Mikrodalga Fırın
Microwave Oven
AUTO
g
KULLANIM KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
İTHALATÇI FİRMA
Kumtel Dayanıklı Tüketim Mal. Plas. San. ve Tic. A.Ş.
Kumtel House - HoldApp. Ind. & Comm. Co.
İTHALATÇI ADRES / IMPORTERADRESS
HEAD OFFICE: Büyük Hendek Cad. No:89 80020
Şişhane / İSTANBUL / TÜRKİYE
FACTORY : Organize Sanayi Bölgesi / TÜRKİYE
İMALATÇI FİRMA
GUANGDONG GALANZ MICROWAVE OVEN AND ELECTRICAL APPLIANCES
MANUFACTURING CO. LTD. NO:25 RONGGUİ NAN ROAD RONGGUİ SHUNDE
FOSHAN GUANGDONG CHİNA (528305)
Lütfen fırının kurulumu ve çalıştırılmasından önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.
Fırınınızın etiketinde bulunan SERİ NUMARASI’NI aşağıdaki boşluğa yazın ve bu bilgiyi ileride başvurmak üzere saklayın.
SERİ NUMARASI
Please read these instructions carefully before installing and operating the oven.
Record in the space below the SERIAL NO. found on the nameplate on your oven and retain this information for future reference.
SERIAL NO.
YÜKSEK SEVİYEDE MİKRODALGA ENERJİSİNE
MARUZ KALMAYI ENGELLEMEK İÇİN
ALINACAK ÖNLEMLER
Lütfen makineyi kapısı açıkken çalıştırmayın çünkü bu zararlı mikrodalga enerjisine
maruz kalmanızla sonuçlanabilir. Güvenlik kilitlerini bozmamanız ya da değiştirmemeniz
önem arz eder. .
2. Fırının ön yüzü ve fırın kapağı arasına herhangi bir nesne koymayın ve sızdırma
yüzeyleri üzerinde toz ya da temizlik maddesi artıklarının birikmesini engelleyin.
3. Hasar görmüş fırınları kullanmayın. Fırın kapağının kapalı durumda olması ve
aşağıdakilerden herhangi birinde bir hasar bulunmaması özellikle önemlidir:
a. Kapı (bükülmüş)
b. Menteşe ve sürgüler (kırık veya gevşek)
c. Kapı contaları ve conta yüzeyleri
4. Fırın, uygun niteliklerdeki servis personeli dışında hiç kimse tarafından ayarlanmamalı
veya tamir edilmemelidir.
1.
İÇİNDEKİLER
YÜKSEK SEVİYEDE MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ENGELLEMEK İÇİN ALINACAK
ÖNLEMLER ...............................................................................................................................................2
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI ..........................................................................................................3
ÖZELLİKLER .............................................................................................................................................5
KURULUM ................................................................................................................................................. 5
RADYO PARAZİTİ ......................................................................................................................................6
MİKRODALGA PİŞİRME İLKELERİ............................................................................................................6
TOPRAKLAMA TALİMATLARI ................................................................................................................. 6
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE .....................................................................................................................7
MUTFAK ALETLERİ REHBERİ...................................................................................................................7
PARÇA İSİMLERİ....................................................................................................................................... 8
KONTROL PANELİ .....................................................................................................................................9
FIRIN KONTROLLERİ NASIL AYARLANIR ...............................................................................................10
TEMİZLİK VE BAKIM.................................................................................................................................12
1
TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Elektrikli aletleri kullanırken temel güvenlik talimatlarına uygun olarak hareket edilmelidir. Bu
talimatlardan bazıları aşağıda yer almaktadır:
UYARI: Yanık, elektrik çarpması, yangın yaralanma ve yüksek seviyede mikrodalga enerjiye maruz kalma
gibi risklerin azaltılması için aşağıdaki talimatları uygulayınız:
1. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz. .
2. Cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanınız. Bu cihazda
aşındırıcı kimyasallar veya aşındırıcı buharlar kullanmayınız. Bu tip fırınlar özellikle yiyeceklerin
ısıtılması, pişirilmesi ve kurutulması için tasarlanmıştır. Endüstriyel uygulamalar ve laboratuar
uygulamalarında kullanılamaz.
3. Fırını boşken çalıştırmayınız.
4. Bu cihazı kablosunda veya fişinde bir hasar meydana gelmişse, uygun şekliyle çalışmıyorsa veya
düşürülmüş ya da hasar görmüşse çalıştırmayınız. Elektrik kablosu hasarlı durumda ise, bir tehlike
oluşmasını önlemek adına, üretici, yetkili servis veya benzer şekilde yetkili kişilerce değiştirilmelidir.
5. UYARI: Çocukların fırını gözetim olmaksızın kullanmasın, yalnızca cihazın kullanımına ilişkin yeterli
bilgiyi almış oldukları, böylece cihazı güvenli bir şekilde kullanabildikleri ve yanlış kullanımın
zararlarını anladıklarından emin olduğunuz takdirde izin verin.
6. Fırın boşluğunda meydana gelebilecek yangın riskini azaltmak için::
″
Yiyecekleri plastik veya kağıt kaplarda ısıtıyorsanız, tutuşma olasılığına karşı sık sık fırını kontrol
edin.
″
Kâğıt ve plastik poşetlerin tel bağlarını, torbaları fırına yerleştirmeden önce çıkartın.
″
Duman oluşumu gözleniyorsa, cihazı kapatın ya da fişten sökün ve alev tehlikesini önlemek için
kapağı kapalı tutun.
″
