Niskonaponski strujni merni transformatori
Niskonaponski strujni merni transformatori
Sa njihovom primenom se može proširiti merni opseg analognih ili digitalnih ampermetara naizmenične struje u oblasti struje 5-3000 A, a
pomoću njih se može povećati opteretljivost strujnih kalema cosϕ-metara, brojila, mrežnih analizatora, multimetara ili regulatora jalove snage,
ako su priključeni na sekundar strujnog transformatora.
Strujni transformatori se sastoje od jednog primarnog namota, jednog sekundarnog namota odnosno feromagnetnog jezgra. Primarni namot je
ili jedan namot u kućištu, ili postavljen kabel odn. šina kroz jezgro. U slučaju ugrađenog primara odnosno prevezanog kabela strujni
transformator treba posebno fiksirati pomoću priloženog kompleta za tu namenu. Kod izvedbi sa ugrađenom šinom, fiksiranje se vrši
neposredno na šini.
Strana P1 primara strujnog transformatora je priključena na mrežu, a strana P2 na potrošač. Stezaljke sekundara S1 i S2 su priključeni
neposredno na odgovarajući ulaz instrumenta.
Tehnički podaci
Maks. Nazivni napon:
Maks. Nazivni izolacioni napon:
Pogonska frekvencija:
Kararakterističnost primene:
Trajna pogonska struja:
Probni napon:
Faktor sigurnosti (Fs):
Nazivna primarna struja (In):
660 V
720 V
50-60 Hz
unutrašnja
1,2 × In
4 kV (do 1 minuta)
5
5 … 3000 A
Nazivna sekundarna struja:
temperatura sredine:
5A
-5 ºC …+45 ºC
Nazivna termička struja (Ith):
• Kod tipa AVBS:
• Kod tipa AV30...-SH:
• Kod tipa AV40...-SH:
• Kod tipa AV60...-SH:
• Kod tipa AV100...-SH:
Nazivna dinamička struja:
Klasa tačnosti:
Ith=50 × In
Ith=100 ×In
Ith=50 × In
maks. 50 kAeff
maks. 50 kAeff
Idin=2,5 × Ith
0,5 ili 1
66
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
79
PREMA STANDARDU
35
72
Tracon šifra
AVBS-5
AVBS-15
AVBS-30
AVBS-50
AVBS-60
AVBS-75
AVBS-100
AVBS-150
Nazivna struja i
prenosni odnos
5A/5A
15A/5A
30A/5A
50A/5A
60A/5A
75A/5A
100A/5A
150A/5A
Nazivna snaga
Klasa tačnosti
2,5 VA
0,5
62
Masa
(kg)
0,37
0,38
0,40
0,42
0,43
0,45
0,48
0,51
Montaža
Ugrađena u boji
47
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
79
PREMA STANDARDU
20
35
79
Tracon šifra
AV3050SH
AV3060SH
AV3075SH
AV30100SH
AV30150SH
AV30200SH
I/22
Nazivna struja i
prenosni odnos
50A/5A
60A/5A
75A/5A
100A/5A
150A/5A
200A/5A
Nazivna snaga
1 VA
1,5 VA
1,5 VA
1,5 VA
2 VA
2,5 VA
Klasa tačnosti
1
0,5
31
62
Masa
(kg)
0,46
0,48
0,52
0,53
0,53
0,54
Montaža
Nizanjem na šinu
dimenz. 30 mm
Kružni poprečni
presek voda:
20 mm
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Niskonaponski strujni merni transformatori
47
79
PREMA STANDARDU
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
30
35
79
Tracon šifra
AV40100SH
AV40150SH
AV40200SH
