MİKRODALGA FIRIN
Model: SMH207ZSB-PA0C0E
Kullanıcı El Kitabı
Lütfen fırının kurulumu ve çalıştırılmasından önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Fırınınızın etiketinde bulunan SERİ NUMARASI’nı aşağıdaki boşluğa yazın ve bu bilgiyi
ileride başvurmak üzere saklayın.
SERİ NUMARASI
YÜKSEK SEVİYEDE MİKRODALGA ENERJİSİNE
MARUZ KALMAYI ENGELLEMEK İÇİN
ALINACAK ÖNLEMLER
1. Lütfen makineyi kapısı açıkken çalıştırmayın çünkü bu zararlı mikrodalga
enerjisine maruz kalmanızla sonuçlanabilir. Güvenlik kilitlerini bozmamanız ya da
değiştirmemeniz önem arz eder. .
2. Fırının ön yüzü ve fırın kapağı arasına herhangi bir nesne koymayın ve sızdırma
yüzeyleri üzerinde toz ya da temizlik maddesi artıklarının birikmesini engelleyin.
3. Hasar görmüş fırınları kullanmayın. Fırın kapağının kapalı durumda olması ve
aşağıdakilerden herhangi birinde bir hasar bulunmaması özellikle önemlidir:
a. Kapı (bükülmüş)
b. Menteşe ve sürgüler (kırık veya gevşek)
c. Kapı contaları ve conta yüzeyleri
4. Fırın, uygun niteliklerdeki servis personeli dışında hiç kimse tarafından
ayarlanmamalı veya tamir edilmemelidir.
İÇİNDEKİELR
YÜKSEK SEVİYEDE MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ENGELLEMEK İÇİN
ALINACAK ÖNLEMLER ....................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI....................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
ÖZELLİKLER .......................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
MONTAJ ................................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
RADYO PARAZİTİ .................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
MİKRODALGA PİŞİRME İLKELERİ ....................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TOPRAKLAMA TALİMATLARI ............................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE ................................................ Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
MUTFAK ALETLERİ REHBERİ .............................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
PARÇA İSİMLERİ ................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
KONTROL PANELİ................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Güç/Eylem Selektörü ...................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Zamanlayıcı Düğmesi ..................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Mikrodalga Pişirme.......................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
KULLANIM.............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TEMİZLİK VE BAKIM ............................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Elektrikli aletleri kullanırken temel güvenlik
talimatlarına uygun olarak hareket edilmelidir.
Bu talimatlardan bazıları aşağıda yer
almaktadır:
²
UYARI: Yanık, elektrik çarpması, yangın
yaralanma ve yüksek seviyede mikrodalga
enerjiye maruz kalma gibi risklerin
azaltılması
için
aşağıdaki
talimatları
uygulayınız:
²
1.
2.
3.
4.
5.
6.
²
²
Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları
okuyunuz. .
Cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan
kullanım
amacına
uygun
olarak
kullanınız.
Bu
cihazda
aşındırıcı
kimyasallar veya aşındırıcı buharlar
kullanmayınız. Bu tip fırınlar özellikle
yiyeceklerin ısıtılması, pişirilmesi ve
kurutulması
için
tasarlanmıştır.
Endüstriyel uygulamalar ve laboratuar
uygulamalarında kullanılamaz.
Fırını boşken çalıştırmayınız.
Bu cihazı kablosunda veya fişinde bir
hasar meydana gelmişse, uygun şekliyle
çalışmıyorsa veya düşürülmüş ya da
hasar görmüşse çalıştırmayınız. Elektrik
kablosu hasarlı durumda ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek adına, üretici, yetkili
servis veya benzer şekilde yetkili
kişilerce değiştirilmelidir.
UYARI: Çocukların fırını gözetim
olmaksızın
kullanmasın,
yalnızca
cihazın kullanımına ilişkin yeterli bilgiyi
almış oldukları, böylece cihazı güvenli
bir şekilde kullanabildikleri ve yanlış
kullanımın zararlarını anladıklarından
emin olduğunuz takdirde izin verin.
Fırın boşluğunda meydana gelebilecek
yangın riskini azaltmak için::
Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda
ısıtıyorsanız, tutuşma olasılığına karşı
sık sık fırını kontrol edin.
