Kompaktni prekidači
Nožasti osigurači i
pribori
Industrijski ručni
(grebenasti) prekidači
Kontaktori
Motorna zaštitna sklopka
54-60
Industrijske priključnice
Metalni razvodni ormani
61
46-53 42-45
26-41
14-25
8-13
2-7
NAPRAVE PODELE ENERGIJE
Plastični razvodni
ormani
Kompaktni
prekidači tipa KM
Ručni izvršni
mehanizmi
(pokretači)
G/2
G/4
Nožasti osigurači
tipa NT
Podnožja
osigurača
G/8
G/11
Kućište,zaptivni
kompleti (TK
prekidači)
Adapter
G/15
G/15
Glavni prekidač
Rastavni
preklopnik
G/20
G/23
Tehnički podaci
Pomoćni
kontaktori
G/26
G/26
Čeoni pomoćni
kontakti
Bočni pomoćni
kontakti
G/36
G/37
Motorna zaštitna
sklopka sa ručkom
komandom tipa
TGV2
G/42
Pomoćni kontakti
G/44
Industrijski
priključni utikač
Industrijske
prenosne utičnice
G/46
G/47
Metalni razvodni
ormani
G/54
Element
podešavanja
dubine za ormane
tipa TFE
G/55
Razvodni ormani
od metalnog lima
izvedeni sa
maskom
G/56
Zaštitni krov od
padavina za
ormane sa
maskom
G/57
Plastični razvodni
ormani sa punim
vratima
Plastični razvodni
ormani sa
providnim vratima
G/61
G/61
NAPRAVE PODELE ENERGIJE
MKM kompaktni
prekidači
G/6
Rastavna podnožja
osigurača
vertikalnog
rasporeda
G/13
Noževi za kratko
spajanje
Klešta za zamenu
nožastih uložaka
Rastavni osigurači
tipa NTAK
G/11
G/11
G/12
Prekidači uklopisklop
Izborna sklopka
Motorne sklopke
Preklopnici
instrumenta
G/16
G/16
G/18
G/20
Bezbednosna
rastavna sklopka
Nizajuća rastavna
sklopka sa
zabravljivanjem
Kućište,zaptivni
kompleti
(TS prekidači)
G/24
G/25
G/25
Kontaktori opšte
namene tipa
TR1D/F
Kombinacije
motornih zaštitnih
sklopki u kućištu
tipa TEMS
G/30
Kontaktori velikih
struja
Kontaktor
za ključivanje
kondenzatora
G/32
G/34
G/28
Tempirni moduli
Mehaničko
zabravljivanje
Termički
prekostrujni relei
tipa TR2H
Adapteri za
termičke releje
G/37
G/37
G/38
G/39
Modul okidnog
signala
Okidači
Kućište
G/44
G/45
G/45
Industrijkse
utičnice montirane
na površinu
Industrijske
ugradne utičnice
G/48
G/49
Trojna gumena
prenosna priključnica sa zaštitnim
kontaktom
G/50
G/52
Klapna za
rukovanje
Rešetka ventilacije
metalnog ormana
Plastične
sigurnosne brave
Torba za
dokumentaciju
G/55
G/55
G/55
G/56
Razvodne kutije od
metalnog lima u
zid
Modularni
razvodni ormani
Komplet za nizanje
modularnih
razvodnih ormana
G/57
G/58
G/59
Komplet za
maskiranje
modularnih
razvodnih ormana
G/60
Prenosne
industrijske
priključne kutije
Novi proizvodi:
Kompaktni prekidači
Kompaktni prekidači
Kompaktni prekidači su namenjeni prvenstveno za ugradnju u razdelne uređaje. Prekidačima na ručni pogon je karakteristično ograničavanje
struja. Vijčane stezaljke glavnih strujnih krugova se nalaze na čeonoj ploči aparata. Za njihovo priključivanje treba primenjivati provodne šine
odgovarajućeg preseka ili provodnika prpipremljenih odgovarajućim papučama. Familija prekidača je izvedena u sedam veličina, opremljena je
sa 1 ili 2 pomoćna kontakta i okidačem pada napona ili radne struje. Svaka naprava je izvedena sa podešenim magnetnim okidačem zbog kratkih spojeva i termičkim prekostrujnim okidačem. Mogu se montirati vijcima vertikalno na montažne ramove i ploče.
Tehnički podaci
Nazivni napon izolacije (Ui):
Nazivna izdržljivost na naponski impuls (Uimp):
Nazivni pogonski napon (Ue):
Nazivna frekvencija:
Broj polova:
Pogonska temperatura:
Temperatura lagerovanja:
Nadmorska visina:
Stepen zagađenosti:
Izdržljivost na vibracije:
690 V; 50 Hz
6 kV
3×230/400 V
50 Hz
3
-5 ˚C ... +40 ˚C
-25 ˚C ... +65 ˚C
maks. 2000 m
3
4g
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
Nazivna termička
struja (A)
63
100
160
225
400
630
800
EN 60947-1
EN 60947-2
Karakteristika okidanja
Podaci okidača termičkog preopterećenja
Veličina
P R E M A S TA N D A R D I M A
Podešena struja termičkog
okidača preopterećenja (A)
32; 40; 50; 63
63; 80; 100
125; 140; 160
180; 200; 225
250; 315; 350
400; 500; 630
630; 700; 800
Podaci magnetnog okidača kratkog spoja
Veličina
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
Nazivna termička
struja (A)
63
100
160
225
400
630
800
Moć prekidanja Razdaljina gašenja
kratkog spoja (kA)
luka (mm)
50
0
50
0 (<50)
50
0 (<50)
50
<50
50
<50
50
100
65
100
Dejstvo okolne temperature na karakteristiku okidanja
Korekcioni faktor za određivanje granice trajnog opterećivanja podrazomevajući za punu oblast radne temperature se može ustanoviti pomoću
dijagrama. Ukoliko na mestu montaže prekidača temperatura nadmašuje vrednost od + 40 ˚C, za pojedine veličine trajna dozvoljena opterećenja se određuju primenom korekcionih faktora datih u donjoj tabeli.
Faktor korekcije
Veličina
1
2
3
4
5
6
7
G/2
40 – 45
˚C
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Temperatura okoline
45 – 50 50 – 55 55 – 60
˚C
˚C
˚C
0,94
0,88
0,80
0,95
0,89
0,84
0,97
0,93
0.90
0,96
0,91
0,87
0,94
0,87
0,81
0,93
0,88
0,83
0,88
0,83
0,79
60 – 65
˚C
0,72
0,76
0.86
0,82
0,73
0,76
0,76
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kompaktni prekidači
Ugrađeni moduli pomoćnih strujnih krugova
Radi što šire primene u prekidače se ugrađuju pored magnetnog okidača kratkih spojeva i prekostrujnog termičkog okidača i pomoćni kontakti, odnosno ili okidači radne struje (tzv. šant), ili okidači pada nivoa napona (podnaponski). Upotrebom navedene opreme naprava obavlja
ne samo zaštitne nego i komandne funkcije.
Okidač pada nivoa napona
Nazivni pogonski napon:
230 V, 50 Hz
Sopstvena potrošnja:
2,3 – 3,8 W
Okidač pada nivoa napona, tj podnaponski, prouzrokuje okidanje kompaktnog prekidača, ako na njegovim
priključcima vrednost napona opada između 35 × 70 % svoje nazivne vrednosti. Okidač spreči uključenje prekidača, ako na njegovim stezaljkama napon ne postiže 35 % svoje nazivne vrednosti.
U
Okidač radne struje (šantski)
Nazivni pogonski napon:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
220 V, DC
Pomoću okidača radne struje prekidač se može daljinski isključiti, pošto pribor prouzrokuje okidanje prekidača,
ako priključimo na stezaljke pribora napon vrednosti 70 × 110 % nazivne pogonske vrednosti.
Pomoćni kontakti
Nazivni napon izolacije:
690 V, 50 Hz
Nazivna termička struja:
3A
Nazivni pogonski napon:
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Nazivna pogonska struja (AC 15):
1,2 A
0,5 A
Izdržljivost na kratak spoj:
1000 A
Zaštita od kratkog spoja:
10 A (gG)
Prekidači veličine KM-1, KM-2,KM-3 i KM-4 su opremljeni sa po jednim preklopnim kontaktom, a KM-5, KM-6 i
KM-7 sa po dva.
U
Kompaktni prekidači sa po jednim pomoćnim kontaktom
Tracon
šifra
KM1-032/1A
KM1-032/1B
KM1-032/1C
KM1-032/2
KM1-040/1A
KM1-040/1B
KM1-040/1C
KM1-040/2
KM1-050/1A
KM1-050/1B
KM1-050/1C
KM1-050/2
KM1-063/1A
KM1-063/1B
KM1-063/1C
KM1-063/2
KM2-063/1A
KM2-063/1B
KM2-063/1C
KM2-063/2
KM2-080/1A
KM2-080/1B
KM2-080/1C
KM2-080/2
KM2-100/1A
KM2-100/1B
In (A)
Tip okidača
Um
32
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
80
80
80
80
100
100
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
Tracon
šifra
KM2-100/1C
KM2-100/2
KM3-125/1A
KM3-125/1B
KM3-125/1C
KM3-125/2
KM3-140/1A
KM3-140/1B
KM3-140/1C
KM3-140/2
KM3-160/1A
KM3-160/1B
KM3-160/1C
KM3-160/2
KM4-180/1A
KM4-180/1B
KM4-180/1C
KM4-180/2
KM4-200/1A
KM4-200/1B
KM4-200/1C
KM4-200/2
KM4-225/1A
KM4-225/1B
KM4-225/1C
KM4-225/2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
In (A)
Tip okidača
Um
100
100
125
125
125
125
140
140
140
140
160
160
160
160
180
180
180
180
200
200
200
200
225
225
225
225
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
G/3
Kompaktni prekidači
Kompaktni prekidači sa po dva pomoćna kontakta
Tracon
šifra
KM5-250/1A
KM5-250/1B
KM5-250/1C
KM5-250/2
KM5-315/1A
KM5-315/1B
KM5-315/1C
KM5-315/2
KM5-350/1A
KM5-350/1B
KM5-350/1C
KM5-350/2
KM6-400/1A
KM6-400/1B
KM6-400/1C
KM6-400/2
KM6-500/1A
KM6-500/1B
In (A)
Tip okidača
Um
250
250
250
250
315
315
315
315
350
350
350
350
400
400
400
400
500
500
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
Tracon
šifra
KM6-500/1C
KM6-500/2
KM6-630/1A
KM6-630/1B
KM6-630/1C
KM6-630/2
KM7-630/1A
KM7-630/1B
KM7-630/1C
KM7-630/2
KM7-700/1A
KM7-700/1B
KM7-700/1C
KM7-700/2
KM7-800/1A
KM7-800/1B
KM7-800/1C
KM7-800/2
In (A)
Tip okidača
Um
500
500
630
630
630
630
630
630
630
630
700
700
700
700
800
800
800
800
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
radne struje
radne struje
radne struje
podnaponski
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
230 V, AC
400 V, AC
220 V, DC
230 V, AC
Crtež sa dimenzijama i bušotine pričvršćivanja
Veličina
KM1
KM2
KM3
KM4
KM5
KM6
KM7
W
78
92
107
107
150
182
210
L
136
150
165
165
257
270
280
H
74
80
98
98
98
105
98
Veličina (mm)
C
A
B
98
25
117
104
30
129
127
35
126
127
35
126
155
44
194
160
58
200
142
70
243
E
13.5
18
23
23
32
43
43
M
M5
M8
M8
M8
M10
M12
M12
d
3.5
4.5
5
5
7
7
7
Mehanizmi na ručni i električni pogon
Ručni izvršni mehanizmi (pokretači)
Ručni izvršni mehanizmi tipa KM....-HM služe za ručno komandovanje prekidačima i kroz vrata, koji se otvaraju. Ručni pokretač sastoji od
pogonskog dela, montiranog na prekidač, od pogonske osovine, koja signalizira položaje „ON” i „OFF”. Ručka se može zabravljivati u oba
položaja. U uključenom stanju prekidača (ON) ručka izvan vrata je automatski zabravljena, zbog čega se vrata ne mogu otvarati.
Tracon
šifra
KM1-HM
KM2-HM
KM4-HM
KM5-HM
KM6-HM
KM7-HM
G/4
Tip prekidača
KM1
KM2
KM3-KM4
KM5
KM6
KM7
A
(mm)
102
104
142
194
200
240
B
(mm)
25
30
35
138
168
195
H
(mm)
50
53
56
94
96
85
Presek osovine
mehanizma
8 × 8 mm
8 × 8 mm
8 × 8 mm
10 × 10 mm
10 × 10 mm
10 × 10 mm
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kompaktni prekidači
Bušotine pričvršćivanja
ručka
Električni izvršni mehanizmi (pokretači)
Pomoću električnih izvršnih mehanizama tipa KM...-PM je omogućeno isključenje i uključenje na licu mesta ili daljinski (posredno), komandovano tasterima. Električni izvršni mehanizmi se sastoje od pogonskog dela, dopunjenog sa ručkom za ručnu komandu. U slučaju veličina kompaktnih prekidača KM1 × KM4 isključenje i uključenje je na magnetni sistem. Za veličine KM5 × KM7 pokretač je na elektromotorni pogon.
(šemu vezivanja naprava videti u aneksu)
Tehnički podaci
Nazivni pogonski napon:
Granice pogonskog napona:
Vreme reakcije:
Probni napon električnog pogona:
Klasa zaštite dodira:
Granica dozv. nadmorske visine:
Temperatura okoline:
Relativna vlažnost vazduha:
Un = 230 V, 50 Hz
U = 0,85…1,1×Un
t < 0,7 s
maks. 1800 V, 50Hz, 1 min
I. klasa
2000 m
-5 ˚C…+40 ˚C
maks. 90 %
Magnetno pokretanje
Tracon
šifra
KM1-PM
KM2-PM
KM4-PM
KM5-PM
KM6-PM
KM7-PM
Tip
prekidača
KM1
KM2
KM3-KM4
KM5
KM6
KM7
Sistem
pokretanja
magnetno
magnetno
magnetno
motorno
motorno
motorno
Struja
potrošnje
<5A
<7A
< 8,5 A
< 5,7 A
< 5,7 A
< 7,5 A
Snaga
polaska
1100 W
1540 W
1870 W
1200 W
1200 W
2000 W
Motorno pokretanje
A
(mm)
102
104
142
194
200
240
B
(mm)
25
30
35
44
58
70
Skica šemiranja i crteži sa dimenzijama
KM1-PM...KM4-PM
KM1-PM...KM4-PM
KM5-PM...KM7-PM
Legenda
M
Y
- motor
- električna kočnica
S3
- mikroprekidač
X
- redna stezaljka
S1,S2 - taster
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
KM5-PM...KM7-PM
G/5
H
(mm)
92
92
100
140
140
140
Kompaktni prekidači
MKM kompaktni prekidači
Pružaju zaštitu za niskonaponske mreže i zadovoljavaju sve zahteve u primeni napajanja podrazvodnih i krajnjih razvodnih jedinica. Izvedeni su
u dva gabarita. Ograničavanjem struja kratkih spojeva, MKM prekidači omogućavaju priljučivanje potrošača u štićene razvodne tačke koji podnose samo manje struje kratkih spojeva (selektivnost). Svaka je naprava opremljena sa podešenom magnetskom i termičkom prekostrujnom
zaštitom. Ugradnja je jednostavna zbog male montažne dubine (60 mm) i identične visine čeone ploče. Dobro vidljiv zeleni signal, koji pouzdano
pokaziva otvoreno stanje kontakata -i garantovani nazivni tehnički parametri do temperature sredine od 50 ˚C olakšaju baratanje sa napravom.
Naprava se slobodno niza pri montaži pomoću priključnih i montažnih vijaka odnosno razdvojnih ploča faza.
Tehnički podaci
MKM1
3
15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 75, 80, 100
500
500
6
50
30
20
25%
25%
25%
10
8.500
4.000
0,78
Broj polova
Nazivna struja In(A)
Nazivni pogonski napon Ue(V) AC 50/60 Hz
Nazivni izolacioni napon Ui(V)
Nazivna izdržljivost udarnog napona Uimp(kV)
220/240V
Icu (kAeff) AC
380V
400V
Moć
220/240V
prekidanja
380V
Ics/Icu (%)
400V
Učestalost uklapanja (uk/čas)
Mehanički vek trajanja (uk)
Električni vek trajanja (uk)
Masa (kg)
25 ˚C
40 ˚C
45 ˚C
20
25
30
40
50
60
75
80
100
21,8
26,9
34,5
42,8
54,2
64,4
78,6
84,4
108,8
20,4
25,7
31,4
40,9
52,1
61,8
76,8
82,2
102,6
20,2
25,3
30,7
40,4
51,0
60,9
75,9
81,1
101,3
125
160
225
250
148,4
186,0
269,0
298,9
134,9
170,9
243,5
270,6
130,0
165,5
234,5
260,5
Glavne karakteristike
50 ˚C
MKM1
20,0
25,0
30,0
40,0
50,0
60,0
75,0
80,0
100,0
MKM2
125,0
160,0
225,0
250,0
125, 160, 225, 250
500
500
6
85
18
15
50%
50%
50%
5
8.500
4.000
1,3
Karakteristika reagovanja
Dejstvo temperature sredine na karakteristiku reagovanja, Tref = 50 ˚C
ΔIn
MKM2
3
55 ˚C
60 ˚C
65 ˚C
70 ˚C
19,7
24,7
29,4
39,5
49,3
59,0
73,5
78,6
99,2
19,2
24,5
29,1
38,0
48,1
57,5
70,4
77,3
94,2
18,9
24,3
28,5
37,6
47,3
56,6
69,8
76,7
93,5
18,5
24,0
28,0
37,1
46,6
55,7
69,1
76,1
92,7
119,8
154,3
215,1
239,0
114,3
148,3
204,8
227,5
108,5
142,1
193,9
215,4
102,5
135,6
182,3
202,6
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
Pogodni su za prekostrujnu zaštitu i od kratkih spojeva na mrežama 230/ 400V, 50 Hz
EN 60947-2
Pogodni su za pogonsko u – i isključivanje razvodnih mreža
Podnose velika električna i mehanička opterećenja
U mrežama, gde su kavezni motori u stalnom pogonu, štite od trajnih i udarnih preopterećenja, kratkih spojeva i naponskih
impulsa
• Po položaju ručke prekidača se vidi, da je prekidanje vršeno usled greške, ili ručnom manipulacijom
•
•
•
•
G/6
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kompaktni prekidači
Asortiman
Tracon
šifra
MKM1-15
MKM1-20
MKM1-25
MKM1-30
MKM1-40
MKM1-50
MKM1-60
Tracon
šifra
MKM1-75
MKM1-80
MKM1-100
MKM2-125
MKM2-160
MKM2-225
MKM2-250
Nazivna struja
In (A)
15
20
25
30
40
50
60
Nazivna struja
In (A)
75
80
100
125
160
225
250
Temperatura sredine
Ploče za razdvajanje faza treba nakon privezanja priključnih vodova upustiti u zazor između priključnih stezaljki. Ovaj zazor čvrsto drži ploče i
ostvaruje pouzdano razdvajanje faza. U slučaju nizanja više naprava treba primeniti tploče i za razdvajanje istih.
