Ističe
Ističe
Ističe slúžia na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu v domových, priemyselných a komunálnych elektrických sústavách typu TN-C, TNC-S,
TNS, TT a IT. Zabudované ochranné prvky ističov:
• tepelná spúšť pracujúca na princípe dilatácie dvoch kovov (bimetalu) s rôznym koeficientom rozťažnosti, na ochranu voči preťaženiu,
• elektromagnetická skratová spúšť so zhášacou komorou, na ochranu voči skratovým prúdom.
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovité impulzné napätie:
Trieda selektivity:
Elektrická trvanlivosť:
Mechanická trvanlivosť:
Referenčná teplota:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím svoriek:
Materiál puzdra:
230/400 V, 50 Hz
6 kV
3
min. 6000 spín. cyklov
min. 20000 spín. cyklov
40 ˚C
-25 ˚C ... +55 ˚C
IP 40
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
Zapojiteľné vodiče:
samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu
na DIN lištu s rozmermi 35/7,5 mm podľa
STN EN 50022
páčka vo vypnutom stave je plombovateľná
∅=1,5 mm-ovým vodičom
plné aj ohybné s prierezom
1,0 mm2 ... 25 mm2
Vypínacie charakteristiky
Slúžia k určovaniu doby odpojenia zariadenia od napájacej sústavy v závislosti na veľkosti preťaženia resp. skratového prúdu. Priebeh vypínacích charakteristík je garantovaný výrobcom podľa normy STN EN 60898.
Typ „B“: 3×In ... 5×In
Typ „C“: 5×In ... 10×In
Typ „B“: Na istenie elektrických obvodov so
zariadeniami nespôsobujúce prúdové rázy
(svetelné a zásuvkové okruhy).
Typ „D“: 10×In ... 14×In
Typ „C“: Na istenie elektrických obvodov so
zariadeniami spôsobujúce prúdové rázy (žiarivkové osvetlenie, motory).
Závislosť maximálnej zaťažiteľnosti ističov od teploty okolia
V prípade montáže bezprostrednej blízkosti viacerých ističov do rozvádzača,
so stúpajúcou teplotou okolia klesá ich maximálna prúdová zaťažiteľnosť.
Napr. pre istič s menovitým prúdom In=16 A pri teplote okolia T0=20 ˚C max.
prúdová zaťažiteľnosť je Izmax=17,9 A pri teplote okolia Tref=40 ˚C je Izmax=16 A
(rovná sa menovitému prúdu ističa In=16 A), pri teplote okolia 60 ˚C je
Izmax=13,9 A. Závislosť maximálnej zaťažiteľnosti ističov od teploty okolia
udáva priložená tabuľka.
Referenčná teplota ističov Tref=40 ˚C. Pri tejto teplote maximálna prúdová
zaťažiteľnosť Izmax sa rovná nominálnemu prúdu In ističov.
Typ „D“: Na istenie elektrických obvodov so
zariadeniami spôsobujúce veľké prúdové rázy
(transformátory, kompresory).
Max. zaťažiteľnosť ističov Izmax v závislosti na teplote okolia
In (A)
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
20 ˚C
2.18
4.52
6.48
11.4
17.9
22.2
27.7
35.2
44.4
56
71.8
30 ˚C
2.08
4.24
6.24
10.7
16.9
21.2
26.5
33.6
42.4
53
67.4
40 ˚C
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
50 ˚C
1 .9
3.72
5.76
9.2
15
18.8
23.5
30.4
37.5
46.5
57.9
60 ˚C
1.8
3.44
5.46
8.4
13.9
17.6
21.7
28.4
34.8
43
52.9
Rady ističov a ich technické parametre
Rad
C60N
DPN
TDZ
TDS
TDM
KMH
E/6
Typ vypínacej
charakteristiky
Počet pólov
B, C
C
B, C, D
B, C, D
B, C
C
1, 2, 3
1+N
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Menovitý
prúd (In)
2 – 63 A
6 – 32 A
1 – 63 A
1 – 63 A
2 – 40 A
63 – 125 A
Menovitá skratová
vypínacia schopnosť
