12-23 2-11
24-43
54-57 49-53 44-48
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
Priemyselné
automatizačné relé
Koncové spínače
a mikrospínače
Tlačidlá, spínače,
kontrolky, ovládače
Časové relé
Kontrolné relé
Jednofázové oddeľovacie
transformátory
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k februáru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
H. Priemyselné automatizačné prvky
Polovodičové relé
Výkonové relé
Print relé
Pätice relé
H/2
H/7
H/9
H/10
Koncové spínače
LS15, LS7
Koncové spínače
LSME
Koncové spínače
VT
Koncové spínače
VM
H/12
H/16
H/20
H/21
Krabice
k tlačidlám,
spínačom,
ovládačom
Tlačidlá klasické
Tlačidlá
s popisom
Tlačidlá
s kontrolkou
H/24
H/25
H/26
H/26
Hríbové
a núdzové
tlačidlá
Otočné spínače
so zámkom
Otočné spínače
s ovládacou pákou
Kontrolky
H/27
H/28
H/29
H/30
Tlačidlá, spínače,
s plastovým
puzdrom
Príslušenstvo
k ovládacím hlaviciam, tlačidlám,
kontrolkám
Bezpečnostné
ovládacie
tlačidlové spínače
Skladacie typy
tlačidiel, kontroliek, spínačov
NYG2
H/30
H/32
H/33
H/34
Led kontrolky
k jednotkám NYG2
Bloky kontaktov
k jednotkám NYG2
Kontrolky Led
Kolískové spínače
H/36
H/36
H/38
H/40
Jednofunkčné
časové relé
Multifunkčné
časové relé
Modulárne časové
relé
Časovače
hviezdatrojuholník
H/44
H/45
H/46
H/47
Napäťové relé pre
3-fázové obvody
s nastaviteľnou
asymetriou
Napäťové relé pre
3-fázové obvody
bez neutrálneho
vodiča
Napäťové relé
s nastaviteľným
oneskorením
znovuzapnutia
Podprúdové
a nadprúdové relé
H/49
H/50
H/51
H/53
Oddeľovacie
transformátory
FELV
Ochranné
oddeľovacie
transformátory
SELV
H/54
H/56
- Vybrané výrobky:
Polovodičové relé
H/2
Bezpečnostné tlačidlové spínače
Modulárne časové relé
H/33
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/46
Automatizačné relé
Polovodičové relé
Sú moderným elektronickým prístrojom priemyselnej automatizácie. Umožňujú bezkontaktné
spínanie a vypínanie pripojenej záťaže.
Nie sú určené na galvanické oddelenie.
Sú určené na bezkontaktné, bezhlučné a rýchle spínanie záťaží. Neobsahujú kontaktné prvky,
čím dosahujú vyššiu životnosť, malé rozmery, vyššiu spínaciu frekvenciu, vyššiu rázovú
odolnosť.
Pri spínaní nevzniká Prell-efekt (kmitanie kontaktov) a pri vypínaní nevznikne oblúk. Spínanie
sa realizuje bez zvuku. Vyznačujú sa menšími rozmermi oproti klasickým relé, avšak vyžadujú chladenie podľa veľkosti spínaného výkonu.
Široký sortiment obsahuje prevedenie s ovládaním jednosmerným ako aj striedavým napätím, na spínanie jednosmerných i striedavých záťaží.
Oblasť použitia: spínanie vykurovacích telies, časté spínanie motorov, svetelných zdrojov kopírovacích zariadení, semaforov, v priemyselných
automatoch, systémoch PLC, atď.
Charakteristické parametre polovodičových relé:
Riadiace napätie Uriad: napätie, ktorého pripojením na vstup relé
„zopne”. Ak vstup relé je jednosmerný, tento údaj sa chápe ako jednosmerné ovládacie napätie.
Zvyškový prúd Io: efektívna hodnota prúdu, ktorú je možné merať
pri prevádzkovom napätí výstupu medzi výstupnými svorkami vo
„vypnutom” stave relé (Uzap = 0).
Zapínacie napätie Uzap: najmenšie riadiace napätie merané na
vstupných svorkách, pri ktorom relé sa dostane do „zopnutého”
stavu. Ak vstup relé je jednosmerný, tento údaj sa chápe ako jednosmerné ovládacie napätie.
Menovitý prúd záťaže In: efektívna hodnota najväčšieho prúdu,
ktorý môže trvalo tiecť medzi výstupnými svorkami pri danom
chladiči a teplote okolia.
Vypínacie napätie Uvyp: najväčšie riadiace napätie merané na vstupných svorkách, pri ktorom relé sa dostane do „vypnutého” stavu.
Elektrická pevnosť: je skúšobné napätie v trvaní 1 minúty merané
medzi vstupnými a výstupnými svorkami resp. medzi vstupom/výstupom a chladičom polovodičového relé, čo izolácia relé vydrží.
Úbytok napätia medzi výstupnými svorkami DU: efektívna hodnota napätia meraného medzi výstupnými svorkami pri najväčšom
prúde záťaže za špecifikovaných podmienok chladenia.
Izolačný odpor: Odpor meraný pri jednosmernom napätí 500 V
medzi vstupom a výstupom, resp. medzi vstupom/výstupom a
kovovým chladičom polovodičového relé.
Technické parametre
Izolačné napätie:
Elektrická pevnosť:
Izolačný odpor:
Prevádzková teplota:
Logika spínania:
Hmotnosť:
500 V
2500 V AC; po dobu 1 minúty
50 MΩ
-20 °C … +80 °C
Prechodom nulou
105 g (1-pólové); 390 g (3 pólové)
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61810
STN EN 61010-1
Ďalšie vlastnosti
Vodiče ovládacieho obvodu ako aj vodiče spínanej záťaže musia byť opatrené káblovými vidlicami. Súčasťou dodávky trojpólového typu je
plastový kryt, ktorý chráni proti náhodnému dotyku živých častí relé.
O chladení polovodičových relé
Výkonovú stratu polovodičových relé je možné vypočítať z úbytku napätia na relé a prechádzajúceho prúdu záťaže. (katalógové údaje relé). Podľa
technických parametrov maximálny úbytok napätia relé je 1,6 V, čím maximálna výkonová strata Pv=1,6xIt (pri 1-pólových typoch) a Pv=3x1,6xIt
(pri 3-pólových typoch). Napr. pri jednopólovom relé s prúdom 25 A maximálna výkonová strata Pv=1,6x25=40 W.
Medzi katalógovými údajmi chladičov je potrebné nájsť údaj „Tepelný odpor” RT (thermal resistance) vyjadrujúci, o koľko stupňov sa zvýši
teplota chladiča pri zmene výkonu o 1 W. Typické hodnoty RT=1-2 °C/W.
Nech pre relé je dovolená maximálna teplota Tmax=40 °C. Na odvodenie výkonovej straty Pv=40 W je potrebné potom zvoliť taký chladič, ktorého
tepelný odpor RT=Tmax/Pv je RT=40/40=1 °C/W.
Upozornenie: Na zvyšovanie životnosti polovodičových relé ich plné zaťaženie sa neodporúča. Odporúča sa, aby maximálna teplota relé
nepresiahla hodnotu 80 °C. Ak teplota okolia je vyššia ako 40 °C, odporúča sa použitie chladiča.
H/2
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Automatizačné relé
1-pólové typy, so striedavým (AC) ovládacím napätím
Menovitý
Prevádzkové
Obj.
Počet
Ovládacie
Zapínacie
prúd
napätie
pólov
číslo
napätie
napätie
záťaže
záťaže
TSSR-125AA
1
25 A AC 80-250 V AC 24-380 V AC
>45 V
TSSR-140AA
1
40 A AC 80-250 V AC 24-380 V AC
>45 V
Vypínacie
napätie
Úbytok
napätia
Reakčná
doba
<35 V
<35 V
1,6 V
1,6 V
<20 ms
<20 ms
1-pólovy typ, s jednosmerným (DC) ovládacím napätím
Menovitý
Prevádzkové
Obj.
Počet
Ovládacie
Zapínacie
prúd
napätie
pólov
číslo
napätie
napätie
záťaže
záťaže
TSSR-140DA
1
40 A AC
4-32 V DC 24-380 V AC
>2,4 V
Vypínacie
napätie
Úbytok
napätia
Reakčná
doba
<1 V
1,6 V
<10 ms
3-pólové typy, so striedavým (AC) ovládacím napätím
Menovitý
Prevádzkové
Obj.
Počet
Ovládacie
Zapínacie
prúd
napätie
pólov
číslo
napätie
napätie
záťaže
záťaže
TSSR-325AA
3
25 A AC 80-250 V AC 24-380 V AC
>45 V
TSSR-340AA
3
40 A AC 80-250 V AC 24-380 V AC
>45 V
Vypínacie
napätie
Úbytok
napätia
Reakčná
doba
<35 V
<35 V
1,6 V
1,6 V
<20 ms
<20 ms
3-pólovy typ, s jednosmerným (DC) ovládacím napätím
Menovitý
Prevádzkové
Obj.
Počet
Ovládacie
Zapínacie
prúd
napätie
pólov
číslo
napätie
napätie
záťaže
záťaže
TSSR-340DA
3
40 A AC
4-32 V DC 24-380 V AC
>3,6 V
Vypínacie
napätie
Úbytok
napätia
Reakčná
doba
<2,4 V
1,6 V
<20 ms
Max.
zvyškový
prúd
3 mA
5 mA
Max.
zvyškový
prúd
5 mA
Max.
zvyškový
prúd
12,5 mA
12,5 mA
Max.
zvyškový
prúd
12,5 mA
Schémy zapojenia a rozmery
L
N
Xt
Xt
Xt
Xt
INPUT
4 AC 3
~
A1
L1
B2
B1
L2
C1
C2
INPUT
AC
L3
Uv
~
60
47
1-pólové typy
N
104
Xt
Xt
Xt
Xt
INPUT
4 DC 3
+
Uv
TSSR-1..DA
36
75
A2
A1
L1
B2
B1
L2
C1
C2
INPUT
DC
+
Uv
L3
72
1 AC 2
OUTPUT
22.5
Uv
TSSR-3..AA
TSSR-1..AA
L
A2
45
1 AC 2
OUTPUT
TSSR-3..DA
Spínanie prechodom nulou
Po zapnutí riadiaceho napätia, relé zopne vždy až po prechode
sieťového napätia nulou. Vypnutý stav relé nastane po vypnutí ovládacieho napätia, opätovne po prechode sieťového napätia nulou.
Vstupné svorky INPUT (napájanie):
3,4
Výstupné svorky OUTPUT (záťaž):
1,2
3-pólové typy
Časový priebeh spínania prechodom nulou
LINE
INPUT
OUTPUT
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/3
Automatizačné relé
Priemyselné automatizačné relé
Sú používané v riadiacej, automatizačnej a oznamovacej technike pri riadení strojov, technologických procesov, výrobných liniek a pod. Tiež sa
používajú na signalizáciu stavu zariadení a výrobných procesov, na diaľkové spínanie elektrických zariadení a na účely logického riadenia procesov. Klasifikujeme ich podľa rozmerov, zaťažiteľnosti kontaktov, ovládacieho napätia na:
• Miniatúrne relé, Priemyselné relé, Priemyselné výkonové relé, Výkonové relé, Minatúrne výkonové relé, Print relé.
• Podľa typu ovládacieho napätia cievky: 230 V AC, 110 V AC/DC, 48 V AC/DC, 24 V AC/DC, 12 V AC/DC.
Priemyselné relé
Ochranný kryt relé je prachotesný, prepínacie kontakty a cievka sú elektricky pripojené ku kolíkovým vývodom relé. Inštalujú sa na montážnu
lištu s rozmermi 35×7,5 mm podľa STN EN 50022 pomocou pätíc so skrutkovými svorkami. Overenie funkčnosti spínaných obvodov sa realizuje mechanickým tlačidlom „TEST“.
Rozmery pätíc viď na str. H/10-H/11.
Technické parametre
Max. príkon cievky:
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Elektrická pevnosť:
Mechanická trvanlivosť:
Elektrická trvanlivosť:
Prechodový odpor kontaktov:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť:
Priemyselné relé RM08 s 2× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RM08-240AC AC 230 V
RM08-110AC AC 110 V
RM08-48AC
AC 48 V
RM08-24AC
AC 24 V
3A
PF08-3A
RM08-12AC
AC 12 V
AC 230 V
RS90.22
RM08-110DC DC 110 V
DC 28 V
RM08-48DC
DC 48 V
RM08-24DC
DC 24 V
RM08-12DC
DC 12 V
Priemyselné relé RM11 s 3× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RM11-220AC AC 230 V
RM11-110AC AC 110 V
RM11-48AC
AC 48 V
RM11-24AC
AC 24 V
3A
PF11-3A
RM11-12AC
AC 12 V
AC 230 V
RS90.23
RM11-110DC DC 110 V
DC 28 V
RM11-48DC
DC 48 V
RM11-24DC
DC 24 V
RM11-12DC
DC 12 V
H/4
2.5 VA (typy AC), 1.5 W (typy DC)
400 V AC
3 A (AC-1, 230 V)
1500 V AC, 1 min.
107 spínacích cyklov
105 spínacích cyklov
max. 50 mΩ
-40 °C ... +55 °C
cca. 75 g
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-4-1
STN EN 60947-5-1
RM08
Schéma zapojenia a rozmery priemyselných relé RM08
RM11
Schéma zapojenia a rozmery priemyselných relé RM11
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Automatizačné relé
Miniatúrne relé
Ochranný kryt relé je prachotesný, prepínacie kontakty a cievka sú elektricky pripojené k plochým vývodom relé. Inštalujú sa na montážnu lištu
35×7,5 mm podľa STN EN 50022 pomocou pätíc so skrutkovými svorkami. Overenie funkčnosti spínaných obvodov sa realizuje mechanickým tlačidlom „TEST“. Rozmery pätíc viď na str. H/10-H/11.
Technické parametre
Max. príkon cievky:
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Elektrická pevnosť:
Mechanická trvanlivosť:
Elektrická trvanlivosť:
Prechodový odpor kontaktov:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť:
Výška relé (bez vývodov):
1.2 VA (typy AC), 0.9 W (typy DC)
250 V AC
3 A (AC-1, 230 V)
1500 V AC, 1 min.
107 spínacích cyklov
105 spínacích cyklov
max. 50 mΩ
-40 °C ... +55 °C
cca. 35 g
35 mm
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-4-1
STN EN 60947-5-1
Miniatúrne relé RM09 s 2× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RM09-240AC AC 230 V
RM09-110AC AC 110 V
RM09-48AC
AC 48 V
RM09-24AC
AC 24 V
3A
RM09-12AC
AC 12 V
AC 230 V
RSPYF-08A
RM09-110DC DC 110 V
DC 28 V
RM09-48DC
DC 48 V
RM09-24DC
DC 24 V
RM09-12DC
DC 12 V
Schéma zapojenia a rozmery miniatúrnych relé RM09
Miniatúrne relé RM12 s 3× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RM12-240AC AC 230 V
RM12-110AC AC 110 V
RM12-48AC
AC 48 V
RM12-24AC
AC 24 V
3A
RM12-12AC
AC 12 V
AC 230 V
RSPYF-11A
RM12-110DC DC 110 V
DC 28 V
RM12-48DC
DC 48 V
RM12-24DC
DC 24 V
RM12-12DC
DC 12 V
Schéma zapojenia a rozmery miniatúrnych relé RM12
Miniatúrne relé RM14 s 4× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RM14-220AC AC 230 V
RM14-110AC AC 110 V
RM14-48AC
AC 48 V
RM14-24AC
AC 24 V
3A
PYF14A
RM14-12AC
AC 12 V
AC 230 V
RSPMF-14
RM14-110DC DC 110 V
DC 28 V
RM14-48DC
DC 48 V
RM14-24DC
DC 24 V
RM14-12DC
DC 12 V
Schéma zapojenia a rozmery miniatúrnych relé RM14
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/5
Automatizačné relé
Priemyselné výkonové relé
V ochrannom kryte sú umiestnené prepínacie kontakty a cievka, ktoré sú elektricky pripojené ku kolíkovým vývodom relé. Inštalujú
sa na montážnu lištu s rozmermi 35×7,5 mm podľa STN EN 50022 pomocou pätíc so skrutkovými svorkami. Overenie funkčnosti spínaných
obvodov sa realizuje prepínaním mechanickej páčky „TEST“.
Obsahujú mechanický ako aj optický signalizátor (dióda Led) stavu kontaktov.
Na elimináciu komutačného prepätia pri vypínaní cievky relé slúži odporový člen s Led diódou paralelne zapojený k cievke relé vo funkcii nulového ventilu. Zabraňuje sa tým aj naindukovaniu nežiaducej vypínacej prepäťovej špičky do elektronického ovládacieho obvodu cievky relé.
Rozmery pätíc viď na str. H/10-H/11.
