Termostatske glave
Termostatska glava K sa integrisanim senzorom
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Kape su različitih boja sa odštampanom skalom.
Oznake ukazuju na opseg između max. i min.
temperature; dva graničnika za uštedu energije
mogu se koristiti da se ograniči regulaciju.
Projektovana tako da se montira na svaki
HEIMEIER termostatski ventil i na radijatore sa
integrisanim ventilom uz pomoć
sa integrisanim ventilom uz pomoć uloška sa
navojem M 30 x 1,5.
Opseg temperature je ograničen na oba kraja i
može se blokirati korišćenjem skrivenih
graničnika(stop clips).
Slika
Tehnični podaci
Ograničen hod ventila
Indikator regulacije na licu glave i
obeležavanja su projektovana za vizuelno
prepoznavanje
vizuelno
prepoznavanje. Simboli za dnevni i noćni
Skala od 1 do 5.
režim. Kratka uputstva sadrže najvažnija
podešavanja.
Vreme zatvaranja 24 min.
Model
Opseg
* Zaštita protiv smrzavanja
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Kataloški br. PG
Klasa
regulacije
Standard
Boja kape bela
6000-00.600
Boja kape bela
6000-09.500
Boja kape hrom
Boja kape antracit siva RAL 7016
01
D
6000-00.501
01
D
6000-00.503
01
D
Boja kape svetlo siva RAL 7035
6000-00.504
01
D
Boja kape prašnjavo siva RAL 7037
6000-00.505
01
D
Boja kape crna RAL 9005
6000-00.507
01
D
7000-00.500
01
D
6020-00.500
01
D
Za javne prostore
6 - 15(25)°C
Zaštita protiv krađe sa sigurnosnim prstenom
6120-.. .500
01
D
Ograničen opseg regulacije
navesti gornju
Standard
Model sa nultom pozicijom
(ventil se otvara na približno 0°C)
Sa dva graničnika za uštedu
Za javne prostore
6 - 28°C
Zaštita protiv krađe sa sigurnosnim prstenom
Pojačana izdržljivost po "Federal Army Approval
TL 4520-0014" (za najveća opterećenja)
Sa dva graničnika za uštedu
Skala u skladu sa opsegom regulacije 1-3 / 1-4 / 1-5
Pojačana izdržljivost po "Federal Army Approval
TL 4520-0014" (za najveća opterećenja)
pri porudžbini
temperaturu,
npr. 20
za 20°C:
Donja vrednost temeperature 6°C
6120-20.500
Gornju vrednost temperature specifirati po porudžbenici
u opsegu od 15°C do 25°C, sa korakom 1°C
Za javne prostore
6 - 28°C
6040-00.500
01
D
15 - 35°C
6200-00.500
01
D
Zaštita protiv krađe sa dva zavrtnja
Za javne bazene
i hidroterapijska lečilišta
Pakovanje: 20 komada
1
Termostatske glave
Termostatska glava K sa daljinskim senzorom
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Oznake ukazuju na opseg između max. i min.
temperature; dva graničnika za uštedu energije
mogu se koristiti da se ograniči regulaciju.
Projektovana tako da se montira na svaki
HEIMEIER termostatski ventil i na radijatore sa
integrisanim ventilom uz pomoć uloška sa navojem
M 30 x 1,5.
Tehnični podaci
Opseg temperature je ograničen na oba kraja i
može se blokirati korišćenjem skrivenih
graničnika(stop clips).
Ograničen hod ventila
Indikator regulacije na licu glave i oznake su
projektovana za vizuelno prepoznavanje.
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Simboli za dnevni i noćni režim. Kratka uputstva
sadrže najvažnija podešavanja.
Uticaj temperature vode 0,3 K.
Skala od 1 do 5.
* Zaštita protiv smrzavanja
Histereza 0,2 K
Uticaj dif.pritiska 0,3 K.
Vreme zatvaranja 12 min
Kapilarna cev
(horizontalna montaža senzora).
Bela kapa sa odštampanom skalom
Vreme zatvaranja 15 min
(vertikalna montaža senzora).
Slika
Model
Dužina
kapilarne
cevi
Opseg
regulacije
Standard
6 - 27°C
Kataloški br. PG
Klasa
1, 25 m
6001-00.500
01
D
2m
6002-00.500
01
D
5m
6005-00.500
01
C
8m
6008-00.500
01
D
10 m
6010-00.500
01
D
12 m
6012-00.500
01
D
15 m
6015-00.500
01
D
2m
7002-00.500
01
D
6 - 27°C
2m
6042-00.500
01
D
6 - 27°C
2m
6022-00.500
01
D
6202-00.500
01
D
Sa dva graničnika
6 - 27°C
Model sa nultom pozicijom
(ventil se otvara na približno 0°C)
Sa dva graničnika za uštedu
Zaštita protiv krađe
sa dva zavrtnja
Za javne prostore
Zaštita protiv krađe
Zaštita protiv
krađe sa sigurnosnim prstenom
z varnostnim
obročem
Za javne bazene
15 - 35°C
i hidroterapijska lečilišta
Pakovanje: 5 komada
2
2m
Termostatske glave
Termostatska glava DX sa integrisanim senzorom
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Tehnični podaci
Visoke čvrstoće, niska histereza, optimalni vreme
zatvaranja.
Opseg regulacije 6 °C do 28 °C.
Manjih dimenzije od K glave.
Skala od 1 do 5.
Bela kapa sa odštampanom skalom
Ograničen hod ventila
* Zaštita protiv smrzavanja
Projektovana tako da se montira na svaki
Maks. temperatura senzora 50 °C.
HEIMEIER termostatski ventil i na radijatore sa
Histereza 0,3 K.
integrisanim ventilom uz pomoć uloška sa navojem
Uticaj temperature vode 0,9 K.
M 30 x 1,5 sa direktnim priključkom za Danfoss
Uticaj dif.pritiska 0,3 K.
RA.
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
Uložak M30 x 1,5 (za Heimeier ventile; Korado,… radijatore)
Boja kape bela RAL9016
6700-00.500
01
A
Boja kape hrom
6700-00.501
01
C
Boja kape grafitna RAL7024
6700-00.503
01
C
Boja kape svetlo siva RAL7035
6700-00.504
01
C
Boja kape siva RAL7037
6700-00.505
01
C
Boja kape pergamon
6700-00.506
01
C
Art - Line program za dodatne informacije kontaktirajte
IMI International
Pakovanje: 20 komada
Termostatska glava DX sa integrisanim senzorom
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Tehnični podaci
Indikator smera okretanja.
Opseg regulacije 6 °C do 28 °C.
Manjih dimenzije od K glave.
Ograničen hod ventila
Bela kapa sa odštampanom skalom
Skala od 1 do 5.
Projektovana tako da se montira na svaki
HEIMEIER termostatski ventil i na
radijatore sa integrisanim ventilom uz
pomoć uloška sa navojem M 30 x 1,5 sa
direktnim priključkom za Danfoss RA.
* Zaštita protiv smrzavanja
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Histereza 0,3 K.
Uticaj temperature vode 0,7 K.
Uticaj dif.pritiska 0,3 K.
Slika
Kataloški br. PG
Model
sa integrisanim temperaturnim senzorom
Pakovanje: 20 komada
3
6850-00.500
01
Klasa
A
Termostatske glave
Termostatska glava B za javne prostore
Model sa zaštitom i sa integrisanim senzorom.
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Nezavisno promenljiva temperatura
regulacije koristeći specijalni ključ bez
potrebe za skidanjem zaštitne kape.
Slika
Projektovana tako da se montira na svaki
HEIMEIER termostatski ventil i na radijatore sa
integrisanim ventilom uz pomoć uloška sa navojem
M 30 x 1,5
Tehnični podatci
Zaštitna kapa se slobno može okretati.
Opseg regulacije 8 °C do 26 °C.
Zaštita od krađe i neovlaštenog podešavanja.
* Zaštita protiv smrzavanja 8 °C.
Visoka otpornost na udarce (do 1000N ~
100 kg opterećenja na savijanje).
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Vreme zatvaranja 24 min.
Kataloški br. PG
Model
Model sa zaštitiom protiv krađe
2500-00.500
01
Klasa
B
za javne objekte
Pakovanje: 20 komada
Termostatska glava F daljinska regulacija
Slika
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Tehnični podaci
Opseg temperature je ograničen na oba kraja i
može se blokirati korišćenjem skrivenih
graničnika(stop clips)
Ograničen hod ventila
Može se instalirati na izlaznoj kutiji.
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Bela kapa sa odštampanom skalom
Histereza 0,5 K
Projektovana tako da se montira na svaki
HEIMEIER termostatski ventil i na
radijatore sa integrisanim ventilom uz
pomoć uloška sa navojem M 30 x 1,5
Uticaj temperature vode 0,4K.
Model
Dužina
kapilarne
cevi
Opseg
regulacije
Daljinska regulacija
8 - 27°C
sa integrisanim senzorom
Za javne zatvorene bazene
15 - 35°C
Skala od 1 do 5.
* Zaštita protiv smrzavanja
Uticaj dif.pritiska 0,5 K.
Zapiralni čas 24 min.
Kataloški br. PG
Klasa
2m
2802-00.500
01
D
5m
2805-00.500
01
D
8m
2808-00.500
01
D
10 m
2810-00.500
01
D
12 m
2812-00.500
01
D
15 m
2815-00.500
01
D
2m
2822-00.500
01
D
2881-00.500
01
D
sa integrisanim senzorom
Daljinska regulacija
8 - 27°C
2 x 1,5 m
daljinskiim senzorom
Pakovanje: sa ugrađenim senzorom 5 komada, sa daljinskim senzorom 1 kom
4
Termostatske glave
Termostatska glava VDX sa integrisanim senzorom
Termostatska glava HEIMEIER kombinuje odlična Opseg temperature je ograničen na oba kraja i
tehnička rešenja sa savremnim dizajnom
može se blokirati korišćenjem skrivenih
graničnika(stop clips)
Projektovana tako da se montira na svaki
Tehnični podaci
HEIMEIER termostatski ventil i na radijatore sa
Opseg regulacije 8 °C do 28 °C.
integrisanim ventilom uz pomoć uloška sa navojem
Ograničen hod ventila.
M 30 x 1,5
Skala od 1 do 5.
Njegova nova konstrukcija spojena
harmonijski sa radijatorom stvara
jednu integralnu celinu.
* Zaštita protiv smrzavanja
Nulta pozicija (ventil otvara na približno 0 °C).
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Montaža
HEIMEIER termostatske glave
montiraju na radijatore sa
intgrisanim ventilom npr.:
Korado
Alarko
Trebalo bi ispoštovati sve tehničke izmene
proizvođača radijatora
Za tip radijatora 11 neophodno je razmotriti širinu
maske
Purmo
Radson
Biasi
Rettig
Veha
Stelard
Superia
Viessmann
Dunaferr
Zenith
Henrad
DiaNorm
Kermi
Slika
Model
*) Ako mala deca imaju pristup
termostatskoj glavi, mi preporučujemo
uklanjanje stop graničnika da bi se izbegle moguće
povrede.
Kataloški br. PG
Termostatska glava VDX
6730-00.500
S priključkom M30x1,5
za radijatore sa integrisanim ventilom
Pakovanje: 10 komada
5
01
Klasa
D
Termostatske glave
Termostatska glava WK ugaona varijanta za radijatore
sa integrisanim ventilima
Projektovana tako da se montira na svaki
HEIMEIER termostatski ventil i na
radijatore sa integrisanim ventilom uz
pomoć uloška sa navojem M 30 x 1,5
Simboli za dnevni i noćni režim.
Kratka uputstva sadrže najvažnija podešavanja.
Bela kapa sa odštampanom skalom
Primerna je zamontažu i na levu i na desnu
stranu radijatora.
Tehnični podaci
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Ograničen hod ventila
Opseg temperature je ograničen na oba kraja i
može se blokirati korišćenjem skrivenih
graničnika(stop clips)
Skala 1 do 5.
Opseg regulacije 6 °C do 28 °C.
* Zaštita protiv smrzavanja
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Indikator regulacije na licu glave i oznake su
projektovana za vizuelno prepoznavanje.
Slika
Kataloški br. PG
Model
S priključkom M30x1,5
7300-00.500
01
Klasa
D
za radijatore sa integrisanim ventilom
Pakovanje: 5 komada
Termostatska glava VK sa sigurnosnim prstenom za radijatore
sa integrisanim ventilom
HEIMEIER-jeva termostatska glava je namenjena Indikator regulacije na licu glave i oznake su
za montažu na radijatore sa integrisanim ventilom. projektovana za vizuelno prepoznavanje.
Simboli za dnevni i noćni režim.
Slika
Montaža je moguća neposredno na telo
termostatskega ventila, bez uloška
M 30 x 1,5.
Kratka uputstva sadrže najvažnija podešavanja.
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Tehnični podaci
Opseg temperature je ograničen na oba kraja i
može se blokirati korišćenjem skrivenih
graničnika(stop clips)
Opseg regulacije 6 °C do 28 °C.
Oznake ukazuju na opseg između max. i min.
temperature; dva graničnika za uštedu energije
mogu se koristiti da se ograniči regulaciju.
* Zaštita protiv smrzavanja
Bela kapa sa odštampanom skalom
Ograničen hod ventila
Skala 1 do 5.
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Kataloški br. PG
Model
Klasa
Za radijatore sa integrisanim ventilom*
9710-24.500
01
A
Za radijatore sa int. ventilom*,
9710-40.500
01
C
sa zaštitom protiv krađe
* npr. radijatore Vogel Noot, Radel, …
ili ventile Danfoss, Far.
