UPUTSTVO ZA DOPISNIKE
Vesti iz kraja
Pred vama se nalazi detaljno uputstvo za učešde u projktu „Vesti iz kraja“. Uputstvo
sadrži sve informacije koje su vam potrebne za uspešan rad, kao i mogudnosti koje iz
toga proizilaze.
SADRŽAJ
1. O iSerbia ..................................................................................2
2.








Priručnik za pisanje vesti .......................................................... 3
Teme
Dužina teksta
Fotografija
Pravopis
Izvori
Stil i sadržaj
Pravila za izradu intervjua
Opšte informacije u vezi Vesti
3. Uputstvo za prilagođavanje dimenzija fotografije ..................... 8
4. Način i tempo predaje tekstova ...............................................10
5. Forma za predaju tekstova ......................................................11
6. Primer vesti u adekvatnoj formi ..............................................13
7. Primer intervjua u adekvatnoj formi ........................................15
www.iSerbia.rs
I O nama
iSerbia je organizacija registrovana u Beogradu, koja ima za cilj podsticanje
omladinskog preduzetnistva, inovativnosti i aktivizma, kao i promociju mladih,
uspešnih i talentovanih ljudi širom Srbije. Našu organizaciju čine studenti,
postdiplomci i mladi profesionalci na počektu karijere. Osnovana je u decembru
2011. godine, i od tad pokredemo izuzetno zapažene projekte poput Studentskog
rangiranja fakulteta i programa on-line mentorstva sa dijasporom Srbija na vezi.
Jedan od naših projekata je i izuzetno poseden portal, www.iSerbia.rs, koji ne služi
samo predstavljanju organizacije, ved pre svega pružanju informacija i vesti mladima
iz oblasti obrazovanja, usavršavanja, biznisa, marketinga i aktivizma, podatke o
osnivanju firme ili udruženja, konkurse za mlade, i još mnogo čega. Jedna od naših
najposedenijih rubrika jeste "Oni inspirišu" u kojoj novinarska redakcija radi intervjue
sa (mladim) ljudima koji po radu, uspehu ili kvalitetima predstavljaju inspiraciju i uzor
mladima u svojoj lokalnoj zajednici i šire. Usled velikog interesovanja za tom
rubrikom, došli smo na ideju o pokretanju Rubrike "Vesti iz kraja".
Novi projekat koji de u sklopu iSerbia funkcionisati kao socijalno preduzede je internet
akademija iAkademija – edu.iSerbia.rs. iAkademija nudi tržišno potrebna znanja koja
su u skladu sa svetskim tržišnim trendovima i to sve na online platformi. Na taj način,
omogudeno je da mladi ljudi širom Srbije mogu iz udobnosti svog doma, u vremenu
koje njima odgovara i sopstvenim tempom sticati znanja koja de im biti neophodna za
razvoj uspešne karijere.
Kursevi u okviru iAkademije:
- Analiza tržišta
- Self marketing – brendiraj se
- Poslovni bonton: male tajne, velikog biznisa
- Kako uspešno prodati
- Preduzetništvo – organizuj uspeh
- Mod prezentacije
www.iSerbia.rs
II Priručnik za pisanje vesti
U cilju jednostavnije, brže i funckionalnije saradnje, iSerbia TIM je za vas pripremio
kratak priručnik za pisanje vesti u okviru projekta Vesti iz kraja. Ideja, čijoj dete
realizaciji i vi pomodi, jeste decentralizacija vesti kao i želja i volja da se upoznamo sa
aktuelnostima iz svih krajeva Srbije.
Vest je osnovni oblik novinarskog izražavanja. Vest je, istovremeno, i najkradi način
prezentacije događaja. Po novinara, to je jedna od najtežih disciplina, jer je potrebno
da se uz minimum reči, jasno i potpuno, odgovori na pitanje „Šta se dogodilo?“
1. Teme
U rubrici "Vesti iz kraja" želimo da prenosimo najinteresantnije vesti o mladima iz
opština širom Srbije. To su vesti o uspesima mladih, njihovim inicijativama,
aktivnostima i stavovima, intervjui sa mladima koji su se istakli kao lideri u različtim
oblastima, i tsl.