Fırın boşluğunu depolama amacıyla kullanmayın. Kâğıt ürünleri, kap-kacak ya da yiyecekleri fırın
kullanılmadığı esnada fırın boşluğunda bırakmayın.
7. UYARI: Sıvı veya diğer yiyecekler, patlama olasılığına karşı kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
8. İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması kaynamadan kaynaklanan püskürmelerin, gecikmeli olarak
meydana gelmesine neden olabilir. Bu nedenle kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.
9. Yiyecekleri fırında kızartmayınız. Sıcak yağ fırın parçaları ve kaplara zarar verebilir, hatta deride
yanıklara neden olabilir.
10. Kabuklu yumurtalar ve bütün haldeki haşlanmış yumurtalar ısıtma sona erdiğinde dahi patlama
tehlikesi barındırdıklarından, mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır.
11. Patates, bütün kabak, elma ve kestane gibi kalın kabuklu yiyeceklerin üzerini pişirmeden önce
deliniz.
12. Yanık oluşmasını engellemek için, biberon ve bebek kavanozlarının içeriği, kullanımdan önce
karıştırılıp çalkalanmalı ve sıcaklık kontrolü yapılmalıdır.
13. Mutfak aletleri, ısıtılmış yemeklerden geçen ısı dolayısıyla çok sıcak olabilir. Bu kapları tutmak için
mutfak eldiveni kullanmak gerekebilir.
14. Isıtmada kullanılacak mutfak aletleri, mikrodalga fırında kullanıma uygun olduklarından emin olmak
üzere kontrol edilmelidirler.
15. UYARI: Yetkili/eğitimli kişiler dışında herhangi bir kişinin, mikrodalga enerjisine maruz kalmayı
engellemekle görevli herhangi bir kapağın çıkarılmasını gerektiren bir bakım veya tamir işine
kalkışması tehlikelidir.
16. Bu ürün, Grup 2 sınıfı B ISM cihazıdır. Tüm ISM cihazlarını (Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi) kapsayan
2
Grup 2’nin tanımı kapsamında, radyo-frekans enerjisinin kontrollü olarak oluşturulduğu ve çeşitli
maddeler üzerinde yapılacak işlemler için elektromanyetik radyasyon şeklinde kullanıldığı cihazlar
ve elektro-erozyon cihazları yer alır. B sınıfı cihazlar ise ev tipi kuruluşlarda ve doğrudan alçak
gerilim güç kaynağı şebekelerine bağlı kuruluşlarda kullanılmaya uygundur.
17. Bu cihaz, fiziksel, duygusal ve zihinsel becerileri düşük seviyedeki ya da deneyim ve bilgisi
bulunmayan kişilerce (çocuklar dâhil), güvenliklerinden sorumlu kişinin aletin kullanımına ilişkin
talimat ve gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.
18. Çocuklar, cihazla oynamalarının engellenmesi için gözetime tabi tutulmalıdır.
19. Mikrodalga fırın yalnızca kendi ayakları üstünde kullanılmalıdır. .
20. WARNING: Fırını, mutfak ocaklarının ya da diğer türden ısı yayan cihazların üzerine kurmayın. Bu
türden bir durum, fırına zarar verebilir ve bu zarar garanti kapsamına dâhil edilmez.
21. Erişilebilir yüzey çalışma esnasında sıcak olabilir.
22. Mikrodalga fırın dolap içine konulmamalıdır.
23. Cihaz çalışırken, kapağın dış yüzeyi ısınabilir.
24. Cihaz çalışırken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
25. Cihaz, duvara sayalı vaziyette yerleştirilmelidir.
26. Bu cihaz çocuklar tarafından ya da fiziksel, duygusal ve zihinsel becerileri düşük seviyedeki ya da
deneyim ve bilgisi bulunmayan kişilerce (çocuklar dahil), güvenliklerinden sorumlu kişinin aletin
kullanımına ilişkin talimat ve gözetimi olmaksızın kullanılmamalıdır.
27. Çocuklar cihazla oynamalarının engellenmesi için gözetime tabi tutulmalıdır.
28. UYARI: Kapak ve kapak contaları hasarlıysa, fırın, yetkili kişi tarafından tamiri yapılmadan
kullanılmamalıdır.
29. Talimatlar, cihazın harici bir zamanlayıcı ve ayrı bir uzaktan kumanda sistemi tarafından çalıştırılmak
üzere tasarlanmadığını belirtmelidir.
30. Mikrodalga fırın, yalnızca ev kullanımı içindir, ticari amaçla kullanılamaz.
31. Hava sirkülasyonunun gerçekleşmesi için duvar ile cihaz arasına gereken minimum mesafeyi koyan,
arka ve yan yüzeylerdeki mesafe tutucularını asla çıkarmayınız.
32. Oluşabilecek hasarların önüne geçmek adına, cihazı hareket ettirmeden önce döner tablayı
sabitleyiniz.
33. Dikkat: Cihazın tamir veya bakımının uzman olmayan kişilerce yapılması tehlikelidir, çünkü bu
durum, mikrodalga radyasyona karşı koruma sağlayan kapakların çıkarılmasını gerektirir. Buna,
elektrik kablosu ve aydınlatmanın değiştirilmesi de dâhildir. Bu gibi durumlarda, cihazı servis
merkezlerimize gönderiniz.
34. Mikrodalga fırın yalnızca yiyeceklerin buzunun çözülmesi, pişirilmesi ve buharla pişirilmesi
maksadıyla kullanılır.
35. Isıtılmış yemekleri çıkarırken eldiven kullanınız.
36. Dikkat! Sarılmış folyoları ve kapakları açarken buhar çıkışı olabilir.
37. Cihazın çocuklara yakın alanlarda kullanımında, sorumlu kişiler / gözetmenler olmalıdır. Sorumlu kişiler
olmaksızın, fiziksel ve zihinsel bakımdan engelli ya da bilgi ve deneyim noksanı olan kişilerin (çocuklar ve
yaşlılar dahil) cihazı kullanmalarına izin verilmemelidir. Bu cihazın, 8 yaş ve üzerindeki çocuklar; zihinsel,
fiziksel engelli veya bilgi, deneyim noksanı olan kişiler tarafından kullanılmasına ancak gözetmenler eşliğinde veya ürünün güvenli şekilde kullanımı hakkında verilen talimatları ve oluşabilecek tehlikeleri anlamaları
şartıyla izin verilmelidir.
38. Duman yayılıyorsa, cihazı kapatın ya da fişten çekin; duman yayılımını önlemek için kapağı kapalı
tutun.
3
ÖZELLİKLER
Güç Tüketimi:
Güç Çıkışı:
Çalışma Frekansı:
230V~240V~50Hz, 1200W (Mikrodalga)
700W
2450MHz
Dış Boyutlar:
Fırın Boşluğu Boyutları:
Fırın Kapasitesi:
304mm(Yükseklik)×452mm(En)×390mm(Derinlik)
198mm(Yükseklik)×315mm(En)×329mm(Derinlik)
Kompakt 20Litre
Homojen pişirme:
Net Ağırlık:
Döner Tabla Sistemi
Yaklaşık 12 kg
KURULUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kapağın iç tarafındaki tüm ambalajların çıkarılmış olduğundan emin olun.
WARNING: Fırını, yanlış hizalanmış veya bükülmüş kapak, hasarlı kapak contaları ve sızdırmazlık
