M-KABL DOO
Podgorica, Mitra Bakića bb, tel: +382 (0)20 624 320
www.m-kabl.me
MATERIJAL, OPREMA I RADOVI – CJENOVNIK
Redni
broj
NAZIV MATERIJALA
Jedinica mjere
Cijena (EUR)
(sa PDV-om)
1
KDS priključnica (MM razdjelnik)
1 kom.
4,00
2
“HP” filter
1 kom.
3,50
3
Koaksijalni kabl trostruko oklopljen RG 6 sa ugradnjom
1 met.
0,60
4
Samonoseći koaksijalni kabl RG 6 sa ugradnjom
1 met.
0,95
5
Samonoseći koaksijalni kabl RG 11 sa ugradnjom
1 met.
1,30
6
Podzemni kooaksijalni kabl RG 11 sa instalacionim cijevima i ugradnjom (bez zemljanih radova)
1 met.
2,20
7
F konektor (krimp) za koaksiijalni kabl RG 6
1 kom.
0,60
8
F konektor (krimp) za koaksiijalni kabl RG 11
1 kom.
1,20
9
F- F nastavak
1 kom.
0,60
10
F konektor (kompresioni) za koaksiijalni kabl RG 6
1 kom.
1.00
11
F konektor (kompresioni) za koaksiijalni kabl RG 11
1 kom.
3,00
12
RF konektor za koaksijalni kabl RG 6
1 kom.
0,50
13
Razdjelnik unutrašnji 1/2, za dva TV prijemnika
1 kom.
3,00
14
Razdjelnik unutrašnji 1/3, za tri TV prijemnika
1 kom.
4,00
15
Razdjelnik unutrašnji 1/4, za tri TV prijemnika
1 kom.
5,00
16
Razdjelnik spoljni 2-grani
1 kom.
24,00
17
Razdjelnik spoljni 3-grani
1 kom.
27,00
18
Završni element 75 oma
1 kom.
0,30
19
Ankeri (mali)
1 kom.
4,30
20
Ankeri (veliki)
1 kom.
6,00
21
Galvanski element
1 kom.
7,30
22
Kanalice plastične sa ugradnjom
1 met.
1,20
23
Kanalice metalne sa ugradnjom
1 met.
4,80
24
Kućni pojačavač 39 dB , „SHE 160“ (ili sličan)
1 kom.
240,00
25
Linijski ili distribucioni pojačavač „SHE 220“ (ili sličan)
1 kom.
340,00
26
Linijski pojačavač „AC 3000” (ili sličan)
1 kom.
1.400,00
27
Optički čvor „SXE 800“ (Čvorište signala)
1 kom.
990,00
28
Optički čvor „SXE 800“ sa „CWDM” (Čvorište signala)
1 kom.
1.390,00
M-KABL DOO
Podgorica, Mitra Bakića bb, tel: +382 (0)20 624 320
www.m-kabl.me
MATERIJAL I DODATNE USLUGE – CJENOVNIK
Redni
broj
NAZIV MATERIJALA
Jedinica mjere
Cijena (EUR)
(sa PDV-om)
1
Prenos korisničkog odnosa (svaka promjena)
1 kom.
3,70
2
Prenos korisničkog odnosa (svaka promjena) sa umrlog člana porodice
1 kom.
Besplatno
3
Raskid korisničkog odnosa uz Aneks
1 kom.
po
potpisanom
Aneksu
4
Ponovno uključenje privremeno isključenog KDS priključka na zahtjev
1 kom.
9,00
5
Ponovno uključenje isključenog KDS priključka zbog neizmirenja zaduženja u predviđenom roku
1 kom.
10,00
6
Ponovno uključenje privremeno isključene terminalne opreme posle isteka dozvoljenog roka od
30 dana ili neizmirenja zaduženja u predviđenom roku
1 kom.
3,70
7
Preseljenje KDS priključka sa i bez terminalne opreme – stan/kuća
1 kom.
12,50
+ materijal
8
Preseljenje terminalne opreme dobijene na korišćenje
1 kom.
