TAMER
İSTANBUL
İskele ve Kalıp Sistemleri
“Geleceğin Yapıları
Bizimle Yükseliyor”
“Buildings of Future are
Constructed by Us”
“Les Bâtiments Du Futur Sont
Construits Par Nous”
KİRALAMA YAPIYORUZ
Şantiye ihtiyaçlarınız için gerekli olan
• Güvenlikli dış cephe iskelesi (norm iskele) (TS EN 12810 ve 12811'e uygun)
• Masa tipi kalıpaltı iskele
• Cuplock kalıpaltı iskele
• Teleskobik direk
• Perde ve kolon kalıpları
SCAFFOLD AND FORMWORK RENTAL
For your site needs, we rent
• Service scaffold system (norm scaffold) (meets EN 12810 and EN 12811)
• Table type heavy load scaffolding system
• Cuplock scaffolding system
• Telescopic prop
• Wall and column formwork system
LOCATION DE SYSTÈMES
D'ÉCHAFAUDAGE ET DE COFFRAGE
Pour votre construction des besoins
• Système d'échafaudage service (conforme aux normes EN 12810 and EN 12811)
• Type de table système d'échafaudage a lourdes charges
• Système d'échafaudage cuplock
• Appui vertical telescopique
• De voile et colonne coffrage système
NORM İSKELE
Norm Scaffold / Normes D’echafaudage
AVRUPA STANDARTLARINDA GÜVENLİKLİ İSKELE
KISA TEK YÖN DİKEY ELEMAN
SHORT ONE DIRECTION VERTICAL ELEMENT
TEKMELİK
TOE BOARD/PLANCHER OBLIQUE
YATAY ELEMAN
HORIZONTAL ELEMENT
ELEMENT HORIZONTALE
KISA ÇERÇEVE
SHORT FRAME/UN CADRE COURT
MERDİVENLİ METAL PLATFORM
LADDER METAL PLATFORM
BALUSTRADE LATERALE
YAN KORKULUK
SIDEWISE PARAPET
YAN TEKMELİK
SIDE WISE TOEBORD
PLANCHER OBLIQUE LATERALE
NORM ÇERÇEVE
NORM FRAME
CADRE DE NORME
ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL ELEMENT
ELEMENT DIAGONAL
GİJONLU DUVAR DAYAMASI
WALL SUPPORT
SUPPORT MURAL
METAL PLATFORM
METAL PLATFORM
PLATE-FORME METALLIQUE
BAŞLANGIÇ AYAĞI
BASE JACK
VERIN DE BASE
ALT KRİKO
SPINDLE FOOT
PIED BROCHE
Tüm katlarda metal platform
Metal beam at every floor
Poutre métallique à chaque étage
Tüm katlara merdivenle erişim imkanı
Laddered for every floor
Echelle pour chaque étage
Tüm katlarda bel ve diz seviyesinde
korkuluk ve tekmelik
Safety elements for every floor
Eléments de sécurité pour chaque étage
İskele bitiş noktalarında korkuluk
Parapet at the end of every floor
Balustrade à la fin de chaque étage
www.tameristanbul.com
1
FLANŞLI DIŞ CEPHE İSKELE SİSTEMİ
Flanged Service Scaffolding System / Système D’échafaudage Service De Bride
KORKULUKLU YATAY ELEMAN
GUARD RAILED HORIZONTAL ELEMENT
GARDE RAILS ELEMENT HORIZONTAL
MERDİVENLİ METAL KALAS
METAL PLATFORM WITH LADDER
PLATE-FORME METALLIQUE AVEC ECHELLE
ALT KRİKO
BASE JACK
VERIN DE BASE
TEKMELİK
TOEBOARD / BUTOIR DE PIED
DİKEY ELEMAN
VERTICAL ELEMENT
ELEMENT VERTICAL
YATAY ELEMAN
HORIZONTAL ELEMENT / ELEMENT HORIZONTAL
GIJONLU DUVAR DAYAMASI
WALL SUPPORT WITH TIE ROD
SUPPORT MURAL AVEC TIGE FILETEE
MERDİVEN KORKULUĞU
LADDER GUARD RAILED
ELEMENT DE PROTECTION DE L'ECHELLE
METAL KALAS
METAL BEAM
POUTRE METALLIQUE
KAMALI DUVAR DAYAMASI
WALL SUPPORT
SUPPORT MURAL
ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL ELEMENT
ELEMENT DIAGONAL
MERDİVEN
LADDER
ECHELLE
BAŞLANGIÇ AYAĞI
BOTTOM ELEMENT
ELEMENT DE BASE
KAMALI İSKELE YATAY ELEMANI
Kamalı İskele Sistemi
Wedge Connection Scaffolding
System
Système D’échafaudage
Connexion De Coin
HORIZONTAL ELEMENT OF WEDGE CONNECTION SCAFFOLD
ELEMENT HORIZONTAL DE CONNEXION DE COIN D’ECHAFAUDAGE
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
CEPHE İSKELESİ KONSOLU
CANTILEVER FRAME
CADRE DE PORTE A FAUX
FLANŞLI İSKELE DİKEY ELEMANI
VERTICAL ELEMENT OF WEDGE CONNECTION SCAFFOLD
ELEMENT VERTICAL DE CONNEXION DE COIN D’ECHAFAUDAGE
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
IKYE00 - 700
70
IKYE00 - 1000
100
IKYE00 - 1000
100
IKYE00 - 1500
150
IKYE00 - 1500
150
IKYE00 - 2000
200
IKYE00 - 2000
200
IKYE00 - 2500
250
IKYE00 - 2500
250
IKYE00 - 3000
300
IKYE00 - 3000
300
KURTAĞZI İSKELE YATAY ELEMANI
HORIZONTAL ELEMENT OF WOLFMOUTH SCAFFOLD
ELEMENT HORIZONTAL DE WOLFMOUTH D’ECHAFAUDAGE
Boru Kurtağzı İskele Sistemi
Wolfmouth Scaffolding System
Système D’échafaudage
Wolfmouth
Çelik Döküm Kurtağzı
İskele Sistemi
Wolfmouth (Cast)
Scaffolding System
Système D’échafaudage (Coule)
Wolfmouth
2
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
IKYE00 - 700
70
IKYE00 - 1000
100
IKYE00 - 1500
150
IKYE00 - 2000
200
IKYE00 - 2500
250
IKYE00 - 3000
300
ÇELİK DÖKÜM KURTAĞZI İSKELE YATAY ELEMANI
HORIZONTAL ELEMENT OF WOLFMOUTH (CAST) SCAFFOLD
ELEMENT HORIZONTAL DE WOLFMOUTH ’GUEULE DE LOUP’ (COULE)
D’ECHAFAUDAGE
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
IDYEE00 - 700
70
IDYE00 - 1000
100
IDYE00 - 1500
150
IDYE00 - 2000
200
IDYE00 - 2500
250
IDYE00 - 3000
300
ÇELİK DÖKÜM KURTAĞZI İSKELE ÇAPRAZ ELEMANI
DIAGONAL ELEMENT OF WOLFMOUTH (CAST) SCAFFOLD
ELEMENT DIAGONAL DE WOLFMOUTH ’GUEULE DE LOUP’ (COULE) D’ECHAFAUDAGE
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
IDCE00 - 1000x1000
140
IDCE00 - 2000x1000
225
IDCE00 - 2000x2000
280
IDCE00 - 3000x2000
360
IDCE00 - 3000x3000
425
www.tameristanbul.com
FLANŞLI DIŞ CEPHE İSKELE SİSTEMİ
Flanged Service Scaffolding System / Système D’échafaudage Service De Bride
• Flanşlı iskele hızlı ve kolay kurulum özelliği sayesinde dış cephede, asansör boşluklarında dekorasyon ve montaj işlerinde tercih edilen bir iskele sistemidir. Yükün fazla olmadığı durumlarda kalıpaltı iskelesi olarak da kullanılabilir.
