2. MEZINÁRODNÍ VELETRH AUTOMATIZAČNÍ, REGULAČNÍ A MĚŘICÍ TECHNIKY
1. VELETRH ELEKTROMOBILNÍCH, HYBRIDNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A INFRASTRUKTURY
ZPRÁVA
2. MEZINÁRODNÍ VELETRH VÝROBY A ROZVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE
ZÁVĚREČNÁ
3. MEZINÁRODNÍ VELETRH ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY A ENERGETIKY
www.forelektron.cz
19. – 21. 11. 2013
ÚV
VOD
DNÍ SLOVO
Zaměstnanec
státní správy,
samosprávy
Obchodník, Architekt,
Vyšší
nákupčí projektant
management,
samostatný
podnikatel
7% 5%
Vážení vystavovatelé,
2%
Akademický
pracovník
1%
7%
Ředitel,
Vyšší management
7%
majitel firmy
19 %
Jiné 9
%
Student
10 %
Technik,
servisní
specialista
Specialista,
odborný pracovník
firmy
19 %
13 %
máme za sebou třetí ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky FOR ELEKTRON, který byl v letošním roce
doplněn kromě stálých veletrhů FOR ENERGO a FOR AUTOMATION také o nováčka FOR ELEKTRON MOTION, který se
věnoval aktuálnímu tématu elektromobility. Našim cílem bylo poskytnout společnostem z těchto odborných oborů možnost
prezentovat své služby, výrobky i myšlenky a pokračovat tak v tradici přehlídky toho nejlepšího z elektrotechniky, energetiky
a automatizace v Praze. Věříme, že se nám tento cíl splnit podařilo a budeme ho plnit a rozvíjet i v následujících letech.
Elektrotechnika je stále oborem, ve kterém máte světu co ukázat. Veletrh FOR ELEKTRON a souběžné s nabídkou novinek,
inovací a jedinečných technologií je toho jasným a přesvědčivým důkazem.
V příštím roce Vás srdečně zveme k účasti na veletrhu energetiky, elektrotechniky, elektroniky a automatizace – FOR
ENERGO 2014, který se bude konat 18. – 20. 11. 2014 v PVA EXPO PRAHA.
Ing. Vanda Yousifová
ředitelka OT průmysl
Pracovní zařazení návštěvníků
Pracovní
79 %
Důvod návštěvy
Soukromý
21 %
Struktura návštvníků podle krajů
Praha
Sředočeský 21
37 %
%
Plzeňský 8
%
Ústecký 5
%
Královéhradecký 5
Olomoucký 4 %
Liberecký 3 %
Moravskoslezský 3
Karlovarský 2
Vysočina 2
Pardubický 2
Jihočeský 1 %
Jihomoravský 1
Zlínský
1%
%
%
%
%
%
%
STATISTIKA VELETRHŮ 2013
FOR ELEKTRON, FOR ENERGO,
FOR AUTOMATION, FOR ELEKTRON MOTION
Celkový počet vystavovatelů: 126
Hrubá výstavní plocha: 5 213 m2
Počet návštěvníků: 15 248
VERNIS
SÁŽ
Průmyslové veletrhy byly slavnostně zahájeny vernisáží, jíž se účastnila řada významných hostů. Nechyběl mezi nimi rektor
ČVUT v Praze Prof. Ing. Václav Havlíček CSc., ředitel Českomoravské elektrotechnické asociace Ing. Jan Prokš, Ph.D.,
předseda České elektrotechnické společnosti Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc., předseda Českomoravské společnosti pro
automatizaci Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc. a viceprezident Hospodářské komory ČR Ing. František Holec. Vysokou
návštěvnost i zájem vystavovatelů popřál veletrhu starosta Městské části Praha 8 Mgr. Ivan Kabický. Ze strany pořadatele,
společnosti ABF, a.s. se účastnili Daniel Bartoš, DiS., ředitel veletržní správy ABF, a.s. a Ing. Vanda Yousifová, ředitelka
OT průmysl. Všichni řečníci popřáli veletrhům úspěch, mnoho návštěvníků a spokojených vystavovatelů.