yüzeyleri, kırık veya gevşek kapak menteşeleri ve mandalları, fırın boşluğunda veya kapağında
herhangi bir ezilme türünden hasarların olup olmadığını anlamak için kontrol ediniz. Bir hasar olması
durumunda fırını çalıştırmayınız ve yetkili servis personeline başvurunuz.
Fırını, kendi ağırlığını ve içinde pişirilebilecek en ağır yiyeceğin ağırlığını kaldırabilecek, düz ve sabit
bir zemin üzerine yerleştirilmelidir.
Fırını ısı, rutubet ve yüksek nem bulunan yerlere veya yanıcı maddelerin yakınına koymayınız.
Cam tepsi, döner halka ve mil olmaları gereken pozisyonlarda değillerse, fırını çalıştırmayınız.
Elektrik kablosunun hasarsız olduğundan; fırının altında kalmadığından veya sıcak ya da keskin bir
yüzeyle temas etmediğinden emin olunuz.
Acil durumlarda cihazın fişini kolaylıkla çıkarabilmek için, piriz kolayca ulaşılabilir olmalıdır.
Fırını dışarıda kullanmayınız.
RADYO PARAZİTİ
Mikrodalga fırının çalıştırılması radyo, televizyon ya da benzeri cihazlarınızda parazite neden olabilir.
Parazit oluşması gibi bir durum söz konusuysa, aşağıdaki önlemlerin alarak paraziti azaltabilir ya da
ortadan kaldırabilirsiniz:
1. Fırın kapağı ve sızdırma yüzeylerini temizleyiniz.
2. Radyo ve televizyon alıcı anteninin yönünü değiştirin.
3. Alıcının yerini dikkate alarak, mikrodalga fırının konumunu değiştirin.
4
4.
5.
Mikro dalga fırını alıcıdan uzaklaştırın.
Mikrodalga fırını farklı bir prize takın, böylece fırın ve alıcı farklı devre parçaları üzerinde yer
alacaktır.
MİKRODALGA PİŞİRME İLKELERİ
1.
2.
3.
4.
5.
Yemeği dikkatlice düzenleyin. En kalın bölgeler tabağın dışına doğru gelecek şekilde yerleştirin.
Pişirme süresini takip edin. Belirtilen en kısa zaman boyunca pişirin, eğer ihtiyaç duyuluyorsa
pişirmeye devam edin. Fazla pişmiş yiyecekler duman çıkışına neden olabilir veya alev alabilir.
Pişirilecek yemeklerin üzerini kapatın. Kapaklar sıçramaları önler ve yemeğin eşit biçimde
pişmesine yardımcı olur.
Tavuk ve hamburger gibi yiyeceklerin pişmesini hızlandırmak için, mikrodalga pişirme esnasında,
gıdaları bir kez çevirin. Rostolar gibi büyük ebatlı yiyecekler en az iki defa çevrilmelidir.
Köfte gibi gıdaları, pişirme süresinin yarısındayken, hem yukarıdan aşağıya hem de tabağın
ortasından kenarlara doğru olacak şekilde yeniden düzenleyin.
TOPRAKLAMA TALİMATLARI
Bu cihaz topraklanmış olmalıdır. Bu fırın, topraklama teli ve topraklama fişi bulunan bir kabloya sahiptir.
Bu fiş, doğru yerleştirilmiş ve topraklanmış bir duvar prizine takılmalıdır. Elektriğin kısa devre yapması
gibi bir durumda, elektrik akımına bir çıkış kablosu sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır. Yalnızca
fırın tarafından kullanılan ayrı bir devre önerilir. Yüksek gerilim kullanımı tehlikelidir ve yangına ya da
fırının hasar görmesine sebep olan diğer kazalara yol açabilir.
UYARI: Topraklama fişinin yanlış kullanılması elektrik çarpmasına neden olabilir.
Not:
1. Topraklama ve elektrik talimatlarına ilişkin herhangi bir sorunuz olursa, lütfen yetkili bir elektrikçiye
ya da servis çalışanına danışınız.
2. Üretici ya ad satıcı, elektrik bağlantı işlemlerinin uygun şekilde gözlenmemesi sonucu oluşacak
herhangi bir fırın hasarı ya da kişisel yaralanmada sorumluluk kabul etmez.
Ana kablodaki teller aşağıda verilen koda uygun olarak renklendirilmiştir:
Yeşil ve Sarı = TOPRAK
Mavi= NÖTR
Kahverengi = ELEKTRİK YÜKLÜ
5
SERVİSİ ARAMADAN ÖNCE
Eğer fırın çalışmıyorsa:
1. Fırının güvenli bir şekilde fişi takılı olup olmadığını kontrol edin. Eğer değilse, fişi prizden çıkartın, 10
saniye kadar bekleyin, fişi güvenli bir şekilde tekrar takın.
2. Devre sigortasının yanmış olup olmadığını ve ana devre kesici anahtarın ne durumda olduğunu
kontrol edin. Eğer bunlar uygun şekilde çalışıyor gibi gözüküyorsa, başka bir aleti takarak prizin
çalışıp çalışmadığını deneyin.
3. Kontrol panelinin doğru programlandığından ve zamanlayıcının ayarlandığından emin olun.
4. Kapağın, kapak emniyet kilit sistemiyle birlikte güvenli olarak kapandığından emin olun. Aksi
takdirde, mikrodalga enerjisi fırına girmeyecektir.
EĞER YUKARIDAKİLERİN HİÇBİRİ DURUMU DÜZELTMİYORSA, YETKİLİ BİR TEKNİSYENLE
İLETİŞİME GEÇİN. FIRIN AYARLARINI VE TAMİRİNİ KENDİ BAŞINIZA YAPMAYI DENEMEYİN
.
MUTFAK ALETLERİ REHBERİ
1. Mikrodalga fırında kullanılacak bir mutfak eşyası için ideal materyal, mikrodalgayı geçirebiliyor
olmalıdır. Bu, enerjinin kaptan geçip, yiyeceği ısıtmasını sağlar.
2. Mikrodalga, metale nüfuz edemez. Bu nedenle metal kaplar veya metal kaplamalı yemek takımları
kullanılmamalıdır.
3. Mikrodalga pişirme esnasında geri dönüştürülmüş kâğıt ürünleri kullanmayınız, bu ürünler kıvılcım
ve/veya yangınlara neden olabilecek küçük metal parçalar içerebilir.
4. Kare/dikdörtgen kaplarda, kabın köşelerinde kalan yemekler fazla pişebileceğinden; bunlar yerine
yuvarlak/oval kapları kullanmanız önerilir.
5. Alüminyum folyodan imal edilen ince şeritler, aşırı pişmeyi önlemekte kullanılabilir. Ancak çok fazla
kullanmamaya dikkat edine ve folyo ile fırın boşluğu arasında 1inçlik (2.54cm) bir mesafe bırakın.
Aşağıdaki liste, doğru mutfak eşyalarını seçmenize yardımcı olacak genel bir kılavuzdur:
PİŞİRME ARAÇLARI
Isıya Dayanıklı Cam
Isıya Dayanıklı Olmayan Cam
Isıya Dayanıklı Seramik
Mikrodalgada Kullanılabilir Plastik
Kap
Kâğıt Havlu
Metal Tepsi
Metal Raf
Alüminyum Folyo ve Folyo Kaplar
6
MİKRODALGA
Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Hayır
PARÇA İSİMLERİ
AUTO
g
1. Kapı Emniyet Kilit Sistemi
2. Fırın Penceresi
3. Dalga Yönlendirici (Lütfen dalga yönlendiriciyi kaplayan mika levhayı çıkarmayınız)
4. Döner Tabla Silindiri
5. Cam Tepsi
6. Kontrol Paneli
7
KONTROL PANELİ

MENÜ İŞLEM EKRANI

Pişirme süresi, güç, işlem göstergeleri ve saat
görüntülenir.

MİCRO. (MİKRO)

Mikrodalga pişirme gücünü ayarlamak için bu
tuşa bir kaç kez dokunun. .

CLOCK TIME (SAAT ZAMANI)

Fırın
dokunun.

saatini
ayarlamak
için
bu
düğmeye
WEİ.ADJ. (AĞIRLIK AYARLARI)

Pişireceğiniz yiyeceğin ağırlığını veya porsiyon
sayısını seçmek için bu tuşa dokunun.

AUTO DEF. (OTOMATİK BUZ ÇÖZME)

Yiyeceğin ağırlığına bağlı olarak yiyeceğin
buzunu çözme (defrost) işlemini gerçekleştirmek için
bu tuşa dokunun.
AUTO
g

SPEED DEF. (HIZLI BUZ ÇÖZME)

Sizin gireceğiniz zaman süresince yiyeceğin
buzunu çözme işlemini gerçekleştirmek için bu tuşa
dokunun.

MULTİ STAGE COOKİNG (ÇOK AŞAMALI
PİŞİRME)

Çok aşamalı pişirme programını seçmek için bu
tuşa dokunun.

TİME/MENU (ZAMAN/MENÜ)

Pişirme zamanını ayarlamak için kadranı çevirin.

Pişirme menüsünü seçmek için döndürün.

START (BAŞLAT)

Pişirme programını başlatmak için bu tuşa
dokunun.

STOP/CANCEL (DURDUR/İPTAL)

Ayarları iptal etmek veya bir pişirme programı
8
seçmeden önce fırını başlangıç ayarlarına getirmek
için bu tuşa basın.

Pişirmeyi geçici bir süreyle durdurmak için bu
tuşa bir kez veya pişirmeyi tamamen iptal etmek için
bu tuşa iki kere basın.

Bu tuş ayrıca çocuk emniyet kilidini ayarlamak
için kullanılır.
FIRIN KONTROLLERİ NASIL AYARLANIR
FIRIN AYARLARI ESNASINDAKİ UYARI SESLERİ
BİR UYARI SESİ: Fırın giriş kabul eder.
İKİ UYARI SESİ: Fırın giriş kabul etmez Kontrol edin ve tekrar deneyin. .
MICRO.
Pişirme Gücü
(MİKRO.)
DİJİTAL SAATİN AYARLANMASI
tuşuna basma
Fırın saatini 8.30’a ayarlamak istediğinizi
sayısı
varsayalım.
1 kere
100%
Saati 12‘lik veya 24’lük saat döngülerinden
2 kere
80%
birine ayarlamak için, cihaz bekleme (standby)
3 kere
60%
modundayken, CLOCK (SAAT) tuşuna art arda
4 kere
40%
basın.
5 kere
20%
6 kere
0
1. TIME/MENU (ZAMAN/MENÜ) kadranını 8
Örneğin, 1 dakika süreyle %60 mikrodalga
sayısını gösterecek şekilde çevirin.
gücünde
pişirme
yapmak
istediğinizi
2. CLOCK (SAAT) tuşuna basın.
varsayalım.
3. Dakikayı ayarlamak için TIME/MENU
1. Güç seviyesini seçmek için MİCRO.
(ZAMAN/MENÜ) kadranını ekran 8:30’u
(MİKRO.) tuşuna art arda basın.
gösterene kadar çevirin.
4. Ayarları kaydetmek için CLOCK (SAAT)
2. TIME/MENU (ZAMAN/MENÜ) kadranını
tuşuna basın.
1:00’a getirin.
Not: Pişirme esnasında saati kontrol etmek
3. START (BAŞLAT) tuşuna basın.
için CLOCK (SAAT) tuşuna bir defa
Not:
basabilirsiniz.
1. Pişirme esnasında MICRO. (MİKRO)
tuşuna basarak pişirme gücünü kontrol
MİKRODALGA PİŞİRME
edebilirsiniz.
Mikrodalga pişirme için en uzun pişirme süresi
2. Pişirme/buz çözme süresi dolduktan sonar,
60 dakikadır; Güç seviyesini MİCRO tuşuna
fırın sinyal verecektir ve ekranda
basarak seçebilirsiniz.
“End”(Son) yazısı görünecektir, Başka bir
9
pişirme işlemine başlamadan önce,
ekrandaki
yazıyı
silmek
için
STOP/CANCEL (DURDUR/İPTAL) tuşuna
basın veya fırın kapağını açın.
HIZLI BUZ ÇÖZME
Fırın, girmiş olduğunuz zamana göre,
yiyeceğin buzunu hızlı bir şekilde çözebilir.
Karidesin
buzunu
çözmek
istediğiniz
varsayalım..
1. Buzu çözülecek olan karidesi fırına
yerleştirin ve kapağı kapatın. .
2. SPEED DEF. (HIZLI BUZ ÇÖZME) tuşuna
bir defa basın.
3. TIME/MENU (ZAMAN/MENÜ) kadranını
pişirme süresini ayarlamak için çevirin.
4. START (BAŞLAT) tuşuna basın.
HIZLI BAŞLATMA
Bu özellik, fırını hızlıca başlatmanızı sağlar. En
uzun pişirme süresi 12 dakikadır. Cihaz
bekleme modundayken, pişirme süresini
ayarlamak için START (BAŞLAT) tuşuna hızlı
bir şekilde arka arkaya basın; fırın derhal tam
güç kapasitesinde çalışmaya başlayacaktır.
OTOMATİK BUZ ÇÖZME ( DEFROST)
Fırın, girmiş olduğunuz yiyecek ağırlığına bağlı
olarak yiyeceğin buzunu çözme (defrost)
işleminin gerçekleşmesine izin verir. Ağırlık bir
kere programlandıktan sonar, zaman ve buz
çözme gücü otomatik olarak ayarlanır. Yiyecek
ağırlıkları 100gramdan 1800 grama kadar
değişebilir.
600 gramlık karidesin buzunu çözmek
istediğinizi varsayalım.
1. Buzu çözülecek olan karidesi fırına
yerleştirin ve kapağı kapatın.
2. AUTO DEF. (OTOMATİK BUZ ÇÖZME)
tuşuna bir defa basın.
3. Turn the TIME/MENU (ZAMAN/MENÜ)
kadranını 600gramlık ağırlık seçmek için
çevirin.
4. START (BAŞLAT) tuşuna basın.
Not:
Buz çözme süresinin 2/3’üne
gelindiğinde sistem duraklayacak ve size
yiyeceği çevirmenizi hatırlatmak için sinyal
verecektir; bunu yaptıktan sonar buz çözme
işlemini sürdürmek için START (BAŞLAT)
tuşuna basın.
ÇOK AŞAMALI PİŞİRME
Bazı yemek tarifleri, buz çözme ve farklı güç
seviyeleri içeren çok aşamalı bir pişirme
program ayarlamayı gerektirebilir. Aşağıdaki
örnek, böyle bir programı ayarlamak için
gereken adımları gösterir.
1. Hızlı buz çözme programını seçin.
2. MULTI
STAGE
COOKING
(ÇOK
AŞAMALI PİŞİRME) tuşuna dokunun.
3. Mikrodalga-pişirme programını seçin.
4. MULTI
STAGE
COOKING
(ÇOK
AŞAMALI PİŞİRME) tuşuna tekrar
dokunun.
5. Muhtemelen daha düşük güç seviyesine
ayarlı başka bir mikrodalga pişirme
program seçin.
6. START (BAŞLAT) tuşuna dokunun.
Not:
1. Çok aşamalı pişirme modunda, Otomatik
Buz Çözme ve Otomatik Pişirme özellikleri
kullanılamaz.; Hızlı Buz Çözme yalnızca ilk
aşamada kullanılabilir.
2. Fırının
hangi
aşamada
çalıştığını
belirtmek üzere ilgili ışıklar yanacaktır. .
3. Önceki program bittiğinde, bir zil çalarak
bir sonraki pişirme aşamasına geçildiğinin
sinyalini verecektir.
OTOMATİK PİŞİRME
Yiyecekler için pişirme modunu takiben, süre ve pişirme gücünü programlamak gerekli değildir. Pişirmek
istediğiniz yiyeceğin türünü ve ağırlığını belirtmeniz yeterli olacaktır. Homojen bir pişirme sağlamak için,
yiyeceği pişirme süresini yarısındayken çevirmeniz gerekebilir.
10
Örneğin; 400 gramlık balık pişirmek için.
1. Bekleme (standby) modunda, TIME/MENU (ZAMAN/MENÜ) KADRANINI A-6 gösterilene kadar
çevirin.
2. WEI.ADJ. (AĞIRLIK AYARLARI) tuşuna, 400 g ağırlığı gösterecek şekilde basın.
3. START (BAŞLAT) tuşuna basın.
Otomatik Pişirme Menüsü
Şifre
Yemek/ pişirme modu
A-1
Süt/Kahve(200ml/porsiyon)
A-2
Pirinç (g)
A-3
Spagetti(g)
A-4
Patates(230g/share)
A-5
Otomatik Yeniden Isıtma(g)
A-6
Balık (g)
A-7
Pizza (g)
A-8
Patlamış Mısır (99g)
1.
2.
3.
4.
Süt/ kahve, patates için parametreler yiyecek
ağırlığı değil, porsiyon sayısıdır.
Patlamış mısır için, yalnızca bir seçim vardır. .
Otomatik
pişirmenin
sonucu,
voltajdaki
dalgalanmalar,
yiyeceğin şekli ve büyüklüğü,
yiyeceğin iyi pişirilmiş olup olmamasıyla ilgili sizing
kişisel tercihiniz, hatta yiyeceği fırına ne kadar iyi
yerleştirmiş olduğunuz gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
Eğer sonucu Sonuçtan herhangi bir oranda
memnun kalmazsanız, lütfen pişirme süresini uygun
şekilde biraz daha ayarlayınız. .
Spagetti için, pişirmeden once kaynar su ilave
ediniz. .
11
ÇOCUK GÜVENLİK KİLİDİ
Fırının çocuklar tarafından denetimsiz bir şekilde kullanılmasını önlemek için kullanılır. Çocuk güvenlik
kilidi göstergesi ekranda görünür, eğer Çocuk Emniyet Kilidi devreye sokulmuşsa, fırın çalıştırılamaz.
Çocuk Emniye Kilidini Devreye Sokmak İçin: Bekleme (standby) modundayken STOP/CANCEL
(DURDUR/İPTAL) tuşunu üç saniye süreyle basılı tutun; bir uyarı sesi duyulacaktır ve kilit göstergesi
ışığı yanacaktır.
Çocuk Emniyet Kilidini İptal Etmek İçin: Kilit göstergesi ışığı sönene kadar, STOP/CANCEL
(DURDUR/İPTAL) tuşunu üç saniye süreyle basılı tutun
TEMİZLİK ve BAKIM
1.
2.
Temizlemeden önce fırını kapatın ve fişi duvar prizinden çıkarın.
Fırının içini temiz tutun. Fırın duvarlarına yiyecek sıçraması veya sıvı dökülmesi durumunda, nemli
bir bezle siliniz. Fırın çok kirlenmişse, çok aza deterjan kullanabilirsiniz. Sprey ve diğer sert
temizleyicileri kullanmaktan kaçının, bu tip temizleyiciler kapak yüzeyini lekeleyebilir, çizebilir veya
