2-7
18-29 12-17 8-11
Nožasti osigurači i
pribori
Rastavni osigurači
Industrijski ručni
(grebenasti) prekidači
Kontaktori
Motorna zaštitna sklopka
59
Industrijske priključnice
Plastični razvodni
ormani
60-71
50-58 46-49
30-45
Kompaktni prekidači
Metalni razvodni ormani
NAPRAVE PODELE ENERGIJE
Kompaktni
prekidači tipa KM
Ručni izvršni
mehanizmi
(pokretači)
MKM kompaktni
prekidači
G/2
G/4
G/6
Nožasti osigurači
tipa NT
Podnožja
osigurača
Noževi za kratko
spajanje
Klešta za zamenu
nožastih uložaka
G/8
G/11
G/11
G/11
Horizontalni
rastavni osigurači
na montažnu ploču
Sabirni sistem
COSMO, razmaka
60 mm
Pribori
G/12
G/14
Vertikalni rastavni
osigurači za
sabirne sisteme
srednjeg razmaka
šina 185 mm
G/15
Kućište,zaptivni
kompleti (TK
prekidači)
Prekidači uklopisklop
Motorne sklopke
Bezbednosna
rastavna sklopka
G/19
G/20
G/22
G/28
Pomoćni
kontaktori
Kontaktori opšte
namene tipa
TR1D/F
Kombinacije
motornih zaštitnih
sklopki u kućištu
tipa TEMS
Kontaktori velikih
struja
G/30
G/32
G/34
G/36
Kontaktor
za ključivanje
kondenzatora
Čeoni pomoćni
kontakti
Tempirni moduli
Termički
prekostrujni relei
tipa TR2H
G/38
G/40
G/41
G/42
Motorna zaštitna
sklopka sa ručkom
komandom tipa
TGV2
Pomoćni kontakti
Modul okidnog
signala
Kućište
G/46
G/48
G/49
G/49
Industrijski
priključni utikač
Industrijske
prenosne utičnice
Industrijkse
utičnice montirane
na površinu
Prenosne
industrijske
priključne kutije
G/50
G/51
G/52
G/56
Plastični razvodni
ormani sa punim
vratima
Plastični razvodni
ormani sa
providnim vratima
G/59
G/59
Metalni razvodni
ormani
Plastične
sigurnosne brave
Razvodni ormani
od metalnog lima
izvedeni sa
maskom
Razvodne kutije od
metalnog lima u
zid
G/60
G/61
G/62
G/63
Modularni
razvodni ormani
Kablovska
uvodnica
Komplet za
maskiranje
modularnih
razvodnih ormana
Ventilatori,
kompaktni grejači
G/64
G/65
G/66
G/70
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/16
Kompaktni prekidači
Kompaktni prekidači
Kompaktni prekidači su namenjeni prvenstveno za ugradnju u razdelne uređaje. Prekidačima na ručni pogon je karakteristično ograničavanje
struja. Vijčane stezaljke glavnih strujnih krugova se nalaze na čeonoj ploči aparata. Za njihovo priključivanje treba primenjivati provodne šine
odgovarajućeg preseka ili provodnika prpipremljenih odgovarajućim papučama. Familija prekidača je izvedena u sedam veličina, opremljena je
sa 1 ili 2 pomoćna kontakta i okidačem pada napona ili radne struje. Svaka naprava je izvedena sa podešenim magnetnim okidačem zbog kratkih spojeva i termičkim prekostrujnim okidačem. Mogu se montirati vijcima vertikalno na montažne ramove i ploče.
Tehnički podaci
Nazivni napon izolacije (Ui):
Nazivna izdržljivost na naponski impuls (Uimp):
Nazivni pogonski napon (Ue):
Nazivna frekvencija:
Broj polova:
Pogonska temperatura:
Temperatura lagerovanja:
Nadmorska visina:
Stepen zagađenosti:
Izdržljivost na vibracije:
690 V; 50 Hz
6 kV
3×230/400 V
50 Hz
3
-5 °C ... +40 °C
-25 °C ... +65 °C
maks. 2000 m
3
4g
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
Nazivna termička
struja (A)
63
100
160
225
400
630
800
EN 60947-1
EN 60947-2
Karakteristika okidanja
Podaci okidača termičkog preopterećenja
Veličina
P R E M A S TA N D A R D I M A
Podešena struja termičkog
okidača preopterećenja (A)
32; 40; 50; 63
63; 80; 100
125; 140; 160
180; 200; 225
250; 315; 350
400; 500; 630
630; 700; 800
Podaci magnetnog okidača kratkog spoja
Nazivna termička
Moć prekidanja Razdaljina gašenja
Veličina
struja (A)
kratkog spoja (kA)
luka (mm)
KM1
63
50
0
KM2
100
50
0 (<50)
KM3
160
50
0 (<50)
KM4
225
50
<50
KM5
400
50
<50
KM6
630
50
100
KM7
800
65
100
Dejstvo okolne temperature na karakteristiku okidanja
Korekcioni faktor za određivanje granice trajnog opterećivanja podrazomevajući za punu oblast radne temperature se može ustanoviti pomoću
dijagrama. Ukoliko na mestu montaže prekidača temperatura nadmašuje vrednost od + 40 °C, za pojedine veličine trajna dozvoljena opterećenja se određuju primenom korekcionih faktora datih u donjoj tabeli.
Faktor korekcije
Veličina
1
2
3
4
5
6
7
G/2
40 – 45
°C
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Temperatura okoline
45 – 50 50 – 55 55 – 60
°C
°C
°C
0,94
0,88
0,80
0,95
0,89
0,84
0,97
0,93
0.90
0,96
0,91
0,87
0,94
0,87
0,81
0,93
0,88
0,83
0,88
0,83
0,79
60 – 65
°C
0,72
0,76
0.86
0,82
0,73
0,76
0,76
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kompaktni prekidači
Ugrađeni moduli pomoćnih strujnih krugova
Radi što šire primene u prekidače se ugrađuju pored magnetnog okidača kratkih spojeva i prekostrujnog termičkog okidača i pomoćni kontakti, odnosno ili okidači radne struje (tzv. šant), ili okidači pada nivoa napona (podnaponski). Upotrebom navedene opreme naprava obavlja
ne samo zaštitne nego i komandne funkcije.
Okidač pada nivoa napona
Nazivni pogonski napon:
230 V, 50 Hz
Sopstvena potrošnja:
2,3 – 3,8 W
Okidač pada nivoa napona, tj podnaponski, prouzrokuje okidanje kompaktnog prekidača, ako na njegovim
priključcima vrednost napona opada između 35 × 70 % svoje nazivne vrednosti. Okidač spreči uključenje prekidača, ako na njegovim stezaljkama napon ne postiže 35 % svoje nazivne vrednosti.
U
Okidač radne struje (šantski)
Nazivni pogonski napon:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
220 V, DC
Pomoću okidača radne struje prekidač se može daljinski isključiti, pošto pribor prouzrokuje okidanje prekidača,
ako priključimo na stezaljke pribora napon vrednosti 70 × 110 % nazivne pogonske vrednosti.
Pomoćni kontakti
Nazivni napon izolacije:
690 V, 50 Hz
Nazivna termička struja:
3A
Nazivni pogonski napon:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Nazivna pogonska struja (AC 15):
1,2 A
0,5 A
Izdržljivost na kratak spoj:
1000 A
Zaštita od kratkog spoja:
10 A (gG)
Prekidači veličine KM-1, KM-2,KM-3 i KM-4 su opremljeni sa po jednim preklopnim kontaktom, a KM-5, KM-6 i
KM-7 sa po dva.
U
Kompaktni prekidači sa po jednim pomoćnim kontaktom
Tracon
šifra
KM1-032/1A
KM1-032/1B
KM1-032/1C
KM1-032/2
KM1-040/1A
KM1-040/1B
KM1-040/1C
KM1-040/2
KM1-050/1A
KM1-050/1B
KM1-050/1C
KM1-050/2
KM1-063/1A
KM1-063/1B
KM1-063/1C
KM1-063/2
KM2-063/1A
KM2-063/1B
KM2-063/1C
KM2-063/2
KM2-080/1A
KM2-080/1B
KM2-080/1C
KM2-080/2
KM2-100/1A
KM2-100/1B
In (A)
Tip okidača
Um
32
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
100
100
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
Tracon
šifra
KM2-100/1C
KM2-100/2
KM3-125/1A
KM3-125/1B
KM3-125/1C
KM3-125/2
KM3-140/1A
KM3-140/1B
KM3-140/1C
KM3-140/2
KM3-160/1A
KM3-160/1B
KM3-160/1C
KM3-160/2
KM4-180/1A
KM4-180/1B
KM4-180/1C
KM4-180/2
KM4-200/1A
KM4-200/1B
KM4-200/1C
KM4-200/2
KM4-225/1A
KM4-225/1B
KM4-225/1C
KM4-225/2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
In (A)
Tip okidača
Um
100
100
125
125
125
125
140
140
140
140
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
225
225
225
225
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
G/3
Kompaktni prekidači
Kompaktni prekidači sa po dva pomoćna kontakta
Tracon
šifra
KM5-250/1A
KM5-250/1B
KM5-250/1C
KM5-250/2
KM5-315/1A
KM5-315/1B
KM5-315/1C
KM5-315/2
KM5-350/1A
KM5-350/1B
KM5-350/1C
KM5-350/2
KM6-400/1A
KM6-400/1B
KM6-400/1C
KM6-400/2
KM6-500/1A
KM6-500/1B
In (A)
Tip okidača
Um
250
250
250
250
315
315
315
315
350
350
350
350
400
400
400
400
500
500
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
Tracon
šifra
KM6-500/1C
KM6-500/2
KM6-630/1A
KM6-630/1B
KM6-630/1C
KM6-630/2
KM7-630/1A
KM7-630/1B
KM7-630/1C
KM7-630/2
KM7-700/1A
KM7-700/1B
KM7-700/1C
KM7-700/2
KM7-800/1A
KM7-800/1B
KM7-800/1C
KM7-800/2
In (A)
Tip okidača
Um
500
500
630
630
630
630
630
630
630
630
700
700
700
700
800
800
800
800
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
Crtež sa dimenzijama i bušotine pričvršćivanja
Veličina
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
W
78
92
107
107
150
182
210
L
136
150
165
165
257
270
280
H
74
80
98
98
98
105
98
Veličina (mm)
C
A
B
98
25
117
104
30
129
127
35
126
127
35
126
155
44
194
160
58
200
142
70
243
E
13.5
18
23
23
32
43
43
M
M5
M8
M8
M8
M10
M12
M12
d
3.5
4.5
5
5
7
7
7
Mehanizmi na ručni i električni pogon
Ručni izvršni mehanizmi (pokretači)
Ručni izvršni mehanizmi tipa KM....-HM služe za ručno komandovanje prekidačima i kroz vrata, koji se otvaraju. Ručni pokretač sastoji od
pogonskog dela, montiranog na prekidač, od pogonske osovine, koja signalizira položaje „ON” i „OFF”. Ručka se može zabravljivati u oba
položaja. U uključenom stanju prekidača (ON) ručka izvan vrata je automatski zabravljena, zbog čega se vrata ne mogu otvarati.
Tracon
šifra
KM1-HM
KM2-HM
KM4-HM
KM5-HM
KM6-HM
KM7-HM
G/4
Tip prekidača
KM1
KM2
KM3-KM4
KM5
KM6
KM7
A
(mm)
102
104
142
194
200
240
B
(mm)
25
30
35
138
168
195
H
(mm)
50
53
56
94
96
85
Presek osovine
mehanizma
8 × 8 mm
8 × 8 mm
8 × 8 mm
10 × 10 mm
10 × 10 mm
10 × 10 mm
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kompaktni prekidači
Bušotine pričvršćivanja
ručka
Električni izvršni mehanizmi (pokretači)
Pomoću električnih izvršnih mehanizama tipa KM...-PM je omogućeno isključenje i uključenje na licu mesta ili daljinski (posredno), komandovano tasterima. Električni izvršni mehanizmi se sastoje od pogonskog dela, dopunjenog sa ručkom za ručnu komandu. U slučaju veličina kompaktnih prekidača KM1 × KM4 isključenje i uključenje je na magnetni sistem. Za veličine KM5 × KM7 pokretač je na elektromotorni pogon.
(šemu vezivanja naprava videti u aneksu)
Tehnički podaci
Nazivni pogonski napon:
Granice pogonskog napona:
Vreme reakcije:
Probni napon električnog pogona:
Klasa zaštite dodira:
Granica dozv. nadmorske visine:
Temperatura okoline:
Relativna vlažnost vazduha:
Un = 230 V, 50 Hz
U = 0,85…1,1×Un
t < 0,7 s
maks. 1800 V, 50Hz, 1 min
I. klasa
2000 m
-5 °C…+40 °C
maks. 90 %
Magnetno pokretanje
Tracon
šifra
KM1-PM
KM2-PM
KM4-PM
KM5-PM
KM6-PM
KM7-PM
Tip
prekidača
KM1
KM2
KM3-KM4
KM5
KM6
KM7
Sistem
pokretanja
magnetno
magnetno
magnetno
motorno
motorno
motorno
Struja
potrošnje
<5A
<7A
< 8,5 A
< 5,7 A
< 5,7 A
< 7,5 A
Snaga
polaska
1100 W
1540 W
1870 W
1200 W
1200 W
2000 W
Motorno pokretanje
A
(mm)
102
104
142
194
200
240
B
(mm)
25
30
35
44
58
70
H
(mm)
92
92
100
140
140
140
Skica šemiranja i crteži sa dimenzijama
KM1-PM...KM4-PM
KM1-PM...KM4-PM
KM5-PM...KM7-PM
Legenda
M
Y
- motor
- električna kočnica
S3
- mikroprekidač
X
- redna stezaljka
S1,S2 - taster
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
KM5-PM...KM7-PM
G/5
Kompaktni prekidači
MKM kompaktni prekidači
Pružaju zaštitu za niskonaponske mreže i zadovoljavaju sve zahteve u primeni napajanja podrazvodnih i krajnjih razvodnih jedinica. Izvedeni su
u dva gabarita. Ograničavanjem struja kratkih spojeva, MKM prekidači omogućavaju priljučivanje potrošača u štićene razvodne tačke koji podnose samo manje struje kratkih spojeva (selektivnost). Svaka je naprava opremljena sa podešenom magnetskom i termičkom prekostrujnom
zaštitom. Ugradnja je jednostavna zbog male montažne dubine (60 mm) i identične visine čeone ploče. Dobro vidljiv zeleni signal, koji pouzdano
pokaziva otvoreno stanje kontakata -i garantovani nazivni tehnički parametri do temperature sredine od 50 °C olakšaju baratanje sa napravom.
Naprava se slobodno niza pri montaži pomoću priključnih i montažnih vijaka odnosno razdvojnih ploča faza.
Tehnički podaci
MKM1
3
15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 75, 80, 100
500
500
6
50
30
20
25%
25%
25%
10
8.500
4.000
0,78
Broj polova
Nazivna struja In(A)
Nazivni pogonski napon Ue(V) AC 50/60 Hz
Nazivni izolacioni napon Ui(V)
Nazivna izdržljivost udarnog napona Uimp(kV)
220/240V
Icu (kAeff) AC
380V
400V
Moć
220/240V
prekidanja
Ics/Icu (%)
380V
400V
Učestalost uklapanja (uk/čas)
Mehanički vek trajanja (uk)
Električni vek trajanja (uk)
Masa (kg)
MKM2
3
125, 160, 225, 250
500
500
6
85
18
15
50%
50%
50%
5
8.500
4.000
1,3
Asortiman
Tracon
šifra
MKM1-15
MKM1-20
MKM1-25
MKM1-30
Nazivna struja
In (A)
15
20
25
30
Tracon
šifra
MKM1-40
MKM1-50
MKM1-60
MKM1-75
Nazivna struja
In (A)
40
50
60
75
Tracon
šifra
MKM1-80
MKM1-100
MKM2-125
MKM2-160
Nazivna struja
Tracon
In (A)
šifra
80
MKM2-225
100
MKM2-250
125
160
Nazivna struja
In (A)
225
250
Moduli pomoćnih kontakata i signalizacije grešaka
Ove dopune raspolažu sa izmeničnim kontaktima i pomoću njih se mogu proširiti broj funkcija upravljanja.
Ugradnja: u levu i desnu stranu prekidača
Tehnički podaci
Nazivna termička struja:
Kategorija primene:
Jačina pogonske struje:
Dužina priključka:
Presek priključka:
Tip
Moduli pomoćnih kontakata:
Moduli kontakata signala
greške:
Moduli signala greške /
pomoćnih kontakata:
Tracon šifra
MKM-AX100
MKM-AX250
MKM-AL100
MKM-AL250
MKM-AXAL100
MKM-AXAL250
G/6
1A
AC15
0,8A
350 mm
AX100: 0,2 mm2 AX250: 0,33 mm2
Funkcija
Može se dobiti informacija o stanju kompaktnih glavnih kontakata prekidanja
Kompaktni prekidač daje informaciju o kratkom spoju,
preopterećenju ili funkcionalnim okidanju.
Nadogradnjom prethodna dva modula su ostvareni složeni
zadaci upravljanja uz pomoć kontakata.
Naziv
Pomoćni kontakt za prekidač MKM 15A-100A
Pomoćni kontakt za prekidač MKM 125A-250A
Kontakt signala greške za prekidač MKM 15A-100A
Kontakt signala greške za prekidač MKM 125A-250A
Kontakt signala greške za prekidač MKM 15A-100A
Kontakt signala greške za prekidač MKM 125A-250A
12
14
91
12 91 14
11
92
94
92 94 11
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kompaktni prekidači
Okidni moduli pogonske struje
Pomoću njih je omogućeno daljinsko upravljanje kompaktnih prekidača. Mogu se ugraditi u desnu i levu stranu prekidača SHT1-230, odnosno
u desnu stranu prekidača SHT2-230.
Modul isključuje prekidač od 0.7-mog dela vrednosti pogonskog napona. Vreme trajanja pogonskog napona je maksimalno 1s.
Tehnički podaci
Pogonski napon:
Snaga potrošnje pri aktiviranju:
Dužina priključka:
Presek priključka:
Tracon šifra
MKM-SHT1-230
MKM-SHT2-230
AC 230V
<30VA
350 mm
0,2 mm2
C1
Naziv
Okidač radne struje za prekidač MKM 15A-100A, 230V
Okidač radne struje za prekidač MKM 125A-250A, 230V
230V AC
Crtež sa dimenzijama (MKM1)
Crtež sa dimenzijama (MKM2)
Bušotine pričvršćivanja
Položaji poluge prekidača
MKM1
MKM2
Dimenzije šina (mm)
Širina
Neizolovana dužina
Daljina bušotina
Debljina šina
Prečnik bušotina
C2
≤ 50 A
> 50 A
MKM1
≤ 15
d+10
≤7
≤6
5,5
8,5
MKM2
≤ 25
d+10
≤8
≤6
9
Dimenzije šina (mm)
Širina
Daljina bušotina
Prečnik bušotina
Zatezni momenat (Nm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
≤ 50 A
> 50 A
≤ 50 A
> 50 A
MKM1
≤ 15
≤8
5,5
8,5
2
5,5
MKM2
≤ 25
≤9
9
13
G/7
Nožasti osigurači
Nožasti osigurači tipa NT
Nožasti osigurači u slučaju preopterećenja ili kratkog spoja – zbog razvijanja toplote – otvara strujno kolo, a stime štiti deonice vodova i potrošače iza sebe. Njihova ugradnja i primena je jeftina nasuprot tome da nakon svakog okidanja treba menjati uložak. Njihova moć prekidanja i
nazivne radne vrednosti se lako mogu menjati promenom uloška drugih nazivnih vrednosti. Ne zahteva nikakvo održavanje.
Kod standardnih oznaka uložaka NT simbol „gG” označava uložak za opštu primenu, uz moć prekidanja struje po celoj obasti. Po ranijim standardima VDE prethodni simbol se označavao sa „gL”. Za zaštitu motornih strujnih krugova, uz moć prekidanja struje po deonici obasti, se ulošci označavaju sa simbolom „aM” (karakteristika okidanja; videti u aneksu)
Tehnički podaci
Nazivni napon:
Nazivna moć prekidanja kratkog spoja:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
Nadmorska višina:
Materijal kućišta:
Materijal topljive niti:
prevlakom)
Topljivim osiguračima tipa NT garantovano dejstvo prekidanja pokazuje donji dijagram. Na apscisi je naznačena efektivna vrednost nezavisne struje kratog spoja (Ieff),
a na ordinati vrhunska vrednost struje (Ip).
Na primer: u slučaju osigurača od 100 A efektivna vrednost nezavisne struje kratog
spoja 20 kA, onda nastala vrhunska vrednost struje može biti 11 kA.
Veličina
00C
00
0
1
2
3
500 V AC
120 kAeff
-5 °C…+55 °C
IP 00
2000 m
steatit
bakar (sa srebrenom
Nazivna
struja (A)
6-160
2-160
6-160
32-250
50-400
160-630
Snaga gubitaka
(W)
7,5
12
16
23
34
48
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60269-1;
EN 60269-2;
HD 60269-2-1
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28208126 001
28208128 001
28208130 001
28208132 001
C C A C E RT I F I C AT E N O.
HU 000651
HU 000652
HU 000653
HU 000654
Ieff
G/8
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Nožasti osigurači
Asortiman
Osigurači veličine „00C”
Tracon šifra
gG
aM
NT00C-6
NT00C-10
NT00C-16
NT00C-20
NT00C-25
NT00C-32
NT00C-40
NT00C-50
NT00C-63
NT00C-80
NT00C-100
NT00C-125
NT00C-160
-
Osigurači veličine „00”
Nazivna
struja (A)
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
Tracon šifra
Nazivna
gG
aM
struja (A)
NTM00-2
2
NT00-4
NTM00-4
4
NT00-6
NTM00-6
6
NT00-10 NTM00-10
10
NT00-16 NTM00-16
16
NT00-20 NTM00-20
20
NT00-25 NTM00-25
25
NT00-32 NTM00-32
32
NT00-40 NTM00-40
40
NT00-50 NTM00-50
50
NT00-63 NTM00-63
63
NT00-80 NTM00-80
80
NT00-100 NTM00-100
100
NT00-125 NTM00-125
125
NT00-160 NTM00-160
160
Osigurači veličine „1”
Tracon šifra
gG
aM
NT1-32
NT1-40
NT1-50
NT1-63
NT1-80
NTM1-80
NT1-100 NTM1-100
NT1-125 NTM1-125
NT1-160 NTM1-160
NT1-200 NTM1-200
NT1-224
NT1-250 NTM1-250
Osigurači veličine „0”
Tracon šifra
gG
aM
NT0-6
NTM0-6
NT0-10
NTM0-10
NT0-16
NTM0-16
NT0-20
NTM0-20
NT0-25
NTM0-25
NT0-32
NTM0-32
NT0-40
NTM0-40
NT0-50
NTM0-50
NT0-63
NTM0-63
NT0-80
NTM0-80
NT0-100 NTM0-100
NT0-125 NTM0-125
NT0-160 NTM0-160
Osigurači veličine „2”
Nazivna
struja (A)
32
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250
Tracon šifra
gG
aM
NT2-50
NT2-63
NT2-80
NT2-100
NT2-125 NTM2-125
NT2-160 NTM2-160
NT2-200 NTM2-200
NT2-224 NTM2-224
NT2-250 NTM2-250
NTM2-300
NT2-315 NTM2-315
NT2-355 NTM2-355
NT2-400 NTM2-400
Nazivna
struja (A)
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
Osigurači veličine „3”
Nazivna
struja (A)
50
63
80
100
125
160
200
224
250
300
315
355
400
Tracon šifra
gG
aM
NT3-160
NT3-200
NT3-315 NTM3-315
NT3-355 NTM3-355
NT3-400 NTM3-400
NT3-425 NTM3-425
NT3-500 NTM3-500
NT3-630 NTM3-630
Nazivna
struja (A)
160
200
315
355
400
425
500
630
Crtež sa dimenzijama
Veličina
00C
00
0
1
2
3
a (mm)
78±1.5
78±1.5
125±2.5
135±2.5
150±2.5
150±2.5
f (mm)
54-6
54-6
68-8
75-10
75-10
75-10
g (mm)
11.5
11.5
11.5
12
13
14
c (mm)
15
15
15
21
27
33
e1 (mm)
45
45
45
48
58
67
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
e2 (mm)
20
29
29
48
58
67
b (mm)
6
6
6
6
6
6
G/9
Nožasti osigurači
Karakteristika okidanja nožastih patrona (aM)
Karakteristika okidanja nožastih patrona (gG – gL)
G/10
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Nožasti osigurači
Podnožja osigurača
NTA-00C-00 ... NTA-3: se sastoje od stabilnog kontakta i priključne stezaljke na porculanskoj podlozi
NTA-00/3:
sa plastičnom podlogom velike temperaturne izdržljivosti, i osobinom samogašenja
NTA-1/3:
ima metalnu podlogu sa porculanskim nosačima 3 para kontakata i stezaljki.
