®
r
e
t
s
o
o
CSP GLOBAL
MARKET
b
r
OVERVIEW
a
l
o
&
s
NEW TRENDS AND
TECHNOLOGIES
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010
2011
2011
Sunstrip / İsveç ve ANITCAM ortaklığı ile JV olarak kuruldu.
Türkiye’de ilk 100% termal temaslı “selektif” soğurucu
yüzey imalatı
SOLARBOOSTER markası ile Türkiye’de ilk “monoblok”
termal güneş kollektörü imalatı
Türkiye’de ilk “DC” akımlı mikro cebri sirkülasyon pompa ve
istasyon montajı
Türkiye’de ilk mikro PV şarj cihazları alanında
SOLARSTYLE/USA ile temsilcilik anlaşması
GRUPPO IMAR ile Güneş Enerjisi Destekli Merkezi ve
Münferit Mekan Isıtma Teknoloji Çözümleri İşbirliği
NAK ile Güneş Enerjisi Destekli Merkezi Mekan Soğutma
Teknolojileri İşbirliği
Solarbooster Paratro Micro PTSC Tasarım ve İmalatı
Termal güneş enerjisi destekli düşük sıcaklık piazo-elektrik
üretimi AR-GE çalışması
a
l
o
s
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Temel CSP Teknolojileri - I
LİNEER
FRESNEL
YANSITICILAR
Yoğunlaştırma: 30
a
l
o
s
Operasyon Sıcaklığı: 270 C
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Teknoloji
Yıllık Ortalama
Güneş/Elektrik
Verimi
Odaklama
Operasyonel
Sıcaklık Aralığı
Termodinamik
Güç Çevrimi
Teknoloji
Olgunluk
Seviyesi
2010 Sonu
İtibarı İle
Global Kapasite
Lineer
Fresnel
%8-10
Lineer
150-400 C
Buhar
Rankin
Organik
Rankin
Orta
8.4MWe
Temel CSP Teknolojileri - II
PARABOLİK
OLUK
Yoğunlaştırma: 80-100
Operasyon Sıcaklığı:
200 – 400 (Oil)
a
l
o
s
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Teknoloji
Yıllık Ortalama
Güneş/Elektrik
Verimi
Odaklama
Operasyonel
Sıcaklık Aralığı
Termodinamik
Güç Çevrimi
Teknoloji
Olgunluk
Seviyesi
2010 Sonu
İtibarı İle
Global Kapasite
Parabolik
Oluk
%12-15
Lineer
150-400 C
Buhar
Rankin
Organik
Rankin
Yüksek
943 MWe
Temel CSP Teknolojileri - III
MERKEZİ
KULE
Yoğunlaştırma: 1000
Operasyon Sıcaklığı:
440 – 550 C
a
l
o
s
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Teknoloji
Yıllık Ortalama
Güneş/Elektrik
Verimi
Odaklama
Operasyonel
Sıcaklık Aralığı
Termodinamik
Güç Çevrimi
Teknoloji
Olgunluk
Seviyesi
2010 Sonu
İtibarı İle
Global Kapasite
Merkezi
Kule Alıcı
%20-30
Noktasal
300-1200* C
Buhar
Rankin
Brayton *
Orta
38 MWe
Temel CSP Teknolojileri - IV
PARABOLİK
ÇANAK
Yoğunlaştırma:
1000-8000
a
l
o
s