Pakovanje: 20 komada
6
Termostatske glave
Termostatska glava za ventile drugih proizvođača
Termostatska glava sa direktnim
priključkom na tela ventila drugih
proizvođača
Tehnični podaci
Termostatska glava ispunjena tečnošću.
Skala 1 do 5.
Visoke čvrstoće, niska histereza, optimalni
vreme zatvaranja.
* Zaštita protiv smrzavanja
Opseg regulacije 6 °C do 28 °C.
Ograničen hod ventila
Maks. temperatura senzora 50 °C.
Podešavanje se može ograničiti ili zaključati
Indikator smera okretanja.
Bela kapa sa odštampanom skalom
Slika
Kataloški br. PG
Model
Termostatska glava VK
Klasa
9710-24.500
01
A
9710-40.500
01
C
9724-24.500
01
A
9720-24.500
01
B
6850-30.500
01
C
Sa direktnim priključkom na termostatske ventile
Danfoss RA
Sa dva graničnika
(za radijatore sa integrisanim ventilom npr. Vogel Noot, Radel,...)
Termostatska glava VK sa zašt.protiv krađe
Sa direktnim priključkom na termostatske ventile
Danfoss RA
Sa zaštitom protiv krađe, sa dva graničnika
(za radijatore sa integrisanim ventilom npr. Vogel Noot, Radel,...)
Termostatska glava DX za Danfoss
Sa direktnim priključkom na termostatske ventile
Danfoss RA
(za radijatore sa integrisanim ventilom npr. Vogel Noot, Radel,...)
Termostatska glava D
Sa direktnim priključkom na termostatske ventile
Danfoss RA
(za radijatore sa integrisanim ventilom npr. Vogel Noot, Radel,...)
Termostatska glava D
Sa direktnim priključkom na termostatske ventile
Herz M28x1,5
Pakovanje: 20 komada
7
Termostatski ventili
Standard Termostatski ventili
Standard HEIMEIEROVA tela termostatskih
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba
ventila sa crnom zaštitnom kapom mogu se koristiti koristiti samo odgovarajuće
sa svim Heimeierovim termostatskim glavama i
Heimeierove zatezne spojnice. (primer 15 THE).
aktuatorima.
Nerđajuće vreteno je opremljeno sa
duplom O-prstenastom zaptivkom. Dugi
O-prsten se pod pritiskom može
zameniti
Crna zaštitna kapa
Telo je napravljeno od bronze
otporne na koroziju
Slika
Dimenzija
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
P - opseg (K)
1,0 2,0 3,0
NW 10 / NW 15 tela termostatskih
ventila u ugaonoj i pravoj izradi sa
unutrašnjim navojem se mogu spajati
sa maskama iz DESIGN/LINE programa
(nije za tela sa smanjenom dužinom),
videti u pribori i priključci– pogledaj pribor.
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Niklovana bronza
Ugaoni
ET 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.25
2201-01.000
02
C
ET 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.35
2201-02.000
02
C
ET 20 (3/4”)
0,40
0,79
1,26
2.50
2201-03.000
02
C
ET 25 (1”)
0,95
1,89
2,60
5.70
2201-04.000
02
C
ET 32 (1 1/4”)
1,50
3,00
3,80
6.70
2201-05.000
02
C
A
Niklovana bronza sa redukovanom dužinom
Ugaoni
3 mm kraći
ET 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.25
2215-01.000
02
5 mm kraći
ET 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.35
2215-02.000
02
A
3 mm kraći
ET 20 (3/4”)
0,40
0,79
1,26
2.50
2215-03.000
02
B
0,25
0,49
0,66
1.35
9175-02.000
02
C
Ugaoni
Niklovana bronza
sa spoljašnjim
ET 15 (1/2”)
navojem G 3/4''
Pravi
Niklovana bronza
DT 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.25
2202-01.000
02
C
DT 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.35
2202-02.000
02
C
DT 20 (3/4”)
0,40
0,79
1,26
2.50
2202-03.000
02
C
DT 25 (1”)
0,95
1,89
2,60
5.70
2202-04.000
02
C
DT 32 (1 1/4”)
1,50
3,00
3,80
6.70
2202-05.000
02
C
A
Niklovana bronza sa redukovanom dužinom
Pravi
10 mm kraći
DT 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.25
2216-01.000
02
13 mm kraći
DT 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.35
2216-02.000
02
A
8 mm kraći
DT 20 (3/4”)
0,40
0,79
1,26
2.50
2216-03.000
02
B
0,38
0,79
1,10
1.70
1344-02.000
02
C
Pravi
Niklovana bronza
sa spoljašnjim
DT 15 (1/2”)
navojem G 3/4''
Pakovanje: DN 10-20 = 20 komada, DN 25 = 10 komada, DN 32 = 1kom
8
Termostatski ventili
Standard Termostatski ventili
Slika
Dimenzija
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
P - opseg (K)
1,0 2,0 3,0
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Pravi
Bronza
ravno prijanjanje
DT 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.35
2072-02.000
02
C
DT 15 (1/2”)
0,38
0,73
1,10
1.70
2074-02.000
02
C
DT 15 (1/2”)
0,46
0,87
1,23
2.50
2076-02.000
02
C
DT 20 (3/4”)
0,40
0,79
1,26
2.50
2072-03.000
02
C
0,25
0,49
0,66
1.35
2206-02.000
02
C
AT 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.25
2225-01.000
02
C
AT 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.35
2225-02.000
02
B
0,25
0,49
0,66
1.35
2235-02.000
02
C
Pravi
Niklovana bronza
sa lukom
DT 15 (1/2”)
Aksialni
Niklovana bronza
Aksialni
Niklovana bronza
sa spoljašnjim
AT 15 (1/2”)
navojem G 3/4''
Dvougaoni
Niklovana bronza
levi priključak
WET 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.10
2311-01.000
02
C
WET 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.15
2311-02.000
02
C
0,25
0,49
0,66
1.15
2313-02.000
02
C
Dvougaoni
Niklovana bronza
levi priključak
WET 15 (1/2”)
sa spoljašnjim
navojem G 3/4''
Dvougaoni
Niklovana bronza
desni priključak
WET 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.10
2310-01.000
02
C
WET 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.15
2310-02.000
02
C
0,25
0,49
0,66
1.15
2312-02.000
02
C
Dvougaoni
Niklovana bronza
desni priključak
WET 15 (1/2”)
sa spoljašnjim
navojem G 3/4''
Pakovanje: DN 10-20 = 20 komada, DN 25 = 10 komada, DN 32 = 1kom
9
Termostatski ventili
V-exakt Termostatski ventili sa preciznom predregulacijom
HEIMEIEROVA V-exakt II tela
termostatskih ventila sa ugrađenom
preciznom regulacijom i belom zaštitnom
kapom može se koristiti sa svim
HEIMEIEROVIM termostatskim glavama
i aktuatorima.
Regulacija opsega protka može se
lako i precizno namestiti sa ključem
Podešena vrednost može se čitati na
prednjoj strani termostatskog uloška.
Bela zaštitna kapa
Telo je napravljeno od bronze
otporne na koroziju
V-exakt ustreza zahtevam
"posebne izdaje" prospekta
5/7 AGFW (Združenja za
daljinsko ogrevanje).
Slika
Dimenzija
Ugaoni
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
P - opseg (2K)
(nast. 8)
3
1 (min) 8(maks) (m /h)
Nerđajuće vreteno je opremljeno sa duplim Oprstenom O-prsten je zamenljiv pod pritiskom
Uložak se može promeniti bez ispuštanja sistema
sa HEIMEIEROVIM alatom za spajanje.
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba
koristiti samo odgovarajuće
Heimeierove zatezne spojnice.(primer 15 THE
NW 10 / NW 15 tela termostatskih
ventila u ugaonoj i pravoj izradi sa
unutrašnjim navojem se mogu spajati
sa maskama iz DESIGN/LINE programa
(nije za tela sa smanjenom dužinom),
videti u pribori i priključci– pogledaj pribor.
Kataloški br. PG
Klasa
Niklovana bronza
ET 10 (3/8”)
0.025
0,67
0.86
3711-01.000
02
C
ET 15 (1/2”)
0.025
0,67
0.86
3711-02.000
02
C
ET 20 (3/4”)
0.025
0,67
0.86
3711-03.000
02
C
Niklovana bronza sa redukovanom dužinom
Ugaoni
3 mm kraći
ET 10 (3/8”)
0,025
0,67
0,86
3715-01.000
02
A
5 mm kraći
ET 15 (1/2”)
0,025
0,67
0,86
3715-02.000
02
A
Pravi
Niklovana bronza
DT 10 (3/8”)
0,025
0,67
0.86
3712-01.000
02
C
DT 15 (1/2”)
0,025
0,67
0.86
3712-02.000
02
C
DT 20 (3/4”)
0,025
0,67
0.86
3712-03.000
02
C
Niklovana bronza sa redukovanom dužinom
Pravi
10 mm kraći
DT 10 (3/8”)
0,025
0,67
0.86
3716-01.000
02
A
13 mm kraći
DT 15 (1/2”)
0,025
0,67
0.86
3716-02.000
02
A
0,025
0,67
0.86
3756-02.000
02
D
Pravi
Niklovana bronza
sa lukom
DT 15 (1/2”)
Pakovanje: 20 komada
10
Termostatski ventili
V-exakt Termostatski ventili sa preciznom predregulacijom
Slika
Aksialni
Dimenzija
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
P - opseg (K)
(nast. 6)
3
1 (min) 6 (maks) (m /h)
Kataloški br. PG
Klasa
Niklovana bronza
AT 10 (3/8”)
0,025
0,67
0.86
3710-01.000
02
C
AT 15 (1/2”)
0,025
0,67
0.86
3710-02.000
02
C
0,025
0,67
0.86
3730-02.000
02
C
Aksialni
Niklovana bronza
sa spoljašnjim
AT 15 (1/2”)
navojem G 3/4''
Dvougaoni
Niklovana bronza
levi priključak
WET 10 (3/8”)
0,025
0,67
0.86
3713-01.000
02
C
WET 15 (1/2”)
0,025
0,67
0.86
3713-02.000
02
C
0,025
0,67
0.86
3733-02.000
02
C
Dvougaoni
Niklovana bronza
levi priključak
WET 15 (1/2”)
sa spoljašnjim
navojem G 3/4''
Dvougaoni
Niklovana bronza
desni priključak
WET 10 (3/8”)
0,025
0,67
0.86
3714-01.000
02
C
WET 15 (1/2”)
0,025
0,67
0.86
3714-02.000
02
C
0,025
0,67
0.86
3734-02.000
02
C
Dvougaoni
Niklovana bronza
desni priključak
WET 15 (1/2”)
sa spoljašnjim
navojem G 3/4''
Pakovanje: 20 komada
11
Termostatski ventili
Termostatski ventili za suprotni smer strujanja
HEIMEIEROV F-exakt telo termostatskog
ventila za suprotni smer strujanja i crnom
zaštitnom kapom može se koristiti za sve
HEIMEIEROVE termostatske glave i
aktuatore.
Termostatski ventil za suprotnosmerni
protok je primeren za montažu na povratni
priključak radijatora, zato je termostatska
glava lakše dostupna za rukovanje.
Crna zaštitna kapa
Telo koje je napravljeno od bronze otporne na
koroziju sa unutrašnjim navojem je projektovano za
povezivanje na cevi sa navojem ili za
povezivanje sa zateznim spojnicama, za spajanje
sa bakarnim, preciznim čeličnim ili višeslojnim
cevima (samoNW15).
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba
koristiti samo odgovarajuće
Heimeierove zatezne spojnice.(primer 15 THE)
Nerđajuće vreteno je opremljeno sa duplim
O-prstenom.Spoljni O-prsten je zamenljiv
pod pritiskom.
Primer primene termostatskog ventila za
suprotni smer strujanja:
(1) termostatski ventil za suprotni smer
strujanja s termostatskom glavom
(2) radiatorski navijak Regutec / Regulux
Slika
Dimenzija
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
P - opseg (K)
1,0 2,0 3,0
Ugaoni
Pravi
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Niklovana bronza
ET 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.25
9101-01.000
02
C
ET 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.35
9101-02.000
02
C
DT 10 (3/8”)
0,25
0,49
0,66
1.25
9102-01.000
02
C
DT 15 (1/2”)
0,25
0,49
0,66
1.35
9102-02.000
02
C
Niklovana bronza
Pakovanje: 20 komada
12
Termostatski ventili
Termostatski ventili sa malim prigušenjem
HEIMEIEROVO telo termostatskog
ventila sa malim prigušenjem (gravitacioni)
i plavom zaštitnom kapom
može se koristiti za sve Heimeierove
termostatske glave i aktuatore.
HEIMEIEROVO telo termostatskog ventila
sa malim prigušenjem se koristi npr. u
dvocevnim nisko temperaturnom
grejnom sistemu sa malim opsegom
temperature i konvekcionalnim
jednocevnim grejnim sistemima.
Plava zaštitna kapa
Nerđajuće vreteno je opremljeno sa
duplim O-prstenom.
O-prsten je zamenljiv pod pritiskom
Telo koje je napravljeno od bronze otporne na
koroziju sa unutrašnjim navojem je projektovano za
povezivanje na cevi sa navojem ili za
povezivanje sa zateznim spojnicama, za spajanje
sa bakarnim, preciznim čeličnim ili višeslojnim
cevima (samoNW15).