Crtež sa dimenzijama (MKM1)
Crtež sa dimenzijama (MKM2)
Bušotine pričvršćivanja
Položaji poluge prekidača
MKM1
MKM2
Dimenzije šina (mm)
Širina
Neizolovana dužina
Daljina bušotina
Debljina šina
Prečnik bušotina
≤ 50 A
> 50 A
MKM1
≤ 15
d+10
≤7
≤6
5,5
8,5
MKM2
≤ 25
d+10
≤8
≤6
9
Dimenzije šina (mm)
Širina
Daljina bušotina
Prečnik bušotina
Zatezni momenat (Nm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
≤ 50 A
> 50 A
≤ 50 A
> 50 A
MKM1
≤ 15
≤8
5,5
8,5
2
5,5
G/7
MKM2
≤ 25
≤9
9
13
Nožasti osigurači
Nožasti osigurači tipa NT
Nožasti osigurači u slučaju preopterećenja ili kratkog spoja – zbog razvijanja toplote – otvara strujno kolo, a stime štiti deonice vodova i potrošače iza sebe. Njihova ugradnja i primena je jeftina nasuprot tome da nakon svakog okidanja treba menjati uložak. Njihova moć prekidanja i
nazivne radne vrednosti se lako mogu menjati promenom uloška drugih nazivnih vrednosti. Ne zahteva nikakvo održavanje.
Kod standardnih oznaka uložaka NT simbol „gG” označava uložak za opštu primenu, uz moć prekidanja struje po celoj obasti. Po ranijim standardima VDE prethodni simbol se označavao sa „gL”. Za zaštitu motornih strujnih krugova, uz moć prekidanja struje po deonici obasti, se ulošci označavaju sa simbolom „aM” (karakteristika okidanja; videti u aneksu)
Tehnički podaci
Nazivni napon:
Nazivna moć prekidanja kratkog spoja:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
Nadmorska višina:
Materijal kućišta:
Materijal topljive niti:
prevlakom)
Topljivim osiguračima tipa NT garantovano dejstvo prekidanja pokazuje donji dijagram. Na apscisi je naznačena efektivna vrednost nezavisne struje kratog spoja (Ieff),
a na ordinati vrhunska vrednost struje (Ip).
Na primer: u slučaju osigurača od 100 A efektivna vrednost nezavisne struje kratog
spoja 20 kA, onda nastala vrhunska vrednost struje može biti 11 kA.
Veličina
00C
00
0
1
2
3
500 V AC
120 kAeff
-5 ˚C…+55 ˚C
IP 00
2000 m
steatit
bakar (sa srebrenom
Nazivna
struja (A)
6-160
2-160
6-160
32-250
50-400
160-630
Snaga gubitaka
(W)
7,5
12
16
23
34
48
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60269-1;
EN 60269-2;
HD 60269-2-1
Svedočanstvo tipskog atesta po MEEI
M1 2692629 01; M1 2692627 01;
M1 2692617 01; M1 2692621 01;
M1 2692623 01; M1 2692625 01
C C A C E R T I F I C AT E N O.
Ieff
G/8
H6 2692628 01;
H6 2692626 01;
H6 2692616 01;
H6 2692619 01;
H6 2692622 01;
H6 2692624 01;
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Nožasti osigurači
Asortiman
Osigurači veličine „00C”
Tracon šifra
gG
aM
NT00C-6
NT00C-10
NT00C-16
NT00C-20
NT00C-25
NT00C-32
NT00C-40
NT00C-50
NT00C-63
NT00C-80
NT00C-100
NT00C-125
NT00C-160
-
Osigurači veličine „00”
Nazivna
struja (A)
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
Tracon šifra
Nazivna
gG
aM
struja (A)
NTM00-2
2
NT00-4
NTM00-4
4
NT00-6
NTM00-6
6
NT00-10 NTM00-10
10
NT00-16 NTM00-16
16
NT00-20 NTM00-20
20
NT00-25 NTM00-25
25
NT00-32 NTM00-32
32
NT00-40 NTM00-40
40
NT00-50 NTM00-50
50
NT00-63 NTM00-63
63
NT00-80 NTM00-80
80
NT00-100 NTM00-100
100
NT00-125 NTM00-125
125
NT00-160 NTM00-160
160
Osigurači veličine „1”
Tracon šifra
gG
aM
NT1-32
NT1-40
NT1-50
NT1-63
NT1-80
NTM1-80
NT1-100 NTM1-100
NT1-125 NTM1-125
NT1-160 NTM1-160
NT1-200 NTM1-200
NT1-224
NT1-250 NTM1-250
Osigurači veličine „0”
Tracon šifra
gG
aM
NT0-6
NTM0-6
NT0-10
NTM0-10
NT0-16
NTM0-16
NT0-20
NTM0-20
NT0-25
NTM0-25
NT0-32
NTM0-32
NT0-40
NTM0-40
NT0-50
NTM0-50
NT0-63
NTM0-63
NT0-80
NTM0-80
NT0-100 NTM0-100
NT0-125 NTM0-125
NT0-160 NTM0-160
Osigurači veličine „2”
Nazivna
struja (A)
32
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250
Tracon šifra
gG
aM
NT2-50
NT2-63
NT2-80
NT2-100
NT2-125 NTM2-125
NT2-160 NTM2-160
NT2-200 NTM2-200
NT2-224 NTM2-224
NT2-250 NTM2-250
NTM2-300
NT2-315 NTM2-315
NT2-355 NTM2-355
NT2-400 NTM2-400
Nazivna
struja (A)
6
10
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
Osigurači veličine „3”
Nazivna
struja (A)
50
63
80
100
125
160
200
224
250
300
315
355
400
Tracon šifra
gG
aM
NT3-160
NT3-200
NT3-315 NTM3-315
NT3-355 NTM3-355
NT3-400 NTM3-400
NT3-425 NTM3-425
NT3-500 NTM3-500
NT3-630 NTM3-630
Nazivna
struja (A)
160
200
315
355
400
425
500
630
Crtež sa dimenzijama
Veličina
00C
00
0
1
2
3
a (mm)
78앐1.5
78앐1.5
125앐2.5
135앐2.5
150앐2.5
150앐2.5
f (mm)
54-6
54-6
68-8
75-10
75-10
75-10
g (mm)
11.5
11.5
11.5
12
13
14
c (mm)
15
15
15
21
27
33
e1 (mm)
45
45
45
48
58
67
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
e2 (mm)
20
29
29
48
58
67
b (mm)
6
6
6
6
6
6
G/9
Nožasti osigurači
Karakteristika okidanja nožastih patrona (aM)
Karakteristika okidanja nožastih patrona (gG – gL)
G/10
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Nožasti osigurači
Podnožja osigurača
NTA-00C-00 ... NTA-3: se sastoje od stabilnog kontakta i priključne stezaljke na porculanskoj podlozi
NTA-00/3:
sa plastičnom podlogom velike temperaturne izdržljivosti, i osobinom samogašenja
NTA-1/3:
ima metalnu podlogu sa porculanskim nosačima 3 para kontakata i stezaljki.
Tracon
Veličina
šifra
uloška
NTA-00C-00 00C, 00
NTA-0
0
jednoNTA-1
1
polna
NTA-2
2
NTA-3
3
NTA-00/3 00C, 00
tropolna NTA-1/3
1, 2
Tipa
a
b
c1
c2
d
e
l
k
i
u
q
m
v
f
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
30
120
60
85
0
25
8
7.5
100
25
25
58
30
170
73
93
0
25
16
7.5
150
25
38
78
58
200
82
96
30
25
16
11
175
25
38
82
64
225
98
112
30
25
17
11
200
30
40
82
64
250
105 120
30
25
17
11
210
40
40
82
98
121
61
87
25
65
6.5
7.7
100
26
90
26
54
33
170 196
81
103
25
150
10
10
168
35
152
35
73
60
Noževi za kratko spajanje
Primenjuju se prvenstveno za rastavljanje neutralnih vodova.
Tracon
šifra
NTR00
NTR0
NTR1
NTR2
NTR3
Veličina
uloška
00C, 00
0
1
2
3
a
(mm)
45
46
51
56
62
b
(mm)
15
15
20
25
32
c
(mm)
45앐1.5
62앐3
62앐3
62앐3
62앐3
d
(mm)
78앐1.5
125앐2.5
135앐2.5
150앐2.5
150앐2.5
Klješta za zamenu nožastih uložaka
Primenom klješta za zamenu nožastih uložaka u neopterećenom stanju se lako mogu
zamenjivati topljivi ulošci. Prema tome nožasti ulošci služe i kao rastavljači, jer vidno i
pouzdano rastavljaju deonice strujnih krugova.
Tracon šifra
NTK
Naziv
Klešta nožastog osigurača
Napon
izolacije
1000 V
Veličina
uloška
00C...3
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/11
Rastavni osigurači
Rastavni osigurači tipa NTAK
Ovi osigurači su takvi mehanički prekidači, u kojima kontakti postavljenih uložaka služe kao pokretni, a nepokretni su kontakti na podnožjima. Zadatak im je, da zadovoljavaju električne propise trajno i pouzdano, i stim mrežne deonice pouzdano i dobro vidno rastave (razdvoje).
Aparat se montira na montažnu ravan ili ram, a priključivanje pripremljenih provodnika odgovarajućim papučama se vrši vijcima u gornje i
donje stezaljke. Familija rastavnih osigurača NTAK.. se izvede u 4 veličine i tropolno. Čeona ploča se može
P R E M A S TA N D A R D I M A
skinuti sa aparata , u položaju „ON” se može zabravljivati. Sva opasna mesta od udara struje su izolovana
i u otvorenom stanju.
EN 60947-3
Tehnički podaci
Broj polova:
Nazivni napon:
Nazivna izdržljivost impulsa:
Kategorija primene:
Stvarna prekidna moć:
Izdržljivost na kratak spoj:
Mehanički vek trajanja:
Nadmorska visina:
Temperatura okoline:
Stepen zaštite:
3
500 V, 50 Hz
8 kV
AC-22b
0,7 × In
120 kA
3000 ciklusa
maks. 2000 m
-5 ˚C…+55 ˚C
IP 40
Asortiman
Tracon
šifra
NTAK00
NTAK1
NTAK2
NTAK3
Nazivni
napon
160 A
250 A
400 A
Veličina
uloška
00; 00C
0; 1
2
Nazivni izolacioni napon
660 V, 50 Hz
690 V, 50 Hz
690 V, 50 Hz
Nazivna struja uloška
(min-maks)
2 – 160 A
6 – 160 A; 32 – 250 A
50 – 400 A
632 A
3
690 V, 50 Hz
160 – 630 A
NTAK00
Tracon šifra
NTAK00
NTAK1
NTAK2
NTAK3
G/12
NTAK1
W
(mm)
106
185
210
256
L
(mm)
200
351
351
351
NTAK2
H
(mm)
83
112
128
142
A
(mm)
45
66
80
95
B
(mm)
155
220
250
260
Primenljiv provodnik (šina)
1,5 – 70 mm2
25 – 150 mm2
50 – 240 mm2
2×185 – 2×240 mm2
(10×30 – 10×40 mm)
NTAK3
C
(mm)
205
295
340
360
D
(mm)
110
155
168
185
E
(mm)
24
31
42
42
M
M8
M10
M10
M12
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni osigurači
Rastavna podnožja osigurača vertikalnog rasporeda
U odnosu na familiju tradicionalnih rastavnih podnožja osigurača tipa NTAK ovde su umetci vertikalnog rasporeda, što olakšava montažu u
razvodnim ormanima na strujne šine. Osiguračima se može vršiti rastavljanje ponaosob. Razmak priključnih tačaka strujnih šina je jedinstveno
185 mm.
Tehnički podaci:
Nazivni napon:
Kategorija primene:
Izdržljivost struje kratkog spoja:
Nazivni izolacioni napon:
Izdržljivost naponskog impulsa:
Temperatura sredine:
Nadmorska visina:
Stepen zaštite:
690V AC
AC23
50 kAef
750 V AC
6 kV (1,2/50μs)
-5 - +65 C
2000 m
IP20
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
Asortiman
Dimenzija
umetka
00C, 00
0, 1
2
3
Tracon šifra
NTAK00-F
NTAK1-F
NTAK2-F
NTAK3-F
In
(A)
160
250
400
630
Presek kabla
(mm2)
10-95
120
240
240
L
(mm)
650
664
664
664
W
(mm)
50
100
100
100
H1
(mm)
134
194
194
194
H2
(mm)
202
297
297
297
A
(mm)
198
193
193
193
B
(mm)
185
185
185
185
Dimenzija
vijka
M8
M12
M12
M12
H1
H1
148
H2
H2
Povezivanje
B
A
B
B
B
W
W
A
L
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
L
G/13
Ručni (grebenasti) prekidači
Industrijski ručni (grebenasti) prekidači tipa TK
Familija grebenastih prekidača se proizvodi u šest veličina po nazivnim strujama: od 20 do 160 A u dvo-, tro- i četvoropolnoj izvedbi, po uglu
slapanja od 60˚ ili 90˚, i to:
P R E M A S TA N D A R D I M A
Osnovna izvedba, ručni prekidač bez kućišta
• izvedba u kućište, u montiranom stanju, sa stepenom zaštite IP 44
• izvedba u kućište, u montiranom stanju, sa stepenom zaštite IP 65
EN 60947-3
Opšti podaci
50/60 Hz
690 V
6 kV
3
-5 ˚C …+55 ˚C
maks. 5 mm
Izvedba
• Prekidači uklop-isklop
• Izborna sklopka
• Motorne sklopke
• Glavni prekidači
• Preklopnici instrumenta
Tehnički podaci / Veličina izgradnje
Nazivna termička struja (A)
Uklopna snaga Pe (kW)
400 V~
Nazivna pogonska struja Ie (A)
400 V~
240 V =
AC-23A
AC-2
AC-3
AC-4
AC-21A
AC-22A
AC-23A
AC-2
AC-3
AC-4
AC-15
DC-13
Mehanički vek trajanja (×105 ciklus)
Električni vek trajanja (×105 ciklus)
Maks. učestalost sklapanja (c/h)
Maks. presek
priključnog voda (mm2)
Stepen zaštite:
• Stablo prekidača:
• Nakon ugradnje:
• U kućištu:
• Sa zaptivnim priborom:
Nazivna frekvencija:
Napon izolacije:
Izdržljivost nap. impulsa:
Stepen zagađenosti:
Temperatura okoline:
Debljina montažne ploče:
Punog preseka
gibljivog
Nazivna granična kratkotrajna struja (1s; A)
Nazivna uslovna struja kratkog spoja (kAeff),
ako je predspojeni gG osigurač nazivne vrednosti (A)
TK-20
20
7,5
7,5
5,5
1,5
20
20
15
15
11
3,5
4
1
5
3
200
1×2,5
2×1,5
1×2,5
2×1,5
200
6
20
TK-25
25
11
11
7,5
3
25
25
22
22
15
6,5
5
1,5
5
3
150
1×4,0
2×1,5
1×4,0
2×1,5
250
6
25
TK-32
32
15
15
11
5,5
32
32
30
30
22
11
6
4
3
1,2
100
1×6,0
2×4,0
1×4,0
2×2,5
400
6
32
TK-63
63
30
30
18,5
7,5
63
63
37
37
36
15
1,5
1
60
1×25
2×10
1×16
2×6
600
12
63
TK-125
125
45
45
30
12
100
100
90
90
75
30
1.5
1
30
1×50
2×25
1×35
2×10
600
15
125
IP 00
IP 42
IP 44
IP 65
TK-160
160
75
55
37
15
150
150
135
135
95
55
1.5
1
30
1×70
2×35
1×50
2×16
800
15
160
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćenje
TK..., TKV..., TKB..., TKM..., TKU..., TKI-F
TKF…,TKFL…
Dimenzije videti u tabeli asortimana!
G/14
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
Pribori
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za ručni prekidač osnovne izvedbe. A za kućišta se mogu naručiti dopunske zaptivne
garniture, kojima se postiže stepen zaštite IP 65.
Kućišta
Tracon šifra
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T2+F2/
TK/T2+F2S/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3S/
Naziv
Boja
Sastavljeno nisko kućište
za ručne prekidače (IP44)
Sastavljeno visoko kućište
za ručne prekidače
Sastavljeno visoko kućište za
glavni prekidač sa ključem
Sastavljeno visoko kućište za
glavni prekidač sa ključem
Sastavljeno trodelno kućište za
ručne prekidače 32 i 63A
Sastavljeno trodelno kućište za glavni
prekidač sa bravom od 20, 25, 32 i 63 A
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
W
(mm)
H
(mm)
x
(mm)
Zaptivna
Uvodnica
68
64
44
2 kom MG-20
68
72
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
112
108
78
112
108
78
2 kom MG-25
2 kom MG-32
2 kom MG-25
2 kom MG-32
M E E I T E S T R E P O R T N O.
MEEI TEST REPORT NO.
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
V-15180
28204984 001
EN 60947-3
EN 60529
Zaptivni kompleti
Za kućišta se mogu naručiti kompleti za zaptivanje, koji omogućavaju stepen zaštite IP65.
Tracon šifra
TKT-65
TKT-65/2
TKT-65/3
TKT-65/4
Naziv
Komplet zaptivki za priključnu kutiju IP65 (20 A, 25 A)
Komplet zaptivki za priključnu kutiju IP65 (32 A, 63 A)
Zaptivni pribor kutije sklopki sa zabravljivanjem i zaštitom IP65
Zaptivni pribor kutije sklopki sa ključem (tipa TKFK) i zaštitom IP65
Adapter TKA
Ivedbe 20 i 25 A pomoću adaptera se mogu pričvrstiti na montažne šine dimenzije 7,5×35 mm po standardu EN 50022. Priključni provodnici se mogu uvezati u vijčane stezaljke.