Tracon
Veličina
šifra
uloška
NTA-00C-00 00C, 00
NTA-0
0
jednoNTA-1
1
polna
NTA-2
2
NTA-3
3
NTA-00/3 00C, 00
tropolna NTA-1/3
1, 2
Tipa
c2
d
e
l
k
i
u
q
m
v
f
a
b
c1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
30
120
60
85
0
25
8
7.5
100
25
25
58
30
170
73
93
0
25
16
7.5
150
25
38
78
58
200
82
96
30
25
16
11
175
25
38
82
64
225
98
112
30
25
17
11
200
30
40
82
64
250
105 120
30
25
17
11
210
40
40
82
98
121
61
87
25
65
6.5
7.7
100
26
90
26
54
33
170 196
81
103
25
150
10
10
168
35
152
35
73
60
Noževi za kratko spajanje
Primenjuju se prvenstveno za rastavljanje neutralnih vodova.
Tracon
šifra
NTR00
NTR0
NTR1
NTR2
NTR3
Veličina
uloška
00C, 00
0
1
2
3
a
(mm)
45
46
51
56
62
b
(mm)
15
15
20
25
32
c
(mm)
45±1.5
62±3
62±3
62±3
62±3
d
(mm)
78±1.5
125±2.5
135±2.5
150±2.5
150±2.5
Klješta za zamenu nožastih uložaka
Primenom klješta za zamenu nožastih uložaka u neopterećenom stanju se lako mogu
zamenjivati topljivi ulošci. Prema tome nožasti ulošci služe i kao rastavljači, jer vidno i
pouzdano rastavljaju deonice strujnih krugova.
Tracon šifra
NTK
Naziv
Klešta nožastog osigurača
Napon
izolacije
1000 V
Veličina
uloška
00C...3
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/11
Rastavni osigurači
Firma Jean Müller od 1897 ima dominaciju na pijaci energetskih prekidača. Njihovi pouzdani i kvalitetni proizvodi su poznati i prihvaćeni na
celom svetu, a taj kvalitet možete i Vi iskusiti. Rastavne osigurače proizvedene u firmi Jean Müller i sabirne sisteme COSMO®, odnosno njihov
dopunski pribor možete naći u katalogu Tracon i u našoj web robnoj kući. Ukoliko su Vam potrebne i druge informacije o proizvodima Jean
Müller, obratite se našim kolegama prodaje i marketinga! Dimenzije i detaljan opis sa tehničkim podacima rastavnih osigurača možete naći
na adresi www.traconelectric.com.
Horizontalni rastavni osigurači na montažnu ploču
Glavne karakteristike:
• priključenje pomoću šrafova M8, M10, M12
• Jednopolna i tropolna izvedba
• 4 veličine za nožaste osigurače, 00, 1, 2 i 3
• Montiraju se i naknadno, univerzalni načini priključenja
Opšti tehnički podaci:
Nazivni pogonski napon:
- kod veličine 000:
Nazivni izolacioni napon:
- kod veličine 000:
Nazivna učestanost:
Stepen zaštite u ugrađenom stanju:
Priključak sa vijčanim
stezaljkama
• kod svih veličina univerzalni
vijčani priključak za prihvat
kablova i sabirnica.
Temperatura sredine:
500/690 VAC, 220/400 VDC
400/500 VAC, 220 VDC
1000 VAC
500 VAC
40-60 Hz
IP 20 (zatvorena ručka za
manipulacije),
IP 10 (otvorena ručka)
-25 °C ... +55 °C
Izvedba pogodna za montaćne šine
• može se i naknadno montirati, Oprema
za ugradnju na šine sa međusobnim
razmakom paralelnih montažnih šina
od 100-150 mm sa podešavanjem bez
skokova.
(veličina 00, opcija)
Bezbedna zaštita dodira
• Maksimalna zaštita od opasnog napona
dodira i pri donjeg uvoda.
• obloga za zaštitu dodira radi povećane
bezbednosti.
Poprečni presek kabla
(mm2)
LTL00-1/9
160 A
1
00
maks. 95,1×M8/2×M5
LTL1-1/9
250 A
1
1
maks. 150, M10
LTL3-1/9
630 A
1
3
maks. 300, M10
LTL00-3/9*
160 A
3
00
maks. 95,1×M8/2×M5
LTL1-3/9
250 A
3
1
maks. 150, M10
LTL2-3/9
400 A
3
2
maks. 240, M10
LTL3-3/9
630 A
3
3
maks. 300, M10
*sa dopunskim priborom se može montirati i na 2 paralelne montažne šine
Tracon šifra
Nazivna struja
Broj polova
Veličina
Dimenzije ugradnje
L (mm)
W (mm)
H (mm)
220
49
86
317
69
119
430
91
147
220
105,5
116
317
184
119
397
210
133
430
254
147
Obloge za zaštitu od opasnog napona dodira, dopune
Tracon šifra
Izvedba
GOU-LTL00-1
Donji – gornji uvod kablova
GOU-LTL1-1
Donji – gornji uvod kablova
GOU-LTL3-1
Donji – gornji uvod kablova
GOU-LTL00-3
Donji – gornji uvod kablova
GU-LTL1-3
Donji uvod kablova
GU-LTL2-3
Donji uvod kablova
GU-LTL3-3
Donji uvod kablova
GO-LTL1-3
Gornji uvod kablova
GO-LTL2-3
Gornji uvod kablova
GO-LTL3-3
Gornji uvod kablova
Z-LTL00-3 Pribor montažnih šina za LTL00-3/9
G/12
Broj
polova
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
Veličina
00
1
3
00
1
2
3
1
2
3
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni osigurači
Horizontalni rastavni osigurači na montažne šine (razmaka srednjih linija 60 i 100 mm) izvedba sa naknadnim montiranjem
Mogu se jednostavno ugraditi i naknadno na već izgrađen tropolni sabirni sistem razmaka srednjih linija šina od 60 i 100 mm. Pričvrsni elementi postavljeni iza šina pristžu strujno-provodne površine na poleđini aparata za montažne sabirnice, stim obezbeđuju pored pouzdane
ugradnje i napajanje rastavljača.
Glavne karakteristike:
• Tropolna izvedba sa sabirnicom i kablovskim papučicama
• Razmak srednjih linija šina 60 mm i 100 mm
• Debljina šina 5-10 mm
• veličine nožastih osigurača 00C, 00, 1, 2 i 3
Opšte tehnički podaci: videti na strani G/12.
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-3
Jedan aparat za sabirni sistem sa 3dimenzija
• veličina 00 se može primeniti i kod razmaka
središnjih linija šina od 40, 50 i 60 mm
• brza i pouzdana tehnika montaže na šine
Ugradnja bez adaptera
• niska ugradna dubina
• niski gubici snage usled neposredne
ugradnje na šine
Veličina 000
• ugradna širina od 63 mm sa štednjom prostora
(pomoću postavljanja tri šine u dve ravni)
• jednostavan našin ugradnje bez vijka
• pogodna je i za debljine šina od 5 i 10 mm
Razmak Nazivna
Broj
Dimenzije šina (mm)
Poprečni presek
Dimenzije ugradnje (mm)
sredine šina struja polova Veličina
Širina × debljina
kablova (mm2)
L
W
H
LTL000-3/9/60/AU 60 mm
160 A
3
000
12-30 × 5-15*
1,5 – 50
194
63
101
LTL00-3/9/40-60 40-60 mm 160 A
3
00
12-30 × 5-15*
Maks. 95, 1×M8/2×M5 229
105,5
101
LTL1-3/9/60/AU
60 mm
250 A
3
1
20-30 × 5-10
Maks. 150, M10
247
184
121
LTL2-3/9/60/AU
60 mm
400 A
3
2
20-30 × 5-10
Maks. 240, M10
272
210
135
LTL3-3/9/60/AU
60 mm
630 A
3
3
20-30 × 5-10
Maks. 300, M10
433
254
149
LTL1-3/9/60/AO
60 mm
250 A
3
1
20-30 × 5-10
Maks. 150, M10
247
184
121
LTL2-3/9/60/AO
60 mm
400 A
3
2
20-30 × 5-10
Maks. 240, M10
272
210
135
LTL3-3/9/60/AO
60 mm
630 A
3
3
20-30 × 5-10
Maks. 300, M10
433
254
149
LTL1-3/9/100/AU 100 mm
250 A
3
1
20-50 × 5-10
Maks. 150, M10
250
184
126
LTL2-3/9/100/AU 100 mm
400 A
3
2
20-50 × 5-10
Maks. 240, M10
275
210
142
LTL3-3/9/100/AU 100 mm
630 A
3
3
20-50 × 5-10
Maks. 300, M10
283
254
150
LTL1-3/9/100/AO 100 mm
250 A
3
1
20-50 × 5-10
Maks. 150, M10
250
184
126
LTL2-3/9/100/AO 100 mm
400 A
3
2
20-50 × 5-10
Maks. 240, M10
275
210
142
LTL3-3/9/100/AO 100 mm
630 A
3
3
20-50 × 5-10
Maks. 300, M10
283
254
150
Megjegyzés: AO – gornji uvod kablova; AU – donji uvod kablova
* zavisi od razmaka sredine šina! 40 mm: 12 × 5-10 mm; 50 mm: 20 × 5-15 mm; 60 mm: 20-30 × 5-10 mm
Tracon šifra
Obloge za zaštitu od opasnog napona dodira, dopune
Tracon šifra
Izvedba
Broj polova
GOU-LTL00-3
Donji – gornji uvod kablova
3
GU-LTL1-3
Donji uvod kablova
3
GU-LTL2-3
Donji uvod kablova
3
GU-LTL3-3
Donji uvod kablova
3
GO-LTL1-3
Gornji uvod kablova
3
GO-LTL2-3
Gornji uvod kablova
3
GO-LTL3-3
Gornji uvod kablova
3
GUV-LTL00-3/230 Donji zatvoren uvod kablova
3
GUV-LTL1-3
Donji zatvoren uvod kablova
3
GUV-LTL2-3
Donji zatvoren uvod kablova
3
GOV-LTL00-3/230 Gornji zatvoren uvod kablova
3
GOV-LTL1-3
Gornji zatvoren uvod kablova
3
GOV-LTL2-3
Gornji zatvoren uvod kablova
3
Veličina
00
1
2
3
1
2
3
00
1
2
00
1
2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/13
Rastavni osigurači
Sabirni sistem COSMO, razmaka 60 mm
Kompletno rešenje za izgradnju sabirnog sistema razmaka sredine šina od 60 mm, upotrebom donjih elemenata.
Glavne karakteristike:
•
•
•
•
•
Široka primena
Kratko vreme instaliranja
Manje ožičavanje
Laka montaža
Unificirane dimenzije
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-3
Nosači sabirnih šina i njihove obloge (srednji razmak 60 mm)
To su dvodelni moduli od izolacionog materijala, sa ugrađenim odstojnikom za Ugradnju sabirnih šina debljine 5 i 10 mm i širine 20-30 mm.
Obloge pokrivaju sve tri faze i mogu se natakivati minimalnom snagom na šine. Lako se pomeraju i uz preklapanje elemenata, što rezultira
oblogu promenljive širine bez rezanja.
Tracon šifra
SST-60/1
SST-60/3
SST-60/4
A-SST-60/3
A-SST-60/4
SAD60/3
SAD60/4
Izvedba
Nosač sabirne šine, jednopolni
Nosač sabirnih šina, tropolni
Nosač sabirnih šina, četvoropolni
Bočna obloga za tropolnu sabirnicu
Bočna obloga za četvoropolnu sabirnicu
Prednja obloga za tropolnu sabirnicu
Prednja obloga za četvoropolnu sabirnicu
Moduli račvanja (srednji razmak šina 60 mm)
Pogodni su za napajanje sabirnica a i za račvanje kablovima. Moduli tipa AM... sadrže i obloge za zaštitu dodira, a mogu upotrebiti i za račvanje kablovima sa sabirnica. Moduli tipa PK... su izvedbe bez obloge, čiji stezni vijci stežu šine sporedne grane na glavnu šinu. Posebno treba
voditi računa o izolaciji sporednog sistema zadatog broja faza od sabirnog sistema drugog broja faza na primer upotrebom zgrčnih cevi.
Tracon šifra
AM-60/250/3
AM-60/250/3/120-5
AM-60/250/3/120-10
AM-60/630/3
PK30/34X10
PK40/34X10
PK50/34X10
PK50/54X10
PK60/34X10
PK60/54X10
Izvedba, račvanje (širina × debljina)
do 250A, 1,5mm2-70mm2
do 250A, 16mm2-120mm2, za debljinu šina 5 mm
do 250A, 16mm2-120mm2, za debljinu šina 10 mm
do 630A, 70 mm2-300 mm2, za debljinu šina 5/10 mm
za širinu šina 30 mm, i pločastu šinu 34×10 mm
za širinu šina 40 mm, i pločastu šinu 34×10 mm
za širinu šina 50 mm, i pločastu šinu 34×10 mm
za širinu šina 50 mm, i pločastu šinu 54×10 mm
za širinu šina 60 mm, i pločastu šinu 34×10 mm
za širinu šina 60 mm, i pločastu šinu 54×10 mm
Stezaljke račvanja
Bez prethodne pripreme pomoću njih kablovi ili provodnici mogu se neposredno priključiti na razvodnu šinu.
Tracon šifra / Izvedba
za debljinu šina 5 mm za debljinu šina 10 mm
LAK5/16
LAK10/16
LAK5/35
LAK10/35
LAK5/50
LAK10/50
LAK5/70
LAK10/70
LAK5/120
LAK10/120
LAK5/185
LAK10/185
G/14
Poprečni presek
1,5-16 mm2
4-35 mm2
10-50 mm2
16-70 mm2
16-120 mm2
50-185 mm2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni osigurači
Vertikalni rastavni osigurači za sabirne sisteme srednjeg razmaka šina 185 mm
Aparati se mogu koristiti za izgrađene sabirne sisteme srednjeg razmaka šina od 185 mm. Pomoću bušenih rupa u šinama i vijaka se pričvršćivaju za sabirnice. Tačke učvršćivanja su ujedno i tačke napajanja aparata.
Glavne karakteristike:
P R E M A S TA N D A R D I M A
Posebna izvedba za istovremeno odnosno posebno rastavljanje 3 pola.
Gornji ili donji kablovski priključak možete izabrati okretanjem uređaja u 180 stepeni.
Prilazni otvori za merenje napona su u poklopcu rastavljača.
EN 60947-1
EN 60947-3
Dopunski pribor po narudžbi:
Pomoću adaptera osigurači veličina 00 i 1-2-3 se mogu podesiti u istu ravan (opcija, videti na strani G/16).
Za priključenje se mogu primenjivati razne priključne stezaljke (opcija, videti na strani G/17).
Asortiman elemenata za ugradnju sa formiranjem srednjeg razmaka šina od 185 mm i oblaganje videti na strani G/16.
Opšti tehnički podaci:
Nazivni pogonski napon:
Nazivni izolacioni napon:
Temperatura sredine:
Stepen zaštite u ugrađenom stanju:
500/690 VAC, 40-60 Hz; 220/400 VDC
1000 VAC
-25 C +55 C
IP 20 (zatvorena ručka), IP 10 (otvorena ručka)
Sklopna poluga
• dugačka sklopna poluga za bezbedno i brz uklop i isklop
• Bilo koji pol se može zabraviti u uključenom (BE) ili
isključenom (KI) položaju (u slučaju rastavljanja po
Merenje i kontrola
• Bezbedno merenje napona kroz bušotine za kontrolu sa
kontakata podnožja osigurača
Montaža
• Bezbedna montaža i pod naponom, zahvaljujući zaštitnoj
oblozi konstruisanoj protiv slučajnog dodira opasnog
napona
• Zamenljive ušice zapričvršćivanje za sabirnu šinu
Pogled od pozadi
Izvedba za rastavljanje po polovima
Tracon šifra
SL00-3X/185/F
SL00-3X/185/KU00
SL1-3X/3A
SL1-3X/9/KM2G-F
SL2-3X/3A
SL2-3X/9/KM2G-F
SL3-3X/3A
SL3-3X/9/KM2G-F
Nazivna
struja
160 A
160 A
250 A
250 A
400 A
400 A
630 A
630 A
Veličina
Izvedba
00
00
1
1
2
2
3
3
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Poprečni presek
(mm2)
Max. 95
10 – 95
25 – 150
25 – 240
25 – 240
25 – 240
25 – 300
25 – 240
Dimenzija ugradnje (mm)
L
W
H
662
50
135,5
662
50
135,5
762
99
194
762
99
194
762
99
194
762
99
194
762
99
194
762
99
194
Priključne
stezaljke
Vijčane
U-tipa
Vijčane
V- tipa
Vijčane
V- tipa
Vijčane
V- tipa
Poprečni presek
(mm2)
Max. 95
10 – 95
25 – 150
25 – 240
25 – 240
25 – 240
25 – 300
25 – 240
Dimenzija ugradnje (mm)
L
W
H
662
50
150
662
50
150
762
99
202
762
99
202
762
99
202
762
99
202
762
99
202
762
99
202
Priključne
stezaljke
Vijčane
U-tipa
Vijčane
V- tipa
Vijčane
V- tipa
Vijčane
V- tipa
Izvedba za tropolno rastavljanje
Nazivna
struja
SL00-3X3/185/F
160 A
SL00-3X3/185/KU00
160 A
SL1-3X3/3A
250 A
SL1-3X3/9/KM2G-F
250 A
SL2-3X3/3A
400 A
SL2-3X3/9/KM2G-F
400 A
SL3-3X3/3A
630 A
SL3-3X3/9/KM2G-F
630 A
Tracon šifra
Veličina
Izvedba
00
00
1
1
2
2
3
3
Istovremeno otvarajući
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
Otvaranje po polovima
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/15
Rastavni osigurači
Dopunski pribor za izgradnju sabirnica srednjeg razmaka šina od 100 i 185 mm
Omogućavaju izgradnju sabirnica srednjeg razmaka od 100 i 185 mm, olakšavajući i ubrzajući ugradnju vertikalnih rastavnih osigurača.
Utvrđivač šina tipa SH100/185
(za sisteme srednjeg razmaka šina od
100 i 185 mm)
Nosač sabirnih šina je pogodan za učvršćivanje sabirnih
šina srednjeg razmaka od 100 i 185 mm, pomoću njih
se formiraju optimalni sabirni sistemi i za vertikalne
rastavne osigurače. Dopunjeni sa elementima pokrivanja šina se izgrađuju sabirni sistemi potpuno zaštićeni
od slučajnog dodira opsnog napona.
Tehnički podaci:
• broj polova:
• veličina vijka za ugradnju:
• širina sabirne šine:
• srednji razmak šina:
• dimenzije ugradnje:
(širina × visina × debljina)
3
M12
100 mm
100 odn. 185 mm
38×442×25 mm
Pokrivač sabirnih šina sa natakivanjem, tipa H-RF
(za sisteme srednjeg razmaka šina
od 100 i 185 mm)
Raspolaže sa identičnom funkcijom u odnosu na
vijčani pokrivač sabirnih šina, samo se razlikuje
način ugradnje. Pokrivač na šinu se natakuje jednostavno.
Za namontiranje alat nije potreban.
Tehnički podaci:
• Broj polova:
3
• Vijci ugradnje:
plastični, sa ušicom
• Širina šina:
100 mm
• Srednji razmak šina: 100 odn. 185 mm
• Dimenzije ugradnje:
99×572×36 mm
(širina × visina × debljina)
Vijčani pokrivač sabirnih šina tipa
H-SL123/662 (za sisteme srednjeg
razmaka od 185 mm)
Bočna obloga pokrivača sabirnih
šina tipa HW-SH/185 (srednji
razmak šina od 185 mm)
Pomoću vertikalnog prednjeg pokrivača sabirnih šina
se ostvaruje izolovanje manipulativne strane šina
tropolnog sabirnog sistema srednjeg razmaka šina od,
185 mm čiji elementi nisu zaštićeni od slučajnog
dodira opasnog napona.
Tehnički podaci:
• Broj polova:
3
• Vijci za namontiranje:
plastični sa ušicom
• Širina razvodne šine:
100 mm
• Srednji razmak šina:
185 mm
• Dimenzije ugradnje:
100×662×2 mm
(širina × visina × debljina)
Pomoću njih se ostvaruje izolacija bočne strane
nosača sabirnih šina tipa SH100/185. Bočna
obloga dopunjena sa prednjim pokrivačem vijčanim ili sa natakivanjem, namontiran sa nosačem
šina tipa SH100/185 za sisteme širine 185 mm
se mogu potpuno obložiti sa strane manipulacija.
Tehnički podaci:
• Broj polova:
3
• Vijci za namontiranje: plastični sa ušicom
• Srednji razmak šina: 185 mm
• Dimenzije ugradnje:
25×442×38 mm
(širina × visina × debljina)
Dopunski pribor za vertikalne rastavne osigurače srednjeg razmaka šina od 185 mm
U cilju olakšavanja ugradnje vertikalnih rastavnih osigurača veličine nožastih postolja 00 se mogu naručiti pribori.
Adapter za izdizanje aparata veličine
00, 00C, tipa AL-SL00/42
Pomoću njih se mogu izdizati aparati veličine 00, 00C
iz montažne ravni, tako će oni biti poravnjeni sa
aparatima veličine 1-2-3. Sa tim unutračnja struktura
razvodnih ormana postaje estetičnija, a rukavanje sa
unutrašnjom opremom jednostavnije.
Tehnički podaci:
• Broj polova:
• Veličina aparata:
• Dimenzije vijka:
• Širina šine:
• srednji razmak šina:
• dimenzije ugradnje:
(širina × visina × debljina)
3
00, 00C
M12
100 mm
185 mm
99×450×42 mm
Stezaljka za sabirne šine tipa
SK-L/SL00
Za aparate veličine 00, 00C
Pomoću njih brže se može namontirati aparate
veličine SL00 na montažne šine.
Tehnički podaci:
• Materijal:
• Veličina aparata:
• Dimenzije vijka:
• Debljina šine:
kalajisani bakar
00, 00C
M12
5-10 mm
Mehaničke dimenzije dopunskog pribora i detaljne tehničke podatke videti na stranici www.traconelectric.com!
G/16
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni osigurači
Priključne stezaljke sa opcionalnim izborom za rastavne osigurače
Osnovni tipovi rastavnih osigurača raspolažu sa vijčanim priključnim stezaljkama. Ukoliko tokom namontiranja nastaje potreba
za promenu načina priključenja, onda opcionalno se mogu naručiti razne stezaljke. Kod narudćbe treba paziti na to, da stezaljke
se ne mogu primeniti za sve tipove rastavnih osigurača! Neki tipovi samo za horizontalne (V), a drugi tipovi samo za vertikalne
(F) izvedbe odgovaraju, dok neke stezaljke se mogu koristiti za obe verzije.
Priključna stezaljka
Mogu se koristiti kod spajanja bakarnih kablova, odnosno rastavnih osigurača na kablove bez prethodne pripreme.