Teme vaših članaka mogu spadati u neku od ovih širih oblasti:
 Uspesi mladih u mom kraju (u oblasti obrazovanja, nauke, umetnosti, posla,
sporta, i dr.)
 Inicijative mladih u mom kraju (aktivizam, inovacije, humanitarni rad,
preduzetništvo, obrazovanje)
 Društveni problemi koji pogađaju mlade u mom kraju
 Stavovi mladih iz mog kraja
 Intervjui sa mladima iz mog kraja koji su se istakli kao lideri u različtim
oblastima ili mogu biti uzor drugima
 Zanimljivosti iz mog kraja
Teme koje ne spadaju u ove oblasti nede biti objavljivane, sem u izuetnim
slučajevima, međutim, za to je potrebno da pošaljete adevkatno obrazloženje.
Takođe, molimo vas da ne pišete o političkim temama, jer takve nede biti
objavljivane.
2. Dužina teksta
On-line mediji ne trpe dugačke vesti, te vest ne treba da bude duža od 600 reči, a
optimalno je da to bude između 400 – 500 reči. Intervju može biti duži, ali
maskimalan broj pitanja je 10, dok pojedinačni odgovori ne treba da budu duži od
350 reči.
3. Naslov
U slučaju vesti, naslov treba uvek da bude u formi „Opština – naslov“ (npr. Gornji
Milanovc – Čekid i knjigu u ruke!“). Ukoliko pišete intervju, naslov treba da bude u
formi „Ime i prezime sagovornika – naslov“ (npr. Admir Marovac – Most od flaša i
inspiracije“)
Zapamtite, naslovi su „vrata“ vaših tekstova, potrudite se da budu zanimljivi,
upečatljivi, nesvakidašnji, primamljivi!
www.iSerbia.rs
3. Fotografija
Uz svaku vest poslati fotografiju koja bi je najbolje oslikavala – preporučene
dimenzije 425x300. Fotografija mora biti vodoravna, tj. mora biti 425px po širini, dok
se dužina, tj. druga cifra dobija automatskim podešavanjem (videti upustvo za
prilagođavanje slika u daljem tekstu ovog Uputstva).
Intervju treba da bude upotpunjen sa najmanje jednom fotografijom sagovornika.
Preporučuje se da sagovornik pošalje fotografiju po sopstvenom izboru, preporučene
dimenzije 600X400px (videti upustvo za prilagođavanje slika u daljem tekstu ovog
Uputstva).
4. Pravopis
Tekstovi se pišu latiničnim pismom, uz obaveznu upotrebu svih slova azbuke, a tu pre
svega mislimo na č,d,š,đ,ž. Možete koristiti ekavicu ili ijekavicu.
Imperativ je da poštujete gramatička pravila i pravopis! iSerbia nede lektorisati vaše
radove i zato ih sami morate proveravati – ako je potrebno, pročitajte ih i više puta!
Nemojte nikada zaboraviti da de svaki vaš tekst biti potpisan vašim imenom i
prezimenom, i da de ostati (zauvek) na internetu kao svedočanstvo vašeg rada. Kada
vas neko u bududnosti bude „guglovao“, bilo da se radi o potencijalnom poslodavcu,
agenciji za zapošljavanje, pa i simpatiji, izadi de vaši tekstovi. Samim tim, imate
odgovornost prema sebi da ti tekstovi budu kvalitetni, pismeni i da predstavljaju
najbolju mogudu sliku o vama – na taj način gradite sopstvenu internet reputaciju.
Osim toga, imate odgovornost i prema ljudima i tememama o kojima pišete, prema
vašim sagovornicima, ali i prema vašim čitaocima. Zato redovno konsultujte
dokument „Najčešde pravopisnih greške“, i ne zaboravite da nema te pravopisne
nedoumice koju Gugl ne može da reši!
5. Izvori
Prepisivanje vesti nije dozvoljeno. Upotreba drugih izvora jeste dozvoljena ali ih uvek
morate navesti, odnosno citirati sa tačnim linkom koji nas vodi stranicu „originalne“
vesti (npr. IZVOR: politika.rs). Takođe, uvek proverite tačnost izvora jer na intenetu
kruži veliki broj dezinformacija.
6. Stil i sadržaj
Svako ima svoj individualan stil pisanja. Međutim, od vas očekujemo da svoj stil
uklopite u iSerbia novinarski okvir. U pogledu stila i sadržaja, vaše vesti treba da
zavodolje kriterijume navedene ispod.
a) Kakve vesti su nama potrebne? Vaše vesti treba da budu:

Zanimljive

Aktuelne

Komercijalne
www.iSerbia.rs

Društveno značajne

Inspirativne
 Svima razmljive
Takođe, preporučujemo vam da se u izboru tema fokusirate na one koje pored svoje
aktuelnosti nose i poruku koja ne zastareva, tj. nije vremenski ograničena
b) Svaka vaša vest mora odgovoriti na 6 pitanja. To su:
-
WHO (KO)? Ko je nosilac radnje, ko je nešto uradio?
WHAT (ŠTA)? Šta se dogodilo, šta se desilo, radnja
WHERE (GDE)? Gde se nešto dogodilo, na kom mestu
WHEN (KADA)? Kada se dogodilo, kada je nastala radnja
WHY (ZAŠTO)? Zašto, koji je uzrok radnje
HOW (KAKO)? Kako se nešto dogodilo, na koji način, šta je pozdina
v) Prvo ide najvažnije
Prilikom pisanja vesti treba da se pridržavate sistema obrnute piramide!
Suština sistema obnute piramide je da se činjenice ređaju po značaju, a ne
hronološki! Dakle, napišite prvo najbitnije stvari!
I Šta, Ko, Kada, Gde, Zašto
II Bitni podaci
III Ostalipodaci
g) Izjave i komentari
Podržavamo uzimanje izjava od učesnika, očevidaca, organizatora ili zainteresovanih
pripadnika javnosti (zavisno od teme), kako bi vest bila interesantnija i prijemčivija
čitaocima.
d) Lični stavovi
Lični pečat možete da date svojoj vesti, i najbolje mesto za to su uvod ili zaključak, ili
kroz interesantan naslov, neobičnu strukturu, originalna pitanja i zanimljive
sagovornike. Ipak, kada pišete vest, vaši lični stavovi mogu biti prisutni, ali se
preporučuje da ih bude minimalno – neka umesto vas govore podaci, brojke ili
sagovornici. Jedini izuzetak za to jeste kada pišete kolumnu (na to se ostvaruje pravo
posle 2 meseca rada ocenjenog kao uspešnog). U svakom slučaju, izbegavajte
tendencioznost i subjektivnost prilikom pisanja vesti!
đ) Šta izbegavati?

Korišdenje birokratskog rečnika i uskostručnih termina nepoznatih vedem delu
čitalaca

