2-9
10-20
Ističe, výkonové ističe,
kombinované prúdové
chrániče
41-43 34-39 32-33 26-31 21-25
Zvodiče prepätia
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
Prúdové chrániče
Prídavné modulárne
prístroje
Spínacie hodiny
Predlžovacie prívody,
spínače, zásuvky
Rozvodné skrine
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k novembru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
E. Sieťové elektroinštalačné prvky
Zvodiče
bleskového prúdu
typu 1
Kombinované
zvodiče prepätia
(typ 1+2)
Zvodiče prepätia
typu 2
Zvodiče prepätia
typu 3
E/4
E/5
E/6
E/7
Prídavné bloky
k ističom
Ističe C60N
Ističe TDZ
Ističe TDS
E/12
E/13
E/14
E/15
Ističe TDA
Výkonové ističe
Kombinované
prúdové chrániče
Kombinované
prúdové chrániče so
šírkou 1 modulu,
s rozmermi ističa
E/16
E/17
E/18
E/19
Prúdové chrániče
NF
Zásuvkové
adaptéry
s prúdovým
chráničom
Výkonové prúdové
chrániče TFVH
Inteligentné
prúdové
chrániče
E/21
E/22
E/23
E/24
Modulárne
vypínače
Modulárne stykače
Impulzné relé
Modulárne
zásuvky
E/26
E/28
E/31
E/31
Spínacie hodiny
elektromechanické,
denné
Multifunkčné
spínacie hodiny
elektronické,
týždenné
Zásuvkové
digitálne spínacie
hodiny, týždenné
Zásuvkové
spínacie hodiny
elektromechanické
E/32
E/32
E/33
E/33
Predlžovacie
bubny
Predlžovacie
prívody
s prepäťovou
ochranou
Rozbočovače
Nadomietkové spínače a zásuvky
chránené voči
striekajúcej vode
E/34
E/35
E/37
E/38
Rozvodné skrine
podomietkové
Rozvodné skrine
nadomietkové
Rozvodné skrine
nadomietkové,
IP 65
Ochranné skrinky
prístrojov
E/41
E/42
E/42
E/43
- Vybrané výrobky:
Zvodiče bleskového
prúdu typu 1
E/4
Mechanické blokovanie k ističom
a prúdovým chráničom
E/13
Inteligentné prúdové
chrániče
E/24
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Impulzné relé
E/31
Pomôcka pre výber zvodiča prepätia
Poloha objektu:
Radová zástavba alebo budova obkľúčená
ďalšími objektmi
Obsahuje budova
bleskozvod?
Poloha objektu:
Samostatne stojaca budova
Chcete
inštalovať
kombinovaný zvodič
prepätia?
Je potrebné inštalovať zvodič
bleskového prúdu!
Áno
Nie
Zvodič
bleskového
prúdu typu 1
Áno
Nie
Nie
Ďalej
Je aspoň
15 m medzi hlavným
a podružným
rozvádzačom?
Ďalej
Nie
Vzdušné
vedenie
Áno
Izolované
vzdušné vedenie?
Oddeľovacia
tlmivka
Áno
Podzemné
vedenie
Typ
prívodného kábla do
objektu
Kombinovaný
zvodič bleskového prúdu a
prepätia typu
1+2
Ďalej
Zvodič prepätia typu 2
Oddeľovacia
tlmivka
Nie
Je aspoň
15 m medzi hlavným
a podružným
rozvádzačom?
Áno
Nie
Áno
Je aspoň
15 m medzi hlavným
a podružným
rozvádzačom?
Zvodič prepätia typu 3
E/2
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Pomôcka pre výber zvodiča prepätia
Pomôcka pre výber zvodiča prepätia
Pri projektovaní ochrany proti blesku a prepätiu - vzhľadom na jej zložitosť - odporúčame vždy súčinnosť odborníka! Predložený vývojový diagram poskytuje
pomôcku pri projektovaní; postupným prechádzaním sa cez vetvy diagramu je možný výber prvkov pre ochranu elektrickej siete. Pritom pre používateľov bez
odborných znalostí odporúčame obrátiť sa na našich kolegov telefonicky alebo prostredníctvom mailu.
Prechod vývojovým diagramom je potrebné začať hore, u polohy objektu a pre každý prípad vetvenia ukončiť najnižšie, pri zvodiči prepätia typu 3. Pre
dosiahnutie minimálnej ochrany je potrebné inštalovať aspoň zvodič prepätia typu 2 a zvodič prepätia typu 3. Miestom zabudovania zvodičov typu 1 a 1+2 je
hlavný rozvádzač budovy, zvodiče typu 2 a 3 odporúčame montovať do podružných rozvádzačov.
Ak napájanie medzi zvodičom prepätia typu 3 a chráneným zariadením je viac ako 30 m, je potrebné inštalovať zvodič prepätia typu 3 aj v mieste pripojenia
spotrebiča na sieť!
Na ochranu slaboprúdových systémov odporúčame použitie predlžovacích prívodov s prepäťovou ochranou, ich sortiment a parametre viď na str. E/36.
Podrobný popis sa nachádza v dodatku na str. L/8-L/9.
Zvodiče prepätia DC
Zvodiče
bleskového
prúdu typu 1
E/4
K/6
Kombinované
zvodiče
bleskového
prúdu a prepätia
typu 1+2
Oddeľovacia
tlmivka
E/8
E/5
Zvodiče prepätia
typu 2
E/6 – E/8
Zvodiče prepätia
typu 3
E/7
Predlžovacie
prívody s
prepäťovou
ochranou
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/35-E/36
E/3
Zvodiče prepätia
Zvodiče prepätia
Slúžia na zvedenie prepätia z elektrickej inštalácie resp. na jeho obmedzenie na takú hodnotu, ktorá už nespôsobuje poruchy na prístrojoch elektrickej inštalácie a použitých elektrických spotrebičoch a zariadeniach.
Vzhľadom na široké energetické, napäťové a frekvenčné spektrum prepätí, je účelné vybudovať trojstupňovú koordinovane radenú ochranu, samostatná vonkajšia ochrana proti bleskom nie je dostatočná na zabránenie porúch spôsobených vznikom prepätí.
Prístroje obsahujú optický signalizátor ako aj signálny kontakt na kontrolu stavu vložiek.
U zvodičov prepätia typu 2 sú vložky vymeniteľné, čím je možné opätovné obnovenie ochrannej funkcie proti prepätiu.
Zvodiče prepätia DC
Technické parametre signálneho kontaktu
K/6
Signálny kontakt:
Menovité pracovné napätie:
Menovitý pracovný prúd:
Zapojiteľné vodiče:
Teplota okolia:
1 ks, typ závisí od konkrétneho zvodiča prepätia
230 V; 50 Hz
0,5 A (AC 15)
1 mm² ohybné / 1,5 mm² plné
-40 °C … +80 °C
Zvodiče bleskového prúdu typu 1
Používajú sa na zvedenie impulzných prúdov s vlnou 10/350 μs s veľkou energetickou hodnotou vznikajúcich v dôsledku bleskovej činnosti, z 1- alebo 3-fázových sietí. Kompaktné typy (vložky sú nevyberateľné). Montujú sa za prvým ochranným prístrojom proti skratu, bezprostredne za elektromer (do hlavného rozvádzača).
90
W
45
PRÍSLUŠNÉ NORMY
6.7
STN EN 61643-11
IEC 60643-11
43
58
Technické parametre
Obj. číslo
TTV1-50-1P
TTV1-50-2P
230 V, 50 Hz; 1~
TN, TT
TN, IT
Menovité napätie:
Typ siete:
Max. pracovné napätie (Uc):
Menovitý výbojový prúd (In 8/20 μs), (L-N):
Menovitý výbojový prúd (In 8/20 μs), (N-PE):
Ochranná napäťová úroveň (Up):
Max. dovolený skratový prúd:
Doporučená predradená poistka:
Teplota okolia:
Prierez zapojiteľných vodičov:
Pripojovacie svorky:
Zabudované ochranné prvky:
Spôsob inštalácie:
Signalizátor poruchy:
Signálny kontakt:
Horľavosť tela:
TTV1-50-3P…
TTV1-50-4P
3x230/400 V, 50 Hz; 3~
TN, TT
TN, IT
385V, AC
100 kA
100 kA
3×100 kA
50 kA
0,9/1,5 kV
25 kA
125 A gG
-40 °C ... +55 °C
plné: 2,5 - 35 mm² / ohybné: 2,5 - 25 mm²
Skrutková svorka
Iskrište
Na montážnu lištu 7,5×35 mm
Optický signalizátor LED
Zabudovaný (spínací kontakt, 1×NO)
UL94-V0
3×100 kA
Sortiment
Bleskový impulzný
prúd
(10/350 μs) Iimp / pól
TTV1-50-1P
1P
18
25 kA
TTV1-50-2P
2P
36
25 kA
TTV1-50-3P
3P
54
25 kA
TTV1-50-3P+N/PE
3P+N/PE
72
25 kA
TTV1-50-4P
4P
72
25 kA
Pomôcku pre výber viď na str. E/2-E/3, schémy zapojenia viď na str. E/9.
Obj. číslo
E/4
Počet
pólov
W
(mm)
Celkový impulzný
prúd
(10/350 μs) Iimptotal
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
50 kA
Farba
Vložka
Čierna
Čierna
Čierna
Čierna
Čierna
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Zvodiče prepätia
Kombinované zvodiče prepätia (typ 1+2)
Používajú sa na zvedenie impulzných prúdov s vlnou 10/350 μs s veľkou energetickou hodnotou vznikajúcich v dôsledku bleskovej činnosti, z 1- alebo 3-fázových sietí; a/alebo na zvedenie spínacích prepätí spôsobených prúdmi s vlnou 8/20 μs. Kompaktné typy (vložky sú nevyberateľné). Montujú sa za prvým ochranným prístrojom proti skratu, bezprostredne za elektromer (do hlavného rozvádzača).
Upozornenie! Zvodová schopnosť kombinovaných zvodičov prepätia nedosahuje zvodovú schopnosť samostatných stupňov!
PRÍSLUŠNÉ NORMY
6.7
90
STN EN 61643-11
IEC 60643-11
45
Pri vhodnom dimenzovaní je možné ich používať aj vo fotovoltaických (DC) systémoch.
43
W
58
Technické parametre
Obj. číslo
TTV1+2-100…
Menovité napätie:
Typ siete:
Pracovné napätie (Uc):
Max. pracovné napätie:
Menovitý výbojový prúd (In 8/20 μs):
Ochranná napäťová úroveň (Up):
Zvodová schopnosť NPE (10/350 μs):
Doporučená predradená poistka:
Max. dovolený skratový prúd:
Teplota okolia:
Pripojovacie svorky:
Zabudované ochranné prvky:
Spôsob inštalácie:
Signalizátor poruchy:
Signálny kontakt:
TTV1+2-80…
230/400 V, 50 Hz
TN, TT, IT
385 V
385 V AC, 500 V DC
50 kA
2,4 kV
320 V
320 V AC, 420 V DC
40 kA
2,2 kV
25 kA
125 A gG
25 kA/AC
-40 °C ... +55 °C
Skrutková svorka
Varistor, tepelná poistka
Na montážnu lištu 7,5×35 mm
Zabudovaný (prepínací kontakt, 1×CO)
Červený optický signalizátor
plné: 6 - 35 mm²
ohybné: 6 - 25 mm²
UL94-V0
Prierez zapojiteľných vodičov:
Horľavosť tela:
Sortiment
Obj. číslo
TTV1+2-100-1P
TTV1+2-100-2P
TTV1+2-100-3P
TTV1+2-100-4P
TTV1+2-100-3P+N/PE
TTV1+2-80-1P
TTV1+2-80-2P
TTV1+2-80-3P
TTV1+2-80-4P
TTV1+2-80-3P+N/PE
Počet
pólov
W
(mm)
Bleskový impulzný
prúd
(10/350 μs) Iimp
Maximálny
zvodový prúd
(8/20 μs) Imax
Farba
Vložka
1P
2P
3P
4P
3P+N/PE
1
2
3
4
3P+N/PE
27
54
81
108
108
27
54
81
108
108
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
8 kA
100 kA
100 kA
100 kA
100 kA
100 kA
80 kA
80 kA
80 kA
80 kA
80 kA
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Nevyberateľná
Pomôcku pre výber viď na str. E/2-E/3, schémy zapojenia viď na str. E/9.
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k novembru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/5
Zvodiče prepätia
Zvodiče prepätia typu 2
Tieto prístroje sú určené na zvedenie spínacieho prepätia (vlna 8/20 μs) z elektrickej inštalácie nízkeho napätia.
Zvodiče prepätia typu 2 sa inštalujú za zvodiče prepätia typu 1, do podružných rozvádzačov, za elektromer (v prípade bytových jednotiek do bytovej rozvodnice).
Na zabezpečenie správnej funkcie ochrany, medzi zvodičmi typu 1 a 2 je potrebné vedenie dĺžky min. 10 – 15 metrov, v opačnom prípade je nutné použitie
oddeľovacej tlmivky. Typy s vymeniteľnou konštrukciou vložiek. Signálny kontakt je zabudovaný do spodku prístrojov.
45
90
6.7
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61643-11
IEC 60643-11
W
43
58
Technické parametre
Obj. číslo
Menovité napätie:
Typ siete:
Max. pracovné napätie (Uc):
Ochranná napäťová úroveň (Up):
Doporučená predradená poistka:
Max. dovolený skratový prúd:
Teplota okolia:
Pripojovacie svorky:
Zabudované ochranné prvky:
Spôsob inštalácie:
Signálny kontakt:
Signalizátor poruchy:
TTV2-60…
1,5 kV
Prierez zapojiteľných vodičov:
Horľavosť tela:
TTV2-40…
TTV2-30…
230 V, 3x230/400 V
TN, TT, IT
385/440 V
385 V
1,5 kV
1,6 kV
125 A gG
10 kA/AC
-40 °C ... +55 °C
Skrutková svorka
Varistor, tepelná poistka
Na montážnu lištu 7,5×35 mm
Zabudovaný (spínací kontakt, 1×NO)
Červený optický signalizátor
plné: 6 - 35 mm²
ohybné: 6 - 25 mm²
UL94-V0
TTV2-20…
385/440 V
1,5 kV
Sortiment
Obj. číslo
TTV2-60-1P
TTV2-60-2P
TTV2-60-3P
TTV2-60-3P+N/PE
TTV2-60-4P
TTV2-40-1P
TTV2-40-2P
TTV2-40-3P
TTV2-40-3P+N/PE
TTV2-40-4P
TTV2-30-1P+N/PE*
TTV2-30-3P+N-PE**
TTV2-20-1P
TTV2-20-2P
TTV2-20-3P
TTV2-20-3P+N/PE
TTV2-20-4P
Počet
pólov
W
(mm)
Menovitý
zvodový prúd
(8/20 μs) In
Maximálny
zvodový prúd
(8/20 μs) Imax
Farba
Vložka
1P
2P
3P
3P+N/PE
4P
1P
2P
3P
3P+N/PE
4P
1P+N/PE
3P+N-PE
1P
2P
3P
3P+N/PE
4P
18
36
54
72
72
18
36
54
72
72
18
36
18
36
54
72
72
30 kA
30 kA
30 kA
30 kA
30 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
15 kA
15 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
60 kA
60 kA
60 kA
60 kA
60 kA
40 kA
40 kA
40 kA
40 kA
40 kA
30 kA
30 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
Vyberateľná
* 2 ks zvodičov v prístroji šírky 1 modulu, pre jednofázové siete typu TNC-S resp. TNS.
** 4 ks zvodičov v prístroji šírky 2 moduly, pre trojfázové siete typu TNC-S resp. TNS.
Pomôcku pre výber viď na str. E/2-E/3, schémy zapojenia viď na str. E/9.
E/6
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Zvodiče prepätia
Zvodiče prepätia typu 3
Zvodiče prepätia typu 3 je účelné inštalovať čo najbližšie k chránenému elektrickému zariadeniu. Sekundárne ochranné prvky proti blesku, ktoré obmedzujú
napäťové špičky vznikajúce pri spínaní elektrických zariadení v sieti. Zabraňujú tým ich poškodeniu v dôsledku šíriaceho sa prepätia cez prívodné vedenie.
Kompaktné typy (vložky sú nevyberateľné).
Upozornenie! Samostatne, bez predradenia ďalších stupňov nie sú schopné na ochranu elektrických spotrebičov proti prepätiu.