AV40250SH
AV40300SH
AV40400SH
AV40500SH
41
62
Nazivna struja i
prenosni odnos
100A/5A
150A/5A
200A/5A
250A/5A
300A/5A
400A/5A
500A/5A
Nazivna snaga
Klasa tačnosti
1 VA
1,5 VA
2,5 VA
3 VA
5 VA
2,5 VA
5 VA
0,5
Masa
(kg)
0,36
0,37
0,39
0,41
0,42
0,42
0,42
Montaža
Nizanjem na šinu
dimenz. 40 mm
Kružni poprečni
presek voda:
30 mm
57
113
PREMA STANDARDU
50
41
78
Tracon šifra
AV60600SH
AV60800SH
AV601000SH
AV601200SH
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
61
101
Nazivna struja i
prenosni odnos
600A/5A
800A/5A
1000A/5A
1200A/5A
Nazivna snaga
Klasa tačnosti
15 VA
0,5
Masa
(kg)
0,45
0,48
0,52
0,52
Montaža
Nizanjem na šinu
dimenz. 60 mm
Poprečni presek
voda: 50 mm
53
155
PREMA STANDARDU
90
38
74
Tracon šifra
AV1001200SH
AV1001600SH
AV1002000SH
AV1002500SH
AV1003000SH
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
101
140
Nazivna struja i
prenosni odnos
1200A/5A
1600A/5A
2000A/5A
2500A/5A
3000A/5A
Nazivna snaga
15 VA
Klasa tačnosti
0,5
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Masa
(kg)
0,69
0,85
1
1,05
1,2
Montaža
Nizanjem na šinu
dimenz. 100 mm
Poprečni presek
voda: 90 mm
I/23
Niskonaponski strujni merni transformatori
Niskonaponski strujni merni transformatori tipa AV
Strujni merni transformatori se mogu primenjivati za merenje, regulaciju, signalizaciju i prikazivanje sa čuvanjem podataka pogonskih karakteristika električnih naprava i uređaja, kao i za njihovu zaštitu, ako nazivni napon naizmeničnog strujnog kruga ne prevazilazi 660 V a učestanost
(frekvencija) je od 50 do 60 Hz.
Tehnički podaci
Maks. nazivni napon izolacije:
720 V
Karakteristična primena:
unutrašnja
Stalna pogonska struja:
1,2 × In
Probni napon:
4 kV (do 1 min)
Faktor bezbednosti:
5
Nazivna primarna struja (In):
30 …5000 A
Nazivna sekunderna struja:
5A
Pogonska frekvencija:
50-60 Hz
Temperatura okoline:
–5 °C …+45 °C
Nazivna termička struja:
Za tip AVA
Ith = 60 × In
Za tip AV30
Ith = 100 × In
Za tip AV40
Ith = 50 × In
Za tipove AV60, AV100 i AV125 maks. 50 kAeff
Nazivna sekunderna snaga:
Za tip AV30 je 5 VA;
Za tip AVA i AV40 je 10 VA;
Za tipove AV60, AV100 i AV125 je 15 VA
Nazivna dinamička struja
Idyn=2,5 × Ith
Klasa tačnosti:
0,5
Broj atesta tipskog ispitivanja po MEEI:
D0433V071
Montaža
Vertikalni metalni naslon
PREMA STANDARDU
M5
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
šina
šina
Zaštitni disk izolacije
Savijeni
metalni
naslon
B
Izolatorni
deo
M5
A
Pričvršćeni su vertikalni elementi
Pričvršćeni vertikalnim
naslonom
Pričvršćeni savijenim metalnim
naslonom
Potrebna snaga primenjenih sredstava u sekundaru strujnog mernog transformatora:
Sredstva
Ampermetar
Vatmetar
cos ϕ metar
Brojilo aktiv. i
reaktiv. energ.