According to its fast montage-demontage property, wedge connection system prefered for service scaffolding. Also you can use this system as heavy load
scaffolding system in thick slabs.
Selon sa propriété montage-démontage rapide, le système de connexion de coin est préféré pour le service échafaudages. Vous pouvez aussi utiliser ce système en tant que système d’échafaudage de charges lourdes dans les dalles épaisses.
www.tameristanbul.com
3
FLANŞLI DIŞ CEPHE İSKELE SİSTEMİ
Flanged Service Scaffolding System / Système D’échafaudage Service De Bride
4
www.tameristanbul.com
CUPLOCK İSKELE SİSTEMİ
Cuplock Scaffolding System / Système D’échafaudage Cuplock
4 TETES DE CHEMIN
AVEC VERIN
POUTRE EN BOIS
ELEMENT HORIZONTAL
SUPPORT
VERIN DE BASE
ELEMENT VERTICAL
DETAIL DE RACCORDEMENT
BROCHE D’ACCOUPLEMENT
• Cuplock iskele bağlantı noktalarındaki kilitleme ve yük aktarma özelliği sayesinde kalıp altı iskelesi için ideal bir sistemdir. Yüksek yük taşıma kapasitesi kurum-sökümdeki hız ve her projede kullanılabilmesi bu sistemin en önemli tercih nedenidir.
Because of its locking property and transfering the load very well at the connection point, this system is perfect for heavy load scaffolding system. High load
capacity, quick montage-demontage and using at every kind of project is it preference.
En raison de sa propriété de blocage et du très bon transfert de la charge au niveau du point de connexion, ce système est parfait pour le système
d’échafaudage de charges lourdes. Le montage-démontage rapide et l’utilisant à chaque type de projet est sa préférence.
www.tameristanbul.com
5
CUPLOCK İSKELE SİSTEMİ
Cuplock Scaffolding System / Système D’échafaudage Cuplock
CUPLOCK İSKELE DİKEY ELEMANI
VERTICAL ELEMENT OF CUPLOCK SCAFFOLD
ELEMENT VERTICAL DE L’ÉCHAFAUDAGE CUPLOCK
ELEMENT VERTICAL DE L’ÉCHAFAUDAGE CUPLOCK
CUPLOCK İSKELE YATAY ELEMANI
HORIZONTAL ELEMENT OF CUPLOCK SCAFFOLD
ELEMENT HORIZONTAL DE L’ÉCHAFAUDAGE CUPLOCK
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
INDE00 - 1000
100
IMDE00 - 1000
100
IWYE00 - 700
70
INDE00 - 1500
6
CUPLOCK İSKELE DİKEY ELEMANI
VERTICAL ELEMENT OF CUPLOCK SCAFFOLD
150
IMDE00 - 1500
150
INDE00 - 2000
200
IMDE00 - 2000
200
INDE00 - 2500
250
IMDE00 - 2500
250
INDE00 - 3000
300
IMDE00 - 3000
300
IWYE00 - 950
95
IWYE00 - 1200
120
IWYE00 - 1450
145
IWYE00 - 1950
195
IWYE00 - 2450
245
IWYE00 - 3000
300
www.tameristanbul.com
CUPLOCK İSKELE SİSTEMİ
Cuplock Scaffolding System / Système D’échafaudage Cuplock
www.tameristanbul.com
7
YILDIZ İSKELE SİSTEMİ
Star Scaffolding System / Système D’échafaudage Etoile
CRIC SUPERIEURE
DETAIL DE
RACCORDEMENT
ELEMENT VERTICAL
ELEMENT HORIZONTAL
50 cm bağlantılı aralıklı sistem
50 cm Connected Separated System
50 cm Système De Connexion Séparée
/ VERIN DE BASE
ELEMENT HORIZONTAL DE L’ÉCHAFAUDAGE ETOILE
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
8
YILDIZ İSKELE DİKEY ELEMANI
HORIZONTAL ELEMENT OF STAR SCAFFOLD
ELEMENT HORIZONTAL DE L’ÉCHAFAUDAGE ETOILE
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
Ürün Kodu
Product Code / Code Du Produit
Boy (cm)
Lenght (cm) / Longueur (cm)
70
IYYE00 - 700
70
IYDE00 - 700
IYYE00 - 1000
100
IYDE00 - 950
95
IYYE00 - 1500
150
IYDE00 - 1200
120
IYYE00 - 2000
200
IYDE00 - 1450
145
IYYE00 - 2500
250
IYDE00 - 1950
195
IYYE00 - 3000
300
IYDE00 - 2450
245
IYDE00 - 3000
300
100 cm bağlantılı aralıklı sistem
100 cm Connected Separated System
100 cm Système De Connexion Séparée.
YILDIZ İSKELE YATAY ELEMANI
HORIZONTAL ELEMENT OF STAR SCAFFOLD
www.tameristanbul.com
TELESKOBİK DİREK
Telescopic Prop / Appui Vertical Telescopique
TETE A 4 VOIES
POUTRE EN BOIS
ELEMENT DE SUPPORT DE POUTRE
TETE DE POUTRE
TETE U
TREPIED
TETE DE PLAQUE
APPUI VERTICAL TELESCOPIQUE
STANDART TELESKOBİK DİKME ÖLÇÜLERİ
STANDARD TELESCOPIC PROP DIMENSIONS
DIMENSIONS D’UN APPUI VERTICAL TELESCOPIQUE STANDARD
AĞIR TİP TELESKOBİK DİKME ÖLÇÜLERİ
HEAVY LOAD TYPE TELESCOPIC PROP DIMENSIONS
DIMENSIONS D’UN APPUI VERTICAL TELESCOPIQUE TYPE CHARGE
LOURDE
Min.
Min.
Maks.
Max.
Min.
Min.
Maks.
Max.
165 cm
300 cm
175 cm
300 cm
200 cm
350 cm
200 cm
350 cm
220 cm
400 cm
225 cm
400 cm
250 cm
450 cm
250 cm
450 cm
300 cm
500 cm
300 cm
500 cm
300 cm
500 cm
325 cm
600 cm
www.tameristanbul.com
9
H TİPİ İŞ İSKELESİ
H Type Service Scaffolding / Type H Service D’echafaudage
CADRE TYPE H
CADRE ECHELONNE
ELEMENT DIAGONAL
VERIN DE BASE
POUTRE METALLIQUE
• H tipi iş iskelesi dış cephelerde servis iskelesi olarak kullanılır. İstenildiğinde tekerlek takılarak mobil iskele olarakta kullanılabilir. Merdivenli modülleri sayesinde iş güvenliği yönünden ideal bir sistemdir.
This system is most populer as service scaffolding. Also montaging wheel you can use as mobil tower. Because of its staired modules, this system is perfect for personal safety.
Ce système est plus populaire sous le nom de service d’échafaudage. Aussi avec le montage des roues vous pouvez l’utiliser comme une tour mobile. En raison de ses modules d’escalier, ce système est parfait pour la sécurité individuelle.
