www.elektroprumysl.cz • duben 2014
informace ze světa průmyslu a elektrotechniky
Zaměřeno na elektrotechniku, průmyslovou automatizaci a nové technologie
Kompenzace účiníku a kvalita el. energie,
elektromobilita a alternativní zdroje energie
Nabíjení elektrických vozidel
vodivým připojením
Jak mít luxusní zásuvky
a vypínače za hubičku?
Nová řada analyzátorů
sítě firmy Chauvin Arnoux
Fotovoltaické moduly a instalace
fotovoltaických elektráren
pod kontrolou termokamer testo
Ekologický oskar
od E.ON
Hledáme chytré hlavy
plné ekonápadů!
Dosáhli jste úspor energií při rekonstrukci objektů?
Používáte ve výrobě postupy, které respektují životní prostředí?
Pokud i vy nosíte ve své hlavě
originální a inovativní projekt,
přihlaste jej do naší soutěže
a získejte „ekologického oskara“!
Celkový vítěz získá
od E.ON a Saint-Gobain
hrubou stavbu dřevostavby
v hodnotě 1,1 milionu Kč,
zhotovenou systémem Legopan.
Přihlaste svůj projekt do 15. 5. 2014
na www.energyglobe.cz
Podrobnější informace o soutěži, jejích pravidlech i o ceně pro celkového vítěze naleznete na stránkách www.energyglobe.cz v sekci „O soutěži“.
EDITORIAL
Milí čtenáři,
dubnové číslo našeho časopisu, jak je uvedeno
na obálce, je tematicky věnováno kompenzaci účiníku, kvalitě elektrické energie, elektromobilitě a alternativním zdrojům energie. Opomenuty samozřejmě
nebyly ani pravidelné rubriky. Přehled produktů
na trhu je věnován multimetrům a analyzátorům kvality elektrické energie.
Na úvod bych rád poděkoval všem, kteří nás navštívili minulý měsíc na veletrhu
AMPER. Každý, kdo se s námi osobně setkal si mohl bezplatně odnést vytisknuté
březnové číslo časopisu zdarma. Ti, kdo přijít nemohli nezoufejte. Celý veletrh jsme pro
Vás zdigitalizovali. Budete si ho tak moc projít, jako byste na něm přímo byli, díky virtuální prohlídce, kterou v nejbližších dnech spustíme na našich internetových stránkách
a na stránkách veletrhu AMPER.
V rámci veletrhu AMPER jsme také pořádali seminář zaměřený na bezpečnou a produktivní automatizovanou výrobu, kterou navštívilo rekordních 81 konstruktérů a návrhářů strojních zařízení. V rámci semináře byla uspořádána hra, která spočívala v návštěvě
expozic všech partnerů semináře. Každý, kdo tyto expozice prošel byl zařazen do slosování a hodnotné ceny. Hlavní cenu tablet Acer vyhrál pan Martin Štěpánek z Písku, tímto
mu ještě jednou gratulujeme.
Na závěr bych ještě připomenul naše facebookové stránky, které naleznete na adrese
www.facebook.com/Elektroprumysl.cz, kde jsme začátkem tohoto měsíce spustili nový
projekt, který Vám bude přibližovat fotografie elektrotechnických kuriozit, jak jsme je pořídili my sami kolem nás. Pokud se chcete do projektu zapojit, je to jednoduché. Staňte
se našimi fanoušky a kdekoli něco uvidíte, vyfoťte to třeba mobilním telefonem a pošlete
nám to na zeď. Zajímavé fotografie budou odměněny.
Pěkné čtení.
VYDAVATEL
Bc. Jaroslav Bubeníček
ElektroPrůmysl.cz
Holzova 2846/23
628 00 Brno
IČ: 87713349
DIČ: CZ8108173579
VÝKONNÝ ŘEDITEL
MANAGING DIRECTOR
Bc. Jaroslav Bubeníček
šéfredaktor
Editor in chief
Technical Support
& Customer Service
GSM: +420 608 883 480
E-mail: [email protected]
OBCHODNÍ MANAŽER
SALES MANAGER
Martina Nádeníčková
obchodní plánování
Business Planner
Marketing Communication & PR
GSM: +420 608 883 767
E-mail: [email protected]
GRAFIKA
Alena Sigmundová
E-mail: [email protected]
DISTRIBUCE A ODBĚR
ČASOPISU
Zdarma, objednat lze
na www.elektroprumysl.cz
ADRESA REDAKCE
ElektroPrůmysl.cz
Holzova 2846/23
628 00 Brno
E-mail: [email protected]
www.elektroprumysl.cz
FACEBOOK
www.facebook.com/
Elektroprumysl.cz
Vydavatel neodpovídá za věcný
obsah uveřejněných inzerátů.
Přetisk v jiných médiích je
povolen pouze se souhlasem
vydavatele.
Šíření časopisu je povoleno.
Vychází jako měsíčník.
Bc. Jaroslav Bubeníček
šéfredaktor
ElektroPrůmysl.cz
Zřídit bezplatný odběr časopisu.
duben 2014 | 1
OBSAH
ELEKTROMOBILITA
» Nabíjení elektrických vozidel vodivým
připojením ............................................................ 4
» Řídicí jednotka nabíjecích stanic
elektromobilů ...................................................... 8
» Zajištění řídicí funkce s pevně zapojeným
systémem řízení ............................................... 10
ALTERNATIVNÍ ENERGIE
» E.ON nabízí ekologická řešení ................. 12
» Letošní vítěz ekologického oskara získá
nízkoenergetický dům ................................ 13
4
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
» Kompenzace účiníku v průmyslových sítích
a její druhy ......................................................................... 16
» Zásady a použití svodičů přepětí v trojfázových
sítích se jmenovitým napětím
nad 1 kV ............................................................................... 20
» Charakteristiky napětí elektrické energie
dodávané z veřejných distribučních
sítí .............................................................................................. 24
12
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
» Multimetry a analyzátory kvality elektrické
energie ................................................................. 28
ELEKTROINSTALACE
» Jak mít luxusní zásuvky a vypínače
za hubičku? ......................................................... 34
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
» Analýza sítě v nové dimenzi .................... 36
» Nová řada analyzátorů sítě firmy
Chauvin Arnoux ............................................... 38
» Vypracování zprávy o pravidelné
revizi ........................................................................ 40
» Fotovoltaické moduly a instalace
fotovoltaických elektráren pod kontrolou
termokamer testo .......................................... 42
» Měření odporu zemní smyčky pomocí
proudových kleští ........................................... 46
2 | duben 2014
20
34
ElektroPrůmysl.cz
OBSAH
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
» Bezpečnostní systémy premiérově
na Packaging live ....................................... 48
» Záskokové automaty ATS-C
od společnosti Eaton ............................. 50
» Univerzální snímač pro každou
úlohu ................................................................ 52
» Automatizace je cesta k úsporám všech
energií .............................................................. 54
36
» Operátorské panely v přímém spojení
s chytrými telefony
i tablety! ........................................................... 58
» Dálkové monitorování a řízení
KoCoS Technology Central Eastern Europe GmbH
průmyslových technologií .................. 60
Sonnleithnergasse 53 | Stiege 1 / Top 9 | A-1100 Vienna, Austria
Phone +43 1 941 73 45 | Mobile +43 664 15 28 661
» Nová komunikační brána umožňuje
[email protected] | www.kocos.com
integrovat SmartWire-DT
www.kocos.com
do automatizačních systémů se sběrnicí
Powerlink ....................................................... 64
» Programovatelný logický
42
automat ......................................................... 65
VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA
» Firma IN-EL vydala novou
příručku ........................................................... 66
DISKUSNÍ FÓRUM
48
» Pravidelné revize fotovoltaických
systémů .......................................................... 68
» Definice stroje – strojního
zařízení ............................................................ 68
» Na co dát pozor při výrobě
rozváděčů ...................................................... 69
» Vnější vlivy a nebezpečí úrazu elektrickým
proudem ......................................................... 70
» Sdružené obvody ...................................... 70
KURIOZITY
» Fotografie z praxe ..................................... 74
54
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 3
ELEKTROMOBILITA
Nabíjení elektrických vozidel
vodivým připojením
Zařízení pro nabíjení elektrického vozidla vodivým připojením specifikuje IEC 61851-1.
Tato mezinárodní norma, která se odvolává na soubor IEC 62196, stanoví požadavky na
vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky, vozidlové přívodky a kabelové sestavy. Určitého nabití
může být dosaženo přímým připojením elektrického vozidla ke společným zásuvkám
napájecí sítě. Některé režimy nabíjení vyžadují jednoúčelové napájení a nabíjecí
zařízení zahrnující řídicí a komunikační obvody. Norma ČSN EN 62196-1 ed. 2 zahrnuje
mechanické, elektrické a technické požadavky na jednoúčelové vidlice, zásuvky, vozidlové
nástrčky a vozidlové přívodky pro vytvoření rozhraní mezi takovým jednoúčelovým
nabíjecím zařízením a elektrickým vozidlem.
» Část 3: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje
s kolíky a dutinkami pro jednoúčelové
DC nabíjení nebo pro kombinované
AC/DC nabíjení (tato část se připravuje).
Tab. 1 Kompatibilita
komplementárních
zařízení na vozidle
Norma ČSN EN 62196-1 ed. 2 je rozdělena
na několik částí:
» Část 1: Obecné požadavky, zahrnující kapitoly obecné povahy.
» Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje
s kolíky a dutinkami na střídavý proud.
Vozidlová přívodka
Norma ČSN EN 62196-1 ed. 2 platí pro vidlice, zásuvky, nástrčky, přívodky a kabelové
sestavy pro elektrická vozidla (EV), určené
pro používání v systémech nabíjení vodivým
připojením zahrnujících řídicí prostředky, se
jmenovitým pracovním napětím maximálně:
» AC 690 V 50 Hz - 60 Hz, při jmenovitém
proudu nepřesahujícím 250 A,
» DC 1 500 V při jmenovitém proudu nepřesahujícím 400 A.
Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro používání pro obvody specifikované
Vozidlová nástrčka
Univerzální AC
Univerzální DC
Základní
DC o vysokém výkonu
Univerzální AC
Ano
Ne
Ne
Ne
Univerzální DC
Ne
Ano
Ne
Ano
Základní
Ne
Ne
Ano
Ne
DC o vysokém výkonu
Ne
Ne
Ne
Ano
4 | duben 2014
ElektroPrůmysl.cz
ELEKTROMOBILITA
Poloha č.
AC/AC o vysokém výkonu
DC/AC o vysokém výkonu
Funkcea
1
500 V 250 A
b
600 V 400 A
DC nebo AC o vysokém výkonu
2
500 V 250 A
600 V 400 A b
DC nebo AC o vysokém výkonu
3
500 V 250 A
-
AC o vysokém výkonu
4
c
480 V 32 A
c
480 V 32 A
L1 (síť 1)
5
480 V 32 A
480 V 32 A
L2 (síť 2)
6
480 V 32 A
480 V 32 A
L3 (síť 3)
7
480 V 32 A
480 V 32 A
N (nulový vodič)
8
Dimenzováno pro poruchud
Dimenzováno pro poruchud
E (uzemnění)
b
e
30 V 2 A
30 V 2 A
Řídicí vodič
10
30 V 2 A
30 V 2 A
Komunikace 1 (+)
11
30 V 2 A
30 V 2 A
Komunikace 2 (-)
12
30 V 2 A
30 V 2 A
Bezšumové uzemnění pro data
13
30 V 2 A
30 V 2 A
Detekce přiblížení
Pro kontakty 9 až 12 mohou podmínky okolního prostředí vyžadovat větší průřezy vodičů.
Zatěžovací cyklus pro kontakty o vysokém výkonu se projednává.
c
V USA je nadproudová ochrana v proudové odbočce založena na 125 % jmenovité hodnoty přístroje.
d
„Dimenzováno pro poruchu“ znamená „dimenzováno pro nejvyšší proud“.
a
b
v IEC 61851-1:2010, které pracují při různých
napětích a kmitočtech a které mohou zahrnovat signály ELV a komunikační signály.
Přístroje, na které se vztahuje tato norma,
jsou určeny pouze pro používání s vozidly,
která splňují požadavky čl. 7.2.3.1 normy
IEC 61851-1:2010.
Tyto přístroje a kabelové sestavy se mají
používat při teplotě okolí v rozmezí od -30°C
do +50°C. Tyto přístroje jsou určeny k připojení pouze kabely s měděnými vodiči nebo
vodiči ze slitin mědi.
Spojení mezi napájecím
zdrojem a elektrickým vozidlem
Dále jsou popsány požadavky na fyzikální
vodivé elektrické rozhraní mezi vozidlem
a napájecím zdrojem, umožňující různé
typy vozidlového rozhraní:
a)univerzální rozhraní pro všechny režimy
nabíjení, které slouží buď pro:
1)střídavý proud o vysokém výkonu
a střídavý proud 32 A, nebo
2)stejnosměrný proud o vysokém výkonu a střídavý proud 32 A;
ElektroPrůmysl.cz
b)základní rozhraní pro nabíjení pouze
v režimu 1, 2 a 3,
c) stejnosměrný proud o vysokém výkonu.
Jsou čtyři typy vozidlových přívodek: univerzální, střídavý proud o vysokém výkonu
univerzální, stejnosměrný proud o vysokém výkonu základní, stejnosměrný proud
o vysokém výkonu.
Jsou čtyři typy vozidlových nástrček:
univerzální, střídavý proud o vysokém
výkonu univerzální, stejnosměrný proud
o vysokém výkonu základní, stejnosměrný
proud o vysokém výkonu.
Univerzální rozhraní může zahrnovat
až 13 výkonových nebo signálních kontaktů s pouze jednou fyzikální konfigurací
poloh kontaktů. Tyto polohy mohou nebo
nemusí být použity, podle režimu nabíjení
vozidla. Elektrické jmenovité hodnoty a jejich funkce jsou popsány v tabulce 2.
Univerzální vozidlová přívodka musí být
kompatibilní buď s vozidlovou nástrčkou
na střídavý proud o vysokém výkonu, nebo
s vozidlovou nástrčkou na stejnosměrný
proud o vysokém výkonu. Tato vozidlová
Tab. 2 Přehled univerzálních vozidlových
rozhraní
duben 2014 | 5
ELEKTROMOBILITA
Poloha č.
a
b
AC
Funkcea
Jednofázový
Trojfázový
1
250 V 32 Ab
480 V 32 Ab
L1 (síť 1)
2
-
480 V 32 A
L2 (síť 2)
3
-
480 V 32 A
L3 (síť 3)
4
250 V 32 A
480 V 32 A
N (nulový vodič)
5
Dimenzováno pro poruchu
E (uzemnění)
6
30 V 2 A
Řídicí vodič
7
30 V 2 A
Detekce přiblížení
Pro kontakty 6 a 7 mohou podmínky okolního prostředí vyžadovat větší průřezy vodičů
V USA je nadproudová ochrana v proudové odbočce založena na 125 % jmenovité hodnoty přístroje.
Tab. 3 Přehled
základního
vozidlového rozhraní
přívodka musí být kompatibilní s vozidlovou nástrčkou 32 A AC, jak je uvedeno
v tab. 1. Musí být zajištěny prostředky zabraňující spojení DC výkonu z vozidlové
nástrčky s vozidlovou přívodkou na střídavý proud a naopak.
Základní rozhraní může zahrnovat až 7
výkonových nebo signálních kontaktů,
s fyzikálními konfiguracemi poloh kontaktů pro jednu fázi a pro tři fáze nebo obojí.
Elektrické jmenovité hodnoty a jejich funkce jsou popsány v tabulce 3.
Základní vozidlová přívodka musí být
kompatibilní buď s jednofázovou, nebo
trojfázovou vozidlovou nástrčkou. Nesmí
být možné spojit základní vozidlovou nástrčku s univerzální AC nebo DC vozidlovou
přívodkou.
Toto vozidlové zásuvkové spojení je dimenzováno na 250 V, 32 A v jednofázovém
provedení, nebo na 480 V, 32 A v trojfázovém provedení. Může zahrnovat přídavné
povelové kontakty a indikátor napájení.
Sled kontaktů během procesu připojování musí být:
» Ochranný kontakt
» Kontakt nulového vodiče N,
» Kontakt sítě L1 (a L2 a L3, pokud jsou
použity),
» Povelový kontakt.
Kontakt přiblížení nebo kontakt spínače
zapojení, pokud je použit musí zapnout
dříve než povelový kontakt nebo současné
s tímto kontaktem.
Během odpojování musí být pořadí
obrácené.
Kontakt nulového vodiče N musí zapnout před kontakty sítě L1, L2 a L3 nebo
současně s nimi a vypnout po kontaktech
sítě L1, L2 a L3 nebo současně s nimi.
Konstrukce vidlic a vozidlových
nástrček
Vnější kryt vidlic a vozidlových nástrček
musí úplně obklopovat svorky a konce
ohebného kabelu.
Konstrukce rozebíratelných vidlic a vozidlových nástrček musí být taková, aby vodiče mohly být správně připojeny a jádra
udržována na svém místě, aby nebylo žád6 | duben 2014
ElektroPrůmysl.cz
ELEKTROMOBILITA
né nebezpečí kontaktu mezi nimi od místa
oddělení jader ke svorkám.
Přístroje musí být navrženy tak, aby
mohly být znovu smontovány pouze při
zajištění správného vzájemného vztahu
mezi součástmi, tak jak byly původně
smontovány.
Různé části vidlice nebo vozidlové nástrčky musí být spolehlivě vzájemně upevněny tak, aby se při obvyklém používání
neuvolnily. Nesmí být možné demontovat
vidlice nebo vozidlové nástrčky bez pomoci nástroje.
Vidlice musí mít prostředky pro zajištění
vyznačeného stupně ochrany krytem, když
jsou úplné spojeny s komplementárním
přístrojem.
V případě připevněného uzávěru, který
nemůže být odstraněn bez pomoci nástroje, musí vidlice také splňovat tento
požadavek, když je tento uzávěr správně
namontován.
Nesmí být možné demontovat tyto prostředky bez pomoci nástroje.
Vozidlové nástrčky musí být úplné uzavřené, když jsou opatřeny ohebným kabelem jako při obvyklém používání a když
nejsou spojeny s vozidlovou přívodkou. Kromě toho musí mít prostředky pro zajištění
vyznačeného stupně ochrany krytem, když
jsou úplné spojeny s vozidlovou přívodkou.
Prostředky pro zajištění vyznačeného
stupně ochrany krytem musí být bezpečně
upevněny k vozidlové nástrčce.
Pružiny víček musí být z materiálu odolného proti korozi, jako je bronz, nerezavějící ocel nebo jiné vhodné materiály dostatečně chráněné proti korozi.
Konstrukce vozidlových
přívodek
Vozidlové přívodky musí mít prostředky
pro zajištění vyznačeného stupně ochrany
krytem, když je úplně zasunuta příslušná
vozidlová nástrčka.
Je nutné vzít v úvahu stupeň ochrany
krytem IP vozidlové přívodky za předpoElektroPrůmysl.cz
kladu, že kterékoliv přístupné části, které
mohou být živé, když je vozidlová nástrčka zapojena, nejsou živé, když je vozidlová
nástrčka odstraněna a je možné se jí dotknout zkušebním prstem.
V případě připevněného uzávěru, který
nemůže být odstraněn bez pomoci nástroje, musí vozidlové přívodky také splňovat
tento požadavek, když je tento uzávěr
správně namontován.
Nesmí být možné demontovat tyto prostředky bez pomoci nástroje.
Když nástrčka není zapojena, stupně IP
musí být dosaženo vozidlovou přívodkou
nebo kombinaci vozidla a vozidlové přívodky.
Vozidlové přívodky, jejichž jmenovité
pracovní napětí je vyšší než 50 V, musí být
vybaveny ochrannými kontakty.
Vozidlové přívodky mohou mít opatření pro vhodně umístěný vypouštěcí otvor
o průměru minimálně 5 mm nebo ploše
20 mm2 při šířce minimálně 3 mm, který je
účinný, když je vozidlová přívodka v montážní poloze.
duben 2014 | 7
ELEKTROMOBILITA
Řídicí jednotka nabíjecích stanic
elektromobilů
Phoenix Contact nabízí novou vylepšenou řídicí jednotku pro nabíjení elektromobilů
v módu 3 dle IEC 61851-1. Na digitální výstupy modulu je možné připojit na více
než 30 vnitřních stavů přes webový server. Řídicí jednotka tak může signalizovat
různé chybové a stavové zprávy přes LED a integrovat další systémové komponenty.
Komunikační rozhraní umožňuje řídit tyto vstupy přímo z nadřazeného řídicího
systému.
Rozhraní Modbus TCP integruje řídicí jednotku nabíjení do systému vyrovnávání
zátěže a zajišťuje plné využití energetických
zdrojů. Na jednotku je možné přímo připojit
elektroměry vybavené rozhraním Modbus
RTU. Příslušná data o energii se zobrazují
přímo na jednotce, na webovém serveru
nebo se přenášejí přes Modbus TCP.
Mnoho různých možností konfigurace
a přístupu dělá z této jednotky standardní řešení pro flexibilní provoz nabíjecích
stanic, které je vhodné pro širokou škálu
8 | duben 2014
aplikací, a zejména pro satelitní systémy.
Nabídku dále rozšiřuje volitelný odpojovač
EV lock, který zajistí bezpečné odpojení zástrčky při výpadku napájení.
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47, CZ-617 00 Brno
Tel.: +420 542 213 401
Fax: +420 542 213 701
e-mail: [email protected]
www.phoenixcontact.cz
ElektroPrůmysl.cz
www.eaton.cz
Dlouhodobé snížení cen vybraných
typů řídicích relé EASY až o 40 %!
EASY512-DC-RC – 274109
· 8 digitálních vstupů (24 V DC)
· 4 reléové výstupy (8 A)
· Napájení 24 V DC
EASY512-AC-RC – 274104
· 8 digitálních vstupů (230 V AC)
· 4 reléové výstupy (8 A)
· Napájení 230 V AC
2 099 Kč
EASY719-DC-RC – 274119
· 12 digitálních vstupů (24 V DC)
· 6 reléových výstupů (8 A)
· Napájení 24 V DC
EASY721-DC-TC – 274121
· 12 digitálních vstupů (24V DC)
· 8 tranzistorových výstupů (0,5 A)
· Napájení 24 V DC
3299 Kč
Nově využijte řídicí relé Easy
s komunikací SmartWire-DT!
EASY802-DC-SWD a EASY806-DC-SWD
· 83 digitálních vstupů (přes komunikaci SmartWire-DT)
· 83 digitálních výstupů (přes komunikaci SmartWire-DT)
· 2 digitální vstupy (24 V DC – pouze EASY806)
· 2 tranzistorové výstupy (0,1 A – pouze EASY806)
· Napájení 24 V DC
Šetříme vaše
náklady
Akce platí do odvolání na uvedených velkoobchodech. Více informací naleznete na www.eatonelektrotechnika.cz.
