm)
A (mm)
160
168
212
219
219
226
228
234
242
D: Hauteur
Height maxi
maxi.(mm)
D (mm)
310
338
437
444
444
451
453
459
467
B :Course
Piston course
du vérin(mm)
B (mm)
100
105
150
150
150
150
150
150
150
C : Course
Screw extension
de la vis d’ext.
course
C (mm)
(mm)
50
65
75
75
75
75
75
75
75
Base
Base
dimensions
dimensions
(mm)
(mm)
110*95 115*95 120*95 135*95 140*95 150*95 160*95 170*95 195*95
Weight
Weight
(kg)
(kg)
3,5
3,8
4,9
5,5
6,5
7,8
8,75
11
14,8
Ref.Ref.
praktičnom polugom
integrisanom kontrolom
podizanja i spuštanja.
Druga prednost naših
dizalica: tihe su, i
sposobne za rad na
prljavim i eksplozivnim
mestima, na
površinama koje nisu
savršeno ravne, i na
kraju, zahvaljujući
MIN
MAX
Napravljeno koristeći
veoma otporne
membrane od gume i
tkanine, oni imaju
prednost, nasuprot
konvencionalnim
pneumatskim i
hidrauličnim dizalicama,
da nemaju radne
sisteme sa kolutovima.
Zbog toga su jako
pouzdani, otporni i
nezahtevaju neko
posebno održavanje.
Opremljeni su sa
unutrašnjim teleskopskim sistemom sa
mehaničkim uređajem,
A
B
PNEUMATSKE PORTABL DIZALICE
1699202 1699203 1699205 1699208 1699210 1699212 1699215 1699220 1699230
Ovi inicijali označavaju
da je proizvod opremljen
sa sigurnosnim klipom
sa nominalnom ???
snagom.
Počinjući od 8T modela.
C
B
D
A
Stalak sa postoljem
Ref. 1829007
Capacity (t)(tonne)
Capacité
Conditionnement
Packaging
Hauteurmini
Height
mini.(mm)
(mm)
Hauteurmaxi
Height
maxi.(mm)
(mm)
Poids (Kg)
Weight
(kg)
Number
N br d e pofo spositions
it io n s
RRef.
éf .
Models 6T and 12T ar e
supplied in pairs.
2
1 pie ce
255
415
2
5
6
1 pa ir
820
1270
78
6
12
1 pa ir
540
720
42
6
1829007
1823000
1822000
415
375
335
295
255
Ref. 1829007
Vazdušna/hidraulučna dizalica u obliku boce
Capacity
Capacité (t)(tonne)
Height
Hauteurmini
mini.(mm)
(mm)
Height
Hauteurmaxi
maxi.(mm)
(mm)
Weight
(kg)
Poids (Kg)
Air
A pr essur e (bar)
Necessar y air flow (l/mn)
30
255
470
25,5
7 -1 0 b a r
270 l/mn
Ref.
R éf .
1639040
Ova dizalica je dizajnirana
za kamione za vuču vozila.
Takođe može raditi kada je
povezana sa kamionskim
kolom kompresovanog
vazduha.
- “mrtav čovek” sigurnosni
princip.
- LCS: Snižavanje kontrolnog
sistema.
- hidraulična ograničenja od
udaraca
- Sigurnosni klip za
pregreavanje
- površinski tretman klipa
Menjačka dizalica sa visokim podizanjem
Za korišćenje u kanalu
ili ispod lifta. Podizanje i
spuštanje omogućeno je
korišćenjem pedala
ostavljajući ruke slobodnim
za rad. Lako manevrisanje
4618011
Adjustable saddle with
chains
- Sigurnosni klip za
pregrejavanje.
- “mrtav čovek” sigurnoni
principi.
- LCS : Snižavanje kontrolnog
sistema.
Hidraulična ograničenja od
udaraca
zahvaljujući pet obrtnih
točkova i dobroj stabilnosti
u relacijama do dimenzija
baze. Sa egronomskom
??? ručkom.
(option for all models)
C
Capacité (kg)
de levage (Kg)
Capacity
ducourse
vérin B(mm)
(mm)
BCourse
: Piston
Hauteur
(mm)
A
: Heightmini.
miniA(mm)
Hauteur
(mm)
D
: Heightmaxi.
maxiD(mm)
Poids (Kg)
Weight
(kg)
ement
FØ:d’encombr
Base diameter
(mm)au sol F (mm)
Réf.
Ref.
300
850
1184
2034
25
550
750
820
1193
2013
32
650
4619111
4619112
1200
1000 ( t e le sco pic)
900
1900
50
650
4619114
B
E
D
A
øF
3
Hidraulične ploče za podizanje
Oba modela su opremnjena
sa točkovima napravljenim
od poliamida za lakšu
pokretljivost, ne oštećuje pod
radionice, ne rđa i
veoma je tiho.
Sigurnosne igle za blokiranje
ploče na različitim visinama
ako se desi slučajno spuštanje.
Pedala za brzo približavanje
tovaru, po referenci 4619321.
Sigurnosni prostor između
makaza, platforme i baze da
bi se povećala sigurnost kada
se koristi.