Materijal: površinski obrađen čelik
Tracon šifra
S00
S1
S2
S3
Provodnik, dimenzije sabirnih Dimenzija
šina (širina x debljina)
vijka
6-50 mm2, 9x5 mm, Cu
2 × M5
25-150 mm2, 18x10 mm, Cu 2 × M6
25-240 mm2, 19x10 mm, Cu 2 × M8
– , 21x15 mm, Cu
2 × M8
Rastavni osigurač
Veličina
Izvedba
00
Horizontalna, vertikalna
1
Horizontalna
2
Horizontalna
3
Horizontalna
Prizma-stezaljka
Koriste se za priključivanje jednog ili dva bakarnog ili aluminijumskog kabla bez pripreme na rastavne osigurače.
Materijal: legura
Tracon šifra
P0070
P0095
P1
P2
P3
P12
P22
P32
Izvedba, poprečni
presek kabla
1×10 - 70 mm2 Cu/Al
1×35 - 95 mm2 Cu/Al
1×70 - 150 mm2 Cu/Al
1×120 - 240 mm2 Cu/Al
1×120 - 300 mm2 Cu/Al
2×70 - 95 mm2 Cu/Al
2×120 - 150 mm2 Cu/Al
2×120 - 185 mm2 Cu/Al
Dimenzija
vijka
2 × M5
2 × M5
2 × M6
2 × M8
2 × M8
2 × M6
2 × M8
2 × M8
Rastavni osigurač
Veličina
Izvedba
00
Horizontalna, vertikalna
00
Horizontalna
1
Horizontalna
2
Horizontalna
3
Horizontalna
1
Horizontalna
2
Horizontalna
3
Horizontalna
V-stezaljka
Koriste se za priključivanje rastavnih osigurača bez pripreme na bakarne ili aluminijumske kablove.
Materijal: površinski obrađen čelik
Poprečni presek kabla, izvedba
(širina šina)
KM2G-F
240 mm2 Cu/Al
KM2G
300 mm2 Cu/Al
2
KM2G-F/A30-40 240 mm Cu/Al, za šinu (30-40 mm) savijen
KM2G/A30-40 300 mm2 Cu/Al, za šinu (30-40 mm) savijen
Tracon šifra
Veličina i izvedba rastavnih
osigurača
2, Horizontalna
2, Horizontalna
2, Horizontalna
2, Horizontalna
U- stezaljka
Koriste se za priključivanje rastavnih osigurača bez pripreme na bakarne ili aluminijumske kablove.
Materijal: površinski obrađen čelik
Tracon šifra
Poprečni presek kabla
KU00/1/2X/A30-40*
KU00/1
KU00/2
2 × 95 mm2 Cu/Al
95 mm2 Cu/Al
2 × 95/50 mm2 Cu/Al
Veličina i izvedba rastavnih
osigurača
00, Horizontalna
00, Horizontalna
00, Horizontalna
* izvedba opremljena sa ušicom, montira se na šinu
Svaki rastavljač od Jean Müller-a je opremljen sa nožastim kontaktom specijalne izvedbe radi pouzdanog i bezbednog rada
elektroenergetskog sistema. Konstrukcija vrha kontakata pomoću optimalnog skretanja električnog luka skraćuje njeno vreme
trajanja, a stim smanjuje erodaciju kontaktnih površina.
Ravna površina sredine kontakta obezbeđuje odgovarajuću dodirnu površinu uz niskog gubitka snage.
Izvedba podnožja kontakta tokom sklapanja struja kratkog spoja šiti aparat od
zavarivanja kontakata, prema tome nazivna prekidna moć rastavnog osigurača moće biti čak i 110 kA!
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/17
Ručni (grebenasti) prekidači
Industrijski ručni (grebenasti) prekidači tipa TK
Familija grebenastih prekidača se proizvodi u šest veličina po nazivnim strujama: od 20 do 160 A u dvo-, tro- i četvoropolnoj izvedbi, po uglu
slapanja od 60° ili 90°, i to:
P R E M A S TA N D A R D I M A
Osnovna izvedba, ručni prekidač bez kućišta
• izvedba u kućište, u montiranom stanju, sa stepenom zaštite IP 44
• izvedba u kućište, u montiranom stanju, sa stepenom zaštite IP 65
EN 60947-3
Opšti podaci
50/60 Hz
690 V
6 kV
3
-5 °C …+55 °C
maks. 5 mm
Izvedba
• Prekidači uklop-isklop
• Izborna sklopka
• Motorne sklopke
• Glavni prekidači
• Preklopnici instrumenta
Tehnički podaci / Veličina izgradnje
Nazivna termička struja (A)
Uklopna snaga Pe (kW)
400 V~
Nazivna pogonska struja Ie (A)
400 V~
240 V =
AC-23A
AC-2
AC-3
AC-4
AC-21A
AC-22A
AC-23A
AC-2
AC-3
AC-4
AC-15
DC-13
Mehanički vek trajanja (×105 ciklus)
Električni vek trajanja (×105 ciklus)
Maks. učestalost sklapanja (c/h)
Maks. presek
priključnog voda (mm2)
Stepen zaštite:
• Stablo prekidača:
• Nakon ugradnje:
• U kućištu:
• Sa zaptivnim priborom:
Nazivna frekvencija:
Napon izolacije:
Izdržljivost nap. impulsa:
Stepen zagađenosti:
Temperatura okoline:
Debljina montažne ploče:
Punog preseka
gibljivog
Nazivna granična kratkotrajna struja (1s; A)
Nazivna uslovna struja kratkog spoja (kAeff),
ako je predspojeni gG osigurač nazivne vrednosti (A)
TK-20
20
7,5
7,5
5,5
1,5
20
20
15
15
11
3,5
4
1
5
3
200
1×2,5
2×1,5
1×2,5
2×1,5
200
6
20
TK-25
25
11
11
7,5
3
25
25
22
22
15
6,5
5
1,5
5
3
150
1×4,0
2×1,5
1×4,0
2×1,5
250
6
25
TK-32
32
15
15
11
5,5
32
32
30
30
22
11
6
4
3
1,2
100
1×6,0
2×4,0
1×4,0
2×2,5
400
6
32
TK-63
63
30
30
18,5
7,5
63
63
37
37
36
15
1,5
1
60
1×25
2×10
1×16
2×6
600
12
63
TK-125
125
45
45
30
12
100
100
90
90
75
30
1.5
1
30
1×50
2×25
1×35
2×10
600
15
125
IP 00
IP 42
IP 44
IP 65
TK-160
160
75
55
37
15
150
150
135
135
95
55
1.5
1
30
1×70
2×35
1×50
2×16
800
15
160
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćenje
TK..., TKV..., TKB..., TKM..., TKU..., TKI-F
TKF…,TKFL…
Dimenzije videti u tabeli asortimana!
G/18
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
Pribori
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za ručni prekidač osnovne izvedbe. A za kućišta se mogu naručiti dopunske zaptivne
garniture, kojima se postiže stepen zaštite IP 65.
Kućišta
Tracon šifra
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T2+F2/
TK/T2+F2S/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3S/
TKTS-01
TKTS-02
TKTS-03
Naziv
Boja
Sastavljeno nisko kućište
za ručne prekidače (IP44)
Sastavljeno visoko kućište
za ručne prekidače
Sastavljeno visoko kućište za
glavni prekidač sa ključem
Sastavljeno visoko kućište za
glavni prekidač sa ključem
Sastavljeno trodelno kućište za
ručne prekidače 32 i 63A
Sastavljeno trodelno kućište za glavni
prekidač sa bravom od 20, 25, 32 i 63 A
Plastične kućište za ručnih sklopki,
1, IP65
Plastične kućište za ručnih sklopki,
2, IP65
Plastične kućište za ručnih sklopki,
3, IP65
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
W
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
Zaptivna
Uvodnica
68
64
68
2 kom MG-20
68
72
68
2 kom MG-20
68
80
68
2 kom MG-20
68
80
68
2 kom MG-20
112
108
112
112
108
112
83
69
110
2×2 kom MG-20
113
87
120
2×2 kom MG-25
140
109
200
2 kom MG-25
2 kom MG-32
2 kom MG-25
2 kom MG-32
2 kom MG-25
2 kom MG-32
Zaptivni kompleti
Za kućišta se mogu naručiti kompleti za zaptivanje, koji omogućavaju stepen zaštite IP65.
Tracon šifra
TKT-65
TKT-65/2
TKT-65/3
TKT-65/4
Naziv
Komplet zaptivki za priključnu kutiju IP65 (20 A, 25 A)
Komplet zaptivki za priključnu kutiju IP65 (32 A, 63 A)
Zaptivni pribor kutije sklopki sa zabravljivanjem i zaštitom IP65
Zaptivni pribor kutije sklopki sa ključem (tipa TKFK) i zaštitom IP65
Adapter TKA
Ivedbe 20 i 25 A pomoću adaptera se mogu pričvrstiti na montažne šine dimenzije 7,5×35 mm po standardu EN 50022. Priključni provodnici se mogu uvezati u vijčane stezaljke.
Tracon šifra
TKA
Naziv
Adapter za ručne sklopke (20A, 25A)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/19
Ručni (grebenasti) prekidači
Tracon šifra
U kućište IP44
U kućište IP65
TK-206/2
TK-256/2
TK-206/2T
TK-256/2T
TK-209/2
TK-259/2
Izborna sklopka
Prekidači uklop-isklop
Osnovna izvedba
G/20
Naziv
Kućište
TK-206/2T65
TK-256/2T65
2 p, 20A, ON-OFF, 60°
2 p, 25A, ON-OFF, 60°
TK/T1+F1/
TK/T1+F1/
TK-209/2T
TK-259/2T
TK-209/2T65
TK-259/2T65
2 p, 20A, ON-OFF, 90°
2 p, 25A, ON-OFF, 90°
TK/T1+F1/
TK/T1+F1/
TK-206/3
TK-256/3
TK-326/3
TK-636/3
TK-126/3
TK-166/3
TK-206/3T
TK-256/3T
TK-326/3T
TK-636/3T
–
–
TK-206/3T65
TK-256/3T65
TK-326/3T65
TK-636/3T65
TK-126/3T65
TK-166/3T65
3 p, 20A, ON-OFF, 60°
3 p, 25A, ON-OFF, 60°
3 p, 32A, ON-OFF, 60°
3 p, 63A, ON-OFF, 60°
3 p, 125A, ON-OFF, 60°
3 p, 160A, ON-OFF, 60°
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TKTS-03
TKTS-03
TK-209/3
TK-259/3
TK-329/3
TK-639/3
TK-129/3
TK-169/3
TK-209/3T
TK-259/3T
TK-329/3T
TK-639/3T
–
–
TK-209/3T65
TK-259/3T65
TK-329/3T65
TK-639/3T65
TK-129/3T65
TK-169/3T65
3 p, 20A, ON-OFF, 90°
3 p, 25A, ON-OFF, 90°
3 p, 32A, ON-OFF, 90°
3 p, 63A, ON-OFF, 90°
3 p, 125A, ON-OFF, 90°
3 p, 160A, ON-OFF, 90°
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TKTS-03
TKTS-03
TK-206/4
TK-256/4
TK-326/4
TK-636/4
TK-126/4
TK-166/4
TK-206/4T
TK-256/4T
TK-326/4T
TK-636/4T
–
–
TK-206/4T65
TK-256/4T65
TK-326/4T65
TK-636/4T65
TK-126/4T65
TK-166/4T65
4 p, 20A, ON-OFF, 60°
4 p, 25A, ON-OFF, 60°
4 p, 32A, ON-OFF, 60°
4 p, 63A, ON-OFF, 60°
4 p, 125A, ON-OFF, 60°
4 p, 160A, ON-OFF, 60°
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TKTS-03
TKTS-03
TK-209/4
TK-259/4
TK-329/4
TK-639/4
TK-129/4
TK-169/4
TK-209/4T
TK-259/4T
TK-329/4T
TK-639/4T
–
–
TK-209/4T65
TK-259/4T65
TK-329/4T65
TK-639/4T65
TK-129/4T65
TK-169/4T65
4 p, 20A, ON-OFF, 90°
4 p, 25A, ON-OFF, 90°
4 p, 32A, ON-OFF, 90°
4 p, 63A, ON-OFF, 90°
4 p, 125A, ON-OFF, 90°
4 p, 160A, ON-OFF, 90°
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TKTS-03
TKTS-03
TKV-206/3
TKV-256/3
TKV-326/3
TKV-636/3
TKV-126/3
TKV-166/3
TKV-206/3T
–
TKV-326/3T
–
–
–
TKV-206/3T65
TKV-256/3T65
TKV-326/3T65
TKV-636/3T65
–
–
2×3 p, 20A, "1-0-2", 60°
2×3 p, 25A, "1-0-2", 60°
2×3 p, 32A, "1-0-2", 60°
2×3 p, 63A, "1-0-2", 60°
2×3 p, 125A, "1-0-2", 60°
2×3 p, 160A, "1-0-2", 60°
TK/T2+F1/
TKTS-02
TK/T3+F3/
TKTS-03
–
–
TKV-206/4
TKV-256/4
TKV-326/4
TKV-636/4
TKV-126/4
TKV-166/4
–
–
TKV-326/4T
–
–
–
TKV-206/4T65
TKV-256/4T65
TKV-326/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, "1-0-2", 60°
2×4 p, 25A, "1-0-2", 60°
2×4 p, 32A, "1-0-2", 60°
2×4 p, 63A, "1-0-2", 60°
2×4 p, 125A, "1-0-2", 60°
2×4 p, 160A, "1-0-2", 60°
TKTS-01
TKTS-02
TK/T3+F3/
–
–
–
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
1-2
3-4
0°
1-2
3-4
0°
1-2
3-4
5-6
0°
1-2
3-4
5-6
0°
1-2
3-4
5-6
7-8
0°
1-2
3-4
5-6
7-8
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
1-2
3-4
5-6
7-8
L
A
a
b
d
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Odvajanje kontakata
0° 60°
×
×
43,5
43,5
48
48
48
48
36
36
33
33
45,3
45,3
48
48
48
48
36
36
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
43
74,2 45,2
80,4
58
115,2 66
136
84
163
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
90°
×
×
60°
×
×
×
90°
×
×
×
60°
×
×
×
×
90°
×
×
×
×
-60° 0°
×
×
×
-60° 0°
×
×
28
28
Šema veze
60°
×
×
×
60°
×
×
9-10
11-12
13-14
15-16
-60° 0°
×
×
60°
×
×
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/21
Ručni (grebenasti) prekidači
Tracon šifra
U kućište IP44
TKV-209/3T
–
TKV-329/3T
–
–
–
U kućište IP65
TKV-209/3T65
TKV-259/3T65
TKV-329/3T65
TKV-639/3T65
–
–
Naziv
Kućište
2×3 p, 20A, „1-0-2” 90°
2×3 p, 25A, „1-0-2” 90°
2×3 p, 32A, „1-0-2” 90°
2×3 p, 63A, „1-0-2” 90°
2×3 p, 125A, „1-0-2” 90°
2×3 p, 160A, „1-0-2” 90°
TK/T2+F1/
TKTS-02
TK/T3+F3/
TKTS-03
–
–
TKV-209/4
TKV-259/4
TKV-329/4
TKV-639/4
TKV-129/4
TKV-169/4
–
–
TKV-329/4T
–
–
–
TKV-209/4T65
TKV-259/4T65
TKV-329/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „1-0-2” 90°
2×4 p, 25A, „1-0-2” 90°
2×4 p, 32A, „1-0-2” 90°
2×4 p, 63A, „1-0-2” 90°
2×4 p, 125A, „1-0-2” 90°
2×4 p, 160A, „1-0-2” 90°
TKTS-01
TKTS-02
TK/T3+F3/
–
–
–
TKB-206/3
TKB-256/3
TKB-326/3
TKB-636/3
TKB-126/3
TKB-166/3
TKB-206/3T
–
TKB-326/3T
–
–
–
TKB-206/3T65
TKB-256/3T65
TKB-326/3T65
TKB-636/3T65
–
–
2×3 p, 20A, „0-1-2”, 60°
2×3 p, 25A, „0-1-2”, 60°
2×3 p, 32A, „0-1-2”, 60°
2×3 p, 63A, „0-1-2”, 60°
2×3 p, 125A, „0-1-2”, 60°
2×3 p, 160A, „0-1-2”, 60°
TK/T2+F1/
TKTS-02
TK/T3+F3/
TKTS-03
–
–
TKB-206/4
TKB-256/4
TKB-326/4
TKB-636/4
TKB-126/4
TKB-166/4
–
–
TKB-326/4T
–
–
–
TKB-206/4T65
TKB-256/4T65
TKB-326/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „0-1-2”, 60°
2×4 p, 25A, „0-1-2”, 60°
2×4 p, 32A, „0-1-2”, 60°
2×4 p, 63A, „0-1-2”, 60°
2×4 p, 125A, „0-1-2”, 60°
2×4 p, 160A, „0-1-2”, 60°
TKTS-01
TKTS-02
TK/T3+F3/
–
–
–
TKB-209/3
TKB-259/3
TKB-329/3
TKB-639/3
TKB-129/3
TKB-169/3
TKB-209/3T
–
TKB-329/3T
–
–
–
TKB-209/3T65
TKB-259/3T65
TKB-329/3T65
TKB-639/3T65
–
–
2×3 p, 20A, „0-1-2”, 90°
2×3 p, 25A,”0-1-2”, 90°
2×3 p, 32A, „0-1-2”, 90°
2×3 p, 63A, „0-1-2”, 90°
2×3 p, 125A, „0-1-2”, 90°
2×3 p, 160A, „0-1-2”, 90°
TK/T2+F1/
TKTS-02
TK/T3 +F3/
TKTS-03
–
–
TKB-209/4
TKB-259/4
TKB-329/4
TKB-639/4
TKB-129/4
TKB-169/4
–
–
TKB-329/4T
–
–
–
TKB-209/4T65
TKB-259/4T65
TKB-329/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „0-1-2”, 90°
2×4 p, 25A, „0-1-2”, 90°
2×4 p, 32A, „0-1-2”, 90°
2×4 p, 63A, „0-1-2”, 90°
2×4 p, 125A, „0-1-2”, 90°
2×4 p, 160A, „0-1-2”, 90°
TKTS-01
TKTS-02
TK/T3+F3/
–
–
–
TKM-20/Q
TKM-25/Q
TKM-32/Q
TKM-63/Q
TKM-12/Q
TKM-16/Q
TKM-20/QT
TKM-25/QT
TKM-32/QT
TKM-63/QT
–
–
TKM-20/QT65
TKM-25/QT65
TKM-32/QT65
TKM-63/QT65
TKM-12/QT65
TKM-16/QT65
ON-OFF 5,5kW
ON-OFF 7,5kW
ON-OFF 11kW
ON-OFF 18,5kW
ON-OFF 30kW
ON-OFF 37kW
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TKTS-03
TKTS-03
TKM-20/N
TKM-25/N
TKM-32/N
TKM-63/N
TKM-12/N
TKM-16/N
TKM-20/NT
–
TKM-32/NT
–
–
–
TKM-20/NT65
TKM-25/NT65
TKM-32/NT65
TKM-63/NT65
–
–
Preklopnik smera 1,5kW
Preklopnik smera 3kW
Preklopnik smera 5,5kW
Preklopnik smera 7,5kW
Preklopnik smera 12kW
Preklopnik smera 15kW
TK/T2+F1/
TKTS-02
TK/T3+F3/
TKTS-03
–
–
Motorne sklopke
Izborna sklopka
Osnovna izvedba
TKV-209/3
TKV-259/3
TKV-329/3
TKV-639/3
TKV-129/3
TKV-169/3
G/22
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
Odvajanje kontakata
-90° 0° 90°
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
×
×
×
×
-90° 0°
1-2
3-4
5-6
7-8
×
×
-60° 0°
×
×
×
-60° 0°
×
1-2
3-4
5-6
7-8
×
-90° 0°
×
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
×
-90° 0°
×
1-2
3-4
5-6
7-8
×
0°
×
9-10
11-12
13-14
15-16
×
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
111
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
90°
×
×
43
45,2
58
66
84
88
×
×
×
×
60°
×
×
-60° 0°
9-10
11-12
13-14
15-16
×
×
60°
×
×
90°
×
×
×
90°
×
×
-90° 0°
9-10
11-12
13-14
15-16
×
×
90°
×
×
60°
-60° 0°
×
×
×
-90° 0°
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
Šema veze
60°
×
×
×
1-2
3-4
5-6
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
90°
×
×
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
L
A
a
b
d
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
60°
×
×
×
×
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/23
Osnovna izvedba
TKM-20/C
TKM-25/C
TKM-32/C
TKM-63/C
TKM-12/C
TKM-16/C
Tracon šifra
U kućište IP44
–
–
TKM-32/CT
–
–
–
U kućište IP65
TKM-20/CT65
TKM-25/CT65
TKM-32/CT65
–
–
–
Naziv
Kućište
Y-D 1,5 kW
Y-D 3,0 kW
Y-D 5,5 kW
Y-D 7,5 kW
Y-D 12,0 kW
Y-D 15,0 kW
TKTS-01
TKTS-02
TK/T3+F3/
–
–
–
TKM-20/D
TKM-25/D
TKM-32/D
TKM-63/D
TKM-12/D
TKM-16/D
–
–
TKM-32/DT
–
–
–
TKM-20/DT65
TKM-25/DT65
TKM-32/DT65
–
–
–
Dahlander 1,5 kW
Dahlander 3,0 kW
Dahlander 5,5 kW
Dahlander 7,5 kW
Dahlander 12,0 kW
Dahlander 15,0 kW
TKTS-01
TKTS-02
TK/T3+F3/
–
–
–
TKU-F
–
–
Voltmetarska sklopka za fazni
napon
–
TKU-V
–
–
Voltmetarska sklopka za
linijski napon
–
TKU-K
–
–
Voltmetarska sklopka za
linijski i fazni napon
–
TKI-F
–
–
Ampermetarski preklopnik za
faznu struju
–
TKF-20
TKF-25
TKF-32
TKF-63
TKF-20T
TKF-25T
TKF-32T
TKF-63T
TKF-20T65
TKF-25T65
TKF-32T65
TKF-63T65
4 p, 20A, ON-OFF
4 p, 25A, ON-OFF
4 p, 32A, ON-OFF
4 p, 63A, ON-OFF
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TKFK-20
TKFK-25
TKFK-32
TKFK-63
TKFK-20T
TKFK-25T
–
–
TKFK-20T65
TKFK-25T65
–
–
Sa ključem, 4 p, 20A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 25A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 32A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 63A, ON-OFF
TK/T2+F2/
TK/T2+F2/
–
–
TKFL-20
TKFL-25
TKFL-32
TKFL-63
TKFL-20TS
TKFL-25TS
TKFL-32TS
TKFL-63TS
TKFL-20T65S
TKFL-25T65S
TKFL-32T65S
TKFL-63T65S
sa zabravljiivanjem 4 p, 20A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 25A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 32A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 63A, ON-OFF
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
Glavni prekidač
Preklopnici instrumenta
Motorne sklopke
Ručni (grebenasti) prekidači
G/24
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
1-2
3-4
5-6
7-8
Odvajanje kontakata
60° 0° 60°
60°
×
×
9-10
×
× 11-12
× 13-14
× 15-16
-60° 0°
1-2
3-4
5-6
7-8
×
×
0
1-2
3-4
5-6
9-10
0
1-2
5-6
7-8
11-12
1-2
5-6
7-8
9-10
13-14
15-16
×
×
0
×
×
×
1-2
3-4
5-6
7-8
0°
1-2
3-4
5-6
7-8
0°
1-2
3-4
5-6
7-8
CA
×
×
BC
×
AB
0
×
×
×
×
90°
×
×
×
×
90°
×
×
×
×
90°
×
×
×
×
×
×
×
Šema veze
×
BC
×
B
L
A
a
b
d
60° (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
57
44
48
48
36
70
46
48
48
36
×
78
58
64
64
48
×
112
66
64
64
48
138
84
88
88
68
163
88
88
88
68
60°
×
57
44
48
48
36
×
70
46
48
48
36
78
58
64
64
48
×
112
66
64
64
48
138
84
88
88
68
163
88
88
88
68
C
AB
×
×
0°
B
×
A
×
×
60°
-60° 0°
×
9-10
× 11-12
13-14
×
15-16
×
×
×
CA
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
A
×
0°
×
×
×
50,8
43
48
60
36
50,8
43
48
60
36
50,8
43
48
60
36
60,4
43
48
60
36
41,2
48,6
54,8
72,2
43
45,2
58
66
48
48
64
64
48
48
64
64
36
36
48
48
×
A
B
C
×
×
×
×
×
×
C
×
×
×
41,2 43
48
48
36
48,6 45,2 48
48
36
75 58/105 64 64/112 48/96
93 66/105 64 64/122 48/96
44,2
52,1
54,8
72,2
43
45,2
58
66
64
64
64
64
64
64
64
64
48
48
48
48
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/25
Rastavni preklopnik
Rastavni preklopnik tipa TS
Kontakti aksijalnog pomeranja (u smeru ose) imaju dvostruki prekid, te zbog velike razdaljine otvaranja (procepa) rastavni preklopnici izuzetno
su pogodni u funkciji rastavljača i alarmnog stop prekidača. Dozvoljava se njihova primena i za prekidanje jednosmernih struja. Izvodi se u 6
gabarita, sa zakretanjem od 90°, 3 ili 4 pola, po donjim verzijama:
• osnovna izvedba, rastavljač bez kućišta
• rastavljač u kućištu, kompletirano, sa stepenom zaštite IP44
• rastavljač u kućištu, kompletirano, sa stepenom zaštite IP65
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
Izvedba
• rastavni preklopnik
• rastavna sklopka sa vratnim kvačilom
• bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem
• bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem i vratnim
kvačilom
• ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Tehnički podaci
Veličina
Nazivni termički struja Ith (A)
Izdržljivost naponskih impulsa Uimp (kV)
Dozvoljena snaga prekidanja Pe
(kW) 400 V~
Mehanički vek trajanja (×105 ciklusa)
Električni vek trajanja (×105 ciklusa)
Maksimalna sklopna učestalost (c/h)
AC-23A
AC-3
Pun
Dozvoljeni poprečni presek voda
(mm2)
Gibljiv
Nazivna kratkotrajna granična struja (1s; A)
Nazivna uslovna struja kratkog spoja (kAeff),
Nazivna struja predspojenog osigurača, ako je tip gG (A) 20
Opšti podaci
Nazivna frekvencija:
Stepen zaštite:
Sklopno stablo:
Nakon ugradnje:
Verzije u kućištu:
Sa zaptivnom garniturom:
Stepen zagađenosti:
Temperatura okoline:
Način priključenja:
Debljina montažne ploče:
TS-20
20
6
7,5
5,5
5
3
200
1×2,5
2×1,5
1×2,5
2×1,5
180
10
35
TS-32
32
6
11
7,5
5
3
150
1×4,0
2×1,5
1×4,0
2×1,5
264
10
50
TS-40
40
6
15
11
3
1,2
100
1×6,0
2×4,0
1×4,0
2×2,5
360
25
63
TS-63
63
6
22
18,5
1,5
1
60
1×25
2×10
1×16
2×6
516
25
80
TS-80
80
6
30
22
1.5
1
30
1×50
2×25
1×35
2×10
684
25
100
TS-100
100
6
37
30
1.5
1
30
1×70
2×35
1×50
2×16
840
25
Slika priključenja
50/60 Hz
3P
4P
Prednja ploča
IP 20
IP 42
IP 44
IP 65
3
-5 °C…40 °C
Sa vijčanim čaurastim stezaljkama
maks. 5 mm
Glavne karakteristike
• pogodan je za uključivanje i isključivanje pod opterećenjem,
odnosno odvajanje
• primenjuje se kao motorna sklopka, glavna sklopka, rastavljač,
sklopka bezbednosti
• velika strujna i mehanička izdržljivost
• kontakti sa dva procepa pri prekidanju
• sklopna brzina nezavisna od ručnih manipulacija
G/26
• delovi pod naponom su zaštićeni od slučajnog dodira
• sklopno stablo je izolator od plastike sa velikom mehaničkom
čvrstoćom i samogašenjem po (UL94-V0),
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni preklopnik
Rastavni preklopnik
Osnovna izvedba
TS-20/3
TS-32/3
TS-40/3
TS-63/3
TS-80/3
TS-10/3
TS-20/4
TS-32/4
TS-40/4
TS-63/4
TS-80/4
TS-10/4
Tracon šifra
Sa IP44 kućištem
TS-20/3T
TS-32/3T
TS-40/3T
TS-63/3T
TS-20/4T
TS-32/4T
TS-40/4T
TS-63/4T
-
Sa IP65 kućištem
TS-20/3T65
TS-32/3T65
TS-40/3T65
TS-63/3T65
TS-80/3T65
TS-10/3T65
TS-20/4T65
TS-32/4T65
TS-40/4T65
TS-63/4T65
-
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Kućište
TK/T3+F3/
TKTS-03
TKTS-03
TK/T3+F3/
-
L
61
61
67
67
82
82
61
61
67
67
82
82
A
54
54
64
64
80
80
54
54
64
64
80
80
Veličina (mm)
B
a
42
64
42
64
50
64
50
64
70
64
70
88
55.5
64
55.5
64
66
64
66
64
92.5
64
92.5
88
d
48
48
48
48
48
68
48
48
48
48
48
68
c
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
Rastavna sklopka sa vratnim kvačilom
Vratno kvačilo ostvaruje bezbednu blokadu kod
vrata razvodnog ormana; vrata se otvaraju samo
u položaju prekidača "0", tojest "off"-„isklj”!