Technické parametre
Max. príkon cievky:
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Elektrická pevnosť:
Mechanická trvanlivosť:
Elektrická trvanlivosť:
Prechodový odpor kontaktov:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť:
3.5 VA (typy AC), 1.2 W (typy DC)
400 V AC
10 A (AC-1, 230 V)
1500 V AC, 1 min.
107 spínacích cyklov
105 spínacích cyklov
max. 50 mΩ
-40 °C ... +55 °C
cca. 80 g
RS
PF
Priemyselné výkonové relé RT08 s 2× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RT08-240AC
AC 230 V
RT08-110AC
AC 110 V
RT08-48AC
AC 48 V
RT08-24AC
AC 24 V
10 A
RS90.22
RT08-12AC
AC 12 V
230 V AC
PF08-3A
RT08-110DC
DC 110 V
28 V DC
RT08-48DC
DC 48 V
RT08-24DC
DC 24 V
RT08-12DC
DC 12 V
Priemyselné výkonové relé RT11 s 3× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RT11-240AC
AC 230 V
RT11-110AC
AC 110 V
RT11-48AC
AC 48 V
RT11-24AC
AC 24 V
10 A
RS90.23
RT11-12AC
AC 12 V
230 V AC
PF11-3A
RT11-110DC
DC 110 V
28 V DC
RT11-48DC
DC 48 V
RT11-24DC
DC 24 V
RT11-12DC
DC 12 V
H/6
EVPÚ NOVÁ DUBNICA
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Číslo certifikátu:
06469/101/1/2002
STN EN 61810
STN EN 61010-1
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-4-1
STN EN 60947-5-1
STN 353401
STN 353402
RT08
Schéma zapojenia a rozmery priemyselných výkonových relé RT08
RT11
Schéma zapojenia a rozmery priemyselných výkonových relé RT11
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Automatizačné relé
Výkonové relé
V ochrannom kryte sú umiestnené prepínacie kontakty a cievka, ktoré sú elektricky pripojené k plochým vývodom relé. Inštalácia a spôsob
pripojenia prívodných vodičov:
• Typy RJ-08: Inštalujú sa na montážnu dosku pomocou dvoch skrutiek, prívodné vodiče pripájame pomocou mosadzných dutiniek
s rozmermi 6,3×0,8 mm.
• Typy RJ-11: Inštalujú sa do pätice typu RSJQX-38FS, prívodné vodiče pripájame do skrutkových svoriek. Bez pätice sa uchycujú skrutkami
2×M4, je pritom potrebné používať mosadzné dutinky s rozmermi 6,3×0,8 mm.
Technické parametre
Max. príkon cievky:
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Elektrická pevnosť:
Mechanická trvanlivosť:
Elektrická trvanlivosť:
Prechodový odpor kontaktov:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť:
4 VA (typy AC), 2.5 W (typy DC)
400 V AC
30 A (AC-1, 230 V)
2500 V AC, 1 min.
106 spínacích cyklov
105 spínacích cyklov
max. 50 mΩ
-40 °C ... +55 °C
cca. 130 g
RJ11
EVPÚ NOVÁ DUBNICA
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Číslo certifikátu:
06469/101/1/2002
STN EN 61810
STN EN 61010-1
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-4-1
STN EN 60947-5-1
STN 353401
STN 353402
Výkonové relé RJ08 s 2× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RJ08-240AC
AC 230 V
RJ08-110AC
AC 110 V
RJ08-48AC
AC 48 V
RJ08-24AC
AC 24 V
250 V AC 30 A
RJ08-12AC
AC 12 V
28 V DC 25 A
RJ08-110DC
DC 110 V
RJ08-48DC
DC 48 V
RJ08-24DC
DC 24 V
RJ08-12DC
DC 12 V
Výkonové relé RJ11 s 3× prepínacím kontaktom
Obj.
Ovládacie
El. parametre
Obj. číslo
číslo
napätie
kontaktov
pätice
RJ11-240AC
AC 230 V
RJ11-110AC
AC 110 V
RJ11-48AC
AC 48 V
RJ11-24AC
AC 24 V
120 V AC 40 A
RJ11-12AC
AC 12 V
230 V AC 30 A RSJQX-38FS
RJ11-110DC
DC 110 V
28 V DC 25 A
RJ11-48DC
DC 48 V
RJ11-24DC
DC 24 V
RJ11-12DC
DC 12 V
RJ08
RSJQX-38FS
RJ08
RJ08...
Schéma zapojenia a rozmery výkonových relé RJ08
RJ11
RJ11...
Schéma zapojenia a rozmery výkonových relé RJ11
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/7
Automatizačné relé
Miniatúrne výkonové relé
Ochranný kryt relé je prachotesný, prepínacie kontakty a cievka sú elektricky pripojené k plochým vývodom relé. Inštalujú sa na montážnu lištu
s rozmermi 35×7,5 mm podľa STN EN 50022 pomocou pätíc so skrutkovými svorkami. Ich hlavnou výhodou sú malé rozmery a vysoká mechanická a elektrická trvanlivosť vzhľadom na veľkosť spínaného prúdu. Rozmery pätíc viď na str. H/10-H/11.
Technické parametre
Max. príkon cievky:
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Elektrická pevnosť:
Mechanická trvanlivosť:
Elektrická trvanlivosť:
Prechodový odpor kontaktov:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť:
Výška relé (bez kolíkov):
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61810
2.5 VA (typy AC), 1.5 W (typy DC)
250 V AC
10 A (AC-1, 230 V)
1000 V AC, 1 min.
107 spínacích cyklov
105 spínacích cyklov
max. 50 mΩ
-40 °C ... +55 °C
cca. 50 g
35 mm
Miniatúrne výkonové relé RL08 s 2× prepínacím kontaktom
Obj.
číslo
RL08-240AC
RL08-110AC
RL08-48AC
RL08-24AC
RL08-12AC
RL08-110DC
RL08-48DC
RL08-24DC
RL08-12DC
Ovládacie
napätie
AC 230 V
AC 110 V
AC 48 V
AC 24 V
AC 12 V
DC 110 V
DC 48 V
DC 24 V
DC 12 V
El. parametre
kontaktov
Obj. číslo
pätice
10 A
AC 230 V
DC 24 V
RSPTF-08A
Schéma zapojenia miniatúrnych výkonových relé RL08
Miniatúrne výkonové relé RL11 s 3× prepínacím kontaktom
Obj.
číslo
RL11-240AC
RL11-110AC
RL11-48AC
RL11-24AC
RL11-12AC
RL11-110DC
RL11-48DC
RL11-24DC
RL11-12DC
Ovládacie
napätie
AC 230 V
AC 110 V
AC 48 V
AC 24 V
AC 12 V
DC 110 V
DC 48 V
DC 24 V
DC 12 V
El. parametre
kontaktov
Obj. číslo
pätice
10 A
AC 230 V
DC 24 V
RSPTF-11A
Schéma zapojenia miniatúrnych výkonových relé RL11
Miniatúrne výkonové relé RL14 s 4× prepínacím kontaktom
Obj.
číslo
RL14-240AC
RL14-110AC
RL14-48AC
RL14-24AC
RL14-12AC
RL14-110DC
RL14-48DC
RL14-24DC
RL14-12DC
H/8
Ovládacie
napätie
AC 230 V
AC 110 V
AC 48 V
AC 24 V
AC 12 V
DC 110 V
DC 48 V
DC 24 V
DC 12 V
El. parametre
kontaktov
Obj. číslo
pätice
10 A
AC 230 V
DC 24 V
RSPTF-14A
Schéma zapojenia miniatúrnych výkonových relé RL14
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Automatizačné relé
Print relé PR
Sú určené predovšetkým na osadenie do plošných spojov ovládacích elektronických obvodov elektrických spotrebičov a zariadení, napr. v automatických práčkach, teplovodných kotloch, cirkulačných zariadeniach, automobiloch a pod.
Konštrukcia relé vyhovuje požiadavkám na ochranu proti dotyku neživých častí elektrických zariadení oddelením obvodov, vyhovuje skúškam
dielektrickej pevnosti 4000 V/1 min. a takisto predpísanej vzdialenosti 8 mm medzi ovládacou cievkou a živými časťami kontaktov.
Okrem osadenia do plošných spojov sú upevniteľné aj na montážne lišty použitím pätíc print relé. Print relé sú vybavené 1 ks alebo 2 ks prepínacími kontaktmi. Ovládacie napätie relé: 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 110 V DC.
Technické parametre
Max. príkon cievky:
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Mechanická trvanlivosť:
Elektrická trvanlivosť:
Elektrická pevnosť:
Elektrická pevnosť:
Prechodový odpor kontaktov:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť:
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61010-1
STN EN 61810
1.5 W
250 V AC
10 A, 16 A, resp. 5 A (AC-1, 230 V)
107 spínacích cyklov
105 spínacích cyklov
4000 V AC, 1 min. (medzi kontaktmi)
1000 V AC, 1 min. (medzi cievkou a kontaktmi)
max. 50 mΩ
-40 °C ... +55 °C
cca. 50 g
Print relé PR s 1× prepínacím kontaktom, 10 A
Obj.
Ovládacie
číslo
napätie
PR110-1V10A 110 V DC
PR48-1V10A
48 V DC
PR24-1V10A
24 V DC
PR12-1V10A
12 V DC
El. parametre
kontaktov
Obj. číslo
pätice
10 A
AC 230 V
DC 30 V
RSPSF-08AE
PR...-1V10A
Schéma zapojenia print relé s 1× prepínacím kontaktom a rozmery sú uvedené na priloženom obrázku. Pri ich montáži na DIN-lištu
s rozmermi 35/7,5 mm je potrebné použitie uvedenej pätice. Mechanické rozmery pätice viď na str. H/10.
Print relé PR s 1× prepínacím kontaktom, 16 A*
Obj.
Ovládacie
číslo
napätie
PR110-1V16A 110 V DC
PR48-1V16A
48 V DC
PR24-1V16A
24 V DC
PR12-1V16A
12 V DC
El. parametre
kontaktov
16 A
AC 230 V
DC 30 V
Obj. číslo
pätice
PR...-1V16A
RSPSF-14AE
* Pre zvýšenú zaťažiteľnosť je potrebné pri montáži premostiť vyznačené svorky pätíc podľa priloženého obrázku
(červené prepojenia). Schéma zapojenia print relé s 1× prepínacím kontaktom a rozmery sú uvedené na priloženom obrázku.
Pri ich montáži na DIN-lištu s rozmermi 35/7,5 mm je potrebné použitie uvedenej pätice. Mechanické rozmery pätice viď na str. H/10.
Print relé PR s 2× prepínacím kontaktom, 5 A
Obj.
číslo
PR110-2V
PR48-2V
PR24-2V
PR12-2V
Ovládacie
napätie
110 V DC
48 V DC
24 V DC
12 V DC
El. parametre
kontaktov
Obj. číslo
pätice
PR...-2V
5A
AC 230 V
DC 30 V
RSPSF-14AE
Schéma zapojenia print relé s 2× prepínacím kontaktom a rozmery sú uvedené na priloženom obrázku. Pri ich montáži na DIN-lištu
s rozmermi 35/7,5 mm je potrebné použitie uvedenej pätice. Mechanické rozmery pätice viď na str. H/10.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/9
Automatizačné relé
Pätice automatizačných relé
Pätice relé sú upevniteľné na montážnu lištu s rozmermi 35/7,5 mm podľa STN EN 50022.
Prívodné vodiče sa pripájajú do skrutkových svoriek. Prierez vodičov: min. 1×0,5 mm2, max. 2×1 mm2 alebo 1×1,5 mm2.
Pätice okrem príležitostného skontrolovania dotiahnutého stavu skrutiek nepotrebujú žiadnu inú údržbu.
Sortiment automatizačných relé viď na str. H-4/H/9.
PF08-3A
PF11-3A
RS90.22
RS90.23
RSPSF-08AE
RSPSF-14AE
RSPYF-08A
RSPYF-11A
H/10
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Automatizačné relé
PYF14A
RSPTF-08A
RSPTF-11A
RSPTF-14A
RSPMF-14
RSJQX-38FS
Vpylv menovitého pracovného prúdu kontaktov
na elektrickú životnosť
Spínacie cykly
Pomerné ovládacie napätie relé
Vplyv prevádzkovej teploty (teploty okolia) na
prípustný rozsah ovládacieho napätia
Prevádzková teplota (°C)
Menovitý pracovný prúd (A)
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/11
Koncové spínače
Koncové spínače
Sú ovládané pohyblivým mechanizmom napr. obrábacích strojov, zdvíhacích zariadení, navíjačiek káblov, klapiek, dverí rozvádzačov. Rôzne
hlavice koncových spínačov umožňujú ich použitie na rozličné aplikácie od najjednoduchších až po najnáročnejšie. Mechanický pohyb hlavice
(stlačenie čapu, odklon páčky, otočenie kladky) sa prevádza na spínanie, rozpínanie resp. prepínanie elektrického obvodu a zariadenia.
Jednotlivé rady koncových spínačov sa odlišujú ovládacími hlavicami, typom spínacieho prvku, zaťažiteľnosťou, materiálom puzdra, krytím.
Rady koncových spínačov: LS15, LS7, LSME, VP, VT, VM.
Spínacie dráhy
Pri každom type koncového spínača sú uvedené rozmery spínacej dráhy (mm resp °).
Koncové spínače LS15
Koncové spínače v plastovom puzdre s 1× prepínacím kontaktom s jednou vzduchovou medzerou (obrázok) a rôznymi ovládacími hlavicami,
pre vstavanú montáž. Montážna poloha: ľubovoľná.
Typ kontaktu: C
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Zapojiteľné vodiče:
Mechanická trvanlivosť:
Frekvencia spínania:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím:
LS15GM-B
PRÍSLUŠNÉ NORMY
250 V
2 A (AC-15, 250 V),
15 A (AC-1, 250 V),
0,25 A (DC-12, 250 V)
0,5 mm2 ... 1,5 mm2 plné
alebo ohybné vodiče
1×106 spínacích cyklov
max. 1800 spín./hod.
-25 °C ... +55 °C
IP 00
STN EN 60947-5-1
STN EN 60529
Telo koncových spínačov LS15 - typy s pákou a kladkou
MEEI CERTIFICATE NO.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
D0525V123
STN EN 60947-1
Typ s pákou
LS15GW-B
Spínacie dráhy (mm)
Spínacie dráhy (mm)
LS15GW21-B
Typ so skrátenou pákou
Spínacie dráhy (mm)
H/12
Typ s pákou
LS15HW24-B
Typ s predĺženou pákou
Spínacie dráhy (mm)
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Koncové spínače
LS15GW22-B
Typ so skrátenou pákou
a kladkou
Spínacie dráhy (mm)
LS15GQ21-B
Typ s priečnym rotačným
čapom
LS15GW2-B
Typ s pákou a kladkou
Spínacie dráhy (mm)
LS15GQ22-B
Typ s pozdĺžnym rotačným
čapom
Spínacie dráhy (mm)
Spínacie dráhy (mm)
LS15GD-B
Typ s kovovým čapom
LS15GQ-B
Typ s kovovým čapom
Spínacie dráhy (mm)
Spínacie dráhy (mm)
Telo koncových spínačov LS15 – typy s čapom
LS15G-B
Typ s miniatúrnym kovovým
čapom
Spínacie dráhy (mm)
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/13
Koncové spínače
Koncové spínače LS7
Koncové spínače v plastovom puzdre s 1× prepínacím kontaktom s jednou vzduchovou medzerou a rôznymi ovládacími hlavicami, pre vstavanú montáž. Plastový kryt svoriek sa odníma i bez použitia náradia. Na utesnenie prívodného miesta kábla sa používa gumová káblová prechodka umiestnená na plastovom kryte svoriek. Je možné ich umiestniť na vonkajší kryt strojov.
Montážna poloha: ľubovoľná.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Zapojiteľné vodiče:
Mechanická trvanlivosť:
Frekvencia spínania:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím:
LS7141
Typ kontaktu: C
250 V
2 A (AC-15, 250 V),
10 A (AC-1, 250 V),
0,25 A (DC-12, 250 V)
0,5 mm2 ... 1,5 mm2 plné alebo
ohybné vodiče
1×106 spínacích cyklov
max. 1800 spín./hod.
-25 °C ... +55 °C
IP 40
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-5-1
STN EN 60529
Telo koncových spínačov LS7 - typy s pákou a kladkou
MEEI CERTIFICATE NO.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
D0525V123
STN EN 60947-1
Typ so skrátenou pákou a kladkou
LS7121
Farby spínacej dráhy
Farby spínacej dráhy
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
Spínacie dráhy (mm)
LS7144
Typ so skrátenou pákou
a ohybnou kladkou
Spínacie dráhy (mm)
LS7124
Typ s predĺženou pákou
a ohybnou kladkou
Farby spínacej dráhy
Farby spínacej dráhy
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
Spínacie dráhy (mm)
H/14
Typ s pákou a kladkou
Spínacie dráhy (mm)
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Koncové spínače
LS7120
Typ s pákou
LS7140
Typ so skrátenou pákou
Spínacie dráhy (mm)
Spínacie dráhy (mm)
Telo koncových spínačov LS7 - typy s čapom
LS7110
Typ s dlhým kovovým čapom
Spínacie dráhy (mm)
LS7100
Typ s krátkym kovovým čapom
LS7310
Typ s dlhým kovovým čapom, montáž do panelu
Spínacie dráhy (mm)
Spínacie dráhy (mm)
LS7311
LS7312
Typ s pozdĺžnym rotačným čapom, montáž
do panelu
Spínacie dráhy (mm)
LS7166
Typ s priečnym rotačným čapom, montáž
do panelu
Spínacie dráhy (mm)
Typ s pružinovou pákou a plastovým hrotom
Farby spínacej dráhy
Spínacie dráhy (°)
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-5-1
STN EN 60947-1
STN EN 60529
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/15
Koncové spínače
Koncové spínače LSME
Puzdro je vyhotovené z hliníkovej zliatiny, spínací prvok je 1 ks prepínací kontakt s dvojitou vzduchovou medzerou. Kontakty sú zakryté plastovým krytom. Prívodný kábel vedieme cez gumovú prechodku. Ovládacie hlavice typov 04, 07 a 08 vzhľadom na väčšiu variabilitu použitia sú
montovateľné v ľubovoľnej otočenej polohe o 90° voči pôvodnej polohe. Poloha montáže: ľubovoľná.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
250 V
2 A (AC-15, 250 V),
5 A (AC-1, 250 V),
0,4 A (DC-12, 110 V)
0,5 mm2 ... 1,5 mm2 plné alebo
ohybné vodiče
1×106 spínacích cyklov
max. 1800 spín./hod.
