DUYURU
Bilindiği üzere, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn)
83 üncü maddesine dayanılarak 6/6/2013 tarihli ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik”in (Yönetmelik) 23 üncü maddesi ile
Merkezimiz Yönetim Kurulu’nun 02.08.2013 tarih ve 6-YTM/7 sayılı kararı uyarınca, 2014 yılı
öncesinde içinde bulunulan yılda zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklardan tutarı elli Türk
Lirası ve üzerinde olan hesapların sahiplerinin o yılın Mart ayı sonuna kadar yatırım kuruluşları
tarafından iadeli taahhütlü mektupla uyarılması ve tutara bakılmaksızın o yılın Nisan ayının
başından sonuna kadar liste halinde internet sitelerinde ilan edilmesi esası benimsenmiştir. Bu
uygulama ile içinde bulunulan yılda zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların ilan ve
bildirim prosedürleri aynı yıl içinde yapılarak, Merkezimize devir işleminin bir sonraki yılın Ocak
ayı sonuna kadar yapılması öngörülmüş olup, söz konusu esaslar Türkiye Sermaye Piyasaları
Birliğinin (Birlik) 17 Şubat 2014 tarih ve 708 sayılı Genel Mektubu ile yatırım kuruluşlarına
duyurulmuştur.
Bununla birlikte, Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin 8/10/2013 tarih ve 28789 sayı ile
Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığı da dikkate alınarak, Merkezimiz
Yönetim Kurulu’nun 02.08.2013 tarih ve 6-YTM/7 sayılı toplantısında belirlenen esasların,
SPKn’nun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda yeniden
değerlendirilmesi sonucunda, Merkezimiz Yönetim Kurulu’nun 23.09.2014 tarih ve 18-YTM/54
sayılı kararı gereğince;
Yatırım kuruluşları tarafından, 2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve
alacaklara ilişkin olarak;
- Tutarı elli Türk Lirası ve üzerinde olan hesapların sahiplerinin, on yıllık zamanaşımı
süresi dolmadan önce ilgili yatırım kuruluşuna başvuruda bulunmadıkları takdirde, hesaplarının
Merkezimize devredileceği hususunda, 15 Ekim 2014 tarihine kadar iadeli taahhütlü mektupla
uyarılması,
- Söz konusu zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların, tutarına bakılmaksızın, 15
Ekim 2014 tarihinden itibaren 2014 yılının sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşlarının kendi
internet sitelerinde ilan edilmesi ve ilan edilen listelerin ilanla eşzamanlı olarak Merkezimize
gönderilmesi,
- Söz konusu listelerin kendi internet sitelerinde ilan edildiği hususunun 31 Ekim 2014
tarihine kadar Yönetmelik’in 33 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilmesi,
- Bu prosedürlerin tamamlanmasını müteakip, 2015 yılı sonunda zamanaşımına uğramış
olan emanet ve alacaklara ilişkin listelerin Yönetmelik’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen şekilde Merkezimize gönderilmesi ve söz konusu varlıkların 2016 yılının Ocak ayı
sonuna kadar Merkezimize devredilmesi
gerekmektedir.
Öte yandan, 2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin
olarak, hesap sahibinin yapmış olduğu en son talep, işlem veya yazılı talimat tarihinden itibaren on
yıllık zamanaşımı süresi dolmadığı sürece, 2015 yılı içerisinde de yatırımcılar tarafından ilgili
yatırım kuruluşuna başvuruda bulunulabilecek olup, söz konusu başvurular ilgili yatırım kuruluşu
tarafından dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, on yıllık zamanaşımı süresi dolan hesaplarla ilgili
yatırımcılar tarafından yapılan başvuruların dikkate alınması mümkün olmayacaktır.
Yukarıda yer verilen değişiklikler dışında, zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara
ilişkin olarak yatırım kuruluşlarınca gerçekleştirilecek işlemlerde, Birliğin 17 Şubat 2014 tarih ve
708 sayılı Genel Mektubu’nda yer verilen hususlar geçerliliğini korumaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
2/2
Sayın Yatırımcımız,
14/10/2014
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83 üncü maddesine bağlı olarak
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetim Kurulu’nun 23.09.2014 tarih ve 18-YTM/54 sayılı kararı gereğince;
Yatırım kuruluşları tarafından, 2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara
ilişkin olarak;
- Tutarı elli Türk Lirası ve üzerinde olan hesapların sahiplerinin, on yıllık zamanaşımı süresi dolmadan
önce ilgili yatırım kuruluşuna başvuruda bulunmadıkları takdirde, hesaplarının Yatırımcı Tazmin
Merkezine
devredileceği hususunda, 15 Ekim 2014 tarihine kadar iadeli taahhütlü mektupla
uyarılması,
- Söz konusu zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakların, tutarına bakılmaksızın, 15 Ekim 2014
tarihinden itibaren 2014 yılının sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşlarının kendi internet
sitelerinde ilan edilmesi ve ilan edilen listelerin ilanla eşzamanlı olarak Yatırımcı Tazmin Merkezine
gönderilmesi,
- Söz konusu listelerin kendi internet sitelerinde ilan edildiği hususunun 31 Ekim 2014 tarihine kadar
Yönetmelik’in 33 üncü maddesi çerçevesinde ilan edilmesi,
- Bu prosedürlerin tamamlanmasını müteakip, 2015 yılı sonunda zamanaşımına uğramış olan emanet
ve alacaklara ilişkin listelerin Yönetmelik’in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında 2/2 belirtilen şekilde
Yatırımcı Tazmin Merkezine gönderilmesi ve söz konusu varlıkların 2016 yılının Ocak ayı sonuna
kadar Yatırımcı Tazmin Merkezine devredilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, 2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacaklara ilişkin olarak, hesap
sahibinin yapmış olduğu en son talep, işlem veya yazılı talimat tarihinden itibaren on yıllık
zamanaşımı süresi dolmadığı sürece, 2015 yılı içerisinde de yatırımcılar tarafından ilgili yatırım
kuruluşuna başvuruda bulunulabilecek olup, söz konusu başvurular ilgili yatırım kuruluşu tarafından
dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, on yıllık zamanaşımı süresi dolan hesaplarla ilgili yatırımcılar
tarafından yapılan başvuruların dikkate alınması mümkün olmayacaktır.