2 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
4,5 kA
6 kA
6 kA
10 kA
6 kA
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ističe
Príslušenstvo k ističom
* iba zospodu ističa
Obj. číslo
EDS, EDFK
TFSS-1, TFSS-2, TFSS-3, TFSS-4
TFSS-1V ... TFSS-4V
TFSS-1CS
35/7,5KSIN
TDT
Popis
Rozvodné skrine
Prepojovacie lišty 1p, 2p, 3p, 4p, kolíkové
Prepojovacie lišty 1p, 2p, 3p, 4p, vidlicové
Skrutková svorka k prepojovacej lište
Montážne lišty 35/7,5 mm
Ochranný kryt prístrojov
Rozvodné skrine podomietkové
DPN
TDZ
TDS
TDM
KMH
–
–
*
–
–
–
–
–
–
Rozvodné skrine nadomietkové
Strana E/38
Ochranný kryt prístrojov
C60N
Ochranné skrinky prístrojov
Strana E/38
Prepojovacie lišty kolíkové
Strana E/39
Strana E/39
Prepojovacie lišty vidlicové
Strana J/8
Montážne lišty
Prepojovacie lišty k výkonovým
elektroinštalačným prístrojom
Strana J/8
Skrutková svorka k prepojovacej lište
Strana J/9
Strana J/8
Strana J/8
Označenie ovládacej páčky ističov TDS farbami
1A
Svetlosivá
2A
Ružová
4A
Hnedá
6A
Zelená
10 A
Červená
16 A
Sivá
20 A
Modrá
25 A
Žltá
32 A
Fialová
40 A
Čierna
50 A
Biela
63 A
Medená
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/7
Ističe
Príslušenstvo k ističom
Používa sa na diaľkové vypínanie a rozšírenie ochranných funkcií daného ističa. Jednotlivé bloky sa montujú na ľavú a pravú stranu ističov podľa typu, zasunutím a zaskrutkovaním priložených skrutiek do uzatváracích nitov plastového tela ističa. Radenie príslušenstva je znázornené v uvedenej tabuľke.
Ľavá strana ističa (1p, 2p, 3p, 4p) / Obj. číslo
C60-F2
–
Typová rada ističov
C60N, TDS
TDZ
Pravá strana ističa (1p, 2p, 3p) / Obj. číslo
C60-S2 alebo C60-U2/O2
C60-S2 alebo C60-U2/O2
Pomocný kontakt
Signalizuje vypnutý alebo zapnutý stav ističa, pomocou 1 ks prepínacieho kontaktu. Jeho použitie je účelné napr. na upozornenie beznapäťového stavu isteného
obvodu.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Mechanická životnosť:
Spínacia schopnosť:
AC:
Un=415 V
Un=240 V
DC:
Un=125 V
Un=48 V
Un=24 V
Obj. číslo
C60-F2
AC-1
In=3 A
In=6 A
DC-1
In=1 A
In=2 A
In=4 A
500 V∼
5000 spín. cyklov
AC-15
In=0,5 A
In=1 A
DC-13
In=0,17 A
In=0,33 A
In=0,67 A
C60-F2
Typ pomocného kontaktu
1 ks prepínací
Vypínacia spúšť
Umožňuje diaľkové vypínanie ističa krátkym napäťovým impulzom, privedeným na ovládaciu cievku spúšte. Pri vypnutí vyskočí tlačidlo „Reset“ a znovuzapnutie ističa je možné realizovať len po stlačení tohto tlačidla.
Upozornenie: Vypínacia cievka nesmie byť pod napätím dlhšie ako 10 sekúnd!
Technické parametre
Menovité ovládacie napätie (Us):
Menovité ovládacie napätie (Us):
Menovité izolačné napätie (Ui):
Mechanická životnosť:
110-415 V AC
110-220 V DC
500 V∼
4000 spín. cyklov
C60-S2
Obj. číslo
C60-S2
Popis
Vypínacia spúšť
Podpäťová a prepäťová spúšť
Keď napätie ovládacej cievky spúšte vybočí z intervalu ohraničeného hornou a dolnou medzou, prístroj vypne istič. Takto chráni spotrebiče pred škodlivým
vplyvom v dôsledku výkyvu napätia. Istič je možné zapnúť len v prípade, ak hodnota ovládacieho napätia spúšte je medzi hornou a dolnou medzou
(170-280 V). Pri vypnutí vyskočí tlačidlo „Reset“, uvoľnenie mechanického blokovania znovuzapnutia ističa je možné realizovať až po stlačení tohto tlačidla.
