)/:.5N:
R410A
Heat Pump
Isı Geri Kazanım
STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD FEATURES
Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik
toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset
Resistance to the environment condition, galvanized steel sheet
metal outer cassette covered by electrostatic powder coating
Hava akımından bağımsız kontrol panosu
Air flow independence control panel
Cihazın çalışma şartlarını etkilemeden servis verme
imkanı
Service possibilities without affecting operating hours.
Yüksek verimli, çevreci R410 gaz
Düşük ses seviyeli, doğrudan tahrikli kondenser fanları
High efficiency, environmental R410 gas
Low sound quality and directly drive condenser fans
Yüksek verimli hermetik scroll kompresörler
High efficiency hermetic scroll compressors
Mikro işlemcili kontrol kartı
Microprocessor controller board
OPTIONAL FEATURES
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
0
Düşük basınç kontrol sistemi -10 C’de bile soğutma
yapma özelliği
G2 sentetik hava filtresi ve kanala takılan elektrikli
ısıtıcı opsiyonu
Isı geri kazanım modülü
Çift fan
0
Low pressure control system (Cooling even at 10 C)
G2 synthetic air filter and ability of installing electrical
heater to duct
Heat recovery module
Duo fan
Fresh air damper
Taze hava damperi
0
0
0
0
Not: Kapasiteler iç ortam 27 C KT / 19,5 C YT, dış ortam 35 C KT / 24 C YT şartlarına göre verilmiştir.
0
0
0
0
Note: Capacties given in this catalog for indoor condition 27 C KT / 19,5 C YT and outdoor condition 35 C KT / 24 C YT.
2
5RRIWRS•DWå7LSL.OLPD&LKD]ODUå
)/:.5N:
R410A
Heat Pump
Isı Geri Kazanım
STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD FEATURES
Dış hava koşullarına dayanıklı 25 mm kalınlığında cam
yünü izolasyonlu paslanmaya dayanıklı dış paneller
Resistance to external environment condition, 25 mm thickness
outer panels isolated by fiberglass against corrosion
Modüler drenaj tavası
Moduler drain pan
Defrost esnasında su damlacıklarının kolayca akmasını
sağlayan mavi kanatçıklı kondenser
(Yalnızca heat-pump modellerde)
Easily drop by drop drainage system with blue-fin condenser
while defrosting (only heat pump systems)
Yüksek verimli, çevreci R410A gaz
High efficiency hermetic scroll compressors
Yüksek verimli hermetik scroll kompresörler
8 mm thickness nylon filter at air intake
Hava emişinde 8 mm kalınlığında naylon filtre
Vibration absorber for compressors
High efficiency, environmental R410 gas
Kompresörler için titreşim tutucu
OPTIONAL FEATURES
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
0
Düşük basınç kontrol sistemi ile -10 C’de bile soğutma
yapma özelliği
G4 sentetik hava filtresi ve F7 filtre kanala takılan
elektrikli ısıtıcı opsiyonu
Isı geri kazanım modülü
0
Low pressure control system (Cooling even at 10 C)
G4 synthetic air filter and ability of installing electrical
heater to F7 filter duct
Heat recovery module
Duo fan
Çift fan
Hot water coil
Sıcak su bataryası
Economizer
Ekonomizer
Modbus vs Bacnet Card
Modbus ve Bacnet kartı
0
0
0
0
Not: Kapasiteler iç ortam 27 C KT / 19,5 C YT, dış ortam 35 C KT / 24 C YT şartlarına göre verilmiştir.
0
0
0
0
Note: Capacties given in this catalog for indoor condition 27 C KT / 19,5 C YT and outdoor condition 35 C KT / 24 C YT.
5RRIWRS•DWå7LSL.OLPD&LKD]ODUå
)/:.5N:
R410A
Heat Pump
Isı Geri Kazanım
STANDART ÖZELLİKLER
STANDARD FEATURES
Dış hava koşullarına dayanıklı 25 mm kalınlığında cam
yünü izolasyonlu paslanmaya dayanıklı dış paneller
Modüler drenaj tavası
Sistem ekipmanlarına kolay erişim sağlayan tasarım
Resistance to external environment condition, 25 mm thickness
outer panels isolated by fiberglass against corrosion
Moduler drain pan
Flexible design that allows access to system equipments easily
Yüksek verimli hermetik scroll kompresörler
High efficiency hermetic scroll compressors
Hava emişinde 8 mm kalınlığında naylon filtre
8 mm thickness nylon filter at air intake
Düşük ses seviyeli, doğrudan tahrikli kondenser fanları
Yüksek dış statik basınca sahip evaporatör fanları
Low sound quality and directly drive condenser fans
High static pressure evaporator fans
Yüksek verimli, çevreci R410A gaz
Defrost esnasında su damlacıklarının kolayca akmasını
sağlayan mavi kanatçıklı kondenser
(Yalnızca heat-pump modellerde)
Kompresörler için titreşim tutucu
High efficiency, environmental R410 gas
Easily drop by drop drainage system with blue-fin condenser
while defrosting (only heat pump systems)
Vibration absorber for compressors
OPTIONAL FEATURES
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
0
Düşük basınç kontrol sistemi ile -10 C’de bile soğutma
yapma özelliği
G4 sentetik hava filtresi ve F7 filtre kanala takılan
elektrikli ısıtıcı opsiyonu
Çift fan
Sıcak su bataryası
Ekonomizer
Modbus ve Bacnet kartı
Isı geri kazanım modülü
0
Low pressure control system (Cooling even at 10 C)
G4 synthetic air filter and ability of installing electrical
heater to F7 filter duct
Duo fan
Hot water coil
Economizer
0
Modbus vs Bacnet Card
Heat recovery module
0
0
0
Not: Kapasiteler iç ortam 27 C KT / 19,5 C YT, dış ortam 35 C KT / 24 C YT şartlarına göre verilmiştir.