Obj. číslo
Prevedenie:
Menovité napätie:
Typ siete:
Max. pracovné napätie (Uc):
Menovitý tepelný prúd (In):
Ochranná napäťová úroveň (Up):
Doporučená predradená poistka:
Max. dovolený skratový prúd:
Teplota okolia:
Pripojovacie svorky:
Zabudované ochranné prvky:
Signálny kontakt:
Signalizátor poruchy:
TTV3-10-1P+N/PE
Na montážnu lištu
230 V, 50 Hz; 1~
TN, TT
TTV3-10-3P+N/PE
Na montážnu lištu
3×230/400 V, 50 Hz; 3~
TN, IT
385/440 V
16 A
1,5 kV
16 A gG
10 kA
-40 °C ... +55 °C
-40 °C ... +55 °C
Skrutková svorka
Iskrište, varistor, tepelná poistka
Zabudovaný (rozpínací kontakt, 1×NC)
Červený optický signalizátor
plné: 1,5 - 4 mm²
ohybné: 1,5 - 2,5 mm²
UL94-V0
Prierez zapojiteľných vodičov:
Horľavosť tela:
TTV3-5-1P+N-PE
Do prístrojovej krabice
230 V, 50 Hz; 1~
TN, IT
255 V AC
-
-20 °C ... +55 °C
Akustický
3 ks vodičov 1,5 mm²
(pripojených k zvodiču)
Zvodiče prepätia typu 3, modulárne
6.7
PRÍSLUŠNÉ NORMY
45
90
1- a 3-fázové prístroje montovateľné do rozvodných skríň, ktoré je možné zapojiť sériovo ako aj paralelne k chránenému elektrickému zariadeniu. V prípade
sériového radenia, zvodič prepätia je potrebné zabudovať za nadprúdovú ochranu.
STN EN 61643-11
IEC 60643-11
W
43
58
Obj. číslo
TTV3-10-1P+N/PE
TTV3-10-3P+N/PE
Počet
pólov
W
(mm)
Menovitý zvodový
prúd
(8/20 μs) In
Maximálny zvodový
prúd
(8/20 μs) Imax
Farba
Prevedenie
1P+N/PE
3P+N/PE
36
72
5 kA
5 kA
10 kA
10 kA
Červená
Červená
Nevyberateľné
Nevyberateľné
Zvodič prepätia typu 3, na zabudovanie do prístrojovej krabice
Ochranná jednotka je zabudovaná do plastového puzdra.
V prípade poškodenia stupňa zvodiča prepätia sa zapne akustická signalizácia.
Obj. číslo
TTV3-5-1P+N-PE
34
5
13
Je možné ich dodatočne namontovať do existujúcich elektronických riadiacich systémov,
domácich spotrebičov, káblových žľabov, podlahových krabíc a hlbokých prístrojových
krabíc, v paralelnom zapojení k zásuvke.
23
15
Počet
pólov
Menovitý zvodový
prúd
(8/20 μs) In
Maximálny zvodový
prúd
(8/20 μs) Imax
Farba
Prevedenie
1P+N-PE
2,5 kA
5 kA
Fialová
Na zabudovanie
Pomôcku pre výber viď na str. E/2-E/3, schémy zapojenia viď na str. E/9.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/7
Zvodiče prepätia
Vložky zvodičov prepätia typu 2
Používajú sa ako náhrady pri výmene ochranných vložiek zvodičov prepätia typu 2. Vložky sú
rýchlo vymeniteľné vytiahnutím zo spodkov, obsahujú optický signalizátor stavu ochranného
stupňa. Šírka: 1 modul.
Obj. číslo
TTV2-60-M
TTV2-40-M
TTV2-30-A-M*
TTV2-30-B-M**
TTV2-20-M
TTV2-40-NPE-M
Typ
2
2
2
2
2
2
In
30 kA
20 kA
15 kA
15 kA
10 kA
20 kA
Imax
60 kA
40 kA
30 kA
30 kA
20 kA
40 kA
W (mm)
18
18
18
18
18
18
Farba
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
* Vložka 2P k zvodiču prepätia typu TTV2-30-3P+N/PE.
** Vložka 1P+N/PE k zvodičom prepätia typu TTV2-30-1P+N/PE a TTV2-30-3P+N/PE.
Spodky pre zvodiče prepätia typu 2
Používajú sa ku vložkám zvodičov prepätia typu 2.
Spodky obsahujú 1 ks spínacieho signálneho kontaktu, ktoré je možné využiť na elektrickú
signalizáciu stavu vložiek.
Obj. číslo
TTV2-BASE-1P
TTV2-BASE-2P
TTV2-BASE-3P
TTV2-BASE-4P
Počet pólov
1P
2P
3P
4P
W (mm)
18
36
54
72
Farba
Sivá
Sivá
Sivá
Sivá
Oddeľovacia impedancia
Oddeľovacia tlmivka zabezpečuje energetickú koordináciu medzi zvodičmi prepätia typu 1 a 2. Pokiaľ táto koordinácia nie je zabezpečená, vzniká určitá
pravdepodobnosť poškodenia jednotlivých stupňov v prípade zvedenia bleskového prúdu. Ak dĺžka vedenia medzi zvodičmi prepätia typu 1 a 2 je menšia než
10 m (v prípade inštalácie zvodičov typu 1 a 2 do toho istého rozvádzača), medzi zvodiče prepätia typu 1 a 2 sa musí vložiť oddeľovacia impedancia
(tlmivka).
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovitý tepelný prúd:
Menovitá indukčnosť:
Jednosmerný odpor:
Predradená poistka:
Nezávislý skratový prúd:
S predradenou poistkou:
Min. prierez vodičov:
Max. prierez vodičov:
Ochrana krytím:
Prevádzková teplota:
Horľavosť tela:
Spôsob montáže:
Obj. číslo
TTV-CSF35
Popis
Oddeľovacia tlmivka
Šírka:
500 V, 50 Hz
35 A
18 μH ± 10 %
∼ 4 mΩ
35 A, gG/gL
50 Aef
50 kAef
1.5 mm2 (plných/ohybných)
25 mm2 (ohybných)
IP 20
-40 °C ... +115 °C
Samozhášavé podľa UL94-V0
na DIN lištu s rozmermi 35×7,5 mm
podľa STN EN 50022
2 moduly
Percentuálne rozdelenie škôd poistných udalostí za kalendárny rok
Najväčší podiel na rozdelení danej štatistiky predstavujú škody spôsobené bleskom a prepätím.
I Škody spôsobené víchricou (2 %)
2%
I Škody spôsobené bleskom a prepätím (28 %)
28%
15%
I Škody spôsobené krádežou, vandalizmom (22 %)
I Škody spôsobené požiarom (3 %)
I Škody spôsobené vodou a povodňami (5 %)
I Škody spôsobené nedbalosťou (25 %)
25%
5%
22%
3%
I Ostatné škody (15 %)
E/8
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Zvodiče prepätia
Principiálna schéma zapojenia zvodičov prepätia v používaných distribučných sústavách
Zvodiče prepätia zapájame podľa uvedených schém zapojenia „a“ až „f“. Počet modulov prístrojov určuje počet vodičov danej typy siete (TNC, TNC-S, TNS, TT
alebo IT) znížený o hodnotu 1, t.j.: pre sieť TN-C: 3 moduly, pre sieť TNC-S: 4 moduly, pre sieť TN-S: 4 moduly, pre sieť IT: 4 moduly, pre sieť TT: 4 moduly (pre
trojfázové typy týchto elektrických sietí).
Sústava TNS a TNC-S, trojfázové + N/PE zapojenie
Sústava TT, jednofázové + N/PE zapojenie
Spotrebič
Spotrebič
Obr. „b“
Obr. „a“
EPH Ekvipotenciálna svorkovnica
EPH Ekvipotenciálna svorkovnica
Sústava TN-C, trojfázové zapojenie
Sústava TT, jednofázové zapojenie
Spotrebič
Spotrebič
Obr. „d“
Obr. „c“
EPH Ekvipotenciálna svorkovnica
EPH Ekvipotenciálna svorkovnica
Sústava TNS a TNC-S, trojfázové zapojenie
Sústava IT, trojfázové zapojenie
Spotrebič
Spotrebič
Obr. „f“
Obr. „e“
EPH Ekvipotenciálna svorkovnica
EPH Ekvipotenciálna svorkovnica
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/9
Ističe
Ističe
Ističe slúžia na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu v domových, priemyselných a komunálnych elektrických sústavách typu TN-C, TNC-S,
TNS, TT a IT. Zabudované ochranné prvky ističov:
• tepelná spúšť pracujúca na princípe dilatácie dvoch kovov (bimetalu) s rôznym koeficientom rozťažnosti, na ochranu voči preťaženiu,
• elektromagnetická skratová spúšť so zhášacou komorou, na ochranu voči skratovým prúdom.
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovité impulzné napätie:
Trieda selektivity:
Elektrická trvanlivosť:
Mechanická trvanlivosť:
Referenčná teplota:
Prevádzková teplota:
Ochrana krytím svoriek:
Materiál puzdra:
230/400 V, 50 Hz
6 kV
3
min. 6000 spín. cyklov
min. 20000 spín. cyklov
40 °C
-25 °C ... +55 °C
IP 40
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
Zapojiteľné vodiče:
samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu
na DIN lištu s rozmermi 35/7,5 mm podľa
STN EN 50022
páčka vo vypnutom stave je plombovateľná
∅=1,5 mm-ovým vodičom
plné aj ohybné s prierezom
1,0 mm2 ... 25 mm2
Vypínacie charakteristiky
Slúžia k určovaniu doby odpojenia zariadenia od napájacej sústavy v závislosti na veľkosti preťaženia resp. skratového prúdu. Priebeh vypínacích charakteristík je garantovaný výrobcom podľa normy STN EN 60898.
Typ „B“: 3×In ... 5×In
Typ „C“: 5×In ... 10×In
Typ „B“: Na istenie elektrických obvodov so
zariadeniami nespôsobujúce prúdové rázy
(svetelné a zásuvkové okruhy).
Typ „D“: 10×In ... 14×In
Typ „C“: Na istenie elektrických obvodov so
zariadeniami spôsobujúce prúdové rázy (žiarivkové osvetlenie, motory).
Závislosť maximálnej zaťažiteľnosti ističov od teploty okolia
V prípade montáže bezprostrednej blízkosti viacerých ističov do rozvádzača,
so stúpajúcou teplotou okolia klesá ich maximálna prúdová zaťažiteľnosť.
Napr. pre istič s menovitým prúdom In=16 A pri teplote okolia T0=20 °C max.
prúdová zaťažiteľnosť je Izmax=17,9 A pri teplote okolia Tref=40 °C je Izmax=16
A (rovná sa menovitému prúdu ističa In=16 A), pri teplote okolia 60 °C je
Izmax=13,9 A. Závislosť maximálnej zaťažiteľnosti ističov od teploty okolia
udáva priložená tabuľka.
Referenčná teplota ističov Tref=40 °C. Pri tejto teplote maximálna prúdová
zaťažiteľnosť Izmax sa rovná nominálnemu prúdu In ističov.
Typ „D“: Na istenie elektrických obvodov so
zariadeniami spôsobujúce veľké prúdové rázy
(transformátory, kompresory).
Max. zaťažiteľnosť ističov Izmax v závislosti na teplote okolia
In (A)
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
20 °C
2.18
4.52
6.48
11.4
17.9
22.2
27.7
35.2
44.4
56
71.8
30 °C
2.08
4.24
6.24
10.7
16.9
21.2
26.5
33.6
42.4
53
67.4
40 °C
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
50 °C
1 .9
3.72
5.76
9.2
15
18.8
23.5
30.4
37.5
46.5
57.9
60 °C
1.8
3.44
5.46
8.4
13.9
17.6
21.7
28.4
34.8
43
52.9
Rady ističov a ich technické parametre
Rad
C60N
DPN
TDZ
TDS
TDA
KMH
E/10
Typ vypínacej
charakteristiky
Počet pólov
B, C
C
B, C, D
B, C, D
B, C
C
1, 2, 3
1+N
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Menovitý
prúd (In)
2 – 63 A
6 – 32 A
1 – 63 A
1 – 63 A
1 – 63 A
63 – 125 A
Menovitá skratová
vypínacia schopnosť
2 – 40 A: 6 kA; 50 – 63 A: 4,5 kA
4,5 kA
6 kA
6 kA
10 kA
6 kA
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ističe
Príslušenstvo k ističom
* iba zospodu ističa
Obj. číslo
Popis
Rozvodné skrine
Prepojovacie lišty 1p, 2p, 3p, 4p, kolíkové
Prepojovacie lišty 1p, 2p, 3p, 4p, vidlicové
Skrutková svorka k prepojovacej lište
Montážne lišty 35/7,5 mm
Ochranný kryt prístrojov
EDS, EDFK
TFSS-1, TFSS-2, TFSS-3, TFSS-4
TFSS-1V ... TFSS-4V
TFSS-1CS
35/7,5KSIN
TDT, TDT-2
Rozvodné skrine podomietkové
C60N
DPN
TDZ
TDS
TDA
KMH
–
–
*
–
–
–
–
–
–
Ističe DC do jednosmerných (DC) sietí
Rozvodné skrine nadomietkové
E/41
Ochranný kryt prístrojov
E/41
Prepojovacie lišty kolíkové
E/43
K/7
Prepojovacie lišty vidlicové
J/8
Montážne lišty
Prepojovacie lišty k výkonovým
elektroinštalačným prístrojom
J/8
Skrutková svorka k prepojovacej lište
J/9
J/8
J/8
Označenie ovládacej páčky ističov TDS farbami
1A
Svetlosivá
2A
Ružová
4A
Hnedá
6A
Zelená
10 A
Červená
16 A
Sivá
20 A
Modrá
25 A
Žltá
32 A
Fialová
40 A
Čierna
50 A
Biela
63 A
Medená
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/11
Ističe
Príslušenstvo k ističom
Používa sa na diaľkové vypínanie a rozšírenie ochranných funkcií daného ističa. Jednotlivé bloky sa montujú na ľavú a pravú stranu ističov podľa typu, zasunutím a zaskrutkovaním priložených skrutiek do uzatváracích nitov plastového tela ističa. Radenie príslušenstva je znázornené v uvedenej tabuľke.
Ľavá strana ističa (1p, 2p, 3p, 4p) / Obj. číslo
C60-F2
–
Typová rada ističov
C60N, TDS
TDZ
Pravá strana ističa (1p, 2p, 3p) / Obj. číslo
C60-S2 alebo C60-U2/O2
C60-S2 alebo C60-U2/O2
Pomocný kontakt
Signalizuje vypnutý alebo zapnutý stav ističa, pomocou 1 ks prepínacieho kontaktu. Jeho použitie je účelné napr. na upozornenie beznapäťového stavu isteného
obvodu.
Technické parametre
Menovité izolačné napätie:
Mechanická životnosť:
Spínacia schopnosť:
AC:
Un=415 V
Un=240 V
DC:
Un=125 V
Un=48 V
Un=24 V
Obj. číslo
C60-F2
AC-1
In=3 A
In=6 A
DC-1
In=1 A
In=2 A
In=4 A
500 V∼
5000 spín. cyklov
AC-15
In=0,5 A
In=1 A
DC-13
In=0,17 A
In=0,33 A
In=0,67 A
C60-F2
Typ pomocného kontaktu
1 ks prepínací
Vypínacia spúšť
Umožňuje diaľkové vypínanie ističa krátkym napäťovým impulzom, privedeným na ovládaciu cievku spúšte. Pri vypnutí vyskočí tlačidlo „Reset“ a znovuzapnutie ističa je možné realizovať len po stlačení tohto tlačidla.
Upozornenie: Vypínacia cievka nesmie byť pod napätím dlhšie ako 10 sekúnd!
Technické parametre
Menovité ovládacie napätie (Us):
Menovité ovládacie napätie (Us):
Menovité izolačné napätie (Ui):
Mechanická životnosť:
Obj. číslo
C60-S2
110-415 V AC
110-220 V DC
500 V∼
4000 spín. cyklov
Popis
Vypínacia spúšť
C60-S2
Podpäťová a prepäťová spúšť
Keď napätie ovládacej cievky spúšte vybočí z intervalu ohraničeného hornou a dolnou medzou, prístroj vypne istič. Takto chráni spotrebiče pred škodlivým
vplyvom v dôsledku výkyvu napätia. Istič je možné zapnúť len v prípade, ak hodnota ovládacieho napätia spúšte je medzi hornou a dolnou medzou
(170-280 V). Pri vypnutí vyskočí tlačidlo „Reset“, uvoľnenie mechanického blokovania znovuzapnutia ističa je možné realizovať až po stlačení tohto tlačidla.
Technické parametre
Menovité ovládacie napätie (Ue):
Menovité izolačné napätie (Ui):
Horná hranica ovl. napätia (Uh):
Dolná hranica ovl. napätia (Ud):
Mechanická životnosť:
Obj. číslo
C60-U2/O2
E/12
230 V AC
500 V~
280 V ± 5 %
170 V ± 5 %
4000 spín. cyklov
Popis
Podpäťová a
prepäťová spúšť
C60-U2/O2
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ističe
Mechanické blokovanie k ističom a prúdovým chráničom
Plastový nadstavbový prvok k ochranným prístrojom: používa sa k blokovaniu páčky ističov, prúdových
chráničov v polohe páčky „VYPNUTÉ“. Na samotné blokovanie je potrebné použiť visiaci zámok.
Mechanické blokovanie sa umiestňuje nad vypnutú páčku, zafixuje sa zasunutím jeho drôtových hrotov do dier vo vodiacej dráhe páčky prístroja. Tieto diery musia mať priemer 1-1,5 mm. Blokovanie je
použiteľné pre šírku vodiacej dráhy (výrezu) páčky 8-10 mm. Blokovanie je možné použiť aj pre viacpólové prístroje. Blokovanie je zakázané používať pri zapnutej páčke prístroja!