Tracon šifra
TKA
Naziv
Adapter za ručne sklopke (20A, 25A)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/15
Izborna sklopka
Prekidači uklop-isklop
Ručni (grebenasti) prekidači
Osnovna izvedba
Tracon šifra
U kućište IP44
U kućište IP65
TK-206/2
TK-256/2
TK-206/2T
TK-256/2T
TK-209/2
TK-259/2
Naziv
Kućište
TK-206/2T65
TK-256/2T65
2 p, 20A, ON-OFF, 60˚
2 p, 25A, ON-OFF, 60˚
TK/T1+F1/
TK/T1+F1/
TK-209/2T
TK-259/2T
TK-209/2T65
TK-259/2T65
2 p, 20A, ON-OFF, 90˚
2 p, 25A, ON-OFF, 90˚
TK/T1+F1/
TK/T1+F1/
TK-206/3
TK-256/3
TK-326/3
TK-636/3
TK-126/3
TK-166/3
TK-206/3T
TK-256/3T
TK-326/3T
TK-636/3T
–
–
TK-206/3T65
TK-256/3T65
TK-326/3T65
TK-636/3T65
–
–
3 p, 20A, ON-OFF, 60˚
3 p, 25A, ON-OFF, 60˚
3 p, 32A, ON-OFF, 60˚
3 p, 63A, ON-OFF, 60˚
3 p, 125A, ON-OFF, 60˚
3 p, 160A, ON-OFF, 60˚
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TK-209/3
TK-259/3
TK-329/3
TK-639/3
TK-129/3
TK-169/3
TK-209/3T
TK-259/3T
TK-329/3T
TK-639/3T
–
–
TK-209/3T65
TK-259/3T65
TK-329/3T65
TK-639/3T65
–
–
3 p, 20A, ON-OFF, 90˚
3 p, 25A, ON-OFF, 90˚
3 p, 32A, ON-OFF, 90˚
3 p, 63A, ON-OFF, 90˚
3 p, 125A, ON-OFF, 90˚
3 p, 160A, ON-OFF, 90˚
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TK-206/4
TK-256/4
TK-326/4
TK-636/4
TK-126/4
TK-166/4
TK-206/4T
TK-256/4T
TK-326/4T
TK-636/4T
–
–
TK-206/4T65
TK-256/4T65
TK-326/4T65
TK-636/4T65
–
–
4 p, 20A, ON-OFF, 60˚
4 p, 25A, ON-OFF, 60˚
4 p, 32A, ON-OFF, 60˚
4 p, 63A, ON-OFF, 60˚
4 p, 125A, ON-OFF, 60˚
4 p, 160A, ON-OFF, 60˚
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TK-209/4
TK-259/4
TK-329/4
TK-639/4
TK-129/4
TK-169/4
TK-209/4T
TK-259/4T
TK-329/4T
TK-639/4T
–
–
TK-209/4T65
TK-259/4T65
TK-329/4T65
TK-639/4T65
–
–
4 p, 20A, ON-OFF, 90˚
4 p, 25A, ON-OFF, 90˚
4 p, 32A, ON-OFF, 90˚
4 p, 63A, ON-OFF, 90˚
4 p, 125A, ON-OFF, 90˚
4 p, 160A, ON-OFF, 90˚
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TKV-206/3
TKV-256/3
TKV-326/3
TKV-636/3
TKV-126/3
TKV-166/3
TKV-206/3T
–
TKV-326/3T
–
–
–
TKV-206/3T65
–
TKV-326/3T65
–
–
–
2×3 p, 20A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 25A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 32A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 63A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 125A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 160A, "1-0-2", 60˚
TK/T2+F1/
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKV-206/4
TKV-256/4
TKV-326/4
TKV-636/4
TKV-126/4
TKV-166/4
–
–
TKV-326/4T
–
–
–
–
–
TKV-326/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 25A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 32A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 63A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 125A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 160A, "1-0-2", 60˚
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
G/16
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
1-2
3-4
Odvajanje kontakata
0˚ 60˚
×
×
0˚
1-2
3-4
0˚
1-2
3-4
5-6
0˚
1-2
3-4
5-6
0˚
1-2
3-4
5-6
7-8
0˚
1-2
3-4
5-6
7-8
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
1-2
3-4
5-6
7-8
-60˚
×
60˚
×
×
×
90˚
×
×
×
60˚
×
×
×
×
90˚
×
×
×
×
0˚
43,5
43,5
48
48
48
48
36
36
33
33
45,3
45,3
48
48
48
48
36
36
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
43
74,2 45,2
80,4
58
115,2 66
136
84
163
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60˚
×
×
×
×
28
28
Šema veze
90˚
×
×
×
-60˚
×
L
A
a
b
d
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
×
0˚
60˚
×
×
9-10
11-12
13-14
15-16
-60˚
×
×
0˚
60˚
×
×
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/17
Motorne sklopke
Izborna sklopka
Ručni (grebenasti) prekidači
Osnovna izvedba
Tracon šifra
U kućište IP44
U kućište IP65
TKV-209/3
TKV-259/3
TKV-329/3
TKV-639/3
TKV-129/3
TKV-169/3
TKV-209/3T
–
TKV-329/3T
–
–
–
TKV-209/4
TKV-259/4
TKV-329/4
TKV-639/4
TKV-129/4
TKV-169/4
Naziv
Kućište
TKV-209/3T65
–
TKV-329/3T65
–
–
–
2×3 p, 20A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 25A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 32A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 63A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 125A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 160A, „1-0-2” 90˚
TK/T2+F1/
–
TK/T3+F3/
–
–
–
–
–
TKV-329/4T
–
–
–
–
–
TKV-329/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 25A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 32A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 63A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 125A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 160A, „1-0-2” 90˚
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKB-206/3
TKB-256/3
TKB-326/3
TKB-636/3
TKB-126/3
TKB-166/3
TKB-206/3T
–
TKB-326/3T
–
–
–
TKB-206/3T65
–
TKB-326/3T65
–
–
–
2×3 p, 20A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 25A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 32A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 63A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 125A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 160A, „0-1-2”, 60˚
TK/T2+F1/
–
TK/T3 +F3/
–
–
–
TKB-206/4
TKB-256/4
TKB-326/4
TKB-636/4
TKB-126/4
TKB-166/4
–
–
TKB-326/4T
–
–
–
–
–
TKB-326/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 25A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 32A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 63A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 125A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 160A, „0-1-2”, 60˚
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKB-209/3
TKB-259/3
TKB-329/3
TKB-639/3
TKB-129/3
TKB-169/3
TKB-209/3T
–
TKB-329/3T
–
–
–
TKB-209/3T65
–
TKB-329/3T65
–
–
–
2×3 p, 20A, „0-1-2”, 90˚
2×3 p, 25A,”0-1-2”, 90˚
2×3 p, 32A, „0-1-2”, 90˚
2×3 p, 63A, „0-1-2”, 90˚
2×3 p, 125A, „0-1-2”, 90˚
2×3 p, 160A, „0-1-2”, 90˚
TK/T2+F1/
–
TK/T3 +F3/
–
–
–
TKB-209/4
TKB-259/4
TKB-329/4
TKB-639/4
TKB-129/4
TKB-169/4
–
–
TKB-329/4T
–
–
–
–
–
TKB-329/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 25A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 32A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 63A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 125A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 160A, „0-1-2”, 90˚
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKM-20/Q
TKM-25/Q
TKM-32/Q
TKM-63/Q
TKM-12/Q
TKM-16/Q
TKM-20/QT
TKM-25/QT
TKM-32/QT
TKM-63/QT
–
–
TKM-20/QT65
TKM-25/QT65
TKM-32/QT65
TKM-63/QT65
–
–
ON-OFF 5,5kW
ON-OFF 7,5kW
ON-OFF 11kW
ON-OFF 18,5kW
ON-OFF 30kW
ON-OFF 37kW
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TKM-20/N
TKM-25/N
TKM-32/N
TKM-63/N
TKM-12/N
TKM-16/N
TKM-20/NT
–
TKM-32/NT
–
–
–
TKM-20/NT65
–
TKM-32/NT65
–
–
–
Preklopnik smera 1,5kW
Preklopnik smera 3kW
Preklopnik smera 5,5kW
Preklopnik smera 7,5kW
Preklopnik smera 12kW
Preklopnik smera 15kW
TK/T2+F1/
–
TK/T3+F3/
–
–
–
G/18
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
Odvajanje kontakata
-90˚ 0˚ 90˚
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
1-2
3-4
5-6
7-8
×
×
0˚
×
×
0˚
×
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
×
-60˚
0˚
×
1-2
3-4
5-6
7-8
×
-90˚
0˚
×
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
×
-90˚
0˚
×
1-2
3-4
5-6
7-8
×
0˚
×
90˚
×
×
-60˚
-60˚
×
×
×
×
-90˚
9-10
11-12
13-14
15-16
0˚
×
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
111
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
90˚
×
×
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
Šema veze
×
60˚
×
×
×
60˚
×
×
-60˚
0˚
×
9-10
11-12
13-14
15-16
×
60˚
×
×
90˚
×
×
×
90˚
×
×
-90˚
9-10
11-12
13-14
15-16
0˚
×
×
90˚
×
×
60˚
×
×
×
1-2
3-4
5-6
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
×
-90˚
L
A
a
b
d
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0˚
60˚
×
×
×
×
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/19
Glavni prekidač
Preklopnici instrumenta
Motorne sklopke
Ručni (grebenasti) prekidači
Osnovna izvedba
Tracon šifra
U kućište IP44
U kućište IP65
TKM-20/C
TKM-25/C
TKM-32/C
TKM-63/C
TKM-12/C
TKM-16/C
–
–
TKM-32/CT
–
–
–
TKM-20/D
TKM-25/D
TKM-32/D
TKM-63/D
TKM-12/D
TKM-16/D
Naziv
Kućište
–
–
TKM-32/CT65
–
–
–
Y-D 1,5 kW
Y-D 3,0 kW
Y-D 5,5 kW
Y-D 7,5 kW
Y-D 12,0 kW
Y-D 15,0 kW
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
–
–
TKM-32/DT
–
–
–
–
–
TKM-32/DT65
–
–
–
Dahlander 1,5 kW
Dahlander 3,0 kW
Dahlander 5,5 kW
Dahlander 7,5 kW
Dahlander 12,0 kW
Dahlander 15,0 kW
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKU-F
–
–
Voltmetarska sklopka za fazni
napon
–
TKU-V
–
–
Voltmetarska sklopka za
linijski napon
–
TKU-K
–
–
Voltmetarska sklopka za
linijski i fazni napon
–
TKI-F
–
–
Ampermetarski preklopnik za
faznu struju
–
TKF-20
TKF-25
TKF-32
TKF-63
TKF-20T
TKF-25T
TKF-32T
TKF-63T
TKF-20T65
TKF-25T65
TKF-32T65
TKF-63T65
4 p, 20A, ON-OFF
4 p, 25A, ON-OFF
4 p, 32A, ON-OFF
4 p, 63A, ON-OFF
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TKFK-20
TKFK-25
TKFK-32
TKFK-63
TKFK-20T
TKFK-25T
–
–
TKFK-20T65
TKFK-25T65
–
–
Sa ključem, 4 p, 20A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 25A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 32A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 63A, ON-OFF
TK/T2+F2/
TK/T2+F2/
–
–
TKFL-20
TKFL-25
TKFL-32
TKFL-63
TKFL-20TS
TKFL-25TS
TKFL-32TS
TKFL-63TS
TKFL-20T65S
TKFL-25T65S
TKFL-32T65S
TKFL-63T65S
sa zabravljiivanjem 4 p, 20A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 25A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 32A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 63A, ON-OFF
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
G/20
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
1-2
3-4
5-6
7-8
Odvajanje kontakata
60˚ 0˚ 60˚
×
×
9-10
×
× 11-12
× 13-14
× 15-16
-60˚
1-2
3-4
5-6
7-8
×
×
0
1-2
3-4
5-6
9-10
0
1-2
5-6
7-8
11-12
1-2
5-6
7-8
9-10
13-14
15-16
×
×
0
×
×
×
1-2
3-4
5-6
7-8
0˚
1-2
3-4
5-6
7-8
0˚
60˚
×
×
B
-60˚
BC
×
CA
×
×
BC
×
AB
0
×
×
×
×
90˚
×
×
×
×
90˚
×
×
×
×
90˚
×
×
×
×
×
×
×
×
Šema veze
×
AB
×
B
0˚
L
A
a
b
d
60˚ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
57
44
48
48
36
70
46
48
48
36
×
78
58
64
64
48
×
112
66
64
64
48
138
84
88
88
68
163
88
88
88
68
60˚
×
57
44
48
48
36
×
70
46
48
48
36
78
58
64
64
48
×
112
66
64
64
48
138
84
88
88
68
163
88
88
88
68
C
×
A
×
0˚
×
×
×
9-10
11-12
13-14
15-16
×
×
×
0˚
1-2
3-4
5-6
7-8
A
×
×
CA
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
0˚
60˚
×
50,8
43
48
60
36
50,8
43
48
60
36
50,8
43
48
60
36
60,4
43
48
60
36
41,2
48,6
54,8
72,2
43
45,2
58
66
48
48
64
64
48
48
64
64
36
36
48
48
×
A
B
C
×
×
×
×
×
×
C
×
×
×
41,2 43
48
48
36
48,6 45,2 48
48
36
75 58/105 64 64/112 48/96
93 66/105 64 64/122 48/96
44,2
52,1
54,8
72,2
43
45,2
58
66
64
64
64
64
64
64
64
64
48
48
48
48
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/21
Rastavni preklopnik
Rastavni preklopnik tipa TS
Kontakti aksijalnog pomeranja (u smeru ose) imaju dvostruki prekid, te zbog velike razdaljine otvaranja (procepa) rastavni preklopnici izuzetno
su pogodni u funkciji rastavljača i alarmnog stop prekidača. Dozvoljava se njihova primena i za prekidanje jednosmernih struja. Izvodi se u 6
gabarita, sa zakretanjem od 90˚, 3 ili 4 pola, po donjim verzijama:
• osnovna izvedba, rastavljač bez kućišta
• rastavljač u kućištu, kompletirano, sa stepenom zaštite IP44
• rastavljač u kućištu, kompletirano, sa stepenom zaštite IP65
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
Izvedba
• rastavni preklopnik
• rastavna sklopka sa vratnim kvačilom
• bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem
• bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem i vratnim
kvačilom
• ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Tehnički podaci
Veličina
Nazivni termički struja Ith (A)
Izdržljivost naponskih impulsa Uimp (kV)
Dozvoljena snaga prekidanja Pe
(kW) 400 V~
Mehanički vek trajanja (×105 ciklusa)
Električni vek trajanja (×105 ciklusa)
Maksimalna sklopna učestalost (c/h)
AC-23A
AC-3
Pun
Dozvoljeni poprečni presek voda
(mm2)
Gibljiv
Nazivna kratkotrajna granična struja (1s; A)
Nazivna uslovna struja kratkog spoja (kAeff),
Nazivna struja predspojenog osigurača, ako je tip gG (A) 20
Opšti podaci
Nazivna frekvencija:
Stepen zaštite:
Sklopno stablo:
Nakon ugradnje:
Verzije u kućištu:
Sa zaptivnom garniturom:
Stepen zagađenosti:
Temperatura okoline:
Način priključenja:
Debljina montažne ploče:
TS-20
20
6
7,5
5,5
5
3
200
1×2,5
2×1,5
1×2,5
2×1,5
180
10
35
TS-32
32
6
11
7,5
5
3
150
1×4,0
2×1,5
1×4,0
2×1,5
264
10
50
TS-40
40
6
15
11
3
1,2
100
1×6,0
2×4,0
1×4,0
2×2,5
360
25
63
TS-63
63
6
22
18,5
1,5
1
60
1×25
2×10
1×16
2×6
516
25
80
TS-80
80
6
30
22
1.5
1
30
1×50
2×25
1×35
2×10
684
25
100
TS-100
100
6
37
30
1.5
1
30
1×70
2×35
1×50
2×16
840
25
Slika priključenja
50/60 Hz
3P
4P
Prednja ploča
IP 20
IP 42
IP 44
IP 65
3
-5 ˚C…40 ˚C
Sa vijčanim čaurastim stezaljkama
maks. 5 mm
Glavne karakteristike
• pogodan je za uključivanje i isključivanje pod opterećenjem,
odnosno odvajanje
• primenjuje se kao motorna sklopka, glavna sklopka, rastavljač,
sklopka bezbednosti
• velika strujna i mehanička izdržljivost
• kontakti sa dva procepa pri prekidanju
• sklopna brzina nezavisna od ručnih manipulacija
G/22
• delovi pod naponom su zaštićeni od slučajnog dodira
• sklopno stablo je izolator od plastike sa velikom mehaničkom
čvrstoćom i samogašenjem po (UL94-V0),
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni preklopnik
Rastavni preklopnik
Osnovna izvedba
TS-20/3
TS-32/3
TS-40/3
TS-63/3
TS-80/3
TS-10/3
TS-20/4
TS-32/4
TS-40/4
TS-63/4
TS-80/4
TS-10/4
Tracon šifra
Sa IP44 kućištem
TS-20/3T
TS-32/3T
TS-40/3T
TS-63/3T
TS-20/4T
TS-32/4T
TS-40/4T
TS-63/4T
-
Sa IP65 kućištem
TS-20/3T65
TS-32/3T65
TS-40/3T65
TS-63/3T65
TS-20/4T65
TS-32/4T65
TS-40/4T65
TS-63/4T65
-
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Kućište
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
-
L
61
61
67
67
82
82
61
61
67
67
82
82
A
54
54
64
64
80
80
54
54
64
64
80
80
Veličina (mm)
B
a
42
64
42
64
50
64
50
64
70
64
70
88
55.5
64
55.5
64
66
64
66
64
92.5
64
92.5
88
d
48
48
48
48
48
68
48
48
48
48
48
68
c
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
Rastavna sklopka sa vratnim kvačilom
Vratno kvačilo ostvaruje bezbednu blokadu kod
vrata razvodnog ormana; vrata se otvaraju samo
u položaju prekidača "0", tojest "off"-„isklj”!
Dužina osovine vratnog kvačila: 300 mm
Nataknui na šinu dimenzija 35/7,5 mm po
EN 50022.
Tracon
šifra
TS-20/3K
TS-32/3K
TS-40/3K
TS-63/3K
TS-80/3K
TS-10/3K
TS-20/4K
TS-32/4K
TS-40/4K
TS-63/4K
TS-80/4K
TS-10/4K
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Veličina
L (mm) A (mm) B (mm) a (mm) d (mm) c (mm)
50
54
42
64
48
4.2
50
54
42
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
68
80
70
64
48
4.2
68
80
70
88
68
5.2
50
54
55.5
64
48
4.2
50
54
55.5
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
68
80
92.5
64
48
4.2
68
80
92.5
88
68
5.2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
x (mm) y (mm)
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
G/23
Rastavni preklopnik
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Rastavni preklopnik se može zabravljivati u isključenom stanju “OFF” – „ISKLJ”.
Osnovna izvedba
TSS-20/3
TSS-32/3
TSS-40/3
TSS-63/3
TSS-80/3
TSS-10/3
TSS-20/4
TSS-32/4
TSS-40/4
TSS-63/4
TSS-80/4
TSS-10/4
Tracon šifra
Sa IP44 kućištem
TSS-20/3TS
TSS-32/3TS
TSS-40/3TS
TSS-63/3TS
TSS-20/4TS
TSS-32/4TS
TSS-40/4TS
TSS-63/4TS
-
Sa IP65 kućištem
TSS-20/3T65S
TSS-32/3T65S
TSS-40/3T65S
TSS-63/3T65S
TSS-20/4T65S
TSS-32/4T65S
TSS-40/4T65S
TSS-63/4T65S
-
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Kućište
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
-
L
61
61
67
67
82
82
61
61
67
67
82
82
A
54
54
64
64
80
80
54
54
64
64
80
80
Veličina (mm)
B
a
42
64
42
64
50
64
50
64
70
64
70
88
55.5
64
55.5
64
66
64
66
64
92.5
64
92.5
88
d
48
48
48
48
48
68
48
48
48
48
48
68
c
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem i vratnim kvačilom
Nataknuti na šinu dimenzija 35/7,5 mm po EN 50022.
Vratno kvačilo ostvaruje bezbednu
blokadu kod vrata razvodnog
ormana; vrata se otvaraju samo u
položaju prekidača "0", tojest
"off"-„isklj”!
Dužina osovine vratnog kvačila:
300 mm
Tracon
šifra
TSS-20/3K
TSS-32/3K
TSS-40/3K
TSS-63/3K
TSS-80/3K
TSS-10/3K
TSS-20/4K
TSS-32/4K
TSS-40/4K
TSS-63/4K
TSS-80/4K
TSS-10/4K
G/24
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Veličina
L (mm) A (mm) B (mm) a (mm) d (mm) c (mm)
50
54
42
64
48
4.2
50
54
42
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
68
80
70
64
48
4.2
68
80
70
88
68
5.2
50
54
55.5
64
48
4.2
50
54
55.5
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
68
80
92.5
64
48
4.2
68
80
92.5
88
68
5.2
x (mm) y (mm)
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni preklopnik
Nizajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Namešta se u standardni isečak prednje ploče od 45 mm, sa zadnjom montažom uz 2 kom vijka ili nataknuti na standardnu montažnu šinu po
EN 50022.
Tracon šifra
Tipa
TSM-20/3
TSM-32/3
TSM-20/4
TSM-32/4
20A/3P
32A/3P
20A/4P
32A/4P
L (mm)
50
50
50
50
A (mm)
54
54
54
54
Veličina
B (mm)
42
42
55.5
55.5
x (mm)
22
22
22
22
y (mm)
62
62
62
62
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
Pribori
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za ručni prekidač osnovne izvedbe. A za kućišta se mogu naručiti dopunske zaptivne
garniture, kojima se postiže stepen zaštite IP 65.