matlaştırabilir.
3. Dış yüzeyler nemli bezle silinmelidir. Fırın içindeki işletim parçalarının hasar görmesini engellemek
için, havalandırma deliklerine suyun havalandırma deliklerine sızmasına izin vermeyin.
4. İki taraftaki kapak ve camları, kapak contaları ve birleştirme parçalarını sık sık nemli bezle silerek
dökülmüş ve sıçramış kalıntılardan kurtulun. Aşındırıcı temizleyici kullanmaktan kaçının.
5. Kontrol panelinin ıslanmasına izin vermeyin. Yumuşak ve nemli bir bez vasıtasıyla temizleyin.
Kontrol panelini temizlerken, fırının yanlışlıkla çalışmaya başlamasını engellemek için kapağı açık
bırakın.
6. Fırın kapağının içinde veya dış çevresinde buhar birikirse, yumuşak bir bezle silin. Mikrodalga fırının
yüksek nem koşullarında çalışması, bu durumun oluşmasına neden olabilir. Böyle bir durumun
yaşanması normaldir.
7. Bazen temizlik esnasında cam tablayı çıkarmak gerekebilir. Tepsiyi deterjanlı sıcak suda veya
bulaşık makinesinde yıkayın.
8. Aşırı gürültü oluşmasını engellemek için döner halkayı ve fırın zeminini düzenli olarak temizleyin.
Sadece yumuşak bir deterjanla fırının alt yüzeyini silin. Silindir halka hafif deterjanlı suda veya
bulaşık makinesinde yıkanabilir. Döner halkayı fırın boşluğu tabanından temizlemek üzere
çıkardıktan sonra doğru yere yerleştirdiğinizden emin olun.,
9. Fırında oluşan kokuları gidermek için, mikrodalgada kullanılabilir derin bir kâsenin içine su ve limon
suyuyla limon kabuğu koyun. Kaseyi 5 dakika süreyle mikrodalga fırında ısıtın. Düzgünce silin ve
yumuşak kuru bir bezle kurulayın.
10. Fırın ışığını değiştirmek gerekiyorsa, ışığı değiştirmek için lütfen ilgili perakende satış bayisine
danışın..
11. Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek kalıntılarından arıtılmalıdır. Fırını temiz tutmamak
yüzeyde bozulmaya neden olabilir. Bu da cihazın ömrünün kısalmasına ve muhtemel tehlikelere yol
açar. .
12. Lütfen cihazı ev atıklarının toplandığı çöp kutularına atmayın. Cihaz belediyelerce sağlanan özel
imha merkezlerince imha edilmelidir.
12
13
GB
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE
TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY
Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can
result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the
safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner
residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door
close properly and that there is no damage to the
a. Door (bent),
b. Hinges and latches (broken or loosened),
c. Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service
personnel.
1.
CONTENT
PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY ............. 15
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ................................................................................................... 16
SPECIFICATIONS ..................................................................................................................................... 18
INSTALLATION .......................................................................................................................................... 18
RADIO INTERFERENCE........................................................................................................................... 19
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES .................................................................................................... 19
GROUNDING INSTRUCTIONS................................................................................................................. 19
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE ........................................................................................................ 20
UTENSILS GUIDE ..................................................................................................................................... 20
PART NAMES ............................................................................................................................................ 21
CONTROL PANEL ..................................................................................................................................... 22
HOW TO SET THE OVEN CONTROLS .................................................................................................... 23
CLEANING AND CARE ............................................................................................................................. 25
15
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:
WARNING: To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive
microwave energy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
″
″
″
″
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Read all instructions before using the appliance.
Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive
chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry
food. It is not designed for industrial or laboratory use.
Do not operate the oven when empty.
Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has
been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer
or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions
have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards
of improper use.
To reduce the risk of fire in the oven cavity:
When heating food in plastic or paper container, check the oven frequently to the possibility of
ignition.
Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle
any flames.
Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in
the cavity when not in use.
WARNING: Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to
explode.
Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken
when handle the container.
Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin
burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they
may explode even after microwave heating has ended.
Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before
cooking.
The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature
should be checked before serving in order to avoid burns.
Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders
may be needed to handle the utensil.
16
14. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
15. WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair
operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to