H TİPİ İŞ İSKELESİ
H TYPE SERVICE SCAFFOLDING
TYPE H SERVICE D’ECHAFAUDAGE
10
Ürün
Product / Produit
Ebat (cm)
Size (cm) / Taille (cm)
H TİPİ ÇERÇEVE
H TYPE FRAME / CADRE TYPE H
75 x 210
H TİPİ ÇERÇEVE
H TYPE FRAME / CADRE TYPE H
75 x 150
H TİPİ ÇERÇEVE
H TYPE FRAME / CADRE TYPE H
75 x 100
H TİPİ İŞ İSKELESİ
H TYPE SERVICE SCAFFOLDING
TYPE H SERVICE D’ECHAFAUDAGE
Ürün
Product / Produit
Ebat (cm)
Size (cm) / Taille (cm)
ÇAPRAZ BAĞLANTI
DIAGONAL ELEMENT
ELEMENT DIAGONAL
282
YATAY BAĞLANTI
HORIZONTAL ELEMENT
ELEMENT HORIZONTALE
250
www.tameristanbul.com
U TİPİ ÇOK AMAÇLI İSKELE SİSTEMİ
U Type Versatile Scaffolding System / Type U Système D’échafaudage Polyvalent
PETIT CADRE
BROCHE D’ACCOUPLEMENT
CADRE PRINCIPALE
/ VERIN DE BASE
ELEMENT DIAGONALE
• U Tipi çok amaçlı iskele sistemi dış cephelerde servis iskelesi yada ağır yükler altında kalıpaltı iskele sistemi olarak kullanılır. İstenildiğinde tekerlek takılarak mobil iskele olarakta kullanılabilir.
U Type Versatile Scaffolding System used to service scaffolding or heavy load scaffolding system. Also montaging wheel you can use as mobil tower.
Type U système d’échafaudage polyvalent utilisés pour les échafaudages de service ou de système d’échafaudage à lourde charge. Aussi pour le montage de roue vous pouvez l’utiliser comme une tour mobile.
U TİPİ İŞ İSKELESİ
U TYPE HEAVY LOAD SCAFFOLDING
TYPE U ECHAFAUDAGES A LOURDE CHARGE
U TİPİ İŞ İSKELESİ
U TYPE HEAVY LOAD SCAFFOLDING
TYPE U ECHAFAUDAGES A LOURDE CHARGE
Ürün
Product / Produit
Ebat (cm)
Size (cm) / Taille (cm)
Ürün
Product / Produit
Ebat (cm)
Size (cm) / Taille (cm)
ANA ÇERÇEVE
MAIN FRAME / CADRE PRINCIPALE
120 x 190
ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL ELEMENT / ELEMENT DIAGONAL
70 x 180
ANA ÇERÇEVE
MAIN FRAME / CADRE PRINCIPALE
120 x 170
ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL ELEMENT / ELEMENT DIAGONAL
120 x 180
ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL ELEMENT / ELEMENT DIAGONAL
70 x 250
ÇAPRAZ ELEMAN
DIAGONAL ELEMENT / ELEMENT DIAGONAL
120 x 250
ANA ÇERÇEVE
SECONDARY MAIN FRAME
CADRE PRINCIPAL SECONDAIRE
120 x 100
www.tameristanbul.com
U TİPİ İŞ İSKELESİ
U TYPE HEAVY LOAD SCAFFOLDING
TYPE U ECHAFAUDAGES A LOURDE CHARGE
Ürün
Product / Produit
Ebat (cm)
Size (cm) / Taille (cm)
YATAY ELEMAN
HORIZONTAL ELEMENT
ELEMENT HORIZONTAL
180
YATAY ELEMAN
HORIZONTAL ELEMENT
ELEMENT HORIZONTAL
250
11
MASA TİPİ KALIPALTI İSKELE SİSTEMİ
Table Type Heavy Load Scaffolding System / Type De Table Système D’échafaudage A Lourdes Charges
VERIN
POUTRE EN BOIS
TETE A 4 VOIES
/ ANGLE DE
FIXATION
GRUE A FOURCHE
CROCHET DE
FIXATION
CADRE
PRINCIPAL
BROCHE
SANGLE
VERIN DE BASE
BROCHE D’ACCOUPLEMENT
ELEMENT DIAGONAL
• Masa Tipi Kalıpaltı İskele Sistemi büyük yükseklikler ve ağır yükler için dizayn edilmiştir. Sistem az sayıda ve standart elemanlardan oluşmaktadır. Bu da kurulumun çok kolay ve hızlı olmasını sağlar. Sistem elle kurulup sökülebildiği gibi
gerektiğinde vinç ile de kullanılabilir. Ana çerçeveler sistemin temel elemanlarıdır. Değişik ölçülerdeki çerçeve boyu ile
her yükseklik çözülebilmektedir. Ana çerçeveler çapraz elemanlarla birleştirilerek kurulur.
Table type heavy load scaffolding system is designed for big heights and heavy loads. This system has few and standard
elements. Also this provided is simple and fast setting up. This system both manuel and crane with set up and pulled up.
Main frame is basic members of this system. Main frame has different heights. Main frames set up with combining
diagonal elements.
Type de table système d’échafaudage de lourdes charges est conçu pour de haute et lourde charges. Ce système a peu d’éléments en plus ils sont standards. De plus, cette offre est mise en place simplement et rapidement. Ce système à la fois manuel et avec la grue avec l’installation et étirement vers le haut. Le Cadre principal est le membre de base de ce système. Le cadre principal a différentes hauteurs. Les cadres principaux sont mis en place avec une combinaison d’éléments diagonaux.
12
www.tameristanbul.com
KALIP ALTI İSKELE SİSTEMİ
Heavy Load Scaffolding System / Système D’échafaudage A Lourde Charge
TETE A 4 VOIES
POUTRE EN BOIS
/MECANISME TMR
TUBE INTERNE
CADRE PRINCIPALE TMR
• Yüksek taşıma kapasitesi
High load capacity
Capacité de charge élevée
• Hızlı montaj - Kolay söküm
Fast montage - demontage
Un montage-démontage rapide
• Pürüzsüz ve temiz beton yüzey
Clean concrete surface
Une surface de béton propre
• Ekonomik ve dayanıklı
Economic & Longlife
Economique et de longue vie
ELEMENT DIAGONAL
VERIN DE BASE TMR
• Yüksek ayar aralığı
High adjustment distance
Grande distance d’ajustement
• Masa kalıbı olarak kullanabilme imkanı
Possibilty of usage as table formwork
Possibilité d’utilisation comme table de coffrage
KALIP ALTI İSKELE SİSTEMİ
HEAVY LOAD SCAFFOLDING SYSTEM
SYSTEME D’ECHAFAUDAGE A LOURDE CHARGE
www.tameristanbul.com
Ürün
Product / Produit
Ebat (cm)
Size (cm) / Taille (cm)
ANA ÇERÇEVE
MAIN FRAME / CADRE PRINCIPALE
100 x 120
ANA ÇERÇEVE
MAIN FRAME / CADRE PRINCIPALE
150 x 120
ANA ÇERÇEVE
MAIN FRAME / CADRE PRINCIPALE
200 x 120
13
KOVANLI TİP KALIPALTI İSKELE
Socket Type Heavy Load Scaffolding / Type Socket Echafaudages A Lourde Charge
POUTRE EN BOIS
4 TETES A VOIE
AVEC CRIC
BRANCHE
PRINCIPALE
BRANCHE DE BASE
/ELEMENT DIAGONAL
CRIC DE BASE
• Kalıpaltı / Kovanlı iskele sistemi geniş açıklıklar ve ağır yükler için tasarlanmış standart üç parçadan oluşmaktadır. Sistem hızlı planlama, kolay montaj
edebilme imkanlarından dolayı kullanıcıya hem ekonomi, hem de işçilikten verim artışı sağlamaktadır.