Gramatičke i pravospisne greške

Duge reči i rečenice

Čestu upotrebu prideva
www.iSerbia.rs

Pasiv

Ponavljanje reči

Pozivanje na juče, ranije, prošlu nedelju

Izrazito književni jezik
e) Ostali saveti za pisanje vesti koje treba uvek da imate na umu:
-
-
Početak: Vesti ne bi trebalo počinjati pitanjem, ali bi je trebalo početi
dobrom, udarnom rečenicom!
Struktura: Pisati po „sistemu fioka“ (urednik, radi skradenja vesti, može da
izvuče neku „fioku“, ali da se kompozicija ne sruši, niti da naruši bilo šta od
njenih glavnih elemenata). Osim toga, ne zaboravite da vaša vest ima jasnu
strukturu – uvod, razradu i zaključak!
Sažetost: „Ako je neku reč mogude izbaciti, uvek je izbaci“ Džorž Orvel
Aktuelnost: Vest je sveža ili ne postoji
Jasnoda: Trudite se da vaša vest prenese informaciju na način da je svi
razumeju
5. Pravila za izradu intervjua
Za početak, predlažemo da pregledate iSerbia rubriku intervjua, Oni inspirušu.
Način: uživo ili putem mejla?
Mi vam preporučujemo da radite intervjue putem mejla, ili da barem sagovorniku
unapred pošaljete pitanja. Na taj način de sagovornik sa više pažnje odgovoriti na
pitanja (ili de imati mogudnost da se pripremi), što znači da dete dobiti bolje
odgovore. To vam takodje dozvoljava da postavljate složenija ili provokativnija
pitanja, kao i ona koja zahtevaju razmišljanje. Osim toga, time štedite sebi vreme jer
ne morate da transkribujete odgovore.
Uvod
Svaki intervju prati i kratak UVOD o sagovorniku, odnosno kratka biografija prožeta
rečenicama koje se odnose na motiv i značaj datog sagovornika pa i same teme za
portal iSerbia. Uvod treba da bude dužine do 250 reči.
Pitanja i odgovori
Pitanja treba da budu precizna, jasna, konkretna, sažeta, a po mogudstvu i originalna!
Maksimalan broj pitanja koji vaš intervju u štampanom obliku može imati je 10.
Maskimalan broj reči u pojedinačnom odgovoru je 250. U slučaju da su odgovori
sagovornika predugački, nemojte se libiti da iste skratite uz neophodnost čuvanja
suštine odgovora.
www.iSerbia.rs
Fotografija
Intervju treba da bude upotpunjen sa najmanje jednom fotografijom sagovornika.
Preporučuje se da sagovornik pošalje fotografiju po sopstvenom izboru, preporučene
dimenzije 600X400px (videti upustvo za prilagođavanje slika u daljem tekstu ovog
Uputstva).
Autorizacija (odobrenje)
Autorizacija intervjua je legitimno pravo sagovornika na proveru i odobrenje onoga
što de se objaviti kao njegova reč. Uvod, koji je lični pečat autora, kao i naslov
intervjua, ne spada u domen autorizacije
Dodatni saveti za pisanje intervjua:
-
Osnovni motiv pri odabiru teme je pre svega aktuelni povod
Izbor teme često diktira i izbor sagovornika, iako se u praksi često javlja
obrnuta situacija (kada su u pitanju javne ličnosti koje su same po sebi tema)
Ne postavljati više pitanja u jednom
Izbegavati ponavljanja (npr – Da li ste, Kako bi, Šta mislite)
Pitanja su uvek u BOLD formi za razliku od odgovora koji su NORMAL
Opšte informacije u vezi Vesti:
- Preporučen broj vesti na mesečnom nivou – 2, uz mogudnost povedanja
ukoliko se ukaže prilika ili želja za to, usled npr. velikog broja zanimljivosti i
značajnih sagovornika iz date opštine
- Svaki tekst de biti potisan imenom i prezimenom autora, uz navod da se vest
objavljuje uz podršku date opštine
www.iSerbia.rs
III Uputstvo za prilagođavanje dimenzija fotografije
Uz svaku vest poslati fotografiju koja bi je najbolje oslikavala – preporučene
dimenzije 425x300px (piksela). Fotografija mora biti vodoravna, tj. mora biti 425px po
širini, dok se dužina, tj. druga cifra dobija automatskim podešavanjem.