9,00
+materijal
9
Mjesečni internet aranžman (na postojeći KDS priključak)
10
Aneks „Periodično korišćenje“
1 kom.
50% od (KDS
održavanje +
osn. paket
kablovske TV
11
Promjena korisničkog paketa, bilo koja terminalna oprema
1 kom.
besplatno
12
Inicijalno aktiviranje SMART kartice
1 kom.
-
13
Dodatni „HD STB“, mjesečno
1 kom.
5,00
14
Dodatni „CAM module“, mjesečno
1 kom.
5,00
1 kom.
(depozit)
60,00
+ izabrani
internet
paket
15
Najam kablovskog modema (EuroDOCSIS 2.0, EuroDOCSIS 3.0), mjesečno
1 kom.
1,50
16
Reklamacije korisnika, neopravdan zahtjev
1 kom.
9,00
17
Prelazak sa drugog kablovskog operatora – svi servisi
1 kom.
Besplatno +
materijal
18
Zloupotreba usluge, bespravno priključenje na KDS ( priključno mjesto bez potpisanog
korisničkog ugovora)
1 kom.
Ugovor +
materijal
+10,00
19
Zloupotreba usluge, bespravno priključenje na KDS (priključno mjesto gdje postoji korisnički
ugovor)
1 kom.
10,00
20
Izlazak ekipe montera (u sastavu dva člana), za posebne zahtjeve korisnika
1 sat.
12,50
21
Izlazak montera za posebne zahtjeve korisnika
1 sat.
9,00
22
Rad tehničara za posebne zahtjeve korisnika
1 sat.
15,00
23
Rad inženjera za posebne zatjeve korisnika
1 sat.
29,00
24
Isporuka terminalne opreme na kućnu adresu bez profesionalne instalacije
1 kom.
3,00
25
Instalacioni set za samostalnu instalaciju ( do 15 m RG 6 beli, razdelnik ½, do 4 F konektora)
1 kom.
14,40
M-KABL DOO
Podgorica, Mitra Bakića bb, tel: +382 (0)20 624 320
www.m-kabl.me
UREĐAJI, DODATNA OPREMA I KABLOVI – CJENOVNIK
Redni
broj
NAZIV MATERIJALA
Jedinica mjere
Cijena (EUR)
(sa PDV-om)
1
Kablovski modem „EuroDOCSIS 2.0“
1 kom.
60,00
2
Kablovski modem „EuroDOCSIS 3.0“
1 kom.
159,00
3
Bežični kablovski modem (EuroDOCSIS 2.0)
1 kom.
75,00
4
USB kabl (iz kompleta za kablovski modem)
1 kom.
2,50
5
Eternet kabl (iz kompleta za kablovski modem)
1 kom.
2,50
6
Instalacioni kompakt disk (iz kompleta za kablovski modem)
1 kom.
2,50
7
Ispravljač (iz kompleta za kablovski modem)
1 kom.
6,00
8
„SD“ digitalni kablovski prijemnik
1 kom.
-
9
„HD STB“
1 kom.
110,00
10
„CAM module“
1 kom.
50,00
11
„RF-RF“ kabl (iz kompleta uz „HD STB“)
1 kom.
2,50
12
„RCA-RCA“ kabl
1 kom.
-
13
„SCART-RCA“ kabl
1 kom.
-
14
„SCART-SCART“ kabl
1 kom.
-
15
Audio digitalni koaksijalni kabl
1 kom.
-
16
Audio digitalni optički kabl
1 kom.
-
17
„HDMI-HDMI“ kabl (iz kompleta uz „HD STB“)
1 kom.
10,00
18
Daljinski upravljač (iz kompleta uz „HD STB“)
1 kom.
12,00
19
„SMART“ kartica
1 kom.
15,00
* Oprema i materijal nijesu na prodaju. Prikazane cijene odnose se na trošak opreme i materijalа koji je korisnik dužan da plati prilikom instalacije i u slučaju oštećenja, gubitka i sl.
U Podgorici, 1. maj 2012. godine
Predrag Lalić
Izvršni direktor
Download

MATERIJAL, OPREMA I RADOVI – CJENOVNIK - M-KABL