Socket type heavy load tower scaffolding system is designed for wide gaps and heavy loads. This system has standard three member. This system provides
both economy and increase production from workmanship to user due to easy montage.
Type socket échafaudage de tour à lourde charge est conçu pour les grandes lacunes et les charges lourdes. Ce système a trois membres standards. Il fournit à
la fois l’économie et l’augmentation de la production, la maitrise de l’utilisation grâce a la facilité du montage.
• Kovanlı Tip Kalıpaltı İskele Sisteminin en önemli özelliklerinden biri montaj projesine ihtiyaç duyulmaması ve parçaların standart olmasından dolayı kurulum
kolaylığı sağlamasıdır.
Most important properties of Socket Type Heavy Load Scaffolding System provides easily set up and do not necessary montage project.
Les plus importantes caractéristiques du type socket échafaudage à lourde charge est qu’il fournit une mise en place facile et le montage d’un projet n’est pas
nécessaire.
14
www.tameristanbul.com
KULE TİPİ KALIPALTI İSKELE SİSTEMİ
Tower Type Heavy Load Scaffolding System / Le Type De Tour Système D’échafaudage A Lourde Charge
VERIN SUPERIEURE
ELEMENT DIAGONAL
ELEMENT TRIANGULAIRE
ELEMENT HORIZONTAL
/ VERIN DE BASE
• Tamer kule iskele yalnızca 5 standart elemandan oluşur.
The stacking tower needs only 5 standard system components. / La tour d’empilement a seulement besoin de 5 composants de système standard.
• Tamer kule iskelenin montaj ve demontajı herhangi bir ekstra bağlantı elemanına ihtiyaç duyulmaksızın yapılır.
The stacking tower can be assembled quickly. Everything on the stacking tower is simply inserted, without any connection pins.
La tour d’empilement peut être assemblé rapidement, tout sur la tour d’empilement est simplement inséré, sans aucune broches de connexion.
• Tamer kule iskele herhangi bir montaj planına gerek duyulmaksızın kolaylıkla kurulur.
The stacking tower allows you to plan quickly and safely. Everything can be planned and distributed safely without the need for calculation charts.
La tour d’empilement vous permet de planifier rapidement et en toute sécurité tout peut être planifiée et distribué en toute sécurité sans avoir besoin de grilles de calcul.
• Kule iskele elemanları; her bir ayak 2 tondan 10 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanabilmektedir.
Carries high load at considerable heights. The element of stacking tower can be designed to have a loading capacity from 2 tons to 10 tons per each leg.
Portant une charge élevée à des hauteurs considérables. L’élément de tour d’empilement peut être conçu pour avoir une capacité de chargement de 2 tonnes
à 10 tonnes pour chaque pied.
www.tameristanbul.com
15
CEPHE PLATFORMU VE YÜK ASANSÖRÜ
Mast Climbing Platform And Transport Platform / La Plate Forme De Mat Grimpante Et La Plate Forme Transportable
CEPHE PLATFORMU
Mast Climbing Platform / La Plate Forme De Mat Grimpante
120 cm platform genişliği ile rahat bir çalışma alanı sunar. Ayrıca bine yüzeyine bağlı ek olarak 90 cm’ ye
kadar konsol opsiyonu mevcuttur. Böylece maksimum platform genişliği 210 cm’ ye kadar çıkar.
Provides 120 cm working span. Alsa according to building shape, it submit 90 cm additional span.
Elle offre 120cm de durée de travail. De plus selon la forme du bâtiment, elle offre 90 cm de portée
supplémentaire.
ÖLÇÜLER / Dimension / Dimension
YÜK ASANSÖRÜ / Transport Platform / Transport De La Plate Forme
1700 kg yükleme kapasitesi ile maksimum mukavemet ve güvenliğe sahiptir.
Elektronik kat seçici sistemi ile çalışma yapılacak alana kolay ve hızlı ulaşım
sağlanır.
Açık alan kullanımına uygun olarak platform bileşenlerinin korozyona karşı
korunması daldırma galvaniz kaplama ile sağlanmıştır.
Dış cephelere monte edilebildiği gibi asansör kurulacak bina içi şaftlara da
monte edilebilir. Yeni yapımına başlanan binalarda binaya kat eklendikçe
asansörün de yükseltmesi yapılabilir.
Provides 1700 kg load capacity with maximum safety and durability
For corrosion resistance all elements are hot deep galvanised or powder coated.
You can use both in building facade and in shafts. You can raise it by adding new
masts.
Elle offre 1700 kg de capacité de charge avec un maximum de sécurité et de durabilité.
Pour la résistance à la corrosion tous les éléments sont galvanisés profondément et à
haute température ou revêtue en poudre.
Vous pouvez l’utiliser à la fois dans les façades de bâtiments et les puits. Vous pouvez
la porter par l’ajout de nouveaux mâts.
16
www.tameristanbul.com
H20 AHŞAP KİRİŞ
H20 Wood Beam / Poutre En Bois H20
Orta Göbek / Web / Web
Ana Gövde / Main Body / Partie Principale
Yuvarlatılmış Başlık
Rounded Head
Tête Arrondie
Boy Bilgisi
Length Info/Info Longueur
Üretim Tarihi
Production Date/Date De Production
Plastik Koruyucu / Plastic Cap / Bouchons En Plastique
• Köknar ağacından 4 x 8 cm ana gövde. • 3 katmanlı Lamine 27 mm kalınlığında orta göbek. • Özel formda yuvarlatılmış başlıklar. • Başlıklarda darbe emici plastik koruyucular.
• Koruyucu ahşap boya. • Sıcak ve soğuk hava şartlarına uygunluk. • Uzun süre stoklama kabiliyeti. • Ergonomik yapısı sayesinde işçiliği (montaj,taşıma vs.) • Minimum maliyetlidir.
• 4 x 8 cm main body. • Of a three layer board with a thickness of 27 mm. • Rounded heads. • Shock absorber plastic caps.
• Protective paintwork throughout the bean. • Suitable for all kind of weather. • Easy handling and quick assembly. • Minumum cost.
• 4 x 8 cm partie principale • Un bord à trois couches avec une épaisseur de 27 mm. • Têtes arrondies. • Amortisseur de chocs bouchons en plastique.
• Peinture de protection tout au long de la fève. • Convient à toutes sortes de conditions météorologiques. • Une manipulation facile et un montage rapide. • Coût minimum.
10
40
Maksimum Eğilme Momenti: M= 5.0 kNm
Admissible Bending Moment: M= 5.0 kNm / Moment de flexion admissible M=5.0 kNm.
Maksimum Kesme Mukavemeti: Q= 11.0 kNm
Admissible Transversd Strength: Q= 11.0 kNm / Résistance à la flexion admissible Q=11.0 kNm.
200
a
Izgar ı
lığ
k
ı
ç
A
m
e
sbea
Cros nsversal
a
r
t
e
r
Pout
Mahya
A
eam/P çıklığı
outre P
rincipa
le
40
10
Main B
26
5
27
80
26
5
Avantajları
Advantages/Avantages
Maksimum Dikme Açıklığı
Max. Prop distance
Max. distance de l'appui vertical
Mukavemet ve Emniyet: Hassas ölçü, yüksek elastikiyet ve yük kapasitesi. Çarpma parçalanma ve neme karşı koruma.
