www.elektroprumysl.cz • červenec 2013
Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie
Hromosvody a uzemnění, spínací technika,
stroje a strojní zařízení
www.eurovolt.sk
www.eurovolt.cz
Internetový velkoobchod
s elektromateriálem
EuroVolt s.r.o. l Skalica l SK
+421 902 913 142 l [email protected]
obchodní kancelář Zlín l CZ
+420 773 784 750 l [email protected]
SIMOCODE pro:
Management motorů přes PROFINET
Pro větší transparentnost a dostupnost výrobního zařízení
Management motorů nyní také s protokolem PROFINET.
Modulární systém řízení motorů byl rozšířen o základní
přístroj se dvěma integrovanými rozhraními PROFINET.
SIMOCODE pro s protokolem PROFINET nabízí rozmanité
diagnostické, řídicí a ochranné funkce. Všechny diagnostické
a servisní údaje motorového vývodu lze zjišťovat také přes
integrovaný Webserver nebo OPC UA-Server. Funkce
Media Redundancy Protocol (MRP) navíc umožňuje
zvyšovat dostupnost výrobního zařízení. Měřené
hodnoty přenášené přes profil PROFIenergy přitom
zajistí efektivní management energie.
www.siemens.com/simocode
°
VÝKONNÝ ŘEDITEL / MANAGING DIRECTOR
Bc. Jaroslav Bubeníček
šéfredaktor / editor in chief
Technical Support & Customer Service
GSM: +420 608 883 480
E-mail: [email protected]
•
OBCHODNÍ MANAŽER / SALES MANAGER
Michaela Konečná
obchodní plánování / Business Planner
Marketing Communication & PR
GSM: +420 777 722 803
E-mail: [email protected]
Merhautova 1020/151, 613 00 Brno
IČ: 88710831, DIČ: CZ8553284421
•
GRAFIKA
Veronika Padilla
E-mail: [email protected]
•
DISTRIBUCE A ODBĚR ČASOPISU
Zdarma, objednat lze
na www.elektroprumysl.cz
•
ADRESA REDAKCE
ElektroPrůmysl.cz
Holzova 2846/23, 628 00 Brno
E-mail: [email protected]
www.elektroprumysl.cz
•
FACEBOOK
www.facebook.com/Elektroprumysl.cz
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk v jiných médiích je povolen pouze
se souhlasem vydavatele.
Šíření časopisu je povoleno.
Vychází jako měsíčník.
Zřídit bezplatný
odběr časopisu.
EDITORIAL
VYDAVATEL
Bc. Jaroslav Bubeníček - ElektroPrůmysl.cz
Holzova 2846/23, 628 00 Brno
IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
•
Milí čtenáři,
není to ani týden, co se na školách rozdalo vysvědčení, začínají vytoužené letní
horké dny, a tím mnozí z nás plánují zasloužený odpočinek. I v tomto letním počasí
Vám přinášíme červencové číslo plné novinek a zajímavostí z elektrotechnického oboru. Nosným tématem tohoto měsíce jsou
hromosvody a uzemnění, spínací technika,
stroje a strojní zařízení. Přehledy produktů
na trhu jsou tentokrát věnovány spínací technice a naleznete v nich
multifunkční časová relé.
S letním obdobím je nedílně spojeno bouřkové počasí, které kromě bleskových povodní dokáže potrápit i nemalým počtem blesků,
které samy o sobě dokáží způsobit značné škody. Pro eliminování
těchto škod je důležité mít v pořádku a zabezpečenou vnější ochranu před bleskem, která musí splňovat minimální vyžadované
mechanické a elektrické požadavky. Ty jsou uvedeny v řadě norem
ČSN EN 50164-XX. Součásti hromosvodu jsou rozděleny podle své
funkce do několika skupin, jako jsou například spojovací součásti,
vodiče pro svody či zemniče. Funkční uzemňovací soustava je základním prvkem elektroinstalace ve všech budovách a novostavbách, důležitým základem pro bezpečnost, a pro správné fungování
všech instalací v objektech.
Ve druhém tématu se budeme zabývat především základním
prvkem veškeré spínací techniky, kterým je relé. Tato komponenta je
neoddělitelnou součástí každého časového relé. Plní funkci spínacího prvku pro danou zátěž, proto je nezbytné vybírat relé s kontaktem z odpovídajícího materiálu, který je vhodný pro spínání ovládaného zařízení.
Třetím nosným tématem jsou strojní zařízení, kde jsme se především zaměřili na uplatnění strojírenské směrnice 2006/42/ES v praxi, a na postupy při výrobě strojního zařízení z hlediska snížení rizik
a zachování jejich bezpečnosti.
Na závěr už nezbývá nic jiného, než Vám popřát příjemně strávené dovolené, a s nimi související odpočinek, díky kterému načerpáte
nových sil, pozitivní náladu i myšlení, a naši redakci potěší, když si
v tomto voleném čase najdete chvilku také na přečtení našeho letního čísla, které jsme pro Vás s radostí připravili.
Pěkné čtení.
Bc. Jaroslav Bubeníček
šéfredaktor časopisu
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
1
°
OBSAH
ROZHOVOR
• Stagnace na trhu prý znamená automaticky
pokles v obratu. Určitě? ............................... 4
ELEKTROINSTALACE
8
• Elektrická a mechanická životnost
časových relé ................................................ 8
• Spínání spolehlivě a snadno s relátky Zelio! .. 10
• ABB uvádí na trh nové, vysocevýkonné
elektroměry pro fakturační měření ............. 12
• RELÉ OD ELKO EP – již 20 let s Vámi ........... 14
• Pospojování elektrických zařízení strojů .... 16
• Základový zemnič ........................................ 20
• Časová relé TELE – Haase ........................... 28
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
• Multifunkční časová relé .............................. 30
• Vačkové spínače .......................................... 40
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
12
20
2
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
• Ukončení napájecího vodiče a přístroje
pro odpojování a vypínání u strojního
zařízení ....................................................... 42
• Světelná závora vyhodnotí situaci bezpečně
a rychle ....................................................... 46
• Optimalizace provozu a zamezení drahým
prostojům ................................................... 48
• Konfigurovatelný malý řídicí systém
PNOZmulti Mini .......................................... 52
• Snížení rizika při konstrukci strojních
zařízení ....................................................... 54
• Bezpečnostní řídicí systém PSSuniversal multi:
standardizovaná bezpečnost ...................... 56
• Dvouruční ovládací zařízení ......................... 58
• Siemens inovoval modulární řídicí systém
Simatic S7-120 ............................................ 60
42
°
OBSAH
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ
TECHNIKA
• Firma Fluke uvedla na trh novou generaci
zkoušeček napětí ........................................ 62
LEGISLATIVA A NORMALIZACE
• Uplatnění strojírenské směrnice 2006/42/ES
a postup při výrobě strojního zařízení ....... 66
ALTERNATIVNÍ ENERGIE
• Revoluce u větrných elektráren? ................ 70
KABELY A VODIČE
• KDP zavedla novou službu zákazníkům ....... 71
• Nové servisní a logistické centrum skupiny
Lapp nastavuje měřítka .............................. 72
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY
74
• Doporučení pro používání rukavic z izolačního
materiálu .................................................... 74
TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
• Inovativní inkubátor pro nové technologie
pro energetiku roste v Česku ...................... 76
DISKUSNÍ FÓRUM
• Anténa a hromosvod v blízkosti .................... 78
• Skrytý svod pod dřevěným obložením
fasády .......................................................... 78
• Požadavek „funkční při požáru“ a uložení kabelu
v zemi .......................................................... 79
• Zásuvky „schuko“ ve strojních zařízeních .... 80
• Výpočet impedance smyčky ........................ 80
KURIOZITY
• Fotografie z elektrotechnické praxe ........... 82
52
70
62
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
3
°
ROZHOVOR
Stagnace na trhu prý znamená
automaticky pokles v obratu.
Určitě?
Aktuální situace na trhu není nijak růžová. V elektrotechnickém segmentu, stavebnictví i dalších oborech vykazuje opět stagnaci. Prodat tak výrobek nebo
službu na aktuálním trhu, který je plný konkurence
není jednoduché. Mnoho společností spoléhá na slevy, snaží se konkurovat cenou, ale kam až toto může
vést? V poslední době začínám slýchávat, „my prodáváme za výrobní náklady, abychom byli aspoň na nule“. Kde bude mít tento přístup hranice, začnou
za chvíli firmy výrobu dotovat, aby prodaly? Má takové podnikání smysl? Podle mě je sleva, kterou se dostáváme na výrobní náklady nebo dokonce pod ně,
abychom byli konkurenceschopní, cestou „do pekla“
a dlouhodobě neudržitelná.
Klíčem k úspěchu může být přidaná hodnota, která může mít mnoho podob, a s kterou zákazník sám
získá konkurenční výhodu. Samozřejmě nelze opomenout kvalitní pracovní tým, který dokáže jít za svým
cílem i v těžkých chvílích.
Jak vnímá aktuální situaci na trhu? Jaké mohou
být klíče k úspěchu a jaký recept na to mají ve společnosti Rittal s.r.o.? Na to jsme se zeptali ředitele zmíněné společnosti Rittal s.r.o., pana Ing. Igora Bartoška.
Jakým způsobem se snaží firma Rittal, s.r.o. o úspěch
svých zákazníků?
Jak vnímáte ze svého pohledu a své funkce aktuální situaci na trhu v České a Slovenské republice?
Myslíte si, že aktuální problémy jsou globálního
charakteru nebo spíše regionální?
Aktuálne problémy sú jednoznačne globálneho
charakteru. Česko a aj Slovensko sú ekonomiky jedno-
4
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
značne závislé od exportu, ktorý tvorí podstatnú časť
HDP. S poklesom exportu hneď klesá aj celkový HDP,
domáci dopyt to nie je schopný zachrániť. A keď tak
sledujem celý kolorit názorov prognostikov a analytikov vo svete, ktorý mi umožňuje prehliadnuť hlavne
Internet, uvedomujem si, že celková situácia je neistá
a možno očakávať aj jej podstatné zhoršenie.
Ak sa na svetovú ekonomiku pozrieme z maximálneho nadhľadu, tie hlavné riziká vidno na prvý
aj celkom letmý pohľad. Krajina s najväčším trhom –
USA nikdy nebude schopná zaplatiť svoje dlhy, tie
navyše lavínovo narastajú. Vďaka štátnym zásahom
sa aj tu znižuje konkurencieschopnosť, ktorá ešte
z historického hľadiska prednedávnom bola vzorom
pre ostatný svet. Napriek relatívne vysokej úrovni
miezd voľná súťaž a konkurencia poháňala výrobcov,
výroba a zamestnanosť rástla veľmi rýchlo. Teraz
sa táto ekonomika zachraňuje na úkor dlhov a tlačením peňazí. Pomerne málo ekonómov si všíma aj nafukujúcu sa realitnú bublinu v USA, prasknutie tej
minulej spôsobilo svetovú krízu. Európske problémy
s málo konkurencieschopnými krajinami, ktoré navyše majú obmedzený manévrovací priestor spoločnou menou, sú teraz skutočne problémom. Hlavne
do budúcnosti, lebo už samoztné vedomie že „netreba dávať veľký pozor na verejné financie lebo
ak nastane problém, Európa nás zachráni“ je zásadne zlý. V tomto prípade práve toto vedomie predstavuje najväčšie riziko, lebo nenúti krajiny bolestivo
zlepšovať svoju konkurencieschopnosť, ale skôr
navádza na laxný prístup a u politikov starostlivosť
hlavne o svoju bezprostrednú popularitu ľúbivými
nesystémovými opatreniami. A takto možno ešte
pokračovať, lebo už len tieto dve veci majú jednoznačný vplyv na ostatné regióny sveta, keďže významne znižujú spotrebu a tým pádom investície.
Rusko môže utrpieť vďaka nízkej cene surovín, Čína
zase nízkym dopytom ako sa to už dnes ukazuje.
Myslíte si, že se problémy na trhu budou ještě prohlubovat nebo se již podle Vás „blýská“ na lepší časy?
To je veľmi zaujímavá otázka a odpovede na ňu sa
rôznia ešte viac ako tomu bolo pri predchádzajúcej
°
Ing. Igor Bartošek, CEO, Rittal s.r.o.
Jaké by měly být podle Vás základní kroky, které
mohou firmu udržet konkurenceschopnou? Nechci
po Vás „zázračný návod“ na úspěch, ale zajisté uznáte,
že lze podnikat kroky v základech správné i nesprávné.
Zaiste, zázračný detailný návod na úspech neexistuje. Ale existuje popis chovania, ktorý vedie k úspechu, to som sa už naučil a som o tom aj dosť presvedčený. Naučil ma tomu nie mentorsky ale vlastným
vzorom bývalý generálny riaditeľ Rittal. Domnievam
sa, že jeho prístup je úplne vzorový a aplikovateľný
univerzálne. A fakt je, že mal pravdu v tom, že nie je
dôležité a ani možné mať vždy tie najlepšie nápady,
nie je dôležité sa nikdy nemýliť. Najpodstatnejšie je
postupovať s radostným oduševnením a hlavne nikdy
sa nenechať odradiť. Súčasne si byť vedomý rizika
a nepripustiť jeho neúmernú mieru. Vždy som ho obdivoval, ako musel počúvať o negatívnych dôsledkoch
svojich opatrení, ktoré predtým vehementne presadzoval. Ale po vypočutí si faktov že to vôbec nefunguje
a prinieslo to len stratu, hneď to zavrhol a presne
s rovnakým nadšením začal presadzovať iný nový nápad. Tisíc vecí bolo zlých a len 500 dobrých, z toho
zopár geniálnych, ako sa ukázalo. Toto stačilo na to,
aby sa Rittal celosvetovo presadil a stal sa jednotkou
vo všetkých troch hlavných oblastiach činnosti. Ako sa
však ukazuje, svetové prvenstvo je jednoduchšie nadobudnúť ako udržať a tým nás čaká ťažká práca, aby sme
dokázali každý deň znovu dokazovať, že sme tou lepšou
voľbou a rozhodujúcou výhodou pre zákazníka.
Proč si myslíte, že se firmě Rittal povedlo dosáhnout takových úspěchú ve světové konkurenci?
Co bylo zásadní?
To je myslím veľmi dobrá otázka. Je veľmi vhodné
niekedy sa obzrieť a zhodnotiť, aký je hlavný dôvod
úspechu. Ja osobne predpokladám, že tých dôvodov
je samozrejme veľa a týkajú sa činnosti celej firmy, ale
myslím že rozhodujúcim kritériom bola určite náročnosť zákazníkov. Konkrétne si myslím, že najdôležitejšie bolo mať od začiatku fungovania veľmi náročných
zákazníkov, najlepšie tých vôbec najnáročnejších. A to
aj určite boli, tak ako je tomu do značnej miery aj dnes
– automobilky. A ak dodám, že pre automobilky ako
napríklad Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes, Opel,
Ford Renault sme už naozaj dlhé roky rokúce hlavným
dodávateľom skriňových systémov a kompoenentov
klimatizácie rozvádzačov, tak myslím, že možno uznať,
že vydržať takú dlhú dobu byť osvedčeným dodávateľom nie je vôbec prechádzka ružovou záhradou.
Automobilky svojimi požiadavkami dodávateľa priam
vybičujú k najlepším výkonom. Súčasne totiž vyžadujú
aby produkty boli na poslednom najmodernejšom
stupni vývoja, trvale špičkovo kvalitné, dodávky musia
byť pružné a presné a k tomu aby toho nebolo málo,
musia mať aj konkurenčnú cenu. Ja sa teda domnievam, že už úspechom u automobiliek dosiahol Rittal
takú úroveň ako dodávateľ, že u ostatných zákazníkov
potom bolo značne jednoduchšie sa presadiť.
Teda je to fakt, dodávateľ je taký dobrý, akí nároční
sú jeho zákazníci.
Jistě mi dáte za pravdu, že základem úspěchu je
být o krok před konkurencí, mít nějakou konkurenč-
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
5
ROZHOVOR
kríze. Viacerí ekonómovia dokonca očakávajú krízu
nebývalých rozmerov, u ktorej iba nemožno odhadnúť
okamih prepuknutia. Ten totiž nezávisí od pragmatických a jasných ekonomických veličín ale skôr od okamžitej nálady investorov. Táto je veľmi nestabilná
a bežne reaguje neúmerne aj na menej významné
podnety, pritom si zásadné globálne trendy často nevšíma. A hlavne nerovnováha u nich má silnú kladnú
spätnú väzbu, teda ľahko nastane panika a táto sa
rýchlo šíri. A tak sa nafukujú a praskajú bubliny a ostáva len odhadnúť, ktorá bude ďalšia a akú škodu narobí.
Napríklad teraz sú v kurze americké akcie, lebo stále
rastú, ale stačí aby niekoľko akceptovaných investorov
priznalo, že sú nadhodnotené a závislé od politiky QE
(Quantitative Easing) americkej centrálnej banky a ďalšia kríza je tu.
Ja sa domnievam, že ešte budeme svedkami rastu,
ten bude ale skôr moderátny a kríza môže vzniknúť
v relatívne dohľadnej dobe. Preto si nemyslím že by
sme sa mohli spoliehať na nejaký silný obrat, skôr
by sme sa mali naučiť žiť v podmienkach stagnujúcej
ekonomiky a trvalej hrozby kríz. To nie je pesimistický
pohľad, ale myslím pohľad, ktorý nám môže podstatne pomôcť naplno sa venovať veciam potrebným
na úspech aj v čase stagnácie.
°
ROZHOVOR
ní výhodu. Co dělá společnost Rittal, s.r.o. aby tuto
podmínku naplňovala?
Áno, stále o krok vpredu. Ale v tomto má práve svetový líder mimoriadne ťažkú úlohu. Totiž on musí
správne odhadnúť, ktorým smerom vlastne treba urobiť ten krok (pred konkurenciu). Totiž ak líder urobí
krok, ale neodhadne správne vývoj trhu, znamená
to stratené investície a prípadne aj stratu prvenstva.
Krok smerom, ktorým sa trh nebude uberať, je veľmi
vážnou chybou. Odhadnúť podľa technických vlastností je to pritom veľmi ťažko. Mnohokrát sme totiž boli
vo svete svedkom vývoja, ktorý priamo odporoval posledným technickým objavom. Máme na to množstvo
príkladov. Pritom dôvody prečo tomu tak bolo sú dodnes nejasné, ide skôr o pocitové záležitosti, ktoré
vzbudzovali nedôveru. Napríklad ťažko sa presadzovali
aj výmenníky tepla vzduch – voda hlavne v IT oblasti,
ale aj v silnoprúdovej oblasti, lebo konštruktéri aj údržbári majú často vštepenú zásadu, že vodu od elektroniky treba čo najdôslednejšie oddeliť, najlepšie zásadne
vzdialiť. A tým sa technicky veľmi vyspelé a super výhodné riešenia potom nemôžu uplatniť.
Preto na určenie, čo bude treba v budúcnosti
a kam sa bude vývoj uberať, využívame hlavne maximálne širokú komunikáciu so zákazníkmi. A to nielen
pri bežných návštevách ale aj na fórach širšieho
významu, ako sú napríklad svetové veľtrhy. Rittal
tu vystupuje nadproporcionálne v pomere k svojej
veľkosti alebo nielen preto aby sa ukázal, koľko má
nových vecí, akú má širokú paletu produktov a aký je
silný. Má to ešte možno dokonca dôležitejší dôvod
a síce – porozprávať sa so zákazníkmi ohľadom budúcnosti – či to čo je predstavené ako novinka bude
pre nich zaujímavé, či je to presne to čo potrebovali,
alebo či to potrebujú skôr trochu iné, alebo snáď
takéto vôbec nepotrebujú. Na základe výsledkov
množstva takýchto rozhovorov sa potom tvorí plán
výroby a poradie zavedenia jednotlivých noviniek.
Tým pádom je riziko nesprávneho odhadu podstatne
menšie.
Aktuálním trendem jsou kvalitní produkty s co
nejjednodušší montáží, případnou modulárností,
rychlou návratností a efektivitou. Jaké produkty může Vaše společnost s těmito přívlastky nabídnout?
Presne tak, efektívnosť hýbe svetom. Hlavne v súčasnosti. A práve v tomto bode pracujeme v súčasnosti na viacerých poliach, každé z nich ale v konečnom dôsledku zvyšuje konkurencieschopnosť zákazníkovi. Jednak je to efektívnosť návrhu. Tu je známe,
6
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
že previazanosť s našou dcérskou firmou Eplan, ktorá
je popredným dodávateľom softvéru na návrh elektrotechnickej časti strojov, sa zvyšuje a prináša doposiaľ nepoznanú pridanú hodnotu. Celá reťaz od návrhu až po výrobu stroja sa dá podstatne zefektívniť
a zdokonaliť. Podstatné úspory sa tu dosahujú na každom kroku, napríklad čo sa týka zabránenia chýb
v zapojovacích schémach, jednoduchej produkcie
perfektnej dokumentácie a hlavne potom úspor
vďaka previazanosti ďalších fáz, teda prepojenosť systému čo sa týka generácie súpisky, ozmiestnenia
prístrojov, odovzdávania dát na výrezy do rozvádzača,
vŕtanie montážnej dosky, dokonca možná generácia
dát pre automatizované prepájanie automatom.
Ďalšia časť zvýšenia efektívnosti sa týka zjednodušenia a zefektívnenia montáže rozvádzačov. Na tomto
poli neustále pribúdajú nové produkty ale aj drobné,
zato, mnohonásobné vylepšenia stávajúcich produktov. Menujme napríklad množstvo drobných vylepšení
na skriniach TS8, ktoré sú v súčasnosti najviac používaným typom priemyselného skriňového rozvádzača.
Tým, že tieto produkty sa vyrábajú v ohromných počtoch kusov, konkrétne u skrine TS8 je to až 2600 kusov
denne len pre európsky trh, aj drobné vylepšenia majú
ďalekosiahle pozitívne dôsledky.
Známe sú aj úplne nové rady ovládacích skriniek
a nosných ramien, ktoré predstavujú priam novú kapitolu v tejto oblasti. U prípojnicových systémov je vylepšení a nových produktov veľké množstvo, ako príklad uveďme prípojnicové lišty cuponal, ktoré spájajú
výhody medených zberníc s výhodnou cenou hliníkových typov.
A tretia časť zvýšenia efektívnosti sa týka priamo
používania našich produktov, teda hlavný význam
sa tu zaznamenáva v prevádzke u konečného používateľa. Typickým príkladom sú takzvané superefektívne
klimatizačné jednotky. Od zavedenia prvého typu
do sériovej výroby uplynul určitý čas, Rittal však počas
neho nezaháľal a vymenil už teraz všetky výkonové
rady klimatizačných jednotiek za superfektívny typ.
Tieto prinášajú užívateľovi zásadné výhody počas celej životnosti. Predovšetkým majú podstatne menšiu
spotrebu elektrickej energie, úspora dosahuje v niektorých prípadoch až 45%. Už len táto vlastnosť dokáže
zabezpečiť návratnosť výmeny starších typov za pár
rokov. Ďalej sa však vyznačuje podstatne nižšou náročnosťou na údržbu a ešte vyššou spoľahlivosťou.
Děkuji Vám pane řediteli za rozhovor a přeji Vám
i celé Vaší společnosti za celou redakci mnoho úspěchů.
(jb)
Vysoká pevnosť vďaka
samonosnej konštrukcii
Jednoduchá montáž
vďaka integrovaným
bočniciam
Rozmanitosť podstavcov –
oceľoplechové, antikorové
alebo na báze Flex-Block
Hĺbky skríň 400-600mm
Śírky skríň 600-1800mm
Automatické vyrovnanie
potenciálov
Optimálny vstup káblov
Upevnenie v dvoch
úrovniach ako v systéme
TS8
Vysoký stupeň
krytia: IP55
Oceľoplechové a antikorové vyhotovenie na skoro všetky možné aplikácie.
Vďaka uzavretému povrchu skriňa poskytuje menej možností na zachytávanie vlhkosti
a prachu a ľahšie sa čistí.
°
ELEKTROINSTALACE
Elektrická a mechanická
životnost časových relé
Článek se zabývá požadavky na zkoušení časových
relé pro průmyslová použití (např. ovládání, automatizaci, signální a průmyslová zařízení). Platí také pro časová relé pro automatické elektrické řízení pro použití
v, na, nebo ve spojení se zařízením pro domovní a podobné použití.
Termín „relé“, který je použit v tomto článku zahrnuje všechny typy relé se specifickými časovými funkcemi, jinými než měřící relé.
Elektrická životnost
Elektrická životnost určuje odolnost relé proti
elektrickému opotřebení. To je charakterizováno počtem provozních cyklů v podmínkách pod zatížením,
jak je udáno výrobcem, které je relé schopno správně
provést bez údržby, opravy nebo výměny součástek.
Není-li jinak uvedeno výrobcem, musí být zatížení
aplikováno jak na zapínacích, tak i rozpínacích a přepínacích kontaktech.
Zkouška elektrické životnosti musí být prováděna
podle příslušných norem (např. IEC 61810-1 pro elektromechanická relé nebo IEC 62314 pro bezkontaktní
výstup). Zkouška je prováděna s použitím jedné ze jmenovitých charakteristik časových relé, jak je definováno
výrobcem a uvedeno v záznamu zkoušky.
Nemá-li vnitřní relé žádnou charakteristiku nebo
časové relé má přísnější charakteristiku než vnitřní relé,
musí být zkouška životnosti prováděna minimálně
na třech vzorcích. Bude-li mít časové relé danou stej-
8
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
nou charakteristiku nebo méně přísnou než vnitřní relé,
bude zkouška prováděna na nejméně jednom vzorku.
Odporové zátěže, induktivní zátěže a speciální zátěže
Zkouška je prováděna pro každou zátěž kontaktu
a pro každý materiál kontaktu, jak je uvedeno výrobcem.
Není-li to předem uvedeno výrobcem, je tato
zkouška prováděna při pokojové teplotě a relé musí
být napájeno jmenovitým vstupním napětím nebo
vhodnou hodnotou v mezích rozsahu jmenovitého
vstupního napětí.
Nízkoenergetické zátěže
Nízkoenergetické zátěže (např. elektronické systémy a programovatelné řídící jednotky) musejí být
zkoušeny podle normy IEC 60947-5-4.
Dokumentace výrobce musí obsahovat charakteristiky výsledků zkoušek, jak je předepsáno v normě
IEC 60947-5-4.
°
Součásti a spoje musejí mít potřebnou pevnost
a být spolehlivě upevněny. Seřizovací prvky nesmějí
při normálním provozu vlivem vibrací měnit polohu,
a pokud se to vyžaduje, musejí být zajistitelné.
Vnitřní elektrické spoje musejí být navrženy tak, aby
nemohlo dojít k jejich poškození ostrými hranami apod.
Relé musejí vyhovovat výše uvedeným požadavkům a to také při přiměřené dopravě. Pokud toho nelze dosáhnout konstrukčními opatřeními, musí být
ochrana proti mechanickému poškození při dopravě
zajištěna jinými vhodnými prostředky. Ve zvláštních
případech se musí přiložit návod na balení a dopravu.
Mechanická pevnost svorek a části vedoucí proud
Části vedoucí proud včetně svorek musejí mít pevnost přiměřenou jejich předpokládanému použití podle následujících bodů:
• Mechanická pevnost šroubových a bezšroubových svorek
Šroubové a bezšroubové svorky musí vyhovovat
požadavkům a zkouškám IEC 60999-1. Zkušební
proud musí být jmenovitý proud relé (nikoliv
zkušební proud svorky, který může být vyšší), jak
je uvedeno výrobcem.
• Mechanická pevnost plochých násuvných spojů
Ploché násuvné spoje musí vyhovovat požadavkům a zkouškám normy IEC 61210 jak ohledně
rozměrů, nárůstu teploty tak i mechanické síly.
Odlišné rozměry kolíku jsou dovoleny za předpokladu, že spojení s dutinkou zabezpečí sílu pro
zastrčení i vytažení podle IEC 61210.
Kolíky musí mít mezi sebou dostatečnou vzdálenost, aby byly zajištěny požadované vzdušné
vzdálenosti i povrchové cesty, pokud jsou montovány neizolované dutinky. V případě že tyto
požadavky mohou být splněny pouze pro izolované dutinky, musí být toto jasně uvedeno v dokumentaci výrobce.
• Mechanická pevnost patic
Patice musí vyhovovat požadavkům a zkouškám
normy IEC 61984. Nicméně, zkouška koroze podle IEC 61984 je nahrazena zkouškou ustáleným
suchým teplem podle IEC 60068-2-2. Zkouška
Bb při 70°C po 240 h. Tato zkouška stárnutím je
zamýšlena pro zajištění mechanických a elektrických vlastností relé a patice.
Pro měření elektrického odporu přes svorky relé
a patici je možné použít maketu relé (např. se
zkratovanými kontakty relé). Zkoušky musí být
provedeny s paticemi určenými výrobcem a uvedenými v dokumentaci relé.
• Mechanická pevnost alternativních typů svorek
Jiné typy svorek jsou povoleny do té míry, že
nejsou v konfliktu s normou ČSN EN 61812-1 ed. 2
a jsou v souladu s příslušnými normami IEC (jsou-li
nějaké).
