PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA IZ MATEMATIKE I SRPSKOG JEZIKA
I GRUPA (od 10 do 14h)
Od 10h – matematika (Jagoda Djindjic Tasevski)
Od 12h – srpski jezik (Ana Besevic)
II GRUPA (od 14 do 18h)
Od 14h – matematika (Verica Markovic)
Od 16h – srpski jezik (Jasmina Djukic)
MATEM ATIKA
I GRUPA od 10h – profesor Jagoda Djindjic Tasevski
II GRUPA od 14h – profesor Verica Markovic
datum
7.3.2015.
14.3.2015.
21.3.2015.
28.3.2015.
4.4.2015.
18.4.2015.
9.5.2015.
16.5.2015.
23.5.2015.
24.5.2015.
30.5.2015.
31.5.2015.
6.6.2015.
7.6.2015.
red. br.
časa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
tema
nivo
Brojevi i operacije sa njima
Brojevi i operacije sa njima
Brojevi i operacije sa njima
Brojevi i operacije sa njima
Brojevi i operacije sa njima
Brojevi i operacije sa njima
Algebra i funkcije
Algebra i funkcije
Algebra i funkcije
Algebra i funkcije
Algebra i funkcije
Algebra i funkcije
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Geometrija
Merenje
Merenje
Merenje
Merenje
Obrada podataka
Obrada podataka
Obrada podataka
Obrada podataka
osnovni
osnovni
srednji
srednji
napredni
napredni
osnovni
osnovni
srednji
srednji
napredni
napredni
osnovni
osnovni
srednji
srednji
srednji
napredni
napredni
napredni
osnovni
srednji
srednji
napredni
osnovni
srednji
srednji
napredni
SRPSKI
JEZIK
I GRUPA od 12h – profesor Ana Besevic
II GRUPA od 16h – professor Jasmina Djukic
datum
7.3.2015.
14.3.2015.
21.3.2015.
28.3.2015.
4.4.2015.
18.4.2015.
9.5.2015.
16.5.2015.
23.5.2015.
24.5.2015.
30.5.2015.
31.5.2015.
6.6.2015.
7.6.2015.
red. br.
časa
1-2.
3-4.
5-6.
7-8.
9-10.
11-12.
13-14.
15-16.
17-18.
19-20.
21-22.
23-24.
25-26.
27-28.
oblast
nivo
Veština čitanja i razumevanje pročitanog
Veština čitanja i razumevanje pročitanog
Veština čitanja i razumevanje pročitanog
Veština čitanja i razumevanje pročitanog
Pismeno izražavanje
Pismeno izražavanje
Pismeno izražavanje
Gramatika, leksika, književni i narodni jezik
Gramatika, leksika, književni i narodni jezik
Gramatika, leksika, književni i narodni jezik
Književnost
Književnost
Književnost
Književnost
osnovni
srednji
srednji/napredni
napredni
osnovni
srednji
napredni
osnovni
srednji
napredni
osnovni
srednji
srednji/napredni
napredni
11. april – NE - USKRS
25. april NE - 24. i 25. april - probni ispit
2. maj – NE - 1. i 2. maj
Download

Распоред - математика и српски