novo u
ponudi!
KATALOG SERVISNE OPREME 2
RUČNA PUMPA ZA IZVLAČENJE ULJA SA
STALKOM ZA BAČVU
WE-46621
Tehnički podaci
▪ pogodna za burad
30/60 kg
2m
▪ dužina creva
▪ ova pumpa sa dvostrukim delovanjem,
pogodna je i za visoke i za niske gustode ulja
RUČNA PUMPA
ZA IZVLAČENJE ULJA
WE-46622
Tehnički podaci
180/220 kg
▪ pogodna za burad
2m
▪ dužina creva
▪ ova pumpa sa dvostrukim delovanjem,
pogodna je i za visoke i za niske gustode ulja
▪ namenjena je za direktnu aplikaciju na
originalna burad
2
MOBILNA PNEUMATSKA STANICA ZA
DISTRIBUCIJU ULJA IZ BAČVE
WE-46623
MOBILNA PNEUMATSKA STANICA ZA
DISTRIBUCIJU ULJA IZ BAČVE
WE-46624
Tehnički podaci
Tehnički podaci
180/220 kg
▪ pogodna za burad
10 m
▪ dužina creva
▪ digitalni pištolj; ispumpava 18 litara ulja u
toku jednog minuta.
▪ najpraktičnija i najkompletnija kombinacija
za točenje ulja bilo koje gustode i na svakom
radnom mestu
180/220 kg
▪ pogodna za burad
▪ digitalni pištolj;
ispumpava 18 litara ulja u toku jednog minuta.
▪ zahvaljujudi jednostavnom rukovanju kolicima,
praktičnosti i sastavu, veoma je lako izdavanje
bilo koje gustode ulja i u bilo kojem radnom
prostoru (radionici, industriji, poljoprivredi i dr.)
▪ namenjena je za direktnu aplikaciju na
originalnu burad
3
SET ZA DOZIRANJE ULJA,
KOJI SE KAČI NA ZID
WE-46625
SET ZA DOZIRANJE ULJA,
KOJI SE KAČI NA ZID
WE-46626
Tehnički podaci
Tehnički podaci
180/220kg
▪ pogodna za burad
10m
▪ dužina creva
▪ ispumpava 18 litara ulja u toku jednog
minuta.
▪ kompletna modularna rešenja za fiksnu ili
kombinovanu upotrebu
180/220kg
▪ pogodna za burad
10m
▪ dužina creva
▪ ispumpava 18 litara ulja u toku jednog
minuta.
▪ kompletna modularna rešenja za fiksnu ili
kombinovanu upotrebu
4
SET ZA DOZIRANJE ULJA,
KOJI SE KAČI NA ZID
WE-46627
Tehnički podaci
180/220kg
▪ pogodna za burad
10m
▪ dužina creva
▪ ispumpava 18 litara ulja u toku jednog
minuta.
▪ kompletna modularna rešenja za fiksnu
upotrebu
SET ZA ISTAKANJE MASTI – MANJE BAČVE
WE-46628
Tehnički podaci
12/20kg
Ø240-280mm
▪ čvrsta konstrukcija savršena za sve vrste
podmazivanja
▪ pogodna za burad
5
SET ZA ISTAKANJE MASTI–MANJE BAČVE
SET ZA ISTAKANJE MASTI
WE-46629
WE-46630
Tehnički podaci
20/30kg
Ø260-310mm
▪ čvrsta konstrukcija savršena za sve vrste
podmazivanja
▪ pogodna za burad
Tehnički podaci
20/30kg
Ø270-300mm
▪ čvrsta konstrukcija savršena za sve vrste
podmazivanja
▪ pogodna za burad
▪ praktična konstrukcija nudi jednostavno
nošenje i skladištenje
6
SET ZA ISTAKANJE MASTI
MAŠINA ZA IZVLAČENJE ULJA IZ MOTORA
WE-46631
WE-46632
Tehnički podaci
50/60kg
Ø335-360mm
▪ čvrsta konstrukcija savršena za sve vrste
podmazivanja
▪ pogodna za burad
▪ praktična konstrukcija nudi jednostavno
nošenje i skladištenje
Tehnički podaci
▪ kapacitet rezervoara
24L
▪ pritisak vazduha u vakuumu
8 bara
▪ nivo buke
75 dB
▪ radna temperatura ulja
70℃ 80℃
▪ brzina usisavanja
0,6-1,6 L/min
▪ neto težina
15 kg
▪ izlazni pritisak ulja
1 bar
▪ mašina je idealna za brzu promenu motornog
ulja, pomodu sonde, kod bilo kojeg motornog
vozila (automobil, kamion, traktor, mali
avion...)