-25 °C ... +55 °C
IP 54
Farby spínacej dráhy
Zapojiteľné vodiče:
Mechanická trvanlivosť:
Frekvencia spínania:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím:
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
Typ kontaktu: Za
LSME8169
Typ s pružinovou pákou
Spínacie dráhy (°)
H/16
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
STN EN 60529
D0526V123
LSME9101
Typ s pružinovou pákou
Spínacie dráhy (°)
LSME8166
Typ s pružinovou pákou
a plastovou koncovkou
Spínacie dráhy (°)
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Koncové spínače
LSME8111
Typ s kovovým čapom
Spínacie dráhy (mm)
LSME8122
LSME8112
Typ s pozdĺžnym rotačným čapom
Spínacie dráhy (mm)
Typ s priečnym rotačným čapom
LSME8104
Typ s bočnou pákovou kladkou
Spínacie dráhy (mm)
Spínacie dráhy (°)
Farby spínacej dráhy
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
LSME8107
Typ s bočnou pákou
a nastaviteľným hrotom
LSME8108
Typ s bočnou kladkou
a nastaviteľnou dÍžkou páky
Spínacie dráhy (°)
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Spínacie dráhy (°)
H/17
Koncové spínače
Koncové spínače VP
Koncové spínače v plastovom puzdre s dvojitou izoláciou, zospodu so závitom na prechodku PG-13,5. Ovládacie hlavice (pre typy 118, 145 a
155 aj páky) vzhľadom na väčšiu variabilitu použitia sú montovateľné v ľubovoľnej otočenej polohe o 90° voči pôvodnej polohe. Spínací prvok
je 1 ks prepínací kontakt s dvojitou vzduchovou medzerou (obrázok). Poloha montáže: ľubovoľná.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Zapojiteľné vodiče:
Mechanická trvanlivosť:
Frekvencia spínania:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím:
500 V
3 A (AC-15, 240 V),
6 A (AC-1, 250 V),
0,23 A (DC-14, 250 V)
0,75 mm2 ... 1,5 mm2 plné alebo ohybné
vodiče
5×106 ... 1,5×107 spínacích cyklov
max. 1800 spín./hod.
-25 °C ... +55 °C
IP 65
VP
Typ kontaktu: Za
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60529
STN EN 60947-5-1
STN EN 60947-1
VP118
EVPÚ NOVÁ DUBNICA
MEEI CERTIFICATE NO.
Číslo certifikátu:
01616/101/1/2002
D0681V080
Typ s bočnou pákovou kladkou
Spínacie dráhy (°)
VP155
Typ s bočnou pákou a nastaviteľným hrotom
Spínacie dráhy (°)
Farby spínacej dráhy
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
H/18
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Koncové spínače
VP145
Typ s bočnou kladkou a nastaviteľnou dĺžkou páky
Spínacie dráhy (°)
VP121
Typ s pákovou kladkou
Spínacie dráhy (mm)
VP106
Typ s pružinovou pákou
Spínacie dráhy (°)
Farby spínacej dráhy
Červená – pohyb pri zopínaní
Zelená – pohyb pri vypínaní
VP102
Typ s pozdĺžnym rotačným čapom
Spínacie dráhy (mm)
Polohové spínače s rőznym druhom ovládania
VP110
Typ s kovovým čapom
Spínacie dráhy (mm)
Priame ovládanie
Pomocou páky
s kladkou
Pomocou výkyvnej
páky s kladkou
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/19
Koncové spínače
Koncové spínače VT
Koncové spínače v plastovom puzdre s dvojitou izoláciou, na oboch stranách so závitom na prechodky PG-11. Ovládacie hlavice vzhľadom na
väčšiu variabilitu použitia sú montovateľné v ľubovoľnej otočenej polohe o 90° voči pővodne montovanej polohe. Spínací prvok je 1 ks prepínací kontakt s dvojitou vzduchovou medzerou (obrázok). Poloha montáže: ľubovoľná.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Zapojiteľné vodiče:
Mechanická trvanlivosť:
Frekvencia spínania:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím:
500 V
3 A (AC-15, 240 V),
10 A (AC-1, 250 V),
0,23 A (DC-13, 250 V)
0,75 mm2 ... 1,5 mm2 plné
alebo ohybné vodiče
1×107 ... 1,5×107 spínacích cyklov
max. 1800 spín./hod.
-25 °C ... +55 °C
IP 65
Typ kontaktu: Za
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60529
STN EN 60947-5-1
STN EN 60947-1
VT102
VT
Typ s pozdĺžnym rotačným čapom
EVPÚ NOVÁ DUBNICA
01616/101/1/2002
VT110
Typ s pákovou kladkou
Spínacie dráhy (mm)
D0681V080
Typ s kovovým čapom
Spínacie dráhy (mm)
Spínacie dráhy (mm)
VT121
MEEI CERTIFICATE NO.
Číslo certifikátu:
VT118
Typ s bočnou pákovou kladkou
Spínacie dráhy (°)
Vysvetlivky – spínacie dráhy
Červená šípka – pohyb spínacej hlavice počas zopínania
Zelená šípka – pohyb spínacej hlavice počas vypínania
H/20
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Koncové spínače
Koncové spínače VM
Koncové spínače v kovovom puzdre, zospodu a na oboch stranách so závitom na prechodky PG-11. Ovládacie hlavice (pre typ 115 aj páka)
sú montovateľné v ľubovoľnej otočenej polohe o 90° voči pôvodnej polohe. Ochranný vodič použitej sústavy je potrebné pripojiť ku kovovému
krytu. Spínací kontakt je 1 ks prepínací prvok s dvojitou vzduchovou medzerou. Poloha montáže: ľubovoľná.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Zapojiteľné vodiče:
Mechanická trvanlivosť:
Frekvencia spínania:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím:
500 V
3 A (AC-15, 240 V),
6 A (AC-1, 250 V),
0,23 A (DC-13, 250 V)
0,75 mm2 ... 1,5 mm2 plné
alebo ohybné vodiče
5×106 ... 1,5×107 spínacích cyklov
max. 3600 spín./hod.
-25 °C ... +55 °C
Typ kontaktu: Za
IP 65
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
D0525V123
STN EN 60947-5-1
VM110
Typ s kovovým čapom
Spínacie dráhy (mm)
VM115
Spínacie
dráhy
(°)
VM102
STN EN 60947-1
STN EN 60529
Typ s pozdĺžnym rotačným
čapom
Spínacie dráhy (mm)
Typ s bočnou pákovou kladkou
VM121
Typ s pákovou kladkou
Spínacie dráhy (mm)
VM106
Typ s pružinovou pákou
Spínacie
dráhy
(°)
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/21
Mikrospínače
Mikrospínače
Telo mikrospínačov je vyhotovené z plastového materiálu. Upevnenie na montážny povrch sa realizuje pomocou dvoch skrutiek vedených
cez telo mikrospínačov. Spínací prvok je 1 ks prepínací kontakt, prívodné vodiče sa privádzajú mosadznými dutinkami s rozmermi
A = 6,3×0,8 mm (typy s príponou „1”) alebo dutinkami s rozmermi A = 4,8×0,8 mm (typy s príponou „5”).
* 16 A – odporová záťaž, 4 A – induktívna záťaž
Technické parametre
Izolačný odpor:
Menovitá zaťažiteľnosť:
Mechanická trvanlivosť:
Frekvencia spínania:
Ovládacia sila pri zopnutí:
Ovládacia sila pri vypnutí:
Prevádzková teplota:
Relatívna vlhkosť:
Ochrana krytím:
100 MΩ
16 (4)* A, 250 V AC
1×106 spínacích cyklov
max. 600 spín./min.
0,7 N ... 3 N
max. 0,5 N
-25 °C ... +80 °C
max. 95 %, 40 °C
IP 00
Typ kontaktu: C
Vysvetlivky – spínacie dráhy
Červená šípka – pohyb spínacej hlavice počas zopínania
Zelená šípka – pohyb spínacej hlavice počas vypínania
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
STN EN 60947-1
STN EN 60529
D0525V123
Konštrukcia mikrospínačov
Konštrukčné prvky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ovládací piest spínacieho mechanizmu
telo mikrospínača
zdvíhacie rameno
pohyblivý kontakt prepínacieho kontaktu
spoločný kontakt prepínacieho kontaktu
kontaktné miesta
pevné kontakty mikrospínača
púzdro pružiny
lištová pružina
ovládacia páka mikrospínača
KW3-01 (kontaktné kolíky 6,3×0,8 mm)
KW3-05 (kontaktné kolíky 4,8×0,8 mm)
KW3-11 (kontaktné kolíky 6,3×0,8 mm)
KW3-15 (kontaktné kolíky 4,8×0,8 mm)
Spínacie dráhy (mm)
Spínacie dráhy (mm)
H/22
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Mikrospínače
KW3-21 (6,3×0,8 mm)
KW3-25 (4,8×0,8 mm)
KW3-31 (6,3×0,8 mm)
KW3-35 (4,8×0,8 mm)
Spínacie
dráhy (mm)
KW3-41 (6,3×0,8 mm)
KW3-45 (4,8×0,8 mm)
Spínacie
dráhy (mm)
KW3-51 (6,3×0,8 mm)
KW3-55 (4,8×0,8 mm)
Spínacie
dráhy (mm)
Spínacie
dráhy (mm)
KW3-61 (6,3×0,8 mm)
KW3-65 (4,8×0,8 mm)
Rozmery mikrospínačov
Spínacie
dráhy (mm)
Typy s príponou 1: A = 6,3 × 0,8 mm
Typy s príponou 5: A = 4,8 × 0,8 mm
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/23
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Tlačidlá, kontrolky, spínače, ovládacie jednotky
Umožňujú ovládanie elektrických zariadení, signalizáciu stavu technologických procesov v automatizačnej technike, signalizáciu poruchového stavu
zariadení, ich núdzové zastavenie v prípade prevádzkových porúch, v elektrických inštaláciách malého a nízkeho napätia. Prídavnými kontaktmi je
možné rozšíriť počet spínaných elektrických obvodov. Je možné objednať krabice (spodok+vrch) k jednotkám.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie:
Menovitý tepelný prúd:
Menovitý pracovný prúd
• typy s kovovou zák. doskou:
• typy s kovovou zák. doskou:
• typy s plastovým puzdrom:
Menovitá skratová
vypínacia schopnosť:
Prierez zapojiteľných vodičov:
Spôsob pripájania vodičov:
Stupeň ochrany krytím:
600 V
6 kV
6 A (240 V, AC-1)
3 A (240 V, AC-15)
0,27 A (250 V, DC-13)
0,4 A (240 V AC)
1000 A (s predradenou
poistkou 10 A gG)
1×0,5...1×2,5 mm2 (2×1,5 mm2)
do skrutkových svoriek
IP 42 (po zabudovaní)
Prevádzková teplota:
Teplota skladovania:
Mechanická trvanlivosť:
Ovládacia sila:
-25 °C ... +70 °C
-40 °C ... +70 °C
1×106 spínacích cyklov
max. 20 N (pri zopnutí
kontaktov)
8 N ... 20 N (pri vypnutí
kontaktov)
max. 0,15 Nm
min. 3,5 mm, max. 8 mm
max. 8 g (40 Hz ... 500 Hz)
max. 15 g
max. 6 mm
max. 1,5 mm
Ovládacia sila:
Ovládací moment:
Spínacia dráha:
Odolnosť voči vibráciám:
Odolnosť voči nárazom:
Hrúbka montážnej dosky:
S redukčným krúžkom:
Kontakty tlačidiel, spínačov
a ovládacích jednotiek
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-5-1
STN EN 60947-1
MEEI CERTIFICATE NO.
1×
spínací
kontakt
1×
rozpínací
kontakt
D0388V061
V-15180
Individuálne krabice k samostatným tlačidlám, kontrolkám a ovládacím jednotkám
Uvedené krabice je možné doobjednať k už zakúpeným samostatným tlačidlám, kontrolkám, ovládacím jednotkám, so stupňom krytia IP 44.
Zmotované krabicové typy viď na str. H/25-H/31.
Obj. číslo
TK/T1+F2/
TK/T2+F2/
TK/T1+F2S/
TK/T2+F2S/
H/24
Špecifikácia
Farba
(spodok+veko)
Krabica k tlačidlám,
ovl. jednotkám, h=64 mm, IP 44
Krabica k tlačidlám,
ovl. jednotkám, h=80 mm, IP 44
Krabica k hríbovým
a núdzovým tlačidlám, h=64 mm, IP 44
Krabica k hríbovým
a núdzovým tlačidlám, h=80 mm, IP 44
Sivý spodok
+ Sivé veko
Sivý spodok
+ Sivé veko
Sivý spodok
+ Žlté veko
Sivý spodok
+ Žlté veko
W
(mm)
H
(mm)
x
(mm)
Prechodky
68
64
44
2 ks MG-20
68
80
44
2 ks MG-20
68
64
44
2 ks MG-20
68
80
44
2 ks MG-20
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
∅ = 22 mm
Tlačidlá, ovládacie jednotky s kovovou základnou doskou
• Skupinová montáž jednotiek: pri dodržaní minimálnych vzájomných
vzdialeností medzi upevňovacími otvormi (viď obrázok).
• Spôsob upevnenia: dotiahnutím dvoch prítlačných skrutiek zo spodnej strany
kovovej základnej dosky.
• Počet pripojiteľných prídavných kontaktov: max. 2 rady axiálnych blokov.
• V prípade inštalácie do starších typov montážnych dosiek s otvorom
∅=38 mm sa používajú redukčné krúžky z ∅=38 mm na ∅=22 mm.
Rozmery kontaktov
Výrez pre kontakty
Tlačidlá klasické
Tlačidlo
NYGBA21
NYGBA31Z
NYGBA51S
NYGBA61K
NYGBA42P
Obj. číslo
Tlačidlo v krabici
NYGBA21T
NYGBA31ZT
NYGBA51ST
NYGBA61KT
NYGBA42PT
Farba
Čierna
Zelená
Žltá
Modrá
Červená
Krabica
Typ kontaktu
TK/T1+F2/
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 rozpínací
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-1
STN EN 60947-5-1
STN EN 60529
1×
spínací kontakt
1×
rozpínací kontakt
NYGBA
Tlačidlá výstuplé
Tlačidlo
NYGBL21
NYGBL31Z
NYGBL51S
NYGBL61K
NYGBL42P
Obj. číslo
Tlačidlo v krabici
NYGBL21T
NYGBL31ZT
NYGBL51ST
NYGBL61KT
NYGBL42PT
Farba
Čierna
Zelená
Žltá
Modrá
Červená
Krabica
Typ kontaktu
TK/T1+F2/
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 rozpínací
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-1
STN EN 60947-5-1
STN EN 60529
1×
spínací kontakt
1×
rozpínací kontakt
NYGBL
Tlačidlá s gumovým krytom hlavice
Tlačidlo
NYGBP21
NYGBP31Z
NYGBP51S
NYGBP61K
NYGBP42P
Obj. číslo
Tlačidlo v krabici
NYGBP21T
NYGBP31ZT
NYGBP51ST
NYGBP61KT
NYGBP42PT
Farba
Čierna
Zelená
Žltá
Modrá
Červená
Krabica
Typ kontaktu
TK/T1+F2/
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 rozpínací
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-1
STN EN 60947-5-1
STN EN 60529
1×
spínací kontakt
1×
rozpínací kontakt
NYGBP
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/25
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Tlačidlá klasické a výstuplé, s popisom
Obj. číslo
Tlačidlo
Tlačidlo v krabici
NYGBA3351
NYGBA3351T
NYGBA3341
NYGBA3341T
NYGBA3311Z
NYGBA3311ZT
NYGBA4222P
NYGBA4222PT
NYGBA4322P*
NYGBA4322PT*
NYGBA4342P*
NYGBA4342PT*
Farba
Popis, farba
Čierna
Biela
Zelená
Červená
Červená
Červená
“↑”, Biela
“↑”, Čierna
“I”, Biela
“0”, Biela
“0”, Biela
“STOP”, Biela
Krabica
Typ kontaktu
TK/T1+F2/
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 rozpínací
1 rozpínací
1 rozpínací
* Typy výstuplé
NYGBA
*NYGBA
1×
spínací
kontakt
1×
rozpínací
kontakt
Tlačidlá s kontrolkou
S transformáS
Klasické
torom
odporom
Typ
Obj. číslo
Tlačidlo
Tlačidlo v krabici
NYGBW33Z
NYGBW33ZT
NYGBW33S
NYGBW33ST
NYGBW33K
NYGBW33KT
NYGBW33P
NYGBW33PT
NYGBW3371Z
NYGBW3371ZT
NYGBW3571S NYGBW3571ST
NYGBW3471P NYGBW3471PT
NYGBW3341Z
NYGBW3541S
NYGBW3441P
NYGBW3351Z
NYGBW3551S
NYGBW3451P
* Žiarovky viď na str. H/32.
