ZPRÁVA
ZÁVĚREČNÁ
3. MEZINÁRODNÍ VELETRH ENERGETIKY, ELEKTROTECHNIKY,
ELEKTRONIKY A AUTOMATIZACE
www.forenergo.cz
18. – 20. 11. 2014
ZZ_ENERGO_ES_2014.indd 1
16.01.15 18:56
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
VELETRHU:
Počet vystavovatelů: ...................... 101
Počet návštěvníků: ...................... 6 824
Zastoupené země: Česká republika,
Litva, Polsko, Turecko
3. MEZINÁRODNÍ VELETRH ENERGETIKY,
ELEKTROTECHNIKY, ELEKTRONIKY
A AUTOMATIZACE
ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
SUMMITU:
Počet návštěvníků: ......................... 248
Struktura přednášejících:
Česká republika, Rakousko, Německo
NEJVĚTŠÍ UDÁLOST ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU ROKU 2014
Zastoupená velvyslanectví: Čína, Itálie,
Rakousko, Rusko, Španělsko a Thajsko
GENERÁLNÍ PARTNER
ZÁŠTITA
ZZ_ENERGO_ES_2014.indd 2
Veletrh FOR ENERGO
s novou koncepcí
a ENERGO SUMMITem
Novinkou letošního ročníku veletrhu byla premiéra ENERGO SUMMITu,
která se setkala s velkým úspěchem. Téměř 250 odborníků z energetického
průmyslu návštívilo ENERGO SUMMIT, kterým byl zahájen 18. listopadu 2014
mezinárodní veletrh FOR ENERGO. Mezi hosty se objevilo také mnoho
významných osobností z oboru. Mezinárodní význam akce podtrhla účast
zástupců velvyslanectví Číny, Itálie, Rakouska, Ruska, Španělska a Thajska.
16.01.15 18:56
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHU A ENERGO SUMMITU
Slavnostní zahájení veletrhu FOR ENERGO a ENERGO SUMMITu proběhlo v úterý
18. listopadu 2014 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
Za generálního partnera, skupinu ČEZ, měl zahajovací proslov ředitel útvaru kogenerace ČEZ a.s. a zároveň generální ředitel společnosti ČEZ Energo pan Michal
Rzyman. Českomoravskou elektrotechnickou asociaci zastoupil pan Jiří Holoubek,
prezident asociace. Za pořadatele akce se slova ujali generální ředitel SPGroup a.s.
a předseda představenstva ABF, a.s. Pavel Sehnal a generální ředitel ABF, a.s. pan
Tomáš Kotrč.
Akce se zúčastnili také významní hosté. Ministerstvo obrany ČR zastoupila paní
Lenka Malinkovičová, hlavní inspektor energetické inspekce. Pan Aleš Tomec,
ředitel sektoru energetika, zastoupil společnost Siemens, s.r.o. Kromě zajímavých
řečníků a předních odborníků se zahájení zúčastnili zástupci velvyslanectví jednotlivých zemí. Mezi nimi byli zástupci z čínské ambasády pan Cheng Youngru,
ekonomický a obchodní rada, a pan Jia Shen, 3. tajemník. Italské velvyslanectví zastoupila paní Vanda Spataro, obchodní atašé. Z rakouského velvyslanectví se
účastnil pan Martin Žák, vedoucí marketingové kanceláře a jeho kolega Christian
Miller, obchodní rada. Z ruského velvyslanectví se zúčastnil pan Sergej Stupar,
obchodní rada, a pan Pavel Dvojcenkov, poradce. Za španělskou ambasádu se
zúčastnila paní Ana Vich, která působí na pozici ekonomického a obchodního rady.
Z thajského velvyslanectví se účastnil pan Jiraporn Jiranantakij, 1. rada.
ZZ_ENERGO_ES_2014.indd 3
16.01.15 18:56
ENERGO SUMMIT – PROGRAM
„Obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost a rozvoj nových energetických technologií
jsou hlavními tématy současné evropské energetické politiky. Je mi proto potěšením převzít
záštitu nad letošním ENERGO SUMMITEM,“
píše Gűnther H. Oettinger ve svém pozdravu účastníkům ENERGO SUMMITu 2014.
Gűnther H. Oettinger, současný německý
eurokomisař pro digitální ekonomiku a společnost, tím poukazuje na důležitost této akce
a jeho slova potvrzují, že témata summitu jsou
vysoce aktuální.