Snaga (VA)
0,7….1,5
0,2….5,0
2,0….6,0
0,4….1
Sredstva
Merne jedin. reakt. snage
Prekostrujni relei
Relei inverzne struje
Termički relei
sekundara
Snaga (VA)
12
0,2….6
2
7,2….9
Potrošna snaga primenjenih bakarnih provodnika u zavisnosti od dužine Snage gubitaka (VA) u slučaju sekundarne struje od 5 A
Dužina provodnika (m)
2,5 mm2
4,0 mm2
6,0 mm2
10,0 mm2
1
0,36
0,22
0,15
0,09
2
0,71
0,45
0,30
0,18
3
1,07
0,67
0,45
0,27
4
1,43
0,89
0,60
0,36
5
1,78
1,12
0,74
0,44
6
2,14
1,34
0,89
0,54
7
2,50
1,56
1,04
0,63
8
2,86
1,79
1,19
0,71
9
3,21
2,01
1,34
0,80
10
3,57
2,24
1,49
0,89
I/24
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Niskonaponski strujni merni transformatori
PREMA STANDARDU
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
Tracon šifra
AVA30
AVA40
AVA50
AVA60
AVA75
AVA80
AVA100
AVA120
AVA125
AVA150
AVA200
AVA250
Nazivna struja sa
prenosom (A)
30/5
40/5
50/5
60/5
75/5
80/5
100/5
120/5
125/5
150/5
200/5
250/5
Nazivna snaga (VA)
Klasa tačnosti 0,5 Klasa tačnosti 1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
Masa
(kg)
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
Mogućnosti montaže
Ugrađeni na
šine
25×3,5mm
PREMA STANDARDU
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
Tracon šifra
AV30100
AV30150
AV30200
AV30250
Nazivna struja sa
prenosom (A)
100/5
150/5
200/5
250/5
Nazivna snaga (VA)
Klasa tačnosti 0,5 Klasa tačnosti 1
5
5
5
5
Masa
(kg)
0,60
0,60
0,60
0,60
Mogućnosti montaže
Ugrađeni na šinu
30×10, prečnik
provodnika kružnog
preseka 20 mm
PREMA STANDARDIMA
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
Tracon šifra
AV40300
AV40400
AV40500
Nazivna struja sa
prenosom (A)
300/5
400/5
500/5
Nazivna snaga (VA)
Klasa tačnosti 0,5 Klasa tačnosti 1
10
10
10
-
Masa
(kg)
0,38
0,38
0,38
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Mogućnosti montaže
Ugrađeni na šinu 40×10,
prečnik provodnika kružnog
preseka 30 mm
I/25
Niskonaponski strujni merni transformatori
PREMA STANDARDU
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
Tracon šifra
AV60600
AV60750
AV60800
AV601000
Nazivna struja sa
prenosom (A)
600/5
750/5
800/5
1000/5
Nazivna snaga (VA)
Klasa tačnosti 0,5 Klasa tačnosti 1
15
15
15
15
-
Masa
(kg)
0,60
0,60
0,60
0,60
Mogućnosti montaže
Ugrađeni na šinu 60×20,
prečnik provodnika kružnog
preseka 40 mm
PREMA STANDARDU
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
Tracon šifra
AV1001500
AV1002000
AV1002500
AV1003000
Nazivna struja sa
prenosom (A)
1500/5
2000/5
2500/5
3000/5
Nazivna snaga (VA)
Klasa tačnosti 0,5 Klasa tačnosti 1
15
15
15
15
-
Masa
(kg)
0,80
0,94
1,10
1,16
Mogućnosti montaže
Ugrađeni na šinu 80×30,
ili 100×10,
prečnik provodnika kružnog
preseka 60 mm
PREMA STANDARDU
MSZ 1577
EN 60044-1
EN 61010-1
Tracon šifra
AV1251500
AV1252000
AV1252500
AV1253000
AV1254000
AV1255000
Nazivna struja sa
prenosom (A)
1500/5
2000/5
2500/5
3000/5
4000/5
5000/5
Nazivna snaga (VA)
Klasa tačnosti 0,5 Klasa tačnosti 1
15
15
15
15
15
15
-
Masa
(kg)
1,00
1,15
1,45
1,60
1,90
2,20
Mogućnosti montaže
Ugrađeni na šinu 125×57,
ili 125×10,
prečnik provodnika kružnog
preseka 60 mm
Prilikom montaže strujnih mernih transformatora treba uzeti u obzir:
• Strujni merni transformatori su monofazne izvedbe
• Dok je primar strujnog mernog transformatora pod opterećenjem, sekundar se nikako ne sme ostaviti otvoreno!
• Otpornost strujnih mernih transformatora je veoma niska, te sekundarni namot se kratko veže prilikom kontrolisanja propisanog rada istih.
U protivnom se mogu pojaviti naponi na sekundaru, koji mogu biti opasni za rukovaoce opreme.
I/26
TRACON D.O.O. BAČKA TOPOLA • 24300, Bačka Topola; Moravska 26.
Telefon: 063-590-673 • Tel./faks: 024-712-503 • [email protected]; www.traconelectric.com
Download

I/22 Niskonaponski strujni merni transformatori