Technické parametre
Menovité ovládacie napätie (Ue):
Menovité izolačné napätie (Ui):
Horná hranica ovl. napätia (Uh):
Dolná hranica ovl. napätia (Ud):
Mechanická životnosť:
Obj. číslo
C60-U2/O2
E/8
230 V AC
500 V~
280 V ± 5 %
170 V ± 5 %
4000 spín. cyklov
Popis
Podpäťová a
prepäťová spúšť
C60-U2/O2
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ističe
Ističe C60N
Používajú sa na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu hlavne v domových a podobných elektrických inštaláciách. Klasické ovládacie páky.
Vzájomné prepojovanie kolíkovými lištami, zdola i zhora.
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
Počet pólov
Vypínacie charakteristiky
Menovitý prúd (In)
2 A – 40 A: 6 kA
50 A – 63 A: 4,5 kA
1, 2, 3, 1+N
B, C (C60); C (DPN)
2 A – 63 A
6 A – 32 A (rad DPN)
Použiteľné prídavné bloky
C60, DPN
Jednopólové ističe C60N
Obj. číslo
Char. „B”
B60-2-1
B60-4-1
B60-6-1
B60-10-1
B60-16-1
B60-20-1
B60-25-1
B60-32-1
B60-40-1
B60-50-1
B60-63-1
Char. „C”
C60-2-1
C60-4-1
C60-6-1
C60-10-1
C60-16-1
C60-20-1
C60-25-1
C60-32-1
C60-40-1
C60-50-1
C60-63-1
Obj. číslo
C60-F2
C60-S2
C60-U2/O2
Popis
Pomocný kontakt
Vypínacia spúšť
Napäťová spúšť
Strana
E/8
E/8
E/8
Dvojpólové ističe C60N
Obj. číslo
In
(A)
Char. „B”
B60-4-2
B60-6-2
B60-10-2
B60-16-2
B60-20-2
B60-25-2
B60-32-2
B60-40-2
B60-50-2
B60-63-2
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Char. „C”
C60-4-2
C60-6-2
C60-10-2
C60-16-2
C60-20-2
C60-25-2
C60-32-2
C60-40-2
C60-50-2
C60-63-2
In
(A)
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Pre istenie v distribučných sústavách 1-fázových typu TNC, IT.
Pre istenie v distribučných sústavách 1-fázových typu
TNC-S, TN-S, TT.
Trojpólové ističe C60N
Ističe 1P+N = DPN
Obj. číslo
Char. „B”
B60-4-3
B60-6-3
B60-10-3
B60-16-3
B60-20-3
B60-25-3
B60-32-3
B60-40-3
B60-50-3
B60-63-3
Char. „C”
C60-4-3
C60-6-3
C60-10-3
C60-16-3
C60-20-3
C60-25-3
C60-32-3
C60-40-3
C60-50-3
C60-63-3
Obj. číslo
In
(A)
Char. „B”
-
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Pre istenie v distribučných sústavách 3-fázových typu TNC, IT.
Char. „C”
DPN-C-6
DPN-C-10
DPN-C-16
DPN-C-20
DPN-C-25
DPN-C-32
In
(A)
6
10
16
20
25
32
Istič DPN = Istený fázový vodič + spínaný neutrálny vodič v šírke
jedného modulu: 18 mm.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
MEEI CERTIFICATE NO.
CCA CERTIFICATE NO.
STN EN 60898
D1530V119
D0129V031
CCA/HU 0191
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/9
Ističe
Ističe TDZ so skratovou odolnosťou 6 kA
Používajú sa na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu hlavne v domových a podobných elektrických inštaláciách. Klasické ovládacie páčky.
Vzájomné prepojovanie kolíkovými i vidlicovými lištami, zdola i zhora.
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
1 A – 63 A: 6 kA
Počet pólov
Vypínacie charakteristiky
Menovitý prúd (In)
1, 2, 3, 4
B, C, D
1 A – 63 A
Použiteľné prídavné bloky
TDZ
Obj. číslo
C60-S2*
C60-U2/O2*
Obj. číslo
In
Char. „C” Char. „D” (A)
TDZ-1C-1
TDZ-1D-1
1
TDZ-1C-2
TDZ-1D-2
2
TDZ-1C-4
TDZ-1D-4
4
TDZ-1C-6
TDZ-1D-6
6
TDZ-1C-10 TDZ-1D-10 10
TDZ-1C-16 TDZ-1D-16 16
TDZ-1C-20 TDZ-1D-20 20
TDZ-1C-25 TDZ-1D-25 25
TDZ-1C-32 TDZ-1D-32 32
TDZ-1C-40 TDZ-1D-40 40
TDZ-1C-50 TDZ-1D-50 50
TDZ-1C-63 TDZ-1D-63 63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC, IT.