Max. priemer použiteľného visiaceho zámku: 8 mm.
Obj. číslo
Popis
Mechanické blokovanie
k ochranným prístrojom
MDL
Použiteľné k prístrojom
C60/B60, TDZ, TDS, TDA,
KVK, KVKV, KVKVE, NF, TFV
Nepoužiteľné k prístrojom
KMH, TFG, TFVH, TFIG
Ističe C60N
PRÍSLUŠNÉ NORMY
CCA CERTIFICATE NO.
Klasické ovládacie páky. Vzájomné prepojovanie kolíkovými
lištami, zdola i zhora.
STN EN 60898
CCA/HU 0191
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
Počet pólov
Vypínacie charakteristiky
Menovitý prúd (In)
2 A – 40 A: 6 kA
50 A – 63 A: 4,5 kA
1, 2, 3, 1+N
B, C (C60); C (DPN)
2 A – 63 A
6 A – 32 A (rad DPN)
C60, DPN
Použiteľné prídavné bloky, viď na str. E/12.
Jednopólové ističe C60N
Obj. číslo
Char. „B”
B60-2-1
B60-4-1
B60-6-1
B60-10-1
B60-13-1
B60-16-1
B60-20-1
B60-25-1
B60-32-1
B60-40-1
B60-50-1
B60-63-1
Char. „C”
C60-2-1
C60-4-1
C60-6-1
C60-10-1
C60-13-1
C60-16-1
C60-20-1
C60-25-1
C60-32-1
C60-40-1
C60-50-1
C60-63-1
Dvojpólové ističe C60N
In
(A)
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
Trojpólové ističe C60N
Obj. číslo
Char. „B”
B60-4-3
B60-6-3
B60-10-3
B60-13-3
B60-16-3
B60-20-3
B60-25-3
B60-32-3
B60-40-3
B60-50-3
B60-63-3
Char. „C”
C60-4-3
C60-6-3
C60-10-3
C60-13-3
C60-16-3
C60-20-3
C60-25-3
C60-32-3
C60-40-3
C60-50-3
C60-63-3
Obj. číslo
Char. „B”
B60-4-2
B60-6-2
B60-10-2
B60-13-2
B60-16-2
B60-20-2
B60-25-2
B60-32-2
B60-40-2
B60-50-2
B60-63-2
Char. „C”
C60-4-2
C60-6-2
C60-10-2
C60-13-2
C60-16-2
C60-20-2
C60-25-2
C60-32-2
C60-40-2
C60-50-2
C60-63-2
In
(A)
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
Ističe 1P+N = DPN
In
(A)
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
Obj. číslo
Char. „B”
-
Char. „C”
DPN-C-6
DPN-C-10
DPN-C-13
DPN-C-16
DPN-C-20
DPN-C-25
DPN-C-32
In
(A)
6
10
13
16
20
25
32
Istič DPN = Istený fázový vodič + spínaný
neutrálny vodič v šírke jedného modulu: 18 mm.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/13
Ističe
Ističe TDZ so skratovou odolnosťou 6 kA
Používajú sa na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu hlavne v domových a podobných elektrických inštaláciách. Klasické
ovládacie páčky. Vzájomné prepojovanie kolíkovými i vidlicovými lištami, zdola i zhora.
Technické parametre
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
1 A – 63 A: 6 kA
Počet pólov
Vypínacie charakteristiky
Menovitý prúd (In)
1, 2, 3, 4
B, C, D
1 A – 63 A
Použiteľné prídavné bloky
Obj. číslo
C60-S2*
C60-U2/O2*
* (k 1,2,3-pólovým ističom)
Popis
Vypínacia spúšť
Napäťová spúšť
TDZ
Strana
E/12
E/12
Trojpólové ističe TDZ
Jednopólové ističe TDZ
Obj. číslo
Char. „B”
Char. „C”
TDZ-1B-1 TDZ-1C-1
TDZ-1B-2 TDZ-1C-2
TDZ-1B-4 TDZ-1C-4
TDZ-1B-6 TDZ-1C-6
TDZ-1B-10 TDZ-1C-10
TDZ-1B-13 TDZ-1C-13
TDZ-1B-16 TDZ-1C-16
TDZ-1B-20 TDZ-1C-20
TDZ-1B-25 TDZ-1C-25
TDZ-1B-32 TDZ-1C-32
TDZ-1B-40 TDZ-1C-40
TDZ-1B-50 TDZ-1C-50
TDZ-1B-63 TDZ-1C-63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC, IT.
In
Char. „D”
(A)
TDZ-1D-1
TDZ-1D-2
TDZ-1D-4
TDZ-1D-6
TDZ-1D-10
TDZ-1D-13
TDZ-1D-16
TDZ-1D-20
TDZ-1D-25
TDZ-1D-32
TDZ-1D-40
TDZ-1D-50
TDZ-1D-63
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
Char. „B”
TDZ-3B-1 TDZ-3C-1
TDZ-3B-2 TDZ-3C-2
TDZ-3B-4 TDZ-3C-4
TDZ-3B-6 TDZ-3C-6
TDZ-3B-10 TDZ-3C-10
TDZ-3B-13 TDZ-3C-13
TDZ-3B-16 TDZ-3C-16
TDZ-3B-20 TDZ-3C-20
TDZ-3B-25 TDZ-3C-25
TDZ-3B-32 TDZ-3C-32
TDZ-3B-40 TDZ-3C-40
TDZ-3B-50 TDZ-3C-50
TDZ-3B-63 TDZ-3C-63
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC, IT.
Dvojpólové ističe TDZ
Char. „B”
Obj. číslo
Char. „C”
Obj. číslo
Char. „C”
Char. „D”
In
(A)
TDZ-3D-1
TDZ-3D-2
TDZ-3D-4
TDZ-3D-6
TDZ-3D-10
TDZ-3D-13
TDZ-3D-16
TDZ-3D-20
TDZ-3D-25
TDZ-3D-32
TDZ-3D-40
TDZ-3D-50
TDZ-3D-63
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
Char. „D”
In
(A)
TDZ-4D-1
TDZ-4D-2
TDZ-4D-4
TDZ-4D-6
TDZ-4D-10
TDZ-4D-13
TDZ-4D-16
TDZ-4D-20
TDZ-4D-25
TDZ-4D-32
TDZ-4D-40
TDZ-4D-50
TDZ-4D-63
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
Štvorpólové ističe TDZ
Char. „D”
TDZ-2B-1 TDZ-2C-1
TDZ-2D-1
TDZ-2B-2 TDZ-2C-2
TDZ-2D-2
TDZ-2B-4 TDZ-2C-4
TDZ-2D-4
TDZ-2B-6 TDZ-2C-6
TDZ-2D-6
TDZ-2B-10 TDZ-2C-10 TDZ-2D-10
TDZ-2B-13 TDZ-2C-13 TDZ-2D-13
TDZ-2B-16 TDZ-2C-16 TDZ-2D-16
TDZ-2B-20 TDZ-2C-20 TDZ-2D-20
TDZ-2B-25 TDZ-2C-25 TDZ-2D-25
TDZ-2B-32 TDZ-2C-32 TDZ-2D-32
TDZ-2B-40 TDZ-2C-40 TDZ-2D-40
TDZ-2B-50 TDZ-2C-50 TDZ-2D-50
TDZ-2B-63 TDZ-2C-63 TDZ-2D-63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
In
(A)
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
Char. „B”
Obj. číslo
Char. „C”
TDZ-4B-1 TDZ-4C-1
TDZ-4B-2 TDZ-4C-2
TDZ-4B-4 TDZ-4C-4
TDZ-4B-6 TDZ-4C-6
TDZ-4B-10 TDZ-4C-10
TDZ-4B-13 TDZ-4C-13
TDZ-4B-16 TDZ-4C-16
TDZ-4B-20 TDZ-4C-20
TDZ-4B-25 TDZ-4C-25
TDZ-4B-32 TDZ-4C-32
TDZ-4B-40 TDZ-4C-40
TDZ-4B-50 TDZ-4C-50
TDZ-4B-63 TDZ-4C-63
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
I E C E E - C B C E R T I F I C AT E N O .
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
STN EN 60898
D0128V0605
SE-34378
303872
E/14
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ističe
Ističe TDS so skratovou odolnosťou 6 kA, s farebnými ovládacími páčkami
Používajú sa na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu hlavne v domových a podobných elektrických inštaláciách. Farebné
ovládacie páčky. Vzájomné prepojovanie kolíkovými lištami (zhora i zdola), vidlicovými lištami (iba zdola).
Technické parametre
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
1 A – 63 A: 6 kA
Počet pólov
Vypínacie charakteristiky
Menovitý prúd (In)
1, 2, 3, 4
B, C, D
1 A – 63 A
Použiteľné prídavné bloky
Obj. číslo
C60-F2
C60-S2*
C60-U2/O2*
Obj. číslo
Char. „C”
TDS-1C-1
TDS-1C-2
TDS-1C-4
TDS-1C-6
TDS-1C-10
TDS-1C-16
TDS-1C-20
TDS-1C-25
TDS-1C-32
TDS-1C-40
TDS-1C-50
TDS-1C-63
Popis
Pomocný kontakt
Vypínacia spúšť
Napäťová spúšť
Strana
E/12
E/12
E/12
Trojpólové ističe TDS
Jednopólové ističe TDS
Char. „B”
TDS-1B-1
TDS-1B-2
TDS-1B-4
TDS-1B-6
TDS-1B-10
TDS-1B-16
TDS-1B-20
TDS-1B-25
TDS-1B-32
TDS-1B-40
TDS-1B-50
TDS-1B-63
* (k 1,2,3-pólovým ističom)
In
Char. „D” (A)
TDS-1D-1
1
TDS-1D-2
2
TDS-1D-4
4
TDS-1D-6
6
TDS-1D-10 10
TDS-1D-16 16
TDS-1D-20 20
TDS-1D-25 25
TDS-1D-32 32
TDS-1D-40 40
TDS-1D-50 50
TDS-1D-63 63
Char. „B”
TDS-3B-1
TDS-3B-2
TDS-3B-4
TDS-3B-6
TDS-3B-10
TDS-3B-16
TDS-3B-20
TDS-3B-25
TDS-3B-32
TDS-3B-40
TDS-3B-50
TDS-3B-63
Obj. číslo
Char. „C”
TDS-3C-1
TDS-3C-2
TDS-3C-4
TDS-3C-6
TDS-3C-10
TDS-3C-16
TDS-3C-20
TDS-3C-25
TDS-3C-32
TDS-3C-40
TDS-3C-50
TDS-3C-63
In
Char. „D” (A)
TDS-3D-1
1
TDS-3D-2
2
TDS-3D-4
4
TDS-3D-6
6
TDS-3D-10 10
TDS-3D-16 16
TDS-3D-20 20
TDS-3D-25 25
TDS-3D-32 32
TDS-3D-40 40
TDS-3D-50 50
TDS-3D-63 63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC, IT.
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC, IT.
Dvojpólové ističe TDS
Štvorpólové ističe TDS
Char. „B”
TDS-2B-1
TDS-2B-2
TDS-2B-4
TDS-2B-6
TDS-2B-10
TDS-2B-16
TDS-2B-20
TDS-2B-25
TDS-2B-32
TDS-2B-40
TDS-2B-50
TDS-2B-63
Obj. číslo
Char. „C”
TDS-2C-1
TDS-2C-2
TDS-2C-4
TDS-2C-6
TDS-2C-10
TDS-2C-16
TDS-2C-20
TDS-2C-25
TDS-2C-32
TDS-2C-40
TDS-2C-50
TDS-2C-63
Char. „D”
TDS-2D-1
TDS-2D-2
TDS-2D-4
TDS-2D-6
TDS-2D-10
TDS-2D-16
TDS-2D-20
TDS-2D-25
TDS-2D-32
TDS-2D-40
TDS-2D-50
TDS-2D-63
In
(A)
1
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
Char. „B”
TDS-4B-1
TDS-4B-2
TDS-4B-4
TDS-4B-6
TDS-4B-10
TDS-4B-16
TDS-4B-20
TDS-4B-25
TDS-4B-32
TDS-4B-40
TDS-4B-50
TDS-4B-63
Obj. číslo
Char. „C”
TDS-4C-1
TDS-4C-2
TDS-4C-4
TDS-4C-6
TDS-4C-10
TDS-4C-16
TDS-4C-20
TDS-4C-25
TDS-4C-32
TDS-4C-40
TDS-4C-50
TDS-4C-63
Char. „D”
TDS-4D-1
TDS-4D-2
TDS-4D-4
TDS-4D-6
TDS-4D-10
TDS-4D-16
TDS-4D-20
TDS-4D-25
TDS-4D-32
TDS-4D-40
TDS-4D-50
TDS-4D-63
In
(A)
1
2
4
6
10
16
20
25
32
40
50
63
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k novembru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/15
Ističe
Ističe TDA so skratovou odolnosťou 10 kA
Používajú sa na ochranu vedení a zariadení voči preťaženiu a skratu v domových ako aj priemyselných elektrických inštaláciách. Klasické ovládacie páčky. Vzájomné prepojovanie kolíkovými lištami.
Technické parametre
72
54
36
18
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
SE-34378
609529
74
66
50
Jednopólové ističe TDA
TDA
Trojpólové ističe TDA
Obj. číslo
In
(A)
Char. „B”
Char. „C”
TDA-1B-1
TDA-1C-1
1
TDA-1B-2
TDA-1C-2
2
TDA-1B-4
TDA-1C-4
4
TDA-1B-6
TDA-1C-6
6
TDA-1B-10 TDA-1C-10
10
TDA-1B-13 TDA-1C-13
13
TDA-1B-16 TDA-1C-16
16
TDA-1B-20 TDA-1C-20
20
TDA-1B-25 TDA-1C-25
25
TDA-1B-32 TDA-1C-32
32
TDA-1B-40 TDA-1C-40
40
TDA-1B-50 TDA-1C-50
50
TDA-1B-63 TDA-1C-63
63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC, IT.
Obj. číslo
In
(A)
Char. „B”
Char. „C”
TDA-3B-1
TDA-3C-1
1
TDA-3B-2
TDA-3C-2
2
TDA-3B-4
TDA-3C-4
4
TDA-3B-6
TDA-3C-6
6
TDA-3B-10 TDA-3C-10
10
TDA-3B-13 TDA-3C-13
13
TDA-3B-16 TDA-3C-16
16
TDA-3B-20 TDA-3C-20
20
TDA-3B-25 TDA-3C-25
25
TDA-3B-32 TDA-3C-32
32
TDA-3B-40 TDA-3C-40
40
TDA-3B-50 TDA-3C-50
50
TDA-3B-63 TDA-3C-63
63
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC, IT.
Štvorpólové ističe TDA
Dvojpólové ističe TDA
Obj. číslo
5
45
10 kA
1, 2, 3, 4
B, C
1 A – 63 A
83
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
Počet pólov
Vypínacie charakteristiky
Menovitý prúd (In)
Obj. číslo
In
(A)
Char. „B”
Char. „C”
TDA-2B-1
TDA-2C-1
1
TDA-2B-2
TDA-2C-2
2
TDA-2B-4
TDA-2C-4
4
TDA-2B-6
TDA-2C-6
6
TDA-2B-10 TDA-2C-10
10
TDA-2B-13 TDA-2C-13
13
TDA-2B-16 TDA-2C-16
16
TDA-2B-20 TDA-2C-20
20
TDA-2B-25 TDA-2C-25
25
TDA-2B-32 TDA-2C-32
32
TDA-2B-40 TDA-2C-40
40
TDA-2B-50 TDA-2C-50
50
TDA-2B-63 TDA-2C-63
63
Pre istenie v sústavách 1-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
Char. „B”
TDA-4B-1
TDA-4B-2
TDA-4B-4
TDA-4B-6
TDA-4B-10
TDA-4B-13
TDA-4B-16
TDA-4B-20
TDA-4B-25
TDA-4B-32
TDA-4B-40
TDA-4B-50
TDA-4B-63
Char. „C”
TDA-4C-1
TDA-4C-2
TDA-4C-4
TDA-4C-6
TDA-4C-10
TDA-4C-13
TDA-4C-16
TDA-4C-20
TDA-4C-25
TDA-4C-32
TDA-4C-40
TDA-4C-50
TDA-4C-63
In
(A)
1
2
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
Pre istenie v sústavách 3-fázových typu TNC-S, TN-S, TT.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
I E C E E - C B C E R T I F I C AT E N O .
I E C E E - C B C E R T I F I C AT E N O .
STN EN 60898
M1 2692428 01
SE-46195
CN745, CN746, CN747
E/16
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ističe
Výkonové ističe
• Používajú sa na ochranu výkonnejších elektrických zariadení voči nadprúdom a skratom v domových, priemyselných a komunálnych elektrických rozvodných sústavách TNC, TNC-S, TNS, TT a IT.
• Materiál puzdra: samozhášavý, nárazuvzdorný materiál, odolný UV-žiareniu.
• Vybavovací mechanizmus: tepelná spúšť na ochranu voči preťaženiam, elektromagnetická skratová spúšť na ochranu voči skratom.
• Signalizácia vybavenia: optický terčík s mechanickým pohonom.
• Pri viacpólových typoch sa póly ovládajú súčasne.
