BIBER detalj snegobrana - rešetka - drvena oblica
Crep držaè rešetke
ugraditi na rog.
Maksimalni razmak izmeðu
držaèa rešetke je 85 cm.
TONDACH-Tuning rešetka
za zadržavanje snega
TONDACH-Tuning držaè
rešetke za zadržavanje snega
TONDACH-Tuning osnovna
ploèa za zadržavanje snega
- aluminijska
NT
VE
ILA
N
CIO
LO
IS
J
ulaz vazduha
lim za usmeravanje
vode
ulaz vazduha
TONDACH-Tuning
zaštitna rešetka
okapnica
Crep držaè drvene oblice
ugraditi na rog.
Maksimalni razmak izmeðu
držaèa oblice je 85 cm.
TONDACH-Tuning
drvena oblica
TONDACH-Tuning
držaè drvene oblice
TONDACH-Tuning osnovna
ploèa držaèa drvene oblice
NT
VE
IL
N
IO
AC
LO
IS
J
ulaz vazduha
lim za usmeravanje vode
TONDACH-Tuning
zaštitna rešetka
ulaz vazduha
okapnica
Download

BIBER PLUS detalj snegobrana - resetka - drvena oblica