microwave energy.
16. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM
(Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and
spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic
establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purpose.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
18. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
19. The microwave oven is only used in freestanding.
20. WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. if installed
could be damaged and the warranty would be avoid .
21. The accessible surface may be hot during operation.
22. The microwave oven shall not be placed in a cabinet.
23. The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
24. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
25. The appliance shall be placed against a wall.
26. Appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction
27. Children being supervised not to play with appliance
28. WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been
repaired by a competent person
29. The instructions shall state that appliances are not intended to be operated by means of an external
timer or separate remote-control system.
30. The microwave oven is for household use only and not for commercial use.
31. Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance
from the wall for air circulation.
32. Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
33. Caution: It is dangerous to repair or maintain the appliance by no other than a specialist because
under these circumstances the cover have to be removed which assures protection against
microwave radiation. This applies to changing the power cord or the lighting as well. Send the
appliance in these cases to our service centre.
34. The microwave oven is intended for defrosting, cooking and steaming of food only.
17
35. Use gloves if you remove any heated food.
36. Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
37. During the use of the device nearby the places with children, responsible people/supervisors must be
present. Without the responsible people, the people with physical and mental disabilities or the people
who lack of knowledge and experience (including the children and elderly people) should not be
allowed to use the device. The use of the device by the children at the age of 8 and above, the people
with mental, physical disabilities or who lack knowledge and experience must be allowed only in
company with the supervisors and on condition that they understand the instructions about safe usage
of the device and the possible dangers.
“Children must not play with the device; without an adult, they must not use and clean the device.”
38. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle.
SPECIFICATIONS
Power Consumption:
Output:
Operation Frequency:
Outside Dimensions:
230V~240V~50Hz, 1200W(Microwave)
Oven Cavity Dimensions:
Oven Capacity:
Cooking Uniformity:
198mm(H)×315mm(W)×329mm(D)
Compact 20Litres
Turntable System
Net Weight:
Approx.12 kg
700W
2450MHz
304mm(H)×452mm(W)×390mm(D)
INSTALLATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
WARNING: Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals
and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the
door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest
food likely to be cooked in the oven.
Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible
materials.
Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any
hot or sharp surface.
The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
Do not use the oven outdoors.
18
RADIO INTERFERENCE
Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment.
When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or television.
3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different
branch circuits.
MICROWAVE COOKING PRINCIPLES
1.
2.
3.
4.
5.
Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food
severely overcooked can smoke or ignite.
Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
Turn foods over once during microwave cooking to speed cooking of such foods as chicken and
hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
Rearrange foods such as meatballs halfway through cooking both from top to bottom and from the
center of the dish to the outside.
GROUNDING INSTRUCTIONS
This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a
grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the
event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire
for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using
a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.
WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.
Note:
1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified
electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal
injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.
The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:
Green and Yellow = EARTH
Blue = NEUTRAL
Brown = LIVE
19
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE
If the oven fails to operate:
1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait
10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating
properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise,
the microwave energy will not flow into the oven.
IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN.
DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.
UTENSILS GUIDE
1. The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass
through the container and heat the food.
Microwave cannot penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal
fragments which may cause sparks and/or fires.
4. Round /oval dishes rather than square/oblong ones are recommend, as food in corners tends to
overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful
don’t use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.
The list below is a general guide to help you select the correct utensils.
2.
3.
COOKWARE
Heat–Resistant Glass
Non Heat–Resistant Glass
Heat–Resistant Ceramics
MICROWAVE
Yes
No
Yes
Microwave–Safe Plastic Dish
Kitchen Paper
Metal Tray
Yes
Yes
No
Metal Rack
Aluminum Foil & Foil Containers
No
No
20
PART NAMES
AUTO
g
1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Wave Guide(Please do not remove the mica plate covering the wave guide)
4. Turntable Roller
5. Glass Tray
6. Control Panel
21
CONTROL PANEL