Dužina osovine vratnog kvačila: 150 mm
Nataknui na šinu dimenzija
35/7,5 mm po EN 50022.
Tracon
šifra
TS-20/3K
TS-32/3K
TS-40/3K
TS-63/3K
TS-80/3K
TS-10/3K
TS-20/4K
TS-32/4K
TS-40/4K
TS-63/4K
TS-80/4K
TS-10/4K
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Veličina
L (mm) A (mm) B (mm) a (mm) d (mm) c (mm)
50
54
42
64
48
4.2
50
54
42
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
68
80
70
64
48
4.2
68
80
70
88
68
5.2
50
54
55.5
64
48
4.2
50
54
55.5
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
68
80
92.5
64
48
4.2
68
80
92.5
88
68
5.2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
x (mm) y (mm)
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
G/27
Rastavni preklopnik
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Rastavni preklopnik se može zabravljivati u isključenom stanju “OFF” – „ISKLJ”.
Osnovna izvedba
TSS-20/3
TSS-32/3
TSS-40/3
TSS-63/3
TSS-80/3
TSS-10/3
TSS-20/4
TSS-32/4
TSS-40/4
TSS-63/4
TSS-80/4
TSS-10/4
Tracon šifra
Sa IP44 kućištem
TSS-20/3TS
TSS-32/3TS
TSS-40/3TS
TSS-63/3TS
TSS-20/4TS
TSS-32/4TS
TSS-40/4TS
TSS-63/4TS
-
Sa IP65 kućištem
TSS-20/3T65S
TSS-32/3T65S
TSS-40/3T65S
TSS-63/3T65S
TSS-80/3T65
TSS-10/3T65
TSS-20/4T65S
TSS-32/4T65S
TSS-40/4T65S
TSS-63/4T65S
-
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Kućište
TK/T3+F3S/
TKTS-03
TKTS-03
TK/T3+F3S/
-
L
61
61
67
67
82
82
61
61
67
67
82
82
A
54
54
64
64
80
80
54
54
64
64
80
80
Veličina (mm)
B
a
42
64
42
64
50
64
50
64
70
64
70
88
55.5
64
55.5
64
66
64
66
64
92.5
64
92.5
88
d
48
48
48
48
48
68
48
48
48
48
48
68
c
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem i vratnim kvačilom
Nataknuti na šinu dimenzija 35/7,5 mm po EN 50022.
Vratno kvačilo ostvaruje bezbednu blokadu kod vrata razvodnog ormana; vrata se
otvaraju samo u položaju prekidača "0",
tojest "off"-„isklj”!
Dužina osovine vratnog
kvačila: 150 mm
Tracon
šifra
TSS-20/3K
TSS-32/3K
TSS-40/3K
TSS-63/3K
TSS-80/3K
TSS-10/3K
TSS-20/4K
TSS-32/4K
TSS-40/4K
TSS-63/4K
TSS-80/4K
TSS-10/4K
G/28
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Veličina
L (mm) A (mm) B (mm) a (mm) d (mm) c (mm)
50
54
42
64
48
4.2
50
54
42
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
68
80
70
64
48
4.2
68
80
70
88
68
5.2
50
54
55.5
64
48
4.2
50
54
55.5
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
68
80
92.5
64
48
4.2
68
80
92.5
88
68
5.2
x (mm) y (mm)
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni preklopnik
Nizajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Namešta se u standardni isečak prednje ploče od 45 mm, sa zadnjom montažom uz 2 kom vijka ili nataknuti na standardnu montažnu šinu po
EN 50022.
A
45
y
X
L
15
B
Tracon šifra
Tipa
TSM-20/3
TSM-32/3
TSM-20/4
TSM-32/4
20A/3P
32A/3P
20A/4P
32A/4P
L (mm)
50
50
50
50
A (mm)
54
54
54
54
Veličina
B (mm)
42
42
55.5
55.5
x (mm)
22
22
22
22
y (mm)
62
62
62
62
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
Pribori
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za ručni prekidač osnovne izvedbe. A za kućišta se mogu naručiti dopunske zaptivne
garniture, kojima se postiže stepen zaštite IP 65.
Kućište
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za rastavljač osnovne izvedbe do 63 A.
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
V-15180
28204984 001
EN 60947-3
EN 60529
Tracon šifra
TK/T3+F3/
TK/T3+F3S/
Naziv
Sastavljeno trojno kućište 20, 32,
Za ručne prekidače od 40, 63 A
Sastavljeno trojno kućište 20, 32,
Za ručne prekidače od 40, 63 A
Boja
Svetlosivo podnožje
+svetlosivi poklopac
Svetlosivo podnožje
+žuti poklopac
W (mm)
H (mm)
x (mm)
112
108
78
112
108
78
Zaptivne uvodnice
2 kom MG-25
2 kom MG-32
2 kom MG-25
2 kom MG-32
Zaptivne garniture
Za kućišta se mogu naručiti dopunski zaptivni kompleti, koji obezbeđuju stepen zaštite IP 65.
Tracon šifra
TKT-65/3
Naziv
Zaptivni pribor kutije sklopki sa zabravljivanjem i zaštitom (20-63A)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/29
Kontaktori
Kontaktori
Kontaktori su pogodni za daljinsko komandovanje, napajanje i uklapanje motora ili niskonaponskih uređaja samostalno ili uz dopunsku zaštitu
(na pr. termički relej). Dopunjeni senzorima i drugim elementima su pogodni za obavljanje brojnih zadataka automatizacije. Na njihovu čeonu
stranu se mogu montirati pomoćni kontakti i/ili elementi tempiranja/vremenskog kašnjenja, a na bočnu stranu takođe pomoćni kontakti po
potrebi. Pomoću njih se vrši signalizacija i/ili blokada u pomoćnim strujnim krugovima. Izvedeni su samo za napajanje njihovih namota naizmeničnom strujom u 5 verziji. Njihov izbor se vrši prema svojoj nameni ili kategoriji primene (videti u članu: DODACI).
Asortiman
Tipska oznaka
TR1K
TR1D/F
TR1E
TR1C
Tip kontaktora
Pomoćni
Za opštu namenu
Za velike struje
Kondenzatorski prekidači
Kategorija primene
AC-1, AC-3, AC-15
AC-1, AC-3, AC-4
AC-1, AC-3, AC-4
AC-6b
Napon napajanja Un
Nazivna pogonska struja Ie
24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V
6…12 A/AC-3
24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V
9…95 A/AC-3
24 V, 48 V, 230 V, 400 V
115…620 A/AC-3
230 V, 400 V
17…80 A/AC-6b
Tehnički podaci pomoćnih kontakata
Nazivna termička struja Ith (A):
Topljivi osigurač (radi kratkih spojeva)
• nazivna struja:
• karakteristika isklopa:
Nazivna pogonska struja:
Maksimalna sklopna učestalost (AC-15):
Mehanički vek trajanja (Ie, AC-15, 380/400 V):
Električni vek trajanja (Ie, AC-15, 380/400 V):
Dozvoljeni poprečni presek priključaka:
Stepen zaštite priključnih stezaljki:
TR1K
TR1E
10 A
10 A
gG
2A, 230 V, AC-15
3600 uklopa/sat
1×107 sklopnih ciklusa
1×106 sklopnih ciklusa
1…4 mm2
IP 20
Prekostrujna zaštita električnih uređaja komandovani kontaktorima formira se zavisno od tipa kontaktora, shodno sledećoj tabeli.
Tipska oznaka
Prekostrujna zaštita
TR1K
termički prekostrujni zaštitni relej, tipa TR2HK
TR1D/F
termički prekostrujni zaštitni relej, tipa TR2HD/F
TR1E
Relej naglog rasta struje + strujni merni transformator, tipa TFKV-AKA05
TR1C
-
TR1C
TR1D/F
Kontaktor se sme napajati harmonično promenljivim naponom, bez jednosmene komponente. Pri upotrebi u elektronskim strujnim krugovima
komandovanja ili regulacije kao i ako napon napajanja sadrži veliki broj viših harmonika treba obezbediti i ugraditi odgovarajući filtar, pre
uspostavljanja kontaktora u pogon.
Pomoćni kontaktori
Te naprave su pogodne za uključenje i prekidanje relativno manjih snaga. Njihova primena je preporučljiva na svim
mestima, gde se uklopna snaga postiže isključivo upotrebom sklopne opreme malih mehaničkih dimenzija.
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR5KN..
TR2HK....
Opšti tehnički podaci
Oblast napona napajanja:
Temperatura sredine:
Položaj ugradnje:
Način montaže:
Naziv
Elementi pomoćnih kontakata
Termički prekostrujni zaštitni releji
Strana
G/40
G/42
P R E M A S TA N D A R D I M A
0,85-1,1 Un
-25 °C ... +50 °C
Na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30°
Na montažnu ploču ili na šinu 35×7,5 mm prema EN 50022
EN 60947-1
EN 60947-4-1
Napomena: tabelu dispozicija kontaktora tipa TR1K i termičkih prekostrujnih zaštitnih releja videti na strani G/44!
G/30
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman
Kontakti
Oznake priključnih
stezaljki
Napon napajanja
Un
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
4 glavni
3 glavni +
pomoćni
1 radni (NO)
3 glavni +
pomoćni
1 mirni (NC)
4 pomoćni
2 mirni (NC)
2 radni (NO)
Nazivni napon izolacije Ui (V)
Nazivni pogonski napon Ue (V)
Nazivna termička struja (A)
AC-1
AC-3
AC15
220/230 V
AC-3
Maks. uklopna
380/400 V
AC-3
snaga motora
415 V
AC-3
Pe (kW)
500 V, 660/690 V
AC-3
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
(zbog kratkih spojeva)
Karakteristika prekidanja
Maks. sklopna učestalost (broj uklopa/sat, AC-3)
Mehanički vek trajanja (broj sklopnih ciklusa)
Električni vek trajanja (broj sklopnih ciklusa)
Dozvoljeni poprečni presek priključaka (mm2)
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
Sopstvena potrošnja – aktiviranja/zadržavanja (VA)
Nazivna pogonska
struja Ie (A)
6A/AC-3
TR1K0610B7
TR1K0610E7
TR1K0610F7
TR1K0610
TR1K0610V7
TR1K0601B7
TR1K0601E7
TR1K0601F7
TR1K0601
TR1K0601V7
690 V
660 V, 50 Hz
20
20
6
2
1,5
2,2
2,2
3
10
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
Tracon šifra
9A/AC-3
TR1K0904B7
TR1K0904E7
TR1K0904F7
TR1K0904
TR1K0904V7
TR1K0910B7
TR1K0910E7
TR1K0910F7
TR1K0910
TR1K0910V7
TR1K0901B7
TR1K0901E7
TR1K0901F7
TR1K0901
TR1K0901V7
TR1K0908B7
TR1K0908E7
TR1K0908F7
TR1K0908
TR1K0908V7
690V
660 V, 50 Hz
20
20
9
3
2,2
2,2
4
4
10
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
12A/AC-3
TR1K1204B7
TR1K1204E7
TR1K1204F7
TR1K1204
TR1K1204V7
TR1K1210B7
TR1K1210E7
TR1K1210F7
TR1K1210
TR1K1210V7
TR1K1201B7
TR1K1201E7
TR1K1201F7
TR1K1201
TR1K1201V7
690 V
660 V, 50 Hz
20
20
12
4
3
5,5
5,5
4
16
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćivanje
TR1K
Montirano na montažnu ploču
TR1K
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/31
Kontaktori
Kontaktori opšte namene tipa TR1D/F
Primenjuju se tipovi TR1D i TR1F za daljisnko komandovanje niskonaponskim uređajima strujne oblasti 9-95 A. U spoljnjem izgledu se razlikuju, a istovremeno po tehničkim parametrima su identični navedeni kontaktori.
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR2HD/F….
TR6DN..
TR7...
TR8DN...
TR9....
Naziv
Termički prekostrujni zaštitni releji
Elementi pomoćnih kontakata na čeonoj strani
Elementi tempiranja
Elementi bočnih kontakata (do TR1D/F65)
Mechaničke blokade
Strana
G/42
G/40
G/41
G/41
G/41
Opšti tehnički podaci
Oblast napona napajanja: 0,85-1,1 Un
Temperatura sredine:
-25 °C ... +50 °C
Položaj ugradnje: Na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30°
Način montaže: Na montažnu ploču ili na šinu 35×7,5 mm prema EN 50022
P R E M A S TA N D A R D I M A
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
D0300V0704
EN 60947-4-1
Napomena:
tabelu dispozicija kontaktora
tipa TR1D/F i termičkih
prekostrujnih zaštitnih releja
videti na strani G/44!
Tehnički podaci i asortiman od 9 A do 32 A
Napon
Tracon šifra
napajanja Un
9A/AC-3
12A/AC-3
18A/AC-3
25A/AC-3
32A/AC-3
24 V~
TR1D/F0910B7 TR1D/F1210B7 TR1D/F1810B7 TR1D/F2510B7 TR1D/F3210B7
3 glavni +
48 V~
TR1D/F0910E7 TR1D/F1210E7 TR1D/F1810E7 TR1D/F2510E7 TR1D/F3210E7
pomoćni
110 V~
TR1D/F0910F7 TR1D/F1210F7 TR1D/F1810F7 TR1D/F2510F7 TR1D/F3210F7
1 radni (NO)
230 V~
TR1D/F0910 TR1D/F1210 TR1D/F1810 TR1D/F2510 TR1D/F3210
400 V~
TR1D/F0910V7 TR1D/F1210V7 TR1D/F1810V7 TR1D/F2510V7 TR1D/F3210V7
24 V~
TR1D/F0901B7 TR1D/F1201B7 TR1D/F1801B7 TR1D/F2501B7 TR1D/F3201B7
3 glavni +
48 V~
TR1D/F0901E7 TR1D/F1201E7 TR1D/F1801E7 TR1D/F2501E7 TR1D/F3201E7
pomoćni
110 V~
TR1D/F0901F7 TR1D/F1201F7 TR1D/F1801F7 TR1D/F2501F7 TR1D/F3201F7
1 mirni (NC)
230 V~
TR1D/F0901 TR1D/F1201 TR1D/F1801 TR1D/F2501 TR1D/F3201
400 V~
TR1D/F0901V7 TR1D/F1201V7 TR1D/F1801V7 TR1D/F2501V7 TR1D/F3201V7
Nazivni izolacioni napon Ui (V)
660 V
660 V
660 V
660 V
660 V
Nazivni pogonski napon Ue (V)
660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz
AC-1
25
25
32
40
50
Nazivna pogonska
AC-3
9
12
18
25
32
struja Ie (A)
AC-4
3,5
5
7,7
8,5
12
220/230 V
AC-3
2,2
3
4
5,5
7,5
Maksimalna
380/400 V
AC-3
4
5,5
7,5
11
15
uklopna motorna
380/400 V
AC-4
4
2,5
3
3,7
4,5
snaga Pe (kW)
415 V
AC-3
4
5,5
9
11
15
500 V, 660/690 V
AC-3
5,5
7,5
10
15
18,5
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
10
16
20
32
40
zbog kratkih spojeva
Karakteristika isklopa
aM
aM
aM
aM
aM
Maks. sklopna učestalost (uklopa/sat, AC-3)
3600
3600
3600
3600
3600
3×106
3×106
3×106
3×106
3×106
Mehanički vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
Električni vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
1×106
1×106
1×106
1×106
1×106
2
Dozvoljeni poprečni presek priključka, glavni kontakt (mm )
4
4
6
10
10
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
Sopstvena potrošnja–aktiviranja/zadržavanja(VA)
60/7
60/7
60/7
90/7,5
90/7,5
Dozvoljeni poprečni presek priključka, pomoćni kontakt i namot (mm2)
1…4
1…4
1…4
1…4
1…4
Kontakti
G/32
Oznake priključnih
stezaljki
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman od 40 A do 95 A
Napon
Tracon šifra
40A/AC-3
50A/AC-3
65A/AC-3
80A/AC-3
95A/AC-3
napajanja Un
3 glavni
24 V~
TR1D/F4011B7 TR1D/F5011B7 TR1D/F6511B7 TR1D/F8011B7 TR1D/F9511B7
+ pomoćni
48 V~
TR1D/F4011E7 TR1D/F5011E7 TR1D/F6511E7 TR1D/F8011E7 TR1D/F9511E7
1 radni (NO)
110 V~
TR1D/F4011F7 TR1D/F5011F7 TR1D/F6511F7 TR1D/F8011F7 TR1D/F9511F7
1 mirni (NC)
230 V~
TR1D/F4011 TR1D/F5011 TR1D/F6511 TR1D/F8011 TR1D/F9511
400 V~
TR1D/F4011V7 TR1D/F5011V7 TR1D/F6511V7 TR1D/F8011V7 TR1D/F9511V7
Nazivni izolacioni napon Ui (V)
660 V
660 V
660 V
660 V
660 V
Nazivni pogonski napon Ue (V)
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
AC-1
60
80
80
125
125
Nazivna pogonska
AC-3
40
50
65
80
95
struja Ie (A)
AC-4
18,5
24
28
37
44
220/230 V
AC-3
11
15
18,5
22
25
380/400 V
AC-3
18,5
22
30
37
45
Maksimalna
380/400 V
AC-4
5,5
7,5
9
10
15
uklopna motorna
415 V
AC-3
22
25
37
45
45
snaga
500 V
AC-3
22
30
37
55
55
Pe (kW)
660/690 V
AC-3
30
33
37
45
45
1000 V
AC-3
30
37
45
45
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
50
50
63
80
100
zbog kratkih spojeva
Karakteristika isklopa
aM
aM
aM
aM
aM
Maks. sklopna učestalost (uklopa/sat, AC-3)
3600
3600
3600
3600
3600
Mehanički vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
3×106
3×106
3×106
3×106
3×106
6
6
6
6
×
×
×
×
Električni vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
1 10
1 10
1 10
1 10
1×106
2
Dozvoljeni poprečni presek priključka, glavni kontakt (mm )
25
25
25
50
50
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
Sopstvena potrošnja–aktiviranja/zadržavanja(VA)
200/20
200/20
200/20
200/20
200/20
Dozvoljeni poprečni presek priključka, pomoćni kontakt i namot (mm2)
1…4
1…4
1…4
1…4
1…4
Kontakti
Oznake priključnih
stezaljki
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćivanje
Montirano na montažnu ploču
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
TR1D
TR1...
m (mm)
A (mm)
k (mm)
D/F09
80
35
71
TR1D
D/F12
80
35
71
D/F18
85
35
71
D/F25
93
44
80
D/F32
98
44
80
Montirano na montažnu ploču
D/F40
114
107
D/F09
74
46
82
D/F12
74
46
82
D/F18
74
47
87
D/F25
84
57
95
D/F32
84
57
100
D/F65
75
116
D/F80
85
127
D/F95
85
127
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
TR1D
TR1...
m (mm)
k (mm)
TR1...
a (mm)
b (mm)
m (35×7,5)
TR1D
D/F50
114
107
D/F65
114
107
D/F80
125
123
D/F95
125
123
TR1...
b (mm)
m (35×7,5)
D/F40
75
116
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
D/F50
75
116
G/33
Kontaktori
Kombinacije motornih zaštitnih sklopki u kućištu tipa TEMS
Konstrukcija se sastoji iz: komandnog kontaktora (TR1F), termičkog releja prekostrujne zaštite (TR2HF), zelenog tastera BE (on), crvenog tastera
KI (off) i dvodelnog plastičnog, ili limenog kućišta. Tehnički parametri kontaktora i releja prekostrujne zaštite određuju dozvoljenu snagu startovanja motora za tu kombinaciju. termičkim relejom prekostrujne zaštite se može podesiti nivo strujne zaštite, prilagođen tehničkim parametrima štićenog motora. tasterima BE/KI se može motor u- i isključivati. Kućište obezbeđuje mehaničku zaštitu modula i zaštitu od strujnog udara.