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
9
ELEKTROINSTALACE
Mechanická pevnost
°
ELEKTROINSTALACE
Spínání spolehlivě a snadno
s relátky Zelio!
Zatím poslední novinkou letošního roku jsou časová relé Zelio Time RE17. Díky své spolehlivosti, přesnosti a snadnému ovládání se okamžitě stala miláčkem trhu.
Zelio Time RE17: nová časová relé
s unikátním mikrokontrolérem
Časová relé Zelio Time RE17 vynikají především
snadným ovládáním. Nastavení času lze provést intuitivně a bez nástrojů obvykle potřebných pro jemné
doladění. U všech typů je k dispozici transparentní
plombovatelný kryt, který přístroj chrání před nepovolenou manipulací a přenastavením.
Řada Zelio Time RE17 nabízí relé jednofunkční,
dvoufunkční a multifunkční. Časový rozsah je možné
nastavit od 0,1 s, až do 100 h. Všechna tato provedení
se vyrábějí buď s 8 A reléovým nebo 0,7 A polovodičovým výstupem. Vybrat si lze také z širokého rozsahu
napájecího napětí 24 až 240 V. Dokonalé přesnosti
a spolehlivosti je pak docíleno díky nové technologii
s unikátním mikrokontrolérem. Oproti starší řadě
Zelio Time RE11 se u nové „RE17“ zvýšila i odolnost
vůči vibracím – na 20 m/s2 při 10 až 150 Hz.
Zelio Control: bedlivě sledují, detekují
a informují
V plně automatizovaných průmyslových procesech
nelze riskovat zastavení provozu výrobních linek vlivem
jakýchkoliv poruch. Abychom se tohoto nežádoucího
stavu vyvarovali, je nutné zařízení spolehlivě monitorovat. Měřicí a kontrolní relé Zelio Control sledují a detekují neobvyklé provozní podmínky, čímž zajišťují kontrolu elektrických a mechanických zátěží. Následně informují uživatele o neobvyklých stavech. Zelio Control
samozřejmě zvládnou monitorovat také připojená mobilní či síťová zařízení. V řadě případů však daný průmyslový proces „pouze“ nemonitorují, ale dokonce řídí.
Detekování všech poruch týkajících se fází (sled,
výpadek, asymetrie) obstarávají kontrolní relé pro
3fázové sítě RM17T a RM35TF. Relé se napájejí přímo
z dané sítě, přičemž její hodnoty jsou měřeny jako
efektivní. Chyba je signalizována LED diodou. RM17T
a RM35TF se používají především ke kontrole citlivého 3fázového napájení pohyblivých zařízení (staveništní nebo zemědělská, chladicí vozy apod.). Slouží
jak k ochraně osob a zařízení vůči následkům zpětného chodu u zdvihů, manipulátorů a eskalátorů, tak při
přepínání mezi běžným a nouzovým napájením.
Napěťová kontrolní relé RM17U a RM35U monitorují úroveň vstupního napětí a porovnávají ho s nastavenými mezemi. Pro měření podproudu a nadproudu
– až do 15 A – lze pak použít proudová kontrolní relé
Multifunkční časovač s pružinovými svorkami Zelio
Time RE17RMMWS.
Designově byla nová modulární „RE17“ sjednocena s kontrolními a měřicími relé Zelio Control, což jednoznačně přispěje k jednotnému vzhledu celého
rozváděče.
10
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Napěťové kontrolní relé Zelio Control RM35UB3N30.
RM17J resp. RM35J. Díky nim je možné předejít poruchám zátěže.
S relátky Zelio Control lze monitorovat nejenom veličiny elektrické, ale i ty fyzikální. Příkladem toho jsou
hladinová kontrolní relé RM35L. Používají se k monitorování nebo udržování úrovně výšky hladiny kapaliny.
Odpor kapaliny měří samotné relé, a tak nedochází k problémům, které se vyskytují u kontaktních sond.
U relé si lze navíc navolit časovou prodlevu a potlačit
tak přechodové jevy při zvlnění hladiny. U nevodivých
materiálů je možné použít relé s digitálními výstupy.
Zelio Control REG: teplota pod kontrolou
Teplotní regulátory Zelio Control REG se používají
všude tam, kde je vyžadováno efektivní řízení teploty –
a to jak v průmyslu, tak ve vybavení budov. Nacházejí
uplatnění např. v textilním průmyslu, na balicích linkách
nebo v rámci systému HVAC (Heating, Ventilation,
Air-Conditioning).
Již ve standardním provedení jsou vybaveny komunikací Modbus. Díky pokročilým funkcím pak umožňují
snadnou instalaci i následné použití.
Stáhněte si BEZPLATNĚ aplikační software Schneider Electric
Vijeo Citect
SCADA systém pro všestranné
použití s architekturou
klient/server
SoMove Lite
SW nástroj pro konfiguraci
a nastavování elektrických
pohonů
ECO 2
SW pro výpočet úspor energie
při použití regulovaných
pohonů
Vijeo Designer
Vývojové prostředí pro OP
Magelis GTO/GT/GK
a mikropanely Magelis HMI STO /
Magelis HMI STU
Unity Pro
Inženýrské prostředí pro PAC
Modicon M340 / Premium /
Atrium / Quantum
Teplotní regulátor Zelio Control REG96PUN1RLU.
Kromě výše zmíněných zástupců patří do známého klanu „Zelio“ ještě elektromechanická a polovodičová relé Zelio Relay, počítadla Zelio Count, analogové
převodníky Zelio Analog a malý řídicí systém Zelio
Logic (10 až 40 V/V). O těch někdy příště.
Advantys Configuration
Software
Konfigurační software
pro vzdálené v/v Advantys OTB
a Advantys STB
Autor: Ing. Jarmila Kafková
[email protected]
M340 sizer
Konfigurátor pro PAC Modicon
M340
Schneider Electric
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333
E-mail: [email protected]
www.schneider-electric.cz
SoMachine
Programovací prostředí
pro ATV IMC, M238, M258,
LMC058, XBTGC /GT/GK
www.schneider-electric.cz
°
ELEKTROINSTALACE
ABB uvádí na trh nové,
vysocevýkonné elektroměry
pro fakturační měření
ABB nyní uvádí novou řadu elektroměrů, konstruovaných pro upevnění na lištu DIN a zabudovaných
do pouzder typu DIN. Nové elektroměry EQ jsou primárně určeny pro podružná i fakturační měření a přináší zcela nové řešení v oblasti měření. Na zobrazovací jednotce s orientací podle jednotlivých obrazových
bodů (pixel-oriented) je zobrazována řada funkcí.
Fakturační měření se používá všude tam, kde je
třeba provést správné rozdělení nákladů na jednotlivé
spotřebitele, za energii naměřenou v místě dodávky.
Klíčovými požadavky na podružné měření je schopnost spravedlivě přiřadit tyto náklady za rozvod energie, snížit spotřebu elektrické energie a optimalizovat
infrastrukturu elektrického rozvodu u spotřebitele.
Nové elektroměry řady EQ od ABB jsou navrženy
v souladu s přístrojovou normou DIN. To znamená, že
je vždy možno je zabudovat do pouzder podle této
normy. Elektroměry EQ je možno snadno začlenit
do systému pro odečet spotřeby, v kombinaci s dalšími produkty, jako například miniaturními jističi. Tyto
elektroměry je dále možno adaptovat k výrobkům
systému Pro-M, což je celosvětově největší výrobní
program jističů, chráničů a příslušenství. Znamená to,
že elektroměry EQ se dokonale hodí i k dalším výrobkům pro montáž na lištu DIN. Výhodou je úspora
instalačního místa a také vzhled instalace. Šířka elektroměrů EQ je proměnlivá, od 1 do 7 modulů DIN.
12
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Elektroměry se tedy hodí do velmi kompaktních instalací. Společnost ABB má dlouholetou zkušenost z výroby elektroměrů pro montáž na lištu DIN. Tyto výrobky vyrábí od roku 1986, zajišťuje jejich vysokou jakost
a trvanlivost, a v případě elektroměrů EQ přináší
na trh výrobek s nejmodernější úrovní elektronického
návrhu.
Zobrazovací jednotka elektroměrů EQ je pixelově
orientována a to znamená, že zobrazované informace
je možno prezentovat snadno pochopitelným a účinným způsobem. Listování jednotlivými funkcemi je
snadné, pomocí tlačítek na přední straně elektroměru. Elektroměr obsahuje řadu instrumentačních funkcí, které umožňují odečet základních elektrických
parametrů, kam patří: činný výkon, jalový výkon, elektrický proud, napětí, vyšší harmonické a další funkce.
Elektroměry EQ jsou také vybaveny interními hodinami a mohou měřit v max. čtyřech různých tarifech.
Jejich funkce je zajištěna v širokém teplotním rozsahu.
Aby bylo možno prokázat, že kalibrace a ověření
elektroměrů EQ splňuje požadavky evropské směrnice MID (Measuring Instruments Directive) pro měřicí
přístroje, vlastní ABB Cewe-Control akreditovanou kalibrační laboratoř, která funguje pod patronátem
švédské akreditační organizace Swedish Board for
Accreditation and Conformity Assessment (SWEDAC).
Nové elektroměry EQ se vyznačují velmi nízkou spotřebou energie a jsou dodávány v různých verzích,
buď pro přímé připojení, nebo připojení přes měřicí
transformátory.
ABB s.r.o., divize Výrobky nízkého napětí
Ing. Luděk Vach
Heršpická 13, 169 00 Brno
Tel.: 543 145 503
Email: [email protected]
www.abb.cz/nizkenapeti
ŠETRIACE ZARIADENIE ENERKEEPER
Najefektívnejšie riešenie úspory elektrickej energie
Patentovaná technológia
Šetrič energie ENERKEEPER je skonštruovaný na patentovanej
technológii firmy Enertech, ktorý využíva autotransformátorové
vinutie. Znižuje straty elektrickej energie podľa nepomeru
vysokofrekvenčných vľn a fázových výkyvov vytváraných
záťažou a to regulovaním fáz prostredníctvom
ZIG-ZAG vinutia.
Výhody HYPER ZIG-ZAG technológie
– redukuje HARMONICKÉ KMITY, NESÚMERNÝ
PRÚD a JALOVÝ VÝKON, zvyšuje účinnosť
– znižuje spotrebu elektrickej energie o 5–12 %
– zariadenie Enerkeeper zníži prevádzkové
náklady aj v prípade zmiešaných záťaží
(motory, svetelné a vykurovacie zdroje)
– vhodné pre rôzne záťaže
– jedno zariadenie pokrýva celý elektrický obvod
Vynikajúca ekonomická hospodárnosť
Zariadenie ENERKEEPER je ekonomická voľba, ktorá ušetrí
vaše investície. Inštaluje sa na výstup transformátora alebo
ističa a vyrába sa do výkonu až 2 500 kVA.
Účinnosti
Jeho účinnosť je obzvlášť vysoká pri viacnásobnom
(zloženom) zaťažení. Pri priemyselnim využití
je možné dosiahnuť 5 až 12 % úsporu
elektrickej energie.
A
RTNER
A
P
E
M
IKU
HLADÁ
EPUBL
R
Ú
K
S
PRE ČE
ELEKTRO-MORVAY s.r.o.
partner OK. Power Europe
Coburgova 8, 917 02 Trnava
tel.: +421 33 5536 600
fax: +421 33 5340 908
mob.: +421 905 352 997
[email protected]
[email protected]
www.elektromorvay.sk
www.okpower.sk
°
ELEKTROINSTALACE
RELÉ OD ELKO EP – již 20 let s Vámi
Základem veškeré spínací techniky je jednotka
„relé.“ Tyto komponenty jsou neoddělitelnou součástí
každého časového relé na celém světě. Plní funkci spínacího prvku pro danou zátěž, proto je nezbytné vybírat relé s kontaktem z odpovídajícího materiálu, takového, který je vhodný pro spínání ovládaného zařízení.
Samotné typy modulových přístrojů se od sebe liší několika základními parametry:
Použití:
Použití relé je velmi široké. Může být v aplikacích
pro různé časové funkce např. zpožděné vypnutí světla na schodišti, časové spínaní ventilátoru na WC, pravidelné odvětrávání místnosti, postupné spínání velkých výkonů, ochranu čerpadla, řízení osvětlení,
monitorování kvality sítě, hlídání hladiny nebo teploty. Můžeme směle říci, že v každé domácnosti si relé
najde svoje uplatnění.
Počet kontaktů:
Samozřejmě se modulové přístroje liší počtem
kontaktů. Většinou mezi nejpoužívanější patří přístro-
je s jedním kontaktem, ale dělají se i se dvěma kontakty a ELKO EP je vyrábí i se třemi a to v jednomodulové
krabičce (např. časové relé CRM-93H nebo pomocné
relé VS316K)
Pomocné (instalační) relé VS116K
Maximální spínaný proud:
Vyjadřuje hodnotu maximálního proudu, kterou
můžeme tímto či jiným kontaktem sepnout. Nejvíc
používanými jsou relé s hodnotou proudu 16 A nebo
8 A, což znamená zatížení u 16 A cca 4000 W a u 8 A
kontaktu polovinu.
Materiálem kontaktu:
AgNi – vhodný zejména pro spínání odporových
zátěží (R)
AgSnO – vhodný pro spínání také induktivních zátěží jakými jsou třeba zářivkové světelné zdroje
Časové relé CRM-93H
Časové relé CRM-91HE
14
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Napájení:
Nejběžnějším napájecím napětím modulového
elektronického přístroje je 230 V. Mnohdy ale daná
aplikace neumožňuje napájet přístroj tímto napětím
proto odborníci v ELKO EP nabízejí u většiny výrobků
dvě varianty napájení. Jde o prvně zminované 230V
a pak napájení UNI, které umožňuje výrobek napojit
jakoukoliv hodnotou od 12 do 240 V v AC nebo DC – je
mu to jedno. A tím získávají výrobky z dílny ELKO EP
širokospektrální použití.
Design:
Časová a spínací relé se vyrábějí v různých provedeních, tím nejpoužívanějším v Evropě jsou:
• modulové s montáží na DIN lištu
• v provedení s montáží do instalační krabice
• v provedení do patice (vyráběné hlavně pro USA)
°
Základní rozdělení modulových přístrojů
dle funkcionality v dané aplikaci:
• Časová relé – které se používají zejména u spotřebičů (CRM-91H výrobek firmy ELKO EP)
• Pomocná (instalační) relé – které se používají
pro výkonové spínání nebo rozmnožení kontaktů
(výrobek VS116K firmy ELKO EP)
• Paměťová/impulsní relé – které se používají pro
zapamatování stavu kontaktu před výpadkem
napájení (např. když zhasne na chvíli světlo
na schodišti a napájení se zpět obnoví – světlo
bude svítit a vy nebudete ve tmě). Paralelním
propojením ovládacích tlačítek (světel) a připojením na vstup získáte výraznou úsporu při použité délce kabelu a tím také úsporu nákladů. (Výrobek MR-41 firmy ELKO EP)
• Hlídací a monitorovací relé – se používají pro
spotřebiče náchylné na toleranci napájení, pro
hlídání odběru proudu, nebo také pro řízení vytápění bojler vs solární kolektor (výrobek TER-9
firmy ELKO EP)
Hlídací a monitorovací relé TER-9
Jedním z největších výrobců modulových elektronických přístrojů je právě ryze česká firma se sídlem
v Holešově, která zde svoje relé nejen vyvíjí, ale také
vyrábí již 20 let.
V sortimentu má víc než 200 typů časových nebo
monitorovacích relé a jsou zkušenými odborníky v oblasti relé. Za dvacet let už vědí „jak je dělat správně.“
ELKO EP vyrábí výrobky i pro renomované nadnárodní
koncerny. Jejich kvalitu tak posuzují nejen zákazníci
v Česku, ale také v dalších 60 zemích světa.
ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493, 769 01 Holešov-Všetuly
Paměťové/impulsní relé MR-41
Tel.: +420 573 514 211, Fax: +420 573 514 265
Email: [email protected]
http://www.elkoep.cz
ČESKÝ VÝROBCE
ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ
INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE
www.elkoep.cz
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
15
ELEKTROINSTALACE
Způsob ovládání:
Mezi nejběžnější způsoby patří:
• ovládání napájecím napětím, kdy po přivedení
napájení výstup sepne nebo začne časovat
• ovládání ovládacím vstupem což představuje tlačítko/vypínač nebo také impuls z jiného zařízení
°
ELEKTROINSTALACE
Pospojování elektrických
zařízení strojů
V článku jsou uvedeny požadavky jak na ochranné,
tak na pracovní pospojování.
Ochranné pospojování je základním opatřením pro
ochranu při poruše, umožňující ochranu osob před úrazem elektrickým proudem způsobeným nebezpečným
dotykem neživých částí.
Cílem pracovního pospojováni je co nejvíce omezit:
• následky poruchy izolace, které by mohly ovlivnit funkci stroje;
• následky elektrického rušení pro citlivá elektrická zařízeni, které by mohly ovlivnit funkci stroje.
Pracovní pospojování se obvykle dosahuje připojením k ochrannému obvodu, avšak v případech, kdy úroveň elektrického rušení na ochranný obvod není dostatečně nízká pro správné fungování elektrického
zařízení, může být nutné připojit obvod pracovního pospojování k samostatnému vodiči pracovního uzemnění (viz. obr. 1).
Ochranný obvod
Ochranný obvod je složen z:
• svorky (svorek) PE;
• ochranných vodičů v elektrickém zařízení stroje,
včetně kluzných kontaktu, pokud jsou součástí
obvodu;
• neživých částí a vodivých konstrukčních částí
elektrického zařízení;
• cizích vodivých částí, které tvoří konstrukci stroje.
Všechny části ochranného obvodu musí být navrženy tak, aby byly schopné vydržet nejvyšší tepelná
a mechanická namáhání, která mohou být způsobena
proudy zemního spojení, které by mohly protékat
v této části ochranného obvodu.
Kde je vodivost konstrukčních částí elektrického
zařízení nebo stroje menší než vodivost nejmenšího
ochranného vodiče připojeného k neživým částem, musí být použit přídavný vodič pospojování. Tento přídavný
vodič pospojování musí mít průřez, který je minimálně
polovinou průřezu odpovídajícího ochranného vodiče.
Je-li použita rozvodná síť IT, musí být konstrukce
stroje částí ochranného obvodu a musí být použito
monitorování izolace.
Vodivé konstrukční části elektrického zařízení nemusí být připojeny k ochrannému obvodu. Cizí vodivé
části, které tvoří konstrukci stroje, nemusí být připojeny k ochrannému obvodu tam, kde všechna použitá
elektrická zařízení mají ochranu zařízení třídy II nebo
rovnocennou izolací
Neživé části elektrického zařízení, které mají
ochranu elektrickým oddělením, nesmí být připojeny
k ochrannému obvodu.
Ochranné vodiče
Mají být používány měděné vodiče. Je-li použit jiný materiál vodiče než měď, nesmí jeho elektrický odpor na jednotku délky překročit hodnotu přípustného
měděného vodiče a takové vodiče nesmí mít průřez
menší než 16 mm2.
Průřez ochranných vodičů musí být stanoven
v souladu s požadavky:
• IEC 60364-5-54; nebo
• IEC 60439-1, podle toho, co přichází v úvahu.
Tento požadavek je splněn ve většině případů, kde
vztah mezi průřezem fázových vodičů přidružených
k této části zařízení a průřezem přidruženého ochranného vodiče odpovídá tab. 1.
Spojitost ochranného obvodu
Všechny neživé části musí být připojeny k ochrannému obvodu. Pokud je nějaká část z jakéhokoliv důvodu odstraněna (např. při běžné údržbě), ochranný obvod pro zbývající části nesmí být přerušen.
Průřez fázových vodičů napájejících zařízení
S mm2
S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35
Tab. 1 Nejmenší průřez vnějšího ochranného měděného vodiče
16
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Nejmenší průřez vnějšího ochranného
měděného vodiče
Sp mm2
S
16
S/2
°
Vyloučeni spínacích přístrojů z ochranného obvodu
Ochranný obvod nesmí zahrnovat spínací přistroj
nebo zařízení jistící proti nadproudům (např. spínač,
pojistka).
Nesmí být použity žádné prostředky pro přerušení
vodiče ochranného pospojování.
Výjimka: spojky pro účely zkoušek nebo měření,
které nemohou být rozpojeny bez použití nástroje
a jsou umístěny v uzavřeném prostoru pro obsluhu
elektrického zařízení.
Tam, kde spojitost ochranného obvodu může být
přerušena pomocí výměnných sběračů proudu nebo
zásuvkových spojení, musí být ochranný obvod přerušen kontaktem, který jako první zapíná a jako poslední
vypíná. To platí také pro vyjímatelné nebo výsuvné zásuvné jednotky.
Části, které nemusí být připojeny k ochrannému
obvodu
K ochrannému obvodu není nutné připojovat neživé části, pokud jsou tyto části namontovány tak,
že nepředstavují nebezpečí, protože:
• se jich nelze dotknout na velkých plochách nebo
je uchopit rukou, a mají malé rozměry (menší
než přibližně 50 mm x 50 mm); nebo
Kostra citlivého
elektrického zařízeni
Napájení řídicího
obvodu
Ochranné
Konstrukční pospojování
pospojování
1
Citlivé elektrické
zařízení
Ochranné
pospojování
Pracovní
pospojování
Svorky PE elektrického
zařízení a jiných vodivých
částí vyžadujících ochranné
pospojování
Svorka PE stroje
pro připojení vnějšího
ochranného vodiče
M
alternativní zapojení
1
Pracovní pospojování
včetně ochranného
pospojování
2
Pouze pracovní
pospojování zapojené
k ochrannému vodiči
nebo k vodiči pracovního
uzemnění
2
nebo
Svorka FE pro připojení
vnějšího vodiče pracovního
uzemnění
Stroj zahrnující elektrické zařízení
Obr. 1 Příklad pospojování pro elektrické zařízení stroje
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
17
ELEKTROINSTALACE
Místa spojení a pospojování musí být navržena
tak, aby jejich proudová zatížitelnost nebyla zhoršována mechanickými, chemickými nebo elektrochemickými vlivy. V případě použití krytů a vodičů z hliníku
nebo slitin hliníku má být věnována zvláštní pozornost
možnosti elektrolytické koroze.
Jako ochranné vodiče nesmí být používány kovové
ohebné nebo tuhé elektroinstalační kanály a kovové
pláště kabelů, takové kovové elektroinstalační kanály
a kovové opláštění všech spojovacích kabelů (např.
pancéřování kabelů, olověný plášť) musí být však připojeny k ochrannému obvodu.
Tam, kde je elektrické zařízení namontováno na víka, dveře nebo krycí desky, musí být zajištěna spojitost
ochranného obvodu, a doporučuje se, aby byl použit
ochranný vodič. Jinak musí být použity upevňovací prvky, závěsy nebo kluzné kontakty navržené tak, aby měly
nízký odpor.
Spojitost ochranného vodiče v kabelech, které
jsou vystaveny poškozeni (např. ohebné vlečné kabely), musí být zajištěna příslušnými opatřeními (např.
monitorování).
°
ELEKTROINSTALACE
• jsou umístěny tak, že je nepravděpodobný jak
kontakt s živými částmi, tak porucha izolace.
To se vztahuje na malé části, jako jsou šrouby, nýty
a štítky, a na části uvnitř krytu bez ohledu na jejich
velikost (např. elektromagnety stykačů nebo relé
a mechanické části přístrojů).
Připojovací místa ochranného vodiče
Všechny ochranné vodiče musí být ukončeny podle čl. 13.1.1 normy ČSN EN 60204-1 ed. 2. Připojovací místa ochranného vodiče nesmí mít žádnou jinou
funkci a nejsou určena například pro upevnění nebo
připojení spotřebičů nebo částí stroje.
Každé připojovací místo ochranného vodiče musí
být označeno nebo opatřeno štítkem s použitím značky podle IEC 60417-5019:
nebo písmeny PE, přičemž se dává přednost grafické
značce, nebo použitím kombinace dvou barev ZELENÁ/
ŽLUTÁ, nebo jakoukoliv kombinací výše uvedených
možností.
Mobilní stroje
U mobilních strojů s vestavěnými napájecími zdroji musí být ochranné vodiče, vodivé konstrukční části
elektrických zařízení a cizí vodivé části, které tvoří
konstrukci stroje, všechny připojeny ke svorce ochranného pospojování, aby byla zajištěna ochrana před
úrazem elektrickým proudem. Pokud může být mobilní stroj také připojen k vnějšímu napájecímu zdroji,
musí být tato svorka ochranného pospojování místem
připojení pro vnější ochranný vodič.
Je-li zdroj elektrické energie součástí pevných, mobilních nebo pohyblivých částí zařízení, a není-li připojeno žádné vnější napájení (např. není-li připojena vestavená nabíječka akumulátoru), není třeba připojovat
takové zařízení k vnějšímu ochrannému vodiči.
Přídavné požadavky na ochranné pospojování
pro elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy
vyššími než AC 10 mA nebo DC
Unikající zemní proud je definován jako proud tekoucí z živých částí instalace do země při absenci poruchy izolace. Tento proud může mít kapacitní složku,
včetně složky vyplývající ze záměrného používání kondenzátorů.
Většina elektrických hnacích systémů s regulací otáček, které odpovídají příslušným částem IEC 61800, bude mít unikající zemní proud větší než AC 3,5 mA.
Metoda měření dotykového proudu je specifikována
18
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
v IEC 61800-5-1 jako typová zkouška pro určování unikajícího zemního proudu elektrického hnacího systému
s regulací otáček.
Pokud má elektrické zařízení unikající zemní proud
(např. elektrické hnací systémy s regulací otáček a zařízení informační techniky) větší než AC 10 mA nebo DC
v jakémkoliv napájení, musí být splněna jedna nebo více z následujících podmínek pro přidružený ochranný
obvod:
a) ochranný vodič musí mít průřez minimálně
10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AI na celé trase;
b) má-li ochranný vodič průřez menší než 10 mm2
Cu nebo 16 mm2 AI, musí být zajištěn druhý
ochranný vodič minimálně stejného průřezu
do místa, kde má ochranný vodič průřez minimálně 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AI.
c) automatické odpojení napájení v případě ztráty
spojitosti ochranného vodiče.
Aby se zabránilo problémům spojeným s elektromagnetickým rušením, platí také pro instalace zdvojených ochranných vodičů.
Kromě toho musí být výstražný štítek vedle svorky
PE, a kde je to nutné, na typovém štítku elektrického
zařízení. Informace uvedené v technické dokumentaci
musí zahrnovat údaj o unikajícím proudu a minimální
průřez vnějšího ochranného vodiče.
Pracovní pospojování
Ochrany proti chybné funkci v důsledku poruch
izolace může být dosaženo připojením ke společnému
vodiči.
Doporučení týkající se pracovního pospojování,
aby se zabránilo chybné funkci v důsledku elektromagnetického rušení, jsou uvedena v čl. 4.4.2 normy
ČSN EN 60204-1 ed. 2.
Opatření pro omezení vlivu vysokého
svodového proudu
Vlivy vysokého svodového proudu mohou být
omezeny na zařízení s vysokým svodovým proudem
připojením tohoto zařízení k vyhrazenému napájecímu transformátoru s oddělenými vinutími. Ochranný
obvod musí být připojen k neživým částem zařízení
a kromě toho k sekundárnímu vinutí transformátoru.
Ochranný vodič (ochranné vodiče) mezi zařízením
a sekundárním vinutím transformátoru musí odpovídat jednomu nebo více uspořádáním popsaným v kapitole Přídavné požadavky na ochranné pospojování
pro elektrická zařízení s unikajícími zemními proudy
vyššími než AC 10 mA nebo DC v tomto článku.
PRÁZDNINOVÉ
SLEVY 2013
Objednejte si veškeré produkty
od firmy IN-EL, spol. s r. o.
se slevou 20 %
do konce
prázdnin!
Prázdninové slevy se týkají:
•všech tištěných publikací,
•všech e-knih včetně ročního předplatného e-knih,
•internetového informačního servisu
pro elektrotechniky – iiSEL®.
SLEVOVÝ
KUPÓN
Etrh31
Sleva 20 % platí při objednání veškerých produktů pro čtenáře časopisu ELEKTROPRŮMYSL
do 31. srpna 2013 po zadání slevového kupónu Etrh31.
Slevový kupón zadáte po objednání kteréhokoliv produktu do políčka pod Názvem produktu
a stisknete tlačítko „Přepočítat“.
Veškeré produkty si můžete objednat na
http://obchod.in-el.cz
°
ELEKTROINSTALACE
Základový zemnič
Funkční uzemňovací soustava je základním prvkem elektroinstalace ve všech budovách a novostavbách. Je důležitým základem pro bezpečnost a správné fungování všech instalací v objektu, jako např. pro:
• ochranu osob (dosažení vhodných podmínek
pro vypnutí elektrických zařízení a pro ochranné
pospojování),
• systémy napájení elektrickou energií,
• elektronická informační technická zařízení,
• ochranu před bleskem,
• ochranu před přepětím,
• dosažení elektromagnetické kompatibility,
• uzemnění antén.
Zřizování a provoz výše uvedených instalací se řídí
předpisy a doporučeními na ochranu osob a zajištění
spolehlivého provozu elektrického zařízení.