Kâğıt ve plastik poşetlerin tel bağlarını,
torbaları fırına yerleştirmeden önce
çıkartın.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Duman oluşumu gözleniyorsa, cihazı
kapatın ya da fişten sökün ve alev
tehlikesini önlemek için kapağı kapalı
tutun.
Fırın boşluğunu depolama amacıyla
kullanmayın. Kâğıt ürünleri, kap-kacak
ya da yiyecekleri fırın kullanılmadığı
esnada fırın boşluğunda bırakmayın.
UYARI: Sıvı veya diğer yiyecekler,
patlama olasılığına karşı kapalı kaplarda
ısıtılmamalıdır.
İçeceklerin
mikrodalgada
ısıtılması
kaynamadan
kaynaklanan
püskürmelerin,
gecikmeli
olarak
meydana gelmesine neden olabilir. Bu
nedenle
kap
tutulurken
dikkatli
olunmalıdır.
Yiyecekleri fırında kızartmayınız. Sıcak
yağ fırın parçaları ve kaplara zarar
verebilir, hatta deride yanıklara neden
olabilir.
Kabuklu yumurtalar ve bütün haldeki
haşlanmış yumurtalar ısıtma sona
erdiğinde
dahi
patlama
tehlikesi
barındırdıklarından,
mikrodalga
fırınlarda ısıtılmamalıdır.
Patates, bütün kabak, elma ve kestane
gibi kalın kabuklu yiyeceklerin üzerini
pişirmeden önce deliniz.
Yanık oluşmasını engellemek için,
biberon ve bebek kavanozlarının içeriği,
kullanımdan
önce
karıştırılıp
çalkalanmalı ve sıcaklık kontrolü
yapılmalıdır.
Mutfak aletleri, ısıtılmış yemeklerden
geçen ısı dolayısıyla çok sıcak olabilir.
Bu kapları tutmak için mutfak eldiveni
kullanmak gerekebilir.
Isıtmada kullanılacak mutfak aletleri,
mikrodalga fırında kullanıma uygun
olduklarından emin olmak üzere kontrol
edilmelidirler.
UYARI: Yetkili/eğitimli kişiler dışında
herhangi
bir
kişinin,
mikrodalga
enerjisine maruz kalmayı engellemekle
görevli
herhangi
bir
kapağın
çıkarılmasını gerektiren bir bakım veya
tamir işine kalkışması tehlikelidir.
16. Bu ürün, Grup 2 sınıfı B ISM cihazıdır.
Tüm ISM cihazlarını (Endüstriyel,
Bilimsel ve Tıbbi) kapsayan Grup 2’nin
tanımı
kapsamında,
radyo-frekans
enerjisinin kontrollü olarak oluşturulduğu
ve çeşitli maddeler üzerinde yapılacak
işlemler için elektromanyetik radyasyon
şeklinde
kullanıldığı
cihazlar
ve
elektro-erozyon cihazları yer alır. B sınıfı
cihazlar ise ev tipi kuruluşlarda ve
doğrudan alçak gerilim güç kaynağı
şebekelerine
bağlı
kuruluşlarda
kullanılmaya uygundur.
17. Bu cihaz, fiziksel, duygusal ve zihinsel
becerileri düşük seviyedeki ya da
deneyim ve bilgisi bulunmayan kişilerce
(çocuklar
dahil),
güvenliklerinden
sorumlu kişinin aletin kullanımına ilişkin
talimat
ve
gözetimi
olmaksızın
kullanılmamalıdır.
18. Çocuklar, cihazla oynamamaları için
gözetim altında tutulmalıdır
19. Mikrodalga fırın yalnızca kendi ayakları
üstünde kullanılmalıdır. .
20. WARNING: Fırını, mutfak ocaklarının ya
da diğer türden ısı yayan cihazların
üzerine kurmayın. Bu türden bir durum,
fırına zarar verebilir ve bu zarar garanti
kapsamına dâhil edilmez.
21. Erişilebilir yüzey çalışma esnasında
sıcak olabilir.
22. Mikrodalga
fırın
dolap
içine
konulmamalıdır.
23. Cihaz çalışırken, kapağın dış yüzeyi
ısınabilir.
24. Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin
sıcaklığı yüksek olabilir.
25. Cihaz,
duvara
sayalı
vaziyette
yerleştirilmelidir.
26. Bu cihaz çocuklar tarafından ya da
fiziksel, duygusal ve zihinsel becerileri
düşük seviyedeki ya da deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişilerce (çocuklar
dahil), güvenliklerinden sorumlu kişinin
aletin kullanımına ilişkin talimat ve
gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.