Char. „B”
TDZ-3B-1
TDZ-3B-2
TDZ-3B-4
TDZ-3B-6
TDZ-3B-10
TDZ-3B-16
TDZ-3B-20
TDZ-3B-25
TDZ-3B-32
TDZ-3B-40
TDZ-3B-50
TDZ-3B-63
Strana
E/8
E/8
Obj. číslo
In
Char. „C” Char. „D” (A)
TDZ-3C-1
TDZ-3D-1
1
TDZ-3C-2
TDZ-3D-2
2
TDZ-3C-4
TDZ-3D-4
4
TDZ-3C-6
TDZ-3D-6
6
TDZ-3C-10 TDZ-3D-10 10
TDZ-3C-16 TDZ-3D-16 16
TDZ-3C-20 TDZ-3D-20 20
TDZ-3C-25 TDZ-3D-25 25
TDZ-3C-32 TDZ-3D-32 32
TDZ-3C-40 TDZ-3D-40 40
TDZ-3C-50 TDZ-3D-50 50
TDZ-3C-63 TDZ-3D-63 63
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC, IT.
Štvorpólové ističe TDZ
Dvojpólové ističe TDZ
Char. „B”
TDZ-2B-1
TDZ-2B-2
TDZ-2B-4
TDZ-2B-6
TDZ-2B-10
TDZ-2B-16
TDZ-2B-20
TDZ-2B-25
TDZ-2B-32
TDZ-2B-40
TDZ-2B-50
TDZ-2B-63
Popis
Vypínacia spúšť
Napäťová spúšť
Trojpólové ističe TDZ
Jednopólové ističe TDZ
Char. „B”
TDZ-1B-1
TDZ-1B-2
TDZ-1B-4
TDZ-1B-6
TDZ-1B-10
TDZ-1B-16
TDZ-1B-20
TDZ-1B-25
TDZ-1B-32
TDZ-1B-40
TDZ-1B-50
TDZ-1B-63
* (k 1,2,3-pólovým ističom)
Obj. číslo
In
Char. „C” Char. „D” (A)
TDZ-2C-1
TDZ-2D-1
1
TDZ-2C-2
TDZ-2D-2
2
TDZ-2C-4
TDZ-2D-4
4
TDZ-2C-6
TDZ-2D-6
6
TDZ-2C-10 TDZ-2D-10 10
TDZ-2C-16 TDZ-2D-16 16
TDZ-2C-20 TDZ-2D-20 20
TDZ-2C-25 TDZ-2D-25 25
TDZ-2C-32 TDZ-2D-32 32
TDZ-2C-40 TDZ-2D-40 40
TDZ-2C-50 TDZ-2D-50 50
TDZ-2C-63 TDZ-2D-63 63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
Char. „B”
TDZ-4B-1
TDZ-4B-2
TDZ-4B-4
TDZ-4B-6
TDZ-4B-10
TDZ-4B-16
TDZ-4B-20
TDZ-4B-25
TDZ-4B-32
TDZ-4B-40
TDZ-4B-50
TDZ-4B-63
Obj. číslo
In
Char. „C” Char. „D” (A)
TDZ-4C-1
TDZ-4D-1
1
TDZ-4C-2
TDZ-4D-2
2
TDZ-4C-4
TDZ-4D-4
4
TDZ-4C-6
TDZ-4D-6
6
TDZ-4C-10 TDZ-4D-10 10
TDZ-4C-16 TDZ-4D-16 16
TDZ-4C-20 TDZ-4D-20 20
TDZ-4C-25 TDZ-4D-25 25
TDZ-4C-32 TDZ-4D-32 32
TDZ-4C-40 TDZ-4D-40 40
TDZ-4C-50 TDZ-4D-50 50
TDZ-4C-63 TDZ-4D-63 63
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
STN EN 60898
D0128V0605
SE-34378
303872
E/10
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ističe
Ističe TDS so skratovou odolnosťou 6 kA, s farebnými ovládacími páčkami
Používajú sa na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu hlavne v domových a podobných elektrických inštaláciách. Farebné ovládacie páčky.