Montira se jednostavno na površinu pomoću montažnih rupa na donjoj strani. Uvod kabela se vrši kroz uvodnih otvora na gornjoj strani kućišta kao i na poleđini, čiji se poklopci lako odstranjivaju izbijanjem. Funkcionalno strujno kolo je unapred šemirano, a kontaktor i termički relej
formiraju jednu celinu. Nakon uvezivanja napojnih kablova aparat je spreman za rad. Konstrukciju treba opremiti spoljnom zaštitom od kratkih
spojeva!
Opšti tehnički podaci
Nazivni izolacioni napon:
Nazivni napon:
660 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Nazivna radna temperatura:
Stepen zaštite kućišta:
0…55 °C
IP 55
Elementi kombinacije
Tracon šifra
TEMS1-091
TEMS1-092
TEMS1-093
TEMS1-094
TEMS1-121
TEMS1-181
TEMS2-251
TEMS2-321
TEMS3-401
TEMS3-501
TEMS3-651
TEMS3-801
TEMS3-951
Pogonski podaci motora*
(kW), AC-3
(A), AC-3
1,5
3,5
2,2
5
3
6,3
4
8,5
5
11,5
7,5
15,5
11
22
15
30
18,5
37
22
44
30
60
37
72,5
45
85
Tip
kućišta
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Tip
kontaktora
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F1210V7
TR1F1810V7
TR1F2510V7
TR1F3210V7
TR1F4011V7
TR1F5011V7
TR1F6511V7
TR1F8011V7
TR1F9511V7
Tip releja prekostrujne
zaštite
TR2HF1308 (2,5 – 4 A)
TR2HF1310 (4 – 6 A)
TR2HF1312 (5,5 – 8 A)
TR2HF1314 (7 – 10 A)
TR2HF1316 (9 – 13 A)
TR2HF1321 (12 – 18 A)
TR2HF1322 (17 – 25 A)
TR2HF2353 (23 – 32 A)
TR2HF3355 (30 – 40 A)
TR2HF3357 (37 – 50 A)
TR2HF3359 (48 – 65 A)
TR2HF3363 (63 – 80 A)
TR2HF3365 (80 – 93 A)
Predosigurač
(aM)
6A
10 A
10 A
16 A
16 A
20 A
25 A
40 A
40 A
63 A
80 A
80 A
100 A
* podaci se odnose na trofazne kavezne motore u delta spoju. Opšti tehnički podaci
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS1
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili komandovanja. Tasterima aparata: BE/KI se komanduje mehaničkim putem rada elemenata kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćni
KomandnaAC-15
kontakt
snaga (VA)DC-13
G/34
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
300
30
TEMS1-091TEMS1-092 TEMS1-093TEMS1-094 TEMS1-121 TEMS1-181
3,5
5
6,3
8,5
11,5
15,5
2,7
3,8
4,8
6,6
8,9
12
25
25
25
25
25
32
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
10
600
600
600
600
600
600
100
100
100
100
100
80
6
6
6
6
6
6
300
300
300
300
300
30
30
30
30
30
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS2
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili komandovanja.
Tasterom aparata BE se komanduje mehaničkim putem, a tasterom KI se komanduje električnim putem rada elemenata kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćn
KomandnaAC-15
i kontakt
snaga (VA)DC-13
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
300
30
TEMS2-251
22
18
40
11
15
600
80
6
300
30
TEMS2-321
30
21,3
50
15
18,5
600
80
6
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
EN 60695-2-1
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439
EN 60947-4-1
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS3
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili
komandovanja. Tasterom aparata BE se komanduje mehaničkim putem, a tasterom KI se komanduje električnim putem rada elemenata
kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćni
Komandna snaga
kontakt
(VA)
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
AC-15
DC-13
TEMS3-401
37
34,6
60
18,5
30
600
60
6
300
30
TEMS3-501
44
39
80
22
33
600
60
6
300
30
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TEMS3-651
60
42
80
30
37
600
60
6
300
30
TEMS3-801 TEMS3-951
72,5
85
49
49
125
125
37
45
45
55
600
600
60
60
6
6
300
300
30
30
G/35
Kontaktori
Kontaktori velikih struja
Prvenstveno su namenjeni za industrjsku upotrebu kao sklopne naprave, koje se koriste za daljinsko komandovanje motora velikih snaga za
pumpe i kompresora, lučnih peći i drugih uređaja i postrojenja jake struje oblasti od 115 do 620 A. Njihova izvedba omogućava upotrebu pomoćnih kontakata, kojima se ostvaruju brojne funkcije komandovanja, signalizacije, blokiranja, samodržanja i tempiranja. Prekostrujna zaštita kontaktora tipa TR1E se nalazi na strani G/45.!
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR6DN..
TR8DN...
TR7...
Naziv
Pomoćni kontaktni elementi na čeonoj strani
Bočni pomoćni kontaktni elementi samo za tipove TR1E115, TR1E150 i TR1E170
Elementi tempiranja
Opšti tehnički podaci
Nazivni izolacioni napon Ui (V)
Oblast napona napajanja:
Temperatura sredine: -25 °C ... +50 °C
Položaj ugradnje:
na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30°
Način montaže:
vijkom na montažnu šinu ili natakivanjem na montažnu šinu 35×7,5 mm
660 V
0,85-1,1 Un
Tehnički podaci i asortiman
Kontakti
3P
Napon
napajanja Un
24 V~
48 V~
230 V~
400 V~
AC1 Ie maks. (A) (Ith)
AC3 Ie maks. (A)
AC4 Ie maks. (A)
Dozvoljena
uklopna motorna
snaga Pe (kW)
220/230 V
380/400 V
415 V
500 V
660/690 V
1000 V
Mehanički vek trajanja (104)
Električni vek trajanja (104)
Sopstvena
aktiviranje
potrošnja (VA)
držanje
Dozvoljena sklopna učestalost
Vod (mm2)
Kontakti
3 P + 1 NO
Napon
napajanja Un
24 V~
48 V~
230 V~
400 V~
AC1 Ie maks. (A) (Ith)
AC3 Ie maks. (A)
AC4 Ie maks. (A)
Dozvoljena
uklopna motorna
snaga Pe (kW)
220/230 V
380/400 V
415 V
500 V
660/690 V
1000 V
Mehanički vek trajanja (104)
Električni vek trajanja (104)
Sopstvena
aktiviranje
potrošnja (VA)
držanje
Dozvoljena sklopna učestalost
Vod (mm2)
G/36
strana
G/40
G/41
G/41
115A/AC-3
TR1E115B7
TR1E115E7
TR1E115
TR1E115V7
250
115
40
30
55
59
75
80
65
300
60
550
45
95
205A/AC-3
TR1E205B7
TR1E205E7
TR1E205
TR1E205V7
275
205
70
63
110
110
129
129
100
300
50
805
55
185
Tracon šifra
150A/AC-3
TR1E150B7
TR1E150E7
TR1E150
TR1E150V7
250
150
50
40
75
80
90
100
65
300
60
550
45
1800 uklopa/sat
120
245A/AC-3
TR1E245B7
TR1E245E7
TR1E245
TR1E245V7
315
245
80
75
132
132
160
160
147
300
50
600-700
8-10
1800 uklopa/sat
240
170A/AC-3
TR1E170B7
TR1E170E7
TR1E170
TR1E170V7
250
170
60
55
90
100
110
110
100
300
60
805
55
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
150
Tracon šifra
300A/AC-3
410A/AC-3
TR1E300B7 TR1E410B7
TR1E300E7
TR1E410E7
TR1E300
TR1E410
TR1E300V7 TR1E410V7
400
500
300
410
100
140
100
110
160
200
180
220
200
257
220
280
160
185
300
100
50
30
600-700
1000-1150
8-10
12-18
240
Oznake priključnih stezaljki
2×150
475A/AC-3
TR1E475B7
TR1E475E7
TR1E475
TR1E475V7
700
475
160
147
250
280
355
335
335
100
30
1050-1150
16-20
900 uklopa/sat
2×240
620A/AC-3
TR1E620B7
TR1E620E7
TR1E620
TR1E620V7
1000
620
210
200
335
375
400
450
450
100
20
1500-1730
20-25
2×60×5
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Crteži sa dimenzijama
TR1E115 ... TR1E170
TR1E205 ... TR1E300
TR1E410, TR1E475
TR1E620
Tracon šifra
TR1E205
TR1E245
TR1E300
TR1E410
TR1E475
W
170
170
215
215
235
H
181
182
217
222
225
L
175
196
205
205
235
a
20
25
25
25
30
b
40
48
48
48
55
c
156
172
180
180
210
l
137
137
145
-
e
80
80
96
-
x
45
43
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
f1
106
106
110
-
f2
120
120
122
-
h
114
113
145
148
140
y
44
44
38
23,5
44
z
15
15
20,5
15
15
G/37
Kontaktori
Magnetni prekidači za sklapanje kapacitivnih opterećenja
Familija magnetskih prekidača tipa TR1C je specijalno namenjena za sklapanje kondenzatora. Naprava uključuje kondenzator pomoću dopunske kontaktne jedinice kroz otpornosti za smanjivanje vršne vrednosti struja uključenja, a nakon iščezanja tranzienata otpornosti isključuje.
Kategorija primene AC-6b postavlja specijalne zahteve naspram kontakata kontaktora, u smislu njihovih zavarivanja usled vršnih vrednosti struja sklapanja. Radi smanjivanja negativnih dejstava tih struja kontaktori vrše uključivanja u dva stepena. U prvom stepenu kondenzator se uključuje na mrežu putem pomoćnih kontakata kroz otpornih žica (radi ograničavanja strujnih udara pri uključivanju). U drugom stepenu glavni kontakti kontaktora premošćuju otporne žice
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
P R E M A S TA N D A R D I M A
Kompenzacija jalove snage je potrebna u takvim sistemima naizmenične struje gde su opterećenja mreže induktivna. Regulator jalove
snage kontroliše vrednost faktora snage (cos ϕ) i shodno potrebnim
kondenzatorskim snagama vrši skapanja kondenzatorskih grupa u jednoj centralno kompenzovanoj mreži. Osnovni je zahtev prema regulacijama jalove snage proizvodnih pogona je da vrednost faktora snage
(cos ϕ) bude između 0,95 i 1.
Automatike za popravku faze videti u I-om poglavlju!
EN 60947-4-3
Tehmički podaci
Kontakti
Pomoćni kontakt
NO
NC
3
1
-
3
-
1
3
1
1
Napon
Napon napajanja
230 V AC
400 V AC
230 V AC
400 V AC
230 V AC
400 V AC
Maksimalna sklopna jalova snaga pri datoj
temperaturi sredine (°C) (AC-6b
Pri 220-230V (kVAr)
Pri 380-400V (kVAr)
Nazivni napon izolacije Ui (V)
Napon napajanja nazivna termička struja: Ith (A)
Nazivna pogonska struja (A) (AC-6b)
Električni vek trajanja (kj)
Električni vek trajanja (kj)
Temperatura sredine
Stepen zaštite
Tracon šifra
TR1C1710A
TR1C1710B
TR1C1701A
TR1C1701B
-
TR1C3211A
TR1C3211B
TR1C6511A
TR1C6511B
TR1C8011A
TR1C8011B
≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70
10 10
9
12,5 12,5 11
690
25
17
0,1×106
3×106
15 12,5 30 30 25 35 35 30
25 22 50 50 40 60 60 50
690
690
690
32(50)
85
85
32
65
80
0,1×106
0,1×106
0,1×106
6
6
3×10
3×10
3×106
-25 °C . . . +50 °C
IP20/IP10
IP20/IP10
IP20/IP10
IP20/IP10
Vijkom na montažnu šinu ili natakivanjem na
montažnu šinu 35×7,5 mm
Način montaže
15
25
* u slučaju termičke struje Ith = 50 do 85 A prosečna temperatura sredine ne sme nadmašiti 35 °C za 24 sata.
Označavanje priključnih stezaljki
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
TR1C..10
G/38
TR1C..11
TR1C..01
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Dimenzija
Tracon šifra
TR1C1710..
TR1C3211..
TR1C6511..
TR1C8011..
A (mm)
45
56
70
70
B (mm)
78,5
90
106,5
106,5
C (mm)
90
105
120
120
D (mm)
105
122,5
147
147
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
TBO član za filtriranje smetnji
Ova naprava služi za filtriranje smetnji upravnog strujnog kola kontaktora. Smesti se natakivanjem
na
gornju ravan kontaktora, pomoću dva elastična i jednog aretacionog jezička.
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
Tracon
šifra
TBO
Radni naponski
opseg kalema (V)
110…230
C (nF) R (Ω)
470
680
Primenjen kondenzator
Un (Vss)
Umax (Veff)
250
1000
Bočna pomoćna kontaktna jedinica
Bočna pomoćna kontaktna jedinica se podjednako može postaviti na levu ili desnu stranu kontaktora. Raspored priključnih
stezaljki u zavisnosti od postavljanja prikazuje donja slika.
Montirana na levu
stranu
Montirana na
desnu stranu
Tracon šifra
Naziv
TPKB11
Bočni element pomoćnih kontakata
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontakti
1 NO +1 NC
G/39
Kontaktori
Pomoćni kontakti moduli
Pomoćni kontakti čine takav sklopni mehanizam, koji je pogodan za komandovanje drugim komandnim i sklopnim mehanizmima, podrazumevajući signalizaciju stanja ili električno zabravljivanje kontaktora.
Moć prekidanja (VA)
Tehnički podaci
Nazivni pogonski napon:
Nazivni napon izolacije:
Nazivna termička struja:
Nazivna pogonska struja:
Zaštita od kratkog spoja:
Stepen zaštite:
Presek priključnog voda:
Temperatura okoline:
Mehanički vek trajanja:
Učestalost sklapanja (AC15):
660 V AC
690 V AC
10 A
2 A, 230 V, 50 Hz, AC15
topljivi osigurač gG 10 A
1×1,0 mm2 ... 2×2,5 mm2
-25 °C ... +50 °C
1×107 sklopnih ciklusa
maks. 3600 sklopnih ciklusa/čas
Legenda
1: granica moći prekidanja
2a: 106 operativnih ciklusa
2b: 3×106 operativnih ciklusa
2c: 107 operativnih ciklusa
3: granica zagrevanja
Električni vek trajanja u funkciji granice sklopne snage (AC15)
Sklopni
ciklusi
6
10
3×106
107
24 V
150 VA
80 VA
30 VA
48 V
300 VA
170 VA
65 VA
Nazivni pogonski napon
110/127 V
220/230 V
380/400 V
400 VA
480 VA
500 VA
250 VA
290 VA
320 VA
90 VA
120 VA
130 VA
440 V
500 VA
320 VA
130 VA
600 V
500 VA
320 VA
130 VA
Čeoni pomoćni kontakti
Pomoćni kontakti čine takav sklopni mehanizam, koji je pogodan za komandovanje drugim komandnim i sklopnim mehanizmima, podrazumevajući signalizaciju stanja ili električno zabravljivanje/blokiranje kontaktora. Na čeonu ploču se može nataknuti element sa dva ili četiri para kontakata.
Tracon šifra
Kontakti
Za pomoćni kontaktori tipa TR1K
TR5KN02
2 NC
TR5KN04
4 NC
TR5KN11
1 NC + 1 NO
TR5KN13
3 NC + 1 NO
TR5KN20
2 NO
TR5KN22
2 NC + 2 NO
TR5KN31
1 NC + 3 NO
TR5KN40
4 NO
Za kontaktor tipa TR1D/F i TR1E
Tracon šifra
Kontakti
TR6DN02
2 NC
TR6DN04
4 NC
TR6DN11
1 NC + 1 NO
TR6DN13
3 NC + 1 NO
TR6DN20
2 NO
TR6DN22
2 NC + 2 NO
TR6DN31
1 NC + 3 NO
TR6DN40
4 NO
G/40
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Bočni pomoćni kontakti tipa TR8 za kontaktore TR1D/F09 ... TR1D/F65
Ukoliko raspoloživi prostor ne omogućava montažu čeonih pomoćnih kontakata, ili zbog drugih razloga se moraju koristiti bočni
pomoćni kontakti, mogu se montirati sa obe bočne strane po potrebi.
Tracon šifra
TR8-DN20
TR8-DN11
Kontakti
2 NO
1 NO + 1 NC
TR8-DN20
TR8
TR8-DN11
Tempirni moduli tipa TR7 za kontaktore TR1D/F
Mogu se nataknuti na čeonu ploču kao dodatak za tempiranje ili vremensku regulaciju, čiji su kontakti nakon povlačenja ili otpuštanja kontakata
kontaktora – shodno podešenom zakašnjenju, zakretnim dugmetom – aktiviraju se i menjaju isključeno ili uključeno stanje svojih kontakata.
Tracon šifra
TR7DT2
TR7DR2
Kontakti
1 NC + 1 NO
1 NC + 1 NO
Tempiranje sklapanja
Po uključenju kontaktora 0,1 – 30 s
Po isključenju kontaktora 0,1 – 30 s
TR7DR2
t
TR7
TR7DT2
t
Mehaničko zabravljivanje/blokada
Ugradnjom između dve magnetne sklopke/kontaktora sprečava njihovo istovremeno
uključivanje. Primenjuju se još i u preklopnicima smera bez električne blokade, za
bezbednosna sklapanja snabdevena pomoćnim sklopnicima i u pokretače zvezdatrougao.
Tracon šifra
TR9-D09978
TR9-D50978
Kontaktor
9-32 A
40-95 A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
Stabilna veza između dva kontaktora zajedničkog pogona od
9 do 32A se postiže daljinskim nosačem, koji se postavlja u
bočni žleb kontaktora.
Na dno kućišta kontaktora od 40 do 95 A vijcima se montira pomoćna šina,
na koji se može nataknuti daljinski držač koji obezbeđuje pouzdanu i stabilnu vezu.
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/41
Kontaktori
Termički prekostrujni relei
Termički prekostrujni relei su savremena sredstva zaštite elektromotora ugrađenih u razne uređaje. Rad naprave je inverznog karaktera, tojest
ukoliko je veća struja u strunom krugu štićenog motora, termin okidanja odnosno vreme prekidanja napajanja je utoliko manje.
Za ulaz zaštitnih relea u vidu bakarnih čepova kružnog preseka treba priključiti za stezaljke sa oznakama: 2T1; 4T2 i 6T3.
Podešavanje termičkog relea se vrši dugmetom postavljenim ispod providnog plastičnog poklopca na čeonoj strani, koji se može plombirati po
potrebi. Na istom mestu se nalazi TEST dugme za proveravanje ispravnosti relea kao i izborni organ za ručni ili automatski povratak položaja.
Izvan poklopca se nalazi STOP dugme crvene boje za isključenje relea.
Termički prekostrujni rele ima u sebi jedan mirni (NC), i jedan, od ovog nezavisni, radni kontakt (NO), a na sebi optički signal za prikaz okidanog stanja.
Za kontaktor tipa TR1K
Tracon
šifra
TR2HK0301
TR2HK0302
TR2HK0303
TR2HK0304
TR2HK0305
TR2HK0306
TR2HK0307
TR2HK0308
TR2HK0310
TR2HK0312
TR2HK0314
TR2HK0316
Za kontaktor tipa TR1D/F (9-25 A)
Strujna oblast
podešavanja (A)
0.1 – 0.16
0.16 – 0.25
0.25 – 0.4
0.4 – 0.63
0.63 – 1
1 – 1.6
1.6 – 2.5
2.5 – 4
4–6
5.5 – 8
7 – 10
9 – 13
Tracon
šifra
TR2HD/F1304
TR2HD/F1305
TR2HD/F1306
TR2HD/F1307
TR2HD/F1308
TR2HD/F1310
TR2HD/F1312
TR2HD/F1314
TR2HD/F1316
TR2HD/F1321
TR2HD/F1322
Strujna oblast
podešavanja (A)
0,4 – 0,63
0,63 – 1
1 – 1,6
1,6 – 2,5
2,5 – 4
4–6
5,5 – 8
7 – 10
9 – 13
12 – 18
17 – 25
Za kontaktor tipa TR1D/F (23-95 A)
Tracon
šifra
TR2HF2353
TR2HF2355
TR2HD/F3353
TR2HD/F3355
TR2HD/F3357
TR2HD/F3359
TR2HD/F3361
TR2HD/F3363
TR2HD/F3365
Strujna oblast
podešavanja (A)
23 – 32
28 – 36
23 – 32
30 – 40
37 – 50
48 – 65
55 – 70
63 – 80
80 – 93
Tehnički podaci
Stepen zaštite (po IEC 529):
Temperatura okoline
Položaj montaže:
IP 20
za normalni pogon:
za lagerovanje:
proizvoljan
-30 °C … +55 °C
-60 °C … +70 °C
Električni podaci glavnog strujnog kola
Nazivni napon izolacije (V):
Nazivna izdržljivost naponskog impulsa (kV):
Nazivna pogonska frekvencija (Hz):
Klasa okidanja:
Oblast podešavanja (A):
Presek priključnog kabla (mm2):
za provodnike punog preseka:
za provodnike finožičnog preseka:
Gibljiv provodnik sa završnom čaurom:
G/42
TR2HK…
690
6
0-400
10 A
0.1-13
TR2HD/F13…
690
6
0-400
10 A
0,4-25
TR2HD/F33…
690
6
0-400
10 A
23-93
1.5-4
0.75-4
0.5-2.5
2.5-10
1,5-10
1-6
4-35
4-35
4-35
A: Automatski povratak na početno stanje/u početni položaj
M: ručni povratak na početno stanje/u
početni položaj
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Električni podaci kontakata releja
Nazivni napon izolacije:
Nazivna izdržljivost naponskog impulsa:
Nazivna pogonska frekvencija:
Nazivni termički struja:
Nazivna pogonska struja:
Grupa primene:
Priključni presek:
Nazivni pogonski napon
Dozvoljena snaga sklapanja:
24 V
100 VA
Karakteristika okidanja
690 V
6 kV
50…60 Hz
6A
2 A, 230 V, 50 Hz, AC15
AC 15
1×1 – 2×2,5 mm2 bakar punog ili
finožičnog preseka
48 V
200 VA
110 V
400 VA
230 V
600 VA
400 V
600 VA
Legenda
1: 3 fazno opterećenje, polaskom iz hladnog stanja
2: 2 fazno opterećenje, polaskom iz hladnog stanja
3: 3 fazno opterećenje, trajno neprekidno opterećenje (toplo stanje)
crteži sa dimenzijama
TR2HD/F
TR2HK
Tracon šifra
TR1D/F09…D/F18
TR1D/F25
TR1D/F32
TR1D/F40…D/F65
TR1D/F80… D/F95
a (mm)
81
86
86
111
115.5
b (mm)
50
55
55
72.4
76.9
c (mm)
0
10.7
8.1
4.5
9.5
m (mm)
98
108
109
119
124
x (mm)
47
47
47
54
54
y (mm)
92
92
92
109
109
v (mm)
44
44
44
70
70
z (mm)
17
17
17
30
30
Adapteri za termičke releje
Montaža termičkih relea bez upotrebe kontaktora se rešava pomoću adaptera tipa TR2AD.