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovitá frekvencia:
Trieda selektivity:
Elektrická trvanlivosť:
Mechanická trvanlivosť:
Predradená poistka:
Prevádzková teplota:
Materiál puzdra:
Stupeň ochrany krytím:
Šírka prístrojov:
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
Zapojiteľné vodiče:
Menovitá skratová vypínacia schopnosť
6 kA
230/400 V∼
Počet pólov
1, 2, 3, 4
50 Hz
Vypínacia charakteristika
C
3
63 A – 125 A
Menovitý prúd (In)
min. 4000 spín. cyklov
min. 10000 spín. cyklov
Vypínacia charakteristika
max. 125 A gG (gL)
-25 °C ... +55 °C
samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu
IP 40
1,5 modulová
na DIN lištu s rozmermi 35/7,5 mm podľa STN EN 50022
páčka vo vypnutom stave je plombovateľná ∅=1,5 mm-ovým vodičom
plné aj ohybné s prierezom 16 mm2 ... 35 mm2
KMH
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60898
Obj. číslo
Char. „C”
KMH-163
KMH-180
KMH-1100
KMH-1125
In
(A)
Jednopólové ističe KMH
Obj. číslo
Char. „C”
KMH-363
KMH-380
KMH-3100
KMH-3125
63
80
100
125
In
(A)
63
80
100
125
Pre siete typu TNC, IT.
Pre siete typu TNC, IT.
Obj. číslo
Char. „C”
KMH-263
KMH-280
KMH-2100
KMH-2125
In
(A)
Dvojpólové ističe KMH
Obj. číslo
Char. „C”
KMH-463
KMH-480
KMH-4100
KMH-4125
63
80
100
125
Pre siete typu TNC-S, TN-S, TT.
Trojpólové ističe KMH
In
(A)
Štvorpólové ističe KMH
63
80
100
125
Pre siete typu TNC-S, TN-S, TT.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/17
Kombinované prúdové chrániče
Kombinované prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou
Sú kombináciou prúdového chrániča a ističa, používané najmä v elektrických inštaláciách budov.
•
•
•
•
Poskytujú ochranu pred dotykom neživých častí, pred náhodným dotykom živých častí elektrických zariadení (chráničová časť).
Poskytujú ochranu elektrických zariadení voči nadprúdom a skratom (ističová časť).
Ich hlavnou výhodou je ušetrenie miesta v bytových rozvodniciach – združujú vlastnosti jedného ističa a jedného prúdového chrániča.
Sú opatrené mechanickým optickým signalizátorom vybavenia. Červený znak v signalizačnom okienku indikuje, že k vybaveniu došlo v dôsledku poruchového stavu.
• Správnu činnosť prúdového chrániča je možné preskúšať stlačením tlačidla T (Test). Kontrolu činnosti je odporúčané vykonávať mesačne.
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie:
Skratová odolnosť:
Skratová odolnosť:
Elektrická trvanlivosť:
Mechanická trvanlivosť:
Materiál puzdra:
Ochrana krytím:
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
Zapojiteľné vodiče:
Prevádzková teplota:
Počet pólov
Menovitý prúd In (A)
Menovitý rozdielový prúd IΔn (mA)
Typ
Citlivosť na
Vypínacie charakteristiky
240 V AC, 50 Hz
660 V∼
6 kV (parametre napäť. vlny
1,2 μs/50 μs)
25 kA (s predradenou poistkou)
3 kA (bez predradenej poistky)
4 000 spín. cyklov
20 000 spín. cyklov
samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný
UV-žiareniu
IP 40
na DIN lištu s rozmermi 35/7,5 mm
podľa STN EN 50022
páčka vo vypnutom stave je
plombovateľná
plné aj ohybné s prierezom
1 mm2 ... 10 mm2
-25 °C ... +55 °C
2
6, 10, 16, 20, 25, 32
30, 100, 300
AC
striedavý sínusový prúd
B, C
Vypínacia charakteristika
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60898
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61009-1
STN EN 61009-2-1
Príslušenstvo
Obj. číslo
EDS, EDFK
TFSS-1CS
35/7,5KSIN
Popis
Rozvodné skrine
Skrutková svorka k prepojovacej lište
Montážne lišty 35/7,5 mm
Strana
E/41-43
J/8
J/9
B
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
C
SE-46231
Upozornenie:
Prívodné pracovné vodiče je nutné pripojiť
do horných svoriek prístroja!
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
609426
Sortiment
.
KVK
E/18
.
Obj. číslo
Char. „B”
Char. „C”
KVKB-6/03
KVK-6/03
KVKB-6/10
KVK-6/10
KVKB-6/30
KVK-6/30
KVKB-10/03
KVK-10/03
KVKB-10/10
KVK-10/10
KVKB-10/30
KVK-10/30
KVKB-16/03
KVK-16/03
KVKB-16/10
KVK-16/10
KVKB-16/30
KVK-16/30
KVKB-20/03
KVK-20/03
KVKB-20/10
KVK-20/10
KVKB-20/30
KVK-20/30
KVKB-25/03
KVK-25/03
KVKB-25/10
KVK-25/10
KVKB-25/30
KVK-25/30
KVKB-32/03
KVK-32/03
KVKB-32/10
KVK-32/10
KVKB-32/30
KVK-32/30
Menovitý
prúd (A)
Menovitý rozdielový prúd (mA)
6
6
6
10
10
10
16
16
16
20
20
20
25
25
25
32
32
32
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Kombinované prúdové chrániče
Kombinované prúdové chrániče so šírkou 1 modulu, s rozmermi ističa
Sú kombináciou prúdového chrániča a ističa, používané najmä v elektrických inštaláciách budov. Vzhľadom na malé mechanické rozmery sú obzvlášť vhodné
pre dodatočnú montáž do existujúcich elektrických inštalácií.
•
•
•
•
•
Poskytujú ochranu pred dotykom neživých častí, pred náhodným dotykom živých častí elektrických zariadení (chráničová časť).
Poskytujú ochranu elektrických zariadení voči nadprúdom a skratom (ističová časť).
Ich hlavnou výhodou je ušetrenie miesta v bytových rozvodniciach – združujú vlastnosti jedného ističa a jedného prúdového chrániča.
Sú opatrené mechanickým optickým signalizátorom vybavenia. Červený znak v signalizačnom okienku indikuje, že k vybaveniu došlo v dôsledku poruchy.
Správnu činnosť prúdového chrániča je možné preskúšať stlačením tlačidla T (Test). Kontrolu činnosti je odporúčané vykonávať mesačne.
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie:
Skratová odolnosť:
Skratová odolnosť:
Elektrická trvanlivosť:
Mechanická trvanlivosť:
Materiál puzdra:
Ochrana krytím:
Spôsob blokovania:
Zapojiteľné vodiče:
Prevádzková teplota:
Počet pólov
240 V AC, 50 Hz
Menovitý prúd In (A)
660 V∼
Menovitý rozdielový prúd IΔn (mA)
6 kV (1,2/50 μs)
Typ
25 kA (s predradenou poistkou)
Citlivosť na
6 kA (bez predradenej poistky)
4 000 spín. cyklov
Vypínacie charakteristiky
20 000 spín. cyklov
samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu
IP 40
páčka vo vypnutom stave je plombovateľná
plné aj ohybné s prierezom 1 mm2 ... 16 mm2
-25 °C ... +55 °C
2
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32
30, 100
AC
striedavý sínusový prúd
B, C
Príslušenstvo
Obj. číslo
EDS, EDFK
TFSS-1CS
35/7,5KSIN
Popis
Rozvodné skrine
Skrutková svorka k prepojovacej lište
Montážne lišty 35/7,5 mm
Schéma zapojenia
Strana
E/41-43
J/8
J/9
Upozornenie:
Prívodné pracovné vodiče je nutné pripojiť
do horných svoriek prístroja!
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Vypínacia charakteristika
STN EN 60898-1
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61009-2-1
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
CN15592
STN EN 61009-1
Menovitý rozdielový prúd
6A
6A
10 A
10 A
13 A
13 A
16 A
16 A
20 A
20 A
25 A
25 A
32 A
32 A
30 mA
100 mA
30 mA
100 mA
30 mA
100 mA
30 mA
100 mA
30 mA
100 mA
30 mA
100 mA
30 mA
100 mA
18
45
Menovitý
prúd
C
87
82
36
Obj. číslo
Char. „B”
Char. „C”
KVKVEB-6/30
KVKVE-6/30
KVKVEB-6/100
KVKVE-6/100
KVKVEB-10/30
KVKVE-10/30
KVKVEB-10/100
KVKVE-10/100
KVKVEB-13/30
KVKVE-13/30
KVKVEB-13/100
KVKVE-13/100
KVKVEB-16/30
KVKVE-16/30
KVKVEB-16/100
KVKVE-16/100
KVKVEB-20/30
KVKVE-20/30
KVKVEB-20/100
KVKVE-20/100
KVKVEB-25/30
KVKVE-25/30
KVKVEB-25/100
KVKVE-25/100
KVKVEB-32/30
KVKVE-32/30
KVKVEB-32/100
KVKVE-32/100
B
50
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
74
E/19
Kombinované prúdové chrániče
Kombinované prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou (so šírkou 1 modulu)
Sú kombináciou prúdového chrániča a ističa, používané najmä v elektrických inštaláciách budov. V prípade poruchy odpoja fázu chráneného elektrického
zariadenia.
• Poskytujú ochranu pred dotykom neživých častí, pred náhodným dotykom živých častí elektrických zariadení (chráničová časť).
• Poskytujú ochranu elektrických zariadení voči nadprúdom a skratom (ističová časť).
• Ich hlavnou výhodou je ušetrenie miesta v bytových rozvodniciach – združujú vlastnosti jedného ističa a jedného prúdového chrániča.
• Sú opatrené mechanickým optickým signalizátorom vybavenia. Červený znak v signalizačnom okienku indikuje zapnutý stav prístroja.
• Správnu činnosť prúdového chrániča je možné preskúšať stlačením tlačidla T (Test). Kontrolu činnosti je odporúčané vykonávať mesačne.
Počet pólov
Menovitý prúd In (A)
Menovitý rozdielový prúd IΔn (mA)
Typ
Citlivosť na
Vypínacie charakteristiky
1
6; 10; 16; 20; 25, 32
30; 100
AC, A
striedavý sínusový prúd
B, C
Vypínacia charakteristika
Technické parametre
Menovité prevádzkové napätie:
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie (1,2/50 ms):
Predradená poistka:
Skratová odolnosť (s predrad. poistkou):
Skratová odolnosť (bez predrad. poistky):
Menovitá spínacia schopnosť:
Elektrická životnosť:
Mechanická životnosť:
Materiál puzdra:
Ochrana krytím:
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
Prierez zapojiteľných vodičov:
Prevádzková teplota:
230/240 V AC
690 V AC
6 kV
max. 40 A, char. gG
25 kA
10 kA
max. 300 A (cos ϕ = 0,65)
4 000 spín. cyklov
20 000 spín. cyklov
samozhášavý, odolný UV-žiareniu
IP 40
na DIN lištu s rozmermi 35×7,5 mm
páčka vo vypnutom stave je
plombovateľná
1,0 mm² ... 16 mm²
-25 °C … +50 °C
Príslušenstvo
B
Obj. číslo
ED…
35/7,5KSIN
TFSS ...
C
Popis
Rozvodné skrine
Montážne lišty 35/7,5 mm
Prepojovacie lišty
Obj. číslo
Char. „B”
Char. „C”
KVKVB-6/03
KVKV-6/03
KVKVB-6/10
KVKV-6/10
KVKVB-10/03 KVKV-10/03
KVKVB-10/10 KVKV-10/10
KVKVB-16/03 KVKV-16/03
KVKVB-16/10 KVKV-16/10
KVKVB-20/03 KVKV-20/03
KVKVB-20/10 KVKV-20/10
KVKVB-25/03 KVKV-25/03
KVKVB-25/10 KVKV-25/10
KVKVB-32/03 KVKV-32/03
KVKVB-32/10 KVKV-32/10
KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30
KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100
KVKV
Strana
E/41-43
J/9
J/8
Typ
Menovitý
prúd (A)
Menovitý rozdielový prúd (mA)
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
A
A
6
6
10
10
16
16
20
20
25
25
32
32
16
16
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
30
100
ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.
PRÍSLUŠNÉ NORMY
M E E I C E R T I F I C AT E N O .
I E C E E - C B C E R T I F I C AT E N O .
416835
STN EN 61008-1
M1 2792629 01
SE-40170
Svorky na pripájanie vodičov:
Lin – svorka/vodič prívodnej fázy danej elektrickej inštalácie typu TNC-S, TNS
Lout – svorka/vodič fázy vedúcej k chránenému elektrickému zariadeniu
Nout – svorka neutrálneho vodiča vedúceho k chránenému elektrickému zariadeniu
T
Vodiče zabudované do prístroja:
Nin – neutrálny vodič modrej farby danej elektrickej inštalácie typu TNC-S, TNS
PE – vodič bielej farby s káblovým okom, je potrebné ho pripojiť na ochrannú svorku danej elektrickej inštalácie typu TNC-S, TNS
E/20
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Prúdové chrániče
Prúdové chrániče
• Princíp činnosti spočíva v samočinnom odpojení zariadenia od siete ak vznikne v chránenej časti zariadenia poruchový prúd. Poskytujú spoľahlivú ochranu
voči úrazom elektrickým prúdom. Poskytujú ochranu pred dotykom neživých častí elektrických zariadení – t.j. elektricky vodivých častí zariadení, ktoré sú
pod napätím v dôsledku poruchového stavu zariadení. Testovací obvod slúži na overenie správnej činnosti už inštalovaného prúdového chrániča.
• Správnu činnosť prúdového chrániča je možné preskúšať stlačením tlačidla T (Test), testovanie je odporúčané vykonávať mesačne.
Technické parametre
Menovité prevádzkové napätie:
Menovité izolačné napätie:
Použiteľná predradená poistka:
Použiteľná predradená poistka:
Použiteľná predradená poistka:
230 V/400 V, 50 Hz
500 V∼
NF: max. 63 A gG
TFV, TFG (16, 25, 40 A):
TFV, TFG (63 A):
TFVH (80-125 A):
Skratová odolnosť:
Elektrická/Mech. trvanlivosť:
Materiál puzdra:
Stupeň ochrany krytím:
Spôsob upevnenia:
Zapojiteľné vodiče:
Prevádzková teplota:
80 A gG
100 A gG
125 A gG
25 kA (s predradenou poistkou)
4 000/10 000 spín. cyklov
samozhášavý, odolný UV-žiareniu, nárazuvzdorný
IP 40
na DIN lištu 35/7,5 mm podľa STN EN 50022
plné aj ohybné s prierezom 2,5 mm2 ... 25 mm2
-25 °C ... +55 °C
Príslušenstvo k prúdovým chráničom
Obj. číslo
EDS, EDFK
TFSS-K, TFFS-KV
TFSS-1CS
35/7,5KSIN
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Popis
Rozvodné skrine
Prepojovacie lišty kolíkové, vidlicové
Skrutková svorka k prepojovacej lište
Montážne lišty 35/7,5 mm
NF
TFV
TFVH
TFG
TFIG
STN EN 61008-1
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN HD 639 S1
Rady prúdových chráničov a ich technické parametre
Obj. číslo
rady
NF
TFV
TFVH
TFG
TFGA
TFIG
Menovitý prúd
(A)
Menovitá skratová
vypínacia schopnosť
25, 40, 63
16, 25, 40, 63
80, 100, 125
16, 25, 40, 63
16 (zásuvkové)
16, 25, 40, 63, 80, 100 (inteligentné)
6 kA
6 kA
6 kA
6 kA
6 kA
10 kA
Menovitý
rozdielový prúd (mA)
Typ
30, 100, 300, 500
30, 100, 300
30, 100, 300
30, 100, 300
30
30, 100, 300
AC
AC
AC
A
A
A
Citlivosť na
sínusový striedavý prúd
sínusový striedavý prúd a
pulzujúci jednosmerný prúd
Prúdové chrániče NF
Sú kompatibilné s ističmi radov C60N, DPN. Sú citlivé na sínusový striedavý prúd.
Obj. číslo
NF2P25-30
NF2P25-100
NF2P25-300
NF2P25-500
NF2P40-30
NF2P40-100
NF2P40-300
NF2P40-500
NF2P63-30
NF2P63-100
NF2P63-300
NF2P63-500
NF4P25-30
NF4P25-100
NF4P25-300
NF4P25-500
NF4P40-30
NF4P40-100
NF4P40-300
NF4P40-500
NF4P63-30
NF4P63-100
NF4P63-300
NF4P63-500
Počet pólov
Menovitý prúd
(A)
Menovitý rozdielový prúd (mA)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
25
25
25
25
40
40
40
40
63
63
63
63
25
25
25
25
40
40
40
40
63
63
63
63
30
100
300
500
30
100
300
500
30
100
300
500
30
100
300
500
30
100
300
500
30
100
300
500
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/21
Prúdové chrániče
Prúdové chrániče TFG
Sú kompatibilné s ističmi radov TDZ, TDS, TDA. Sú citlivé na striedavý prúd sínusového charakteru s pulzujúcou jednosmernou zložkou.
