Instrumenti sa nizanjem
Instrumenti sa nizanjem i montažom na šinu
Digitalni ili analogni instrumenti se isporučuju u izvedbi za montažu na šinu 35/7,5 mm. Prilagođeni su za standardni isečak od 45 mm na
prednjoj ploči, tako se lakoćom postavljaju u razvodne ormane ili kutije. Kućište instrumenata se pravi od samogašujućeg ABS. Nakon ugradnje
priključnih stezaljki se raspolažu sa stepenom zaštite IP40.
Nazivni izolacioni napon: 500 V. Temperatura sredine: +5 °C… +40 °C.
Pažnja!
Za rad digitalnih instrumenata je potreban pomoćni napon od 230 V.
PREMA STANDARDU
PREMA STANDARDU
EN 60051-1
EN 61010-1
Analogni instrumenti sa nizanjem
Širina im je 45 mm. Trenutna vrednost merene veličine se može uporediti sa pokazivanjem pomoćne kazaljke, podešene sa strane korisnika.
Vatmetar je opremljen posebno signalnim i posebno elektronskim modulom. Skala instrumenata se može zameniti (kod naznačenih tipova).
Analogni voltmetri sa nizanjem
1
V
4
L1
N
Tracon šifra
ACVMS-25
ACVMS-100
ACVMS-250
ACVMS-450
DCVMS-25
DCVMS-100
DCVMS-250
Tip instrumenta
AC voltmetar
AC voltmetar
AC voltmetar
AC voltmetar
DC voltmetar
DC voltmetar
DC voltmetar
Opseg merenja
0-25 V
0-100 V
0-250 V
0-450 V
0-25 V
0-100 V
0-250 V
Skala
Fiksna
Fiksna
Fiksna
Fiksna
Fiksna
Fiksna
Fiksna
Tačnost (%)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Opseg merenja
0-5 A
0-10 A
0-20 mA
0-10 A
Skala
Fiksna
Fiksna
Fiksna
Fiksna
Tačnost (%)
1,5
1,5
1,5
1,5
Analogni ampermetri sa nizanjem za neposredna merenja
Tracon šifra
ACAMS-5
ACAMS-10
DCAMS-20m*
DCAMS-10
1
A
L1
N
4
Tip instrumenta
AC ampermetar
AC ampermetar
DC miliampermetar
DC ampermetar
* Miliampermetri jednosmerne strujese primenjivaju u upravno – regulacionim sistemima za merenja unificiranih vrednosti jačine struje. Nakon posebnog sravnjivanja za instrument se može naručiti i jedinstvena
skalna ploča, pomoću čega instrument je pogodan i za merenje i prikazivanje nekih drugi fizičkih veličina, pretvorenih u električnu (na pr. sila, temperatura, broj obrtaja).
Analogni ampermetri sa nizanjem za posredna merenja
Osnovni instrumenti sa šifrom ACAMS-X/5 se primenjuju u 5 A-skim sekundarnim strujnim krugovima strujnih transformatora kao merni instrumenti.
Primenom odgovarajuće skalne ploče instrument se može ugraditi u sekundar strujnog transformatora bilo koje primarne jačine struje. Osnovni
instrument tipa DCVMS-X/75 prilagođen šantu sa oznakom TSF i mernog napona 75 mV se može koristiti za merenje jednosmerne struje.
Tracon šifra
ACAMS-X/5
DCVMS-X/75
Tip instrumenta
AC ampermetar
DC ampermetar
Opseg merenja
0-X A
0-X A
Skala
Zamenljiva
Zamenljiva
Tačnost (%)
1,5
1,5
Tabelu zbirnog poručivanja šantova i skalnih ploča videti na strani I/4!
Izbor strujnih transformatora videti na strani I/3! Asortiman šantova videti na strani I/7!
Skalne ploče za posredni ampermetar
1
4
CT
I/8
1
4
TSF
Tracon šifra
Prilagođavanje
Opseg merenja
SKAL-45 AC-X*
Za tip osnovnog instrumentaACVMS-X/5
0-X* A
SKAL-45 DC-X*
Za tip osnovnog instrumenta DCVMS-X/75
0-X* A
* Molimo, pri naručivanju, naznačiti X vrednost mernog opsega shodno željenim vrednostima struja!