Na výše uvedené ceny se již nevztahují žádné slevy.
ELEKTROMOBILITA
Zajištění řídicí funkce s pevně
zapojeným systémem řízení
Ověřování spojitosti uzemňovacího vodiče spojujícího vozidlo s napájecím zařízením
může být zajišťováno ověřením přítomnosti signálu, který je přenášen na jeden nebo
více silových vodičů a uzemňovací vodič.
Obr. 2 Příklad řídicí
funkce bez doplňujícího vodiče
10 | duben 2014
Toto je jeden z možných systémů, který
může zajišťovat řídicí funkci. Na obr. 2 je
příklad s použitím feritového jádra (nejlépe
ve tvaru prstence), které přenáší data mezi
napájecím zařízením a vozidlem. V případě
přerušení uzemňovacího vodiče je vzájemná komunikace přerušena a dobíjení se za-
staví, přičemž jsou zajištěny stejné funkce,
jaké jsou požadovány pro režim nabíjení 3.
Tento provozní režim je navržen pro ochranu a dialog s vozidlem. Není určen pro přenos dat k napájecímu zařízení sítě.
Systém může být také používán pro zajištění doplňujících funkcí (platby, identifikaci
atd.).
Vozidlo a/nebo instalace pevné zásuvky
mohou zahrnovat další systémy přenosu
dat, pokud nenarušují řídicí funkci.
Pásmová zádrž (znázorněná sériovým obvodem a dvěma pásmovými filtry ve fázovém a v nulovém vodiči) má zabraňovat
přenášení dat systémem řídicí funkce do
napájecí sítě, aby byla zajištěna nezávislost
řídicí funkce a bylo zabráněno komunikaci s vnějším zařízením, a tím byly splněny
požadavky EN 50065-1. Tento filtr má být
ElektroPrůmysl.cz
ELEKTROMOBILITA
navržen pro omezení emisí napájecí sítě
pod mezní hodnoty kmitočtového pásma
podle kapitoly 7 EN 50065-1. Tato hodnota
se při nosném kmitočtu 110 kHz rovná kvazivrcholové hodnotě 68 dB (μV).
Pásmové filtry mezi fázovým a nulovým
vodičem a mezi (a1) a (a2) se navrhují tak,
aby měly při nosných kmitočtech minimální impedanci. Schéma udává typické hodnoty, které mohou být použity pro nosný
kmitočet 110 kHz.
Rezistor R1 v obvodu vozidla je použit pro
omezení nosného proudu v uzemňovací
smyčce. Dobrých výsledků se dosahuje se
zatěžovacími rezistory 100 Ω používanými s vysílači, které mají vnitřní impedanci
menší než 15 Ω a efektivní hodnotu vý-
stupního napětí 1 V, měřeno na výstupu
feritového prstence (na schématu Zout).
Citlivost přijímače se nastavuje pouze pro
zjišťování signálů horní úrovně (typicky
> 100 mV efektivní hodnota), aby byl systém nezávislý na rozptylových kapacitách,
které by mohly přenášet signály uzemňovacího vodiče.
Systém má být navržen tak, aby dosáhl
lepších hodnot odolnosti proti rušení, než
jsou uvedeny v IEC 61000-6-1 a tím se
v podmínkách extrémní interference zabránilo nesprávné funkci.
Při neexistenci kódovaných informací přiváděných napájecím zařízením musí být
potlačeny všechny emise přenášené systémem řídicí funkce vozidla do sítě.
Naša rma vznikla v roku 1997 ako fyzická osoba a od roku 2008
sa pretransformovala na s.r.o.. Ponúkame inštalácie, údržby a servis pre občianske,
ale aj priemyselné objekty po celom Slovensku. Poradíme s návrhmi a vyhovieme
požiadavkám k čo najväčšej spokojnosti zákazníka.
Poskytované služby:
• Slaboprúd : systémy na detekciu požiaru EPS, priemyselné
kamerové systémy CCTV, elektronické zabezpečovacie
systémy EZS, montáž domácich vrátnikov
• Silnoprúd : prípojky VN a NN
• Rekonštrukcia elektroinštalácií
• Štruktúrované kabeláže
• Záložné zdroje elektrickej energie
• Demontáž starých vedení
• Bleskozvody
• Revízie : odborné prehliadky a skúšky elektrických zardení,
odbor. prehliadky a skúšky bleskozvodov a uzemňovacích
sústav, protokoly o revíziách a kontrolách elektrického
spotrebiča alebo predlžovacieho prívodu, protokoly o revíziách
ručného náradia, meranie signalizačného kábla potrubia.
´
HLADÁME
Á
PARTNERA
PRE ČESKÚ REPUBLIKU
ELEKTRO-MORVAY s.r.o.
Coburgova 8, 917 02,Trnava
tel. :
mob1:
fax :
mail:
URL:
+421 33 5536 600
+421 905 352 997
+421 33 5340 908
[email protected]
www.elektromorvay.sk
ElektroPrůmysl.cz
www.elektromorvay.sk
duben 2014 | 11
ALTERNATIVNÍ ENERGIE
E.ON nabízí ekologická řešení
Už po šesté se mohou firmy obce, instituce i jednotlivci v České republice ucházet
o ekologického oskara, tedy vítězství v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR. Energetická
společnost E.ON se snaží motivovat každého k ochraně životního prostředí nejen v rámci
této soutěže, ale také prostřednictvím nabídky služeb a produktů. V rámci letošního
ročníku soutěže přinášejí jednotlivé služby a produkty E.ON, které jsou zaměřené
na úsporu energie a tedy i peněz zákazníků, soutěžní kategorie ekologických oskarů.
jednotek a svým zákazníkům nabízí jejich
komplexní řešení od návrhu, přes výstavbu
až po zajištění provozu.
Kategorii Firma přináší služba
E.ON Úsporné osvětlovací
systémy.
Ing. Jiří Marian Majitel hotelu
a vinářství Galant
v Mikulově. Celkový
vítěz 5. ročníku
soutěže E.ON Energy
Globe Award ČR.
12 | duben 2014
Kategorii Obec přináší E.ON
Kogenerační jednotka.
V rámci snahy o maximální úsporu energií nabízí společnost E.ON svým zákazníkům komplexní dodávku kogeneračních
jednotek. Princip fungování kogenerační
jednotky spočívá v kombinované výrobě
elektrické energie a tepla, kdy elektrická
energie vzniká roztočením generátoru pomocí spalovacího motoru. Teplo, které se z
motoru uvolňuje, lze efektivně využít k vytápění budov nebo ohřevu vody.
Základními výhodami těchto jednotek
zůstávají vysoká účinnost výroby v rozmezí
od 80 do 90 %, úspora nákladů za elektřinu
a teplo, možnost využití jednotky i k výrobě
chladu, případně zajištění elektřiny v době
výpadku sítě.
Energetická společnost E.ON úspěšně
využívá několik vlastních kogeneračních
V mnoha kancelářích, skladech a výrobních halách dochází k plýtvání elektrickou
energií tím, že světla svítí stále stejně bez
ohledu na intenzitu denního světla nebo
na množství právě přítomných pracovníků.
Navíc jsou často světla neúsporná, zastaralá a nemoderní. Společnost E.ON nabízí
zpracování návrhu projektu na modernizaci osvětlovacího systému zcela zdarma.
Zlepšením světelných poměrů dojde ke
snížení nákladů na osvětlení, zvýšení výkonnosti zaměstnanců a tím pádem i celkové konkurenceschopnosti firmy.
Kategorii Kutil přináší
produktová nabídka Benefit.
Nestává se příliš často, aby obchodník odměňoval zákazníky za to, že si pečlivě hlídají svou spotřebu a snižují pak své platby
za energie. Energetická společnost E.ON
jako jediná energetická firma v České republice s takovou unikátní nabídkou skutečně přichází.
Sjednejte si nyní k dodávce elektřiny
nabídku Benefit a můžete získat až 1 500
Kč ročně na nákup v našem internetovém
obchodě!
ElektroPrůmysl.cz
ALTERNATIVNÍ ENERGIE
Za každou meziročně ušetřenou kWh
získá zákazník 1 Kč slevu, kterou může
uplatnit na stránkách EkoBonus.cz. Slevové
kupony obdrží na e-mail vždy po ročním
vyúčtování a uplatní je přímo během nákupu v našem internetovém obchodě.
Kategorii Mládež přináší
aplikace Srovnávač výdajů
za energie.
Tato online aplikace bude určena školám,
které chtějí ušetřit za energie. Zástupce
školy jejím prostřednictvím získá srovnání - dozví se, jaké množství energií škola
spotřebovává v porovnání s podobnými
zařízeními stejného druhu. Aplikace bude
postavena na základě databáze obsahující
data získaná z několika desítek škol. Systém mezi nimi automaticky vybere podle
předem stanovených kritérií ty školy, které
je možné mezi sebou smysluplně porovnávat tak, aby byl výsledek vypovídající.
Cílem aplikace bude ukázat školám, jaká
je jejich energetická spotřeba ve srovnání
s jinými podobnými školami, upozornit je
na rozsáhlé možnosti energetických úspor
a nabídnout jim komplexní řešení pro efektivnější hospodaření s energiemi.
Více informací najdete na:
www.eon.cz
www.energyglobe.cz
Letošní vítěz ekologického oskara
získá nízkoenergetický dům
Atraktivní cena čeká na vítěze letošního šestého ročníku soutěže E.ON Energy Globe
Award ČR, známé v České republice pod názvem ekologický oskar. Nejúspěšnější
projekt v soutěži získá od E.ON a Saint-Gobain hrubou stavbu dřevostavby v hodnotě
1,1 milionu korun.
O tuto hlavní cenu se mohou ucházet
obce, instituce i jednotlivci se svými projekty, zaměřenými na úspory energie
a ochranu životního prostředí. Stejně jako
loni se soutěží o ekologického oskara
ve čtyřech základních kategoriích „Obec,
Kutil, Firma a Mládež“, které se týkají již
dokončených a fungujících projektů. Další, speciální kategorie „Nápad“ však nabízí šanci i autorům zajímavých myšlenek
a nápadů, které na realizaci teprve čekají.
Vítěz v této kategorii získá finanční podporu k tomu, aby svůj nápad mohl převést
do praxe. Další nedílnou součástí podpory
vybraného projektu je mentoring a další
s nápadem spojená podpora společnosti
E.ON.
ElektroPrůmysl.cz
Přihlášení a účast v soutěži je zcela zdarma.
Soutěž E.ON Energy Globe Award ČR, se
snaží inspirovat firmy, instituce i jednot-
Skica ceny pro vítěze.
duben 2014 | 13
ALTERNATIVNÍ ENERGIE
livce k tomu, aby se svou měrou pokusili přispět k ochraně životního prostředí
a úspoře energií. Držitele ekologických
oskarů čeká široká publicita. Vítězný projekt
v každé kategorii obdrží ceny od partnerů
soutěže, celkový vítěz pak navíc získá hrubou stavbu dřevostavby systému Legopan
108 Saint-Gobain, včetně projektové dokumentace, základové desky, kanalizačního
a vodovodního potrubí a zateplení. Hodnota hrubé stavby tohoto domu přesahuje 1 milion korun, jedná se tedy o velmi
atraktivní cenu. Celkový vítěz bude zároveň
Českou republiku zastupovat při mezinárodním finále Energy Globe World Award.
Ekologické oskary si v České republice získávají stále větší popularitu, o čemž
svědčí jak rostoucí počet přihlášek do soutěže, tak zájem médií a veřejnosti. O vítězích
jednotlivých kategorií rozhoduje odborná
porota, celkového vítěze pak vyberou diváci
v sále při slavnostním vyhlášení, které bude
přenášet Česká televize. Výsledky kategorie „Nápad“ budou vyhlášeny samostatně.
Cena přitom čeká i na „nejsympatičtější projekt“, který vybere široká veřejnost prostřednictvím internetového a SMS hlasování.
Uzávěrka přihlášek je 15. května 2014.
Bližší informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.energyglobe.cz
V loňském roce se soutěže E.ON Energy
Globe Award ČR zúčastnilo celkem 217 firem, obcí, institucí a jednotlivců, což znamená jednu z nejvyšších účastí ze všech
165 zemí, v nichž se soutěž pořádá.
V České republice loni získal ekologického oskara Jiří Marian z Mikulova s projektem Hotel - vinařství Galant, který maximálně možným způsobem šetří energie
a v němž se i skleníkové plyny využívají
dále k výrobě vína a wellness programu pro
návštěvníky. Nejsympatičtějším projektem
se na základě hlasování veřejnosti stala
přestavba gotického hradu na knihovnu
v jihočeské Soběslavi.
Partneři letošního ročníku E.ON Energy
Globe Award ČR 2014:
» Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
» Vaillant Group Czech, s.r.o
» CETELEM ČR, a.s.
» Gorenje spol. s r.o.
» Mediální partneři:
» MAFRA, a.s.
» Česká televize
Kontakt pro další informace:
Zdeněk Filip
E.ON Energie, a.s.
Tel.: +420 733 670 623
Email: [email protected]
Vítež divácké ceny o nejsympatičtější projekt
14 | duben 2014
ElektroPrůmysl.cz
0nline školení
- kontrola fotovoltaických elektráren
pomocí termokamer.
Rádi byste se dozvěděli o možnostech použití termokamer
při kontrole fotovoltaických zařízení?
Nechcete trávit čas cestováním a školením v jiném městě?
Přesně pro Vás je určeno internetové školení o použití
termokamer při kontrole fotovoltaických zařízení.
• Školení proběhne 13. 5. 2014 od 10.00 do 13.00 hodin
• Přihlásit se můžete na internetové adrese: www.testo.cz/prihlaska do 7. 5. 2014
• Cena školení je 1.200,- Kč bez DPH (100% spokojenost, nebo Vám vrátíme peníze)*
* 100%ní záruka spokojenosti. Nebudete-li spokojeni s úrovní a s hodnotou školení dostanete své peníze zpět. Podmínkou vrácení peněz je
účast na školení a doručení písemné žádosti s vysvětlením co se Vám na školení nelíbilo do 7 dnů od školení na e-mailovou adresu: [email protected]
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Kompenzace účiníku
v průmyslových sítích a její druhy
Při stále větší spotřebě elektrické energie vstupují do popředí snahy nalézt způsoby,
jak snížit ztráty při přenosu a rozvodu elektrické energie. V průmyslových závodech
je nejvýznamnějším způsobem šetření energie kompenzace účiníku. Průmyslová
spotřeba zatěžuje síť jalovým odběrem.
U
Ik
Ič
I
φk
φ
Ikom
Ij
Ikj
Obr. 1 Účinek
kompenzace účiníku –
fázorový diagram
Obr. 2 Vliv
kompenzace
G
Nejčastěji používaným spotřebičem v průmyslu je asynchronní motor. K tomu, aby
byla v motoru činná složka elektrické energie přeměněna na práci, musí motor ze sítě
odebírat i jalovou složku nezbytnou k vytvoření magnetického pole v motoru. Přívodní
vedení ke spotřebiči je pak zatěžováno
nejen činnou, ale i jalovou složkou proudu.
Rozvodná zařízení se musí tedy dimenzovat
na hodnotu zdánlivého proudu I. Přenos jalového proudu zvyšuje úbytky napětí a také
činné ztráty v rozvodu, které jsou úměrné I2.
Vyrobí-li se jalový proud (výkon) v blízkosti
induktivního spotřebiče, sníží se výrazně
vykompenzovaná
část vedení
zdroj
16 | duben 2014
nevykompenzovaná
část vedení
M
spotřebič
velikost zdánlivého proudu I v přívodních
vedeních (obr. 1).
Výroba jalové energie v místě nebo
v blízkosti její spotřeby, jejíž cílem je snížení případně zcela potlačení jalové složky proudu v rozvodných sítích, se nazývá
kompenzace účiníku, nebo také kompenzace jalového výkonu.
Činná složka proudu Ič = I cosφ
Jalová složka proudu Ij = I sinφ
Účiník cosφ = Ič/I = P/S
Kompenzace účiníku se provádí paralelním
připojením kompenzačního zařízení ke spotřebiči. Ke kompenzaci se používají kondenzátory, synchronní kompenzátory, mezi relativně nová zařízení pak patří aktivní filtry.
Vliv kompenzace se projevuje jen v části
soustavy mezi zdrojem a místem připojení kompenzačního zařízení (obr. 2), avšak
účiník spotřebiče zůstává i po kompenzaci
nezměněn.
Kompenzací účiníku indukčních spotřebičů se obecně dosáhne:
• dimenzování zařízení na nižší průchozí
proudy, z toho vyplývají nižší pořizovací
náklady na rozvodná zařízení (např. při
účiníku 0,8 jsou pořizovací náklady vyšší
zhruba o 10%, při účiníku 0,6 o 45%, při
účiníku 0,5 o 71% než při účiníku 1,0)
• lepší využití rozvodných zařízení, z toho
vyplývá oddálení investic do nových
rozvodných zařízení
ElektroPrůmysl.cz
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Obr. 3 Připojení
kompenzačních
kondenzátorů k
motorům nn a vn
M
motor nn
M
motor vn
vybíjecí odpory
• snížení přenosových ztrát ve vedeních
a transformátorech ΔP~ RI2
• zlepšení napěťových poměrů ΔU~I
• zlepšení zkratových poměrů v síti (nižší budicí napětí generátoru související
s menším požadavkem na výrobu jalové
energie, má za následek i nižší nárazové
a trvalé zkratové proudy v síti)
• odlehčení generátorů, resp. budičů, které jsou zdrojem jalové energie.
• připojení málo zatížených motorů na nižší napětí.
Často lze zlepšit účiník i bez kompenzace
provedením těchto opatření:
•použití synchronních motorů místo
asynchronních (vhodné pro výkony motorů 100 kW a více s trvalým chodem,
buzením motoru lze měnit odebíraný
jalový výkon ze sítě)
• nahrazení málo zatížených motorů motory o menším výkonu (potřeba jalového
výkonu se zvyšuje s rostoucím výkonem
motoru a je přibližně stejná, ať je motor
zatížen úplně, částečně nebo vůbec. Předimenzované motory i transformátory
pracují s nízkým účiníkem)
• omezení chodu motorů a transformátorů naprázdno (při chodu naprázdno
pracují stroje s nízkým účiníkem, např.
nezatížené transformátory představují
téměř čistou jalovou zátěž s účiníkem
0,1 až 0,2)
Výhody:
• odlehčení vedení až ke spotřebiči
• snížení úbytku napětí na přívodním vedení ke spotřebiči
• není potřeba automatické regulace jalového výkonu, výkon kondenzátorů je
navržen podle výkonu spotřebiče
• jednodušší a provozně spolehlivější než
ostatní způsoby kompenzace
Nevýhody:
• u málo používaných spotřebičů je využití kondenzátorů nízké
• nebezpečí překompenzování u spotřebiče s měnícím se zatížením
• vyšší náklady na kompenzaci, zejména při
používání spotřebičů s nižším využitím
• vzhledem k rozptýlenému umístění kondenzátorů je kontrola a údržba kondenzátorů obtížnější
• prostorová náročnost
ElektroPrůmysl.cz
Druhy kompenzace účiníku
a její návrh
Jednotlivá (individuální) kompenzace
Každý spotřebič indukčního výkonu se opatří
vlastním vhodně dimenzovaným kondenzátorem. Norma ČSN 33 3080 uvádí, že se individuální kompenzaci musí dávat přednost.
duben 2014 | 17
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Hlavní rozváděč
Skupina 1
L1
L2
L3
Skunina 2
Regulátor
Obr. 4 Skupinová
kompenzace
M
M
M
Použití:
• pro motory nad 5 kW s vysokým časovým využitím (pro běžné hodnoty účiníku asynchronních motorů 0,75 až 0,80 se
kompenzační výkon pohybuje v rozmezí
30 až 40% činného příkonu motoru, což
zhruba odpovídá jalovému výkonu motoru v chodu naprázdno)
• z důvodu bezpečnosti nelze použít u jeřábových motorů
• u motorů s přepínáním Y-D při rozběhu
se kondenzátory připojují až po sepnutí
vinutí do D
• od individuální kompenzace lze ustoupit při nízké době využití spotřebiče
(nižší než 1000h/r)
• u transformátorů z důvodu kompenzace indukčního výkonu naprázdno (kondenzátory se připojují mezi sekundární
svorky a vypínač, u vstupních transformátorů připojených k veřejné distribuční síti se kompenzační výkon volí podle
indukčních ztrát naprázdno, u transformátorů s normálními plechy platí tato
povinnost od velikosti 50 kVA včetně
a u transformátorů s orientovanými plechy od velikosti 250 kVA včetně, u běžných transformátorů se volí kompenzační výkon asi 5% zdánlivého výkonu
transformátoru). Je-li proud naprázdno
menší než 3%, má transformátor orientované plechy.
18 | duben 2014
M
M
Skupinová kompenzace
Kompenzační baterie se připojují na přípojnice skupinového rozváděče napájejícího několik spotřebičů. Velikost baterie je
navržena na kompenzaci soudobého odebíraného výkonu (ne součtu instalovaného
výkonu spotřebičů). Baterie je většinou
rozdělena na více samostatně ovladatelných skupin kondenzátorů, tzv. stupňů.
Výhody:
• lepší využití instalovaných kondenzátorů oproti individuální kompenzaci
• odlehčí se vedení od vstupní rozvodny
ke skupinovému rozváděči
Nevýhody:
• vedení od skupinového rozváděče ke
spotřebiči není kompenzováno
• nutnost opatřit kondenzátory spínacími
prvky a jištěním
• nutnost řízení velikosti kompenzačního
výkonu, tj. nutnost automatické regulace jalového výkonu
Použití:
• nejčastěji v rozvodu nízkého napětí
• skupiny motorů s výkonem pod 5 kW,
s nízkým časovým využitím
Ústřední (centrální) kompenzace
Indukční výkon se kompenzuje centrálně
pro celý průmyslový závod připojením kondenzátorových baterií na přípojnice vstupní
ElektroPrůmysl.cz
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
L1
L2
L3
Regulátor
M
rozvodny nebo hlavního rozváděče. Velikost
dodávaného jalového výkonu se reguluje
automaticky pomocí regulátorů jalového
výkonu.
Výhody:
• menší potřebný kompenzační výkon
Nevýhody:
• potřeba rozváděče vybaveného regulační automatikou
• rozvod uvnitř závodu je nevykompenzován
Použití:
• menší průmyslové závody s málo proměnlivým zatížením
M
M
Obr. 5 Centrální
kompenzace
závodech. Například v průmyslovém závodě se u velkých motorů s trvalým chodem
použije individuální kompenzace, u skupin
malých motorů s kratší dobou chodu se
použije skupinová kompenzace a v hlavní
transformovně se dokompenzuje na požadovanou hodnotu účiníku centrální kondenzátorovou baterií.
Obecně nelze říci, který druh kompenzace účiníku je nejvýhodnější. Obvykle se
navrhne více alternativ kompenzace a posoudí se nejvýhodnější varianta z technického i ekonomického hlediska.
