11060 BEOGRAD, Uralska 9, SRBIJA
Tel: +381 (0)11 277 6988, 277 5048 Fax: +381 (0)11 275 7890
E-mail: [email protected] Web: www.te-enel.rs
RAZVODNA POSTROJENJA I TRANSFORMATORSKE STANICE
1.
RP I TRANSFORMACIJA
110/35 kV
ZA TE KOLUBARA
LAZAREVAC
SRBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, VN i NN izolatora, prigušnica na samim
dalekovodima, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za
protivpožarnu zaštitu transformatora, kablovskih razvoda, odvodnika prenapona,
rasvete i uzemljenja
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja, i puštanje u rad
- Godišnje održavanje i remont sistema upravljanja, signalizacije, remont VN opreme
(prekidači, rastavljači, strujni i naponski transformatori)
2.
RP I TRANSFORMACIJA
110/35 kV
ZA HE ZVORNIK
ZVORNIK
SRBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih
transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora,
kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja
- Kompletiranje transformatora
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja, i puštanje u rad
3.
RP 220 I 110 kV
DALEKOVODI 110 I
220 kV RP-TE
TE “NIKOLA TESLA-A”
OBRENOVAC
SRBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, VN i NN izolatora, prigušnica na samim
dalekovodima, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za
protivpožarnu zaštitu transformatora, kablovskih razvoda, odvodnika prenapona,
rasvete i uzemljenja
- Montaža opreme i instalacija sistema upravljanja, daljinskog nadzora i opreme za VF
veze
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja, i puštanje u rad
- Godišnje održavanje i remont sistema upravljanja i signalizacije
4.
RP 400 I 220 kV
DALEKOVODI 400 I
220 kV RP-TE
TE “NIKOLA TESLA-B”
OBRENOVAC
SRBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, VN i NN izolatora, prigušnica na samim
dalekovodima, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za
protivpožarnu zaštitu transformatora, kablovskih razvoda, odvodnika prenapona,
rasvete i uzemljenja
- Montaža opreme i instalacija sistema upravljanja, daljinskog nadzora i opreme za VF
veze
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
5.
RP I TRANSFORMACIJA
220/110 kV
KRUŠEVAC
SRBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih
transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora,
kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
6.
RP I TRANSFORMACIJA
220/110 kV
DALEKOVODI 220 kV
RP-TE ZA TE TUZLA
BiH
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, VN i NN izolatora, prigušnica na samim
dalekovodima, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za
protivpožarnu zaštitu transformatora, kablovskih razvoda, odvodnika prenapona,
rasvete i uzemljenja
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
7.
TS 35/10/0,4 kV
TREPČA
KOSOVSKA MITROVICA
SRBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih
transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora,
kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
8.
RP I TRANSFORMACIJA
400/220/35 kV
DALEKOVOD 220 kV
RP-TE ZA TE UGLJEVIK
BiH
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, VN i NN izolatora, prigušnica na samim
dalekovodima, strujnih i naponskih mernih transformatora, opreme i instalacija za
protivpožarnu zaštitu transformatora, kablovskih razvoda, odvodnika prenapona,
rasvete i uzemljenja
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
9.
RP I TRANSFORMACIJA
110/35 kV
TE BENGAZI
LIBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih
transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora,
kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja
- Kompletiranje transformatora, montaža transformatora
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
10.
TS 33/11/6 kV
KIRKUK
IRAK
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih
transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora,
kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja
- Kompletiranje transformatora, montaža transformatora, filtriranje ulja i nalivanje
- Montaža opreme i instalacija sistema upravljanja i daljinskog nadzora
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
- Montaža čelično-rešetkastih dalekovodnih stubova, montaža izolatora, postavljanje i
povezivanje Al/Fe užadi
11.
TS 33/11 kV
TRIPOLI
LIBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih
transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora,
kablovskih razvoda, odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja
- Kompletiranje transformatora
- Montaža opreme i instalacija sistema upravljanja i daljinskog nadzora
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
12.
TS 10/0,4 kV
PANČEVO
SRBIJA
- Montaža sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i naponskih mernih
transformatora, opreme i instalacija za protivpožarnu zaštitu transformatora,
kablovskih razvoda,odvodnika prenapona, rasvete i uzemljenja
- Kompletiranje transformatora
- Montaža opreme i instalacija sistema upravljanja, daljinskog nadzora i opreme za VF
veze
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
13.
TS 6/0,4 kV ,,N2’’
“NIS“, RAFINERIJA
NAFTE PANČEVO
SRBIJA
- Zamena razvodnog 0,4 kV postrojenja sa novim postrojenjem u TS 6/0,4 kV ,,N2’’
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
14.
RP 10 kV
TS NOVA OPERA
MOSKVA
RUSIJA
- Montaža razvodnog postrojenja RP 10 kV, sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i
naponskih mernih transformatora i opreme, kablovskih razvoda, odvodnika
prenapona, sigurnosnog AC/DC napajanja, rasvete i uzemljenja
15.
TS 10/0,4 kV
2 X (2 X 1000) kVA
TS NOVA OPERA
MOSKVA
RUSIJA
- Montaža opreme i instalacija sistema merenja i zaštite u postrojenjima i komandama
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
16.
RP 10 kV
TS 10/0,4 kV
3X (2 X 1 600) kVA
TS CMT-2, MOSKVA
RUSIJA
- Montaža visokonaponskih ćelija 10 kV, sabirnica, prekidača, rastavljača, strujnih i
naponskih mernih transformatora i opreme, kablovskih razvoda, odvodnika
prenapona, UPS 110 kVA + 7 X 20 kVA , rasvete i uzemljenja
- Montaža transformatora 1600 kVA
- Instalacija signalno mernih kablova
- Pojedinačna i funkcionalna ispitivanja i podešavanja i učešće u probnom pogonu
17.
18.
TS 110/6 kV, TITAN,
FABRIKA CEMENTA
KOSJERIĆ
SRBIJA
TS 6/0,4 kV,
HIP PETROHEMIJA
PANČEVO
SRBIJA
19.. ELEKTRODISTRIBUCIJA
BEOGRAD
- Izrada glavnog projekta i izvođenje radova na adaptaciji RP 110 kV
- Ispitivanje transformatora i električnih zaštita novije generacije
- Zamena transformatora 6kV, montaža 0,4kV razvodnog postrojenja “MCC IV E”
- Izvođenje radova na održavanju elektroenergetskih objekata 35kV, 10kV, 0,4 kV
Download

pdf