Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri i sistemi signalnih lampica su primenjeni prvenstveno u montažnoj industriji, u komandnim pultovima i ormanima, razvodnim poljima
prenosa energije, ali se nalaze u svim oblastima industrije, gde su potrebni komandno-signalni elementi.
Tehnički podaci
Nazivni napon izolacije:
Nazivna izdržljivost impulsa:
Nazivna termička struja:
Nazivna pogonska struja
Na metalnoj ploči:
U plastičnom kućištu:
Izdržljivost na kratak spoj:
Mogući preseci priključnog voda:
Priključenje voda:
Stepen zaštite:
Temperatura okoline:
660 V
6 kV
6 A (240 V, AC1)
3 A (240 V, AC15) 0,27 A
(250 V, DC13)
0,4 A (240 V, AC15)
1000 A (10 A gG sa predspojenim
osiguračem)
1×0,5…1×2,5 mm2 (2×1,5 mm2)
vijčanim stezaljkama
IP 42 (nakon ugradnje)
-25 ˚C … +70 ˚C
Temperatura lagerovanja:
-40 ˚C … +70 ˚C
Mehanički vek trajanja:
1×106 sklopnih ciklusa
Uklpona snaga:
maks. 20 N (zatvaranje kontakata)
Isklpona snaga:
8…15 N (otvaranje kontakata)
Pogonski momenat:
maks. 0,15 Nm (bez ručke)
Neposredno putanje otvar:
min. 3,5 mm
Putanje pri delovanju:
maks. 8 mm
Izdržljivost na vibracije
(IEC 60068-2-6):
maks. 8 g (40…500 Hz)
Izdržljivost na udar (IEC 60068-2-27): maks. 15 g
Debljina montažne ploče:
maks. 6 mm
((sa reducir prstenom)
maks. 1,5 mm
PREMA STANDARDIMA
Idejni crtež kontakata
EN 60947-1
EN 60947-5-1
Broj svedočanstva tipskog ispitivanja po MEEI:
1Z
1O
D0388V061
Kućišta
Broj svedočanstva tipskog ispitivanja po MEEI:
Za većinu tastera obezbeđena su kućišta, koja garantuju zaštitu IP 44.
PREMA STANDARDIMA
EN 60529
V-15180
Tracon
šifra
TK/T1+F2/
TK/T2+F2/
TK/T1+F2S/
TK/T2+F2S/
H/22
Naziv
Boja
Sastavljeno
nisko kućište za tasteri
Sastavljeno
visoko kućište za tasteri
Sastavljeno nisko kućište
za alarmni tasteri
Sastavljeno visoko kućište
za alarmni tasteri
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
W
(mm)
H
(mm)
x
(mm)
Zaptivne
uvodnice
68
64
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
68
64
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri, sklopke i signalne lampe montirane na metalnu ploču
Naprave se montiraju u bušene ili štancovane rupe ∅ 22 mm pomoću dva vijka
iz kompleta, sa unutrašnje strane montažne ploče. Na osnovnu izvebu se mogu
dodati kontaktni moduli po potrebi maksimalno 4 komada. Zamena starih elemenata dimenzije ugradnje ∅ 38 mm na nove je moguća upotrebom reducir
prstena (NYGR38/22).
Skica kontakata sa dimenzijama
Skica isecavanja
Jednostavni tasteri
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
■ NYGBA21
NYGBA21T
■ NYGBA31Z
NYGBA31ZT
■ NYGBA51S
NYGBA51ST
■ NYGBA61K
NYGBA61KT
■ NYGBA42P
NYGBA42PT
Boja
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Kućište
Kontakti
TK/T1+F2/
1Z
1Z
1Z
1Z
1O
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
1Z
1O
Istaknuti tasteri
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
■ NYGBL21
NYGBL21T
■ NYGBL31Z
NYGBL31ZT
■ NYGBL51S
NYGBL51ST
■ NYGBL61K
NYGBL61KT
■ NYGBL42P
NYGBL42PT
Boja
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Kućište
Kontakti
TK/T1+F2/
1Z
1Z
1Z
1Z
1O
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
1Z
1O
Tasteri sa gumenom kapom
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
■ NYGBP21
NYGBP21T
■ NYGBP31Z
NYGBP31ZT
■ NYGBP51S
NYGBP51ST
■ NYGBP61K
NYGBP61KT
■ NYGBP42P
NYGBP42PT
Boja
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Kućište
Kontakti
TK/T1+F2/
1Z
1Z
1Z
1Z
1O
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
1Z
1O
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/23
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri sa oznakama
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
■ NYGBA3351
NYGBA3351T
■ NYGBA3341
NYGBA3341T
■ NYGBA3311Z
NYGBA3311ZT
■ NYGBA4222P
NYGBA4222PT
■ NYGBA4322P*
NYGBA4322PT*
■ NYGBA4342P*
NYGBA4342PT*
Boja
Oznake
Crna
Bela
Zelena
Crvena
Crvena
Crvena
Bela strela
Crna strela
Belo “I”
Belo “0”
Belo “0”
Beli “STOP”
NYGBA
Kućište
Kontakti
1Z
1Z
1Z
TK/T1+F2/
1O
1O
1O
Verzije sa istaknutim tipovima
*NYGBA
1Z
1O
Svetleći tasteri
Sa transformatorom
Sa otporBez
nikom otpornika
Nadogradnja
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBW33Z
NYGBW33ZT
NYGBW33S
NYGBW33ST
NYGBW33K
NYGBW33KT
NYGBW33P
NYGBW33PT
NYGBW3371Z
NYGBW3371ZT
NYGBW3571S NYGBW3571ST
NYGBW3471P NYGBW3471PT
NYGBW3341Z
NYGBW3541S
NYGBW3441P
NYGBW3351Z
NYGBW3551S
NYGBW3451P
-
Boja
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Zelena
Žuta
Crvena
Zelena
Žuta
Crvena
Zelena
Žuta
Crvena
Kućište
TK/T2+F2/
TK/T2+F2/
-
Kontakti
Ugrađena sijalica
1Z
maks. 400 V
NYGI230*
1Z
maks. 400 V
NYGI230*
1Z
maks. 400 V
NYGI230*
1O
maks. 400 V
NYGI230*
1Z
230-240 V
NYGI130
1Z
230-240 V
NYGI130
1O
230-240 V
NYGI130
1Z
230-240 V
NYGI6
1Z
230-240 V
NYGI6
1O
230-240 V
NYGI6
1Z
400 V
NYGI6
1Z
400 V
NYGI6
1O
400 V
NYGI6
*sijalicu treba izabrati zavisno od pogonskog napona
NYGBW
NYGBW
NYGBW
H/24
Pogonski napon
1Z
1O
1Z
1O
1Z
1O
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Gljivasti tasteri
■
■
■
■
■
■
Osnovna izvedba
NYGBC21
NYGBC31Z
NYGBC51S
NYGBC61K
NYGBC42P
NYGBR42P
1O
Tracon šifra
Izvedba u kućište
NYGBC21T
NYGBC31ZT
NYGBC51ST
NYGBC61KT
NYGBC42PT
NYGBR42PT
1Z
Boja
Verzija u alarmno kućište
NYGBC42PTS
NYGBR42PTS
NYGBC...