Smíšená kompenzace
Smíšená kompenzace je nejčastějším řešením kompenzace účiníku v průmyslových
Pracujte efektivněji!
S našimi softwary to bude hračka!
Více jak 40 programů pro elektro obory.
Novinka - Software SPOTŘEBIČE 2.0 (z 3.4.2014):
Nová verze TOP softwaru pro elektro. Podpora čtečky čárových kódů a podpora
pro práci s TABLETEM.
Cena: 790 ,- Kč
www.elektroprogramy.cz
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 19
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Zásady a použití svodičů přepětí
v trojfázových sítích se
jmenovitým napětím nad 1 kV
Pro soustavy rozsahu nad 1 kV do 245 kV včetně obsahující venkovní vedení vzniká hlavní
riziko pro zařízení z indukovaných a přímých úderů blesku do připojených venkovních vedení.
V kabelových soustavách nepřipojených k venkovnímu vedení dochází nejčastěji k přepětí
následkem poruch nebo spínacích procesů. Ve vzácných případech však mohou vznikat
také indukovaná atmosférická přepětí. V soustavách rozsahu nad 245 kV jsou kromě faktoru
uvedených pro rozsah, důležitá spínací přepětí, která se zvyšují s vyšším síťovým napětím.
Přepětí mohou způsobit přeskoky a závažné poškození zařízení, čímž mohou ohrozit dodávku
energie uživatelům. Tomu je nutné zamezit správnou koordinací svodičů přepětí pomocí
izolace. Doporučuje se proto používat svodiče, pokud existují možnosti přepětí následkem
úderu blesku nebo vysokých spínacích přepětí, která mohou být nebezpečná pro zařízení.
» přepětí s pomalým čelem;
» přepětí s rychlým čelem;
» přepětí s velmi rychlým čelem (GIS aplikace)
kde jsou přepětí s pomalým čelem vlivem
spínání obzvláště důležitá u svodičů, chránících zařízení rozsahu nad 245 kV.
Platí obecný princip, že nejlepší ochrana
zařízení a vysoká jmenovitá napětí svodiče
přepětí jsou zpravidla odporující si požadavky. Proto výběr příslušného svodiče představuje optimalizační proces, který musí zvážit
značný počet parametrů sítě a zařízení.
Vývoj přepěťových ochran
Svodiče přepětí by měly představovat spolehlivou součást sítě. Jsou navrženy tak, aby
odolávaly napětím a následně vznikajícím
proudům jimi protékaným s dostatečně vysokou spolehlivostí s ohledem na znečištění
a ostatní okolnosti. V každé síti existují tato
napěťová namáhání (viz IEC 60071):
» provozní (pracovní) napětí;
» dočasná přepětí;
20 | duben 2014
Svodič přepětí z oxidu kovů (metal-oxidový,
též nazýván MO nebo někdy ZnO) byl zaváděn ve druhé polovině sedmdesátých
let a ukázal se být řešením problémů, které
nebylo možné vyřešit pomocí technologie
svodičů přepětí z karbidu křemíku (SiC)
s jiskřišti. Ochranná hladina svodiče přepětí
již nebyla jen statistickým parametrem, ale
bylo možné jí přesné určit. Funkce ochrany již nezávisela na instalaci nebo blízkosti
ElektroPrůmysl.cz
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
k dalšímu zařízení - v porovnání se svodiči SiC, kde přeskokové napětí bylo možné
ovlivnit okolními elektrickými poli. MO svodič přepětí bylo možné navrhovat tak, aby
skutečné splňoval jakékoliv energetické
požadavky připojením MO rezistorových
prvků paralelně (třebaže technologie zajištění dostatečného rovnoměrného rozdělení proudu a tedy rozdělení energie mezi
sloupci je pokročilá). Možnost navrhovat
ochranné zařízení, které by dokázalo odolat extrémním zatížením vysoké energie
a také otevřelo nové oblasti aplikace,
ochranu sériových kondenzátorů, například tam, kde je svodič velkým svodičovým
blokem vyrobeným z desítek jednotlivých
MO rezistorových sloupců zapojených
paralelně.
Některé z prvních MO svodičů přepětí
využívaly jiskřiště v sérii s varistorovými
prvky nebo paralelně se sekcemi varistorového sloupce (paralelní jiskřiště). Tyto
návrhy odrážely do určité míry obavu
ve smyslu dlouhodobé stability MO rezistorového materiálu. Použití jiskřiště v sérii nebo paralelně následně snížilo trvalé
napěťové namáhání MO rezistorů a stále
udrželo nízkou ochrannou hladinu. Dalším
důvodem bylo dosažení lepších ochranných hladin, než bylo stanoveno pro většinu SiC svodičů s jiskřištěm v dané době
s aktivními jiskřišti a nízkou ochrannou
úrovní.
Tyto konstrukce již nejsou pro vysokonapěťové aplikace na trhu. S nárůstem
zkušeností eliminace jiskřiště přinesla
konstrukce velmi kompaktních, spolehlivých, nízkoprofilových svodičů přepětí
v porovnání s tím, co bylo možné se starou
technologií.
Na druhé straně jsou MO svodiče přepětí s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA - externally gapped line arrester) stále na trhu
a tento trend dokonce narůstá. Tyto svodiče se používají pouze pro ochranu venkovních přenosových a distribučních vedení
vůči atmosférickým přepětím s rychlým čeElektroPrůmysl.cz
lem. Svodiče přepětí tedy nejsou navrhovány pro zapůsobení při přepětích s pomalým čelem nebo při dočasných přepětích.
Technologie MO rezistorů se během
osmdesátých a devadesátých let 20. století
dále rozvíjela až po současnost, směrem
k nekritickému stárnutí, nižším ochranným
hladinám, vyšším přípustným napěťovým
namáháním působícím na materiál, větší
schopností pohlcovat specifickou energii
a lepším výdržným pevnostem při průchodu proudu.
V polovině osmdesátých let se pro svodiče distribučního vedení začaly používat
nové polymerové materiály nahrazující tradiční porcelánové pláště. Do konce osmdesátých let se vyráběly svodiče přepětí v polymerových pláštích až do síťových napětí
145 kV a dnes jsou svodiče v polymerových
pláštích přípustné pro veškeré rozsahy napětí včetně 800 kV a objevující se hladiny
ultra vysokého napětí (1 100 kV, 1 200 kV).
duben 2014 | 21
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Řada dřívějších konstrukcí polymerových svodičů využívala pryž EPDM jako
izolační materiál, během devadesátých let
však většina výrobců přešla na silikonovou
pryž (SIR), která vykazuje vynikající vlastnosti v podmínkách znečištění vzhledem
ke své hydrofobicitě (schopnost odpuzovat vodu), která je rovnoměrně převáděna
do vrstev znečištění. Izolace SIR je tedy
považována za méně ovlivněnou podmínkami okolního prostředí, včetně UV záření
a znečištění.
Různé typy a konstrukce
a jejich elektrické a mechanické
vlastnosti
Svodiče přepětí lze především rozlišovat
podle typu použitých nelineárních rezistorů: SiC nebo MO, kdy druhé jmenované
jsou v dnešní době prakticky vždy založeny na ZnO. Dalším způsobem rozlišení je,
zda mají jiskřiště či ne. Jiskřiště mohou být
vnitřní nebo vnější, vnitřní jiskřiště mohou
být zapojena v sérii ke všem nebo paralelně připojena k části nelineárních rezistorů. Další důležitou vlastností je použitá
technologie pláště. Svodiče přepětí pro
vzduchem izolované rozvodny AIS (air insulated substation) jsou k dispozici s porcelánovými nebo polymerovými plášti, se
širokou škálou konstrukcí a polymerových
materiálů. Svodiče přepětí pro plynem
izolované rozvodny GIS (gas insulated
substation) využívají kovová pouzdra plněné fluoridem sírovým (SF6) při vysokých
provozních tlacích. Pro distribuční aplikace navíc existují velmi specifické technologie zapouzdření.
Těmito odlišnými technologiemi svodičů přepětí se zabývají následující normy
souboru IEC 60099:
» SiC svodiče přepětí s vnitřními sériovými
jiskřišti, v porcelánovém plášti: 60099-1;
» MO svodiče přepětí bez jiskřišť, veškeré
technologie plášťů: 60099-4;
» MO svodiče přepětí pro rozvody o jmenovitém napětí 52 kV nebo nižším, s vnitř22 | duben 2014
ními sériovými jiskřišti, v porcelánovém
nebo polymerovém plášti: 60099-6;
» svodiče přepětí s vnějším jiskřištěm (EGLA)
pro použití v distribučních nebo přenosových venkovních vedeních, v porcelánovém nebo polymerovém plášti: 60099-8.
Svodiče SiC jsou stále v provozu ve velkém
množství, nejsou však již na trhu běžně
dostupné.
Většinu dnes nově instalovaných svodičů přepětí představují MO svodiče přepětí
bez jiskřišť. V distribučních sítích převládají
polymerové pláště. V přenosových sítích
jsou stále běžné porcelánové pláště, avšak
polymerové pláště mají zvyšující se podíl
na trhu.
Většina všech svodičů přepětí jsou venkovní typy pro rozvodny izolované vzduchem (AIS), kdy GIS svodiče přepětí jsou
omezeny na ochranu rozvoden izolovaných plynem nebo jejich částí.
Tradičně, svodiče mají převážné chránit zařízení rozvoden jako síťové transformátory, přístrojové transformátory či
v několika případech vypínače vstupních
vedení. Poměrné novou aplikací (avšak
s výjimečně dlouhou tradicí v Japonsku)
jsou svodiče přepětí na vedení zamezující
přeskoku na izolátoru následkem úderu
blesku do nestíněných vedení nebo do
stíněných vedení po poruchách stínění
nebo následkem vysokých zemních impedancí stožáru v případě úderu do zemního (stínícího) lana nebo sloupu/stožáru
(zpětné přeskoky). Další použití je možné
díky schopnosti moderních MO svodičů
přepětí absorbovat vysokou energii, kterou lze snadno zvětšit paralelním připojením mnoha (někdy více jak jedné stovky)
jednotlivých MO rezistorových sloupců.
Speciální návrhy jsou kompatibilní s kabelovými zásuvkovými systémy a lze je
tedy snadno integrovat do stávajících
distribučních rozvoden a další jsou přímo
instalovány do transformátorových nádob
a pracují v oleji.
ElektroPrůmysl.cz
SCALANCE M874
Vzdálený přístup ke strojům, zařízením a mobilním aplikacím
Společnost Siemens nabízí osvědčené řešení
pro bezdrátovou průmyslovou komunikaci SCALANCE M874. Přístroj je optimálním řešením pro mobilní a zabezpečený datový přenos
mezi operačním střediskem a lokálními vzdálenými stanicemi, který je založen na platformě
mobilních sítí UMTS/3G.
Router se vyznačuje podporou bezpečnostních
funkcí (VPN s firewallem) a také mimořádnou
datovou šířkou pásma – HSPA+ s datovými rychlostmi až 14,4 Mbit pro downlink a 5,76 Mbit
pro uplink.
www.siemens.cz/vzdalenypristup
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Charakteristiky napětí elektrické
energie dodávané z veřejných
distribučních sítí
Hlavní charakteristiky napětí v místech připojení uživatelů ve veřejných distribučních
sítích nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí za normálních provozních podmínek
udává ČSN EN 50160 ed. 3. Tato norma udává meze nebo hodnoty charakteristických
hodnot napětí, jaké může za normálních provozních podmínek očekávat kterýkoliv
uživatel sítě.
Předmětem evropské normy ČSN EN 50160
ed. 3 je definování, popis a specifikace charakteristik napájecího napětí týkající se:
a)kmitočtu;
b)velikosti;
c) tvaru vlny;
d)symetrie třífázových napětí.
Tyto charakteristiky za normálního provozu napájecího systému kolísají vlivem
změn zatížení, rušení vyvolaným určitým
zařízením a výskytem poruch, které jsou
většinou způsobeny vnějšími vlivy.
Charakteristiky se mění v čase náhodně
ve vztahu k libovolnému místu napájení
a náhodně pro každé místo napájení
24 | duben 2014
ve vztahu k danému časovému okamžiku.
Vzhledem k této proměnlivosti mohou být
očekávané hladiny charakteristik překročeny v malém počtu případů.
Některé z těchto jevů ovlivňujících napětí jsou obzvláště nepředvídatelné, což
ztěžuje udání závazných hodnot pro odpovídající charakteristiky. Hodnoty udané
pro charakteristiky napětí, jako jsou např.
poklesy a přerušení napětí je proto zapotřebí podle toho interpretovat.
Tato část popisuje charakteristiky napětí
dodávané elektrické energie z veřejných
distribučních sítí nn. Následně jsou uvedeny hlavní rozdíly:
» spojitý jev, jako jsou odchylky od jmenovitých hodnot, které se vyskytují
v průběhu času. Takový jev je hlavně způsoben charakterem zatížení, změnami zatížení nebo nelineárními zatíženími;
» napěťové události, náhlé a závažné odchylky od normálního nebo požadovaného tvaru vlny. Napěťové události jsou
typicky způsobeny neočekávatelnými
událostmi (například poruchy) nebo vnějšími vlivy (například počasí, cizí zavinění).
Normalizované jmenovité napětí Un pro
veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V,
buď mezi fází a uzlem nebo mezi fázemi.
ElektroPrůmysl.cz
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Liché harmonické
Ne násobky 3
Sudé harmonické
Násobky 3
Řád harmonické
h
Harmonické
napětí Uh
Řád harmonické
h
Harmonické
napětí Uh
Řád harmonické
h
Harmonické
napětí Uh
5
6.0%
3
5.0%
2
2.0%
7
5.0%
9
1.5%
4
1.0%
11
3.5%
15
0.5%
6...24
0.5%
13
3.0%
21
0.5%
17
2.0%
19
1.5%
23
1.5%
25
1.5%
Úrovně pro harmonické vyšších řádů než 25 se neuvádějí, jelikož jsou obvykle malé. Avšak vlivem rezonančních jevů obtížné předvídatelné.
» pro čtyřvodičové trojfázové soustavy
Un = 230 V , mezi fází a uzlem:
» pro třívodičové trojfázové soustavy
Un = 230 V mezi fázovými vodiči.
Průběžné jevy
Kmitočet sítě
Jmenovitý kmitočet napájecího napětí je
50 Hz. Za normálních provozních podmínek musí být střední hodnota kmitočtu základní harmonické měřená v intervalu 10 s
v následujících mezích
» u systémů se synchronním připojením
k propojenému systému: 50 Hz ± 1 %
během 99,5% roku. 50 Hz + 4 %/-6% po
100 % času;
» u systémů bez synchronního připojení
k propojenému systému (tj. ostrovní napájecí systémy) 50 Hz ± 2 % během 95 %
týdne. 50 Hz ± 15 % po 100 % času.
přesáhnout (+10 %/-15 %)Un. Uživatelé sítě
mají být o těchto podmínkách informováni.
Za normálních provozních podmínek:
» musí být během každého týdne 95 %
průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v měřících intervalech 10
minut v rozsahu Un ± 10 %; a
» všechny průměrné efektivní hodnoty napájecího napětí v měřících intervalech 10
minut musí být v rozsahu Un +10 %/ -15 %.
Tab. 1 Úrovně jednotlivých harmonických
napětí v předávacím
místě v procentech U1
pro řády harmonických
až do 25
Rychlé změny napětí
Rychlé změny napájecího napětí jsou většinou způsobeny buď změnami zátěže v instalacích uživatelů, spínáním v síti, nebo poruchami.
Obr. 1 Úrovně napětí
na kmitočtech
signálů v procentech
UN ve veřejných
distribučních sítích nn
Odchylky napájecího napětí
Za normálních provozních podmínek, kromě období s přerušením, odchylka napájecího napětí nemá přesáhnout ± 10 % jmenovitého napětí Un.
V případech, kdy elektrické napájení
v sítích není připojeno k přenosovým sítím
nebo pro speciální dálkově ovládané uživatele, nemají odchylky napájecího napětí
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 25
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Doba trvání t ms
Zbytkové
napětí u %
10 ≤ t ≤200
200 < t ≤ 500
500 <t ≤1 000
1 000 < t ≤ 5 000
5 000 < t ≤ 60 000
80 > u ≥ 80
CELL A1
CELL A2
CELL A3
CELL A4
CELL A5
80 > u ≥ 70
CELLB1
CELL B2
CELL B3
CELL B4
CELL B5
70 > u ≥ 40
CELL Cl
CELL C2
CELL C3
CELL C4
CELL C5
40 > u ≥ 5
CELL Dl
CELL D2
CELL D3
CELLD4
CELL D5
5>u
CELL X1
CELLX2
CELL X3
CELL X4
CELL X5
Tab. 2 Klasifikace
poklesů napěti podle
zbytkového napětí
a doby trvání
Když napětí během změny překročí pokles
napětí a/nebo práh přepětí, událost je klasifikována jako pokles napětí a/nebo dočasné
zvýšení napětí lépe, než rychlá změna napětí.
Za normálních provozních podmínek
míra vjemu flikru musí být po 95 % času,
v libovolném týdenním období, dlouhodobá míra vjemu flikru Pit< 1.
Úrovně napětí signálů v napájecím
napětí
V některých zemích provozovatelé distribučních sítí využívají veřejnou distribuční
sít‘ k přenosu informací. Střední hodnota napětí signálu měřeného po dobu tří
sekund musí být v 99 % dne menší nebo
rovná hodnotám daným v obr. 1.
Nesymetrie napájecího napětí
Za normálních provozních podmínek musí
být v libovolném týdenním období 95 %
deseti minutových středních efektivních
hodnot zpětné složky (základní) napájecího
napětí v rozsahu 0 až 2 % sousledné složky.
Napěťové jevy
Harmonická napětí
Za normálních provozních podmínek musí
být v libovolném týdenním období 95 %
desetiminutových středních efektivních
hodnot napětí každé harmonické menší
nebo rovno hodnotě uvedené v tab. 1.
U jednotlivých harmonických mohou rezonance způsobit napětí vyšší.
Mimoto celkový činitel harmonického
zkreslení THD napájecího napětí musí být
menší nebo roven 8 %.
Meziharmonická napětí
S rozvojem používání měničů kmitočtu
a podobných zařízení hladina meziharmonických narůstá. Hodnoty se v současné
době studují a získávají se další zkušenosti.
V určitých případech způsobují meziharmonickí i nízkých úrovní flikr nebo rušení v
systémech hromadného dálkového ovládání.
26 | duben 2014
Přerušení napájecího napětí
Přerušení jsou podle svojí povahy velmi
nepředvídatelná a různá od místa k místu
a vzhledem k času. Pro celou dobu není
možné stanovit representativní statistické
výsledky měření četnosti přerušení reprezentující všechny evropské sítě.
Poklesy /dočasné zvýšení napětí
napájecího napětí
Poklesy napětí jsou obecně způsobeny
poruchami v instalacích uživatelů nebo ve
veřejné distribuční síti.
Dočasná zvýšení jsou obecně způsobena provozním spínáním, odpojením zátěže
atd.
Oba jevy jsou nepředvídatelné a mají
převážně náhodný charakter. Jejich četnost výskytu za rok se značně mění podle
typu napájecí sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich rozložení během roku
velmi nepravidelné.
Poklesy, dočasné zvýšení napětí napájecího napětí se měří a zjišťují podle normy
EN 61000-4-30, jako referenční se užije
jmenovité napájecí napětí sítí nn. CharakElektroPrůmysl.cz
POHONY, MĚNIČE FREKVENCE A ENERGETIKA
Doba trvání t ms
Přechodné zvýšení
napětí u %
10 ≤ t ≤ 500
500 < t ≤ 5 000
5 000 < t ≤ 60 000
≥ 120
CELL SI
CELL 32
CELL S3
120 > u > 110
CELLT1
CELLT2
CELL T3
teristiky poklesů, dočasných zvýšení napětí
jsou zbytková napětí (maximální efektivní
hodnota napětí pro dočasné zvýšení napětí) a doba.
V sítích nn pro čtyřvodičové soustavy
se uvažuje s fázovým napětím, ve trojfázových soustavách se uvažuje se sdruženým
napětím, v případě jednofázového připojení se musí uvažovat napájecí napětí
(sdružené nebo fázové podle připojení
uživatele sítě).
Obecně je prahová hodnota poklesu napětí rovna 90 % jmenovitého napětí, prahová hodnota přechodného přepětí je rovna 110 % jmenovitého napětí. Zpožďování
je typicky 2 %: odkaz na hystereze je uveden v článku 5.4.2.1 EN 61000-4-30:2009.
Poklesy napětí se musí vyhodnotit podle
EN 61000-4-30. Následná úprava je zaměřena na vyhodnocení poklesů v závislosti
na účelu vyhodnocení.
Obvykle v nn sítích:
» uvažujeme-li trojfázovou soustavu, musí
se použít vícefázová agregace, vícefázová agregace vytváří ekvivalentní jev
charakterizovaný jednou dobou trvání
a jedním zbytkovým napětím:
» používá se časová agregace: která sestává z definování ekvivalentního jevu,
v případě posloupných jevů může metoda vycházet ze zamýšleného užití dat:
některé odkazy na pravidla jsou uvedeny v IEC/TR 61000-2-8.
Jsou-li shromážděny statistické údaje, musí
se poklesy napětí klasifikovat podle tabulky 2. Čísla vložené do kolonek se týkají počtu ekvivalentních událostí
Poklesy napětí jsou svoji povahou velmi
nepředvídatelné a jsou proměnlivé podElektroPrůmysl.cz
le místa a v čase. Mimoto může být jejich
rozložení během roku velmi nepravidelné.
V současnosti není možné stanovit representativní statistické výsledky měření četnosti poklesů napětí ve všech evropských
sítích.
Je třeba poznamenat, že v závislosti
na přijatých metodách měření se mají uvažovat nejistoty působící výsledky, toto je
zejména důležité u kratších jevů. Nejistoty
měření jsou uvedeny v EN 61000-4-30.
Doba trvání poklesů obecně závisí
na přijaté koncepci chránění pro sítě, která
se může lišit síť od sítě v závislosti na konfiguraci sítě a uzemnění uzlu. Jako důsledek,
typické doby trvání nezbytně neodpovídají
kolonkám v tabulce 2.
Tab. 3 Klasifikace
přechodných
zvýšení napětí podle
maximálního napětí
a doby trvání
Vyhodnocení přechodných zvýšení napěti
Přechodná zvýšení napětí se musí vyhodnotit podle EN 61000-4-30. Následná úprava je zaměřena na vyhodnocení poklesů
v závislosti na důležitosti případu.
Obvykle v nn sítích:
» uvažujeme-li trojfázovou soustavu, musí
se použít vícefázová agregace; vícefázová agregace vytváří ekvivalentní jev
charakterizovaný jednou dobou trvání
a jedním zbytkovým napětím (efektivní
hodnota);
» používá se časová agregace: která sestává z definování ekvivalentního jevu,
v případě posloupných jevů může metoda vycházet ze zamýšleného užití dat:
některé odkazy na pravidla jsou uvedeny
v IEC/TR 61000-2-8.