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba
koristiti samo odgovarajuće
Heimeierove zatezne spojnice.(primer 15 THE)
NW 10 / NW 15 tela termostatskih ventila u
ugaonoj i pravoj izradi sa unutrašnjim navojem se
mogu spajati sa maskama iz DESIGN/LINE
programa (nije za tela sa smanjenom dužinom),
videti u pribori i priključci– pogledaj pribor.
Primer primene termostatskoga
ventila sa malim prrigušenjem za
jednocevni sistem grejanja:
(1) termostatski ventil sa malim
prrigušenjem i termostatska glava
(2) radiatorski navijak Regutec /
Regulux
Slika
Dimenzija
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
p opseg (K)
1,0 2,0 3,0
Ugaoni
Pravi
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Niklovana bronza
ET 10 (3/8”)
0,46
0,87
1,23
2.30
2241-01.000
02
D
ET 15 (1/2”)
0,46
0,87
1,23
3.10
2241-02.000
02
D
ET 20 (3/4”)
0,83
1,67
2,27
5.70
2241-03.000
02
D
ET 25 (1”)
0,95
1,89
2,60
5.70
2201-04.000
02
D
ET 32 (1 1/4”)
1,50
3,00
3,80
6.70
2201-05.000
02
D
DT 10 (3/8”)
0,46
0,87
1,23
2.30
2242-01.000
02
D
DT 15 (1/2”)
0,46
0,87
1,23
3.10
2242-02.000
02
D
DT 20 (3/4”)
0,83
1,67
2,27
5.70
2242-03.000
02
D
DT 25 (1”)
0,95
1,89
2,60
5.70
2202-04.000
02
D
DT 32 (1 1/4”)
1,50
3,00
3,80
6.70
2202-05.000
02
D
Niklovana bronza
Pakovanje: DN 10-20 = 20 komada, DN 25 = 10 komada, DN 32 = 1kom
13
Termostatski ventili
Termostatski ventili sa malim prigušenjem
Slika
Dimenzija
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
p opseg (K)
1,0 2,0 3,0
Pravi
Niklovana bronza
sa lukom
DT 15 (1/2”)
Aksialni
Niklovana bronza
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
0,46
0,87
1,23
2.50
2244-02.000
02
D
AT 10 (3/8”)
0,46
0,87
1,23
1.80
2245-01.000
02
D
AT 15 (1/2”)
0,46
0,87
1,23
2.50
2245-02.000
02
D
Dvougaoni
Niklovana bronza
levi priključak
WET 10 (3/8”)
0,46
0,87
1,23
1.50
2341-01.000
02
D
WET 15 (1/2”)
0,46
0,87
1,23
1.85
2341-02.000
02
D
0,46
0,87
1,23
1.85
2343-02.000
02
D
Dvougaoni
Niklovana bronza
levi priključak
WET 15 (1/2”)
sa spoljašnjim
navojem G 3/4''
Dvougaoni
Niklovana bronza
desni priključak
WET 10 (3/8”)
0,46
0,87
1,23
1.50
2340-01.000
02
D
WET 15 (1/2”)
0,46
0,87
1,23
1.85
2340-02.000
02
D
0,46
0,87
1,23
1.85
2342-02.000
02
D
Dvougaoni
Niklovana bronza
desni priključak
WET 15 (1/2”)
sa spoljašnjim
navojem G 3/4''
Pakovanje: 20 komada
14
Termostatski ventili
Standard C Termostatski ventili za rashladne sisteme
HEIMEIER Standardni C je termostatski
ventil sa suprotnim smerom i dizajniran je
da reguliše termostat sobnoj temperaturi
za rashladne sisteme.
Standard C se primrnjuje sa npr. s
termostatskom glavom F ili glavom K sa
daljinskim senzorom. Kada temperatura
raste, glava otvara ventil. Za tela
HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće HEIMEIEROVE pogone i
termostatske ventile.
Žuta zaštitna kapa
Telo koje je napravljeno od bronze otporne na
koroziju sa unutrašnjim navojem je projektovano za
povezivanje na cevi sa navojem ili za
povezivanje sa zateznim spojnicama, za spajanje
sa bakarnim, preciznim čeličnim ili višeslojnim
cevima (samoNW15).
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba
koristiti samo odgovarajuće
Heimeierove zatezne spojnice.(primer 15 THE)
Precizna proporcionalna regulacija bez
pomoćne energije.
Primer primene Standard C:
(1) Standard C
(2) Konvektor
(3) Termostatska glava F
Kad temperatura u prostoru raste,
termostatska glava F i dodatno
otvara Standard C ventil za intenzivnije
hlađenje. Kad temperatura padne, se
Standard C se zatvara.
Slika
Kataloški br. PG
Dimenzija
Klasa
Sa unutrašnijim navojem
DN15 (1/2'')
4210-02.000
02
D
DN20 (3/4'')
4210-03.000
02
D
4212-02.000
02
D
Sa spoljašnjim navojem Niklovana bronza
DN15 (1/2'')
Pakovanje: 20 komada
15
Termostatski ventili
Termostatski 3-kraki ventili
HEIMEIER tela termostatskih trokrakih
ventila sa automatskom bypass kontrolom,
sa crno zaštitnom kapom, zajedno sa
svimm HEIMEIER termostatskim glavama i
pogonima.
Bypass postižemo sa odgovarajućim
bypass T-komadom montažom na
povratnom cevovodu radijatora
Ventil se ugrađuje kod jednocevnih i
dvocevnih sistema grejanja.
Nerđajuće vreteno je opremljeno sa
duplim O-prstenom.
O-prsten je zamenljiv pod pritiskom
Crna zaštitna kapa
Telo i T-bypass komad je napravljeno od bronze
otporne na koroziju sa unutrašnjim navojem je
projektovano za povezivanje na cevi sa navojem ili
za
povezivanje sa zateznim spojnicama, za spajanje
sa bakarnim, preciznim čeličnim ili višeslojnim
cevima (samoNW15).
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
Bypass priključak sa:
F 15 zatezna spojnica
DN 15 (1/2") navojna spojnica
F15 spojnica za lemljenje
Primer primene
(1) termostatski 3-kraki ventil s
termostatskom glavom
(2) T-kom - obilazni vod (by-pass)
Termostatski 3-kraki ventili
Slika
Obilazni vod
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
(by-pass)
p opseg (K)
1)
1,0 2,0 3,0
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h) 2)
Sve izvedbe: Niklovana bronza , dimenzija DN 15 (1/2'')
Levi
priključak
sa zateznom spojnicom
 15
0,38
0,73
0,98
1.45
4149-02.000
08
D
0,73
0,98
1.45
4151-02.000
08
D
sa spojnicom za lemljenje
 15
0,38 0,73
0,98
1.45
4153-02.000
08
D
sa zateznom spojnicom
 15
0,38
0,73
0,98
1.45
4148-02.000
08
D
0,73
0,98
1.45
4150-02.000
08
D
sa spojnicom za lemljenje
 15
0,38 0,73
0,98
1.45
4152-02.000
08
D
sa navojnom spojnicom
DN 15 (1/2'')
Desni
priključak
0,38
sa navojnom spojnicom
DN 15 (1/2'')
1) Protok na 2K
je pribl. 50%
0,38
2) Ukupna kv vrednost
za radijator i by-pass
Pakovanje: 1 kom
T-kom - obilazni vod(by-pass)
Slika
Obilazni vod (by-pass)
T-kom
Dimenzija
Kataloški br. PG
Klasa
Sve izvedbe: Niklovana bronza
Levi i desni
z zateznim spojem Ø 15
15(1/2'')
4156-02.000
08
D
sa navojnom spojnicom DN 15 (1/2'')
15(1/2'')
4154-02.000
08
D
sa spojnicom za lemljenje Ø 15
15(1/2'')
4155-02.000
08
D
priključak
Pakovanje: 1 kom
16
Termostatski ventili
Pribor za termostatske ventile
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
Maska
Dimenzija
Ugaoni
2 - delni, plastični, bele boje
DN 10 (3/8”)
1361-01.553
13
C
za termostatske ventile
DN 15 (1/2”)
1361-02.553
13
C
z unutrašnjim navojem
Art - Line program - za dodatne
Pravi
DN 10 (3/8”)
1362-01.553
13
C
DN 15 (1/2”)
1362-02.553
13
C
2001-00.325
13
A
9721-00.000
13
D
9721-00.514
13
D
2001-00.258
13
D
3501-02.142
13
B
0530-01.433
13
A
informacije kontaktirajte IMI International
Pakovanje: 10 komada
Z narebričeno
Ručna kapa
matico
za sve HEIMEIER termostatske ventile.
Temperatura medijuma
maks. 100°C.
Bela Boja
Pakovanje: 96 komada
Alat za spajanje/ priključitev
U kompletu sa kasetom,čeonim ključem
i zamenjujućom zaptivkom za zamenu termostatskih
uložaka bez pražnjenja sistema
(za DN 10 do DN 20)
(točak ručka crvene boje )
Garnitura O-prstenova za alat za spajanje
Pakovanje: 1 kom
Cevasti ključ
za odvrtanje i pritezanje termostatskih uložaka
Pakovanje: 1 kom
Ključ za regulaciju
za V-exakt/F-exakt ventile
i termostatske uložke
za radijatore sa integr. ventilima sa (sa fino)
preciznom predregulacijom
Pakovanje: 1 kom
Univerzalni ključ za regulaciju
kao alternativa kjuču za regulaciju
3501-02.142
za sve HEIMEIER termostatske uloške
Može se koristiti za Vekolux,
V-/F-exakt tele ventila,
termostaske glave B, odzračne ventile
na radijatorima, navijcima Regulux.
Pakovanje: 1 kom
17
Termostatski ventili
Pribor za termostatske ventile
Slika
Kataloški br. PG
Model
 cevi
DN – ventil
Klasa
Niklovani mesing
Kompresiona spojnicanice
10
10 (3/8'')
2201-10.351
12
D
Za bakarne ili čelične cevi
10
15 (1/2'')
2202-10.351
12
D
Priključak unutrašnji navoj
12
10 (3/8'')
2201-12.351
12
C
Rp 3/8'' – Rp 3/4''
12
15 (1/2'')
2202-12.351
12
C
Čaura (str. 21) je potrebna
14
15 (1/2'')
2201-14.351
12
D
gde je cev debeljine 0.8-1.0 mm.
15
15 (1/2'')
2201-15.351
12
A
Poštovati uputstva
16
15 (1/2'')
2201-16.351
12
D
proizvođača cevi.
18
20 (3/4'')
2201-18.351
12
D
22
20 (3/4'')
2201-22.351
12
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnicanice
10
3831-10.351
12
D
Za bakarne ili čelične cevi
12
3831-12.351
12
D
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
14
3831-14.351
12
D
Čaura (str. 21) je potrebna
15
3831-15.351
12
A
gde je cev debeljine 0.8-1.0 mm.
16
3831-16.351
12
B
Poštovati uputstva
18
3831-18.351
12
B
 cevi
Niklovani mesing
proizvođača cevi.
Pakovanje: 10 komada
Kompresiona spojnica sa mekanim zaptivanjem
12
1313-12.351
12
D
Za bakarne ili čelične cevi
14
1313-14.351
12
B
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
15
1313-15.351
12
A
16
1313-16.351
12
C
18
1313-18.351
12
D
Pakovanje: 10 komada
Zatezna spojnica
 cevi
Niklovani mesing
14 x 2
1335-14.351
12
C
16 x 2
1335-16.351
12
B
14 x 2
1331-14.351
12
C
16 x 2
1331-16.351
12
B
18 x 2
1331-18.351
12
C
Za plastične cevi (alu-plast)
Priključak unutrašnji navoj Rp 1/2''
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnica
12 x 2
1311-12.351
12
D
Za plastične cevi
14 x 2
1311-14.351
12
D
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
16 x 2
1311-16.351
12
B
17 x 2
1311-17.351
12
D
18 x 2
1311-18.351
12
B
18 x 2.5
1312-18.351
12
D
20 x 2
1311-20.351
12
D
21 x 2.5
1311-21.351
12
D
Pakovanje: 10 komada
18
Termostatski ventili
Pribor za termostatske ventile
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
 cevi
Čaura
10
1300-10.170
13
D
Za bakarne ili čelične cevi
12
1300-12.170
13
D
debeline 1 mm
14
1300-14.170
13
D
Čaura za cevi debljine
15
1300-15.170
13
D
0.8 mm na zahtev.
16
1300-16.170
13
D
18
1300-18.170
13
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
DN – ventil
Navojna spojka
1/2''
15 (1/2'')
4160-02.010
12
B
za ventile sa Pravim zaptivanjem
3/4''
20 (3/4'')
4160-03.010
12
B
Spojnica za lemljenje
15
15 (1/2'')
4160-15.039
12
B
za ventile sa Pravim zaptivanjem
16
15 (1/2'')
4160-16.039
12
D
18
15 (1/2'')
4160-18.039
12
B
22
20 (3/4'')
4160-22.039
12
B
Spojnica za zavarivanje
1/2''
15 (1/2'')
4160-02.043
12
D
za ventile sa Pravim zaptivanjem
3/4''
20 (3/4'')
4160-03.043
12
D
Pakovanje: 10 komada
Niklovani mesing
Dupla spojnica
G3/4 x R1/2
1321-12.083
12
D
Za povezivanje bakarnih, čeličnih,
G3/4 x G3/4
1321-03.081
12
D
Dužinski kompenzator
za različite dužine cevi
L (mm)
Niklovani mesing
25
9713-02.354
13
D
G3/4 x G3/4
50
9714-02.354
13
D
DN ventila
Niklovana bronza
plastičnih i višeslojnih cevi.