Nezdimizde bulunan hesabınız yukarıda belirtilen maddelere bağlı olarak, 31 Aralık 2015
tarihine kadar Kurumumuza başvurmadığınız takdirde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne
devredilecek hesaplar arasında bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
HESAP_NO
46
64
118
210
312
321
349
374
375
400
582
598
657
710
756
782
804
811
817
912
924
934
944
952
1053
1095
1153
1210
1215
1300
1305
1316
1329
1353
1360
1448
1501
1519
1527
1530
1536
1537
1544
1580
1622
1808
1825
2004
HESAP_UNVANI
SEDAT ZEKİ
ERSİN TEZOL
AHMET RASİM KÜÇÜKUSTA
MEHMETÇİK İHSAN KALAY
ALP HEPKARABELLİ
NAMIK TAMER
SEDAT ÖZ
ALBERT FRANÇOİS SİMON NEJAT ANGEL
RIZA BÜLENT ILDIZ
ÖMER FARUK BAYAR
NİLÜFER / HIDIR MURAT KEKLİK
ERDEM TEBER
TUNCER AKSOY
YAVUZ AKTÜRK
BEMACO LIMITED
HAKAN/AYŞE EBRU MAKBULOĞLU/Ü.MAKBULOĞLU
İZZET İBRAHİM / ZEHRA ÖZDEN KANBUROĞLU
SUZAN / SEMİH AKINCI
NOKTA TUNAY POYRAZ
HASAN DOĞAN
ÜMİTALİ ORMAN
HÜLYA TÜRK
DARA KIRMIZITOPRAK
CAN CİHAN ÖZTÜRK
ZELİHA DENİZ VERAL
COŞKUN GÜLER
ALİ ÇELİKÖZ
SEMA GÖKDENİZ
HASAN CÜNEYT
ÖMER ZEKİ TÜYEL
MEHMET TANSU TÜYEL
EMİNE İNCİ TÜYSÜZ
DAVID MILES SMITH
MURAT KALAFAT
UTKU EKMEKÇİ
SERHAT SAYAR
MEHMET MURSALOĞLU
LEVENT EKİNCİ
CEMAL BATTAL
KEREM MURSALOĞLU
BURÇ ERTUĞRUL ÖZKUTAN
FATİH EREN
EKEN NÜZHET ERTE
ORHAN ARAS
ABDULVAHİT KAYAR
TURAN ERDOĞAN
MEHMET FATİH BULUT
SÜALP PAMUK
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
2023
2045
2074
2076
2102
2115
2125
2134
2138
2152
2156
2185
2267
2267
2305
2338
2517
2718
2817
2818
2852
2912
3088
3095
3096
3115
3129
3144
3184
3187
3254
3632
4016
4306
4444
4555
4601
5006
5007
5016
5030
6090
6102
9019
10309
10315
10500
10605
13317
14821
MEHMET ERYILMAZ
ŞEVKET ÖZDEN
SEMİH İLHAN SÖYLEMEZOĞLU
ÜZEYİR ÖZTOPAL
ERCAN UÇAR
CAN KÜÇÜKÇAY
MUSTAFA AKHAN
MUSTAFA LÜTFİ KÖSEOĞLU
FATİH MEHMET FIRAT
CENGİZ YILDIRIM
KAMİL PEKER
MOHAMMAD ANTAR
SAVAŞ ERDEM
SAVAŞ ERDEM
SEYFETTİN TEPRET
CELAL YILDIZ
NEVZET TİLKİ
BURAK ÇORUK
HATİCE ŞULE KIRTIL
HÜSEYİN BULUT
SÜHEYLA GÜLVER
CEVDET KOÇ
YAKUP BEKTAŞ
TUĞBA KARDAŞLAR
BARIŞ GÜNGÖREN
VOLKAN ADAŞ
ENGİZ DELİCHASAN
ALPER AYGÖREN
ERHAN ATEŞ
ERTUĞRUL SARIDAŞ
AHMET GÜRSOY
İBRAHİM AKSEKİLİ
ÇETİN SAĞIROĞLU
SİBEL YÖRÜKOĞLU
GÖNÜL GENÇ
MUSTAFA YAMAN
SADIK AKKAYA
TARIK ALGÜL
İSMAİL ULUKAN
VEDAT AKDOĞAN
MEHMET ÖZKARACA
SÜALP TANSAN
CEM TURGUT
İSMAİL DÜŞMEZ
YEŞİM ÜNAL
MURAT TOLGA TÜYEL
CENK MIZRAK
ERTEKİN YURTERİ
ELENA ANDRIES
OĞUZ UTGAN
99
100
101
102
19018
50235
50251
60212
SADIK GÖNCÜ
GÖNÜL KIZILOT
OĞUZ UTGAN
ERDOĞAN EMİR
Download

2015 Zaman Aşımı Hesap Listesi