Normativní požadavky
Pro každou novou stavbu je vyžadován základový
zemnič (ČSN 33 2000-5-54) a podmínky pro připojení
zařízení k distribuční napájecí síti.
Provedení základového zemniče musí splňovat
ČSN 332000-5-54 Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.
Je-li na budově instalována ochrana před bleskem,
je nutné řídit se při jejím zřizování rozšířenými požadavky uvedenými v normě ČSN EN 62305-3 Ochrana
před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách
a nebezpečí života.
Problematika elektromagnetické kompatibility (EMC)
se řídí doporučeními normy ČSN EN 62305-4 Ochrana
před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
Pokud je v budově plánována instalace rozsáhlých
informačně-technických zařízení, bude nutné, aby
velikost ok sítě základových zemničů byla menší.
Navíc je třeba do projektu uzemňovací soustavy
zapracovat požadavky, např. na zemní odpor základového zemniče, které jsou obsaženy v podkladech
od dodavatelů a provozovatelů informační techniky.
Má-li být v objektu instalována rozvodna vn/nn,
musí se dodržet požadavky normy ČSN EN 60204-11
Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad
1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV.
Z důvodu možného výskytu vysokých zkratových
proudů (50 Hz) mohou být vyžadovány větší průřezy
zemničů a další požadavky na provedení svorek a spojek.
20
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Instalace uzemňovací soustavy
Základový zemnič je považován za základní prvek
elektrické instalace.
Uzemňovací soustavu smí instalovat pouze osoby
s elektrotechnickou kvalifikací nebo osoby pracující
pod dozorem osoby s elektrotechnickou kvalifikací.
Vyrovnání potenciálů/ochranné
pospojování
Vyrovnání potenciálů/ochranné pospojování je vyžadováno při instalaci nových elektrických spotřebičů.
Aby mohly být splněny všechny požadavky, musí
být k základovému zemniči připojena hlavní uzemňovací přípojnice (dříve hlavní ochranná přípojnice – HOP).
Systém ochranného pospojování podle normy
ČSN 33 2000-4-41 odstraňuje nebezpečné potenciálové rozdíly, to znamená, že zabraňuje vzniku nebezpečných dotykových napětí (např. mezi ochranným
vodičem zařízení nn a kovovými rozvody - potrubí rozvodů vody, plynu a topení).
Systém vyrovnání potenciálů tvoří podle normy
ČSN 33 2000-4-41 systém ochranného pospojování, (dříve hlavní pospojování) a systém doplňkového ochranného pospojování (dříve doplňkové pospojování).
V každé budově musí být instalováno ochranné
pospojování. Doplňkové ochranné pospojování musí
být zřizováno tam, kde to vyžadují zvláštní podmínky
pro vypnutí elektrických zařízení nebo tam, kde jsou
stanoveny zvláštní prostory.
Pospojování proti blesku (vyrovnání
potenciálů při působení blesku)
Další rozšíření opatření ochranného pospojování
představuje pospojování proti blesku. Pospojování
proti blesku a ochranné pospojování se musí v místě
hlavní uzemňovací přípojnice propojit s uzemněním.
Pod pojmem pospojování proti blesku je třeba rozumět část opatření vnitřní ochrany před bleskem,
která v případě přímého úderu blesku do budovy nebo do vedení vstupujících do budovy spolehlivě zajistí
propojení všech vedení se systémem vyrovnání potenciálů. Tím se zamezí vzniku nebezpečného jiskření.
Elektrická zařízení (napájecí i informačně-technická), je třeba chránit obzvlášť důsledně, neboť nesmí
dojít k přímému propojení hromosvodu a instalovaných zařízení prostřednictvím uzemňovací soustavy
a systému vyrovnání potenciálů.
°
Základový zemnič
Zemnič, který je uspořádán do uzavřeného kruhu
a který je uložen v betonu. Jeho předností je velká dotyková plocha se zemí. Pokud zemnič nemá kontakt se
zemí, např. v „plně izolované (černé) vaně“ nebo v tzv.
„bílé vaně“, musí být instalován obvodový (kruhový)
zemnič, jež převezme funkci základového zemniče.
• vývodů obvodových zemničů v „bílých“ a „černých“ vanách,
• zařízení sloužících jako opatření EMC,
• přístavků a doplnění stavby,
• kabelových tras a propojovacích kanálů vedoucích k sousedním budovám,
• doplňkového uzemnění, např. hloubkových zemničů.
Obvodový zemnič
Zemnič, který je uložen v zemi a který vytváří uzavřený kruh podél obvodových zdí budovy.
Hloubkový (tyčový) zemnič
Tyčový zemnič, který je zaražen do země do větší
hloubky. Skládá se z několika dílů většinou kruhového
průřezu.
Náhodný zemnič
Kovová součást konstrukce uložená přímo v zemi
nebo v betonu, která původně nebyla instalována pro
účely uzemňování, ale která byla jako zemnič dodatečně použita (armování železobetonových základů,
potrubí apod.).
Materiály pro základové zemniče
Jako základový zemnič mohou být použity:
• dráty (o průměru min. 10 mm) nebo
• pásky (min. 30 mm x 3,5 mm).
Při uložení do betonu se použije holá nebo pozinkovaná ocel, při uložení do země se použije korozivzdorná
ocel, materiál 1.4571, označená jako nerez V4A. Vhodný materiál je třeba zvolit podle ČSN EN 50164-2
tak, aby bylo možné uložená vedení připojit k hromosvodu (LPS).
Předpokládá-li stavební projekt, že v objektu bude
umístěna rozvodna vn/nn, bude třeba použít pro zemniče vodiče větších průřezů (zkratové proudy 50 Hz).
Připojovací vodiče/vývody uzemnění
Z každé uzemňovací soustavy je třeba vyvést aspoň jeden připojovací vodič, který se připojí k hlavní
uzemňovací přípojnici. V projektu uzemnění je třeba
počítat s dalšími připojovacími vodiči/vývody, které
jsou určeny pro připojení:
• doplňkového ochranného pospojování,
• kovových instalací, jako jsou např. výtahové lišty,
ocelové sloupy, základy,
• svodů hromosvodu (vnější i vnitřní),
• okapových svodů,
Základové zemniče podle ČSN EN 50164-2,materiály a provedení
Připojovací vodiče/vývody musí být zásadním způsobem ošetřeny proti vlivům koroze.
Vhodnými připojovací díly jsou např.:
• drát o průměru 10 mm nebo pásek 30 x 3,5 mm
z korozivzdorné oceli V4A, materiál 1.4571,
• drát z FeZn s izolací PVC o průměru d = 10/13 mm,
• uzemňovací body.
Při montáži ocelového drátu s izolací je třeba pracovat velmi opatrně, aby nedošlo k porušení izolace
z důvodů nízkých teplot nebo při tvarování či zasypá-
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
21
ELEKTROINSTALACE
Typy zemničů
°
ELEKTROINSTALACE
vání výkopů. Při použití nerezavějící oceli (V4A) tato
nebezpečí nehrozí.
Délka připojovacích vodičů, měřeno od bodu přechodu směrem do vnitřku budovy nebo směrem ven,
musí být aspoň 1,5 m.
Ocelové stavební díly a konstrukce (jako jsou např.
ocelové rohože nebo armovací koše), zvyšují účinnost
základového zemniče, a proto je třeba je vzájemně
pospojovat.
Spoje mezi základovým zemničem a armováním
musí být každé 2 metry a musí být dokonale elektricky
vodivé. Mohou být šroubové nebo svařované. Šroubové spoje jsou časově i technicky úspornější.
K jejich realizaci se používají šroubové svorky, jejichž
vlastnosti odpovídají požadavkům ČSN EN 50164-1
Součásti ochrany před bleskem (LPC)- část 1: Požadavky
na spojovací součásti.
Svařování spojů vyžaduje souhlas odpovědného
stavbyvedoucího, zkušené montéry (svářeče se státní
zkouškou), potřebné svářečky a svářecí materiál.
Jsou-li na stavbě využívány stroje na zhutňování
betonu, je použití klínových svorek nepřípustné. Při
uzemňování rozvodny vn/nn je potřeba použít svorky
dimenzované na zkratové proudy 50 Hz.
Základové desky
Připojovací vodiče je nutné důsledně a zřetelně
označovat. Použitím ochranných krytů se výrazně
označí připojovací vývod, ale zároveň se sníží riziko
úrazu pořezáním se o ostrou hranu.
V praxi se velmi osvědčily uzemňovací body, které
se používají pro připojení uzemnění nebo systému vyrovnání potenciálů/pospojování. Jejich použití usnadňuje montáž připojovacích vodičů a průchodek a jejich ochranu proti korozi. Montáž uzemňovacích bodů
do bednění dovoluje připravit vývody i pro pozdější
použití.
Použití uzemňovacího bodu
Spoje
Spoje, které jsou součástí základového zemniče
musí být trvale elektricky vodivé a mechanicky pevné.
22
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
V základových deskách se základový zemnič instaluje v nejspodnější části armování. Při správné odborné montáži se ocelové (FeZn) dráty a pásky základového zemniče uloží do betonové vrstvy o tloušťce min.
5 cm do všech stran a tím se zajistí jeho ochrana proti
vlivům koroze.
Základový zemnič s připojovacími vodiči/vývody
Hygroskopické vlastnosti betonové směsi zajišťují
dostatečný nízký zemní odpor.
Základový zemnič se musí ukládat podél vnějších
hran základové desky, a musí být uzavřen do kruhu tím působí také jako vyrovnání potenciálů.
°
Dilatační spáry
Základový zemnič nesmí být bez úprav uložen přes
dilatační spáry. V těchto místech musí být zemnič přerušen a vyveden mimo beton, např. ve zdech se
na koncích zemniče vyvedou uzemňovací body, které
se propojí propojovacími páskami.
Ve velkých základových deskách je třeba vést mřížovou soustavu základového zemniče úseky s dilatačními spárami tak, aby nebyl přerušen a vyveden ze základové desky.
Pro tyto případy se používají speciální dilatační
pásky uložené v polystyrenovém bloku, jejichž pohyblivý spoj kopíruje změny v dilatační spáře.
Tato dilatační páska se do základové desky ukládá
tak, že polystyrenový blok je umístěn na kraji jednoho
úseku a volný konec přesahuje přes spáru do druhého
úseku.
Fólie na základových deskách
Základový zemnič uspořádaný do mřížové soustavy
Moderní metody zalévání a hutnění betonu zajišťují dokonalé vyplnění všech dutin betonovou směsí.
Betonová směs tak spolehlivě zateče pod páskové vodiče uložené vodorovně, čímž se zajistí jeho ochrana
proti korozi. Při použití těchto postupů není proto
nutné pokládat páskové zemniče nastojato.
Na podkladovou vrstvu betonu se často pokládá
fólie s polyetylénu o tloušťce ca 0,3 mm, aby se oddělil znečištěný podklad. Tyto fólie mají minimální přesah vrstev a nelze je považovat za izolaci proti vodě.
Zpravidla mají jen minimální vliv na zemní odpor základového zemniče, a proto je lze zanedbat. Základový
zemnič je tedy možné ukládat do betonu nad folií.
Fólie na základové desce
Nopkové fólie
Překlenutí dilatačních spár
Nopkové fólie se používají jako náhrada podkladové vrstvy a velmi často se ukládají po celém obvodu
„podsklepení“.
Nopkové fólie, o tloušťce ca 0,6 mm a výškou nopku 8 mm, se vyrábí ze speciálního polyetylénu a mají
vysoký stupeň těsnosti. Pásy mají šířku 2 – 4 m, pokládají se s přesahem 20- 25 cm, působí jako izolace proti vodě. Z těchto důvodů nelze do takto izolovaných
základových desek pokládat základové zemniče.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
23
ELEKTROINSTALACE
Základový zemnič se uspořádá tak, že vytvoří mřížovou soustavu s velikostí oka mříže ≤ 20 m x 20 m.
Velikost oka mříže základového zemniče nemá souvislost se stanovenou třídou LPS vnější ochrany před
bleskem.
Rozdělení mřížové soustavy základového zemniče
do menších ok a smyček a připojování vnitřních (pro
vyrovnání potenciálů) a vnějších vývodů (pro uzemnění a svody) se řídí podle projektu ochranného pospojování a projektu vnější ochrany před bleskem.
°
ELEKTROINSTALACE
Základový zemnič se uloží pod fólii, podobně jako
u izolovaných nebo uzavřených van, jako obvodový
zemnič a uspořádaný do mříže s odpovídající velikostí
oka. Pro zemniče se použije korozivzdorná ocel, nerez
V4A (materiál 1.4571).
Použití pásů nopkové fólie
Uzavřené vany
Bílá vana z nepropustného betonu
Nepropustný beton je speciální směs s vysokým
odporem proti vzlínání vody. Uzavřené vany z nepropustného betonu se běžně označují jako „bílé“ vany.
Betonové stavby z nepropustného betonu jsou
stavební konstrukce, které jsou stavěny bez vnější velkoplošné izolace a s konstrukčními úpravami jako
např. utěsnění průchodek, omezení trhlin, které omezují vnikání podzemní vody.
Při realizaci tohoto typu stavby je třeba velké pečlivosti, neboť těsnění spár, vstupů a domovních přípojek pro vodovod, plyn, elektřinu, telefon a dalších vedení a potrubí, vývody základového zemniče nebo
ochranného pospojování musí být vodotěsné resp.
odolné proti tlakové vodě.
Termín nepropustný beton nemusí být v aktuálních technických normách uváděn. Betonové směsi,
např. C20/25, definují pevnost betonu v tlaku válec/
krychle v N/mm2.
Rozhodujícím prvkem pro nepropustnost betonové směsi je podíl cementu. Pro 1 m3 nepropustného
betonu je třeba minimálně 320 kg cementu (s nízkou
teplotou hydratace). Důležitými faktory jsou i faktor
smršťování a doporučená minimální pevnost v tlaku
C25/30. Další důležitou hodnotou je poměr vody a cementu, který musí být menší než 0,6.
Na rozdíl od předchozích let se již nemusí počítat
s faktem, že by do betonu bílé vany vnikala vlhkost
(do hloubky až několik centimetrů). Dnes používané
betonové směsi natáhnou vlhkost do hloubky zhruba
1,5 cm.
Základový zemnič je z důvodu koroze uložen v betonovém lůžku min. 5 cm, po vniknutí vody, ale zůstává
beton dále nevodivým. Kontakt se zemí není k dispozici.
Z tohoto důvodu je třeba u všech novostaveb s bílou vanou uložit na podkladovou vrstvu nebo do země
pod základovou desku obvodový zemnič, uspořádaný
do mříže s velikosti oka ≤ 20 m x 20 m.
Je-li na objektu s bílou vanou plánován hromosvod, nebo jsou-li vyžadována opatření v rámci elek-
Uspořádání základového zemniče v plně izolované uzavřené základové desce s obvodovou izolací
24
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
°
Menší velikost mříže má omezit nebezpečí průrazu betonu mezi potenciálovým vyrovnáním/armováním a uzemňovací soustavou.
Aby zemnič pod základovou deskou mohl řádně fungovat, musí být propojen se zabetonovaným vedením
(mříží) pro vyrovnání potenciálů a s každým svodem.
Tyto spoje mohou být v místech nad nebo pod
nejvyšší hladinou spodní vody.
K vytvoření spojů se použijí vodotěsné průchodky.
Během životnosti stavby může dojít ke změně způsobu jejího užívání, a proto je doporučeno uvažovat
o těchto možných změnách již v předstihu, a obě mřížové soustavy rovnou nainstalovat, neboť jejich pozdější doplnění již není možné.
V následujících obrázcích je znázorněno uspořádání obvodového zemniče a vodičů potenciálového
vyrovnání v bílé vaně.
Obvodová izolace
Moderní stavebnictví používá různá provedení základů včetně různých způsobů izolování.
Nařízení o provedení tepelné izolace mají velký vliv
na provedení základových pásů nebo základových desek.
Izolace / těsnění mají velký vliv na uložení a uspořádání základových zemničů, které jsou instalovány
podle DIN 18014 (ČSN 33 2000-5,54, ČSN 62305-3).
Pojmem vnější obvod – perimetr se rozumí část
vnějších stěn a zdí, které mají kontakt se vzduchem
a zemí.
Obvodová izolace je tepelná izolace, která obklopuje stavbu zvenčí. Vnější obvodová izolace uložená
na těsnicí vrstvě obklopuje stavební objekt, aniž by
vznikaly tepelné můstky a vedle těsnicí funkce vytváří
i ochranu před mechanickým poškozením.
Rozhodujícím parametrem pro stanovení vlivu obvodové izolace na zemní odpor základového zemniče
uloženého v základové desce je její měrný odpor.
Např. u polyuretanové pěny s hustotou 30 kg/m2
je uváděna hodnota měrného odporu 5,4 x 1012 Ωm,
a naopak, hodnota měrného odporu betonu se pohybuje mezi 150 - 500 Ωm. Porovnáním těchto hodnot
lze odvodit, že při dokonalém uložení obvodové izolace nemá zemnič uložený v betonu žádný účinek.
Obvodová izolace působí jako elektrický izolátor.
Pokud je ve stavebním projektu uvedeno, že základová deska a obvodové zdivo budou plně izolovány
obvodovou izolací, uloží se obvodový zemnič pod základovou desku na podkladovou vrstvu nebo zemi
a uspořádá se do mříže s odpovídající velikostí oka.
Pro zemniče se použije korozivzdorná ocel, nerez
V4A (materiál 1.4571).
Prostorové uspořádání obvodového zemniče, vodiče pro vyrovnání potenciálů a spojů vytvořených pomocí
vodotěsných průchodek
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
25
ELEKTROINSTALACE
tromagnetické kompatibility, musí se realizovat dvě
opatření (viz. ČSN EN 62305-3):
• Na základové desce se instaluje mřížová soustava pro vyrovnání potenciálů o velikosti oka max.
20 x 20 m.
• Pod základovou deskou musí být instalována
uzemňovací mřížová soustava o velikosti oka
max. 10 x 10 m.
°
oVolt
o.
a
ublika
Pojem černá vana vznikl na základě barvy asfaltového izolačního nátěru. Na obvodovou stěnu se nanese asfaltový nátěr a na něj se nanesou zpravidla až tři
vrstvy živičné lepenky.
• Pod základovou deskou musí být instalována
mřížová soustava obvodových zemničů o velikosti oka max. 10 x 10 m.
Propojení obvodového zemniče pod základovou
deskou s mříží pro vyrovnání potenciálů by mělo být
v místech nad nejvyšší hladinou spodní vody. K vytvoření spojů pod nejvyšší hladinou se musí použít pouze
speciální součásti.
Z podkladů firmy DEHN+SÖHNE GmbH zpracoval
EuroVolt s.r.o.
EuroVolt s.r.o.
Distributor pro Českou a Slovenskou republiku.
Izolace z asfaltové fólie
Obvodový zemnič uložený v základové desce má
význam pouze pro potenciálové vyrovnání.
Díky vysoké hodnotě izolačního odporu nemá žádný uzemňovací účinek.
Je-li na objektu s černou vanou plánován hromosvod, nebo jsou-li vyžadována opatření v rámci elektromagnetické kompatibility, musí se realizovat dvě
opatření, viz ČSN EN 62305-3:
• Na základové desce se instaluje mřížová soustava s vodiči pro vyrovnání potenciálů o velikosti
oka max. 20 x 20 m.
Distribuční středisko:
[email protected]
www.eurovolt.cz
+420 773 784 750
[email protected]
www.eurovolt.sk
+421 902 913 142
Obchodní kancelář:
Lesná 4
908 51 Holíč
Slovenská republika
U Sídlište 920
763 02 Zlín
Česká republika
Tel.: +421 902 913 142
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 773 784 750
E-mail: [email protected]
Uspořádání obvodového zemniče a vodičů potenciálového vyrovnání v bílé vaně
26
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
EuroVolt
ELEKTROINSTALACE
Černá vana
EuroVolt
spolehlivé spínaní
www.eurovolt.sk
www.eurovolt.cz
Vačkové spínače
Výkonové spínače
Výkonové spínače pro DC
Katalog 2013 si vyžádejte:
EuroVolt s.r.o. l Skalica l SK
+421 902 913 142 l [email protected]
obchodní kancelář Zlín l CZ
+420 773 784 750 l [email protected]
°
ELEKTROINSTALACE
Časová relé TELE – Haase
Malá svou velikostí, velká výkonem
Potřeba správného časování procesů tvoří základ
prakticky jakékoliv technické činnosti. Ne vždy je však
možné a vhodné využít programovatelných automatů,
a tak přichází ke slovu tito malí pomocníci automatizace – časová relé. Relativně levnými prostředky je tak
možné realizovat zkracování nebo prodlužování impulzů, zrychlení či zpomalení průběhu technologie, automatické vypnutí se zpožděním a např. kombinací více
funkcí i časování značně složitých výrobních procesů.
binace je široká nabídka relé pro start motorů hvězda
– trojúhelník. Výběr vhodného souboru takových
funkcí je pak otázkou zkušeností a praxe, aby použití
relé bylo co nejuniverzálnější. Pro ilustraci této kombinace je možné uvést zajímavou funkci (u relé typu
K3ZA20) vytvářející pulz s nastavitelnou délkou při zapnutí a vypnutí napájecího napětí relé.
Vývoji a výrobě časových relé jako automatizačních
prostředků se věnuje rakouská firmy TELE – Haase již
od svého založení (1963) jako jednomu ze svých hlavních programů. Díky svému vývojovému týmu a dlouholetým zkušenostem se řadí mezi přední světové výrobce a mnohdy dokonce svými technickými novinkami
určuje trend v tomto oboru.
LED U/t
U
R
t
t
t
t
t
Časová funkce Wu+nWa u relé TELE-Haase K3ZA20
Dalším důležitým parametrem pro výběr vhodného typu relé je hodnota napájecího napětí relé. V současné době je obvyklé univerzální AC/DC napájení.
Až na některé výjimky nabízí firma TELE - Haase toto
univerzální napětí v rozsahu 12 – 240 V AC/DC, takže
není problém, napájet relé i z běžné autobaterie. Pro
zamezení falešného sepnutí vlivem indukovaného
napětí na dlouhých přívodních vodičích je někdy
vhodné využít další možnost napájení, a to galvanicky
odděleným napájecím modulem. Ten nabízí firma
TELE - Haase např. u časových relé řady Gamma.
Časové relé E3ZS20 pro spouštění hvězda- trojúhelník
Výchozím bodem pro uplatnění těchto novinek
resp. pro obecné technické řešení relé jsou praktické
zkušenosti z každodenního použití. S výhodou nabízí
firma Tele - Haase především multifunkční relé, která
je možné použít podle zvolené funkce v řadě aplikací.
To přináší samozřejmě úspory z hlediska projektování, realizace i eventuálního servisu. Vedle základních
funkcí pro zpožděný rozběh nebo zpožděný návrat,
taktování s různou střídou, impulzu po zapnutí napájení nebo nástupné či sestupné hraně řídícího pulzu
jsou zajímavé funkce, kombinující při své činnosti několik těchto základních funkcí. Vznikají tak pak pro
projektanty zajímavé možnosti, jak jedním relé s takovouto funkcí, např. s kombinací více časů, uspořit
řadu dalších obvodů resp. zjednodušit technické řešení problému. Speciálním případem takovéto kom-
28
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Časové relé G2ZMF11 s napájecím modulem TR 2
400 V AC
Při výběru časového relé hraje roli i výstupní obvod. Elektromechanické kontakty používá firma Tele
- Haase zásadně přepínací a to 1P nebo 2P. Povolené
zatížení těchto kontaktů je obvykle 8 A / 250 V, pouze
při těsné montáži bez vzduchové mezery v rozestupu
°
Časové relé SRE2 PNP 24 V DC
Pro zvýšení krytí časových relé, které je normálně
IP 40, nabízí firma TELE - Haase i několik typů relé
s možností dálkového ovládání, jejichž nastavovací
prvek, umístěný na panelu, má zvýšené krytí rovněž
na IP64. Nastavovací potenciometr je pak dvouvodičově spojen s relé, které je ve skříni. Tato možnost je
v nabídce u časových relé GAMMA, které se kromě
toho vyznačují ještě tím, že jejich řídicí kontakt je bezpotenciální, což je rovněž méně obvyklá možnost, využitelná však v řadě aplikací.
1
2
R2
t1
2
R2
t2
3
3
A1 Y1
15
Z1 Y2 Z2
15
16
25
18
26
28
25
26
28
16
18
A2
Nejnovější řadu časových relé prezentuje firma
Tele - Haase pod obchodním názvem Tele VEO. Jedná
se o nejmodernější časová relé s plnou výbavou funkcí (V2ZM10). Nově je zde dokonce definovaná další
funkce Ec – Součtový zpožděný rozběh, která sečítá
působení řídicího signálu a po dosažení zadané hodnoty sepne kontakt. Jak je již zvykem, je i tato řada
vybavena řadou zcela zásadních technických novinek.
Mezi nejdůležitější patří nově koncipované napájecí
obvody relé, které při rozsahu napětí 12 – 240 V AC /
DC vykazují vlastní spotřebu pouze 0,35 W. Zajímavostí je, že použité LED se zvýšenou svítivostí mají
současně značně sníženou spotřebu.
Z konstrukčního hlediska je pouzdro této řady naprosto kompaktní, šířky 22,5 mm se sníženou výškou
na 76 mm vhodné pro nejtvrdší podmínky použití.
Teplotní rozsah je rozšířen na -25°C až + 60°C. V nabídce je provedení relé jak se třmenovými svorkami
s neztratitelnými šrouby, tak i s bezšroubovými svorkami umožňujícími montáž bez nářadí.
Nejběžnější typy časových relé TELE-Haase jsou
pro ilustraci uvedeny v tabulce na straně 30 a 31.
1
S
Za dobu své existence uvedla firma TELE - Haase
v sortimentu časových relé několik výrobních řad,
které se vzájemně doplňovaly. Každá z nich měla svoje opodstatnění pro určitý druh použití a zákazník si
pro svoji potřebu vždy mohl vybrat optimální variantu. V současné době jsou k dispozici časová relé řady
ENYA – modulární velikosti s úplným sortimentem
funkcí, řada Delta o šířce 22,5 mm v robustním provedení pro náročné prostředí, řada Gamma rovněž o šířce 22,5 mm se speciálními svorkami a třetinovým dělením stupnice včetně možnosti dálkového ovládání.
Autor: Ing. Jan Kučera
Bližší informace k časovým relé i ostatnímu sortimentu firmy TELE - Haase jsou kdykoliv k dispozici
u distributora:
Kučera - spínací technika s.r.o.
nám. U Václava 8
679 21, Černá Hora
Telefon: +420 516 437 572
E-mail: [email protected]
www.spinacitechnika.cz
Zapojení časového relé G2ZIF20
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
29
ELEKTROINSTALACE
je doporučeno max. 5A. Kromě elektromechanických
kontaktů však firma TELE-Haase nabízí i časová relé
s tyristorovým (D6DET) nebo s tranzistorovým výstupem (SRE,SRW) do panelu s krytím IP64.
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Multifunkční
časové relé
Multifunkční
časové relé
Multifunkční
časové relé
E1ZMQ10
E1ZM10
V2ZM10
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
24 - 240 V AC/DC
12 - 240 V AC/DC
12 - 240 V AC/DC
Maximální spínaný
proud [A]
8A
8A
8A
Maximální spínané
napětí [V]
250 V AC
250 V AC
250 V AC
20 x 106 / 20 x 105
20 x 106 / 20 x 105
30 x 106 / 20 x 105
4
7
10
E, R, Wu, Bp
E, Es, R, Wu, Ws,
Wa, Bp
E, Es, Ec, R, Wu, Ws,
Wa, Bi, Bp, Wt
Časový rozsah
50 ms - 100 hod
50 ms - 100 hod
50 ms - 100 hod
Způsob nastavení rozsahů
potenciometrem
potenciometrem
potenciometrem
LED
LED
High LED
Název
Označení
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Počet funkcí
Funkce
Indikace stavů
Počet přepínacích kontaktů
Krytí
Provozní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
1P
1P
1P
IP40
IP40
IP40
-25°C až + 55°C
-25°C až + 55°C
-25°C až + 60°C
1 modul 17,5 x 87 x 60
1 modul
22,5 x 67 x 76
-
-
vlastní spotřeba
< 0,4W!!