Intervju treba da bude upotpunjen sa najmanje jednom fotografijom sagovornika.
Preporučuje se da sagovornik pošalje fotografiju po sopstvenom izboru, preporučene
dimenzije 600X400px.
Primer fotografije:
Uputstvo za prilagođavanje dimenzija fotografije:
Korak 1:
Desnim klikom miša izaberite opciju Open With i izaberite Microsoft Office Picture
Manager.
www.iSerbia.rs
Korak 2:
Kada se otvori program, Microsoft Office Picture Manager, uđite u meni „Picture“ i
izaberite opciju „Resize“
Korak 3:
U polje „Custom width x height“ u prvo polje unesite cifru: 425, u drugo polje unesite
cifru 300. Pogledajte u polje „Size setting summary“ i proverite polje „New size“.
Ukoliko je prva cifra 425, kliknite na dugme OK i sačuvajte sliku sa novim
dimenzijama. Ukoliko prva cifra nije 425, vratite se u polje „Custom width x hight“ i
promenite DRUGU cifru, koju ste prvobitno uneli „300“. Smanjite ili povedajte dok ne
dobijete da je prva cifra u „Size setting summary“ 425.
www.iSerbia.rs
IV Način i tempo predaje tekstova
Gotov tekst u skladu sa dole predloženom i opisanom formom slati na mail
uredništva rubrike „Vesti iz kraja“ - [email protected]
U polju subject dete navesti „VIK – ime vaše opštine“ (npr. VIK – Pančevo)
Dokument dete sačuvati pod imenom „Ime prezime – mesec – redni broj teksta u
tom mesecu“ (npr. „Petar Petrovid – mart – 2“, „Lejla Kurtovid – april – 1“, itd.)
Fotografija se predaje takođe kao attachment, dakle uvek odvojeno od dokumenta.
Vesti dete, posle prvog mejla, slati uvek tako što dete koristiti opciju „reply“.
Molimo vas da na to striktno obratite pažnju jer se u suprotnom može desiti da ne
registrujemo vaš mejl!
Norma? Kao što znate, norma koju je neophodno ispuniti jeste najmanje 2 teksta na
mesečnom nivou. Naravno, možete pisati i mnogo više od toga!
Koji su rokovi za predaju tema i tekstova?
I Prijava tema: Očekujemo od vas da najkasnije do svakog sedmog dana u mesecu
(dakle, do 7. marta, 7. aprila, itd) predložite teme o kojima dete pisati tog meseca.
Urednik de vam poslati link preko kojeg dete teme prijavljivati. Kontaktirademo vas
samo ukoliko teme, iz nekog razloga, nisu odgovarajude. U suprotnom, posle prijave
tema možete slobodno krenuti sa pisanjem tekstova.
II Prijava tekstova: Vaša dva teksta treba da pošaljete mejlom poštujudi sledede
rokove – prvi tekst šaljete najkasnije do 17. dana u mesecu (dakle, 17.marta,
17.aprila, itd), a drugi tekst najkasnije do 28. dana u mesecu. Naravno, možete ih slati
i pre tih datuma, ali ne i posle. Ukoliko pišete više od 2 vesti mesečno, možete ih slati
po sopstvenom tempu.
Važna napomena: Tekstovi koji ne zadovoljavaju redakcijske kriterijume pismenosti,
poštovanja predviđene forme, stila i tematske ažurnosti, ne mogu biti objavljeni.
www.iSerbia.rs
V Forma za predaju tekstova
Tekstovi se predaju u formi „attachmenta“, kao Word dokumenti (.doc).
Font: Times New Roman, 12
Prored: Single
Vesti se predaju uvek upotrebom šablona koji smo vam poslali, fajla “Sablon za
vesti.doc”.
Forma vesti i unos kodova
Naslov: Ovde navedete naslov (obratite pažnju na pravila o pisanju naslova!)
Autor: Ovde navedete vaše ime i prezime
Kategorija: Vest/intervju
Tekst: Unesete Ceo tekst vesti ili intervjua
HTML Kod?
Sajt iSerbia ne prepoznaje bold i italic (zadebljana ili kurziv) iz Worda, i zato, ukoliko
želite da istaknete neku reč ili rečenicu na taj način, morate koristiti HTML kod. Isto
tako, ukoliko želite da stavite link ka nekoj veb-stranici u vašu vest, takođe morate
koristiti html kod. Ne brinite, mnogo je jednostavnije nego što zvuči! :)