Farba
Zelená
Žltá
Modrá
Červená
Zelená
Žltá
Červená
Zelená
Žltá
Červená
Zelená
Žltá
Červená
Typ
Ovládacie
Zabudovaná
kontaktu
napätie
žiarovka
1 spínací
max. 400 V
NYGI230*
1 spínací
max. 400 V
NYGI230*
TK/T2+F2/
1 spínací
max. 400 V
NYGI230*
1 rozpínací
max. 400 V
NYGI230*
1 spínací
230-240 V
NYGI130
TK/T2+F2/
1 spínací
230-240 V
NYGI130
1 rozpínací
230-240 V
NYGI130
1 spínací
230-240 V
NYGI6
1 spínací
230-240 V
NYGI6
1 rozpínací
230-240 V
NYGI6
1 spínací
400 V
NYGI6
1 spínací
400 V
NYGI6
1 rozpínací
400 V
NYGI6
* Je možné ich vymeniť na iný typ podľa ovládacieho napätia kontroliek.
Krabica
NYGBW
NYGBW
NYGBW
H/26
1×
spínací kontakt
1×
rozpínací kontakt
1×
spínací kontakt
1×
rozpínací kontakt
1×
spínací kontakt
1×
rozpínací kontakt
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Hríbové tlačidlá s pružinovou vratnou polohou (bez aretácie)
Obj. číslo
Tlačidlo v krabici
NYGBC21T
NYGBC31ZT
NYGBC51ST
NYGBC61KT
NYGBC42PT
NYGBR42PT
Tlačidlo
NYGBC21
NYGBC31Z
NYGBC51S
NYGBC61K
NYGBC42P
NYGBR42P
1×
1×
rozpínací k. spínací k.
Farba
Tlačidlo v žltej krabici
NYGBC42PTS
NYGBR42PTS
NYGBC...
Čierna
Zelená
Žltá
Modrá
Červená
Červená
Krabica
TK/T1+F2/
TK/T1+F2S/
Typ kontaktu
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 rozpínací
1 rozpínací
NYGBR42P
Hríbové núdzové tlačidlá s pevnou polohou (s aretáciou)
Tlačidlo
NYG442P30
NYG542P40
NYG642P60
NYGBS142P
NYGBS8445P
NYGBS9445P
Obj. číslo
Tlačidlo
v krabici
NYG442P30T
NYG542P40T
NYG642P60T
NYGBS142PT
NYGBS8445PT
NYGBS9445PT
Tlačidlo
v žltej krabici
NYG442P30TS
NYG542P40TS
NYG642P60TS
NYGBS142PTS
NYGBS8445PTS
NYGBS9445PTS
Farba
Červená
Červená
Červená
Červená
Červená
Červená
Typ
kontaktu
Krabica
1 rozpínací
1 rozpínací
TK/T1+F2/
1 rozpínací
1 rozpínací
TK/T1+F2S/
1 rozp.+1 spín.
1 rozp.+1 spín.
Priemer
hlavice
Uvoľnenie
aretácie
30 mm
40 mm
60 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Pootočením
Pootočením
Pootočením
Pomocou kľúča
Pootočením
Pomocou kľúča
NYG542P40, NYGBS8445P
1×
rozpínací kontakt
NYG442P30
NYGBS142P, NYGBS9445P
1× rozpínací k.
1× spínací k.
NYG642P60
Dvojtlačidlá stláčacie
Tlačidlo
NYKK8325
NYKK8425
Obj. číslo
Tlačidlo v krabici
NYKK8325T
NYKK8425T
Farba a popis
Zelená
Červená
“I”
“0” (výstuplé)
Krabica
Typ kontaktu
TK/T1+F2/
1 rozp. + 1 spín.
1 rozp. + 1 spín.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60529
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-5-1
1×
rozpínací k.
1×
spínací k.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/27
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Dvojtlačidlá stláčacie s kontrolkou
Prevedenie
S odporom
Klasické
Obj. číslo
NYKK8365
NYKK8465
NYKK8375
NYKK8475
Farba a popis
Zelená
Červená
“I”
“0”
“I”
“0” (výstuplé)
“I”
“0”
“I”
“0” (výstuplé)
Ovládacie
napätie
max. 400 V
max. 400 V
240 V
240 V
Typ kontaktu
1 rozpín. + 1 spín.
1 rozpín. + 1 spín.
1 rozpín. + 1 spín.
1 rozpín. + 1 spín.
Zabudovaná
žiarovka
NYGI230*
NYGI230*
NYGI130
NYGI130
1×
spínací kontakt
1×
rozpínací kontakt
1×
rozpínací kontakt
1×
spínací kontakt
* Uvedené žiarovky sú zabudované v dodanom stave. Je možné ich vymeniť na iný typ
podľa ovládacieho napätia kontroliek. Sortiment žiaroviek viď na strane H/32.
Klasické
S odporom
Otočné spínače so zámkom
Prevedenie
Spínač
NYBG21KK
S aretáciou NYBG41KK
NYBG25KK
NYBG53KK
NYBG61KK
Bez
NYBG65KK
aretácie
NYBG73KK
Obj. číslo
Spínač v krabici
NYBG21KKT
NYBG41KKT
NYBG25KKT
NYBG53KKT
NYBG61KKT
NYBG65KKT
NYBG73KKT
Typ
Výber kľúča v pozícii
kontaktu
1 spínací
„ľavá“
1 spínací
„ľavá“ i „pravá“
1 rozp.+1 spín.
„ľavá“
TK/T1+F2/
2 spínacie
„0“
1 spínací
„ľavá“
1 rozp.+1 spín.
„ľavá“
2 spínacie
„0“
Počet polôh
Krabica
2-polohové
2-polohové
2-polohové
2-polohové
2-polohové
2-polohové
3-polohové
2-polohové s aretáciou
2-polohové s aretáciou
3-polohové s aretáciou
S aretáciou
1×
spínací kontakt
1×
rozpínací k.
1×
spínací k.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60529
STN EN 60947-5-1
2-polohové bez aretácie
2-polohové bez aretácie
3-polohové bez aretácie
Bez
aretácie
1×
spínací kontakt
H/28
1×
rozpínací k.
1×
spínací k.
2×
spínacie kontakty
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Otočné spínače s ovládacou pákou
Prevedenie
S aretáciou
Bez
aretácie
Spínač
NYBD21KST
NYBJ21KLO
KBD25ST
KBJ25LO
NYBD33KST
NYBJ33KLO
NYBD41KST
NYBJ41KLO
NYBD45KST
NYBJ45KLO
NYBD53KST
NYBJ53KLO
Obj. číslo
Spínač v krabici
NYBD21KSTT
NYBJ21KLOT
KBD25STT
KBJ25LOT
NYBD33KSTT
NYBJ33KLOT
NYBD41KSTT
NYBJ41KLOT
NYBD45KSTT
NYBJ45KLOT
NYBD53KSTT
NYBJ53KLOT
1×
rozpínací k.
1×
spínací k.
1×
rozpínací k.
Typ kontaktu
Typ páky
TK/T1+F2/
1 spínací
1 spínací
1 rozpín. + 1 spín.
1 rozpín. + 1 spín.
2 spínacie
2 spínacie
1 spínací
1 spínací
1 rozpín. + 1 spín.
1 rozpín. + 1 spín.
2 spínacie
2 spínacie
Krátka
PredÍžená
Krátka
PredÍžená
Krátka
PredÍžená
Krátka
PredÍžená
Krátka
PredÍžená
Krátka
PredÍžená
2×
spínacie kontakty
3-polohové bez aretácie
2-polohové s aretáciou
1×
spínací kontakt
2-polohové
2-polohové
2-polohové
2-polohové
3-polohové
3-polohové
2-polohové
2-polohové
2-polohové
2-polohové
3-polohové
3-polohové
Krabica
3-polohové s aretáciou
2-polohové s aretáciou
1×
spínací kontakt
Počet polôh
1×
spínací k.
2×
spínacie kontakty
Otočné spínače s presvetlenou ovládacou pákou
Prevedenie
Obj. číslo
Farba
Spínač
Spínač v krabici
Zelená
NYGBK2365Z NYGBK2365ZT
Žltá
NYGBK2565S NYGBK2565ST
Modrá
NYGBK2665K NYGBK2665KT
S aretá- NYGBK2465P NYGBK2465PT
Červená
ciou
Zelená
NYGBK3365Z NYGBK3365ZT
Žltá
NYGBK3565S NYGBK3565ST
Modrá
NYGBK3665K NYGBK3665KT
Červená
NYGBK3465P NYGBK3465PT
Zelená
NYGBK5365Z NYGBK5365ZT
Bez
Žltá
NYGBK5565S NYGBK5565ST
aretácie NYGBK5665K NYGBK5665KT
Modrá
Červená
NYGBK5465P NYGBK5465PT
2-polohové s aretáciou
3-polohové s aretáciou
1× rozpín. k. + 1× spín. k.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-5-1
Počet polôh
2-polohové
2-polohové
2-polohové
2-polohové
3-polohové
3-polohové
3-polohové
3-polohové
3-polohové
3-polohové
3-polohové
3-polohové
Typ
Max. ovlád.
Žiarovka
kontaktu
napätie
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLZ
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLS
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLK
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLP
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLZ
1 rozp.+1 spín.
400 V
NYGLS
TK/T2+F2/
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLK
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLP
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLZ
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLS
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLK
1 rozp.+1 spín. 400 V
NYGLP
Krabica
1× rozpín. k. + 1× spín. k.
3-polohové
bez aretácie
1× rozpín. k. + 1× spín. k.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/29
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Kontrolky
Prevedenie
Klasické S odporom S trans
formátorom Kontrolka
NYGBV61
NYGBV63Z
NYGBV64P
NYGBV65S
NYGBV66K
NYGBV73Z
NYGBV74P
NYGBV75S
NYGBV43Z
NYGBV44P
NYGBV45S
NYGBV53Z
NYGBV54P
NYGBV55S
Obj. číslo
Farba
Ovládacie napätie
Krabica
Žiarovka
Kontrolka v krabici
NYGBV61T
Biela
max. 400 V
NYGI230*
NYGBV63ZT
Zelená
max. 400 V
NYGI230*
NYGBV64PT
Červená
max. 400 V
NYGI230*
NYGBV65ST
Žltá
max. 400 V
NYGI230*
TK/T1+F2/
NYGBV66KT
Modrá
max. 400 V
NYGI230*
NYGBV73ZT
Zelená
230-240 V
NYGI130
NYGBV74PT
Červená
230-240 V
NYGI130
NYGBV75ST
Žltá
230-240 V
NYGI130
NYGBV43ZT
Zelená
230-240 V
NYGI6
NYGBV44PT
Červená
230-240 V
NYGI6
NYGBV45ST
Žltá
230-240 V
NYGI6
TK/T2+F2/
NYGBV53ZT
Zelená
400 V
NYGI6
NYGBV54PT
Červená
400 V
NYGI6
NYGBV55ST
Žltá
400 V
NYGI6
* Je možné ich vymeniť na iný typ podľa ovládacieho napätia kontroliek. Sortiment žiaroviek viď na str. H/32.
S odporom
Klasické
S transformátorom
S transformátorom
S odporom
Klasické
Žiarovky používané v kontrolkách majú ovládacie napätie 130 V, žiarovky zabudované do typov s transformátorom 6 V.
Tlačidlá, spínače a kontrolky s plastovým puzdrom
Inštalácia do montážnych otvorov s priemerom ∅=22 mm (pre kontrolky so zabudovaným transformátorom ∅=25 mm).
Tlačidlá
13
29
21
58
54
max.6
1× prepínací
kontakt
Obj. číslo
Tlačidlá
Typ
H/30
Tlačidlo
NYGEA121
NYGEA131Z
NYGEA151S
NYGEA161K
NYGEA142P
NYGEA125
NYGEA135Z
NYGEA145P
Tlačidlo v krabici
NYGEA121T
NYGEA131ZT
NYGEA151ST
NYGEA161KT
NYGEA142PT
NYGEA125T
NYGEA135ZT
NYGEA145PT
Farba
Čierna
Zelená
Žltá
Modrá
Červená
Čierna
Zelená
Červená
1× rozpínací
kontakt
Krabica
TK/T1+F2/
1× spínací
kontakt
Typ kontaktu
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 spínací
1 rozpínací
1 prepínací
1 prepínací
1 prepínací
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
1×
spín. k.
Obj. číslo
Typ
Tlačidlové spínače
1×
rozpín. k.
21
1×
prep. k.
58
54
max.6
Tlačidlo
NYGEH121
NYGEH131Z
NYGEH142P
NYGEH125
NYGEH135Z
NYGEH145P
NYGEH155S
NYGEH165K
Tlačidlo v krabici
NYGEH121T
NYGEH131ZT
NYGEH142PT
NYGEH125T
NYGEH135ZT
NYGEH145PT
NYGEH155ST
NYGEH165KT
13
29
Tlačidlové spínače
Farba
Čierna
Zelená
Červená
Čierna
Zelená
Červená
Žltá
Modrá
Krabica
TK/T1+F2/
Typ kontaktu
1 spínací
1 spínací
1 rozpínací
1 prepínací
1 prepínací
1 prepínací
1 prepínací
1 prepínací
Kontrolky plastové
Klasické
S odporom
S transformátorom
S transformátorom
S odporom
Klasické
Žiarovky používané v kontrolkách majú ovládacie napätie 130 V, žiarovky zabudované do typov s transformátorom 6 V.
Obj. číslo
Ovládacie
Typ
Farba
Krabica
Žiarovka
napätie
Kontrolka
Kontrolka v krabici
NYGEV133ZT
Zelená
max. 130 V
NYGI130*
NYGEV133Z
NYGEV134P
NYGEV134PT
Červená
max.
130
V
NYGI130*
NYGEV163Z
NYGEV163ZT
Zelená
max.
250
V
-**
NYGEV164PT
Červená
max. 250 V
-**
NYGEV164P
NYGEV165ST
Žltá
max. 250 V
-**
NYGEV165S
NYGEV166KT
Modrá
max. 250 V
-**
NYGEV166K
NYGEV443ZT
Zelená
max. 250 V
NYGI230*
NYGEV443Z
TK/T1+F2/
NYGEV444PT
Červená
max. 250 V
NYGI230*
NYGEV444P
NYGEV445ST
Žltá
max. 250 V
NYGI230*
NYGEV445S
NYGEV446KT
Modrá
max. 250 V
NYGI230*
NYGEV446K
NYGEV453Z
NYGEV453ZT
Zelená
max.
400
V
NYGI230*
NYGEV454PT
Červená
max. 400 V
NYGI230*
NYGEV454P
NYGEV455ST
Žltá
max. 400 V
NYGI230*
NYGEV455S
NYGEV456KT
Modrá
max. 400 V
NYGI230*
NYGEV456K
NYGEV173ZT
Zelená
230-240 V
NYGI130
NYGEV173Z
NYGEV174PT
Červená
230-240 V
NYGI130
NYGEV174P
TK/T1+F2/
NYGEV175ST
Žltá
230-240 V
NYGI130
NYGEV175S
NYGEV176K
NYGEV176KT
Modrá
230-240
V
NYGI130
Zelená
230-240 V
NYGI6
NYLBV853Z
Červená
230-240 V
NYGI6
NYLBV854P
Žltá
230-240 V
NYGI6
NYLBV855S
Modrá
230-240 V
NYGI6
NYLBV856K
Zelená
400 V
NYGI6
NYLBV873Z
Červená
400 V
NYGI6
NYLBV874P
Žltá
400 V
NYGI6
NYLBV875S
NYLBV876K
Modrá
400
V
NYGI6
* Je možné ich vymeniť za iný typ podľa ovládacieho napätia kontroliek.
** Sortiment žiaroviek viď na str. H/32.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/31
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Príslušenstvo k tlačidlám, spínačom, kontrolkám, ovládačom
Uvedené píslušenstvo je možné doobjednať k tlačidlám, spínačom, kontrolkám, ovládačom tak s kovovou základnou doskou ako s plastovým púzdrom.
Žiarovky
Obj. číslo
NYGI6
NYGI12
NYGI24
NYGI48
NYGI130
NYGI230
Ovládacie napätie
6V
12 V
24 V
48 V
130 V
230 V
Výkon
1,2 W
2W
2W
2W
2,6 W
tlejivka
Typ pätice
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Obj. číslo
NYGLS
NYGLP
NYGLK
NYGLF
NYGLZ
Ovládacie napätie
24-230 V
24-230 V
24-230 V
24-230 V
24-230 V
Farba
Žltá
Červená
Modrá
Biela
Zelená
Typ pätice
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Obj. číslo
NYGL-AC400B
NYGL-AC400G
NYGL-AC400R
NYGL-AC400W
NYGL-AC400Y
NYGL-ACDC230B
NYGL-ACDC230G
NYGL-ACDC230R
NYGL-ACDC230W
NYGL-ACDC230Y
NYGL-ACDC24B
NYGL-ACDC24G
NYGL-ACDC24R
NYGL-ACDC24W
NYGL-ACDC24Y
Ovládacie napätie
400 V AC
400 V AC
400 V AC
400 V AC
400 V AC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
230 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V AC/DC
Farba
Modrá
Zelená
Červená
Biela
Žltá
Modrá
Zelená
Červená
Biela
Žltá
Modrá
Zelená
Červená
Biela
Žltá
Typ pätice
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Ba9s
Led žiarovky
Led žiarovky
(nové prevedenie)
Bloky kontaktov
Objednané ovládacie jednotky môžu byť doplnené ďalšími kontaktnými blokmi. Max. počet blokov kontaktov montovateľných na jednu ovládaciu jednotku je 4.
Obj. číslo
NYAE101
NYAE102
3
4 (NO)
NYAE101
Redukčné krúžky
Popis
Blok 1×NO spínacieho kontaktu
Blok 1×NC rozpínacieho kontaktu
1
2 (NC)
NYAE102
Používajú sa na zúženie montážnych otvorov z ∅38 mm na ∅22 mm. Montujú sa pri rekonštrukcii
starších ovládacích pultov, vo velíne technologických procesov a pod. Jedna objednaná položka znamená 1 pár redukčných krúžkov.
Obj. číslo
NYGR38/22
H/32
Kontakt
1 ks NO
1 ks NC
Popis
Pár redukčných krúžkov z D=38 mm na d=22 mm
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Bezpečnostné ovládacie tlačidlové spínače s ochranou proti znovuzapnutiu pri výpadku napájania
Používajú sa na bezpečnostné ovládanie obrábacích strojov v dielňach, opravovniach, montážnych halách. Zabraňujú opätovnému zapnutiu
ovládaného zariadenia pri výpadku napájacieho napätia, aby nedochádzalo k úrazu pri jeho obnove (napr. pri sústruhu či píle). Sú určené na
zabudovanie do otvoru na montážnej doske, vďaka ich vysokému stupňu krytia IP 55 zo strany ovládacích tlačidiel sú vhodné pre montáž aj do
vlhkých a prašných prostredí.
Tlačidlový spínač ON „I” zapína, tlačidlový spínač OFF „0” vypína dvojpólový zapínací kontakt spínačov. Obidve tlačidlá sa po ich stlačení vracajú
do východiskovej polohy. Bezpečnostnú funkciu spínačov proti znovuzapnutiu realizuje zabudované ochranné napäťové relé bez vonkajších
vývodov, ktoré vypne zapínacie tlačidlá po výpadku napájacieho napätia. Jeho ovládanie realizuje napätie na výstupnej strane kontaktov (strana
spotrebiča), preto pri montáži je potrebné dbať na správne zapojenie, podľa písmenného označenia. Pri výpadku napätia spínače odpoja
pripojené zariadenie od napájania. Znovuzapnutie je možné až po opätovnom stlačení zeleného tlačidla „I” spínačov.
Typ SSTM-01 má špeciálny kryt tlačidiel, ktorý po zaklapnutí má funkciu núdzovej ovládacej hlavice. Pri poruche, úraze, atď. sa stlačí núdzová
hlavica, čím je možné okamžité vypnutie pripojeného zariadenie. Po odstránení poruchy je možné zariadenie opätovne zapnúť až po otvorení
špeciálneho krytu.
0/1
Technické parametre
Menovité napätie:
Manovitá frekvencia:
Menovitý prúd:
Pripojovanie vodičov:
Teplota okolia:
Max. relatívna vlhkosť:
Stupeň krytia:
250 V AC
50 Hz
15 A (AC-3)
dutinkami s rozmermi 6,3×0,8 mm
-25 °C … +80 °C
95 %, pri teplote 40 °C
IP 55
Sieť
3
4
7
8
Spotrebič
U<
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-1
STN EN 60947-3
STN EN 61058-1
STN EN 60529
43
10.4
42.2
50
5
65
5
42.3
23
52
42.5
22.5
23
56
22.5
49
37.3
10.4
10
82.5
3
SSTM-02
63.9
SSTM-01
65
5
4.
75
Spôsob upevnenia: 3 ks skrutkami s priemerom ∅5 mm
do výrezu montážnej dosky
7.2
Spôsob upevnenia: 2 ks skrutkami s priemerom ∅5 mm do výrezu
montážnej dosky
10.4
SSTM-04
40.2
60,5
63.7
SSTM-03
40
50
76
4.
76
88
22.5
49
22.5
41.5
23
23
32.2
55.8
4.5
41.5
49
57
50
Spôsob upevnenia: zaklapnutím do výrezu montážnej dosky,
neupevňujú sa skrutkami
59.8
4.5
50
Spôsob upevnenia: 2 ks skrutkami s priemerom ∅5 mm
do výrezu montážnej dosky
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/33
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Skladacie typy tlačidiel, kontroliek, spínačov, ovládacích jednotiek NYG2
Umožňujú zostavenie ľubovoľnej kombinácie ovládacieho a signalizačného prvku podľa požiadaviek. Ich výhodou je jednoduchá
montáž a voľnosť pri voľbe danej konfigurácie zostavy. Daný typ jednotky je možné zostaviť zo štyroch konštrukčných dielov.
Vzhľadom na veľkú variabilitu zmontované typy v sortimente nie sú, k zostaveným jednotkám je možné doobjednať krabice so stupňom krytia
IP 44.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie:
Menovitý tepelný prúd:
Menovitý pracovný prúd:
Menovitý pracovný prúd:
Skratová vypínacia schopnosť:
Prierez prívodných vodičov:
Spôsob pripájania vodičov:
Prevádzková teplota:
Skladovacia teplota:
Odolnosť voči vibráciám
(IEC 60068-2-6):
Odolnosť voči nárazom:
(IEC 60068-2-27):
Stupeň ochrany krytím:
Mechanická životnosť:
Ovládacia sila:
(stláčacie typy)
Ovládací moment:
Spínacia dráha:
Hrúbka montážnej dosky:
Schéma zapojenia
kontaktov
Rozmery pre
skupinovú montáž
600 V∼
6 kV
6 A (240 V, AC-1)
3 A (240 V, 50 Hz; AC-15)
0,27 A (250 V DC; DC-13)
1000 A (s poistkou 10 A typu gG
1×0,5 … 1×2,5 mm2
(2×1,5 mm2)
do skrutkových svoriek
-25 °C … +70 °C
-40 °C … +70 °C
max. 8 g (40…500 Hz)
max. 15 g
IP 42 (po zabudovaní)
1×106 spínacích cyklov
max. 20 N (pri zatváraní
kontaktov)
min. 8 N, max. 15 N (pri rozpínaní
kontaktov)
max. 0,15 Nm (otočné typy)
min. 3,5 mm, max. 8 mm
max. 6 mm
max. 1,5 mm (pri inštalácii cez
redukčné krúžky do starších
montážnych dosiek)*
* Sortiment redukčných krúžkov viď na str. H/32.
1×
spínací
kontakt
1×
rozpínací
kontakt
Zostavovacia schéma jednotiek
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-1
STN EN 60947-5-1
Daný typ jednotky je možné zostaviť z blokov týchto štyroch konštrukčných dielov:
1
2
P.č.
(1)
(2)
(3)
(4)
Konštrukčný diel
Ovládacia hlavica
Základná doska
Kontrolka LED
Blok kontaktov
Označenie
NYG2-F
NYG2-T
NYG2-L
NYG2-E
Strana
H/35
H/35
H/36
H/36
Postup pri montáži
Vložte hlavicu do montážnej diery s priemerom ∅=22 mm.
3
Zo zadnej strany montážneho plechu nasuňte základnú dosku na hlavicu a zafixujte
hlavicu pootočením v montážnej doske.
Zafixujte hlavicu v montážnej diere zatiahnutím prítlačných skrutiek montážnej dosky.
Ak navrhnutá zostava obsahuje kontrolku, zasuňte jej jazýčky do tela zostavy.
4
H/34
Napokon zasuňte jazýčky bloku kontaktov do tela zostavy.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
(1) Ovládacie hlavice tlačidiel, kontroliek, spínačov, ovládacích jednotiek NYG2
Sú montovateľné do montážnych dier ∅=22 mm iba spolu so základnou doskou (2) (viď nižšie). Montujú sa na základnú dosku vložením
do montážnej diery a následným pootočením, zafixujú sa v základnej doske pomocou bajonetového závitu.
* K týmto typom je možné použiť kontrolky LED (3) zodpovedajúcej farby, ich sortiment viď na str. H/36.
Obj. číslo
Popis
a (mm) b (mm)
Priesvitná tlačidlová hlavica, bez aretácie, červená*
14
30
NYG2-F1
Priesvitná tlačidlová hlavica, bez aretácie, zelená*
14
30
NYG2-F2
Priesvitná tlačidlová hlavica, bez aretácie, žltá*
14
30
NYG2-F3
Nepriesvitný pákový spínač 2-polohový (0-1), s aretáciou, čierny
28
30
NYG2-F4
Nepriesvitný pákový spínač 3-polohový (1-0-1), s aretáciou, čierny
28
30
NYG2-F5
NYG2-F6
Dvojtlačidlová hlavica (0-1), bez aretácie, so žltou kontrolkou*
18
55
Nepriesvitná hríbová hlavica, popis STOP, bez aretácie, červená, 40 mm
22
40
NYG2-F7
NYG2-F8
Nepriesvitná
hríbová
hlavica,
bez
popisu,
bez
aretácie,
zelená,
40
mm
22
40
Nepriesvitná núdzová hlavica, uvoľ. aretácie pootočením, červená, 40 mm
28
40
NYG2-F9
Nepriesvitná núdzová hlavica, uvoľ. aretácie pootočením, červená, 60 mm
30
60
NYG2-F10
Nepriesvitná núdzová hlavica, uvoľ. aretácie kľúčom, červená, 40 mm
28
40
NYG2-F11
Priesvitná hríbová hlavica, bez popisu, bez aretácie, oranžová, 40 mm*
26
40
NYG2-F12
NYG2-F1
NYG2-F2
NYG2-F3
NYG2-F4
NYG2-F5
Typ kľúča
hlavice:
univerzálny
NYG2-F6
NYG2-F7
NYG2-F11
NYG2-F8
NYG2-F9
NYG2-F10
NYG2-F12
(2) Základná doska k hlaviciam tlačidiel, kontroliek, spínačov, ovládacích jednotiek NYG2
Základná doska so zmontovanou ovládacou hlavicou sa zafixuje v montážnej diere
s priemerom ∅=22 mm pomocou 2 ks prítlačných skrutiek dosky. Používa sa
ku všetkým kombináciám zostavy.
Materiál tela: nehrdzavejúca oceľ.
Obj. číslo
NYG2-T
Počet a typ prítlačných skrutiek:
Doporučený moment zatiahnutia:
Popis
Základná doska k hlaviciam NYG2-F
2 ks, M4
1,2 Nm
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/35
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
(3) Bloky LED kontroliek k tlačidlám, spínačom, ovládacím jednotkám NYG2
Obsahujú dva plastové jazýčky, ktoré sa zasúvajú do otvorov na hlavici zospodu až po jej vložení do základnej dosky.
Obj. číslo
NYG2-L1
NYG2-L2
NYG2-L3
NYG2-L4
NYG2-L5
NYG2-L6
NYG2-L7
NYG2-L8
NYG2-L9
NYG2-L10
NYG2-L11
NYG2-L12
NYG2-L13
NYG2-L14
NYG2-L15
Popis
Blok LED kontrolky, červená farba, 12 V AC
Blok LED kontrolky, červená farba, 24 V AC
Blok LED kontrolky, červená farba, 230 V AC
Blok LED kontrolky, zelená farba, 12 V AC
Blok LED kontrolky, zelená farba, 24 V AC
Blok LED kontrolky, zelená farba, 230 V AC
Blok LED kontrolky, žltá farba, 12 V AC
Blok LED kontrolky, žltá farba, 24 V AC
Blok LED kontrolky, žltá farba, 230 V AC
Blok LED kontrolky, červená farba, 12 V DC
Blok LED kontrolky, červená farba, 24 V DC
Blok LED kontrolky, zelená farba, 12 V DC
Blok LED kontrolky, zelená farba, 24 V DC
Blok LED kontrolky, žltá farba, 12 V DC
Blok LED kontrolky, žltá farba, 24 V DC
(4) Bloky kontaktov k tlačidlám, spínačom, ovládacím jednotkám NYG2
Upevňujú sa k hlavici zostavy zaklapnutím, v prípade použitia podsvetlených typov
zostavy k telu použitého bloku kontaktov.
Odporúča sa montáž max. 2 blokov kontaktov k jednej hlavici zostavy.
Jeden blok obsahuje 2 ks galvanicky nezávislých kontaktov.
Obj. číslo
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
Špecifikácia
Blok 2 ks spínacích kontaktov (1×NO+1×NO)
Blok 1 ks spín. a 1 ks rozpín. kontaktu (1×NO+1×NC)
Blok 2 ks rozpínacích kontaktov (1×NC+1×NC)
Krabice k tlačidlám, spínačom a ovládacím jednotkám NYG2
K zostaveným jednotkám je možné doobjednať krabice so stupňom krytia IP 44 (v prípade použitia jedného bloku kontaktov). Krabice obsahujú
samostatnú svorku pre N a PE vodiče.
Obj.
číslo
Špecifikácia
Krabice k jednotkám
NYG2, h=64 mm, IP 44
Krabice k jednotkám
TK/T1+F2S/
NYG2, h=64 mm, IP 44
Krabice k jednotkám
TK/T2+F2/
NYG2, h=80 mm, IP 44
Krabice k jednotkám
TK/T2+F2S/
NYG2, h=80 mm, IP 44
TK/T1+F2/
H/36
Farba
(spodok+veko)
Sivé veko +
Sivý spodok
Žlté veko +
Sivý spodok
Sivé veko +
Sivý spodok
Žlté veko +
Sivý spodok
W
(mm)
H
(mm)
x
(mm)
Prechodky
68
64
44
2 ks MG-20
68
64
44
2 ks MG-20
68
80
44
2 ks MG-20
68
80
44
2 ks MG-20
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-1
STN EN 60947-5-1
STN EN 60529
MEEI CERTIFICATE NO.
D0388V061
V-15180
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Možnosti zostavenia tlačidiel s kontrolkou
NYG2-F1
NYG2-F2
NYG2-F3
NYG2-F12
NYG2-F6
NYG2-T
NYG2-L...
12-24-230V AC
12-24V DC
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
Možnosti zostavenia spínačov a tlačidiel bez kontrolky
NYG2-F4
(0-1)
NYG2-F5
1-0-1
NYG2-F7
NYG2-F8
NYG2-F9
NYG2-F10
NYG2-F11
NYG2-T
NYG2-E20
NYG2-E11
NYG2-E02
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/37
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Kontrolky Led
Obsahujú zdroj svetla pozostávajúci z matice Led diód. Použité špeciálne difuzéry kontroliek zaručujú rovnomernú intenzitu svetla na farebnej
krytke, intenzita svetla nezávisí od zvlnenia napájacieho napätia. Poskytujú výbornú viditeľnosť signalizácie pri bežnej intenzite osvetlenia
okolia.
Dve veľkosti:
• Kontrolky s priemerom ∅=16 mm, prívodné vodiče sú pripojiteľné mosadznými dutinkami s rozmermi 2,8×0,5 mm alebo spájkovaním.
• Kontrolky s priemerom ∅=22 mm, prívodné vodiče sa zapájajú do skrutkových svoriek, príslušenstvo: montážna krabica.
Technické parametre
Ochrana krytím:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Spôsob pripojenia vodičov
• LJL16:
Spôsob pripojenia vodičov
• LJL22:
Max. uťahovací moment matice:
Hrúbka montážnej dosky:
IP 42 (v zabudovanom stave)
0,5 mm2 ... 1,5 mm2
dutinkami 2,8×0,5 mm
alebo spájkovaním
do skrutkových svoriek
0,3 Nm
1 mm ... 5 mm
Technické parametre krabíc viď na strane H/36.
Kontrolky s priemerom ∅=16 mm
Obj. číslo
LJL16-RA
LJL16-RC
LJL16-RD
LJL16-RE
LJL16-RF
LJL16-GA
LJL16-GC
LJL16-GD
LJL16-GE
LJL16-GF
LJL16-YA
LJL16-YC
LJL16-YD
LJL16-YE
LJL16-YF
LJL16-WA
LJL16-WC
LJL16-WD
LJL16-WE
LJL16-WF
LJL16-BA
LJL16-BC
LJL16-BD
LJL16-BE
LJL16-BF
Farba
červená
červená
červená
červená
červená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
žltá
žltá
žltá
žltá
žltá
biela
biela
biela
biela
biela
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
Ovládacie
napätie
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
Kontrolky s priemerom ∅=22 mm
Obj. číslo
Kontrolka
V krabici
LJL22-RAT
LJL22-RA
LJL22-RCT
LJL22-RC
LJL22-RD
LJL22-RDT
LJL22-RE
LJL22-RET
LJL22-RF
LJL22-RFT
LJL22-GAT
LJL22-GA
LJL22-GCT
LJL22-GC
LJL22-GDT
LJL22-GD
LJL22-GET
LJL22-GE
LJL22-GFT
LJL22-GF
LJL22-YA
LJL22-YAT
LJL22-YC
LJL22-YCT
LJL22-YD
LJL22-YDT
LJL22-YET
LJL22-YE
LJL22-YFT
LJL22-YF
LJL22-WA LJL22-WAT
LJL22-WC LJL22-WCT
LJL22-WD LJL22-WDT
LJL22-WE LJL22-WET
LJL22-WF LJL22-WFT
LJL22-BAT
LJL22-BA
LJL22-BCT
LJL22-BC
LJL22-BDT
LJL22-BD
LJL22-BET
LJL22-BE
LJL22-BFT
LJL22-BF
Farba
červená
červená
červená
červená
červená
zelená
zelená
zelená
zelená
zelená
žltá
žltá
žltá
žltá
žltá
biela
biela
biela
biela
biela
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
Ovládacie
napätie
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
48 V AC/DC
230 V AC
400 V AC
Krabica
TK/T1+F2/
PRÍSLUŠNÉ NORMY
LJL-16
LJL-22
STN EN 60947-5-1
TÜV GS CERTIFICATE NO.