MENU ACTION SCREEN

Cooking time, power, action indicators, and clock
time are displayed.

MICRO.

Touch this button a number of times to set
microwave cooking power level.

CLOCK

Touch this button to set the oven clock time.

WEI.ADJ.

Touch this button to select food weight or number
of servings.
AUTO

AUTO DEF.

Touch to defrost food by weight.

SPEED DEF.
Touch to defrost food based on the time you
entered.

g

MULTI STAGE COOKING

Use to set multi stage cooking program.

TIME/MENU

Turn the dial to input cooking time.

Rotate to select the cooking menu.

START

Touch to start a cooking program.

STOP/CANCEL

Press to cancel setting or reset the oven before
setting a cooking program.

Press once to temporarily stop cooking, or twice
to cancel cooking altogether.

It is also used for setting child lock.
22
HOW TO SET THE OVEN CONTROLS
BEEPS DURING OVEN SETTINGS
ONE BEEP: Oven accepts the entry.
TWO BEEPS: Oven does not accept the entry. Check and try again.
1. You can check the cooking power when
cooking is in progress by pressing the
SETTING DIGITAL CLOCK
MICRO. button.
Suppose you want to set the oven clock time to
2. After the cooking/defrosting time elapses,
8:30.
the oven will signal and “End” will show up
1. In standby mode, press the CLOCK button
on the screen, press the STOP/CANCEL
repeatedly to set the clock in 12 or 24 hour
button
or open the oven door to clear the
cycle.
screen before starting another cooking
2. Turn the TIME/MENU dial to indicate the
function.
hour digit 8.
3. Press CLOCK button.
QUICK START
4. Turn the TIME/MENU dial to indicate the
This feature allows you to start the oven quickly.
minute digits until the screen shows 8: 30.
The longest cooking time is 12 minutes.
5. Press CLOCK to confirm the setting.
In standby mode, press the START button in
Note: You can press the CLOCK button once
quick succession to set the cooking time, the
to check clock time during cooking.
oven starts working at full power level
immediately.
MICROWAVE COOKING
For microwave cooking, the longest cooking
time is 60 minutes; you can select power level
by pressing the MICRO. button:
Press MICRO.
once
twice
3 times
4 times
5 times
6 times
Cooking Power
100%
80%
60%
40%
20%
0
For example, suppose you want to cook for 1
minute at 60% of microwave power.
1. Press the MICRO. button repeatedly to
select power level.
2. Turn the TIME/MENU to 1:00.
3. Press the START button.
Note:
AUTO DEFROST
The oven allows the defrosting food based on
the weight you entered. The time and the
defrosting power are adjusted automatically
once the weight is programmed. The food
weights range from 100g to 1800g.
Suppose you want to defrost 600g of shrimp.
1. Place the shrimp to be defrosted into the
oven and close the door.
2. Press the AUTO DEF. button once.
3. Turn the TIME/MENU dial to choose a
weight 600g.
4. Press the START button.
Note: After defrosting 2/3 time the system will
pause and signal to remind you to turn over the
food; after that, press the START button to
23
1.
2.
resume the defrosting.
SPEED DEFROST
The oven can quickly defrost food based on
the time you entered.
Suppose you want to defrost shrimp.
1. Place the shrimp to be defrosted into the
oven and close the door.
2. Press the SPEED DEF. button once.
3. Turn the TIME/MENU dial to set cooking
time.
4. Press the START button.
MULTI STAGE COOKING
Some recipes may require setting a multi-stage
program involving defrosting, and different
power levels. The following example shows the
steps in setting up such a program.
Input speed defrost program.
Touch the MULTI STAGE COOKING
button.
3. Input microwave-cooking program.
4. Touch the MULTI STAGE COOKING
button again
5. Input another microwave cooking program
with probably lower power level settings.
6. Touch the START button.
Note:
1. Auto Defrost and Auto Cook can not be
set in the Multistage cooking mode; Speed
Defrost can only be set in the first stage.
2. The respective lights will come on to
indicate which stage the oven is operating in.
3. After the program ahead finish, the buzzer
will beep DE-, signaling the next cooking stage
begins.
AUTO COOK
For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the duration and the cooking
power. It is sufficient to indicate the type of food that you wish to cook as well as the weight of this food.
You may need to turn food over at the middle of cooking time to obtain uniform cooking.
For example: to cook 400g of fish.
1. In standby mode, turn the TIME/MENU dial until A-6 displays.
2. Press WEI.ADJ. to indicate a weight of 400g.
3. Press START button.
Auto Cook Menu
Code
Food/cooking mode
A-1
Milk/Coffee (200ml/share)
A-2
Rice (g)
A-3
Spaghetti (g)
A-4
Potato (230g/share)
A-5
Auto Reheat (g)
A-6
Fish (g)
A-7
Pizza (g)
A-8
Popcorn (99g)
1.
2.
3.
4.
For milk/coffee, potato, parameters are not food
weight but number of servings.
For popcorn, there is only one choice.
The result of auto cooking depends on factors such
as fluctuation of voltage, the shape and size of food,
your personal preference as to the doneness of
certain foods and even how well you happen to
place food in the oven. If you find the result at any
rate not quite satisfactory, please adjust the cooking
time a little bit accordingly.
For spaghetti, add boiled water before cooking.
24
CHILD LOCK
Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. The child lock indicator will show up
on display screen, and the oven can not be operated while the Child Lock is set.
To set the Child Lock: In standby mode, hold down the STOP/CANCEL button for 3 seconds, a beep
sounds and lock indicator lights.
To cancel the Child Lock: Hold down the STOP/CANCEL button for 3 seconds until lock indicator on
display goes off.
CLEANING AND CARE
1.
Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2.
Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe
with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and
other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3.
The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating
parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4.
Wipe the both sides of the door and window, the door seals and adjacent parts frequently with a
damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5.
Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the
control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6.
If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may
occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7.
It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy
water or in a dishwasher.
8.
The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the
bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or
dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the
proper position.
9.
Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a
deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven
in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of
the appliance and possibly result in a hazardous.
12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the
particular disposal center provided by the municipalities.
25
26
27
28
29
30
AUTO
g
31
AUTO
g
32
33
34
35
36
37
SA
38
37
35
35
35
34
34
33
33
32
31
30
27
38
Teslim Tarihi ve Yeri :
LX-9430
MİKRODALGA FIRIN
ÜRÜNÜN MARKASI :
İTHALATÇI FİRMA
İMALATÇI FİRMA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin
verilmiştir.
93861
23.11.2010
Download

LX-9430 MİKRODALGA FIRIN KILAVUZU (TR-GB-SA