Dodavatel
KUČERA - Spínací technika s.r.o.
www
www.spinacitechnika.cz
E-mail
[email protected]
Telefon
+420 516 437 572
30
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Taktovací multifunkční
časové relé
Časové relé pro ZN bez
pomocného napětí
Multifunkční časové relé
s dálkovým ovládáním
a bezpotenciálovým
řídicím kontaktem
E3ZI20
D6A
G2ZMF11
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
12 - 240 V AC/DC
24 - 240 V AC/DC
24 - 240 V AC/DC
Maximální spínaný
proud [A]
8A
8A
8A
Maximální spínané
napětí [V]
250 V AC
250 V AC
250 V AC
20 x 106 / 20 x 105
20 x 106 / 20 x 105
20 x 106 / 20 x 105
7
Název
Označení
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Počet funkcí
1
16
li, lp, E+R, E+Wu, E+Ws,
Ws+Wa, Wtd
ZN bez napětí
E, Es, R, Wu, Ws, Wa,
Bi, Bp
50 ms - 100 hod
50 ms - 3 min
50 ms - 30 dní
potenciometrem
potenciometrem
potenciometrem /
dálkově
Indikace stavů
LED
LED
LED
Počet přepínacích kontaktů
2P
1P
2P
IP40
IP40
IP40 / IP64
-25°C až + 55°C
-25°C až + 55°C
-25°C až + 55°C
2 moduly
22,5 x 64 x 65
22,5 x 90 x 113
-
okamžitý kontakt
Funkce
Časový rozsah
Způsob nastavení rozsahů
Krytí
Provozní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
-
KUČERA - Spínací technika s.r.o.
www
www.spinacitechnika.cz
E-mail
[email protected]
Telefon
+420 516 437 572
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
31
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Název
80.01.0.240.0000
Průmyslové multifunční
časové relé
83.01.0.240.0000
Průmyslové multifunční
časové relé dvojkontaktní
83.02.0.240.0000
12 - 240 V AC/DC
24 - 240 V AC/DC
24 - 240 V AC/DC
16 A
16 A
12 A
400 V AC
400 V AC
400 V AC
10 x 106 / 100 x 103
10 x 106 / 50 x 103
10 x 106 / 60 x 103
6
(AI) zpožděný rozběh,
(DI) přechodný kontakt,
(SW) blikač začínající pulsem,
(BE) zpožděný návrat,
(CE) zpožděný rozběh/návrat,
(DE) přechodný kontakt
zapnutím ovládání
100 ms - 24 h
8
8
Multifunční časové relé
Označení
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
Maximální spínaný
proud [A]
Maximální spínané
napětí [V]
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Počet funkcí
Funkce
Časový rozsah
(AI) zpožděný rozběh, (DI) přechodný kontakt,
(GI) vysílač impulsu (0,5 s), (SW) blikač začínající pulsem,
(BE) zpožděný návrat, (CE) zpožděný rozběh/návrat,
(DE) přechodný kontakt zapnutím ovládání,
(WD) přechodný kontakt s předčasným startem
opětného časování (watchdog)
50 ms - 10 dní
otočným přepínačem
otočným přepínačem
otočným přepínačem
a potenciometrem
Způsob nastavení rozsahů
a potenciometrem
a potenciometrem
na přední straně přístroje,
na přední straně přístroje na přední straně přístroje
externí potenciometr
Indikace stavů
LED
LED
LED
Počet přepínacích kontaktů
1P
1P
2P
Krytí
IP20
IP20
IP20
Provozní teplota
-10°C až +50°C
-20°C až +60°C
-20°C až +60°C
Rozměr [mm]
17,5 x 88,8 x 60,8
22,5 x 86,2 x 100,3
22,5 x 86,2 x 100,3
univerzální multifunkční
univerzální multifunční
dva časové kontakty
Doplňková informace
časové relé pro průmysl časové relé pro průmysl
nebo jeden časový
i instalace
i instalace
a druhý okamžitý
Dodavatel
Finder CZ, s.r.o.
www
www.finder.cz
E-mail
[email protected]
Telefon
+420 286 889 504
32
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
50 ms - 10 dní
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Název
Označení
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
Maximální spínaný
proud [A]
Maximální spínané
napětí [V]
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Počet funkcí
Funkce
Časový rozsah
Způsob nastavení rozsahů
Indikace stavů
Počet přepínacích kontaktů
Krytí
Provozní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
Zpožděný návrat
bez pomocného napětí
83.62.0.240.0000
Multifunkční schodišťový
automat
14.01.8.230.0000
Úzký vazební člen
- MasterTimer
39.81.0.024.0060
24 - 240 V AC/DC
230 V AC
24 V AC/DC
8A
16 A
6A
400 V AC
230 V AC
400 V AC
10 x 106 / 100 x 103
10 x 106 / 100 x 103
10 x 106 / 60 x 103
1
6
8
(AI) zpožděný rozběh,
(BE) předčasný start
(DI) přechodný kontakt,
opětného časování,
(GI) vysílač impulsu (0,5s),
(BP) funkce (BE) s varováním
(SW) blikač začínající pulsem,
před vypnutím,
(BI) zpožděný návrat
(BE) zpožděný návrat,
(IT) předčasná možnost
(CE) zpožděný rozběh/návrat,
bez pomocného napětí
vypnutí, (IP) funkce (IT) s
(DE) přechodný kontakt
varováním před vypnutím,
zapnutím ovládání,
(RI) impulsně ovládaný
(EE) přechodný kontakt
spínač, trvale sepnutý
vypnutím ovládání
50 ms - 180 s
30 s - 20 min
100 ms - 6 h
otočným
přepínačem
DIP
přepínačem
na boku
potenciometrem
a potenciometrem
a potenciometrem
na přední straně přístroje na přední straně přístroje na přední straně přístoje
LED
LED
LED
2P
1P
1P
IP20
IP20
IP20
-20°C až +60°C
-10°C až +60°C
-20°C až +50°C
17,5 x 88,8 x 60,8
17,5 x 88,8 x 60,8
6,2 x 94,3 x 90,7
jištění spínaného obvodu
technologie šetrného
trubičkovou pojstkou
spínání v nule
umístěné přímo v patici
časového relé
Finder CZ, s.r.o.
www.finder.cz
[email protected]
+420 286 889 504
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
33
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Název
Označení
Multifunkční relé
Průmyslové multifunkční
časové relé
Relé
hvězda/trojúhelník
ZR5MF011
ZR6MF052
ZR5SD025
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
12 - 240 V AC/DC
12 - 240 V AC/DC
12 - 240 V AC/DC
Maximální spínaný
proud [A]
8A
5A
8A
Maximální spínané
napětí [V]
250 V
250 V
250 V
20 x 106 / 2 x 105
spínacích cyklů
2 x 105 cyklů při 1000 VA
ohmická zátěž
20 x 106 / 2 x 105
spínacích cyklů
7
16
1
E/R/Ws/Wa/Es/Wu/Bp
E11/R11/Es11/Wu11/
Ws11/Wa11/Bi11/Bp11/
E20/R20/Es20/Wu20/
Ws20/Wa20/Bi20/Bp20
S
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Počet funkcí
Funkce
Časový rozsah
Způsob nastavení rozsahů
Indikace stavů
Počet přepínacích kontaktů
Krytí
1 s - 100 h
1 s - 30 dní
500 ms - 3 min
přepínačem na přístroji
přepínačem na přístroji
přepínačem na přístroji
LED diody
LED diody
LED diody
1
2
2
IP20
IP20
IP20
Provozní teplota
-25°C až +55°C
-25°C až +55°C
-25°C až +55°C
Rozměr [mm]
17,5 x 87 x 65
22,5 x 103 x 90
35 x 87 x 65
-
Možné dálkové připojení
potenciometrů
-
Doplňková informace
Dodavatel
Schrack Technik, spol. s r.o.
www
www.schrack.cz
E-mail
[email protected]
Telefon
+420 281 008 251
34
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Název
Označení
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
Maximální spínaný
proud [A]
Maximální spínané
napětí [V]
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Počet funkcí
Funkce
Časový rozsah
Způsob nastavení rozsahů
Indikace stavů
Počet přepínacích kontaktů
Krytí
Provozní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
Super-multifunkční relé
Časové relé multifunkční
SMR-B
CRM-91H
Programovatelný
schodišťový automat
CRM-42F
230 V AC
12 - 240 V AC/DC
230 V AC
16 A
16 A
16 A
250 V
250 V
250 V
3 x 107 / 0,7 x 105
3 x 107 / 0,7 x 105
3 x 107 / 0,7 x 105
10
10
5 časových funkcí
ovládaných napětím, 4
časové vstupy ovládané
vstupem, 1 funkce
impulsního relé
0,1 s - 10 dní
otočným přepínačem
multifunkční červená LED
1
IP40/IP20 tělo/svorky
-20°C až +55°C
90 x 17,6 x 64
3
zpožděný návrat,
cyklovač, zpožděný
rozběh, impulsní relé, ...
0,1 s - 10 dní
otočným přepínačem
LED
1
IP30
0°C až +50°C
49 x 49 x 21
Multifunkční relé určené
pro montáž do instalační
krabice pod tlačítko nebo
vypínač.
Multifunkční časové relé
CRM-91H je určeno pro
univerzální využití
v automatizaci, řízení
a regulaci nebo
v domovních instalacích.
on, auto, prog
0,5 - 10 min.
potenciometrem
červená LED
1
IP40/IP10 tělo/svorky
-20°C až +55°C
90 x 17,6 x 64
Inteligentní schodišťový
spínač pro s rozšířenou
možností ovládání
v režimu „PROG“, kdy lze
počtem stisků ovládacího
tlačítka (tlačítek) zvolit
dobu zpožděného vypnutí.
ELKO EP, s.r.o.
www.elkoep.cz
[email protected]
+420 573 514 211
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
35
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Název
Multifunkční časové relé
Označení
CT-MFD.21
Jmenovité pracovní
12 - 240 V AC/DC
napětí AC/DC [V]
Maximální spínaný
5A
proud [A]
Maximální spínané
250 V
napětí [V]
Mechanická/elektrická
3 x 107
životnost [cyklů]
Počet funkcí
7
Funkce
A,B,C,D,E,F,G
Časový rozsah
0,05 s - 100 hod
Způsob nastavení rozsahů
3 x otočný přepínač
Indikace stavů
3 x LED
Počet přepínacích kontaktů
2
Krytí
IP50/IP20 tělo/svorky
Provozní teplota
- 20°C až +60°C
Rozměr [mm]
17,5 x 80 x 58
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
Multifunkční časové relé
CT-MFE
6A
4A
250 V
250 V
3 x 107
3 x 107
24 - 240 V AC/DC
6
A,B,C,E,F,G
0,05 s - 100 hod
3 x otočný přepínač
2 x LED
1
IP50/IP20 tělo/svorky
- 20°C až +60°C
22,5 x 78,5 x 78
pro automatizační
modulární přístroj
modulární přístroj
aplikace
ABB s.r.o.,Heršpická 13,619 00 Brno
www.abb.cz/nizkenapeti
[email protected]
+420 731 552 401
Legenda k funkcím časových relé ABB:
A- zpoždění na přítahu
B- zpoždění na odpadu
C- impulz začínající sepnutím
D- impulz začínající mezerou
E- Blikač starující pulsem
F- Blikač starující mezerou
36
Zpožďovač na přítahu
CT-ERD.12
24 - 240 V AC,
24 - 48 V DC
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
1
A
0,05 s - 100 hod
2 x otočný přepínač
3 x LED
1
IP50/IP20 tělo/svorky
- 20°C až +60°C
17,5 x 80 x 58
G- Tvarovač pulzů
H- Generátor pulzů
I- Přepínač Hvězda-Trojúhelník
J- Kumulativní zpoždění na přítahu
K-Spínací funkce
L - symetrické zpoždění na přítahu i na odpadu
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Název
Označení
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
Maximální spínaný
proud [A]
Maximální spínané
napětí [V]
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Počet funkcí
Funkce
Časový rozsah
Způsob nastavení rozsahů
Indikace stavů
Počet přepínacích kontaktů
Krytí
Provozní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Multifunkční časové relé
vyšší řady
CT-MFS.21S
24 - 240 V AC/DC
Multifunkční
časové relé
MK 7850N/200
12 - 240 V AC/DC
4A
10 A
4A
250 V
230 V
250 V
3 x 107
5 x 104
30 x 106 / 1,5 x 105
10
8
impulsní konvektor, impuls
volitelné délky od vypnutí
ovládání, zpožděné
rozepnutí a sepnutí, impuls
volitelné délky od sepnutí
ovládání, blikací relé,
sepnutí a rozepnutí
výstupního kontaktu
0,1 s - 10 hod
otočný přepínač
LED
1
-20°C až +50°C
-
8
0,02 s - 300 hod
otočné přepínače
LED
2
IP40/IP20 tělo/svorky
-40°C až +60°C
22,5 x 90 x 97
-
Hager Electro s.r.o.
OS-KOM spol. s r.o.
www.hager.cz
[email protected]
www.oskom.cz
[email protected]
+420 281 045 735
+420 257 210 114
A,B,L,C,D,H,E,F,I,K
www
E-mail
0,05 s - 300 hod
4 x otočný přepínač
3 x LED
2
IP50/IP20 tělo/svorky
- 40°C až +60°C
22,5 x 85,6 x 103,7
vyšší model
ABB s.r.o.,Heršpická
13,619 00 Brno
www.abb.cz/nizkenapeti
[email protected]
Telefon
+420 731 552 401
Dodavatel
Multifunkční
časové relé
EZ 006
24 - 230 V AC /
24 - 48 V DC
zpožděné zapnutí
a vypnutí, blikací relé,
impulz při zapnutí
a vypnutí,...
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
37
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Název
Označení
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
Maximální spínaný
proud [A]
Maximální spínané
napětí [V]
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Počet funkcí
Funkce
Časový rozsah
Způsob nastavení rozsahů
Indikace stavů
Počet přepínacích kontaktů
Krytí
Provozní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
38
Multifunkční
časové relé
MCR-08-001-A230
Multifunkční
časové relé
MCR-08-001-UNI
Multifunkční
časové relé
ATM1
250 V AC / 24 V DC
250 V AC / 24 V DC
250 V AC / 24 V DC
8A
8A
16 A / AC-1
380 V AC / 150 DC
380 V AC / 150 DC
250 V AC
5 x 106/ 1 x 105
5 x 106/ 1 x 105
3 x 107 / 0,7 x 105
16
16
10
zpožděný přítah / návrat, impulz po zapnutí, cyklovač
zpožděný rozběh,
začínající pauzou / impulzem, reakce na náběžnou /
zpožděný návrat, impulssestupnou hranu, reakce na připojení / odpojení
ní relé,...
napájecího napětí, reakce jen na hranu řídícího impulzu, ...
0,1 s - 100 hod
0,1 s - 100 hod
0,1 s - 10 dní
přepínači a regulačními přepínači a regulačními
otočným ovladačem
kotouči
kotouči
dvoubarevná LED
dvoubarevná LED
LED
1
1
1
IP20
IP20
IP20
-20 až +50 °C
-20 až +50 °C
-20 až +60 °C
88 x 17,5 x 62
88 x 17,5 x 62
90 x 17,6 x 65
neomezená doba
neomezená doba
buzení, jmenovité napětí buzení, jmenovité napětí
ovládacího obvodu
ovládacího obvodu 230 V
12 - 230 V AC/DC,
AC, maximální spínaný
maximální spínaný
výkon 2000 VA / 192 W výkon 2000 VA / 192 W
OEZ s.r.o.
EPM Elektropřístroj s.r.o.
www.oez.com
www.epm.cz
[email protected]
[email protected]
+420 465 672 222
+420 261 106 243
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multifunkční časová relé
Název
Označení
Miro 6,2 Multi-timer
Miro 6,2 Multi-timer
Tranzistorové časové relé
Miro 6,2 Multi-timer
Tranzistorové časové relé
MIRO 6,2 Multi-timer
MIRO 6,2 Multi-timer
MIRO 6,2 Multi-timer
Relay FK IN: 24 V DC, Transistor FK IN: 30 V DC, Transistor SK IN: 24 V DC,
OUT: 250 V AC/DC / 6A
OUT: 30 V DC / 0.1 A
OUT: 24 V DC / 0.1 A
Jmenovité pracovní
napětí AC/DC [V]
18 - 30 V DC
18 - 30 V DC
18 - 30 V DC
Maximální spínaný
proud [A]
6A
100 mA
100 mA
Maximální spínané
napětí [V]
250 V AC/DC
30 V DC
2 x 107
bez galvanického
odělení
bez galvanického
odělení
Počet funkcí
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
Funkce
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
100 ms - 100 s
10 ms - 10 s
10 ms - 10 s
otočným ovladačem
otočným ovladačem
otočným ovladačem
LED
LED
LED
Mechanická/elektrická
životnost [cyklů]
Časový rozsah
Způsob nastavení rozsahů
Indikace stavů
Počet přepínacích kontaktů
Krytí
Provozní teplota
24 V DC
1
1
1
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
-20 až +60 °C
-20 až +60 °C
-20 až +60 °C
Rozměr [mm]
90 x 6,2 x 70
90 x 6,2 x 70
90 x 6,2 x 65
Doplňková informace
pérové svorky
pérové svorky
šroubové svorky
Dodavatel
Murrelektronik CZ, spol. s r.o.
www
www.murrelektronik.cz
E-mail
[email protected]
Telefon
+420 377 597 935
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
39
°
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Vačkové spínače
Typová řada
Impulsní výdržné napětí (Uimp)
Izolační napětí (Ui)
Tepelný proud bez krytu (Ith)
Tepelný proud v krytu (Ithe)
VSN 16
4 kV
690 V
20 A
16 A
VSN 32
6 kV
690 V
40 A
32 A
VSN 100
6 kV
690 V
125 A
100 A
Jmenovité pracovní napětí (Ue)
400/500 V AC
400/500 V AC
400/500 V AC
AC 21
Pracovní proud
AC 23
(le)
AC 3
Zkratová zapínací schopnost (lcm)
Krátkodobý výdržný proud (Icw/ 1s)
Pracovní kmitočet
Maximální počet spínacích poloh
Maximální počet pater
Maximální počet kontaktů
Rozměr ovládací hřídele
Elektrická trvanlivost v kategorii AC 3
a AC 23 dle CSN EN 60947-3
Mechanická trvanlivost (počet cyklů)
vačkového spínače
Krytí
z čela
Maximální četnost sepnutí / hod.
Klimatická odolnost
Montážní poloha
Rozměry
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
40
16 A
32 A
100 A
16 A
30 A
55 A
12 A
22 A
40 A
230 A
450 A
1500 A
400 A
750 A
200 A
50 Hz
50 Hz
50 Hz
12
12
8
12
12
16
24
24
12
5 x 5 mm
6 x 6 mm
6 x 6 mm
pro AC 23: 70 000
pro AC 23: 40 000
pro AC 23: 12 000
pro AC 3: 100 000
pro AC 3: 60 000
100 000
60 000
12 000
IP 20
IP 20
IP 20
IP65
IP65
IP65
900
800
120
- 40 / +55 °C
- 40 / +55 °C
- 40 / +55 °C
libovolná
libovolná
libovolná
43 x 43 mm
60 x 60 mm
79 x 79 mm
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
www.obzor.cz
[email protected]
+420 577 195 151
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Tradice od roku 1965
Vačkové spínače dlouholeté kvality
NOVINKA
Přídavná připojovací svorka VSN 40-150.
Pro připojení vodičů průřezů 1 - 4 mm²
OCHRANNÉ KRYTY K2C, K2D, UK, SKN
OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, 764 13 Zlín
tel.: +420 577 195 151, email: [email protected]
www.obzor.cz
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Ukončení napájecího vodiče
a přístroje pro odpojování
a vypínání u strojního zařízení
Doporučuje se, aby tam, kde je to možné, bylo
elektrické zařízení stroje připojeno k jedinému napájecímu zdroji. Kde je nutné použít jiné elektrické napájení pro určité části zařízení (např. elektronické zařízení, které pracuje při odlišném napětí), má být toto
napájení, pokud je to možné, na základě použití přístrojů (např. transformátory, měniče) tvořících část
elektrického zařízení stroje. U velkých, složitých strojních zařízení zahrnujících řadu strojů rozmístěných
ve velkých vzdálenostech, které pracují společně koordinovaným způsobem, může být potřebný více než
jeden napájecí zdroj v závislosti na uspořádání napájení na místě instalace.
Pokud není stroj vybaven vidlicí pro připojení
k elektrickému napájení, doporučuje se, aby napájecí
vodiče byly ukončeny na hlavním vypínači.
Pokud je použit nulový vodič, musí to být jasně
uvedeno v technické dokumentaci stroje, například
na montážním schématu a na obvodovém schématu,
a pro nulový vodič musí být k dispozici samostatná
izolovaná svorka opatřena štítkem s písmenem N.
Uvnitř elektrického zařízení nesmí být žádné spojení mezi nulovým vodiče a ochranným obvodem, ani
nesmí být použita kombinovaná svorka PEN.
Výjimka: spojení mezi svorkou nulového vodiče
a svorkou PE může být provedeno v místě připojení
elektrického napájení ke stroji v sítích TN-C.
Všechny svorky pro připojení k elektrickému napájení musí být zřetelně označeny v souladu s IEC 60445.
Svorka pro připojení k vnější ochranné
uzemňovací soustavě
Pro každé napájení musí být zajištěna svorka
v blízkosti svorek odpovídajících fázových vodičů pro
připojení stroje k vnější ochranné uzemňovací soustavě nebo k vnějšímu ochrannému vodiči v závislosti
na rozvodné síti.
Svorka musí být dimenzována tak, aby umožňovala připojení vnějšího ochranného měděného vodiče
o průřezu podle tabulky 1.
Pokud je použit vnější ochranný vodič z jiného materiálu než měď, musí být podle toho zvolena velikost
svorky.
Na každém místě elektrického napájení musí být
svorka pro připojení vnější ochranné uzemňovací soustavy nebo vnějšího ochranného vodiče označena nebo opatřena štítkem s písmeny PE.
Hlavní vypínač
Hlavní vypínač musí být použit:
• pro každý zdroj elektrického napájení stroje
(strojů), napájení může být připojeno přímo
ke stroji nebo přes elektrický napájecí systém.
Průřez fázových vodičů napájejících zařízení
S mm2
S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35
Tab. 1 Nejmenší průřez vnějšího ochranného měděného vodiče
42
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Nejmenší průřez vnějšího ochranného
měděného vodiče
Sp mm2
S
16
S/2
°
Je-li to požadováno (např. pro práci na stroji, včetně
elektrického zařízení), musí hlavní vypínač odpojit (izolovat) elektrické zařízení stroje od elektrického napájení.
V případě použití dvou nebo více hlavních vypínačů
musí být použito ochranné blokování pro jejich správnou funkci, aby se zabránilo nebezpečné situaci, včetně
poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku.
Jako hlavní vypínač musí být použit jeden z těchto
typů:
a) odpínač, s pojistkami nebo bez nich, podle IEC
60947-3, kategorie užití AC-23B nebo DC-23B;
b) odpojovač, s pojistkami nebo bez nich, podle
normy IEC 60947-3, který má pomocný kontakt
způsobující ve všech případech, že spínací přístroje přeruší zatěžovací obvod před vypnutím
hlavních kontaktů odpojovače;
c) jistič vhodný pro bezpečné odpojení podle normy IEC 60947-2;
d) jakýkoliv jiný spínací přístroj odpovídající normě
výrobku IEC pro tento přístroj, který splňuje požadavky na bezpečné odpojení uvedené v normě IEC 90947-1 a odpovídá kategorii užití definované v normě výrobku jako vhodné pro
spínání motorů nebo jiných induktivních zátěží;
e) zásuvkové spojení pro elektrické napájení ohebným kabelem.
Je-li hlavní vypínač jedním z typů stanovených v a)
až d), musí splňovat všechny následující požadavky:
• musí bezpečně odpojit elektrické zařízení
od elektrického napájení a mít jednu polohu
VYPNUTO (odpojeno) a jednu polohu ZAPNUTO
s označením „O“ a „I“;
• musí mít viditelnou mezeru mezi kontakty nebo
ukazatel polohy, který nemůže indikovat polohu
VYPNUTO (odpojeno), dokud nejsou všechny
kontakty skutečně rozpojené a nejsou splněny
požadavky na funkci bezpečného odpojení;
• musí mít vnější ovládací prvky (např. rukojeť), výjimka: spínací zařízení se strojním ovládáním nemusí mít ovládání na vnější straně krytu, kde jsou
jiné prostředky k jeho vypnutí. Kde nejsou vnější
ovládací prvky určeny pro nouzové operace, doporučuje se, aby byly v barvě ČERNÉ nebo ŠEDÉ;
• musí být vybaven prostředky umožňujícími jeho
zablokování v poloze VYPNUTO (odpojeno),
(např. pomocí visacích zámků). Je-li hlavní vypínač takto zablokován, musí být zabráněno jak
dálkovému, tak místnímu zapnutí;
• musí odpojovat všechny živé vodiče napájecího
obvodu. V případě napájecích sítí TN však nulový vodič může nebo nemusí být odpojen, s výjimkou zemí, kde je odpojení nulového vodiče
(pokud je použit) povinné;
• musí mít vypínací schopnost dostatečnou pro
přerušení proudu největšího motoru v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostatních motorů a/nebo zátěží. Vypočítaná vypínací schopnost může být
snížena použitím ověřeného činitele diverzity
(rozlišnosti).
Je-li hlavním vypínačem zásuvkové spojení, musí
mít spínací schopnost nebo být vzájemně blokován se
spínacím přístrojem, který má vypínací schopnost dostatečnou pro přerušení proudu největšího motoru
v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních
provozních proudů všech ostatních motorů a/nebo
zátěží. Vypočítaná vypínací schopnost může být snížena použitím ověřeného činitele diverzity (rozlišnosti).
Je-li blokovaný spínací přístroj ovládaný elektricky
(např. stykač), musí mít příslušnou kategorii užití.
Tyto požadavky může splňovat vhodně dimenzovaná vidlice a zásuvka, pohyblivé zásuvkové spojení,
nebo přívodkové spojení podle IEC 60309-1.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
43
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Napájecí systémy mohou zahrnovat vodiče, přípojnice, soupravy sběracích kroužků s kartáči,
systémy ohebných kabelů (navinutých nebo zavěšených) nebo indukční napájecí systémy;
• pro každý vestavěný elektrický napájecí zdroj.
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Je-li hlavním vypínačem zásuvkové spojení, musí
být použit spínací přístroj s vhodnou kategorií užití
pro zapínání a vypínání stroje. Toho muže být dosaženo použitím výše popsaného blokovaného spínacího
přístroje.
Ovládací prvky (např. rukojeť) hlavního vypínače
musí být snadno přístupné a musí být umístěny 0,6 m
až 1,9 m nad obslužnou rovinou. Doporučuje se horní
mez 1,7 m.
Hlavním vypínačem nemusí být odpojovány tyto
obvody:
• světelné obvody pro osvětlení potřebné při
údržbě nebo opravě;
• vidlice a zásuvky určené výlučně pro připojení
přístrojů a zařízení používaných pro opravy nebo
údržbu (např. ruční vrtačky, zkušební zařízení);
• obvody podpěťové ochrany, které se používají
pouze pro automatické vypínání v případě výpadku elektrického napájení;
• obvody napájejícho zařízení, které má normálně
zůstat kvůli správné funkci pod napětím (např.
teplotně řízené měřicí přístroje, topná tělesa
pro ohřev výrobků (rozpracovaných výrobků),
programové vybavení paměti);
• řídicí obvody pro blokování.
Doporučuje se však, aby takové obvody byly vybaveny vlastním odpojovacím přístrojem. V případě,
že takový obvod není odpojován hlavním vypínačem:
• v blízkosti hlavního vypínače musí být vhodně
umístěn trvalý výstražný štítek (umístěny trvalé
výstražné štítky);
• v návodu na údržbu musí být uvedeno příslušné
upozornění a musí platit jeden nebo více následujících požadavků:
• trvalý výstražný štítek je upevněn v blízkosti každého obvodu představujícího výjimku; nebo
• obvod představující výjimku oddělen od ostatních obvodů; nebo
• vodiče jsou označeny barvou se zřetelem
na doporučení uvedené v čl. 13.2.4 normy
ČSN EN 60204-1 ed. 2.
Vypínací přístroje zabraňující
neočekávanému spuštění
Musí být použity vypínací přístroje zabraňující neočekávanému spuštění (například tam, kde během
údržby může spuštění stroje nebo části stroje způsobit nebezpečí).
Takové přístroje musí být přiměřené a vhodné pro
předpokládané použití, musí být vhodně umístěné
a musí být možné snadno určit jejich funkci a účel.
44
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Musí být zajištěny prvky zabraňující neúmyslnému
a/nebo chybnému zapnutí těchto přístrojů, buď z regulátoru, nebo z jiných míst. Další informace o umístění a ovládání přístrojů, jako jsou přístroje používané
pro zabránění neočekávanému spuštění, jsou uvedeny v EN 60447.
Pro tento účel mohou být použity následující přístroje, které zajišťují funkci bezpečného odpojení:
• přístroje popsané výše, jako hlavní vypínač
• odpojovače, odnímatelné pojistkové tavné vložky a odnímatelné spojky pouze tehdy, jsou-li
umístěny v uzavřeném prostoru pro obsluhu
elektrického zařízení.).
Přístroje, které nezajišťují funkci bezpečného
odpojení (např. stykač vypínaný řídicím obvodem),
mohou být použity pouze tehdy, jsou-li určeny pro situace zahrnující:
• technické prohlídky;
• seřizování;
• práci na elektrických zařízeních, kde:
• není nebezpečí vyplývající z úrazu elektrickým
proudem a popálení;
• vypínací prvky zůstávají po dobu práce v činnosti;
• práce je menšího rozsahu (například výměna
zásuvných přístrojů bez porušení stávající
elektrické instalace).
Při volbě přístroje se mají vzít v úvahu například
informace převzaté z hodnocení rizika, předpokládaného používání a předvídatelného nesprávného používání přístroje. Například používání odpojovačů, odnímatelných pojistkových tavných vložek nebo
odnímatelných spojek, které jsou umístěny v uzavřených prostorech pro obsluhu elektrického zařízení,
může být nevhodné pro činnost uklizečky.