Vzájomné prepojovanie kolíkovými lištami (zhora i zdola), vidlicovými lištami (iba zdola).
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
1 A – 63 A: 6 kA
Počet pólov
Vypínacie charakteristiky
Menovitý prúd (In)
1, 2, 3, 4
B, C, D
1 A – 63 A
Použiteľné prídavné bloky
Obj. číslo
C60-F2
C60-S2*
C60-U2/O2*
Obj. číslo
Char. „C”
TDS-1C-1
TDS-1C-2
TDS-1C-4
TDS-1C-6
TDS-1C-10
TDS-1C-16
TDS-1C-20
TDS-1C-25
TDS-1C-32
TDS-1C-40
TDS-1C-50
TDS-1C-63
Popis
Pomocný kontakt
Vypínacia spúšť
Napäťová spúšť
Strana
E/8
E/8
E/8
Trojpólové ističe TDS
Jednopólové ističe TDS
Char. „B”
TDS-1B-1
TDS-1B-2
TDS-1B-4
TDS-1B-6
TDS-1B-10
TDS-1B-16
TDS-1B-20
TDS-1B-25
TDS-1B-32
TDS-1B-40
TDS-1B-50
TDS-1B-63
* (k 1,2,3-pólovým ističom)
In
Char. „D” (A)
TDS-1D-1
1
TDS-1D-2
2
TDS-1D-4
4
TDS-1D-6
6
TDS-1D-10 10
TDS-1D-16 16
TDS-1D-20 20
TDS-1D-25 25
TDS-1D-32 32
TDS-1D-40 40
TDS-1D-50 50
TDS-1D-63 63
Char. „B”
TDS-3B-1
TDS-3B-2
TDS-3B-4
TDS-3B-6
TDS-3B-10
TDS-3B-16
TDS-3B-20
TDS-3B-25
TDS-3B-32
TDS-3B-40
TDS-3B-50
TDS-3B-63
Obj. číslo
Char. „C”
TDS-3C-1
TDS-3C-2
TDS-3C-4
TDS-3C-6
TDS-3C-10
TDS-3C-16
TDS-3C-20
TDS-3C-25
TDS-3C-32
TDS-3C-40
TDS-3C-50
TDS-3C-63
In
Char. „D” (A)
TDS-3D-1
1
TDS-3D-2
2
TDS-3D-4
4
TDS-3D-6
6
TDS-3D-10 10
TDS-3D-16 16
TDS-3D-20 20
TDS-3D-25 25
TDS-3D-32 32
TDS-3D-40 40
TDS-3D-50 50
TDS-3D-63 63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC, IT.
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC, IT.
Dvojpólové ističe TDS
Štvorpólové ističe TDS
Char. „B”
TDS-2B-1
TDS-2B-2
TDS-2B-4
TDS-2B-6
TDS-2B-10
TDS-2B-16
TDS-2B-20
TDS-2B-25
TDS-2B-32
TDS-2B-40
TDS-2B-50
TDS-2B-63
Obj. číslo
Char. „C”
TDS-2C-1
TDS-2C-2
TDS-2C-4
TDS-2C-6
TDS-2C-10
TDS-2C-16
TDS-2C-20
TDS-2C-25
TDS-2C-32
TDS-2C-40
TDS-2C-50
TDS-2C-63
Char. „D”
TDS-2D-1
TDS-2D-2
TDS-2D-4
TDS-2D-6
TDS-2D-10
TDS-2D-16
TDS-2D-20
TDS-2D-25
TDS-2D-32
TDS-2D-40
TDS-2D-50
TDS-2D-63
In
(A)
1
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Char. „B”
TDS-4B-1
TDS-4B-2
TDS-4B-4
TDS-4B-6
TDS-4B-10
TDS-4B-16
TDS-4B-20
TDS-4B-25
TDS-4B-32
TDS-4B-40
TDS-4B-50
TDS-4B-63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
Obj. číslo
Char. „C”
TDS-4C-1
TDS-4C-2
TDS-4C-4
TDS-4C-6
TDS-4C-10
TDS-4C-16
TDS-4C-20
TDS-4C-25
TDS-4C-32
TDS-4C-40
TDS-4C-50
TDS-4C-63
Char. „D”
TDS-4D-1
TDS-4D-2
TDS-4D-4
TDS-4D-6
TDS-4D-10
TDS-4D-16
TDS-4D-20
TDS-4D-25
TDS-4D-32
TDS-4D-40
TDS-4D-50
TDS-4D-63
In
(A)
1
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
STN EN 60898
D0128V0605
SE-34378
303872
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/11
Ističe
Ističe TDM so skratovou odolnosťou 10 kA
Používajú sa na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu v domových ako aj priemyselných elektrických inštaláciách. Klasické ovládacie páčky. Vzájomné
prepojovanie kolíkovými lištami.