Jsou-li shromážděny statistické údaje, musí
se přechodná zvýšení napětí klasifikovat
podle tabulky 3.
duben 2014 | 27
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multimetry a analyzátory kvality
elektrické energie
Výrobce
Název
Měřicí funkce
Proudové
měřicí vstupy
Fázové napětí
Sdružené napětí
Proud N vodičem
Kmitočet
4-kvadrantové měření
Proudová a napěťová nesymetrie
Výkon činný/jalový/zdánlivý
Účiník PF a DPF
Harmonické zkreslení
Harmonické složky napětí
Harmonické složky proudů
Přechodné jevy
Poklesy a překmity
Krátkodobá míra vjemu flikru
In
Měřicí rozsah
L-N
L-L
Měřicí rozsah
Třída přesnosti dle ČSN EN 62053-22 (21)
Napěťový
měřicí vstup
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Kategorie přepětí měřicího obvodu
Komunikační rozhraní (jaké)
Vlastní pamět pro ukládání dat
Krytí IP
Pracovní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
28 | duben 2014
DIRIS A10
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano/Ano/Ano
Ano
Ano (do 51. harm.)
Ano (do 51. harm.)
Ano (do 51. harm.)
Ne
Ne
Ne
Ne
SOCOMEC
DIRIS A17
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano/Ano/Ano
Ano
Ano (do 31. harm.)
Ano (do 31. harm.)
Ano (do 31. harm.)
Ne
Ne
Ne
Ne
x/1 A, x/5 A
do 9999 A
Ano
Ano
do 400 kV
1
DIRIS A40
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano/Ano/Ano
Ano
Ano (do 63. harm.)
Ano (do 63. harm.)
Ano (do 63. harm.)
Ano
Ano
Ne
Ano (DIRIS A41)
x/1 A, x/5 A
x/5 A do 9999 A
do 9999 A
Ano
Ano
Ano
Ano
50 až 500 V
do 500 kV
0,5S
0,5S
110 až 400 V AC /
110 až 277 V AC
110 až 277 V AC
120 až 350 V DC
nebo 12 až 48 V DC
<3 VA
<3 VA
10 VA
CAT III (300 V AC Uf) CAT III (480 V AC Us) CAT III (480 V AC Us)
MODBUS/JBUS,
MODBUS/JBUS
MODBUS/JBUS
PROFIBUS DP,
ETHERNET
Ne
Ne
Ano
IP52
IP52
IP52
-10 až +55°C
-10 až +55°C
-10 až+55°C
4 moduly,
72 x 72 mm
96 x 96 mm
na lištu DIN
Alarmový nebo
Alarmový nebo
Alarmový, pulzní
pulzní výstup
pulzní výstup
a analogový výstup
GHV Trading, spol. s r.o.
zobrazit více
zobrazit více
zobrazit více
[email protected], [email protected]
+420 541 235 532-4, +421 255 640 293
ElektroPrůmysl.cz
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multimetry a analyzátory kvality
elektrické energie
Výrobce
Název
Měřicí funkce
Proudové
měřicí vstupy
Fázové napětí
Sdružené napětí
Proud N vodičem
Kmitočet
4-kvadrantové měření
Proudová a napěťová nesymetrie
Výkon činný/jalový/zdánlivý
Účiník PF a DPF
Harmonické zkreslení
Harmonické složky napětí
Harmonické složky proudů
Přechodné jevy
Poklesy a překmity
Krátkodobá míra vjemu flikru
In
Měřicí rozsah
L-N
L-L
Měřicí rozsah
Třída přesnosti dle ČSN EN 62053-22
Napěťový
měřicí vstup
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Kategorie přepětí měřicího obvodu
Komunikační rozhraní (jaké)
Vlastní pamět pro ukládání dat
Krytí IP
Pracovní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
ElektroPrůmysl.cz
PEM 333
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano/Ano/Ano
Ano
Ano (do 15. harm.)
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
x/1 A, x/5 A
do 30000 A
Ano
Ano
400 V
0,5S
95 až 250 V AC /
95 až 250 V DC
<5 VA
III
BENDER
PEM 533
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano/Ano/Ano
Ano
Ano (do 31. harm.)
Ano (do 31. harm.)
Ano (do 31. harm.)
Ne
Ne
Ne
Ne
x/1 A, x/5 A
do 30000 A
Ano
Ano
690 V
0,5S
95 až 250 V AC /
95 až 250 V DC
<5 VA
III
PEM 575
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano/Ano/Ano
Ano
Ano (do 63. harm.)
Ano (do 63. harm.)
Ano (do 63. harm.)
Ano
Ano
Ne
Ano
x/1 A, x/5 A
do 30000 A
Ano
Ano
690 V
0,2S
95 až 250 V AC /
95 až 250 V DC
<11 VA
III
MODBUS/RTU,
MODBUS/RTU
MODBUS/RTU
MODBUS/TCP
Ano pro události
Ano pro události
Ano, 4MB
IP65
IP65
IP54
-25 až +55°C
-25 až +55°C
-25 až +55°C
96 x 96 mm
96 x 96 mm
96 x 96 mm
Vnitřní odpor
Vnitřní odpor
Průběhy I, U, vnitřní
>500kΩ vhodné pro >500kΩ vhodné pro odpor >500kΩ vhodIT sítě, alarmový vý- IT sítě, alarmový vý- né pro IT sítě, alarmový
stup, 2 dig. vstupy,
stup, 6 dig. vstupy, výstup, 6 dig. vstupy,
2 dig. výstupy
2 dig. výstupy
3 dig. výstupy
GHV Trading, spol. s r.o.
zobrazit více
zobrazit více
zobrazit více
[email protected], [email protected]
+420 541 235 532-4, +421 255 640 293
duben 2014 | 29
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multimetry a analyzátory kvality
elektrické energie
Výrobce
Název
Měřicí funkce
Proudové
měřicí vstupy
Fázové napětí
Sdružené napětí
Proud N vodičem
Kmitočet
4-kvadrantové měření
Proudová a napěťová nesymetrie
Výkon činný/jalový/zdánlivý
Účiník PF a DPF
Harmonické zkreslení
Harmonické složky napětí
Harmonické složky proudů
Přechodné jevy
Poklesy a překmity
Krátkodobá míra vjemu flikru
In
Měřicí rozsah
L-N
Napěťový
měřicí vstup
L-L
Měřicí rozsah
Třída přesnosti
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Kategorie přepětí měřicího obvodu
Komunikační rozhraní (jaké)
Vlastní pamět pro ukládání dat
Krytí IP
Pracovní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
30 | duben 2014
Siemens
Sentron PAC3200 Sentron PAC4200
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
45 až 65 Hz
45 až 65 Hz
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano/Ano/Ano
Ano/Ano/Ano
Ano
Ano
THD-I / THD-U
THD-I / THD-U
Ne
3. až 31.
Ne
3. až 31.
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
x/1 A nebo x/5 A
x/1 A nebo x/5 A
0 až 999kA (s MTP). 0 až 999kA (s MTP).
max. 3 x 400 V,
max. 3 x 400 V,
50/60 Hz
50/60 Hz
max. 3 x 690 V,
max. 3 x 690 V,
50/60 Hz
50/60 Hz
0 až 999 kV (s MTN) 0 až 999 kV (s MTN)
0,5S
0,2S
110 až 340 VDC / 95 až 240 VAC
nebo 22 až 65 VDC
8 VA
11 VA
CAT III
CAT III
Ethernet (Modbus TCP), volitelně
Modbus RTU
Profinet, Profibus nebo Modbus RTU
4000 událostí
s časovým razítkem
Ne
Ne
a 3840 záznamů
křivky odběru
IP65 zepředu /
IP65 zepředu /
IP65 zepředu /
IP20 zezadu
IP20 zezadu
IP20 zezadu
-10°C až 55°C
-10°C až 55°C
-10°C až 55°C
96 x 96 x 56 mm
96 x 96 x 56 mm
96 x 96 x 82 mm
hlídání až 12
hlídání až 6
mezních hodnot
2x DI/2x DO
mezních hodnot,
s časovým razítkem,
1x DI/1x DO
max. 10x DI/6x DO
Siemens, s.r.o.
www.siemens.com/sentron
[email protected]
800 122 552
Sentron PAC3100
Ano
Ano
Ano
45 až 65 Hz
Ano
Ne
Ano/Ano/Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
x/5 A
0 až 999kA (s MTP).
max. 3 x 277 V,
50/60 Hz
max. 3 x 480 V,
50/60 Hz
0 až 999 kV (s MTN)
1
110 až 250 VDC /
100 až 240 VAC
10 VA
CAT III
ElektroPrůmysl.cz
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multimetry a analyzátory kvality
elektrické energie
Výrobce
Název
Měřicí funkce
Proudové
měřicí vstupy
Napěťový
měřicí vstup
Fázové napětí
Sdružené napětí
Proud N vodičem
Kmitočet
4-kvadrantové měření
Proudová a napěťová nesymetrie
Výkon činný/jalový/zdánlivý
Účiník PF a DPF
Harmonické zkreslení
Harmonické složky napětí
Harmonické složky proudů
Přechodné jevy
Poklesy a překmity
Krátkodobá míra vjemu flikru
In
Měřicí rozsah
L-N
L-L
Měřicí rozsah
Třída přesnosti
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Kategorie přepětí měřicího obvodu
Komunikační rozhraní (jaké)
Vlastní pamět pro ukládání dat
Krytí IP
Pracovní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
ElektroPrůmysl.cz
Siemens
Janitza
SICAM P855
SICAM Q80
UMG 507
UL1, L2, L3
UL1, L2, L3
Ano
UL12, 23, 31
UL12, 23, 31
Ano
Ano
Ano
Ano
f [Hz]
f [Hz]
45 až 65Hz
Ano
Ano
Ano
%
%
Ano
P/Q/S
P/Q/S
Ano/Ano/Ano
Ano
Ano
Ano
%
%
Ano
% nebo V
% nebo V
Ano, 1. až 20.
A
A
Ano, 1. až 20.
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Pst i Plt
Pst, Plt, Pf5
Ano
1Aa5A
1Aa5A
x/1 A nebo x/5 A
>1 A pro 5A;
max 2xIn
0.005 až 6 A
≤ 1 A pro 1A
63,5 V až 400 V
63,5 V až 400 V
Ano, 50 až 500 V AC
110 V až 690 V
110 V až 690 V
Ano, 80 až 870 V AC
max 1.2xU (L-N, L-L) max 1.2xU (L-N, L-L)
třída S
třída A
1
10 V až 60 V DC nebo
24 V až 250 V DC;
85 až 250V AC
100 V až 240 V AC /
110 V až 230 V AC
80 až 370V DC
110 V až 320 V DC
6 VA
<10 W
CAT III
CAT III
600V CAT III
RS485 – IEC 60870-5- Ethernet - Modbus Modbus, Profibus,
103 a Modbus RTU
TCP; modem
TCP/IP, webserver
Interní paměť 256k,
2 GB
16 GB
16 MB Flash disk
IP20 na lištu,
IP50 zepředu /
IP40 nebo IP51
IP20
IP20 zezadu
do panelu
-25°C až +55°C
-10°C až +55°C
-10°C až +55°C
96 x 96 x 100 mm 166 × 105 × 126 mm 144 x 144 x 66,5 mm
Siemens, s.r.o.
KBH Energy a.s.
www.siemens.cz
www.kbh.cz
[email protected]
[email protected]
+420 233 031 111
+420 777 716 093
duben 2014 | 31
PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU
Multimetry a analyzátory kvality
elektrické energie
Výrobce
Název
Měřicí funkce
Proudové
měřicí vstupy
Napěťový
měřicí vstup
Fázové napětí
Sdružené napětí
Proud N vodičem
Kmitočet
4-kvadrantové měření
Proudová a napěťová nesymetrie
Výkon činný/jalový/zdánlivý
Účiník PF a DPF
Harmonické zkreslení
Harmonické složky napětí
Harmonické složky proudů
Přechodné jevy
Poklesy a překmity
Krátkodobá míra vjemu flikru
In
Měřicí rozsah
L-N
L-L
Měřicí rozsah
Třída přesnosti
Napájecí napětí
Vlastní spotřeba
Kategorie přepětí měřicího obvodu
Komunikační rozhraní (jaké)
Vlastní pamět pro ukládání dat
Krytí IP
Pracovní teplota
Rozměr [mm]
Doplňková informace
Dodavatel
www
E-mail
Telefon
32 | duben 2014
Panasonic
a.eberle
KW9M
PQ Box 100
PQ Box 200
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Měřicí
různé proudové
různé proudové
transformátory
senzory
senzory
0 až 4000 A (65535 A
0 až 6000 A
0 až 6000 A
- Advance type)
Ano
500 V AC/700 V DC 500 V AC/700 V DC
Ano
830 V AC/1000 V DC 830 V AC/1000 V DC
0 až 500 V
0,2 %
< 0,1 %
< 0,1 %
100 V až 400 V AC,
220 V
síťový adaptér 15 V
140 V až 220 V DC
méně než 3 W
2
CAT III / 600 V, CAT IV / 300V
RS485, USB
USB
USB, TCP/IP
Ano
ano, 1GB
ano, 1GB + SD karta
IP51 - čelní panel,
IP65
IP65
IP20 - zadní část
-100 až +100 °C
-20° až 60°C
-20° až 60°C
96 × 96 × 56 mm
220 x 146 x 57 mm 242 x 181 x 50 mm
měří čtvrhodinové
síťový analyzátor
síťový analyzátor
maximum
třídy A
třídy A
Panasonic Electric
GMC-měřicí technika, s.r.o.
Works Europe AG
www.panasonic
zobrazit více
zobrazit více
-electric-works.cz
Ludek.Bartak@
[email protected]
eu.panasonic.com
+420 541 217 001
+420 516 482 623
ElektroPrůmysl.cz
Ušetříte náklady i prostor!
Nejmenší komponenty s nejnižší spotřebou na světě
Senzory PIR
Senzory s nejnižší spotřebou pro širokou škálu aplikací.
ASQ mini - nejmenší mikrospínač
Rychle připájet ... když vám spadne, již jej nenajdete.
Vysoká kvalita výrobků spolu s širokým spektrem již realizovaných aplikací je zárukou celého řešení.
Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky
www.panasonic-electric-works.cz
Panasonic Electric Works Europe AG
Administrative centre PLATINIUM,
Veveří 3163/111, 616 00 Brno
Tel. +420 541 217 001, Fax +420 541 217 101
www.panasonic-electric-works.cz
ELEKTROINSTALACE
Jak mít luxusní zásuvky
a vypínače za hubičku?
Trh oplývá širokou nabídkou nejrůznějších výrobků. To se týká také domovní elektroinstalace. Rozmanitý výběr designu vypínačů můžete vybírat přímo od několika
výrobců. Pokud však sáhnete po těch luxusnějších, váš rozpočet na investici se může
prohloubit až na několik desítek tisíc korun.
rámečků ladí jak k metalickým krytům, tak
také ke krytu v černém matu. Nové plastové rámečky zachovaly svůj tvar i lesk. Nejžádanější barevnosti rámečků (bílé a černé)
budou v provedení až pro čtyři přístroje jak
ve svislém, tak vodorovném provedení.
Pro ty, co se s plastovým
vypínačem nespokojí
Sjednocený interiér v každém
detailu
Oblíbená řada vypínačů DECENTE od českého výrobce OBZOR Zlín je nyní v nabídce
v ekonomické variantě. Zvolený materiál
34 | duben 2014
Jak při rekonstrukci tak novostavbě je požadavek na počet zásuvek stále vyšší. Jsou
však místa, kde vypínač vyniká, ale jsou
i místa, kde je úhledně schovaný. Řadu
DECENTE si můžete právě na tato místa
nakombinovat. Jednotný tvar bude vždy
zachován, pro každou místnost můžete
ElektroPrůmysl.cz
ELEKTROINSTALACE
zvolit vypínač dle interiéru. Zákoutí a zásuvky za nábytkem vyřešíte řadou DECENTE
plexi. Na viditelná místa interiéru můžete
zvolit rámečky v přírodních materiálech sklo, dřevo i kov, které lehce zkombinujete
s doplňky, nábytkem či odstínem malby
v pokoji.
Novinky 2014
Vzorky až k Vám domů
Nechejte si poradit a vyberte si svůj vypínač
podle sebe. Na stránkách www.obzor.cz si
sami navolíte barevnost, materiál, typ přístroje vypínače, zásuvky i jiné ovladače.
Přes tohoto interaktivního průvodce ihned
vidíte cenu a také si můžete hned objednat. Další výhodou společnosti OBZOR je
přímá konzultace a ukázka vzorkovníku.
Prezentační vzorek vypínačů je možné dovézt po celé České republice.
ElektroPrůmysl.cz
Inovace výrobků se vztahuje také na průmyslovou elektroinstalaci. V roce 2014
představí výrobce OBZOR hned několik
novinek. Na veletrhu AMPER jste si již
mohli prohlédnout vačkový spínač 250 A,
který bude v prodeji už v druhé polovině
roku. Sledujte stále aktualizované stránky
a zjistěte, co dalšího pro vás připravuje silnoproudá elektrotechnika.
duben 2014 | 35
THE TE CHNO LO G Y G RO UP - WHE R E P R ECI S I ON M EET S QUA LI T Y
EPPE
CX
Power Quality Analyser
A N A LÝ Z A S Í T Ě
v nové dimenzi
Multifunkční měřicí a analyzační systém pro
komplexní monitorování elektrických systémů
na všech napěťových hladinách. Komplexní,
plně automatické měření s jednoduchým
ovládáním zaručují smysluplné analýzy v
širokém spektru aplikací.
 Měřicí vstupy pro senzory
 Inovativní dotyková obrazovka
 Integrovaný zapisovač poruch
 Měnitelná paměť
 Měření podle EN 50160
 Vestavěný elektroměr
IEC 61850

KoCoS Technology Central Eastern Europe GmbH
Sonnleithnergasse 53 | Stiege 1 / Top 9 | A-1100 Vienna, Austria
Phone +43 1 941 73 45 | Mobile +43 664 15 28 661
[email protected] | www.kocos.com
www.kocos.com
EPPE
CX
Power Quality Analyser
EPPE CX lze individuálně přizpůsobit potřebám a požadavkům uživatele. Různé varianty signálových vstupů pro napětí a proudy, volitelné vstupy pro senzory a výstupy,
dělají přístroj velmi flexibilní. Následující aplikace jsou příklady širokého rozsahu
použití přístroje:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Analýza kvality elektrické energie
Monitorování kvality elektrické energie
Měření rozdílového proudu
Analýza poruch
Měření harmonických
Monitorování a analýza systémů obnovitelných zdrojů energie
Optimalizace sítě
Řízení zátěže
Vyhodnocení podle EN 50160
Lokalizace poruch
Záznam trendu
Monitorování kritických
odběratelů
Kontrola spotřeby např:
optimalizace
www.kocos.com
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
Nová řada analyzátorů sítě firmy
Chauvin Arnoux
Po více než dekádu si analyzátory firmy Chauvin Arnoux (Francie) nacházeli svoje
spokojené uživatele a staly se jednou ze základních součástí údržbářských týmů,
energetických auditorů a techniků při sledování kvality elektrické energie. Začátkem
letošního roku se tyto populární modely dočkaly svých nástupců. Nové modely
C.A8331, C.A8333 a C.A8336 si zachovaly užitné vlastnosti svých předchůdců a o další
je rozšířili.
Ing. Jan Kančo
GHV Trading, spol. s r.o.
Obr. 1 Analyzátory
Chauvin Arnoux
38 | duben 2014
Při prvním pohledu si uživatelé stávajících modelů všimnou, že design je téměř
totožný s předcházejícími modely. A to je
dobře. Zůstala tak zachována velmi vysoká
ergonomičnost a snadná obsluha přístrojů.
Všechny funkce jsou rychle dostupné a nastavení je velmi intuitivní. Právě tím se původní modely staly tak oblíbenými. Hlavní
změny jsou na poli hardware (rozhraní,
paměť, proudové převodníky) a firmware
(rozšířené možnosti měření). Všechny modely dostaly zcela nový barevný TFT displej
s úhlopříčkou 15 cm, 10x vyšším kontrastem a svítivostí, pozorovacím uhlem 80°
a s lepšími vlastnostmi při použití v nízkých
teplotách. Také jsou všechny modely vybaveny USB rozhraním s vyšší přenosovou
rychlostí (až 2 Mbps) umožňující rychlejší
přenos naměřených dat z paměti. U všech
modelů byla také navýšena velikost paměti
pro delší a podrobnější měření.
Odstupňování modelů je velmi podobné
původní řadě. Model C.A 8331 (nahrazuje
model C.A 8332) je základním v nabídce.
Nabízí 4 napěťové vstupy a 3 proudové
(proud N vodičem se dopočítává), dostatečnou kapacitu paměti (min 4h při nejkratším
intervalu se všemi parametry), režim záznamu a režim 4-kvadrantového elektroměru.
Model C.A 8333 (nahrazuje model C.A 8334)
se svoji výbavou dostává do středu nabídky.
Opět nabízí 4 napěťové vstupy a 3 proudové (proud N vodičem se dopočítává), větší
kapacitu paměti (min 72h při nejkratším
intervalu se všemi parametry), režim záznamu a režim 4-kvadrantového elektroměru.
Navíc oproti modelu C.A 8331 nabízí režim
alarmů (hlídání podpětí, přepětí, přetížení,
výpadky, ..)a režim přechodných dějů (krátké děje, špičky nebo poklesy). Nejvyšším
modelem je pak C.A 8336 (nahrazuje model
C.A 8335). V jeho výbavě je o jeden vstup
pro napětí (cekem 5) a proud (celkem 4) více
a díky tomu nabízí až 24 různých způsobů
zapojení. Jeho paměť vystačí na 2 týdny (při
nejkratším intervalu se všemi parametry)
ElektroPrůmysl.cz
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
kurenčních 100 mA až 10 000 A (softwarový přepínač rozsahů) a díky 3 velikostem,
od kompaktních MiniAmpflexů až po AmpFlexy s délkou 800 mm, lze nyní pokrýt téměř veškeré požadavky běžných měření.
Obr. 2 Vstupy analyzátorů Chauvin Arnoux
a dokáže zaznamenávat rozběhový proud
zařízení po dobu až 10min.
Díky vícekanálovému převodníku pak
zůstává zachována jedna z největších výhod těchto přístrojů – současný běh všech
režimů zároveň. Můžete tak kontrolovat
aktuální stav sítě bez nutnosti ukončení
probíhajícího záznamu. Všechny nové modely nabízejí také možnost nastavení napěťových a proudových převodů. Díky tomu
lze měřit na sekundární straně napěťových
a proudových transformátorů (s vhodně zvolenými proudovými převodníky),
ale s automatickým přepočítáním hodnot
na primární stranu.