°
Musí být použity přístroje pro odpojování elektrických zařízení, aby bylo možné provádět práce, když
zařízení není pod napětím a je bezpečně odpojeno.
Takové přístroje musí být:
• přiměřené a vhodné pro předpokládané používání;
• umístěné na vhodném místě;
• musí být možné snadno identifikovat, která část
nebo obvod (které části nebo obvody) zařízení
jsou obsluhovány (například trvanlivým označením, kde je to nutné).
Musí být zajištěny prvky zabraňující neúmyslnému
a/nebo chybnému zapnutí těchto přístrojů, buď z regulátoru, nebo z jiných míst.
Tuto funkci může v některých případech plnit hlavní vypínač. Kde je však nutné pracovat na jednotlivých
částech elektrického zařízení stroje, nebo na jednom
z řady strojů napájených společnou přípojnicí, vodičem nebo napájecím systémem, musí být použit od-
pojovací přístroj pro každou část, nebo pro každý
stroj, které vyžadují samostatné odpojení.
Kromě hlavního vypínače mohou být pro tento
účel použity následující přístroje, které zajišťují funkci
bezpečného odpojení:
• přístroje popsané výše, jako hlavní vypínač
• odpojovače, odnímatelné pojistkové tavné vložky a odnímatelné spojky pouze tehdy, jsou-li
umístěny v prostoru pro obsluhu elektrického
zařízení a jsou-li k elektrickému zařízení dodány
příslušné informace.
Ochrana proti neoprávněnému,
neúmyslnému a/nebo chybnému připojení
Vypínací přístroje zabraňující neočekávanému
spuštění a přístroje pro odpojování elektrických zařízení, které jsou umístěny vně uzavřeného prostoru
pro obsluhu elektrického zařízení, musí být vybaveny
prostředky, které je zajišťují v poloze VYPNUTO (odpojený stav), (například opatřeními pro uzamknutí
visacím zámkem, zablokování uchyceným klíčem). Při
takovém zajištění musí být zabráněno dálkovému
i místnímu opětnému připojení.
Tam, kde je neuzamykatelný odpojovací přístroj
(například odnímatelné pojistkové tavné vložky, odnímatelné spojky) umístěn v uzavřeném prostoru pro
obsluhu elektrického zařízení, mohou být použity jiné
prostředky pro ochranu před opětným připojením
(například výstražné štítky).
Je-li však zásuvkové spojení umístěno tak, že může
být pod bezprostředním dohledem osoby provádějící
práci, nemusí být prostředky pro zajištění odpojeného
stavu použity.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
45
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Přístroje pro odpojování elektrických
zařízení
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Světelná závora vyhodnotí situaci
bezpečně a rychle
Mnohé aplikace vyžadují rychlé bezpečné zastavení stroje a zařízení - zejména v situacích, kdy se v nebezpečném pásmu pohybují osoby. Reakční doba
kontrolního systému má přímý vliv na vzdálenost mezi
světelnou závorou a nebezpečným prostorem stroje.
nebude potřeba úkon v PLC. Tato nezávislost znamená, že čas do bezpečného odpojení není ovlivněn dobou zpracování v PLC. To znamená, že signály budou
vybaveny přímo v I/O modulu a nemusejí tak být zpracovány hlavovým modulem.
Firma Pilz Vám nabízí „rychlou“ řídicí jednotku
s vysoce výkonným a bezpečným řešením. Díky ní se
může dosáhnout reakčního času pod 1 ms . Proto je
toto řešení vhodné zejména pro řešení se světelnými
závorami.
PSS 4000 FAST - vaše řešení
pro automatizaci
Vypněte přístroj bezpečně a rychle
Vstupy v rámci „rychlé“ řídící jednotky lze libovolně konfigurovat pro bezpečné vypnutí. Časový filtr –
a tedy dobu, po kterou je vstupní signál bezpečně
identifikován – může být také definován. Jakmile je
aktivován definovaný vstup, je bezpečné vypnutí dokončeno v méně než 1 ms.
Vzhledem k tomu, že tento proces bude vykonán
přímo v modulu, je zaručena rychlá reakční doba –
46
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Modul nabízí dvanáct bezpečnostních vstupů a čtyři bezpečnostní výstupy. Vstupy a výstupy, které nejsou
potřebné pro rychlé vypnutí, mohou být, jak je zvykem,
u řídicího systému v řídicí jednotce PSSuniversal PLC využity řídicím systémem PSS 4000.
Systemotronic, s.r.o.
Hybešova 38,
CZ- 602 00 Brno
Tel.: +420 538 707 107
Fax: +420 538 707 110
E-mail: [email protected]
http://www.systemotronic.cz
EK-INDUSTRY S.R.O. SE STÁVÁ VÝHRADNÍM DISTRIBUTOREM
A SERVISNÍM STŘEDISKEM PRŮMYSLOVÝCH RÁDIOVÝCH
OVLADAČŮ FIRMY IKUSI V ČR.
Přichystali jsme si pro Vás speciální nabídku na konzolový ovladač:
TM70/3.21 – iKONTROL
- cena: 39 990,- Kč
POPIS PRODUKTU:
- pracovní frekvence 433/870 MHz
- 2x joystick 4 směry 2 rychlosti
- 2x pákový ovladač s návratem pozice 1,0,2 a 2x tlačítko
- součástí balení je vysílač, přijímač, 2x baterie, nabíječka
Akce platí pouze do konce září.
- volitelná výbava (není součástí nabídky) 3.5“ TFT displej,
omezovač dosahu, v případě potřeby lze model upravit
V případě zájmu o větším množství je
možné o ceně dále jednat.
EK-INDUSTRY s.r.o.
Nádražní 455, Adamov, ČR
+420 516 410 508
[email protected]
Cena je uvedena bez DPH.
Foto je pouze ilustrační.
www.ek-industry.cz
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Optimalizace provozu a zamezení
drahým prostojům
SIMOCODE pro - flexibilní a inteligentní
systém řízení motorů
Automatizované procesy v průběhu posledních let
vedly k enormnímu zvýšení produktivity a velkému
nárůstu objemů výroby. Podstatnou částí výrobních
procesů jsou ale i nadále motory, které udržují materiál a výrobu v pohybu. Pokud však motor na některém místě výrobního procesu vypadne, může náhle
dojít k zastavení provozu. Přerušením výroby vznikají
náklady, které mohou být velmi vysoké.
Poruchy v zařízení mohou mít různé příčiny: přetížení, přehřátí, problémy s napětím, zemní spojení nebo mechanické výpadky, jako např. přetržený dopravník, zablokování pohonu, chod naprázdno, znečištěný
filtr na čerpadle, zhoršování běhu ložiska, atd. Hrozící
výpadek lze přitom často rozeznat v dostatečném
předstihu, bez ohledu na příčinu.
Prvním krokem k zamezení nákladných prostojů je
proto hlídání výkonu motoru v reálném čase. Tímto
způsobem lze včas provést vhodné preventivní opatření ještě dříve, než dojde k výpadku. Efektivním řešením je použití Simocode pro, flexibilního, inteligentního systému řízení motorů společnosti Siemens.
Simocode pro nabízí významné výhody pro všechny
automatizované výrobní procesy zařízení nebo továren:
Úspory
Díky celé řadě funkcí, umístěných v malém přístroji, se lze vyvarovat zbytečným nákladům za hardware,
projektování, zapojování, programování nebo za dokumentaci. Při srovnání s tradičním řešením dochází
k úspoře času při konfiguraci a uvádění do provozu.
Integrované hlídání stavu přitom pomáhá snížit náklady na servis a údržbu. Detailní diagnostické údaje
urychlují hledání poruchy v zařízení. Údaje o výkonu,
resp. účiníku lze využít pro redukci nákladů na energie. Díky všem těmto úsporám se investice do Simocode pro rychle vyplatí.
Jednoduchost
Díky propojení funkcí řízení, hlídání a ochrany motorů v jednom kompaktním systému, ovládáte méně
komponentů. Znamená to méně propojování, požadavků na engineering a dokumentaci. Předdefinova-
Obr. 1: Simocode pro V PN umožňuje s použitím přídavných modulů (zde např. Safety modul DM-F Local) individuálně se přizpůsobit požadavkům daného motorového vývodu.
48
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
°
Simocode pro C
• Kompaktní systém řízení motorů pro přímé spouštění a reverzaci. Obsahuje rozhraní Profibus DP,
4 binární vstupy, 3 reléové výstupy, volně parametrizovatelné, vstup pro připojení termistoru,
externí moduly měření proudu 0,3 až 820 A (rozsah lze zvětšit oběma směry).
Flexibilita
Podle potřeby nabízejí „plug and play“ přídavné
moduly další funkcionality za nízké náklady a bez nutnosti předrátování. Doplnění lze provést rychle a bez
přestavby rozvaděče. Simocode pro lze použít také
s PLC od jiných výrobců než Siemens. Autonomní
funkce zajišťuje dostupnost motorového vývodu i při
výpadku komunikace nebo řídicího systému.
Simocode pro S (novinka)
• Nová základní verze systému bude dostupná
od podzimu 2013. Pokrývá funkce Simocode pro
C, ale navíc lze sestavu rozšířit jedním multifunkčním modulem, který má 4 vstupy / 2 výstupy, hlídání zemního spojení a měření teploty.
Transparentnost
Systém se Simocode pro posílá do PLC všechny
potřebné ochranné, monitorované a řídicí údaje tak,
aby se vznikající poruchy včas objevily a provedla se
preventivní opatření. Tímto způsobem lze sledovat
všechny nejdůležitější procesní veličiny jako je proud,
napětí, výkon, účiník a externí teploty.
Varianty
Simocode pro je modulárně konstruovaný systém
řízení a ochrany motorů, který se nabízí v těchto provedeních:
Simocode pro V
• Systém s rozšířenou funkčností pro specifické
požadavky na motorový vývod: až 5 volitelných
přídavných modulů a ovládací panel s displejem.
Obsahuje rozhraní Profibus DP, 4 vstupy a 3 reléové výstupy, volně parametrizovatelné, vstup
pro připojení termistoru. Měření proudu je stejné jako u Simocode pro C, navíc možnost měření
napětí až do 690 V AC.
Simocode pro V PN
• Stejný systém jako Simocode pro V, ale místo
rozhraní Profibus DP je zde rozhraní Profinet
(2x RJ45). Integrovaný OPC UA server, Webserver.
Obr. 2: Simocode pro S včetně nového proudového transformátoru pro hlídání zemního spojení.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
49
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
né řídicí logické funkce činí konfiguraci rychlou a jednoduchou, žádné programování není zapotřebí.
Pomocí softwaru Simocode ES lze snadno nastavit
požadované parametry, na konkrétní motorový vývod. Toto lze buď přímo v rozvaděči nebo přes Profibus/Profinet z řídicího systému, a přizpůsobit se tak
požadavkům.
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Simocode pro S
Nový Simocode pro S reprezentuje inovaci základního modulu pro management motoru. K základní
jednotce lze připojit jeden multifunkční přídavný modul, což umožňuje flexibilní a cenově výhodnější řešení typických aplikací ve srovnání se Simocode pro V.
Simocode pro S je chytré řešení pro komplexní ochranu motorů a jejich řízení, jako je přímý rozběh, reverzace, rozběh hvězda-trojúhelník nebo lze také nastavit
parametry pro ovládání jističe či softstartéru. Díky novému krytu zabírá tento přístroj v rozvaděči ještě méně místa než stávající řady Simocode pro.
Pro řadu Simocode pro S a Simocode pro V byl nově
vyvinut externí součtový proudový transformátor pro
hlídání zemního spojení s vysokou přesností měření
(± 7,5%) a nastavitelnými limity od 30 mA do 40 A.
Simocode pro V PN
Profinet pro komunikaci v reálném čase
Modulární systém pro řízení motorů Simocode pro V PN
disponuje dvěma rozhraními RJ45 pro komunikaci přes
Profinet. Tímto přístrojem lze připojit motorový vývod
přes Profinet na nadřazený řídicí systém jako je Simatic
S7 nebo procesní systém Simatic PCS 7. Při komunikaci
mezi automatizačním systémem a systémem managementu motorů s Profinetem se vychází z průmyslového
standardu, který navazuje na osvědčený Profibus a přitom doplňuje nové funkce. Díky Profinetu a podpoře
funkce Media Redundancy Protocol (MRP) lze zvýšit
dostupnost výrobního zařízení.
Protokol MRP
Díky integrovanému switchi lze použít jak liniovou,
tak kruhovou topologii sítě Profinet a využít výhody
protokolu Medium Redundancy. Pokud by došlo k výpadku zařízení např. přerušením vedení nebo poruchou jednoho přístroje, pak lze tuto závadu u sítě
s kruhovou topologií jednoduše kompenzovat. Jinak
řečeno, pokud v této struktuře dojde k poruše, tzv. redundancy manager pozná tuto chybu, uzavře okruh
a řídí datové pakety k příjemci adresy jinou cestou.
Tímto způsobem je zachována vyšší dostupnost pro
zařízení i proces.
Komfortní možnosti diagnostiky
Základní přístroj s Profinetem nabízí navíc k základní komunikaci mezi nadřazeným systémem řízení
a pohonem také další diagnostické a řídicí funkce.
Simocode pro V PN obsahuje integrovanou diagnostiku přes web a také server pro OPC UP, což je standard
pro komunikaci v automatizační technice nezávislý
na výrobci. Přes Webserver lze prostřednictvím internetového prohlížeče odkudkoliv odečítat všechna diagnostická a servisní data motorového vývodu, jako
např. informace o stavu, měřené hodnoty, údaje pro
Obr. 3: Výsuvný modul rozvaděče Sivacon (11 kW, přímý rozběh se Simocode pro).
50
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
°
Bezpečnostní (Fail-Safe) digitální moduly
Simocode pro Safety
Z důvodu nových norem a předpisů v oblasti bezpečnostní techniky nabývá bezpečné vypnutí motoru
vzrůstající význam. S přídavnými bezpečnostními
moduly se Simocode pro stává nedílnou součástí
bezpečnostní techniky systémů řízení motoru a nastavujenové standardy v implementaci těchto trendů.
Pomocí bezpečnostních modulů lze Simocode pro V
a Simocode pro V PN rozšířit o funkci bezpečnostního
relé pro bezpečné vypnutí motorů až do kategorie
SIL 3 (IEC 61508/62061) a PL e s kategorií 4 (ISO 13849-1).
Simocode pro s Profinetem může také realizovat bezpečnostní funkce. K dispozici je modul Safety (DM-F), který
se pomocí kabelu připojí k Simocode pro V PN. Bezpečnostní funkce přísluší pouze odpovídajícímu digitálnímu
modulu a neovlivňuje provozuschopnost základního
přístroje.
Pro oba bezpečnostní moduly, tj. hardwarově propojený modul DM-F Local a sběrnicový modul DM-F
Profisafe platí, že lze využít dva bezpečnostní uvolňovací obvody a k dispozici jsou dva reléové výstupy pro
bezpečné provozní spínání stykačů nebo podobných
přístrojů.
Makra pro ePLAN
Pro každé objednací číslo Simocode pro je k dispozici makro pro EPLAN P8 ve formátu edz (EPLAN Data
Archive Zipped). Pouze několika málo kliknutími lze
importovat data pro libovolné množství objednacích
čísel. EDZ soubory obsahují technické a komerční
údaje, fotografie přístrojů, datové listy, schémata zapojení, návody k použití a také odkazy na produktové
stránky na portálu Siemens. Tato makra lze získat
na CAx-DVD nebo snadno online v CAx shopping cart
(www.siemens.com/planning-efficiency), a to nejen
pro Simocode, ale i pro další nízkonapěťové spínací
přístroje řady Sirius. Použitím těchto maker lze ušetřit
až 80% času při integraci produktových údajů do systémů CAE/CAD.
Závěr
Flexibilní a inteligentní řešení pro management motorů, Simocode pro, je extrémně spolehlivé řešení
osvědčené v několika set tisících aplikací po celém světě. Díky obsáhlým údajům nabízí lepší náhled do provozu a pomáhá optimalizovat provozní operace a předcházet nákladným výpadkům a tím zvyšuje účinnost
a výkon provozu po celou dobu jeho životnosti.
Autor: Ing. Luboš Holubec, Siemens, s.r.o.
Závadovník 1.0
Program si kalde za cíl k závadám
dohledat normu. Obsahuje 186 norem
a 11 zákonů.
Prodejní cena: 1.200
Kč
V programu dohledáte závadu k ní se zobrazí článek z normy, popřípadě výcuc z celé normy.
Novinkou jsou závady z norem vztahující se k požární bezpečnosti staveb (PBS) a závady
a normy pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
www.elektroprogramy.cz
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
51
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
údržbu a statistické údaje. Pro uživatele toto znamená
výrazně více flexibility. Díky podpoře synchronizace
času NTP (Network Time Protocol) mohou být události diagnostiky zaznamenávány v paměti poruch také
s datem a časem.
Integrovaný OPC UA server umožňuje vyvolat tyto
údaje také z HMI panelů na polní úrovni z nadřazeného systému Scada. Kromě toho si uživatel může přizpůsobit zobrazení diagnostických údajů. Další výhodou OPC UA serveru je, že řídicí signály lze poslat
do řídicího systému přes zabezpečené připojení.
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Konfigurovatelný malý řídicí
systém PNOZmulti Mini
Je váš stroj vystaven extrémním podmínkám průmyslového prostředí? Potřebujete sledovat více jak
dvě bezpečnostní funkce, komfortně s co nejmenším
počtem kliknutí?
Pak je pro Vás malý konfigurovatelný ovládací systém PNOZmulti tím správným řešením.
To znamená, že přístroj je vhodný pro aplikace,
kde bude požadována odolnost proti kondenzaci
a korozivním plynům.
Vaše výhody ve zkratce
• Kratší prostoje díky integrované diagnostice
s textovým LCD displejem
• Snížení nákladů, protože nejsou potřeba žádná
další teplotně omezující opatření
• Snížení nákladů na servis a údržbu
• Rychlý čas uvedení do provozu: konfigurovatelné vstupy a výstupy pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator
• Šetří místo v rozváděči: kompaktní šířka je pouze
45 mm
Celosvětové bezpečnostní standard pro všechny
typy strojů.
PNOZmulti Mini splňuje bezpečnostní celosvětový
standard pro všechny typy strojů.
Nezávisle na standardním řídicím systému je vaše
bezpečnostní řešení vždy možné jednoduše přizpůsobit měnícím se požadavkům.
Základní modul s rozšířeným provozním rozsahem
teplot – robustní a bezpečný
Nová základní jednotka PNOZmm0p-T může být
použita v provozním teplotním rozsahu od -25°C
do 60°C.
Systemotronic, s.r.o.
Hybešova 38, CZ- 602 00 Brno
Tel.: +420 538 707 107
E-mail: [email protected]
http://www.systemotronic.cz
www.elektroprogramy.cz
52
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Snížení rizika při konstrukci
strojních zařízení
Cíle snížení rizika může být dosaženo vyloučením
nebezpečí nebo samostatným či současným snížením
každého ze dvou prvků, které určují příslušné riziko:
• závažnost úrazu od uvažovaného nebezpečí;
• pravděpodobnost výskytu úrazu.
Všechna ochranná opatření určená pro dosažení
tohoto cíle musí být použita v následujícím sledu,
uváděném jako metoda tří kroků.
Krok 3: Informace pro používání
Pokud rizika zůstávají navzdory zabudovaným konstrukčním bezpečnostním opatřením, bezpečnostní
ochrany a přijatým doplňkovým ochranným opatřením, musí být zbytková rizika identifikována v informacích pro používání. Tyto informace musí zahrnovat,
ale není to omezeno, alespoň následující:
• pracovní postupy pro používání strojního zařízení odpovídající očekávané schopnosti obsluhy,
která používá strojní zařízení, nebo jiných osob,
které mohou být vystaveny nebezpečím spojeným se strojním zařízením;
• doporučené bezpečné pracovní postupy pro používání strojního zařízení a odpovídajícím způsobem popsané požadavky týkající se zácviku;
• dostatečné informace, včetně výstrahy o zbytkových rizicích, pro různé fáze životnosti strojního
zařízení;
• popis všech doporučených osobních ochranných prostředků, včetně detailů, jak je používat
a jaký zácvik je nutný pro jejich používání.
Krok 1: Zabudovaná konstrukční bezpečnostní
opatření
Zabudovanými konstrukčními bezpečnostními
opatřeními jsou nebezpečí vyloučena nebo rizika snížena vhodnou volbou konstrukčních vlastností stroje
samo o sobě a/nebo vzájemným působením mezi vystavenými osobami a strojem.
Toto je pouze jediná etapa, ve které mohou být
nebezpečí vyloučena, čím je odstraněna potřeba dalších ochranných opatření, jako jsou bezpečnostní
ochrany nebo doplňková ochranná opatřeni.
Krok 2: Bezpečnostní ochrana a/nebo doplňková
ochranná opatření
Pokud není prakticky možné vyloučit nebezpečí nebo dostatečně snížit jeho příslušné riziko zabudovanými konstrukčními bezpečnostními opatřeními, může
být použita ke snížení rizika, s přihlédnutím k předpokládanému používání a předvídatelnému nesprávnému použití, vhodně zvolená bezpečnostní ochrana
a doplňková ochranná opatření.
54
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Informace pro používání nesmí být náhradou
za správnou aplikací zabudovaných konstrukčních
bezpečnostních opatření, bezpečnostních ochran nebo doplňkových ochranných opatření. Odpovídající
ochranná opatření spojená s každým provozním režimem a postupy zásahů snižují možnost obsluhy, v případě technických obtíží, používat nebezpečné technické zásahy.
°
Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření
jsou prvním a nejdůležitějším krokem v procesu snižování rizika. Je to z důvodu, že zabudovaná ochranná
opatření vlastního charakteru stroje zůstávají vždy
účinná, kdežto zkušenosti ukazují, že i dokonce správně navržená bezpečnostní ochrana může selhat nebo
může být obcházena a informace pro používání nemusí být dodrženy.
Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření
jsou dosažena vyloučením nebezpečí nebo snížením rizik vhodnou volbou konstrukčních vlastností samotného stroje a/nebo vzájemným působením mezi vystavenými osobami a strojem. Pokud nejsou zabudovaná
konstrukční bezpečnostní opatření dostatečná (metoda tří kroků), uvádí norma ČSN EN ISO 12100 v čl. 6.3
bezpečnostní ochranu a doplňková ochranná opatření,
která mohou být použita k dosažení cílů snížení rizika.
Informace pro používání
Navržení informací pro používání je nedílnou součástí konstrukce stroje. Informace pro používání se
sestávají z komunikačních prostředků, jako jsou texty,
slova, značky, signály, symboly nebo diagramy, používaných samostatně nebo v kombinaci, aby předávaly
informace uživateli. Informace pro používání jsou určeny pro profesionální a/nebo amatérské uživatele.
Uživateli musí být poskytnuty informace o předpokládaném používání stroje s přihlédnutím ke všem
jeho provozním režimům.
Informace musí obsahovat všechny pokyny požadované k zajištění bezpečného a správného používání
stroje. V tomto ohledu musí uživatele informovat
a varovat o zbytkovém riziku.
Bezpečnostní ochrana a doplňková
ochranná opatření
Ochranné kryty a ochranná zařízení musí být používána k ochraně osob, pokud zabudovaným konstrukčním bezpečnostním opatřením nebylo možné odstranit nebezpečí, ani dostatečně snížit rizika. Mohou být
použita doplňková ochranná opatření zahrnující další
zařízení (například zařízení nouzového zastavení).
Informace musí uvádět, pokud je to vhodné,
• zda je požadováno zaškolení,
• zda jsou nutné osobní ochranné prostředky, a
• možnou potřebu dalších ochranných krytů nebo
ochranných zařízení.
Určitá bezpečnostní zařízení mohou být použita
k vyloučení vystavení více než jednomu nebezpečí.
Příkladem je pevný ochranný kryt zamezující přístupu
do prostoru, kde se vyskytuje mechanické nebezpečí,
je také používán ke snížení hladiny hluku a k zachycení
toxických emisí.
Nesmí se vyloučit takové používání stroje, které se
může na základě určení a popisu stroje odůvodněně
očekávat a musí být také uvedeno varování o riziku,
které by mohlo vyplývat z používání stroje jiným způsobem, než je popsáno v informacích pro používání,
zejména při předvídatelném nesprávném použití.
Informace pro používání musí zahrnovat, odděleně nebo v kombinaci přepravu, montáž a instalaci,
uvedení do provozu, používání stroje (seřizování, učení/programování nebo změnu procesu, provoz stroje,
čištění, vyhledávání závad a údržbu), a je-li to nutné,
i vyřazení z provozu, demontáž a likvidaci.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
55
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Zabudovaná konstrukční bezpečnostní
opatření
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Bezpečnostní řídicí systém
PSSuniversal multi:
standardizovaná bezpečnost
Řídicí systém PSSuniversal multi z automatizačního systému PSS4000 může být použit jako samostatný
řídící systém nebo v rámci sítě. Přitom může systém
PSSuniversal realizovat lokální bezpečnostní funkce
a standardní signály přijímat a předávat dál.
Vaše výhody ve zkratce:
• Snížení námahy s konfigurací a nákladů díky integrovanému připojení k síti, protože je možné
snížit počet uzlů sběrnice v celkové aplikaci
• snížení počtu rozhraní, nákladů na kabeláž, počtu přístrojů (jedna periferie pro standardní
funkce i bezpečnost) díky jednomu systému
pro standardní funkce i bezpečnost
• vyšší stupeň standardizace prostřednictvím široké škály I/O funkcí a plného přístupu k systému řízení
• jednoduchá konfigurace pomocí grafického programového editoru PASmulti - pro standardní
i bezpečnostní funkce
Takže PSSuniversal multi obsahuje 2 zařízení
v jednom: konfigurovatelný bezpečnostní systém
a standardní I/O systém.
Systemotronic, s.r.o.
Hybešova 38
CZ- 602 00 Brno
Jako bezpečnostní řídicí systém může PSSuniversal
multi zpracovávat ve stejný čas zároveň také standardní I/O data.
Tel.: +420 538 707 107
E-mail: [email protected]
http://www.systemotronic.cz
LPS a SPM 4.2
Průvodce návrhem hromosvodu,
uzemnění, vnitřní ochrany před přepětím,
tedy vnější i vnitřní LPS A SPM.
Prodejní cena: 1.200
Kč
Program slouží k vysvětlení norem řady ČSN EN 62305 a k vytvoření návrhu. Pravidla
z norem podává jednoduše, jasně a názorně - vede za ruku celým návrhem hromosvodu
a přepěťových ochran.
www.elektroprogramy.cz
56
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Když televize,
tak elektrická
www.elektrika.TV
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Dvouruční ovládací zařízení
Dvouruční ovládací zařízení je bezpečnostní zařízení (bezpečnostní součást). Toto zařízení poskytuje opatření k ochraně obsluhy proti zásahu do nebezpečného
prostoru během rizikových situací, umístěním ovládacího spouštěcího zařízení do určené polohy. U strojních
zařízení držených v rukách je nutno také brát v úvahu,
že nebezpečný prostor není konstantní.
Volba dvouručního ovládacího zařízení jako vhodného bezpečnostního zařízení závisí na stanovené rizikovosti provedené konstruktéry, zpracovateli normy
a dalšími pracovníky. Článek uvádí základní požadavky
na konstrukci a volbu dvouručního ovládacího zařízení
(na základě stanovené rizikovosti), včetně jejich zhodnocení, zamezení vyřazení a vyvarování se závad.
Volba a konstrukce typů dvouručního ovládacího
zařízení závisí na:
• přítomnosti rizika (rizik);
• stanovené rizikovosti;
• zkušenosti v používané technologii;
• jiných faktorech, které musí být udány pro každé
použití (např. zamezení náhodnému spuštění
a vyřazení).
Vlastnosti bezpečnostních funkcí
Použití obou rukou (současné ovládání)
Dvouruční ovládací zařízení musí být navrženo tak,
že obsluha musí použít obě ruce současně, jedna ruka
vždy na jednom ovládacím spouštěcím zařízení, aby
dvouruční ovládací zařízení bylo uvedeno do činnosti.
Tak dochází k současnému ovládání, které je nezávislé
na době zpoždění mezi iniciací každého z obou vstupních signálů.
Vztah mezi vstupními signály a výstupním signálem
Vstupní signál použitý každého ovládacího spouštěcího zařízení musí současně iniciovat a udržet výstupní signál u dvouručního ovládacího zařízení pouze
tak dlouho, dokud jsou oba vstupní signály iniciovány.
Forma výstupního signálu (např. počet kanálů, pulsace, forma signálu, atd.) může být, podle požadované
konstrukce, proměnlivá. Ovládacími obvody stroje
musí být vždy považován a identifikován, jako jediný
výstupní signál.
Přerušení výstupního signálu
Uvolnění buď jednoho, nebo obou ovládacích
spouštěcích zařízeni, musí vyvolat přerušení výstupního signálu.
58
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Zamezení náhodnému spuštění
Pravděpodobnost náhodného uvedení ovládacích
spouštěcích zařízení do činnosti musí být minimalizována.