Pakovanje: 1 kom
Za povezivanje bakarnih, čeličnih,
plastičnih i višeslojnih cevi.
Za ventile sa spoljašnjim navojem G3/4
Pakovanje: 1 kom
S - Priključna spojnica
10 (3/8'')
1353-01.362
12
D
Za kompenzaciju različitih dimenzija
15 (1/2'')
1353-02.362
12
D
povezivanja kod zamene radijatora
20 (3/4'')
1353-03.362
12
D
12
D
Osno rastojanje 26 mm.Ukupna dužina 68 mm.
Pakovanje: 5 komada
S - Priključna spojnica
Niklovana bronza
G3/4 x G3/4. Za kompenzaciju različitih dimenzija
povezivanja kod zamene radijatora. Osno rastojanje 11,5 mm.
Ukupna dužina 43 mm
Pakovanje: 2 kom
19
1351-02.362
Radijatorski navijci
i H-ventili
Regutec radijatorski navijak
HEIEMEIER radijatorski navijak iz PROFILINE programa za
pražnjenje,predregulaciju, ispuštanje i
punjenje. Telo je napravljeno od bronze
otporne na koroziju.
Slika
Dimenzija
kvs vrednost
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
Kataloški br. PG
Klasa
3
(m /h)
sa unutrašnjim navojem
Ugaoni
Pravi
Niklovana bronza
EAR 10 (3/8)
1,68
0355-01.000
04
EAR 15 (1/2)
1,74
0355-02.000
04
A
A
EAR 20 (3/4)
1,93
0355-03.000
04
B
DAR 10 (3/8)
1,68
0356-01.000
04
A
DAR 15 (1/2)
1,74
0356-02.000
04
A
DAR 20 (3/4)
1,93
0356-03.000
04
B
sa spoljašnjim navojem G3/4
Ugaoni
EAR 15 (1/2)
1,74
0365-02.000
04
C
Pravi
DAR 15 (1/2)
1,74
0366-02.000
04
C
Kompresiona spojnicaza priključitev cevi na strani 23 - 24
Pakovanje: 20 komada
Regulux radijatorski navijak sa ispustom i predregulacijom
HEIEMEIER radijatorski navijak iz PROFILINE programa za
pražnjenje,predregulaciju, ispuštanje i
punjenje. Telo je napravljeno od bronze
otporne na koroziju.
Slika
Dimenzija
kv vrednost (m3/h)
kvs vrednost
Ugaoni
Pravi
1
Kataloški br. PG
Klasa
3
predregulacije
0
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
2
3
4
(m /h)
5
sa unutrašnjim navojem
Niklovana bronza
EARE 10 (3/8)
0,09
0,30
0,65
1,01
1,14
1,31
0351-01.000
04
D
EARE 15 (1/2)
0,09
0,30
0,65
1,01
1,14
1,31
0351-02.000
04
C
EARE 20 (3/4)
0,09
0,30
0,65
1,01
1,14
1,31
0351-03.000
04
D
DARE 10 (3/8)
0,09
0,30
0,65
1,01
1,14
1,31
0352-01.000
04
D
DARE 15 (1/2)
0,09
0,30
0,65
1,01
1,14
1,31
0352-02.000
04
C
DARE 20 (3/4)
0,09
0,30
0,65
1,01
1,14
1,31
0352-03.000
04
D
sa spoljašnjim navojem G3/4
Ugaoni
EARE 15 (1/2)
0,09
0,30
0,65
1,01
1,14
1,31
0361-02.000
04
D
Pravi
DARE 15 (1/2)
0,09
0,30
0,65
1,01
1,14
1,31
0414-02.000
04
D
Kompresiona spojnicaza priključitev cevi na strani 23 - 24
Pakovanje: 20 komada
20
Radijatorski navijci
i H-ventili
Vekotec H-ventili za radijatore sa integrisanim ventilma
HEIMEIER Vekotec je H-kućište (telo)
navijka je izrađeno od niklovane bronze
otporne na koroziju za povezivanje na
radijatore sa integrisanim ventilima i za
dvocevne sisteme grejanja.
Osno rastojanje je 50 mm, oblik ventila je
takav da omogućava toleranciju ± 1,0 mm
pri povezovanju na cevovod
Priključak za cev G3/4 omogućava povezivanje
bakarnih, čeličnih, plastičnih i višeslojnih cevi, sa
ustreznimi zateznim spojnicama.
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
Dvocevni sistem
Slika
Ugaoni
Ugaoni
Priključak na radijator
kvs vrednost
sa integrisanim ventilom
(m3/h)
Rp 1/2''
Kataloški br. PG
Klasa
Niklovana bronza
unutrašnjinavoj (1)
1,23
0551-50.000
06
A
G 3/4''
1,23
0553-50.000
06
A
1,23
0550-50.000
06
A
1,23
0552-50.000
06
A
spoljašnji navoj (2)
Pravi
Rp 1/2''
unutrašnji navoj (1)
Pravi
G 3/4''
spoljašnji navoj (2)
Pakovanje: 15 komada
Napomena:
(1)
- npr. za radiator Korado itd.
(2)
- npr. za radiator Vogel Noot itd.
21
Radijatorski navijci
i H-ventili
Vekolux H-ventili sa ispustom za radijatore sa integrisanim ventilima
HEIMEIER Vekolux je navijak je čije Hkućište (telo) izrađeno od niklovane bronze
otporne na koroziju za povezivanje na
radijatore sa integrisanim ventilima sa dva
vertikalna priključna mesta.
Priključak za cev G3/4 omogućava povezivanje
bakarnih, čeličnih, plastičnih i višeslojnih cevi, sa
ustreznimi zateznim spojnicama.
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
Osno rastojanje je 50 mm, oblik ventila je
takav da omogućava toleranciju ± 1,0 mm
pri povezovanju na cevovod
Dvocevni sistem
Slika
Ugaoni
Ugaoni
Priključak na radijator
kvs vrednost
sa integrisanim ventilom
(m3/h)
Rp 1/2''
Kataloški br. PG
Klasa
Niklovana bronza
unutrašnjinavoj (1)
1,48
0531-50.000
06
C
G 3/4''
1,48
0533-50.000
06
C
1,48
0530-50.000
06
C
1,48
0532-50.000
06
C
spoljašnji navoj (2)
Pravi
Rp 1/2''
unutrašnjinavoj (1)
Pravi
G 3/4''
spoljašnji navoj (2)
Pakovanje: 5 komada
Jenocevni sistem, oznaka 50/50
Slika
Ugaoni
Ugaoni
Priključak na radijator
kvs vrednost
sa integrisanim ventilom
(m3/h)
Rp 1/2''
Kataloški br. PG
Klasa
Niklovana bronza
unutrašnji navoj (1)
1,27
0535-50.000
06
D
G 3/4''
1,27
0537-50.000
06
D
1,27
0534-50.000
06
D
1,27
0536-50.000
06
D
spoljašnji navoj (2)
Pravi
Rp 1/2''
unutrašnji navoj (1)
Pravi
G 3/4''
spoljašnji navoj (2)
Kompresiona spojnicaza priključitev cevi na strani 27 - 28
Pakovanje: 5 komada
Napomena:
22
(1)
- npr. za radiator Korado ipd.
(2)
- npr. za radiator Vogel Noot ipd.
Radijatorski navijci
i H-ventili
Pribor za Vekotec i Vekolux
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
Zatezna spojnica
 cevi
Niklovani mesing
Za plastične cevi
12 x 2
1311-12.351
12
D
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
14 x 2
1311-14.351
12
D
16 x 2
1311-16.351
12
B
17 x 2
1311-17.351
12
D
18 x 2
1311-18.351
12
B
18 x 2.5
1312-18.351
12
D
20 x 2
1311-20.351
12
D
21 x 2.5
1311-21.351
12
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnica
14 x 2
1331-14.351
12
C
Za višeslojne cevi (alu-plast)
16 x 2
1331-16.351
12
B
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
18 x 2
1331-18.351
12
C
0520-00.093
13
D
06
B
13
D
Pakovanje: 10 komada
Dupla rozeta
plastična, razdvojiva po sredini. Za cevi različnih prečnika.
Osno rasojanje između cevi 50 mm (za E-Z ventile)
Ukupna visina maks. 31 mm
Pakovanje: 1 kom
Niklovani mesing
Spojnica za promenu smera strujanja
0540-50.000
za radijatore sa integrisanim ventilom
Za izbegavanje problema ukrštanja cevovoda
Osno rastojanje između cevi 50 mm
G 3/4'', Samozaptivajuća konekcija sa zatvaranjem
Pakovanje: 1 kom
Mesing
Dupli nipl
0550-02.350
G 3/4'' x R 1/2'' samozaptivajuća konekcija
Za direktnu ugradnju fitinga za promenljivo strujanje
na radijatorae sa integrisanim ventilima
sa navojem Rp 1/2'' i unutrašnjim žlebom za inbus ključ
Pakovanje: 1 kom
23
Sistemi za povezivanje radijatora
Duolux 50 program ventila za dvocevne sisteme
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
DN ventila
Aksialni termostatski ventil
15 (1/2'')
2245-02.000
02
D
Niklovana bronza
Crna zaštitna kapa
Dvougaoni
termostatski ventil
desni Priključak
15 (1/2'')
Niklovana bronza
2310-02.000
D
levi Priključak
Crna zaštitna kapa
15 (1/2'')
2311-02.000
Pravi termostatski ventil
sa lukom
15 (1/2'')
2206-02.000
02
D
2201-15.351
12
A
3831-15.169
13
D
D
Niklovana bronza
Crna zaštitna kapa
Pakovanje: 20 komada
Zatezna spojnica
Za čelične cevi 3831-15.169
Priključak unutrašnji navoj Rp 1/2''
Niklovana bronza
Pakovanje: 10 komada
Precizna čelična cev
 15 mm, 1100 mm dužine
hromirana
Pakovanje: 1 kom
Zatezna spojnica
 cevi
Niklovana bronza
15
2201-15.351
12
A
3810-50.000
03
D
Za čelične cevi 3831-15.169
Priključak spoljašnji navoj G3/4
Pakovanje: 10 komada
DN ventila
Duolux 50 dvocevni navijak
prav
15 (1/2'')
sa zatvaranjem
Niklovana bronza (bez kompresionih spojnica)
Pakovanje: 5 komada
24
Sistemi za povezivanje radijatora
Pribor za Duolux 50
Slika
Kataloški br. PG
Model
Inbus ključ
3831-03.256
Klasa
13
D
velikomt 3 DIN911 za zapiranje in nastavitev
Pakovanje: 1 kom
 cevi
Niklovana bronza
Zatezna spojnica
10
3831-10.351
12
D
Za bakarne ili čelične cevi
12
3831-12.351
12
D
Povezivanje na spoljašnji navoj G 3/4''
14
3831-14.351
12
D
Potrebna je čaura
15
3831-15.351
12
A
Cev je debeljine 0.8-1.0 mm.
16
3831-16.351
12
B
Poštovati uputstva proizvođača cevi.
18
3831-18.351
12
B
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Čaura
10
1300-10.170
13
D
Za bakarne ili čelične cevi
12
1300-12.170
13
D
debeljine 1 mm
14
1300-14.170
13
D
Čaura za cevi debeljine
15
1300-15.170
13
D
0.8 mm po zahtevu.
16
1300-16.170
13
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnicaj sa mekanim 12
1313-12.351
12
D
zaptivanjem
14
1313-14.351
12
B
Za bakarne ili čelične cevi
15
1313-15.351
12
A
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
16
1313-16.351
12
C
18
1313-18.351
12
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovana bronza
Kompresiona spojnica
12 x 2
1311-12.351
12
D
Za plastične cevi
14 x 2
1311-14.351
12
D
Priključak spoljašnji navoj G3/4
16 x 2
1311-16.351
12
B
18 x 2
1311-18.351
12
B
18 x 2.5
1312-18.351
12
D
20 x 2
1311-20.351
12
D
21 x 2.5
1311-21.351
12
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovana bronza
Zatezna spojnica
14 x 2
1331-14.351
12
C
Za višeslojne cevi (alu-plast)
16 x 2
1331-16.351
12
B
Priključak spoljašnji navoj G3/4
18 x 2
1331-18.351
12
C
0520-00.093
13
D
Pakovanje: 10 komada
Dupla rozeta
plastična, razdvojiva po sredini. Za cevi različnih prečnika.
Osno rasojanje između cevi 50mm (za E-Z ventile)
Ukupna
Pakovanje:
visina
1 kom
maks. 31 mm
Niklovana bronza
Dužinski kompenzator
za različite dužine cevi
25 mm
9713-02.354
13
D
50 mm
9714-02.354
13
D
Za povezivanje bakarnih, čeličnih i plastičnih cevi.
Za ventile sa navojnim priključkom G3/4.