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
Počet pólov
Vypínacie charakteristiky
Menovitý prúd (In)
TDM
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
SE-34378
609529
Jednopólové ističe TDM
Obj. číslo
Char. „B”
TDM-1B-2
TDM-1B-4
TDM-1B-6
TDM-1B-10
TDM-1B-16
TDM-1B-20
TDM-1B-25
TDM-1B-32
TDM-1B-40
Char. „C”
TDM-1C-2
TDM-1C-4
TDM-1C-6
TDM-1C-10
TDM-1C-16
TDM-1C-20
TDM-1C-25
TDM-1C-32
TDM-1C-40
Trojpólové ističe TDM
Obj. číslo
In
(A)
Char. „B”
TDM-3B-2
TDM-3B-4
TDM-3B-6
TDM-3B-10
TDM-3B-16
TDM-3B-20
TDM-3B-25
TDM-3B-32
TDM-3B-40
2
4
6
10
16
20
25
32
40
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC, IT.
Char. „B”
TDM-2B-2
TDM-2B-4
TDM-2B-6
TDM-2B-10
TDM-2B-16
TDM-2B-20
TDM-2B-25
TDM-2B-32
TDM-2B-40
Char. „C”
TDM-2C-2
TDM-2C-4
TDM-2C-6
TDM-2C-10
TDM-2C-16
TDM-2C-20
TDM-2C-25
TDM-2C-32
TDM-2C-40
Char. „C”
TDM-3C-2
TDM-3C-4
TDM-3C-6
TDM-3C-10
TDM-3C-16
TDM-3C-20
TDM-3C-25
TDM-3C-32
TDM-3C-40
In
(A)
2
4
6
10
16
20
25
32
40
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC, IT.
Štvorpólové ističe TDM
Dvojpólové ističe TDM
Obj. číslo
10 kA
1, 2, 3, 4
B, C
2 A – 40 A
Obj. číslo
In
(A)
Char. „B”
TDM-4B-2
TDM-4B-4
TDM-4B-6
TDM-4B-10
TDM-4B-16
TDM-4B-20
TDM-4B-25
TDM-4B-32
TDM-4B-40
2
4
6
10
16
20
25
32
40
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
Char. „C”
TDM-4C-2
TDM-4C-4
TDM-4C-6
TDM-4C-10
TDM-4C-16
TDM-4C-20
TDM-4C-25
TDM-4C-32
TDM-4C-40
In
(A)
2
4
6
10
16
20
25
32
40
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
STN EN 60898
M1 2692428 01
SE-46195
CN745, CN746, CN747
E/12
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ističe
Výkonové ističe
• Používajú sa na ochranu výkonnejších elektrických zariadení voči nadprúdom a skratom v domových, priemyselných a komunálnych elektrických rozvodných sústavách TNC, TNC-S, TNS, TT a IT.
• Materiál puzdra: samozhášavý, nárazuvzdorný materiál, odolný UV-žiareniu.
• Vybavovací mechanizmus: tepelná spúšť na ochranu voči preťaženiam, elektromagnetická skratová spúšť na ochranu voči skratom.
• Signalizácia vybavenia: optický terčík s mechanickým pohonom.
• Pri viacpólových typoch sa póly ovládajú súčasne.
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovitá frekvencia:
Trieda selektivity:
Elektrická trvanlivosť:
Mechanická trvanlivosť:
Predradená poistka:
Prevádzková teplota:
Materiál puzdra:
Stupeň ochrany krytím:
Šírka prístrojov:
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
Zapojiteľné vodiče:
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
6 kA
230/400 V∼
Počet pólov
1, 2, 3, 4
50 Hz
Vypínacia charakteristika
C
3
63 A – 125 A
Menovitý prúd (In)
min. 4000 spín. cyklov
min. 10000 spín. cyklov
Vypínacia charakteristika
max. 125 A gG (gL)
-25 ˚C ... +55 ˚C
samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu
IP 40
1,5 modulová
na DIN lištu s rozmermi 35/7,5 mm podľa STN EN 50022
páčka vo vypnutom stave je plombovateľná ∅=1,5 mm-ovým vodičom
plné aj ohybné s prierezom 16 mm2 ... 35 mm2
KMH
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60898
Obj. číslo
Char. „C”
KMH-163
KMH-180
KMH-1100
KMH-1125
In
(A)
Jednopólové ističe KMH
Obj. číslo
Char. „C”
KMH-363
KMH-380
KMH-3100
KMH-3125
63
80
100
125
In
(A)
63
80
100
125
Pre siete typu TNC, IT.