Montira se na montažnu ploču ili na šinu po EN 50022.
Tracon šifra
TR2AD1
TR2AD3
Naziv
Adapter za termičke releje
TR2HD/F13
Adapter za termičke releje
TR2HD/F33
A: automatski povratak položaja
M: ručni povratak položaja
LxWxH (mm)
46x78x86
73x103x120
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/43
Kontaktori
Primeri kombinacije kontaktora i termičkih relea
Donje tabele pomažu u izboru kontaktora štićenog motora i termičkih releja na osnovu pogonskih podataka motora i za njihovo dispozicioniranje. Vrednosti snaga i struja u tabeli se odnose na vezu trofaznog motora u trougao (delta). Kategorija primene: AC-3.
Primeri za dispozicioniranje pomoćnog kontaktora tipa TR1K i termičkih releja
Pogonski podaci štićenog
motora Ue=230/400V
(kW)
(A)
0,1
0,06
0,16
0,08
0,25
0,1
0,4
0,3
1,0
0,4
1,0
0,8
2,0
1,1
2,6
1,5
3,5
2,2
5,0
3,0
6,3
4,0
8,5
5,0
11
Kontaktor
Termički rele
Oblast podešavanja
struje (A)
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K09
TR1K12
TR2HK0301
TR2HK0302
TR2HK0303
TR2HK0304
TR2HK0305
TR2HK0306
TR2HK0307
TR2HK0308
TR2HK0308
TR2HK0310
TR2HK0312
TR2HK0314
TR2HK0316
0,1 – 0,16
0,16 – 0,25
0,25 – 0,4
0,4 – 0,63
0,63 – 1
1 – 1,6
1,6 – 2,5
2,5 – 4
2,5 – 4
4–6
5,5 – 8
7 – 10
9 – 13
Predspojeni osigurač (A)
aM
1
1
1
2
2
2
4
6
6
10
10
10
16
gG (gL)
2
2
2
4
4
4
6
10
10
16
16
20
25
Primeri za dispozicioniranje kontaktora tipa TR1D/F i termičkih releja
Pogonski podaci štićenog
motora Ue=230/400V
(kW)
(A)
0,1
0,4
0,3
1,0
0,4
1,0
0,8
2,0
1,1
2,6
1,5
3,5
2,2
5,0
3,0
6,3
4,0
8,5
5,0
11,0
7,5
15,5
9,0
18,0
11,0
22,0
15,0
30,0
18,0
40,0
22,0
44,0
25,0
57,0
30,0
60,0
37,0
72,0
45,0
93,0
Kontaktor
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F12
TR1D/F18
TR1D/F18
TR1D/F25
TR1D/F40
TR1D/F40
TR1D/F50
TR1D/F65
TR1D/F65
TR1D/F80
TR1D/F95
Termički rele
TR2HD/F1304
TR2HD/F1305
TR2HD/F1306
TR2HD/F1307
TR2HD/F1308
TR2HD/F1308
TR2HD/F1310
TR2HD/F1312
TR2HD/F1314
TR2HD/F1316
TR2HD/F1321
TR2HD/F1321
TR2HD/F1322
TR2HD/F3353
TR2HD/F3355
TR2HD/F3357
TR2HD/F3359
TR2HD/F3361
TR2HD/F3363
TR2HD/F3365
Oblast podešavanja
struje (A)
0,4-0,63
0,63-1
1-1,6
1,6-2,5
2,5-4,0
2,5-4,0
4,0-6,0
5,5-8
7,0-10,0
9-13,0
12,0-18,0
12,0-18,0
17,0-25,0
23,0-32,0
30-40,0
37,0-50,0
48-65,0
55,0-70,0
63,0-80,0
80-93,0
Predspojeni osigurač (A)
aM
2
2
2
4
6
6
10
10
10
16
20
25
25
40
50
63
80
80
80
100
gG (gL)
4
4
4
6
10
10
16
16
20
25
35
35
50
63
63
80
100
100
125
125
Kombinacija za pokretanje motora
Primenom kontaktora tipa TR1D/F, modula pomoćnih kontakata, termičkih i tempirnih relea mogu se izvesti razne kombinacije, kao na primer
automatski sklopnik odnosno pokretač motora zvezda – trougao. Pokretač Y – Δ se sastoji od 3 kontaktora, 2 pomoćna kontakta 1 vremenskog
modula i 1 termičkog modula. U PRILOGU se daje pomoć konstruktorima za izbor elemenata odnosno modula za izradu šeme veze, šeme instaliranja i priključenja istih.
G/44
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Prekostrujna zaštita električnih uređaja/postrojenja komandovanih kontaktorima jake struje
Prvenstveno su namenjeni za industrjsku upotrebu. Pouzdana prekostrujna zaštita električnih uređaja/postrojenja komandovanim kontaktorima
jake struje se obično rešava posredno, pomoću tzv. kombinacije prekostrujne zaštite. Operativno – senzorski organ ove kombinacije zaštite je
jedan zaštitni relej rasta struje po fazi sa podešavanjem u strujnoj oblasti od 0 do 5 A, na čiji ulaz detekcije struje se priključuje sekundar strujnog mernog transformatora ugrađenog u datu fazu. Ako su odgovarajući pomoćni kontakti zaštitnog releja rasta struje po fazi vezani na red, i
vrednost struje bilo koje faze nadmašuje podešenu vrednost, zaštitni relej faze u kvaru se pobuđuje i prekida upravno (komandno) strujno kolo
kontaktora velike struje, obezbeđujući s time prekostrujnu zaštitu uređaja (postrojenja). Treba napomenuti, da ovo rešenje ne prati standardnu
karakteristiku zaštite motora.
Raspored priključaka
L,N
Napon napajanja
k;l
Priključci strujnog mernog transformatora
1
NO mirni kontakt
2
CO zajednički kontakt
3
NC radni kontakt
Elementi kombinacije prekostrujne zaštite
Tracon šifra
TFKV-AKA05
AV, AVA
Naziv
Zaštitni relej rasta struje
Niskonaponski strujni merni transformator od 5A sekundarne struje
Broj komada
3 kom (1 kom po fazi)
3 kom (1 kom po fazi)
Strana
H/53
I/22-25
Napomena
• zaština naprava vršnu struju polaska motora ne uzima u obzir u toku podešljive vremenske oblasti od 0,5 do 8 s.
• ako merena vrednost struje odstupa od podešene, onda po isteku vremena kašnjenja izlaz releja menja svoje stanje.
• ukoliko vrednost sekundarne struje strujnog mernog transformatora u toku vremena kašnjenja od 0,5 do 15 s se vrati na nivo
strujne zaštite, onda stanje izlaza releja se
ne menja.
• u trofaznoj mreži svrsishodno je vremensko
kašnjenje zaštitnih releja pojedinih faza
podesiti na iste vrednosti!
Donja
Gornja
Strujni pre- Preporučen
vrednost podešene vrednost podešene
nosni odnos kontaktor
oblasti
oblasti
Zaštitni relej
0,5 A
5A
100/5A
TR1E115
10 A
100 A
120/5A
TR1E115
12 A
120 A
125/5A
TR1E150
12,5 A
125 A
150/5A
TR1E170
15 A
150 A
200/5A
TR1E205
20 A
200 A
250/5A
TR1E245
25 A
250 A
300/5A
TR1E300
30 A
300 A
400/5A
TR1E410
40 A
400 A
500/5A
TR1E475
50 A
500 A
600/5A
TR1E620
60 A
600 A
750/5A
70 A
700 A
800/5A
80 A
800 A
1000/5A
100 A
1000 A
1500/5A
150 A
1500 A
2000/5A
200 A
2000 A
2500/5A
250 A
2500 A
3000/5A
300 A
3000 A
4000/5A
400 A
4000 A
5000/5A
500 A
5000 A
0,5
0,5 A
10 A
12 A
12,5 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
50 A
60 A
70 A
80 A
100 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
Vrednosti reakcija zaštitnih
releja rasta struje (A)
1
2
3
4
1A
2A
3A
4A
20
40
60
80
24
48
72
96
25
50
75
100
30
60
90
120
40
80
120
160
50
100
150
200
60
120
180
240
80
160
240
320
100
200
300
400
120
240
360
480
140
280
420
560
160
320
480
640
200
400
600
800
300
600
900
1200
400
800
1200
1600
500
1000
1500
2000
600
1200
1800
2400
800
1600
2400
3200
1000
2000
3000
4000
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
5
5A
100 A
120 A
125 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
700 A
800 A
1000 A
1500 A
2000 A
2500 A
3000 A
4000 A
5000 A
G/45
Motorna zaštitna sklopka
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom
Služe za uključivanje, isključivanje i zaštitu od strujnog preopterećenja trofaznih (samostalnih) potrošača. Okidanje se može desiti pomoću
magnetnog okidača za kratke spojeve ili termičkog okidača za strujna preopterećenja. Zaštitna sklopka štiti potrošača i prilikom ispada jedne
faze od preopterećenja, odnosno pregejavanja. Uključivanje i isključivanje se može vršiti pomoću ručnog mehanizma. Nazivna struja štićenog
motora se podešava na čeonoj ploči naprave pomoću regulacionog zakretmog dugmeta kontinualnim izborom. Dopunjeni raznim modulima
(signal greške, pomoćni kontakti, okidači, kućišta, itd.) postaju pogodni za daljinsku komandu, i za upotrebu u raznim komandnim uređajima,
postrojenjima.
Tehnički podaci
Nazivni napon izolacije:
Naz. izržljivost nap.impulsa:
Nazivni pogonski napon:
Nazivna pogonska učestanost:
Sopstvena potrošnja:
Mehanički i elektr. vek traj.:
Učestalost sklapanja:
Kategorija primene:
Klasa termičkog okidanja:
Način montaže:
Stepen zagađenosti:
Izržljivost na udarce:
690 V
6 kV
660 V
50/60 Hz
maks. 2,5 W
105 skl. cikl.
25 cikl./čas
AC 3
10A
Na montažnu šinu 35×7,5mm
3
30 g
Stepen zaštite
priključaka:
posle ugradnje:
u kućištu:
Izržljivost na vibracije:
Masa:
Temperatura okoline
lagerovanja:
pogona na otvorenom:
u kućištu:
Mogući preseci priključaka:
punog preseka:
finožičnog preseka:
IP 20
IP 40
IP 41 / IP 55
5 g (5 - 150 Hz)
ca. 0,25 kg
-40 °C … +80 °C
-20 °C … +60 °C
-20 °C … +40 °C
2×1 mm2… 2×6 mm2
2×1,5 mm2… 2×6 mm2
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
28209137-001
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
Tracon šifra
TGV2-01
TGV2-02
TGV2-03
TGV2-04
TGV2-05
TGV2-06
TGV2-07
TGV2-08
TGV2-10
TGV2-14
TGV2-16
TGV2-20
TGV2-21
TGV2-22
TGV2-32
G/46
Oblast podešavanja
struje (A)
0,1 - 0,16
0,16 - 0,25
0,25 - 0,4
0,4 - 0,63
0,63 - 1
1 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4
4 - 6,3
6 - 10
9 - 14
13 - 18
17 - 23
20 - 25
24 - 32
Maks. snaga
motora (kW)
0,06
0,09
0,18
0,37
0,55
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
Podešavanje magnetnog
okidača (A)
1,5
2,4
5
8
13
22,5
33,5
51
78
138
170
223
327
327
416
Predspojeni osigurač
aM (A)
gG (A)
1
1
1
2
1
2
1
2
2
4
4
6
6
10
10
16
10
20
16
25
20
32
25
50
25
50
40
63
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Motorna zaštitna sklopka
Karakteristika okidanja
Karakteristika strujnog ograničavanja
Legenda
1: Ip
2: 24-32 A
3: 20-25 A
4: 17-23 A
Legenda
1: 3 polno, polaskom iz hladnog stanja
2: 2 polno, polaskom iz hladnog stanja
3: 3 polno, polaskom iz toplog stanja
5:
6:
7:
8:
max
13-18 A
9-14 A
6-10 A
4-6.3 A
9: 2.5-4 A
10: 1.6-2.5 A
11: 1-1.6 A
Pribori
Motorski zaštitni prekidači, dopunjeni raznim priborima (signalizeri grešaka, pomoćni kontakti, rastavljači, kućišta, itd.) su osposobljeni za upotrebu za daljinsko komandovanje i za ugradnju u razne komandne uređaje. Ugradnjom u kućišta moguće je i njihova samostalna primena za
zaštitu motora, jer im se stepen zaštite tako povećava na IP41, odn. IP 55.
Tehnički podaci pribora
Nazivni napon izolacije:
Izdržljivost na kratak spoj:
Podaci zaštite na kratak spoj:
Mehanički vek trajanja:
Priključni presek:
za pun presek:
za finožični presek:
za finož. sa završnom čaurom:
Nazivna sopstvena potrošnja okidača:
690 V
1000 A
gG (gL) 10 A
105 sklopnih ciklusa
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
1 mm2… 2,5 mm2
0,75 mm2… 2,5 mm2
0,75 mm2… 1,5 mm2
maks. 5 VA
TGV2-U
TGV2-E
TGV2-N
TGV2
TGV2-D
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TGV2-S
G/47
Motorna zaštitna sklopka
Pomoćni kontakti
Saopštavaju o uključenom ili isključenom stanju motorskih zaštinih prekidača/sklopki. Omogućavaju funkcije komandovanja i signalizacije.
Pomoćni kontakt na čeonoj strani se može namestiti nakon uklanjanja pokrivne ploče sa naprave.
Čeoni pomoćni kontakti
TGV2-E1
TGV2-E11
TGV2-E20
TGV2-E
ili
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
2
1
48
1,25
0,3
60
0,15
Tracon šifra
TGV2-E1
TGV2-E11
TGV2-E20
230
0,5
-
Nazivna termička struja: 2,5 A
Bočni pomoćni kontakti
TGV2-N11
Opis
1 mirni (radni) pomoćni kontakt *
1 mirni + 1 radni pomoćni kontakt
2 radna kontakta
* mirni ili radni karakter zavisi od načina
postavljanja kontakta
TGV2-N20
TGV2-N
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
6
48
6
5
110
4,5
1,3
230
3
0,5
400
2
-
Tracon šifra
TGV2-N11
TGV2-N20
Opis
1 mirni + 1 radni pomoćni kontakt
2 radna kontakta
Nazivna termička struja: 6 A
Modul okidnog signala
U slučaju kvara štićenog motora davaju saopštenje o karateru greške (kratak spoj, prekostruja).
Modul okidnog signala kratkog spoja
TGV2-M11
95
TGV2-M11
51
I
96
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
1,5
1
48
1
0,3
60
0,15
Tracon šifra
TGV2-M11
Opis
1 mirni pomoćni kontakt
Nazivna termička struja: 2,5 A
G/48
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Motorna zaštitna sklopka
Modul okidnog signala preopterećenja
Tracon šifra
TGV2-D1010
TGV2-D1001
TGV2-D0110
TGV2-D0101
TGV2-D1001
Opis
1 radni kontakt –signal okidanja + 1 radni pomoćni kontakt
1 radni kontakt –signal okidanja + 1 mirni pomoćni kontakt
1 mirni kontakt –signal okidanja + 1 radni pomoćni kontakt
1 mirni kontakt –signal okidanja +1 mirni pomoćni kontakt
97
53
98
54
TGV2-D1010
Signalni kontakt
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
1,5
1
48
1
0,3
97
51
98
52
TGV2-D0101
95
53
96
54
95
51
96
52
TGV2-D0110
60
0,15
Nazivna termička struja: 2,5 A
TGV2-D
Pomoćni kontakt
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
6
48
6
5
230
3
0,5
400
2
-
Nazivna termička struja: 6 A
Okidači
Dopunske rastavne jedinice se mogu primenjivati za daljinsku komandu i dopunske zaštitne funkcije.
Okidači zbog pada napona
Okidač zbog pada napona okida zaštitni prekidač, ako
pogonski napon opada na 35 – 70 % nominalne vrednosti.
TGV2-U
U
Tracon šifra
TGV2-U225
TGV2-U385
Pogonski napon
220-240 V AC
400-415 V AC
Sopstvena potrošnja
maks. 5 VA
maks. 5 VA
Okidači radne struje
Okidač radne struje prouzrokuje okidanje zaštitne
sklopke, ako na njegov kalem se priključi 70 – 110 %
nazivnog pogonskog napona. Ovim putem ispunjava
svoju funkciju daljinskog komandovanja.
Tracon šifra
TGV2-S225
TGV2-S385
Pogonski napon
220-240 V AC
400-415 V AC
S
TGV2-S
Sopstvena potrošnja
maks. 5 VA
maks. 5 VA
Kućišta
Materijal:
Otpornost na plamen:
Tracon šifra
TGV2-T1
TGV2-T2
ABS
prema UL 94 V0
Zaštite
IP 41
IP 55
Izvedba
osnovna
Sa zaštitnim membranom
TGV2-T
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/49
Industrijske priključnice
Industrijske priključnice
Konstruisani su za priključenje električnih uređaja i potrošača na niskonaponsku mrežu. Prvenstveno se primenjivaju na mestima industrijskog
karaktera: u pogonima, u poljoprivredi, u trgovini, na gradilištima itd., ali izuzetno i u domaćinstvima.
Izvedba
Nazivna struja
Tip priključenja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priključni utikač
Prenosna utičnica
Utikač montiran na površinu
Utičnica montirana na površinu
Utičnica ugradna ravna i kosa
Utičnica za ugradnju sa bočnim zaštitnim kontaktom
Utikač-utičnica sa bočnim zaštitnim kontaktom
Prenosna industrijska priključna kutija
Industrijski
priključni utikač Tracon šifra
TICS-013P
TICS-014P
TICS-015P
TICS-023P
TICS-024P
TICS-025P
TICS-0132
TICS-0142
TICS-0152
TICS-0232
TICS-0242
TICS-0252
TICS-033
TICS-034
TICS-035
TICS-043
TICS-044
TICS-045
TICS-013
TICS-014
TICS-015
TICS-023
TICS-024
TICS-025
TICS-013L
TICS-014L
TICS-015L
TICS-023L
TICS-024L
TICS-025L
G/50
Nazivna
struja
16 A
32 A
16 A
32 A
63 A
125 A
16 A
32 A
16 A
32 A
Nazivni
napon
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
16 A
32 A
63 A
125 A
Normalan
Sa sprečavačem preloma kabela
Sa spoljašnjom zaptivkom
Sa povećanom zaštitom
Stepen zaštite
Broj polova
• IP44
• IP67
• L1+N+ ;
• L1+ L2+ L3+
• L1+ L2+ L3+N+
Broj
polova
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
a
b
d
(mm) (mm) (mm)
120
60
7-13
120
68
7-13
127,5
75
7-17
143,5
79
7-17
143,5
79
7-17
150
88
7-17
120
72
7-13
125
80
7-13
128
88
7-17
143
93
7-17
143
93
7-17
151
100
7-17
235
105 16-38
235
105 16-38
235
105 16-38
290
123 24-48
290
123 24-48
290
123 24-48
113
60
7-13
113
68
7-13
126
75
7-17
136
79
7-17
136
79
7-17
138,5
88
7-17
141,5
60
7-13
141,5
68
7-13
160
75
7-17
170
79
7-17
170
79
7-17
175
88
7-17
Stepen
zaštite
Tip
priključenja
IP44
Sa spoljašnjom
zaptivkom
IP44
IP67
IP67
Sa povećanom
zaštitom
IP67
IP67
IP44
Normalan
IP44
IP44
Sa sprečavačem
preloma kabela
IP44
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Industrijske priključnice
Konstrukcija
Konstrukciona izvedba naprave (vođica – čep utikača i žleb priključnice odnosno njegov položaj i dimenzije) garantuju ispravno priključenje, te
ne mogu se zamenjivati razni naponski nivoi. Raspored kontaktnih čepova je normalan (6h). Izvedba priključnice sa zaštitom IP67 je visoko zaštićena od prodora vode i prašine. Zakretom poklopca je ostvareno zaptivanje, koje pogodno obezbeđuje stepen zaštite IP67.
G T I H E A C E RT I F I C AT E N O.
G T I H E A C E RT I F I C AT E N O.
LVD03-199
LVD03-200
LVD03-201
LVD03-202
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60309-1
EN 60309-2
EN 60529
Prednosti:
• brza montaža
• bezbedno i brzo uvođenje
kabela
Industrijske prenosne utičnice
Tracon šifra
TICS-213P
TICS-214P
TICS-215P
TICS-223P
TICS-224P
TICS-225P
TICS-2132
TICS-2142
TICS-2152
TICS-2232
TICS-2242
TICS-2252
TICS-233
TICS-234
TICS-235
TICS-243
TICS-244
TICS-245
TICS-213
TICS-214
TICS-215
TICS-223
TICS-224
TICS-225
TICS-213L
TICS-214L
TICS-215L
TICS-223L
TICS-224L
TICS-225L
Nazivna
struja
16 A
32 A
16 A
32 A
63 A
125 A
16 A
32 A
16 A
32 A
Nazivni
napon
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
Broj
polova
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
a
b
d
(mm) (mm) (mm)
127
73
7-13
135
79
7-13
135
85
7-17
154
91
10-21
154
91
10-21
157
98
10-21
131
78
7-13
138
86
7-13
142
92
7-17
154
96
10-21
154
97
10-21
165
102 10-21
245
110 16-38
245
110 16-38
245
110 16-38
320
120 24-48
320
120 24-48
320
120 24-48
122
68
7-13
122
79
7-13
136
92
7-17
146
93
7-17
146
93
7-17
150
100
7-17
150
68
7-13
150
79
7-13
172
92
7-17
180
93
7-17
180
93
7-17
150
100
7-17
Stepen
zaštite
Tip
priključenja
IP44
Sa spoljašnjom
zaptivkom
IP44
IP67
IP67
Sa povećanom
zaštitom
IP67
IP67
IP44
Normalan
IP44
IP44
Sa sprečavačem
preloma kabela
IP44
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/51
Industrijske priključnice
Industrijski utikači montirani na površinu
Tracon šifra
TICS-513
TICS-514
TICS-515
TICS-523
TICS-524
TICS-525
TICS-533
TICS-534
TICS-535
TICS-543
TICS-544
TICS-545
Nazivna
struja
16 A
32 A
63 A
125 A
Nazivni
napon
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
Broj
polova
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
16, 32 A
a
b
d
(mm) (mm) (mm)
100
85
28
110
105
28
110
108
28
130
118
28
130
118
28
130
120
28
200
130 PG-29
200
130 PG-29
200
130 PG-29
300
150 PG-29
300
150 PG-29
300
150 PG-29
Stepen
zaštite
Tip
priključenja
IP44
Normalan
IP44
IP67
Sa povećanom
zaštitom
IP67
63, 125* A
Industrijske utičnice montirane na površinu
Tracon šifra
TICS-113
TICS-114
TICS-115
TICS-123
TICS-124
TICS-125
TICS-1132
TICS-1142
TICS-1152
TICS-1232
TICS-1242
TICS-1252
TICS-133
TICS-134
TICS-135
TICS-143
TICS-144
TICS-145
Nazivna
struja
16 A
32 A
16 A
32 A
63 A
125 A
16, 32 A
G/52
Nazivni
napon
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
Broj
polova
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
a
b
d
(mm) (mm) (mm)
130
85
28
130
90
28
150
100
28
155
100
28
170
105
28
175
110
28
135
90 PG-21
135
95 PG-21
157
105 PG-21
170
105 PG-21
170
105 PG-21
175
110 PG-21
200
130 PG-29
200
130 PG-29
200
130 PG-29
300
150 PG-36
300
150 PG-36
300
150 PG-36
Stepen
zaštite
Tip
priključenja
IP44
Normalan
IP44
IP67
IP67
Sa povećanom
zaštitom
IP67
IP67
63, 125* A
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Industrijske priključnice
Industrijske utičnice ugradne ravne
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60309-1
Tracon šifra
TICS-413
TICS-414
TICS-415
TICS-423
TICS-424
TICS-425
Nazivna
struja (A)
16
16
16
32
32
32
Nazivni
napon (V)
250
400
400
250
400
400
Broj polova
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
a
69
69
69
71
71
71
Dimenzije (mm)
c
d
e
56
56
30
56
56
25
56
56
27
56
56
29
56
56
29
56
56
29
b
69
69
69
71
71
71
f
47
51
50
61
61
61
g
50
43
55
55
55
60
Stepen
zaštite
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
f
37
37
37
43
43
47
g
55
64
72
75
75
81
Stepen
zaštite
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
Industrijske utičnice ugradne kose
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60309-1
Tracon šifra
TICS-313
TICS-314
TICS-315
TICS-323
TICS-324
TICS-325
Nazivna
struja (A)
16
16
16
32
32
32
Nazivni
napon (V)
250
400
400
250
400
400
Broj polova
2P +
3P +
3P + N +
2P +
3P +
3P + N +
a
62
76
76
80
80
80
Dimenzije (mm)
c
d
e
47
48
36
60
61
47
60
61
47
60
70
42
60
70
42
60
70
42
b
68
86
86
96
96
96
Utičnica za ugradnju sa bočnim i čepnim zaštitnim kontaktom
P R E M A S TA N D A R D I M A
IEC 60884-1
Tracon šifra
TICS-105S
TICS-105S2
TICS-105SF
Nazivna
struja (A)
16
16
16
Nazivni
napon (V)
250
250
250
Broj
polova
2P +
2P +
2P +
Zaštitni
kontakt
bočni
bočni
čepni
a
50
50
50
b
58
58
58
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Dimenzija (mm)
c
d
e
f
38 38 11 32
38 38 11 32
38 38 11 32
g
44
44
44
Poklopac
Okrugla
Kvadratna
Okrugla
G/53
Industrijski priključci
Utičnica i utikač sa bočnim zaštitnim kontaktom
Sa gumenim zaštitnim prstenom i zaštitnom kapom
Tip preporučenog gajtana: H07RN-F
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
P R E M A S TA N D A R D I M A
28209307 001
28209306 001
IEC 60884-1
EN 60529
TICS-012G
TICS-212G
Tracon
šifra
Nazivna
struja
Nazivni
napon
Broj polova
Stepen
zaštite
D
(mm)
TICS-012G*
16 A
250 V
2P +
43
TICS-212G*
16 A
250 V
2P +
IP44
51
TICS-212GF
16 A
250 V
2P +
IP44
51
*Izvedbe sa oznakom G i u spojenom (u par) zadovoljavaju kriterijum zaštite IP 44
L
(mm)
Tip priključka
87
110
110
utikač (guma)
utičnica (guma)
Čepna utičnica (guma)
Trojna gumena prenosna priključnica sa zaštitnim kontaktom
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
IEC 60884-1
D
Stepen zaštite: IP 44
Sa gumenim zaštitnim prstenom i zaštitnom kapom
L
TICS-A4F
Tracon šifra
TICS-A4
TICS-A4F
Nazivna
struja
16 A
16 A
TICS-A4
Nazivni
napon
250 V
250 V
Ulaz
3×G2,5 H07RN-F
3×G2,5 H07RN-F
Izlaz
3 kom 2P +
3 kom 2P +
šuko priključn.