Pakovanje: 1 kom
25
Sistemi za povezivanje radijatora
Duolux program ventila za jednocevne sisteme
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
DN ventila
Aksialni termostatski ventil
15 (1/2'')
2245-02.000
02
C
Niklovana bronza
Crna zaštitna kapa
Dvougaoni
termostatski ventil
desni Priključak
15 (1/2'')
Niklovana bronza
2340-02.000
D
levi Priključak
Crna zaštitna kapa
15 (1/2'')
2341-02.000
Pravi termostatski ventil
sa lukom
15 (1/2'')
2244-02.000
02
D
2201-15.351
12
A
3831-15.169
13
D
3800-15.351
12
D
15 (1/2'')
3802-02.000
03
D
15 (1/2'')
3803-02.000
03
D
D
Niklovana bronza
Crna zaštitna kapa
Pakovanje: 20 komada
Zatezna spojnica
Za čelične cevi 3831-15.169
Priključak unutrašnji navoj Rp 1/2''
Niklovana bronza
Pakovanje: 10 komada
Precizna čelična cev
 15 mm, 1100 mm dolžine
hromirana
Pakovanje: 1 kom
 cevi
Zatezna spojnica
Za čelične cevi 3831-15.169
15
Priključak spoljašnji navoj M 24 x 1,5
Niklovana bronza
Pakovanje: 10 komada
DN ventila
Duolux jednocevni navijak 50/50
bez zatvaranja
spoljašnji navojni Priključak M 24 x 1.5
Niklovana bronza (bez komp. spojnica)
Duolux jednocevni navijak 50/50
sa zatvaranjem
spoljašnji navojni Priključak M 24 x 1.5
Niklovana bronza (bez komp. spojnica)
Pakovanje: 5 komada
26
Sistemi za povezivanje radijatora
Jednocevni ventili za horizontalnu montažu
HEIMEIER jednocevni ventil izrađen od
niklovane bronze otporne na koroziju za
povezivanje na radijatore sa jednim
priključnim horizontalnim mestom. Ventil
se sastoji iz jednocevnoga ventila, uronske
cevi i pregradnog diska.
Priključak za cev G3/4 omogućava
povezivanje bakarnih, čeličnih,
plastičnih i višeslojnih cevi, sa
ustreznimi zateznim spojnicama.
Slika
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
U punom protoku, odnos prestrujavanja 35%/65%
protoka.
Potis i povrat je lako zatvoriti, tako je radijator
moguće demontirati bez pražnjenja sistema.
Bypass pri tom ostane otvoren.
Kataloški br. PG
Model
Termostatski ventil za jednocevni
sistem sa uronskom cevi DN 15 (1/2”)
Klasa
3871-02.000
03
D
dužina 85 mm
3871-11.132
13
D
dužina 250 mm
3871-27.132
13
D
3871-00.135
13
D
za radijator sa horizontalnim priključkom
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
Niklovana bronza
Uronska cev
Montaža uronske cevi
Pregradni disk
uglavnim se koristi
za člankaste radijatore
Pakovanje: ventil = 10 komada, cevka = 1 kom, ploščica = 1 kom
27
Sistemi za povezivanje radijatora
E-Z sistem za jednocevne i dvocevne sisteme
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
DN ventila
Aksialni termostatski ventil
15 (1/2'')
2245-02.000
02
D
Niklovana bronza
Crna zaštitna kapa
Dvougaoni
termostatski ventil
desni Priključak
15 (1/2'')
Niklovana bronza
2340-02.000
D
levi Priključak
Crna zaštitna kapa
15 (1/2'')
2341-02.000
Pravi termostatski ventil
zsa
ukrivljenim
lukom
priključkom
15 (1/2'')
2244-02.000
02
D
2201-15.351
12
A
3831-15.169
13
D
2201-15.351
12
A
3891-02.000
03
D
D
Niklovana bronza
Crna zaštitna kapa
Pakovanje: 20 komada
Kompresiona spojnica
Za čelične cevi 3831-15.169
Priključak unutrašnjinavoj Rp 1/2''
Niklovana bronza
Pakovanje: 10 komada
Precizna čelična cev
 15 mm, 1100 mm dužine
hromirana
Pakovanje: 1 kom
Kompresiona spojnica
Za čelične cevi 3831-15.169
Priključak unutrašnji navoj Rp 1/2''
Niklovana bronza
Pakovanje: 10 komada
DN ventila
E-Z navijak
15 (1/2'')
za jednocevne i dvocevne sisteme
Niklovana bronza
spoljašnji navojni Priključak G 3/4''
(bez kompresionih spojnica)
Pakovanje: 10 komada
28
Sistemi za povezivanje radijatora
E-Z ventil sa uronskom cevi
E-Z ventil sa uronskom cevi je izrađen od
niklovane bronze otporne na koroziju za
povezivanje na radijatore sa jednim
priključnim vertikanim mestom. Koristi se
dvocevne i jednocevne sisteme grejanja.
Jednocevni ventil je sa odnosom protoka
35% / 65%.
Sa ovim ventilom je moguće zatvoriti povratni vod
sa inbus ključem , velikomti 8. Kod ventila za
dvocevno grejanje se može izvršiti predregulacija
na povratnom vodu.
Na E-Z ventil se ugrađuju HEIMEIER
termostatske glave i pogoni. Vratilo od
nerđajućeg ventila ima dvostruko
zaptivanje(O-ring). Termostatski uložak se
menja bez pražnjenja sistema.
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
Priključak za cev G3/4 omogućava povezivanje
bakarnih, čeličnih, plastičnih i višeslojnih cevi, sa
ustreznimi zateznim spojnicama.
Dvocevni sistem crna zaštitna kapa
Slika
Dimenzija
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
p opseg (K)
1,0 2,0 3,0
Ugaoni
Pravi
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Niklovana bronza
DN 15 (1/2”)
0,31
0,55
0,67
0,83
3879-02.000
03
A
DN 15 (1/2”)
0,31
0,55
0,67
0,83
3878-02.000
03
A
Pakovanje: 5 komada
Jednocevni sistem plava zaštitna kapa, oznaka 35/65
Slika
Dimenzija
kvs vrednost
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Ugaoni
Pravi
Niklovana bronza
DN 15 (1/2”)
1,50
3877-02.000
03
A
DN 15 (1/2”)
1,50
3876-02.000
03
A
Pakovanje: 5 komada
29
Sistemi za povezivanje radijatora
Multilux sa dva priključna mesta
Na Multilux ventile ugrađuju se HEIMEIER
termostatske glave i pogoni. Vratilo od nerđajućeg
ventila
ima
dvostruko
zaptivanje(O-ring).
Termostatski uložak se menja bez pražnjenja
sistema.
Multilux HEIMEIER termostatski ventil je
izrađen od mesinga otporne na koroziju
povezuje se na dva priključna mesta sa
donje strane radijatora.
Koristi se dvocevne i jednocevne sisteme
grejanja. Jednocevni ventil je sa odnosom
protoka 35% / 65%.
Priključak za cev G3/4 omogućava povezivanje
bakarnih, čeličnih, plastičnih i višeslojnih cevi, sa
ustreznimi zateznim spojnicama.
Razdalja med cevema je 50 mm, zgradba
ventila pa omogoča priključitev s toleranco
± 1,0 mm.
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
Dvocevni sistem crna zaštitna kapa
Slika
Ugaoni
Priključak
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
na radijator
p opseg (K)
1,0
2,0
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Niklovana bronza
Rp 1/2''
0,32
0,59
0,90
3851-02.000
03
B
0,32
0,59
0,90
3853-02.000
03
B
0,32
0,59
0,90
3850-02.000
03
B
0,32
0,59
0,90
3852-02.000
03
B
unutrašnjinavoj (1)
Ugaoni
G 3/4''
spoljašnji navoj (2)
Pravi
Rp 1/2''
unutrašnjinavoj (1)
Pravi
G 3/4''
spoljašnji navoj (2)
Pakovanje: 5 komada
Jednocevni sistem plava zaštitna kapa, ventil označen sa dve strelice
Slika
Ugaoni
Priključak
kvs vrednost
na radiator
(m3/h)
Kataloški br. PG
Klasa
Niklovana bronza
Rp 1/2''
1,50
3855-02.000
03
D
1,50
3857-02.000
03
D
1,50
3854-02.000
03
D
1,50
3856-02.000
03
D
unutrašnjinavoj (1)
Ugaoni
G 3/4''
spoljašnji navoj (2)
Pravi
Rp 1/2''
unutrašnjinavoj (1)
Pravi
G 3/4''
spoljašnji navoj (2)
Pakovanje: 5 komada
Napomena:
30
(1)
- npr. za radiator Korado ipd.
(2)
- npr. za radiator Vogel Noot ipd.
Sistemi za povezivanje radijatora
Multilux 4 komplet za dvocevni sistem za ventil sa dva priključna mesta
Termostatska glava DX je montirana na levoj strani
ventila. Kapa sa senzorom je potpuno zatvorena i
senzor ispunjen tečnošću po standardu EnEV ili po
DIN V4701-10.
Osno rasojanje između cevi 50mm , sa
tolerancijom priključka ± 1,0 mm.
Priključak za cev G3/4 omogućava povezivanje
bakarnih, čeličnih, plastičnih i višeslojnih cevi, sa
ustreznimi zateznim spojnicama.
Za tela HEIMEIEROVIH ventila treba koristiti samo
odgovarajuće Heimeierove zatezne
spojnice.(primer 15 THE)
HEIMEIER Multilux 4 komplet se sastoji iz:
- Multilux 4 termostatskog ventila
- adaptera za R1/2 i G3/4 povezivanje
radijatora
- zaštitna kapa G3/4
- DesignLine kapa (bela ili hrom)
- termostatske glave DX (bela ili hrom)
Multilux 4 je je izrađen od mesinga otporne
na koroziju i dostupan je u verziji pravi i
ugaoni. Vratilo od nerđajućeg ventila ima
dvostruko zaptivanje(O-ring). Termostatski
uložak se menja bez pražnjenja sistema.
Primer montaže:
Komplet Multilux 4 za
sušač peškira
Dvocevni sistem crna zaštitna kapa
Slika
Priključak
na radijator
kv vrednost (m3/h) kvs vrednost
p opseg (K)
1,0
2,0
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Multilux 4 komplet
0,32
0,60
1,03
bele boje RAL 9016
9690-27.000
03
C
hrom
9690-28.000
03
C
Multilux 4 komplet sestavljajo:
- Multilux 4 termostatski ventil (ravna i ugaona izvedba)
- R 1/2 Priključak za radiator
- G 3/4 Priključak za radiator
- zaštitna kapa G3/4
- Kapa DesignLine (bela ili hrom)
- termostatska glava DX (bela ili hrom)
Pakovanje: 1 komplet
31
Sistemi za povezivanje radijatora
Pribor za Multilux i Multilux 4
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
Maska za Multilux
bela
3850-10.553
13
C
plastična
hrom
3850-12.553
13
C
Za ugaone i prave oblike, za Multilux
(Multilux 4 je uključen u komplet)
Art - Line program - za dodatne
informacije kontaktirajte IMI International
Pakovanje: bel = 5 komada, hrom = 1 kom
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnica
10
3831-10.351
12
D
za bakarne i čelične cevi
12
3831-12.351
12
D
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
14
3831-14.351
12
D
Potrebna je čaura
15
3831-15.351
12
A
Cev je debeljine 0.8-1.0 mm.
16
3831-16.351
12
B
Poštovati uputstva proizvođača cevi.
18
3831-18.351
12
B
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Čaura
10
1300-10.170
13
D
Za bakarne ili čelične cevi
12
1300-12.170
13
D
Cev je debeljine 0.8-1.0 mm.
14
1300-14.170
13
D
Poštovati uputstva proizvođača cevi.
15
1300-15.170
13
D
0.8 mm po zahtevu.
16
1300-16.170
13
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnica sa mekanim 12
14
zaptivanjem
1313-12.351
12
D
1313-14.351
12
B
Za bakarne ili čelične cevi
15
1313-15.351
12
A
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
16
1313-16.351
12
C
18
1313-18.351
12
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnica
12 x 2
1311-12.351
12
D
Za plastične cevi
14 x 2
1311-14.351
12
D
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
16 x 2
1311-16.351
12
B
17 x 2
1311-17.351
12
D
18 x 2
1311-18.351
12
B
18 x 2.5
1312-18.351
12
D
20 x 2
1311-20.351
12
D
21 x 2.5
1311-21.351
12
D
Pakovanje: 10 komada
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnica
14 x 2
1331-14.351
12
C
Za višeslojne cevi (alu-plast)
16 x 2
1331-16.351
12
B
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
18 x 2
1331-18.351
12
C
Pakovanje: 10 komada
32
Sistemi za povezivanje radijatora
Pribor za Multilux i Multilux 4
Slika
Kataloški br. PG
Model
Dupla rozeta
Klasa
0520-00.093
13
D
2001-00.325
13
A
0301-05.256
13
D
0101-10.256
13
D
0301-00.102
13
D
plastična, razdvojiva po sredini. Za cevi različnih prečnika.
Osno rasojanje između cevi 50mm (za E-Z ventile)
Ukupna visina maks. 31 mm
Pakovanje: 1 kom
Ručna kapa
sve HEIMEIER termostatske ventile.
Temperatura grejnog medija maks. 100°C.
Bela Boja
Pakovanje: 96 komada
Inbus ključ
Za otvaranje i zatvaranje navijka
velikomt 5 AF DIN911
Za zatvaranje i otvaranje prigušnica
velikomt 10 AF DIN911
Pakovanje: 1 kom
Dodatak za punjenje
i pražnjenje
Priključno crevo 1/2''
Pakovanje: 1 kom
33
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
E-Pro
E-Pro je mikroprocesorski adapter za
časovno programiranje za još veću uštedu
energije.
E-Pro klikom na odgovarajuće dugme
"setujemo" kada da se smanji podešena
temperatura od 4K ili kasnije podiže, ova
podešavanja da zapamti e-PRO.
Omogućava dnevno ili nedeljno setovanje
ciklusa.