Stejně důležité jako vlastnosti samotného přístroje jsou i vlastnosti proudových
převodníků. Velkou změnou je zvětšení rozsahu pružných převodníků typu AmpFlex.
Díky novému integrovanému zesilovači byl
rozsah měření proudu zvětšen na bezkonParametr
Typ
Obr. 3 Převodník J93
Další novinkou je uvedení zcela nové
řady proudových převodníků typu J (modely J93 a J193). Jsou určeny zejména
pro měření velkých DC proudů o velikosti
až 5000 A. Díky velkým rozměrům je možné měřit na sběrnicích 127x43 mm nebo
vodičích o průměru až 72 mm. Celkem je
nyní k těmto přístrojům k dispozici 8 typů
převodníků pro měření malých i velkých
proudů, AC nebo DC, ve stísněných prostorech nebo na velkých sběrnách.
Do této nové řady analyzátorů sítě
lze také zařadit přístroje, které byly představeny již v roce 2013. Čtvrtým mušketýrem
je v tomto případě analyzátor C.A 8435
Tab. 1 Zjednodušený
přehled přístrojů pro
měření kvality sítě
firmy Chauvin Arnoux
PEL 103
C.A 8331
C.A 8333
C.A 8336
C.A 8435
záznamník
analyzátor
analyzátor
analyzátor
analyzátor
Počet vstupů
3A/4V
3A/4V
3A/4V
4A/5V
4A/5V
Displej
číselný
grafický
grafický
grafický
grafický
IP54
IP53
IP53
IP53
IP67
Krytí
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 39
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
a zdatně mu sekundují záznamníky sítě
řady PEL 102 a 103. Svoji výbavou lze
modely PEL zařadit pod model C.A 8331,
naopak model C.A 8435 je na úrovni nejvyššího modelu C.A 8336. Výjimečným
jej dělá jeho mechanická konstrukce.
Analyzátor je vsazen prachu i vodě odolného kufru s krytím IP67. Tímto krytím
disponuje také jeho příslušenství a proto
je s ním možné měřit i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Samozřejmě ani nové modely nezůstávají v tomto pozadu a uživateli nabídnou
krytí IP53 společně se zvýšenou pádovou
odolností. Novinkou je také zabudování
ochrany proti krádeži Kensington (komerčně používaný systém užívaný pro ochranu
vystavované spotřební elektroniky).
Stejně důležitý jako hardware přístrojů
je i jejich software. Všechny přístroje jsou
lokalizovány do českého jazyka stejně tak
jako obslužný software pro PC. Ten neslouží pouze pro stažení a zpracování dat,
i když je to jeho hlavní účel, ale také pro
online přenos parametrů do PC a kompletní nastavení přístroje přímo z počíta-
če. Zejména možnost nastavení přístroje
předem v pohodlí kanceláře a následným
odloženým startem měření až po připojení
na pracovišti je velmi ceněna.
Kompletní výčet jednotlivých parametrů je nad rámec tohoto článku. Pokud Vás
některý z uvedených modelů zaujal, nebo
potřebujete poradit s výběrem toho správného pro danou aplikaci, neváhejte a obraťte se na nás na www.ghvtrading.cz. Rádi
Vám s výběrem toho správného měřicího
přístroje pomůžeme.
GHV Trading spol. s r. o.
Kounicova 67a, 602 00 Brno, ČR
Tel.:+420 541 235 533
+421 255 640 293
Fax: +420 541 235 387
E-mail: [email protected]
www.ghvtrading.cz
www.ghvtrading.sk
Vypracování zprávy o pravidelné
revizi
Po dokončení pravidelné revize provozované instalace musí být zpracována zpráva
o pravidelné revizi. Tento dokument musí
obsahovat podrobnosti o těch částech instalace a vymezení, čeho se revize týkala.
K tomu musí být přiložen záznam prohlídky
obsahující závady podle výčtu a výsledky
zkoušek. Zpráva o pravidelné revizi může obsahovat doporučení oprav a vylepšení, jako je
uvedení instalace do stavu vyhovujícího současným normám - podle toho, co je vhodné.
Vhodné je uvést do revizní zprávy i veškeré
drobné nápravné úkony, které v průběhu
40 | duben 2014
revize provedl samotný revizní technik.
Muže se jednat sice o úkony technicky
nenáročné (dotažení svorek, odstranění
prachové vrstvy při prohlídce), nicméně se
jejich provedením může zabránit velkým
škodám na majetku.
Zprávu o pravidelné revizi musí osobě,
která si revizi objednala, zpracovat osoba
oprávněná k provádění revizí nebo osoba
oprávněná jednat jejím jménem. Zprávu
musí zpracovat a podepsat nebo se na ní
jinak prokázat osoba oprávněná (nebo
osoby oprávněné) k provádění revizí.
ElektroPrůmysl.cz
Měřicí a testovací
přístroje
- Analyzátory elektrických sítí
- Revizní přístroje
- Klešťové multimetry a převodníky
- Zkoušečky a multimetry
- Digitální přenosné osciloskopy
- Měřiče neelektrických veličin
www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk
GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel. CZ: +420 541 235 532-4, 541 235 386
tel. SK: +421 255 640 293, 948 528 908
[email protected], [email protected]
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
Fotovoltaické moduly a instalace
fotovoltaických elektráren
pod kontrolou termokamer testo
Efektivitu a bezpečnost fotovoltaických elektráren je možné zajistit pouze pravidelným
měřením. Pokud nebude měření provedeno, může dojít k poškození elektráren anebo
ke snížení jejich výkonnosti. Fotovoltaická elektrárna se skládá z fotovoltaických
modulů, elektrické instalace, měničů a transformátorů. Pro kontrolu všech těchto
částí je možné použití termokamer.
Ing. Jaroslav Kmoch
Testo, s.r.o.
rozsah -20 až +100°C), tak pro průmysl (teplotní rozsah 0 až 280°C nebo 350°C).
Fotovoltaické moduly
Termokamera
Termokamera měří intenzitu elektromagnetického záření v infračerveném spektru
a přepočítává hodnotu tohoto záření na
teplotu. Výstupem termokamer je tedy rozložení povrchových teplot (tzv. termogram),
kde je každé hodnotě teploty přeřazena jiná
barva podle zvolené barevné stupnice.
Velice snadno je pak možné nalézt teplotní anomálie. Termokamery pomáhají
ve stavebnictví pro zjišťování tepelných
mostů. Při revizích elektrických zařízení velmi pomohou nalézt přechodový odpor díky
oteplení přívodních vodičů. Termokamery
testo mají vždy přepínatelné měřící rozsahy,
hodí se proto jak pro stavebnictví (teplotní
42 | duben 2014
Fotovoltaické moduly přeměňují dopadající sluneční záření na elektrický výkon.
Běžně používané moduly mají účinnost
okolo 17%. To znamená, že 83% záření je
v panelu přeměněno na teplo. Řádně nepřipojený modul přeměňuje všechno dopadající záření na teplo a proto je teplejší.
Fotovoltaický modul se skládá z jednotlivých buněk, které jsou zpravidla zapojeny
sériově. Horní mřížková elektroda je záporná a spodní celokovová je kladná. Pokud
je uzavřen elektrický obvod, každá buňka
by měla vyrábět stejné množství proudu.
Pokud je však jedna z buněk slabší (má
výrobní vadu nebo je zastíněná), dochází
k jejímu přepólování. Ostatní buňky v sérii
předávají část své vyrobené energie právě
do této slabší buňky. To může vést k jejímu
nebezpečnému zahřátí. Nejsou výjimkou
i teploty přes 100°C. Samozřejmě takto zahřáté buňce velice rychle klesá životnost
a elektrický proud tím na ní zvyšuje závěrné napětí. Aby se zabránilo této kladně
zpětné vazbě, jsou mezi jednotlivé části
panelu instalovány tzv. bypasové diody.
Bylo by nejvýhodnější, pokud by takováto
ElektroPrůmysl.cz
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
dioda byla u každé buňky, to by však velice
prodražilo výrobu. Pokud má jeden řetězec
(string) nižší proud než ostatní, je přebytečný proud převeden diodou.
Bypasová dioda
Reálný snímek a termogram z přední strany fotovoltaického modulu se
špatně připojenou částí modulu.
Buňka
Řetězec
neboli String
Reálný snímek a termosnímek ze zadní strany fotovoltaického modulu.
Připojovací krabice obsahuje bypasové diody.
Příklady závad
na fotovoltaických modulech:
Chybné připojení části modulu (stringu)
Tento příklad představuje, jak se projeví
špatný kontakt uvnitř fotovoltaického modulu. V tomto případě byl panel z výroby
špatný a jeden string modulu je vlivem
špatného vnitřního propojení odpojen.
Všechno absorbované sluneční záření se
v tomto stringu mění na teplo a proto je
teplejší než zbytek panelu. Jak ukazuje teplotní řez po přímce P je rozdíl teplot jen asi
3 K. Pro termokameru, je však tento teplotní rozdíl, velmi jednoduše rozeznatelný. Vyrobený proud od sousedních fotovoltaických modulů a zbytku modulu tak prochází
bypasovou diodou, která se vlivem tohoto
proudu zahřívá.
100°C. Hrozí nebezpečí požáru, nebo vážného poškození fotovoltaického modulu.
Fotovoltaický panel nelze vypnout, proto
jsou požáry fotovoltaických elektráren velice problematické. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Vadná buňka fotovoltaického panelu
Následující příklad ukazuje snížený výkon jedné z buněk. Pravděpodobně došlo
k závadě během výroby fotovoltaického
modulu. Tento fotovoltaický modul má
byssové diody jen přes celý modul. To znamená, že vadná buňka je namáhaná vysokým závěrným napětím celého modulu.
Podle termogramu je teplota buňky přes
Reálný snímek a termogram fotovoltaického modulu s vadnou buňkou.
Na reálném snímku není žádná závada zjistitelná. Proto se velice vyplatí
použití termokamery.
ElektroPrůmysl.cz
Schematické znázornění závady na fotovoltaickém modulu. Teplotní řez vytvořený
ve vyhodnocovacím softwaru IR soft.
duben 2014 | 43
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
Zastínění fotovoltaického panelu
Další zjistitelná tepelná anomálie může nastat, pokud je výkon jedné z buněk snížen
tím, že je daná buňka zakryta. V případě
že se buňka fotovoltaického modulu zastíní,
dochází k jejímu přepólování. Ta se tak stává
spotřebičem a může se velice zahřívat. Proud
takovéhoto stringu je pak roven proudu, který vyrábí zastíněná buňka. Zvýšení teploty
může výrazně snížit životnost (velikost výkonu) fotovoltaického panelu. Zvýšení teploty
o 10°C nad provozní teplotu doporučenou
výrobcem může snížit životnost modulu
na polovinu. Výkon dané fotovoltaické buňky
se také snižuje se vzrůstající teplotou.
Nečistoty od ptactva nebo zastínění rostlinami způsobují zvýšení teploty
daných buněk a snížení výkonu daného stringu.
Přechodové odpory na elektrických
instalacích
Přechodový odpor v elektrické instalaci
může způsobit i požár. Kontrola elektrických
rozvaděčů termokamerou je jednou z velmi
používaných aplikací termokamer. Zvýšená
produkce tepla v místě elektrického spoje je
způsobena přechodovým odporem. Zvyšující se teplota dále zvyšuje elektrický odpor.
Včasným a rychlým odhalením této závady
je možné zabránit finančním ztrátám v podobě poškození zařízení a zabránit nebezpečí vzniku požáru.
Přechodový odpor v elektrickém rozvaděči je způsoben špatně dotaženým
kontaktem. Teplota bodu Z1 je 92,5°C!
44 | duben 2014
Podmínky pro měření na FV
elektrárnách
Dostatečné sluneční záření je alespoň
500 W/m2. Aby mohlo docházet k teplotním rozdílům, je nutné, aby byla elektrárna
v provozu. Důležitá je také minimální rychlost větru. Vítr způsobuje snižování teplotních rozdílů na fotovoltaických panelech.
Mraky se na fotovoltaických modulech odrážejí a tím mohou způsobit zdánlivé tepelné
anomálie. Pokud se anomálie pohybuje při
změně místa měření, jedná se vždy o odraz.
Kdy je doporučeno provádět
měření?
Nejvýhodnější je provedení kontroly všech
fotovoltaických modulů po instalaci. Vadné
panely se mohou ihned vyměnit a výkon
elektrárny je maximálně využit. Vzniknou
referenční termogramy pro pozdější porovnání. Další měření je doporučeno provést
těsně před koncem záruční doby. Nárok
na reklamaci může být uplatněn pouze,
pokud je vadný modul odhalen. Pravidelné
zkoušky je potřeba provádět pro zajištění
optimálního výkonu a bezpečného provozu
zařízení. Samozřejmostí je kontrola při nákupu již používaných fotovoltaických modulů.
Termokamery vhodné
pro kontrolu modulů
Termokamery testo mohou být optimálně
použity pro kontrolu fotovoltaických modulů a elektrických instalací. Adresářová
struktura pořízených termogramů velice
usnadňuje orientaci v jednotlivých sekcích
fotovoltaické elektrárny. Standardní širokoúhlý objektiv 32° umožňuje ze stejné vzdálenosti zaznamenat větší plochu modulů.
Termokamera testo 876 v designu videokamery umožňuje snadné měření i bez nebezpečí odrazů slunce na displeji termokamery.
Termokamery testo jsou nyní vybaveny
funkcí pro kontrolu fotovoltaických panelů
a příslušných elektroinstalací. K termogramu je možné uložit intenzitu slunečního
záření. To velice usnadňuje orientaci a poElektroPrůmysl.cz
všechny modely termokamer
testo. Funkce je také k dispozici
působit i
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
ou je jedpro starší verze termokamer
Intenzita
Horký bod
rovnatelnost
se
staršími
termogramy.
Tato
šená pro(mimo testo 880) a to přehráním
nová funkce je k dispozici pro všechny
působena
firmwaru
na novou
modely termokamer
testo. Funkce
je také verzi. Hodnota intenzity je uložena ve
e zvyšuje
k dispozici snímku
pro starší verze
termokamers termogramem a reálným snímkem a je
společně
(mimo testo 880) a to přehráním firmwaru
o závady
zobrazitelná ve vyhodnocovacím SW IR Soft verze 3.
novou verzi. Hodnota intenzity je uloozenína
zažena ve snímku společně s termogramem
a reálným snímkem a je zobrazitelná ve vyIng. Jaroslav Kmoch
hodnocovacím SW IR Soft verze 3.
Testo, s.r.o.
Příklad použití termokamery testo 876 při kontrole fotovoltaických
modulů
en
Protože každý
teplotní detail
se počítá.
S termokamerou testo 876
rozeznáte i ty nejmenší
teplotní rozdíly ještě přesněji.
ch
• Termosnímky SuperResolution
Aby
aby
ální
ozolbit
• Teplotní citlivost 80 mK
• Objektiv 32°, možnost teleobjektivu 9°
s 320 x 240 pixely
(detektor 160 x 120 pixelů)
Testo, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel.: 257 290 205, e-mail: [email protected]
www.termokamera.com
Pracujte efektivněji!
S našimi softwary to bude hračka!
Více jak 40 programů pro elektro obory.
Novinka - Závadovník s aktualizací závad:
Byl proveden masivní upgrade programu. Obsahově je jako původní závadovník a program PBS a
Učební text dohromady a to vše z 211 norem a 10 zákonů. Navíc přibyla funkce pro hledání nejen
v heslech závad, ale také obsahu norem.
Cena: 1.200 ,- Kč
www.elektroprogramy.cz
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 45
MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA
Měření odporu zemní smyčky
pomocí proudových kleští
Tato metoda měření pracuje s existujícími zemními smyčkami v propojené uzemňovací
soustavě.
První kleště do smyčky indukují měřicí napětí, druhé kleště pak měří proud ve smyčce. Odpor smyčky je možno vypočítat dělením napětí U proudem I.
Protože výsledná hodnota paralelně spojených odporů R1....Rn je obvykle zanedbatelná, je neznámý odpor rovný změřené impedanci smyčky anebo je menší.
Každé kleště mohou mít své vlastní spojení s měřicím přístrojem nebo mohou být
obě kleště spojeny do jediných speciálních
kleští.
Tuto metodu je možno uplatnit přímo
na sítě TN a na propojenou uzemňovací
soustavu sloužící pro uzemnění neživých
částí v síti TT.
V sítích TT, ve kterých je k dispozici pouze neznámé spojení se zemí, může být
Obr. 1 Měření odporu
zemní smyčky pomocí
proudových kleští
L1
RT - uzemnění
transformátoru
L3
smyčka uzavřena pouze na krátkou dobu
spojením mezi zemničem a nulovým vodičem během měření (vytvoří se kvazi síť TN).
Aby se zabránilo možným rizikům, jejichž příčinou by mohly být proudy vzniklé
v důsledku rozdílů potenciálů mezi nulovým vodičem a zemí, měla by být síť během připojování a odpojování vypnuta.
L2
N
Rx - neznámé
uzemnění, které je
třeba změřit
PE
R1....Rn - paralelní
uzemnění propojená
ekvipotenciálním
pospojováním nebo
vodičem PEN
RT
46 | duben 2014
Rx
R1
Rn
ElektroPrůmysl.cz
Firma GMC – měřicí technika, s.r.o.
Blansko představuje:
Megatester elektromobilů a hybridních
automobilů METRAHIT H+E CAR
• měření izolačního odporu 30,00 MΩ až 3,000 GΩ
• nastavitelné měřicí napětí 50 V, 100 V, 250 V, 500 V
• měření odporu 3,000 mΩ až 300,00 mΩ proudem 1 A
• měření odporu 30,00 mΩ až 30,00 Ω proudem 200 mA
• čtyřvodičové měření odporu (Kelvinova metoda)
• měření odporu 300 Ω až 30 MΩ
• měření napětí 3 V až 600 V DC a 3 V až 600 V AC
(±30.000 digitů)
• měření frekvence 300 Hz až 3 kHz
• funkce DATA-Hold s pamětí na 1200 hodnot
• test propojení a diod
• podsvětlený displej
• DAkkS - kalibrační certifikát
Zobrazit měřicí přístroj spolu s cenou v on-line obchodě.
GMC – měřicí technika, s.r.o.
Fügnerova 1a
678 01 Blansko
Tel.: 516 482 623
Fax: 516 410 907
E-mail: [email protected]
www.gmc.cz
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Bezpečnostní systémy premiérově
na Packaging live
Balicí linka Packaging live se již pošesté konala na veletrhu Embax, který se pořádal
v Brně a poprvé byl jejím součástí i bezpečnostní systém, který dodala společnost
Systemotronic, s.r.o.
ru vyslaly signál bezpečnostnímu řídícímu
modulu, který linku ihned zastavil, aby se
zabránilo možnému úrazu.
Na bližší informace o těchto bezpečnostních systémech jsme se zeptali produktového specialisty na bezpečnostní
systémy, pana Petra Dobšíka přímo v prostorách balící linky, který nám popsal celý
proces bezpečnostního systému.
Obr. 1 Petr Dobšík,
produktový specialista
na bezpečnostní
systémy ve firmě
Systemotronic, s.r.o.
Linka začínala flowpackovým strojem na kusové balení mýdel do fólie. Za ním následoval
manipulační robot, kartonovací stroj, značící
zařízení, lepička a páskovačka. Všemu dominoval paletizační robot a nově také automatická ovinovačka zařazená na konci výrobní
linky. Kromě velkých technologií se v lince
představili premiérově bezpečnostní systémy v podání optických závor od společnosti
Systemotronic, s.r.o. Tyto optické systémy
hlídaly nebezpečný prostor kolem pohybujícího se robota a automatické ovinovačky.
V případě vstupu do nebezpečného prosto48 | duben 2014
Pane Dobšíku, můžete nám konkrétně
popsat princip bezpečnostního systému, který jste použili na balicí lince?
Na balicí lince lze vidět ukázku bezpečnostní aplikace hlídání robota a automatické ovinovačky v konečné fázi balící linky.
Je zde použito dvou párů bezpečnostních
závor firmy Pilz, konkrétně tří-paprskového
typu pro detekci těla produktové řady PSENopt . V případě jednoho páru světelných
závor se paprsky v okruhu uzavírají pomocí
zrcadel ve tvaru L a tím se chrání prostor
na dvou stranách. Druhý pár optických závor na to navazuje a hlídá část dopravníku
a jeho přilehlé prostory. U této aplikace
byly všechny optické závory včetně zrcadel schovány v ochranném sloupku, který
je mechanicky chrání před poškozením.
Zároveň slouží k montáži a upevnění závor
např. na podlahu.
Zmínil jste se, že u jednoho páru optických závor je využito zrcadla pro detekci
přístupu ze dvou stran do tvaru L. Lze pomocí zrcadel chránit libovolně variabilní
ElektroPrůmysl.cz
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
prostor jen s jedním párem optických
závor?
Teoreticky ano. Tímto konkrétním typem
páru optické závory PSENopt lze zabezpečit
variabilní prostor v délce až 25 m. V případě
použití 2 zrcadel lze například chránit prostor ze tří stran ve tvaru U. Jen je třeba počítat s propustností zrcadel, které ubírají optice výkon přibližně 15% na jedno zrcadlo.
Jak jsou vyhodnocovány signály u optických závor?
Co se týče vyhodnocení bezpečnostních
signálů z optických závor, tak to u této aplikace zajišťuje bezpečnostní konfigurovatelný modul firmy Pilz řady PNOZmulti Mini,
kde je vytvořena pomocí konfiguračního
programu jednoduchá logika. Tento prvek
v případě přerušení paprsků světelných závor odpojí bezpečnostní okruh linky a zajistí
její bezpečné zastavení. Výhodou tohoto
řešení je zejména přehledná diagnostika,
kde např. v případě poruchy systém zobrazí
chybové hlášení na integrovaném displeji,
nebo s použití komunikační karty informaci
o poruše může zaslat a zobrazit na ovládacím panelu řídicího systému.
Jaké další služby v oblasti bezpečnosti
a automatizace jste schopni zabezpečit?
Firma SYSTEMOTRONIC, s.r.o. je již více jak
22 let na trhu. Zajišťuje komplexní služby
spojené s bezpečností strojů a strojních zařízení. Od analýzy rizik, přes projekční činnost
a programování PLC až po prodej komponentů pro průmyslovou automatizaci. Nabídku služeb doplňují odborné semináře
týkající se legislativy pro bezpečnost strojů. Bezpečnost v automatizaci je pro firmu
Systemotronic, s.r.o. prioritou a její snahou
je pomáhat zákazníkům předcházet úrazům
či škodám na strojním zařízení.
Děkuji Vám, pane Dobšíku, za rozhovor
a přeji Vám mnoho úspěchů v realizaci
vašich bezpečnostních systémů.
(JB)
ElektroPrůmysl.cz
Obr. 2 Dopravník hlídaný párem optických závor PSENopt
Obr. 3 Zrcadlo, které umožňuje hlídání prostoru, pomocí jednoho páru
optických závor, ve tvaru L.