Ref.
Réf.
650
320
755
830
500
74, 5
1200
250
840
1020
500
98
4619310
4619312
D
C
B
Capacity
Capacité (kg)
de levage (kg)
A
: Heightmini.
miniA(mm)
Hauteur
(mm)
BHauteur
: Heightmaxi.
maxiB(mm)
(mm)
CLongueur
: Length C(mm)
(mm)
D
idth
Lar: W
geur
D (mm)
(mm)
Weight
(kg)
Poids (kg)
A
Ref. 4619310
Menjačke dizalice za kamione
Koristan i efikasan deo
opreme za podizanje i
spuštanje kutija sa opremom,
transmisije, prenošenje kutija,
motora, itd.
Savršeno adaptiran za kamione.
Sedalo je opremnjeno sa
sigurnosnim lancima.
Opremnjeno sa odvojivom pumpom,
može biti korišćeno u bilo kom položaju.
500 à 780
CCapacity
a pa cit é(kg)
d e l e va g e ( k g )
Height
mini (mm)
Haut. plateau
mini. (mm)
Height
maxi (mm)
Haut. plateau
maxi. (mm)
Weight
(kg)
Poids (kg)
4
0
95
Ref.
Réf.
1000
160
730
86
1639055
680
Hidraulični kran
Cranes
1. Kružna hidraulična jedinica 2. Ergonomično podizanje i
do 135° da bi dozvolila
spuštanje poluge opemnjene
bolju korisničku poziciju
sa sigurnosnim principom
za operacije podizanja
„mrtav čovek“
i spuštanja.
Technical
advantages :
Ovi kranovi zauzimaju vrlo
malo mesta, savijaju se lako
i zgodno se transportuju
zahvaljujući fiksiranim
pomoćnim točkovima.
Svi modeli su opremnjeni
sa točkovima napravljenim
od poliamida za lakše
manevrisanje, ne oštećuju
pod radionice, ne rđaju i
veoma su tihi. Njihove
produžne prečke, njihovi
obrtni točkovi i njihova
kukica koja se okreće,
olakšava pistup tovaru
i manevrisanju.
Svi naši kranovi su dizajnirani prema EC principima:
• Hidraulična ograničenja od udaraca
• LCS: Snižavanje kontrolnog sistema
• „mrtav čovek“ sigurnosni principi
• Sigurnosni klip za pregrejavanje
1
2
135 °
3. Modeli 1829255A i 1829250a 4. Produžni kraci su opremnjeni
su opremnjeni sa
sa ručkom da bi olakšali pozicioniranje
elementima od kojih je
na ručici za podizanje.
visina poređena sa visinom
Postoje tri oznake kojima se obeležava
do zemlje samo 80 mm,
kapacitet podizanja u svakoj tački.
da bi ga postavili u
ograničenom prostoru(na
primer: ispod vozila).
3
4
handle
80 mm
P1 / P2 / P3
P
P
1829260A
S
1829250A
E
G
A2
K
L
J
S
1829255A
K
L
RRef.
éf .
M
A
1720
1790
2340
2500
1900
1035
1160
200
1275
1420
1570
635
570
173
P1
P2
P3
A2
E
G
E
G
M
M
1675
1675
2275
2415
1695
935
1085
80
P1
1260PP2
P1 3
1P4205
P
15350
545
450 J
121J
P1 2000/P2 1750/P3 1650
K
L
1400
1400
1970
2080
1500
820
970
80
1050
1150
1250
465
450
92
P1 1000/P2 800/P3 700
A
P1 500/P2 400/P3 325
A
Capacity
Capacité (kg)
levage (kg)
Dimensions (mm)
(mm)
A
A2
E
G
J
K
L
M
R mini.
m in i.(P1)
( P1 )
R inter
in t e r. (P2)
( P2 )
R maxi. (P3)
P
S
Weight
(kg)
Poids (kg)
5
Hidraulične tramvaj dizalice
Svi modeli su opremnjeni sa pedalom za brz pristup.
Modeli kapaciteta ispod 6 tona su opremnjeni sa točkovima napravljenim od poliamida
za lakše manevrisanje, ne oštećuju pod radionice, ne rđaju i veoma su tihi.
Nova kontrolna ručica, pomaže operacije podizanja.
Redukovana visina (45 mm sa sedlom i 70 mm sa sedlom) omogućava veliku pristupnost.
Unutrašnji točkovi koji se mogu uvlačiti (na 100 9422 model) pomaže manevrisanje.
Prednji točkovi, snažni i široki, osiguravaju stabilnost i otpornost pod tovarom.
1009353
Sistem LCS : regulacija
brzine spuštanja
tovara
Model 1009345A
High lifting range.
Maximum height :
815 mm.