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Teknoloji
Yıllık Ortalama
Güneş/Elektrik
Verimi
Odaklama
Operasyonel
Sıcaklık Aralığı
Termodinamik
Güç Çevrimi
Teknoloji
Olgunluk
Seviyesi
2010 Sonu
İtibarı İle
Global Kapasite
Parabolik
Çanak
%20-30
Noktasal
300-1500*
C
Stirling
Buhar
Rankin
Brayton
Düşük
1.5 MWe
MEVCUT OPERASYONEL SANTRAL TEKNOLOJİ DAĞILIMI
Çanak
2%
a
l
o
s
Kule
8%
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Kule
Parabolik Oluk
Çanak
Parabolik Oluk
90%
2010 MEVCUT CSP SANTRAL TEKNOLOJİ DAĞILIMI
2020 İTİBARİ İLE OPERASYONEL OLMASI BEKLENEN SANTRAL TEKNOLOJİ DAĞILIMI
Çanak
20%
a
l
o
s
Kule
28%
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Kule
Parabolik Oluk
Çanak
Parabolik Oluk
52%
2020 BEKLENEN SANTRAL TEKNOLOJİ DAĞILIMI
OPERASYONDA OLAN CSP KAPASİTESİ (MW)
Çanak; 1.96
Fresnel; 9.4
Kule; 44
a
l
o
s
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Parabolik Oluk
Kule
Fresnel
Çanak
Parabolik Oluk;
1201
HALİHAZIRDA OPERASYONEL CSP KAPASİTE 1257 MW
İNŞAA HALİNDE OLAN CSP KAPASİTESİ (MW)
Fresnel; 33
Kule; 423
o
o
b
r
Çanak; 1
a
l
o
s
®
r
e
t
s
Parabolik Oluk;
1826
Parabolik Oluk
Kule
Fresnel
Çanak
İNŞAA HALİNDE CSP KAPASİTE 2283 MW
PLANLANAN CSP KAPASİTESİ (MW)
®
r
e
t
s
(Arazi, Finansman, Teknoloji Belirlenen)
Çanak; 1092
Fresnel; 583
Kule; 4491
a
l
o
s
o
o
b
r
Parabolik Oluk;
22014
Parabolik Oluk
Kule
Fresnel
Çanak
PLANLANAN CSP KAPASİTE 28180 MW
Pazar ve Kapasite Gelişimi
a
l
o
s
o
o
b
r
®
r
e
t
s
2015 – 250 TWh/Yıl => 2050 – 4700 TWh/Yıl
Parite Maliyeti (LCoE)
a
l
o
s
o
o
b
r
®
r
e
t
s
*DNI: Direk Normal Işınım Şiddeti (kWh/m2/yıl)
2010 – USD200 MWh => 2050 – USD40 MWh
Tipik CSP Plantasyon Kriterleri – I
SU
o
o
b
r
®
r
e
t
s
- Kondanser Soğutma
- Buhar Kondens Çevrimi Telafisi
- Kollektör Temizliği
- Genel Plantasyon Tüketimi
a
l
o
s
Ort: 2000 – 3000 lt / MWh
Alternatif: Kuru Soğutma
Handikap: Üretimde %7 düşüş, LCoE fiyatta %10 artış
Tipik CSP Plantasyon Kriterleri – 2
ARAZİ
o
o
b
r
®
r
e
t
s
- Ortalama %30 Dansite
- 2 ha / MW PT (Termal Depolamasız)
- 4 ha / MW LFR (Termal Depolamasız)
- 4 ha / MW PT (Termal Depolamalı)
- 3.7 ha / MW KL (Termal Depolamalı)
a
l
o
s
Tipik CSP Plantasyon Kriterleri – 3
®
r
e
t
s
PERSONEL
o
o
b
r
- Ortalama 40-45 FT / 100 MW / O&M
a
l
o
s 170 TON / MW
ÇELİK VE CAM
(W or O ?)