Obr. 4 Optická závora PSENopt firmy PILZ
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Hybešova 38, 602 00 Brno
Tel.: +420 538 707 107
E-mail: [email protected]
www.systemotronic.cz
duben 2014 | 49
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Záskokové automaty ATS-C
od společnosti Eaton
Nový, mikroprocesorem řízený záskokový automat ATS-C od Eatonu dokáže lépe
zajistit nepřerušené napájení velmi důležitých zařízení, např. v nemocnicích nebo
v průmyslu.
Společnost Eaton Elektrotechnika, přední
výrobce a distributor elektrotechnického
zařízení, ponouká automatický, mikroprocesorem řízený záskokový automat ATS-C,
určený pro silnoproudé rozváděče. Ten dokáže při výpadku elektřiny bezpečně přepnout systémy z hlavní napájecí distribuční
soustavy na záložní soustavu (typicky UPS),
nebo na motorgenerátor. Eaton nabízí hned
dvě varianty záskokového automatu ATS-C.
Výpadky napájení vedou často v řadě
aplikací ke vzniku situací nebezpečných
pro zdraví osob nebo způsobujících vysoké
finanční ztráty. Jde zejména o nemocnice,
ale také obchodní centra, průmyslové výrobní procesy, IT a datová centra a další. Při
poruchách v distribuční síti je pak z hlediska bezpečnosti osob a z hlediska zajištění
kontinuity služeb prioritním zařízením UPS
(zdroj nepřerušeného napájení). Na tyto
Záskokový automat
kompaktního typu
ATS C96
záložní systémy, ať už jde o UPS nebo motorové generátory, dokáže důležité systémy přepojit v řádu milisekund právě automatický záskokový automat Eaton ATS-C,
a zabezpečit tak nepřerušenou dodávku
energie v síti nízkého napětí.
ATS-C ve variantách na 400 V
AC a 690 V AC
Eaton nabízí dvě varianty ovládání svého
záskokového automatu ATS-C, a to ATS
-C96 a ATS-C144.
» Kompaktní typ ATS C96 lze použít
v mnoha aplikacích se jmenovitým napětím do 400 V AC. Vnější rozměry tohoto typu jsou pouze 96 mm x 96 mm a nezabírá proto v rozváděči mnoho místa.
Automat je dodáván s řadou praktických
funkcí, jako jsou různé alarmy, snadno programovatelné vstupy a výstupy
a rovněž automatické funkční testy
s/bez nutnosti přepojit systém.
» Typ ATS C144 nabízí další funkce a je
vhodný pro použití v soustavách s vyšším napětím až do 690 V AC. Tato verze
nabízí mimo jiné také digitální měření
času (hodiny), statistických dat a zaznamenávání událostí. Nabízí rovněž komunikaci skrze ModBus sběrnici a rozhraní
RS 485.
Nepřetržitý monitoring
a analýza pomocí ATS-C SOFT
Oba záskokové automaty ATS nepřetržitě
monitorují napětí, kmitočet, sled fází, na50 | duben 2014
ElektroPrůmysl.cz
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
pětí baterie a další veličiny. Příslušné limitní hodnoty parametrů, včetně nastavení
času mohou být parametrizovány a analyzovány pomocí softwaru ATS C SOFT.
Ten lze spustit na všech PC s operačním
systémem MS Windows. Lze jej rovněž
použít pro přejímky a dálkové ovládání. Uživatelé však mohou nastavovat
a ovládat obě verze ATS C přímo z displeje
nebo čelního ovládacího panelu. Provozní
stavy, alarmy a provozní parametry jsou
zobrazovány na vícejazyčném LCD displeji
a LED optických indikátorech. Záznamník událostí pak zobrazuje posledních
sto událostí s vyznačením času a kalendářního data.
Produktová řada ATS-C je logickým rozšířením řad NZM a IZM jističů Eaton zvyšujících
spolehlivost instalace napájecí soustavy.
Více informací naleznete na našich kontaktech nebo na internetových stránkách
www.eatonelektrotechnika.cz.
Záskokový automat
typu ATS C144
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Tel.: +420 267 990 411
E-mail: [email protected]
www.eatonelektrotechnika.cz
Software ATS C SOFT
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 51
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Univerzální snímač pro každou
úlohu
Kamerový snímač BVS-E Universal od firmy Balluff
Nový kamerový snímač BVS-E Universal
od firmy Balluff s integrovanou vyhodnocovací elektronikou, osvětlovačem a dvěma
digitálními výstupy je skutečně všestranný,
neboť v jediném zařízení kombinuje funkce
osvědčených kamerových snímačů BVS-E
Advanced a BVS-E Ident. Poprvé je možné
jediný typ snímače použít pro téměř jakoukoliv kontrolní úlohu. To výrazně zjednodušuje zásobování náhradními díly.
Kamerový snímač BVS Universal nejen
dokáže kontrolovat množství parametrů
najednou, ale umí také simultánně vykonávat různé úlohy, např. kontrolovat jas, srovnávat kontrasty, počítat hrany, kontrolovat
pozici, detekovat zadané vzory a číst kódy,
a to i za pohybu. Nové nástroje a funkce,
např. pro kontrolu obrysu v celém rozsahu
360° nebo pro kontrolu čárových i maticových kódů, stejně jako možnost počítat
nebo kontrolovat hrany, umožňují snímač
použít v téměř neomezeném počtu úloh.
52 | duben 2014
Výsledek kontroly je signalizován jako
stavy OK nebo chyba prostřednictvím
digitálních výstupů nebo rozhraní RS-232
či Ethernet. Pozice detekovaného dílu
může být přenášena např. do PLC nebo do
systému řízení robotu, takže díl může být
připraven pro následující výrobní operaci.
Univerzální snímač je extrémně rychlý.
Za sekundu zvládne lokalizovat až 40 čárových kódů a nezávisle na jejich pozici je
přečíst a verifikovat. Data načtená z kódů
mohou být prostřednictvím rozhraní přenášena k dalšímu zpracování.
K dispozici je navíc funkce optické verifikace znaků (OCV), díky níž snímač dokáže verifikovat tištěná písmena a číslice,
a získat tak informaci např. o čísle výrobní
dávky nebo o lhůtě minimální trvanlivosti.
Univerzální kamerové snímače BVS-E
Universal se dodávají s různými verzemi
objektivů. Pro dokonalé nasvícení snímané
plochy slouží výkonný červený osvětlovač
nebo osvětlovač s infračervenými LED. Napájení a periférie jsou připojeny prostřednictvím dvou osvědčených průmyslových
konektorů M12.
Robustní, výkonný snímač velikosti kreditní karty se snadno uvádí do provozu
pomocí dodávaného softwaru ConVIS®
s intuitivním uživatelským rozhraním. Pro
konfiguraci parametrů musí uživatel pouze
připojit snímač k počítači se zdarma dodávaným konfiguračním softwarem, běžícím
pod Windows XP nebo Windows 7. Volitelně je možné do počítače uložit až 10 000
nasnímaných obrazů, např. pro analýzu
vzniku výrobních problémů.
Více informací na: www.balluff.cz
ElektroPrůmysl.cz
koNFIGUrÁtor
kabelovÝCH
tras MerkUr 2
chytrý pomocník pro přípravu
chytrý pomocník pro přípravu
a realizaci kabelových tras:
pomůže
pomůže nadimenzovat
nadimenzovat trasu
trasu
nabídne
typy
nabídne typy montáží
montáží tras
tras
vytvoří
vytvoří soupis
soupis materiálu
materiálu
odešle
poptávku
odešle poptávku kk nacenění
nacenění
instalovat
instalovat už
už musíte
musíte sami
sami :-)
:-)
Konfigurátor
Konfigurátor najdete
najdete na:
na:
www.merkur2.cz
kabelové trasy
snadno a jednoduše
ss novou
novou aplikací
aplikací Konfigurátor
Konfigurátor Kabelových
Kabelových tras
tras merKur
merKur 2
2
S
S konfigurátorem
konfigurátorem kabelových
kabelových tras
tras M2
M2 budete
budete mít
mít přípravu
přípravu na
na realizaci
realizaci kabelové
kabelové trasy
trasy
za
za sebou
sebou rychleji
rychleji a
a snadněji,
snadněji, než
než jste
jste byli
byli doposud
doposud zvyklí.
zvyklí. Konfigurátor
Konfigurátor pomůže
pomůže
vytvořit
vytvořit podklady
podklady pro
pro nacenění
nacenění zakázky,
zakázky, připraví
připraví soupis
soupis veškerých
veškerých prvků
prvků
potřebných
potřebných pro
pro instalaci,
instalaci, pomůže
pomůže ss výběrem
výběrem kombinace
kombinace žlabů
žlabů a
a typu
typu instalace.
instalace.
Konfigurátor
Konfigurátor kabelových
kabelových tras
tras najdete
najdete na:
na: www.merkur2.cz
www.merkur2.cz
Podstránská
Podstránská 1,
1, 627
627 00
00 Brno,
Brno, Česká
Česká republika
republika || [email protected]
[email protected] || www.arkys.cz
www.arkys.cz
použijte
použijte naši
naši speciální
speciální infolinku
infolinku merKur
merKur 848
848 300
300 308
308
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Automatizace je cesta k úsporám
všech energií
Není dobrého řízení bez dobré komunikace … a ta nemůže být bez kvalitního HW a SW
Budova bez řízení, je jako auto bez řidiče. Takovýchto budov „bez řidiče“ je stále valná
většina. Otevřené okno jako regulátor teploty, vzdušné vlhkosti a CO2 v místnosti, je
jednak velmi málo účinné a v topné sezoně i nákladné řešení výměny vzduchu. Pojďme
se podívat na vzorové příklady správně použité techniky, která vypnout topení, zavřít
okno či ztlumit osvětlení určitě nezapomenou.
Co se skrývá pod tajemným pojmem
„digitální dům“? Většina dodavatelů se
snaží udržet své řešení ve sféře jistého tajemna. Je to dobrý marketing, protože
systémy se skládají většinou z běžně dostupných komponent automatizační techniky jako jsou programovatelné automaty
(PLC), operátorské dotykové panely, senzory, servopohony atd. Život celému systému
dává správné propojení a optimální SW.
Jako celek je digitální dům poněkud složitý
komplex vstupních čidel, řídících jednotek
a akčních členů (zdroj světla, tepla či pohybu). Pokud však rozložíme celé řešení
na jednotlivé části jako je topení, alarm či
elektroinstalace, nezbude po magickém ta-
jemství ani památky. Vše je jasné a průhledné a s řešením si poradí zaučený elektrikář.
Výhodou tohoto „inteligentního“ způsobu
zapojení je, že pokud všechny vypínače
elektroinstalace budou zapojeny jako logické vstupy a všechna světla (dle výkonu přes
příslušné relé) jako výstupy PLC, můžeme
pouhou změnou programu měnit logiku
a provázanost celého systému.
Není inteligentní … je to sluha
Jednotlivé podkategorie digitálního domu
nejsou nikde definovány. Některé části jsou
autonomní nebo zůstávají ve fyzických rukách uživatelů (nakupování, příprava jídla,
plnění myčky, mytí vany). Vždyť již dnes se
Obr. 1 Sledování
spotřeby energií může
mít podobu tabulky
či grafu v mnoha
variantách
54 | duben 2014
ElektroPrůmysl.cz
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
odborníci shodují, že digitální domácnost
není jen o ušetření nákladů (argument ještě v nedávné minulosti běžný), ale hlavně
o komfortu.
Další oblastí je určitě klimatizace a vytápění. Mluvíme-li o bytu či domu, budeme
předpokládat jeden zdroj tepla – kotel –
a není důležité zda na plyn, elektriku, biomasu, peletky, uhlí atd. Důležitá je logika
regulace. Pokud je regulace součástí kotle
a systém nám vyhovuje, potom jej využijeme a naším centrálním systémem kontrolujeme chod kotle jako celku.
Centrálním systémem se rozumí řídící
počítač, který může být na bázi PC, PLC či
nějaké vhodné kombinace. Potřebujete-li
řídit osvětlení v garsonce pak jistě vystačíte s inteligencí programovatelného relé,
ale vzrůstající požadavky budou vyžadovat
nějaké sofistikované řešení na bázi vyššího
PLC. Modulární PLC vám nabídne možnost
ušít systém nejen na míru (počet a typ
vstupů a výstupů, možnosti komunikace,
zálohování atd.), ale hlavně umožní rozšiřování s postupným růstem požadavků.
Panasonic byl iniciátorem a následně
zakládajícím členem asociace PLC open,
ElektroPrůmysl.cz
která jako první nastavila pevná pravidla
pro principy programování programovatelných automatů. Tím je samozřejmě zaručeno, že vývojové prostředí FP Win Pro je
plně kompatibilní se všemi mezinárodními
standardy normy IEC 61131-3. Nové typy
PLC se do systému postupně doplňují buď
v nových verzích nebo prostřednictvím
upgradu a zpětná kompatibilita se staršími
typy je vždy zachována. Platí jednoduché
pravidlo: „Jeden systém pro všechna PLC“.
Velmi zajímavá a běžně poptávaná
vlastnost programovatelných automatů
a dotykových operátorských panelů je
možnost komunikace více HMI s více PLC.
Až 32 programovatelných automatů lze
připojit k jedinému operátorskému panelu.
Zároveň lze, opačně, připojit až 32 dotykových panelů k jedinému PLC a mít možnost
do řízení vstupovat prostřednictvím operátorských panelů rozmístěných i na odlehlých místech dle potřeby.
Další částí ovládacího systému domu
jsou žaluzie. Ovládání žaluzií bude pravděpodobně v komplexních systémech koordinováno s topením a světelnými režimy,
zabezpečovací technika (pohybová čidla,
Obr. 2 Vzdálený
přístup při správě je
samozřejmostí
duben 2014 | 55
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Obr. 3 Dotykové panely postupně vytlačují
vypínače v průmyslu i
v rezidenčním bydlení
kamery, siréna či komunikace s PCO), závlahové systémy zahrady, zavírání dveří či
oken je obdoba ovládání pohonů s použitím koncových spínačů. Benefitem digitálního domu je bezpochyby možnost průběžně sledovat a archivovat interiérovou
i venkovní teplotu a vlhkost, spotřebu vody,
plynu, elektrické energie a tyto hodnoty mít
prostřednictvím internetu k dispozici třeba
i na dovolené kdekoliv na světě. Posledním
krokem, aby se digitální dům stal bez výhrady vaším sluhou, je možnost spravovat
všechny jeho funkce vzdáleně. „Sluhu“ jsem
použil záměrně. Dnešní inteligentní dům
opravdu sluhou je - má přesně definováno
co a kdy má dělat. Vždyť takové chování
od něj očekáváme.
Měření je základ ekologie
Obr. 4 Rychlé řídící
systémy nemusí být
vůbec veliké – nová
řada PLC FP7
56 | duben 2014
Nedílnou součástí je management energií
– a tím nemyslím jen energii elektrickou.
Stejně jako u elektriky dochází ke strmému
růstu cen také u plynu, vody a u stlačeného
vzduchu to platí dvojnásob. Každou pro nás
důležitou energii můžeme měřit vhodnými
měřidly nejen na vstupu, ale optimálně zvolenými čidly mohou být osazeny i jednotlivé
dílčí větve. Studie ukazují, že dobře zautomatizované systémy šetří energie, ale již
samotný fakt on-line měření s možností tyto
hodnoty sledovat, působí z ekonomického
hlediska pozitivně na chování lidí.
Prostřednictvím Eco Power Metrů můžeme sledovat nejen spotřebu jednofázových či třífázových spotřebičů, ale zároveň
můžeme na jejich pulzní vstupy přivést
signál z konkrétního čidla příslušné měřené energie. O tyto naměřené hodnoty
se již postará bezpečný přenos dat. Jednotlivé měřící body lze připojit k řídícímu systému přes RS485, prostřednictvím
ethernetu nebo bezdrátově. Hodnoty
z nepřipojených měřících míst přenášíme
prostřednictvím SD karty a společně pak
data analyzujeme, aby mohla být zahájena
nezbytná opatření pro zvýšení energetické
účinnosti. Neustálé sledování a optimalizace jsou základním kamenem pro moderní
a efektivní hospodaření s energií.
Celý systém je zastřešen monitorovacím
softwarem KW Watcher, který dokáže naměřené údaje přehledně zobrazovat, porovnávat či exportovat. K datům lze přistupovat
lokálně nebo vzdáleně prostřednictvím FTP.
Operátor tak může naměřené hodnoty sledovat z libovolného místa, určit si množiny
filtrů pro pravidelná hlášení a ty obratem
používat pro další zpracování naměřených
údajů.
Neustálý dohled je základem pro optimalizaci spotřeby a moderní a efektivní hospodaření s energií. Přestože spotřeba elektrické energie tvoří ve výrobních závodech
většinou jen jednotky procent výrobních
nákladů, jde o obrovské peníze. Nasazením
centrální evidence se dostává pod kontrolu spotřeba elektrické energie, ale systém
je možné využít i k evidenci optimálního
využití strojového parku včetně sledování
odstávek výroby z důvodu údržby.
ElektroPrůmysl.cz
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Měření až do 65535 A
To, že Eco Power Metry nepatří jen do oblasti automatizace budov, ale nachází uplatnění ve velkých průmyslových provozech
hovoří jejich základní parametry. Inteligentní elektroměry jsou k dispozici v několika
typových řadách a každá z nich má své
specifické parametry. KW2M má možnost
rozšiřovat základní jednotku o moduly. Více
měřicích bodů sdílí displej i komunikační
obvody a tím se šetří pořizovací náklady
i místo v rozvaděči. Další řadou je KW9M,
která má přesnost 0,2 %, umožňuje měřit
elektrickou energii nejen spotřebovanou,
ale i vyrobenou a k měření lze použít libovolné měřicí transformátory typu x/5 nebo
x/1 A. Mezi dalšími řadami je vhodné zmínit
ještě KW1M s možností ukládat naměřená
data na SD kartu. Širokou škálou produktů
lze měřit jedno i třífázovou spotřebu až do
65535 A.
Vhodně postavená topologie sítě nám
do budoucna zajistí nejen on-line sledování průběhů, ale zároveň umožní data měnit
či dokonce jednotlivé připojené body programovat. Pokud budu chtít sledovat více
objektů je jednou z variant možnost využít
GPRS manažera a naprosto autonomně,
bez potřeby jakýchkoliv drátů, kontrolovat
data ze sledovaných objektů. Veškerá komunikace, pokud je to potřeba, probíhá přes
VPN čímž je zajištěna naprostá diskrétnost
a zároveň je řízení chráněno před napadením
zvenčí.
Data vždy na dvou místech
Komunikačním srdcem je FP Web Server,
který průběžně poskytuje data – sledovat je můžete na svých chytrých telefonech, tabletech či ve SCADA systému
běžícím např. na PC v kanceláři. Každý
datový balíček má časové razítko a tak
při výpadku cílového systému nedojde
k žádné ztrátě. Všechna nedoručená
data uchovává Web Sever lokálně a při
obnovení spojení data přenese a bezpečně zkontroluje.
ElektroPrůmysl.cz
V moderních budovách a provozech je
rozumné se vyvarovat klasických vypínačů
a nasadit systém dotykových panelů, které
vám nejen dovolí příkaz zadat, ale zároveň
vám poskytnou aktuální zpětnou vazbu
(teplota, tlak, průtok) a to samozřejmě jako
aktuální hodnotu či graf vývoje. Další výhodou je úspora místa. Při použití klasických vypínačů bude mít každý vypínač vždy pevně
definovanou funkci. Tak tomu ovšem není
s dotykovým panelem. Tam se můžete např.
volbou „Garáž“ dostat do podmenu, které
vám umožní v garáži rozsvítit, zatopit, otevřít
vrata nebo dokonce bránu na hranici pozemku. O tyto úkony se samozřejmě už postarají
vhodně zvolené servopohony, o jejichž přesnosti se nedá pochybovat (Dvaceti bitové
ovládání - 1,04 milionů impulsů na jednu
otáčku). Jak si však poradit pokud potřebujete osadit dotykový panel do exterieru? Žádný
problém. Zvolíte GT32E určený pro venkovní
použití s krytím IP67 a teplotou použití -20°C
to +60 °C.
Praxe ukazuje, že přínosem je pouze dobrá automatizace budov či průmyslových
objektů s optimální komunikací a zpětnou
vazbou jednotlivých systémů. PEW přináší
komplexní rodinu automatizační techniky, která díky své kompatibilitě poskytne
opravdový komfort do vašeho řízení.
Více informací naleznete na:
www.panasonic-electric-works.cz
Obr. 5 Komunikační
souhra řídících a
ovládaných systémů
je nutnost
duben 2014 | 57
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Operátorské panely v přímém
spojení s chytrými telefony i tablety!
Významný trend v systémech HMI a SCADA představují mobilní aplikace. Nedávná
studie společnosti Gartner, která se průzkumu trhu průmyslové automatizace
dlouhodobě věnuje, předpovídá, že asi polovina světových společností zavede do roku
2017 firemní politiku označovanou jako BYOD (tzv. přines si své vlastní zařízení).
Michal Křena
[email protected]
Obr. 1 Pro přístup
k podnikovým
systémům se budou
stále častěji používat
chytré mobilní
telefony a tablety.
Tento krok jim totiž při současném snížení
nákladů slibuje i zajištění větší mobility.
Důsledek je zřejmý: od zaměstnanců se
bude očekávat, že pro přístup k podnikovým systémům použijí své vlastní chytré telefony a tablety. Schneider Electric
vychází zmiňovanému trendu vstříc a již
dnes nabízí velmi zajímavé řešení: Vijeo
Design´Air.
Vijeo Design´Air
a Vijeo Design´Air Plus
Aplikace Vijeo Design´Air je součástí softwarových produktů pro HMI Magelis. Slouží
58 | duben 2014
pro tablety a telefony s operačním systémem
Android (min. 2.3.3) nebo iOS (min. 6.0).
K operátorským panelům Magelis (vybaveným rozhraním ethernet) se mobilní
terminály, tj. tablety nebo chytré telefony,
připojují prostřednictvím bezdrátové sítě v
režimu klient-server. Mezi panelem (server)
a tabletem (klient) lze zvolit komunikaci
typu WiFi, 3G, 4G nebo LTE.
V inženýrském nástroji Vijeo Designer si
může uživatel pro zvolený terminál nastavit automatické připojení. Externí mobilní
zařízení následně automaticky detekuje
cílový panel a naváže komunikaci. Přístup
lze omezit konkrétním nastavením přístupových práv a/nebo zadáním uživatelského jména a hesla. Obsluha může prostřednictvím tabletu (resp. chytrého telefonu)
svěřenou technologii „pouze“ sledovat
nebo ji plnohodnotně řídit s veškerým
komfortem, který tato zařízení poskytují.