Pre siete typu TNC, IT.
Obj. číslo
Char. „C”
KMH-263
KMH-280
KMH-2100
KMH-2125
In
(A)
Dvojpólové ističe KMH
Obj. číslo
Char. „C”
KMH-463
KMH-480
KMH-4100
KMH-4125
63
80
100
125
Pre siete typu TNC-S, TN-S, TT.
Trojpólové ističe KMH
In
(A)
Štvorpólové ističe KMH
63
80
100
125
Pre siete typu TNC-S, TN-S, TT.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/13
Kombinované prúdové chrániče
Kombinované prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou
Sú kombináciou prúdového chrániča a ističa, používané najmä v elektrických inštaláciách budov.
•
•
•
•
Poskytujú ochranu pred dotykom neživých častí, pred náhodným dotykom živých častí elektrických zariadení (chráničová časť).
Poskytujú ochranu elektrických zariadení voči nadprúdom a skratom (ističová časť).
Ich hlavnou výhodou je ušetrenie miesta v bytových rozvodniciach – združujú vlastnosti jedného ističa a jedného prúdového chrániča.
Sú opatrené mechanickým optickým signalizátorom vybavenia. Červený znak v signalizačnom okienku indikuje, že k vybaveniu došlo v dôsledku poruchového stavu.
• Správnu činnosť prúdového chrániča je možné preskúšať stlačením tlačidla T (Test). Kontrolu činnosti je odporúčané vykonávať mesačne.
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie:
Skratová odolnosť:
Skratová odolnosť:
Elektrická trvanlivosť:
Mechanická trvanlivosť:
Materiál puzdra:
Ochrana krytím:
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
Zapojiteľné vodiče:
Prevádzková teplota:
Počet pólov
Menovitý prúd In (A)
Menovitý rozdielový prúd IΔn (mA)
Typ
Citlivosť na
Vypínacie charakteristiky
240 V AC, 50 Hz
660 V∼
6 kV (parametre napäť. vlny
1,2 ms/50 ms)
25 kA (s predradenou poistkou)
3 kA (bez predradenej poistky)
4 000 spín. cyklov
20 000 spín. cyklov
samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný
UV-žiareniu
IP 40
na DIN lištu s rozmermi 35/7,5 mm
podľa STN EN 50022
páčka vo vypnutom stave je
plombovateľná
plné aj ohybné s prierezom
1 mm2 ... 10 mm2
-25 ˚C ... +55 ˚C
2
6, 10, 16, 20, 25, 32
30, 100, 300
AC
striedavý sínusový prúd
B, C
Vypínacia charakteristika
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60898
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61009-1
STN EN 61009-2-1
Príslušenstvo
Obj. číslo
EDS, EDFK
TFSS-1CS
35/7,5KSIN
Popis
Rozvodné skrine
Skrutková svorka k prepojovacej lište
Montážne lišty 35/7,5 mm
Strana
E/38
J/8
J/9
B
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
C
SE-46231
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
609426
Sortiment
.
KVK
E/14
.
Obj. číslo
Char. „B”
Char. „C”
KVKB-6/03
KVK-6/03
KVKB-6/10
KVK-6/10
KVKB-6/30
KVK-6/30
KVKB-10/03
KVK-10/03
KVKB-10/10
KVK-10/10
KVKB-10/30
KVK-10/30
KVKB-16/03
KVK-16/03
KVKB-16/10
KVK-16/10
KVKB-16/30
KVK-16/30
KVKB-20/03
KVK-20/03
KVKB-20/10
KVK-20/10
KVKB-20/30
KVK-20/30
KVKB-25/03
KVK-25/03
KVKB-25/10
KVK-25/10
KVKB-25/30
KVK-25/30
KVKB-32/03
KVK-32/03
KVKB-32/10
KVK-32/10
KVKB-32/30
KVK-32/30
Menovitý
prúd (A)
Menovitý rozdielový prúd (mA)
6
6
6
10
10
10
16
16
16
20
20
20
25
25
25
32
32
32
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Kombinované prúdové chrániče
Kombinované prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou (so šírkou 1 modulu)
Sú kombináciou prúdového chrániča a ističa, používané najmä v elektrických inštaláciách budov. V prípade poruchy odpoja fázu chráneného elektrického
zariadenia.