Obj. číslo
A, AC
TFG
ETL - SEMKO CERTIFICATE NO .
I E C E E - C B C E R T I F I C AT E N O .
615432
CN-2734
Počet pólov
Menovitý rozMenovitý prúd
dielový prúd (mA)
(A)
TFG2-16030
TFG2-16100
2
2
16
16
30
100
TFG2-16300
2
16
300
TFG2-25030
TFG2-25100
2
2
25
25
30
100
TFG2-25300
2
25
300
TFG2-40030
2
40
30
TFG2-40100
2
40
100
TFG2-40300
2
40
300
TFG2-63030
2
63
30
TFG2-63100
2
63
100
TFG2-63300
TFG4-16030
2
4
63
16
300
30
TFG4-16100
4
16
100
TFG4-16300
4
16
300
TFG4-25030
4
25
30
TFG4-25100
4
25
100
300
TFG4-25300
4
25
TFG4-40030
4
40
30
TFG4-40100
4
40
100
TFG4-40300
4
40
300
TFG4-63030
4
63
30
TFG4-63100
4
63
100
TFG4-63300
4
63
300
Zásuvkové adaptéry s prúdovým chráničom TFGA
Používajú sa v existujúcich elektrických inštaláciách s ochranným vodičom typu TN-C, TN-S, TNC-S, v ktorých nie je inštalovaný modulárny prúdový chránič pre
daný elektrický obvod. Zasunutím adaptéra do zásuvky danej inštalácie je možné dosiahnuť ochranu voči náhodnému dotyku pripojeného elektrického
zariadenia bez nutnosti zasiahnutia do vedenia existujúcej inštalácie. Sú citlivé na sínusový striedavý prúd aj s pulzujúcou jednosmernou zložkou, poskytujú tým
ochranu pred dotykom neživých častí i citlivých elektronických zariadení s polovodičovými prvkami, usmerňovačmi, generujúce vyššie harmonické do siete.
Zapnutie adaptéra sa realizuje stlačením tlačidla RESET. Správnu činnosť zásuvkového adaptéra s prúdovým chráničom je možné preskúšať tlačidlom TEST, po jeho stlačení sa musí
realizovať odpojenie pripojeného zariadenia od siete. V prípade trvalého použitia činnosť adaptéra je nutné preskúšať jedenkrát mesačne. Na jeden zásuvkový adaptér je možné pripojiť iba
jedno elektrické zariadenie.
ETL - SEMKO CERTIFICATE NO .
Technické parametre
Napájacie napätie:
Menovitý prúd:
Menovitý rozdielový prúd:
Menovitá zaťažiteľnosť:
Vypínací čas:
A, AC
Obj. číslo
TFGA-1
TFGA-4
TFGA-1F
TFGA-4F
E/22
Prevedenie
S bočným ochranným kontaktom
S bočným ochranným kontaktom
S ochranným kolíkom
S ochranným kolíkom
Typ
Bez klapky zásuvky
S klapkou zásuvky
Bez klapky zásuvky
S klapkou zásuvky
230 V AC – 50 Hz
16 A
30 mA
max. 3600 W
< 30 ms
Krytie
IP 40
IP 44
IP 40
IP 44
630406
M E E I C E R T I F I C AT E N O .
M1 2792130 01
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61008-1
STN HD 639 S1
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Prúdové chrániče
Prúdové chrániče TFV
Sú kompatibilné s ističmi radov TDZ, TDS, TDA. Sú citlivé na sínusový striedavý prúd.
Obj. číslo
Počet pólov
Menovitý prúd
(A)
Menovitý rozdielový prúd (mA)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
16
16
16
25
25
25
40
40
40
63
63
63
16
16
16
25
25
25
40
40
40
63
63
63
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
30
100
300
TFV2-16030
TFV2-16100
TFV2-16300
TFV2-25030
TFV2-25100
TFV2-25300
TFV2-40030
TFV2-40100
TFV2-40300
TFV2-63030
TFV2-63100
TFV2-63300
TFV4-16030
TFV4-16100
TFV4-16300
TFV4-25030
TFV4-25100
TFV4-25300
TFV4-40030
TFV4-40100
TFV4-40300
TFV4-63030
TFV4-63100
TFV4-63300
TFV
M E E I C E R T I F I C AT E N O .
PRÍSLUŠNÉ NORMY
IECEE-CB CERTIFICATE NO.
CCA CERTIFICATE NO.
D0461V092
STN EN 61008-1
HU-328, CN 872
CCA/HU0212/A1
Výkonové prúdové chrániče TFVH
Sú kompatibilné s ističmi radov KMH. Sú citlivé na sínusový striedavý prúd.
Obj. číslo
Počet pólov
Menovitý prúd
(A)
Menovitý rozdielový prúd (mA)
TFVH4-80030
TFVH4-80100
TFVH4-80300
TFVH4-100030
TFVH4-100100
TFVH4-100300
TFVH4-125030
TFVH4-125100
TFVH4-125300
4
4
4
4
4
4
4
4
4
80
80
80
100
100
100
125
125
125
30
100
300
30
100
300
30
100
300
M E E I C E R T I F I C AT E N O .
M1 2792130 01
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/23
Prúdové chrániče
Inteligentné prúdové chrániče s funkciou automatického znovuzapnutia
10000
Všeobecný popis
A, AC
Okrem funkcií klasického prúdového chrániča slúžia naviac aj na
opätovné zapnutie elektrického zariadenia vypnutého prúdového
chráničom po zaniknutí poruchového stavu, ktorý vyvolal odpojenie elektrického zariadenia.
Znovuzapnutie realizuje inteligentný ovládací mechanizmus prístrojov.
Ak poruchový stav je len okamihový (napr. krátkodobé zvýšenie
rozdielového prúdu prúdového chrániča v dôsledku atmosférického javu), zastavenie pripojeného zariadenia je nežiaduce a
môže mať za následok veľké ekonomické straty. Prístroje sa
preto výhodne používajú v telekomunikačnej technike, pri riadení dopravy, vo výrobných a technologických procesoch, atď.
Vlastnosti
Pohon sa aktivuje prepnutím posuvného prepínača do polohy ON. Je možné nastavenie počtu pokusov o znovuzapnutie (1,2,4,6,8) a doby oneskorenia medzi
jednotlivými pokusmi (10,30,60,120,180 s). Celkový počet vypnutí (vrátane vypnutia tlačidlom Test a ručného vypnutia) sa zobrazuje na displeji. Ak ani po
nastavenom počte znovuzapnutí pohon nie schopný opätovne zapnúť prúdový chránič (pravdepodobne naďalej trvá poruchový stav), ostáva vo vypnutom stave.
Po zániku poruchového stavu prúdový chránič je možné opätovne zapnúť len manuálne. Pred údržbou posuvný prepínač je nutné prepnúť do polohy OFF pred
vypnutím chrániča, v opačnom prípade dôjde k jeho opätovnému zapnutiu. Prístroj je plombovateľný, montuje sa na montážnu lištu 35/7.5 mm podľa
STN EN 50022.
Technické parametre
Menovitý prúd
Menovitý rozdielový prúd
Menovitá skratová odolnosť
Menovité napätie
Spotreba pri chode naprázdno
Voliteľný počet znovuzapnutí
Vypínací čas / Doba vypnutia
Doba zapnutia
Voliteľné oneskorenie znovuzapnutia
Prúdový chránič, typ A
Motorový pohon znovuzapnutia
16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 80 A
30 mA, 100 mA, 300 mA
10 kA
240 / 415 V~
0,1 s
-
220-240 V~
1,5 VA
1, 2, 4, 6, 8 (otočným kolíkom)
1s
2s
10, 30, 60, 120, 180 s (otočným kolíkom)
Zelená: zapnutý stav, Červená: vypnutý stav,
Blikajúca červená: prebieha znovuzapnutie
Posuvným prepínačom „Doľava”, „Doprava”
15 000 spín. cyklov
20 000 spín. cyklov
5 A/250 V AC
1 ks prepínací, NC / NO / CO
-25 °C ... +55 °C
Telo: IP 40, Svorky: IP 20
Max. 1,5 mm²
LED indikátory činnosti prístroja
Manuálne zapínanie a vypínanie
Elektrická životnosť
Mechanická životnosť
Zaťažiteľnosť pomocného kontaktu
Typ pomocného kontaktu
Teplota okolia
Stupeň krytia
Prierez prívodných vodičov
Ovládacou páčkou „Hore”, „Dole”
-25 °C ... +40 °C
Telo: IP 40, Svorky: IP 20
Max. 25 mm²
2 pólové typy, s celkovou šírkou prístrojov 5 modulov
Obj. číslo
Menovitý
prúd (A)
IΔn=30 mA
IΔn=100 mA
IΔn=300 mA
TFIG2-16030
TFIG2-16100
TFIG2-16300
16
TFIG2-25030
TFIG2-25100
TFIG2-25300
25
TFIG2-40030*
TFIG2-40100*
TFIG2-40300
40
TFIG2-63030
TFIG2-63100
TFIG2-63300
63
TFIG2-80030
TFIG2-80100
TFIG2-80300
80
* skladom, ostatné typy na objednávku s termínom dodania cca. 4 týždne.
4 pólové typy, s celkovou šírkou prístrojov 7 modulov
IΔn=30 mA
TFIG4-16030
TFIG4-25030
TFIG4-40030
TFIG4-63030
TFIG4-80030
Obj. číslo
IΔn=100 mA
TFIG4-16100
TFIG4-25100
TFIG4-40100*
TFIG4-63100
TFIG4-80100
IΔn=300 mA
TFIG4-16300
TFIG4-25300
TFIG4-40300
TFIG4-63300*
TFIG4-80300
Menovitý
prúd (A)
16
25
40
63
80
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
I E C E E - C B C E RT I F I C AT E N O .
S E M K O C E RT I F I C AT E N O.
STN EN 61008-1
STN EN 61543
SE-58939
SH09070293-V1
E/24
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Prúdové chrániče
Ovládacie prvky inteligentných prúdových chráničov TFIG
Nachádzajú sa na pravej časti ovládacieho mechanizmu (pohonu) prúdového chrániča. Sú to nasledovné prvky:
Na diaľkovú signalizáciu stavu (zapnutý, vypnutý) slúžia pomocné kontakty,
prístroje je možné diaľkovo vypnúť aj zapnúť pomocou pripojených tlačidiel. Zapojenie kontaktov:
- 1-2
- 2-3
- 5-6
- 4-6
Rozpínací „NC” pomocný kontakt bez potenciálu
Spínací „NO” pomocný kontakt bez potenciálu
Kontakty vypínacieho tlačidla „NC” bez potenciálu
Kontakty zapínacieho tlačidla „NO” bez potenciálu
Stlačenie tlačidla „Reset Counter” slúži na nulovanie počítadla
znovuzapnutí a na k obnoveniu normálneho prevádzkového stavu.
Rôzna farba Led indikátora ”Power” dáva nasledovnú
informáciu o stave prúdového chrániča:
- Zelená farba Led: normálny prevádzkový stav;
- Červená farba Led: blokovaný stav;
- Blikajúca červená farba Led: prebieha znovuzapnutie.
Ľavý otočný kolík: slúži nastavenie počtu pokusov o znovuzapnutie
prúdového chrániča (1,2,4,6,8).
Pravý otočný kolík: nastavenie doby oneskorenia medzi jednotlivými
pokusmi o znovuzapnutie prístroja (10, 30,60, 120, 180 s).
Počítadlo vypnutí „Counter“: Počítadlo priebežne počíta a zobrazuje celkový
počet vypnutí prúdového chrániča (bez
ohľadu na to, či došlo k diaľkovému alebo manuálnemu vypnutiu). Počítadlo
je možné vynulovať stlačením
tlačidla „Reset” na čelnom paneli. Maximálna zobrazená hodnota: 99.
Posuvný prepínač
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
I E C E E - C B C E RT I F I C AT E N O .
S E M K O C E RT I F I C AT E N O.
STN EN 61008-1
STN EN 61543
SE-58939
SH09070293-V1
Zapojenie inteligentných prúdových chráničov TFIG
Zapojenie hlavného (silového) elektrického obvodu je zhodné so zapojením klasických prúdových chráničov. Na ovládanie elektrického pohonu znovuzapnutia
je potrebné priviesť napätie 230 V, 50 Hz k svorkám „L” a „N”, pritom je potrebné dbať na správnu polaritu. Ako ovládacie napätie je možné použiť sieťové
napätie použité na vstupe prúdového chrániča, ako aj napätie zo samostatného (externého) zdroja.
Používania a bezpečnosť
Supply
L
N
Remote alarm
• Prístroj musí byť napájaný ovládacím napätím trvalo z uvedeného
intervalu!
LOCKED
ON
CLOSE
OPEN
COMMON
cuit
ker
L
IN
• Na kontrolu beznapäťového stavu používajte fázovú skúšačku alebo
kontrolný multimeter!
• Montáž musí vykonať osoba s príslušnými elektrotechnickými
kvalifikáciami pri prísnom dodržaní predpisov BOZPP!
1 2 3 4 5 6
N
• Inštalovanie zariadenia je nutné realizovať vo vypnutom stave bez
napätia!
125
90
72
N
L
OUT
To Load
L
N
N
83
L
60
45
54
230 V AC
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/25
Modulárne vypínače
Modulárne vypínače
• Sú určené na vypínanie pevne nainštalovaných výkonnejších spotrebičov (napr. akumulačných vykurovacích zariadení, ohrievačov vody, pecí, atď.), slúžia ako
hlavné vypínače týchto zariadení.
• Medzi rozpojenými kontaktmi je zabezpečená vzdialenosť rovná dvojnásobku predpísanej vzdialenosti rozpojených kontaktov pre menovité izolačné napätie
tohto prístroja, jeho vypnutý stav môžeme považovať za beznapäťový.
• U typov s menovitým prúdom 160 A ... 250 A póly sú oddelené izolačnými pepážkami.
Technické parametre
Menovité prevádzkové napätie:
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie:
Skratová vypínacia schopnosť:
Použiteľná predradená poistka:
Použiteľná predradená poistka:
Elektrická/mechanická trvanlivosť:
Stupeň ochrany krytím:
Spôsob upevnenia:
Zapojiteľné vodiče (plné/ohybné):
Zapojiteľné vodiče (plné/ohybné):
Prevádzková teplota:
240 V/415 V, 50 Hz
690 V∼
6 kV (parametre napäť. vlny 1,2/50μs)
25 kA (s predradenou poistkou)
Typy 20-125 A: max. 125 A gG (gL)
Typy 160-250 A: max. 250 A gG (gL)
min. 10000/20000 spín. cyklov
IP 40
na DIN lištu 35/7,5 mm podľa STN EN 50022
Typy 20-125 A: 16 mm2 ... 50 mm2
Typy 160-250 A: 70 mm2 ... 120 mm2
-25 °C ... +55 °C
20-125 A
Príslušenstvo
Obj. číslo
EDS, EDFK
TFSS-1CS
35/7,5KSIN
Popis
Rozvodné skrine
Skrutková svorka k prepojovacej lište
Montážne lišty 35/7,5 mm
Strana
E/41-43
J/8
J/9
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60947-1
STN EN 60947-3
160-250 A
Modulárne vypínače jednopólové
Obj. číslo
TIK1-20
TIK1-25
TIK1-32
TIK1-40
TIK1-63
TIK1-80
TIK1-100
TIK1-125
TIK1-160
TIK1-250
In (A)
20
25
32
40
63
80
100
125
160
250
Obj. číslo
TIK3-20
TIK3-25
TIK3-32
TIK3-40
TIK3-63
TIK3-80
TIK3-100
TIK3-125
TIK3-160
TIK3-250
In (A)
20
25
32
40
63
80
100
125
160
250
Pre siete typu TNC, IT.
Pre siete typu TNC, IT.
Modulárne vypínače dvojpólové
Modulárne vypínače štvorpólové
Obj. číslo
TIK2-20
TIK2-25
TIK2-32
TIK2-40
TIK2-63
TIK2-80
TIK2-100
TIK2-125
TIK2-160
TIK2-250
In (A)
20
25
32
40
63
80
100
125
160
250
Pre siete typu TNC-S, TN-S, TT.
E/26
Modulárne vypínače trojpólové
Obj. číslo
TIK4-20
TIK4-25
TIK4-32
TIK4-40
TIK4-63
TIK4-80
TIK4-100
TIK4-125
TIK4-160
TIK4-250
In (A)
20
25
32
40
63
80
100
125
160
250
Pre siete typu TNC-S, TN-S, TT.
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Modulárne prepínače
Modulárne prepínače
Umožňujú jedno- a viacpólové spínanie, vypínanie a prepínanie elektrických obvodov a spotrebičov. Predstavujú trojpólové prepínače s 1, 2, 3 alebo 4 prepínacími kontaktmi. Ovládajú sa manuálne, póly viacpólových typov sú prepínané súčasne. Výhodne sa používajú vo funkcii prepínačov sietí. Je možné ich používať pre silnoprúdové aplikácie pri prepínaní napájacieho zdroja elektrických obvodov (sieť – vypnutý stav – záložný zdroj), pri prepínaní stavu riadiacich systémov (manuálny režim – vypnutý stav – automatický režim), ako aj pri meraní rôznych elektrických veličín (napätie – vypnutý stav – frekvencia). Póly majú štandardnú šírku 18 mm.
