2/2010
11. listopadu, XIV. ročník
MIGATRONIC
Novinka – Sigma GALAXY
Moderní invertor nejen do autoservisu
Migatronic Omega 400
AIR PRODUCTS
Technologie plnění lahví 300 bar
YASKAWA MOTOMAN
Produktová řada průmyslových robotů
HADYNA - INTERNATIONAL
Reportáže z výstav svařovací techniky
Odsávání a zastínění svařoven
ČESKÝ SVÁŘEČSKÝ ÚSTAV
Kvalifikace postupu svařování lamelových pásnic
SICK
3D kontrola svarových spojů
TBI
Představení společnosti
Novinka – nový separační sprej
Partner časopisu
Reportáže z výstav svařovací techniky – Brno a Sosnowiec
• Tepelné zpracování – předehřev a žíhání
• Vysušování vyzdívek
• Elektroohřevy potrubí, nádrží a výsypek topnými kabely
• Poloautomatické přivařování spřahovacích, kotlových trnů a svorníků
• Stavba a provoz stabilních a dočasných modulárních žíhacích pecí
• Opravy a servis žíhacích zařízení
• SG provádí tepelné zpracování za pomocí elektorodporových zdrojů
a také pomocí spalování plynu ve vysokorychlostních hořácích.
• SG aktuálně disponuje 33 kusy elektroodporových zdrojů o celkovém
jmenovitém výkonu 2046 KW.
• SG vlastní 4 kusy vysokorychlostních hořáků s celkovým výkonem
8,4 MW.
• SG Díky těmto skutečnostem dokáže pokrýt zakázku jakékoli složitosti
a rozsahu.
Certifikáty:
• ISO 9001, OHSAS 18001
• Škoda JS (zakázky jaderného
i nejaderného typu)
Hutní montáže – Svarservis, s.r.o.
Svarservis Thermoprozess
Cooperheat, s.r.o.
Svarservis Morava, s.r.o.
Novoveská 5d
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: +420 596 762 851
fax: +420 596 762 850
e-mail: [email protected]
www.svarservis.cz
editorial
EDITORIAL
OBSAH
Reportáže ze svařovacích výstav . . . . str. 4–5
Novinka – Interflon Bio Weld 15+ . . . . . str. 7
Vážení čtenáři!
Svařovací zařízení
pro svařování pod tavidlem . . . . . . . str. 8–9
Toto podzimní vydání časopisu Svět Svaru je poslední
letošní. Připravili jsme zde sérii článků na různá témata.
Zajímavý článek např. přinesl Český svářečský ústav Ostrava
o kvalifikaci postupu svařování pásnic, který byl pak použit
pro svařování Lochkovského mostu na Pražském okruhu.
Nebo také článek o svařovacích zařízeních pro svařování pod
tavidlem.
V následujícím roce se chystáme vydat celkem 4 čísla
– v únoru, květnu, září a v listopadu. Zajímavostí příštího roku
bude také zavedení několika nových rubrik, jako například
interview s některými firmami, které svařují a náš časopis
odebírají.
Velmi se pak těšíme na zopakování již 3. ročníku soutěže
o nejhezčí fotografii zachycující svařování – soutěž „Modré
světlo“. Vyhlásíme ji hned v prvním vydání roku 2011
a ukončíme ji ve vydání třetím.
S ohledem na to, že se občas lidé ve firmách mění,
prosíme všechny čtenáře o aktuální informaci o kontaktech,
na které můžeme časopis dále bezplatně posílat. Takovou
zprávu nám můžete poslat prostřednictvím e-mailu na adrese
[email protected] nebo také prostřednictvím aktivního
formuláře na našich internetových stránkách. Řada firem
nás o těchto změnách informuje průběžně. Za to jim velmi
děkujeme. Šetříme tím své náklady.
I když trochu v předstihu, přejeme Vám hezké prožití
vánočních svátků a v příštím roce hodně úspěchů, štěstí
a zdraví.
Kvalifikace postupu svařování
lamelových pásnic . . . . . . . . . . . str. 10-11
Nový proces svařování
studeným obloukem . . . . . . . . . . . str. 12
Moderní invertor nejen do autoservisu . . str. 12
Svařování děláme okouzlujícím
– Omega 400 . . . . . . . . . . . . . . str. 13
Problematika vhodných
svařovacích kabelů . . . . . . . . . . . . str. 14
Oxid uhelnatý zabíjí . . . . . . . . . . . . str. 15
Představujeme společnost
TBi Industries . . . . . . . . . . . . . str. 16–17
Novinka – separační sprej
TBi Protection Plus . . . . . . . . . . . . str. 17
Výrobní program Motoman
Daniel Hadyna, Ostrava
– průmyslové roboty . . . . . . . . . str. 18–19
Póry, vruby, trhliny ani jiné
defekty nemají šanci . . . . . . . . . . . str. 20
Svarservis Group a jeho spolupráce
s profesionály . . . . . . . . . . . . . . . str. 21
Inzerce,
Svářečský česko-anglický slovník . . . . str. 22
Svět Svaru
Vydává Hadyna - International, spol. s r. o.
Redakce:
Jan Thorsch
Kravařská 571/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Odbornou korekturu provádí:
Český svářečský ústav, s.r.o.
Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
Areál VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Za obsahovou kvalitu a původnost článků zodpovídají
autoři. Časopis je zasílán zdarma všem zájemcům
a uživatelům svařovacích a řezacích technologií
pro spojování a řezání kovů.
Platí pro území České republiky a Slovenska.
Časopis lze objednat písemně na výše uvedené
adrese nebo na http://www.svetsvaru.cz
telefon: (+420) 596 622 636, fax: (+420) 596 622 637
e-mail: [email protected]
mobilní telefon: (+420) 777 771 222
Registrace: ISSN 1214-4983, MK ČR E 13522
SVĚT SVARU
Upozornění:
Časopis Svět Svaru je zdarma distribuován v České a Slovenské republice
výhradně firmám, které aktivně svařují. Počet zasílaných výtisků na jednu
firmu není běžně omezen. Časopis je neprodejný. Časopis nelze zasílat na
soukromé osoby. Časopis je zasílán do knihoven v ČR, které zasílání časopisu
požadují, nebo to nařizuje platná legislativa. Pokud požadujete zasílat časopis,
kontaktujte nás přes e-mail na adrese: [email protected], případně faxem
(+420) 596 622 637. Více informací získáte na internetových stránkách
http://www.svetsvaru.cz. Datum dalšího vydání plánujeme na 3. 3. 2011.
Redakce
/3
Zajímavosti
Svařovací výstavy ve střední Evropě v roce 2010
Daniel Hadyna, Hadyna - International, Ostrava
Ve střední Evropě není mnoho výstav se zaměřením na svařovací techniku. V letošním roce
se konaly celkem čtyři výstavy, my jsme navštívili tři z nich. Eurowelding Nitra, Welding Brno
a pak výstavu v polském Sosnovci ExpoWELDING. Jsme časopis se zaměřením na svařování,
proto vám přinášíme postřehy z těchto akcí.
Bylo zajímavé sledovat, jak dozvuky celosvětové finanční krize změnily charakter, a troufáme si také
říct, i blízkou budoucnost těchto výstav.
EUROWELDING NITRA
EUROWELDING v Nitře je tradiční výstavou spojenou s Mezinárodním strojírenským
veletrhem konaným každoročně v měsíci květnu.
MSV je největší a nejvýznamnější výstavou na
Slovensku. Její sekce EUROWELDING je zpravidla
soustředěna do jednoho pavilonu. Byl to jeho
17. ročník.
Musíme říct, že před vstupem hlavní bránou
na výstaviště, vše vypadalo jako obvykle. Spousta lidí, vyvěšené vlajky apod. Ovšem po vstupu
bylo hned na první pohled zřejmé, že výstaviště je poloprázdné. Tak, jak bylo zvykem na
volné ploše vidět celou řadu stánků a zejména
expozice stavebních strojů a dalších zařízení,
volná plocha nyní byla prázdná, uprostřed se
nacházelo parkoviště.
Také tradiční hala N, ve které se EUROWELDING nacházel již několik let, byla prázdná a výstava byla přesunuta blíže do centra výstaviště,
do pavilonu G. Po vstupu do tohoto pavilonu
bylo hned na první pohled vidět, že tuto akci
světová krize poznamenala velmi silně. Počet
vystavujících firem v oboru svařovací technika
a zařízení byl více než poloviční.
V roce 2009 na MSV, tedy včetně výstavy
EUROWELDING, vystavovalo více než 1 300
firem. V letošním roce pouze přes 450.
EUROWELDING Nitra: Tradiční vstup do prostoru výstaviště v Nitře.
V příštím roce se EUROWELDING
bude konat v tradičním termínu v květnu.
Bude zajímavé čekat na reakci pořadatele, jakým způsobem tuto výstavu oživí
a jak bude motivovat tradiční účastníky
této výstavy k opětovné účasti.
EUROWELDING Nitra: V pavilonu G vystavovala snad jen polovina firem oproti loňskému roku. Ovšem stánky
byly připraveny profesionálně jako vždy.
EUROWELDING Nitra: Původně zde byla vždy prezentována především
stavební technika. Letos zde bylo především parkoviště.
EUROWELDING Nitra: Prezentace novinek na stánku firmy Arctech.
WELDING BRNO
Tato výstava se v Brně koná tradičně každé
dva roky, letošní ročník byl již dvacátým. Velkou
změnou v kalendáři této výstavy byla úprava jejího termínu konání. Obvyklým termínem bylo jaro,
tedy květen. V letošním roce byl WELDING Brno
součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu,
tedy v měsíci září.