Kućište
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Crvena
TK/T1+F2/
TK/T1+F2S/
Kontakti
1Z
1Z
1Z
1Z
1O
1O
NYGBR42P
Gljivasti tasteri sa zadrškom – alarmni tasteri
■
■
■
■
■
■
Osnovna
izvedba
NYG442P30
NYG542P40
NYG642P60
NYGBS142P
NYGBS8445P
NYGBS9445P
Tracon šifra
Izvedba u
Verzija u
kućište
alarmno kućište
NYG442P30T
NYG442P30TS
NYG542P40T
NYG542P40TS
NYG642P60T
NYG642P60TS
NYGBS142PT
NYGBS142PTS
NYGBS8445PT NYGBS8445PTS
NYGBS9445PT NYGBS9445PTS
Boja
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Kućište
Kontakti
Dimenzija
Deblokada
1O
1O
1O
1O
1O+1Z
1O+1Z
30 mm
40 mm
60 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Zakretom
Zakretom
Zakretom
Ključem
Zakretom
Ključem
TK/T1+F2/
TK/T1+F2S/
NYG542P40, NYGBS8445P
1O
NYG442P30
NYGBS142P, NYGBS9445P
1O + 1Z
NYG642P60
Dvostuki „on-off” tasteri
Tracon šifra
Osnovna izvedba
Izvedba u kućište
NYKK8325T
■ ■ NYKK8325
NYKK8425T
■ ■ NYKK8425
Boja i oznaka
Kućište
Zelena
Crvena
TK/T1+F2/
“I”
“0” (istaknut.)
Kontakti
1O+1Z
1O+1Z
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
1O
1Z
H/25
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Dvostruki „on-off” tasteri sa signalnim svetlom
Boja i oznaka
Zelena
Crvena
Bez
■ ■ NYKK8365
“I”
“0”
otpornika
■ ■ NYKK8465
“I”
“0” (istaknut)
Sa
“I”
“0”
■ ■ NYKK8375
otpornikom ■ ■ NYKK8475
“I”
“0” (istaknut)
*sijalicu treba izabrati zavisno od pogonskog napona
Nadogradnja
Kontakti
Pogonski napon
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
maks. 400 V
maks. 400 V
240 V
240 V
Ugrađena
sijalica
NYGI230*
NYGI230*
NYGI130
NYGI130
1O
1O
1Z
1Z
Tracon šifra
Normal
Sa
otpronikom
Prekidači sa ključem
Nadogradnja
Normal
Sa
povratnom
oprugom
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYBG21KK
NYBG21KKT
NYBG41KK
NYBG41KKT
NYBG25KK
NYBG25KKT
NYBG53KK
NYBG53KKT
NYBG61KK
NYBG61KKT
NYBG65KK
NYBG65KKT
NYBG73KK
NYBG73KKT
Tip
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Dvopložajni normal
1Z
Kućište
Kontakti
Pozicija vađenja ključa
TK/T1+F2/
1Z
1Z
1O+1Z
2Z
1Z
1O+1Z
2Z
Leva
Leva ili desna
Leva
Srednja
Leva
Leva
Srednja
Dvopložajni normal
1O + 1Z
Tropložajni normal
2Z
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
Dvopložajni sa povratnom oprugom
1Z
H/26
Dvopložajni sa
povratnom oprugom
1O + 1Z
Tropložajni sa
povratnom oprugom
2Z
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Prekidači sa ručkom
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYBD21KST
NYBD21KSTT
NYBJ21KLO
NYBJ21KLOT
KBD25ST
KBD25STT
Normal
KBJ25LO
KBJ25LOT
NYBD33KST
NYBD33KSTT
NYBJ33KLO
NYBJ33KLOT
NYBD41KST
NYBD41KSTT
NYBJ41KLO
NYBJ41KLOT
Sa
NYBD45KST
NYBD45KSTT
povratnom opruNYBJ45KLO
NYBJ45KLOT
gom
NYBD53KST
NYBD53KSTT
NYBJ53KLO
NYBJ53KLOT
Nadogradnja
Dvopložajni normal
1Z
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Tropložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Tropložajni
Kućište
Kontakti
Ručka
TK/T1+F2/
1Z
1Z
1O+1Z
1O+1Z
2Z
2Z
1Z
1Z
1O+1Z
1O+1Z
2Z
2Z
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Normalna
Dugačka
Tropložajni normal
1O + 1Z
Dvopložajni sa povratnom oprugom
1Z
Tip
2Z
Tropložajni sa
povratnom oprugom
1O + 1Z
2Z
Prekidači sa svetlećom ručkom
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
■ NYGBK2365Z NYGBK2365ZT
■ NYGBK2565S NYGBK2565ST
■ NYGBK2665K NYGBK2665KT
Normal
■ NYGBK2465P NYGBK2465PT
■ NYGBK3365Z NYGBK3365ZT
■ NYGBK3565S NYGBK3565ST
■ NYGBK3665K NYGBK3665KT