Slika
Indikator režima (normalni, sniženi za 4K).
Baterija (2xAA) omogućava rad za 5 godina.
E-Pro može da se instalira na bilo koji od
termostatskih ventila HEIMEIER ili na radijator sa
integrisanim termostatskim uloškom HEIMEIER za
(npr. Korado, Radson, Veha, ...). Može se koristiti
za bilo kojutermostatsku galvu sa uloškom
M30x1.5 na primer: C., D, DKS.
Kataloški br. PG
Model
E-Pro
Klasa
1950-00.500
09
B
1950-09.160
09
D
(Termostatska glava nije uključena u isporuku E-Pro).
E-Pro stick
USB Priključak za hitro programiranje jedinice E-Pro
Pakovanje: 1 kom
Sobni termostat
Slika
Sobni termostat je elektro-mehanički
regulator sa dvotačkastim delovanjem i
upotrebljava se za npr. termički pogon za
regulaciju sobne temperature.
Temperatura sa reguliše u opsegu 5 do
30°C.Temperaturni opseg se može
podesiti po potrebi za dva opsega
regulacije npr. od 8 do 23°C.
Za modele sa smanjenom temperaturom (oko 5K)
je moguća veza na P-HEIMEIER-ov sobni
termostat ili na spoljašnji sat. Mode prekidač
omogućava odabir dnevnih aktivnosti, samnjeni ili
automatski režim. Svetlosne diode pokazuje da li
svetli režim rada za hlađenje ili grejanje.
Modeli sa operativnim naponom od 230V i
24V, sa ili bez smanjenog režima, svaka
sa kontaktom za prenos toplote i
recirkulaciju.
Termostat je namenjen za montažu na zidove i na
kutiju u zidu.
Kataloški br. PG
Model
Klasa
Sobni termostat
za EMO T, EMOtec
bele boje
bez sniženja temperature
sa sniženjem temperature/dnevno noćni režim
Montažna ploča
Boja: bela RAL 9010
Za montažu sobnog termostata na kutiju u zidu
Pakovanje: 1 kom
34
230 V
1936-00.500
09
A
24 V
1946-00.500
09
D
230 V
1938-00.500
09
A
24 V
1948-00.500
09
D
1936-00.433
09
D
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
Termostat P sa satom za termične pogone
Termostat P je elektro-mehanički regulator
Modeli su sa operativnim naponom od 230V i 24V
sa dvotačkastim delovanjem i upotrebljava
Termostat P ima Svetlosne diode za grejanje,
se za npr. termički pogon za regulaciju
hlađenje ili noćni režim rada.
sobne temperature. Temperatura sa
Termostat je namenjen za montažu na zidove i na
reguliše u opsegu 5 do 30°C.Temperaturni
kutiju u zidu.
opseg se može podesiti po potrebi za dva
opsega regulacije npr. od 8 do 23°C.Izlazni
PWM signal omogućava konstantnu
regulaciju.
Ugrađeni analogni sat omogućava
programiranje 7-dnevnog, danvnog i
noćnog režima.
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
bele boje
Termostat P
za EMO T, EMOtec
Montažna ploča
230 V
1932-00.500
09
C
24 V
1942-00.500
09
D
1932-00.433
09
D
1930-02.433
09
D
Boja: bela RAL 9010
Za montažu Termostata P na kutiji u zidu
Zaštitna kutija
za Termostat P, providna
Pakovanje: 1 kom
35
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
Sobni termostat dvopoložajni, za fancoil-e, samo hlađenje
HEIMEIER elektromehanski sobni termostat (bimetal)
230V / 3 (3)A, sa dvopoložajnim delovanjem.
Sa termičkom povratnom spregom i preklopnim
kontaktom NC (zatvoren,bez struje), npr. EMO T,
EMOtec.
Optimiran za fancolie (samo za hlađenje).
Sa "On - Off" prekidačem i prekidačem za fancoil.
Slika
Kataloški br. PG
Model
Sobni termostat za hlađenje
1905-00.500
09
Klasa
D
Pakovanje: 50 komada
Sobni termostat dvopoložajni sa prekidačem za ventilator, samo hlađenje
HEIMEIER elektromehanski sobni termostat (bimetal)
230V / 3 (3)A, sa dvopoložajnim delovanjem.
Sa termičkom povratnom spregom i preklopnim
kontaktom NC (zatvoren,bez struje), npr. EMO T,
EMOtec.
Optimiran za fancolie (samo za hlađenje).
Sa "On - Off" prekidačem inprekidačem za ventilator "Slow - Medium - Fast".
Slika
Kataloški br. PG
Model
Sobni termostat za hlađenje
1906-00.500
Pakovanje: 50 komada
36
09
Klasa
D
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
Sobni termostat dvopoložajni, sa prekidačem za ventilator,
za hlađenje ili grejanje
HEIMEIER elektromehanski sobni termostat (bimetal) 230V / 3 (3)A, sa
dvopoložajnim delovanjem.
Sa termičkom povratnom spregom i preklopnim kontaktom NC
(zatvoren,bez struje), npr. EMO T, EMOtec.
Optimiran za fancolie (samo za hlađenje).
Sa prekidačem "Heat - Off - Cool" i prekidačem za ventilator "Slow - Medium - Fast".
Slika
Kataloški br. PG
Model
Sobni termostat za hlađenje ili grejanje
1907-00.500
09
Klasa
D
Pakovanje: 50 komada
Sobni termostat kontinualno promenljiv 0 - 10V,
sa prekidačem za ventilator, hlađenje ili grejanje
HEIMEIER elektromehanički sobni termostat 24 V sa kontinualnim
delovanjem 0 - 10 V i ugrađenim senzorm.
Za povezivanje na kontinualne pogone, npr. EMO 1.
Optimiran za fancolie (samo za hlađenje).
Sa "On - Off" prekidačem i prekidačem za ventilator "Slow - Medium - Fast".
Slika
Kataloški br. PG
Model
Sobni termostat za hlađenje
1961-00.500
09
Klasa
D
Pakovanje: 50 komada
Sobni termostat kontinualno promenljiv 0 - 10V,
sa prekidačem za ventilator, za hlađenje ili grejanje
HEIMEIER elektromehanički sobni termostat 24 V sa kontinualnim
delovanjem 0 - 10 V i ugrađenim senzorm.
Za povezivanje na kontinualne pogone, npr. EMO 1.
Optimiran za fancolie (za hlađenje ili grejanje).
S prekidačem "On - Off", delovanje "Cool - Heat" i prekidačem za ventilator
"Slow - Medium - Fast".
Slika
Kataloški br. PG
Model
Sobni termostat za hlađenje ili grejanje
Pakovanje: 50 komada
37
1962-00.500
09
Klasa
D
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
Termostat E1 za proporcionalne regulatore
HEIMEIER termostat E1 je
proprcionalni sobni termostat sa
mikroprocesorm, ugrađenim senzorom i
podesivom PI regulacijom. Deluje
kontinualno 0 - 10 V i moguća je
instalacija na E1.
Slika
Podesive temperature za medije od 10°C do 30°C.
Sa skrivenim graničnikom je moguće ograničiti
opseg
Prekidač za "prisotnost" omogućava prebacivanje
iz/v dnevno noćni režim.
Kataloški br. PG
Model
Termostat E1
Klasa
1960-01.500
09
D
1960-01.433
09
D
za EMO 1
24 V AC
Montažna ploča
Boja: bela RAL 9010
Za montažu termostata E na kutiji u zidu
Pakovanje: 1 kom
Termostat E3 za 3- i 2-tačkaste pogone
HEIMEIER termostat E3 je sobni
termostat z mikroprocesorom,
ugrađenim senzorom i podesivom PI
regulacijom. Deluje s 3-tačkastim
izlaznim signalom i omogućava
povezivanje na 3-tačkasti pogono E3, u
primeru PWM izlaza na 2-tačkasti
(termičnih) pogono npr. EMO T,
EMOtec.
Slika
Podesive temperature za medije od 10°C
do 30°C. Sa skrivenim graničnikom je
moguće ograničiti opseg
Prekidač za "prisotnost" omogućava
prebacivanje iz/v dnevno noćni režim.
Kataloški br. PG
Model
Termostat E3
Klasa
1980-01.500
09
D
1960-01.433
09
D
za EMO 3 ali EMO T, EMOtec
24 V AC
Montažna ploča
Boja: bela RAL 9010
Za montažu termostata E na kutiji u zidu
Pakovanje: 1 kom
38
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
Radiocontrol F - Bežična radijska regulacija F
Radiocontrol F je namenjen regulaciji
temperature u prostorijama sa podnim
ili plafonskim grejanjem odnosno
hlađenjem.
Radiocontrol F se sastoji iz centralne
jedinice (sa mikroprocesorom), koji
nezavisno reguliše posamezne
termičke pogone (npr. na razdelilniku
za podno grejanje). Centralna jedinica
je povezana sa sobnim
termostaom/predajnikomi a iz posebnih
prostorija sa radijskim signalom. Sobni
predajnik se napaja sa baterijma, zato
povezavanje sa kabovima nije potrebno
pa je montaža brža i jednostavnija.
Slika
Sobni predajnik se poručuje u dve izvedbe: sa ili
bez automatike. Sa sobnim predajnikom
podešavamo željenu temperaturu (između 5°C i
30°C). Predajnik sa automatikom omogućava izbor
dnevnog, noćnog i automatskoga režima ili
isključenje. U automatskom režimu temperatura se
reguliše u okviru programa centralne jedinice.
Sobni predajnik se poručuje u dve izvedbe: sa 6
izlaznih kanala ili sa 8 izlaznih kanala i sa 7dnevnim tajmerom za programiranje.
Centralna jedinica se napaja sa 230 VAC. Svaka
kartica omogućava kontrolu dvotačkaste regulacije
(NC ili NO pogoni, npr. EMO T). Jedan od načina
da se može koristiti za napajanje pumpe. Na jedan
kanal (sobu predajnika) mogu biti vezani za više
diskova - samo za centralne jedinice sa 8
priključaka.
Kataloški br. PG
Model
Klasa
Sobni predajnik
sa automatikom
1640-00.500
09
D
bez automatike
1640-01.500
09
D
6 izlaznih kanala
1641-00.000
09
D
8 izlaznih kanala i tajmer
1642-00.000
09
D
Centralna enota
EMO tec
dvotačkasti pogon (ON/OFF)
pogledaj stranu 54
EMO T
dvotačkasti pogon (ON/OFF)
pogledaj stranu 54
Pakovanje: 1 kom
39
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
EMO 1 proporcionalni pogon
EMO 1 je elektromotorni proporcijalni
aktuator prilagođen za sva tela term.ventila
ili npr. Heimeier sobni termostat E1.
Ne zahtevaju održavanje i rade tiho.
Slika
Tela EMO 1 su izrađena u beloj boji tempera.
otporne plastike otporne na udarce.
EMO 1 je proizveden za ugradnju na sve
HEIMEIER-jeve termostatske ventile i trokrake
ventile. Adaperi omogućavaju ugradnju na tela
termostatskih ventilov različnih proizvađča,
pogledaj pribor.
Kataloški br. PG
Model
Klasa
radni
EMO 1
napon 24 V
0 - 10 V
1860-00.500
09
D
10 - 0 V
1861-00.500
09
D
kabl 1 m*)
2 - 10 V
1862-00.500
09
D
*)ostale dužine kabla na zahtev
10 - 2 V
1863-00.500
09
D
Pakovanje: 5 komada
EMO 3 tropoložajni pogon
EMO 3 je trpoložajni pogon za povezivanje
na termostat sa 24 V tritačkastim izlazom
npr. Heimeier sobni termostat E3.
Ne zahtevaju održavanje i rade tiho.
Slika
Tela EMO 3 su izrađena u beloj boji tempera.
otporne plastike otporne na udarce.
EMO 3 je proizveden za ugradnju na sve
HEIMEIER-jeve termostatske ventile i trokrake
ventile. Adaperi omogućavaju ugradnju na tela
termostatskih ventilov različnih proizvađča,
pogledaj pribor.
Kataloški br. PG
Model
Klasa
radni
EMO 3
napon
24 V
1880-00.500
09
D
230 V
1881-00.500
09
D
kabl 1 m*)
*)ostale dužine kabla na zahtev
Pakovanje: 5 komada
40
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
EMO EIB
EMO EIB je proporcionalni pogon za
povezivanje na "European Installation Bus"
(EIB). Veza je direktna, interfejs ili adapteri
nisu potrebni.
Ne zahtevaju održavanje i rade tiho.
Slika
Tela EMO EIB su izrađena u beloj boji tempera.
otporne plastike otporne na udarce.
EMO EIB je proizveden za ugradnju na sve
HEIMEIER-jeve termostatske ventile i trokrake
ventile. Adaperi omogućavaju ugradnju na tela
termostatskih ventilov različnih proizvađča,
pogledaj pribor.
Kataloški br. PG
Model
Klasa
EMO EIB
Standard 24V
1865-00.500
09
D
z dvema binarnima vhodoma
1864-00.500
09
D
Baza podatka proizvoda za EMO EIBCD-ROM
1074-01.485
09
Podatki za HEIMEIER EIB
1865-00.433
09
D
1865-01.433
09
D
povezovanje priključaka u paru crveno/ crno
1865-02.433
09
D
sa binarnim ulazom belo/žuto
1867-01.433
09
D
1867-02.433
09
D
kabl 1 m*)
*)ostale dužine kabla na zahtev
Pakovanje: 5 komada
disketa
za preuzimanje u ETS-2 bazama podataka od verzije 1.1
(besplatno)
Pakovanje: 1 kom
Magnet za programiranje EMO EIB/EMOLON
za programiranje fizičkih adresa
bez direktnog kontakta
Pakovanje: 1 kom
Bus priključak za EMO EIB/EMOLON
Bus spojka za EMO EIB
2-kontakta / siv
Pakovanje: 10 komada
41
Električna/elektronska
regulacija sobne temperature
EMO LON
Tela EMOLON su izrađena u beloj boji tempera.
otporne plastike otporne na udarce.