Zamezení vyřazení
Ochranný účinek dvouručního ovládacího zařízení
nesmí být snadno vyřaditelný.
Opětovná iniciace výstupního signálu
Opětovná iniciace výstupního signálu smí být
možná pouze po předchozím uvolnění obou ovládacích spouštěcích zařízení.
Synchronní ovládáni
Výstupní signál smí vzniknout pouze tehdy, jestliže
jsou obé ovládací spouštěcí zařízeni ovládána s dobou
zpoždění menší nebo rovnou 0,5 s.
Mechanická dvouruční ovládací zařízení smí vyvolat výstupní signál pouze tehdy, jestliže splňují zvláštní
požadavky na dráhu pohybu obou ovládacích spouštěcích zařízení.
Jestliže ovládací spouštěcí zařízení nejsou ovládána synchronně, výstupnímu signálu musí být zamezeno; musí dojít nutně k uvolnění obou ovládacích
spouštěcích zařízení a k opakovanému iniciování obou
vstupních signálů.
Zamezení náhodnému spuštění a vyřazení
Ovládací spouštěcí zařízení dvouručního ovládacího
zařízení musí být navržena a uspořádána takovým způsobem, aby ochranný účinek dvouručního ovládacího
zařízení nemohl být snadno vyřazen a aby pravděpodobnost náhodného spuštění byla minimalizována
v souladu se stanovenou rizikovostí pro určité použití.
Musí být uvažováno použití pouze jedné ruky,
možné kombinace jedné ruky a/nebo jiné části těla
a/nebo použití jednoduchých pomůcek, které dovolí
vyřazení, aby nebylo možné dosáhnout do nebezpečného prostoru během rizikové situace. Náhodné
spuštění (např. zachycení oděvem obsluhy) musí být
zváženo stejným způsobem.
Jednoduché pomůcky mohou být, např. můstky,
provázky a pásky. Volba různých směrů ovládání, zakrytí, tvarů, atd., musí minimalizovat možnosti vyřazení.
Možnosti, že dvouruční ovládací zařízení bude ovládáno
dvěma osobami a dvě ruce tak zůstanou volné, může
být zamezeno použitím synchronního ovládání.
°
Zamezení vyřazení jednou rukou
Musí být provedena opatření, aby bylo zamezeno
vyřazení zařízení jednou rukou. Příklady vhodných
opatření jsou:
• oddělení ovládacích spouštěcích zařízení (vnitřní
rozměr) na vzdálenost nejméně 260 mm;
• opatřit ovládací spouštěcí zařízení jednou nebo
více přepážkami nebo zvýšit prostor mezi ovládacími spouštěcími zařízeními tak, aby ovládací
spouštěcí zařízení byla oddělena vzdáleností
okolo přepážek nejméně 260 mm.
Zamezení vyřazení rukou a loktem téže paže
Musí být provedena opatření, aby bylo zamezeno
vyřazení zařízení rukou a loktem téže paže. Příklady
vhodných opatření jsou:
• oddělení ovládacích spouštěcích zařízení na vzdálenost nejméně 550 mm (vnitřní rozměr). Z ergonomických důvodů nemá tato vzdálenost překročit 600 mm;
• opatřit ovládací spouštěcí zařízení jednou nebo
více přepážkami nebo zvýšit prostor mezi ovládacími spouštěcími zařízeními tak, aby o ovládací spouštěcí zařízení nešlo současně zavadit loktem a špičkami prstů téže paže;
• zakrytí konstruované tak, že ovládací spouštěcí
zařízení nemohou být ovládána loktem;
• ovládací spouštěcí zařízení různých typů a/nebo
směrů ovládání.
Zamezení vyřazení předloktím (předloktími)
nebo loktem (lokty)
Musí být provedena opatření, aby bylo zamezeno
vyřazení zařízení předloktím (předloktími) a/nebo loktem (lokty), jestliže vzdálenost rukou od rizika je menší než je požadovaná bezpečná vzdálenost.
Jako vhodné opatření je použití překrytí a/nebo
objímky, které jsou konstruovány tak, že ovládací
spouštěcí zařízení nemohou být ovládána předloktím
(předloktími) a/nebo loktem (lokty).
Zamezení vyřazeni jednou rukou a jakoukoliv jinou
částí těla (např. kolenem, kyčlem)
Musí být provedena opatření, aby bylo zamezeno
vyřazení zařízení jednou rukou a jinou částí těla. Příklady vhodných opatření jsou:
• uspořádání ovládacích spouštěcích zařízení
ve vodorovné rovině nebo rovině blízké vodorovné, která je nejméně 1 100 mm nad podlahou nebo rovinou přístupu. Tento požadavek je
určen k zamezení ovladání kyčlem;
• v případě upevnění ovladačů ve svislé rovině nebo rovině blízké svislé, použije se okolo ovládacích spouštěcích zařízení ochranná objímka;
• zakrytí a/nebo oddělení ovládačů přepážkami,
které jsou navrženy tak, že ovládací spouštěcí zařízení nemohou být ovládána jednou rukou a jakoukoliv jinou částí těla.
Zamezení vyřazení zablokováním jednoho
ovládacího spouštěcího zařízení
Musí být provedena opatření, aby bylo zamezeno
vyřazení ovládačů zablokováním jednoho ovládacího
spouštěcího zařízení.
Tento způsob vyřazení způsobuje, že dvouruční
ovládací zařízení je ovládáno jednou rukou a je trvale
vyvoláván vstupní signál od zablokovaného ovládacího spouštěcího zařízení. Důsledkem toho je, že je
dvouručním ovládacím zařízením vyvoláván výstupní
signál i když se používá pouze jedné ruky. Vhodná
opatření k zamezení tohoto způsobu vyřazení jsou:
• k zamezení opakované iniciace výstupního signálu pro opakované další ovládání jednou rukou je
nezbytné zahrnout vlastnosti opakované iniciace
do konstrukce dvouručního ovládacího zařízení;
• k zamezení prvního spuštění jednou rukou je nezbytné zahrnout vlastnosti synchronního ovládání
do konstrukce dvouručního ovládacího zařízení;
Náhodné spuštění
Pravděpodobnost náhodného spuštění dvouručního ovládacího zařízení musí být minimalizována.
Opatření uvedená výše mohou napomoci při minimalizaci náhodného spuštění. Jiná vhodná opatření
k zamezení náhodného spuštění jsou:
• pro mechanická ovládací spouštěcí zařízení nutnost úmyslného (záměrného) spuštění s ohledem k požadované síle a dráze;
• pro nemechanická ovládací spouštěcí zařízení
(např. fotoelektrická zařízení, kapacitní zařízení)
odpovídající citlivost, která dovoluje pouze úmyslné (záměrné) spuštění.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
59
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Dále jsou uvedeny některé samostatné individuální způsoby ve kterých je vyřazení možné, společně
s některými preventivními bezpečnostními opatřeními. Způsoby vyřazení, které musí být uváženy, závisí
na konstrukci dvouručního ovládacího zařízení, provozních podmínkách, způsobu připojení a umístění
dvouručního ovládacího zařízení a na požadované
bezpečné vzdálenosti, atd.
°
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Siemens inovoval modulární
řídicí systém Simatic S7-1200
• Simatic S7-1217C: nová procesorová jednotka
řady S7-1200 pro náročné aplikace
• Vstupy a výstupy pro řízení krokových motorů
• Nová verze firmwaru 4.0 pro všechny procesorové jednotky řady Simatic S7-1200
• Funkce Profinet iDevice a rozšířená ochrana
před neoprávněným přístupem
Společnost Siemens rozšiřuje nabídku kompaktních modulárních programovatelných automatů (PLC)
řady Simatic S7-1200 o novou procesorovou jednotku
(CPU) s označením Simatic S7-1217C. Současně je pro
všechny PLC řady Simatic S7-1200 k dispozici nový
firmware verze 4.0 s řadou užitečných vlastností, mj.
s funkcí Profinet iDevice.
Nová kompaktní CPU Simatic S7-1217C má pracovní paměť s kapacitou 125 KB, což je o 25 KB více,
než u dosud nejvýkonnější CPU S7-1215C. Nová procesorová jednotka dále uživatelům nabízí vstupy a výstupy pro řízení krokových motorů až do frekvence
1 MHz a zpracuje jednu instrukci programu za 0,08 μs.
Vedle I/O vstupů s linkovými budiči má nová jednotka
standardní I/O pro signály s úrovní 24 V DC, dvě rozhraní Profinet a dva analogové I/O. Jednotka je k dispozici pouze v provedení DC/DC/DC.
60
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Správa receptur a vyšší zabezpečení
Nový firmware verze 4.0 umožňuje všem procesorovým jednotkám řady Simatic S7-1200 pracovat v síti
Profinet nejen jako řídicí zařízení sítě (IO Controller)
jako dosud, ale také jako zařízení kategorie Profinet
iDevice. Nový firmware dále přináší do kompaktních
PLC řady Simatic S7-1200 funkci sledování běžícího
programu trasováním, která je užitečná při diagnostikování a ladění aplikačních programů. Tato funkce byla dříve k dispozici jen u nejvýkonnějších řídicích systémů. Další novinkou obsaženou ve firmwaru verze
4.0 je funkce správy receptur, jež uživateli poskytuje
údaje o recepturách ve formátu .csv. Nová verze firmwaru nabízí také dokonalejší ochranu řídicího systému
před neoprávněnými změnami jeho konfigurace. Při
zabezpečování přístupu k procesorové jednotce jsou
nyní k dispozici čtyři úrovně oprávnění.
Kompaktní modulární PLC řady Simatic S7-1200
jsou určeny k řešení řídicích a regulačních úloh
ve strojích i v zařízeních pro realizaci spojitých technologických procesů. Oblast jejich využití sahá od prosté
náhrady relé a stykačů, přes úlohy řízení (např. dopravy materiálu, chodu čerpadel a spotřeby energie),
až po distribuované použití v komplexních automatizačních systémech.
°
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
Firma Fluke uvedla na trh novou
generaci zkoušeček napětí
Doplněných o vibrační indikaci a provozní
teplotu již od -15 ⁰C
Po dlouhé a úspěšné éře zkoušeček Fluke T100,
120 a 140 (Tyto přístroje byly pokračováním přístrojů
UNITEST 2000 alfa, beta, gama vyráběných německou
firmou Christian Beha od roku 2000) jsme se konečně
dočkali. Přichází na trh již třetí generace přístrojů.
Společnost Fluke vyslyšela připomínky uživatelů svých
zkoušeček a kromě zcela nové ergonometrické konstrukce (viz obr. 1) doplnila řadu nových zkoušeček také o několik praktických funkcí. Nová řada vyhovuje
především nejnovějším bezpečnostním standardům
a umožňuje bezpečné testování a měření. Testery zcela naplňují požadavky normy ČSN EN 61243-3 ed.2.
Přístroje T90, T110, T130 a T150 jsou zkoušečky napětí a spojitosti s indikací sledu fází pro měření a testování v průmyslových komerčních a domácích prostředích.
Proti předchozím řadám jsou dovybaveny vibrační indikací a umožňují měření již v teplotách od -15 ⁰C. Tím
naplňují všechny požadavky, které očekáváme od profesionálních měřicích přístrojů a značky Fluke. Na náš
trh se budou dodávat hlavně v provedení T110/VDE,
T130/VDE a T150/VDE, které neumožňuje z bezpečnostních důvodů vypnutí akustické signalizace. Nová
generace má však také vylepšené stávající funkce a řadu nově přidaných užitečných funkcí ještě dále zvyšujících jejich celkovou užitnou hodnotu.
Obr. 2 Měřicí adaptéry 4 mm a krytky hrotů
Nová generace získala do vínku kromě nového
vzhledu také některé vylepšené funkce a další funkce navíc:
Obr. 1 Fluke T150, Tlačítka na obou částech zkoušečky umožňují zatížení zkoušeného obvodu a tím
eliminaci indukovaných napětí.
62
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Uživatel získal hned 4 způsoby indikace přítomnosti napětí najednou:
• Nezávislá kontrolka LED pro indikaci nízkého
napětí dle požadavku normy.
• Jasný okamžitě reagující LED bargraf
• Jasný LCD displej s naměřenou hodnotou
°
Novinkou ve vybavení zkoušeček je také jejich doplnění o měřicí hroty 4mm (viz obr.2). Tenké kovové
hroty 2 mm umožňují použití ve velmi úzkých prostorech. Závit ve spodní části pak umožňuje nastrčení
4 mm adaptérů pro měření v zásuvkách. Hroty lze
Funkce/Model
LED indikace
LCD displej
Test propojení – vizuální
Test propojení – akustický
Vibrační indikace se zátěží
HOLD- podržení údaje na displeji
Test napětí
Indikace polarity
Měření odporu
Spínatelná zátěž
Detekce fáze
Detekce sledu fází
Ochrana hrotů
Zobrazení napětí s vybitými bateriemi
El. Svítilna
Indikace poškození vodičů
T90
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
bezpečně uložit do krytu hrotů. Důmyslná konstrukce
krytu obsahuje ale také kapsli pro zasunutí adaptérů
4 mm a krytů hrotů sondy, čímž se eliminuje jejich případná ztráta a oboje příslušenství je vždy připravené
k okamžitému použití (viz obr. 2). Chrániče na hroty
adaptují zkoušečku pro použití v různých prostředích
Obr. 3 Zkoušečka T90 Nejjednodušší verze s indikací
pomocí velkoplošných dobře čitelných LED
T110
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
T130
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
T150
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tabulka funkcí
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
63
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
• Vibrace, oceníme je v provozech s velkou hlučností nebo tam, kde pracovník nevidí přímo na
displej.
• Spínatelná zátěž. Zkoušečky T110 až T150
umožňují dle doporučení normy připojení zátěže pro eliminaci indukovaných napětí.
• Akustická indikace propojení. V provedení verzí
VDE ji není možné z bezpečnostních důvodů vypnout.
• Indikace fáze i v rukavicích
• Indikace sledu fází i v rukavicích
• Indikace stavu baterie na displeji
• Nová ergonometrická konstrukce
• Zkoušečky velmi dobře padnou do ruky a snadno se ovládají v rukavicích. Odolná ergonometrická konstrukce zachovává kategorii CAT IV
s krytím IP 64.
• Zvětšila se plocha indikačních diod LED, indikace je tak přehlednější.
• Vestavěná svítilna zůstává ve vybavení, tlačítko
již není třeba držet trvale stisknuté.
• Měřicí vodiče jsou v souladu s novou normou
ve dvojité izolaci s různou barvou a umožňují tak
včas indikovat poškozenou izolaci.
°
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
(např. CAT IV). Jejich nasazení redukuje kovovou dotykovou část z 19 mm na 4 mm, čímž se snižuje délka
živé části na požadované 4 mm a naplňuje tak požadavek normy.
Obr. 4 Pohled do krytu hrotů s kapslí na úschovu
adaptérů 4 mm a krytek hrotů
Přístroje si zachovávají od obou starších generací
schopnost testování proudových chráničů 10 mA
a 30 mA, tlačítko HOLD umožňující podržení údaje
na displeji a všechny verze zkoušeček umožňují detekci napětí i ve stavu, kdy jsou vybité baterie. Nejvyšší
verze Fluke T150 umožňuje ještě navíc měření odporů
do 1999 Ω.
Přístroje jsou napájeny pomocí baterií 2 x 1,5 V,
které jsou umístěny ve spodní části zkoušeček.
Rozměry v mm / hmotnost včetně baterií:
245 x 64 x 28/0,18 kg Fluke T90
55 x 78 x 35/0,27 kg
Fluke T110, T130, T150
Podrobnější informace o zkoušečkách a dalších
přístrojích naleznou zájemci na našich stránkách
www.ghvtrading.cz. Můžete nás kontaktovat také telefonicky na tel. čísle +420 255 640 293 nebo e-mailem na adrese [email protected]
Autor: Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading Brno
T90
T110
T130
T150
Měření napětí ss/ stř
12 V až 690 V
12 V až 690 V
12 V až 690 V
6 V až 690 V
Propojení
0 až 400 kΩ
0 až 400 kΩ
0 až 400 kΩ
0 až 400 kΩ
Šířka pásma
0/ 40 Hz až 400 Hz 0/ 40 Hz až 400 Hz 0/ 40 Hz až 400 Hz 0/ 40 Hz až 400 Hz
Sled fází
100 V až 690 V
100 V až 690 V
100 V až 690 V
100 V až 690 V
Měření odporu
do 1999 kΩ
Vstupní impedance 200 kΩ
●
●
●
●
Vstupní impedance 7 kΩ
●
●
●
CAT III/ 600 V
CAT IV/ 600 V
CAT IV/ 600 V
CAT IV/ 600 V
Kategorie ochrany
CAT II/ 690 V
CAT III/ 690 V
CAT III/ 690 V
CAT III/ 90 V
Krytí
IP 54
IP 64
IP64
IP64
Základní parametry zkoušeček
www.elektroprogramy.cz
64
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Měřicí a testovací
přístroje
- Zkoušečky napětí, odporu a proudu
- Revizní přístroje
- Bateriové přenosné Scopemetry
- Multimetry
- Hledače kabelů
- Měřiče neelektrických veličin
www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk
GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel. CZ: +420 541 235 532-4, 541 235 386
tel. SK: +421 255 640 293, 948 528 908
[email protected], [email protected]
°
LEGISLATIVA A NORMALIZACE
Uplatnění strojírenské směrnice
2006/42/ES a postup při výrobě
strojního zařízení
Strojírenská směrnice 2006 / 42 / ES je v ČR zavedena jako NV ČR 176 / 2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení se změnami v NV ČR 170 /
2011 Sb. a NV ČR 229 / 2012.
NV ČR 176 / 2008 Sb. o technických požadavcích
na strojní zařízení je právním předpisem ve smyslu § 3
Zákona č. 22 / 1997 Sb., které nabylo účinnosti dne
29. prosince 2009 a nahradilo tak NV ČR 24 / 2003 Sb.
Strojírenská směrnice 2006 / 42 / ES se vztahuje
na tyto výrobky – článek 1 odst. 1:
• strojní zařízení – soubor sestavený z částí nebo
součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, je
vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, vzájemně spojených
za účelem přesně stanoveného použití
• vyměnitelná přídavná zařízení – zařízení, které je
k zařízení připojeno obsluhou za účelem pozměnění funkce stávajícího zařízení nebo přidání nové funkce, přičemž toto zařízení není nástrojem
• bezpečnostní součásti – které plní bezpečnostní
funkci, jejichž selhání nebo porucha ohrožuje
bezpečnost osob, a která nejsou nezbytná k tomu, aby strojní zařízení fungovalo. Tyto součásti
se uvádí na trh samostatně.
• příslušenství pro zdvihání – zařízení, které umožňuje přichycení břemene ke zvedacímu zařízení
a také vázací prostředky a jejich součásti
• řetězy, lana a popruhy
• odnímatelná mechanická převodová zařízení –
odnímatelná část určená k přenosu energie mezi samojízdným strojním zařízením nebo traktorem a jiným strojem
• neúplná strojní zařízení – zařízení, které je téměř
strojním zařízením, ale samo o sobě nemůže
plnit určitou funkci
Přesné definice jsou uvedeny v článku 2 směrnice
2006 / 42 / ES.
66
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Strojírenská směrnice 2006 / 42 / ES se nevztahuje
na tyto výrobky – článek 1 odst. 2:
• bezpečnostní součásti, které mají být použity jako náhradní součásti k nahrazení totožných součástí, a které jsou dodány výrobcem původního
strojního zařízení
• zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v zábavních parcích
• strojní zařízení zvláště navrhovaná nebo uváděná do provozu pro jaderné účely, jejichž porucha
může způsobit únik radioaktivity
• zbraně včetně střelných zbraní
• tyto dopravní prostředky:
a) zemědělské a lesnické traktory, pokud jde
o rizika, na něž se vztahuje směrnice 2003 /
37 / ES, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech
b) motorová vozidla a jejich přípojná vozidla,
na něž se vztahuje směrnice Rady 70 / 156 /
EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se
schvalování typu motorových vozidel a jejich
přípojných vozidel kromě strojního zařízení
namontovaného na těchto vozidlech
c) vozidla, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002 / 24 / ES
ze dne 18. března 2002 o schvalování typu
dvoukolových a tříkolových motorových vozidel kromě strojního zařízení namontovaného
na těchto vozidlech
d) motorová vozidla určená výhradně pro sportovní soutěže
e) dopravní prostředky určené k letecké nebo
vodní přepravě nebo k přepravě po železničních cestách kromě strojního zařízení namontovaného na těchto dopravních prostředcích
• námořní plavidla a mobilní příbřežní jednotky
společně s palubním vybavením těchto plavidel
nebo jednotek
• strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro vojenské nebo policejní účely
°
Postup při výrobě strojního zařízení v souladu
se strojírenskou směrnicí 2006 / 42 / ES
Celý proces výroby strojního zařízení je možné
shrnout do několika fází, které vedou od návrhu přes
konstrukci, výrobu, tvorbu technické a průvodní dokumentace, prokázání shody se základními požadavky
evropských směrnic, vystavení ES prohlášení o shodě
a označení strojního zařízení symbolem CE až po jeho
uvedení na trh nebo do provozu.
Deset fází procesu výroby strojního zařízení
Jednotlivé fáze procesu se mohou navzájem prolínat.
1) Analýza rizik
Výrobce je povinen dodržet „zásady zajišťování
bezpečnosti (příloha 1, článek 1.1.2.)“ již od počátku
návrhu a prvotní konstrukce strojního zařízení. Musí
být zohledněny všechny stavy strojního zařízení
ve všech fázích životnosti strojního zařízení, tj.:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
doprava
montáž, instalace a uvedení do provozu
seřizování (učení, programování, změna procesu)
provoz
čištění a údržba
vyhledávání a odstraňování závady
vyřazení z provozu a demontáž
Analýzou rizika je kombinace definovaných hodnot strojního zařízení, identifikace nebezpečí a odhad
možného rizika vzhledem k výskytu osob.
2) Vhodná opatření
K této analýze a následnému návrhu potřebných
opatření je možno použít takzvanou třístupňovou metodu. Tři postupné kroky jsou uvedeny v pořadí podle priorit dle strojírenské směrnice 2006 / 42 / ES (příloha I, článek 1.1.2) a harmonizované normy ČSN EN ISO 12 100 /
2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady
pro konstrukci – Posouzení a snižování rizika) část 6 – Snížení rizika:
Mezi nejdůležitější směrnice patří:
• 2006 / 95 / ES – nízké napětí
(NV ČR 17 / 2003 Sb.)
• 2004 / 108 / ES – elektromagnetická kompatibilita (NV ČR 616 / 2006 Sb.)
• 2006 / 42 / ES – strojírenská směrnice
(NV ČR 176 / 2008 Sb.)
Celkový přehled předpisů, harmonizovaných norem, akreditovaných a notifikovaných osob pro jednotlivé stanovené výrobky podle Zákona č. 22 / 1997 Sb. je
uveden na INFORMAČNÍM PORTÁLU UNMZ ČR, který
je pravidelně aktualizován.
Krok 1 = priorita první
Opatření k zajišťování bezpečnosti při navrhování
neboli tzv. projektové omezení rizika (ochranné kryty,
zábrany, …)
Krok 2 = priorita druhá
Technická ochranná opatření tj. použití technických prostředků (ovladače nouzového zastavení, bezpečnostní spínače, aktivní optoelektronická ochranná
zařízení – světelné závory);
Krok 3 = priorita třetí
Informování uživatelů (informační a bezpečnostní
sdělení na zařízení a v návodu k obsluze)
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
67
LEGISLATIVA A NORMALIZACE
• strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro výzkumné účely k dočasnému použití
v laboratořích
• důlní těžní zařízení
• strojní zařízení jevištní techniky určená k přesunu účinkujících během představení
• elektrické a elektronické výrobky následujících
skupin, pokud se na ně vztahuje směrnice Rady
73 / 23 / EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících
se elektrických zařízení určených pro používání
v určitých mezích napětí:
a) spotřebiče pro domácnost určené k domácímu použití
b) audio a video přístroje
c) zařízení pro informační technologie
d) běžné kancelářské stroje
e) spínače nízkého napětí a řídící jednotky
f) elektromotory
• tyto druhy vysokonapěťových elektrických zařízení:
a) spínací a řídící zařízení
b) transformátory
°
LEGISLATIVA A NORMALIZACE
Výrobce je povinen při návrhu a konstrukci strojního zařízení učinit vhodná opatření pro zajištění bezpečnosti při jeho předpokládaném použití a důvodně
předvídatelném nesprávném použití. Strojní zařízení
musí být navrženo a konstruováno tak, aby se předešlo jinému než běžnému použití, pokud by takové použití mohlo způsobit riziko. Návod k používání musí
stanovit použití strojního zařízení, případně upozornit
uživatele na nesprávné způsoby použití strojního zařízení, k nimž může dojít.
Pokud je to relevantní pro dané strojní zařízení,
je výrobce povinen postupovat při konstrukci a výrobě
strojního zařízení dle požadavků uvedených v příloze
č. 1 k této směrnici, které korespondují s požadavky
uvedenými v normě ČSN EN ISO 12 100 / 2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení a snižování rizika).
3) Technická ochranná opatření
Při použití opatření k zajištění bezpečnosti technickými prostředky je nutno stanovit úroveň zabezpečení
požadované bezpečnostní funkce.
Mezi technické prostředky patří:
• ESPE – elektrická snímací ochranná zařízení
(bezpečnostní bezkontaktní snímače, …)
• AOPD – aktivní optoelektronická ochranná zařízení (světelné závory)
• AOPDDR – aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivé na rozptylový odraz (laserové snímače – 2D a 3D scannery)
• VBPD – ochranné zařízení založené na vizualizaci
(bezpečnostní 3D kamerové systémy – PILZ
SAFETY EYE)
• PSPD – ochranná zařízení citlivá na tlak (ochranné lišty a nášlapné rohože)
• Ovladače nouzového zastavení
• Zařízení souhlasného povelového ovládání
(dvouruční ovládání)
Pro stanovení úrovně zabezpečení požadované bezpečnostní funkce použijeme harmonizovanou normu:
a) ČSN EN ISO 13 849 / 2008 (Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů
– Část 1 Všeobecné zásady pro konstrukci) a stanovíme požadovanou úroveň vlastností PL a až e pro každou bezpečnostní funkci požadovaného snížení rizika;
nebo
68
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
b) ČSN EN 62 061 / 2005 (Bezpečnost strojních
zařízení – Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích
systémů souvisejících s bezpečností) a stanovíme úroveň integrity bezpečnosti SIL 1 až SIL 3 pro bezpečnostní řídicí funkce související s bezpečností, které
mají být přiřazeny k elektrickému řídicímu systému
související s bezpečností (CRECS)
Strojní zařízení může obsahovat i několik úrovní
požadovaných k zabezpečení nebezpečných částí
strojního zařízení. To znamená, že pásový dopravník,
který je součástí robotizovaného pracoviště, bude mít
jinou úroveň zabezpečení např. PL c nebo SIL 1 než
robot, který bude mít úroveň zabezpečení např. PL e
nebo SIL 3.
Ovladače nouzového zastavení musí odpovídat
nejvyšší úrovni požadované k zabezpečení daného
strojního zařízení.
4) Ověření (verifikace) správného návrhu
bezpečnostních prvků
Při použití opatření k zajištění bezpečnosti technickými prostředky, a po stanovení úrovně zabezpečení požadovaných bezpečnostních funkcí (PL a až PL e
nebo SIL 1 až SIL 3), musíme dále provést:
a) výběr komponentů a návrh architektury bezpečnostních obvodů pro strojnízařízení
b) ověření správnosti výběru komponentů a návrhu architektury pomocí výpočtů nebo použitím programu PAScal – PILZ.
Toto ověření obsahuje výpočty na základě parametrů o používání vyplývajících z analýzy rizik strojního zařízení, parametrů celkové architektury bezpečnostních
obvodů a parametrů navržených komponentů, které by
měl každý výrobce bezpečnostních komponentů udávat ke svému výrobku. Těmito parametry jsou zejména:
• TM – doba předpokládaného používání bezpečnostních částí ovládacího systému
• B10d – počet cyklů do 10 % nebezpečných selhání
součástí (pro pneumatické a elektromechanické
součásti)
• MTTF – střední doba do poruchy
• MTTFd – střední doba do nebezpečné poruchy
• PFH – pravděpodobnost selhání za hodinu
• PFHd – pravděpodobnost nebezpečného selhání
za hodinu
°
Ověřují se jednotlivé bezpečnostní obvody (části)
ovládacího systému (SRP / CS) u strojního zařízení,
které mohou obsahovat:
• senzory – ovladače nouzového zastavení, bezpečnostní optická ochranná zařízení, bezpečnostní zámky a snímače, atd.)
• vstupní prvky – např. rozšiřitelné moduly programovatelných bezpečnostních komponentů
(digitální, analogové, hlídání otáček, …)
• logické prvky – bezpečnostní moduly, programovatelné bezpečnostní komponenty
• komunikační prvky – komponenty zajišťující
bezpečnou komunikaci mezi jednotlivými programovatelnými komponenty (SAFETY NET)
• výstupní prvky – např. rozšiřitelné moduly programovatelných bezpečnostních komponentů
(polovodičové nebo reléové)
• actuátory – stykače nebo relé s nuceně vedenými kontakty, frekvenční měniče s bezpečnostními vstupy, bezpečnostní pneumatické nebo hydraulické komponenty, atd.