■ NYGBK3465P NYGBK3465PT
Sa
NYGBK5365Z NYGBK5365ZT
povratnom ■
NYGBK5565S NYGBK5565ST
■
oprugom
■ NYGBK5665K NYGBK5665KT
■ NYGBK5465P NYGBK5465PT
Tropložajni normal
Dvopložajni normal
Nadogradnja
1O + 1Z
Boja
Tip
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Dvopložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Tropložajni
Kućište
Kontakti
TK/T2+F2/
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
1O+1Z
Pogonski Ugrađena
napon
sijalica
maks. 400 V
NYGLZ
maks. 400 V
NYGLS
maks. 400 V
NYGLK
maks. 400 V
NYGLP
maks. 400 V
NYGLZ
maks. 400 V
NYGLS
maks. 400 V
NYGLK
maks. 400 V
NYGLP
maks. 400 V
NYGLZ
maks. 400 V
NYGLS
maks. 400 V
NYGLK
maks. 400 V
NYGLP
1O + 1Z
Tropložajni sa
povratnom oprugom
1O + 1Z
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/27
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Signalne lampe
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
NYGBV61T
■ NYGBV61
NYGBV63ZT
■ NYGBV63Z
Bez
NYGBV64PT
■ NYGBV64P
otpornika
NYGBV65ST
■ NYGBV65S
NYGBV66KT
■ NYGBV66K
NYGBV73ZT
■ NYGBV73Z
Sa
NYGBV74PT
■ NYGBV74P
otpornikom
NYGBV75ST
■ NYGBV75S
NYGBV43ZT
■ NYGBV43Z
NYGBV44P
NYGBV44PT
■
Sa
NYGBV45S
NYGBV45ST
■
transformaNYGBV53ZT
■ NYGBV53Z
torom
NYGBV54PT
■ NYGBV54P
NYGBV55ST
■ NYGBV55S
* sijalicu treba izabrati u zavisnosti pogonskog napona
Nadogradnja
Boja
Pogonski napon
Bela
Zelena
Crvena
Žuta
Plava
Zelena
Crvena
Žuta
Zelena
Crvena
Žuta
Zelena
Crvena
Žuta
maks. 400 V
maks. 400 V
maks. 400 V
maks. 400 V
maks. 400 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V
230-240 V
400 V
400 V
400 V
Kućište
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI130
NYGI130
NYGI130
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
TK/T1+F2/
TK/T2+F2/
Sa otpronikom
Normal
Sijalica
Sa transformatorom
Sa transformatorom
Sa
otpronikom
Normal
Pogonski napon sijalice u svetiljkama izvedenim sa predspojenom spravom je 130 V, a u izvedbama sa transformatorom je 6 V.
Tasteri, sklopke i signalne lampe u plastičnom kučištu
Ove naprave se montiraju pomoću steznog prstena finog navoja u otvor ∅22 mm. Tip NYLBV ima montažni otvor ∅25 mm.
13
21
58
54
max.6
29
Tasteri
1V
Tasteri
Nadogradnja
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Osnovna izvedba
NYGEA121
NYGEA131Z
NYGEA151S
NYGEA161K
NYGEA142P
NYGEA125
NYGEA135Z
NYGEA145P
NYGEH155S
NYGEH155S
H/28
Tracon šifra
Izvedba u kućište
NYGEA121T
NYGEA131ZT
NYGEA151ST
NYGEA161KT
NYGEA142PT
NYGEA125T
NYGEA135ZT
NYGEA145PT
NYGEH155ST
NYGEH155ST
Boja
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Crna
Zelena
Crvena
Žuta
Žuta
Kućište
TK/T1+F2/
1O
1Z
Kontakti
1Z
1Z
1Z
1Z
1O
1V
1V
1V
1V
1V
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
21
1V
Sklopke
Nadogradnja
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1Z
Tracon šifra
Osnovna izvedba
Izvedba u kućište
NYGEA121
NYGEA121T
NYGEA131Z
NYGEA131ZT
NYGEA151S
NYGEA151ST
NYGEA161K
NYGEA161KT
NYGEA142P
NYGEA142PT
NYGEA125
NYGEA125T
NYGEA135Z
NYGEA135ZT
NYGEA145P
NYGEA145PT
NYGEH155S
NYGEH155ST
NYGEH165K
NYGEH165KT
13
29
58
54
max.6
Sklopke
1O
Boja
Crna
Zelena
Žuta
Plava
Crvena
Crna
Zelena
Crvena
Žuta
Plava
Kućište
Kontakti
1Z
1Z
1Z
1Z
1O
1V
1V
1V
1V
1V
TK/T1+F2/
Signalne lampe
Normal
Sa
otpornikom
Sa transformatorom
Sa transformatorom
Sa
otpornikom
Bez otpornika
Pogonski napon sijalice u svetiljkama izvedenim sa predspojenom spravom je 130 V, a u izvedbama sa transformatorom je 6 V.