Kućište
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za rastavljač osnovne izvedbe do 63 A.
M E E I C E R T I F I C AT E N O.
MEEI TEST REPORT NO.
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
V-15180
28204984 001
EN 60947-3
EN 60529
Tracon šifra
TK/T3+F3/
TK/T3+F3S/
Naziv
Sastavljeno trojno kućište 20, 32,
Za ručne prekidače od 40, 63 A
Sastavljeno trojno kućište 20, 32,
Za ručne prekidače od 40, 63 A
Boja
Svetlosivo podnožje
+svetlosivi poklopac
Svetlosivo podnožje
+žuti poklopac
W (mm)
H (mm)
x (mm)
112
108
78
112
108
78
Zaptivne uvodnice
2 kom MG-25
2 kom MG-32
2 kom MG-25
2 kom MG-32
Zaptivne garniture
Za kućišta se mogu naručiti dopunski zaptivni kompleti, koji obezbeđuju stepen zaštite IP 65.
Tracon šifra
TKT-65/3
Naziv
Zaptivni pribor kutije sklopki sa zabravljivanjem i zaštitom (20-63A)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/25
Kontaktori
Kontaktori
Kontaktori su pogodni za daljinsko komandovanje, napajanje i uklapanje motora ili niskonaponskih uređaja samostalno ili uz dopunsku zaštitu
(na pr. termički relej). Dopunjeni senzorima i drugim elementima su pogodni za obavljanje brojnih zadataka automatizacije. Na njihovu čeonu
stranu se mogu montirati pomoćni kontakti i/ili elementi tempiranja/vremenskog kašnjenja, a na bočnu stranu takođe pomoćni kontakti po
potrebi. Pomoću njih se vrši signalizacija i/ili blokada u pomoćnim strujnim krugovima. Izvedeni su samo za napajanje njihovih namota naizmeničnom strujom u 5 verziji. Njihov izbor se vrši prema svojoj nameni ili kategoriji primene (videti u članu: DODACI).
Asortiman
Tipska oznaka
TR1K
TR1D/F
TR1E
TR1C
Tip kontaktora
Pomoćni
Za opštu namenu
Za velike struje
Kondenzatorski prekidači
Kategorija primene
AC-1, AC-3, AC-15
AC-1, AC-3, AC-4
AC-1, AC-3, AC-4
AC-6b
Napon napajanja Un
Nazivna pogonska struja Ie
24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V
6…12 A/AC-3
24 V, 48 V, 110 V, 230 V, 400 V
9…95 A/AC-3
24 V, 48 V, 230 V, 400 V
115…620 A/AC-3
230 V, 400 V
17…80 A/AC-6b
Tehnički podaci pomoćnih kontakata
Nazivna termička struja Ith (A):
Topljivi osigurač (radi kratkih spojeva)
• nazivna struja:
• karakteristika isklopa:
Nazivna pogonska struja:
Maksimalna sklopna učestalost (AC-15):
Mehanički vek trajanja (Ie, AC-15, 380/400 V):
Električni vek trajanja (Ie, AC-15, 380/400 V):
Dozvoljeni poprečni presek priključaka:
Stepen zaštite priključnih stezaljki:
TR1K
TR1E
10 A
10 A
gG
2A, 230 V, AC-15
3600 uklopa/sat
1×107 sklopnih ciklusa
1×106 sklopnih ciklusa
1…4 mm2
IP 20
Prekostrujna zaštita električnih uređaja komandovani kontaktorima formira se zavisno od tipa kontaktora, shodno sledećoj tabeli.
Tipska oznaka
Prekostrujna zaštita
TR1K
termički prekostrujni zaštitni relej, tipa TR2HK
TR1D/F
termički prekostrujni zaštitni relej, tipa TR2HD/F
TR1E
Relej naglog rasta struje + strujni merni transformator, tipa TFKV-AKA05
TR1C
-
TR1C
TR1D/F
Kontaktor se sme napajati harmonično promenljivim naponom, bez jednosmene komponente. Pri upotrebi u elektronskim strujnim krugovima
komandovanja ili regulacije kao i ako napon napajanja sadrži veliki broj viših harmonika treba obezbediti i ugraditi odgovarajući filtar, pre
uspostavljanja kontaktora u pogon.
Pomoćni kontaktori
Te naprave su pogodne za uključenje i prekidanje relativno manjih snaga. Njihova primena je preporučljiva na svim
mestima, gde se uklopna snaga postiže isključivo upotrebom sklopne opreme malih mehaničkih dimenzija.
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR5KN..
TR2HK....
Naziv
Elementi pomoćnih kontakata
Termički prekostrujni zaštitni releji
Opšti tehnički podaci
Oblast napona napajanja:
Temperatura sredine:
Položaj ugradnje:
Način montaže:
Strana
G/36
G/38
P R E M A S TA N D A R D I M A
0,85-1,1 Un
-25 ˚C ... +50 ˚C
Na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30˚
Na montažnu ploču ili na šinu 35×7,5 mm prema EN 50022
EN 60947-1
EN 60947-4-1
Napomena: tabelu dispozicija kontaktora tipa TR1K i termičkih prekostrujnih zaštitnih releja videti na strani G/40!
G/26
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman
Kontakti
Oznake priključnih
stezaljki
4 glavni
3 glavni +
pomoćni
1 radni (NO)
3 glavni +
pomoćni
1 mirni (NC)
4 pomoćni
2 mirni (NC)
2 radni (NO)
Napon napajanja
Un
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
24 V~
48 V~
110 V~
230 V~
400 V~
Nazivni napon izolacije Ui (V)
Nazivni pogonski napon Ue (V)
Nazivna termička struja (A)
AC-1
AC-3
AC15
220/230 V
AC-3
Maks. uklopna
380/400 V
AC-3
snaga motora
415 V
AC-3
Pe (kW)
500 V, 660/690 V
AC-3
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
(zbog kratkih spojeva)
Karakteristika prekidanja
Maks. sklopna učestalost (broj uklopa/sat, AC-3)
Mehanički vek trajanja (broj sklopnih ciklusa)
Električni vek trajanja (broj sklopnih ciklusa)
Dozvoljeni poprečni presek priključaka (mm2)
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
Sopstvena potrošnja – aktiviranja/zadržavanja (VA)
Nazivna pogonska
struja Ie (A)
6A/AC-3
TR1K0610B7
TR1K0610E7
TR1K0610F7
TR1K0610
TR1K0610V7
TR1K0601B7
TR1K0601E7
TR1K0601F7
TR1K0601
TR1K0601V7
690 V
660 V, 50 Hz
20
20
6
2
1,5
2,2
2,2
3
10
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
Tracon šifra
9A/AC-3
TR1K0904B7
TR1K0904E7
TR1K0904F7
TR1K0904
TR1K0904V7
TR1K0910B7
TR1K0910E7
TR1K0910F7
TR1K0910
TR1K0910V7
TR1K0901B7
TR1K0901E7
TR1K0901F7
TR1K0901
TR1K0901V7
TR1K0908B7
TR1K0908E7
TR1K0908F7
TR1K0908
TR1K0908V7
690V
660 V, 50 Hz
20
20
9
3
2,2
2,2
4
4
10
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
12A/AC-3
TR1K1204B7
TR1K1204E7
TR1K1204F7
TR1K1204
TR1K1204V7
TR1K1210B7
TR1K1210E7
TR1K1210F7
TR1K1210
TR1K1210V7
TR1K1201B7
TR1K1201E7
TR1K1201F7
TR1K1201
TR1K1201V7
690 V
660 V, 50 Hz
20
20
12
4
3
5,5
5,5
4
16
aM
4800
3×106
1×106
1…4
IP 20
30/4,5
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćivanje
Montirano na montažnu ploču
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/27
Kontaktori
Kontaktori opšte namene tipa TR1D/F
Primenjuju se tipovi TR1D i TR1F za daljisnko komandovanje niskonaponskim uređajima strujne oblasti 9-95 A. U spoljnjem izgledu se razlikuju, a istovremeno po tehničkim parametrima su identični navedeni kontaktori.
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR2HD/F….
TR6DN..
TR7...
TR8DN...
TR9....
Naziv
Termički prekostrujni zaštitni releji
Elementi pomoćnih kontakata na čeonoj strani
Elementi tempiranja
Elementi bočnih kontakata (do TR1D/F65)
Mechaničke blokade
Strana
G/38
G/36
G/37
G/37
G/37
Opšti tehnički podaci
Napomena:
Oblast napona napajanja: 0,85-1,1 Un
Temperatura sredine:
-25 ˚C ... +50 ˚C
Položaj ugradnje: Na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30˚
Način montaže: Na montažnu ploču ili na šinu 35×7,5 mm prema EN 50022
tabelu dispozicija kontaktora tipa TR1D/F i termičkih prekostrujnih zaštitnih releja videti na
strani G/40!
P R E M A S TA N D A R D I M A
M E E I C E R T I F I C AT E N O.
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
D0300V0704
EN 60947-4-1
Tehnički podaci i asortiman od 9 A do 32 A
Napon
Tracon šifra
napajanja Un
9A/AC-3
12A/AC-3
18A/AC-3
25A/AC-3
32A/AC-3
24 V~
TR1D/F0910B7 TR1D/F1210B7 TR1D/F1810B7 TR1D/F2510B7 TR1D/F3210B7
3 glavni +
48 V~
TR1D/F0910E7 TR1D/F1210E7 TR1D/F1810E7 TR1D/F2510E7 TR1D/F3210E7
pomoćni
110 V~
TR1D/F0910F7 TR1D/F1210F7 TR1D/F1810F7 TR1D/F2510F7 TR1D/F3210F7
1 radni (NO)
230 V~
TR1D/F0910 TR1D/F1210 TR1D/F1810 TR1D/F2510 TR1D/F3210
400 V~
TR1D/F0910V7 TR1D/F1210V7 TR1D/F1810V7 TR1D/F2510V7 TR1D/F3210V7
24 V~
TR1D/F0901B7 TR1D/F1201B7 TR1D/F1801B7 TR1D/F2501B7 TR1D/F3201B7
3 glavni +
48 V~
TR1D/F0901E7 TR1D/F1201E7 TR1D/F1801E7 TR1D/F2501E7 TR1D/F3201E7
pomoćni
110 V~
TR1D/F0901F7 TR1D/F1201F7 TR1D/F1801F7 TR1D/F2501F7 TR1D/F3201F7
1 mirni (NC)
230 V~
TR1D/F0901 TR1D/F1201 TR1D/F1801 TR1D/F2501 TR1D/F3201
400 V~
TR1D/F0901V7 TR1D/F1201V7 TR1D/F1801V7 TR1D/F2501V7 TR1D/F3201V7
Nazivni izolacioni napon Ui (V)
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
Nazivni pogonski napon Ue (V)
660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz 660 V, 50 Hz
AC-1
25
25
32
40
50
Nazivna pogonska
AC-3
9
12
18
25
32
struja Ie (A)
AC-4
3,5
5
7,7
8,5
12
220/230 V
AC-3
2,2
3
4
5,5
7,5
Maksimalna
380/400 V
AC-3
4
5,5
7,5
11
15
uklopna motorna
380/400 V
AC-4
4
2,5
3
3,7
4,5
snaga Pe (kW)
415 V
AC-3
4
5,5
9
11
15
500 V, 660/690 V
AC-3
5,5
7,5
10
15
18,5
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
10
16
20
32
40
zbog kratkih spojeva
Karakteristika isklopa
aM
aM
aM
aM
aM
Maks. sklopna učestalost (uklopa/sat, AC-3)
3600
3600
3600
3600
3600
Mehanički vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
3×106
3×106
3×106
3×106
3×106
Električni vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
1×106
1×106
1×106
1×106
1×106
2
Dozvoljeni poprečni presek priključka, glavni kontakt (mm )
4
4
6
10
10
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
Sopstvena potrošnja–aktiviranja/zadržavanja(VA)
60/7
60/7
60/7
90/7,5
90/7,5
Dozvoljeni poprečni presek priključka, pomoćni kontakt i namot (mm2)
1…4
1…4
1…4
1…4
1…4
Kontakti
Oznake priključnih
stezaljki
G/28
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman od 40 A do 95 A
Napon
Tracon šifra
napajanja Un
40A/AC-3
50A/AC-3
65A/AC-3
80A/AC-3
95A/AC-3
3 glavni
24 V~
TR1D/F4011B7 TR1D/F5011B7 TR1D/F6511B7 TR1D/F8011B7 TR1D/F9511B7
+ pomoćni
48 V~
TR1D/F4011E7 TR1D/F5011E7 TR1D/F6511E7 TR1D/F8011E7 TR1D/F9511E7
1 radni (NO)
110 V~
TR1D/F4011F7 TR1D/F5011F7 TR1D/F6511F7 TR1D/F8011F7 TR1D/F9511F7
1 mirni (NC)
230 V~
TR1D/F4011 TR1D/F5011 TR1D/F6511 TR1D/F8011 TR1D/F9511
400 V~
TR1D/F4011V7 TR1D/F5011V7 TR1D/F6511V7 TR1D/F8011V7 TR1D/F9511V7
Nazivni izolacioni napon Ui (V)
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
Nazivni pogonski napon Ue (V)
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
660 V, 50 Hz
AC-1
60
80
80
125
125
Nazivna pogonska
AC-3
40
50
65
80
95
struja Ie (A)
AC-4
18,5
24
28
37
44
220/230 V
AC-3
11
15
18,5
22
25
380/400 V
AC-3
18,5
22
30
37
45
Maksimalna
380/400 V
AC-4
5,5
7,5
9
10
15
uklopna motorna
415 V
AC-3
22
25
37
45
45
snaga
500 V
AC-3
22
30
37
55
55
Pe (kW)
660/690 V
AC-3
30
33
37
45
45
1000 V
AC-3
30
37
45
45
Topljivi osigurač
Nazivna struja (A)
50
50
63
80
100
zbog kratkih spojeva
Karakteristika isklopa
aM
aM
aM
aM
aM
Maks. sklopna učestalost (uklopa/sat, AC-3)
3600
3600
3600
3600
3600
Mehanički vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
3×106
3×106
3×106
3×106
3×106
6
6
6
6
×
×
×
×
Električni vek trajanja (kj, Ie, AC-3, 380/400V)
1 10
1 10
1 10
1 10
1×106
2
Dozvoljeni poprečni presek priključka, glavni kontakt (mm )
25
25
25
50
50
Stepen zaštite priključnih stezaljki glavnih kontakata/namota
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
Sopstvena potrošnja–aktiviranja/zadržavanja(VA)
200/20
200/20
200/20
200/20
200/20
Dozvoljeni poprečni presek priključka, pomoćni kontakt i namot (mm2)
1…4
1…4
1…4
1…4
1…4
Kontakti
Oznake priključnih
stezaljki
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćivanje
Montirano na montažnu ploču
TR1...
m (mm)
A (mm)
k (mm)
D/F09
80
35
71
D/F12
80
35
71
D/F18
85
35
71
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
D/F25
93
44
80
D/F32
98
44
80
Montirano na montažnu ploču
TR1...
m (mm)
k (mm)
D/F40
114
107
D/F50
114
107
TR1...
a (mm)
b (mm)
m (35×7,5)
D/F09
74
46
82
D/F12
74
46
82
D/F18
74
47
87
D/F25
84
57
95
D/F32
84
57
100
D/F65
75
116
D/F80
85
127
D/F95
85
127
Montirano na šinu (35×7,5 mm)
D/F65
114
107
D/F80
125
123
D/F95
125
123
TR1...
b (mm)
m (35×7,5)
D/F40
75
116
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
D/F50
75
116
G/29
Kontaktori
Kombinacije motornih zaštitnih sklopki u kućištu tipa TEMS
Konstrukcija se sastoji iz: komandnog kontaktora (TR1F), termičkog releja prekostrujne zaštite (TR2HF), zelenog tastera BE (on), crvenog tastera
KI (off) i dvodelnog plastičnog, ili limenog kućišta. Tehnički parametri kontaktora i releja prekostrujne zaštite određuju dozvoljenu snagu startovanja motora za tu kombinaciju. termičkim relejom prekostrujne zaštite se može podesiti nivo strujne zaštite, prilagođen tehničkim parametrima štićenog motora. tasterima BE/KI se može motor u- i isključivati. Kućište obezbeđuje mehaničku zaštitu modula i zaštitu od strujnog udara.
Montira se jednostavno na površinu pomoću montažnih rupa na donjoj strani. Uvod kabela se vrši kroz uvodnih otvora na gornjoj strani kućišta kao i na poleđini, čiji se poklopci lako odstranjivaju izbijanjem. Funkcionalno strujno kolo je unapred šemirano, a kontaktor i termički relej
formiraju jednu celinu. Nakon uvezivanja napojnih kablova aparat je spreman za rad. Konstrukciju treba opremiti spoljnom zaštitom od kratkih
spojeva!
Opšti tehnički podaci
Nazivni izolacioni napon:
Nazivni napon:
660 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
Nazivna radna temperatura:
Stepen zaštite kućišta:
0…55 ˚C
IP 55
Elementi kombinacije
Tracon šifra
TEMS1-091
TEMS1-092
TEMS1-093
TEMS1-094
TEMS1-121
TEMS1-181
TEMS2-251
TEMS2-321
TEMS3-401
TEMS3-501
TEMS3-651
TEMS3-801
TEMS3-951
Pogonski podaci motora*
(kW), AC-3
(A), AC-3
1,5
3,5
2,2
5
3
6,3
4
8,5
5
11,5
7,5
15,5
11
22
15
30
18,5
37
22
44
30
60
37
72,5
45
85
Tip
kućišta
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Plastika
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Tip
kontaktora
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F0910V7
TR1F1210V7
TR1F1810V7
TR1F2510V7
TR1F3210V7
TR1F4011V7
TR1F5011V7
TR1F6511V7
TR1F8011V7
TR1F9511V7
Tip releja prekostrujne
zaštite
TR2HF1308 (2,5 – 4 A)
TR2HF1310 (4 – 6 A)
TR2HF1312 (5,5 – 8 A)
TR2HF1314 (7 – 10 A)
TR2HF1316 (9 – 13 A)
TR2HF1321 (12 – 18 A)
TR2HF1322 (17 – 25 A)
TR2HF2353 (23 – 32 A)
TR2HF3355 (30 – 40 A)
TR2HF3357 (37 – 50 A)
TR2HF3359 (48 – 65 A)
TR2HF3363 (63 – 80 A)
TR2HF3365 (80 – 93 A)
Predosigurač
(aM)
6A
10 A
10 A
16 A
16 A
20 A
25 A
40 A
40 A
63 A
80 A
80 A
100 A
* podaci se odnose na trofazne kavezne motore u delta spoju. Opšti tehnički podaci
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS1
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili komandovanja. Tasterima aparata: BE/KI se komanduje mehaničkim putem rada elemenata kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćni
KomandnaAC-15
kontakt
snaga (VA)DC-13
G/30
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
300
30
TEMS1-091TEMS1-092 TEMS1-093TEMS1-094 TEMS1-121 TEMS1-181
3,5
5
6,3
8,5
11,5
15,5
2,7
3,8
4,8
6,6
8,9
12
25
25
25
25
25
32
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
10
600
600
600
600
600
600
100
100
100
100
100
80
6
6
6
6
6
6
300
300
300
300
300
30
30
30
30
30
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS2
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili komandovanja.