SP
POLEEČEENSKÝ VEČ
ČER
SPOLEČENSKÝ VEČER VYSTAVOVATELŮ S PŘEDÁVÁNÍM CEN
Druhý veletržní den proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO v prostorách PVA EXPO PRAHA.
Večer zahájil svým úvodním slovem ředitel veletržní správy ABF, a.s. – Daniel Bartoš, DiS.
GR
RAN
ND PRIX, TO
OP EXPO
VÝSLEDKY SOUTĚŽE GRAND PRIX A TOP EXPO
V rámci veletrhů FOR ELEKTRON, FOR ENERGO, FOR AUTOMATION a FOR ELEKTRON MOTION 2013 byly vyhlášeny
soutěže GRAND PRIX a TOP EXPO. Do soutěže GRAND PRIX mohly vystavující firmy přihlásit výrobek, který je inovativní, přináší pokrok v daném oboru a svými parametry je srovnatelný se světovou úrovní.
Všechny exponáty veletrhů, které byly přihlášeny do prestižní soutěže GRAND PRIX o nejinovativnější výrobek,
hodnotila odborná porota soutěže.
Odborné hodnotitelské porotě soutěže
GRAND PRIX – FOR ELEKTRON,
FOR ENERGO, FOR AUTOMATION
A FOR ELEKTRON MOTION předsedal
Ing. František Hýbner. Pod jeho
odborným dozorem udělila porota ceny
GRAND PRIX za nejlepší exponáty
bez určení pořadí.
GRAN
ND PR
RIX, TOP EX
XPO
Firmě: Hager Electro s. r. o. za Meziřadovou fázovou přípojnici
Anotace: Hager představuje nový program přípojnic propojení jednotlivých řad nad sebou pro rozvaděče s roztečí DIN
lišt 125 mm.
Hodnocení komise: Komise oceňuje nové jednoduché, praktické a vtipné inženýrské řešení přípojnice, která je určena
pro jednoduchou a bezpečnou instalaci u malých rozváděčů.
Firmě: HELUKABEL CZ s. r. o. za NANOFLEX® HC 500
Anotace: NANOFLEX® HC 500 jsou stále čisté kabely, na kterých se díky nanotechnologiím zabraňuje usazování nečistot
a vylučování mikroorganismu na kabelovém plášti. Vnější plášť je též antibakteriálně upraven. Kabely mohou
být dále upraveny technologií CLEAN Plus rozšiřující užití do čistých prostor. Díky tzv. lotosovému efektu
(odvozeného od vlastnosti lotosového květu, který je chráněn krystalky vosku), je vytvářen samočisticí povrch
materiálu novými technologiemi.
Hodnocení komise: Komise oceňuje implementaci nových technologií a materiálů do kabelových produktů, nejen
u kabelů samotných, ale i u dodávaného příslušenství.
Firmě: TURCK, s. r. o. za Bezkontaktní rotační senzor
Anotace: Senzor v plně uzavřeném pouzdru, které je odolné proti vniku vody a prachu, umožňuje bezdotykové měření
s vysokou přesností u rotačních částí včetně měření polohy. Nachází široké uplatnění v průmyslu a tam, kde
rotační pohyb je doprovázen i rušivou vibrací.
Hodnocení komise: Komise oceňuje novost rotačního senzoru, který je založen na oscilační indukční vazbě mezi plošnými
cívkami.
Ocenění za nejzdařilejší expozici TOP EXPO 2013 obdrželi tito vystavovatelé:
LAPP KABEL s.r.o.
EMOS spol. s r.o.
