Prvi projekat on-line mentorstva i
razmene znanja sa dijasporom
KONKURS
ZA POLAZNIKE
www.iSerbia.rs
O projektu
Srbija na vezi
Poznato je da Srbiju muči problem odliva mozgova i nedostatka
strucnjaka već više od 20 godina, kao i da srpska dijaspora nije u
dovoljnoj meri među sobom povezana, niti da postoji adekvatna
saradnja i komunikacija između Srbije i dijaspore. Jedino rešenje koje
smo do sada imali priliku da čujemo sadržano je u jednostavnom pozivu
da se stručnjaci iz inostranstva vrate ili da svoj novac ulože u Srbiju.
Međutim, u uslovima teške ekonomske situacije u kojoj se naša država
nalazi, bez razrađene strategije kojom bi se precizno odredilo na koji
način motivisati povratak i ulaganja uspešnih ljudi iz dijaspore, te kako
integrisati naše stručnjake iz inostranstva u domaće tržiste rada, ti
pozivi su samo prazne floskule. Srbija svoju poziciju u savremenom
društvu mora graditi uz pomoć obrazovanih pojedinaca koji će postati
vrhunski stručnjaci u svojim oblastima.
Umesto fokusa na
POVRATAK stučnjaka iz
inostranstva, bez jasnog
plana šta dalje, tragamo
za alternativnim
rešenjima,
usresređujemo se na
RAZMENU, a ZNANJE
shvatamo kao
NAJVREDNIJU
DONACIJU i kao pravi
put za izgradnju bolje
veze dijaspore sa
Srbijom!
Glavni potencijal naše zemlje su njeni mladi obrazovani ljudi posvećeni
radu i usavršanju. Važan korak napred na tom putu mogu pružiti naši
uspešni stučnjaci iz dijaspore koji su svoja znanja sticali, a iskustva i
uspeh gradili u razvijenim društvima.
Izuzetan broj izvanrednih ljudi koji su širom sveta ostvarili značajne
uspehe u raznim poljima – od umetnosti, sporta, novinarstva,
marketinga, finansija, biznisa, preduzetništva... predstavljaju najbolje
ambasadore naše zemlje i svojim znanjem, profesionalizmom,
kreativnošću i upornošću oni šire lepu sliku o Srbiji. Ako su uspeli da
inspirišu svoje sugrađane u inostranstvu, sigurno je da mogu da učine
mnogo više za Srbiju !
U cilju podizanja kapaciteta mladih ljudi, pokret iSerbia uz
podršku Kluba privrednih novinara Srbije i Udruženja za
jugoistĉnu Evropu Univerziteta Oksford pokrenuo je program
«Srbija na vezi» - kao prvi projekat on-line mentorstva i
razmene znanja na realaciji Srbija - Dijaspora. U prvom krugu
projekta, istaknuti struĉnjaci iz privrede, nauke, kulture i
umetnosti sa svih strana sveta biće mentori polaznicima iz
Srbije. Mentorstva će se odvijati u najrazliĉitijim privrednim,
nauĉnim i kulturno-umetniĉkim oblastima, zavisno od
ekspertize prijavljenih mentora i interesa kandidata. Svaki
mentor će imati od jednog do dva polaznika - kandidata starosti
do 30 godina koji su se znanjem, zalaganjem i inovativnošću
istakli kao lideri u svojim oblastima
iSerbia © Sva prava zadržana
Mentorski rad
Uz podršku iskusnih mentora iz inostranstva, mladi stručnjaci iz
privrede imaće više šanse da uspešno razviju svoj posao i
karijeru, uvedu inovativne prakse i načine poslovanja u Srbiju, te
da vremenom stvore nova radna mesta. Mladi naučnici dobiće
priliku da ostvare kontakt i saradnju sa istaknutim kolegama iz
dijaspore i sa njima se konsultuju u vezi svojih ideja, projekata i
istraživačkog rada. Samim projektom «Srbija na vezi» biće
postavljena čvrsta osnova za dalji razvoj kanala trajne razmene i
konstruktivne saradnje između Srbije i dijaspore.
Mentorski rad se odvija 1-na-1 tokom perioda od 6 meseci, putem
interneta (e-mail, audio ili video konferencije, zavisno od izbora
učesnika). Preporuka je da se mentorstva odvijaju na mesečnom