Hovořili jsme s mnoha tradičními vystavovateli této výstavy o této změně. Potvrdilo se, že
pokud by se tato výstava konala v tradičním
termínu, celá řada firem by se této výstavy vůbec
nezúčastnila.
4/
WELDING byl umístěn
v moderním pavilonu V. Výstava
zabírala odhadem polovinu jeho
celkové plochy. Ostatní místo
zabraly stánky s příbuznou tématikou svařování, resp. spojování
kovů. Při porovnání s minulým
ročníkem této výstavy se nám
zdála tato výstava rovněž menší.
Ovšem návštěvnost byla díky
spojení výstavy WELDING s MSV
velmi silná.
WELDING Brno: Výstava Welding Brno byla umístěna v tradičním pavilonu V.
SVĚT SVARU
Zajímavosti
EXPOWELDING V POLSKÉM SOSNOVCI
Tento veletrh svařovací techniky se koná každé dva roky. Nahradil tradiční výstavu v polských
Katovicích, která byla vlivem pádu výstavní haly
pod tíhou sněhu v zimě roku 2008 přesunuta
právě do Sosnovce. Výstava se konala v říjnu
letošního roku, byla umístěna v jednom velkém
moderním pavilonu.
Velmi silná účast vystavovatelů přesahující 200
firem a silná účast návštěvníků řadí tuto výstavu
podle našeho názoru na první místo z uvedených výstav. Zajímavostí bylo, že když jsme
hovořili s firmami, které se výstavy zúčastnily jako
vystavovatelé, téměř nikdo z nich nečekal tak
velkou návštěvnost lidí a všichni tvrdili, že je tento
veletrh velmi příjemně překvapil.
ExpoWELDING Sosnovec: Počet návštěvníků lámal dosavadní rekordy.
Skutečně zde bylo mnoho lidí.
ExpoWELDING Sosnovec: A další pohled do pavilonu.
ExpoWELDING Sosnovec: Výstava v polském Sosnovci byla umístěna do velkého a moderního pavilonu.
ExpoWELDING Sosnovec: Vystavovala se technika a příslušenství
tradičních i místních značek.
STÁLE SILNĚJŠÍ DILEMA O ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH
Také naše společnost patří k těm firmám,
které se pravidelně výstav zúčastňují, co by
vystavovatel. Taková účast na výstavě není příliš
levnou záležitostí. Jen pro představu, kompletní
rozpočet pro výstavu s rohovým stánkem o velikosti 11 x 6 m se pohybuje kolem 400 tis. Kč.
Proto ke konci každé výstavy, a také po jejím
skončení, diskutujeme s dalšími vystavovateli,
zda jet či nejet na další ročník této výstavy.
Výstava WELDING Brno je největší svařovací
výstavou v České republice. Na této výstavě chyběla
celá řada tradičních vystavovatelů, přestože se výstavy až do letošního ročníku zúčastňovali pravidelně.
Návštěvnost na našem stánku byla poměrně
velká. Ovšem praktický dopad na nový obchod,
pro který na výstavy jezdíme především, rok od
roku výrazně slábne. Proto si nejsme ani my jisti,
zda následující ročník obsadíme.
WELDING Brno: Výstavu navštívilo velký počet návštěvníků.
PLÁN DALŠÍCH VÝSTAV V ROCE 2011
Zde přinášíme základní informaci o výstavách
v roce 2011, které jsou zaměřené na technologii
svařování.
Výstava svařování v polských Kielcích 22.–24. 3. 2011
EUROWELDING Nitra 24.–27. 5. 2011
Welding Poznaň v Polsku 14.–17. 6. 2011
WELDING Brno: Naše firma vystavovala robotizaci Motoman společně
s firmou Motoman Czech Praha.
SVĚT SVARU
WELDING Brno: Přibližně jedna polovina výstavní plochy pavilonu zabíraly
firmy se svařovací tématikou. Druhou polovinu pak firmy z příbuzných
oborů, především dodavatelé hutních výrobků atd.
Mezinárodní strojírenský veletrh
v Brně 3.–7. 10. 2011
/5
Zajímavosti
Test technického myšlení, inteligence? Možná ...
Vážení přátelé.
Z blízkého okolí jsme se
setkali s drobným sporem dvou
společně žijících rodin o výši úhrady
za spotřebu vody. Na tomto by
nebylo nic zajímavého, kdybychom
tento příklad nezadali několika lidem.
Získané výsledky však byly
velmi překvapivé. Řada z nich tento
příklad nedokázala správně spočítat.
Proto přicházíme s tímto příkladem
jako "test" technického myšlení.
Toto zadání vezměte pouze k
odlehčení tématu našeho časopisu,
jako malý oddechový čas ...
Ve společném domě žijí dvě rodiny. Mají
společný vodoměr a mají dohodu, že
vodné/stočné budou hradit rovným dílem.
Jedna z rodin si v červnu napustila pro svou
3
potřebu bazén o celkovém objemu 7,7 m .
Tato rodina si tento bazén chce zaplatit sama,
tedy na své vlastní náklady.
Otázka č. 1: Jakou částku má uhradit druhá
rodina za svou polovinu, když došlo
vyúčtování z vodáren o celkovém odběru 81
3
m za celkovou částku 4.688 Kč vč. vodného
a stočného?
Otázka č. 2: Tato rodina uhradila částku
1.898 Kč. Kolik činí případný její doplatek?
Správnou odpověď získáte na internetových
stránkách našeho časopisu na adrese:
http://www.svetsvaru.cz
" "!
INTERFLON Czech, s.r.o, Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, Tel./Fax 257 214 169, GSM 604 215 944, [email protected], www.interflon.cz
6/
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Interflon Bio Weld 15+
ing. Ivo Jiřík, INTERFLON Czech, s. r. o.
Prostředek proti rozstřiku kovu při svařování, bezpečný pro lidi i životní prostředí.
Společnost Interflon, specialista na mazání
Teflonem®, vyvinula a uvedla v letošním roce na
trh produkt Interflon Bio Weld 15+, který nabízí
bezpečnou a účinnou ochranu proti nalepování
svarových kuliček a okují a současně zjednodušil
nebo úplně odstranil následné čištění svaru.
POPIS
Interflon Bio Weld 15+ je rychle biologicky
odbouratelný prostředek proti usazování odlétajících kuliček při svařování, neobsahuje silikon
a chlor. Zabraňuje ulpívání kuliček ze svařování
na povrchu opracovávané části, nástrojů a svářecích hořáků. Ve vodě je rozpustný, připravený
k použití bez další úpravy a je nehořlavý. Pro
aplikaci stačí velmi malé množství produktu a je
zároveň podmínkou úspěšnosti použití. Může
být použit jak na vlhké, tak i suché povrchy.
Neobsahuje VOC.
Na trhu je k dispozici řada sprejů pro svářeče,
z kterých se při použití uvolňují škodlivé plyny.
I když se používá odsávání, pracovníci mnohdy
vdechují vzduch obsahující toxické látky. Interflon Bio Weld 15+ neobsahuje a ani nevytváří při
svařování žádné toxické látky. Zdravotně je tudíž
nezávadný.
POUŽITÍ
Interflon Bio Weld 15+ je vhodný pro
svařování v ochranné atmosféře a pro svařování
obalenou elektrodou, stejně jako pro všechny
operace, kde je potřebné nebo předepsané použít spreje proti usazování odlétajících kuliček při
svařování bez silikonu. Současně čistí a chrání
proti korozi. Je také vhodný pro ruční svařování,
stejně tak pro automatizované svařování. Prodlužuje intervaly mezi čištěním trysek. Je bezpečný
a nehořlavý. Nemá žádné negativní účinky na
svařované spoje. Při aplikaci se povrch nastříká
velmi lehce ze vzdálenosti 30–50 cm.
a proto může být svařenec okamžitě galvanizován nebo použita barva na vodní bázi. Kromě
toho se při svařování neuvolňují toxické plyny.
Pokud Vás naše krátké seznámení s tímto produktem zaujalo, jsme připraveni představit vám
technologii osobně přímo ve vašem provozu, aby
její použití pro vás bylo co nejefektivnější. Máte-li
zájem o návštěvu technického poradce nebo
vzorek, napište nám:
VÝHODY
– Zabraňuje přilnutí kuliček ze sváření při svařování nebo řezání laserem.
– Může být bezpečně skladován v každé svařovací stanici.
– Skladování a doprava jsou jednoduché a bezpečné, skladování při pokojových teplotách.
– Nemá žádné negativní působení na svar.
– Může být použit na pracovních částech
a svařovacích hořácích/svařovacích tryskách.
– Prodlužuje intervaly čištění svařovacích trysek.
– Vhodný pro rozstřikovací systémy svařovacích
strojů.
– Má čisticí a antikorozní efekt.
INTERFLON Czech, s.r.o
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5
e-mail: [email protected]flon.cz
tel./fax: + 420 257 214 169
mobil:
+420 604 215 944
www.interflon.cz
Interflon Bio Weld 15+ je registrován pro
použití i v potravinářské a farmaceutickém průmyslu s registrací NSF (A1) pod číslem: 142706.
Interflon Bio Weld 15+ neobsahuje olej,
silikon, chlór nebo VOC (Volatile Organic
Compounds). Je komponován na vodní bázi
v koncentraci pro přímé použití a obsahuje
rychle biologicky odbouratelné složky. Interflon
Bio Weld 15+ neuvolňuje žádná rezidua maziv,
Žádné toxické plyny
Neobsahuje silikon
No silicone
Silicone
SVĚT SVARU
No fumi tossici
Neobsahuje olej
No olio
Neobsahuje VOC
No VOC
VOC
/7
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Zváracie zariadenie pre zváranie pod tavivom vyrábané na Slovensku
Jozef Jasenák – Anton Koleno, Slovenská zváračská spoločnosť, pobočka Trnava
1. ZVÁRACIE AUTOMATY
Na zváranie pod tavivom sa používajú
zariadenia, ktorým hovoríme zváracie automaty.