0
0
0
0
Note: Capacties given in this catalog for indoor condition 27 C KT / 19,5 C YT and outdoor condition 35 C KT / 24 C YT.
4
5RRIWRS•DWå7LSL.OLPD&LKD]ODUå
6,67(0.21),*,5$6<218&21),*85$7,21
SİSTEM KONFİGİRASYONU (CONFIGURATION)
BOYUTLAR (DIMENSION)
FLWK(R)10Z, 17Z, 20Z 25Z, 30Z,
A
C
D
B
K
Note:
1. Fixing holes 4 x I12.5
2. Lifting holes 4 x I50
3. Energy cable inlet I22
4. Signal cable inlet I16
5. Condensated water outlet pipe 3/4
G
H
I
J
K
L
795
300
439
90
40
1280
I
541,5
260
895
855
1040
1190
E
A
B
C
D
E
F
H
G
Not:
1. Cihaz sabitleme delikleri 4 x I12.5
2. Taşıma delikleri 4 x I50
3. Enerji kablosu girişi I22
4. Sinyal kablosu girişi I16
5. Yoğuşma suyu çıkış borusu 3/4
F
L
5RRIWRS•DWå7LSL.OLPD&LKD]ODUå
%2<87/$5',0(16,21
FLWK(R)35Z, 42Z, 52Z, 63Z, 68Z
Not:
1. Cihaz sabitleme delikleri 4 x I12.5
2. Taşıma delikleri 4 x I50
MODEL
A
B
C
D
E
F
H
M
J
N
K
P
U
35Z
2540
86,5
1620
1005
1045
795
358
420
1860
199
460
1166,5
585
42Z
2540
86,5
1620
1155
1195
945
358
420
1860
199
460
1161
596
Note:
1. Fixing holes 4 x I12.5
2. Lifting holes 4 x I50
52Z
2490
90
1700
1345
1390
1095
589
462
2050
237,5
615
1336,5
630
63Z
2495
90
1660
1447
1490
1195
595,5
462
2210
309
615
1353
750
68Z
2750
90
1800
1465
1550
1182
609
462
2210
307,5
615
1331,5
750
T
S
P
FLWK(R)88Z, 108Z, 124Z, 160Z, 180Z
Q
R
Not:
1. Cihaz sabitleme delikleri 4 x I16.5
2. Taşıma delikleri 4 x I60
MODEL
A
B
C
D
E
F
G
H
M
L
J
N
P
Q
R
S
T
88Z
4700
800
160
800
3100
1590
2750
1755
3288,5
723
813
400
1214
2000
2230
1590
215
108Z
5200
800
160
1622
2778
1640
2846
2054
3438,5
723
813
400
1214
2000
2230
1590
215
5RRIWRS•DWå7LSL.OLPD&LKD]ODUå
Note:
1. Fixing holes 4 x I16.5
2. Lifting holes 4 x I60
124Z
5500
800
160
1300
3400
1720
3046
2354
3788,5
723
813
400
1214
2000
2230
1590
215
160Z
5800
800
160
1350
3650
1720
3046
2654
3938,5
718
650
718
1214
2000
2230
1590
215
180Z
5870
800
160
2070
3000
2010
3383
2300
4036,5
718
650
718
1500
2040
2230
1790
215
5()(5$16/$55()(5$1&(6
BAZI REFERANSLARIMIZ (REFERANCES)
Harran Üniversitesi (Harran University)
Torbalı Kültür Merkezi (Torbalı Cultural Center)
Şanlıurfa
İzmir
Ödemiş Belediye Sarayı (Ödemiş Town Hall)
Yıldız Teknik Üniversitesi (Yıldız Teknik University)
İzmir
İstanbul
N Merkez Alışveriş Merkezi (N Merkez Mall)
Yiğit Okulları (Yiğit Schools)
İstanbul
İstanbul
Elektromekanik Merkez Bina (Elektromekanik General Office)
Namık Kemal Üniversitesi (Namık Kemal University)
Antalya
Tekirdağ
5RRIWRS•DWå7LSL.OLPD&LKD]ODUå
7
Download

Plaj Voleybolu - Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü