Ručni (grebenasti) prekidači
Industrijski ručni (grebenasti) prekidači tipa TK
Familija grebenastih prekidača se proizvodi u šest veličina po nazivnim strujama: od 20 do 160 A u dvo-, tro- i četvoropolnoj izvedbi, po uglu
slapanja od 60˚ ili 90˚, i to:
P R E M A S TA N D A R D I M A
Osnovna izvedba, ručni prekidač bez kućišta
• izvedba u kućište, u montiranom stanju, sa stepenom zaštite IP 44
• izvedba u kućište, u montiranom stanju, sa stepenom zaštite IP 65
EN 60947-3
Opšti podaci
50/60 Hz
690 V
6 kV
3
-5 ˚C …+55 ˚C
maks. 5 mm
Izvedba
• Prekidači uklop-isklop
• Izborna sklopka
• Motorne sklopke
• Glavni prekidači
• Preklopnici instrumenta
Tehnički podaci / Veličina izgradnje
Nazivna termička struja (A)
Uklopna snaga Pe (kW)
400 V~
Nazivna pogonska struja Ie (A)
400 V~
240 V =
AC-23A
AC-2
AC-3
AC-4
AC-21A
AC-22A
AC-23A
AC-2
AC-3
AC-4
AC-15
DC-13
Mehanički vek trajanja (×105 ciklus)
Električni vek trajanja (×105 ciklus)
Maks. učestalost sklapanja (c/h)
Maks. presek
priključnog voda (mm2)
Stepen zaštite:
• Stablo prekidača:
• Nakon ugradnje:
• U kućištu:
• Sa zaptivnim priborom:
Nazivna frekvencija:
Napon izolacije:
Izdržljivost nap. impulsa:
Stepen zagađenosti:
Temperatura okoline:
Debljina montažne ploče:
Punog preseka
gibljivog
Nazivna granična kratkotrajna struja (1s; A)
Nazivna uslovna struja kratkog spoja (kAeff),
ako je predspojeni gG osigurač nazivne vrednosti (A)
TK-20
20
7,5
7,5
5,5
1,5
20
20
15
15
11
3,5
4
1
5
3
200
1×2,5
2×1,5
1×2,5
2×1,5
200
6
20
TK-25
25
11
11
7,5
3
25
25
22
22
15
6,5
5
1,5
5
3
150
1×4,0
2×1,5
1×4,0
2×1,5
250
6
25
TK-32
32
15
15
11
5,5
32
32
30
30
22
11
6
4
3
1,2
100
1×6,0
2×4,0
1×4,0
2×2,5
400
6
32
TK-63
63
30
30
18,5
7,5
63
63
37
37
36
15
1,5
1
60
1×25
2×10
1×16
2×6
600
12
63
TK-125
125
45
45
30
12
100
100
90
90
75
30
1.5
1
30
1×50
2×25
1×35
2×10
600
15
125
IP 00
IP 42
IP 44
IP 65
TK-160
160
75
55
37
15
150
150
135
135
95
55
1.5
1
30
1×70
2×35
1×50
2×16
800
15
160
Crteži sa dimenzijama i bušotine za pričvršćenje
TK..., TKV..., TKB..., TKM..., TKU..., TKI-F
TKF…,TKFL…
Dimenzije videti u tabeli asortimana!
G/14
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
Pribori
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za ručni prekidač osnovne izvedbe. A za kućišta se mogu naručiti dopunske zaptivne
garniture, kojima se postiže stepen zaštite IP 65.
Kućišta
Tracon šifra
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T2+F2/
TK/T2+F2S/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3S/
Naziv
Boja
Sastavljeno nisko kućište
za ručne prekidače (IP44)
Sastavljeno visoko kućište
za ručne prekidače
Sastavljeno visoko kućište za
glavni prekidač sa ključem
Sastavljeno visoko kućište za
glavni prekidač sa ključem
Sastavljeno trodelno kućište za
ručne prekidače 32 i 63A
Sastavljeno trodelno kućište za glavni
prekidač sa bravom od 20, 25, 32 i 63 A
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ svetlosivi poklopac
Svetlodsivo podnožje
+ žuti poklopac
W
(mm)
H
(mm)
x
(mm)
Zaptivna
Uvodnica
68
64
44
2 kom MG-20
68
72
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
68
80
44
2 kom MG-20
112
108
78
112
108
78
2 kom MG-25
2 kom MG-32
2 kom MG-25
2 kom MG-32
M E E I T E S T R E P O R T N O.
MEEI TEST REPORT NO.
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
V-15180
28204984 001
EN 60947-3
EN 60529
Zaptivni kompleti
Za kućišta se mogu naručiti kompleti za zaptivanje, koji omogućavaju stepen zaštite IP65.
Tracon šifra
TKT-65
TKT-65/2
TKT-65/3
TKT-65/4
Naziv
Komplet zaptivki za priključnu kutiju IP65 (20 A, 25 A)
Komplet zaptivki za priključnu kutiju IP65 (32 A, 63 A)
Zaptivni pribor kutije sklopki sa zabravljivanjem i zaštitom IP65
Zaptivni pribor kutije sklopki sa ključem (tipa TKFK) i zaštitom IP65
Adapter TKA
Ivedbe 20 i 25 A pomoću adaptera se mogu pričvrstiti na montažne šine dimenzije 7,5×35 mm po standardu EN 50022. Priključni provodnici se mogu uvezati u vijčane stezaljke.
Tracon šifra
TKA
Naziv
Adapter za ručne sklopke (20A, 25A)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/15
Izborna sklopka
Prekidači uklop-isklop
Ručni (grebenasti) prekidači
Osnovna izvedba
Tracon šifra
U kućište IP44
U kućište IP65
TK-206/2
TK-256/2
TK-206/2T
TK-256/2T
TK-209/2
TK-259/2
Naziv
Kućište
TK-206/2T65
TK-256/2T65
2 p, 20A, ON-OFF, 60˚
2 p, 25A, ON-OFF, 60˚
TK/T1+F1/
TK/T1+F1/
TK-209/2T
TK-259/2T
TK-209/2T65
TK-259/2T65
2 p, 20A, ON-OFF, 90˚
2 p, 25A, ON-OFF, 90˚
TK/T1+F1/
TK/T1+F1/
TK-206/3
TK-256/3
TK-326/3
TK-636/3
TK-126/3
TK-166/3
TK-206/3T
TK-256/3T
TK-326/3T
TK-636/3T
–
–
TK-206/3T65
TK-256/3T65
TK-326/3T65
TK-636/3T65
–
–
3 p, 20A, ON-OFF, 60˚
3 p, 25A, ON-OFF, 60˚
3 p, 32A, ON-OFF, 60˚
3 p, 63A, ON-OFF, 60˚
3 p, 125A, ON-OFF, 60˚
3 p, 160A, ON-OFF, 60˚
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TK-209/3
TK-259/3
TK-329/3
TK-639/3
TK-129/3
TK-169/3
TK-209/3T
TK-259/3T
TK-329/3T
TK-639/3T
–
–
TK-209/3T65
TK-259/3T65
TK-329/3T65
TK-639/3T65
–
–
3 p, 20A, ON-OFF, 90˚
3 p, 25A, ON-OFF, 90˚
3 p, 32A, ON-OFF, 90˚
3 p, 63A, ON-OFF, 90˚
3 p, 125A, ON-OFF, 90˚
3 p, 160A, ON-OFF, 90˚
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TK-206/4
TK-256/4
TK-326/4
TK-636/4
TK-126/4
TK-166/4
TK-206/4T
TK-256/4T
TK-326/4T
TK-636/4T
–
–
TK-206/4T65
TK-256/4T65
TK-326/4T65
TK-636/4T65
–
–
4 p, 20A, ON-OFF, 60˚
4 p, 25A, ON-OFF, 60˚
4 p, 32A, ON-OFF, 60˚
4 p, 63A, ON-OFF, 60˚
4 p, 125A, ON-OFF, 60˚
4 p, 160A, ON-OFF, 60˚
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TK-209/4
TK-259/4
TK-329/4
TK-639/4
TK-129/4
TK-169/4
TK-209/4T
TK-259/4T
TK-329/4T
TK-639/4T
–
–
TK-209/4T65
TK-259/4T65
TK-329/4T65
TK-639/4T65
–
–
4 p, 20A, ON-OFF, 90˚
4 p, 25A, ON-OFF, 90˚
4 p, 32A, ON-OFF, 90˚
4 p, 63A, ON-OFF, 90˚
4 p, 125A, ON-OFF, 90˚
4 p, 160A, ON-OFF, 90˚
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TKV-206/3
TKV-256/3
TKV-326/3
TKV-636/3
TKV-126/3
TKV-166/3
TKV-206/3T
–
TKV-326/3T
–
–
–
TKV-206/3T65
–
TKV-326/3T65
–
–
–
2×3 p, 20A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 25A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 32A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 63A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 125A, "1-0-2", 60˚
2×3 p, 160A, "1-0-2", 60˚
TK/T2+F1/
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKV-206/4
TKV-256/4
TKV-326/4
TKV-636/4
TKV-126/4
TKV-166/4
–
–
TKV-326/4T
–
–
–
–
–
TKV-326/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 25A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 32A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 63A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 125A, "1-0-2", 60˚
2×4 p, 160A, "1-0-2", 60˚
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
G/16
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
1-2
3-4
Odvajanje kontakata
0˚ 60˚
×
×
0˚
1-2
3-4
0˚
1-2
3-4
5-6
0˚
1-2
3-4
5-6
0˚
1-2
3-4
5-6
7-8
0˚
1-2
3-4
5-6
7-8
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
1-2
3-4
5-6
7-8
-60˚
×
60˚
×
×
×
90˚
×
×
×
60˚
×
×
×
×
90˚
×
×
×
×
0˚
43,5
43,5
48
48
48
48
36
36
33
33
45,3
45,3
48
48
48
48
36
36
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
43
74,2 45,2
80,4
58
115,2 66
136
84
163
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60˚
×
×
×
×
28
28
Šema veze
90˚
×
×
×
-60˚
×
L
A
a
b
d
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
×
0˚
60˚
×
×
9-10
11-12
13-14
15-16
-60˚
×
×
0˚
60˚
×
×
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/17
Motorne sklopke
Izborna sklopka
Ručni (grebenasti) prekidači
Osnovna izvedba
Tracon šifra
U kućište IP44
U kućište IP65
TKV-209/3
TKV-259/3
TKV-329/3
TKV-639/3
TKV-129/3
TKV-169/3
TKV-209/3T
–
TKV-329/3T
–
–
–
TKV-209/4
TKV-259/4
TKV-329/4
TKV-639/4
TKV-129/4
TKV-169/4
Naziv
Kućište
TKV-209/3T65
–
TKV-329/3T65
–
–
–
2×3 p, 20A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 25A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 32A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 63A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 125A, „1-0-2” 90˚
2×3 p, 160A, „1-0-2” 90˚
TK/T2+F1/
–
TK/T3+F3/
–
–
–
–
–
TKV-329/4T
–
–
–
–
–
TKV-329/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 25A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 32A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 63A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 125A, „1-0-2” 90˚
2×4 p, 160A, „1-0-2” 90˚
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKB-206/3
TKB-256/3
TKB-326/3
TKB-636/3
TKB-126/3
TKB-166/3
TKB-206/3T
–
TKB-326/3T
–
–
–
TKB-206/3T65
–
TKB-326/3T65
–
–
–
2×3 p, 20A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 25A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 32A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 63A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 125A, „0-1-2”, 60˚
2×3 p, 160A, „0-1-2”, 60˚
TK/T2+F1/
–
TK/T3 +F3/
–
–
–
TKB-206/4
TKB-256/4
TKB-326/4
TKB-636/4
TKB-126/4
TKB-166/4
–
–
TKB-326/4T
–
–
–
–
–
TKB-326/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 25A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 32A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 63A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 125A, „0-1-2”, 60˚
2×4 p, 160A, „0-1-2”, 60˚
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKB-209/3
TKB-259/3
TKB-329/3
TKB-639/3
TKB-129/3
TKB-169/3
TKB-209/3T
–
TKB-329/3T
–
–
–
TKB-209/3T65
–
TKB-329/3T65
–
–
–
2×3 p, 20A, „0-1-2”, 90˚
2×3 p, 25A,”0-1-2”, 90˚
2×3 p, 32A, „0-1-2”, 90˚
2×3 p, 63A, „0-1-2”, 90˚
2×3 p, 125A, „0-1-2”, 90˚
2×3 p, 160A, „0-1-2”, 90˚
TK/T2+F1/
–
TK/T3 +F3/
–
–
–
TKB-209/4
TKB-259/4
TKB-329/4
TKB-639/4
TKB-129/4
TKB-169/4
–
–
TKB-329/4T
–
–
–
–
–
TKB-329/4T65
–
–
–
2×4 p, 20A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 25A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 32A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 63A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 125A, „0-1-2”, 90˚
2×4 p, 160A, „0-1-2”, 90˚
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKM-20/Q
TKM-25/Q
TKM-32/Q
TKM-63/Q
TKM-12/Q
TKM-16/Q
TKM-20/QT
TKM-25/QT
TKM-32/QT
TKM-63/QT
–
–
TKM-20/QT65
TKM-25/QT65
TKM-32/QT65
TKM-63/QT65
–
–
ON-OFF 5,5kW
ON-OFF 7,5kW
ON-OFF 11kW
ON-OFF 18,5kW
ON-OFF 30kW
ON-OFF 37kW
TK/T1+F1/
TK/T2+F1/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
–
–
TKM-20/N
TKM-25/N
TKM-32/N
TKM-63/N
TKM-12/N
TKM-16/N
TKM-20/NT
–
TKM-32/NT
–
–
–
TKM-20/NT65
–
TKM-32/NT65
–
–
–
Preklopnik smera 1,5kW
Preklopnik smera 3kW
Preklopnik smera 5,5kW
Preklopnik smera 7,5kW
Preklopnik smera 12kW
Preklopnik smera 15kW
TK/T2+F1/
–
TK/T3+F3/
–
–
–
G/18
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
Odvajanje kontakata
-90˚ 0˚ 90˚
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
1-2
3-4
5-6
7-8
×
×
0˚
×
×
0˚
×
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
×
-60˚
0˚
×
1-2
3-4
5-6
7-8
×
-90˚
0˚
×
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
×
-90˚
0˚
×
1-2
3-4
5-6
7-8
×
0˚
×
90˚
×
×
-60˚
-60˚
×
×
×
×
-90˚
9-10
11-12
13-14
15-16
0˚
×
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
60,4
74,2
80,4
115,2
136
163
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
41,2
48,6
54,8
72,2
84
97
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
50,8
61,4
67,6
93,7
111
130
43
45,2
58
66
84
88
48
48
64
64
88
88
48
48
64
64
88
88
36
36
48
48
68
68
90˚
×
×
50,8
61,4
67,6
93,7
110
130
Šema veze
×
60˚
×
×
×
60˚
×
×
-60˚
0˚
×
9-10
11-12
13-14
15-16
×
60˚
×
×
90˚
×
×
×
90˚
×
×
-90˚
9-10
11-12
13-14
15-16
0˚
×
×
90˚
×
×
60˚
×
×
×
1-2
3-4
5-6
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
×
×
-90˚
L
A
a
b
d
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
0˚
60˚
×
×
×
×
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/19
Glavni prekidač
Preklopnici instrumenta
Motorne sklopke
Ručni (grebenasti) prekidači
Osnovna izvedba
Tracon šifra
U kućište IP44
U kućište IP65
TKM-20/C
TKM-25/C
TKM-32/C
TKM-63/C
TKM-12/C
TKM-16/C
–
–
TKM-32/CT
–
–
–
TKM-20/D
TKM-25/D
TKM-32/D
TKM-63/D
TKM-12/D
TKM-16/D
Naziv
Kućište
–
–
TKM-32/CT65
–
–
–
Y-D 1,5 kW
Y-D 3,0 kW
Y-D 5,5 kW
Y-D 7,5 kW
Y-D 12,0 kW
Y-D 15,0 kW
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
–
–
TKM-32/DT
–
–
–
–
–
TKM-32/DT65
–
–
–
Dahlander 1,5 kW
Dahlander 3,0 kW
Dahlander 5,5 kW
Dahlander 7,5 kW
Dahlander 12,0 kW
Dahlander 15,0 kW
–
–
TK/T3+F3/
–
–
–
TKU-F
–
–
Voltmetarska sklopka za fazni
napon
–
TKU-V
–
–
Voltmetarska sklopka za
linijski napon
–
TKU-K
–
–
Voltmetarska sklopka za
linijski i fazni napon
–
TKI-F
–
–
Ampermetarski preklopnik za
faznu struju
–
TKF-20
TKF-25
TKF-32
TKF-63
TKF-20T
TKF-25T
TKF-32T
TKF-63T
TKF-20T65
TKF-25T65
TKF-32T65
TKF-63T65
4 p, 20A, ON-OFF
4 p, 25A, ON-OFF
4 p, 32A, ON-OFF
4 p, 63A, ON-OFF
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
TKFK-20
TKFK-25
TKFK-32
TKFK-63
TKFK-20T
TKFK-25T
–
–
TKFK-20T65
TKFK-25T65
–
–
Sa ključem, 4 p, 20A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 25A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 32A, ON-OFF
Sa ključem, 4 p, 63A, ON-OFF
TK/T2+F2/
TK/T2+F2/
–
–
TKFL-20
TKFL-25
TKFL-32
TKFL-63
TKFL-20TS
TKFL-25TS
TKFL-32TS
TKFL-63TS
TKFL-20T65S
TKFL-25T65S
TKFL-32T65S
TKFL-63T65S
sa zabravljiivanjem 4 p, 20A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 25A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 32A, ON-OFF
sa zabravljiivanjem 4 p, 63A, ON-OFF
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
G/20
Prednja ploča
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Ručni (grebenasti) prekidači
1-2
3-4
5-6
7-8
Odvajanje kontakata
60˚ 0˚ 60˚
×
×
9-10
×
× 11-12
× 13-14
× 15-16
-60˚
1-2
3-4
5-6
7-8
×
×
0
1-2
3-4
5-6
9-10
0
1-2
5-6
7-8
11-12
1-2
5-6
7-8
9-10
13-14
15-16
×
×
0
×
×
×
1-2
3-4
5-6
7-8
0˚
1-2
3-4
5-6
7-8
0˚
60˚
×
×
B
-60˚
BC
×
CA
×
×
BC
×
AB
0
×
×
×
×
90˚
×
×
×
×
90˚
×
×
×
×
90˚
×
×
×
×
×
×
×
×
Šema veze
×
AB
×
B
0˚
L
A
a
b
d
60˚ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
57
44
48
48
36
70
46
48
48
36
×
78
58
64
64
48
×
112
66
64
64
48
138
84
88
88
68
163
88
88
88
68
60˚
×
57
44
48
48
36
×
70
46
48
48
36
78
58
64
64
48
×
112
66
64
64
48
138
84
88
88
68
163
88
88
88
68
C
×
A
×
0˚
×
×
×
9-10
11-12
13-14
15-16
×
×
×
0˚
1-2
3-4
5-6
7-8
A
×
×
CA
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
0˚
60˚
×
50,8
43
48
60
36
50,8
43
48
60
36
50,8
43
48
60
36
60,4
43
48
60
36
41,2
48,6
54,8
72,2
43
45,2
58
66
48
48
64
64
48
48
64
64
36
36
48
48
×
A
B
C
×
×
×
×
×
×
C
×
×
×
41,2 43
48
48
36
48,6 45,2 48
48
36
75 58/105 64 64/112 48/96
93 66/105 64 64/122 48/96
44,2
52,1
54,8
72,2
43
45,2
58
66
64
64
64
64
64
64
64
64
48
48
48
48
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/21
Rastavni preklopnik
Rastavni preklopnik tipa TS
Kontakti aksijalnog pomeranja (u smeru ose) imaju dvostruki prekid, te zbog velike razdaljine otvaranja (procepa) rastavni preklopnici izuzetno
su pogodni u funkciji rastavljača i alarmnog stop prekidača. Dozvoljava se njihova primena i za prekidanje jednosmernih struja. Izvodi se u 6
gabarita, sa zakretanjem od 90˚, 3 ili 4 pola, po donjim verzijama:
• osnovna izvedba, rastavljač bez kućišta
• rastavljač u kućištu, kompletirano, sa stepenom zaštite IP44
• rastavljač u kućištu, kompletirano, sa stepenom zaštite IP65
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
Izvedba
• rastavni preklopnik
• rastavna sklopka sa vratnim kvačilom
• bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem
• bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem i vratnim
kvačilom
• ređajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Tehnički podaci
Veličina
Nazivni termički struja Ith (A)
Izdržljivost naponskih impulsa Uimp (kV)
Dozvoljena snaga prekidanja Pe
(kW) 400 V~
Mehanički vek trajanja (×105 ciklusa)
Električni vek trajanja (×105 ciklusa)
Maksimalna sklopna učestalost (c/h)
AC-23A
AC-3
Pun
Dozvoljeni poprečni presek voda
(mm2)
Gibljiv
Nazivna kratkotrajna granična struja (1s; A)
Nazivna uslovna struja kratkog spoja (kAeff),
Nazivna struja predspojenog osigurača, ako je tip gG (A) 20
Opšti podaci
Nazivna frekvencija:
Stepen zaštite:
Sklopno stablo:
Nakon ugradnje:
Verzije u kućištu:
Sa zaptivnom garniturom:
Stepen zagađenosti:
Temperatura okoline:
Način priključenja:
Debljina montažne ploče:
TS-20
20
6
7,5
5,5
5
3
200
1×2,5
2×1,5
1×2,5
2×1,5
180
10
35
TS-32
32
6
11
7,5
5
3
150
1×4,0
2×1,5
1×4,0
2×1,5
264
10
50
TS-40
40
6
15
11
3
1,2
100
1×6,0
2×4,0
1×4,0
2×2,5
360
25
63
TS-63
63
6
22
18,5
1,5
1
60
1×25
2×10
1×16
2×6
516
25
80
TS-80
80
6
30
22
1.5
1
30
1×50
2×25
1×35
2×10
684
25
100
TS-100
100
6
37
30
1.5
1
30
1×70
2×35
1×50
2×16
840
25
Slika priključenja
50/60 Hz
3P
4P
Prednja ploča
IP 20
IP 42
IP 44
IP 65
3
-5 ˚C…40 ˚C
Sa vijčanim čaurastim stezaljkama
maks. 5 mm
Glavne karakteristike
• pogodan je za uključivanje i isključivanje pod opterećenjem,
odnosno odvajanje
• primenjuje se kao motorna sklopka, glavna sklopka, rastavljač,
sklopka bezbednosti
• velika strujna i mehanička izdržljivost
• kontakti sa dva procepa pri prekidanju
• sklopna brzina nezavisna od ručnih manipulacija
G/22
• delovi pod naponom su zaštićeni od slučajnog dodira
• sklopno stablo je izolator od plastike sa velikom mehaničkom
čvrstoćom i samogašenjem po (UL94-V0),
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni preklopnik
Rastavni preklopnik
Osnovna izvedba
TS-20/3
TS-32/3
TS-40/3
TS-63/3
TS-80/3
TS-10/3
TS-20/4
TS-32/4
TS-40/4
TS-63/4
TS-80/4
TS-10/4
Tracon šifra
Sa IP44 kućištem
TS-20/3T
TS-32/3T
TS-40/3T
TS-63/3T
TS-20/4T
TS-32/4T
TS-40/4T
TS-63/4T
-
Sa IP65 kućištem
TS-20/3T65
TS-32/3T65
TS-40/3T65
TS-63/3T65
TS-20/4T65
TS-32/4T65
TS-40/4T65
TS-63/4T65
-
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Kućište
TK/T3+F3/
TK/T3+F3/
-
L
61
61
67
67
82
82
61
61
67
67
82
82
A
54
54
64
64
80
80
54
54
64
64
80
80
Veličina (mm)
B
a
42
64
42
64
50
64
50
64
70
64
70
88
55.5
64
55.5
64
66
64
66
64
92.5
64
92.5
88
d
48
48
48
48
48
68
48
48
48
48
48
68
c
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
Rastavna sklopka sa vratnim kvačilom
Vratno kvačilo ostvaruje bezbednu blokadu kod
vrata razvodnog ormana; vrata se otvaraju samo
u položaju prekidača "0", tojest "off"-„isklj”!
Dužina osovine vratnog kvačila: 300 mm
Nataknui na šinu dimenzija 35/7,5 mm po
EN 50022.
Tracon
šifra
TS-20/3K
TS-32/3K
TS-40/3K
TS-63/3K
TS-80/3K
TS-10/3K
TS-20/4K
TS-32/4K
TS-40/4K
TS-63/4K
TS-80/4K
TS-10/4K
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Veličina
L (mm) A (mm) B (mm) a (mm) d (mm) c (mm)
50
54
42
64
48
4.2
50
54
42
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
68
80
70
64
48
4.2
68
80
70
88
68
5.2
50
54
55.5
64
48
4.2
50
54
55.5
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
68
80
92.5
64
48
4.2
68
80
92.5
88
68
5.2
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
x (mm) y (mm)
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
G/23
Rastavni preklopnik
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Rastavni preklopnik se može zabravljivati u isključenom stanju “OFF” – „ISKLJ”.
Osnovna izvedba
TSS-20/3
TSS-32/3
TSS-40/3
TSS-63/3
TSS-80/3
TSS-10/3
TSS-20/4
TSS-32/4
TSS-40/4
TSS-63/4
TSS-80/4
TSS-10/4
Tracon šifra
Sa IP44 kućištem
TSS-20/3TS
TSS-32/3TS
TSS-40/3TS
TSS-63/3TS
TSS-20/4TS
TSS-32/4TS
TSS-40/4TS
TSS-63/4TS
-
Sa IP65 kućištem
TSS-20/3T65S
TSS-32/3T65S
TSS-40/3T65S
TSS-63/3T65S
TSS-20/4T65S
TSS-32/4T65S
TSS-40/4T65S
TSS-63/4T65S
-
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Kućište
TK/T3+F3S/
TK/T3+F3S/
-
L
61
61
67
67
82
82
61
61
67
67
82
82
A
54
54
64
64
80
80
54
54
64
64
80
80
Veličina (mm)
B
a
42
64
42
64
50
64
50
64
70
64
70
88
55.5
64
55.5
64
66
64
66
64
92.5
64
92.5
88
d
48
48
48
48
48
68
48
48
48
48
48
68
c
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
Bezbednosna rastavna sklopka sa zabravljivanjem i vratnim kvačilom
Nataknuti na šinu dimenzija 35/7,5 mm po EN 50022.
Vratno kvačilo ostvaruje bezbednu
blokadu kod vrata razvodnog
ormana; vrata se otvaraju samo u
položaju prekidača "0", tojest
"off"-„isklj”!
Dužina osovine vratnog kvačila:
300 mm
Tracon
šifra
TSS-20/3K
TSS-32/3K
TSS-40/3K
TSS-63/3K
TSS-80/3K
TSS-10/3K
TSS-20/4K
TSS-32/4K
TSS-40/4K
TSS-63/4K
TSS-80/4K
TSS-10/4K
G/24
Tipa
20A/3P
32A/3P
40A/3P
63A/3P
80A/3P
100A/3P
20A/4P
32A/4P
40A/4P
63A/4P
80A/4P
100A/4P
Veličina
L (mm) A (mm) B (mm) a (mm) d (mm) c (mm)
50
54
42
64
48
4.2
50
54
42
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
61
64
50
64
48
4.2
68
80
70
64
48
4.2
68
80
70
88
68
5.2
50
54
55.5
64
48
4.2
50
54
55.5
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
61
64
66
64
48
4.2
68
80
92.5
64
48
4.2
68
80
92.5
88
68
5.2
x (mm) y (mm)
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
22
62
22
62
25
70
25
70
25
90
25
90
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Rastavni preklopnik
Nizajuća rastavna sklopka sa zabravljivanjem
Namešta se u standardni isečak prednje ploče od 45 mm, sa zadnjom montažom uz 2 kom vijka ili nataknuti na standardnu montažnu šinu po
EN 50022.
Tracon šifra
Tipa
TSM-20/3
TSM-32/3
TSM-20/4
TSM-32/4
20A/3P
32A/3P
20A/4P
32A/4P
L (mm)
50
50
50
50
A (mm)
54
54
54
54
Veličina
B (mm)
42
42
55.5
55.5
x (mm)
22
22
22
22
y (mm)
62
62
62
62
P R E M A S TA N D A R D I M A
EN 60947-3
Pribori
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za ručni prekidač osnovne izvedbe. A za kućišta se mogu naručiti dopunske zaptivne
garniture, kojima se postiže stepen zaštite IP 65.
Kućište
Kao dopunu može se naručiti kućišta stepena zaštite IP44 za rastavljač osnovne izvedbe do 63 A.
M E E I C E R T I F I C AT E N O.
MEEI TEST REPORT NO.
P R E M A S TA N D A R D I M A
P R E M A S TA N D A R D I M A
V-15180
28204984 001
EN 60947-3
EN 60529
Tracon šifra
TK/T3+F3/
TK/T3+F3S/
Naziv
Sastavljeno trojno kućište 20, 32,
Za ručne prekidače od 40, 63 A
Sastavljeno trojno kućište 20, 32,
Za ručne prekidače od 40, 63 A
Boja
Svetlosivo podnožje
+svetlosivi poklopac
Svetlosivo podnožje
+žuti poklopac
W (mm)
H (mm)
x (mm)
112
108
78
112
108
78
Zaptivne uvodnice
2 kom MG-25
2 kom MG-32
2 kom MG-25
2 kom MG-32
Zaptivne garniture
Za kućišta se mogu naručiti dopunski zaptivni kompleti, koji obezbeđuju stepen zaštite IP 65.
Tracon šifra
TKT-65/3
Naziv
Zaptivni pribor kutije sklopki sa zabravljivanjem i zaštitom (20-63A)
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
G/25
Download

G/14 Ručni (grebenasti) prekidači