Umožňujú podávať zvárací drôt do miesta zvaru,
zaistiť pohyb v smere zvárania a poskytnúť možnosť presného nastavenia drôtu do miesta zvaru.
Zvárací automat má tieto časti:
a) podávací mechanizmus zváracieho drôtu
(zváracia hlava s podávacími a rovnacími
kladkami),
b) pojazdný mechanizmus (vozík),
c) priečny suport,
d) otočne uložený stojan s ramenami,
e) ovládaciu skriňu,
f) zásobník zváracieho drôtu,
g) zásobník taviva s ohybným prívodom a s usmerňovacou násypkou.
Okrem vlastného automatu zariadenie pozostáva ešte zo zdroja prúdu a riadiacej skrine,
ktorá môže byť spoločná s ovládacou časťou
automatu.
Pri zváraní po tavivom môžeme využívať jednosmerný a striedavý prúd. Pri jednosmernom
prúde zvárame s plus pólom na elektróde. Mínus
pól na elektróde sa používa pri naváraní kvôli
menšiemu pretaveniu.
Na začiatku rozvoja zvárania po tavivom
sa používal striedavý prúd (transformátory).
S príchodom vysokobázických tavív sa striedavý
prúd zamenil jednosmerným. Striedavý prúd sa
používa ešte pri viacdrôtovom zváraní.
Pri jednosmernom prúde sa využívajú usmerňovače, pričom ich statické charakteristiky sú
padajúce s tzv. konštantným výkonom.
Zváracie zariadenia pre automatické zváranie
metódou SAW sa vyrábajú v rozsahu prúdov
podľa použitého zdroja, bežne do cca 1 200 A.
Zariadenia môžu byť napájané zo samostatného
napájacieho zdroja umiestneného buď priamo
v skrini zdroja, alebo v samostatnej skrini so
zdrojom malého napätia 42 V/AC. Prepojenie
zváracieho automatu a zváracieho zdroja môže
byť v dĺžke do 20 m. Podávač zváracieho drôtu
môže byť umiestnený samostatne alebo na
zváracom automate.
Výhody zariadenia:
• mobilný zvárací automat s pohonom všetkých
kolies,
• možnosť použitia rôznych zdrojov,
• možnosť využitia zvárania s meraním a riadením priamo na automate,
• oneskorený štart pojazdu do zapálenia oblúka,
• možnosť použitia pogumovaných
alebo drážkových kolies,
• recyklácia taviva.
2. ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ZVÁRACÍCH
ZDROJOV
V súčasnosti sa na zváranie pod
tavivom používajú tri základy typy
zdrojov:
1. Neriadený transformátorový zdroj
(s jednou alebo viacerými odbočkami
2. Zdroj s riadeným výstupným
usmerňovačom
3. Invertorový zdroj
NERIADENÝ TRANSFORMÁTOROVÝ
ZDROJ
Vzhľadom na relatívne vysoké
výstupné výkony zdrojov potrebných
na zváranie pod tavivom, zdroje
z klasickým neriadeným transformátorom majú veľké rozmery a vysokú
hmotnosť. Ďalšou veľkou nevýhodou
je potrebná klesajúca charakteristika
zdroja, vzhľadom na to, že nemá
žiadnu reguláciu výstupného napätia
(s narastajúcim prúdom musí výstupne napätie klesať). Takýto zdroj
z toho dôvodu pracuje s príliš nízkou účinnosťou
<60 %.
Výhoda neriadených transformátorových
zdrojov spočíva v ich technickej jednoduchosti
a z toho plynúcej nižšej ceny a nižšej poruchovosti (obr. 3).
ZDROJ S RIADENÝM VÝSTUPNÝM USMERŇOVAČOM
Riadenie výstupného usmerňovača spočíva
vo spínaní usmerňovacích tyristorov fázovo
posúvanom oproti frekvencii siete, čo umožňuje plynulú reguláciu výstupného zváracieho
napätia. Riadenie sníma zvárací prúd a zváracie
napätie a na základe prednastavených charakteristík mení podľa potrieb fázový posuv zopínania
výstupných tyristorov.
Táto technológia umožnila zvýšiť účinnosť
zdroja až na 85 %, avšak hmotnosť hlavného
transformátora sa oproti neregulovaným zdrojom
nemení (obr. 4).
INVERTOROVÝ ZDROJ
Invertorový zdroj
pracuje na úplne inom
princípe: vstupné
striedavé napätie je
usmernené vstupným
usmerňovačom, následne je premenené
opäť na striedavé, aby
Obr. 1: Princíp zváracieho zariadenia pod tavivom
1 – prívod el. prúdu, 2 – zdroj zváracieho prúdu, 3 – prívod zváracieho prúdu, 4,8 – prívod zváracieho prúdu
prostredníctvom zemniacej svorky, 5 – prídavný materiál, 6 – podávanie prídavného materiálu, 7 – kontaktný
prievlak, 8 - zemniaca svorka, 9 – základný materiál, 10 – tavivo, 11, 12 – vyhotovený zvar, 13 – odsávanie
použitého taviva, 15 – zvárací oblúk
8/
Obr. 2: Podávací mechanizmus automatu
mohlo dôjsť k transformácii na transformátore,
avšak na podstatne vyššej frekvencii (rádovo
1 000 – krát vyššej). Výstupný usmerňovač je
použitý obdobne ako u neriadených zdrojov.
Regulácia výstupného zváracieho napätia je zabezpečená menením striedy spínania spínacích
tranzistorov, ktoré menia jednosmerné napätie
na striedavé.
Hlavnou výhodou invertorových zváracích
zdrojov je podstatne menšia hmotnosť a rýchla
regulácia, potrebná na rýchle reakcie zdroja pri
prudkých zmenách zváracieho kúpeľa (obr. 5).
3. POROVNANIE TECHNICKÝCH DÁT JEDNOTLIVÝCH
TYPOV ZDROJOV
Na porovnanie sme vybrali tieto sériovo vyrábané zdroje:
1. Formica – typ ForWEL 1200 Golem
Zvárací usmerňovač typu Golem je statický
polovodičový tyristorový stroj určený pre zváranie
predovšetkým pod tavivom. Jeho konštrukcia
umožňuje zváranie v prúdovej (I) alebo napäťovej
(U) charakteristike. Vzhľadom k uvedenému je
možné zdroje použiť aj na zváranie obaľovanými
elektródami. Zváracie parametre je možné ovládať miestne alebo diaľkovo (obr. 6).
Tab. 1: Parametre vybraných zdrojov
SVĚT SVARU
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Obr. 3: Neriadený transformátorový zdroj
Obr. 4: Zdroj s riadeným výstupným usmerňovačom
Obr. 6: Zvárací zdroj ForWEL 1200 Golem
Obr. 5: Schéma invertorového zváracieho zdroja
2. Mahe – typ GAMA 1260
Zvárací usmerňovač typ GAMA 1260 je
invertorový zvárací zdroj určený pre zváranie pod
tavivom (obr. 7).
Zvárací zdroj MAHE GAMA 1260 je zdroj
s možnosťou plynulej regulácie zváracieho
napätia. Štandardne je vybavený modulom
diaľkového ovládania, ktorý umožňuje meniť
zváracie napätie zdroja aj počas prebiehajúceho
zvárania. Táto zmena môže byť ovládaná buď
Obr. 7: Zvárací zdroj MAHE GAMA 1260
SVĚT SVARU
manuálne obsluhou alebo priamo riadiacim
systémom automatu. Zvárací zdroj ďalej obsahuje rozhranie, pomocou ktorého je ovládaný
riadiacim systémom zváracieho automatu, ktorý
riadi kompletný zvárací proces. Základnou úlohou rozhrania je umožniť spustenie a zastavenie
zváracieho napätia.
Ako rozšírené funkcie rozhrania môžu byť:
• informácia o pripravenosti zdroja na zváranie,
• informácia o stabilizovanom oblúku,
• analógová hodnota zváracieho prúdu (potrebná
na reguláciu rýchlosti posuvu prídavného drôtu),
• potenciál zváracieho mínusu (na správne
meranie zváracieho napätia),
• bezpečné oddelení zdroje na napájanie pohonov alebo príslušenstva.
Parametre vybraných zdrojov sú uvedené v tab. 1.
Pohľad na konštrukciu invertorového zdroja
MAHE GAMA 1260 uvádza obr. 8. V dolnej časti
zdroja je vidieť výkonovú jednotku.
Obr. 8: Konštrukcia invertorového zváracieho zdroja MAHE GAMA 1260
/9
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Kvalifikace postupu svařování lamelových pásnic
pro moderní mostní konstrukce
www.csuostrava.eu
M. Sondel, D. Schwarz a J. Koukal, Český svářečský ústav s.r.o.
1. ÚVOD
Výstavba nových moderních mostních
ocelových konstrukcí je stále více ovlivňována
specifickými požadavky na design a úsporu
materiálu, které jsou možné díky moderní výpočetní technice. Pro konstrukci horních pásnic
mostních konstrukcí se začaly používat pásnice
složené z několika plechů, tzv. lamelové pásnice.
Příklady a různé kombinace jsou uvedeny na
obrázku 1.
2. ZÁKLADNÍ MATERIÁL PRO KVALIFIKACI POSTUPU
SVAŘOVÁNÍ LAMELOVÉ PÁSNICE
teplotách interpass může dojít ke snížení hodnoty meze kluzu v TOO základního materiálu.