27. Çocuklar
cihazla
oynamalarının
engellenmesi
için
gözetime
tabi
tutulmalıdır.
28. UYARI: Kapak ve kapak contaları
hasarlıysa, fırın, yetkili kişi tarafından
tamiri yapılmadan kullanılmamalıdır.
29. Talimatlar, cihazın harici bir zamanlayıcı
ve ayrı bir uzaktan kumanda sistemi
tarafından
çalıştırılmak
üzere
tasarlanmadığını belirtmelidir.
30. Mikrodalga fırın, yalnızca ev kullanımı
içindir, ticari amaçla kullanılamaz.
31. Hava sirkülâsyonunun gerçekleşmesi
için duvar ile cihaz arasına gereken
minimum mesafeyi koyan, arka ve yan
yüzeylerdeki mesafe tutucularını asla
çıkarmayınız.
32. Oluşabilecek hasarların önüne geçmek
adına, cihazı hareket ettirmeden önce
döner tablayı sabitleyiniz.
33. Dikkat: Cihazın tamir veya bakımının
uzman olmayan kişilerce yapılması
tehlikelidir, çünkü bu durum, mikrodalga
radyasyona karşı koruma sağlayan
kapakların çıkarılmasını gerektirir. Buna,
elektrik kablosu ve aydınlatmanın
değiştirilmesi de dâhildir. Bu gibi
durumlarda,
cihazı
servis
merkezlerimize gönderiniz.
34. Mikrodalga fırın yalnızca yiyeceklerin
buzunun çözülmesi, pişirilmesi ve
buharla pişirilmesi maksadıyla kullanılır.
35. Isıtılmış yemekleri çıkarırken eldiven
kullanınız.
36. Dikkat! Sarılmış folyoları ve kapakları
açarken buhar çıkışı olabilir.
37. Bu cihaz 8 yaşından büyük çocuklar
tarafından ve cihazın güvenli bir şekilde
kullanılmasına ilişkin gerekli gözetim ve
talimatları
almış
olup,
muhtemel
tehlikelerin farkında oldukları takdirde
fiziksel, duygusal ve zihinsel becerileri
düşük seviyedeki ya da deneyim ve
bilgisi
bulunmayan
kişilerce
kullanılabilir. Çocukların
cihazla
oynaması engellenmelidir. Temizlik ve
kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olup
denetlenmedikleri müddetçe, çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
38. Eğer duman yayılıyorsa, cihazı kapatın
ya da fişten çekin; duman yayılımını
önlemek için kapağı kapalı tutun.
ÖZELLİKLER
Giriş gücü:
230V~50Hz, 1200W(Mikrodalga)
Çıkış gücü:
700W
Çalışma Frekansı:
2450MHz
Dış Boyutlar:
262mm(H)×452mm(W)×335mm(D)
Fırın Boşluğu Boyutları:
198mm(H)×315mm(W)×297mm(D)
Fırın Kapasitesi:
Kompakt 20 Litre
Homojen pişirme:
Döner Tabla Sistemi
Net Ağırlık:
Yaklaşık 12 kg
KURULUM
1.
2.
3.
4.
Kapağın iç tarafındaki tüm ambalajların
çıkarılmış olduğundan emin olun.
WARNING: Fırını, yanlış hizalanmış
veya bükülmüş kapak, hasarlı kapak
contaları ve sızdırmazlık yüzeyleri, kırık
veya gevşek kapak menteşeleri ve
mandalları, fırın boşluğunda veya
kapağında herhangi bir ezilme türünden
hasarların olup olmadığını anlamak için
kontrol ediniz. Bir hasar olması
durumunda fırını çalıştırmayınız ve
yetkili servis personeline başvurunuz.
Fırını, kendi ağırlığını ve içinde
pişirilebilecek en ağır yiyeceğin ağırlığını
kaldırabilecek, düz ve sabit bir zemin
üzerine yerleştirilmelidir.
Fırını ısı, rutubet ve yüksek nem
bulunan yerlere veya yanıcı maddelerin
5.
6.
7.
yakınına koymayınız.
Doğru bir şekilde çalışabilmesi için
fırının yeterli seviyede hava akımı
alması sağlanmalıdır. Fırının üstünde
20cm, arkasında 10 cm ve her iki yanda
da 5 cm boşluk kalacak şekilde
yerleştiriniz. Cihaz üzerinde mevcut
bulunan açıklıkları kapatmayınız ve
engellemeyiniz.