EMO LON je proprcionalni pogon za
povezavanje na Lon-Works ® mrežu.
Veza (link Power) je direktna, interfejs ili
adapteri nisu potrebni.
EMO LON je proizveden za ugradnju na sve
HEIMEIER-jeve termostatske ventile i trokrake
ventile. Adaperi omogućavaju ugradnju na tela
termostatskih ventilov različnih proizvađča,
pogledaj pribor.
Ne zahtevaju održavanje i rade tiho.
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
EMO LON
LP
1867-00.500
09
D
1074-01.485
09
D
1865-01.433
09
D
povezivanje priključaka u paru crveno/ crno
1865-02.433
09
D
sa binarnim ulazom belo/žuto
1867-01.433
09
D
sa binarnim ulazom belo/žuto
1867-01.433
09
D
2-kontakta Net A/B
1865-02.433
09
D
2-kontakta / siv
1867-02.433
09
D
LF - na zahtev
kabl 1 m*)
*)ostale dužine kabla na zahtev
Pakovanje: 5 komada
Baza podatka i LNS ™ Plug-In
CD-ROM
Podaci za HEIMEIER EMOLON kao XIF datoteke i alati
za LNS ™ sa ETS bazama podataka od verzije 1.5
Pakovanje: 1 kom
Magnet za programiranje EMO EIB/EMOLON
za programiranje fizičkih adresa
bez direktnog kontakta
Pakovanje: 1 kom
Bus priključak za EMO EIB/EMOLON
Bus priključak za EMO EIB
Pakovanje: 10 komada
42
Posebni ventili
Trokraki preklopni ventili za grejanje i hlađenje
HEIMEIER-ov trokraki prestrujni ventil za
distribuciju masenog protoka u sistemima
grejanja i hlađenja izrađen od bronze
otporan na koroziju sa zaštitnom kapom.
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak je 10 bar.
Nerđajuće vreteno je opremljeno sa
duplim O-prstenom. Spoljni O-prsten je
zamenljiv pod pritiskom.
DN 20 = 0.75 bar
Za paru niskog pritiska 110°C 0,5 bar.
Maksimalni diferencijalni pritisak:
DN 15 = 1.20 bar
DN 25 = 0.50 bar
Ventil se može povezati navojnom vezom,
lemljenjem ili zavarivanjem.
Radna temp. od 2°C do 120 °C, sa
zaščitnom kapom ili pogonom do 100°C.
Primer primene trokrakog prestrujnog ventila:
(1) gasno/uljni kotao
(2) krug grejanja, npr. radijatorski
(3) bojler za sanitarnu vodu
Trokraki prestrujni ventil distribuira toplu vodu, delom u
bojler za sanitarnu vodu, a kada se voda zagreje, opet
u krug grejanja.
Temperaturu u bojleru vodimo sa K termostatskom
glavom i uronskim senzorom.
Slika
Dimenzija
kvs vrednost
Kataloški br. PG
Klasa
3
(m /h)
Ravno prijanjanje
DN 15 (1/2'')
2,47
4160-02.000
08
A
DN 20 (3/4'')
3,48
4160-03.000
08
A
DN 25 (1'')
5,12
4160-04.000
08
A
2,25
4162-02.000
08
B
DN 15 (1/2'')
sa kompresinom spojnicom,  15 mm
2,47
4161-15.000
08
C
DN 15 (1/2'')
2,47
4161-02.000
08
C
Pakovanje: 5 komada
Ravno prijanjanje
s T-komadom
DN 15 (1/2'')
Pakovanje: 1 kom
Konusno prijanjanje
Konusno prijanjanje
bez kompresionih spojnica G 3/4
Pakovanje: 5 komada
Pribor za priključitev cevi na strani 61
43
Posebni ventili
Trokraki mešni ventili za grejanje i hlađenje
HEIMEIER-ov trokraki prestrujni ventil za
distribuciju masenog protoka u sistemima
grejanja i hlađenja izrađen od bronze
otporan na koroziju sa zaštitnom kapom.
Nerđajuće vreteno je opremljeno sa
duplim O-prstenom. Spoljni O-prsten je
zamenljiv pod pritiskom.
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak je 10 bar.
Za paru niskog pritiska 110°C 0,5 bar.
Maksimalni diferencijalni pritisak:
DN 15 = 1.20 bar
DN 20 = 0.75 bar
DN 25 = 0.50 bar
DN 32 = 0.25 bar
Ventil se može povezati navojnom vezom,
lemljenjem ili zavarivanjem.
Radna temp. od 2°C do 120 °C, sa
zaščitnom kapom ili pogonom do 100°C.
Primer primene trokrakog mešnog ventila:
(1) pumpa i kuglasti ventili (Globo P-S)
(2) razdelilnik za podno grejanje
Trokraki mešni ventil meša vodo i povratnog cevovoda
grejanja sa toplom vodom iz kotla. Sa Termostatskom
glavom K i nalegajućim senzorom vodimo temperaturu
potisne vode za podno grejanje.
Slika
Dimenzija
kvs vrednost
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Ravno prijanjanje
Bez predregulacije (crna zaštitna kapa)
DN 15 (1/2'')
2,50
4170-02.000
08
B
DN 20 (3/4'')
3,50
4170-03.000
08
B
DN 25 (1'')
4,60
4170-04.000
08
B
DN 32 (5/4'')
6,40
4170-05.000
08
C
DN 15 (1/2'')
1,10
4175-02.000
08
C
DN 20 (3/4'')
2,11
4175-03.000
08
C
DN 15 (1/2'')
2,50
4172-02.000
08
C
DN 20 (3/4'')
3,50
4172-03.000
08
C
DN 15 (1/2'')
1,10
4177-02.000
08
C
DN 20 (3/4'')
2,11
4177-03.000
08
C
2,50
4171-02.000
08
C
1,10
4176-02.000
08
C
Sa predregulacijom (bela zaštitna kapa)
Pakovanje: 5 komada
Ravno prijanjanje
s T-komadom
Bez predregulacije (crna zaštitna kapa)
Sa predregulacijom (bela zaštitna kapa)
Pakovanje: 1 kom
Konusno prijanjanje
Bez predregulacije (crna zaštitna kapa)
DN 15 (1/2'')
brez zateznega spoja G 3/4
Sa predregulacijom (bela zaštitna kapa)
DN 15 (1/2'')
brez zateznega spoja G 3/4
Pakovanje: 5 komada
Pribor za priključitev cevi na strani 61
44
Posebni ventili
Pribor za trokrake prestrujne i mešne ventile
Slika
Kataloški br. PG
Model
Spojnica za trokrake ventile
 cevi DN – ventil
sa ravnim prijanjanjem
Navojni priključak
1/2''
15 (1/2'')
4160-02.010
12
B
20 (3/4'')
4160-03.010
12
B
25 (1'')
4160-04.010
12
B
5/4''
32 (5/4'')
4160-05.010
12
B
15
15 (1/2'')
4160-15.039
12
B
16
15 (1/2'')
4160-16.039
12
D
18
15 (1/2'')
4160-18.039
12
B
22
20 (3/4'')
4160-22.039
12
B
28
25 (1'')
4160-28.039
12
C
35
32 (5/4'')
4160-35.039
12
C
20.8
15 (1/2'')
4160-02.043
12
D
26.3
20 (3/4'')
4160-03.043
12
D
33.2
25 (1'')
4160-04.043
12
D
41.8
32 (5/4'')
4160-05.043
12
D
3/4''
1''
Priključak za lemljenje
Priključak za zavarivanje
Klasa
Pakovanje: 1 kom
45
Posebni ventili
Termostatska glava K sa nalegajućim i uronskim senzorom
HEIMEIER termostatska glava K sa
ispunjena tečnošću senzorom nalegajućim
i uronskim senzorom(157 mm) i 2 m
dugačkom kapilarom.
Primerna za ugradnju na sve HEIMEIER
termostatske ventile i trokrakeprestrujne ventile.
Tipalo se lahko uporablja kot naležno (kontaktno),
oz. s potopno tulko kot potopno tipalo.
Podesiv opseg od 20°C do 50°C i od 40°C do
70°C.
Maksimalna temperatura senzora je 60°C oz. 80°C.
Primer uporabe Termostatske glave K z
naležnim tipalom (1) za toplozračne zavese (2).
Slika
Model
Kapilara Kataloški br. PG
Opseg
regulacije
Klasa
20 - 50°C
2m
6402-00.500
01
Termostatska glava K
10 - 40°C
2m
6412-09.500
01
C
bez dodataka
20 - 50°C
2m
6402-09.500
01
C
40 - 70°C
2m
6602-00.500
01
C
60 - 90°C
2m
6662-00.500
01
A
6602-00.363
13
C
6402-00.200
13
C
Termostatska glava K
sa nalegajućim senzorom
S toplotno prevodnim
podstavkom in
spiralno vzmetjo
Uronska čaura
Mesing
1/2'' x 186 mm skupne dolžine
Za termostatske glave 6402/6602
Kontaktni senzor
sa elementom za montažu
Pakovanje: 5 komada
Termostatska glava K sa spiralnim uronskim senzorom
HEIMEIER termostatska glava K sa
tečnošću i siralnim uronskim senzorom i 2
m dugačkom kapilarom.
Omogoča hitro reagiranje.
Slika
Model
Termostatska glava K
Kapilara Kataloški br. PG
Opseg
regulacije
20 - 70°C
sa spiralnim uronskim senzorom
Pakovanje: 5 komada
46
2m
6672-00.500
01
Klasa
C
Posebni ventili
Komplet za podno grejanje
Regulacijski komplet za
podno grejanje za regulaciju
niže konstantne razvodne
temperature podnog grejanja
u kombinaciji sa sistemom
grejanja sa višim
temperaturnim režimom (npr.
80/60°C)
Sve komponente su međusobno izbalansirane i dostupna su u četiri
različita seta za različite podne površine
Termostatska
glava K (1)
Termostatski
ventil (3)
Mikrotherm
ručni ventil (4)
sa nalegajućim senzorom (2)
Komplet
Površina
Posamezni
komi
Termostatski ventil
1
do 45 m2
(by-pass)
Dimenzija
Klasa
DT 10 (3/8'')
10 - 90°C
9690-01.000
14
C
9690-02.000
14
C
9690-03.000
14
C
9690-04.000
14
C
DT 15 (1/2'')
Mikrotherm ručni ventil DM 20 (3/4'')
Termostatska glava sa nalegajućim senzorom
20 - 50°C
Elektronski termostat (230V, 15A)
Termostatski ventil
10 - 90°C
DT 20 (3/4'')
Mikrotherm ručni ventil DM 25 (1'')
Termostatska glava sa nalegajućim senzorom
20 - 50°C
Elektronski termostat (230V, 15A)
Termostatski ventil
4
do 160 m2
Kataloški br. PG
kompleta
Termostatska glava sa nalegajućim senzorom
20 - 50°C
Termostatski ventil
3
do 120 m2
Opseg
regulacije
Mikrotherm ručni ventil DM 15 (1/2'')
Elektronski termostat (230V, 15A)
2
do 85 m2
Elektronski nalegajući
cevni termostat (5)
10 - 90°C
DT 25 (1'')
Mikrotherm ručni ventil DM 32 (5/4'')
Termostatska glava sa nalegajućim senzorom
20 - 50°C
Elektronski termostat (230V, 15A)
10 - 90°C
Pakovanje: 1 kom
Slika
Kataloški br. PG
Model
Elektronski nalegajući cevni termostat
kao sigurnosni termostat za pumpu
s pritrditvijo; 230V, 15A
Opseg regulacije 10 do 90°C
Pakovanje: 1 kom
47
1991-00.000
09
Klasa
D
Posebni ventili
RTL Limitator temperature povratne vode
HEIMEIER-ov limitator temperature
Varovalo pred prevelikimi sunki.
povratne vode RTL je automatski
Kapa u beloj boji sa štampanom skalom.
termostatski regulator. Temperatura
Telo ventila je od poniklovanog mesinga
protočnoga medija se se prevodom toplote
(Ugaoni/Pravi) Nerđajuće vreteno je opremljeno sa
prenese na senzor, koji sadrži ozadate
duplim O-prstenom. Spoljni O-prsten je zamenljiv
vrednosti u okviru zahteva za stalnu
pod pritiskom.
kontrolu.Ventil je otvoren samo ako
postavite vrednost još uvek nije postignut
Priključci su navojni unutrašnji navoj ili sa
Senzor za ogranicenje gornje i donje
temperature se podešava kako bi blokirali
ili sakrili ugrađene limiter je premeštena.
Termostat je ispunjeno tečnošću, koja se
prostire u funkciji temperature.
Opseg regulacije temperature vode 10 do
50°C.
Slika
Dimenzija
Priključak
kvs vrednost
komp.spojnicama za bakar, precizne čelične cevi i
višeslojne cevi. Za model sa spoljašnjim cevnim
navojem poručiti kompresione spojnice za plastične
cevi.