a) Kako dobijamo boldiran tekst?
Da biste boldirali određenu reč potrebno je uneti kod ispred i iza željene reči ili
rečenice: <b>reč ili rečenica koju želim da zadebljam</b>.
Primer:
Kod: Želim da <b>OVA</b> reč bude tamnija.
Na sajtu to de biti - Želim da OVA reč bude tamnija.
b) Kako dobijamo italic tekst?
Da biste reč ili rečenicu stavili u kurziv, potrebno je uneti kod ispred i iza željene reči,
rečenice: <i>reč ili rečenica za koju želim da bude kurziv</i>.
Primer:
Kod: Želim da <i>ova i nijedna druga</i> reč bude italic.
Na sajtu to de biti - Želim da ova i nijedna druga reč bude tamnija.
www.iSerbia.rs
c) Kako dobijamo hiper link tekst?
Šta je hiper link? To je ovo. A može biti i više reči koje vode na neki sajt kad kliknete na
njih. Dakle, hiper link je označena reč ili deo teksta koja vas klikom na nju vodi na
internet adresu koju ste unapred zadali.
Da biste imali hiper link, potrebno je uneti kod ispred i iza željene reči, rečenice:
<a href="link internet adrese" target="_new">reč ili recenica koja de se videti na sajtu
i klikom na to se ide na željenu stranicu</a>
Primer:
Kod: Za naš sajt, kliknite <a href="http://www.iserbia.rs" target="_new"> OVDE </a>
Na sajtu to de biti: Za naš sajt, kliknite OVDE.
www.iSerbia.rs
VI Primer vesti u adekvatnoj formi
Naslov: Svet - Pomozi i usreći!
Autor: Aleksandra Miletić
Kategorija: Vest
Situacija nije nova ali se njena oĉigldnost u poslednje vreme sve jasnije kristališe – u
modernom društvu realna moć više je u rukama velikih kompanija nego politiĉkih
struktura a samim tim se i polje njihove aktivnosti preusmerava sa izolovanog
principa sticanja kapitala ka stanju svesti o svojoj ulozi u društvu kao celini i o
sopstvenoj velikoj društvenoj odgovornosti. <b>Velike kompanije moraju se danas
osećati odgovornim ne samo prema svojim zaposlenima već prema celini društva u
kome posluju.</b> Više od izgradnje imidža firme ili liĉnosti ovde je imperativ
osmišljavanje poslovanja na jednom višem nivou od onog koji predstavlja obiĉno
zgrtanje profita – pozicioniranje kao kljuĉnog i odgovornog faktora – jer moć se više
ogleda u dobru koje možemo uĉiniti za druge nego za sebe. <b>Naravno, vi niste
plaćeni da budete moralni. Ali možda je baš to razlog više da budete!</b>
Teško je dok govorimo o ovoj temi ne krenuti od donedavno najbogatijeg ĉoveka na
planeti, ĉoveka ĉije je svrgavanje sa vrha te liste došlo kao pobeda a ne kao poraz.
Naravno, reĉ je o <b>Bilu Gejtsu</b>, vlasniku Microsofta, koji je u jednom trenutku
rešio da trećinu svog nemalog bogatstva donira humanitarnoj organizaciji koju je
osnovao sa svojom suprugom i pruži veliĉanstven primer o humanosti i svesti da
nijedan ĉovek nije ostrvo, da svako udaljeno zvono zvoni upravo za nama.
Iako će uvek biti skeptika i kritiĉara ovakvih gestova, mi ipak verujemo da je Gejtsov
potez jedan od boljih dokaza da pare ljude ne kvare, bar ne sve. Pre bi se moglo reći
da bogatstvo pokazuje pravo lice ĉoveka i da je ono svojevrsni test njegove
humanosti. Govoreći o budućnosti Gejts se poziva na ideju „kreativnog kapitalizma“ i
postavlja izazov ispred svetskih finansijskih giganata.
<b>A kako stvari stoje kod nas? </b>
U Srbiji postoji duga tradicija zadužbinarstva, reĉi neprevodive na ostale svetske
jezike u potpunosti. Zaĉetak te tradicije nalazimo u lozi Nemanjića gde gotovo ne
možemo naći nijednog vladara koji za sobom nije ostavio neku crkvu, bolnicu ili
školu u nasleĊe narodu. Ĉak ni pad Srbije pod Otomansku imperiju nije ovu tradiciju