Program summitu byl rozdělen do čtyř tematických bloků. Kromě odborníků z České republiky na něm vystoupili i řečníci z Německa
a Rakouska.
zdroj fotografie: © European Union, 2014
V úvodním bloku se příspěvky zaměřily na využití obnovitelných zdrojů energie a projekty
energetických úspor. Pod titulem Nové energetické zdroje v EU mimo technologie OZE,
se v druhém bloku diskutovalo o efektivním
zacházení s konvenčními energetickými zdroji
uhlí a zemního plynu. Třetí blok byl věnován
elektromobilitě, oboru, který byl zastoupen
také na veletrhu FOR ENERGO a v rámci
něhož dostaly prostor i studentské práce
a výzkumné projekty. V centru pozornosti
čtvrtého tematického bloku summitu stály
světové trendy energetického hospodářství
a politiky a jejich důsledky na energetickém
trhu.
ZZ_ENERGO_ES_2014.indd 4
16.01.15 18:56
ENERGO SUMMIT – PROGRAM
Moderátor: Petr Růžička, CZECHINVEST (CZE)
fotografie č. 10
BLOK I | BUDOUCNOST VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIÍ
A PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR
Čeští sousedé: aktuální vývoj programů podpory obnovitelných zdrojů
v Německu a Polsku
Joanna Maćkowiak Pandera, Agora Energiewende (DEU)
fotografie č. 1
Integrace decentrálních zdrojů do distribučních sítí (U/Q regulace na VN
a NN, řízení činného výkonu)
Stanislav Hes, ČEZ Distribuce (CZE)
fotografie č. 2
Praktické příklady projektů energetických úspor: Vývoj energetických
služeb v ČR v kontextu směrnice o energetické účinnosti
Vladimír Sochor, SEVEn (CZE)
fotografie č. 3
1
2
3
4
5
6
9
10
BLOK II | NOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE V EU MIMO TECHNOLOGIE OZE
Dva praktické příklady moderního uhelného a paroplynového zdroje
Petr Krejčí, ČEZ (CZE)
fotografie č. 4
BLOK III | E-MOBILITA
Elektromobilita – dlouhodobý potenciál, trendy, vývoj a současné limity
Tomáš Chmelík, ČEZ (CZE)
fotografie č. 5
Elektromobilita v praxi (popis praktických zkušeností z pilotních projektů)
Jakub Ďurinda, GreenWay Operator (SK)
fotografie č. 6
BLOK IV | TRENDY SVĚTOVÉ ENERGETIKY A DOPAD NA ČR
Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a elektrické energie v EU
a ve světě
Stephan Sharma, VERBUND AG (AUT)
fotografie č. 7
Význam energetických surovin ČR v závislosti na dlouhodobých globálních
trendech
Pavel Kavina, MPO (CZE)
fotografie č. 8
Změny v souvislosti s novými trendy v elektroenergetice
Tomáš Jícha, Euroenergy (CZE)
fotografie č. 9
7
ZZ_ENERGO_ES_2014.indd 5
8
16.01.15 18:56
VELETRH FOR ENERGO S NOVOU KONCEPCÍ
Veletrh FOR ENERGO se představil s novou
koncepcí. Generálním partnerem veletrhu
se stala jedna z nejvýznamnějších energetických společností v ČR – společnost ČEZ,
a.s. Tato skutečnost potvrzuje, že energetika
má jednoznačně své místo v hlavním městě
Praze a že veletrh i nadále zůstává jedním
z důležitých marketingových nástrojů pro prezentaci novinek a trendů daného odvětví.
Dalším důležitým partnerem veletrhu byla
Českomoravská elektrotechnická asociace, která udělila projektu také záštitu.
Aktuálnost prezentovaných témat na ENERGO
SUMMITu a nového konceptu veletrhu FOR
ENERGO potvrdil také zájem České televize,
která natočený materiál použila pro pořad
Ekonomika ČT24.
SOUBOR JARNÍCH
PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ
Příští ročník se bude nově konat v termínu
21. – 23. dubna 2015 a stává se součástí
SOUBORU JARNÍCH PRŮMYSLOVÝCH
VELETRHŮ. Hlavním cílem je vytvořit jedno
místo pro setkávání odborníků a prezentování novinek a trendů z jednotlivých oblastí
průmyslu.