čepna priključn.
D
(mm)
115
95
L
(mm)
150
140
Baštenska priključnica sa šiljkom
Odlično se primenjivaju u baštama, za privremeno napajanje više potrošača, pomoću produžnog kabela.
Istovremeno maksimalno se može priključiti četiri potrošača na spravu
Tip voda:
H07RN-F (gum.crevo)
P R E M A S TA N D A R D I M A
IEC 60884-1
Tracon šifra
TGS
TGS-F
G/54
Nazivni napon
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Stepen zaštite
IP 44
IP 44
Zaštitni kontakt
bočni
čepni
Vod
5m
2.8 m
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Industrijski priključci
Adapteri sa bočnim zaštitnim kontaktom
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
IEC 60884-1
TICS-A1
Tracon
šifra
Nazivna
struja
Nazivni
napon
16 A
16 A
250 V
250 V
TICS-A1
TICS-A3
Broj polova
Stepen
zaštite
D
(mm)
L
(mm)
Tip priključka/(CEE utikač/šuko utičnica)/
(šuko utikač/CEE utičnica)
-
50
73
110
84
CEE utikač / Schuko utičnica
Schuko utikač / CEE utičnica
2P +
2P +
Industrijske razdelne priključnice
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
MSZ IEC 60884-1
MSZ EN 60309
stepen zaštite: IP44
TICS-1023
TICS-1024
TICS-1023
TICS-1024
Nazivna
struja
16 A
16 A
Nazivni
napon
250 V
400 V
1 kom 2P +
1 kom 3P +
TICS-1605
16 A
400 V
1 kom 3P + N +
Tracon šifra
TICS-A3
TICS-1605
Ulaz
Izlaz
CEE utičnica
CEE utičnica
CEE utikač
3 kom 2P +
CEE utikač
3 kom 3P +
utikač
1 kom 3P + N +
CEE utikač
3 kom 2P +
šuko utičnica
Za razvodne kutije sa ulazom 16 A
Za razvodne kutije sa ulazom 32 A
TDB-CSK1
TDB-CSK2
1 kom 16 A/400 V, 3P+N+ , CEE utičnica
1 kom 16 A/400 V, 3P+N+ , CEE utikač
Montirani na kabel H07RN-F 5 m 5×G2.5 mm2
1 kom 16 A/400 V, 3P+N+ , CEE utičnica
1 kom 16 A/400 V, 3P+N+ , CEE utikač
Montirani na kabel H07RN-F 5 m 5×G4 mm2
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60309
EN 60309
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Širina × Dužina
(mm)
220×226
220 ×226
110×226
G/55
Industrijske priključne kutije
Mobilne industrijske priključne kutije
Prenosne industrijske priključne kutije se izvanredno primenjivaju na mestima, gde se istovremeno napajaju električni aparati različitim
nazivnim naponima, te raspolažu različitim utikačima. Široka skala varijacija obezbeđuje, da svaki korisnik može naći za svoje potrebe
odgovarajući tip razvodnih kutija. Kutije sa šifrom na kraju „F” imaju čepne zaštitne kontakte sa dvopolnim priključnicama (2P+ ). Tehničke
parametre izvedbi bez zaštite i napojnog kabla uslovljavaju ugrađeni aparati odnosno presek kabla napajanja, zato montažu tih razvodnika
treba da vrši stručno lice!
TDB06-1 i TDBF06-1
Dimenzije
Priključen napojni vod:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
Stepen zaštite
425 × 135 × 95 mm
1 utikač tipa CEE, 16A, 2P+ , 230V~
kabel 3G 2.5mm2 (dužina:2.2m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
6 kom. priključnica, 16A/230V, 2P+ (Šuko / francuske)
1 zaštitni strujni prekidač 25A, 2P, 0.03A, 230V~
3 automatska prekidača (osigurača) 16A, 1P, 230V~
IP 44
TDB06-2
Dimenzije
Priključen napojni vod:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
Stepen zaštite
425 × 135 × 95 mm
1 utikač tipa CEE, 16A, 2P+ , 230V~
kabel 3G 2.5mm2 (dužina:2.2m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
4 kom. priključnica, 16A/230V, 2P+ (Šuko / francuske)
1 priključnica CEE, 16A/230V, 2P+
1 zaštitni strujni prekidač 25A, 2P, 0.03A, 230V~
3 automatska prekidača (osigurača)16A, 1P, 230V~
IP 44
TDB11-1 i TDBF11-1
Dimenzije / Stepen zaštite
320 × 275 × 100 mm / IP 44
Ugrađen napojni utikač:
1 utikač tipa CEE, 16A/400V, 3P+N+ , 415/240V~
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
4 kom. priključnica, 16A/230V, 2P+ (Šuko / francuske)
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+N+
1 priključnica CEE, 16A/230V, 3P+
1 zaštitni strujni prekidač 40A, 4P, 0.03A, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač) 16A, 3P, 400V~
4 automatska prekidača (osigurača) 32A, 1P, 230V~
TDB11-2 i TDBF11-2
Dimenzije / Stepen zaštite
Priključen napojni vod:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
G/56
320 × 275 × 100 mm / IP 44
1 utikač tipa CEE, 16A/400V, 3P+N+ , 415/240V~
kabel 5G 2.5 mm2 (dužina: 2.2 m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
4 kom. priključnica, 16A/230V, 2P+ (Šuko / francuske)
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+N+
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+
1 priključnica CEE, 16A/230V, 2P+
2 automatska prekidača (osigurača)16A, 3P, 400V~
5 automatskih prekidača (osigurača)16A, 1P, 230V~
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Industrijske priključne kutije
TDB11-4 i TDBF11-4
Dimenzije / Stepen zaštite
320 × 275 × 100 mm / IP 44
1 utikač tipa CEE, 32A/400V, 3P+N+ , 415/240V~
kabel 5G 4 mm2 (dužina: 2.2 m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
4 priključnice tipa, 16A/230V, 2P+ (Šuko / francuske)
1 priključnica CEE, 32A/400V, 3P+N+
2 priključnice CEE, 16A/400V, 3P+N+
1 zaštitni strujni prekidač 40A, 4P, 0.03A, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač)32A, 3P, 400V~
4 automatska prekidača (osigurača)16A, 1P, 230V~
Ugrađen napojni utikač:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
TDB14M-01
Dimenzije / Stepen zaštite
410 × 300 × 100 mm / IP 44
Ugrađen napojni utikač:
1 utikač tipa CEE, 32A/400V, 3P+N+ , 415/240V~
4 priključnice, 16A/230V, 2P+F (Šuko)
1 priključnica CEE, 32A/400V, 3P+N+
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+N+
1 zaštitni strujni prekidač 40A, 4P, 0.03A, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač)32A, 3P, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač) 16A, 3P, 400V~
4 automatska prekidača (osigurača)16A, 1P, 230V~
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
TDB14M-03
Dimenzije / Stepen zaštite
410 × 300 × 100 mm / IP 44
1 utikač tipa CEE, 32A/400V, 3P+N+ , 415/240V~
kabel 5G 4 mm2 kabel (dužina: 2.2 m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
4 priključnice, 16A/230V, 2P+ (Šuko)
1 priključnica CEE, 32A/400V, 3P+N+
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+N+
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+
1 zaštitni strujni prekidač 40A, 4P, 0.03A, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač)32A, 3P, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač)16A, 3P, 400V~
4 automatska prekidača (osigurača) 16A, 1P, 230V~
Ugrađen napojni vod:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
Dimenzija crtaž
L (mm)
425
320
410
W
H
W (mm)
135
275
300
x
H (mm)
95
100
100
H
x (mm)
75
195
200
y (mm)
385
275
375
z (mm)
75
87
130
W
x
L
y
d
d
L
d (mm)
6
6
6
y
Tip
TDB06
TDB11
TDB14
z
TDB-06
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TDB-11, -14
G/57
Metalni razvodni ormani
Prazne industrijske priključne kutije
Prilikom primene industrijskih priključnih kutija često treba rešiti pojedinačne zahteve, za koje često teško se nađu odgovarajuće unapred
serijski proizvedene konstrukcije. Za tu svrhu pružaju pomoć prazne industrijske priključne kutije iz naše ponude, u čijem prostoru na
raspolaganju po želji može realizovati izgradnja neke kombinacije ili priključci.
U kutijama se nalazi montažna šina dimenzija 35/7,5 mm za nizanje opreme ili aparata za ugradnju.
Materijal:
Stepen zaštite:
Tracon šifra
TDB351710
TDB302210
P R E M A S TA N D A R D I M A
ABS
IP55
EN 60439-1
Oslabljenja na stranicama kutija
6 kom Ø 22 mm za PG-16
6 kom Ø 29 mm za PG-21
+ 4 kom Ø 42 mm za MG-40
Broj
modula
6
L
(mm)
350
W
(mm)
170
H
(mm)
100
11
300
220
100
H
L
W
Tracon šifra
TDB231377
TDB351377
TDB461377
Oslabljenja na stranicama kutija
6 kom Ø 22 mm za PG - 16
6 kom Ø 22 mm za PG - 16
6 kom Ø 22 mm za PG - 16
Broj
modula
6
6
6
L
(mm)
230
350
460
H
(mm)
77
77
77
H
L
W
W
(mm)
125
125
125
UČITAJTE ŠIFRU!
Pogledajte naše novosti
Budite savremeni
G/58
Naša ponuda asortimana se brzo i kontinuirani razvija!
Naš katalog prezentuje stanje u februaru 2013. godine.
Za dobijanje aktuelnih informacija molimo Vas da
posetite našu veb stranicu!
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Plastični razvodni ormani
Plastični razvodni ormani
Plastični ormani izvanredne izvedbe i glomazne konstrukcije se proizvedu za montažu van zida, punim ili providnim vratima. Za ugradnju se prilažu plastični nosači. Veliki stepen zaštite zadovoljava zahteve primene na otvorenom prostoru, imaju estetski izgled, a ugrađena galvanizovana montažna ploča im proširuje mogućnost primene. Otporne su na koroziju i pogodne su za opremanje raznoraznim električnim komandama,
za razvod energetike, za pneumatsku, hidraulikčnu ili telekomunikacionu tehniku.
Izvedba artikala zadovoljava propise standarda EN 50298:2000 (Opšti zahtevi za prazne obloge niskonaponske energetike i komande ).
Usled kvaliteta osnovne sirovine i stepena zaštite su otporni na meteorološke okolnosti, koroziju i UV zračenje.
Tehnički podaci
Za ugradnu opremu:
Maks. napon izolacije:
Nazivna struja:
Klasa zaštite dodira:
Materijal:
Otpornost na plamen:
Debljina:
Boja:
Stepen zaštite:
Ugradnja:
Ugao otvaranja vrata:
Temperatura sredine:
690 V, 50 Hz
maks. 100 A
II
PS polistirol
sa samogašenjem po UL 94 V2
2,5 mm
RAL7035
IP 65
na vertikalnu površinu
180°
-25 °C ... +50 °C
Plastični razvodni ormani
W
H
L
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 62208
EN 60439-1
Tracon šifra
Sa punim vratima Sa providnim vratima
TME403017
TME403017T
TME403020
TME403020T
TME504018
TME504018T
TME604020
TME604020T
TME705025
TME705025T
Naziv
L (mm)
W (mm)
H (mm)
Plastični razvodni orman
Plastični razvodni orman
Plastični razvodni orman
Plastični razvodni orman
Plastični razvodni orman
400
400
500
600
700
300
300
400
400
500
165
195
175
200
245
Plastični razvodni ormani montirani sa maskom
H
L
W
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 62208
EN 60439-1
Tracon šifra
Sa punim vratima Sa providnim vratima
TME403017M
TME403017MT
TME504018M
TME504018MT
TME604020M
TME604020MT
TME705025M
TME705025MT
Naziv
Plastični razvodni orman montiran sa maskom
Plastični razvodni orman montiran sa maskom
Plastični razvodni orman montiran sa maskom
Plastični razvodni orman montiran sa maskom
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
L
(mm)
400
500
600
700
W
(mm)
300
400
400
500
H
(mm)
165
175
200
245
Broj
modula
2x12
3x18
3x20
4x22
G/59
Metalni razvodni ormani
Metalni razvodni ormani
Metalni ormani tipa TFE imaju širok asortiman dimenzija, a pomoću montažne tehnike sa montažnom pločom oprema se slobodno razmešta u
njima. Metalni skelet obezbeđuje savršenu krutost konstrukciji. Ormani se isporučuju sa montažnom pločom i vratima.
Vrata se zatvaraju kvakom, uložak brave i ključ ne pripadaju opremi artikla. Smer okretanja vrata se menje vertikalnim zakretanjem ormana, ili
premeštanjem zglobnog mehanizma. Do L= 500 mm se zatvaraju u jednoj tački, a preko toga u dve tačke. Ugradnja opreme u orman se preporučuje do 800 A.
Tehnički podaci
Maks. Izolacioni napon
ugrađene opreme:
Nazivna struja:
Zaštita opas. nap. dod.:
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Boja mont. ploče:
Stepen zaštite:
Način ugradnje:
Smer otvaranja vrata:
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I klasa
čelik
farbanje prahom
siva (RAL 7032)
narandžasta (RAL 2008)
IP 55
na vertikalnu površinu
zakretanjem se menja
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
EN 60439-1
EN 62208
28203644 001
Dopunski pribor
Tipska oznaka
TFE-MA
TFE-KA
TFE-SZ
TFE-ZM
TFE-A4
Tracon šifra
TFE252015
TFE302515
TFE303015
TFE403015
TFE403020
TFE404020
TFE404025
TFE504015
TFE504020
TFE504025
TFE604020
TFE605015
TFE605020
TFE605025
TFE606025
TFE606030
TFE705020
TFE705025
TFE806020
TFE806025
TFE806030
TFE1006025
TFE1008025
TFE1008030
TFE1008040
TFE1208030
G/60
Naziv
Element podešavanja dubine
Klapna rukovanja
Rešetka ventilacije
Plastična sigurnosna brava
Metalna torbica za dokumentaciju
Visina (L)
250
300
300
400
400
400
400
500
500
500
600
600
600
600
600
600
700
700
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1200
Dimenzije (mm)
Širia (W)
200
250
300
300
300
400
400
400
400
400
400
500
500
500
600
600
500
500
600
600
600
600
800
800
800
800
Dubina (H)
150
150
150
150
200
200
250
150
200
250
200
150
200
250
250
300
200
250
200
250
300
250
250
300
400
300
Strana
G/61
G/61
G/61
G/61
G/62
Telo
1
1
1,2
1,2
1,2
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Debljina lima (mm)
Vrata
Zadnji zid
1
1,5
1
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1
1,2
1
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,2
1,5
1,2
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M6x16
Nylon
Bravica
(kom)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Element podešavanja dubine za ormane tipa TFE
35
130
16
40
Čest razlog toga je otežanost kabliranja odnosno opremanja na prednjoj strani montažne
ploče. Elementom podešavanja se podešava rastojanje montažne ploče od zadnje ploče
između 50-125 mm. Učvršćivanje se vrši pomoću vijaka na poleđini montažne ploče (M8).
Kod svih tipova se može koristiti podešivač dubine, sem za visinu ormana od 150 mm (200250-300-400 mm). Montažne ploče do dimenzija 1000×600 mm imaju 4 komada odstojna
vijka, a preko toga 6 komada, prema tome prilikom primene elemenata podešavanja dubine treba paziti na izbor komada. Artikal je izveden od savijenog lima debljine1,5 mm, ima
površinsku zaštitu i u paru se pakuju (2 kom/pak).
Tracon šifra
TFE-MA
Naziv
Element podešavanja dubine za metalne ormane tipa TFE (odstojnik)
40
56
Klapna za rukovanje
Klapna za rukovanje omogućava pristup opremi sa nizanjem bez otvaranja vrata ormana, kao
naknadna dopunska oprema. Klapni za rukovanje pripada i adapter za podešavanje dubina
šina, kojima se oprema montira uz potrebnu dubinu prednje ploče. Potreban je isečak na oklopu ormana potrebnih dimenzija. U taj isečak se postavlja klapna, i pomoću vijaka se učvršćuje
za orman. Vijci sa probušenom glavom omogućavaju plombiranje klapne. Stepen zaštite ugrađenog „prozora” je IP 44, koji se obezbeđuje izolacijom isečka i klapnom, koja se zatvara. Visok
nivo zaštite od neposrednog dodira opasnog napona obezbeđuje kanalni pokrivač čija se dužina bira odlamanjem komada širine pola modula.
Tracon
šifra
TFE-KA6
TFE-KA8
TFE-KA12
Širina
6 modula
8 modula
12 modula
Dimenzije
ugrad. (L×W×H)
129×98×95 mm
162×98×95 mm
235×98×95 mm
Dimenzije
isečka (a×b)
65×112 mm
65×148 mm
65×220 mm
63.5
17
73.5
Rešetka ventilacije metalnog ormana
Potreba za ventilacijom može poticati od temperaturnog dejstva aparata i opreme u ormanu,
odnosno zbog velikog sadržaja vlage vazduha. Ukoliko ovi uticaji sredine nadmašuju preporučene dozvoljene vrednosti parametara ugrađene opreme, onda se mora obezbediti
odgovarajuća ventilacija ormana u svrhu postizanja potrebne radne klime. Meru provetravanja se može regulisati veličinom rešetke, a po potrebi se može postaviti i veći broj rešetki. Na odgovarajući isečak rešetka se postavlja preko isporučene zaptivke vijčanom vezom.
Stepen zaštite: IP 43.
Tracon šifra
TFE-SZ1
TFE-SZ2
TFE-SZ3
W (mm)
150
140
115
L (mm)
200
140
200
Dimenzije isečka (a×b)
115×160 mm
100×100 mm
50×160 mm
Plastične sigurnosne brave za metalne ormane
• Telo brave je od plastike, uložak od metala sa metalnim jezikom i zakretom od 90°.
Njenom ugradnjom orman TFE zadrži stepen zaštite IP 55.
• Bušena rupa: D = 22,5 mm (20 mm)
• Maksimalna debljina materijala: 5 mm
• Izvedba ključa: tipska (plastična glava, metalno perje)
Tracon šifra
TFE-ZM
TFE-ZM2
Naziv
Brava za metalne razvodne ormane tipa TFE
Brava za razvodne ormane sa maskom tipa TFE-...M
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/61
Metalni razvodni ormani
Torba za dokumentaciju
Prema propisima izvedeni razvodni ormani treba da poseduju projekte konstrukcije, šeme veza i
način ugradnje. Za te dokumente treba predvideti bezbedno mesto. To je torba za dokumente formata A4, na poleđini sa samolepljivom trakom, ali ako se zahteva, ona se ugrađuje vijčanom
vezom.
Tracon šifra
TFE-A4
Naziv
Torba za dokumente, A4, plastična
Farba za korekciju
Često zbog transportnih problema, ili tokom montaže farba ormana se može oštetiti, pa tako dolazi do naknadne korekcije farbanja – čak i u montiranom stanju. To omogućava kao dopunski pribor isporučen korekcioni sprej identične boje.
Tracon šifra
SPRAY-RAL7032
Boja
siva (RAL7032)
Pakovanje
400 ml
Svojstvo materije
Akril lak
Razvodni ormani od metalnog lima izvedeni sa maskom
U oblastima eksploatacije, gde postoji zabrana pristupa neovlašćenim licima opremi u metalnom razvodnom ormanu, ili umesto normalne montažne tehnike potreban je povišen estetski izgled, primenjuju se ormani sa maskom. Izvedbe, koje mi isporučujemo, prilagođavaju se postojećoj seriji i okvir maske sadrže ugrađeno. Smer otvaranja vrata se menja vertikalnim okretanjem ormana, ili premeštanjem zglobnog elementa.
Opremljeni su šinama N i PE.
Tehnički podaci
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
Nazivna struja:
Zaštita opas. nap. dodira:
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Stepen zaštite:
Način ugradnje:
Smer otvaranja vrata:
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I klasa
čelik
farbanje zaprašivanjem
RAL 7032 (siva)
IP 55
vertikalni
promenljiv
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439-1
EN 62208
Dopunska oprema po narudžbi
Tipska oznaka
Naziv
strana
TFE-KA
Prozor intervencije sa klapnom
G/61
TFE-SZ
Ventilaciona rešetka za metalne ormane G/61
TFE-ZM2
Plastična sigurnosna brava
G/61
TFE-A4
Zaštitni krov od padavina
G/62
TFE-...T
Torba za dokumente
G/63
Asortiman
L
W
H
Stepen
Debljina (mm)
Brava
Broj ugradivih
Nizovi×Moduli
(mm) (mm) (mm)
zaštite
Telo
Vrata
(kom)
modula
TFE403020M
400 300 200
IP 55
1
1
1
2×12
24
TFE504020M
500 400 200
IP 55
1,2
1,2
2
3×16
48
TFE605020M
600 500 200
IP 55
1,2
1,5
2
4×22
88
TFE806020M
800 600 200
IP 55
1,5
1,5
2
5×27
135
U slučaju lociranja na otvoreno, radi postizanja povišene zaštite se koristi zaštitni krov od prokišnjavanja, koji se naknadno mogu ugraditi na ormane.