uspeo da zaustavi u potpunosti iako se ona manifestovala u znatno skromnijim
oblicima. Zajedno sa osloboĊenjem ponovo se budi zadužbinarstvo na ovim
prostorima a njegove rezultate najlakše ćemo sagledati prostom šetnjom kroz glavne
ulice većih gradova u Srbiji. Sava Popović Tekelija, Nikola Spasić, ĐorĊe Vajfert, Ilija
Milosavljević Kolarac, kapetan Miša Atanasijević i nauĉnik Mihajlo Pupin samo su
neka od imena koja se ne mogu zaboraviti zahvaljujući zgradama i fondovima koji su
za njima ostali.
www.iSerbia.rs
Pojam ”biznisa”, ”miliona” i ”milijardi” može dobiti sasvim drugaĉiji i dublji smisao
ukoliko se njihova suština usmeri tamo gde treba - ka ljudima kojima je pomoć
neophodna. NVO iSerbia pisanjem i razmišljanjem na temu Društvene odgovornosti
velikih kompanija daje svoj doprinos, apeluje i promoviše ideju <b>POMOZIUSREĆI, sebe i druge!</b>
Udružimo se i usmerimo našu pažnju i želju za pomoći <b>Igoru Sejmjanoviću</b>,
koji vodi hrabru borbu protiv tumora na mozgu! Više informacija o akciji <b> Help
Igor</b> možete pronaći <a href="http://www.facebook.com/HelpIgor"target="_new">
OVDE</a></font>
www.iSerbia.rs
VII Primer intervjua u adekvatnoj formi
Naslov: Admir Marovac: Most od flaša i inspiracije
Autor: Dragana Vasilijević
Kategorija: Intervju
Mostovi, kako oni koji spajaju obale reka, tako i oni koji spajaju ljude oduvek su
inspirisali umetnike – pisce, slikare, arhitekte. Zbog toga i postoji veliki broj izuzetno
lepih mostova, koje predstavljaju turistiĉke atrakcije velikih gradova. Jedan od takvih
mostova biće kroz nekoliko meseci sagraĊen i u Novom Pazaru. Reĉ je o neobiĉnom
projektu – pešaĉkom mostu od plastiĉnih flaša, ĉiji je idejni tvorac student arhitekture
Admir Marovac. U narednim redovima saznaćete nešto više o ovom kreativnom
mladiću, projektu mosta, ali i grupi talentovanih umetnika objedinjenih pod okrilje
grupe „Atelje 020“.
<b> Šta „Atelje 020“ predstavlja u simboliĉkom a šta u suštinskom smislu? </b>
Posmatrajući Atelje iz ugla simbolike, rekao bih da predstavlja jednu jednostavnu
ideologiju koja se može opisati sloganom: „Zašto kukati na uslove, kad uslove možeš
sam napraviti? Knjigu i ĉekić u ruke!“. Suština našeg koncepta se krije u tome da od
nekorisne stvari napravimo korisnu, pa makar to bila limena konzerva, video spot ili
propali roman. Pored tih prioriteta bavimo se i projektima koji za cilj imaju inovacije,
estetiku, praktiĉnost, edukaciju i funkciju. TakoĊe, Atelje može da pomogne našim
ĉlanovima da ostvare zdrave ciljeve tako što će omogućiti neki vid pokroviteljstva,
kao i pomoć i podršku velike ekipe umetnika.
<b> Koja je pozadina njegovog pokretanja: entuzijam, težnja za kreativnom
razmenom ideja, težnja ka podizanju svesti ili...? </b>
Baš kao što ste i naveli. Nagon koji se zove „kreativnost“ nas je naveo da se
organizujemo. Samim našim radom, objavom radova, mi podstiĉemo razmene ideja
kojima se okoriste svi zajedno sa nama. A kada je reĉ o podizanju svesti, stavio bih to
na vrh lestvice. Jedan od najvećih motiva jeste karijera. Mi želimo da kroz Atelje i
našim aktivnostima obezbedimo sebi mesto u svojim branšama i da to bude
zasnovano na samostalnom radu. TakoĊe, vrlo ĉesto je u pitanju ĉisti entuzijazam.
<b> Za nekoliko meseci „Atelje 020“ puni dve godine. Šta biste izdvojili kao najveća
dostignuća? </b>
Što se tiĉe dostignuća, na prvo mesto bih stavio podršku koju smo zadobili, naĉin na
koji ljudi sagledavaju naš rad. Jako smo zadovoljni i shvatamo to kao vetar u leĊa. Što
se tiĉe konkretnih stvari, zaista imamo dosta uspešnih projekata. Ne bih da nabrajam