Nad rámec běžného projektu pro Magelis – tedy snímků, zobrazení poruchových
hlášení a trendů – dokáže Vijeo Designer
vytvořit speciální stránky s rozlišením
vhodným právě pro tablety nebo chytré telefony. Příkladem může být souhrn
aktuálních provozních dat, nebo klíčových
parametrů výroby (KPI). Výše uvedených
výhod tak využívají především pracovníci
údržby nebo manažeři.
ElektroPrůmysl.cz
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Varianta softwaru Vijeo Design´Air Plus
obsahuje navíc grafický editor pro tvorbu
a editaci provozních snímků na míru konkrétnímu typu mobilního zařízení.
Vijeo Design´Air a Vijeo Design´Air Plus
podporují operátorské panely Magelis
GTO, Magelis XBTGT/GK/GC/GH, Magelis
HMI STU a iPC Magelis GTW.
Stáhněte si
Vijeo Design´Air a Vijeo Design´Air Plus
si lze stáhnout prostřednictvím webového portálu Google Play nebo App Store
s iTunes.
K vyzkoušení jsou k dispozici tyto testovací
licence:
Vijeo Design‘Air (Plus)
TRIAL/FREE
Více informací o Vijeo Design´Air naleznete
v připojeném DOKUMENTU.
Schneider Electric
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333
E-mail: [email protected]
www.schneider-electric.cz
Obr. 2 Vijeo Designer
dokáže vytvořit
speciální stránky
s rozlišením vhodným
právě pro tablety
nebo chytré telefony.
Video: výhody Vijeo
Design´Air v praxi.
Plná verze pro otestování funkčnosti s terminálem, omezení je pouze časový limit 2
minuty.
Vijeo Design‘Air (Plus)
DEMO
Nevyžaduje jakékoliv zařízení i připojení.
Vše je kompletně simulováno.
Máte profil na Facebooku?
Staňte se fanoušky časopisu ElektroPrůmysl.cz a sledujte nové články
s možností jejich komentování.
Nově od dubna pravidelně uveřejňujeme fotografie elektrotechnických
kuriozit.
www.facebook.com/Elektroprumysl.cz
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 59
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Dálkové monitorování a řízení
průmyslových technologií
Díky celosvětové dostupnosti mobilních sítí se vzdálená komunikace stále více
prosazuje i v oblasti průmyslových aplikací. Napomáhá tomu nejen dobré pokrytí
a vysoká dostupnost, ale i fakt, že zpoplatnění se účtuje na základě přenesených dat
a nikoliv za dobu připojení. S příchodem sítí třetí generace UMTS se výrazně zlepšila
i přenosová rychlost, v budoucnosti se navíc můžeme dočkat dalšího zrychlení díky
modulům podporujících i LTE sítě.
Ing. Vladimír Ševčík
Siemens, s.r.o.
Připojení přes Internet a zejména pak přes
sítě mobilních operátorů přináší však určitá
omezení a rizika. Na druhou stranu široké
pokrytí sítěmi mobilních operátorů přináší
i značné výhody a úsporu nákladů ve srovnání s údržbou vlastního rozsáhlého komunikačního systému.
Průmyslové zabezpečení sítě
Obr. 1 Dálkové
monitorování
a řízení průmyslových
technologií
od společnosti Siemens
www.youtube.com/
watch?v=W8yY1tSxmTU
60 | duben 2014
Dálkový monitoring a řízení vzdálených
systémů (RTU - Remote Terminal Unit)
přes sítě mobilních operátorů je požadován zejména v oblastech průmyslu, které
jsou charakteristické velkými vzdálenostmi mezi jednotlivými ovládanými nebo
monitorovanými místy. Například pro hospodářství s čistou i odpadní vodou, pro
nejrůznější produktovody nebo v oblasti
distribuce tepla a plynu nebo v energetice
není z ekonomického pohledu obvykle přípustné budovat vlastní ethernetovou infrastrukturu a je tedy velmi výhodné využít již
existující veřejné sítě mobilních operátorů.
Hlavním rizikem připojení přes Internet je
bezpečnost. Proto je nutné myslet na požadavky průmyslového zabezpečení sítí i aplikací. Více informací lze nalézt na stránkách
www.siemens.com/industrialsecurity. Z hlediska připojení vždy musí jít o zabezpečené a šifrované připojení typu VPN (Virtual
Private Network), které zajistí bezpečnost
a pravost dat. Obecné připojení přes Internet sebou vždy nese riziko, které jednoduše
nelze ignorovat.
Virtual Private Network
připojení
Siemens pro tyto účely zákazníkům nabízí
kvalitní průmyslové modemy a routery Scalance M pro sítě mobilních operátorů a nově
také pro připojení přes DSL sítě. V kombinaci se security moduly Scalance S lze takto
realizovat velmi rozsáhlé sítě založené
na zabezpečeném přístupu pomocí VPN.
Kromě vlastních síťových komponent
Scalance jsou security funkce dostupné
ElektroPrůmysl.cz
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
také na nových bezpečnostních komunikačních procesorech pro řídicí systémy
Simatic S7-1200/1500 a S7-300/400 umožňující použít zabezpečení formou firewallu a VPN vedle své běžné komunikační
funkce.
Vzdálená správa přes Internet
Tyto komponenty lze s výhodou použít
také pro obecný vzdálený přístup například
pro vzdálenou diagnostiku, programování
a preventivní údržbu. Pro účastníky se speciálním servisním kontraktem lze koncové
body sítě VPN routeru Scalance M navíc vybavit hardwarovým klíčem – KEY-PLUGem,
který v modulu otevře možnosti použití
vysoce výkonné platformy vzdálené správy
a preventivní diagnostiky – tzv. Siemens
Remote Service Platform.
Vzdálené monitorování a řízení
Vzdálené monitorování a řízení aplikace
má však svá specifika zejména s ohledem
na nutnost zajistit například bufferování
dat v případě výpadku komunikační sítě
nebo nutnost použití kanálů s nízkou datovou propustností (GPRS, seriová linka)
a podobně.
Například i pro nejmenší řídicí systém
Simatic S7-1200 lze pomocí GPRS CP1242-7
nabídnout systém řízení na bázi GPRS přenosů do centrální SCADA stanice vybavené
softwarem TeleConrol Server Basic (detail
– viz. Elektrotrh.cz – 4/2013), a to včetně
možnosti posílání varovných a řídicích
krátkých textových SMS zpráv obsluze.
Vzhledem k velké oblibě těchto malých
RTU byla nabídka nově doplněna o komunikační procesory, které umožňují použití
Obr. 2 Systém TeleControl Server Basic
pro mobilní sítě
i pevné linky.
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 61
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Obr. 3 TeleControl Basic
nabízí optimalizované
řešení pro jednoduché
aplikace
62 | duben 2014
standardizovaných protokolů pro distribuované sítě a vzdálené řízení jako je DNP3
a IEC 60870-5-104. Tyto protokoly jsou používány zejména v energetice, teplárenství
a vodohospodářství. Mezi RTU a centrálním dohledovým systémem pak může
probíhat jak cyklická, tak i událostmi řízená
komunikace podle požadavků aplikace.
Nové komunikační procesory lze jednoduše připojit pomocí ethernetové sítě
(Scalance X, W) nebo do sítí mobilních operátoru se Scalance M874 a nově také do sítí
poskytovatelů Internetu pomocí modemů
a routerů Scalance M812/M816.
Pro sofistikovanější zadání lze místo malých PLC S7-1200 použít RTU na bázi řídicích automatů Simatic S7-300 a S7-400
vybavených telecontrol komunikačními
procesory TIM (TeleControl Interface Module). To umožní použít jak standardní protokoly (DNP, IEC 60870), tak i léty vysoce
prověřený Siemens protokol ST7. Protokol
ST7 umožní použít různé komunikační cesty
a systémy redundance tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost komunikace při
vzdáleném řízení. Pro přenos dat do vizualizačních SCADA systémů slouží OPC server
Sinaut ST7sc resp. Sinaut ST7cc v přípa-
dě, že je použit software SCADA Siemens
WinCC. Pro WinCC a DCS systém PCS7 je
navíc k dispozici doplněk WinCC/PCS7
TeleControl Professional, který umožní pracovat zároveň se standardizovanými i proprietárním protokolem ST7.
Závěr
Siemens řešení TeleControl Basic a Professional umožňuje vzdálené řízení, sběr dat
a monitoring distribuovaných RTU systémů umístěných prakticky kdekoliv. Modulární koncept automatu Simatic S7 umožňuje doplnit vhodné komunikační rozhraní
za rozumnou cenu. Navíc díky využití
komponent řady Scalance lze použít průmyslové síťové komponenty pro privátní
i veřejné sítě. Celé řešení tak lze realizovat
s hardwarovými a softwarovými komponentami jediného dodavatele – přesně
podle konceptu TIA (Totally Intagrated
Automation) společnosti Siemens.
Více informací naleznete na:
www.siemens.cz/telecontrol
nebo nás kontaktujte na:
[email protected]
ElektroPrůmysl.cz
Internetový velkoobchod
s elektromateriálem
EuroVolt
www.eurovolt.cz
www.eurovolt.sk
Istota bezpečia...
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
Nová komunikační brána
umožňuje integrovat SmartWire-DT
do automatizačních systémů se
sběrnicí Powerlink
Eaton Elektrotechnika s.r.o. uvádí novou komunikační bránu, která umožňuje
konstruktérům strojních zařízení a systémů integrovat technologii SmartWire-DT
do automatizačních systémů se sběrnicí Powerlink. SmartWire-DT nyní komunikuje
přes Ethernet Powerlink, a to i v rámci náročných automatizačních úloh v reálném
čase. Jednotlivé součásti rozváděče elektrické energie lze nyní instalovat s větší
transparentností datových přenosů. Projektování, konfiguraci a přejímky sítě
SmartWire-DT usnadňuje Eaton software SWD Assist.
který je určen i pro náročné automatizační
úlohy v reálném čase.
Zjednodušení konfigurace,
přejímky i údržby
Konstruktérům zařízení a systémů nová komunikační brána zjednoduší projektování,
konfiguraci, přejímky a údržbu. Jednotlivé vnitřní součásti rozváděče elektrické
energie, od ovládacích prvků, stykačů a
motorových jističů, softstartérů DS7 až po
elektronické motorové jističe, frekvenční
měniče PowerXL a jističe řady NZM lze nyní
instalovat s větší transparentností datových
přenosů.
64 | duben 2014
Nově podpora protokolu
Powerlink
Přenos až 1000 bytů
až z 99 SmartWire-DT stanic
Nová komunikační brána s názvem EU5CSWD-POWERLINK podporuje nejen protokoly sběrnic Profibus-DP, CANopen, Modbus-TCP, Ethernet-IP a Profinet, ale nově
také komunikuje s protokolem Powerlink,
Komunikační brána SmartWire-DT přenáší
data z různých stanic do řadiče po sběrnici Powerlink. V cyklickém režimu může
přenášet 1000 bytů vstupních a výstupních dat až z 99 stanic. Komunikační brána
ElektroPrůmysl.cz
AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE
rovněž umožňuje komunikaci, která není
cyklická.
Integrovaný rozbočovač
i přídavné USB rozhraní
Kromě integrovaného rozbočovače s rychlostí 100 Mbps určeného pro sběrnicovou
komunikaci Powerlink je k dispozici přídavné rozhraní USB pro diagnostické účely. To dovoluje uživateli testovat nezávisle
každou stanici na SmartWire-DT síti, a to
i v případě, že řadič není připojen.
stanici v systému. Funkce exportu umožňuje jednoduše vytvořit soubor typu XXD,
obsahující veškeré vstupně/výstupní informace (I/O) používaných SmartWire-DT
stanic. Údaje ze souboru lze poté přímo
importovat do PLC konfigurátoru cílového
systému Powerlink.
Díky homologacím CE, UL a CSA lze zařízení
SmartWire-DT využít celosvětově.
Software SWD Assist
Pro účely projektování, konfigurace a přejímek sítě SmartWire-DT nabízí Eaton software SWD Assist. V konfiguračním nástroji
si provozovatel snadno vybere kteroukoli
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
Tel.: +420 267 990 411
E-mail: [email protected]
www.eatonelektrotechnika.cz
Programovatelný logický automat
Programovatelný logický automat neboli PLC je relativně malý průmyslový počítač
používaný pro automatizaci procesů v reálném čase. Pro PLC je charakteristické,
že program se vykonává v tzv. cyklech. V moderním pojetí je výraz PLC nahrazován
výrazem PAC (Programmable Automation Controller).
PLC automaty jsou odlišné od běžných počítačů nejen tím, že zpracovávají program
cyklicky ale i tím, že jejich periferie jsou
přímo uzpůsobeny pro napojení na technologické procesy. Převážnou část periferií
v tomto případě tvoří digitální vstupy (DI)
a digitální výstupy (DO). Pro další zpracování
signálů a napojení na technologii jsou určeny analogové vstupy (AI) a analogové výstupy (AO) pro zpracování spojitých signálů.
S rozvojem automatizace v průmyslu jsou
používány i další moduly periferních jednotek připojitelných k PLC, které jsou nazývány
funkčními moduly (FM) např. pro polohování, komunikačními procesory (CP) pro sběr
a přenos dat a další specifické moduly podle
výrobce konkrétního systému.
ElektroPrůmysl.cz
Z hlediska konstrukce PLC se tyto dělí
do skupiny „kompaktních“ a „modulárních“
systémů.
» Kompaktní systém je takový systém, který
v jednom modulu obsahuje CPU (Central
Procesor Unit), digitální a analogové vstupy/výstupy a základní podporu komunikace, v některých případech i zdroj. Rozšiřitelnost kompaktních systémů je omezena.
» Modulární systém je systém, kde jsou
jednotlivé komponenty celku rozděleny
do modulů. Celý systém PLC se potom
skládá z modulů: zdroje, CPU, vstupů/
výstupů a funkčních modulů. Modulární systém je možno dále rozšiřovat a to
v nepoměrně větším rozsahu než u kompaktních systémů.
duben 2014 | 65
14
VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA
Firma IN-EL vydala novou příručku
Koncem března 2014 jsme vydali další dílenskou příručku, a to svazek 21 edice
DÍLENSKÁ PŘÍRUČKA Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (druhé – aktualizované
vydání), kterou napsal pan David Klimša.
21:58
Druhé vydání této velmi žádané příručky je
aktualizováno podle druhé edice souboru
ČSN EN 62305 a dalších norem, které od
prvního vydání byly vydány.
Page 1
e
knižnice elektro
David Klimša
edice dílenská příručka
svazek 21
Vnější a vnitřní ochrana
před bleskem
druhé – aktualizované vydání
Objednat
příručku
on-line
www.iisel.com
Internetov˝ InformaËnÌ SystÈm pro Elektrotechniky
iiSEL
®
®
Norma pro realizaci každé části systému ochrany nabízí několik variant. Žádná
z nich není univerzálně platná pro každou
situaci. Tato příručka je průvodcem při návrhu hromosvodu a přepěťových ochran.
Povede vás „za ruku“ přes jednotlivé křižovatky a ukáže vám výhody a nevýhody jednotlivých cest – směrů. Poté, co se rozhodnete, kterým směrem pokračovat, nabídne
vám konkrétní, praktické informace, které
tak nemusíte držet v paměti.
Pro úspěšný návrh hromosvodu a ochran
před přepětím je důležité pochopit logiku
celého systému. Nelze vymyslet žádný uni66 | duben 2014
verzální postup, podle kterého by se dal celý
systém navrhnout. Systém ochrany nebude
nikdy navrhovat počítač, který bychom nakrmili odpověďmi na spoustu otázek. Každý
dobrý systém bude navržen člověkem, který
ví, co je jeho cílem, ví, jak věci fungují, a dokáže si představit, co se při úderu blesku děje.
Příručka je rozdělena na dvě části.
První část pojednává o blesku a dějích
na jeho cestě do země. Dále také o výpočtu
rizika, ale hlavně o vnějším LPS neboli o jímačích, svodech, uzemnění a pospojování.
Vše z norem ČSN EN 62305-1 až 3 ed. 2.
Druhá část se zabývá ČSN EN 62305-4
ed. 2 a doplňuje mnoho praktických informací souvisejících s instalací vnitřního systému, hlavně svodičů přepětí.
Příručka předpokládá, že čtenář má základní znalosti jak teoretické elektrotechniky, tak i příslušných norem. Jejím účelem
totiž není opisovat text norem, ale podat
vysvětlení jejich ustanovení a doplnit je
dalšími informacemi, které autor pokládá
za důležité.
Kniha je určena projektantům, montérům i provozovatelům (včetně revizních
techniků) vnějších i vnitřních ochran před
bleskem. Je též vhodná jako základní literatura pro vzdělávání elektrotechniků
na odborných středních i vysokých školách
i pro přípravu elektrotechniků ke zkouškám
a přezkoušení jejich odborné způsobilosti.
Tato příručka je vydána jak v tištěné, tak
i v elektronické podobě (e-kniha) a je možno ji objednat na http://obchod.in-el.cz.
Cena tištěné příručky je 260,- Kč včetně
DPH 15 %, cena e-knihy je 200,- Kč včetně
DPH 21 %.
ElektroPrůmysl.cz
DUBNOVÉ
SLEVY 2014
Objednejte si roční předplatné internetového
informačního systému pro elektrotechniky
– iiSEL® od firmy IN-EL, spol. s r. o.
se slevou
20 %
Roční předplatné zahrnuje:
- informační servis – odpovědi na odborné dotazy z oboru elektro,
- seznam technických norem důležitých pro projektování, montáž a revize
elektrických zařízení, který je každý měsíc aktualizován
- informace o nových legislativních předpisech týkajících se elektrotechniky
- a řada dalších informačních sekcí pro elektrotechniky
SLEVOVÝ
KUPÓN
Etrh31
Sleva 20 % platí při objednání ročního předplatného informačního systému pro čtenáře časopisu ELEKTROPRŮMYSL.CZ
do 30. dubna 2014 po zadání slevového kupónu Etrh31.
Slevový kupón zadáte po objednání předplatného informačního systému do políčka pod Názvem produktu a stisknete tlačítko
„Přepočítat“.
Další podrobnosti a informace zde.
Objednat roční předplatné informačního systému zde.
DISKUSNÍ FÓRUM
Dotazy a odpovědi z diskusního
fóra serveru www.in-el.cz
Pravidelné revize
fotovoltaických systémů
Prosím o sdělení, kde se musí dělat pravidelné revize fotovoltaických elektráren. Servisní firmy tvrdí, že je nutné pravidelně revidovat i fotovoltaiku na rodinných domcích.
ODPOVĚĎ: Pro zkoušky při uvádění do provozu a pro kontroly fotovoltaických systémů spojených s elektrorozvodnou sítí platí
ČSN EN 62446:2010. (Protože tato norma
nebyla oficiálně vydána v češtině, je její
informativní překlad uveden na stránkách
www.in-el.cz/?t=201&p=103219.) V této normě jsou v kapitole 5 uvedeny požadavky
na revize. Podle čl. 5.5.1 této normy musí být
po dokončení revizních úkonů vypracována
zpráva o revizi. Ta musí kromě jiného obsahovat i doporučenou lhůtu do příští revize.
Uvedená norma lhůtu pravidelné revize tedy
taxativně nestanoví. Nicméně podle energetického zákona (zákona č. 458/2000 Sb.,
§ 28 odst.2 bod d) má zákazník povinnost
udržovat svá odběrná elektrická zařízení
ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám. Je tedy
na zodpovědnosti zákazníka, který provozuje malou fotovoltaickou elektrárnu na
svém rodinném domku, aby tuto elektrárnu
na svém objektu, který je odběrným místem, nechal pravidelně (ve lhůtách doporučených revizním technikem) revidovat.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Definice stroje – strojního
zařízení
Prosím Vás, mohli byste mi upřesnit podle
čeho (normy, vyhlášky, zákony) se dá určovat, co je stroj a co není? Dá se sahara zařadit do skupiny strojů a taky třeba čerpadlo
68 | duben 2014
nebo ventilátor? Potřeboval bych to vědět
– byli byste tak hodní a mohli mi poradit?
ODPOVĚĎ: Spíše než o stroji je vhodné
v současné době hovořit o strojním zařízení. Podle § 2, odst. a) nařízení vlády
č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích
na strojní zařízení, se strojním zařízením
rozumí soubor, který je vybaven nebo má
být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou
nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo
součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem stanoveného použití. (Další doplňující definice
v tomto odstavci uvedeného paragrafu
neuvádíme, protože pouze modifikují uvedenou základní definici.)
Možná trochu srozumitelnější je definice
uvedená v čl. 3.1 ČSN EN ISO 12100:2011
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné
zásady pro konstrukci - Posouzení rizika
a snižování rizika:
Strojní zařízení (stroj) – montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů,
z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušným pohonným systémem, vzájemně
spojeným za účelem specificky přesně stanoveného použití.
Další podrobnější informace – znázornění stroje – viz uvedenou normu.
Jistě by se našla řada dalších definic, ale
výše uvedené definice se uplatňují z hlediska
navazujících předpisů a technických norem.
Další orientaci z hlediska toho, co se rozumí strojem, můžete získat např. z přílohy
C ČSN EN 60204-1 ed. 2. Podle ní mezi stroje patří kompresory i stroje pro vytápění
a ventilaci.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
ElektroPrůmysl.cz
DISKUSNÍ FÓRUM
Na co dát pozor při výrobě
rozváděčů
Rád bych Vás požádal o informaci, co vše
bychom neměli opomenout, při zahájení
výroby rozváděčů nn (vn).
ODPOVĚĎ: Při výrobě rozváděčů, ať již
nn nebo vn, je nutno respektovat příslušné předpisy. Těmi jsou obecně zákon
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a dále pak pro rozváděče nn zákon
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky.
Na zákon č. 22/1997 Sb. navazují z hlediska výroby rozváděčů další předpisy, kterými jsou zejména:
- nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na elektrická
zařízení nízkého napětí a
- nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska
jejich elektromagnetické kompatibility.
To, že požadavky uvedených předpisů
jsou splněny, je zajištěno tehdy, jestliže
jsou splněny požadavky příslušných har-
monizovaných technických norem. Těmi
jsou pro rozváděče nn technické normy
souboru ČSN EN 61439 Rozváděče nízkého
napětí (do 22. 9. 2014 spolu s tímto souborem platí sice ještě i starší soubor norem pro rozváděče nn, kterým je soubor
ČSN EN 60439, ale s tím se uvažuje jenom
pro doběh dříve probíhající výroby).
Rozváděč zejména musí splňovat
charakteristiky uvedené v kapitole 5
normy ČSN EN 61439-1 ed. 2, být řádně
označen, musí mít řádnou dokumentaci (viz kapitola 6 uvedené normy)
a musí splňovat požadavky na provozní
podmínky podle vnějších vlivů a podle
druhů provozu, pro které je určen (viz
kapitola 7 uvedené normy). Konstrukce rozváděče musí odpovídat kapitole
8, po elektrické stránce musí rozváděč
splňovat požadavky kapitoly 9 normy.