N8001242131001
H/38
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Kontrolky Led
Obsahujú zdroj svetla pozostávajúci z matice Led diód. Použité špeciálne difuzéry kontroliek zaručujú rovnomernú intenzitu svetla na farebnej
krytke, intenzita svetla nezávisí od zvlnenia napájacieho napätia. Poskytujú výbornú viditeľnosť signalizácie pri bežnej intenzite osvetlenia
okolia. Dve veľkosti:
• Kontrolky s priemerom ∅=16 mm, prívodné vodiče sú pripojiteľné mosadznými dutinkami s rozmermi 2,8×0,5 mm alebo spájkovaním.
• Kontrolky s priemerom ∅=22 mm, prívodné vodiče sa zapájajú do skrutkových svoriek, príslušenstvo: montážna krabica.
Technické parametre
Ochrana krytím:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Spôsob pripojenia vodičov
• LJL16:
IP 42 (v zabudovanom stave)
0,5 mm2 ... 1,5 mm2
dutinkami 2,8×0,5 mm
alebo spájkovaním
do skrutkových svoriek
0,3 Nm
1 mm ... 5 mm
Kontrolky s priemerom ∅=16 mm
Modrá
Modrá
Červená
Červená
Žltá
Žltá
Zelená
Zelená
STN EN 60947-5-1
TÜV GS CERTIFICATE NO.
N8001242131001
30
7
13.5
13
LJL16-AC230B
LJL16-DC230B
LJL16-AC230R
LJL16-DC230R
LJL16-AC230Y
LJL16-DC230Y
LJL16-AC230G
LJL16-DC230G
Ovládacie
napätie
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
230 V AC
230 V DC
49
Farba
PRÍSLUŠNÉ NORMY
8
Obj. číslo
10
19
7.5
Spôsob pripojenia vodičov
• LJL22:
Max. uťahovací moment matice:
Hrúbka montážnej dosky:
Ovládacie
napätie
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
24 V AC/DC
230 V AC
230 V DC
Farba
Biela
Biela
Biela
Modrá
Modrá
Modrá
Červená
Červená
Červená
Žltá
Žltá
Žltá
Zelená
Zelená
Zelená
51
Obj. číslo
Kontrolka
Kontrolka v krabici
LJL22-ACDC24W
LJL22-ACDC24WT
LJL22-AC230W
LJL22-AC230WT
LJL22-DC230W
LJL22-DC230WT
LJL22-ACDC24B
LJL22-ACDC24BT
LJL22-AC230B
LJL22-AC230BT
LJL22-DC230B
LJL22-DC230BT
LJL22-ACDC24R
LJL22-ACDC24RT
LJL22-AC230R
LJL22-AC230RT
LJL22-DC230R
LJL22-DC230RT
LJL22-ACDC24Y
LJL22-ACDC24YT
LJL22-AC230Y
LJL22-AC230YT
LJL22-DC230Y
LJL22-DC230YT
LJL22-ACDC24G
LJL22-ACDC24GT
LJL22-AC230G
LJL22-AC230GT
LJL22-DC230G
LJL22-DC230GT
6
Kontrolky s priemerom ∅=22 mm
20
TK/T1+F2/
Individuálne krabice k Led kontrolkám
Je možné ich doobjednať k už zakúpeným Led kontrolkám s krytím IP 44.
Obj. číslo
Špecifikácia
Farba
(spodok+veko)
W
(mm)
TK/T1+F2/
Krabica k Led kontrolkám h=64 mm, IP 44
Sivý spodok
+ Sivé veko
68
H
x
(mm) (mm)
64
44
Prechodky
2 ks MG-20
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/39
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
Kolískové spínače
Umožňujú spínanie a ovládanie domácich elektrických spotrebičov, signalizáciu ich zapnutého a vypnutého stavu. Inštalujú sa do montážnych
otvorov zacvaknutím, rozmery otvorov pre zabudovanie sú uvedené pri jednotlivých typoch spínačov. Prívodné vodiče pripájame pomocou
mosadzných lisovacích dutiniek s rozmermi 6,3×0,8 mm resp. 4,8×0,8 mm. Typy: vypínače 2-polohové, prepínače 2-polohové, prepínače
3-polohové, s popisom, bez popisu, presvetlené, bez presvetlenia.
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovitá prúdová zaťažiteľnosť:
Elektrická trvanlivosť:
Životnosť tlejivky:
Prevádzková teplota:
Relatívna vlhkosť:
Ochrana krytím:
250 V AC
16 (6)* A
5×104 spínacích cyklov
TES-11
16
10
Kolískový vypínač 2-polohový
presvetlený
5
32
27.5
15 000 pracovných hodín
-25 °C ... +80 °C
max. 95 %, 40 °C
IP 40 (v zabudovanom stave)
19.5
13.5
2
• Červená farba
• Bez popisu
• 1× spínací
kontakt
11
28
9
9
6.3
13
23
35
TES-12
30.5
13.5
8
Kolískový prepínač
3-polohový
2
• Čierna farba
• Popis „I-0-II“
• 1× prepínací
kontakt
22
10
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
9.3
28
10.8 10.8
25.5
35
6.3
10.2
30.5
13.5
TES-13
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
Kolískový vypínač 2-polohový
7
8
22
10
2
• Čierna farba
• Popis „0-I“
• 1× spínací
kontakt
9.3
28
10.8
25.5
TES-21
6.3
10.2
32.5
16
Kolískový vypínač 2-polohový presvetlený
5.2
9.5
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
12.5
2.5
16.5
• Červená farba
• Bez popisu
• 1× spínací
kontakt
8
27.5
10.8
10.8
26
4.8
12.5
Kontaktné kolíky: 4,8×0,8 mm
H/40
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
TES-22
Kolískový prepínač 2-polohový
32.5
16
13
29
9.6
• Červená farba
• Popis „0-I“
• 1× prepínací
kontakt
2
15.2
5
9.3
9
9
25
4.8
13
21
15
Kontaktné kolíky: 4,8×0,8 mm
13
19.2
6.9
• Červená farba
• Popis „0-I“
• 1× spínací kontakt
2
14.5
TES-32
Kolískový vypínač 2-polohový
7
18.8
4.8
13
21
15
Kontaktné kolíky: 4,8×0,8 mm
TES-33
Kolískový vypínač
2-polohový presvetlený
2
13.5
13
19.2
7
• Červená farba
• Popis „0-I“
• 1× spínací
kontakt
10
7
7
18.8
4.8
13
21
15
Kontaktné kolíky: 4,8×0,8 mm
TES-34
Kolískový vypínač
2-polohový
2
14
13
19.2
6.6
• Čierna farba
• Popis „0-I“
• 1× spínací
kontakt
10
7.1
18.5
4.8
13
21
15
Kontaktné kolíky: 4,8×0,8 mm
TES-35
Kolískový vypínač
2-polohový
2
13.5
13
19.2
7
• Červená farba
• Bez popisu
• 1× spínací
kontakt
10
7
18.8
4.8
13
Kontaktné kolíky: 4,8×0,8 mm
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/41
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
TES-41
29
21.5
11
25
TES-44
35
12.5
30.5
Kolískový vypínač 2-polohový
presvetlený, s rastrom
• Červená / Zelená farba
• Bez popisu
• 2× spínacie
kontakty
2
18
37
6.3
12
25
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
TES-42
25.3
10.5
9.8
21
2
16
6.5
31
28.5
10.5
25.2
6.3
10.3
21.1
Kolískový vypínač
2-polohový presvetlený
• Červená farba
• Popis „0-I“
• 2× spínacie
kontakty
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
TES-43
31.5
25
Kolískový dvojitý
vypínač 2-polohový
presvetlený
11
22
2
20
6.5
8.3
28.5
10.8
10.8
6.3
26
11
21.8
• Červená farba
• Popis „0-I“, „0-I“
• 1× spínací
kontakt
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
TES-51
24.1
20
Kolískový vypínač
2-polohový
5.8
21
8
20
2
12
• Čierna farba
• Popis „0-I“
• 2× spínacie
kontakty
22.2
7.2
7.2
18.5
4.8
22.1
Kontaktné kolíky: 4,8×0,8 mm
TES-52
25.3
10.5
6.5
31
2
16
• Červená farba
• Popis
„I-0-II“
21
10.5 10.5
25.2
3
1
9.8
28.5
Kolískový prepínač 3-polohový
6.3
10.3
21.1
2
6
4
5
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
H/42
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače
TES-52-1
Kolískový prepínač 3-polohový
33.5
6.5
25
19.2
6
4
9.5
3
22
2
16.8
• Čierna farba
• Popis
1
„I-0-II“
30
13.5
9.3
26
5
2
6.3
10
22.1
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
TES-52-2
Kolískový prepínač 3-polohový
s pružinovým návratom
33.5
3
6
4
9.5
• Čierna farba
• Popis
1
„I-0-II“
22
2
16.8
6.5
25
19.2
30
13.5
9.3
26
5
2
6.3
10
22.1
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
TES-53
31.5
25
18
9
22
1.8
19.4
• Čierna farba
• Popis „0-I“
• 2× spínacie
kontakty
5.5
Kolískový vypínač 2-polohový
30
9
6.3
10.2
21.8
28.8
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
TES-53-1
33.5
25
19.2
9.5
22
2
16.8
• Čierna farba
• Popis „0-I“
• 2× spínacie
kontakty
6.5
Kolískový vypínač 2-polohový s pružinovým návratom
30
13.5
9.3
26
6.3
10
22.1
Kontaktné kolíky: 6,3×0,8 mm
TES-GB
32
22
TES-52-1
TES-52-2
TES-53
21.4
35
26.5
3.8
5.7
11
TES-42
TES-43
TES-52
25.7
29
Použiteľné k nasledovným typom:
23
Membrána PVC k spínačom TES
25
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/43
Časové relé
Časové relé
Sú určené na oneskorené zapínanie a vypínanie elektrických zariadení a spotrebičov, čím je možné dosiahnuť riadený časový sled ich zopnutého
a vypnutého stavu. Voľbu typu prístroja je potrebné uskutočniť na základe požadovanej funkcie. Modulárna konštrukcia, univerzálny napájací
systém s napájacím napätím AC aj DC. Vyznačujú sa vysokou presnosťou, vysokou spoľahlivosťou funkcií aj pri prípadných výkyvoch ovládacieho napätia v rozmedzí (0,8-1,2)×Un, kde Un je menovité ovládacie napätie.
Funkcie a časové diagramy
P1: Oneskorený príťah po pripojení napájania: Po pripojení ovládacieho napätia U začína plynúť
čas „t“. Po uplynutí času „t“ relé „R“ zopne a zostáva v zopnutom stave až do okamihu rozpojenia ovládacieho elektrického obvodu relé. Po rozpojení ovládacieho elektrického obvodu relé vypne a zostáva
vo vypnutom stave. Po opätovnom pripojení ovládacieho napätia relé zopne po uplynutí času „t“.
P2: Oneskorený návrat po pripojení napájania: Relé „R“ zopne v okamihu pripojenia ovládacieho
napätia. Pripojením ovládacieho napätia začína plynúť čas „t“, po jeho uplynutí relé vypne a zostáva vo
vypnutom stave. Po rozpojení ovládacieho elektrického obvodu relé zostáva vo vypnutom stave. Po opätovnom pripojení ovládacieho napätia relé „R“ opäť zopne. Pri rozpojení ovládacieho elektrického obvodu
pred uplynutím nastaveného času „t“ relé vypne v okamihu rozpojenia.
P3: Cyklovač začínajúci medzerou: Po pripojení ovládacieho napätia začína plynúť čas „t“ a relé
„R“ zopne po jeho uplynutí. Cyklicky sa opakuje zopnutý a vypnutý stav s dÍžkou medzery a impulzu „t“
až do okamihu, kým nerozpojíme elektrický obvod ovládania relé. Cyklovač začína medzerou.
P4: Cyklovač začínajúci impulzom: V okamihu pripojenia ovládacieho napätia relé „R“ zopne.
Začína plynúť čas „t“, po jeho uplynutí relé „R“ vypne. Cyklicky sa opakuje vypnutý a zopnutý stav
s dĺžkou impulzu a medzery „t“ až do okamihu, kým nerozpojíme elektrický obvod ovládania relé.
Cyklovač začína impulzom.
Jednofunkčné časové relé
Funkcia: Oneskorený príťah po pripojení napájania (P1), nastavenie času sa realizuje otočným kolíkom na čelnej strane prístroja.
Najčastejšie sa používajú na zabezpečenie postupného oneskoreného zapínania vykurovacích telies, konvektorov, pre obmedzenie nárazového
prúdu pri zapínaní. Časový diagram funkcií - viď vyššie.
TIR-01-04
Technické parametre
Zaťažiteľnosť výstupu:
Výstupný stupeň:
Prevádzková teplota:
Stupeň ochrany krytím:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Obj.
číslo
TIR-01
TIR-02
TIR-03
TIR-04
H/44
5 A/250 VAC
1 ks prepínací kontakt
-40 °C … +55 °C
IP 20
1 mm2 ... 2,5 mm2
Menovité ovládacie
napätie Un
a2-a1
a3-a1
220-240 V AC
24 V AC-DC
220-240 V AC
24 V AC-DC
220-240 V AC
24 V AC-DC
220-240 V AC
24 V AC-DC
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61810
Časová
odchýlka
Nastaviteľný
časový rozsah t
±1 %
±1 %
±1 %
±1 %
0,1-12 sec.
0,1-3 min.
1-30 min.
2-60 min.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Časové relé
Multifunkčné časové relé
Činnosť na báze mikroprocesora, digitálne nastavenie času a funkcie multifunkčného relé. Čas impulzu ton a medzery toff cyklovačov sú vzájomne
nezávisle nastaviteľné. Časový diagram funkcií - viď na str. H/44.
Nastaviteľné funkcie:
•
•
•
•
Oneskorený príťah po pripojení napájania (P1)
Oneskorený návrat po pripojení napájania (P2)
Asymetrický cyklovač (toff-ton) začínajúci medzerou toff (P3)
Asymetrický cyklovač (ton-toff) začínajúci impulzom ton (P4)
TIR-05
TIR-06
Technické parametre
Zaťažiteľnosť výstupu:
Výstupný stupeň:
Prevádzková teplota:
Stupeň ochrany krytím:
Prierez pripojiteľných vodičov:
5 A/250 VAC
1 ks prepínací kontakt
-40 °C … +55 °C
IP 20
1 mm2 ... 2,5 mm2
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61810
STN EN 61010-1
Obj.
číslo
TIR-05
TIR-06
Menovité ovládacie
napätie Un
a2-a1
a3-a1
220-240 V AC
24 V AC-DC
220-240 V AC
24 V AC-DC
Citlivosť
nastavenia
času
0,01 s
1s
Programovateľný
časový rozsah t
0,01 s – 99 min.
1 s – 99 h
Dvojfunkčné časové relé
Voľbu funkcie a časových rozsahov je možné realizovať pomocou mikrospínačov uložených na čelnom paneli. Prvý mikrospínač slúži na voľbu
funkcie (P1/P2), kombinácia ostatných mikrospínačov určuje 8 časových rozsahov podľa uvedenej tabuľky. Jemné nastavenie času sa realizuje otočným kolíkom na čelnej strane prístroja v rámci daného rozsahu. Časový diagram funkcií - viď na str. H/44.
Nastaviteľné funkcie:
• Oneskorený príťah po pripojení napájania (P1)
• Oneskorený návrat po pripojení napájania (P2)
Technické parametre
Zaťažiteľnosť výstupu:
Výstupný stupeň:
Prevádzková teplota:
Stupeň ochrany krytím:
Prierez pripojiteľných vodičov:
TIR-MF2
5 A/250 VAC
1 ks prepínací kontakt
-40 °C … +55 °C
IP 20
1 mm2 ... 2,5 mm2
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61810
STN EN 61010-1
Nastaviteľné časové rozsahy
0-1 s
0-10 s
Obj.
číslo
TIR-MF2
0-60 s
0-5 min.
Menovité ovládacie
napätie Un
a2-a1
a3-a1
220-240 V AC
24 V AC-DC
0-10 min.
0-60 min.
Citlivosť
nastavenia,
čas. odchýlka
±1 %; ±0,1 %
0-10 h
0-60 h
Nastaviteľný
časový rozsah t
0-60 h
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/45
Časové relé
Modulárne časové relé
Ich konštrukcia umožňuje ich uloženie do rozvodných skríň a rozvádzačov s krycou doskou (maskou). Voľba funkcie (oneskorený príťah alebo
oneskorený návrat) sa nastavuje mikrospínačom DIP v rámci jednotlivých časových rozsahov od 0,1 sekundy do 999 hodín.