Hafif: Kolay kullanım ve hızlı montaj, minumum ağırlık.
Ekonomik: Klasik ahşaba oranla geniş kullanım alanı. Kullanım süresi ve fiyat arasında ekonomik bir orana sahip. Kolay depolanabilme özelliği.
Yapılara Uygulanabilirlik: Plywood ile kullanım için ideal. İhtiyaç halinde ahşap kiriş herhangi bir noktada kesilebilir. Taşıyıcı dikmeler ahşap
kirişlerin herhangi bir noktasında kullanılabilir. Her türlü kalıp sistemine uygundur.
Strength and Safety: Dimensional stability and recovery capacity after application of load. Hig load capacity throughout their length.
Protection against humidity, knock and splintering.
Lightness: Easy handling and quick assembly. Minimum weight.
Economical: Can be used many times. Good ratio between price and uses. Easy storage.
Adaptability to bullding work: Ideal for use with three-layer board. The beam can be cut at any point. Supports can be placed between beams
at any point. Can be used in any kind of formwork.
Solidité et sécurité: La stabilité dimensionnelle et la capacité de récupération après application de la charge. Capacité de charge élevée sur
toute la longueur. Protection contre l'humidité, les coups et l'éclatement.
Légèreté: Manipulation facile et un montage rapide. Poids minimum.
Economique: Peut être utilisé de nombreuses fois.
Adaptabilité aux travaux de construction: İdéal pour une utilisation d'un panneau à trois couches. La poutre peut être coupé à n'importe quel endroit.
Les supports peuvent être placés entre les poutres à n'importe quel endroit. Peut être utilisé dans n'importe quel type de coffrage.
www.tameristanbul.com
17
GÜVENLİK ELEMANLARI
Safety Equipment / Equipement De Securite
PALET
PALLETTE / PALETTE
BARİYER / BARRIER / BARRIERE
GÜVENLİK ELEMANLARI
SAFETY ELEMENT / ELEMENT SECURITE
* 200 kg yük taşıma kapasitesi
* Ayakların dönme özelliğinden dolayı düşük
stoklama hacmi
* H=1,20 mt-2,10 mt arasında ayarlanabilen
çalışma yüksekliği
* It can carry a load of 200 kg
* The foot of the tripod has the
capability of rotation, this
reduces stocks
* It can rise from 1,20 meter to
2,10 meter
* il peut porter une charge de 200 kg
* Le pied du trépied a la capacité de
rotation, ce qui réduit les stocks.
* il peut s'élever de 1,20 m à 2,10 m
PROFESYONEL AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SEHPASI
PROFESSIONAL TELESCOPIC
WORKING TRIPOD
TREPIED DE TRAVAIL TELESCOPIQUE
PROFESSIONNEL
18
* 200 kg yük taşıma kapasitesi
* Ayakların dönme özelliğinden dolayı düşük stoklama hacmi
* H=1,15 mt-1,95 mt arasında ayarlanabilen çalışma yüksekliği
* It can carry a load of 200 kg
* The foot of the tripod has the capability of rotation,
this reduces stocks
* It can rise from 1,15 meter to 1,95 meter
* il peut porter une charge de 200 kg
* Le pied du trépied a la capacité de rotation, ce qui réduit les stocks.
* il peut s'élever de 1,15 m à 1,95 m
AMATÖR AYARLANABİLİR ÇALIŞMA SEHPASI
AMATEUR TELESCOPIC
WORKING TRIPOD
TREPIED DE TRAVAIL
TELESCOPIQUE AMATEUR
www.tameristanbul.com
GÜVENLİK ELEMANLARI
Safety Equipment / Eléments De Sécurité
www.tameristanbul.com
19
MODÜLER ÇELİK KALIP SİSTEMİ
Modular Steel Formwork System / Système De Coffrage Modulaire En Acier
Cadenas Crochet
Elément De Soulèvement
Soldat Avec Vérin
Panneau En Acier
Panneau De Coin Interne
Plaque
Ecrou De
Tige Filetée
Tige Filetée De Renforcement
Elément D’angle
Crochet De Tension
Tige Filetée
• Modüler sistem, vinç ve el ile taşınabilir
Modular system, carry with crane and hand
Systeme modulaire porter avec la grue et les mains
• Kalıp ortalama 2 günde sökülebilir
Formwork are removable with in 2 days
Les coffrages sont démontables en 2 jours
• Keresteye oranla %60 tasarruf sağlar
It is 60% more economical than wood formworks
İl est 60% plus économique que les coffrages en bois
• Birleşim bağlantı sistemiyle pratik, kullanışlı, maliyeti ucuz, ahşaptan çok daha güçlü, uzun ömürlü
Practical with the joint systems, usable, low cost, longlife and stronger than wood formworks
Pratique avec les systèmes mixtes, utilisable, à faible coût, de longue vie et plus solide que les coffrages en bois
20
www.tameristanbul.com
MODÜLER ÇELİK KALIP SİSTEMİ
Modular Steel Formwork System / Système De Coffrage Modulaire En Acier
• Sıva gerektirmeyen pürüzsüz yüzey
Smooth surface does not require plaster
Une surface lisse qui ne nécessite pas de plâtre
• Taşıma, depolama kolaylığı
Convenience in transport and storage
Une convenance dans le transport et le stockage
• Her proje ve siparişe göre imal edilebilme özelliği
Suitable for any kind of project
Idéal pour tout type de projet
TST Tip Kalıp Sistemi / TST Type Formwork System / TST Type De Système De Coffrage
Tüm destek bağlantı ve güvenlik ekipmanları pano üretiminde montajlı haldedir. Herhangi bir ilave elemana gerek kalmadan kullanıma hazırdır. Perde betonu,
barajlar ticaret merkezleri ve konut imalatlarında kullanıma uygundur.
All elements (support, security, connection) are ready for use as montaged. No necessity for extra elements. This formwork is suitable for curtain walls, dams, trade
centers and prison projects.
Tous les éléments (support, de sécurité, de connexion) sont prêts à être utilisés comme montage. Pas besoin d’élément supplémentaire. Ce coffrage est approprié au
murs rideaux, les barrages, les centres commerciaux et les projets de prison.
www.tameristanbul.com
21
MODÜLER ÇELİK KALIP SİSTEMİ
Modular Steel Formwork System / Système De Coffrage Modulaire En Acier
• Her türlü mimari dizayna göre uygulanabilir kalıplar
Suitable for any kind of architectural design / Idéal pour tout type de conception architecturale
22
www.tameristanbul.com
MODÜLER ÇELİK KALIP SİSTEMİ
Modular Steel Formwork System / Système De Coffrage Modulaire En Acier
Sistem, vinç kullanmaksızın yüksek perde betonları dökebilme mantığına dayanır.
The system depends on the logic of casting high curtain walls without using crane.
Le système dépend de la logique de la coulée de hauts murs de rideaux sans l’aide d’une grue.
Örgülü asker sistemi sayesinde kalıp üzerinde çalışma konsoluna gerek kalmadan güvenli beton dökümü yapmayı sağlar.
No necessity for working console and push pull prop. Soldier system provides both of them.
Pas besoin d’une console de travail et d’un étai tirant-poussant.
Bir takım yedek asker sayesinde kalıp perde üzerinde tırmandırılır.
Through one set of reserve soldier the formwork system is climbs over the curtain wall.