Tracon šifra
G/62
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Zaštitni krov od padavina za ormane sa maskom
U slučaju lociranja na otvoreno, radi postizanja povišene zaštite se koristi zaštitni krov od prokišnjavanja, koji se naknadno mogu ugraditi na
ormane.
225
50
Tehnički podaci
Tracon šifra
TFE403020T
TFE504020T
TFE605020T
TFE806020T
čelik
farbanje zapraš.
RAL7032 (siva)
vijčani M6
W (mm)
300
400
500
600
H (mm)
200
200
200
200
W
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Način montiranja:
Razvodne kutije od metalnog lima sa maskom
Te razvodne kutije su namenjene prvenstveno za primenu u stambenim objektima, ili u manjim industrijskim pogonima. Sadrže modularne aparate, gde je zahtevana ojačana izvedba. Proizvodi imaju vrata bele boje sa zatvoranjem, izvedene su za ugradnju na zid i u zid. Opremljene su
šinama N i PE.
Razvodne kutije od metalnog lima na zid
Tehnički podaci
Zaštita opasnog napona dodira:
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
stepen zaštite:
boja:
površinska obrada:
Tracon šifra
EDFKF-16/1
EDFKF-16/2
EDFKF-16/3
EDFKF-16/4
I klasa
660 V, 50 Hz
IP 43
RAL 9016
zaprašivanjem
Nizovi×Moduli
1×16
2×16
3×16
4×16
Broj ugradivih
modula
16
32
48
64
L
(mm)
305
455
605
755
W
H
(mm) (mm)
445
110
445
110
445
110
445
110
L
(mm)
326
476
626
776
W
H
(mm) (mm)
464
110
464
110
464
110
464
110
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439-1
EN 62208
Razvodne kutije od metalnog lima u zid
Tehnički podaci
Zaštita opasnog napona dodira:
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
stepen zaštite:
boja:
površinska obrada:
Tracon šifra
EDSF-16/1
EDSF-16/2
EDSF-16/3
EDSF-16/4
I klasa
660 V, 50 Hz
IP 43
RAL 9016
zaprašivanjem
Nizovi×Moduli
1×16
2×16
3×16
4×16
Broj ugradivih
modula
16
32
48
64
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/63
Metalni razvodni ormani
Modularni razvodni ormani
Njihov veliki gabarit i nizavost omogućava primenu širok spektar planiranih aparata za ugradnju, a modularni karakter znači olakšano rukovanje
s njima. Pod razvodnim ormanom se uvek podrazumeva konstrukcija bez bočnih zidova i montažne ploče, pošto planirani broj i dimenzije
opreme za ugradnju određuju broj ormana u nizu za formiranje potrebnog prostora, a sa druge strane kod maskiranja obično nije potrebna
montažna ploča. Okvir maske sa pripadajućim pokrivnim pločama, unapred isečene montažne šine na potrebne mere sa nosačima uz
podešavanje dubine, itd. takođe se posebno mogu naručiti, pošto se posebno biraju zavisno od primenjenih (odnosno željenih za ugradnju
)aparata.
Tabela sa dimenzijama
Dimenzije (mm)
1600x600
1800x600
1800x800
2000x600
2000x800
2000x1000
300 mm
TFE1606030
TFE1806030
TFE1808030
TFE200603
TFE2008030
TFE20010030
Dubina / Tracon šifra
400 mm
500 mm
TFE1606040
TFE1806040
TFE1806050
TFE1808040
TFE1808050
TFE2006050
TFE2008050
TFE20010050
600 mm
TFE2006060
TFE2008060
TFE20010060
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439-1
EN 60529
EN 62208
Tehnički podaci
Uslovi ugradnje opreme:
Maks. napon izolacije:
Nazivna struja:
Klasa zaštite dodira:
Materijal:
Tretman površine:
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I
čelik, debljina 1,5 mm
epoksidno zaprašivanje
Boja:
Boja montažne ploče:
Stepen zaštite:
Smer otvaranja vrata:
Dubina montažne ploče:
Način pričvrščivanja:
RAL7032 (siva)
galvaniziran
IP 55
sa zakretanjem se menja
podešljiva
betoska podloga
Asortiman
Šifra
ormana
TFE1606030
TFE1606040
TFE1806030
TFE1806040
TFE1806050
TFE1808030
TFE1808040
TFE1808050
TFE2006030
TFE2006050
TFE2006060
TFE2008030
TFE2008050
TFE2008060
TFE20010030
TFE20010050
TFE20010060
Razvodni ormani bez bočnih zidova i montažne ploče
Visina
Širina
Dubina
Broj mogućih modula
(mm)
(mm)
(mm)
za maskiranje (18mm)
1600
600
300
154
1600
600
400
154
1800
600
300
176
1800
600
400
176
1800
600
500
176
1800
800
300
264
1800
800
400
264
1800
800
500
264
2000
600
300
198
2000
600
500
198
2000
600
600
198
2000
800
300
297
2000
800
500
297
2000
800
600
297
2000
1000
300
396
2000
1000
500
396
2000
1000
600
396
Šifra bočnog
zida (1kom)
TFE16030-O
TFE16040-O
TFE18030-O
TFE18040-O
TFE18050-O
TFE18030-O
TFE18040-O
TFE18050-O
TFE20030-O
TFE20050-O
TFE20060-O
TFE20030-O
TFE20050-O
TFE20060-O
TFE20030-O
TFE20050-O
TFE20060-O
Šifra montažne
ploče
TFE16060-SZL
TFE16060-SZL
TFE18060-SZL
TFE18060-SZL
TFE18060-SZL
TFE18080-SZL
TFE18080-SZL
TFE18080-SZL
TFE20060-SZL
TFE20060-SZL
TFE20060-SZL
TFE20080-SZL
TFE20080-SZL
TFE20080-SZL
TFE200100-SZL
TFE200100-SZL
TFE200100-SZL
Ormani su montirani na ploču, a moduli su posebno upakovani prilikom transporta (isporuke)!
G/64
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Komplet za nizanje modularnih ormana
Ako treba primeniti dva ili više ormana, onda pomoću kompleta za nizanje
potreban broj ormana se dograđuje.
Sadržaj kompleta:
L-element, 4 komada
U-element, 8 komada
Vijak sa imbus glavom M8, 16 komada
Vijak sa šestougaonom glavom M8, 16 komada
Navrtka sa samopozicioniranjem M8 16 komada
Samolepljiva izolaciona traka 5m
Tracon šifra
TFE-SK
Naziv
Komplet za nizanje modularnih razvodnih ormana
Komplet transportnih oka za modularne razvodne ormane
Omogućava brz i jednostavan utovar pomoću dizalica.
Sadržaj jednog paketa je 4 komada galvanizovana transportna oka.
Dimenzije:
Vijak:
Unutrašnji prečnik oka:
M12
d=30mm
Tracon šifra
TFE-ESZ
Naziv
Komplet transportnih oka
Plastična sigurnosna brava za modularne razvodne ormane
• Brava sa plastičnim telom, metalnim uloškom, zakretanjem kvake do 90°.
• Njenom ugradnjom modularni orman zadržava stepen zaštite IP 55.
• Izvedba ključa: jedinačna (plastičnom glavom, metalnim perom)
Tracon šifra
TFE-ZKM
Naziv
Sigurnosna brava za modularne ormane
Kablovska uvodnica
Preporučujemo kablovske uvodnice tipa EKBV za ormane sa zaštitom IP55-, radi
uvođenja kablova.
Izborom iz raznih tipova skoro za sve zahteve se može naći profesionalno tehničko
rešenje.
Montaža je jednostavna, i naknadno je rešivo formiranje uvoda kablova.
Samo je potreban jedan oštar nož, ako želite još jedan kabel uvesti.
Prečnik uvedenih
kablova (mm)
3,5-11
7-12
7-13
10-14
10-30
14-18
14-22
14-35
15-25
24-54
Ukupan broj
kablova
Tracon šifra
EKBV-01 EKBV-02 EKBV-03 EKBV-04 EKBV-05
2 kom
2 kom
5 kom
50 kom
5 kom
8 kom
4 kom 12 kom
4 kom
3 kom
5 kom
1 kom
1 kom
2 kom
4 kom
10 kom
14 kom
25 kom
51 kom
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/65
Metalni razvodni ormani
Delovi za maskiranje
Ormani se maskiraju radi obezbeđenja zaštite od slučajnog dodira opasnog napona, postizanja estetskog izgleda, kao i zaštite ugrađene opreme,
koje se izvodi na sledeći način:
Prvo se bira okvir maske poznavajući dimenzije ormana, koji se pričvrsti na sam orman. Posle toga se ugrađuju montažne šine opremljene sa
modulom za podešavanje dubine i odsecane na potrebne dužine, na okvir maske, pozicionirajući prema isečcima na pokrivnim pločama. Nakon
ugradnje potrebne opreme pokrivne ploče se pričvršćuju vijcima na okvir. (videti u primerima poručivanja)
Okvir maske za modularne razvodne ormane
Tracon šifra
Visina
TFE-K160
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 1600mm
TFE-K180
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 1800mm
TFE-K200
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 2000mm
35
Okvir maske je nosač ostalih konstruktivnih delova i aparata, pa tako je glavni element maskiranja. Njegovu dimenziju
treba birati na osnovu visine ormana.
Sastoji se od dve posebne profilisane ploče debljine 1,5 mm, za čije pričvršćivanje na njemu su pripremljene bušene
rupe na odgovarajućim mestima.
52
1475 / 1645 / 1875
Montažna šina sa modulom za podešavanje dubine
Bira se dužina šina poznavajući širinu ormana, a njihov broj prema izabranoj
izvedbi i isečaka na pokrivnim pločama.
Montažne šine nisu perforisane (od punog su materijala) i stvaraju funkcionalnu
celinu sa elementom (modulom) za podešavanje dubine.
Tracon šifra
600 / 800 / 1000
-86
Dubina podešavanja
(mm)
56-86
56-86
56-86
56
TFE-KS60
TFE-KS80
TFE-KS100
Širina
(mm)
600
800
1000
Maske (pokrivne ploče)
TFE-TL0
45
15
490 / 690 / 890
15
200
Pomoću jedne osnovne i četiri pomoćne ploče se formira po želji unutrašnja izgradnja modularnih
ormana. U ponudi se javljaju pune maske odnosno sa jednim ili sa dva reda isečaka. Za smeštaj aparata,
čije dimenzije odstupaju od modularnih dimenzija, preporučuju se pune ploče radi
njihovih pojedinačnih isecanja po potrebi (na pr. hidrauličnim izbijačem tipa HKS-15).
490 / 690 / 890
TFE-TL1
TFE-TL0-60
ploča za izjednačenje
TFE-TL0-80
ploča za izjednačenje
TFE-TL0-100
ploča za izjednačenje
TFE-TL1-60
jednoredna išečena ploča
TFE-TL1-80
jednoredna išečena ploča
TFE-TL1-100 jednoredna išečena ploča
TFE-TL2-60
dvoredna išečena ploča
TFE-TL2-80
dvoredna išečena ploča
TFE-TL2-100 dvoredna išečena ploča
TFE-TLT1-60 puna pokrivna ploča, mala
TFE-TLT1-80 puna pokrivna ploča, mala
TFE-TLT1-100 puna pokrivna ploča, mala
TFE-TLT2-60 puna pokrivna ploča, velika
TFE-TLT2-80 puna pokrivna ploča, velika
TFE-TLT2-100 puna pokrivna ploča, velika
G/66
Broj isečenih
redova
0
0
0
1
1
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
Modularni
broj
0
0
0
1x22
1x33
1x44
2x22
2x33
2x44
0
0
0
0
0
0
490 / 690 / 890
400
Naziv
Visina
(mm)
45
45
45
200
200
200
400
400
400
200
200
200
400
400
400
15
TFE-TL2
490 / 690 / 890
400
Tracon šifra
Širina
(mm)
600
800
1000
600
800
1000
600
800
1000
600
800
1000
600
800
1000
15
TFE-TLT2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Primena pokrivnih ploča
Uz poznavanje zbirnog broja modula za ugradnju određujemo dimenziju pogodnog ormana, možemo sastaviti maske. Nakon izbora
prilagođenog okvira maskiranja (TFE-K...), ploče, koja funkcioniše kao egalizator TFE-TL0-... i maske sledi određivanje ostalih ploča za
pokrivanje prema potrebama. Tu treba uzeti u obzir visinu ormana, pošto od toga zavisi da koliko i kako izvedene maskir ploče možemo ugraditi.
Ako smatramo merodavnom maskir pločom, čija je visina 200 mm sa isečkama u jednom redu (TFE-TL1-...), onda je mogući broj ugrađenih
ploča respektivno:
- za ormane visine 1600 mm – 7 kom
- za ormane visine 1800 mm – 8 kom
- za ormane visine 2000 mm – 9 kom
(videti donje crteže)
Primeri za sastavljanje maski:
9.
200
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Visina ormana:
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2000 mm
Crteži sa dimenzijama
15
490/690/890
15
490/690/890
490/690/890
15
15
400
200
400
45
490/690/890
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/67
Metalni razvodni ormani
TFE-K...
Sastavljanje maski
TFE-TL0-
TFE-TL1-
TFE-TL2-
TFE-TL2-
TFE-KS...
TFE-TL0-
TFE-K...
TFE-TLT-
Perforisani razdelni elementi
Ako kabel, kablovski kanal ili drugu kompoziciju treba pričvrstiti na unutrašnju stranu ormana, onda su verovatno potrebne i tačke pričvršćivanja,
koje se rešavaju pomoću perforisanim razdelnim elementima. Takođe je koristan ovaj dopunski elemenat za ugradnju teških aparata ili uređaja
u orman na određenu visinu (na pr.: vazdušni prekidač, suvi teretni prekidač trafo, itd.)
U tom slučaju razdelne elemente treba postaviti bočno na određenoj visini a potom, sledeće poprečno na prethodne, radi izgradnje potrebnog
podupiranja.
Pomoću njih možemo rešiti i uzdužnu podelu stranica.
Perforisani razdelni
element
TFE-POE-300
TFE-POE-400
TFE-POE-500
TFE-POE-600
TFE-POE-800
TFE-POE-1000
TFE-POE-1600
TFE-POE-1800
TFE-POE-2000
Dužina razdelnog
elementa (mm)
200
300
400
500
700
900
1500
1700
1900
Debljina šine
(mm)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Debljina elementa
za učvršćivanje (mm)
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
Mogućnost primene
U ormanu dubine 300 mm
U ormanu dubine 400 mm
U ormanu dubine 500 mm
U ormanu dubine/širine 600 mm
U ormanu širine 800 mm
U ormanu širine 1000 mm
U ormanu visine 1600 mm
U ormanu visine 1800 mm
U ormanu visine 2000 mm
TFE-POE
G/68
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Element učvršćivanja montažne ploče
U puno slučajeva, kada nam je orman velikog gabarita a ugrađeni moduli na montažnu ploču imaju veliku masu, može biti potrebno učvršćenje
montažne ploče na sredini. Za tu namenu je potreban perforisan razdelni element tipa TFE-POE-.., biran po dubini ormana, odnosno element za
učvršćivanje montažne ploče tipa TFE-SZLR. Tačka spajanja na montažnim pločama je unapred izvedena. Učvršćenje montažnih ploča malih
dimenzija je takođe moguća korišćenjem elemenata TFE-SZLR, koji će se kasnije prikazati.
Minimalno pakovanje:
Površinska obrada:
Dimenzija bušotina:
Tracon šifra
TFE-SZLR
2 kom.
galvanizovana
M8
Naziv
Element učvršćenja montažne ploče
Montažne ploče malih dimenzija
Ako maskiramo naš razvodni orman, uglavnom montažna ploča nije potrebna. Neki aparati međutim ipak zahtevaju primenu montažne ploče
iza maske.
Ta funkcija se rešava montažnim pločama malih dimenzija, čija je jednoznačna visina 292 mm. Ugradnja tih ploča u orman na proizvoljnu visinu
se rešava perforisanim rezdelnim elementima TFE-POE-.., i nosačima montažne ploče TFE-SZLR.
Elementi TFE-POE-.. se biraju zavisno od dubine ormana i treba nam 4 komada. Takođe nam treba 4 elementa TFE-SZLR koji se naslanjaju na
perforisane rezdelne elemente.
H
W (mm)
292
292
292
H (mm)
484
684
884
W
Tracon šifra
TFE3060-SZL
TFE3080-SZL
TFE30100-SZL
Bočne i montažne ploče
Razvodni orman se tretira uvek bez bočnih zidova i montažne ploče, pošto broj i dimenzije elemenata za ugradnju u ceo razvodni sistem
određuje, da sa nizanjem koliko ormana se može formirati dovoljno mesto s jedne strane, s druge strane prilikom maskiranja montažne ploče
obično nisu ni potrebne.
TFE16030-O
TFE16040-O
TFE18030-O
TFE18040-O
TFE18050-O
TFE18030-O
TFE18040-O
TFE18050-O
TFE20030-O
TFE20050-O
TFE20060-O
TFE20030-O
TFE20050-O
TFE20060-O
TFE20030-O
TFE20050-O
TFE20060-O
Visina
(mm)
1600
1600
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Širina
(mm)
300
400
300
400
500
300
400
500
300
500
600
300
500
300
300
500
600
Tracon šifra
TFE16060-SZL
TFE18060-SZL
TFE18080-SZL
TFE20060-SZL
TFE20080-SZL
TFE200100-SZL
Visina
(mm)
1600
1800
1800
2000
2000
2000
Širina
(mm)
600
600
800
600
800
1000
H
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TFE...-O
TFE...-SZL
W
Tracon šifra
G/69
Metalni razvodni ormani
Ventilatori sa filtar-uloškom
Našu novu familiju ventilatora preporučujemo uglavnom za industrijsku primenu, posebno u razvodnim ormanima, serverskim prostorijama,
odnosno na mestima, gde je za radnu sposobnost ugrađenih uređaja potrebna redovna ventilacija sredine. Njihova ugradnja se rešava brzo i
jednostavno, bez vijaka, natakivanjem ušica za pričvršćivanje.
Ventilatori i otvori za izlazni vazduh su fabrički snabdeveni sa ekstra tankim filtar-uloškom, koji
sprečava prodor kišnih kapljica i čestica prašine preko 10 mikrona, a to znači zaštitu IP54.
Zakretanjem ventilatora pravac strujanja se može menjati po želji. Ventilatore je svrsishodno uvek
smestiti u donju trećinu razvodnih ormana i primeniti ventilaciju sa izlaznim otvorom i filtrom. Ako
sistem opremimo i termostatom, postižemo automatizovanu ventilaciju.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivni napon / Frekvencija
Protok količine vazduha (kroz filtar / ili bez)
Nazivna jačina struje
Snaga
Nivo šuma (buke)
Vanjska temperaturna oblast
Otvor izlaznog vazduha (sa filtrom) – Tracon šifra
V43
230V / 50/60 Hz
43/55 m3/h
0,11A
19W
46 dB (A)
V43-KNY
V71
V170
230V / 50/60 Hz
230V / 50/60 Hz
71/105 m3/h
170/230 m3/h
0,11A
0,28A
19W
41W
46 dB (A)
54 dB (A)
-10 °C to +55 °C
V71-KNY
V170-KNY
V360
230V / 50/60 Hz
360/500 m3/h
0,34A
64W
54 dB (A)
V360-KNY
Crtež sa dimenzijama
Tracon šifra
V43
V71
V170
V360
V43-KNY
V71-KNY
V170-KNY
V360-KNY
A
D
E
B
C
A (mm)
150
250
250
325
150
250
250
325
B (mm)
120
224
224
291
120
224
224
291
C (mm)
5
6
6
6
5
6
6
6
D (mm)
61
100
134
150
23
25
25
26
E (mm)
5
5
5
5
-
Kompaktni moduli grejanja razvodnih ormana
U cilju sprečavanja kondenzacije vode unutar razvodnih ormana svrsishodno je ugraditi kompaktne grejače, koji se jednostavno instaliraju. To
je posebnog značaja u ormanima na otvorenom, u zimskom periodu, ili za ugrađenu osetljivu elektronsku komandu. Grejači se mogu birati po
snazi od 15 do 150W.
Jednostavno se montiraju natakivanjem na montažnu šinu. Zbog položaja termoelementa PTC modul ugraditi uvek u vertikalnom položaju! U
slučaju ormana velikog gabarita ugradnjom više manjih grejača se postiže ravnomernija unutrašnja temperatura.
Tehnički podaci
Nazivni napon:
Vanjska temperaturna oblast:
60
50
39
L
5
70
47
G/70
20
120-250 V AC/DC
-45 °C to +70 °C
Tracon šifra
FE15
FE30
FE45
FE60
FE75
FE100
FE150
Stepen zaštite:
Priključak:
Snaga grejača
(W)
15
30
45
60
75
100
150
IP20
0.5x2.5 mm2
L
(mm)
65
65
65
140
140
140
220
Masa
(kg)
0.3
0.3
0.3
0.4
0.5
0.5
0.7
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Kompaktni grejači opremljeni ventilatorom
Verzijom normalnih grejnih modula opremljenim ventilatorom se postiže efektivnije grejanje, bolje strujanje vazduha i ravnomernija temperatura.
Funkcija i konstrukcija uveliko liči na opisane u prethodnim poglavljima. Uređaji su snabdeveni sa zaštitom od pregrevanja.
Tracon šifra
FEV250
FEV400
230 V AC
-45 °C to +70 °C
IP20
1.5-2.5 mm
45 m3 /h
maks 75 °C (400W)
Snaga grejača
(W)
250
400
L
(mm)
182
222
Masa
(kg)
1,1
1,4
100
85
85
Nazivni napon:
Vanjska temperaturna oblast:
Stepen zaštite:
Priključak:
Kapacitet ventilatora:
Površinska temperatura grejača.:
L
Tehnički podaci
Termostati (regulatori temperature)
Za efikasan i ekonomičan pogon ventilatora i grejača potrebni su i termostati koje Vam možemo ponuditi.
Opseg regulacije temperature je od 0 do 60 °C. Mogu se naručiti sa raznim verzijama kontakata
Tehnički podaci
Sklopna snaga:
Vanjska temperaturna oblast:
Stepen zaštite:
Priključak:
Način montaže:
Tip
THMS-01
THMS-10
THMS-11
10 A (250 V AC)
-20 °C do +80 °C
IP20
1.5-2.5 mm2
na montažnu šinu dimenzija 7,5x35 mm
L
Naziv
Sa 1 kontaktom za
otvaranje (za grejače)
Sa 1 kontaktom za zatvaranje (za ventilatore)
Sa 1Z+1O kontaktom
Dimenzije
(mm)
N
60x43x33
60x43x33
67x50x46
L
N
Higrostat
Komandna jedinica za podešavanje željenog saržaja vlage. Aparat izlaznim preklopnikom podjednako može
komandovati grejačem ili ventilatorem, ili pak signalizirati stanje.
Na prednjoj ploči aparata se može podešavati relativna vlažnost u granicama 35-90%.
Tehnički podaci
Opseg podešavanja:
Sklopna snaga:
Vanjska temperaturna oblast:
Stepen zaštite:
Priključak:
Način montaže:
Tip kontakata:
35%-90% relHy
5A (250VAC)
L
-20 °C - +80 °C
N
IP20
vijčane stezaljke za preseke 1.5-2.5 mm2
na montažnu šinu dimenzija 7,5x35 mm
preklopni
L
2
3
Tracon
šifra
HGS-01
Naziv
Dimenzije
(mm)
Higrostat sa 1 preklopnim
kontaktom
67x50x38
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/71
Download

Kontaktori - Tracon Electric