▪ može se koristiti na bilo kojem mestu, jer ne
zahteva stalnu vezu sa sistemom.
▪ Napomena: ulje mora biti vrude.
7
MAŠINA ZA IZVLAČENJA ULJA IZ MOTORA
WE-46633
Tehnički podaci
▪ kapacitet rezervoara
24L
▪ kapacitet mernog
10L
staklenog rezervoara
▪ pritisak vazduha u vakuumu
8 bara
▪ nivo buke
75 dB
▪ radna temperatura ulja
70℃ 80℃
▪ brzina usisavanja
0,6-1,6 L/min
▪ neto težina
21 kg
▪ usisno crevo
1,5 m
▪ isisno crevo
1,5 m
▪ transparentna komora omogudava trenutnu
proveru količine i kvalitete isisanog ulja.
▪ mašina je idealna za brzu promenu motor.
ulja, pomodu sonde, kod bilo kojeg motornog
vozila (automobil, kamion, traktor, mali
avion...)
▪ može se koristiti na bilo kojem mestu, jer ne
zahteva stalnu vezu sa sistemom.
▪ Napomena: ulje mora biti vrude.
MAŠINA ZA IZVLAČENJA ULJA IZ MOTORA
WE-46634
Tehnički podaci
▪ kapacitet rezervoara
▪ kapacitet posude
70L
10L
▪ pritisak vazduha u vakuumu
8 bara
▪ nivo buke
75 dB
▪ radna temperatura ulja
70℃ 80℃
▪ brzina usisavanja
0,6-1,6 L/min
▪ neto težina
24 kg
▪ usisno crevo
1,5 m
▪ isisno crevo
1,5 m
▪ ova mašina se isporučuje sa nizom sondi i
rezervoarom od 70 litara
▪ mašina je idealna za brzu promenu motornog
ulja, pomodu sonde, kod bilo kojeg motornog
vozila (automobil, kamion, traktor, mali
avion...)
▪ može se koristiti na bilo kojem mestu, jer ne
zahteva stalnu vezu sa sistemom.
▪ Napomena: ulje mora biti vrude.
8
SANDUK SA ALATOM 7 FIOKA
SET NATIKAČA - KOMBINOVANI
WE-56226
WE-56227
Tehnički podaci
Tehnički podaci
N.W./G.W.
57kg / 60kg
Napomena: Sanduk sadrži 12 setova alata,
kojeg možete pogledati u nastavku kataloga
▪ napravljeno od nerđajudeg čelika
▪ set sadrži:
1 kardan 1/2″
1 kardan 3/8″
1 kardan 1/4″
8 utičnica 1/4″
dužine: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
17 utičnica od 1/2″
dužine: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 32 mm
2 svede utičnice od 21 i 16 mm
10 utičnica 3/8″
dužine: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
13 utičnica 1/4″
dužine: 4 ,4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14mm
11 kom. utičnica 1/4″
od 1/2″, 7/16″, 15/32″, 13/32″, 3/8″, 11/32″,
9/32″, 7/32″, 1/4″, 3/16″, 5/32″
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
4kg / 4,1kg
9
SET RAČNI - KOMBINOVANI
SET FRANCUZ KLEŠTA
WE-56228
WE-56229
Tehnički podaci
▪ set sadrži:
Tehnički podaci
▪ set sadrži:
Knarr 1/2, Knarr 3/8, Knarr 1/4,
9 imbusa (s kuglom) 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 10 mm
1/2″ 1 T-komad, 1 produžetak
3/8″ 1 T-komad, 1 produžetak
1/4″ 1 T-komad, 1 produžetak, 1 ručka.