Vlastní technologický postup svařování jemnozrnných ocelí musí být navržen tak, aby nedošlo
procesem svařování k podstatnému ovlivnění
TOO. Doporučuje se svařovat přídavnými
Pro kvalifikaci postupu svařování svarového
spoje lamelové pásnice byla použita mikrolegovaná
jemnozrnná ocel S355NL o celkové tloušťce 190
(180) mm. Úprava svarových ploch s ohledem na
montážní podmínky
svařování byla provedena podle obrázku 2.
Standardizované
základní mechanické
vlastnosti a chemické
složení oceli S355NL
jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.
Předmětem kvalifikace postupu svařování svarového spoje
lamelové pásnice
uvedeného na obrázku
2 byl pouze hlavní svar
- oboustranný V svar,
který je svařován
při montáži mostní
konstrukce. Vedlejší
svar – „těsnicí“ svar,
viz. obrázek 2, se zhotovuje a kontroluje v dílenských podmínkách
a nebyl předmětem
kvalifikace postupu
svařování. Základní
materiál náleží podle
normy TNI CEN ISO/
Obrázek 2. Schéma svarového spoje lamelové pásnice
TR 15608:2008 do
skupiny materiálů 1.2.
3. SVAŘITELNOST MIKROLEGOVANÝCH
JEMNOZRNNÝCH OCELÍ
Obrázek 1. Příklady svarových spojů lamelových pásnic
Tupý svarový spoj lamelové pásnice je definován pouze zjednodušeně v normě ČSN EN ISO
1708-2 a to zejména s ohledem na minimální
velikost průvaru pro tzv. „těsnicí“ V svar mezi pásnicemi. Pro kvalifikaci postupu svařování spoje
lamelové pásnice bylo proto nutné navrhnout
vhodný technologický postup svařování a rozsah nedestruktivních a destruktivních metod
zkoušení. Příspěvek popisuje proces kvalifikace
postupu svařování lamelové pásnice pro podmínky montážního svařování podle normy ČSN EN
ISO 15614-1.
Ocel
Rm (MPa)
+20 °C
S355NL
470–630
Mechanické vlastnosti
Re (MPa)
A5 (%)
+20 °C
+20 °C
≥ 315
Tab. 1: Základní mechanické vlastnosti oceli S355NL
10 /
Moderní mikrolegované jemnozrnné oceli jsou
vyráběny využitím kombinace vhodného chemického složení s různými variantami tepelného
zpracování. Cílem je dosáhnout při minimálním
legování jak vysoké úrovně mechanických
vlastností, odolnosti proti křehkému porušení,
tak i optimální svařitelnosti oceli. Polotovary
z jemnozrnných ocelí se vyrábějí nejčastěji
řízeným válcováním v kombinaci s tepelným
zpracováním, které zvýrazňuje vliv mikrolegur (Al,
Ti, Nb a V) na vlastnosti materiálu.
K zajištění vysoké kvality svarových spojů
jemnozrnných ocelí je nutné věnovat pozornost
zejména vlivu chemického složení základního
materiálu, svařované tloušťky, obsahu vodíku ve
svarovém kovu, tepelného příkonu při svařování
a stavů napjatosti vznikajících při svařování.
Předehřevem a tepelným příkonem lze účinně
ovlivnit ochlazovací rychlost při svařování, která
má podstatný vliv na výsledné mechanické,
fyzikální a chemické vlastnosti svarových spojů
jemnozrnných ocelí. Teplota předehřevu, je při
svařování jemnozrnných ocelí určována jejich
chemickým složením s respektováním svařované
tloušťky. Teplota předehřevu je zároveň teplotou
interpass (max. +50 °C) z důvodu, že při vyšších
~ 22
KV (J)
-40 °C
podél: 34
napříč: 20
C
≤0,018
Cu
≤0,35
Si
≤0,50
Mo
≤0,10
materiály s menším průvarem, menšími průměry
elektrod, menšími proudy a větší postupovou
rychlostí s tepelným příkonem do 10 kJ·cm-1.
Pro svařování jemnozrnných ocelí je důležité
použít přídavné materiály a technologická opatření zaručující snížení obsahu difuzního obsahu
vodíku ve svarovém kovu na minimum.
4. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY POUŽITÉ PRO KVALIFIKACI
POSTUPU SVAŘOVÁNÍ
Pro svařování zkušebního kusu lamelové pásnice byly použity následující metody svařování
a přídavné materiály:
– pro svařování kořenové oblasti I (obrázek 2)
v poloze PA byla použita metoda 136 (svařovaná plněná elektroda Nittetsu SM-3A, dle ČSN
EN ISO 17632-A: T 42 4 Z M 3 H5 + ochranný
plyn dle ČSN EN ISO 14175-M21), keramická
podložka RD 1002 T o průměru 10 mm
– pro svařování oblasti II v poloze PE byla použita metoda 136 (svařovaná plněná elektroda
Nittetsu SF-3AM, dle ČSN EN ISO 17632-A: T
46 4 Z P M 2 H5 + ochranný plyn dle ČSN EN
ISO 14175-M21)
– pro svařování oblasti III v poloze PA byla
použita metoda 121 (svařovací drát OK Autrod
12.22, dle EN 756: S2Si + tavidlo OK Flux
10.72, dle EN 760: SA AB 1 57 AC H5)
Chemické složení (%)
Mn
P
S
0,90–1,65
≤0,03
≤0,025
N
Nb
Ni
≤0,015
≤0,05
≤0,50
Al
≥0,02
Ti
≤0,03
Cr
≤0,30
V
≤0,12
Tab. 2: Chemické složení oceli S355NL
SVĚT SVARU
Te c h n o l o g i e s v a ř o v á n í
Použité přídavné materiály Nittetsu jsou
bezešvé kontinuálně svařované plněné elektrody, jejichž hlavními přednostmi jsou vysoká
stabilita hoření oblouku a velmi dobré operativní
vlastnosti. Tyto elektrody používané pro náročné
svařované ocelové konstrukce zaručují velmi
nízký obsah difuzního vodíku ve svarovém kovu
(typická hodnota HDM je 3 ml/100 g svarového
kovu).
5. SVAŘOVÁNÍ A OVĚŘENÍ VLASTNOSTÍ ZKUŠEBNÍHO
SVAROVÉHO SPOJE LAMELOVÉ PÁSNICE
S ohledem na možné deformace a z důvodu
částečné simulace reálné tuhosti svařované
mostní konstrukce byly desky zkušebního svarového spoje o délce 1 000 mm a šířce 600 mm
vloženy a zavařeny do přípravku zhotoveného
z profilu HEB 1000, podle obrázku 3.
Svařování zkušebního vzorku se provádělo za
předehřevu 150 °C ±10 °C. K zajištění předehřevu i dohřevu byly použity elektrické topné
rohože. Teplota byla řízená pomocí několika termočlánků rozmístěných po celé délce zkušebního vzorku. Teplota předehřevu a interpass (max.
200 °C) byly kontrolovány kontaktním dotykovým
teploměrem. Plochy zkušebního vzorku, na
kterých se neprováděly svářečské práce, byly
opatřeny izolačním zábalem, aby nedocházelo
k rychlému odvodu tepla. Po ukončení svařování
byl zajištěn dohřev 200 °C/4 h s řízeným ochlazováním rychlostí 60 °C/h na teplotu okolí.
Při svařování lamelových spojů je velmi důležité dodržovat technologický postup a postup
kladení svarových housenek v oblastech svaru
II a III pro minimalizaci možných deformací.
Po zavaření kořenové oblasti I a po částečném
vyplnění oblasti III metodou 121 se odstranila
keramická podložka a vybrousila spodní oblast
II. Po provedení penetrační kontroly kořenové
oblasti byla v poloze PE metodou 136 kom-
pletně svařena oblast
svaru II. Následně se
svařil zbytek svaru
v oblasti III metodou
121. Po ukončení
všech svářečských
prací a dohřevu byly
oba povrchy svaru
vybroušeny do roviny
a kontrolovány nedestruktivními metodami
– MT (podle ČSN EN
1290) a UT (podle
ČSN EN 1714). Pro vyhodnocování vad pomocí ultrazvukového
zkoušení jsou nutné
zkušenosti a znalosti
problematiky zkoušení
lamelových pásnic
Ověření mechanických vlastností a makrostruktury zkušebního
vzorku svarového spoje lamelové pásnice
bylo provedeno v rozsahu požadovaném
normou ČSN EN ISO
15614-1. Rozřezový
plán destruktivních
zkoušek s respektováním normy ČSN EN
ISO 15614-1 je uveden
na obrázku 4.
Mechanické
vlastnosti se hodnotily
pomocí příčné zkoušky
tahem (ČSN EN 895),
zkoušek vrubové houževnatosti (ČSN EN
Obrázek 5: Zkouška lámavosti a detail svaru
Obrázek 3: Schéma umístění zkušebního kusu v přípravku
Obrázek 4: Rozřezový plán destruktivních zkoušek lamelové pásnice
SVĚT SVARU
875) při teplotě -40 °C
a zkoušek tvrdosti
(ČSN EN 1043-1).
Umístění a počet
zkušebních tělísek pro
zkoušku vrubové houževnatosti byl navržen
v souladu s normou
ČSN EN ISO 15614-1
a respektoval všechny
metody svařování
a druhy přídavných
materiálů. Boční
zkouška lámavosti byla
provedena přes celou
šířku pásnice podle
ČSN EN 910 při úhlu
ohybu 180°. Průběh
zkoušky a detail vzorku
jsou zobrazeny na
obrázku 5. Během
zkoušek lámavosti se
na zkušebních kusech
nevyskytla žádná
trhlina v jakémkoliv
směru.