Par un jeu de soldat de réserve, le système de coffrage grimpe sur le mur-rideau.
www.tameristanbul.com
23
AYARLANABİLİR KOLON KALIBI
Adjustable Column Formwork / Coffrage Colonne Ajustable
Porte A Faux
Echelle
Cadenas Crochet
Panneau En Acier Réglable
Etai Tirant-Poussant
Base A Double Appui Vertical
Elément réglable
Ayarlanabilir kolon kalıp sistemi, değişik ölçülerdeki kolonları aynı panolara dökebilme imkanı sağladığından ön yatırım maliyetini azaltmakla beraber elde
edilen brüt beton yüzeyi sıva işlemini ortadan kaldırarak zaman ve para tasarrufu sağlar.
Using of the same panels for different size of columns and getting clean concrete surfaces provides you money and time.
En utilisant les mêmes panneaux pour différentes tailles de colonnes en obtenant des surfaces de béton propre vous offre de l’argent et du temps.
•Ahşap Yüzeyli Ayarlanabilir Kolon Kalıbı
Wood Faced Adjustable Column Formwork
Coffrage De Colonne Réglable Face En Bois
24
•Sac Yüzeyli Ayarlanabilir Kolon Kalıbı
Steel Faced Adjustable Column Formwork
Coffrage De Colonne Réglable Face En Acier
www.tameristanbul.com
PLYWOOD UYUMLU ÇELİK KALIP SİSTEMİ
Steel Formwork System Compatible With Plywood / Système De Coffrage En Acier Compatible Avec Le Contreplaqué
Cadenas Crochet
Elément De Soulèvement
Soldat Avec Vérin
Panneau D’angle Interne
Cadre En Contreplaqué
Plaque
Ecrou De Tige Filetée
Tige Filetée De Renforcement
Elément D’angle
Crochet De Tension
• Modüler sistem, istenildiğinde geniş perde yüzeyleri vinçle tek parça halinde taşınabilir.
Modular system, in case of need whole panels can be lift by crane
Système modulaire, en cas de besoin de panneaux entiers peut être levée par une grue.
• Kalıp ortalama 2-3 günde sökülebilir.
Formworks are removable with in 2-3 days
Les coffrages peuvent être retirés dans les 2-3 jours.
• Plywood’ların kolay değiştirilmesi sayesinde hasar görmüş pano yüzeylerinin onarılmasına imkan verir.
Plywood surfaces can replace easily if they damaged.
Les surfaces de contreplaqué peuvent être remplacer facilement si elles sont endommagés.
• Birleşim bağlantı sistemiyle pratik, kullanışlı, maliyeti ucuz, ahşaptan çok daha güçlü, uzun ömürlüdür.
Practical with the joint systems, usable, low cost, longlife and stronger than wood formworks.
Pratique avec les systèmes mixtes, utilisable, à faible coût, de longue vie et plus fort que les coffrages en bois.
www.tameristanbul.com
Tige Filetée
• Sıva gerektirmeyen pürüzsüz yüzey.
Smooth surface does not require plaster.
Une surface lisse qui ne nécessite pas de plâtre.
• Taşıma, depolama kolaylığı
Convenience in transport and stroge.
Commodité dans le transport et le stockage.
• Her proje ve siparişe göre imal edilebilme özelliği.
Suitable for any kind of project.
Idéal pour tout type de projet.
25
AHŞAP KİRİŞLİ PERDE KALIP SİSTEMİ
Wood Beam Wall Formwork System / Système De Coffrage De Voile De Poutre En Bois
Poutre En Bois
Plaque D’enture
Murs En Angle Interne
Murs D’acier
Porte A Faux
Support De Soulèvement
Coulé Wedge
Ecrou De Tige
Filetée
Plaque De Tige
Filetée
Tête D’appui Vertical
Pince de faisceau
Appui Vertical De Base, Double
Etai Tirant-Poussant
•Hızlı ve kolay montaj
Quick and easy montage / Montage rapide et facile
26
Plaque D’enture 39 cm
•Ekonomik ve dayanıklı
Economic and longlife / Economique et longue durée de vie
www.tameristanbul.com
AHŞAP KİRİŞLİ PERDE KALIP SİSTEMİ
Wood Beam Wall Formwork System / Système De Coffrage De Voile De Poutre En Bois
•Her projeye uygunluk
Suitable for any kind of project / Idéal pour tout type de projet
www.tameristanbul.com
27
AHŞAP KİRİŞLİ PERDE KALIP SİSTEMİ
Wood Beam Wall Formwork System / Système De Coffrage De Voile De Poutre En Bois
•Vinçle taşınabilme imkanı
Possibility of using crane / Possibilité d’utilisation de la grue
28
•Temiz ve pürüzsüz beton yüzeyi
Clean and smooth concrete surface / Surface de béton lisse et propre
www.tameristanbul.com
MAKSİPAN KALIP SİSTEMİ
Maksipan Formwork System / Système De Coffrage Maksipan
Maksipan Kalıp Sistemi; Plywood yada çelik yüzeyli olabilen, kenarları TAMER GRUP bünyesindeki
Metal-S Boru Profil Fabrikasında özel olarak üretilen kanallı profil ile çerçevelenmiş modüler bir
kalıp sistemidir. Maksipan panolarıyla hem çeliğin dayanıklılığından, hem de plywoodun
avantajından yararlanabileceksiniz.
This system can be steel or plywood surfaced. Special Maksipan profiles are produced in our group
company Metal S. You will satisfy from strength of steel and smooth surface of plywood.
Ce système peut avoir une surface en acier ou en contreplaqué. Les profils spéciaux de maxipan sont
produits dans notre société du groupe Métal S. vous serez satisfait de la force de l’acier et de la surface
lisse du contreplaqué.
www.tameristanbul.com
29
MAKSİPAN KALIP SİSTEMİ
Maksipan Formwork System / Système De Coffrage Maksipan
30
L PERDE BİRLEŞİMİ / L WALL DETAIL / DETAIL DU MUR L
T PERDE BİRLEŞİMİ / T WALL DETAIL / DETAIL DU MUR T
AÇILI L PERDE BİRLEŞİMİ
ANGULAR L WALL DETAIL / DETAIL DU MUR ANGULAIRE L
AÇILI T PERDE BİRLEŞİMİ
ANGULAR T WALL DETAIL / DETAIL DU MUR ANGULAIRE T
www.tameristanbul.com
MAKSİPAN KALIP SİSTEMİ
Maksipan Formwork System / Système De Coffrage Maksipan
AYARLI PANO İLE ALIN KALIBI UYGULAMASI
ADJUSTABLE PANEL APPLICATION FOR STOPEND / APPLICATION DE PANNEAU RÉGLABLE POUR ELEMENT D’EXTREMITE
KÖŞEBENT İLE ALIN KALIBI UYGULAMASI
CORNER ELEMENT APPLICATION FOR STOPEND / ELEMENT D’ANGLE POUR ELEMENT D’EXTREMITE
ÇOK AMAÇLI PANO KİLİDİ UYGULAMASI
ADJUSTABLE CLAMP APPLICATION / APPLICATION DE LA PINCE AJUSTABLE
www.tameristanbul.com
31
MAKSİPAN KALIP SİSTEMİ
Maksipan Formwork System / Système De Coffrage Maksipan
Değişik ölçülerdeki kolonları aynı panolarla dökebilme imkanı ile şantiyeniz için ekonomik bir sistemdir. Kenar profilleri maksipan panolar ile aynı olduğundan
perde kalıbına da uyum sağlar. Plywoodun sökülüp takılabilmesiyle hasarlı kalıp yüzeyi yenilenebilir.