Tasterom aparata BE se komanduje mehaničkim putem, a tasterom KI se komanduje električnim putem rada elemenata kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćn
KomandnaAC-15
i kontakt
snaga (VA)DC-13
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
300
30
TEMS2-251
22
18
40
11
15
600
80
6
300
30
TEMS2-321
30
21,3
50
15
18,5
600
80
6
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
EN 60695-2-1
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439
EN 60947-4-1
Tehnički podaci i asortiman tipa TEMS3
Na kontaktoru izvedbe u plastičnom kućištu se nalazi 1 pomoćni radni kontakt, koji se može iskoristiti za zadatke dalje signalizacije ili
komandovanja. Tasterom aparata BE se komanduje mehaničkim putem, a tasterom KI se komanduje električnim putem rada elemenata
kombinacije.
Tehnički podaci / Tracon šifra
Nazivna pogonska struja
(A), AC-3
Nazivna termička struja (A)
Dozvoljena sklopna motorna snaga (kW), AC-3
Mehanički vek trajanja (104 skl. takta)
Električni vek trajanja (104 skl. takta)
Nazivna termička struja (A)
Pomoćni
Komandna snaga
kontakt
(VA)
400 V
660 V
400 V
400 V
660 V
AC-15
DC-13
TEMS3-401
37
34,6
60
18,5
30
600
60
6
300
30
TEMS3-501
44
39
80
22
33
600
60
6
300
30
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TEMS3-651
60
42
80
30
37
600
60
6
300
30
TEMS3-801 TEMS3-951
72,5
85
49
49
125
125
37
45
45
55
600
600
60
60
6
6
300
300
30
30
G/31
Kontaktori
Kontaktori velikih struja
Prvenstveno su namenjeni za industrjsku upotrebu kao sklopne naprave, koje se koriste za daljinsko komandovanje motora velikih snaga za
pumpe i kompresora, lučnih peći i drugih uređaja i postrojenja jake struje oblasti od 115 do 620 A. Njihova izvedba omogućava upotrebu pomoćnih kontakata, kojima se ostvaruju brojne funkcije komandovanja, signalizacije, blokiranja, samodržanja i tempiranja. Prekostrujna zaštita kontaktora tipa TR1E se nalazi na strani G/39.!
Dopunski pribor (naručljiv)
Tipska oznaka
TR6DN..
TR8DN...
TR7...
Naziv
Pomoćni kontaktni elementi na čeonoj strani
Bočni pomoćni kontaktni elementi samo za tipove TR1E115, TR1E150 i TR1E170
Elementi tempiranja
Opšti tehnički podaci
Oblast napona napajanja:
Temperatura sredine:
0,85-1,1 Un
-25 ˚C ... +50 ˚C
Položaj ugradnje:
Način montaže:
strana
G/36
G/37
G/37
na vertikalnu ravan, dozvoljeno odstupanje ±30˚
vijkom na montažnu šinu ili natakivanjem na montažnu šinu 35×7,5 mm
Tehnički podaci i asortiman
Kontakti
3 P + 1 NO
Napon
napajanja Un
24 V~
48 V~
230 V~
400 V~
AC1 Ie maks. (A) (Ith)
AC3 Ie maks. (A)
AC4 Ie maks. (A)
220/230 V
380/400 V
Dozvoljena
415 V
uklopna motorna
500 V
snaga Pe (kW)
660/690 V
1000 V
Mehanički vek trajanja (104, kj)
Električni vek trajanja (104, kj)
Sopstvena
aktiviranje
potrošnja (VA)
držanje
Dozvoljena sklopna učestalost
Vod (mm2)
Kontakti
3 P + 1 NO
Napon
napajanja Un
24 V~
48 V~
230 V~
400 V~
AC1 Ie maks. (A) (Ith)
AC3 Ie maks. (A)
AC4 Ie maks. (A)
220/230 V
380/400 V
Dozvoljena
415 V
uklopna motorna
500 V
snaga Pe (kW)
660/690 V
1000 V
Mehanički vek trajanja (104)
Električni vek trajanja (104)
Sopstvena
aktiviranje
potrošnja (VA)
držanje
Dozvoljena sklopna učestalost
Vod (mm2)
G/32
115A/AC-3
TR1E115B7
TR1E115E7
TR1E115
TR1E115V7
250
115
40
30
55
59
75
80
65
300
60
550
45
150A/AC-3
TR1E150B7
TR1E150E7
TR1E150
TR1E150V7
250
150
50
40
75
80
90
100
65
300
60
550
45
95
120
300A/AC-3
TR1E300B7
TR1E300E7
TR1E300
TR1E300V7
400
300
100
100
160
180
200
220
160
300
50
600-700
8-10
1800 uklopa/sat
240
Tracon šifra
170A/AC-3
TR1E170B7
TR1E170E7
TR1E170
TR1E170V7
250
170
60
55
90
100
110
110
100
300
60
805
55
1800 uklopa/sat
150
Tracon šifra
410A/AC-3 475A/AC-3
TR1E410B7 TR1E475B7
TR1E410E7 TR1E475E7
TR1E410
TR1E475
TR1E410V7 TR1E475V7
500
700
410
475
140
160
110
147
200
250
220
280
257
355
280
335
185
335
100
100
30
30
1000-1150
1050-1150
12-18
16-20
900 uklopa/sat
2×150
2×240
620A/AC-3
TR1E620B7
TR1E620E7
TR1E620
TR1E620V7
1000
620
210
200
335
375
400
450
450
100
20
1500-1730
20-25
205A/AC-3
TR1E205B7
TR1E205E7
TR1E205
TR1E205V7
275
205
70
63
110
110
129
129
100
300
50
805
55
245A/AC-3
TR1E245B7
TR1E245E7
TR1E245
TR1E245V7
315
245
80
75
132
132
160
160
147
300
50
600-700
8-10
185
240
Oznake priključnih stezaljki
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
2×60×5
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Crteži sa dimenzijama
TR1E115 ... TR1E170
TR1E205 ... TR1E300
TR1E410, TR1E475
TR1E620
Tracon šifra
TR1E205
TR1E245
TR1E300
TR1E410
TR1E475
W
170
170
215
215
235
H
181
182
217
222
225
L
175
196
205
205
235
a
20
25
25
25
30
b
40
48
48
48
55
c
156
172
180
180
210
l
137
137
145
-
e
80
80
96
-
x
45
43
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
f1
106
106
110
-
f2
120
120
122
-
h
114
113
145
148
140
y
44
44
38
23,5
44
G/33
z
15
15
20,5
15
15
Kontaktori
Magnetni prekidači za sklapanje kapacitivnih opterećenja
Familija magnetskih prekidača tipa TR1C je specijalno namenjena za sklapanje kondenzatora. Naprava uključuje kondenzator pomoću dopunske kontaktne jedinice kroz otpornosti za smanjivanje vršne vrednosti struja uključenja, a nakon iščezanja tranzienata otpornosti isključuje.
Kategorija primene AC-6b postavlja specijalne zahteve naspram kontakata kontaktora, u smislu njihovih zavarivanja usled vršnih vrednosti struja sklapanja. Radi smanjivanja negativnih dejstava tih struja kontaktori vrše uključivanja u dva stepena. U prvom stepenu kondenzator se uključuje na mrežu putem pomoćnih kontakata kroz otpornih žica (radi ograničavanja strujnih udara pri uključivanju). U drugom stepenu glavni kontakti kontaktora premošćuju otporne žice
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
Kompenzacija jalove snage je potrebna u takvim sistemima naizmenične struje gde su opterećenja mreže induktivna. Regulator jalove
snage kontroliše vrednost faktora snage (cos ϕ) i shodno potrebnim
kondenzatorskim snagama vrši skapanja kondenzatorskih grupa u jednoj centralno kompenzovanoj mreži. Osnovni je zahtev prema regulacijama jalove snage proizvodnih pogona je da vrednost faktora snage
(cos ϕ) bude između 0,95 i 1.
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-3
Automatike za popravku faze videti u I-om poglavlju!
Tehmički podaci
Kontakti
Pomoćni kontakt
NO
NC
3
1
-
3
-
1
3
1
1
Napon
Napon napajanja
230 V AC
400 V AC
230 V AC
400 V AC
230 V AC
400 V AC
Maksimalna sklopna jalova snaga pri datoj
temperaturi sredine (˚C) (AC-6b
Pri 220-230V (kVAr)
Pri 380-400V (kVAr)
Nazivni napon izolacije Ui (V)
Napon napajanja nazivna termička struja: Ith (A)
Nazivna pogonska struja (A) (AC-6b)
Električni vek trajanja (kj)
Električni vek trajanja (kj)
Temperatura sredine
Stepen zaštite
Tracon šifra
TR1C1710A
TR1C1710B
TR1C1701A
TR1C1701B
-
TR1C3211A
TR1C3211B
TR1C6511A
TR1C6511B
TR1C8011A
TR1C8011B
≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70 ≤ 40 ≤ 55 ≤ 70
10 10
9
12,5 12,5 11
690
25
17
0,1×106
3×106
15 12,5 30 30 25 35 35 30
25 22 50 50 40 60 60 50
690
690
690
32(50)
85
85
32
65
80
0,1×106
0,1×106
0,1×106
6
6
3×10
3×10
3×106
-25 ˚C . . . +50 ˚C
IP20/IP10
IP20/IP10
IP20/IP10
IP20/IP10
Vijkom na montažnu šinu ili natakivanjem na
montažnu šinu 35×7,5 mm
Način montaže
15
25
* u slučaju termičke struje Ith = 50 do 95 A prosečna temperatura sredine ne sme nadmašiti 35 ˚C za 24 sata.
Označavanje priključnih stezaljki
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
TR1C..10
G/34
TR1C..11
TR1C..01
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Dimenzija
Tracon šifra
TR1C1710..
TR1C3211..
TR1C6511..
TR1C8011..
A (mm)
45
56
70
70
B (mm)
78,5
90
106,5
106,5
C (mm)
90
105
120
120
D (mm)
105
122,5
147
147
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
TBO član za filtriranje smetnji
Ova naprava služi za filtriranje smetnji upravnog strujnog kola kontaktora. Smesti se natakivanjem na
gornju ravan kontaktora, pomoću dva elastična i jednog aretacionog jezička.
Tracon
šifra
TBO
Radni naponski
opseg kalema (V)
110…230
C (nF) R (Ω)
470
680
Primenjen kondenzator
Umax (Veff)
Un (Vss)
250
1000
Bočna pomoćna kontaktna jedinica
Bočna pomoćna kontaktna jedinica se podjednako može postaviti na levu ili desnu stranu kontaktora. Raspored priključnih stezaljki u zavisnosti
od postavljanja prikazuje donja slika.
Montirana na levu
stranu
Montirana na
desnu stranu
Tracon šifra
Naziv
TPKB11
Bočni element pomoćnih kontakata
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontakti
1 NO +1 NC
G/35
Kontaktori
Pomoćni kontakti moduli
Pomoćni kontakti čine takav sklopni mehanizam, koji je pogodan za komandovanje drugim komandnim i sklopnim mehanizmima, podrazumevajući signalizaciju stanja ili električno zabravljivanje kontaktora.
Moć prekidanja (VA)
Tehnički podaci
Nazivni pogonski napon:
Nazivni napon izolacije:
Nazivna termička struja:
Nazivna pogonska struja:
Zaštita od kratkog spoja:
Stepen zaštite:
Presek priključnog voda:
Temperatura okoline:
Mehanički vek trajanja:
Učestalost sklapanja (AC15):
660 V AC
690 V AC
10 A
2 A, 230 V, 50 Hz, AC15
topljivi osigurač gG 10 A
1×1,0 mm2 ... 2×2,5 mm2
-25 ˚C ... +50 ˚C
1×107 sklopnih ciklusa
maks. 3600 sklopnih ciklusa/čas
2b: 3×106 operativnih ciklusa
2c: 107 operativnih ciklusa
3: granica zagrevanja
Legenda
1: granica moći prekidanja
2a: 106 operativnih ciklusa
Električni vek trajanja u funkciji granice sklopne snage (AC15)
Sklopni
ciklusi
6
10
3×106
107
24 V
150 VA
80 VA
30 VA
48 V
300 VA
170 VA
65 VA
Nazivni pogonski napon
110/127 V
220/230 V
380/400 V
400 VA
480 VA
500 VA
250 VA
290 VA
320 VA
90 VA
120 VA
130 VA
440 V
500 VA
320 VA
130 VA
600 V
500 VA
320 VA
130 VA
Čeoni pomoćni kontakti
Pomoćni kontakti čine takav sklopni mehanizam, koji je pogodan za komandovanje drugim komandnim i sklopnim mehanizmima, podrazumevajući signalizaciju stanja ili električno zabravljivanje/blokiranje kontaktora. Na čeonu ploču se može nataknuti element sa dva ili četiri para kontakata.
Tracon šifra
Kontakti
Za pomoćni kontaktori tipa TR1K
TR5KN02
2 NC
TR5KN04
4 NC
TR5KN11
1 NC+ 1 NO
TR5KN13
3 NC + 1 NO
TR5KN20
2 NO
TR5KN22
2 NC + 2 NO
TR5KN31
1 NC + 3 NO
TR5KN40
4 NO
Za kontaktor tipa TR1D/F i TR1E
G/36
Tracon šifra
TR6DN02
TR6DN04
TR6DN11
TR6DN13
TR6DN20
TR6DN22
TR6DN31
TR6DN40
Kontakti
2 NC
4 NC
1 NC + 1 NO
3 NC + 1 NO
2 NO
2 NC + 2 NO
1 NC + 3 NO
4 NO
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Bočni pomoćni kontakti tipa TR8 za kontaktore TR1D/F09 ... TR1D/F65
Ukoliko raspoloživi prostor ne omogućava montažu čeonih pomoćnih kontakata, ili zbog drugih razloga se moraju koristiti bočni pomoćni kontakti, mogu se montirati sa obe bočne strane po potrebi.
Tracon šifra
TR8-DN20
TR8-DN11
TR8-DN20
Kontakti
2 NO
1 NO + 1 NC
TR8-DN11
Tempirni moduli tipa TR7 za kontaktore TR1D/F
Mogu se nataknuti na čeonu ploču kao dodatak za tempiranje ili vremensku regulaciju, čiji su kontakti nakon povlačenja ili otpuštanja kontakata
kontaktora – shodno podešenom zakašnjenju, zakretnim dugmetom – aktiviraju se i menjaju isključeno ili uključeno stanje svojih kontakata.
Tracon šifra
TR7DT2
TR7DR2
Kontakti
1 NC + 1 NO
1 NC + 1 NO
Tempiranje sklapanja
Po uključenju kontaktora 0,1 – 30 s
Po isključenju kontaktora 0,1 – 30 s
TR7DR2
TR7DT2
Mehaničko zabravljivanje/blokada
Ugradnjom između dve magnetne sklopke/kontaktora sprečava njihovo istovremeno
uključivanje. Primenjuju se još i u preklopnicima smera bez električne blokade, za
bezbednosna sklapanja snabdevena pomoćnim sklopnicima i u pokretače zvezdatrougao.
Tracon šifra
TR9-D09978
TR9-D50978
Kontaktor
9-32 A
40-95 A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
Stabilna veza između dva kontaktora zajedničkog pogona od
9 do 32A se postiže daljinskim nosačem, koji se postavlja u
bočni žleb kontaktora.
Na dno kućišta kontaktora od 40 do 95 A vijcima se montira pomoćna šina,
na koji se može nataknuti daljinski držač koji obezbeđuje pouzdanu i stabilnu vezu.
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/37
Kontaktori
Termički prekostrujni relei
Termički prekostrujni relei su savremena sredstva zaštite elektromotora ugrađenih u razne uređaje. Rad naprave je inverznog karaktera, tojest
ukoliko je veća struja u strunom krugu štićenog motora, termin okidanja odnosno vreme prekidanja napajanja je utoliko manje.
Za ulaz zaštitnih relea u vidu bakarnih čepova kružnog preseka treba priključiti za stezaljke sa oznakama: 2T1; 4T2 i 6T3.
Podešavanje termičkog relea se vrši dugmetom postavljenim ispod providnog plastičnog poklopca na čeonoj strani, koji se može plombirati po
potrebi. Na istom mestu se nalazi TEST dugme za proveravanje ispravnosti relea kao i izborni organ za ručni ili automatski povratak položaja.
Izvan poklopca se nalazi STOP dugme crvene boje za isključenje relea.
Termički prekostrujni rele ima u sebi jedan mirni (NC), i jedan, od ovog nezavisni, radni kontakt (NO), a na sebi optički signal za prikaz okidanog stanja.
Za kontaktor tipa TR1K
Tracon
šifra
TR2HK0301
TR2HK0302
TR2HK0303
TR2HK0304
TR2HK0305
TR2HK0306
TR2HK0307
TR2HK0308
TR2HK0310
TR2HK0312
TR2HK0314
TR2HK0316
Za kontaktor tipa TR1D/F (9-25 A)
Strujna oblast
podešavanja (A)
0.1 – 0.16
0.16 – 0.25
0.25 – 0.4
0.4 – 0.63
0.63 – 1
1 – 1.6
1.6 – 2.5
2.5 – 4
4–6
5.5 – 8
7 – 10
9 – 13
Tracon
šifra
TR2HD/F1304
TR2HD/F1305
TR2HD/F1306
TR2HD/F1307
TR2HD/F1308
TR2HD/F1310
TR2HD/F1312
TR2HD/F1314
TR2HD/F1316
TR2HD/F1321
TR2HD/F1322
Strujna oblast
podešavanja (A)
0,4 – 0,63
0,63 – 1
1 – 1,6
1,6 – 2,5
2,5 – 4
4–6
5,5 – 8
7 – 10
9 – 13
12 – 18
17 – 25
Za kontaktor tipa TR1D/F (40-95 A)
Tracon
šifra
TR2HD/F3353
TR2HD/F3355
TR2HD/F3357
TR2HD/F3359
TR2HD/F3361
TR2HD/F3363
TR2HD/F3365
Strujna oblast
podešavanja (A)
23 – 32
30 – 40
37 – 50
48 – 65
55 – 70
63 – 80
80 – 93
Tehnički podaci
Stepen zaštite (po IEC 529):
Temperatura okoline
Položaj montaže:
IP 20
za normalni pogon:
za lagerovanje:
proizvoljan
-30 ˚C … +55 ˚C
-60 ˚C … +70 ˚C
Električni podaci glavnog strujnog kola
Nazivni napon izolacije (V):
Nazivna izdržljivost naponskog impulsa (kV):
Nazivna pogonska frekvencija (Hz):
Klasa okidanja:
Oblast podešavanja (A):
Presek priključnog kabla (mm2):
za provodnike punog preseka:
za provodnike finožičnog preseka:
Gibljiv provodnik sa završnom čaurom:
G/38
TR2HK…
690
6
0-400
10 A
0.1-13
TR2HD/F13…
690
6
0-400
10 A
0,4-25
TR2HD/F33…
1000
6
0-400
10 A
23-93
1.5-4
0.75-4
0.5-2.5
2.5-10
1,5-10
1-6
4-35
4-35
4-35
A: Automatski povratak na početno stanje/u početni položaj
M: ručni povratak na početno stanje/u
početni položaj
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Električni podaci kontakata releja
Nazivni napon izolacije:
Nazivna izdržljivost naponskog impulsa:
Nazivna pogonska frekvencija:
Nazivni termički struja:
Nazivna pogonska struja:
Grupa primene:
Priključni presek:
Nazivni pogonski napon
Dozvoljena snaga sklapanja:
24 V
100 VA
Karakteristika okidanja
690 V
6 kV
50…60 Hz
6A
2 A, 230 V, 50 Hz, AC15
AC 15
1×1 – 2×2,5 mm2 bakar punog ili
finožičnog preseka
48 V
200 VA
110 V
400 VA
230 V
600 VA
400 V
600 VA
Legenda
1: 3 fazno opterećenje, polaskom iz hladnog stanja
2: 2 fazno opterećenje, polaskom iz hladnog stanja
3: 3 fazno opterećenje, trajno neprekidno opterećenje (toplo stanje)
crteži sa dimenzijama
TR2HD/F
TR2HK
Tracon šifra
TR1D/F09…D/F18
TR1D/F25
TR1D/F32
TR1D/F40…D/F65
TR1D/F80… D/F95
a (mm)
81
86
86
111
115.5
b (mm)
50
55
55
72.4
76.9
c (mm)
0
10.7
8.1
4.5
9.5
m (mm)
98
108
109
119
124
x (mm)
47
47
47
54
54
y (mm)
92
92
92
109
109
v (mm)
44
44
44
70
70
z (mm)
17
17
17
30
30
Adapteri za termičke releje
Montaža termičkih relea bez upotrebe kontaktora se rešava pomoću adaptera tipa TR2AD.