TİPİK 50MW/7HS YATIRIM MALİYET DÖKÜMÜ
Diğer
2%
Şebeke Bağlantısı
3%
Proje Geliştirme
3%
Proje Finansman Gideri
6%
Primer Güneş
30%
Isı Transfer Sıvısı
5%
Güç Bloğu
5%
İnşaat İşleri
7%
o
s
O&M
8%
®
r
e
t
s
la
Proje Yönetimi
8%
o
o
b
r
Primer Güneş
Masraflar
Depolama
Proje Yönetimi
O&M
İnşaat İşleri
Güç Bloğu
Isı Transfer Sıvısı
Proje Finansman Gideri
Proje Geliştirme
Şebeke Bağlantısı
Diğer
Masraflar
14%
Depolama
9%
TİPİK 50 MW / 7HS PTSC SANTRAL MALİYET DÖKÜMÜ
“Sweet” Range – 80< – < 100 MW
PRİMER GÜNEŞ ALT DÖKÜMÜ
Temel / Tesviye
4%
Arsa
3%
Diğer
5%
®
r
e
t
s
Güç Bloğu
22%
Sürücüler
3%
Güç Bloğu
Parabolik Yansıtıcılan
10%
a
l
o
s
Strüktür
12%
o
o
b
r
Toplayıcı Tüp
11%
Bağlantı Kabloları
2%
Depolama
Endirekt Riskler
Manifold Borulama
Bağlantı Kabloları
Toplayıcı Tüp
Depolama
9%
Strüktür
Parabolik Yansıtıcılan
Sürücüler
Temel / Tesviye
Arsa
Diğer
Endirekt Riskler
17%
Manifold Borulama
2%
PRİMER GÜNEŞ DÖKÜMÜ: %31 YERLİLEŞTİRME İMKANI
CSP GÜÇ ODAKLARI
Oyunun Adı:
CSP Destekli
Saf Hidrojen
Üretimi
a
l
o
s
Teknoloji
Katalist
CSP
Demiroksit
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Sıcaklık
Oksijen
Rejenerasyonu
Planlanan
Ticari Santral
Kapasitesi
800 C
@1200 C
2MW
CSP GÜÇ ODAKLARI
Oyunun Adı:
Hibridizasyon
‘CSP Booster’
(SCCP, IRCC)
Biyokütle, Doğal Gaz,
Jeotermal, Rüzgar
a
l
o
s
Karaman, GE, Esolar,
METCAP
Teknoloji
FlexEfficiency (GE)
Turbin
o
o
b
r
®
r
e
t
s
Kapasite
Verimlilik
(Kapasite Faktör)
530MW
(50 MW Kule)
%70
Yeni Trendler & Teknolojiler - I
• Kule Tipi Toplayıcılarda Eriyik Tuz Karışımı Kullanımı (Depolama ve HTF)
• Grafit , PCM ve Karbonera Termal Depolama
®
r
e
t
s
• Kule Tipi Toplayıcılarda Seramik Alıcı ve Basınçlı Hava Kullanımı (Brayton)
• Kule Tipi Toplayıcılarda Tek Tank Eriyik Tuz Çözeltili Depolama Tasarımı (CSPoD)
o
o
b
r
• Yeraltında Sıcak Basınçlı Hava Depolama (CAES)
• Abobenzene Carbon Nanotüp Termal Güneş Enerjisi Kimyasal Depolama (MIT)
a
l
o
s
Yeni Trendler & Teknolojiler - II
• Nanosıvı Isı Transfer Kimyasalları
• Grafit ve Karbonera Termal Depolama
®
r
e
t
s
• PTSC Tipi Toplayıcılarda Primer Devrede Su Bazlı Direkt Buhar Jenerasyonu (DSG)
o
o
b
r
• PTSC Tipi Toplayıcılarda Isı Transfer Ortamı Olarak Basınçlı Hava Kullanımı
• Polimer Esaslı (Carbonfiber) Monoblok PTSC Tasarımları
• PTSC Tipi Toplayıcılarda Polimer NanoFlex Yansıtıcı Yüzeyler
a
l
o
s
• Abobenzene Carbon Nanotüp Termal Güneş Enerjisi Kimyasal Depolama (MIT)
• Kuru ve Islak Hibrid Soğutma Otomasyonu
Yeni Trendler & Teknolojiler İle Beklenen
LCoE Maliyet Düşüşü
a
l
o
s
o
o
b
r
®
r
e
t
s
€¢12-20/kWh => €¢5-7/kWh
Düşük / Orta Sıcaklık PTSC Uygulamaları
• Ad/Absorpsiyon Soğutma
• Desalinasyon (Tuzdan Arındırma)
o
o
b
r
• Endüstriyel Proses Sıcak Su
®
r
e
t
s
• Pastorizasyon / İplik Şartlandırma / Kağıt Hamurlaştırma
a
l
o
s
“Last But Not The Least…”
Termal Güneş Enerjisi Santralları MW Kapasite Başına Yılda
2000 Ton CO2 Salınımını Engelleyebilir,
®
r
e
t
s
Üretilen her GWh elektrik enerjisi 800 ton CO2 Salımınımı
Kurtarır
a
l
o
s
o
o
b
r
TEŞEKKÜRLER
Ayrıntılı Bilgi İçin;
SUNSTRIP
2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
2 PINAR SOK. NO: 22
KONYA
(332) 239 01 78
[email protected]
Download

solarbooster®