NadogTracon šifra
Pogonski
Boja
Kućište
napon
radnja
Osnovna izvedba
Izvedba u kućište
NYGEV133ZT
Zelena
max. 130 V
■ NYGEV133Z
NYGEV134PT
Crvena
max. 130 V
■ NYGEV134P
NYGEV163Z
NYGEV163ZT
Zelena
max. 250 V
■
NYGEV164PT
Crvena
max. 250 V
■ NYGEV164P
NYGEV165ST
Žuta
max. 250 V
■ NYGEV165S
NYGEV166KT
Plava
max. 250 V
■ NYGEV166K
NYGEV443ZT
Zelena
max. 250 V
■ NYGEV443Z
TK/T1+F2/
NYGEV444PT
Crvena
max. 250 V
■ NYGEV444P
NYGEV445ST
Žuta
max. 250 V
■ NYGEV445S
NYGEV446KT
Plava
max. 250 V
■ NYGEV446K
NYGEV453Z
NYGEV453ZT
Zelena
max. 400 V
■
NYGEV454PT
Crvena
max. 400 V
■ NYGEV454P
NYGEV455ST
Žuta
max. 400 V
■ NYGEV455S
NYGEV456KT
Plava
max. 400 V
■ NYGEV456K
NYGEV173ZT
Zelena
230-240 V
■ NYGEV173Z
NYGEV174PT
Crvena
230-240 V
■ NYGEV174P
TK/T1+F2/
NYGEV175ST
Žuta
230-240 V
■ NYGEV175S
NYGEV176KT
Plava
230-240 V
■ NYGEV176K
NYLBV853Z
Zelena
230-240 V
■
Crvena
230-240 V
■ NYLBV854P
Žuta
230-240 V
■ NYLBV855S
Plava
230-240 V
■ NYLBV856K
Zelena
400 V
■ NYLBV873Z
Crvena
400 V
■ NYLBV874P
Žuta
400 V
■ NYLBV875S
Plava
400 V
■ NYLBV876K
* sijalicu treba izabrati u zavisnosti pogonskog napona
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Sijalica
NYGI130*
NYGI130*
-*
-*
-*
-*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI230*
NYGI130
NYGI130
NYGI130
NYGI130
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
NYGI6
H/29
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Pribor
Za tastere, prekidače i signalne svetiljke u plastičnom kućištu se mogu naručiti sledeći pribori.
Signalna sijalica
Tracon šifra
NYGI6
NYGI12
NYGI24
NYGI48
NYGI130
NYGI230
Pogonski napon
6V
12 V
24 V
48 V
130 V
230 V
Snaga
1,2 W
2W
2W
2W
2,6 W
glimm
Tipa grlo
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Tracon šifra
NYGLS
NYGLP
NYGLK
NYGLF
NYGLZ
Pogonski napon
48-230 V
48-230 V
48-230 V
48-230 V
48-230 V
Boja
Žuta
Crvena
Plava
Bela
Zelena
Tipa grlo
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Tracon šifra
NYGL-AC400B
NYGL-AC400G
NYGL-AC400R
NYGL-AC400W
NYGL-AC400Y
NYGL-ACDC230B
NYGL-ACDC230G
NYGL-ACDC230R
NYGL-ACDC230W
NYGL-ACDC230Y
NYGL-ACDC24B
NYGL-ACDC24G
NYGL-ACDC24R
NYGL-ACDC24W
NYGL-ACDC24Y
Pogonski napon
400 V AC
400 V AC
400 V AC
400 V AC
400 V AC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
Boja
Plava
Zelena
Crvena
Bela
Žuta
Plava
Zelena
Crvena
Bela
Žuta
Plava
Zelena
Crvena
Bela
Žuta
Tipa grlo
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Signalna sijalica sa LED
Signalna sijalica sa LED
(nova vrsta)
Kontaktni elementi
Broj mogućih kontaktnih elemenata osnovne konstrukcije po potrebi se može proširiti maksimalno na
4 komada.
Tracon šifra
NYAE101
NYAE102
3
Kontakt
1 kom NO
1 kom NC
4 (NO)
NYAE101
Naziv
Kontaktni element za zatvaranje
Kontaktni element za otvaranje
1
2 (NC)
NYAE102
Reducirni prsteni
Prilikom zamene komandnih aparata na razvodnim ili komandnim tablama starije
proizvodnje, koji su bili ugrađeni pomoću rupa prešnika ∅38 mm, novi aparati se mogu
ugraditi na montažnu ploču pomoću tzv. reducirnih prstena.
Tracon šifra
NYGR38/22
H/30
Naziv
Reducirni prste sa D=38 mm na d=22 mm (1 par)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Sigurnosne sklopke sa relejom
Sigurnosne sklopke sa relejom
Aparati tipa SSTM su pogodni za bezbedno uklapanje i isklapanje raznih alatki ili električnih uređaja. Ova sredstva su opremljena blokadom
samostartovanja prilikom povratka napona u mrežu nakon prethodnog ispada napajanja. Namenjeni su za ugradnju, nakon instaliranja, gledano
sa strane komandnih elemenata stepen njihove zaštite je IP 55, prema tome podjednako se mogu koristiti u vlažnim ili prašnjavim sredinama.
Napojni vodovi se priključuju spojnicama ili papučicama sa natakivanjem dimenzija 6,3x0,8 mm.
Sklopke su dvopolne izvedbe, sa dva radna kontakta za zatvaranje. Tasteri se oprugom vraćaju u mirni položaj, imaju međusobno nezavisni
komandni mehanizam. Relej za detekciju nestanka napona je bez spoljnog priključka, fabrički je ugrađen u sklopke, i taj modul napon napajanja
dobije sa opterećene strane prekidača. U slučaju izostanka napona ponovno pokretanje priključenog uređaja je moguće samo ponovnim
pritiskom na zeleni taster „I” sa strane rukovaoca.
Kod izvedbe tipa SSTM-01 poklopac je formiran specijalno, ima funkciju „sve stop” sa blokiranjem isključenog stanja, prema tome u slučaju
oštećenja, havarije uređaja ili nesretnog slučaja poklopcem isključenje je momentalno, i nakon otklanjanja greške, oslobađanjem poklopca je
moguće ponovno startovanje.
0/1
Tehnički podaci
Nazivni napon:
Nazivna frekvencija:
Nazivna jačina struje:
Način priključenja:
Temperatura sredine:
Maks. vlažnost vazduha:
Stepen zaštite:
250 V AC
50 Hz
15 A (AC-3)
kliznim papučicama 6,3x0,8 mm
-25 °C … +80 °C
95 %, pri temperaturi od 40°C
IP 55
4
3
Mreža
Opterećenje
7
8
U<
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-3
EN 61058-1
EN 60529
43
10.4
42.2
50
5
65
5
42.3
23
52
42.5
22.5
23
56
22.5
49
37.3
10.4
10
82.5
3
SSTM-02
63.9
SSTM-01
65
5
4.
75
Način ugradnje: pomoću 3 vijka ∅5 mm u isečak montažne
ploče
7.2
Način ugradnje: pomoću 2 vijka ∅5 mm u isečak montažne
ploče
10.4
SSTM-04
40.2
60,5
63.7
SSTM-03
40
50
76
4.
76
88
22.5
49
22.5
41.5
23
23
32.2
55.8
4.5
41.5
49
57
50
Način ugradnje: natakivanjem u isečak montažne ploče
59.8
4.5
50
Način ugradnje: pomoću 2 vijka ∅5 mm u isečak montažne
ploče
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/31
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Familija proizvoda tastera tipa NYG2
Prednost primene familije tastera serije NYG2 je u tome, da prilikom izbora sastavni elementi se mogu kombinovati proizvoljno. Ta činjenica
omogućuje korisniku veliku slobodu a i jednostavnu montažu istovremeno. Asortiman ovih tastera služi za ostvarivanje osnovnih komandnih
zadataka opšteg karaktera. Korisnik uzimanjem u obzir svojstvenih zahteva može sastavne elemente birati iz više grupa delova odnosno oprema
i tako može sagraditi sebi željeni komandni uređaj.
Tehnički podaci
Nazivni izolacioni napon:
Nazivna izdržljivost naponskih impulsa:
Nazivna termička struja:
Nazivna pogonska struja:
Čvrstoća pri kratkom spoju:
Dozvoljeni poprečni preseci:
Priključak vodova:
Temperatura sredine:
Temperatura lagerovanja:
Izdržljivost na vibracije
(IEC 60068-2-6):
Izdržljivost na udarce
(IEC 60068-2-27):
Stepen zaštite:
Mehanički vek trajanja:
Mehanička sila za funkcionisanje:
Momenat funkcionisanja:
Principijelna šema kontakata
1NO
Skica isecavanja
1NC
Neposredni hod otvaranja:
Hod funkcionisanja:
Dobljina montažne ploče:
600 V
6 kV
6 A (240V, AC 1)
3 A (240 V, 50 Hz; AC 15)
0,27 A (250 V DC; DC 13)
1000 A (sa predspojenim
osiguračem od 10 A, gG
1×0,5 … 1×2,5 mm2
(2×1,5 mm2)
Vijčanim stezaljkama
-25 °C … +70 °C
-40 °C … +70 °C
max. 8 g (40…500 Hz)
max. 15 g
IP 42 (nakon ugradnje)
1×106 sklopnih ciklusa
Maks. 20 N
(zatvaranje kontakata)
Min. 8 N, maks. 15 N
(otvaranje kontakata)
Maks. 0,15 Nm
(izv. sa polugom)
min. 3.5 mm
Maks. 8 mm
Maks. 6 mm
Maks. 1,5 mm (uz reducirni prsten
Videti na strani H/28.
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
Izgradnja
1
2
3
U osnovama elementi se biraju iz 4 grupe
- Moduli glava (1)
- Moduli osnovnih tela (2)
- Svetleći moduli sa LED (3)
- Kontaktni moduli (4)
Temelj aparata je telo tastera (NYG2-T), koje ostaje isto pri svakoj kombinaciji sastava, pošto
na njega grade elementi – dodaci. Moduli glava i kontakata se slobodno biraju. Kontakti se
jednostavno natakivaju na na telo tastera. Moduli glava se postavljaju na telo pomoću bajonet
zatvarača. Gotove kompozicije se montiraju u rupu prečnika 22 mm pomoću vijaka ugrađenih
u telo tastera.
4
H/32
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Moduli glava
Od modula glava se može izabrati 12 vrsta izvedbi, od tih sa dugmetom za pritiskivanje, sa polugom, sa stop glavom i stop glava sa zadrškom,
koji se postavljaju na telo pomoću bajonetskog zatvarača.
Tracon šifra
■ NYG2-F1
■ NYG2-F2
■ NYG2-F3
■ NYG2-F4
■ NYG2-F5
NYG2-F6
■ NYG2-F7
■ NYG2-F8
■ NYG2-F9
■ NYG2-F10
■ NYG2-F11
■ NYG2-F12
NYG2-F1
Naziv
Modul glave za pritisak, crveni
Modul glave za pritisak, zeleni
Modul glave za pritisak, žuti
Modul glave za izborni prekidač, dvopoložajni (0-1) sa polugom
Modul glave za izborni prekidač, tropoložajni (1-0-1) sa polugom
Modul glave dvodelni, sa žutim signalnim svetlom BE-KI (ON-OFF)
Modul gljivaste glave, crveni sa natpisom STOP
Modul gljivaste glave, zeleni
Modul gljivaste glave za alarm, sa zakretanjem za deblokadu, 40 mm
Modul gljivaste glave za alarm, sa zakretanjem za deblokadu, 60 mm
Modul gljivaste glave za alarm, sa ključem za deblokadu, 40 mm
Modul gljivaste glave, providni narandžasti, 40 mm
NYG2-F2
NYG2-F3
NYG2-F4
a (mm) b (mm)
14
30
14
30
14
30
28
30
28
30
18
55
22
40
22
40
28
40
30
60
28
40
26
40
NYG2-F5
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
NYG2-F6
NYG2-F7
NYG2-F11
NYG2-F8
NYG2-F9
NYG2-F10
NYG2-F12
Osnovno telo
Temelj aparata je telo tastera, koje ostaje isti pri svakog sastava, pošto na njega se
nadograđuju sastavni elementi. Gotove kompozicije se nameštavaju u rupe prečnika
22 mm, i učvršćivaju se pomoću vijaka ugrađenih na telo tastera.
Tracon šifra
NYG2-T
Vijci za ugradnju
Moment zatezanja
Naziv
NYG2-T osnovno telo sa vijcima
M4, 2 komada
1.2 Nm
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/33
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Moduli sa LED
Moduli sa LED se mogu birati za naponski nivo 12-24-230 V AC i 12-24 V DC u crvenoj, zelenoj i žutoj boji.
Tracon šifra
■ NYG2-L1
■ NYG2-L2
■ NYG2-L3
■ NYG2-L4
■ NYG2-L5
■ NYG2-L6
■ NYG2-L7
■ NYG2-L8
■ NYG2-L9
■ NYG2-L10
■ NYG2-L11
■ NYG2-L12
■ NYG2-L13
■ NYG2-L14
■ NYG2-L15
Naziv
Modul sa LED, crveni –AC12 V
Modul sa LED, crveni –AC24 V
Modul sa LED, crveni –AC230 V
Modul sa LED, zeleni –AC12 V
Modul sa LED, zeleni –AC24 V
Modul sa LED, zeleni –AC230 V
Modul sa LED, žuti –AC12 V
Modul sa LED, žuti –AC24 V
Modul sa LED, žuti –AC230 V
Modul sa LED, crveni –DC12 V
Modul sa LED, crveni –DC24 V
Modul sa LED, zeleni –DC12 V
Modul sa LED, zeleni –DC24 V
Modul sa LED, žuti –DC12 V
Modul sa LED, žuti –DC24 V
Kontaktni moduli
U kontaktne module su ugrađena dva dvojna kontakta, što omogućava izbor tri
kombinacije. Nizanje kontaktnih modula na sprat se preporučuje do drugog nivoa
zbog bezbednih zatvaranja kontakata. Moduli se jednostavno natakivaju na telo
tastera.
Tracon šifra
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
Naziv
Dva elementa za zatvaranje (NC+NC)
Element za zatvaranje, odn. otvaranje (NO+NC)
Dva elementa za otvaranje (NO+NO)
Kućišta
Za svaki taster (u slučaju 1 komada kontaktnog modula) se obezbeđuje plastično kućište, čiji je stepen zaštite IP 44.
Tracon
šifra
TK/T1+F2/
TK/T1+F2S/
TK/T2+F2/
TK/T2+F2S/
Naziv
Boja
Sastavljeno nisko
kućište
Sastavljeno nisko
kućište
Sastavljeno visoko
kućište
Sastavljeno visoko
kućište
Sivo podnožje +
sivi poklopac
Sivo podnožje +
žuti poklopac
Sivo podnožje
+sivi poklopac
Sivo podnožje
+žuti poklopac
H/34
W
(mm)
H
(mm)
x
(mm)
Zaptivke
68
64
44
2 kom MG-20
EN 60947-1
EN 60947-5-1
68
64
44
2 kom MG-20
Broj svedočanstva tipskog ispitivanja po MEEI:
68
80
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
PREMA STANDARDIMA
D0388V061
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Mogućnosti kombinovanja sa signalnim svetlima
NYG2-F1
NYG2-F2
NYG2-F3
NYG2-F12
NYG2-F6
NYG2-T
NYG2-L...
12-24-230V AC
12-24V DC
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
NYG2-F8
NYG2-F9
Mogućnosti kombinovanja bez signalnog svetla
NYG2-F4
(0-1)
NYG2-F5
1-0-1
NYG2-F7
NYG2-F10
NYG2-F11
NYG2-T
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/35
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Signalne lampe sa LED tipa LJL
Signalne lampe familije LJL... raspolažu sa izvorom svetlosti sa LED diodom. Ovi izvori svetlosti imaju prednost prema tradiocionalnim sijalicama, da je jačina svetlosti po celoj svojoj površini jednolikog intenziteta, na čega ne utiče kolebanje pogonskog napona i dobro se uočava pri
uslovima osvetljenosti sredine.
Izvedene su sa plastičnim kućištima, čije su nazivne mere ∅16 mm ili ∅22 mm; prema tome signalne lampe se mogu montirati u otvore
∅16,5 odnosno ∅22,5 mm pomoću plastičnih steznih matica. Za verziju ∅22 mm obezbeđene su kućišta sa zaštitom IP 44.
Tehnički podaci
Stepen zaštite:
Presek priključnog voda:
Debljina montažne ploče:
Način priključivanja:
LJL16...:
LJL22…:
Maks. stezni moment matice:
IP 40 (u ugrađeniom stanju)
0,5 … 1,5 mm2
1,0 … 5 mm
Lemljenjem ili priključnom čaurom
za natakivanje, dimenzija 2,8×0,8
mm
Vijčanim stezaljkama
0,3 Nm
Detaljne podatke kućišta videti na strani H/34!