Column panels are compatible with wall panels. If plywood surfaces damaged, plywood can be flipped.
Les panneaux de colonne sont compatibles avec les panneaux muraux. Si les surfaces de contreplaqué sont endommagées le contreplaqué peut être retourné.
32
www.tameristanbul.com
TÜNEL KALIP SİSTEMİ
Tunnel Formwork System / Système De Coffrage Tunnel
• Hızlı kalıp kurma ve beton dökümü
Fast formwork installation and concrete laying
Une installation rapide du coffrage et de la pose du béton
Modüler Tip
Modular Type / Type Modulaire
www.tameristanbul.com
• Kısa inşaat süreleriyle gelen ekonomi
Economic feasibility through short construction periods
Faisabilité économique à travers des périodes de construction courtes
Standart Tip
Standard Type / Type Standard
33
TÜNEL KALIP SİSTEMİ
Tunnel Formwork System / Système De Coffrage Tunnel
• Perde ve döşemenin birlikte dökülmesi ile oluşan monolitik bir ana yapı ve depreme dayanıklı binalar.
A monolithical main frame that is formed by simultaneous laying the concrete of curtain and slab together; buildings that are resistant to earthquake.
Un cadre principale monolithique qui est formé par la pose de simultanée du béton du rideau et de la dalle ensemble, les bâtiments qui sont résistants au séisme.
• Sıva gerektirmeyen düzgün beton düzeyi.
Clean concrete surface that do not require plastering.
Une surface propre de béton qui ne nécessite pas de plâtrage.
34
www.tameristanbul.com
TÜNEL KALIP SİSTEMİ
Tunnel Formwork System / Système De Coffrage Tunnel
• Tamamlayıcı yapı elemanlarının prefabrikasyonu.
Prefabrication and standardization of the complementary construction elements.
La préfabrication et la standardisation des éléments de construction complémentaires.
• Tünel kalıp ile kaba inşaat süresi geleneksel yöntemlere göre %75 dolayında azalır, 15 kişilik bir kalıp ekibi günde 2 dairenin kalıbının yerleştirilmesi ve
betonunun dökülmesini kolaylıkla tamamlayabilir.
75% reduction in the construction period by the Tunnel Formwork when compared with traditiona methods. In a day, the formwork assembling and laying concrete will finish with 15 worker.
75% de réduction dans la période de construction du coffrage tunnel par rapport aux méthodes traditionnelles. En un jour, l’assemblage du coffrage et la pose de béton se finira avec 15 travailleurs.
www.tameristanbul.com
35
TÜNEL KALIP SİSTEMİ
Tunnel Formwork System / Système De Coffrage Tunnel
• Beton dökümü ile sağlanan ölçüsel doğruluk sayesinde ara duvar bölmeleri ve doğrama gibi malzemelerin hemen yerlerine takılabilme avantajı.
With the dimension quality, it provides the montaging of the window and door frames immediately.
Avec la qualité de la dimension, il offre un montage immédiat des cadres de fenêtres et de portes.
36
www.tameristanbul.com
TÜNEL KALIP SİSTEMİ
Tunnel Formwork System / Système De Coffrage Tunnel
www.tameristanbul.com
37
TIRMANIR KALIP SİSTEMİ
Climbing Formwork System / Système De Coffrage Grimpant
Tension Du Crochet
Plaque D’enture
Wedge Coulé
Paroi Verticale A
Bretelles Coulissantes
Panneau D’acier Circulaire
Tuyau De
Rambarde
Panneau En Acier
/ Console Grimpante
Sangle Bobine
Tuyau Horizontal
Etai Tirant-Poussant
Tube Diagonal
Ancrage Démontable Et Boulon
• Tırmanır kalıp sistemi genellikle baraj, köprü ayakları, yüksek istinat duvarları, çok katlı binalar ve silolar gibi yapıların inşaasında kullanılır.
Climbing formwork system are generally used in damsi bridge column, high retaining walls, multi storey buildings, silos and similar structures.
Le système de coffrage grimpant est généralement utilisé dans les barrages, pilier de pont, de hauts murs de soutènement, bâtiments à plusieurs étages,
cloisonnement et structures similaires.
• Bu sistem vinçle tırmandırıldığı için işçilikten kazanç sağlar.
This system provides saving workmanship.
Ce système fournit une économie de fabrication.
38
www.tameristanbul.com
TIRMANIR KALIP SİSTEMİ
Climbing Formwork System / Système De Coffrage Grimpant
/ Poutre En Bois
Plaque D’enture
Murs D’acier
Porte A Faux
Wedge Coulé
Entretoise Coulissante
Et Murs Verticaux
Pince A Poutre
Tuyau De Rambarde
Tension De Crochet
D’attache
Console Grimpante
/ Sangle Bobine
Tuyau Horizontal
Etai Tirant-Poussant
Tuyau Diagonal
Ancrage Démontable Et Boulon
• Tırmanır kalıp sistemi çelik panolu ve ahşap kirişli olmak üzere ikiye ayrılır.
Climbing formwork system has two types that wood and steel surfaced.
Le système de coffrage grimpant a deux types celui de la surface en bois et d’acier.
www.tameristanbul.com
39
TIRMANIR KALIP SİSTEMİ
Climbing Formwork System / Système De Coffrage Grimpant
40
www.tameristanbul.com
SAC YÜZEYLİ TEK TARAFLI KALIP SİSTEMİ
Steel Surface Single Sided Formwork System / Système De Coffrage A Surface Unique D’acier
Plaque D’enture
Wedge Coulé
Soudure Triangulaire
Panneau En Acier
Tension De Crochet D’attache
Ecrou De Tige Filetée
Ancrage Au Sol
Tuyau De Raccordement
Poutre D’ancrage Au Sol
Plaque Avec Ecrou
AHŞAP KİRİŞLİ TEK TARAFLI KALIP SİSTEMİ
Wood Beam Single Sided Formwork System / Systeme De Coffrage A Surface Unique De Poutre En Bois
Plaque D’enture
Wedge Coulé
Poutre En Bois
Murs D’acier
Pince A Poutre
Soudure Triangulaire
Plaque
Tension De Crochet D’attache
Ecrou De Tige D’ancrage
Ancrage Au Sol
Tuyau De Raccordement
Poutre D’ancrage Au Sol
www.tameristanbul.com
Plaque Avec Ecrou
41
FLEKSIWORK DAİRESEL PERDE KALIP SİSTEMİ
Fleksiwork Circular Wall Formwork System / Système De Coffrage De Paroi Circulaire
PORTE A FAUX
CROCHET DE
SOULEVEMENT
RAIDISSEUR
APPUI VERTICAL DE TETE
TENDEUR DE
CINTRAGE
PROFILE DE BORD
ETAI TIRANT-POUSSANT
APPUI VERTICAL DE BASE, DOUBLE
• Fleksiwork dairesel perde kalıbı sistemi; değişken çapta dairesel perdeleri bulunan projeler için son derece ekonomik ve pratik bir kalıp sistemidir.
Kalıp; fleksiwork kuşak, fleksiwork kenar profili, ayar milleri, ahşap kiriş, plywood ve bağlantı aksesuarlarından oluşur.
Fleksiwork circular wall formwork system, is an economical and a pratical formwork system for the project which have variable diameter of circular walls.
This formwork consists of flexiwork waler, flexiwork edge profile, turnbuckles, wood beam, plywood and connection accessories.
Le système de coffrage de paroi circulaire est un système de coffrage économique et pratique pour les projets qui ont un diamètre variable de murs circulaires
Ce coffrage se compose de flexi murailleur de travail, flexibilité profil de bord de travail, tendeurs, poutre en bois, le contreplaqué et accessoires de raccordement.