72
54
36
Technické parametre
72
65
Menovité pracovné napätie Ue:
Pracovný prúd (AC-21):
Menovité izolačné napätie:
Menovité impulzné napätie:
Elektrická životnosť:
Mechanická životnosť:
Skratová odolnosť:
Materiál puzdra:
Krytie:
Spôsob upevnenia:
Spôsob blokovania:
Prierez vodičov:
Teplota okolia:
240/400 V AC
Ie = Ith
690 V~
6 kV
10000 spín. cyklov
20000 spín. cyklov
10 kA (s predr. poistkou max. 63 A gG/gL)
nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu
IP 40
na montážnu lištu 35×7,5 mm
plombovateľné vo všetkých troch polohách
1-16 mm2 (ohybné), 1-25 mm2 (plné)
-25 °C ... +55 °C
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION
STN EN 60947-3
STN EN 60669-1
28211822 001
Jednopólové prepínače
SVK1-16
SVK1-32
SVK1-63
45
83
5
Menovitý
prúd Ith (A)
Obj. číslo
16
32
63
2
49
Trojpólové prepínače
Menovitý
prúd Ith (A)
Obj. číslo
18
SVK3-16
SVK3-32
SVK3-63
4
2
I 0 II
16
32
63
4
6
8
10
12
I 0 II
1
1
Dvojpólové prepínače
SVK2-16
SVK2-32
SVK2-63
4
Menovitý
prúd Ith (A)
Obj. číslo
16
32
63
2
9
Štvorpólové prepínače
Menovitý
prúd Ith (A)
Obj. číslo
5
SVK4-16
SVK4-32
SVK4-63
6
8
I 0 II
2
16
32
63
4
6
8
10
12
14
16
I 0 II
1
5
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
1
5
9
13
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k novembru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/27
Modulárne stykače
Modulárne stykače
Montujú sa do bytových rozvodníc, slúžia na diaľkové spínanie pevne inštalovaných domácich elektrických spotrebičov (klimatizácií, domácich elektrických
motorov, vykurovacích zariadení, ohrievačov vody, atď.). Používajú sa aj na spínanie osvetlenia napr. svietidiel spoločných priestorov viacpodlažných budov,
kde použitý časový spínač ovláda cievku modulárneho stykača a póly spínajú jednotlivé svietidlá týchto priestorov.
Plastové puzdro je odolné UV-žiareniu.
Prístroje obsahujú 2, 3 alebo 4 kontakty, prívodné vodiče sa zapájajú do skrutkových svoriek. Inštalujú sa zaklapnutím na montážnu lištu s rozmermi
35×7,5 mm.
Všeobecné technické parametre
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60669-2-3
THK2-20-24
THK2-20-24/1NO+1NC/
THK2-20
THK2-20/1NO+1NC/
THK2-32-24
THK2-32
THK2-40-24
THK2-40
THK3-20-24
THK3-20
THK3-32-24
THK3-32
THK3-40-24
THK3-40
THK4-20-24
THK4-20
THK4-32-24
THK4-32
THK4-40-24
THK4-40
THK4-63
THK4-63-24
THK4-63/2NO+2NC/
THK4-63-24/2N0+2NC/
Menovitý
prúd
In
AC1/AC7a
AC3 (400V)
AC7b
24 V AC
24 V AC
230 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
230 V AC
24 V AC
230 V AC
24 V AC
20 A
20 A
20 A
20 A
32 A
32 A
40 A
40 A
20 A
20 A
32 A
32 A
40 A
40 A
20 A
20 A
32 A
32 A
40 A
40 A
63 A
63 A
63 A
63 A
20
20
20
20
32
32
40
40
20
20
32
32
40
40
20
20
32
32
40
40
63
63
63
63
5
5
5.5
5.5
7
7
5
5
5.5
5.5
7
7
15
15
15
15
7
7
7
7
12
12
15
15
7
7
12
12
15
15
7
7
12
12
15
15
20
20
20
20
E/28
Menovitý pracovný prúd Ie (A)
68
67
2 NO
1NO+1NC
2 NO
1NO+1NC
2 NO
2 NO
2 NO
2 NO
3 NO
3 NO
3 NO
3 NO
3 NO
3 NO
4 NO
4 NO
4 NO
4 NO
4 NO
4 NO
4 NO
4 NO
2NO+2NC
2NO+2NC
A1
1
3
A2
2
4
1NO+1NC
A1
1
3
A2
2
4
2NO+2NC
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
3 NO
A1
1
3
5
A2
2
4
6
4 NO
A1
1
3
5
7
A2
2
4
6
8
THK3-32, 3-40, 4-32, 4-40, 4-63
45
36
Konfigurácia
kontaktov
81
82
THK2-32, 2-40, 3-20, 4-20
45
18
2 NO
Menovité
ovládacie
napätie
Um
THK2-20
max. 7 VA
1-16 mm2 / 1-25 mm2
-5 ... +40 °C
500 V
230/400 V
20-35-63 A gG/gL
600 spín./hod.
IP 40
IP 20
300000 spín. cyklov
1000000 spín. cyklov
45
82
Obj. číslo
Príkon:
Prierez vodičov (ohybných/plných):
Teplota okolia:
Menovité izolačné napätie Ui:
Menovité pracovné napätie Ue:
Použiteľná predrad. poistka:
Spínacia frekvencia:
Krytie (v zabudovanom stave):
Krytie (svorky):
Elektrická životnosť:
Mechanická životnosť:
54
68
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ostatné modulárne prístroje
Elektronický schodišťový automat
Je určený na ovládanie osvetlenia schodíšť vo viacpodlažných budovách, pomocou tlačidiel, ktoré môžu obsahovať aj tlejivku. Zaručuje úsporné ovládanie osvetlenia. Prepínač uložený na čelnom paneli slúži na voľbu manuálneho resp. automatického režimu.
Spôsob montáže: na montážnu lištu DIN 35/7,5 mm podľa STN EN 50022. Materiál puzdra: samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu.
Technické parametre
Menovité napájacie napätie:
Elektrická životnosť:
Prevádzková teplota:
Skladovacia teplota:
Počet použiteľných tlačidiel:
Obj.
číslo
TLA-3
230 V AC
40 000 spín./hod.
-10 °C ... +55 °C
-25 °C ... +75 °C
max. 50 ks
Nastaviteľný
časový rozsah
30 s – 20 min.
Príkon
1 VA
Dĺžka prívodu tlačidiel:
Prierez pripojiteľných vodičov (plných):
Prierez pripojiteľných vodičov (ohybných):
Stupeň ochrany krytím (svoriek):
Stupeň ochrany krytím (po zabudovaní):
max. 250 m
1.5 ... 2.5 mm2
1.0 ... 2.5 mm2
IP 20
IP 40
Prevádzkový spínaný výkon
pre žiarovku (AC-5b)
pre žiarivku (AC-5a)
max. 2300 W
max. 800 W
Menovitý spínaný
výkon (AC-1)
16 A / 230 V AC; (cos ϕ = 1)
Manuálny režim: trvalé zapnutie osvetlenia. Automatický režim: ovládanie osvetlenia podľa nastavenia časového kolíka.
3-vodičové pripojenie
4-vodičové pripojenie
Modulárne Led-kontrolky
Indikujú prítomnosť sieťového napätia a prevádzkový stav elektrických zariadení so zdrojom svetla Led. Prístroje majú šírku
1 modulu.
Typ SLJL-AC230-SZP obsahuje tri indikátory Led, ktoré indikujú prítomnosť jednotlivých fáz trojfázovej sústavy v jednom prístroji.
Sú upevniteľné na montážnu lištu s rozmermi 35/7,5 mm.
Technické parametre
Obj. číslo
SLJL-AC230-P
SLJL-AC230-Z
SLJL-AC230-S
SLJL-AC230-F
SLJL-AC230-K
SLJL-AC24-P
SLJL-AC24-Z
SLJL-AC24-S
SLJL-AC24-F
SLJL-AC24-K
SLJL-AC230-SZP
61
Menovité
napätie
230 V AC
230 V AC
230 V AC
230 V AC
230 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
24 V AC
3×230 V AC
35
5.5
Počet Led, farba
1 ks, červená
1 ks, zelená
1 ks, žltá
1 ks, biela
1 ks, modrá
1 ks, červená
1 ks, zelená
1 ks, žltá
1 ks, biela
1 ks, modrá
1 ks žltá, 1 ks zelená,
1 ks červená
44
45
18
230 V AC
50/60 Hz
max. 0,8 W
20 000 hodín
II.
IP 20
1 mm2 ... 25mm2
-25 °C ... +55 °C
85
Menovité napätie:
Menovitá frekvencia:
Príkon:
Životnosť:
Trieda ochrany:
Stupeň krytia:
Prierez vodičov:
Teplota okolia:
LED
Obj. číslo
SLJL-DC220-P
SLJL-DC220-Z
SLJL-DC220-S
SLJL-DC220-F
SLJL-DC220-K
SLJL-DC24-P
SLJL-DC24-Z
SLJL-DC24-S
SLJL-DC24-F
SLJL-DC24-K
Menovité
napätie
220 V DC
220 V DC
220 V DC
220 V DC
220 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Počet Led, farba
1 ks, červená
1 ks, zelená
1 ks, žltá
1 ks, biela
1 ks, modrá
1 ks, červená
1 ks, zelená
1 ks, žltá
1 ks, biela
1 ks, modrá
E/29
Ostatné modulárne prístroje
Modulárne kontrolky
Opticky signalizujú prítomnosť sieťového napätia, núdzový alebo poruchový stav zariadenia. Sú upevniteľné na montážnu lištu s rozmermi 35×7,5 mm podľa
STN EN 50022 alebo do rozvodných skríň typu EDS resp. EDFK. Špeciálny difúzor zabezpečuje vysokú intenzitu a rovnomernosť svetelného signálu pri typoch so
zdrojom svetla LED aj v prípade intenzívneho osvetlenia okolia.
Obj. číslo
C60-LAM-P
C60-LAM-Z
C60-LAM-S
Zdroj svetla
Tlejivka
Tlejivka
Tlejivka
Farba
červená
zelená
žltá
C60-LAM
Technické parametre
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60669
Napájacie napätie:
Menovitá frekvencia:
Príkon:
Životnosť:
Spotrebič triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
Prierez prívodných vodičov:
Prevádzková teplota:
230 V AC
50/60 Hz
0,6 W
20 000 hod.
II. (s dvojitou izoláciou)
IP 20
1 mm2 ... 10 mm2
-25 °C ... +55 °C
Tlejivka
A1
A2
Modulárne zvončeky
Akusticky signalizujú prítomnosť sieťového napätia, núdzový alebo poruchový stav zariadenia, najmä v bytovej ako aj v priemyselnej inštalácii. Sú upevniteľné
na montážnu lištu s rozmermi 35×7,5 mm podľa STN EN 50022 alebo do rozvodných skríň typu EDS resp. EDFK.
Napájacie
napätie
Obj. číslo
C60-CSEN
C60-CSEN-24
C60-CSEN-12
C60-CSEN-8
230 V AC
24 V AC
12 V AC
8 V AC
Technické parametre
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60669
Príkon:
Menovitá frekvencia:
Spotrebič triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
Intenzita signalizácie:
Trvalá prevádzka:
Prierez prívodných vodičov:
Prevádzková teplota:
0,05 W
50/60 Hz
II.
IP 20
cca. 60 dB
max. 60 min.
1 mm2 ... 10 mm2
-25 °C ... +55 °C
A1
A2
Bezpečnostné oddeľovacie transformátory
Používajú sa na napájanie spotrebičov a zariadení malého napätia z elektrického obvodu bezpečne oddeleného od sieťového napätia. Sú opatrené ochranou
voči preťaženiu. V prípade preťaženia sa nechá transformátor pred opätovným zapojením vychladnúť.
Obj. číslo
Max. sekundárny
Sekundárne
napätie (U1, U2, U3)
prúd
BT-8/1
BT-8/2
4, 8, 12 V AC
8, 12, 24 V AC
0,66 A
0,33 A
Technické parametre
Prívodné vodiče:
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 61558-2-8
E/30
Sekundárny výkon:
Ochrana krytím:
Prevádzková teplota:
230 V, 50 Hz
samozhášavý, odolný
UV-žiareniu
min. 1×0,75 mm2,
max. 2×2,5 mm2
max. 8 VA
IP 20
-25 °C ... +55 °C
230 V, 50 Hz
Primárne napätie:
Materiál puzdra:
BT
U1
U2
U3
4-8-12 V AC
8-12-24 V AC
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Ostatné modulárne prístroje
Impulzné relé
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Používa sa k diaľkovému spínaniu elektrických obvodov osvetlenia, krátkym napäťovým impulzom. Je možné ho ovládať aj ručne. Dvojpolohový (bistabilný) prístroj so šírkou 1 modulu, upevniteľný na montážnu lištu. Spína iba privedený
fázový vodič (L), neutrálny vodič (N) je prevedený cez prístroj bez prerušenia. Typ kontaktu: 1 ks spínací.
1. LED indikátor svieti v prípade zopnutého kontaktu.
2. LED indikátor nesvieti v prípade rozopnutého kontaktu.
3. Stláčaním tlačidla na prístroji je možné realizovať postupné preklápanie kontaktu.
L
Zaťažiteľnosť
Odporová záťaž (kategória použitia AC-1):
Žiarovky (kategória použitia AC-5b):
Žiarivky a výbojky bez kompenzácie (AC-5a):
Žiarivky a výbojky s kompenzáciou:
Halogénové žiarovky s elektronickým predradníkom:
Induktívna záťaž, pri cos ϕ = 0,6:
max. 3500 W
max. 2300 W
max. 1300 W
max. 500 W
max. 2600 W
max. 1300 W
G
G
G
N
L
A1
1
2
Gn
A2
17.5
45
230 V AC
16 A, 250 V, 50 Hz
230 V AC
0,02 W
50 ms
105 spín. cyklov
30 cyklov / hod.
105 spín. cyklov (cos ϕ = 1)
5×104 spín. cyklov (cos ϕ= 0,6)
IP 20
0,75 mm2 … 4 mm2
na montážnu lištu 35×7,5 mm
-25 °C ... +55 °C
N
86
81.5
36
Technické parametre
Menovité pracovné napätie:
Menovitý tepelný prúd:
Menovité ovládacie napätie:
Príkon:
Min. dĺžka impulzu:
Mechanická životnosť:
Spínacia frekvencia:
Elektrická životnosť:
Elektrická životnosť:
Stupeň krytia:
Prierez vodičov:
Spôsob montáže:
Prevádzková teplota:
STN EN 60669
30
50
64
Obj. číslo
IMP-230
Ovládacie napätie
230 V AC
Obj. číslo
C60-DA
C60-DAO
Popis
Modulárna zásuvka s ochranným kolíkom
Modulárna zásuvka s bočným ochranným kontaktom
Modulárne zásuvky
Používajú sa k napájaniu spotrebičov a zariadení sieťovým napätím priamo
v hlavných, podružných, elektromerových a pod. rozvádzačoch. Sú
upevniteľné na montážnu lištu s rozmermi 35×7,5 mm podľa STN EN
50022 alebo do rozvodných skríň typu EDS resp. EDFK.
Technické parametre
Zaťažiteľnosť:
Ochrana krytím:
Prierez prívodných vodičov:
Materiál puzdra:
Prevádzková teplota:
max. 10 A/250 V
IP 20
max. 2×2,5 mm2
samozhášavý, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu
-25 °C ... +55 °C
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
STN IEC 60884-1
M11 2892151 01
C60-DAO
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
C60-DA
E/31
Spínacie hodiny
Spínacie hodiny elektromechanické, denné
Sú určené na zapínanie a vypínanie elektrického obvodu v určenom čase v rámci denného intervalu. Inštalujú sa
podľa STN EN 50022 na montážnu lištu s rozmermi 35×7,5 mm.
• Typ programu:
• Nastavenie času prepínania:
• Citlivosť spínania:
• Nastavenie reálneho času:
• Spínací prvok:
• Rezerva chodu:
• Režimy činnosti:
Obj. číslo
TKO-N
Pohon
denný (24 hodinový)
plastovými segmentmi
(48 ks po obvode stupnice)
30 min.
otočením vnútorného kotúča
Záťaž
ciachovaného v minútach
1 ks prepínací kontakt
cca. 150 h
manuálny (ručné prepínanie), automatický (denný program)
Popis
Spínacie hodiny elektromechanické, denné
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60730-2-5
Technické parametre
TKO-N
Napájacie napätie:
Spínacia schopnosť:
Spínacia schopnosť:
Príkon:
Ochrana krytím:
Ochrana krytím:
Spotrebič triedy ochrany:
Prevádzková teplota:
Vonkajšie rozmery:
230 V, 45-60 Hz
16 A/250 V, 50 Hz (cos ϕ = 1)
4 A/250 V, 50 Hz (cos ϕ = 0,6)
cca. 2,5 VA
IP 20 (bez krytu svoriek)
IP 40 (pomocou priloženého krytu)
II. (s dvojitou izoláciou)
-25 °C ... +75 °C
54×110×65 mm
• Plastové telo:
• Pohon mechanizmu:
Samozhášavé, odolné UV-žiareniu
Krokový motor, riadený kryštálom
Multifunkčné spínacie hodiny elektronické, týždenné
Sú určené na zapínanie a vypínanie elektrického obvodu v určenom reálnom čase v rámci týždenného intervalu. Inštalujú
sa podľa STN EN 50022 na montážnu lištu s rozmermi 35×7,5 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Typ programu:
Citlivosť spínania:
Počet programov:
Zobrazenie času:
Rezerva chodu:
Spínací prvok:
Spôsob zobrazenia:
Režimy činnosti:
Obj. číslo
TKO-HE
týždenný
1 min.