Fırın
ayaklarını
çıkarmayınız.
Cam tabla, döner halka ve mil olmaları
gereken pozisyonlarda değillerse, fırını
çalıştırmayınız.
Elektrik
kablosunun
hasarsız
olduğundan;
fırının
altında
kalmadığından veya sıcak ya da keskin
bir yüzeyle temas etmediğinden emin
olunuz.
8.
Acil durumlarda cihazın fişini kolaylıkla
çıkarabilmek
için,
piriz
kolayca
9.
ulaşılabilir olmalıdır.
Fırını dışarıda kullanmayınız.
RADYO PARAZİTİ
Mikrodalga fırının çalıştırılması radyo,
televizyon ya da benzeri cihazlarınızda
parazite neden olabilir.
Parazit oluşması gibi bir durum söz
konusuysa, aşağıdaki önlemlerin alarak
paraziti
azaltabilir
ya
da
ortadan
kaldırabilirsiniz:
1. Fırın kapağı ve sızdırma yüzeylerini
temizleyiniz.
2.
3.
4.
5.
Radyo ve televizyon alıcı anteninin
yönünü değiştirin.
Alıcının
yerini
dikkate
alarak,
mikrodalga fırının konumunu değiştirin.
Mikro dalga fırını alıcıdan uzaklaştırın.
Mikrodalga fırını farklı bir prize takın,
böylece fırın ve alıcı farklı devre
parçaları üzerinde yer alacaktır.
MİKRODALGA PİŞİRME İLKELERİ
1.
2.
3.
Yemeği dikkatlice düzenleyin. En kalın
bölgeler tabağın dışına doğru gelecek
şekilde yerleştirin.
Pişirme süresini takip edin. Belirtilen en
kısa zaman boyunca pişirin, eğer ihtiyaç
duyuluyorsa pişirmeye devam edin.
Fazla pişmiş yiyecekler duman çıkışına
neden olabilir veya alev alabilir.
Pişirilecek yemeklerin üzerini kapatın.
Kapaklar sıçramaları önler ve yemeğin
eşit biçimde pişmesine yardımcı olur.
4.
5.
Tavuk ve hamburger gibi yiyeceklerin
pişmesini hızlandırmak için, mikrodalga
pişirme esnasında, gıdaları bir kez
çevirin. Rostolar gibi büyük ebatlı
yiyecekler en az iki defa çevrilmelidir.
Köfte gibi gıdaları, pişirme süresinin
yarısındayken, hem yukarıdan aşağıya
hem de tabağın ortasından kenarlara
doğru
olacak
şekilde
yeniden
düzenleyin.
TOPRAKLAMA TALİMATLARI
Bu cihaz topraklanmış olmalıdır. Bu fırın,
topraklama teli ve topraklama fişi bulunan bir
kabloya sahiptir. Bu fiş, doğru yerleştirilmiş
ve topraklanmış bir duvar prizine takılmalıdır.
Elektriğin kısa devre yapması gibi bir
durumda, elektrik akımına bir çıkış kablosu
sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.
Yalnızca fırın tarafından kullanılan ayrı bir
devre önerilir.
Yüksek gerilim kullanımı
tehlikelidir ve yangına ya da fırının hasar
görmesine sebep olan diğer kazalara yol
açabilir.
UYARI:
Topraklama
fişinin
yanlış
kullanılması elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Not:
1. Topraklama ve elektrik talimatlarına
ilişkin herhangi bir sorunuz olursa, lütfen
yetkili bir elektrikçiye ya da servis
çalışanına danışınız.
2. Üretici ya ad satıcı, elektrik bağlantı
işlemlerinin
uygun
şekilde
gözlenmemesi
sonucu
oluşacak
herhangi bir fırın hasarı ya da kişisel
yaralanmada sorumluluk kabul etmez.
Ana kablodaki teller aşağıda verilen koda
Mavi= NÖTR
uygun olarak renklendirilmiştir:
Kahverengi = ELEKTRİK YÜKLÜ
Yeşil ve Sarı = TOPRAK
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Eğer fırın çalışmıyorsa:
1. Fırının güvenli bir şekilde fişi takılı olup
olmadığını kontrol edin. Eğer değilse, fişi
prizden çıkartın, 10 saniye kadar
bekleyin, fişi güvenli bir şekilde tekrar
takın.