Montira se na montažnu ploču ili na šinu po EN 50022.
Tracon šifra
TR2AD1
TR2AD3
Naziv
Adapter za termičke releje
TR2HD/F13
Adapter za termičke releje
TR2HD/F33
A: automatski povratak položaja
M: ručni povratak položaja
LxWxH (mm)
46x78x86
73x103x120
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/39
Kontaktori
Primeri kombinacije kontaktora i termičkih relea
Donje tabele pomažu u izboru kontaktora štićenog motora i termičkih releja na osnovu pogonskih podataka motora i za njihovo dispozicioniranje. Vrednosti snaga i struja u tabeli se odnose na vezu trofaznog motora u trougao (delta). Kategorija primene: AC-3.
Primeri za dispozicioniranje pomoćnog kontaktora tipa TR1K i termičkih releja
Pogonski podaci štićenog
motora Ue=230/400V
(kW)
(A)
0,1
0,06
0,16
0,08
0,25
0,1
0,4
0,3
1,0
0,4
1,0
0,8
2,0
1,1
2,6
1,5
3,5
2,2
5,0
3,0
6,3
4,0
8,5
5,0
11
Kontaktor
Termički rele
Oblast podešavanja
struje (A)
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K06
TR1K09
TR1K12
TR2HK0301
TR2HK0302
TR2HK0303
TR2HK0304
TR2HK0305
TR2HK0306
TR2HK0307
TR2HK0308
TR2HK0308
TR2HK0310
TR2HK0312
TR2HK0314
TR2HK0316
0,1 – 0,16
0,16 – 0,25
0,25 – 0,4
0,4 – 0,63
0,63 – 1
1 – 1,6
1,6 – 2,5
2,5 – 4
2,5 – 4
4–6
5,5 – 8
7 – 10
9 – 13
Predspojeni osigurač (A)
aM
1
1
1
2
2
2
4
6
6
10
10
10
16
gG (gL)
2
2
2
4
4
4
6
10
10
16
16
20
25
Primeri za dispozicioniranje kontaktora tipa TR1D/F i termičkih releja
Pogonski podaci štićenog
motora Ue=230/400V
(kW)
(A)
0,1
0,4
0,3
1,0
0,4
1,0
0,8
2,0
1,1
2,6
1,5
3,5
2,2
5,0
3,0
6,3
4,0
8,5
5,0
11,0
7,5
15,5
9,0
18,0
11,0
22,0
15,0
30,0
18,0
40,0
22,0
44,0
25,0
57,0
30,0
60,0
37,0
72,0
45,0
93,0
Kontaktor
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F09
TR1D/F12
TR1D/F18
TR1D/F18
TR1D/F25
TR1D/F40
TR1D/F40
TR1D/F50
TR1D/F65
TR1D/F65
TR1D/F80
TR1D/F95
Termički rele
TR2HD/F1304
TR2HD/F1305
TR2HD/F1306
TR2HD/F1307
TR2HD/F1308
TR2HD/F1308
TR2HD/F1310
TR2HD/F1312
TR2HD/F1314
TR2HD/F1316
TR2HD/F1321
TR2HD/F1321
TR2HD/F1322
TR2HD/F3353
TR2HD/F3355
TR2HD/F3357
TR2HD/F3359
TR2HD/F3361
TR2HD/F3363
TR2HD/F3365
Oblast podešavanja
struje (A)
0,4-0,63
0,63-1
1-1,6
1,6-2,5
2,5-4,0
2,5-4,0
4,0-6,0
5,5-8
7,0-10,0
9-13,0
12,0-18,0
12,0-18,0
17,0-25,0
23,0-32,0
30-40,0
37,0-50,0
48-65,0
55,0-70,0
63,0-80,0
80-93,0
Predspojeni osigurač (A)
aM
2
2
2
4
6
6
10
10
10
16
20
25
25
40
50
63
80
80
80
100
gG (gL)
4
4
4
6
10
10
16
16
20
25
35
35
50
63
63
80
100
100
125
125
Kombinacija za pokretanje motora
Primenom kontaktora tipa TR1D/F, modula pomoćnih kontakata, termičkih i tempirnih relea mogu se izvesti razne kombinacije, kao na primer
automatski sklopnik odnosno pokretač motora zvezda – trougao. Pokretač Y – Δ se sastoji od 3 kontaktora, 2 pomoćna kontakta 1 vremenskog
modula i 1 termičkog modula. U PRILOGU se daje pomoć konstruktorima za izbor elemenata odnosno modula za izradu šeme veze, šeme instaliranja i priključenja istih.
G/40
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Kontaktori
Prekostrujna zaštita električnih uređaja/postrojenja komandovanih kontaktorima jake struje
Prvenstveno su namenjeni za industrjsku upotrebu. Pouzdana prekostrujna zaštita električnih uređaja/postrojenja komandovanim kontaktorima
jake struje se obično rešava posredno, pomoću tzv. kombinacije prekostrujne zaštite. Operativno – senzorski organ ove kombinacije zaštite je
jedan zaštitni relej rasta struje po fazi sa podešavanjem u strujnoj oblasti od 0 do 5 A, na čiji ulaz detekcije struje se priključuje sekundar strujnog mernog transformatora ugrađenog u datu fazu. Ako su odgovarajući pomoćni kontakti zaštitnog releja rasta struje po fazi vezani na red, i
vrednost struje bilo koje faze nadmašuje podešenu vrednost, zaštitni relej faze u kvaru se pobuđuje i prekida upravno (komandno) strujno kolo
kontaktora velike struje, obezbeđujući s time prekostrujnu zaštitu uređaja (postrojenja). Treba napomenuti, da ovo rešenje ne prati standardnu
karakteristiku zaštite motora.
Raspored priključaka
L,N
Napon napajanja
k;l
Priključci strujnog mernog transformatora
1
NO mirni kontakt
2
CO zajednički kontakt
3
NC radni kontakt
Elementi kombinacije prekostrujne zaštite
Tracon šifra
TFKV-AKA05
AV, AVA
Naziv
Zaštitni relej rasta struje
Niskonaponski strujni merni transformator od 5A sekundarne struje
Broj komada
3 kom (1 kom po fazi)
3 kom (1 kom po fazi)
Strana
H/49
I/22-26
Napomena
• zaština naprava vršnu struju polaska motora ne uzima u obzir u toku podešljive vremenske oblasti od 0,5 do 8 s.
• ako merena vrednost struje odstupa od podešene, onda po isteku vremena kašnjenja izlaz releja menja svoje stanje.
• ukoliko vrednost sekundarne struje strujnog mernog transformatora u toku vremena kašnjenja od 0,5 do 15 s se vrati na nivo
strujne zaštite, onda stanje izlaza releja se
ne menja.
• u trofaznoj mreži svrsishodno je vremensko
kašnjenje zaštitnih releja pojedinih faza
podesiti na iste vrednosti!
Donja
Gornja
Strujni pre- Preporučen
vrednost podešene vrednost podešene
nosni odnos kontaktor
oblasti
oblasti
Zaštitni relej
0,5 A
5A
100/5A
TR1E115
10 A
100 A
120/5A
TR1E115
12 A
120 A
125/5A
TR1E150
12,5 A
125 A
150/5A
TR1E170
15 A
150 A
200/5A
TR1E205
20 A
200 A
250/5A
TR1E245
25 A
250 A
300/5A
TR1E300
30 A
300 A
400/5A
TR1E410
40 A
400 A
500/5A
TR1E475
50 A
500 A
600/5A
TR1E620
60 A
600 A
750/5A
70 A
700 A
800/5A
80 A
800 A
1000/5A
100 A
1000 A
1500/5A
150 A
1500 A
2000/5A
200 A
2000 A
2500/5A
250 A
2500 A
300 A
3000 A
3000/5A
4000/5A
400 A
4000 A
5000/5A
500 A
5000 A
0,5
0,5 A
10 A
12 A
12,5 A
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
50 A
60 A
70 A
80 A
100 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
Vrednosti reakcija zaštitnih
releja rasta struje (A)
1
2
3
4
1A
2A
3A
4A
20
40
60
80
24
48
72
96
25
50
75
100
30
60
90
120
40
80
120
160
50
100
150
200
60
120
180
240
80
160
240
320
100
200
300
400
120
240
360
480
140
280
420
560
160
320
480
640
200
400
600
800
300
600
900
1200
400
800
1200
1600
500
1000
1500
2000
600
1200
1800
2400
800
1600
2400
3200
1000
2000
3000
4000
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/41
5
5A
100 A
120 A
125 A
150 A
200 A
250 A
300 A
400 A
500 A
600 A
700 A
800 A
1000 A
1500 A
2000 A
2500 A
3000 A
4000 A
5000 A
Motorna zaštitna sklopka
Motorna zaštitna sklopka sa ručnom komandom
Služe za uključivanje, isključivanje i zaštitu od strujnog preopterećenja trofaznih (samostalnih) potrošača. Okidanje se može desiti pomoću
magnetnog okidača za kratke spojeve ili termičkog okidača za strujna preopterećenja. Zaštitna sklopka štiti potrošača i prilikom ispada jedne
faze od preopterećenja, odnosno pregejavanja. Uključivanje i isključivanje se može vršiti pomoću ručnog mehanizma. Nazivna struja štićenog
motora se podešava na čeonoj ploči naprave pomoću regulacionog zakretmog dugmeta kontinualnim izborom. Dopunjeni raznim modulima
(signal greške, pomoćni kontakti, okidači, kućišta, itd.) postaju pogodni za daljinsku komandu, i za upotrebu u raznim komandnim uređajima,
postrojenjima.
Tehnički podaci
Nazivni napon izolacije:
Naz. izržljivost nap.impulsa:
Nazivni pogonski napon:
Nazivna pogonska učestanost:
Sopstvena potrošnja:
Mehanički i elektr. vek traj.:
Učestalost sklapanja:
Kategorija primene:
Klasa termičkog okidanja:
Stepen zaštite
priključaka:
posle ugradnje:
u kućištu:
690 V
6 kV
660 V
50/60 Hz
maks. 2,5 W
105 skl. cikl.
25 cikl./čas
AC 3
10A
IP 20
IP 40
IP 41 / IP 55
Način montaže:
Stepen zagađenosti:
Izržljivost na udarce:
Izržljivost na vibracije:
Masa:
Temperatura okoline
lagerovanja:
pogona na otvorenom:
u kućištu:
Mogući preseci priključaka:
punog preseka:
finožičnog preseka:
Na montažnu šinu 35×7,5mm
3
30 g
5 g (5 - 150 Hz)
kb. 0,25 kg
-40 ˚C … +80 ˚C
-20 ˚C … +60 ˚C
-20 ˚C … +40 ˚C
2×1 mm2… 2×6 mm2
2×1,5 mm2… 2×6 mm2
MEEI TEST REPORT NO.
28209137-001
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-4-1
Tracon šifra
TGV2-01
TGV2-02
TGV2-03
TGV2-04
TGV2-05
TGV2-06
TGV2-07
TGV2-08
TGV2-10
TGV2-14
TGV2-16
TGV2-20
TGV2-21
TGV2-22
TGV2-32
G/42
Oblast podešavanja
struje (A)
0,1 - 0,16
0,16 - 0,25
0,25 - 0,4
0,4 - 0,63
0,63 - 1
1 - 1,6
1,6 - 2,5
2,5 - 4
4 - 6,3
6 - 10
9 - 14
13 - 18
17 - 23
20 - 25
24 - 32
Maks. snaga
motora (kW)
0,06
0,09
0,18
0,37
0,55
0,75
1,5
2,2
4
5,5
7,5
11
11
15
Podešavanje magnetnog
okidača (A)
1,5
2,4
5
8
13
22,5
33,5
51
78
138
170
223
327
327
416
Predspojeni osigurač
aM (A)
gG (A)
1
1
1
2
1
2
1
2
2
4
4
6
6
10
10
16
10
20
16
25
20
32
25
50
25
50
40
63
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Motorna zaštitna sklopka
Karakteristika okidanja
Karakteristika strujnog ograničavanja
Legenda
1: Ip
2: 24-32 A
3: 20-25 A
4: 17-23 A
Legenda
1: 3 polno, polaskom iz hladnog stanja
2: 2 polno, polaskom iz hladnog stanja
3: 3 polno, polaskom iz toplog stanja
5:
6:
7:
8:
max
13-18 A
9-14 A
6-10 A
4-6.3 A
9: 2.5-4 A
10: 1.6-2.5 A
11: 1-1.6 A
Pribori
Motorski zaštitni prekidači, dopunjeni raznim priborima (signalizeri grešaka, pomoćni kontakti, rastavljači, kućišta, itd.) su osposobljeni za upotrebu za daljinsko komandovanje i za ugradnju u razne komandne uređaje. Ugradnjom u kućišta moguće je i njihova samostalna primena za
zaštitu motora, jer im se stepen zaštite tako povećava na IP41, odn. IP 55.
Tehnički podaci pribora
Nazivni napon izolacije:
Izdržljivost na kratak spoj:
Podaci zaštite na kratak spoj:
Mehanički vek trajanja:
Priključni presek:
za pun presek:
za finožični presek:
za finož. sa završnom čaurom:
Nazivna sopstvena potrošnja okidača:
690 V
1000 A
gG (gL) 10 A
105 sklopnih ciklusa
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-1
EN 60947-4-1
1 mm2… 2,5 mm2
0,75 mm2… 2,5 mm2
0,75 mm2… 1,5 mm2
max. 5 VA
TGV2-U
TGV2-E
TGV2-N
TGV2
TGV2-D
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TGV2-S
G/43
Motorna zaštitna sklopka
Pomoćni kontakti
Saopštavaju o uključenom ili isključenom stanju motorskih zaštinih prekidača/sklopki. Omogućavaju funkcije komandovanja i signalizacije.
Pomoćni kontakt na čeonoj strani se može namestiti nakon uklanjanja pokrivne ploče sa naprave.
Čeoni pomoćni kontakti
TGV2-E1
TGV2-E11
TGV2-E20
TGV2-E
ili
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
2
1
48
1,25
0,3
60
0,15
Tracon šifra
TGV2-E1
TGV2-E11
TGV2-E20
230
0,5
-
Nazivna termička struja: 2,5 A
Bočni pomoćni kontakti
TGV2-N11
Opis
1 mirni (radni) pomoćni kontakt *
1 mirni + 1 radni pomoćni kontakt
2 radna kontakta
* mirni ili radni karakter zavisi od načina
postavljanja kontakta
TGV2-N20
TGV2-N
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
6
48
6
5
110
4,5
1,3
230
3
0,5
400
2
-
Tracon šifra
TGV2-N11
TGV2-N20
Opis
1 mirni + 1 radni pomoćni kontakt
2 radna kontakta
Nazivna termička struja: 6 A
Modul okidnog signala
U slučaju kvara štićenog motora davaju saopštenje o karateru greške (kratak spoj, prekostruja).
Modul okidnog signala kratkog spoja
TGV2-M11
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
1,5
1
48
1
0,3
60
0,15
TGV2-M11
Tracon šifra
TGV2-M11
Opis
1 mirni pomoćni kontakt
Nazivna termička struja: 2,5 A
G/44
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Motorna zaštitna sklopka
Modul okidnog signala preopterećenja
Tracon šifra
TGV2-D1010
TGV2-D1001
TGV2-D0110
TGV2-D0101
TGV2-D1001
TGV2-D0101
Opis
1 radni kontakt –signal okidanja + 1 radni pomoćni kontakt
1 radni kontakt –signal okidanja + 1 mirni pomoćni kontakt
1 mirni kontakt –signal okidanja + 1 radni pomoćni kontakt
1 mirni kontakt –signal okidanja +1 mirni pomoćni kontakt
TGV2-D1010
Signalni kontakt
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
1,5
1
48
1
0,3
TGV2-D0110
60
0,15
Nazivna termička struja: 2,5 A
TGV2-D
Pomoćni kontakt
Nazivni pogonski napon (V)
Naz. pogonska
AC15
struja (A)
DC13
24
6
48
6
5
230
3
0,5
400
2
-
Nazivna termička struja: 6 A
Okidači
Dopunske rastavne jedinice se mogu primenjivati za daljinsku komandu i dopunske zaštitne funkcije.
Okidači zbog pada napona
U
Okidač zbog pada napona okida zaštitni prekidač, ako
pogonski napon opada na 35 – 70 % nominalne vrednosti.
Tracon šifra
TGV2-U225
TGV2-U385
Pogonski napon
220-240 V AC
400-415 V AC
TGV2-U
Sopstvena potrošnja
max. 5 VA
max. 5 VA
Okidači radne struje
S
Okidač radne struje prouzrokuje okidanje zaštitne
sklopke, ako na njegov kalem se priključi 70 – 110 %
nazivnog pogonskog napona. Ovim putem ispunjava
svoju funkciju daljinskog komandovanja.
Tracon šifra
TGV2-S225
TGV2-S385
Pogonski napon
220-240 V AC
400-415 V AC
TGV2-S
Sopstvena potrošnja
max. 5 VA
max. 5 VA
Kućišta
Materijal:
Otpornost na plamen:
Tracon šifra
TGV2-T1
TGV2-T2
ABS
prema UL 94 V0
Zaštite
IP 41
IP 55
Izvedba
osnovna
Sa zaštitnim membranom
TGV2-T
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/45
Industrijske priključnice
Industrijske priključnice
Konstruisani su za priključenje električnih uređaja i potrošača na niskonaponsku mrežu. Prvenstveno se primenjivaju na mestima industrijskog
karaktera: u pogonima, u poljoprivredi, u trgovini, na gradilištima itd., ali izuzetno i u domaćinstvima.