Návrh rozváděče musí být ověřen podle kapitoly 10 (provedením typových
zkoušek). Jednotlivé rozváděče se pak
ověřují kusovým ověřováním (kusovými
zkouškami), aby se odhalily ještě závady
v materiálech a provedení.
Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz.
Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž.
Nový obchod s tištěnou literaturou, e-knihami
a informačním systémem ZDE.
IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9 – Vinoř
Tel.: 283 092 312 až 314, E-mail: [email protected], www.in-el.cz
ElektroPrůmysl.cz
duben 2014 | 69
DISKUSNÍ FÓRUM
Důležité je ověření shody rozváděčů (jež
je popsáno v zákoně č. 22/1997 Sb. a v navazujících nařízeních vlády) a vydání prohlášení o shodě pro každý typ rozváděče.
Obdobně rozváděče vn (pokud výrobce
nezvolí jinou cestu prokazování bezpečnosti rozváděčů) musí odpovídat příslušným
technickým normám. Takovými normami
jsou zejména ČSN EN 62271-200 ed. 2,
ČSN EN 62271-203 ed. 2, ČSN EN 62271-205.
Podle provedení a podle potřeby je pak třeba respektovat ustanovení dalších norem,
např. ČSN EN 50187, ČSN CLC/TS 62271-304
apod.
U rozváděčů vn musí být splněny požadavky zákona č. 102/2001 Sb., to znamená,
že pro ně musí být vypracována příslušná
dokumentace. Pro rozváděče vn neexistuje odpovídající evropská směrnice a v důsledku toho ani odpovídající nařízení vlády
platné v ČR.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Vnější vlivy a nebezpečí úrazu
elektrickým proudem
Chtěl bych se zeptat, proč je na straně 19
TNI 33 2000-5-51 v tabulce Nebezpečný
prostor uveden vliv BA4 – poučená osoba,
a naopak na straně 18 je v tabulce prostory
normální uveden vliv BA1.
Neměl by být naopak mezi normálními
uveden BA4 a naopak v tabulce Nebezpečný prostor BA1, BA2, BA3?
ODPOVĚĎ: Vnější vliv BA4 (poučené osoby) je tabulkou 7 TNI 33 2000-5-51 uveden
mezi prostory nebezpečnými, protože
s poučenými osobami se uvažuje, že budou vykonávat činnost v elektrotechnických pracovních prostorech, tedy prostorech nebezpečných. Samozřejmě se osoby
poučené budou pohybovat a budou pracovat i v prostorech, kde není nutná kvalifikace osob poučených, ale tam budou
běžně pracovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace, tzn. laici. V těchto prostorech
se nepředpokládá ohrožení úrazem elek70 | duben 2014
trickým proudem. Proto také v tabulce 6 TNI
33 2000-5-51, která uvádí prostory normální, jsou mezi těmito prostory uvedeny i prostory BA1 (nepoučené osoby, laici). Přitom
pod tab. 6 TNI 33 2000-5-51 je k uvedenému
vlivu BA1 doplněna poznámka 7, která podmiňuje zařazení tohoto vlivu mezi prostory
normální (tj. bez nebezpečí úrazu elektrickým proudem) dozorem nebo dohledem
osob BA4 (poučených) nebo BA5 (znalých).
To znamená, že prostor, který je určen pro
pobyt a činnosti laiků, je bez rizika úrazu
elektrickým proudem (nebo je toto riziko
sníženo na minimum) pouze za předpokladu, že jsou v něm elektrická zařízení řádně
udržována, kontrolována a revidována.
Samozřejmě názorů na zařazení jednotlivých vnějších vlivů pod prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
může být řada, nicméně jejich zařazení
uvedené v TNI bylo řádně projednáno
a tabulky v ní jsou výsledkem řady diskusí
a názorů, takže nepředpokládáme jejich
úpravu. V každém případě je nutné vyhodnotit rizika podle místních podmínek
a podle tohoto vyhodnocení určit odpovídající opatření na ochranu před úrazem
elektrickým proudem.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
Sdružené obvody
Mám dva jednofázové přímotopné panely
o výkonu 2,5 kW, které jsou napájeny z krabice. Do této krabice je přivedené třífázové
napětí, z ní jsou napájeny samostatně jednofázově dva přímotopné panely.
Jištěný třífázový okruh přivedený do této
krabice se skládá z jednotlivých jednofázových jističů a v rozváděči je tento okruh popsán SDRUŽENÝ OBVOD.
Je to možné? (Použil jsem čl. 5.4.1
ČSN 33 2130 ed. 2 a doufám, že čl. 521.8.2
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 pro tento případ
neplatí). Prosím o Váš názor.
ODPOVĚĎ: Takzvané sdružené obvody se
v silové elektrotechnice uplatňují již dlouElektroPrůmysl.cz
DISKUSNÍ FÓRUM
hou dobu (zmínka o nich je již v Elektrotechnických předpisech ČSN, a to v normě
ČSN 34 1050:1971). V současné době pro
ně platí ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Podle jejího článku 521.8.2 platí:
„Použití společného nulového vodiče
pro více hlavních obvodů se nedovoluje.
Nicméně jednofázové střídavé koncové
obvody mohou být tvořeny jedním vodičem vedení a nulovým vodičem jednoho
vícefázového střídavého obvodu pouze
s jedním nulovým vodičem za předpokladu, že uspořádání obvodů je zřejmé. Tento
vícefázový obvod musí být odpojitelný pomocí odpojovacího přístroje, který odpojí
všechny pracovní vodiče.“
K tomu jsou v příloze NA k této normě
v čl. NA.2.3.3 uvedeny další podrobnosti:
„Dva nebo tři jednofázové obvody stejného charakteru (např. 2 nebo 3 světelné
obvody) s krajními vodiči rozdílných fází
lze sloučit do sdružených obvodů se společným nulovým N a ochranným PE nebo
jen s PEN vodičem za těchto podmínek:
a) nulový, ochranný a PEN vodič se dimenzuje jako fázový nebo krajní vodič,
b) spotřebiče mají být připojeny tak, aby
jednotlivé fáze sdruženého obvodu byly
stejně zatíženy,
c) pojistky nebo jističe vedení musí být
v rozváděči seskupeny do trojic, které
patří témuž sdruženému obvodu, přičemž je nutno, aby v rozváděči byly
jednotlivé obvody (pojistky, jističe)
označeny trvanlivým a čitelným štítkem,
na kterém kromě označení jednofázového obvodu je nutno uvést označení
sdruženého obvodu,
d) všechny vodiče sdruženého obvodu až
k rozbočení na jednofázové odbočky
musí být ve společném vícežilovém vo-
Pracujte efektivněji!
ElektroPrůmysl.cz
diči nebo kabelu, jsou-li z jednožilových
vodičů, musí být tyto vodiče ve společném obložení (trubce, dutině apod.),
e) do sdruženého obvodu musí být vřazen přístroj (spínač, jistič, stykač apod.),
jímž lze vázaně vypnout všechny fázové
(krajní) vodiče sdruženého obvodu a teprve za tímto přístrojem je pak možno
vypínat jednotlivé fáze,
f ) odbočování u jednotlivých fází sdruženého obvodu lze provést v jedné rozvodné krabici.“
I když se s uvedeným řešením uvažuje
např. u světelných instalací (viz čl. 559.5.5
ČSN 33 2000-5-559 ed. 2), nepovažuje se
u některých obvodů (např. jednofázových
zásuvkových) z důvodu vzájemného ovlivňování z hlediska poruch apod. za příliš
šťastné. To je ostatně vyjádřeno i v čl. 5.4.1
ČSN 33 2130 ed. 2. S ohledem na tento článek (který uvádí, že pro pevně připojené
jednofázové spotřebiče o příkonu 2 000 VA
a více se zřizují samostatně jištěné obvody)
je použití sdružených obvodů pro spotřebiče vyšších výkonů než 2 kW v objektech
bytové a občanské výstavby (viz rozsah
platnosti ČSN 33 2130 ed. 2) prakticky vyloučeno. Pro obvody nižších výkonů a pro
jiné oblasti než občanskou výstavbu se
však uplatnění sdružených obvodů podle
čl. 521.8.2 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 nevylučuje. Kromě toho však obvody (i když jsou
stejného charakteru), jak uvádíte, nejsou
ve Vámi uvedeném případě odpojitelné
pomocí odpojovacího přístroje, který odpojí všechny pracovní vodiče (není splněn požadavek na vázané odpojení) tzn.,
že není splněn ani požadavek normy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž
S našimi softwary to bude hračka!
Více jak 40 programů pro elektro obory.
www.elektroprogramy.cz
duben 2014 | 71
ŠETRIACE ZARIADENIE ENERKEEPER
Najefektívnejšie riešenie úspory elektrickej energie
Patentovaná technológia
Šetrič energie ENERKEEPER je skonštruovaný na patentovanej
technológii firmy Enertech, ktorý využíva autotransformátorové
vinutie. Znižuje straty elektrickej energie podľa nepomeru
vysokofrekvenčných vľn a fázových výkyvov vytváraných
záťažou a to regulovaním fáz prostredníctvom
ZIG-ZAG vinutia.
Výhody HYPER ZIG-ZAG technológie
– redukuje HARMONICKÉ KMITY, NESÚMERNÝ
PRÚD a JALOVÝ VÝKON, zvyšuje účinnosť
– znižuje spotrebu elektrickej energie o 5–12 %
– zariadenie Enerkeeper zníži prevádzkové
náklady aj v prípade zmiešaných záťaží
(motory, svetelné a vykurovacie zdroje)
– vhodné pre rôzne záťaže
– jedno zariadenie pokrýva celý elektrický obvod
Vynikajúca ekonomická hospodárnosť
Zariadenie ENERKEEPER je ekonomická voľba, ktorá ušetrí
vaše investície. Inštaluje sa na výstup transformátora alebo
ističa a vyrába sa do výkonu až 2 500 kVA.
Účinnosti
Jeho účinnosť je obzvlášť vysoká pri viacnásobnom
(zloženom) zaťažení. Pri priemyselnim využití
je možné dosiahnuť 5 až 12 % úsporu
elektrickej energie.
A
RTNER
A
P
E
M
IKU
HLADÁ
EPUBL
R
Ú
K
S
PRE ČE
ELEKTRO-MORVAY s.r.o.
partner OK. Power Europe
Coburgova 8, 917 02 Trnava
tel.: +421 33 5536 600
fax: +421 33 5340 908
mob.: +421 905 352 997
[email protected]
[email protected]
www.elektromorvay.sk
www.okpower.sk
KURIOZITY
Symbióza techniky
s přírodou.
Foto: redakce časopisu
Zapojení světla
s vynecháním
ochranného vodiče.
Foto: redakce časopisu
Elektroměrové místo ve městě Las Galeras.
Foto: redakce časopisu
Vnitřek světla
umístěného na chodbě
hotelu.
Foto: redakce časopisu
Máte zajímavé fotografie z elektrotechnického
oboru? Zašlete nám je spolu s krátkým
komentářem a Vaší adresou.
V případě zveřejnění obdržíte od redakce
relaxační žárovku. Fotky zasílejte na e-mail:
[email protected]
74 | duben 2014
Telefonní budka v „džungli“ se satelitním
připojením.
Foto: redakce časopisu
ElektroPrůmysl.cz
RELAX
H
C
Á
K
N
I
L
B
U
B
V
Kupte vybrané výrobky a získejte 5 000Kč poukaz
na wellness pobyt dle vlastního výběru.
Majitelé eplus karty obdrží navíc eXtra body.
+1 bod
ovládače
Harmony
+1 bod
+1 bod
paticová relé
Zelio Relay
RSL/RSB/RXM
časová relé
Zelio Time
RE17/RE7
+1 bod
+1 bod
polohové spínače
napájecí
OsiSense
zdroje
XCKN/XCKD/XCKP Phaseo ABL
1. Nakupte výše zmíněné výrobky v minimální hodnotě 5 000 Kč v ceníkových cenách společnosti Schneider Electric CZ, s. r. o.
2. Do formuláře na www.schneider-electric.cz vložte kopii (scan) dodacího listu nebo jiného dokladu o nákupu výrobků.
3. Každé úterý (od 11. 2. do 6. 5. 2014) bude vybrán jeden výherce, který získá poukaz
v hodnotě 5 000 Kč na relaxační pobyt dle vlastního výběru z aktuální nabídky na www.spa.cz.
• Akce probíhá od 1. 2. do 30. 4. 2014 u vybraných partnerských velkoobchodů.
• Podrobnosti o dárcích a pravidlech věrnostního programu eplus
věrnostní program
můžete získat na www.eplus.schneider-electric.cz.
• Info o výrobcích získáte na www.schneider-electric.cz nebo na lince Zákaznického centra 382 766 333.
• eXtra body i běžné body eplus jsou připisovány dle Všeobecných podmínek a pravidel Věrnostního programu eplus.
• Provozovatel eplus si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky akce RELAX v bublinkách! a odečíst zákazníkovi body eplus,
pokud bylo zákazníkovi poskytnuto jiné zvýhodnění.
eplus
+1 bod
nástěnné
rozvodnice
Spacial S3D
PARTNEŘI ČASOPISU
53
ARKYS, s.r.o.
Podstránská 1094/1, 627 00 Brno
www.arkys.cz
31
KBH Energy, s.r.o.
Na Spravedlnosti 1533, 53002 Pardubice
www.kbh.cz
52
Balluff CZ, s.r.o.
Pelušková 1400, 198 00 Praha-Kyje
www.snimace.cz
19, 45, 71
Klimša David
Hlavní třída 1063/3, 708 00 Ostrava
www.elektroprogramy.cz
2. str.
obálky,
12, 13, 14
E.ON Česká republika, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
37001 České Budějovice 7
www.eon.cz
36, 37
KoCoS Technology
Central Eastern Europe GmbH
Sonnleithnergasse 53, A-1100 Wien
www.kocos.com
9, 50, 51,
64, 65
Eaton Elektrotechnika, s.r.o.
Komárovská 2406/57, 193 00 Praha
www.eatonelektrotechnika.cz
34, 35
OBZOR, výrobní družstvo Zlín
Na Slanici 378, 763 02 Zlín-Louky
www.obzor.cz
11, 72
ELEKTRO-MORVAY s.r.o.
Coburgova 8, 917 02 Trnava
www.elektromorvay.sk
32, 33, 54,
55, 56, 57
Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Průmyslová 1, 348 15 Planá
www.panasonic-electric-works.cz
63
EuroVolt s.r.o.
U Sidlište 920, 763 02 Zlín
www.eurovolt.cz
8
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 54/47, 61700 Brno
www.phoenixcontact.cz
4. str.
obálky
EXPO CENTER a.s.
Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín
www.expocenter.sk
58, 59, 75
Schneider Electric CZ, s.r.o.
Thámova 289/13, 186 00 Praha
www.schneider-electric.cz
28, 29, 38,
39, 40, 41
GHV Trading spol. s r. o.
Kounicova 67a, 602 00 Brno, ČR
www.ghvtrading.cz
23, 30, 31,
60, 61, 62
Siemens, s.r.o.
Siemensova 1, 155 00 Praha 13
www.siemens.cz
32, 47
GMC – měřicí technika, s.r.o.
Fügnerova 1a, 678 01 Blansko
www.gmc.cz
48, 49
SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
Hybešova 724/38, 602 00 Brno
www.systemotronic.cz
73
HELUKABEL CZ s.r.o.
Areál dolu MAX, 27306 Libušín/Kladno
www.helukabel.cz
15, 42, 43,
44, 45
Testo, s.r.o.
Jinonická 804/80, 158 00 Praha-Košíře
www.testo.cz
66, 67, 69
N-EL, spol. s r. o.
Lohenická 111/607, 190 17 Praha 9
www.in-el.cz
3. str.
obálky
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1, 647 00 Brno
www.bvv.cz
76 | duben 2014
ElektroPrůmysl.cz
TEMATICKÝ PLÁN
Tematický plán
a plán přehledů produktů na trhu
Multimediální odborný měsíčník ElektroPrůmysl.cz, zaměřený
na průmyslovou automatizaci, elektrotechniku a nové technologie.
ČÍSLO
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
ZAMĚŘENÍ
PŘEHLED PRODUKTŮ
NA TRHU
• Kabely a vodiče
• Svorky a konektory
• Zařízení pro železniční dopravu
• Kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky
Průmyslové
konektory
• Kabely a vodiče
• Svorky a konektory
• Zařízení pro železniční dopravu
• Kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky
RFID
• Stroje, zařízení, nářadí a pracovní pomůcky pro
elektrotechniku
• Hromosvody a materiál pro uzemnění
• Spínací technika
• Elektromechanické prvky a systémy
Časová relé
• Průmyslové roboty a manipulátory
• Průmyslové počítače a programovatelné
automaty
• VN napětí (odpojovače, izolátory, transformátory,
trafostanice)
Průmyslové počítače
• Pohony a výkonová elektronika, hydraulika a
pneumatika
• Převodovky, brzdy, spojky
• Řízení polohy a pohybu, ochrana motorů
• Měniče frekvence
Frekvenční měniče,
Servomotory
• Měřicí a zkušební technika, zkušebnictví a
kalibrace
• Průmyslové topení a chlazení
• Rozváděče a rozváděčová technika
UZÁVĚRKA
VYDÁNÍ
5. 5. 2014
7. 5. 2014
4. 6. 2014
6. 6. 2014
4. 7. 2014
7. 7. 2014
5. 8. 2014
7. 8. 2014
3. 9. 2014
5. 9. 2014
3. 10. 2014
Zkoušečky napětí
6. 10. 2014
Přehledy produktů na trhu (srovnávací tabulky)
Jedná se o produkty vložené do tabulek,
kde jsou vypsané jejich parametry. Každý
měsíc mají pevně stanovené téma. Základní parametry produktů se vyplňují do tabulek, které jsou připravené a zasílané na vyžádání redakcí časopisu.
ElektroPrůmysl.cz
Pod jednotlivými produkty v přehledech
trhu jsou vloženy skryté hypertextové odkazy, pro možnost přechodů čtenáře/zájemce na webové stránky, kde se mohou
dozvědět více informací a stáhnout si případné katalogové listy.
duben 2014 | 77
CENÍK
Ceník reklamy v multimediálním
on-line časopisu ElektroPrůmysl.cz
INZERCE
Časopis
Webový portál
Umístění celoplošné inzerce na obálce
STRANA
1. strana
2. strana
3. strana
4. strana
Virtuální
3D prohlídky
Umístění upoutávky odborného/PR článku
do slideshow v hlavičce webu
CENA
15.000 Kč
10 000 Kč
400 €
8 000 Kč
320 €
9 000 Kč
360 €
ZOBRAZENÍ
DOBA
střídavě 1:5
střídavě 1:4
střídavě 1:3
2 týdny
3 týdny
4 týdny
Umístění inzerce uvnitř časopisu
FORMÁT
ROZMĚRY (mm)
1 STRANA
1/2 STRANA
7 000 Kč
4 000 Kč
3 000 Kč
2 500 Kč
280 €
160 €
120 €
100 €
1/3 STRANA
160 €
200 €
240 €
Umístění odborného/PR článku
CENA
1 strana
148×210
1/2 strana 148×105/74×210
1/3 strana 148×70/50×210
1/4 strana 74×105/148×52
CENA
4 000 Kč
5 000 Kč
6 000 Kč
1/4 STRANA
POPIS
DOBA
CENA
Rozsah a počet fotografií
je dle potřeby. Ke článku
lze přiložit dokumenty ve
formátu pdf ke stažení, videa, fotografie a sledované
hypertextové odkazy.
4 dny
na homepage,
poté zůstává
nastálo
v databázi
1 500 Kč
60 €
Bannery
TYP BANNERU
DOBA
CENA
1 měsíc
10 000 Kč
400 €
Banner RIGHT (265×250 pixelů) 1 měsíc
6 500 Kč
260 €
Umístění produktů do tabulek přehledů na trhu
POČET
Banner TOP (610×110 pixelů)
CENA
1. produkt
700 Kč
28 €
Umístění odborného/PR článku
ROZSAH
Textová reklama „Zajímavé odkazy“
CENA
1. strana
2. strana
3. strana
3 000 Kč
5 000 Kč
7 000 Kč
POPIS
120 €
200 €
280 €
Zvýhodněný balíček
OBSAH
CENA
celoplošný inzerát
článek v rozsahu 2 strany
5× produkt do přehledu na trhu
10 000 Kč
400 €
Ceníková cena poskytnutých služeb je 15 500,- Kč/620 €.
Díky balíčku tak ušetříte 5 500,- Kč/220 €.
Tento balíček je pouze návrh kombinací. Na přání inzerenta
lze individuálně navrhnout i jiné prezentace, které jsou
v ceníku uvedeny.
SMLOUVY
Obsah těchto
zvyhodněných smluv
lze čerpat po dobu
1 roku dle přání inzerenta,
dokud nedojde k jejich
úplnému vyčerpání.
Uvedené ceny jsou bez
21% DPH.
78 | duben 2014
Smlouva BASIC
OBSAH
3× celoplošný inzerát
3× článek
v rozsahu 2 strany
3× produkt
do přehledu na trhu
Ceníková cena poskytnutých služeb
činí 38 100 Kč/1 524 €.
Díky smlouvě tak ušetříte
13 100 Kč/524 €.
3 000 Kč
120 €
Rozeslání newsletteru
CENA
Zpracování dodaného newsletteru
Zhotovení newsletteru
Odeslání newsletteru na 1 odběratele
1 000 Kč/40 €
4 000 Kč/160 €
1,50 Kč/0,06 €
Aktuální počet odběratelů newsletteru Vám sdělníme na
vyžádání.
OBSAH
Smlouva GOLD
CENA
6× celoplošný inzerát
25 000 Kč
1 000 €
CENA
INFORMACE
Smlouva SILVER
CENA
DOBA
Nadpis v délce max. 60-ti znaků
se skrytým odkazem
a doprovodný text na dalších 1 měsíc
dvou řádcích o délce max.
120 znaků.
6× článek
v rozsahu 2 strany
6× produkt
do přehledu na trhu
OBSAH
CENA
9× celoplošný inzerát
45 000 Kč
1 800 €
Ceníková cena poskytnutých služeb
činí 76 900 Kč/3 076 €.
Díky smlouvě tak ušetříte
31 900 Kč/1 276 €.
9× článek
v rozsahu 2 strany
12× produkt
do přehledu na trhu
65 000 Kč
2 600 €
Ceníková cena poskytnutých služeb
činí 134 400 Kč/5 376 €.
Díky smlouvě tak ušetříte
69 400 Kč/2 776 €.
ElektroPrůmysl.cz
9. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích strojů
56. mezinárodní
strojírenský veletrh
MSV 2014
IMT 2014
MSV 2014
ínky do 15. 4.
Nejvýhodnější cenové podmvv.cz/e-prihlaska.msv
asti: www.b
elektronická přihláška k úč
29. 9.–3. 10. 2014
Brno – Výstaviště
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
[email protected]
www.bvv.cz/msv
Download

Kompenzace účiníku a kvalita el. energie