• Poskytujú ochranu pred dotykom neživých častí, pred náhodným dotykom živých častí elektrických zariadení (chráničová časť).
• Poskytujú ochranu elektrických zariadení voči nadprúdom a skratom (ističová časť).
• Ich hlavnou výhodou je ušetrenie miesta v bytových rozvodniciach – združujú vlastnosti jedného ističa a jedného prúdového chrániča.
• Sú opatrené mechanickým optickým signalizátorom vybavenia. Červený znak v signalizačnom okienku indikuje zapnutý stav prístroja.
• Správnu činnosť prúdového chrániča je možné preskúšať stlačením tlačidla T (Test). Kontrolu činnosti je odporúčané vykonávať mesačne.
Technické parametre
Menovité prevádzkové napätie:
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie (1,2/50 ms):
Predradená poistka:
Skratová odolnosť (s predrad. poistkou):
Skratová odolnosť (bez predrad. poistky):
Menovitá spínacia schopnosť:
Elektrická životnosť:
Mechanická životnosť:
Materiál puzdra:
Ochrana krytím:
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
230/240 V AC
690 V AC
6 kV
max. 40 A, char. gG
25 kA
10 kA
max. 300 A (cos ϕ = 0,65)
4 000 spín. cyklov
20 000 spín. cyklov
samozhášavý, odolný UV-žiareniu
IP 40
na DIN lištu s rozmermi 35×7,5 mm
páčka vo vypnutom stave je plombovateľná
1,0 mm² ... 16 mm²
-25 ˚C … +50 ˚C
Prierez zapojiteľných vodičov:
Prevádzková teplota:
Počet pólov
Menovitý prúd In (A)
Menovitý rozdielový prúd IΔn (mA)
Typ
Citlivosť na
Vypínacie charakteristiky
1
6; 10; 16; 20; 25, 32
30; 100
AC, A
striedavý sínusový prúd
B, C
Vypínacia charakteristika
Príslušenstvo
Obj. číslo
ED…
35/7,5KSIN
TFSS ...
Popis
Rozvodné skrine
Montážne lišty 35/7,5 mm
Prepojovacie lišty
Obj. číslo
Char. „B”
Char. „C”
KVKVB-6/03
KVKV-6/03
KVKVB-6/10
KVKV-6/10
KVKVB-10/03 KVKV-10/03
KVKVB-10/10 KVKV-10/10
KVKVB-16/03 KVKV-16/03
KVKVB-16/10 KVKV-16/10
KVKVB-20/03 KVKV-20/03
KVKVB-20/10 KVKV-20/10
KVKVB-25/03 KVKV-25/03
KVKVB-25/10 KVKV-25/10
KVKVB-32/03 KVKV-32/03
KVKVB-32/10 KVKV-32/10
KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30
KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100
Strana
E/38
J/9
J/8
B
Typ
Menovitý
prúd (A)
Menovitý rozdielový prúd (mA)
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
A
A
6
6
10
10
16
16
20
20
25
25
32
32
16
16
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
C
KVKV
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
ETL - SEMKO CERTIFICATE NO .
STN EN 61008-1
M1 2792629 01
SE-40170
416835
Svorky na pripájanie vodičov:
Lin – svorka/vodič prívodnej fázy danej elektrickej inštalácie typu TNC-S, TNS
Lout – svorka/vodič fázy vedúcej k chránenému elektrickému zariadeniu
Nout – svorka neutrálneho vodiča vedúceho k chránenému elektrickému zariadeniu
T
Vodiče zabudované do prístroja:
Nin – neutrálny vodič modrej farby danej elektrickej inštalácie typu TNC-S, TNS
PE – vodič bielej farby s káblovým okom, je potrebné ho pripojiť na ochrannú svorku danej elektrickej inštalácie typu TNC-S, TNS
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/15
Download

E/6 Ističe - Tracon Electric