2. Devre
sigortasının
yanmış
olup
olmadığını ve ana devre kesici anahtarın
ne durumda olduğunu kontrol edin. Eğer
bunlar uygun şekilde çalışıyor gibi
3.
4.
gözüküyorsa, başka bir aleti takarak
prizin çalışıp çalışmadığını deneyin.
Kontrol
panelinin
doğru
programlandığından ve zamanlayıcının
ayarlandığından emin olun.
Kapağın, kapak emniyet kilit sistemiyle
birlikte güvenli olarak kapandığından
emin olun. Aksi takdirde, mikrodalga
enerjisi fırına girmeyecektir.
EĞER YUKARIDAKİLERİN HİÇBİRİ DURUMU DÜZELTMİYORSA, YETKİLİ BİR
TEKNİSYENLE İLETİŞİME GEÇİN. FIRIN AYARLARINI VE TAMİRİNİ KENDİ BAŞINIZA
YAPMAYI DENEMEYİN.
MUTFAK ALETLERİ REHBERİ
1. Mikrodalga fırında kullanılacak bir mutfak eşyası için ideal materyal, mikrodalgayı
geçirebiliyor olmalıdır. Bu, enerjinin kaptan geçip, yiyeceği ısıtmasını sağlar.
2. Mikrodalga, metale nüfuz edemez. Bu nedenle metal kaplar veya metal kaplamalı yemek
takımları kullanılmamalıdır.
3. Mikrodalga pişirme esnasında geri dönüştürülmüş kâğıt ürünleri kullanmayınız, bu
ürünler kıvılcım ve/veya yangınlara neden olabilecek küçük metal parçalar içerebilir.
4. Kare/dikdörtgen kaplarda, kabın köşelerinde kalan yemekler fazla pişebileceğinden;
bunlar yerine yuvarlak/oval kapları kullanmanız önerilir.
5. Alüminyum folyodan imal edilen ince şeritler, aşırı pişmeyi önlemekte kullanılabilir. Ancak
çok fazla kullanmamaya dikkat edine ve folyo ile fırın boşluğu arasında 1inçlik (2.54cm) bir
mesafe bırakın.
Aşağıdaki liste, doğru mutfak eşyalarını seçmenize yardımcı olacak genel bir kılavuzdur:
PİŞİRME ARAÇLARI
MİKRODALG
A
Isıya Dayanıklı Cam
Evet
Isıya Dayanıklı Olmayan Cam
Hayır
Isıya Dayanıklı Seramik
Evet
Mikrodalgada Kullanılabilir Plastik Kap
Evet
Kâğıt Havlu
Evet
Metal Tepsi
Hayır
Metal Raf
Hayır
Alüminyum Folyo ve Folyo Kaplar
Hayır
PARÇA İSİMLERİ
1. Kapı
Emniyet
Sistemi
2. Fırın Penceresi
3. Döner Tabla Silindiri
4. Kapı Açma Butonu
5. Kontrol Paneli
6. Dalga Kılavuzu
7. Cam Tabla
Kilit
KONTROL PANELİ
Kontrol paneli, iki adet işlev operatöründen
oluşur: bir zamanlayıcı düğmesi ve bir güç
düğmesi.
GÜÇ SEVİYESİ/EYLEM SELEKTÖRÜ
Bu operatör düğmesini, pişirme gücü seviyesini
seçmek için kullanın. Bu, pişirmeyi başlatmak
için atacağınız ilk adımdır.
ZAMANLAYICI DÜĞMESİ
Bu düğme, pişirme başına 30 dakikaya kadar
dilediğiniz pişirme süresini başparmağınızı
döndürerek kolayca seçebilmenizi sağlayan
görüntülü zamanlama ayarları sunuyor.
MİKRODALGA İLE PİŞİRME
Kusursuz bir mikrodalga ile pişirme için, eldeki
işe en iyi uyanını seçmek üzere altı farklı güç
seviyesi bulunmaktadır.
Güç seviyesi, düğme saat yönünde çevrildikçe
artar.
Güç
seviyeleri
aşağıdaki
gibi
sınıflandırılabilir.
Motor Gücü
Açıklama
1
100%
YÜKSEK
2
85%
ORTA YÜKSEK
3
66%
ORTA
4
48%
ORTA DÜŞÜK
5
40%
BUZ ÇÖZME
6
17%
DÜŞÜK
KULLANIM
Pişirmeyi başlatmak için,
1.