Program PAScal od firmy PILZ je možno použít
pro ověření dle normy ČSN EN ISO 13 849 / 2008
(PL) i ČSN EN 62 061 / 2005 (SIL).
Dokument o správnosti návrhu bezpečnostních
prvků (doklad o výpočtu nebo vygenerovaný protokol z programu PAScal) je nedílnou součástí výrobní
dokumentace strojního zařízení)!!!
Teprve v okamžiku, kdy jsou navržena a případně
ověřena technická opatření, je možno zahájit následující fáze:
5) Projektování
6) Programování
7) Realizace
8) Technická dokumentace ke strojnímu zařízení
9) Ověření shody se základními požadavky evropských směrnic a harmonizovaných norem
10) Vystavení ES prohlášení o shodě, označení
symbolem CE a uvedení strojního zařízení na trh
nebo do provozu
O těchto následujících fázích 5) až 10) se dočtete
v dalším dílu, který vyjde v srpnovém čísle.
Autor: Filip Němeček, Technický poradce v oblasti
bezpečnosti strojních zařízení
Mob.: +420 733 736 559
E-mail: [email protected]
www.systemotronic.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
69
LEGISLATIVA A NORMALIZACE
• DC – diagnostické pokrytí
• CCF – poruchy se společnou příčinou
°
ALTERNATIVNÍ ENERGIE
Revoluce u větrných elektráren?
Není snad měsíc, co by nějaká společnost nepředstavila novinky v oblasti větrných elektráren, u kterých prohlašuje, že budou revoluční v oblasti designu,
účinnosti nebo hluku. Tento měsíc Vám představujeme další dvě novinky, které do tohoto segmentu zapadají. Tak uvidíme, zda se revoluce prosadí.
Inovativní McCamleyovy solární větrné
elektrárny
Poduhvatova protiběžná větrná
elektrárna
Anglický výrobce Poduhvat vyvinul větrnou turbínu,
o které prohlašuje, že může produkovat až 5x více energie, než tradiční větrné turbíny o stejné velikosti rotoru.
Protiběžné turbíny jsou téměř bez hluku a můžou generovat 43,58 MW/h za rok v rámci 50% zatížení.
Tým inženýrů z univerzity Bath ve spolupráci se
společností SME McCamley Middle East Ltd vyvinuli
nový typ větrné elektrárny, která řeší mnoho problémů, které jsou spojeny s tradičními technologiemi větrných elektráren. Jejich hybridní technologie uzavírá
větrné lopatky ve vnějším rámu, který je navíc vybaven solárními články. Tím se elektrárna stává bezpečnější pro ptáky,. Navíc není hlučná a díky jejímu designu se dá instalovat na budovy v městských zástavbách.
Elektrárna má dva protiběžné rotory, které ruší
vzájemné rotační síly, což výrazně snižuje vibrace a zajišťuje možnost instalace do městských oblastí např.
na stožáry veřejného osvětlení. Vrchní část elektrárny
tvoří dva kruhy, které fungují jako trychtýř, které sají
vzduch do turbíny.
Většina větrných elektráren ztrácí schopnost fungovat při vysokých větrech, nový typ designu je
schopná bezpečně pracovat i v bouřkách. Navíc je
elektrárna schopna pracovat i při nízkém proudění
vzduchu 1,8 m/s. Pomocí technologie svislé osy jsou
turbíny schopny lépe zvládat povětrnostní výkyvy, jako jsou změna směru a rychlosti větru. Přídavné solární články zvyšují účinnost celého systému.
Aktuálně probíhá testování 1 kW prototypu
ve Velké Británii a Bulharsku. Společnost už začala přijímat objednávky pro elektrárny o výkonu 12 kW, které
bude schopna dodávat již v tomto srpnu. Společnost
vnímá svůj produkt jako vynikající řešení pro malé podniky, jako krok k jejich energetické nezávislosti.
70
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
°
KDP, s.r.o. zavedla na svých internetových stránkách www.kabelovna.cz novou službu zákazníkům,
a sice výprodej skladových zásob. Jsou zde prezentovány výrobky ze skladových zásob výroby optických
kabelů a také z výroby metalických kabelů. Tyto kabely jsou nabízeny za mimořádně výhodné akční ceny,
které platí do vyprodání zásob.
Do budoucna by Kabelovna ráda uvedla do chodu
další novou službu - internetový obchod. Cílem KDP
je umožnit zákazníkům, prostřednictvím této služby,
objednat si požadovaný typ kabelu na přímo bez nutnosti návštěvy obchodu. Součástí tohoto obchodu by
mohla být i nabídka kotvících a závěsných systémů
pro kabely.
Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o. & KDP Assembly, s.r.o.
je ve finální fázi vývoje optických kabelů s těsnou
sekundární ochranou a polyamidovým pláštěm.
Dodavatel optických kabelů
s mnohovidovými a jednovidovými vlákny
Dodavatel optických kabelů
Optické kabely pro
vnitřní a vnější použití
s těsnou sekundární ochranou
s• mnohovidovými
a jednovidovými
vlákny
Optickékabely
kabelypro
s centrální
pro vnitřní
a vnější
použití ochranou
••Optické
vnitřní atrubkou
vnější použití
s těsnou
sekundární
Optickékabely
kabelysvícetrubkové,
pro pro
vnitřní
a vnější
použití
••Optické
centrální trubkou
vnitřní
a vnější
použití
• Optické kabely vícetrubkové, pro vnitřní a vnější použití
Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o. & KDP Assembly, s.r.o.
Ústecká 840/33, 405 02 Děčín
Czech Republic
GSM: +420 412 706 485
E-mail: [email protected]
www.kabelovna.cz
http://kdpassembly.cz
Stáhnout Katalog optických kabelů
ve formátu pdf
KABELY A VODIČE
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.
zavedla novou službu zákazníkům
°
KABELY A VODIČE
Nové servisní a logistické centrum
skupiny Lapp nastavuje měřítka
Dne 6.6.2013 otevřela stuttgartská skupina Lapp
za přítomnosti zhruba 600 pozvaných hostů své nové
servisní a logistické centrum v Ludwigsburgu. Jedná se
o nejmodernější centrum svého druhu, které svou patentovanou dopravní technikou a automatizovaným
skladem s vysokými regály nastavuje nová měřítka
v odvětví. „Do našeho nového servisního a logistického
centra jsme investovali více než 50 miliónů eur. Jedná
se o největší samostatnou investici v historii našeho
rodinného podniku. Přinese užitek našim zákazníkům,
zaměstnancům i životnímu prostředí. „Výstavba tohoto
centra byla nezbytnou podmínkou pro zajištění dalšího
růstu našeho podniku“, vysvětlil Andreas Lapp, předseda představenstva Lapp Holding AG.
Nové logistické centrum skupiny Lapp v Ludwigsburgu
Inovativní technika
Nové servisní a logistické centrum je tvořeno třemi navzájem propojenými halami s celkovou plochou 30 000 metrů čtverečních – to je více než plocha čtyř fotbalových hřišť – a správní budovou
s plochou 1 500 metrů čtverečních. Podél 270 metrů
dlouhé a 11 metrů vysoké fasády je k dispozici 30
ramp pro nakládku a vykládku nákladních automobilů. Stavba byla projektována a budována podle nejnovějších směrnic v oblasti úspory energií. Vytápění
zajišťují energeticky efektivní stropní plynové infrazářiče, zaručující průměrnou teplotu 17-18 stupňů.
Na střeše je umístěno fotovoltaické zařízení s 4348
krystalickými moduly a ročním výkonem 1 000 MWh.
Tím bude z obnovitelných zdrojů pokryto 72 procent
72
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
celkové spotřeby elektrické energie v centru Ludwigsburg. Nové servisní a logistické centrum bylo uvedeno do plného provozu již na podzim loňského roku.
Předtím byly postupně uvolněny původní sklady v lokalitách Freiberg am Neckar a Kornwestheim, zčásti
pak byly do Ludwigsburgu přesunuty i kapacity
ze skladu ve francouzském Forbachu. Stavba byla zahájena v roce 2011. V současnosti je v novém centru
zaměstnáno 130 pracovníků, o 45 více než předtím
ve skladech Freiberg a Kornwestheim. Skladovací kapacita se zvýšila z ca 70 000 na více než 90 000 kabelových bubnů s připojovacími a ovládacími kabely
ÖLFLEX® a datovými kabely UNITRONIC®.
Prostřední hala 2 je inovativním srdcem servisního a logistického centra. Je v ní možné uskladnit
až 74 000 kabelových bubnů s průměrem od 400
do 800 milimetrů. Vysokozdvižné vozíky ukládají kabelové bubny na téměř 700 metrů dlouhý a 600 mm
široký pásový dopravník vybavený čtyřmi předávacími stanicemi. Od tohoto místa probíhá vše automaticky. To umožnily dvě inovace, které byly skupinou
Lapp i patentovány. Prvním patentovaným zařízením
jsou speciální manipulační ramena, tak zvané manipulační trny, které zajedou do středového otvoru
bubnu a ke zdvihání se v něm roztáhnou. Jeden manipulátor je schopen přemístit za hodinu minimálně
60 bubnů s hmotností až 400 kilogramů. Jednatel Josef Holz dodává: „Touto metodou zamezujeme poškození, ke kterému někdy docházelo při přepravě
malých bubnů vysokozdvižnými vozíky.“ Druhý patent představují speciálně vyvinuté systémové plastové palety s nopy a drážkami, na kterých je možné
bezpečně a stabilně přepravovat kabelové bubny.
I uložení ve skladu samotném probíhá plně automaticky s využitím světelných závor a technologie RFID.
V 18 regálových uličkách ukládají regálové zakladače
kabelové bubny do určených míst a opět je z nich vyzvedávají. Tím dochází i k úspoře prostoru. Dříve musely být uličky široké až čtyři metry, aby se jimi mohly pohybovat vysokozdvižné vozíky. Nyní postačuje
1,20 metru.
V hale 3 je standardní paletový sklad, ve kterém je
možno uložit kolem 17 000 kabelových bubnů s průměrem 900 mm a více. Automatizovaný sklad kruhů
v hale 1 nabízí dalších 11 000 skladovacích míst.
°
V hale 1 se provádí stříhání kabelů na délky požadované zákazníkem, zabalení a označení. Dvanáct automatických dopravních systémů přepravuje kabelové
bubny do střihací stanice, ve které jsou pracovníci
schopni zpracovat až 150 bubnů za hodinu. Kabelové
kruhy nebo bubny následně pásový dopravník dopraví
na jedno z pěti balicích pracovišť. Za hodinu je zde
možné připravit k expedici 334 bubnů a 165 kruhů.
Řada výhod
• Zákazníci budou nyní dostávat jedinou zásilku se
všemi objednanými výrobky. Dříve byla dodávka
s ohledem na různá skladovací místa rozdělena
i na několik zásilek. Tím zároveň dojde ke zkrácení dodacích termínů.
• Nové servisní a logistické centrum však přináší
velké výhody i pro vlastní pracovníky. Při práci se
nepráší a kromě toho jsou pracoviště uspořádána ergonomicky a tak, aby se zabránilo přílišnému namáhání zad.
• Díky koncentraci kabelových bubnů do jednoho
místa odpadají četné vnitropodnikové přepravy.
Odhadem se takto za rok ušetří 750 jízd nákladním automobilem. To odpovídá snížení emisí
CO2 v rozsahu ca 155 tun za rok.
Představení LAPP KABEL s.r.o.
Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je součástí celosvětově působící skupiny Lapp
s centrálou v německém Stuttgartu. Majitelem skupiny je rodina Lapp a pracuje v ní více než 3150 zaměstnanců. Skupinu tvoří 17 výrobních a 41 distribučních
společností a spolupracuje přibližně se 100 zahraničními zastoupeními.
Ve svém produktovém portfoliu má skupina Lapp
více než 40 000 výrobků, které reprezentuje 8 úspěšných značek: ÖLFLEX® ovládací kabely, UNITRONIC®
datové kabely a komponenty pro automatizaci,
SKINTOP® kabelové vývodky, EPIC® průmyslové konektory, SILVYN® systémy ochranných hadic pro kabely, ETHERLINE® komponenty pro průmyslový
ethernet, HITRONIC® optické kabely a FLEXIMARK®
označovací systémy. Tyto produkty nacházejí uplatnění u zákazníků v mnoha průmyslových oborech.
Mezi ty nejvýznamnější patří výrobci obráběcích strojů a manipulační techniky, výrobci elektrických rozvaděčů, automobilový průmysl apod. Důležitými rozvojovými odvětvími je oblast energetiky, e-mobility
a alternativních zdrojů energie.
Administrativní a logistické centrum v Otrokovicích
Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích reprezentuje skupinu Lapp na českém a slovenském trhu již od roku 1993. V roce 2008 dokončila
výstavbu svého nového administrativního a logistického centra, která má rozlohu ca 2 500 m2. Za měsíc
se vyskladní ca 10 000 položek a provede více než
2 000 střihů.
Více informací o produktech a službách společnosti
LAPP KABEL s.r.o. naleznete na www.lappgroup.cz.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
73
KABELY A VODIČE
Nejmodernější, zákazníkům přizpůsobená expedice
°
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY
Doporučení pro používání
rukavic z izolačního materiálu
Použitím termínu „izolační rukavice“ se označují
rukavice zajišťující pouze elektrickou ochranu. Použitím termínu „kombinované rukavice“ se označují rukavice zajišťující elektrickou a mechanickou ochranu.
veditelné. Je-li pochybnost o jedné rukavici z páru,
že není bezpečná, celý pár se nemá používat a má se
vrátit k přezkoušení.
Teplota
Normalizované rukavice se mají používat v prostorách s teplotou okolí mezi -25°C a +55°C a rukavice
kategorie C se mají používat v prostorách s teplotou
okolí mezi -40°C až +55°C.
Opatření při používání
Pokud to není nutné, rukavice se nemají vystavovat světlu nebo teplu nebo dopustit, aby přišly v dotyk
s olejem, tukem, terpentýnem, lakovým benzinem
nebo koncentrovanou kyselinou.
Použijí-li se současné ještě jiné ochranné rukavice,
než gumové pro elektrotechnické účely, musí se nosit
natažené na gumových rukavicích tak, aby nedeformovaly jejich přirozený tvar. Minimální vzdálenost
mezi okrajem ochranné rukavice a vrcholem okraje
izolační rukavice nemá být menší, než je uvedeno
v tabulce 1.
Minimální vzdálenost
mm
00, 0
13
1
25
2
51
3
76
4
102
POZNAMKA Pro třídy rukavic 3 a 4 používaných v
DC sítích mají být vzdálenosti zvětšeny o 25 mm.
Třída
Níže uvedené údaje jsou uváděny pouze jako rady
pro údržbu, kontrolu, přezkoušení a používání rukavic
po jejich nákupu.
Skladování
Rukavice je třeba skladovat v jejich krabicích
a obalech. Má se dbát na to, aby rukavice nebyly stlačeny nebo přeloženy, nebo aby se neskladovaly v těsné blízkosti parních trubek, radiátorů nebo jiných
zdrojů umělého tepla, nebo aby nebyly vystaveny přímému slunečnímu svitu, umělému světlu nebo jiným
zdrojům ozónu. Doporučuje se, aby skladovací teplota
byla v rozmezí 10°C až 21°C
Přezkoušení před použitím
Vždy před každým použitím by se měla rukavice
z páru vizuálně zkontrolovat a nafouknout, je-li to pro-
74
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Tab. 1 Vzdálenosti mezi okrajem ochranné rukavice
a vrcholem okraje izolační rukavice
Ochranné rukavice, které se používají pro jakékoliv
jiné účely, nemají být používány jako ochrana izolačních rukavic. Ochranné rukavice se nemají používat,
mají-li díry, trhliny nebo jiné vady, které ovlivňují jejich
schopnost mechanické ochrany izolačních rukavic. Má
se dbát na to, aby ochranné rukavice nebyly kontaminovány tak, že by mohly poškodit izolační rukavice.
Kontaminované ochranné rukavice se nemají používat
°
Jestliže se rukavice zašpiní, musí se zásadně umýt
mýdlem a vodou při teplotě, která nepřesahuje teplotu doporučenou výrobcem, poté se pečlivě osuší
a popráší talkem. Jestliže látky, jako dehet (asfalt) nebo barva dále lpí na rukavici, měla by se postižená část
ihned otřít vhodným rozpouštědlem, při čemž je třeba se vyhnout nadměrnému používání rozpouštědla
a pak se ihned umyje a ošetří, jak bylo předepsáno.
Rukavice, které v průběhu používání nebo v důsledku omytí navlhly, se musí pečlivě usušit, ne však
takovým způsobem, jež by měl za následek, že teplota
rukavic by přesahovala 65°C.
Periodická prohlídka a elektrické
přezkoušení
Žádné rukavice tříd 1, 2, 3 a 4, dokonce ani rukavice uložené ve skladu, se zásadně nesmějí použít, pokud by nebyly vyzkoušeny v lhůtě nejdéle šesti měsíců. V současné době jsou nejběžnější periody kontroly
od 30 dní do 90 dní.
Zkouška spočívá v nafouknutí vzduchem k ověření
úniků vzduchu, pak následuje vizuální kontrola, když
je rukavice nafouknutá, poté dielektrická výrobní
kusová zkouška podle čl. 8.4.2.1 a 8.4.3.1 a 10.3 normy ČSN EN 60903 ed. 2 pro dlouhé kombinované
rukavice.
Pro rukavice tříd 00 a 0 se kontrola na úniky vzduchu a vizuální kontrola považují za dostatečné. Nicméně požaduje-li to uživatel, může se provést dielektrická výrobní kusová zkouška.
U rukavic s vložkou se má zkouška provést s použitím vhodného zkoušeče, který zajistí, že rukavice nejsou vadné.
Jedním z distributorů na českém a slovenském
trhu v sortimentu izolačních rukavic výrobce CATU
do kterých se řadí standardní dielektrické rukavice
třídy 00 - model CG-05 (500V), třídy 0 - model
CG-10 (1 kV), třídy 1 - model CG-15 (7,5kV), třídy
2 - model CG-20 (17kV), třídy 3 - model CG-30
(26,5kV) a třídy 4 - model CG-40 (36,5kV) vždy v několika velikostech je společnost En-Centrum, s.r.o.,
Tel: 257 322 538, e-mail: [email protected],
www.encentrum.cz.
Zájemci také mohou využít on-line obchodu, který
se nachází na odkazu níže.
KOUPIT IZOLOVANÉ RUKAVICE
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
75
NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY
bez důkladného vyčištění od látky, která kontaminaci
způsobila. Vnitřek ochranných rukavic se má kontrolovat, zda se v nich nevyskytují ostré nebo špičaté předměty. Tato kontrola se má provést vždy současně s kontrolou izolačních rukavic.
°
TECHNOLOGICKÉ NOVINKY
Inovativní inkubátor pro nové
technologie pro energetiku roste
v Česku
Cílem inkubátoru Nupharo Park, do něhož ABB
investuje 2,3 milionu eur a EU 12 milionů eur, je vývoj
a komercializace technologií využívajících stejnosměrný proud a jiných technologií, které mají potenciál snížit náklady na energii a uhlíkové emise.
Inkubátor Nupharo Park poskytne zdroje, zařízení
a obchodní poradenství nutné pro úspěšný vstup
na trh. Výrobní zázemí nabídne jedinečné prostředí
pro testování komerčních aplikací a obchodní využitelnost nových technologií. Technologický park je výsledkem inovativní spolupráce mezi evropskými orgány,
mezinárodními společnostmi, podnikateli, investory
do rizikového kapitálu a univerzitními badateli. Cílem
parku je vybudovat silnou komunitu inovátorů.
„Aby bylo možné světu dodávat cenově dostupnou a zároveň čistou energii, jsou zapotřebí nová
tvůrčí řešení,“ uvedl Tarak Mehta, ředitel divize ABB
Výrobky nízkého napětí. „Nupharo Park je dalším inovativním způsobem, jak společnost ABB podporuje
vývoj technologií pro energetiku. Tento park vhodně
doplňuje náš vlastní výzkum a vývoj, spolupráci s univerzitami a investice do mladých firem. Do projektu se
jako první zapojí divize Výrobky nízkého napětí, ovšem
budou ho moci využít všechny divize ABB.“
Nupharo Park se buduje ve Žďárku v České republice poblíž hranic s Německem a bude dokončen v roce 2014. ABB vítá účast dalších subjektů, které mají
zájem o rozvoj nových technologií v energetice,
a o účasti na projektu jednás několika globálními společnostmi.
76
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
Od nynějška do roku 2020 budou mít mladé podniky (tzv. start-ups) v Nupharo Parku možnost získat
více než 800 milionů eur v grantech EU a zvýhodněných půjčkách na investice, výzkum, pracovní náklady
a marketing.
Činnost parku se zaměří na podporu nových možností v energetice využitím aplikací pro stejnosměrný
proud. Pro společnost ABB, která technologie umožňující převod mezi střídavými a stejnosměrnými systémy zavedla, je tato oblast velmi zajímavá. Právě ABB
jako první představila komerčně použitelný přenos
velmi vysokého napětí stejnosměrným proudem.
A nyní využívá stejnosměrný proud v aplikacích pro
vysoké a nízké napětí jako je nabíjení elektromobilů,
rozvodné elektrické systémy na lodích, v budovách
a v datových centrech.
ABB se účastní projektu Nupharo Park prostřednictvím své jednotky pro investice do rizikového kapitálu ABB Technology Ventures (ATV), která vznikla
v roce 2009 za účelem investic do strategicky zajímavých společností v rané a růstové fázi. Doposud investovala do oblastí jako je komunikace v rámci inteligentních sítí (smart grids), kybernetická bezpečnost
rozvodu energií, energetická optimalizace datových
center, přílivové elektrárny a efektivnost větrných
elektráren.
Více informací o Nupharo parku naleznete na internetových stránkách: www.nupharo.com
°
DISKUSNÍ FÓRUM
Dotazy a odpovědi z diskusního
fóra serveru www.in-el.cz
Anténa a hromosvod v blízkosti
Na plechové sedlové střeše panelového domu je
kovový stožár, na kterém jsou instalovány televizní
antény. Dle projektanta hromosvodu (LPS) je nutno
k tomuto anténnímu stožáru zřídit oddálený jímač,
i když je stožár svým dolním koncem spojen s krytinou, případně jímacím vedením hromosvodu nebo
není dostatečně vzdálen. Tento požadavek údajně vyplývá z nějaké normy pro antény. Dle mého názoru je
to ale nesmysl, když anténní stožár není dostatečně
vzdálen od vodivé krytiny, instalovat na něho oddálený
jímač, který je zbytečný - při úderu blesku bude stejně
napětí blesku na celé kovové střeše včetně anténního
stožáru, na kterém je zřízen „oddálený jímač“.
Nevím, zdali tento požadavek „oddáleného jímače“ je v souladu s nějakou normou, případně je zbytečný a nemá opodstatnění. Z mého hlediska bych kovový stožár na plechové střeše spojil s vedením LPS
(pokud by nebyla možnost ho dostatečně izolovat),
stínění koaxiálů bych spojil na úrovni střechy s jímacím vedením a stožár bych připojil dolním koncem
na hlavní pospojování budovy.
ODPOVĚĎ: Problematice antény a hromosvodu se
věnovala již celá řada příspěvků, a to nejen na našich,
ale i na dalších internetových stránkách. Projektant
hromosvodu (LPS) ve Vašem případě zřejmě vychází
ze všeobecně uznávané zásady, že anténa i její anténní
svod by měly být v ochranném prostoru nějakého jímače, který je od této antény i od jejího svodu oddálený.
Souhlasíme s Vámi, že pak ovšem musí být splněna zásada, že jak anténa, tak její svod a vodivé součásti antény (anténní držák, anténní stožár apod.) musí být
od jímače a svodu vnějšího LPS odděleny na dostatečnou vzdálenost (viz ČSN EN 62305-3 ed. 2 čl. 6.3).
V případě, že nelze tento požadavek na dostatečné oddělení splnit (např. pomocí distančních izolačních podpěr), požaduje se vedení nebo vnější vodivé části –
v daném případě anténní svod – vstupující do stavby
opatřit v místě jejich vstupu ekvipotenciálním pospojováním proti blesku, a to v případě anténního svodu spojením stínění prostřednictvím svodiče přepětí (SPD) podle návodu výrobce nebo dodavatele SPD. Toto místo
spojení je pak nutné spojit s přípojnicí hlavního pospojování a tím i s kovovými instalacemi stavby. V důsledku
toho teče část bleskového proudu těmito spojeními
78
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
do uzemňovací soustavy stavby. Pak je ovšem nutno
izolovat nebo vzdálit vnitřní instalace stavby od těchto
spojení, popř. u rozsáhlejších staveb provést vzájemné
propojení těchto spojení do mřížové soustavy.
(Podrobnější úvahy jsou rozvedeny v čl. E.6.2.2
ČSN EN 62305-3 ed. 2.) Toto řešení v podstatě koresponduje i s Vámi navrženým řešením, ovšem s doplněním přepěťové ochrany.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Skrytý svod pod dřevěným obložením
fasády
Je možno umístit skrytý svod pod dřevěné obložení fasády a jaký materiál použít?
ODPOVĚĎ: V zásadě ČSN EN 62305-3 ed. 2 nebrání umístění svodu v těsném dotyku s hořlavým materiálem, jako je dřevo. V takovém případě platí, že svody LPS neoddáleného od chráněné stavby smí být
instalovány:
• je-li stěna z lehce hořlavého materiálu, smí se
svody umísťovat na stěně, pokud zvýšení teploty způsobené průchodem bleskového proudu
není nebezpečné s ohledem na materiál stěny,
• je-li stěna z lehce hořlavého materiálu a zvýšení
teploty svodů je nebezpečné, musí být svody
umístěny tak, aby vzdálenost mezi svody a stěnou byla větší než 0,1 m. Součásti pro uchycení
se smí dotýkat stěny.
Není-li možno zajistit dodržení vzdálenosti mezi
svodem a hořlavým materiálem, měl by být průřez
svodů minimálně 100 mm2.
Pokud tedy bude zajištěn dostatečný průřez svodu, není podle normy skrytý svod pod dřevěným obložením fasády vyloučen. Je však třeba upozornit
na to, že největší nevýhodou je, že jsou po dokončení
fasády bez její destrukce nepřístupné kontrole, údržbě a opravám. Proto je nutné provést skryté svody
tak, aby byly bezúdržbové a s vyloučením vzájemného vlivu svodů a okolních stavebních hmot.
Proto by měl skrytý svod splňovat tato hlediska:
• chemickou inertnost k okolním stavebním hmotám,
• chemickou odolnost vůči možnému agresivnímu
prostředí v okolních stavebních hmotách,
• minimální ohřev průchodem bleskového proudu,
• neovlivňování okolních stavebních hmot mechanickými účinky (zejména v místech ohybů svodu).
°
vznikat a číhat řadu let, než k jejímu účinku dojde.
Z uvedených důvodů se skryté svody, natožpak
skryté svody ve dřevě (resp. pod dřevěným obložením) nedoporučují.
Při zpracování odpovědi byly použity informace
z TNI 34 1390.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Požadavek „funkční při požáru“ a uložení
kabelu v zemi
Je nutné, aby kabel, pro který je z hlediska stavebních norem předepsáno, že musí být funkční při požáru, byl v tomto provedení funkční při požáru i v případě, kdy propojuje rozváděč umístěný v transformační
stanici a rozváděč v budově a přitom je uložený v zemi a v chráničce?
ODPOVĚĎ: Jedná se tedy o případ, kdy se vyžaduje
zajištění funkčnosti uvedeného kabelového vedení při
požáru. To, jak ji zajistit, je řešeno v ČSN 73 0802:2009
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty v čl.
12.9.2 (stejný požadavek je obsažen i v ČSN 73 0804:
2010 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty v čl.
13.10.2). Tento článek uvádí tři možnosti vedení vodičů a kabelů zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů.
Pro Vámi uvedený případ přichází v úvahu bod c) tohoto článku, který uvádí, že tyto vodiče a kabely musí být
uloženy a chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich
funkčnosti (rozumí se při požáru). Dále pak uvedený
článek uvádí příklady, kdy je to zajištěno (vrstva omítky
10 mm a kabely odpovídající příslušné normě souboru
ČSN IEC 60331, požární nástřiky, vedení v uzavřených
truhlících apod.). Mezi uvedenými příklady sice není
uvedeno uložení kabelu v zemi, ale o tomto uložení
(předpokládáme v hloubce alespoň 35 cm), kdy je kabel ještě v chráničce, předpokládáme, že požadavek
zajištění funkčnosti při požáru splňuje.