Výsledky všech
mechanických zkoušek svarového spoje
lamelové pásnice
požadované normou
ČSN EN ISO 15614-1
splňují požadavky
kladené na základní
materiál. Provedená
zkouška makrostruktury podle ČSN EN
1321 nezjistila žádné nepřípustné vady podle
ČSN EN ISO 5817, stupně jakosti B. Na základě
všech vyhovujících NDT a DT zkoušek mohl být
svarový spoj lamelové pásnice úspěšně kvalifikován podle normy ČSN EN ISO 15614-1.
6. ZÁVĚR
Pro hodnocení vhodnosti aplikace lamelové
pásnice pro moderní mostní konstrukce byla
použita zkouška postupu svařování podle ČSN
EN ISO 15614-1, která jednoznačně prokázala,
že navržená technologie i navržené přídavné materiály pro daný typ základního materiálu zcela
splňují požadavky, které jsou kladeny na svarové
spoje podle kritérií výše uvedené normy.
U svarových spojů daného rozměru je však
nutné správně zvolit rozměry zkušebních
svarových spojů včetně simulace tuhosti, aby
se dosáhlo maximální možné shody s reálnými
podmínkami svařování mostní konstrukce.
LITERATURA
KOUKAL J., SCHWARZ D., HAJDÍK J. Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: Český svářečský
ústav s.r.o., VŠB-TU Ostrava, 2009. 241 s.
PILOUS V. Vysokopevné mikrolegované jemnozrnné oceli a jejich svařitelnost. Plzeň, 1999. 35 s.
ČSN EN ISO 15641-1. Stanovení a kvalifikace
postupu svařování kovových materiálů – Zkouška
postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu
a slitin niklu. Praha: Český normalizační institut,
květen 2005. 31 s, ČSN EN ISO 15614-1 A1.
Tisková změna, září 2008.
/ 11
partnerské stránky
Nový proces svařování studeným obloukem
Migatronic Sigma Galaxy
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ SIGMY GALAXY
V říjnu 2010 dánský výrobce svařovacích
strojů Migatronic uvedl na evropský trh
a představil vybraným odběratelům novou
řadu MIG/MAG svařovacích strojů Sigma Galaxy. Svářeči tak konečně dostávají možnost
využít v praxi výsledky nejnovějšího vývoje
invertorových zdrojů, jejich digitálního řízení
a inteligentního systému řízení průběhu hoření svařovacího oblouku.
Sigma Galaxy je novou zdrojovou platformou,
která umožňuje implementovat všechny známé
současné i budoucí systémy kontroly a řízení
všech parametrů svařování, jejich rychlé vyhodnocení a reakci na ně.
ADAPTIVNÍ ZKRATOVÝ PROCES IAC™
Výsledkem tříletého výzkumu vývojových
pracovníků Migatronic ve spolupráci s univerzitami, technology svařování z praxe a svářeči,
je nový proces svařování studeným obloukem
IAC™ (Intelligent Arc Control). Tento nový proces
vzešel ze základních požadavků praxe: stabilní
oblouk, minimální rozstřik, dokonalý průvar
kořene a možnost svařování i při široké kořenové
mezeře. To vše při nízkých pořizovacích a provozních nákladech a s minimálním nárůstem
nároků na obsluhu. Sigma Galaxy s funkcí IAC™
toto zadání dokonale naplnila.
IAC™ je adaptivní zkratový proces pro svařování uhlíkových ocelí založený na měření parametrů hořícího oblouku, jejich rychlém vyhodnocení
výkonným procesorem a rychlých zásazích
do řízení svařovacího stroje. Proces IAC™ tak
dynamicky modeluje a optimalizuje jednotlivé
fáze zkratového oblouku. Díky tomu se vyznačuje
hladkou housenkou, minimálním rozstřikem
a vyšší rychlostí svařování, samozřejmě bez vad.
Odpadá tak potřeba dodatečného čištění, popř.
odbrušování rozstřiku kolem svaru, dokonalý
průvar pak navíc šetří vícenáklady při opravách,
protože žádné nejsou. Další výhodou je, že IAC™
umožňuje např. svařování oceli tloušťky 0,8 mm
drátem průměru 1,0 mm, který je levnější
a dostupnější, čímž i takto, spolu s vyšší rychlostí
svařování (až o 15 %) šetří náklady na výrobu
a zvyšuje produktivitu.
Sigma Galaxy je, stejně tak jako ostatní průmyslové invertorové svařovací stroje Migatronic,
vybavena inteligentní regulací plynu IGC®, která
synergicky reguluje optimální množství ochranné
atmosféry a funguje i jako spořič plynu při každém zapálení oblouku. Díky této funkci Sigma
Galaxy šetří běžně 10–30 % ochranné atmosféry
a tím nejen snižuje přímé náklady na plyn, ale šetří i na manipulaci s ním a podílí se tak na snížení
celkových emisí CO2.
Svařovací parametry se velice snadno nastavují na dotykovém barevném displeji s funkcí
MUC™ (Miga Job Control). Díky tomu mohou
být ukládána a snadno vyvolána z paměti různá
nastavení primárních i sekundárních parametrů
a volby obslužného příslušenství. Samozřejmostí
je možnost zálohování na SD kartu a tak i snadné přenášení parametrů mezi různými stroji
Sigma Galaxy.
Displej systému MUC™ přehledně zobrazuje
nastavené hodnoty svařovacích parametrů včetně rozsahu jejich možného doladění. Svářeč tak
má dokonalý přehled o stavu systému a může se
soustředit na svou práci – dokonalý a rychlý svar.
Sigma Galaxy s procesem IAC™ firmy Migatronic
tak představuje nový standard kvality a efektivity
svařování třetího tisícíletí.
Sigma Galaxy
Moderní invertor nejen do autoservisu
Migatronic Automig 273i
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Označení Automig je v nabídce
firmy Migatronic vždy vyhrazeno pro
svařovací stroje určené pro opravy
karosérií a dílů automobilů, pro zámečnickou a lehkou průmyslovou výrobu.
Snadná obsluha, optimální svařovací
charakteristiky pro ocel, hliník a pozinkované plechy a dlouhá životnost
jsou vlastností každého Automigu
už několik desetiletí a jsou důvodem
jejich oblíbenosti po celém světě.
U příležitosti oslav 40. výročí
existence značky připravil Migatronic
novinku – invertorový Automig 273i
jako dalšího pokračovatele tradice
strojů Automig.
12 /
Nový Automig 273i tak nabízí uživateli všechny
výhody invertorového zdroje, tj. vysoký výkon,
programové řízení, malé rozměry, nízkou hmotnost a výrazné snížení spotřeby elektrické energie dané vysokou účinností a mnoha systémy
pro snížení příkonu při stand by režimu (tj. když
je stroj zapnutý, ale nesvařuje).
Pro zjednodušení obsluhy je stroj vybavený
synergickým řízením, tj. svářeč zvolí jen materiál,
který chce svařovat a může se spolehnout, že
mu systém vybere to nejlepší nastavení všech
potřebných parametrů a funkcí. Automig 273i
umožňuje i dálkovou regulaci svařovacího
proudu z rukojeti hořáku, takže obsluha se může
snadno soustředit na kvalitu provedení vlastního
svařování.
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Automig 273i
Automig 273i je standardně vybavený čtyřkladkovým podavačem drátu
a dokonale svařuje ocel,
hliník a pájí pozinkované
plechy. Jeho čelní panel
je chráněný průhledným krytem, aby nedošlo
v hrubých podmínkách, kde se stroje Automig
běžně používají, k jeho poškození. Robustní
podvozek je samozřejmostí stejně tak, jako hořák
MIG-A TWIST, který je otočný a umožňuje svářeči
snadno najít vhodnou polohu pro svařování. Za
hořáky MIG-A TWIST Migatronic obdržel cenu za
design reddot design award 2010.
Pro rychlé uvedení na trh je Automig 273i
možné do konce roku 2010 zakoupit v rámci
speciální prodejní akce k 40. výročí firmy Migatronic, viz www.migatronic.cz a www.automig.cz.
Svařování děláme okouzlujícím
Migatronic Omega 400
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Omega 400 C-L
Úvodním heslem Migatronic právě uvedl
nový přírůstek do rodiny MIG/MAG svařovacích
strojů Omega. Nová Omega 400 je kompaktní
průmyslový invertorový zdroj pro MIG/MAG
a MMA svařování plnými i trubičkovými dráty.
Díky vysokému zatěžovateli (300 A/100 % při
40 °C), synergickému ovládání, čtyřkladkovému
podavači s rychlostí podávání drátu až 25 m/min.
a funkci DUO Plus™ puls pro minimalizaci
vneseného tepla do svařence jde o výkonného
Čelní panel Omega 400 Advanced
SVĚT SVARU
pomocníka do každého provozu. Protože kromě
svařování obalenou elektrodou umožňuje i přepínání polarity, lze snadno použít i pro svařování
trubičkovými dráty bez ochranné atmosféry, tedy
především pro montážní aplikace. Právě při nich
vynikne nízká hmotnost (cca 37 kg) a malé
vnější rozměry Omegy 400.
Nová Omega 400 je vybavena robustním podvozkem a může být doplněna
i samostatným modulem vodního
chlazení hořáku a mnoha typy dálkových regulátorů. Samozřejmostí je
ale možnost dálkové regulace z rukojeti hořáku, který je standardně
v otočném provedení MIG-A TWIST,
takže umožňuje opravdu snadné
svařování.
Řídicí panel Omegy 400 je v provedení Basic (pro běžné svařování
uhlíkových ocelí) nebo Advanced
s rozšířenou programovou výbavou
a možností nastavit všechny potřebné primární i sekundární parametry.
Omega 400 Basic tak snadno
nahradí 400–500 A odbočkové
stroje, které dnes již nevyhovují
z hlediska vysoké spotřeby elektřiny, hlučnosti a problémů s manipulací danou jejich velkými rozměry
a hmotností.