Za RTL limitator temperature povratne vode se
treba koristiti samo odgovarajuće Heimeierove
zatezne spojnice.(primer 15 THE)
Pažnja!
RTL limitator temperature povratne vode je
sastavljen od posebnega tala ventila i senzora.Telo
termostatskoga ventila se ne sme korisiti u druge
namene.
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
Ugaoni
15 (1/2'')
R1/2
0,73
9173-02.800
08
A
Ugaoni
15 (1/2'')
G3/4
0,73
9153-02.800
08
A
Pravi
15 (1/2'')
R1/2
0,73
9174-02.800
08
A
Pravi
15 (1/2'')
G3/4
0,73
9154-02.800
08
A
bela RAL 9016
6500-00.500
08
D
hrom
6500-00.501
08
D
2004-02.300
08
D
2004-24.300
08
D
Pakovanje: 5 komada
Glava za RTL
kot rezervni deo
Uložak za ventil RTL
od 1996 godine
za suprotosmerni protok
Pakovanje: 1 kom
48
Posebni ventili
Multibox RTL, Multibox C/RTL
Multibox RTL se uporablja za regulaciju
maksimalne temperature povratka sa
graničnikom temperature povratka RTL
(tipa temperature vode) npr. za
kombinaciju sistema podnog i
radijatorskog grejanja.
Upotreba za regulaciju temperature u
povratnom cevovdu (10-50°C).
Sve izvedbe Multibox se primenjuju za
prostore sa površinom podnog grejanja do
20 m2.
Slika
Model
Kataloški br. PG
kvs vrednost
Klasa
(m3/h)
prednja ploča
Multibox RTL
1,35
i RTL glava
glava RTL vidna
9304-00.800
08
A
9304-00.801
08
D
9303-00.800
08
A
bela RAL 9016
prednja ploča
i RTL glava
Art - Line program - za dodatne
hrom
informacije kontaktirajte IMI International
prednja ploča
Multibox C/RTL
1,35
i RTL glava
glava RTL skrivena
bela RAL 9016
Pakovanje: 1 kom
Kompresiona spojnica za priključitev cevi so na strani 68
Multibox K-RTL
Multibox K-RTL se uptrebljava za
individualno regulaciju sobne temperature
(s termostatskom glavo K, 6-28°C) i za
regulaciju maksimalne temperature
povratka (sa RTL - tipa temperatua vode,
10-50°C), npr. za kombinaciju sistema
podnog i radijatorskog grejanja.
Sve izvedbe Multibox se primenjuju za
prostore sa površinom podnog grejanja do
20 m2.
Slika
Model
Kataloški br. PG
kvs vrednost
Klasa
(m3/h)
prednja ploča,
Multibox K-RTL
1,35
glava K, RTL
9301-00.800
08
A
9301-00.801
08
D
bela RAL 9016
prednja ploča,
glava K, RTL
Art - Line program - za dodatne
hrom
informacije kontaktirajte IMI International
Pakovanje: 1 kom
49
Posebni ventili
Multibox K
Multibox K se uptrebljava za individualno
regulaciju sobne temperature (sa
termostatskom glavom K) npr. za podno
grejanje u kombinaciji sa
nizkotemperaturnim sistemom grejanja.
Multibox K je moguće upetrebitri i za zidno
grejanje.
Sve izvedbe Multibox se primenjuju za prostore sa
površinom podnog grejanja do 20 m2.
Balansiranje se regulise sa zapornim
regulacijskim ventilom.
Temperatura se reguliše u opsegu 6 28°C.
Slika
Model
Kataloški br. PG
kvs vrednost
Klasa
(m3/h)
prednja ploča
Multibox K
1,35
glava K
9302-00.800
08
C
9302-00.801
08
D
bela RAL 9016
prednja ploča
glava K
hrom
Pakovanje: 1 kom
Multibox F
Sve izvedbe Multibox se primenjuju za prostore sa
površinom podnog grejanja do 20 m2.
Multibox F se uptrebljava za individualno
regulaciju sobne temperature (sa
termostatskom glavom F) npr. za podno
grejanje u kombinaciji sa
nizkotemperaturnim sistemom grejanja.
Multibox F je moguće upetrebitri i za zidno
grejanje.
Balansiranje se regulise sa zapornim
regulacijskim ventilom.
Temperatura se reguliše u opsegu 6 28°C.
Slika
Model
Kataloški br. PG
kvs vrednost
Klasa
(m3/h)
prednja ploča
Multibox F
1,35
i glava F
bela RAL 9016
Pakovanje: 1 kom
50
9306-00.800
08
C
Posebni ventili
Multibox C/E
Multibox C/E se uporablja za individualno
regulaciju sobne temperature, npr. za podno
grejanje u kombinaciji sa niskotemperaturnim
sistemom grejanja. Multibox C/E ima ugrđjen
termostatski ventil na koji se lako montira
termostatska glava F ili pogon EMOtec (ili druge)
sa sobnim termostatom. Multibox C/E je moguće
primenjivati i za zidno grejanje.
Balansiranje se regulise sa zapornim regulacijskim
ventilom..
Sve izvedbe Multibox se primenjuju za prostore sa
površinom podnog grejanja do 20 m2.
Slika
Model
Kataloški br. PG
kvs vrednost
Klasa
(m3/h)
Multibox C/E
prednja ploča
1,35
9308-00.800
08
C
bela RAL 9016
Pakovanje: 1 kom
Pribor za Multibox
Slika
Kataloški br. PG
Model
 cevi
Niklovani mesing
Kompresiona spojnica
12
3831-12.351
12
D
Za bakarne ili čelične cevi
14
3831-14.351
12
D
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
15
3831-15.351
12
A
Podložna puša (str. 65) je potrebna
16
3831-16.351
12
B
če je cev debeline 0.8-1.0 mm.
18
3831-18.351
12
B
Kompresiona spojnica sa mekim
zaptivanjem
12
1313-12.351
12
D
14
1313-14.351
12
B
Za bakarne ili čelične cevi
15
1313-15.351
12
A
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
16
1313-16.351
12
C
18
1313-18.351
12
D
Kompresiona spojnica
12 x 2
1311-12.351
12
D
Za plastične cevi
14 x 2
1311-14.351
12
D
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
16 x 2
1311-16.351
12
B
17 x 2
1311-17.351
12
D
18 x 2
1311-18.351
12
B
Kompresiona spojnica
14 x 2
1331-14.351
12
C
Za višeslojne cevi (alu-plast)
16 x 2
1331-16.351
12
B
Priključak spoljašnji navoj G 3/4''
18 x 2
1331-18.351
12
C
9300-00.553
13
D
Pakovanje: 10 komada
Multibox kanal za vođenje cevi
od poliuretana, za jednostavnu montažu svih modela Multibox
Dimenzije: 180 mm x 575 mm x 70 mm (Š x V x G)
Pakovanje: 1 kom
51
Posebni ventili
Dynacon
Razvodni sistem za podno grejanje sa automatskom regulacijom protoka
Dynacon podešava protok u individualnim grejnim krugovima, izraženo
direktno u l/h. To znači da se hidrauličko balansiranje postiže jednom
prostom operacijom. Podešeni protok se konstantno prilagođava, tj. ako
protok postane suviše veliki, na pr. zbog zatvaranja susednih krugova,
Dynacon automatski reguiliše protok na podešenu vrednost. Regulacioni
uložak uvek obezbeđuje konstantan protok. Zato su Dynacon uređaji za
instalacije grejanja rešenje koje štedi i vreme i troškove, posebno kod
puštanja sistema u rad.
HEIMEIER Dynacon razvodni sistem za podno grejanje sa uređajima
za automatsku regulaciju protoka u dovodnoj cevi za svako
pojedinačno grejno kolo. Termostatski ulošci sa priključkom M 30 x 1.5
u povratnom toku. Odgovara za sve HEIMEIER i TA M aktuatore od 30
x 1,5. Razvodni sistem od nerđajućeg čelika sa priključkom sa ravnim
zaptivanjem i preklopnom navrtkom od 1”. Razmak za cevne nastavke,
grejna kola, 50 mm. Ručni, samozaptivajući odzračni ventil, 1/2“.
Ispuštanje vode iz sistema priključkom za crevo, 3/4“. Zidni nosač sa
izolacijom zvuka, uključujući materijal za montažu. Eurokonus cevni
priključak, podesan za HEIMEIER kompresione spojnice, 3/4“.
Slika
Model
Krugovi
Kataloški br. PG
Dynacon
2
9330-02.800
razdelnik i sabirnik
3
9330-03.800
od nerđajućeg čelika
4
9330-04.800
5
9330-05.800
6
9330-06.800
7
9330-07.800
8
9330-08.800
9
9330-09.800
10
9330-10.800
11
9330-11.800
12
9330-12.800
52
08
Klasa
Posebni ventili
Dynacon setovi
Slika
Kataloški br. PG
Model
Set 1:
9330-01.800
sa kuglastim ventilima GLOBO H
Set 2:
9330-02.800
sa balansnim ventilom TBV
i kuglastim ventilom GLOBO H
Set 3:
9330-03.800
sa balansnim ventilom TBV
kuglastim ventilom GLOBO H
i separatorima mulja i mikromehurova
Set 4:
9330-04.800
sa kuglastim ventilom GLOBO H
i delom kao zamena za kalorimetar
Set 5:
9330-04.800
sa visoko-efikasnom pumpom
53
12
Posebni ventili
Dynacon ormarić
Slika
Model
Dimenzije
Kataloški br. PG
Za montažu u zid:
dubine 110-150 mm
490 x 705 mm
9339-80.800
575 x 705 mm
9339-81.800
725 x 705 mm
9339-82.800
875 x 705 mm
9339-83.800
1025 x 705 mm
9339-84.800
1175 x 705 mm
9339-85.800
496 x 620 mm
9339-90.800
582 x 620 mm
9339-91.800
732 x 620 mm
9339-92.800
882 x 620 mm
9339-93.800
1032 x 620 mm
9339-94.800
1182 x 620 mm
9339-95.800
Za montažu na zid:
dubine 110 mm
54
Posebni ventili
Hydrolux prestrujni ventili
HEIMEIER Hydrolux je proporcionalni
prestrujni ventil. Ventil se pri dostizanju
zadatog pritiska otvori.
Opseg podešavanja 50 - 500 mbar. Fabričko
podešavanje 200 mbar.
Hydrolux je izrađen od bronze.
Progresivna nastavitev, zaščitena pred
nepooblaščenimi spremembami.
Slika
unutrašnji navoj
Ravno zaptivanje
Preporučen
maks. protok
(m3/h)
Maks. topl.
moć (kW) pri
DT 20K
DT 10K
Dimenzija
Kataloški br. PG
Klasa
2,0
46,5
23,3
DN 20 (3/4'')
5501-03.000
10
C
3,5
81,4
40,7
DN 25 (1'')
5501-04.000
10
C
7,0
162,8
81,4
DN 32 (1 1/4'')
5501-05.000
10
C
2,0
46,5
23,3
DN 20 (3/4'')
5503-03.000
10
C
3,5
81,4
40,7
DN 25 (1'')
5503-04.000
10
C
7,0
162,8
81,4
DN 32 (1 1/4'')
5503-05.000
10
C
Pakovanje: 5 komada
55
Cevni ventili
Globo H kuglasti ventili
HEIMEIER Globo H je kuglasti ventil za sisteme
grejanja. Telo i kugla su izrađen od bronze otporan
na koroziju
Ručka je izrađena od otporne plastike i nije je
moguće demontirati.
Slika
Dimenzija
kvs vrednost
Kataloški br. PG
Klasa
(m3/h)
DN 10 (3/8'')
6,0
0600-01.000
11
C
DN 15 (1/2'')
6,0
0600-02.000
11
C
DN 20 (3/4'')
4,0
0600-03.000
11
C
DN 25 (1'')
25,0
0600-04.000
11
C
DN 32 (1 1/4'')
42,0
0600-05.000
11
C
DN 40 (1 1/2'')
65,0
0600-06.000
11
C
DN 50 (2'')
100,0
0600-08.000
11
C
Pakovanje: DN 10 - 25 = 20 komada, DN 32 = 10 komada, DN 40 - 50 = 2 koma
Globo P i Globo P-S kuglasti ventili za spajanje pumpe
HEIMEIER Globo P (P-S) je kuglasti ventil
za spajanje sa pumpma za sisteme
grejanja. Telo i kugla su izrađeni od bronze
otporan na koroziju . Ventil montiramo
neposredno na holender pumpe.
Slika
Dimenzija
kvs vrednost
Globo P-S ima ugrađen takođe i nepovratnu
klapnu, koju je moguće deaktivirati.
Ručka je izrađena od otporne plastike i nije je
moguće demontirati.
Kataloški br. PG
Klasa
3
(m /h)
Globo P
1'' x 1''
25,0
0620-04.000
11
C
1 1/4'' x 1 1/4''
42,0
0620-05.000
11
C
1 1/4'' x 1''
25,0
0620-45.000
11
C
A
Globo P-S sa nepovratnom klapnom
1'' x 1''
8,0
0630-04.000
11
1 1/4'' x 1 1/4''
10,0
0630-05.000
11
A
1 1/4'' x 1''
8,0
0630-45.000
11
B
Pakovanje: 1'' = 20 komada, 1 1/4'' = 10 komada
Pribor za Globo
Slika
Kataloški br. PG
Model
Klasa
Termometar
rdeči
0600-00.380
13
D
Temp. Opseg 0 – 1200C
modri
0600-01.380
13
D
Pakovanje: 100 komada
56
Download

Termostatska glava K sa integrisanim senzorom