42
www.tameristanbul.com
MENFEZ KALIP SİSTEMİ
Culvert Formwork System / Système De Coffrage Ponceau
•Box Menfez Kalıbı / Box Culvert Formwork / Coffrage Ponceau Rectangulaire
• Hareketli menfez kalıpları, elle taşınabilen hafif kalıpların yada vinçle taşınabilen kalıpların beton dökümünün devamı sırasında sökülmeden kalıbın yürütülmesi, dolayısı ile kalıbın söküm-kurulum işçiliğinin ve buna bağlı maliyetleri düşürme prensibine dayanmaktadır. Menfez kalıbın ölçüleri
değiştikçe sisteme ilaveler yaparak yeni ölçülerdeki menfezleri de aynı kalıpla dökme imkanı olduğundan dolayı sistem son derece ekonomiktir.
Culvert formwork systems depends on the principal of saving workmanship and costs for replacing formworks. When the size of the culvert changes, by adding new parts you can use the same panels for new size. Those are the advantages of this system.
Les systèmes de coffrage de ponceaux dépendent de la principale économie de main-d’œuvre .lorsque la taille du ponceau change, en ajoutant de nouvelles
pièces vous pouvez utiliser les mêmes panneaux pour la nouvelle taille. Ce sont les avantages de ce système.
www.tameristanbul.com
43
DÜŞER BAŞLIKLI DÖŞEME KALIP SİSTEMİ
Drop Head Scaffold System / Système D’échafaudage Tête De Baisse
POUTRE SECONDAIRE
TETE DE BAISSE
/ VERIN
POUTRE PRINCIPALE
• Beton dökümü sonrasında döşeme kalıplarını erken sökebilme imkanı tanır.
It enables an early removal of the slab formworks after casting the concrete.
il permet un retrait précoce des coffrages de dalle après la coulée du béton.
• Düşer kirişlerin yardımıyla erken söküm yapma mantığına uygun kalıp sökülmesinden sonra betonun sehim yapmasını engelleyecek yapı ve fonksiyonlara sahiptir.
It possesses the structure and functions that would prevent the dislocation of concrete after the dismantling of the slab formwork system.
il possède la structure et les fonctions qui empêche la dislocation du béton après le démantèlement du système de coffrage de dalles.
44
www.tameristanbul.com
İKSA KALIBI
Ixa Formwork / Coffrage Ixa
İksa Kalıbı / Ixa Formwork
Temiz ve atık su hatları kanalizasyon, petrol boru hatları gibi projelerde toprak kaymasını engellemek ve güvenli bir iş sahası oluşturmak amacıyla kullanılır.
İksa kalıbı; pano ve gergi elemanlarından oluşmaktadır.
Ixa formwork provides a safety working area in oil pipelines, gas pipelines, water pipelines waste and clean water pipelines etc. Ixa formwork is formed form panels
and push pull prop.
Ixa coffrage offre un espace de travail sûr dans les pipelines de pétrole, pipelines de gaz, les conduites d’eau usées et les conduites d’eau potable etc. Le coffrage est
formé de panneaux et push pull prop.
KAYAR KİRİŞ
Sliding Beam / Poutre Coulissante
Geniş açıklıktaki döşeme betonlarının döşeme ızgaraları yerine kullanılan kayar kiriş
sistemleri hem depolama kolaylığı hemde değişik açıklıklarda kullanılabilme özelliği
sayesinde inşaat müteahhitleri tarafından tercih edilen bir malzemedir.
Sliding Beam systems used slab in wide gap. Building contractor prefer sliding beam due to
convience to store and using different gap.
Le système de poutre coulissante utilise des dalles à large écart. L’entrepreneur en bâtiment
préfère les poutres coulissantes en raison de sa convenance pour être stocker et l’utilisation
d’écart différent.
www.tameristanbul.com
Ürün
Product / Produit
Ebat (cm)
Size (cm)/ Taille (cm)
Kayar Kiriş
Sliding Beam
Poutre Coulissante
L-200-350 cm
L-300-500 cm
45
AKSESUARLAR
Accesories Of Steel Formwork / Accessoires
Çelik Kalıp Aksesuarları / Accessories Of Steel Formwork / Accessoires Du Coffrage En Acier
Kilit Kancası
Padlock Hook / Cadenas Crochet
Su Sızdırmaz Yivli Flanşlı
Somun / Water Stop Nut
Ecrou D'arret D'eau
Pano Kilit Kaması
Wedge Bolt / Boulon De Cale
Kollu Kilit
Key Bolt / Boulon Clé
Yaylı Mandal
Formwork Spring Clips
Clips coffrage printemps
Gergi Makinası
Stretching Machine
Stretching Machine
Kolon Kepçesi
Column Camp
Camp De Colonne
Metal Kalas
Metal Beam / Poutre En Acier
Sökülebilir Ankraj
Detachable Anchor
Ancrage Détachable
Üst Kriko
Upper Jack
Vérin Supérieure
Blon
Tie Rod
Tige Filetée
Sac Pano
Steel Floor Panel / Steel Floor Panel
İskele Aksesuarları / Accessoires d'échafaudage / Accessories of scaffolding
Alt Kriko
Base Jack
Vérin De Base
Jak Boru Kelepçesi
Jack Pipe Clamp
Cric Collier De Serrage
Nipel / Coupling Pin
Broche
D'accouplement
Dört Yollu Başlık
4 Way Head
4 Têtes A Voie
Krikolu Dört Yollu Başlık
4 Way Head With Jack
4 Têtes A Voie Avec Vérin
Tünel Kalıp Aksesuarları / Les Accessoires Du Coffrage Tunnel / Accessories Of Tunnel Formwork
Boru Kelepçesi
Pipe Clamp
Pince Tuyau
Blon+Konik Boru+Ayna Takımı
Tie Rod+Conice Tube+Plate
Tige Filetee+Tube Conique+Plaque
Konik Kanca
Conic Hook
Crochet Conique
Konik Civata
Conic Bolt
Boulon Conique
Düz Pul
Plate / Plaque
Tırnaklı Pul
Plate With Nut
Plaque Avec Ecrou
Ahşap Aksesuarları / Accessoires De Bois / Accessories Of Wood
Tünel Ocağı
Tunnel Heater
Le Rechauffeur Du Tunnel
Plywood
Plywood / Contre-Plaque
46
www.tameristanbul.com
Bu katalogda yer alan resim ve çizimler görsel amaçlıdır. İmalatlar projeye göre
farklılık gösterebilir.
Pictures, drawings and datas on this catalogue are for general information. They
can be change according to the Project properties.
Photos, dessins et données sur ce catalogue sont pour des informations générales.
Ils peuvent être des changements en fonction des propriétés du projet.
www.tameristanbul.com
47
48
www.tameristanbul.com
www.tameristanbul.com
TAMER
Merkez: İstiklal Mah. Ahmet Haşim Cad. No: 27 Kıraç Esenyurt / İSTANBUL / TÜRKİYE
T: (+90 212) 689 57 04 - 05 - 06 | F: (+90 212) 689 57 02
Fabrika: İstanbul Yolu 25. km. Sarayköy / ANKARA / TÜRKİYE
T: (+90 312) 815 50 30 | F: (+90 312) 815 50 33
navimedya / Şubat 2015
İSTANBUL
İskele ve Kalıp Sistemleri
Download

Tamer İstanbul Ürün Kataloğu