nivou, međutim, to može varirati zavisno od zahteva profesije
svakog mentorskog para do minimuma od jednog mentorstva na
dva meseca.
Mentori će polaznicima preneti najnovija znanja i prakse iz svoje
oblasti, postavljati im problemske zadatke, savetovati ih u pitanjima
karijere, vođenja posla ili naučno-istraživačkog rada, te voditi kroz
proces donošenja odluka. Zadatak mentora nije da daje instrukcije i
rešava probleme umesto polaznika. Uloga polaznika nije da pasivno
sluša i zapisuje. Mentorstvo je dinamičan proces razmene znanja,
interaktivnog učenja i savetovanja koje se oblikuje u odnosu na
osobe koje u njemu učestvuju. Učešće u programu je dobrovoljno i
volontersko.
Prijavi se – postani polaznik prvog
programa on-line mentorstva !
Pročitajte profile mentora na narednim stranama! Ukoliko
želite da produbite svoje znanje ili potražite savet u vezi
svog istraživačkog rada ili karijere u relevantnoj oblasti,
prijavite se za polaznika!
Odaberi mentora,
postani polaznik !
Konkurs je otvoren za
studente završnih godina
fakulteta, apsolvente,
postdiplomce, istraživače i
svršene diplomce koji su
na početku karijere (sa
manje od 5 godina
profesionalnog iskustva u
relevantnoj oblasti),
starosti do 35 godina za
naučna mentorstva, i 30
godina za mentorstva koja
nisu iz oblasti nauke.
Ako želite da postanete
polaznik programa
mentorstva «Srbija na
vezi 2012» pošaljite nam
svoju radnu biografiju kao i
prijavni formular na
[email protected]
Prijavni formular možete
preuzeti OVDE.
iSerbia © Sva prava zadržana
Ko su mentori?
•
•
•
•
•
•
•
Kardiovaskularna medicina
Neuro-onkologija
Molekularna biologija
Hemija
Matematika
Nanotehnologije
Menadžment međunarodnih
naučnih projekata
•
•
•
•
Analiza rizika
Finansije
Strateško i poslovno
planiranje
Bankarstvo (tržišta kapitala)
Medijska istraživanja i analize
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medijska ekonomija i
menadžment
Zdravstveni
menadžment
Društveno organizovanje
Diplomatija i lobiranje
Programiranje i razvoj
softvera
Opšta psihologija
Ekonomija
Politička sociologija
Metodologija socioloških
istraživanja
Profili mentora
NAUKA
Oblast mentorstva: Kardiovaskularna medicina (biohemija i metabolizam); kardiovaskularna
fosfoenergetika, eksperimentalni modeli srčane insufijencije – biohemijski mehanizmi
dr DUNJA AKSENTIJEVIĆ (Univerzitet Oksford, V. Britanija)
Obrazovanje: Ph.D. Srčani metabolizam, Univerzitet Hull, V. Britanija
B.Sc. Biomedicinske nauke, University of Hull, V. Britanija
Pozicije: British Heart Foundation Postdoctoral Research Fellow, Katedra za kardiovaskularnu
medicinu, Univerzitet Oksford
Stipendiary Lecturer in Biochemistry, Christ Church College, Univerzitet Oksford
Non-Stipendiary Lecturer in Physiology, Oriel College, Univerzitet Oksford
Za punu biografiju Dunje Aksentijević, kliknite ovde.
Oblast mentorstva: Neuro-onkologija, molekularna biologija maligne ćelije, neuro-imunologija,
anti-tumorske terapije, savremene laboratorijske metode
dr IVANA DOKIĆ (Nemaĉki centar za izuĉavanje raka – DKFZ, Hajdelberg, Nemaĉka)
Obrazovanje: Ph.D. (Dr. rer. nat),, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Univerzitet Ruperto
Carola, Hajdelberg
BSc, Molekularna biologija i fiziologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicije:
Post-Doc, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Univerzitet Ruperto Carola, Hajdelberg
Mentor, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Univerzitet Ruperto Carola, Hajdelberg

2007 - 2008, stažista, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Hajdelberg
Za punu biografiju Ivane Dokić, kliknite ovde
Oblast mentorstva: Molekularna biologija. neurobiologija, molekularna osnova
neurodegenerativnih bolesti (Alzhajmerova bolest), mitohondrijalna fiziologija
NINA KRAKO (Scuola Normale Superiore, Piza, Italija)
Obrazovanje: BSc, Msc Molekularna biologija, Univerzitet u Novom Sadu
Pozicije: Doktorant, Neurobiologija, Scuola Normale Superiore, Piza, Italija
Istraživač, European Brain Research Institute, Rim, Italija

2008, Istraživač,Centar za biomolekularnu medicinu i farmakologiju, Medicinski univerzitet, Beč

2008, Istraživač, Cambridge Cell Network, Novi Sad
Za punu biografiju Nine Krako, kliknite ovde.
iSerbia © Sva prava zadržana
Profili mentora
NAUKA
Oblast mentorstva: Hemija (sinteticka neorganska i organometalna hemija)
dr DRAŠKO VIDOVIĆ (Nanyang Technological University, Singapur)
Obrazovanje: Ph. D., Neorganska hemija, Univerzitet u Teksasu
B.Sc., Neorganska hemija, Simon Fraser University, Vankuver
Pozicije:
Vanredni profesor, Nanyang Technological University, Singapur

2007-2010, Postdoctoral Research Fellow, Univerzitet Oxford

2008-2010, Predavač, St. John’s College, Univerzitet Oxford
Za punu biografiju Draška Vidovića, kliknite ovde.
Oblast mentorstva: Matematika (Algebra)
dr DUŠKO BOGDANIĆ (ETH, Cirih, Švajcarska)
Obrazovanje: Ph. D. Matematika, Univerzitet Oksford
M.Phil. Matematika, Univerzitet u Novom Sadu
BSc, Matematika i informatika, Univerzitet u Banja Luci
Pozicije:
Marie Curie Postdoctoral Research Fellow, Odeljenje za matematiku, ETH Cirih
Vanredni profesor , PMF, Univerzitet u Banja Luci
Za punu biografiju Duška Bogdanića, kliknite ovde.
Oblast mentorstva: Bežične komunikacione tehnologije, RF i mikrotalasno inženjerstvo
dr DRAŠKO DRAŠKOVIĆ (Universidad Politécnica de Madrid, Španija)
Obrazovanje:
Ph.D. Electrical Engeneering, Westminster, London, V. Britanija
Pozicije:
Marie Curie Fellow, Universidad Politécnica de Madrid, Španija
Predavač, Universidad Politécnica de Madrid, Španija
Za punu biografiju Draška Draškovića, kliknite ovde.
iSerbia © Sva prava zadržana
Profili mentora
NAUKA
Oblast mentorstva: Molekularna biologija (imunologija). Apliciranje za projekte EU i
menadžment međunarodnih naučnih projekata.
dr IVANA MATIĆ (Rim, Italija)
Obrazovanje: Ph.D., Univerzitet Tor Vergata, Rim, u okviru projekta “TRACKS - Uloga
transglutaminaza u patologiji, dijagnostici i terapiji”
BSc, Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
Pozicije: Istraživač senior i rukovodilac laboratorije za istraživanje i razvoj, biofarmaceuska
start-up kompanija „Atrahasis S.r.l“ Rim, Italija

2010-2011: Post-doc, Univerzitet Diderot, odsek INSERM U740 Pariz, projekat Marija
Kiri Organizacije Evropske Komisije “NOTCHIT – Notch signalling u razvicu i patologiji”

2008-2010: Istraživač saradnik, projekat „Uloga autofagije u patogenezi tuberkuloze“,
Nacionalni Institut za infektivne bolesti “Lazzaro Spallanzani”, Rim
Za punu biografiju Ivane Matić, kliknite ovde.
Oblast mentorstva: Psihologija
SONJA JANKOVIĆ (Adelejd, Australija)
Obrazovanje: Master Kliničke psihologije, Univerzitet u Adelejdu, Australija
Pozicije:
Psiholog, Taylored Psychology (privatna praksa), klinička procena i tretman niza poremećaja
mentalnog zdravlja (depresija, anksioznost, samopouzdanje, poremećaji sna, rešavanje konflikta)

2011, Tutor, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Adelejdu, Australija

2011, Provisional Psychologist, Families South Australia pri Vladi Južne Australije

2011, Provisional Psychologist, Eastern Community Mental Health pri Vladi Južne Australije
Za punu biografiju Sonje Janković, kliknite ovde.
iSerbia © Sva prava zadržana
Profili mentora
DRUŠTVENE NAUKE
Oblast mentorstva: Ekonomija (ekonomska politika, energetska politika, ekonomija klimatskih
promena, monetarna politika, ekonomski rast i razvoj)
DARKO JUS (Univerzitet Ludwig Maximilians, Minhen, Nemaĉka)
Obrazovanje: Diplom Kaufmann (M.A. Business Administration), Univerzitet Paderborn, Nemačka
Pozicije: Generalni sekretar, European Economic Advisory Group (EEAG), CESifo GmbH, Minhen
Istraživač, Center for Economic Studies (CES), Univerzitet Ludwig Maximilians, Minhen
Doktorant, Munich Graduate School of Economics (MGSE)
Za punu biografiju Darka Jusa, kliknite ovde.
Oblast mentorstva: Politička sociologija, etnicki sukobi, nacionalizam, metodologija socioloskih
istrazivanja
dr ĐORĐE STEFANOVIĆ (Saint Mary’s University, Halifaks, Kanada)
Obrazovanje: Ph. D., M.A., Sociologija, Univerzitet u Torontu
B.A. (Hons), Sociology, Simon Fraser University, Vancouver, Canada
Pozicije: Vanredni profesor, Odeljenje za sociologiju i kriminologiju, Saint Mary’s Univerzitet,
Halifaks, Kanada

2008 – 2010, Visiting Postdoctoral Research Fellow, Nuffield College, Odeljenje za političke
nauke i međunarodne odnose, Oxford Univerzitet, V. Britanija
Za punu biografiju ĐorĎa Stefanovića, kliknite ovde.
iSerbia © Sva prava zadržana
Profili mentora
NENAUĈNA MENTORSTVA
KONSALTING
ANALIZA RIZIKA
Mal Božić (London, Velika Britanija)
Trenutna pozicija: Director - Operations and risk products, Aegis Advisory, London
Oblast mentorstva: Konsalting, analiza rizika, strateško i poslovno planiranje
Obrazovanje: Management, PwC Business Diploma, London Business School

Računovodstvo (profesionalna kvalifikacija), Institute of Chartered Accountants, Australia

Postdiplomska diploma, Politička ekonomija, University of Sydney

B.A. Business, University of Technology Sydney
Prethodno profesionalno iskustvo: 2010 – 2012, Assistant Director - Risk Products, Aegis Advisory

2008 – 2010, Menadžer, PricewaterhouseCoopers, London

2007 – 2008, Senior Consultant, PricewaterhouseCoopers, London

2005 – 2007, Senior Consultant, PricewaterhouseCoopers, Sidnej
Za punu biografiju Mala Božića, kliknite ovde
FINANSIJE
Petar Marković (London, Velika Britanija)
Trenutna pozicija: Analyst in Controllers Modeling, Goldman Sachs, London
Oblast mentorstva: Finansije, bankarstvo i informatika
Oblast specijalizacije: Finansije (verifikacija cena energetskih proizvoda, metala i sirovina;
menadžment tržišnog rizika), bankarstvo (tržišta kapitala) i informatika (programiranje)
Obrazovanje: MSc Ekonomija i kvantitativne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Bsc Informatika i Računarstvo, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Prethodno profesionalno iskustvo: 2010, Summer analyst, Goldman Sachs, London

2008 – 2009, Regionani menadžer, Jupiter Travel, Beograd

2005 – 2009, Freelance veb-administrator
Za punu biografiju Petra Markovića, kliknite ovde
Profili mentora
KONSALTING
MEDIJI
Mirjana Milošević (Pariz, Francuska)
Trenutna pozicija: Senior Consultant, Program za razvoj medija, World Association of Newspapers
and News Publishers, WAN-IFRA. Pariz
Oblast mentorstva: Mediji (medijska istraživanja i analize, medijska ekonomija i menadžment,
mediji u zemljama u razvoju)
Obrazovanje: M.A. Komunikologija, Westminster University, London
B.A. Ekonomija i marketing, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Profesionalno iskustvo:

2008 – 2010, Zamenik direktora, Razvoj i sloboda medija, World Association of Newspapers
and News Publishers, WAN-IFRA. Pariz

2006 – 2008, Direktor, Media Centar Beograd

2004 – 2006, Istraživač-saradnik, Institut za društvene nauke, Centar za političke nauke i
istraživanje javnog mnjenja, Beograd