VÝROČNÍ CENA ČESKOMORAVSKÉ ELEKTROTECHNICKÉ ASOCIACE
Českomoravská elektrotechnická asociace letos prvně vyhlásila v rámci souboru průmyslových veletrhů FOR
ELEKTRON, FOR ENERGO, FOR AUTOMATION a FOR ELEKTRON MOTION cenu asociace, kterou udělila výrobku za
významnou inovaci v elektrotechnice. Z přihlášených exponátů vybrala porota jeden vítězný exponát.
Předseda hodnotitelské komise Ing. František Hýbner předal tuto cenu společnosti HELUKABEL CZ s.r.o. za
NANOFLEX® HC 500.
MEDIIÁLNÍ KAMP
PAŇ
Mediální kampaň průmyslových veletrhů odstartovala již na jaře 2013 ve všech českých a vybraných zahraničních
odborných titulech formou inzerce, článků a na odborných internetových portálech. Na prezentaci v odborných
médiích plynule navázala outdoorová reklama ve formě billboardů, rollingboardů a CLV na frekventovaných místech po
celé České republice a reklamní kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Od začátku října probíhala také internetová
reklamní PPC kampaň v systémech ADWORDS, SKLIK a ETARGET.
ODBORNÉ TITULY:
AI MAGAZINE, Alternativní energie, Automa, A-Z Elektro, Control Engineering Česko, DPS plošné spoje od A do Z,
Elektro, Elektroinstalatér, ElektroPrůmysl.cz, Elektrotechnika v praxi, Energetika, Energie 21, Energie kolem nás, Fleet,
JMO, Katalog dodavatelů pro energetiku ČR, Lobby, Magazín stavebné stroje a mechanizácia, Metal info, NEW energy,
nový Profit, Plošné spoje od A do Z, Praktická elektronika, PRO-ENERGY, Řízení a údržba průmyslového podniku,
Security, Sdělovací technika, SOLAR Technika, Svět průmyslu, Světlo, T+T Technika a trh, Techmagazín, Technický
týdeník, Technik, Technika, Trade & Investment
BILLBOARDY:
Outdoorová kampaň probíhala v období od 1. 11. 2013 do 21. 11. 2013.
Billboardová reklama byla cílena na frekventovaná místa
dálnice D1, D2, D5, D11, I 10 a na hlavní město Praha.
ROLLINGBOARDY, CLV:
Tyto nosiče byly instalovány od 1. 9. 2013 do 21. 11. 2013
na území hlavního města Prahy, jehož záštitu veletrh získal.
ODBORNÉ PORTÁLY:
www.aimagazine.cz
www.apkt.cz
www.aukro.cz
www.autoservismagazin.cz
www.ben.cz
www.catel.cz
www.cefas.cz
www.ceskaenergetika.cz
www.cmsa.cz
www.dps-az.cz
www.elektromobily-os.cz
www.elektronika.cz
www.elektrosvaz.cz
www.elektrotechnicke-tabulky.cz
www.elektroprumysl.cz
www.ekolist.cz
www.ekowatt.cz
www.energetika.cz
www.energie21.cz
www.energoportal.cz
www.enviweb.cz
www.hybrid.cz
www.ifleet.cz
www.kvalitnifirma.cz
www.mediatel.cz
www.motorsport-ing.cz
www.onyo.cz
www.osvetle.cz
www.pneurevue.cz
www.pohonnatechnika.cz
www.proelektrotechniky.cz
www.sez-kes.sk
www.solarninovinky.cz
www.solartechnika.sk
www.sport5.cz
www.StreamTech.tv
www.strojnicke-tabulky.cz
www.svetprumyslu.cz
www.techpark.sk
www.techtydenik.cz
www.top-osvetleni.cz
www.trade-investment.eu
www.tretiruka.cz
www.truck-business.cz
www.tzb-info.cz
www.webauto.sk
3. MEZINÁRODNÍ VELETRH ENERGETIKY,
ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY A AUTOMATIZACE
www.forenergo.cz
18. – 20. 11. 2014
Download

Závěrečná zpráva