Izvedba
Nazivna struja
Tip priključenja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Priključni utikač
Prenosna utičnica
Utikač montiran na površinu
Utičnica montirana na površinu
Utičnica ugradna ravna i kosa
Utičnica za ugradnju sa bočnim zaštitnim kontaktom
Utikač-utičnica sa bočnim zaštitnim kontaktom
Prenosna industrijska priključna kutija
Industrijski
priključni utikač Tracon šifra
TICS-013
TICS-014
TICS-015
TICS-023
TICS-024
TICS-025
TICS-013L
TICS-014L
TICS-015L
TICS-023L
TICS-024L
TICS-025L
TICS-013P
TICS-014P
TICS-015P
TICS-023P
TICS-024P
TICS-025P
TICS-0132
TICS-0142
TICS-0152
TICS-0232
TICS-0242
TICS-0252
TICS-033
TICS-034
TICS-035
TICS-043
TICS-044
TICS-045
G/46
Nazivna
struja
16 A
32 A
16 A
32 A
16 A
32 A
16 A
32 A
63 A
125 A
Nazivni
napon
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
16 A
32 A
63 A
125 A
Normalan
Sa sprečavačem preloma kabela
Sa spoljašnjom zaptivkom
Sa povećanom zaštitom
Stepen zaštite
Broj polova
• IP44
• IP67
• L1+N+PE;
• L1+ L2+ L3+PE
• L1+ L2+ L3+N+PE
Broj
polova
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
a
b
d
(mm) (mm) (mm)
113
60
7-13
113
68
7-13
126
75
7-17
136
79
7-17
136
79
7-17
138,5
88
7-17
141,5
60
7-13
141,5
68
7-13
160
75
7-17
170
79
7-17
170
79
7-17
175
88
7-17
120
60
7-13
120
68
7-13
127,5
75
7-17
143,5
79
7-17
143,5
79
7-17
150
88
7-17
120
72
7-13
125
80
7-13
128
88
7-17
143
93
7-17
143
93
7-17
151
100
7-17
235
105 16-38
235
105 16-38
235
105 16-38
290
123 24-48
290
123 24-48
290
123 24-48
Stepen
zaštite
Tip
priključenja
IP44
Normalan
IP44
IP44
Sa sprečavačem
preloma kabela
IP44
IP44
Sa spoljašnjom
zaptivkom
IP44
IP67
IP67
Sa povećanom
zaštitom
IP67
IP67
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Industrijske priključnice
Konstrukcija
Konstrukciona izvedba naprave (vođica – čep utikača i žleb priključnice odnosno njegov položaj i dimenzije) garantuju ispravno priključenje, te
ne mogu se zamenjivati razni naponski nivoi. Raspored kontaktnih čepova je normalan (6h). Izvedba priključnice sa zaštitom IP67 je visoko zaštićena od prodora vode i prašine. Zakretom poklopca je ostvareno zaptivanje, koje pogodno obezbeđuje stepen zaštite IP67.
G T I H E A C E RT I F I C AT E N O.
G T I H E A C E RT I F I C AT E N O.
LVD03-199
LVD03-200
LVD03-201
LVD03-202
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60309-1
EN 60309-2
EN 60529
Prednosti:
• brza montaža
• bezbedno i brzo uvođenje
kabela
Industrijske prenosne utičnice
Tracon šifra
TICS-213
TICS-214
TICS-215
TICS-223
TICS-224
TICS-225
TICS-213L
TICS-214L
TICS-215L
TICS-223L
TICS-224L
TICS-225L
TICS-213P
TICS-214P
TICS-215P
TICS-223P
TICS-224P
TICS-225P
TICS-2132
TICS-2142
TICS-2152
TICS-2232
TICS-2242
TICS-2252
TICS-233
TICS-234
TICS-235
TICS-243
TICS-244
TICS-245
Nazivna
struja
16 A
32 A
16 A
32 A
16 A
32 A
16 A
32 A
63 A
125 A
Nazivni
napon
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
Broj
polova
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
a
b
d
(mm) (mm) (mm)
122
68
7-13
122
79
7-13
136
92
7-17
146
93
7-17
146
93
7-17
150
100
7-17
150
68
7-13
150
79
7-13
172
92
7-17
180
93
7-17
180
93
7-17
150
100
7-17
127
73
7-13
135
79
7-13
135
85
7-17
154
91
10-21
154
91
10-21
157
98
10-21
131
78
7-13
138
86
7-13
142
92
7-17
154
96
10-21
154
97
10-21
165
102 10-21
245
110 16-38
245
110 16-38
245
110 16-38
320
120 24-48
320
120 24-48
320
120 24-48
Stepen
zaštite
Tip
priključenja
IP44
Normalan
IP44
IP44
Sa sprečavačem
preloma kabela
IP44
IP44
Sa spoljašnjom
zaptivkom
IP44
IP67
IP67
Sa povećanom
zaštitom
IP67
IP67
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/47
Industrijske priključnice
Industrijski utikači montirani na površinu
Tracon šifra
TICS-513
TICS-514
TICS-515
TICS-523
TICS-524
TICS-525
TICS-533
TICS-534
TICS-535
TICS-543
TICS-544
TICS-545
Nazivna
struja
16 A
32 A
63 A
125 A
Nazivni
napon
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
Broj
polova
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
16, 32 A
a
b
d
(mm) (mm) (mm)
100
85
28
110
105
28
110
108
28
130
118
28
130
118
28
130
120
28
200
130 PG-29
200
130 PG-29
200
130 PG-29
300
150 PG-29
300
150 PG-29
300
150 PG-29
Stepen
zaštite
Tip
priključenja
IP44
Normalan
IP44
IP67
Sa povećanom
zaštitom
IP67
63, 125* A
Industrijske utičnice montirane na površinu
Tracon šifra
TICS-113
TICS-114
TICS-115
TICS-123
TICS-124
TICS-125
TICS-1132
TICS-1142
TICS-1152
TICS-1232
TICS-1242
TICS-1252
TICS-133
TICS-134
TICS-135
TICS-143
TICS-144
TICS-145
16, 32 A
G/48
Nazivna
struja
16 A
32 A
16 A
32 A
63 A
125 A
Nazivni
napon
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
250 V
400 V
400 V
Broj
polova
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
a
b
d
(mm) (mm) (mm)
130
85
28
130
90
28
150
100
28
155
100
28
170
105
28
175
110
28
135
90 PG-21
135
95 PG-21
157
105 PG-21
170
105 PG-21
170
105 PG-21
175
110 PG-21
200
130 PG-29
200
130 PG-29
200
130 PG-29
300
150 PG-36
300
150 PG-36
300
150 PG-36
Stepen
zaštite
Tip
priključenja
IP44
Normalan
IP44
IP67
IP67
Sa povećanom
zaštitom
IP67
IP67
63, 125* A
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Industrijske priključnice
Industrijske utičnice ugradne ravne
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60309-1
Tracon šifra
TICS-413
TICS-414
TICS-415
TICS-423
TICS-424
TICS-425
Nazivna
struja (A)
16
16
16
32
32
32
Nazivni
napon (V)
250
400
400
250
400
400
Broj polova
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
a
69
69
69
71
71
71
b
69
69
69
71
71
71
Dimenzije (mm)
c
d
e
56
56
30
56
56
25
56
56
27
56
56
29
56
56
29
56
56
29
f
47
51
50
61
61
61
g
50
43
55
55
55
60
Stepen
zaštite
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
f
37
37
37
43
43
47
g
55
64
72
75
75
81
Stepen
zaštite
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
Industrijske utičnice ugradne kose
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60309-1
Tracon šifra
TICS-313
TICS-314
TICS-315
TICS-323
TICS-324
TICS-325
Nazivna
struja (A)
16
16
16
32
32
32
Nazivni
napon (V)
250
400
400
250
400
400
Broj polova
2P + F
3P + F
3P + N + F
2P + F
3P + F
3P + N + F
a
62
76
76
80
80
80
b
68
86
86
96
96
96
Dimenzije (mm)
c
d
e
47
48
36
60
61
47
60
61
47
60
70
42
60
70
42
60
70
42
Utičnica za ugradnju sa bočnim i čepnim zaštitnim kontaktom
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60884-1
Tracon šifra
TICS-105S
TICS-105S2
TICS-105SF
Nazivna
struja (A)
16
16
16
Nazivni
napon (V)
250
250
250
Broj
polova
2P + F
2P+F
2P+F
Zaštitni
kontakt
bočni
bočni
čepni
a
50
50
50
b
58
58
58
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Dimenzija (mm)
c
d
e
f
38 38 11 32
38 38 11 32
38 38 11 32
g
44
44
44
Poklopac
Okrugla
Kvadratna
Okrugla
G/49
Industrijski priključci
Utičnica i utikač sa bočnim zaštitnim kontaktom
Sa gumenim zaštitnim prstenom i zaštitnom kapom
Tip preporučenog gajtana: H07RN-F
TICS-012G
Svedočanstvo tipskog atesta po MEEI
P R E M A S TA N D A R D I M A
IEC 60884-1
EN 60529
TICS-212G
28209307 001; 28209306 001
Tracon
šifra
Nazivna
struja
Nazivni
napon
Broj polova
Stepen
zaštite
D
(mm)
TICS-012G*
16 A
250 V
2P+F
43
TICS-212G*
16 A
250 V
2P+F
IP44
51
TICS-212GF
16 A
250 V
2P+F
IP44
51
*Izvedbe sa oznakom G i u spojenom (u par) zadovoljavaju kriterijum zaštite IP 44
L
(mm)
Tip priključka
87
110
110
utikač (guma)
utičnica (guma)
Čepna utičnica (guma)
Trojna gumena prenosna priključnica sa zaštitnim kontaktom
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
IEC 60884-1
D
Stepen zaštite: IP 44
Sa gumenim zaštitnim prstenom i zaštitnom kapom
L
TICS-A4
Tracon šifra
TICS-A4
TICS-A4F
TICS-A4F
Nazivna
struja
16 A
16 A
Nazivni
napon
250 V
250 V
Ulaz
Izlaz
3×G2,5 H07RN-F
3×G2,5 H07RN-F
3 kom 2P + Pe šuko priključn.
3 kom 2P + Pe čepna priključn.
D
(mm)
115
95
L
(mm)
150
140
Baštenska priključnica sa šiljkom
Odlično se primenjivaju u baštama, za privremeno napajanje više potrošača, pomoću produžnog kabela.
Istovremeno maksimalno se može priključiti četiri potrošača na spravu
Tip voda:
H07RN-F (gum.crevo)
P R E M A S TA N D A R D I M A
IEC 60884-1
Tracon šifra
TGS
TGS-F
G/50
Nazivni napon
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Stepen zaštite
IP 44
IP 44
Zaštitni kontakt
bočni
čepni
Vod
5m
5m
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Industrijski priključci
Adapteri sa bočnim zaštitnim kontaktom
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
IEC 60884-1
TICS-A1
Tracon
šifra
TICS-A3
Nazivna
struja
Nazivni
napon
Broj polova
Stepen
zaštite
D
(mm)
L
(mm)
Tip priključka/(CEE utikač/šuko utičnica)/
(šuko utikač/CEE utičnica)
16 A
16 A
250 V
250 V
2P+F
2P+F
-
50
73
110
84
CEE utikač / Schuko utičnica
Schuko utikač / CEE utičnica
TICS-A1
TICS-A3
Industrijske razdelne priključnice
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60529
IEC 60884-1
stepen zaštite: IP44
TICS-1023
TICS-1024
TICS-1605
Nazivni
napon
250 V
400 V
Ulaz
Izlaz
TICS-1023
TICS-1024
Nazivna
struja
16 A
16 A
1 kom 2P + Pe CEE utičnica
1 kom 3P+ Pe CEE utičnica
TICS-1605
16 A
400 V
1 kom 3P+N+ Pe CEE utičnica
3 kom 2P + Pe CEE utikač
3 kom 3P+ Pe utikač
1 kom 3P+N+ Pe CEE utikač
3 kom 2P+ Pe šuko utičnica
Tracon šifra
Za razvodne kutije sa ulazom 16 A
Za razvodne kutije sa ulazom 32 A
TDB-CSK1
TDB-CSK2
1 kom 16 A/400 V, 3P+N+Pe, CEE utičnica
1 kom 16 A/400 V, 3P+N+Pe, CEE utikač
Montirani na kabel H07RN-F 5 m 5×G2.5 mm2
1 kom 16 A/400 V, 3P+N+Pe, CEE utičnica
1 kom 16 A/400 V, 3P+N+Pe, CEE utikač
Montirani na kabel H07RN-F 5 m 5×G4 mm2
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60309
EN 60309
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Širina × Dužina
(mm)
220×226
220 ×226
110×226
G/51
Industrijske priključne kutije
Mobilne industrijske priključne kutije
Prenosne industrijske priključne kutije se izvanredno primenjivaju na mestima, gde se istovremeno napajaju električni aparati različitim
nazivnim naponima, te raspolažu različitim utikačima. Široka skala varijacija obezbeđuje, da svaki korisnik može naći za svoje potrebe
odgovarajući tip razvodnih kutija. Kutije sa šifrom na kraju „F” imaju čepne zaštitne kontakte sa dvopolnim priključnicama (2P+F). Tehničke
parametre izvedbi bez zaštite i napojnog kabla uslovljavaju ugrađeni aparati odnosno presek kabla napajanja, zato montažu tih razvodnika
treba da vrši stručno lice!
TDB06-1 i TDBF06-1
Dimenzije
Priključen napojni vod:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
Stepen zaštite
425 × 135 × 95 mm
1 utikač tipa CEE, 16A, 2P+F, 230V~
kabel 3G 2.5mm2 (dužina:2.2m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
6 kom. priključnica, 16A/230V, 2P+F (Šuko / francuske)
1 zaštitni strujni prekidač 25A, 2P, 0.03A, 230V~
3 automatska prekidača (osigurača) 16A, 1P, 230V~
IP 44
TDB06-2
Dimenzije
Priključen napojni vod:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
Stepen zaštite
425 × 135 × 95 mm
1 utikač tipa CEE, 16A, 2P+F, 230V~
kabel 3G 2.5mm2 (dužina:2.2m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
4 kom. priključnica, 16A/230V, 2P+F (Šuko / francuske)
1 priključnica CEE, 16A/230V, 2P+F
1 zaštitni strujni prekidač 25A, 2P, 0.03A, 230V~
3 automatska prekidača (osigurača)16A, 1P, 230V~
IP 44
TDB11-1 i TDBF11-1
Dimenzije / Stepen zaštite
320 × 275 × 100 mm / IP 44
Ugrađen napojni utikač:
1 utikač tipa CEE, 16A/400V, 3P+N+F, 415/240V~
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
4 kom. priključnica, 16A/230V, 2P+F (Šuko / francuske)
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+N+F
1 priključnica CEE, 16A/230V, 3P+F
1 zaštitni strujni prekidač 40A, 4P, 0.03A, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač) 16A, 3P, 400V~
4 automatska prekidača (osigurača) 32A, 1P, 230V~
TDB11-2 i TDBF11-2
Dimenzije / Stepen zaštite
Priključen napojni vod:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
G/52
320 × 275 × 100 mm / IP 44
1 utikač tipa CEE, 16A/400V, 3P+N+F, 415/240V~
kabel 5G 2.5 mm2 (dužina: 2.2 m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
4 kom. priključnica, 16A/230V, 2P+F (Šuko / francuske)
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+N+F
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+F
1 priključnica CEE, 16A/230V, 2P+F
2 automatska prekidača (osigurača)16A, 3P, 400V~
5 automatskih prekidača (osigurača)16A, 1P, 230V~
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Industrijske priključne kutije
TDB11-4 i TDBF11-4
Dimenzije / Stepen zaštite
320 × 275 × 100 mm / IP 44
1 utikač tipa CEE, 32A/400V, 3P+N+F, 415/240V~
kabel 5G 4 mm2 (dužina: 2.2 m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
4 priključnice tipa, 16A/230V, 2P+F (Šuko / francuske)
1 priključnica CEE, 32A/400V, 3P+N+F
2 priključnice CEE, 16A/400V, 3P+N+F
1 zaštitni strujni prekidač 40A, 4P, 0.03A, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač)32A, 3P, 400V~
4 automatska prekidača (osigurača)16A, 1P, 230V~
Ugrađen napojni utikač:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
TDB14M-01
Dimenzije / Stepen zaštite
410 × 300 × 100 mm / IP 44
Ugrađen napojni utikač:
1 utikač tipa CEE, 32A/400V, 3P+N+F, 415/240V~
4 priključnice, 16A/230V, 2P+F (Šuko)
1 priključnica CEE, 32A/400V, 3P+N+F
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+N+F
1 zaštitni strujni prekidač 40A, 4P, 0.03A, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač)32A, 3P, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač) 16A, 3P, 400V~
4 automatska prekidača (osigurača)16A, 1P, 230V~
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
TDB14M-03
Dimenzije / Stepen zaštite
410 × 300 × 100 mm / IP 44
1 utikač tipa CEE, 32A/400V, 3P+N+F, 415/240V~
kabel 5G 4 mm2 kabel (dužina: 2.2 m), kroz zaptivni uvodnik PG-21
4 priključnice, 16A/230V, 2P+F (Šuko)
1 priključnica CEE, 32A/400V, 3P+N+F
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+N+F
1 priključnica CEE, 16A/400V, 3P+F
1 zaštitni strujni prekidač 40A, 4P, 0.03A, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač)32A, 3P, 400V~
1 automatski prekidač (osigurač)16A, 3P, 400V~
4 automatska prekidača (osigurača) 16A, 1P, 230V~
Ugrađen napojni vod:
Ugrađene priključnice
Ugrađena zaštita
Dimenzija crtaž
L (mm)
425
320
410
W
H
W (mm)
135
275
300
x
H (mm)
95
100
100
H
x (mm)
75
195
200
y (mm)
385
275
375
z (mm)
75
87
130
W
x
L
y
d
d
L
d (mm)
6
6
6
y
Tip
TDB06
TDB11
TDB14
z
TDB-06
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
TDB-11, -14
G/53
Metalni razvodni ormani
Metalni razvodni ormani
Metalni ormani tipa TFE imaju širok asortiman dimenzija, a pomoću montažne tehnike sa montažnom pločom oprema se slobodno razmešta u
njima. Metalni skelet obezbeđuje savršenu krutost konstrukciji. Ormani se isporučuju sa montažnom pločom i vratima.
Vrata se zatvaraju kvakom, uložak brave i ključ ne pripadaju opremi artikla. Smer okretanja vrata se menje vertikalnim zakretanjem ormana, ili
premeštanjem zglobnog mehanizma. Do L= 500 mm se zatvaraju u jednoj tački, a preko toga u dve tačke. Ugradnja opreme u orman se preporučuje do 800 A.
M6x16
Tehnički podaci
Maks. Izolacioni napon
ugrađene opreme:
Nazivna struja:
Zaštita opas. nap. dod.:
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Boja mont. ploče:
Stepen zaštite:
Način ugradnje:
Smer otvaranja vrata:
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I klasa
čelik
farbanje prahom
siva (RAL 7032)
narandžasta (RAL 2008)
IP 55
na vertikalnu površinu
zakretanjem se menja
Dopunski pribor
Tipska oznaka
TFE-MA
TFE-KA
TFE-SZ
TFE-ZM
TFE-A4
Naziv
Element podešavanja dubine
Klapna rukovanja
Rešetka ventilacije
Plastična sigurnosna brava
Metalna torbica za dokumentaciju
Strana
G/55
G/55
G/55
G/55
G/56
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
MEEI TEST REPORT NO.
EN 60439-1
EN 62208
28203644 001
Tracon šifra
TFE252015
TFE302515
TFE303015
TFE403015
TFE403020
TFE404020
TFE404025
TFE504015
TFE504020
TFE504025
TFE604020
TFE605015
TFE605020
TFE605025
TFE606025
TFE606030
TFE705020
TFE705025
TFE806020
TFE806025
TFE806030
TFE1006025
TFE1008025
TFE1008030
TFE1008040
TFE1208030
G/54
Visina (L)
250
300
300
400
400
400
400
500
500
500
600
600
600
600
600
600
700
700
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1200
Dimenzije (mm)
Širia (W)
200
250
300
300
300
400
400
400
400
400
400
500
500
500
600
600
500
500
600
600
600
600
800
800
800
800
Dubina (H)
150
150
150
150
200
200
250
150
200
250
200
150
200
250
250
300
200
250
200
250
300
250
250
300
400
300
Telo
1
1
1,2
1,2
1,2
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Debljina lima (mm)
Vrata
Zadnji zid
1
1,5
1
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1
1,2
1
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,2
1,5
1,2
1,2
1,5
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
M6x16
Nylon
Bravica
(kom)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Element podešavanja dubine za ormane tipa TFE
40
130
U ormanima tipa TFE se podešava dubina montažne ploče u odnosu na vrata pomoću elementa podešavanja dubine. Čest razlog toga je otežanost kabliranja odnosno opremanja na prednjoj strani montažne ploče. Elementom podešavanja se podešava rastojanje montažne ploče
35
16
od zadnje ploče između 50-125 mm. Učvršćivanje se vrši pomoću vijaka na poleđini montažne
ploče (M8). Kod svih tipova se može koristiti podešivač dubine, sem za visinu ormana od 150 mm
(200-250-300-400 mm). Montažne ploče do dimenzija 1000×600 mm imaju 4 komada odstojna
vijka, a preko toga 6 komada, prema tome prilikom primene elemenata podešavanja dubine treba
paziti na izbor komada. Artikal je izveden od savijenog lima debljine1,5 mm, ima površinsku zaštitu i u paru se pakuju (2 kom/pak).
