bab.la Cümle Kalıpları: Seyahat | Dışarda yeme
İngilizce-Türkçe
Dışarda yeme : Girişte
I would like to book a table for _[number _[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa
of people]_ at _[time]_.
ayırtmak istiyorum.
A table for _[number of people]_, please. _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
Do you accept credit cards?
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
Do you offer vegetarian food?
Vejeteryan yemekleriniz var mı?
Do you offer kosher food?
Helal yemekleriniz var mı?
Do you offer halal food?
Helal yemekleriniz var mı?
Do you show sports? We would like to
watch the ___ game.
Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını
izlemek istiyoruz.
Dışarda yeme : Yemek siparişi verme
May I see the menu, please?
Menüyü görebilir miyim lütfen?
fish
balık
Excuse me. We would like to order,
please.
Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz
lütfen.
pasta
makarna
salt
tuz
pepper
biber
mustard
hardal
ketchup
ketçap
bread
ekmek
butter
tereyağı
I would like a refill, please!
Tekrar alabilir miyim lütfen?
Thank you, that's enough.
Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
We would like to order some dessert,
please.
Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.
I would like to have ___, please.
Biraz __ almak istiyorum lütfen.
ice cream
dondurma
cake
pasta
chocolate
çikolata
cookies
çörek
Enjoy your meal!
Afiyet olsun!
What can you recommend on the menu? Menüde neyi tavsiye edersiniz?
Is there a house specialty?
Bir spesyaliteniz var mı?
Is there a local specialty?
Yerli bir spesyaliteniz var mı?
I am allergic to ____. Does this contain
____?
Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
I have diabetes. Does this contain sugar Şeker hastalığım var. Bunda
or carbohydrates?
karbonhidrat ya da şeker var mı?
I don't eat ____. Is there ___ in this?
Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
I would like to order _[dish]_, please.
_[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
We would like to order appetizers,
please.
İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz
lütfen.
salad
salata
soup
çorba
meat
et
pork
domuz eti
beef
dana
chicken
tavuk
I would like my meat rare/medium/well
done.
Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
seafood
deniz ürünü
1/2
bab.la Cümle Kalıpları: Seyahat | Dışarda yeme
İngilizce-Türkçe
Dışarda yeme : İçecek siparişi verme
I would like to have _[beverage]_,
please.
_[içecek]_ almak istiyorum lütfen.
a bottle of wine
bir şişe şarap
a sparkling water
bir maden suyu
a coffee
bir kahve
a still water
bir normal su
a tea
birçay
a beer
bir bira
I don't drink alcohol. Is there alcohol in
this?
Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var
mı?
We would like to pay, please.
Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.
Keep the change.
Üstü kalsın.
We would like to pay separately.
Bölüşmek istiyoruz.
The food was delicious!
Yemek lezzetliydi!
I will pay for everything.
Ben herşeyi ödiycem.
Give my compliments to the chef!
Şefe övgülerimi iletin.
I am treating you to lunch/dinner.
Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine
davet ediyorum.
Dışarda yeme : Ödeme
Dışarda yeme : Şikayetler
My food is cold.
Yemeğil soğuk.
This drink is not cold.
Bu içecek soğuk değil.
This is not properly cooked.
Bu iyi pişmemiş.
My drink tastes strange.
İçeceğimin tadı bir garip.
This is overcooked.
Bu fazla pişmiş.
I ordered my drink without ice.
İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
I did not order this, I ordered ___.
Bunu sipariş vermedim, __ sipariş
verdim.
There's one dish missing.
Bir tabak eksik.
This wine has corked.
Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
This is not clean.
Bu temiz değil.
We ordered more than thirty minutes
ago.
Otuz dakikadan daha fazla süre önce
sipariş verdik.
Dışarda yeme : Alerjiler
Is/are there___in this?
Bunda __ var mı?
milk/lactose/dairy
süt/laktoz/süt ürünleri
Could you please prepare the dish
without ____?
Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar
mısınız?
gluten
gluten
I have allergies. If I get a reaction,
please find medicine in my bag/pocket!
Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki
olursa lütfen ilacı çantamdan bulun.
soy
soy
nuts/peanuts
fındık/fıstık
leguminous plants/beans/peas/corn
kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
sesame seeds/sunflower seeds
susam/ayçiçeği
mushrooms
mantar
egg
yumurta
fruit/kiwi/coconut
meyva/kiwi/hindistan cevizi
seafood/fish/shellfish/shrimps
deniz ürünü/balık/kabuklu deniz
ürünü/karides
chives/onions/garlic
frenk soğanı/soğan/sarımsak
alcohol
alkol
flour/wheat
un/buğday
2/2
Download

Cümle Kalıpları: Seyahat | Dışarda yeme (İngilizce-Türkçe)