sve radove pojedinaĉno, ali zaista na 90% smo ostvarili zadovoljavajuće uspehe. Ali
ako baš moram, izdvojio bih prvo mesto na konkursu za fotografiju <i> „Ramazanski
vakat“ </i>, izlaganje komadnog nameštaja na sajmu nameštaja u Sarajevu koji je
oslovljen kao priznat rad, knjigu poezije <i> „Zejna kao strast“ </i> i kratki
eksperimentalni film <i> „3 sekunde“ </i> i humanitarna akcija za leĉenje jednog
deĉka. Ona je zanimljiva po tome što smo radili posebne modele kutija za prikupljanje
novca, jer su ljudima privlaĉile pažnju, a i grafiĉki dizajn ih je dodatno motivisao.
Ove radove koje sam istakao samo za nijansu izdvajam od drugih.
www.iSerbia.rs
<b> Da li su neki projekti Ateljea dobili konkretnu podršku nadležnih institucija i
koliko vas je to iznenadilo? </b>
Još uvek nismo naišli na saradnju i podršku, izuzev kod organizacije humanitarne
predstave, kada nam je Kulturni centar dao salu Doma оmladine na korišćenje. Kod
nas još uvek ne postoji svest o tome koliko zdrava ideja i ĉista namera može da ode
daleko, već ljudi pomalo razmišljaju na utaban naĉin. Zato nailazimo na poteškoće u
razgovorima za dozvolu gradnje mosta.
<b> Najviše medijske pažnje privukao je projekat pešaĉkog mosta u Novom Pazaru.
Ideje projekta su jasne: iskoristiti flaše za nešto korisno, podići ekološku svest,
izgraditi most kao simbol ujedinjenja, privući turiste u Pazar. Ono što nas zanima je
kada i kako nastaju kreativne ideje ovog tipa? Da li su rezultat trenutne inspiracije,
dužeg razmišljanja ili neĉeg trećeg? </b>
Kao prvo, jako mi je drago što vam je vest o mostu u potpunosti prenela ono što sam
zapravo i hteo da postignem. Da, most treba da nosi poruku o potrebi korišćenja
štetnog otpada, da podigne ekološku svest, da jednostavno pokaže ljudima šta znaĉi
biti ujedinjen, da privuĉe pažnju turista, kao i da otvori nove horizonte u
arhitektonskim rešenjima i ohrabri ostale ambiciozne i talentovane mlade kadrove.
Ideja nije nastala baš jednostavno. Već ste upoznati sa našom koncepcijom rada, pa
samim tim i možete povezati na koji naĉin sam došao do nje. Na prvom mestu je Bog,
jer u bilo kojoj religiji svesno ili nesvesno zagaĊenje okoline je greh. Na drugom
mestu je ljubav prema gradu i arhitekturi. Na trećem mestu je stalna analiza i traženje
novih rešenja kako dopreti do sopstvenog, a i tuĊeg mozga, kako mu preneti poruku,
jer i sami znate da nikakve koristi nema od govora ''ne bacajte smeće u reke''.
Jednostavno sam želeo da ''ne bacajte smeće u reke'' pretoĉim u arhitektonski oblik, i
nadam se da ću uspeti to da ostvarim do zadovoljavajućeg nivoa. Divno je posmatrati
kako ti sugraĊani sa svih strana donose flaše, znajući da su iste mogle zaglaviti u reci.
<b> U jednom od svojih intervjua ste izjavili kako je most samo poĉetak dužeg rada
na promovisanju Novog Pazara i privlaĉenju turista. Ĉime će NP biti "obogaćen" u
narednom periodu? </b>
U planu imamo da nastavimo sa izgradnjom objekata od neobiĉnih materijala, kao što
su novine, flastika, slama, tekstil i mnogi drugi. Jedan od većih poduhvata koji ćemo
uskoro poĉeti da pripremamo jeste projekat <b>Omladinskog grada</b>. U njemu
želimo predstaviti interpretaciju tradicionalne arhitekture naših prostora, a po svojoj
sadržini biće zasigurno od znaĉaja za celu Srbiju, zato što je ovo sredina od izuzetne
istorijske i kulturne važnosti. Najavili smo i projekat <b>Pazarskog tornja</b> i
svakodnevno nam se raĊaju nove i nove ideje. Uglavnom, blistava budućnost nam se
smeši, kao i svoj ambicioznoj omladini.
(...)
www.iSerbia.rs
Download

UPUTSTVO ZA DOPISNIKE