Omega 400 Advanced navíc
dokonale a jednoduše svaří nelegované i legované oceli, hliník a pájí
pozinkované plechy. Je proto ideálním nástrojem do zámečnické dílny
stejně tak, jako do haly průmyslové
svařovny nebo na stavbu ocelových
konstrukcí. Určitě se dobře uplatní
i ve svářečských školách a v servisu
transportní techniky a stavebních
strojů.
Pro rychlé uvedení na trh je
Omegu 400 možné do konce
roku 2010 zakoupit v rámci
speciální prodejní akce k 40. výročí
firmy Migatronic,
viz www.migatronic.cz
a www.automig.cz.
Omega 400 C-V
/ 13
partnerské stránky
Problematika vhodných svařovacích kabelů
www.migatronic.cz
Ing. Pavel Havelka, Migatronic CZ, Teplice
Zatěžovatel
100 %
85 %
80 %
60 %
35 %
20 %
A
A
A
A
A
A
10
100
101
102
106
119
143
16
135
138
140
148
173
212
25
180
186
189
204
144
305
35
225
235
239
260
317
400
50
285
299
305
336
415
529
70
355
375
383
426
531
682
95
430
456
467
523
658
850
120
500
532
545
613
776
1 006
150
580
619
634
716
911
1 184
185
665
711
729
826
1 054
1 374
Tab. 1: Tabulka pro výběr vhodných svařovacích kabelů pro zatěžovatel v % po dobu 5 min.
Průřez
kabelu
mm2
8%
A
206
314
460
608
811
1 053
1 319
1 565
1 845
2 145
Zatěžovatel
100 %
85 %
80 %
60 %
35 %
20 %
8%
A
A
A
A
A
A
A
10
100
100
100
101
106
118
158
16
135
136
136
139
150
174
243
25
180
182
183
190
213
254
366
35
225
229
231
243
279
338
497
50
285
293
296
316
371
457
681
70
355
367
373
403
482
602
908
95
430
448
456
498
606
765
1 164
120
500
524
534
587
721
917
1 404
150
580
610
622
689
853
1 090
1 676
185
665
702
717
797
995
1 277
1 971
Tab. 2: Tabulka pro výběr vhodných svařovacích kabelů pro zatěžovatel v % po dobu 10 min.
Průřez
kabelu
mm2
Teplota °C
Redukující faktor
25
30
35
40
45
1,00
0,96
0,91
0,87
0,82
Správná volba svařovacích kabelů (tedy
elektrodových, zemnících, popř. mezikabelů
u MIG/MAG svařovacích strojů s oddělitelným
podavačem drátu) a proudových vodičů v MIG/
MAG a TIG hořácích výrazně ovlivňuje svařovací
parametry a kvalitu provedeného svaru. Nevhodný průřez a zbytečně dlouhá délka vodičů pak
přináší problémy s úbytkem napětí na oblouku
a snižuje zatěžovatel zdroje proudu.
V přiložených tabulkách 1 a 2 uvádím
doporučené průřezy vodičů svařovacích kabelů
podle požadovaného zatěžovatele při 5 a 10 min.
zatížení.
Vysoká teplota prostředí, kde svařování probíhá také, bohužel, snižuje zatěžovatel svařovacích
kabelů, viz tab. 3.
Nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím nastavené svařovací parametry, popř. vůbec funkčnost
procesu svařování, je ale délka svařovacích
kabelů.
Úbytek napětí na 10 m kabelu při 100 A svařovacího proudu je uveden v tab. 4.
Kromě výše uvedených podmínek se na
kvalitě svařování podílí i délka síťových kabelů
pro napájení svařovacího zdroje a velikost propojovacích konektorů všech kabelových systémů.
Zde záleží na výrobci, jestli preferuje nízkou cenu
a krátkou životnost, popř. zabezpečí uživateli
dobře fungující sestavu zařízení a upozorní ho na
limitující podmínky. Šetření na kvalitě svařovacích
kabelů určitě úspory nepřináší …
Tab. 3: Redukující faktor vlivu vysoké teploty prostředí
Průřez kabelu
mm2
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
Úbytek napětí při 100 A na 10 m kabelu
V
2,450
1,560
0,998
0,709
0,493
0,348
0,264
0,206
0,166
0,136
Tab. 4: Úbytek napětí na svařovacích kabelech
INTERNETOVÝ MAGAZÍN AUTOMIG
Automig je nový internetový magazín, nejen pro odborníky ve svařování,
s nabídkou zajímavostí a potřebných informací o opravách automobilových karosérií,
zámečnické a průmyslové výrobě a automatizaci a robotizaci Migatronic.
Navštivte www.automig.cz a pohodlně 24 hodin denně 365 dní v roce čtěte
zajímavosti a praktické zkušenosti z oboru svařování.
Zaregistrujte se k odběru newsletteru a napište nám na [email protected]
svoje příspěvky, popř. dotazy a připomínky.
Automig je určený nejen uživatelům svařovacích strojů Migatronic
a není internetovou prodejnou. Pro objednání strojů a příslušenství
Migatronic navštivte internetovou prodejnu
http://shop.migatronic.cz.
Pro informace o celé nabídce produktů a služeb Migatronic navštivte
www.migatronic.cz a www.migatronic-automation.cz.
14 /
SVĚT SVARU
Zajímavosti
Oxid uhelnatý zabíjí ...
Pavlína Adamcová, HZS hl. m. Prahy
Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se
uvolňuje při nedokonalém spalování. Jak zajistit
minimalizaci rizika otravy?
Oxid uhelnatý je silně jedovatý plyn, který se
uvolňuje při nedokonalém spalování a jeho nebezpečí je v tom, že je neviditelný a bez zápachu.
Vdechováním se váže na červené krevní barvivo
a blokuje tak schopnost krve vázat a přenášet
kyslík. Prvními příznaky otravy je obvykle bolest
hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost.
U postiženého je typické třešňové zbarvení kůže
a sliznic. Už koncentrace 0,05 %, tj. 500 ppm,
nebo asi 450 mg CO/m³ může zablokovat funkci
u 50 % hemoglobinu s následným kolapsem
a smrtí.
A proč na tento problém upozorňují hasiči?
U různých případů se setkáváme s tím, že lidé
nemají zkontrolované a dobře vyčištěné komíny,
ani zkontrolované a seřízené tepelné spotřebiče.
Je možné, že si mnozí lidé ani neuvědomují, co
vše by měli pro své zdraví a zdraví svých blízkých
udělat. Proto zde předkládáme několik rad:
Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty kontroly plynových spotřebičů (jednou ročně
podle NV č. 378/2001 Sb. a vyhl. č. 48/82 Sb.).
Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může
dojít k otravě. Uživatelé plynového kotle musí
minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého
spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje
a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topidla potřebují pro svou správnou funkci
dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů
SVĚT SVARU
topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým.
Každé topidlo a komín je konstruováno na
určitý druh paliva a jeho používání je nutné
dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliv
na druhý (např. z plynového vytápění na topení
dřevem), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný.
Nesmírně důležité je nechat si pravidelně
čistit komín a kontrolovat jeho technický stav.
Nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit
velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí
a následný otevřený požár nebo otravu lidí
jedovatým oxidem uhelnatým. Pro ještě přijatelné
zajištění bezpečnosti byste měli provést čištění
a kontroly komínů a topidel alespoň před
začátkem topné sezóny a po jejím skončení.
Ačkoliv čištění vlastních komínů lze teoreticky
provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na
odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizi
komínu i v případě, že se chystáte ke komínu
připojit jakýkoliv spotřebič, nebo chcete změnit
druh paliva.
U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota
komínových průduchů tak předepsaného tahu
komína. Mnoha neštěstím může zabránit to, když
si sami zkontrolujete, zda máte řádně upevněný
kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený nebo zda fungují uzávěry komínových dvířek. Uživatel je povinen zajistit pravidelné
odborné revize a kontroly stavu spotřebičů nebo
čištění a kontroly komínů podle jednotlivých typů
tepelných spotřebičů. Zatímco u elektrických
spotřebičů můžete leccos zkontrolovat sami
(např. přívodní šňůry, zásuvky i dimenzování
pojistek proti případnému zkratu), pravidelnou
prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn a revizi
komínu ponechejte raději na odborníkovi.
Zapamatujte si: Za nezávadný stav komínů
nese odpovědnost správce nebo majitel objektu.
Povinnosti majitelů, správců a uživatelů budov
a dalších objektů i uživatelů spotřebičů paliv ve
vztahu k čištění komínů jsou vymezeny zvláštním
předpisem, kterým je vyhláška Ministerstva vnitra
č. 111/1981 Sb., o čištění komínů a ČSN 73 4205
Komíny.
Upozornění: Při jakýchkoliv i drobných
stavebních úpravách (např. výměna dveří, oken
apod.) je třeba mít na paměti, že každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí
mít zajištěný i přívod vzduchu. Při nesprávné
údržbě nebo provozování tepelného spotřebiče
může vznikat nedokonalým spalováním oxid
uhelnatý. A že může zabíjet, to jsme si řekli hned
na začátku.
Doporučení: Kromě prevence v podobě
pravidelných kontrol a revizí investujte několik set
korun do vašeho bezpečného života a pořiďte si
detektor oxidu uhelnatého (nejlevnější seženete
na internetu už od 260 Kč). To není mnoho za
záchranu života, co říkáte?
/ 15
TBi Industries
Ready for Tomorrow.
PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST TBI INDUSTRIES
NAŠE PRODUKTY
READY FOR TOMORROW.
Jsme středně velká rodinná firma s dlouholetou tradicí ve svařovací technice. Naším cílem
je vyrábět technicky dokonalé výrobky a tím
zastávat vedoucí postavení na trhu v oblasti
svařovacích hořáků. K tomu nám slouží vysoce
specializovaná výroba a dlouhodobé investice
do vývoje inovovaných a kvalitnějších výrobků.