3 ključa sa podešavanjem (6″, 8″, 10″)
1 klešta 8″
1 klešta 8″
1 rezač žice 6″
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
2,1 kg / 2,2 kg
▪ dimenzije: 275 x 395 x 55mm
N.W./G.W.
SET SEGER KLEŠTA
WE-56230
3,2 kg / 3,3 kg
CENA: (sa PDV-om)
Tehnički podaci
▪ set sadrži: 8 sager klešta
N.W./G.W.
1,9 kg / 2,0 kg
10
SET ŠARAFCIGERA - KOMBINOVANI
SET ZVEZDASTIH (T) INBUS ODVIJAČA
WE-56231
WE-56232
Tehnički podaci
▪ set sadrži:
5 šarafcigera „Slottde“
6,0 * 35
3,0 * 75
6,0 * 150
6,0 * 125
6,0 * 100 mm
Tehnički podaci
▪ set sadrži:
5 kom. T-odvijača „Allen“ glave 2, 3, 4, 5, 8
5 kom. T-odvijača „Torx“ T15, T20, T25, T27,
T30
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
2,1 kg / 2,2 kg
SET KLJUČEVA FLAH
WE-56233
4 šarafcigera „Phillips“
6,0 * 35
3,0 * 75
5,0 * 75
PH 1* 100 mm
4 šarafcigera „Torx“
T30 * 35
T27 * 115
T30* 115
T40 * 130
3 šarafcigera „Pozidrive“
6,0 * 35
3,0 * 75
5,0 * 100 mm
N.W./G.W.
1,5 kg / 1,5 kg
Tehnički podaci
▪ napravljeno od nerđajudeg čelika
▪ set sadrži:
22 ključa veličine:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30 mm
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
3,8 kg / 3,9 kg
11
SET VILJUŠKASTIH I OKASTIH KLJUČEVA
SET KIRNERA I SEKAČA SA KLEŠTIMA
WE-56234
WE-56235
Tehnički podaci
▪ napravljeno od nerđajudeg čelika, set sadrži:
▪ napravljeno od nerđajudeg čelika
▪ set sadrži:
1``smrt`` klešta
1``papagaj`` klešta
13 dleta za različite namene
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
2,7 kg / 2,8 kg
10 ključeva veličina:
6*7mm, 8*9mm, 10*11mm, 12*13mm,
14*15mm, 16*17mm, 18*19mm, 20*22mm,
21*23mm, 24*26mm
???6 dvostranih ključeva veličina:
8*9mm, 10*11mm, 12*13mm, 14*15mm,
16*17mm, 18*19mm
SET ZVEZDASTIH (L) KLJUČEVA SA
NATIKAČIMA I DVA ČEKIĆA
WE-56236
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
2,9 kg / 3,0 kg
▪ napravljeno od nerđajudeg čelika, a set sadrži:
13 natilača dimenzija: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 mm
9 zvezdastih ključeva: T10, T15, T20, T25, T27,
T30, T40, T45, T50
2 kom. 3/8″, M12, T60
5 kom. 1/4″, T20, T25, T27, T30, T40
7kom. 3/8″, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
1 čekid od kombinacije plastične gume
1 mašinski čekid
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
1,8 kg / 1,9 kg
12
SET OKASTIH KLJUČEVA
WE-56237
Tehnički podaci
▪ napravljeno od nerđajudeg čelika
▪ set sadrži:
8 dvostranih kolenastih okastih ključeva
dimenzija: 6 *7mm, 8*9mm, 10*11mm,
12*13mm, 14*15mm, 16*17mm, 18*19mm,
20*22mm
8 dvokrevetnih prsten ključ leichtgekröpft
dimenzija: 6 *7mm, 8*9mm, 10*11mm,
12*13mm, 14*15mm, 16*17mm, 18*19mm,
20*22mm
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
2,4 kg / 2,5 kg
SET KLJUČEVA SA ZGLOBNIM
NATIKAČAMA
WE-56238
Tehnički podaci
▪ napravljeno od nerđajudeg čelika, set sadrži:
8 ključeva sa zglobnim natikačama dimenzija:
8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 mm
8 dvostranih okastih ključeva sa otvorenim
krajem dimenzija: 8*10, 11*13, 12*14, 21*23,
17*19, 19*22, 24*27, 30*32
▪ dimenzije: 275 x395 x 55mm
N.W./G.W.