Verzije od ∅ 22 mm
Verzije od ∅ 16 mm
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Tracon
šifra
LJL16-RA
LJL16-RC
LJL16-RD
LJL16-RE
LJL16-RF
LJL16-GA
LJL16-GC
LJL16-GD
LJL16-GE
LJL16-GF
LJL16-YA
LJL16-YC
LJL16-YD
LJL16-YE
LJL16-YF
LJL16-WA
LJL16-WC
LJL16-WD
LJL16-WE
LJL16-WF
LJL16-BA
LJL16-BC
LJL16-BD
LJL16-BE
LJL16-BF
Boja
crvena
crvena
crvena
crvena
crvena
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
bela
bela
bela
bela
bela
plava
plava
plava
plava
plava
Pogonski
napon
12V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
Tracon šifra
Osnovna izvedba Izvedba u kućište
LJL22-RAT
■ LJL22-RA
LJL22-RCT
■ LJL22-RC
LJL22-RDT
■ LJL22-RD
LJL22-RE
LJL22-RET
■
LJL22-RFT
■ LJL22-RF
LJL22-GAT
■ LJL22-GA
LJL22-GCT
■ LJL22-GC
LJL22-GDT
■ LJL22-GD
LJL22-GET
■ LJL22-GE
LJL22-GFT
■ LJL22-GF
LJL22-YAT
■ LJL22-YA
LJL22-YC
LJL22-YCT
■
LJL22-YDT
■ LJL22-YD
LJL22-YET
■ LJL22-YE
LJL22-YFT
■ LJL22-YF
■ LJL22-WA LJL22-WAT
■ LJL22-WC LJL22-WCT
■ LJL22-WD LJL22-WDT
■ LJL22-WE LJL22-WET
■ LJL22-WF LJL22-WFT
LJL22-BAT
■ LJL22-BA
LJL22-BCT
■ LJL22-BC
LJL22-BDT
■ LJL22-BD
LJL22-BET
■ LJL22-BE
LJL22-BFT
■ LJL22-BF
Boja
crvena
crvena
crvena
crvena
crvena
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
žuta
žuta
žuta
žuta
žuta
bela
bela
bela
bela
bela
plava
plava
plava
plava
plava
Pogonski
napon
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
Kućište
TK/T1+F2
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-5-1
TÜV GS CERTIFICATE NO.
N8001242131001
H/36
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Signalne lampe sa LED tipa LJL
Signalne lampe familije LJL... raspolažu sa izvorom svetlosti sa LED diodom. Ovi izvori svetlosti imaju prednost prema tradiocionalnim sijalicama, da je jačina svetlosti po celoj svojoj površini jednolikog intenziteta, na čega ne utiče kolebanje pogonskog napona i dobro se uočava pri
uslovima osvetljenosti sredine.
Izvedene su sa plastičnim kućištima, čije su nazivne mere ∅16 mm ili ∅22 mm; prema tome signalne lampe se mogu montirati u otvore
∅16,5 odnosno ∅22,5 mm pomoću plastičnih steznih matica. Za verziju ∅22 mm obezbeđene su kućišta sa zaštitom IP 44.
Tehnički podaci
IP 40 (u ugrađeniom stanju)
0,5 … 1,5 mm2
1,0 … 5 mm
Lemljenjem ili priključnom čaurom
za natakivanje, dimenzija 2,8×0,8
mm
Vijčanim stezaljkama
0,3 Nm
LJL22…:
Maks. stezni moment matice:
19
Pogonski napon
LJL16-AC230B
LJL16-DC230B
LJL16-AC230R
LJL16-DC230R
LJL16-AC230Y
LJL16-DC230Y
LJL16-AC230G
LJL16-DC230G
plava
plava
crvena
crvena
žuta
žuta
zelena
zelena
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
EN 60947-5-1
7.5
Boja
49
Tracon šifra
PREMA STANDARDIMA
TÜV GS CERTIFICATE NO.
N8001242131001
30
8
■
■
■
■
■
■
■
■
10
Verzije od ∅ 16 mm
7
13.5
13
Stepen zaštite:
Presek priključnog voda:
Debljina montažne ploče:
Način priključivanja:
LJL16...:
Pogonski
napon
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
Boja
bela
bela
bela
plava
plava
plava
crvena
crvena
crvena
žuta
žuta
žuta
zelena
zelena
zelena
51
Tracon šifra
Osnovna izvedba
Sa kućištem
LJL22-ACDC24WT
■ LJL22-ACDC24W
LJL22-AC230WT
■ LJL22-AC230W
LJL22-DC230WT
■ LJL22-DC230W
LJL22-ACDC24BT
■ LJL22-ACDC24B
LJL22-AC230BT
■ LJL22-AC230B
LJL22-DC230BT
■ LJL22-DC230B
LJL22-ACDC24RT
■ LJL22-ACDC24R
LJL22-AC230RT
■ LJL22-AC230R
LJL22-DC230RT
■ LJL22-DC230R
LJL22-ACDC24YT
■ LJL22-ACDC24Y
LJL22-AC230YT
■ LJL22-AC230Y
LJL22-DC230YT
■ LJL22-DC230Y
LJL22-ACDC24GT
■ LJL22-ACDC24G
LJL22-AC230GT
■ LJL22-AC230G
LJL22-DC230GT
■ LJL22-DC230G
6
Verzije od ∅ 22 mm
20
Kućišta
Za verzije od ∅ 22 mm (u slučaju 1 komada kontaktnog modula) se obezbeđuje plastično kućište,
čiji je stepen zaštite IP 44.