Zvláštní důraz klademe na vnitřní inovační proces a průběžný vývoj nových výrobků a řešení.
Tímto způsobem je zřetelně viditelná a úspěšná
odlišnost od konkurence.
U TBi Industries najdete rozsáhlou nabídku
hořáků a příslušenství pro MIG/MAG, WIG, plazmové svařování i řezání, robotové hořáky, systém
Push-Pull a systém podávání drátu. Velký důraz
klademe na naše High-End svařovací hořáky
jako plazmové hořáky nebo tandemové hořáky.
Máme obrovské zkušenosti s vývojem a výrobou
speciálních hořáků podle přání zákazníka.
Věrni našemu mottu „Ready for Tomorrow.“
jsme vždy připraveni vyvíjet vhodné nástroje
pro nové svářecí postupy. Zaměření na budoucí
technologie, koncentrace na přednosti použití
pro konečného spotřebitele stejně jako výborný
zákaznický servis jsou základem naší firemní
filozofie.
Schweißtechnik mit Inspiration.
Kontakt:
TBi Industries s.r.o.
Grohova 979
769 01 Holešov
Tel.: +420 573 334 854
Fax: +420 573 334 858
[email protected]
www.tbi-cz.com
partnerské stránky
Ready for Tomorrow.
TBi Industries
MIG / MAG
Svařovací
hořáky
TIG
Svařovací
hořáky
Plazmové
svařovací
hořáky
High-End
Svařovací
hořáky
Ruční
hořáky
Ruční
hořáky
Ruční
hořáky
Zvláštní
technologie
Ruční
hořáky
Automatické
hořáky
Automatické
hořáky
Automatické
hořáky
Tandem
hořáky
Automatické
hořáky
Push-Pull
hořáky
Robotické
hořáky
Robotické
hořáky
Plazmové
MSG hořáky
Odsávací
hořáky
Karbonové
hořáky
Robotické
hořáky
Práškové
MSG hořáky
Plazmové
řezací
hořáky
Výroba na
zakázku
Systém
podávání
drátu a řízení
Periferní
zařízení
Planetový
posuvný systém
a systém čelního
kola
Čistící zařízení
hořáků
Chladící agregáty
Mezipohon
Odsávací
zařízení spalin
4-kvadrantové
řídící systémy
Programovatelná
jednotka
Bruska na
elektrody
TIG Laser přívod
chlazeného drátu
Seřízení vedení
drátu
Příslušenství
Vybavení pro
svařovací
pracoviště
Ochranné
vybavení
Běžné díly podléhající opotřebení
u MIG / MAG
a plazmových
hořáků
Svařovací kabel
a hadice
Přípojná hrdla
a adaptér
Odvíjecí jednotka
www.tbi-industries.com
NOVINKA - BEZPEČNÝ OCHRANNÝ SPREJ TBi Protection Plus
VÍCE BEZPEČÍ PRO SVÁŘEČE
Firma TBi Industries, s.r.o., dodává od nynějška nový sprej na ochranu proti rozstřikům.
(Holešov/TBi). Svářecí ochranné spreje
byly původně vyvinuty pro ochranu hubic MIG/
MAG hořáků a v mezičase se začaly používat
také pro ochranu obrobků, přípravků i zařízení.
Používáním sprejů proti rozstřiku se ovšem často
zvýší nejen produktivita, nýbrž také rizika účinku
škodlivých látek na zdraví a na výrobek samotný.
Jeden ze zdrojů nebezpečí u výrobků s obsa-
hem vysoce vznětlivých látek, který je často
podceňován, je například odkládání kovových
nádob na svařovací stůl, na kterém leží množství
proudových zdrojů. Pokud se takovéto nádoby
omylem dotkneme elektrodou nebo ji zasáhneme rozstřikem při svařování, vzniká nebezpečí
exploze. Jak při použití elektrody, tak také při
vystříkávání horké hubice, hrozí možnost tvorby
výbušných směsí páry a vzduchu.
Prostřednictvím nového spreje „TBi Protection
Plus“ v balení 400 ml dodává společnost TBi
Industries, s.r.o., moderní a bezpečný ochranný
Prostřednictvím nového spreje „TBi Protection Plus“ dodává firma
TBi Industries moderní a bezpečný ochranný sprej k ochraně hořáků
a obrobků.
Foto: TBi Industries GmbH
Moderní antiadhézní prostředky jako je tento nový „TBi Protection Plus“ zabraňují uchycování rozstřiků a prodlužují životnost náhradních dílů.
Foto: TBi Industries GmbH
SVĚT SVARU
sprej k efektivní ochraně proti rozstřikům MIG/
MAG hořáků, jakož i obrobků a přípravků. Sprej
je založen na syntetických olejích a je rozpustný
ve vodě, neobsahuje žádná rozpouštědla nebo
chloridy. „TBi Protection Plus“ není jedovatý,
při řádném používání není pro svářeče nebezpečný a je nehořlavý. Po nánosu výrobku se
během svařování netvoří žádný rušivý dým.
Tento speciální antiadhézní prostředek zabraňuje uchycování rozstřiků na hubici a na náhradních dílech, jakož i na obrobcích, přípravcích
a zařízeních. Prostředek „TBi Protection Plus“
neobsahuje samozřejmě žádné silikony a jeho
použití je proto velmi vhodné na obrobky, které
mají být po svaření lakovány, pozinkovány nebo
galvanicky pokoveny.
/ 17
Průmyslová robotizace Motoman
http://www.motoman.eu
svařování
metodami MIG/MAG, TIG, plasmou
odporové svařování
obsluha obráběcích
strojů
Aplikace průmyslových robotů Motoman
Nabízené technologie:
Nabízené služby:
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Svařování kovů
Tvarové řezání a srážení hran
Lepení
Broušení a leštění
Lepení
Lakování
Paletizace
Vkládání dílců do výrobních linek
Obsluha ohraňovacích lisů
Obrábění kovů a plastů
Automatické dojení krav
Bezplatné individuální semináře o svařování robotem
Testování robotů na vzorcích zákazníků
Technologické poradenství
Pravidelné preventivní prohlídky
Záruční a pozáruční servis
Školení programátorů vč. doškolování
Stěhování stávajících robotizovaných pracovišť
Asistence při sestavování programů
Vývoj a výroba upínacích přípravků
Česká a Slovenská republika 2010
obsluha výrobních linek
paletizace a manipulace
Servisní pokrytí MOTOMAN
optimálně max. do 250 km
Liberec
Ústí nad Labem
Praha
Cheb
YASKAWA Czech s.r.o., Praha, http://www.motoman.eu
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava, http://www.hadyna.cz
Hradec Králové
Kolín
Plzeň
Příbram
Olomouc
Ostrava
Jihlava
Brno
Žilina
Zlín
Martin
České Budějovice
Poprad
Prešov
Trenčín
Bánská Bystrica
Nitra
Bratislava
Košice
partnerské stránky
Póry, vruby, trhliny ani jiné defekty nemají šanci
3D kontrola svarových spojů v automobilovém průmyslu
www.sick.cz
Filip Pelikán, SICK Praha
Úspěšná kontrola svarů pomocí 3D kamery Ranger E
Kompaktní konstrukční tvar, precizní
měřicí technika, stejně jako rychlost při
vyhodnocení obrazu a přenosu dat – to jsou
charakteristiky 3D kamery Ranger E, které
pro integrátory ATMvision a Kawasaki Robotics představovaly ideální řešení 3-D kontroly
laserem svařovaných spojů v automobilových
konstrukcích.
Výrobce automobilů hledal způsob, jak při
minimalizovaných nákladech zajistit a zdokumentovat 100% kvalitu laserově svařovaných
spojů. Řešení nalezl u ATMvision AG ze Salem/
Beuren, který takovouto 3-D inspekci realizoval
ve spolupráci s firmou Kawasaki Robotics.
SVAŘOVANÝ SPOJ JAKO INDIKÁTOR KVALITY
PRODUKTU A PROCESU
Při laserovém svařování dochází ke koncentrovanému nahromadění energie na hranách
svařovaných plechů. To má za následek
roztavení materiálu v extrémně krátkém čase.
Ve směru paprsků se přitom vytváří kapilára,
vyplněná parami, která při zchladnutí spojí oba
plechy. Provedení svaru je indikátorem kvality
ve dvojím smyslu – jednak pro svařovaný díl,
20 /
jednak pro stabilitu procesu. Bylo proto nutno
nalézt kontrolní systém, který by svar kontroloval
bezprostředně po jeho vytvoření s ohledem na
trhliny, okrajové zářezy, povrchové póry nebo jiné
příznaky povrchových kazů.
RANGER E: KAMEROVÝ KONTROLNÍ SYSTÉM,
INTEGROVANÝ PŘÍMO DO 6OSOVÉHO ROBOTU
Při řešení tohoto úkolu se společnost ATMvision rozhodla pro použití kamery Ranger E –
v současné době nejrychlejší kamery pro měření
3D kontur. Svými 35 000 profily za sekundu
a více než 1 500 obrazovými body na jeden profil
stanovuje tento kamerový systém měřítko při 3D
měření objektů v průmyslovém prostředí. Kromě
maximální rychlosti měření ve vysokorychlostních aplikacích nabízí Ranger E extrémně vysokou přesnost, která je nezbytná pro detekci i těch
nejjemnějších detailů svařovaných spojů. Profil,
vytvořený laserovým projektorem kamery Ranger
na kontrolovaném svaru, je vyhodnocován na
základě triangulační metody přímo na integrovaném čipu pro zpracování obrazu. Protože je
Ranger E vybaven gigabitovým ethernetovým
rozhraním, výsledky měření je možno přenášet
a vyhodnocovat v reálném čase. ATMvision tento
3D kamerový systém instalovala přímo na 6osový
průmyslový robot firmy Kawasaki Robotics.