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Instrumenti sa nizanjem
Analogni frekvencmetri i cosϕ metri uz mogućnost nizanja
Tracon šifra
F45S-230/50
CF45S-0,5/1
CF45S-0,5/3
Tip instrumenta
Frekvencmetar
cosϕ metar
cosϕ metar
Opseg merenja
45-55Hz
5A/230V 1f ±0,5
5A/400V 3f ±0,5
Skala
Fiksna
Fiksna
Fiksna
Tačnost (%)
1,0
2,5
2,5
M
M
11 12
11 12
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3
1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10
k
L3
L3
N
L
K
CT
L
CF45S-0,5/1
L2
N
L2
l
k
l
k
L1
K
CT
CF45S-0,5/3
K
CT
K
L
L
PREMA STANDARDU
CT
L
CT
L1
N
l
k
L
L
l
K
l
k
k
l
K
L
CT
EN 61010-1
W45S-400/4*
W45S-230/1
Analogni vatmetri uz mogućnost nizanja
Tracon šifra
Tip instrumenta
W45S-230/1
vatmetar CT
W45S-400/4*
vatmetar CT
* sa 4 priključna provodnika
Opseg merenja
Skala
Tačnost (%)
5A/230V 1f
Analogna/zamenljiva
1,5
5A/400V 3f
Analogna/zamenljiva
1,5
Skalirane ploče za merenje snage
Merni opseg mernih instrumenata prema gornjim tabelama se formira u zavisnosti od primarne struje primenjenog strujnog transformatora (X). Potrebne jedinačne skalirane ploče prema mernom opsegu – nakon
usaglašavanja narudžbe – se izrađuju do 7 radnih dana. Prilagođavanje skalne ploče po jedinačnom mernom opsegu i strujnog transformatora se može vršiti na osnovu donjih tabela.
Tracon šifra
SKAL-45 W/1-X*
SKAL-45 W/3-X*
Prilagođavanje
Za vatmetar tipa W45S-230/1
Za vatmetar tipa W45S-400/4
Opseg merenja
0-X kW
0-X kW
Tabela prilagođavanja strujnih transformatora i skalnih ploča za merenje mono- ili trofazne snage
Merni opseg
Merni opseg
Merni opseg
Merni opseg
Ct
0-X(kW)
Ct
0-X(kW)
Ct
0-X(kW)
Ct
0-X(kW)
1f
3f
1f
3f
1f
3f
1f
3f
30/5
7,5
15
120/5
30
60
400/5
100
200
1500/5
375
750
40/5
10
20
125/5
31,25
62,5
500/5
125
250
2000/5
500
1000
50/5
12,5
25
150/5
37,5
75
600/5
150
300
2500/5
625
1250
60/5
15
30
200/5
50
100
750/5
187,5
375
3000/5
750
1500
75/5
18,75
37,5
250/5
62,5
125
800/5
200
400
4000/5
1000
2000
80/5
20
40
300/5
75
150
1000/5
250
500
5000/5
1250
2500
* molimo prilikom narudžbe naznačiti vrednost mernog opsega X prema željenim vrednostima struja! (Ct – strujni transformator)
Digitalni merni instrumenti uz mogućnost nizanja
Širina im je 36 mm. Pažnja! Za rad digitalnih instrumenata potreban je pomoćni napon od 230 V.
Tracon šifra
ACAMSD-10
ACVMSD-500
Tip instrumenta
AC ampermetar
AC voltmetar
Merni opseg
0-10 A
0-500V
Tip displeja/skala
LED od 3 digita
LED od 3 digita
ehnički podaci:
Merna frekvencija:
Potrebna snaga pomoćnog pogona:
Nazivni izolacioni napon:
Temperatura sredine:
Presek priključnog voda:
50 Hz
max. 3,2VA
500 V
+5 °C ... +40 °C
1,5-2,5 mm2
Tačnost (%)
1,5
1,5
V
A
1 2 3 4
L1
N
230 V AC
POWER
Im
Signal
1 2 3 4
L1
N
Um
Signal
230 V AC
POWER
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
PREMA STANDARDU
EN 61010-1
I/9
Download

I/8 Instrumenti sa nizanjem