4,5 kg / 4,6 kg
13
HIDRAULIČNA DIZALICA 2 TONE
HIDRAULIČNA DIZALICA 4 TONE
WE-56084
WE-56085
Tehnički podaci
Tehnički podaci
radni kapacitet
2 tone
radni kapacitet
4 tone
minimalna visina
148 mm
visina dizanja
80 mm
podešavanje visine
N.W./G.W.
55 mm
2,2 kg / 2,4 kg
minimalna visina
visina dizanja
podešavanje visine
N.W./G.W.
178 mm
110 mm
55 mm
3,0 kg / 3,4 kg
PRESA 10 TONA
PRESA 20 TONA
WE-56086
WE-56087
Tehnički podaci
Tehnički podaci
radni kapacitet
10 tona
radni raspon
širina
N.W./G.W.
0-330 mm
380 mm
48 kg / 50 kg
radni kapacitet
radni raspon
širina
N.W./G.W.
20 tona
0-1030 mm
530 mm
82 kg / 80 kg
14
DIZALICA NA TOČKOVE (KROKODIL)
PRESA 30 TONA
WE-56088
WE-56089
Tehnički podaci
radni kapacitet
2 tone
minimalna visina
125 mm
visina dizanja
175 mm
maximalna visina
N.W./G.W.
300 mm
6,5 kg / 6,7 kg
Tehnički podaci
radni kapacitet
30 tona
radni raspon
širina
N.W./G.W.
0-800 mm
460 mm
52 kg / 50 kg
PRESA 20 TONA
PANTER ZA IZVLAČENJE AUTA
WE-56090
WE-56091
Tehnički podaci
N.W./G.W.
180 kg / 220 kg
Tehnički podaci
radni kapacitet
20 tona
radni raspon
širina
N.W./G.W.
0-790 mm
460 mm
72 kg / 74 kg
15
BRZI TESTER COP PALJENJA
BRZI TESTER PALJENJA
AC-56207
AC-56208
Tehnički podaci
▪ Tester COP paljenja je baterijski napajan
ručni tester dizajniran za jednostavnu i brzu
proveru iskre na vozilima sa bobinom na
svedici. Tester radi na principu primanja
signala sa kabla svedice. Kada detektuje
indukcijski signal sa sekundarnog namotaja
bobine (kalema), tester utvrđuje dali je
dovoljnog napona i trajanja.
Tehnički podaci
▪ Tester paljenja je baterijski napajan ručni
tester dizajniran za jednostavnu i brzu
provjeru iskre u cilindrima motornih vozila,
proveru polariteta i merenje napona iskre na
svedici kod sistema sa ili bez razvodnika
paljenja (DIS).