10
12 hod. resp. 24 hod. režim
5000 hod.
1 ks prepínací kontakt
displejom LCD
manuálny (ručné prepínanie),
automatický (týždenný program)
Popis
Multifunkčné spínacie hodiny elektronické, týždenné
Pohon
Záťaž
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60730-2-5
Technické parametre
TKO-HE
E/32
Napájacie napätie:
Spínacia schopnosť:
Spínacia schopnosť:
Max. príkon:
Ochrana krytím:
Zariadenie triedy ochrany:
Typ akumulátora:
Mechanická životnosť:
Elektrická životnosť:
Zobrazovač:
Relatívna vlhkosť:
Prevádzková teplota:
230 V, 50-60 Hz
16 A, 250 V AC (cos ϕ = 1)
4 A, 250 V AC (cos ϕ = 0,6)
4.5 VA
IP 20
II. (s dvojitou izoláciou)
NiMH
107 spín. cyklov
105 spín. cyklov
displej LCD
35 - 85 %
-10 °C … 55 °C
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Spínacie hodiny
Zásuvkové digitálne spínacie hodiny týždenné
Sú určené na zapínanie a vypínanie elektrického zariadenia so sieťovým napájaním v určenom reálnom čase v rámci týždenného intervalu. Pohyblivý prívod
zariadenia, ktoré používame v nepravidelnom dennom intervale alebo len v niektoré
konkrétne dni týždňa, napájame zo zásuvky spínacích hodín.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Počet programov:
Realizácia programov:
Extra funkcia:
Typ programu:
Citlivosť spínania:
Presnosť:
Letný/zimný čas:
Rezerva chodu:
Typ akumulátora:
10 (10 × zapínací a 10 × vypínací čas v pamäti)
každý deň alebo len v určité dni týždňa
náhodné zapínanie zariadenia
týždenný
1 minúta
± 1 minúta/mesiac
nastaviteľný
cca. 100 h
NiMH
Technické parametre
Napájacie napätie:
Max. spínacia schopnosť:
Príkon:
Spotrebič triedy ochrany:
Prevádzková teplota:
230 V, 45-60 Hz
3600 W (AC-1)
1000 W (AC-5b)
cca. 2,5 VA
II. (s dvojitou izoláciou)
-10 °C ... +40 °C
Obj. číslo
Popis
Krytie
Rozmery (mm)
TKO-DHE
TKO-DHEV
TKO-DHEF
TKO-DHEVF
s bočným ochranným
kontaktom
IP 20
IP 44
IP 20
IP 44
60 × 130
75 × 160
60 × 130
75 × 160
s ochranným
kolíkom
Zásuvkové spínacie hodiny denné
Sú určené na zapínanie a vypínanie domácich elektrických spotrebičov so sieťovým napájaním
v určenom reálnom čase, menších vykurovacích zariadení, osvetľovacích zariadení a pod.
•
•
•
•
•
Typ programu:
Nastavenie času prepínania:
Nastavenie reálneho času:
Citlivosť spínania:
Režimy činnosti:
• Pohon mechanizmu:
denný (24 hodinový)
plastovými segmentmi (96 ks po obvode stupnice)
otočením kotúča ciachovaného v minútach
15 min.
manuálny,
automatický
krokový motor
riadený kryštálom
Technické parametre
Napájacie napätie:
Max. spínacia schopnosť:
Príkon:
Spotrebič triedy ochrany:
Prevádzková teplota:
230 V, 45-60 Hz
3600 W (AC-1)
1000 W (AC-5b)
cca. 2,5 VA
II. (s dvojitou izoláciou)
-10 °C ... +40 °C
Obj. číslo
Popis
Krytie
Rozmery (mm)
TKO-DN
TKO-DNV
TKO-DNF
TKO-DNVF
s bočným ochranným
kontaktom
IP 20
IP 44
IP 20
IP 44
73 × 120
75 × 160
73 × 120
75 × 160
Popis
Krytie
Rozmery (mm)
s bočným ochranným kontaktom
s ochranným kolíkom
IP 20
IP 20
73 × 124
73 × 124
s ochranným
kolíkom
Zásuvkové spínacie hodiny týždenné
Sú určené na zapínanie a vypínanie domácich elektrických spotrebičov so sieťovým napájaním
v určenom reálnom čase, menších vykurovacích zariadení, osvetľovacích zariadení a pod.
•
•
•
•
•
•
Typ programu:
Nastavenie času prepínania:
Nastavenie reálneho času:
Citlivosť spínania:
Režimy činnosti:
Pohon mechanizmu:
týždenný (168 hodinový)
plastovými segmentmi (96 ks po obvode stupnice)
otočením kotúča ciachovaného v minútach
15 min.
manuálny, automatický
krokový motor
riadený kryštálom
Technické parametre
Napájacie napätie:
Max. spínacia schopnosť:
Príkon:
Spotrebič triedy ochrany:
Prevádzková teplota:
230 V, 45-60 Hz
3600 W (AC-1)
1000 W (AC-5b)
cca. 2,5 VA
II. (s dvojitou izoláciou)
-10 °C ... +40 °C
Obj. číslo
TKO-DH
TKO-DHF
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/33
Predlžovacie prívody, rozbočovače
Káblové predlžovacie bubny Schuko
Technické parametre
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
EN 61242
D0344V061
M1 27920930 01
Počet zásuviek:
4, typ Schuko
Princíp tepelnej poistky: bimetalový
Zaťažiteľnosť:
max. 16 A, 230V AC (1,5-2,5 mm2), max. 10 A, 230 V AC (1,0 mm2)
Obj. číslo
KD-3/15
KD-3/15-B
KD-3/20
KD-3/20-B
KD-3/25
KD-3/25-B
KD-3/30
Popis
Klasický plastový bubon Schuko
Klasický plastový bubon Schuko
Klasický plastový bubon Schuko
Klasický plastový bubon Schuko
Klasický plastový bubon Schuko
Klasický plastový bubon Schuko
Klasický plastový bubon Schuko
Dĺžka prívodu
15 m
15 m
20 m
20 m
25 m
25 m
30 m
Typ prívodu
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
Prierez
3×1,0 mm²
3×1,5 mm²
3×1,0 mm²
3×1,5 mm²
3×1,0 mm²
3×1,5 mm²
3×1,0 mm²
Obj. číslo
KD-4/20
KD-4/20-B
KD-4/25
KD-4/25-B
KD-4/30
KD-4/30-B
KD-4/40
KD-4/40-B
KD-4/50-B
Popis
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Plastový bubon Schuko, kovový rám
Dĺžka prívodu
20 m
20 m
25 m
25 m
30 m
30 m
40 m
40 m
50 m
Typ prívodu
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
Prierez
3×1,0 mm²
3×1,5 mm²
3×1,0 mm²
3×1,5 mm²
3×1,0 mm²
3×1,5 mm²
3×1,0 mm²
3×1,5 mm²
3×1,5 mm²
Obj. číslo
KD-6/20-A
KD-6/20-B
KD-6/20-C
KD-6/20-D
KD-6/20-E
KD-6/30-B
Popis
Kovový bubon Schuko, kovový rám
Kovový bubon Schuko, kovový rám
Kovový bubon Schuko, kovový rám
Kovový bubon Schuko, kovový rám
Kovový bubon Schuko, kovový rám
Kovový bubon Schuko, kovový rám
Dĺžka prívodu
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
30 m
Typ prívodu
H07RN-F (guma)
H05VV-F
H05VV-F
H07RR-F (guma)
H07RN-F (guma)
H05VV-F
Prierez
×
3 1,5 mm²
3×1,5 mm²
3×2,5 mm²
3×2,5 mm²
3×2,5 mm²
3×1,5 mm²
Obj. číslo
KD-9/20-B
KD-9/25-B
Popis
Klasický plastový bubon Schuko
Klasický plastový bubon Schuko
Dĺžka prívodu
20 m
25 m
Typ prívodu
H07RN-F (guma)
H07RN-F (guma)
Prierez
3×1,5 mm²
3×1,5 mm²
Popis
Dĺžka prívodu*
Typ prívodu*
Prierez*
Kovový bubon Schuko bez
prívodného kábla
max. 50 m
H05VV-F
3×1,5 mm²
Obj. číslo
KD-DOB
* Doporučená dĺžka, typ a prierez prívodu
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
E/34
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k novembru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Predlžovacie prívody, rozbočovače
Klasické predlžovacie prívody Schuko
PRÍSLUŠNÉ NORMY
Používajú sa na napájanie vzdialenejších prenosných elektrických zariadení, ručného
náradia a pod.
Zaťažiteľnosť:
max. 16 A, 250 V AC (1,5 mm2)
Obj. číslo
UH10
UH15
UH20
UH25
UH30
Dĺžka
Typ prívodu
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
H05VV-F
IEC 60884-1
IEC 60884-2-7
Prierez
×
3 1,5 mm²
3×1,5 mm²
3×1,5 mm²
3×1,5 mm²
3×1,5 mm²
Predlžovacie prívody s bočným ochranným kontaktom
S vypínačom
Bez vypínača
Zaťažiteľnosť: max. 16 A, 250 V AC (1,5 m–1,0 mm2; 3...5 m – 1,5 mm2), max. 3680 W
DÍžka prívodu / Obj. číslo
1.5 m
3m
5m
H3
H3-3M
H3-5M
H4
H4-3M
H4-5M
H5
H5-3M
H5-5M
H6
H6-3M
H6-5M
H2/2
H2/2-3M
H2/2-5M
H4/4
H4/4-3M
H4/4-5M
HK3
HK3-3M
HK3-5M
HK4
HK4-3M
HK4-5M
HK5
HK5-3M
HK5-5M
HK6
HK6-3M
HK6-5M
HK4/4
HK4/4-3M HK4/4-5M
Počet zásuviek
SCHUKO
EURO
3
4
5
6
2
2
4
4
3
4
5
6
4
4
PRÍSLUŠNÉ NORMY
IEC 60884-1
IEC 60884-2-7
ETL SEMKO CERTIFICATE NO .
I C P E C E RT I F I C AT E N O.
04SHN1803-01
0041/16.03.2005
Predlžovacie prívody s otočnými zásuvkami
Technické parametre
Max. zaťažiteľnosť:
Typ a dĺžka pripojiteľného kábla:
Typ prepäťovej ochrany:
Obj. číslo
HRRK3/3
HRRK2/2
HRRK6
HRRKT6
HRRKF3/3
HRRKTF3/3
max. 16 A (230 V AC)
H05VV-F, 3×1,5 mm2, 3 m
3.
Počet a typ otočných zásuviek, zabudované prvky
2×3 ks zásuviek Schuko + 2 ks vypínačov
2×2 ks zásuviek Schuko + 2 ks vypínačov
6 ks zásuviek Schuko + 1 ks vypínač
6 ks zásuviek Schuko + 1 ks vypínač + prepäťová ochrana
2×3 ks zásuviek + 2 ks vypínačov, typ s ochranným kolíkom
2×3 ks zásuviek + 2 ks vypínačov + prepäťová ochrana, typ s ochranným kolíkom
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN IEC 60884-1
IEC 60884-2-7
Viacnásobné zásuvky na pohyblivé prívody
Sú upevniteľné na montážnu dosku cez otvory uložené na spodnej strane výrobku. Pohyblivý prívod nie je
súčasťou zásuviek. Pri inštalácii je potrebné dbať na vhodné mechanické uloženie prívodného kábla.
Spôsob pripojenia kábla: cez gumovú vývodku.
Max. zaťažiteľnosť:
Typ prívodného kábla:
Obj. číslo
Bez vypínača
S vypínačom
HUR-03
HUR-03-K
HUR-04
HUR-04-K
HUR-05
HUR-05-K
HUR-06
HUR-06-K
250 V, 10 A
H05VV-F, 3G1.0 mm2
Počet a typ
zásuviek
3 ks zásuviek Schuko
4 ks zásuviek Schuko
5 ks zásuviek Schuko
6 ks zásuviek Schuko
L
l1
(mm) (mm)
185
230
270
315
170
215
255
300
PRÍSLUŠNÉ NORMY
IEC 60884-1
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/35
Predlžovacie prívody, rozbočovače
Predlžovacie prívody s prepäťovou ochranou
Zaručujú ochranu pripojených zariadení (predovšetkým citlivých elektronických) voči prepäťovým špičkám v elektrickej rozvodnej sieti. Sú obzvlášť vhodné na
napájanie elektronických audio-video prístrojov, počítačov, telefaxov a iných elektronických zariadení.
Otvory umiestnené na zadnej strane prívodu sú určené na ich montáž na rovný povrch.
Správna funkcia prepäťovej ochrany je signalizovaná tlejivkou červenej farby. V prípade jej zhasnutia prepäťová ochrana nie je funkčná. Toto nastáva po
viacnásobnej aktivácii varistorových ochranných prvkov prepäťovou špičkou v rozvodnej sieti. Predlžovací prívod je potom použiteľný iba ako klasický - bez
prepäťovej ochrany.
Zabudovaná tepelná poistka zabezpečuje ochranu pripojených zariadení voči prúdovým preťaženiam. Maximálny prúd nadprúdovej ochrany: 22 A/1 hod.
Nadprúdovú ochrannú funkciu je možné uviesť do činnosti stlačením červeného tlačidla na čelnom paneli po vychladnutí tepelnej poistky.
Typy ochrán proti prepätiu:
• Sieť • TV • Telefón • PC
M E E I C E RT I F I C AT E N O.
M1 2892316 01
Kombináciu jednotlivých typov ochrán v predlžovacích prívodoch viď v nižšie uvedenej tabuľke obj. čísel!
Iba trojstupňovým koordinovaným radením jednotlivých tried ochrán (1-2-3) sa dá účinne brániť proti prepätiam
v elektrickej distribučnej sústave.
Technické parametre
Plastové
telo
Hliníkové
telo
Typ
Menovité napätie:
Menovitá zaťažiteľnosť:
Typ ochrany krytím:
Trieda prepäťovej ochrany:
Použitie:
Menovitý zvodový prúd:
Dĺžka a prierez prívodu:
Typ ochrany
250 V AC
16 A
IP 20
3
v interiéri
1,5 kA
3 m, 3×1,5 mm2
Prepätie-sieť
Prepätie-TV
Prepätie-Telefón
Prepätie-Počítač
Obj. číslo
Schuko
S ochranným kolíkom
HKTM6-3M-ALU
HKTMF6-3M-ALU
HKTM8-3M-ALU
HKTMF8-3M-ALU
HKTM6-3M-KT-ALU
HKTMF6-3M-KT-ALU
HKTM8-3M-KT-ALU
HKTMF8-3M-KT-ALU
HKTM6-3M-KTS-ALU
HKTMF6-3M-KTS-ALU
HKTM8-3M-KTS-ALU
HKTMF8-3M-KTS-ALU
HKT5-3M
HKTF5-3M
HKTM5-3M
HKTMF5-3M
HNKTM8-3M-KT
HNKTMF8-3M-KT
HNKTM10-3M-KT
-
HKTM-...ALU, HKTMF-...ALU
Prepätie-sieť
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
HKT, HKTF
NAČÍTAJTE KÓD!
Pozrite si naše novinky!
Buďte informovaný!
E/36
Max. pracovné
napätie Uc
250 V
60 V
120 V
120 V
Typ ochrany
Nadprúd-sieť
TV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
HKTM
Ochranná napäťová
úroveň Up
1,8 kV
1 kV
1,2 kV
1,2 kV
Telefón
- +
+
+
+
+
+
Počítač
+
+
-
Napätie naprázdno
Uoc
3 kV
2,5 kV
1,2 kV
2,5 kV
Počet
zásuviek
6
8
6
8
6
8
5
5
8
10
HKTMF
Náš sortiment sa neustále a rýchlo rozrastá.
Predložený katalóg odzrkadľuje stav k novembru
roku 2013. Pre aktuálne informácie, prosím,
navštívte našu internetovú stránku!