Tracon
šifra
Naziv
Boja
W
(mm)
TK/T1+F2/
Sastavljeno
nisko kućište
Sivo podnožje +
sivi poklopac
68
H
x
(mm) (mm)
64
44
Zaptivne
uvodnice
2 kom MG-20
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
H/37
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Aparatne sklopke tipa TES
Pogodne su za ugradnju u komandne uređaje, u aparate za domaćinstva i u razne druge aparate, naprave. Svetleće aparatne sklopke se preporučuju na mesta, gde je važno signalizirati uključeno stanje aparata, opreme. Jednostavno je nataknuti u odgovarajući isečak prilikom montaže. Na standardna priključna mesta treba priključiti provodnike sa natičnom stopicom dimenzije 4,8×0,8 ili 6,3×0,8 mm.
Tehnički podaci
Nazivni napon:
Nazivna jačina struje:
Nazivna učestanost:
Električni vek trajanja:
Vek trajanja lampe:
Temperatura okoline:
Maks. vlažnost vazduha:
Stepen zaštite:
PREMA STANDARDIMA
250 V AC
16(6) A
50 Hz
5×104 sklapanja
15000 sati
-25 ˚C … 80 ˚C
95 %, 40 ˚C
IP 40 (u ugrađenom stanju)
EN 61058-1
Isecavanja: A × B × C (mm)
TES-11
TES-12
ON-OFF sklopke
Crna
Natpis I-0-II
Crvena
Svetleći taster
29×13×29
TES-13
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
29×12×29
TES-21
ON-OFF sklopke
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
28×11×29
TES-32
Preklopna
TES-22
H/38
ON-OFF sklopke
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
ON-OFF sklopke
Bela
Crvena
28×13×24
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
Crvena (svetleća)
Zelena (svetleća)
Natpis 0-I
28×11×29
0 stanje srednjeg položaja
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
19×12×21
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Tasteri, sklopke i signalne lampe
TES-33
TES-34
ON-OFF sklopke
ON-OFF sklopke
Crvena
Crna
Natpis 0-I
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
19×12×21
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
TES-35
TES-41
ON-OFF sklopke
ON-OFF sklopke
Crvena
Crvena
(svetleća,
sa rasterom)
Natpis 0-I
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
19×12×21
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-42
TES-43
ON-OFF sklopke
ON-OFF sklopke
Crvena
(svetleća)
Natpis 0-I
Crvena
Za dva strujna kruga
Crvena
(svetleća)
Natpis 0-I, 0-II
29×22×26
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TES-44
TES-51
ON-OFF sklopke
ON-OFF sklopke
Zelena
(svetleća)
Crna
Natpis 0-I
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
26×22×29
Natične stopice: 4,8×0,8 mm
TES-52
TES-53
ON-OFF dvopolna sklopke
ON-OFF sklopke
Crna
Natpis I-0-II
Sa PVC membranom
Crna
Natpis 0-I
3
1
2
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
5
4
19×12×21
29×22×26
28×22×29
20×22×22
IP 55
6
36×20×27
Natične stopice: 6,3×0,8 mm
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
36×20×29
H/39
Tasteri, sklopke i signalne lampe
Tasteri, sklopke i signalne lampe sa minijaturnim signalnim lampama (LED)
Pogodne su za signalizaciju i prekidanje funkcija komandnih uređaja mašina u domaćinstvima, instrumenata i elektronske aparature.
Montiraju se u otvore ∅ 16,2 mm pomoću steznih prstenova.
Tehnički podaci
Priključni element:
Nazivni napon:
Pogonska struja:
250 V AC
3 A (125 V, AC1);
1,5 A (250 V, AC1)
1000 MΩ
105 sklapanja
-55 ˚C…85 ˚C
98 %, +40 ˚C
Izolaciona otpornost:
Mehanički vek trajanja:
Temperatura okoline:
Maks. vlažnost vazduha:
Signalna lampa:
Pogonski napon:
2, 6, 12, 24 V AC/DC,
110, 230 V AC
20 mA
maks. struja potrošnje:
PREMA STANDARDIMA
PREMA STANDARDIMA
EN 60947-1
EN 60947-5-1
Tasteri
Sklopke
Tracon šifra
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
MNG-002R
MNG-002G
MNG-002Y
MNG-006R
MNG-006G
MNG-006Y
MNG-012R
MNG-012G
MNG-012Y
MNG-024R
MNG-024G
MNG-024Y
MNG-110R
MNG-110G
MNG-110Y
MNG-230R
MNG-230G
MNG-230Y
Signalna lampa
Pogonski napon
2V AC/DC
2V AC/DC
2V AC/DC
6V AC/DC
6V AC/DC
6V AC/DC
12V AC/DC
12V AC/DC
12V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
110V AC
110V AC
110V AC
230V AC
230V AC
230V AC
Boja
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
Tracon šifra
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
MNK-002R
MNK-002G
MNK-002Y
MNK-006R
MNK-006G
MNK-006Y
MNK-012R
MNK-012G
MNK-012Y
MNK-024R
MNK-024G
MNK-024Y
MNK-110R
MNK-110G
MNK-110Y
MNK-230R
MNK-230G
MNK-230Y
Signalna lampa
Pogonski napon
2V AC/DC
2V AC/DC
2V AC/DC
6V AC/DC
6V AC/DC
6V AC/DC
12V AC/DC
12V AC/DC
12V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
110V AC
110V AC
110V AC
230V AC
230V AC
230V AC
Boja
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
crvena
zelena
žuta
Primeri priključivanja
LED svetli samo u „on” položaju sklopke
H/40
LED svetli podjednako u „on” i „off”
položajima sklopke
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Download

H/22 Tasteri, sklopke i signalne lampe