DUGA PIPALICA
KRATKA PIPALICA
AC-56209
AC-56210
Tehnički podaci
Tehnički podaci
▪ Duga pipalica sa iglom za bušenje izolacije
▪ Kratka pipalica se kukicom na donjem delu
koristi se kada trebate spojiti multimetar,
osciloskop ili neki drugi merni instrument na
teško dostupno mesto, koje se nalazi na
instalaciji.
zakači na kabal na kojem želimo vršiti
merenje, pa se uvrtanjem gornjeg dela
pipalice aktivira iglica, koja napravi rupicu u
kablu i uspostavi kontakt.
16
INFRACRVENI TERMOMETAR
JEDNORUČNI AUTO MULTIMETAR
AC-56211
AC-56212
Tehnički podaci
▪ Beskontaktni infracrveni termometar za
merenje temperature od -20 do 270°C sa HOLD
funkcijom i laserskim pokazivačem tačke
merenja. Ovaj uređaj idealan je za merenje
temperatura na teže dostupnim mestima, kako
u auto servisima tako i svim drugim granama
industrije.
TESTER CURENJA CILINDRA
AC-56213
Tehnički podaci
▪Multimetar
prilagođen
potrebama
autoelektričara i svih drugih koji trebaju ispitati
kontakte, izmeriti struju, napon, otpor,
frekvenciju i slično na instalaciji automobila.
▪ Uz uređaj se isporučuju dva dodatna nastavka
za spajanje multimetra na masu vozila. Prvi
nastavak je klasičan sa štipaljkom, a drugi je
namenjen za lako spajanje mase preko auto
utičnice za upaljač.
MERAČ KOMPRESIJE
AC-56214
Tehnički podaci
▪ Merač curenja cilindara je merni instrument
za utvrđivanje stanja motora, na način da se u
cilindar uvodi vazduh pod pritiskom i meri
postotak njegovog curenja van cilindra.
▪ Ovo je puno precizniji način testiranja od
jednostavnog merenja kompresije, koje zavisi
od stanja akumulatora, elektropokretača i
omera kompresije.
Tehnički podaci
▪ Merač kompresije je veoma dostupan alat sa
kojim se brzo može utvrditi stanje i eventualni
problemi na vozilu sa benzinskim motorom.
Ovaj alat neophodan je svakom auto-servisu.
17
MERAČ VAKUUMA
BESKONTAKTNI TAHOMETAR
AC-56215
AC-56216
Tehnički podaci
▪ Jednostavni i jeftini manometar za mjerenje
vakuuma i pritiska nezamjenjiv je alat u svakoj
automehaničarskoj radionici. Pomodu njega
mogude je utvrditi brojne probleme sa
motorom kao što su loše paljenje, problemi sa
ventilima i karikama, curenje vazduha na
usisnoj grani, curenje zaptivača glave motora,
problemi sa pumpom goriva i sl.
Tehnički podaci
▪ Beskontaktni tahometar (merač broja
okretaja) sa laserskim označivačem tačke
merenja i mogudnošdu merenja sa razdaljine od
čak 8 m.
▪ Merenje pomodu bezkontaktnog tahometra
vrlo je jednostavno. Na osovinu zalepiti oko
10mm reflektirajude trake. Pritisnete taster za
početak merenja, te laserskom tačkom
naciljajte reflektirajudu traku i na displeju se
prikazuje trenutni broj okretaja.
DŽEPNI TERMOMETAR
BACKUP NAPAJANJE
AC-56217
AC-56218
Tehnički podaci
▪ Džepni termometar za merenje temperatura
od -50°C do 200°C i podelom 0,1°C. Mogudnost
izbora merne jedinice °C ili °F, HOLD funkcija za
pamdenje trenutnog rezultata merenja.
Tehnički podaci
▪ Backup napajanje koje de sprečiti brisanje
memorija ECU-a i auto radija kod otpajanja
auto akumulatora.
18
TESTER KOČIONE TEČNOSTI
MAŠINA ZA PUNJENJE KLIME
AC-56219
WE-56277
Tehnički podaci
Tester kojim dete brzo i jednostavno ispitati
kvalitet tj. procenat vlage u kočionoj tečnosti.