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Predlžovacie prívody, rozbočovače
Spojovacie sieťové zásuvky a vidlice
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovitá frekvencia:
Zaťažiteľnosť:
Typ pripojiteľného
prívodu:
Obj. číslo
TCSD
TCSDO
TCSDF
TCSA
TCSAF
PRÍSLUŠNÉ NORMY
250 V~
50 Hz
max. 10 A
H05VV-F,
3G1,5 mm2
STN IEC 60884-1
STN IEC 60884-2-5
TCSD
Popis
Spojovacia vidlica, s priamym pripojením
Spojovacia vidlica, s bočným pripojením
Spojovacia vidlica, s priamym pripojením
Spojovacia zásuvka, s priamym pripojením
Spojovacia zásuvka, s priamym pripojením
TCSA
TCSDO
Prevedenie
Schuko
Schuko
S ochranným kolíkom
Schuko
S ochranným kolíkom
Rozbočovače zásuviek EURO
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovitá frekvencia:
Zaťažiteľnosť:
Typ zásuviek:
PRÍSLUŠNÉ NORMY
250 V~
50 Hz
max. 2.5 A
2P
Obj. číslo
TN2
TN3
TN4
STN IEC 60884-1
STN IEC 60884-2-5
Počet zásuviek
2 ks
3 ks
4 ks
Typ zásuviek
EURO
EURO
EURO
Rozbočovače zásuviek 2P+Z
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovitá frekvencia:
Zaťažiteľnosť:
Typ zásuviek:
TN3
TN4
Prevedenie
Klasické
90°-ové (uhlové)
90°-ové (uhlové)
TDUGO
TDUGOF
PRÍSLUŠNÉ NORMY
250 V~
50 Hz
max. 16 A
2P+Z
Obj. číslo
TDUGO
TDUGOF
TDUGO9
TDUGO-BARN
TDUGO9-BARN
TN2
STN IEC 60884-1
STN IEC 60884-2-5
Počet zásuviek
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
3 ks
Typ zásuviek
Schuko
S ochranným kolíkom
Schuko
Schuko
Schuko
TDUGO9
TDUGO9-BARN
Prevedenie
Klasické, biele
Klasické, biele
90°-ové, biele
Klasické, hnedé
90°-ové, hnedé
Rozbočovače kombinované (EURO, 2P+Z)
Technické parametre
Menovité napätie:
Menovitá frekvencia:
Zaťažiteľnosť
(Zásvky EURO):
(Zásuvky 2P+Z):
Obj. číslo
TN2/1
TNF2/1
TNF2
250 V~
50 Hz
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN IEC 60884-1
STN IEC 60884-2-5
max. 2.5 A
max. 16 A
Počet a typ zásuviek
2 ks EURO + 1 ks Schuko
2 ks EURO + 1 ks s ochranným kolíkom
2 ks s ochranným kolíkom
TN2/1
TNF2
Prevedenie
Klasické, biele
Klasické, biele
Klasické, biele
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/37
Nadomietkové spínače a zásuvky
Nadomietkové spínače a zásuvky chránené voči striekajúcej vode
Sú určené na spínanie elektrických obvodov a napájanie spotrebičov vo vonkajšom prostredí so stupňom ochrany IP 44.
Vzájomné radenie dvojdielnych typov môže byť vodorovné alebo zvislé. Typy: s ochranným kolíkom, s bočným ochranným kontaktom.
Technické parametre
Elektrické parametre
Stupeň ochrany krytím:
Spôsob pripojenia vodičov:
DÍžka odizolovania vodičov:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Materiál krytu:
Prevádzková teplota:
IP 54 (ochrana voči striekajúcej vode)
Maximálna zaťažiteľnosť zásuviek:
16 A/250 V, 50 Hz
do skrutkových svoriek
Maximálna zaťažiteľnosť spínačov:
10 A/250 V, 50 Hz
6 mm
Cu vodiče 2×1,5 mm2 ... 2×2,5 mm2 plné aj ohybné s dutinkami
dvojdielny, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu, samozhášavý podľa UL94-V1
S E M K O C E R T I F I C AT E N O .
-25 °C ... +55 °C
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60529
STN IEC 60884-1
IEC 60884-1
1012999
1012306
904448
TR-PH03
TR-PHF01
TR-PH11V
TR-PH01
TR-PH02
1
2
5
1 = Jednopólový vypínač „1“
2 = Dvojpólový vypínač „2“
5 = Sériový (lustrový) vypínač „5“
E/38
Obj. číslo
Typ
Prevedenie
Radenie
TR-PH01
TR-PHF01
TR-PH02
TR-PHF02
TR-PH03
TR-PH03V
TR-PHF03
TR-PHF03V
TR-PH04
TR-PH05
TR-PH05L
TR-PH05-2
TR-PH06
TR-PH06L
TR-PH06-2
TR-PH07
TR-PH07L
TR-PH08
TR-PH08V
TR-PHF08
TR-PHF08V
TR-PH09
TR-PH09V
TR-PHF09
TR-PHF09V
TR-PH10
TR-PH10V
TR-PHF10
TR-PHF10V
TR-PH11
TR-PH11V
TR-PHF11
TR-PHF11V
Zásuvka
Zásuvka
Dvojnásobná zásuvka
Dvojnásobná zásuvka
Zásuvka + Jednopólový vypínač „1“
Zásuvka + Jednopólový vypínač „1“
Zásuvka + Jednopólový vypínač „1“
Zásuvka + Jednopólový vypínač „1“
Dvojpólový vypínač „2“
Jednopólový vypínač „1“
Jednopólový vypínač „1“ s tlejivkou
Sériový (lustrový) vypínač „5“
Prepínač „6“
Prepínač „6“ s tlejivkou
Dvojitý prepínač „6/2(5B)“
Tlačidlo „TL“
Tlačidlo „TL“ s tlejivkou
Prepínač „6“ + Zásuvka
Prepínač „6“ + Zásuvka
Prepínač „6“ + Zásuvka
Prepínač „6“ + Zásuvka
Sériový (lustrový) vypínač „5“ + Zásuvka
Sériový (lustrový) vypínač „5“ + Zásuvka
Sériový (lustrový) vypínač „5“ + Zásuvka
Sériový (lustrový) vypínač „5“ + Zásuvka
Dvojitý prepínač „6/2(5B)“ + Zásuvka
Dvojitý prepínač „6/2(5B)“ + Zásuvka
Dvojitý prepínač „6/2(5B)“ + Zásuvka
Dvojitý prepínač „6/2(5B)“ + Zásuvka
Dvojpólový vypínač „2“ + Zásuvka
Dvojpólový vypínač „2“ + Zásuvka
Dvojpólový vypínač „2“ + Zásuvka
Dvojpólový vypínač „2“ + Zásuvka
Schuko
S ochr. kolíkom
Schuko
S ochr. kolíkom
Schuko
Schuko
S ochr. kolíkom
S ochr. kolíkom
Schuko
Schuko
S ochr. kolíkom
S ochr. kolíkom
Schuko
Schuko
S ochr. kolíkom
S ochr. kolíkom
Schuko
Schuko
S ochr. kolíkom
S ochr. kolíkom
Schuko
Schuko
S ochr. kolíkom
S ochr. kolíkom
Vodorovné
Vodorovné
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
Vodorovné
Zvislé
6
6/2
TL
6 = Prepínač „6“
6/2(5B) = Dvojitý prepínač
TL = Tlačidlo
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Nadomietkové spínače a zásuvky
Spínače, tlačidlá a zásuvky na povrchovú montáž
Používajú sa najmä pri rekonštrukciách elektrických inštalácii bytových domov, kuchynských jadier, pri montáži káblovej televízie, digitálnej telefónnej siete
a LAN, atď. Pri ich montáži použitie inštalačnej krabice nie je potrebné. Trojdielna konštrukcia pozostáva z plastového tela, krytu a vložky (spínač, tlačidlo,
zásuvka). Biele prevedenie, s rozmerom tela 80×80 mm.
Vložky sa stávajú prístupnými až po demontáži krytu. Kryt je odnímateľný u spínačov, tlačidiel a zásuviek telefón/LAN uvoľnením fixačných jazýčkov vhodným
plochým skrutkovačom. Kryt sieťových zásuviek je prichytený k telu pomocou skrutky na čelom paneli.
Prístroje obsahujú skrutkové svorky prívodných vodičov.
Elektrické parametre
Technické parametre
Stupeň ochrany krytím:
Spôsob pripojenia vodičov:
DÍžka odizolovania vodičov:
Prierez pripojiteľných vodičov:
Materiál krytu:
Prevádzková teplota:
Maximálna zaťažiteľnosť zásuviek:
IP 20
Maximálna zaťažiteľnosť spínačov:
do skrutkových svoriek
6 mm
Cu vodiče 2×1,5 mm2 ... 2×2,5 mm2 plné aj ohybné s dutinkami
dvojdielny, nárazuvzdorný, odolný UV-žiareniu, samozhášavý podľa UL94-V1
-25 °C ... +55 °C
16 A/250 V, 50 Hz
10 A/250 V, 50 Hz
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
PRÍSLUŠNÉ NORMY
MEEI CERTIFICATE NO.
STN EN 60669-1
IEC 60884-1
28208176 001
STN EN 60529
STN IEC 60884-1
Schému zapojenia spínačov a tlačidiel viď na str. E/38.
Obj. číslo
Popis
TTK-01
Vypínač jednopólový, trieda „1“
TTK-02
Prepínač jednopólový, trieda „6“
TTK-03
Vypínač dvojpólový, trieda „2“
TTK-04B
Tlačidlo so znakom "zvonček"
TTK-04L
Tlačidlo so znakom "žiarovka"
TTK-04W
Tlačidlo s popisom "WC"
TTK-05
Vypínač sériový (nezávislý)
TTK-06
Vypínač sériový (lustrový), trieda „5“
TTK-07
Dvojtlačidlo sériové (nezávislé)
TTK-11
Sieťová zásuvka Schuko
TTK-12
Sieťová zásuvka s ochranným kolíkom
TTK-13*
Sieťová zásuvka dvojpólová (bez ochranného kolíka)
TTK-21
Zásuvka telefónna (RJ11 6/4)
TTK-31
Zásuvka anténna (TV), 9.5 mm
TTK-32
Zásuvka anténna (TV+FM), 9.5 mm
* Jej použitie dovolené iba na výmenu pri starších inštaláciách!
Zaťažiteľnosť
10AX/250V~
10AX/250V~
10AX/250V~
10AX/250V~
10AX/250V~
10AX/250V~
10AX/250V~
10AX/250V~
10AX/250V~
16A/250V~
16A/250V~
10A/250V~
-
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/39
Rozvodné skrine
Rozvodné skrine
Sú určené na rozvod elektrickej energie a na umiestnenie elektroinštalačných prístrojov (ističov, modulárnych stykačov, prúdových chráničov, schodišťových
automatov a pod.) v domových, bytových a podobných inštaláciách.
• Zabudovaná montážna lišta 35/7,5 mm podľa STN EN 50022
• Zabudovaná svorkovnica pre neutrálny N a ochranný PE vodič
• Materiál:
Samozhášavý termoplast podľa UL94-V0
• Farba:
• Dvierka:
• Prevedenie:
Biela
Priehľadné, biele
Nadomietkové, Podomietkové, Ochranné kryty
Rozvodné skrine podomietkové
Technické parametre
Max. menovité napätie prístrojov:
Max. tepelný prúd
použitých prístrojov:
Zariadenie triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
660 V, 50 Hz
63 A
II.
IP 40
EDS
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60439-1
STN EN 60439-3
Obj. číslo
Priehľadné dvierka
Biele dvierka
EDS-4/1
EDSN-4/1
EDS-6/1
EDSN-6/1
EDS-8/1
EDSN-8/1
EDS-12/1
EDSN-12/1
EDS-18/1
EDSN-18/1
EDS-12/2
EDSN-12/2
EDS-12/3
EDSN-12/3
Počet modulov
4
6
8
12
18
24
36
W1
200
200
215
200
240
320
475
L1
115
160
200
260
380
270
310
Rozmery (mm)
H1
L2
60
135
60
170
60
225
60
280
70
400
70
300
75
340
W2
210
210
220
220
255
350
500
H2
20
20
20
20
20
20
20
Rozvodné skrine nadomietkové
Technické parametre
Max. menovité napätie prístrojov:
Max. tepelný prúd
použitých prístrojov:
Zariadenie triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
660 V, 50 Hz
63 A
II.
IP 40
EDFK
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60439-1
STN EN 60439-3
Obj. číslo
Priehľadné dvierka
Biele dvierka
EDFK-4/1
EDFKN-4/1
EDFK-6/1
EDFKN-6/1
EDFK-8/1
EDFKN-8/1
EDFK-12/1
EDFKN-12/1
EDFK-18/1
EDFKN-18/1
EDFK-12/2
EDFKN-12/2
EDFK-12/3
EDFKN-12/3
Počet modulov
4
6
8
12
18
24
36
L
110
150
190
260
365
270
310
Rozmery (mm)
W
200
205
205
205
220
330
475
H
70
75
75
75
75
75
85
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/41
Rozvodné skrine
Rozvodné skrine nadomietkové, ploché
Technické parametre
Max. menovité napätie prístrojov:
Max. tepelný prúd použitých prístrojov:
Zariadenie triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
660 V, 50 Hz
63 A
II.
IP 40
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60439-1
STN EN 60439-3
Obj. číslo/Farba
Priehľadná
Biela
EDFKS-12/2
EDFKSN-12/2
Počet modulov
Rozmery (mm)
W
345
L
303
24
H
75
Rozvodné skrine podomietkové, ploché
Technické parametre
Max. menovité napätie
prístrojov:
Max. tepelný prúd použitých
prístrojov:
Zariadenie triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
660 V, 50 Hz
63 A
II.
IP 40
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60439-1
STN EN 60439-3
Obj. číslo/Farba
Priehľadná
EDSS-12/2
EDSS-12/3
Počet modulov
Biela
EDSSN-12/2
EDSSN-12/3
24
36
W1
310
440
L1
260
260
Rozmery (mm)
H1
L2
70
303
70
303
W2
345
470
L
Rozvodné skrine nadomietkové, IP 65
H2
23
23
H
Technické parametre
660 V, 50 Hz
W
Max. menovité napätie
prístrojov:
Max. tepelný prúd použitých
prístrojov:
Zariadenie triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
63 A
II.
IP 65
Obj. číslo
PRÍSLUŠNÉ NORMY
STN EN 60439-1
STN EN 60439-3
E/42
EDFKIP65-4/1
EDFKIP65-8/1
EDFKIP65-12/1
EDFKIP65-18/1
EDFKIP65-12/2
Počet modulov
4
8
12
18
24
L
140
215
300
410
415
Rozmery (mm)
W
210
210
260
285
300
H
100
100
140
140
140
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
Rozvodné skrine
Ochranné skrinky prístrojov s montážnou lištou
Technické parametre
Max. menovité napätie prístrojov:
Max. tepelný prúd použitých
prístrojov:
Zariadenie triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
PRÍSLUŠNÉ NORMY
660 V, 50 Hz
STN EN 60439-1
STN EN 60439-3
63 A
II.
IP 40
Prevedenie klasické
Rozmery (mm)
L
W
EDFK-1/1AN*
1
32
130
EDFK-2/1AN*
2
52
130
EDFK-3/1AN*
3
65
130
EDFK-4/1AN*
4
82
130
EDFK-8/1AN*
8
160
160
EDFK-12/1AN
12
160
260
EDFK-18/1AN
18
365
160
* Neobsahujú Cu-mostíky pre neutrálny (N) a ochranný (PE) vodič.
Obj. číslo
Počet modulov
H
62
62
62
62
62
65
60
Prevedenie plombovateľné
Obj. číslo
Počet modulov
EDFK-1/1ANP*
EDFK-2/1ANP*
EDFK-3/1ANP*
EDFK-4/1ANP*
1
2
3
4
L
32
50
66
84
Rozmery (mm)
W
130
130
130
150
H
68
68
68
68
* Neobsahujú Cu-mostíky pre neutrálny (N) a ochranný (PE) vodič.
Plastová záslepka modulov k rozvodným skriniam
Slúžia na zakrytie otvorov modulov v rozvodných skriniach, v prípade umiestnenia menšieho počtu prístrojov ako menovitý počet pre danú
rozvodnú skriňu. Zvýši sa tým i odolnosť rozvodnej skrine voči vniknutiu prachu, nečistôt ako aj voči náhodnému dotyku živých častí pri
manipulácii. Záslepky sú odlamovacie. 8×0,5 modulov, 2×1 modul.
Technické parametre
Horľavosť:
Obj. číslo
EDTM
UL94-V2
Popis
Plastová záslepka k rozvodným skriniam
Ochranný kryt prístrojov
Je určený na ochranu živých častí elektroinštalačných prístrojov šírky 1 modulu (jednopólových ističov, modulárnych stykačov, schodišťových
automatov a pod.) v domových, bytových a podobných inštaláciách. Kryt prístrojov je plombovateľný.
Technické parametre
Max. menovité napätie prístrojov:
Max. tepelný prúd použitých
prístrojov:
Zariadenie triedy ochrany:
Stupeň ochrany krytím:
Obj. číslo
TDT
TDT-2
660 V, 50 Hz
63 A
II.
IP 42
Popis
Ochranný kryt prístrojov, 1 modul
Ochranný kryt prístrojov, 1 modul, uzavreté dno
TRACON SLOVAKIA s.r.o., Rozmarínová 10, 945 01 Komárno
Tel.: 035/77 31 082, 77 33 251 • Fax: 035/77 32 281, 77 33 250 • e-mail: [email protected] • www.traconelectric.com
E/43
Download

Zvodiče prepätia - Tracon Electric