Časové oneskorenie sa nastavuje pomocou tlačidiel displeja prístrojov. Časové relé sa upevňujú na montážnu lištu s rozmermi 7,5×35 mm
podľa STN EN 50022 zaklapnutím. Telo prístrojov je vyhotovené z plastového materiálu.
Technické parametre
Displej:
Zaťažiteľnosť výstupu:
Prevádzková teplota:
Stupeň ochrany krytom:
Max. prierez vodičov:
Typ kontaktu:
Menovité ovládacie napätie
a2-a1
a2-a3
230 V AC
24 V AC/DC
230 V AC
24 V AC/DC
230 V AC
-
Obj. číslo
TIR-MO1
TIR-MO2
TIR-MO2A
2-miestny pre TIR-MO1 a TIR-MO2
3-miestny TIR-MO2A
250 V/5 A AC-1, 30 V/50 A DC
-5 °C … +40 °C
IP 20
1 mm2 … 2,5 mm2
2 ks prepínací
Presnosť;
Časová odchýlka
±1 %
±1 %
±1 %
STN EN 61810
Nastaviteľný časový
rozsah
0,1 sec. – 99 h
0,1 sec. – 99 h
0,1 sec. – 999 h
Hmotnosť
70 g
100 g
100 g
Voľba funkcie:
Nastavenie časového oneskorenia:
MO1 1 2 3
0,1-9,9 s
1-99 s
10-990 s
0,1-9,9 m
1-99 m
10-990 m
0,1-9,9 h
1-99 h
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MO2
0,1-9,9 s
1-99 s
10-990 s
0,1-9,9 m
1-99 m
10-990 m
0,1-9,9 h
1-99 h
Oneskorený
príťah
MO2A 1 2 3
0,1-99,9 s
1-999 s
10-9990 s
0,1-99,9 m
1-999 m
10-9990 m
0,1-99,9 h
1-999 h
Oneskorený
návrat
TIR-MO1
4
4
TIR-MO2
TIR-MO2A
4
4
Svorky časových relé:
15
16
18
CO spoločný pól
NC rozpínací pól
NO spínací pól
25
26
28
CO spoločný pól
NC rozpínací pól
NO spínací pól
17.5
TIR-MO1
H/46
90
45
90
35
45
66
63
TIR-MO2, TIR-MO2A
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Časové relé
Časovače hviezda-trojuholník
Slúžia na ovládanie stykačov automatického prepínača hviezda-trojuholník výkonových trojfázových indukčných motorov. Ich použitím
odpadá nutnosť riešenia elektrického resp. mechanického blokovania stykačov Y-Δ. V okamihu pripojenia ovládacieho napätia na časovač
je zapnutý stykač Y motora. Po uplynutí nastaveného času na čelnom paneli, stykač Y vypne a po uplynutí časového
oneskorenia 0,5 s zopne stykač Δ motora.
TIR-SD2
Technické parametre
Prípustný rozsah ovl. napätia:
Zaťažiteľnosť výstupu:
Typ výstupného stupňa:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím:
Prierez pripojovaných vodičov:
Spôsob montáže:
PRÍSLUŠNÉ NORMY
(0,8 – 1,2) × Un
5 A/250 V AC
STN EN 61810
1 ks prepínací kontakt
STN EN 61010-1
-25 °C … +65 °C
IP 20
max. 1 mm2 ... 2,5 mm2
na montážnu lištu 35×7,5 mm podľa STN EN 50022
Invariantná funkcia voči nárazovým prúdom pri rozbehu motora.
Obj.
číslo
TIR-SD2
TIR-SD3
Menovité ovládacie
napätie Un
a2-a1
a3-a1
220-240 V AC
220-240 V AC
24 V AC-DC
Časové oneskorenie prepínania Y-Δ:
TIR-SD3
Programovateľný
časový rozsah t
0,1 s – 12 s
0,1 s – 12 s
0,5 s
TIR-SD2
TIR-SD3
Princíp činnosti časovačov hviezda-trojuholník
Ťažký rozbeh a veľký záberový prúd trojfázových asynchrónnych (indukčných) motorov si vyžadujú ich spúšťanie pomocou prepínača Y-Δ.
Civeku stykačov Y resp. Δ je potrebné pripojiť na svorky časovača Y resp. Δ. V okamihu pripojenia ovládacieho napätia časovač zopne stykač
Y čím je motor zapojený do hviezdy. Po uplnyutí nastaveného časového oneskorenia časovač vypne stykač Y a po uplynutí pevne nastaveného
času 0,5 s zopne stykač Δ motora. Čas oneskorenia je potrebné nastaviť podľa menovitého výkonu motora a charakteru pripojenej záťaže. Relé
vypne motor po rozpojení ovládacieho elektrického obvodu časovača.
Schéma zapojenia
Y
Δ
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/47
Časové relé
Cyklovač TIR-FR2
Generátor pulzu TIR-FR1
Umožňuje cyklické zopínanie a vypínanie elektrického obvodu reklám, svetelných zdrojov, atď. začínajúci impulzom s nastaviteľnou
šírkou impulzu ton a nastaviteľnou šírkou medzery toff.
Generovanie pulzov konštantnej šírky t0=0,5 s začínajúc
medzerou s nastaviteľnou šírkou t1.
Vlastnosti
Nastaviteľný časový rozsah medzery:
Nastavenie časového oneskorenia:
Indikácia napájania:
Indikácia zopnutia výstupu:
Typ výstupného stupňa:
Nastaviteľný časový rozsah impulzu:
Nastaviteľný časový rozsah medzery:
Nastavenie časových oneskorení:
Indikácia napájania:
Indikácia zopnutia výstupu:
Typ výstupného stupňa:
2 s ... 60 s
2 s ... 60 min.
potenciometrom
červená Led
zelená Led
2 ks nezávislé
prepínacie kontakty
Vlastnosti
TIR-FR1
0 s ... 12 s
potenciometrom
červená Led
zelená Led
1 ks prepínací kontakt
TIR-FR1
TIR-FR2
TIR-FR2
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Technické parametre
Rozsah ovládacieho napätia:
Max. zaťažiteľnosť výstupu:
Spôsob montáže:
Ochrana krytím:
Horľavosť materiálu krytu:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť (TIR-FR1)/(TIR-FR2):
Prierez pripojiteľných vodičov:
Ovládacie napätie
(0,8 – 1,2) × Un
5 A/250 V AC
na montážnu lištu
35×7,5 mm
IP 20
UL94-V0
-25 °C … +65 °C
150 g/170 g
1 mm2 ... 2,5 mm2
STN EN 61810
STN EN 61010-1
Menovité ovládacie
napätie (a2-a1)
Obj. číslo
TIR-FR1
220-240 V AC
TIR-FR2
220-240 V AC
Relé
NC
TIR-FR2
NO
NC
NO
Ovládacie napätie - LED
Ovládacie napätie - LED
Relé ON - LED
Relé ON - LED
TIR-FR1
H/48
t0 = 0,5 s (fix)
t1 = 0 – 12 s
ton = 2 – 60 s
toff = 2 – 60 min.
Ovládacie napätie
Relé
TIR-FR1
Časový rozsah
TIR-FR2
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Kontrolné relé
Kontrolné relé
Sú účinnými a vysoko spoľahlivými kontrolnými prvkami elektrických veličín zariadení ako aj sietí v elektrických inštaláciách nízkeho napätia.
Poskytujú sekundárnu ochranu elektrických zariadení a sietí voči nadprúdom a preťaženiam, ako aj voči podpätiu a zvýšeniu sieťového napätia. Informujú aj o najmenších poruchových stavoch v sieti prostredníctvom zmien kontrolovaných elektrických veličín, včas upozorňujúc obsluhu
o nutnosti vykonania zásahu. Typ s kontrolou sledu a výpadku fáz zabezpečuje aj ochranu voči prepólovaniu motorov, chrániac tým obsluhujúci personál daného technologického procesu.
Kontrolné napäťové relé pre 3-fázové obvody s nastaviteľnou asymetriou a ochranou voči nadmernému otepleniu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slúži na kontrolu podpätia/prepätia vo fázach 3-fázových zariadení (motorov).
Monitoruje veľkosť rozdielu fázových napätí ΔUn (asymetriu).
Zabezpečuje kontrolu povrchovej teploty zariadenia externým termistorom s charakteristikou PTC.
Mikroprocesorové riadenie funkcií.
Je určené pre obvody 3×230/400 V AC (s vodičom N) aj 3×400 V AC (bez vodiča N).
Nastaviteľný rozsah rozdielu napätí ΔUn (asymetria).
Pevné nastavenie hornej napäťovej úrovne: Umax=260 V.
Pevné nastavenie dolnej napäťovej úrovne: Umin=160 V.
Zabraňuje dvojfázovému chodu motorov.
Poruchový stav je signalizovaný diódou Led a prepnutím prepínacieho kontaktu.
V prípade nepoužitia externého termistora svorky PTC musia byť skratované!
N
L1, L2, L3
Technické parametre
Prípustný rozsah napájania:
Hysterézne napätie Uh:
Typ výstupného stupňa:
Zaťažiteľnosť výstupu:
Odpor termistora PTC
• pre zablokovanie relé (alarm):
• pre aktiváciu:
Stupeň ochrany krytím:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Spôsob montáže:
(0,8-1,2) × Un, 50/60 Hz
max. 10 V
1 ks prepínací kontakt
max. 5 A/250 VAC
TFKV-04
1600 Ω ... 2000 Ω
1000 Ω ... 1400 Ω
IP 20
-25 °C … +65 °C
300 g
1 mm2 ... 2,5 mm2
na montážnu lištu s rozmermi
35/7,5 mm
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Obj. číslo
TFKV-04
Ovládacie
napätie Un
3×230/400 V AC
Nastaviteľný rozsah rozdielu
fázových napätí (asymetria - ΔUn)
±5% - ±25% (fáza-fáza)
STN EN 61810
STN EN 61010-1
PTC termistor
Výkonové trojfázové indukčné motory sú nasadené a prevádzkované v technologických procesoch v rôznych pracovných cykloch. Mechanické
záťažné charakteristiky týchto motorov si vyžadujú ich činnosť aj v prerušovaných pracovných cykloch. So stúpajúcim počtom pracovných
cyklov stúpa aj oteplenie vinutí motora. Nenahraditeľnou súčasťou komplexného ochranného systému týchto motorov je aj ochrana voči nadmernému otepleniu prostredníctvom termistora PTC.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/49
Kontrolné relé
Kontrolné napäťové relé pre 3-fázové obvody bez neutrálneho vodiča
• Je určené na kontrolu podpätia/prepätia vo fázach 3-fázového
obvodu bez neutrálneho vodiča.
• Monitoruje veľkosť združených napätí 3-fázových obvodov.
• Je určené pre obvody s napájaním 3×400 V AC (bez vodiča N).
• Pevné nastavenie hornej napäťovej úrovne: Umax = 1,2 Un.
• Pevné nastavenie dolnej napäťovej úrovne: Umin = 0,7 Un.
• Poruchový stav je signalizovaný diódou Led a prepnutím prepínacieho kontaktu.
TFKV–02
Technické parametre
Prípustný rozsah napájania:
Typ výstupného stupňa:
Zaťažiteľnosť výstupu:
Stupeň ochrany krytím:
Prevádzková teplota:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Spôsob montáže:
Ovládacie
napätie Un
3×400 V AC
Obj. číslo
TFKV-02
(0,7 – 1,2) × Un, 50/60 Hz
1 ks prepínací kontakt
max. 5 A/250 V AC
IP 20
L1, L2, L3
-25 °C … +65 °C
1 mm2 ... 2,5 mm2
na montážnu lištu s rozmermi 35/7,5 mm
Medzné hodnoty napätia
Dolná medza Umin Horná medza Umax
0,7 Un (pevná)
1,2 Un (pevná)
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61810
Kontrolné podpäťové relé pre 1-fázové obvody
• Je určené na kontrolu podpätia vo fáze 1-fázových elektrických
zariadení a obvodov.
• Monitoruje veľkosť fázového napätia.
• Mikroprocesorové riadenie funkcií.
• Pevná horná napäťová úroveň: Umax = 240 V AC.
• Nastaviteľná dolná napäťová úroveň: Umin = 140 V ... 200 V AC.
• Poruchový stav je signalizovaný diódou Led a prepnutím prepínacieho kontaktu.
TFKV–03
Technické parametre
Prípustný rozsah napájania:
Hysterézne napätie Uh:
Typ výstupného stupňa:
Zaťažiteľnosť výstupu:
Stupeň ochrany krytím:
Prevádzková teplota:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Spôsob montáže:
Obj. číslo
TFKV-03
H/50
Ovládacie
napätie Un
230 V AC
(0,65 – 1,2) × Un, 50/60 Hz
max. 15 V
1 ks prepínací kontakt
max. 5 A/250 V AC
IP 20
-25 °C … +65 °C
1 mm2 ... 2,5 mm2
na montážnu lištu s rozmermi 35/7,5 mm
Medzné hodnoty napätia
Dolná medza Umin Horná medza Umax
140-200 V AC (nastav.) 240 V AC (pevná)
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61810
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Kontrolné relé
Kontrolné napäťové relé pre 1- a 3-fázové obvody s nastaviteľným časovým oneskorením znovuzapnutia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sú určené na kontrolu podpätia/prepätia vo fáze (fázach) 1- a 3-fázových zariadení a obvodov.
Monitorujú veľkosť fázových napätí v 1- a 3-fázovej sústave.
Riadenie činnosti kontrolných relé na báze mikroprocesora.
Sú určené pre 1- a 3-fázové obvody 3×230/400 V (s vodičom N) aj 3×400 V (bez vodiča N).
Pevné nastavenie hornej napäťovej úrovne: Umax=260 V.
Pevné nastavenie dolnej napäťovej úrovne: Umin=160 V.
Nastaviteľné časové oneskorenie znovuzapnutia relé.
Poruchový stav je signalizovaný diódou Led a prepnutím prepínacieho kontaktu.
Pri použití v 1-fázovej sústave fáza musí byť privedená na všetky vstupy L1, L2, L3!
S výhodou sa používajú na kontrolu podpätia a prepätia v jedno- i trojfázových sieťach. Dolná a horná hraničná hodnota fázového napätia je nastavená výrobcom. Ak hodnota fázového napätia vybočí z daného pásma,
relé odpojí chránené zariadenie od siete. Relé zostáva v nevybudenom stave dovtedy, kým neuplynie nastavený čas znovuzapnutia relé. Tento čas je potrebný na ustálenie teplotného stavu zariadenia.
Časový diagram
TFKV-09
TFKV-10
2-3
Technické parametre
Prípustný rozsah napájania:
Hysterézne napätie Uh:
Typ výstupného stupňa:
Zaťažiteľnosť výstupu:
Príkon:
Stupeň ochrany krytím:
Prevádzková teplota:
Hmotnosť:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Spôsob montáže:
(0,8-1,2) × Un, 50/60 Hz
max. 10 V
1 ks prepínací kontakt
max. 5 A/250 V AC
max. 2 VA
IP 20
-25 °C … +65 °C
85 g
1 mm2 ... 2,5 mm2
na montážnu lištu s rozmermi 35/7,5 mm
Schéma zapojenia pre použitie v 1-fázových obvodoch
Obj. číslo
TFKV-09
TFKV-10
Ovládacie napätie Un
1-fázové obvody
3-fázové obvody
3×1×230 V AC
3×230/400 V AC
3×1×230 V AC
3×230/400 V AC
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61010-1
STN EN 61810
N
N
L
L1, L2, L3
Schéma zapojenia pre použitie v 3-fázových obvodoch
Medzné hodnoty napätia
Dolná medza Umin Horná medza Umax
160 V AC (fix)
260 V AC (fix)
160 V AC (fix)
260 V AC (fix)
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Časové
oneskorenie t
5 min. – 15 min.
0 s – 10 s
H/51
Kontrolné relé
Kontrolné podpäťové a prepäťové relé pre 3-fázové obvody s časovým oneskorením vypnutia
•
•
•
•
•
•
•
Sú určené na kontrolu podpätia/prepätia vo fázach 3-fázových zariadení a obvodov.
Monitorujú veľkosť fázových aj združených napätí v 3-fázovej sústave.
Riadenie činnosti kontrolných relé na báze mikroprocesora.
Sú určené pre obvody 3×230/400 V AC (s vodičom N) aj 3×400 V AC (bez vodiča N).
Nastaviteľné časové oneskorenie vypnutia pre elimináciu krátkodobých napäťových špičiek.
Poruchový stav je signalizovaný diódou Led a prepnutím prepínacieho kontaktu.
Kontrola sledu a výpadku fáz (typ TFKV-14).