Na tehničkom pregledu se između ostalog
proverava i kvalitet kočionog ulja u sistemu.
▪ ZELENA LAMPICA - količina vlage u ulju je
manja od 1.5%, ulje je OK
▪ ŽUTA LAMPICA - količina vlage u ulju je
između 1.5% i 3%, ulje treba zameniti u toku 6
meseci
▪ CRVENA LAMPICA - količina vlage u ulju je
veda od 3%, ulje treba odmah zameniti.
Tehnički podaci
servisni sistem za klimatizaciju:
▪ reciklira, čisti i puni klime
▪ puni novim uljem
▪ mali rezervoar
▪ kontrola protoka mikroračunarom
▪ priključak cevovoda
▪ puni N2
▪ povedavanje pritiska i punjenje vakuumom
▪ detektor curenja
19
MAŠINA ZA PUNJENJE KLIME
MAŠINA ZA PUNJENJE KLIME
WE-56278
WE-56224
Tehnički podaci
Tehnički podaci
servisni sistem za klimatizaciju:
servisni sistem za klimatizaciju:
▪ reciklira, čisti i puni klime
▪ puni novim uljem
▪ precizna elektronska vaga za merenje
▪ alarmni uređaj
▪ veliki LCD ekran sa engleskim operativnim
sistemom
▪ otkriva različita propuštanja
▪ senzorsko punjenje vakuumom
▪ eliminiše vlagu i kisele materije u supstanci
▪ reciklira, čisti i puni klime
▪ puni novim uljem
▪ mali rezervoar
▪ kontrola protoka mikroračuarom
▪ puni N2
▪ povedavanje pritiska i punjenje vakuumom
▪ automatsko i dijagnostičko detektuje curenje
20
DIZALICA MAKAZE 3 TONE
WE-56279
21
DVOSTUBNA DIZALICA 3,5 TONE SA ELEKTRIČNIM ZAKLJUČAVANJEM
WE-56280
kapacitet dizalice
3200kg /4000kg
kapacitet motora
220V/380V
visina podizanja
ukupna visina
1800mm
2826mm
širina između stubova
3420mm
širina između kanala
3166mm





čelične ploče debljine 5mm izrađene po međunarodnom standardu
otporna na visoke temperature;
minimalna debljina betonske ploče je 150 mm
ABS kontrolna kutija, 24V pogon sistema, mogudnost brzog spuštanja ventila.
čvrst lanac, koji vuče uređaj
22
DVOSTUBNA DIZALICA 4 TONE SA ELEKTRIČNIM ZAKLJUČAVANJEM
WE-56222
kapacitet dizalice
4000kg
kapacitet motora
220V/380V
visina podizanja
ukupna visina
1800mm
3601mm
širina između stubova
3427mm
širina između kanala
3200mm





čelične ploče debljine 5mm izrađene po međunarodnom standardu
otporna na visoke temperature;
minimalna debljina betonske ploče je 150 mm
ABS kontrolna kutija, 24V pogon sistema, mogudnost brzog spuštanja ventila.
čvrst lanac, koji vuče uređaj
23
DVOSTUBNA DIZALICA HIDRAULIČNA 4 TONE
WE-56223
kapacitet dizalice
4000kg
kapacitet motora
220V/380V
visina podizanja
ukupna visina
1800mm
3556mm
širina između stubova
3410mm
širina između kanala
3200mm





čelične ploče debljine 5mm izrađene po međunarodnom standardu
otporna na visoke temperature;
minimalna debljina betonske ploče je 150 mm
ABS kontrolna kutija, 24V pogon sistema, mogudnost brzog spuštanja ventila.
čvrst lanac, koji vuče uređaj
24
Download

KATAL.SERVIS.OPREME 2 - Lukena-Auto