1009352A
1009322A
1009345A
1009320A
rabbet r ef. 1000720
1
1,5
H. L.
2
Std
2
LL
2
LL
3
Std
6
Std
10
Std
20
Std
690
125
815
1270
2255
180
375
375
1100
60,5
365
125
490
900
1885
165
245
360
990
34,5
395
75
470
900
1885
150
270
360
990
34
395
70
465
900
1885
150
270
360
990
41,5
380
145
525
1220
2215
190
250
350
1110
52
380
195
575
1300
2300
220
300
425
1100
82
380
195
575
1600
2600
260
345
425
1100
111,5
380
205
585
1845
2845
300
270
410
1120
257
2
3
D2
B
E
D2
6
LL : Low Lifter
F
Std : Standar d -
1009353 1009322A 1009333A 1009336A 1009340A 1009320A
G
H. L. : High Lifting -
1009345A 1009352A
D
F
G
RRef.
éf .
D
A
C
H
B
E
A
C
H
Capacité
Capacityde
(t) levage (tonne)
Type
Type
Dimensions
Dimensions (mm)
(mm)
AA
BB
CC
DD
D2
D2
EE
FF
GG
HH
Poids
Weight(kg)
(kg)
Vazdušne/Hidraulične tramvaj dizalice
Održavanje tovara u
slučaju prekidanja napajanja
kompresovanog vazduha.
Prodajne tačke:
Kompletan asortiman odgovara različitim potrebama korisnika.
Novi koncept u dizalicama, korišćenje novih materijala, kao i različiti testovi i
provere za vreme proizvodne faze, osigurava optimum zavisnosti i dugotrajnosti.
Redukovana širina postolja se namešta lako ispod teško dostupnih mesta.
Egronomska kontrola za podizanje i spuštanje sa „mrtav čovek“ sigurnosni princip dozvoljava
dizalici da radi u svakom položaju.
Sigurnost:
the
new materials used,
• LCS: uređaj, koji deluje automatski i kontroliše brzinu spuštanja prema tovaru
as• well
as the
different
„mrtav
čovek“
princip zaustavlja sve manevre ako korisnik izgubi kontrolu za vreme operacije
tests
and
checks
done
• Sigurnosni klip:
naši proizvodi su dizajnirani sa koeficijentom od 50% sigurnosti, ali opremnjeni
sa klipom
na nominalnoj snazi
during
the manufacturing
• Hidraulična ograničenja od udaraca
phase
assures optimum
• Proizvedeno
prema mašineriji direktive EC 98/37, i tehničkim specifikacijama projekta EN1494.
dependability and durability.
G
H
Capacity
Capacité (t)
de levage (tonne)
Dimensions (mm)
(mm )
A
B
C
D
E
F
G
H
Weight
I 114 (kg)
Poids (kg)
Ref.
R éf .
10-20-35
15-30
15-30-50-80
20
20-35-65
30
1280
805
125
160
285
345
183
280
42,5
1280
805
185
185
370
470
183
300
51,5
1280
1065
155
235
390
490
210
327
75,5
1280
600
214
115
329
412
158
300
43,5
1280
1055
180
235
415
515
210
327
74,5
1280
805
215
115
330
430
183
300
59
1639030
1639031
1639032
1639022
1639033
1639034
30
Haute levée
1280
895
360
250
610
710
183
300
82
1639035
7
Vazdušna/hidraulična dizalična greda
Za korišćenje na kanalima
ili liftovima. Dozvoljava da
vozilo bude podignuto
osovina po osovina. Takođe
je nezamenljivo u
operacijama menjanja
guma, popravljanje kočnica,
potresi apsorbera, u M.O.T.
putanji, nameštanju točkova,
itd.
Snažan je. Snabdeven sa dve
igle od 100 mm za
nameštanje visine.
Spuštanje se ne može izvršiti bez
upotrebe obe ruke.
Uređaj za zaključavanje zbog mehaničke
sigurnosti, nalazi se na svakih 100 mm
protiv kvarova u spuštanju.
Podesno za FOG liftove i kanale
(model 4205000A)
4206000A
190
30 à
370 100
100x100
830 à 1240
50
792 à 1202
750 à 1160
Capacité (kg)
(Kg)
Capacity
Entraxe (mm)
Adjustable
width (mm)
A
f f e ct a tfor
io n
Suitable
pFOG
o n tlifts
s FO G
Réf.
Ref.
4205000A
830 à 1240
4205500A
750 à 1160
490/495/497
A n d pit
G a la xie I w it h o u t
a u xilia r y lif t
and Galaxie II
a ll m o de ls
2000
2000
4205000A
4206500A
730 à 1140
Q u a dr a G eo
2000
4938243
730 à 1140
Q u a dr a 3, 7T w it h
in t e gr a t e d
auxiliar y lift
2000
4206000A
792 à 1202
Q u a dr a o t her
m o de ls a n d
Espace floor
mounted
2000
04/2005
60
160 à 500
81 139 à 479
770 à 1475
Option :
Distributer:
FFB looks to make all its customers benefit from the latest technical advances.This is why FFB reserves the
right to modify the specifications given in this guide at any time.
Rue du Pré Neuf - 58440 MYENNES - FRANCE
Tél.: + 33 3 86 39 50 50 - Fax : + 33 3 86 39 50 60
RCS Nevers 572 186 658 - 0024.50EG01
Ref . 1008050 r ubber pr otection cap for lifting saddle. (Per unit)
Download

Brošura mobilne dizalice-srb