N
L1, L2, L3
TFKV-11-14
Technické parametre
Prípustný rozsah napájania:
Hysterézne napätie Uh:
Typ výstupného stupňa:
Zaťažiteľnosť výstupu:
Príkon:
Stupeň ochrany krytím:
Prevádzková teplota:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Spôsob montáže:
Funkcia / Obj. číslo
Dolná napäťová úroveň
Horná napäťová úroveň
Oneskorenie vypnutia
Kontrola sledu fáz*
(0,65-1,3) × Un, 50/60 Hz
PRÍSLUŠNÉ NORMY
max. 15 V
1 ks prepínací kontakt
STN EN 61810
max. 5 A/250 V AC
max. 2 VA
IP 20
-25 °C … +65 °C
1 mm2 ... 2,5 mm2
na montážnu lištu 35/7,5 mm podľa STN EN 50022
TFKV-11
270 V (fix)
390-490 V (nastaviteľná)
0,2-15 s (nastaviteľné)
-
TFKV-12
270-370 V (nastaviteľná)
490 V (pevná)
0,2-15 s (nastaviteľné)
-
TFKV-13
270-370 V (nastaviteľná)
390-490 V (nastaviteľná)
0,2-15 s (nastaviteľné)
-
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61010-1
TFKV-14
270-370 V (nastaviteľná)
390-490 V (nastaviteľná)
0,2-15 s (nastaviteľné)
Pokyny k montáži kontrolných relé
•
•
•
•
Kontrolné relé musia byť napájané ovládacím napätím trvale podľa uvedeného prípustného rozsahu u konkrétnych typov.
Inštalovanie prístrojov je nutné realizovať vo vypnutom stave inštalácie tj. bez napätia.
Na kontrolu beznapäťového stavu vždy používajte fázovú skúšačku alebo kontrolný multimeter.
Montáž kontolných relé musí vykonávať osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou pri prísnom dodržovaní zásad BOZPP!
H/52
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Kontrolné relé
Kontrolné podprúdové a nadprúdové relé
•
•
•
•
•
•
Sú určené na ochranu výkonových indukčných motorov a elektrických obvodov voči podprúdom i nadprúdom.
Ich montáž doporučujeme aj vo forme nepriamej tepelnej ochrany motorov a induktívnych zariadení s menovitým prúdom nad 100 A.
Nastaviteľné časové oneskorenie necitlivosti voči rozbehovému prúdu motora.
Nastaviteľné časové oneskorenie vypnutia pre elimináciu krátkodobých prúdových výkyvov a špičiek.
Nastaviteľná hodnota podprúdu/nadprúdu v rozsahu 0,5 – 5 A.
Na zmenu kontrolovaného rozsahu nadprúdového relé je možné použitie aj meracích transformátorov prúdu so sekundárnym
prúdom 5 A.
• Sortiment a technické parametre meracích transformátorov prúdu viď na str. I/22-I/25.
TFKV-AKA05
TFKV-AKD05
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61010-1
STN EN 61810
Technické parametre
Prípustný rozsah napájania:
Typ výstupného stupňa:
Zaťažiteľnosť výstupu:
Príkon:
Stupeň ochrany krytím:
Prevádzková teplota:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Spôsob montáže:
(0,8-1,2) × Un, 50/60 Hz
1 ks prepínací kontakt
max. 5 A/250 V AC
max. 2 VA
IP 20
-25 °C … +65 °C
0,75 mm2 ... 2,5 mm2
na montážnu lištu 35/7,5 mm podľa
STN EN 50022
Ovládacie
napätie Un
230 V AC
230 V AC
Obj. číslo
TFKV-AKA05
TFKV-AKD05
Dolná ochranná
úroveň
0,5 – 5 A
Horná ochranná
úroveň
0,5 – 5 A
-
Časový diagram - TFKV-AKA05
Oneskorenie
počas rozbehu motora t1
0,5 – 8 s
0,5 – 8 s
Časový diagram - TFKV-AKD05
Záberová špička
Záberová špička
Zvýšený prúd motora
Prevádzkový
prúd motora
Pokles prúdu motora
Relé vypne
motor
v dôsledku
nadprúdu
t1: Oneskorenie počas rozbehu motora
t2: Oneskorenie vypnutia relé
Nastavená ochranná úroveň
Prúd motora
Nastavená ochranná úroveň
Prúd motora
Oneskorenie
vypnutia relé t2
0,5 – 15 s
0,5 – 15 s
Relé vypne
motor
v dôsledku
podprúdu
Prevádzkový
prúd motora
t1: Oneskorenie počas rozbehu motora
t2: Oneskorenie vypnutia relé
Schéma zapojenia pre ochranu trojfázového motora
N
L
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/53
Jednofázové oddeľovacie transformátory
Jednofázové oddeľovacie transformátory
Používajú sa v elektrických obvodoch riadiacich systémov, signalizačných obvodoch, na výrobu malého a nízkeho napätia. Sú určené pre
zabudovanie do elektrických zariadení a rozvádzačov.
• Primárna a sekundárna cievka sa nachádzajú na spoločnom izolačnom telese. Medzi primárnou a sekundárnou cievkou je základná izolácia.
• Príslušné typy sú určené na výrobu funkčného malého napätia (FELV).
• Sekundárna cievka obsahuje odbočky, čo umožňuje realizáciu viacerých hodnôt sekundárneho napätia (Usec=3-6-12-18-24-42-110-230 V).
• Menovitý sekundárny výkon je platný iba pri najvyššom sekundárnom napätí (hodnoty viď v 4. stĺpci tabuľky).
• V prípade využitia svoriek s nižším sekundárnym napätím sekundárny výkon je menší, úmerne príslušnému napätiu (hodnoty viď v 5. stĺpci
tabuľky).
Technické parametre Menovité primárne napätie (Upr):
Menovité sekundárne napätie (Usec):
Menovitá frekvencia:
Menovitý výkon:
Trieda ochrany:
Stupeň krytia:
Stupeň krytia svoriek:
Relatívna vlhkosť:
Prevádzková teplota:
Trieda tepelnej odolnosti:
Spôsob pripojovania vodičov:
230 V
3-6-12-18-24-42-110-230 V
(viď v 4. stĺpci tabuľky)
50/60 Hz
50 … 630 VA
I.
IP 00
IP 20
95 %
-5 °C ... +40 °C
E (+120 °C)
max. 2,5 mm2
(skrutkové svorky)
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60742
STN EN 61558
Sortiment
Obj. číslo
TVTR-50-A
TVTR-50-B
TVTR-50-C
TVTR-50-D
TVTR-50-F
TVTR-100-A
TVTR-100-B
TVTR-100-C
TVTR-100-D
TVTR-100-F
TVTR-150-B
TVTR-150-C
TVTR-150-D
TVTR-150-E
TVTR-150-F
TVTR-200-B
TVTR-200-C
TVTR-200-D
TVTR-200-E
TVTR-200-F
Menovitý
výkon
50 VA
100 VA
150 VA
200 VA
Primárne napätie
Upr
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
Hodnoty sekundárneho
Sekundárny
napätia Usec
výkon*
3-6-12-18-24 V
6,25-12,5-25-37,5-50 VA
6-12-18-24 V
12,5-25-37,5-50 VA
12-24-42 V
14,2-28,5-50 VA
24-42-110 V
10-19-50 VA
24-230 V
5,2-50 VA
3-6-12-18-24 V
12,5-25-50-75-100 VA
6-12-18-24 V
25-50-75-100 VA
12-24-42 V
28,5-57,1-100 VA
24-42-110 V
21,8-38,1-100 VA
24-230 V
10,4-100 VA
6-12-18-24 V
37,5-75-112,5-150 VA
12-24-42 V
42,8-85,7-150 VA
24-42-110 V
32,7-57,2-150 VA
42-110-230 V
27,3-71,7-150 VA
24-230 V
15,6-150 VA
6-12-18-24 V
50-100-150-200 VA
12-24-42 V
57,1-114,2-200 VA
24-42-110 V
43,6-76,3-200 VA
42-110-230 V
36,5-95,6-200 VA
24-230 V
20,8-200 VA
Max. sekundárny
prúd
2,08 A
2,08 A
1,19 A
0,45 A
0,21 A
4,16 A
4,16 A
2,38 A
0,90 A
0,43 A
6,25 A
3,57 A
1,36 A
0,65 A
0,65 A
8,30 A
4,76 A
1,81 A
0,86 A
0,86 A
* v závislosti na využitom sekundárnom napätí podľa 4. stĺpca tabuľky
H/54
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Jednofázové oddeľovacie transformátory
Obj. číslo
TVTR-250-B
TVTR-250-C
TVTR-250-D
TVTR-250-E
TVTR-250-F
TVTR-300-B
TVTR-300-C
TVTR-300-D
TVTR-300-E
TVTR-300-F
TVTR-400-B
TVTR-400-C
TVTR-400-D
TVTR-400-E
TVTR-400-F
TVTR-500-C
TVTR-500-D
TVTR-500-E
TVTR-500-F
TVTR-630-C
TVTR-630-D
TVTR-630-E
TVTR-630-F
Menovitý
výkon
Primárne napätie
Upr
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
230 V
250 VA
300 VA
400 VA
500 VA
630 VA
Hodnoty sekundárneho
napätia Usec
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
6-12-18-24 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
12-24-42 V
24-42-110 V
42-110-230 V
24-230 V
Sekundárny
výkon*
62,5-125-187,5-250 VA
71,4-142,8-250 VA
54,5-95,4-250 VA
45,6-119,5-250 VA
26-250 VA
75-150-225-300 VA
85,7-171,4-300 VA
65,4-114,5-300 VA
54,7-143,4-300 VA
31,3-300 VA
100-200-300-400 VA
114,2-228,5-400 VA
87,2-152,7-400 VA
73-191,3-400 VA
41,7-400 VA
142,8-285,7-500 VA
109-190,9-500 VA
91,3-239,1-500 VA
52,1-500 VA
180-360-630 VA
137,4-240,5-630 VA
115-301,3-630 VA
65,7-630 VA
Max. sekundárny
prúd
10,41 A
5,95 A
2,27 A
1,08 A
1,08 A
12,50 A
7,14 A
2,72 A
1,30 A
1,30 A
16,66 A
9,52 A
3,63 A
1,73 A
1,73 A
11,90 A
4,54 A
2,17 A
2,17 A
15 A
5,72 A
5,73 A
2,73 A
* v závislosti na využitom sekundárnom napätí podľa 4. stĺpca tabuľky
Rozmery Rozmery (mm)
Typ
TVTR-50
TVTR-100
TVTR-150
TVTR-200
TVTR-250
TVTR-300
TVTR-400
TVTR-500
TVTR-630
B
76
87
102
102
102
120
120
147
147
D
80
94
88
95
102
106
110
138
145
E
77
87
100
100
96
110
110
135
135
Vzdialenosť upevňovacích
otvorov (mm)
A
C
56
50
64
60
83
70
83
76
75
85
90
84
90
88
115
122
115
125
Rozmery upevňovacích otvorov (mm)
J
K
7
5
8
6
8
6
8
6
11
8
11
8
11
8
11
8
11
8
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Hmotnosť
(kg)
1,9
2,7
3,8
4,8
6,5
6,9
7,7
9,6
12,6
H/55
Jednofázové oddeľovacie transformátory
Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory
Používajú sa v elektrických obvodoch riadiacich systémov, signalizačných obvodoch, na výrobu malého a nízkeho napätia. Sú určené pre zabudovanie do elektrických zariadení a rozvádzačov.
• Sekundárna cievka sa nachádza na samostatnom izolačnom telese od primárnej cievky.
• Medzi telesom primárnej a sekundárnej cievky sa nachádza ochranná izolácia.
• Príslušné typy sú určené na výrobu bezpečného malého napätia (SELV).
• Sekundárna cievka obsahuje odbočky, čo umožňuje realizáciu viacerých hodnôt sekundárneho napätia (Usec=6-12-24-42-230 V).
• Menovitý sekundárny výkon je platný iba pri najvyššom sekundárnom napätí (hodnoty viď v 4. stĺpci tabuľky).
• V prípade využitia svoriek s nižším sekundárnym napätím sekundárny výkon je menší, úmerne príslušnému napätiu (hodnoty viď v 5. stĺpci
tabuľky).
Technické parametre Menovité primárne napätie (Upr):
Menovité sekundárne napätie (Usec):
Menovitá frekvencia:
Menovitý sekundárny výkon:
Trieda ochrany:
Stupeň krytia:
Stupeň krytia svoriek:
Relatívna vlhkosť:
Prevádzková teplota:
Trieda tepelnej odolnosti:
Spôsob pripojovania vodičov:
400, 230 V
6, 12, 24, 42, 230 V
(viď v 4. stĺpci tabuľky)
50/60 Hz
60 … 600 VA
I.
IP 00
IP 20
95 %
-5 °C... +40 °C
E (+120 °C)
max. 2,5 mm2
(skrutkové svorky)
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60742
STN EN 61558
Sortiment
Primárne napätie Hodnoty sekundárneho
napätia Usec
Upr
TVTRB-60-A
230-400 V
6-12-24 V
TVTRB-60-D
230-400 V
24-42 V
TVTRB-60-F
230-400 V
24-230 V
TVTRB-60-M
230 V
12 V
60 VA
TVTRB-60-O
230 V
42 V
TVTRB-60-P
230 V
230 V
TVTRB-60-R
400 V
24 V
TVTRB-60-S
400 V
230 V
TVTRB-100-A
230-400 V
6-12-24 V
TVTRB-100-D
230-400 V
24-42 V
TVTRB-100-F
230-400 V
24-230 V
TVTRB-100-M
230 V
12 V
TVTRB-100-N
230 V
24 V
100 VA
TVTRB-100-O
230 V
42 V
TVTRB-100-P
230 V
230 V
TVTRB-100-R
400 V
24 V
TVTRB-100-S
400 V
230 V
* v závislosti na využitom sekundárnom napätí podľa 4. stĺpca tabuľky
Obj. číslo
H/56
Menovitý
výkon
Sekundárny
výkon*
15-30-60 VA
34,3-60 VA
6,2-60 VA
60 VA
60 VA
60 VA
60 VA
60 VA
25-50-100 VA
57,1-100 VA
10,4-100 VA
100 VA
100 VA
100 VA
100 VA
100 VA
100 VA
Max. sekundárny
prúd
2,5 A
1,43 A
0,26 A
5A
1,43 A
0,26 A
2,5 A
0,26 A
4,17 A
2,38 A
0,43 A
8,33 A
4,17 A
2,38 A
0,43 A
4,17 A
0,43 A
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Jednofázové oddeľovacie transformátory
Primárne napätie Hodnoty sekundárneho
Upr
napätia Usec
TVTRB-160-B
230-400 V
6-12-24 V
TVTRB-160-D
230-400 V
24-42 V
TVTRB-160-F
230-400 V
24-230 V
TVTRB-160-M
230 V
12 V
160 VA
TVTRB-160-O
230 V
42 V
TVTRB-160-P
230 V
230 V
TVTRB-160-R
400 V
24 V
TVTRB-160-S
400 V
230 V
TVTRB-250-B
230-400 V
6-12-24 V
TVTRB-250-D
230-400 V
24-42 V
TVTRB-250-F
250 VA
230-400 V
24-230 V
TVTRB-250-O
230 V
42 V
TVTRB-250-P
230 V
230 V
TVTRB-400-B
230-400 V
6-12-24 V
TVTRB-400-D
230-400 V
24-42 V
TVTRB-400-F
230-400 V
24-230 V
TVTRB-400-O
400 VA
230 V
42 V
TVTRB-400-P
230 V
230 V
TVTRB-400-R
400 V
24 V
TVTRB-400-S
400 V
230 V
TVTRB-600-B
230-400 V
6-12-24 V
TVTRB-600-D
230-400 V
24-42 V
TVTRB-600-N
230 V
24 V
TVTRB-600-O
600 VA
230 V
42 V
TVTRB-600-P
230 V
230 V
TVTRB-600-R
400 V
24 V
TVTRB-600-S
400 V
230 V
* v závislosti na využitom sekundárnom napätí podľa 4. stĺpca tabuľky
Obj. číslo
Menovitý
výkon
Sekundárny
výkon*
40-80-160 VA
91,4-160 VA
16,7-160 VA
160 VA
160 VA
160 VA
160 VA
160 VA
62,5-125-250 VA
142,9-250 VA
26-250 VA
250 VA
250 VA
100-200-400 VA
228,6-400 VA
41,74 VA
400 VA
400 VA
400 VA
400 VA
150-300-600 VA
342,9-600 VA
600 VA
600 VA
600 VA
600 VA
600 VA
Max. sekundárny
prúd
6,67 A
3,81 A
0,70 A
13,34 A
3,81 A
0,70 A
6,67 A
0,70 A
10,42 A
5,95 A
1,09 A
5,95 A
1,09 A
16,67 A
9,52 A
1,74 A
9,52 A
1,74 A
16,67 A
1,74 A
25 A
14,29 A
25 A
14,29 A
2,61 A
25 A
2,61 A
Rozmery Typ
TVTRB-60
TVTRB-100
TVTRB-160
TVTRB-250
TVTRB-400
TVTRB-600
Rozmery (mm)
A
B
78
56
84
75
96
80
120 (130)** 88 (105)
120 (135) 118 (105)
135 (150) 125 (107)
C
93
98
108
108 (139)
129 (144)
144 (159)
Vzdialenosť upevňovacích otvorov (mm)
D
E
44
56
61
64
70
84
70 (72)
90 (104)
102 (86)
90 (104)
106 (83) 104 (122)
Rozmery upevňovacích otvorov (mm)
F
9
9
11
11
11
11
G
4,8
4,8
5,8
5,8
5,8
5,8
H
20
24
35
35
35
35 (44)
I
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Hmotnosť
(kg)
1,2
1,9
2,4
3,7
6,2
8
** Údaje uvedené v zátvorkách sa vzťahujú na transformátory s obj. číslom s príponami -R a -S.
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k februáru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
H/57
Download

Tlačidlá, spínače, kontrolky, ovládače