Yemeği fırına yerleştirin ve kapağı kapatın.
2.
Uygun güç seviyesini seçmek için Güç
Selektörü’nü çevirin.
3.
Pişirme süresini seçmek için Zamanlayıcı
Düğmesi’ni çevirin.
NOT:
Zamanlayıcı döndürdükten hemen sonra, fırın
çalışmaya başlayacaktır.
zamanlayıcıyı önce 2 dakikayı geçecek şekilde
çevirin, ardından doğru zamana gelmesi için
geri çevirin.
DİKKAT:
Ayarlanmış
pişirme
süresinin
bitmesinde önce yemeği fırından çıkarmışsanız
ya da fırın kullanılmıyorsa, zamanlayıcıyı her
zaman sıfır pozisyonuna getiriniz. Pişirme
esnasında fırını durdurmak için, kapak bırakma
tuşuna basın ya da kapağı kolundan tutarak
açın.
2 dakikadan az bir süreyi seçmek için,
TEMİZLİK VE BAKIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temizlemeden önce fırını kapatın ve fişi
duvar prizinden çıkarın.
Fırının içini temiz tutun. Fırın duvarlarına
yiyecek sıçraması veya sıvı dökülmesi
durumunda, nemli bir bezle siliniz. Fırın
çok kirlenmişse, çok aza deterjan
kullanabilirsiniz. Sprey ve diğer sert
temizleyicileri kullanmaktan kaçının, bu tip
temizleyiciler kapak yüzeyini lekeleyebilir,
çizebilir veya matlaştırabilir.
Dış yüzeyler nemli bezle silinmelidir. Fırın
içindeki
işletim
parçalarının
hasar
görmesini engellemek için, havalandırma
deliklerine suyun havalandırma deliklerine
sızmasına izin vermeyin.
İki taraftaki kapak ve camları, kapak
contaları ve birleştirme parçalarını sık sık
nemli bezle silerek dökülmüş ve sıçramış
kalıntılardan
kurtulun.
Aşındırıcı
temizleyici kullanmaktan kaçının.
Kontrol
panelinin
ıslanmasına
izin
vermeyin. Yumuşak ve nemli bir bez
vasıtasıyla temizleyin. Kontrol panelini
temizlerken, fırının yanlışlıkla çalışmaya
başlamasını engellemek için kapağı açık
bırakın.
Fırın kapağının içinde veya dış çevresinde
buhar birikirse, yumuşak bir bezle silin.
Mikrodalga
fırının
yüksek
nem
koşullarında çalışması, bu durumun
oluşmasına neden olabilir. Böyle bir
durumun yaşanması normaldir.
Bazen temizlik esnasında cam tablayı
çıkarmak gerekebilir. Tepsiyi deterjanlı
sıcak suda veya bulaşık makinesinde
yıkayın.
8. Aşırı gürültü oluşmasını engellemek için
döner halkayı ve fırın zeminini düzenli
olarak temizleyin. Sadece yumuşak bir
deterjanla fırının alt yüzeyini silin. Silindir
halka hafif deterjanlı suda veya bulaşık
makinesinde yıkanabilir. Döner halkayı
fırın boşluğu tabanından temizlemek üzere
çıkardıktan
sonra
doğru
yere
yerleştirdiğinizden emin olun.
9. Fırında oluşan kokuları gidermek için,
mikrodalgada kullanılabilir derin bir
kâsenin içine su ve limon suyuyla limon
kabuğu koyun. Kaseyi 5 dakika süreyle
mikrodalga fırında ısıtın. Düzgünce silin ve
yumuşak kuru bir bezle kurulayın.
10. Fırın ışığını değiştirmek gerekiyorsa, ışığı
değiştirmek için lütfen ilgili perakende
satış bayisine danışın.
11. Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve
yiyecek kalıntılarından arıtılmalıdır. Fırını
temiz tutmamak yüzeyde bozulmaya
neden olabilir. Bu da cihazın ömrünün
kısalmasına ve muhtemel tehlikelere yol
açar.
12. Lütfen cihazı ev atıklarının toplandığı çöp
kutularına atmayın. Cihaz belediyelerce
sağlanan özel imha merkezlerince imha
edilmelidir.
7.
Download

Kullanma Kılavuzu