Robotické rameno se spolu s kamerou pohybuje
rychlostí 800 mm/s v definované vzdálenosti nad
svařovaným spojem. Povrch laserově svařovaného spoje je snímán ze 100 % v lineárním procesu. Na základě vysokého rozlišení < 100 μm jsou
bezpečně detekovány i ty nejmenší odchylky
od ideálního stavu. Pomocí kamery Ranger E je
zajištěna a zdokumentována výrobní kvalita svařovaných konstrukčních dílů. Současně je proces
svařování neustále v aktuálním čase monitorován. Posouzení svařovaného spoje, založené na
vysoce přesných výsledcích měření, umožňuje
včasnou identifikaci procesních výkyvů, a tím
i okamžité provedení nápravných kroků.
Podrobnější informace získáte
na telefonu: +420 257 911 580
nebo na internetu na: www.sick.cz
Více o zákazníkovi:
www.atmvision.com
www.kawasakirobotics.com
SVĚT SVARU
partnerské stránky
Svarservis Group a jeho spolupráce s profesionály
Ing. Jan Brumek, Bc. Martin Lukáš, Svarservis Group, VŠB – TU Ostrava, CPIT, Laboratoř SIMD
Svarservis Group je svou historií významnou
a dynamicky se rozvíjející společnosti. Díky
svému trvalému zázemí, zkušenostem a schopnostem stabilního týmu dokáže pružně reagovat
na požadavky trhu v oblasti tepelného zpracování kovových materiálů. Rovněž se snaží být
tvůrcem tohoto trhu, a to díky svému know-how
v elektro-odporovém žíhání, vysokým kapacitám
a využívání technologie tepelného zpracování
kovových materiálů pomocí spalování plynu ve
vysokorychlostních plynových hořácích. Tato
technologie je součástí žíhacích modulárních
pecí, ve kterých lze tepelně zpracovávat svařence jakýchkoli rozměrů a složitosti tvarů.
Spolehlivé technické vybavení a profesionalita je u Svarservis Group zárukou nejvyšší
kvality prováděné práce. Všechny zakázky, více
či méně složité, jsou konzultovány a pečlivě
připravovány realizačním týmem technologů
na základě jak jejich dlouholeté zkušenosti, tak
i na spolupráci s vysoce moderním výzkumným centrem laboratoří Structural Integrity &
Material Design (dále jen SIMD), kde se spolupráce dotýká v oblasti rozvoje metodiky návrhů
optimálních parametrů lokálních tepelných
zpracování.
Provedení tepelného zpracování předchází
kombinovaný výpočet pomocí numerického modelování, jehož cílem je minimalizace negativních
jevů vyplývajících z podstaty metody.
Komplexní přístup návrhů optimálního rozmístění topných prvků zlepšuje rozložení teplotního
pole a z něj vyplývajících teplotních deformací.
Simulace procesů žíhání popřípadě předehřevů
přináší řadu výhod, jako jsou:
• znalost potřebných energetických nároků na
výkon,
• ověření stability tenkých stěn a nádob,
• rovnoměrné rozložení teplot v okolí svarových
spojů,
• znalost deformace konstrukce a zamezení
trvalým deformacím.
Laboratoř SIMD vznikla jako jedna z laboratoří
Centra pokročilých inovačních technologií, které
je součástí Vysoké školy báňské - Technické
SVĚT SVARU
univerzity Ostrava. Laboratoř se orientuje na
analýzy struktury a vlastnosti konstrukčních materiálů, vyšetřování příčin poškození konstrukčních částí a odhady životnosti a bezpečnosti provozovaných konstrukcí a zařízení podrobených
působení degradačních procesů. Laboratoř vyvíjí
metody optimalizace strukturních charakteristik,
technologických parametrů výroby a zpracování materiálů ve vztahu k jejich mechanickým
vlastnostem, navrhuje simulace zátěžných stavů
a provádí výpočty napěťově deformačních polí
metodami konečných prvků konstrukcí a jejich
částí.
Integrita je pojem, který je vztažen k míře
soudržnosti a celistvosti nebo také k setrvání
ve stavu neporušeném. Hodnocení Integrity
Konstrukcí je způsob odhadnutí, zda konstrukce odolá provozním podmínkám bezpečně
a spolehlivě po celou dobu životnosti. Svary
zcela jistě do této oblasti patří, proto jsou
aktivity laboratoře SIMD orientovány na výzkum
degradačních procesů od výroby po uvádění
zařízení do provozů.
Vzájemná spolupráce je jak pro Svarservis
Group, tak pro SIMD velikým přínosem.
/ 21
inzerce a ostatní
SVÁŘEČSKÝ
ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ověřte si svou znalost technické angličtiny
používané v oboru svařování.
Nápověda:
grinding machine, drilling machine, bending
machine, lathe, saw, band saw, folding brake,
shop, superior, subordinate, working shift,
width, length, height, diameter, lowering diet,
valve, erector, dirt, duster, out of order, emery
paper, hand file, front , back side, upside,
bottom
MURPHYHO NEJEN
SVAŘOVACÍ ZÁKONY
• Tvrzení, že Vánoce jsou svátky klidu
a pohody, je v rozporu s praxí.
(Peaceův postulát)
• Těžko uvěřit, že by se vám podařilo
nakoupit vánoční dárky včas a vyhnout se
tak davovému šílenství.
(Advanceho zákon)
• V obchodě, který je 23. prosince zavřený,
s největší pravděpodobností prodávají
zemnicí kleště nebo teflonové bowdeny.
(Closedownův zákon)
• Obchody se před Vánocemi dělí na tyto
druhy: obchody, které vůbec nemívají to,
co nyní sháníte, obchody, které to mívají
ale nyní je to vykoupeno a obchody, které
to mívají a mají, ale vám se vůbec nepodaří
dostat se k pultu.
(Affluxovo pravidlo)
• To, co považujete za vhodný vánoční dárek
vy, nikdo jiný za vhodný vánoční dárek
nepovažuje.
(Stockingfillerův zákon)
3-osá HHT:
800 kg
2.500 kg
4.000 kg
8.000 kg
12.000 kg
3-osá LTT:
800 kg
2.500 kg
(Keepsakeův doplněk)
2500 HHT-LOW
Odvalovací:
3t
6t
10 t
20 t
30 t
40 t
60 t
80 t
100 t
150 t
300 t
800 LTT
Dodací lhůta je
max. 4-8 týdnů.
Záruka činí 24
měsíců.
Více na internetu
http://www.smartwelding.cz
• Ani obdarovaný ne!
22 /
Průmyslová polohovadla NEW-FIRO
bruska
vrtačka
ohýbačka
soustruh
pila
pásová pila
ohraňovací lis
výrobní hala
nadřízený
podřízený
pracovní směna
šířka
délka
výška
průměr (drátu)
redukční dieta
ventil
montér (OK)
špína
hadr
pokažený
smirkový papír
ruční pilník
přední část
zadní část
horní část
dolní část
RS 3
SVĚT SVARU
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
centrální odsávání zplodin
odsávání nečistot od broušení, obrábění apod.
výměnu vzduchu ve svařovnách
odsávané digestoře
odsávaná samonosná ramena (až 8 m dlouhá)
ochranné svářečské zástěny
protihlukové stěny a protihlukové vestavby
lamelové stěny vjezdu do průmyslových hal
http://www.hadyna.cz
Hadyna - International, spol. s r. o., Ostrava, http://www.hadyna.cz, tel.: (+420) 596 622 636, E-mail: [email protected]
Odsávání MECHANIC SYSTEM
Zástěny - lamely SINOTEC
dodávka komponentů i kompletní realizace na klíč
Protihlukové stěny PASCAL
PRO VAŠÍ DÍLNU A SVAŘOVNU ZAJISTÍME
Moderní a produktivní
technologie plnění 300 bar
V lahvích Integra® jsou dodávány
ochranné atmosféry pro
svařování řady MAXX Gases®
Ferromaxx® – pro rychlé a čisté
svařování konstrukčních ocelí
Zvýšení plnícího tlaku z 200 na 300 bar (30 Mpa) znamená:
o 40 % více plynu ve stejně velkém obalu, nebo srovnatelné
množství plynu v menším obalu – tj. láhev Integra®
Inomaxx® – maximální výkon
a jakost při svařování
korozivzdorných ocelí
Alumaxx® – optimální ochranná
atmosféra pro svařování hliníku
a dalších neželezných kovů
Argon® – čistota plynu 4.8
1,15 m
55 kg
1,70 m
90 kg
Integra® – láhev 300 bar se zabudovaným
regulátorem Integra® vydrží stejně jako
běžné velké lahve je :
– nižší
– lehčí
– bezpečnější
– se zabudovaným redukčním ventilem
– snadněji a rychleji připojitelná
Lahvový redukční ventil 300 bar
Láhev 300 bar s vodním
objemem 50l – připojení NEVOC
Vestavěný spořič
Madlo
Hospodaří s plynem. Šetří Vaše náklady.
Usnadňuje manipulaci, je
součástí ochranného krytu.
Obsahový indikátor
Okamžité a snadné rozlišení mezi
prázdnými a plnými lahvemi – bez
ohledu na to, zda je v používání či nikoliv.
Zabudovaný redukční ventil
Rychlospojka
Optimální průtok pro Vaši
spotřebu. Snadné a rychlé
připojení, šetří plyn a čas.
Výstupní tlak nastaven na 4 bary.
Podtlaková pojistka zamezuje
znečištění obsahu lahve.
tell me more
www.airproducts.cz
Download

Stáhnout zdarma (.pdf)