ZZ_ENERGO_ES_2014.indd 6
16.01.15 18:56
MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
Odborné tituly:
Agrospoj ai magazine ALARMFOCUS alternativní energie AUTOMA Automobil Industry
A-Z ELEKTRO BAEL BEN technická literatura Businesslife CADware s.r.o. Control
Engineering Czech Industry ČIA NEWS DPS Elektronika od A do Z Echo ELEKTRO
ElektroPrůmysl Elektro a trh Elektro instalatér EVP elektrotechnika v praxi Energie 21
ENERGIE kolem nás Energetika FCC PUBLIC FLEET firemní automobily Focus Nerez
FORJOB Průmyslový magazín IRMO JMO KBH ENERGY Komunikace a doprava
Kovoinzert LICA Lobby Magazín stavebné stroje a mechanizácia machining & tooling
Metal Info Motor Mix NDT Welding Bulletin NEW energy PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA
PRO-ENERGY Řízení a údržba průmyslového podniku Sdělovací technika SOLAR
technika SVĚTLO Strojársky kalendár Strojárstvo/Strojírenství Strojírenská technologie
T+T Technika a trh TechMagazín Technika Technický týdeník Technik Top osvětlení
ÚSPĚCH, produktivita & inovace v souvislostech
Odborné portály:
www.aimagazine.cz www.apkt.cz www.asep.cz www.atpjournal.sk auto.server.sk www.autofox.cz www.ben.cz www.cas-sae.cz www.casopisczechindustry.cz www.cefas.cz www.ceskaenergetika.cz www.cianews.cz www.cmsa.cz www.csvts.cz/cms www.cz.ru.com www.dataz.cz www.dps-az.cz www.eacr.cz www.elektromobily-os.cz www.electroindustry.cz www.elektroinstalace.cz www.elektronika.cz www.elektrosvaz.cz www.elektrotechnicke-tabulky.cz www.elektroprumysl.cz www.ekowatt.cz www.engineering.sk www.energetika.cz www.energie21.cz www.energoportal.cz www.enviweb.cz www.for-job.cz www.greenczech.cz www.hbi.cz www.hybrid.cz www.icta.cz www.ifleet.cz www.idbjournal.sk www.irmo.cz www.izdoprava.cz www.kvalitnifirma.cz www.kzps.cz www.lobby.cz www.mediatel.cz www.motormix.cz www.mssam.sk www.orsec.cz www.osvetle.cz www.pneurevue.cz www.proelektrotechniky.cz www.sez-kes.sk www.solartechnika.sk www.spzcr.cz www.StreamTech.tv www.strojnicke-tabulky.cz www.svetprumyslu.cz www.strojirenskatechnologie.cz www.tc.cz www.technickytydenik.cz www.techpark.sk www.top-osvetleni.cz www.trade-investment.eu www.tretiruka.cz www.tzb-info.cz www.unie-em.cz www.unit.cz www.vasesit.cz www.wlw.cz www.zenavaute.cz
Events:
Propagace obou akcí na odborných konferencích, seminářích a školeních.
Outdoor:
Billboardová reklama byla cílena na nejfrekventovanější dálnice a komunikace D1, D5, D11, R10 a na
hlavní město Prahu.
Nově také probíhala kampaň v rámci velkoplošné reklamy – polepy tramvají v rámci hlavního města
Prahy.
Rámečky B1 u eskalátorů v metru.
Rádio:
Reklamní kampaň byla nově rozšířena o rádiový spot na stanicích Evropa 2, Rádio Impuls, Frekvence 1,
ale také Rádio Bonton, RockZone105,9 a Dance radio.
ZZ_ENERGO_ES_2014.indd 7
16.01.15 18:57
Zveme Vás
na soubor jarních
průmyslových
veletrhů
14. MEZINÁRODNÍ VELETRH
STROJÍRENSKÝCH
TECHNOLOGIÍ
8. MEZINÁRODNÍ VELETRH
POVRCHOVÝCH ÚPRAV
A FINÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
4. MEZINÁRODNÍ VELETRH
VÝROBY A ROZVODU
ELEKTRICKÉ ENERGIE
3. MEZINÁRODNÍ VELETRH
AUTOMATIZAČNÍ, REGULAČNÍ
A MĚŘICÍ TECHNIKY
2. VELETRH TECHNOLOGIÍ
PRO SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ
A LEPENÍ
PVA EXPO PRAHA
21. – 23. 4. 2015
www.prumysloveveletrhy.cz
metro C
Letňany
NEJMODERNĚJŠÍ
VELETRŽNÍ PROSTORY V PRAZE
ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9 – Prosek
T: 225 291 136, M: 739 003 144, [email protected],
www.pvaexpo.cz
ZZ_ENERGO_ES_2014.indd 8
16.01.15 18:57
Download

Závěrečná zpráva ročníku 2014