Tracon šifra
TFE-MA
Naziv
Element podešavanja dubine za metalne ormane tipa TFE (odstojnik)
40
56
Klapna za rukovanje
Klapna za rukovanje omogućava pristup opremi sa nizanjem bez otvaranja vrata ormana, kao naknadna dopunska
oprema. Klapni za rukovanje pripada i adapter za podešavanje dubina šina, kojima se oprema montira uz potrebnu
dubinu prednje ploče. Potreban je isečak na oklopu ormana potrebnih dimenzija. U taj isečak se postavlja klapna, i
pomoću vijaka se učvršćuje za orman. Vijci sa probušenom glavom omogućavaju plombiranje klapne. Stepen zaštite ugrađenog „prozora” je IP 44, koji se obezbeđuje izolacijom isečka i klapnom, koja se zatvara. Visok nivo zaštite
od neposrednog dodira opasnog napona obezbeđuje kanalni pokrivač čija se dužina bira odlamanjem komada širine pola modula. Klapna se zatvara pomoću dva plastičnog jezika u koja se natakne, a otvara se laganim pokretom
pomoću pljosnatog odvrtača (šrafcigera).
Tracon
šifra
TFE-KA6
TFE-KA8
TFE-KA12
Dimenzije
ugrad. (L×W×H)
6 modula 129×98×95 mm
8 modula 162×98×95 mm
12 modula 235×98×95 mm
Širina
Dimenzije
isečka (a×b)
65×112 mm
65×148 mm
65×220 mm
63.5
17
73.5
Rešetka ventilacije metalnog ormana
Rešetke za ventilaciju na metalnim ormanima se primenjuju u slučajevima, kada okolnosti eksploatacije zahtevaju provetravanje unutrašnjosti
ormana. Potreba za ventilacijom može poticati od temperaturnog dejstva aparata i opreme u ormanu, odnosno zbog velikog sadržaja vlage vazduha. Ukoliko ovi uticaji sredine nadmašuju preporučene dozvoljene vrednosti parametara ugrađene opreme, onda se mora obezbediti odgovarajuća ventilacija ormana u svrhu postizanja potrebne radne klime. Meru provetravanja se može regulisati veličinom rešetke, a po potrebi se
može postaviti i veći broj rešetki. Na odgovarajući isečak rešetka se postavlja preko isporučene zaptivke vijčanom vezom.
Stepen zaštite: IP 43.
Boja: RAL 7032, naneta zaprašivanjem.
Tracon
šifra
TFE-SZ1
TFE-SZ2
TFE-SZ3
W
(mm)
150
140
115
L
(mm)
200
140
200
Dimenzije
isečka (a×b)
115×160 mm
100×100 mm
50×160 mm
Plastične sigurnosne brave za metalne ormane
• Telo brave je od plastike, uložak od metala sa metalnim jezikom i zakretom od 90°.
Njenom ugradnjom orman TFE zadrži stepen zaštite IP 55.
• Bušena rupa: D = 22,5 mm (20 mm)
• Maksimalna debljina materijala: 5 mm
• Izvedba ključa: tipska (plastična glava, metalno perje)
Tracon šifra
TFE-ZM
TFE-ZM2
Naziv
Brava za metalne razvodne ormane tipa TFE
Brava za razvodne ormane sa maskom tipa TFE-...M
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/55
Metalni razvodni ormani
220
220
33
260
235
Torba za dokumentaciju
Prema propisima izvedeni razvodni ormani treba da poseduju projekte konstrukcije, šeme veza i način ugradnje. Za te dokumente treba
predvideti bezbedno mesto. To je torba za dokumente formata A4, na
poleđini sa samolepljivom trakom, ali ako se zahteva, ona se ugrađuje vijčanom vezom.
Tracon šifra
TFE-A4
Naziv
Torba za dokumente, A4, plastična
Farba za korekciju
Često zbog transportnih problema, ili tokom montaže farba ormana se može oštetiti, pa tako dolazi do naknadne korekcije farbanja – čak i u montiranom stanju. To omogućava kao dopunski pribor isporučen korekcioni sprej identične boje.
Tracon šifra
SPRAY-RAL7032
Boja
siva (RAL7032)
Pakovanje
400 ml
Svojstvo materije
Akril lak
Razvodni ormani od metalnog lima izvedeni sa maskom
U oblastima eksploatacije, gde postoji zabrana pristupa neovlašćenim licima opremi u metalnom razvodnom ormanu, ili umesto normalne montažne tehnike potreban je povišen estetski izgled, primenjuju se ormani sa maskom. Izvedbe, koje mi isporučujemo, prilagođavaju se postojećoj seriji i okvir maske sadrže ugrađeno. Smer otvaranja vrata se menja vertikalnim okretanjem ormana, ili premeštanjem zglobnog elementa.
Opremljeni su šinama N i PE.
Tehnički podaci
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
Nazivna struja:
Zaštita opas. nap. dodira:
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Stepen zaštite:
Način ugradnje:
Smer otvaranja vrata:
M6x16
P R E M A S TA N D A R D I M A
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I klasa
čelik
farbanje zaprašivanjem
RAL 7032 (siva)
IP 55
vertikalni
promenljiv
P R E M A S TA N D A R D I M A
Nylon
EN 60439-1
EN 62208
Dopunska oprema po narudžbi
Tipska oznaka
Naziv
strana
TFE-KA
Prozor intervencije sa klapnom
G/55
TFE-SZ
Ventilaciona rešetka za metalne ormane G/55
TFE-ZM2
Plastična sigurnosna brava
G/55
TFE-A4
Zaštitni krov od padavina
G/56
TFE-...T
Torba za dokumente
G/57
Asortiman
L
W
H
Stepen
Debljina (mm)
Brava
Broj ugradivih
Nizovi×Moduli
(mm) (mm) (mm)
zaštite
Telo
Vrata
(kom)
modula
TFE403020M
400 300 200
IP 55
1
1
1
2×12
24
TFE504020M
500 400 200
IP 55
1,2
1,2
2
3×16
48
TFE605020M
600 500 200
IP 55
1,2
1,5
2
4×22
88
TFE806020M
800 600 200
IP 55
1,5
1,5
2
5×27
135
U slučaju lociranja na otvoreno, radi postizanja povišene zaštite se koristi zaštitni krov od prokišnjavanja, koji se naknadno mogu ugraditi na ormane.
Tracon šifra
G/56
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Zaštitni krov od padavina za ormane sa maskom
U slučaju lociranja na otvoreno, radi postizanja povišene zaštite se koristi zaštitni krov od prokišnjavanja, koji se naknadno mogu ugraditi na
ormane.
225
50
Tehnički podaci
Tracon šifra
TFE403020T
TFE504020T
TFE605020T
TFE806020T
čelik
farbanje zapraš.
RAL7032 (siva)
vijčani M6
W (mm)
300
400
500
600
H (mm)
200
200
200
200
W
Materijal:
Površinska obrada:
Boja:
Način montiranja:
Razvodne kutije od metalnog lima sa maskom
Te razvodne kutije su namenjene prvenstveno za primenu u stambenim objektima, ili u manjim industrijskim pogonima. Sadrže modularne aparate, gde je zahtevana ojačana izvedba. Proizvodi imaju vrata bele boje sa zatvoranjem, izvedene su za ugradnju na zid i u zid. Opremljene su
šinama N i PE.
M6x16
Razvodne kutije od metalnog lima na zid
Nylon
Tehnički podaci
Zaštita opasnog napona dodira:
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
stepen zaštite:
boja:
površinska obrada:
Tracon šifra
EDFKF-16/1
EDFKF-16/2
EDFKF-16/3
EDFKF-16/4
I klasa
660 V, 50 Hz
IP 43
RAL 9016
zaprašivanjem
Nizovi×Moduli
1×16
2×16
3×16
4×16
Broj ugradivih
modula
16
32
48
64
L
(mm)
305
455
605
755
W
H
(mm) (mm)
445
110
445
110
445
110
445
110
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439-1
EN 62208
M6x16
Razvodne kutije od metalnog lima u zid
Nylon
Tehnički podaci
Zaštita opasnog napona dodira:
Maksimalni napon izolacije
ugrađene opreme:
stepen zaštite:
boja:
površinska obrada:
Tracon šifra
EDSF-16/1
EDSF-16/2
EDSF-16/3
EDSF-16/4
I klasa
660 V, 50 Hz
IP 43
RAL 9016
zaprašivanjem
Nizovi×Moduli
1×16
2×16
3×16
4×16
Broj ugradivih
modula
16
32
48
64
L
(mm)
326
476
626
776
W
H
(mm) (mm)
464
110
464
110
464
110
464
110
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/57
Metalni razvodni ormani
Modularni razvodni ormani
Velike dimenzije i modularnost ormana uz mogućnost proširivanja omogućava širok arsenal ugrađenih aparata i opreme i olakšava baratanje s
njima. Jedan razvodni orman uvek znači konstrukciju bez bočnih stranica, pošto broj ugrađenih aparata ili opreme određuje broj sklopljenih
(nanizanih) ormana za potreban prostor. Noseći okvir maske i njemu pripadajuće obložne stranice, odnosno odstojnici za montažne šine sa
podešavanjem visine (dubine) i te šine potrebne dužine se posebno naručivaju, po izboru zavisno od broja ugrađenih elemenata.
Asortiman razvodnih ormana i prilagođenih bočnih zidova
Razvodni ormani bez bočnih zidova
Tracon šifra
Visina
L (mm)
Širina
W (mm)
TFE1606040
TFE1806040
TFE1808050
TFE2006050
TFE2008050
TFE20010060
1600
1800
1800
2000
2000
2000
600
600
800
600
800
1000
Prilagođeni bočni zidovi
Maks. broj
Dubina
Dimenzije
modula
Tracon šifra
H (mm) (sa maskom)
(mm)
400
154
TFE1606040-O 1600×400
400
176
TFE1806040-O 1800×400
500
264
TFE1808050-O 1800×500
500
198
TFE200XX50-O 2000×500
500
297
TFE200XX50-O 2000×500
600
396
TFE20010060-O 2000×600
Konstruktivni elementi razvodnih ormana po narudžbi
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60439-1
EN 62208
Tipska oznaka
TFE...-O
TFE-SK
TFE-ESZ
TFE-K
TFE-KS
TFE-TL
TFE-POE
Naziv
Bočni zidovi (videti u gornjoj tabeli)
Komplet za nizanje
Transportno oko
Okvir za masku
Montažna šina sa odstojnicima uz podešavanja visine
Maske (obložne ploče)
Perforiran element za podelu
Strana
G/58
G/59
G/59
G/59
G/59
G/60
G/60
Ormani se transportuju montirano na ploču, moduli se posebno pakuju i isporučivaju!
Tehnički podaci
Uslovi ugradnje opreme:
Maks. napon izolacije:
Nazivna struja:
Klasa zaštite dodira:
Materijal:
Tretman površine:
1000 V, 50 Hz
maks. 800 A
I
čelik, debljina 1,5 mm
epoksidno zaprašivanje
Boja:
Boja montažne ploče:
Stepen zaštite:
Smer otvaranja vrata:
Dubina montažne ploče:
RAL7032 (siva)
galvanizált
IP 55
sa zakretanjem se menja
podešljiva
Ugradnja
bočnih zidova
na okvir
Ugradnja
bočnih zidova
na podnožje
G/58
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Metalni razvodni ormani
Komplet za nizanje modularnih razvodnih ormana
Ako maksimalna širina ormana nije dovoljna, onda pomoću kompleta za nizanje se dva ormana jednostavno dograde jedan pored drugog.
Sastav kompleta:
4 kom L-element
8 kom U-element
32 kom M…vijak
Samolepljiva penasta izolir traka dužine 5 m
Tracon šifra
TFE-SK
Naziv
Komplet za nizanje modularnih razvodnih ormana
Komplet transportnih oka za modularne razvodne ormane
Omogućava brza i jednostavna pomeranja ormana.
Jedan paket sadrži 4 komada galvanizovana transportna oka.
Dimenzije:
Vijak:
Unutrašnji prečnik oka:
M12
d=30 mm
Tracon šifra
TFE-ESZ
Naziv
Komplet transportnih oka
Elementi maskiranja
Radi postizanja estetske montaže ormana i zaštite ugrađene opreme oni se mogu maskirati na sledeći način: uz poznavanje željenih dimenzija ormana u prvom koraku treba izabrati odgovarajući okvir maskiranja, koji treba pričvrstiti na orman. Posle toga shodno isečkama pokrivnih
ploča za maskiranje treba pričvrstiti montažne šine odgovarajuće dužine opremljene odstojnicima za podešavanje dubine na prethodno ugrađen okvir maskiranja. Nakon ugradnje opreme pokrivne ploče se vijcima pričvršćivaju na okvir.
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane
35
Okvir maskiranja je nosač ostalih konstruktivnih elemenata, aparata i opreme, prema tome je glavni element maskiranja. Njegove dimenzije se biraju prema visini ormana. Sastoji se od dve posebne,
profilisane ploče × mm debljine, koje su perforirane na
odgovarajućim mestima.
Tracon šifra
Visina
TFE-K160
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 1600mm
TFE-K180
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 1800mm
TFE-K200
Okvir maskiranja za modularne razvodne ormane, 2000mm
1475 / 1645 / 1875
52
Montažna šina sa odstojnicima sa podešavanjem dubine
Dužina montažnih šina se bira uz poznavanje širine ormana, a njihov broj se bira zavisno od izabrane izgradnje i isečaka pokrivnih ploča.
Montažne šine su bez perforacije i formiraju jednu celinu
sa odstojnicima sa podešavanjem dubine.
Tracon šifra
TFE-KS60
TFE-KS80
TFE-KS100
Širina
(mm)
600
800
1000
Dubina podešavanja
(mm)
56-86
56-86
56-86
6
56
/
00
80
0/
10
00
-86
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/59
Metalni razvodni ormani
Maske (pokrivne ploče)
Pomoću jedne osnovne i tri dopunske maske proizvoljno se formira unutrašnja izgradnja modularnih razvodnih ormana. U ponudi su pokrivne
ploče pune odnosno sa jednim ili sa dva isečka. Za maskiranje opreme i aparata, koji se odstupaju od modularnih dimenzija, preporučuju se
pune pokrivne ploče sa isecanjem isečaka pojedinačno po potrebi.
490 / 690 / 890
15
45
Asortiman
Visina
(mm)
45
45
45
200
200
200
400
400
400
400
400
400
Broj isečenih
redova
0
0
0
1
1
1
2
2
2
0
0
0
Modularni
broj
0
0
0
1×22
1×33
1×44
2×22
2×33
2×44
0
0
0
490 / 690 / 890
15
200
TFE-TL0-60
TFE-TL0-80
TFE-TL0-100
TFE-TL1-60
TFE-TL1-80
TFE-TL1-100
TFE-TL2-60
TFE-TL2-80
TFE-TL2-100
TFE-TLT-60
TFE-TLT-80
TFE-TLT-100
Asortiman
(mm)
600
800
1000
600
800
1000
600
800
1000
600
800
1000
490 / 690 / 890
15
400
Tracon šifra
490 / 690 / 890
15
400
TFE-TL2
TFE-TL1
Perforirani elementi za podelu
Ukoliko želimo ugraditi kabel, kablovski kanal ili drugi montažni element na unutrašnji zid
ormana, onda se može ukazati potreba na montažne tačke, koje se mogu ostvariti perforiranim
elementom za podelu. Sredstvo je takođe korisno, ako želimo neki aparat velike mase montirati
na datu visinu (na pr.: vazdušni prekidač, transformator, itd.). u tom slučaju elemente za podelu
treba smestiti na dve strane, a za poprečni nosač – zbog raznovrsnosti ugrađenih aparata – se
preporučuje „C-šina“ isečena na tačnu meru. Takođe se mogu rešiti uzdužne podele stranica
ormana visine 1800 i 2000 mm.
Tracon
šifra
TFE-POE
G/60
TFE-POE-400
TFE-POE-500
TFE-POE-600
TFE-POE-1800
TFE-POE-2000
Dubina
ormana
(mm)
400
500
600
1800
2000
Dužina elementa podele
(mm)
300
400
500
1700
1900
Debljina
šine
(mm)
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
Debljina elementa ugradnje
(mm)
3
3
3
3
3
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Plastični razvodni ormani
Plastični razvodni ormani
Plastični ormani izvanredne izvedbe i glomazne konstrukcije se proizvedu za montažu van zida, punim ili providnim vratima. Za ugradnju se prilažu plastični nosači. Veliki stepen zaštite zadovoljava zahteve primene na otvorenom prostoru, imaju estetski izgled, a ugrađena galvanizovana montažna ploča im proširuje mogućnost primene. Otporne su na koroziju i pogodne su za opremanje raznoraznim električnim komandama,
za razvod energetike, za pneumatsku, hidraulikčnu ili telekomunikacionu tehniku.
Izvedba artikala zadovoljava propise standarda EN 50298:2000 (Opšti zahtevi za prazne obloge niskonaponske energetike i komande ).
Usled kvaliteta osnovne sirovine i stepena zaštite su otporni na meteorološke okolnosti, koroziju i UV zračenje.
Tehnički podaci
Za ugradnu opremu:
Maks. napon izolacije:
Nazivna struja:
Klasa zaštite dodira:
Materijal:
Otpornost na plamen:
Debljina:
Boja:
Stepen zaštite:
Ugradnja:
Ugao otvaranja vrata:
Temperatura sredine:
690 V, 50 Hz
maks. 100 A
II
PS polistirol
sa samogašenjem po UL 94 V2
2,5 mm
RAL7035
IP 65
na vertikalnu površinu
180°
-25 °C ... +50 °C
Tracon šifra
Sa punim vratima Sa providnim vratima
TME352515
TME352515T
TME403017
TME403017T
TME503519
TME503519T
Naziv
Plastični razvodni orman
Plastični razvodni orman
Plastični razvodni orman
Visina L (mm)
350
400
500
Dimenzije ugradnje
Širina W (mm)
250
300
350
Dubina H (mm)
150
170
190
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 62208
EN 60439-1
F
H
D
B
A
C
Dimenzije
Mera/Tip
I
L
E
G
K
J
A (mm)
B (mm)
C (mm)
D (mm)
E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
I (mm)
J (mm)
K (mm)
L (mm)
350×250×150 400×300×170 500×350×190
(mm)
(mm)
(mm)
250
300
350
350
400
500
195
245
291
300
352
448
162
212
262
288
338
438
180
230
280
227
277
377
150
170
190
139
159
179
275
324,5
374,5
277
327
426,5
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/61
Download

NAPRAVE PODELE ENERGIJE Motorna zaštitna