Konsultant za BIRN, MDLF, OSI, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)...
Za punu biografiju Mirjane Milošević, kliknite ovde.
ZDRAVSTVO. DRUŠTVENO ORGANIZOVANJE.
Predrag Stojiĉić (Univerzitet Harvard, Boston, SAD)
Trenutna pozicija: Visiting fellow, Center for Public Health Leadership, Harvard School of Public Health
Saradnik istrazivac, Hauser center for Nonprofit organizations, Kennedy School of Government
Oblast mentorstva: Zdravstvo, Zdravstveni menadžment i politika, Društveno organizovanje
Obrazovanje: MD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
MPH, Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston
Profesionalno iskustvo:

2010 – 2011, Menadžer, Serbia Health Project, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

2011, Teaching fellow, Harvard Kennedy School (kurs: Leadership organising and change)

2009 – 2010, Direktor istraživanja, United Nationas Population Fund, Beograd

2000 – 2005, Predsednik i izvršni direktor, Omladina JAZASA

Konsultant za Smart kolektiv, Fond za zdravstveno osiguranje Srbije, UNICEF...
Za punu biografiju Predraga Stojčića, kliknite ovde.
.
iSerbia © Sva prava zadržana
Profili mentora
DIPLOMATIJA i LOBIRANJE
Ana Milošević Tassone (Brisel, Belgija)
Oblast mentorstva: Rad sa srpskom dijasporom, Imigracija i Integracija, javna diplomatija, regionalna i
prekogranična saradnja, EU fondovi, EU lobiranje, EU Affairs
Obrazovanje: Dottore, Fakultet za političke nauke, Universita degli studi, Padova, Italija
Pozicije:
Direktor i ko-osnivač, Federacija gradova i regiona jugo-istočne Evrope, Brisel
Delegat, Skupština dijaspore i Srba u regionu, Ministarstvo za dijasporu RS
Predsednik i osnivač, European Development Centre, Italija
Lobista, Evropski parlament, Brisel

2008 – 2011, Direktor, Srpski institut za javnu diplomatiju

2006 – 2008, Grants director, Foundation for young orphans, Uganda

2004 – 2006, Junior expert EU funded projects, Eurocert, Srbija
Za punu biografiju Ane Milošević Tassone, kliknite ovde.
.
RAZVOJ SOFTVERA
Ĉedomir Rebić (London, Velika Britanija)
Trenutna pozicija: Senior Software Engineer, Accenture UK Ltd, V. Britanija
Oblast mentorstva: Razvoj softvera i programiranje
Oblast specijalizacije: Objektno orijentisano i konkurentno programiranje korišćenjem C++
programskog jezika
Obrazovanje: MSc Elektrotehnika i računarstvo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
Prethodno profesionalno iskustvo:

2009 – 2011, Senior Software Engineer, Nokia UK Ltd, V. Britanija

2006 – 2009, Senior Software Developer, Symbian Software Ltd, V. Britanija

2004 – 2005, Software Developer, Openwave Systems Ltd, V. Britanija

2000 – 2004, Software Developer, Institute of Information Technology “MicronasNIT LLC”
Za punu biografiju Čedomira Rebića, kliknite ovde.
iSerbia © Sva prava zadržana
O udruženju
iSerbia
Udruženje iSerbia je pokret mladih stručnjaka iz Srbije i
inostranstva koji su okupljeni oko zajedničkih ciljeva:






Podizanje kapaciteta mladih stručnjaka iz Srbije za razvoj
uspešne karijere ili pokretanje sopstvenog posla
Promocija uspešnih mladih ljudi u Srbiji
Pružanje podrske našim ljudima u inostranstvu da se
zaposle ili pokrenu sopstveni posao u Srbiji
Povezivanje preduzetnika, stručnjaka i institucija u Srbiji sa
dijasporom
Edukovanje zainteresovanih korisnika o inovativnim
načinima privređivanja, razvijanja biznisa, unapređenja
rada u različiitm sektorima, i pružanje podsticaja
umrežavanju i saradnji
Rasvetljavanje kontroverznih i kompleksnih društvenoekonomskih tema i pravnih akata na jednostavan a stručan
način
Više o našem radu možete saznati na
www.iSerbia.rs
www.facebook.com/iSerbia
iSerbia © Sva prava zadržana
Projekat Srbija na vezi pokreće
Udruženje iSerbia u saradnji sa
Klubom privrednih novinara Srbije i
Udruženjem za jugoistočnu Evropu Univerziteta Oksford
Projekat podržali:
www.iSerbia.rs
iSerbia, Dr Zorana Đinđica 35a, 11000 Beograd – Srbija
+381 11 7557 097, [email protected]
Download

Pismo za polaznike sa profilima mentora