Pro ověření našeho tvrzení jsme provedli velice
hrubý odhad – výpočet. Pro něj jsme předpokládali,
že kabel je uložen v písčité a štěrkovité půdě. (Parametry této půdy jsou z hlediska oteplení méně příznivé,
než při uložení do půdy hlinité a jílovité. Že by kabel byl
uložen do stejnorodé skály, jsme nepředpokládali.) Parametry písčité a štěrkovité půdy jsme brali podle
ČSN EN ISO 13370:2009 – tepelnou vodivost 2,0 W/(m.K)
a tepelnou kapacitu půdy 2,0 × 106 J/(m3.K). Dále předpokládáme, že při požáru je teplota na povrchu půdy
o 1 000 K vyšší, než je původní teplota půdy. Za těchto
předpokladů nám vyšlo, že vrstva zeminy, ve které je
kabel uložen, by dosáhla teploty o 80 °C vyšší než
na začátku požáru až za více než za půl hodiny od vypuknutí požáru. (Výslednou teplotu považujeme pro
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
79
DISKUSNÍ FÓRUM
Otázku ohřevu materiálu průchodem bleskového
proudu řeší ČSN EN 62305-1 ed. 2 v příloze D odstavci
D.4. Přehled hodnot oteplení vodičů různých materiálů
a průřezů bleskovými proudy je uveden v tabulce D.3.
Přitom je vhodné vzít do úvahy i skutečnost, že
k ohřevu dochází ve velice krátkém časovém úseku,
ale ochlazování je pozvolné a závislé především na tepelné vodivosti materiálů v okolí svodu. Z tabulky vyplývá, že pro běžný průměr svodů (drát ø 8 mm) jsou
nejvhodnějšími materiály z tohoto ohledu měď, hliník
a jeho slitiny. Nerezová ocel je pro své značné oteplování nevhodným materiálem.
Mechanické účinky na okolí vznikají:
• tepelnou dilatací materiálů vodiče,
• dynamickými účinky při průchodu bleskového
proudu,
• energií akumulovanou ve svodu při jeho montáži ve formě pružné deformace.
Tepelná roztažnost vyvolává v materiálu napětí,
které je nutné kompenzovat pružnou nebo plastickou
deformací. U skrytých svodů je to možné provést nevyrovnáním drátu do přímého směru tak, aby se dilatace
mohla kompenzovat po celé délce v místních nerovnostech pružnou deformací. To ale vyžaduje přichycení svodu v malé dutině nebo poddajnost okolního materiálu, aby nedošlo k porušení jeho povrchu.
Dynamické účinky při průchodu bleskového proudu mají snahu svod vytrhnout ze zdiva nebo s ním alespoň značně hýbat. Aby se tomu zabránilo, je nutné
drát svodu pevně přichytit s roztečí maximálně 50 cm.
Tam, kde je i minimálním pohybem drátu ohrožena
soudržnost fasády, je rozteč přichycení nutno zmenšit
nebo vytvořit dutinu, v níž by byl pohyb umožněn.
Materiály s vyšší tuhostí (vyšší mezí kluzu), jako je
pozinkovaná nebo nerezová ocel, mají po přichycení
značné vnitřní napětí, které působí pružnou deformaci a může silou působit na okolní stavební hmoty.
V těchto případech se doporučuje zmenšit rozteč přichycení drátu. Rovněž ukotvení každého úchytu je
nutné zhotovit důkladněji, protože při svodu bleskového proudu by se napětí způsobené pružnou deformací sečetlo s dynamickými účinky průchodu bleskového proudu a mohlo by tím dojít k snadnějšímu
vytržení úchytů.
Další nebezpečí může způsobit to, že v místech
spojení vodičů svodu může dynamickými silami dojít
k přerušení svodu, přeskoku proudu blesku přes
vzniklou mezeru a vzniku elektrického oblouku. Ten
by byl podstatně nebezpečnější než ohřátí svodu při
úderu bleskem, které většinou nepřekročí několik
stupňů. K tomu přistupuje ještě, že není kontrolovatelné, co se děje se svodem pod dřevěným obložením. Skrytá závada – přerušení svodu, na které může
vzniknout elektrický oblouk, může nepozorovaně
°
DISKUSNÍ FÓRUM
funkci kabelu při požáru ještě za velmi přijatelnou,
delší dobu požární odolnosti ČSN 73 0802:2009 ani
ČSN 73 0804:2010 nevyžadují).
Jinak pochybujeme, že na povrchu nad tímto kabelem by se vyskytovaly hořlavé hmoty, které by přispívaly k rozvoji požáru. S tím by bylo nutné počítat
snad pouze v případě, kdyby se nad kabelem nacházely např. nádrže s benzinem.
Provedení kabelu funkční při požáru by však bylo
třeba vyžadovat u té části přívodu do rozváděče v budově, která by byla již v objektu a nebyla by chráněna
před tepelnými účinky požáru (např. vrstvou zeminy
apod.). Tento konec by pak bylo nutné opatřit nějakou
tepelně izolační vrstvou nehořlavé hmoty – vhodné je,
aby toto řešení schválil odpovědný pracovník HZS.
Totéž platí i v případě, kdy bude kabelem uloženým v zemi napájeno nějaké zařízení vně objektu,
které musí zůstat funkční v případě požáru.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Zásuvky „schuko“ ve strojních zařízeních
Při pravidelných revizích strojních zařízení dodaných renomovanými výrobci na český trh včetně ES
prohlášení o shodě nacházíme v rozváděčích technologie nainstalované zásuvky „schuko“. Jaké stanovisko máme zaujmout k danému problému?
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby předepisuje, že zásuvky se jmenovitým
proudem nepřesahujícím 16 A musí splňovat národně
stanovené parametry. ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 v čl.
46N6.1 píše o pevných zásuvkách v rozvodech nn.
Vztahuje se tato vyhláška a ČSN i na strojní zařízení?
ODPOVĚĎ: Přestože jsme v řadě odpovědí informovali o nepřípustnosti používání zásuvek „schuko“ v
ČR, což se opírá o ustanovení § 34 odst. 7 vyhlášky č.
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
neplatí toto ustanovení pro výrobky, na kterých mohou být zásuvky namontovány z důvodu připojení nástavbových zařízení, nářadí, měřicích přístrojů apod.
používaných k provozu těchto zařízení. Uvedená vyhláška č. 268/2009 Sb. totiž stanoví technické požadavky na stavby, nikoliv na výrobky. Takže do staveb
montovat zásuvky „schuko“ nelze, ve výrobních zařízeních, technologických celcích a v podobných zařízeních, která podléhají zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, toto možné je.
Dokonce při přeinstalování těchto zásuvek může
hrozit i ztráta záruk na dodávaný stroj. V současné době již nehrozí takové nepříjemnosti, že by nebylo možné používat některá elektrická zařízení připojovaná zásuvkovým spojením, protože naprostá většina nářadí
a spotřebičů je již opatřena pohyblivým přívodem
80
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
s univerzální vidlicí, kterou je možno připojit do zásuvek obou nejpoužívanějších evropských typů. Někteří
výrobci dokonce své stroje a zařízení osazují i zásuvkami obdobného univerzálního provedení, do nichž lze
připojit jak „náš“ typ vidlic, tak typ vidlic „schuko“.
Uvedená vyhláška ani ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 se
na strojní zařízení nevztahují.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Následující příspěvek je v rovině teoreticko-praktické. S takovou nebo obdobnou situací se mohou setkat zejména projektanti a revizní technici.
Výpočet impedance smyčky
Prosím o pomoc s vyřešením uvedeného výpočtu.Vliv
nadřazené soustavy R = 0,0351036 mΩ, X = 0,351036 mΩ.
TR: 22/0,4 kV, Sr 100 kVA, uk 4 %, Pkr 2,15 kW
z toho výpočtem: RT = 37,926 mΩ, XT = 59,501 mΩ,
ZT = 70,56 mΩ, Ik“ = 3,600 kA.
Přívod od TR: L = 10 m, CY 4 x 50 z toho výpočtem:
Rv = 3,6 mΩ, Xv = 0,8, Zk = 73,525 mΩ, Ik“ = 3,455 kA.
Jaké hodnoty budou po výpočtu impedance smyčky (poruchový proud), tedy rezistance, reaktance, impedance a zkratový proud?
Pro kontrolu výpočtů jsem použil software, kde se
výše uvedené hodnoty shodují.
Bohužel mé vypočtené hodnoty impedance (oproti
softwarovému výpočtu Z = 90,9734 mΩ, R = 51,8850 mΩ,
X = 74,7269 mΩ) jsou “zásadně” odlišné.
Vyzkoušel jsem pro výpočet impedance smyčky
i Vaší tabulku, ale hodnoty se se softwarem neshodují.
Předpokládám, že do výpočtu impedance smyčky
jsou zahrnuty i hodnoty jako vnitřní impedance jističe(ů) a teplota při zkratu.
ODPOVĚĎ: Pro výpočet jednofázového zkratového proudu Ik1pro ověření impedance smyčky použijeme vzorec:
kde:
Uoje fázové napětí transformátoru naprázdno
(ve voltech) – budeme uvažovat 240 V,
RT, XT složky impedance (tj. rezistance RT a reaktance
XT) zdroje (v našem případě transformátoru –
ty jsou RT = 37,926 mΩ a XT = 59.5 mΩ ),
Rn,Xn složky impedance (tj. rezistance Rn a reaktance
Xn) nulového vodiče spolu s odpovídající impedancí zdroje (obvykle transformátoru) od začátku sítě až k začátku uvažovaného obvodu
(v našem případě s touto impedancí neuvažuje-
°
Ve vzorci chybí složky impedance sítě vn. Ty označíme Rvn a Xvn.
Při výpočtu uvažujeme s podmínkami nutnými pro
výpočet minimálního zkratového proudu, který se při
zkratu může vyskytnout a na který musí ještě reagovat ochranné prvky (pojistky, jističe) zajišťující automatické odpojení. To znamená, že se uvažuje maximální teplota vodičů při zkratu, a tím i maximální
rezistance (elektrický odpor) vodičů (uvažujeme ji
rovnou 1,5násobku rezistivity při 20°C).
V důsledku těchto předpokladů se výše uvedený
vzorec zjednoduší takto:
Výsledek tedy je Ik1 = 3,06 kA (při Zk = 0,07843 Ω).
Při výpočtu jsme nezpochybňovali Vaše údaje
ohledně impedance transformátoru. Vámi uvedené
hodnoty odpovídají přibližně hodnotám v různých tabulkách a jiných podkladech a také v naší publikaci
Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky
a příklady. Nám vyšel menší zkratový proud než Vám,
protože se neshodujeme v parametrech vedení (počítali jsme s oteplením vedení, to ovšem nevysvětluje
podstatný rozdíl vůči Vámi uváděným hodnotám impedance vedení).
Proč se hodnoty ve Vámi použitém softwaru
poměrně výrazně liší od hodnot udávaných Vámi
i od těch, které jsme vypočítali, si nedovedeme vysvětlit. Je možné, že autor softwaru použil ještě zjednodušenější metodu výpočtu, ve které se dbalo na to, aby
výsledek byl na straně bezpečnosti.
Podotýkáme ještě, že do námi provedeného výpočtu bylo zahrnuto i oteplení vodičů, nikoliv však impedance jisticích prvků.
Uvažujeme-li však ještě elektrický odpor prvku jistícího vedení CY 4 x 50, zkratový proud se ještě sníží.
Předpokládejme, že vedení jistíme pojistkami 125 A,
jejichž ztráty při jmenovitém proudu jsou 9,75 W,
dostáváme, že odpor této pojistky je 0,624 mΩ. Tento
odpor připočteme ještě k odporu 0,048735 Ω uvedenému ve jmenovateli konečného výrazu pro výpočet
jednofázového zkratového proudu a dostaneme výsledný zkratový proud 3,045 kA. K obdobnému výsledku bychom dospěli při uvažování odporu jističe.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz.
Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž.
Nový obchod s tištěnou literaturou, e-knihami
a informačním systémem ZDE.
IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 – Vinoř
Tel.: 283 092 312 až 314, E-mail: [email protected], www.in-el.cz
DISKUSNÍ FÓRUM
me – neuvažujeme se sítí, ani s impedancí
transformátoru – uvažujeme s jeho zapojením
do hvězdy, takže Rn = 0, Xn = 0),
L jednoduchá délka vedení v metrech (v našem
případě L = 10 m),
Sf průřez fázových vodičů uvažovaného obvodu
(v našem případě Sf = 50 mm2),
Sn průřez nulového vodiče uvažovaného obvodu
(v našem případě Sn = 50 mm2),
Nf počet paralelních fázových vodičů (v našem případě Nf = 1),
Nnpočet paralelních nulových vodičů (v našem
případě Nn = 1),
ρ rezistivita vodičů (může se počítat, že vlivem
zvýšené teploty je rovna 1,5násobku rezistivity
při 20°C, tzn. ρ = 0,027 Ω mm2/m),
λ reaktance na jednotku délky vodičů (pro kabelové vedení předpokládáme λ = 0,08 mΩ/m).
°
KURIOZITY
Staveništní rozváděč v dezolátním stavu na který se
asi zapomnělo.| Foto: Marek Haumer
Dřevěný staveništní rozváděč stále slouží svému původnímu účelu.| Foto: Marek Haumer
Hlavně že svítí... osvětlení stánku na tržišti v Hong
Kongu | Foto: redakce časopisu
Další z možných způsobů zřízení dostatečného
osvětlení stánku na tržišti. | Foto: redakce časopisu
Elektroměrové místo v bytovém domě v Hong Kongu.
| Foto: redakce časopisu
Připojení klimatizace k elektrické síti. | Foto: redakce
časopisu
Máte zajímavé fotografie z elektrotechnického oboru? Zašlete nám je spolu s krátkým
komentářem a Vaši adresou. V případě zveřejnění obdržíte od redakce relaxační žárovku.
Fotky zasílejte na e-mail: [email protected]
82
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
protahovací pero z polyesterových vláken se sup
Světová novinka:
PROTAHOVACÍ SYSTÉMY
°
PARTNEŘI ČASOPISU
ABB s.r.o.
Sokolovská 131/86, 186 00 Praha
www.abb.cz
IN-EL, spol. s r. o.
Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9
www.in-el.cz
12, 36, 37
EK-INDUSTRY, s.r.o.
Vápenka 3942/16, 63600 Brno – Židenice
www.ek-industry.cz
Elektrika.cz spol. s r.o.
Novolíšeňská 8a, 628 00 Brno
www.elektrika.cz
ELEKTRO-MORVAY s.r.o.
Coburgova 8, 917 02 Trnava
www.elektromorvay.sk
47
57
13
ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493, 769 01 Holešov-Všetuly
www.elkoep.cz
4. str. obálky, 14, 15, 35
ELMER software, s.r.o.
Pavlická 123/4, 155 21 Praha-Sobín
www.elmer.cz
77
EN - CENTRUM, s.r.o.
Lidická 66/43, 150 00 Praha-Smíchov
www.encentrum.cz
75
Elektropřístroj s.r.o.
Mezi Vodami 1955/19, 143 00 Praha-Modřany
www.epm.cz
38
EuroVolt s.r.o.
Viedenská 27, 040 13 Košice
www.eurovolt.cz
1. str. obálky, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín
www.expocenter.sk
61
Finder CZ, s.r.o.
Hostivařská 92/6, 102 00 Praha-Hostivař
www.finder.cz
32, 33
GHV Trading spol. s r. o.
Kounicova 67a, 602 00 Brno, ČR
www.ghvtrading.cz
62, 63, 64, 65
Hager Electro s.r.o.
Poděbradská 186/56, 180 66 Praha 9
www.hager.cz
37
HELUKABEL CZ s.r.o.
Areál dolu MAX, 27306 Libušín/Kladno
www.helukabel.cz
53
84
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.
Ústecká 840/33, 405 33 Děčín 5
www.kabelovna.cz
19, 81
71
Klimša David
Hlavní třída 1063/3, 708 00 Ostrava
www.elektroprogramy.cz
9, 45, 51, 52, 56, 64, 69
KUČERA - Spínací technika s.r.o.
Náměstí U Václava 8, 679 21 Bořitov
www.spinacitechnika.cz
28, 29, 30, 31, 83
LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova č.p. 315, 765 02 Otrokovice
www.lappgroup.cz
72, 73
Murrelektronik CZ, spol. s r.o.
Průmyslová 762, 33301 Stod
www.murrelektronik.cz
39
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378, 764 13 Zlín
www.obzor.cz
40, 41
OEZ, s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
www.oez.cz
38
OS-KOM spol. s r.o.
Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5
www.oskom.cz
37
RITTAL s.r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
www.rittal.sk
4, 5, 6, 7
Schneider Electric CZ, s.r.o.
Thámova 289/13, 186 00 Praha
www.schneider-electric.cz
10, 11
Schrack Technik, spol. s r.o.
Dolnoměcholupská 1339/2, 102 00 Praha
www.schrack.cz
34
Siemens, s.r.o.
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
www.siemens.cz
2. str. obálky, 48, 49, 50, 51
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Hybešova 724/38, 602 00 Brno
www.systemotronic.cz
46, 52, 56, 60
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1, 647 00 Brno
www.bvv.cz
3. str. obálky
Tematický plán a plán přehledů
produktů na trhu
Multimediální odborný měsíčník ElektroPrůmysl.cz je zaměřený na průmyslovou automatizaci, elektrotechniku
a nové technologie.
ČÍSLO
ZAMĚŘENÍ
UZÁVĚRKA
1. Průmyslové roboty a manipulátory
2. Průmyslové počítače, terminály, operátorské panely
a programovatelné automatySpínací technika
3. VN napětí (odpojovače, izolátory, transformátory, trafostanice) 29.7.2013
Srpen
Přehled produktů na trhu: PLC
Září
1. Pohony a výkonová elektronika, hydraulika a pneumatika
2. Řízení polohy a pohybu, ochrana motorů
3. Měniče frekvence
4. Převodovky, brzdy, spojky
Přehled produktů na trhu: Měniče frekvence
VYDÁNÍ
2.8.2013
29.8.2013
2.9.2013
30.9.2013
3.10.2013
1. Měřicí a zkušební technika, zkušebnictví a kalibrace
2. Průmyslové topení a chlazení
3. Rozváděče a rozváděčová technika
Říjen
Přehled produktů na trhu: Sdružené revizní přístroje
1. Zařízení pro výrobu, rozvod a zálohování elektrické energie
2. Záložní zdroje, dieselagregáty, UPS, baterie
3. Přístroje pro automatickou regulaci a řízení
Listopad
30.10.2013 4.11.2013
Přehled produktů na trhu: Záložní zdroje UPS
1. Převodníky vstupních signálů, čidla, senzory, snímače
2. Měření neelektrických veličin
Prosinec
Přehled produktů na trhu: Snímače neelektrických veličin (vibrace, tlak, kapaliny, síla, plyn, osvětlení)
28.11.2013 3.12.2013
Přehledy produktů na trhu (srovnávací tabulky)
Jsou produkty vložené do tabulek přehledů produktů se základními parametry, a mají vždy dané téma v určitý
měsíc. Základní parametry se vyplňují do tabulek, které jsou připravené a zasílané na vyplnění redakcí časopisu.
I v těchto tabulkách jsou vloženy skryté hypertextové odkazy, pro možnost přechodu čtenáře/zájemce
na webové stránky či kontaktní e-mail společnosti. Ani zde samozřejmě nechybí sledování počtu přechodů (prokliků) čtenáře, které může inzerent sledovat sám díky odkazu vytvořenému speciálně pro jeho osobní kontrolu.
Odkaz si inzerent ponechá napořád, kde sleduje i jiné formy prezentace, které zveřejňuje v našem časopisu či
na webovém portále. To platí i pro možnou spolupráci do budoucna, kdy stále budou veškeré prokliky shromažďovány na tomto odkazu pro konkrétní společnost.
ElektroPrůmysl.cz, červenec 2013
85
Ceník reklamy v multimediálním
on-line časopisu ElektroPrůmysl.cz
rotrh.cz •
www.elekt
červen 2012
atizaci
a
lovou autom
logie a průmys
nové techno
techniku,
na elektro
Zaměřeno
y,
y,
covní pomůck
Nářadí a pra anické prvky a systém
Elektromechy a uzemnění
Bleskosvod
í
Modulárn stní systém
bezpečno
a dotykové
Bezdotykové
napětí
zkoušečky
Umístění celoplošné inzerce na obálce
STRANA
1. STRANA
2. STRANA
3. STRANA
4. STRANA
na
Požadavkydní součásti
hromosvo
CENA
dle dohody
10.000,- Kč
400 EUR
8.000,- Kč
320 EUR
9.000,- Kč
360 EUR
sítě
rozvodné
em
Elektrické
před blesk
a ochrana
SMLOUVY
Obsah těchto zvyhodněných smluv lze čerpat po dobu
1 roku dle přaní inzerenta, dokud nedojde k jejich
úplnému vyčerpání.
Umístění inzerce uvnitř časopisu
FORMÁT
ROZMĚRY
CENA
1 STRANA
148 x 210 mm
1/2 STRANY 148 x 105/4 x 210 mm
1/3 STRANY 148 x 70 /50 x 210 mm
1/4 STRANY 74 x 105/148 x 52 mm
1 STRANA
1/2 STRANA
7.000,- Kč
4.000,- Kč
3.000,- Kč
2.500,- Kč
280 EUR
160 EUR
120 EUR
100 EUR
3x CELOPLOŠNÝ INZERÁT
ČLÁNEK V ROZSAHU
3x CELOPLOŠNÝ
INZERÁT2 STRANY
25.000,- Kč 1.000 EUR
3x CELOPLOŠNÝ INZERÁT
3x
DO SROVNÁVACÍCH
3x PRODUKT
ČLÁNEKUMÍSTĚN
V ROZSAHU
2 STRANY
25.000,- Kč 1.000 EUR
PŘEHLEDŮ
PRODUKTŮ
NA TRHU
3xTABULEK
ČLÁNEK
V ROZSAHU
2 STRANY
25.000,- Kč 1.000 EUR
3x PRODUKT UMÍSTĚN DO SROVNÁVACÍCH
3xTABULEK
PRODUKTPŘEHLEDŮ
UMÍSTĚN PRODUKTŮ
DO SROVNÁVACÍCH
NA TRHU
TABULEK PŘEHLEDŮ PRODUKTŮ NA TRHU
Ceníková cena poskytnutých služeb činí 38.100,- Kč/1.524 EUR.
Díky smlouvě tak ušetříte 13.100,- Kč/524 EUR.
1/4 STRANA
1/3 STRANA
Umístění odborného/PR článku Umístění produktů
do tabulek přehledů
ROZSAH
CENA
na trhu
1 STRANA
2 STRANY
3 STRANY
3.000,- Kč 120 EUR
5.000,- Kč 200 EUR
7.000,- Kč 280 EUR
POČET
1 PRODUKT
700,- Kč
28 EUR
CENA
"Zvýhodněný balíček"
Tento balíček je pouze návrh kombinací. Na přání inzerenta
lze libovolně a individuálně nakombinovat i jiné výhodné
balíčky s různými možnostmi prezentací.
OBSAH
CENA
Ceníková cena poskytnutých služeb je 15.500,- Kč/620 EUR.
Díky balíčku tak ušetříte 5.500,- Kč/220 EUR
Ceník na webovém portále
Bannery
TYP BANNERU
DOBA UMÍSTĚNÍ
CENA
Banner TOP
1
MĚSÍC
10.000,Kč 400 EUR
(610 x 110 pixelů)
1 MĚSÍC
6.500,- Kč 260 EUR
DOBA UMÍSTĚNÍ
Nadpis v délce max. 60-ti znaků
se skrytým odkazem a doprovodný text na dalších dvou
řádcích o délce max. 120 znaků.
1 MĚSÍC
CENA
3.000,- Kč 120 EUR
Umístění upoutávky odborného/PR článku
do slideshow v hlavičce webu
DOBA UMÍSTĚNÍ
2 TÝDNY
3 TÝDNY
4 TÝDNY
ZOBRAZENÍ
STŘÍDAVĚ 1:5
STŘÍDAVĚ 1:4
STŘÍDAVĚ 1:3
6x PRODUKT UMÍSTĚN DO SROVNÁVACÍCH
6xTABULEK
PRODUKTPŘEHLEDŮ
UMÍSTĚN PRODUKTŮ
DO SROVNÁVACÍCH
NA TRHU
TABULEK PŘEHLEDŮ PRODUKTŮ NA TRHU
Ceníková cena poskytnutých služeb činí 76.900,- Kč/3.076 EUR.
Díky smlouvě ušetříte 31.900,- Kč/1.276 EUR.
ČLÁNEK V ROZSAHU
9x CELOPLOŠNÝ
INZERÁT3 STRANY
65.000,- Kč 2.600 EUR
9x CELOPLOŠNÝ INZERÁT
12x
PRODUKT V
UMÍSTĚN
DO SROVNÁVACÍCH
9x ČLÁNEK
ROZSAHU
3 STRANY
65.000,- Kč 2.600 EUR
TABULEK
PŘEHLEDŮ
PRODUKTŮ
NA TRHU
9x ČLÁNEK V ROZSAHU 3 STRANY
12x PRODUKT UMÍSTĚN DO SROVNÁVACÍCH65.000,- Kč 2.600 EUR
12x
PRODUKT
UMÍSTĚNPRODUKTŮ
DO SROVNÁVACÍCH
TABULEK
PŘEHLEDŮ
NA TRHU
TABULEK PŘEHLEDŮ PRODUKTŮ NA TRHU
Ceníková cena poskytnutých služeb činí 134.400,- Kč/5.376 EUR.
Díky smlouvě tak ušetříte 69.400,- Kč/2.776 EUR.
Umístění odborného/PR článku
POPIS
DOBA UMÍSTĚNÍ
Rozsah a počet fotografií je dle potřeby.
Ke článku lze přiložit dokumenty ve formátu pdf ke stažení, videa, fotografie a
sledované hypertextové odkazy.
CENA
4 DNY
NA HOMEPAGE,
POTÉ ZŮSTÁVÁ 1.500,- Kč 60 EUR
NASTÁLO
V DATABÁZI
Rozeslání newsletteru
Textová reklama ”Zajímavé odkazy”
POPIS
6x ČLÁNEK
V ROZSAHU
CELOPLOŠNÝ
INZERÁT2 STRANY
45.000,- Kč 1.800 EUR
6x CELOPLOŠNÝ INZERÁT
6x
DO SROVNÁVACÍCH
6x PRODUKT
ČLÁNEKUMÍSTĚN
V ROZSAHU
2 STRANY
45.000,- Kč 1.800 EUR
PŘEHLEDŮ
PRODUKTŮ
NA TRHU
6xTABULEK
ČLÁNEK
V ROZSAHU
2 STRANY
45.000,- Kč 1.800 EUR
9x CELOPLOŠNÝ INZERÁT
CELOPLOŠNÝ INZERÁT
ČLÁNEK V ROZSAHU 2 STRANY 10.000,- Kč 400 EUR
UMÍSTĚNÍ 5-TI PRODUKTŮ
DO PŘEHLEDU NA TRHU
Banner RIGHT
(265 x 250 pixelů)
6x CELOPLOŠNÝ INZERÁT
CENA
4.000,- Kč 160 EUR
5.000,- Kč 200 EUR
6.000,- Kč 240 EUR
INFORMACE
CENA
Zpracování dodaného newsletteru
1.000,- Kč
40 EUR
Zhotovení newsletteru
4.000,- Kč
160 EUR
Odeslání newsletteru na 1 odběratele 1,50,-Kč
0,06 EUR
Aktuální počet odběratelů newsletteru Vám sdělníme na vyžádání.
Virtuální 3D prohlídky
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH.
55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika
MSV 2013
MSV 2013
7.–11. 10. 2013
B r n o – V ý s t av i š t ě, www. b v v. c z/ m s v
Záštita
Svaz průmyslu
a dopravy ČR
Hospodářská
komora ČR
Ministerstvo průmyslu
a obchodu
Stále se můžete přihlásit!
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
ČESKÝ VÝROBCE ELEKTRONICKÝCH PŘÍSTROJŮ
SEPNOUT A NAČASOVAT
UMÍME UŽ 20 LET
Časová relé
Instalační stykače
OD
M
TROINS
Paměťová relé
Termostaty
Pomocná relé
Hladinové spínače
Schodišťové automaty
Napájecí zdroje
Spínací hodiny
Hlídací napěťová relé
T
ACE PRO V
ERNÍ
K
LE
Stmívače
AL
E
Soumrakové spínače
MACNOST
I DO
AS
CRM-91
CRM-42F
SMR-B
Multifunkční časové relé
pro univerzální využití
v řízení, automatizaci
a regulaci (ovládání
osvětlení, topení, motorů,
čerpadel, ventilátorů
a podobných zařízení).
Inteligentní schodišťový
spínač s rozšířenou možností
ovládání v režimu „PROG,“
kdy lze počtem stisků
ovládacího tlačítka (tlačítek)
zvolit dobu zpožděného
vypnutí a přidržením
tlačítka vypnout před
uplynutím času.
Multifunkční relé učeno
k montáži pod vypínač
nebo tlačítko, umožňuje
spínaní zářivek i úsporných
žárovek, je vhodné pro
spínání větších zátěží,
například impulsní relé,
schodišťový automat,
spínání topných žebříků
v koupelnách.
ELKO EP, s.r.o.
Palackého 493 | 769 01 Holešov, Všetuly | Česká republika
tel.: +420 573 514 211 | fax: +420 573 514 227
e-mail: [email protected] | www.elkoep.cz
www.rele.cz
Download

Hromosvody a uzemnění, spínací technika