Zavod za školstvo
Kopirati polaznicima
nastave švedskog za doseljenike
2014-07-28
1 (1)
Za vas koji pratite nastavu predmeta švedski za doseljenike
Vi ćete ubrzo polagati jedan od završnih nacionalnih ispita iz švedskog za doseljenike (sfi).
Cilj ispita je pomoć nastavniku u procjeni da li i s kojim uspjehom ste uspjeli ostvariti traženi
nivo znanja. Ispiti će isto tako pridonesti što je moguće ekvivalentnijoj procjeni znanja
polaznika u cijeloj zemlji.
Kako izgledaju ispiti iz švedskog za doseljenike?
Osnovni sadržaj u ispitnim zadacima se odnosi na sposobnost čitanja i razumijevanja tekstova, govor,
razumijevanje govora i pisanje o različitim temama vezanim za svakidašnjicu, posao i društveni život.
Ispiti se temelje na jednoj ili više tema, kao na primjer, radni život ili obrazovanje. Ispiti su podijeljeni
u različite dijelove:
• Jedan dio ispituje, prije svega, razumijevanje pročitanog teksta ali i poznavanje riječi i
povezivanje teksta. Taj dio se sastoji od 30-40 zadataka i u nekim ispitima su zadaci
podijeljeni u dva dijela.
• Jedan dio ispituje razumijevanje saslušanog teksta i može se, na primjer, sastojati od
snimljenih intervjua, razgovora ili radio programa.
• Jedan dio ispituje vještine pisanja i može se sastojati od jednog ili dva pismena
zadatka.
• Jedan dio ispituje vještine usmenog izražavanja. U ispit za tečaj B ulazi jedan
usmeni zadatak u kojem ćete moći pričati o nečemu iz svakidašnjeg života. C i D
ispiti se sastoje od dva zadatka, jedan individualni zadatak i jedan zadatak u paru, u
kojem ćete s nekim razgovarati.
U nekim ispitima se u istom dijelu ispituje razumijevanje pročitanog teksta i razumijevanje saslušanog
teksta ali se bodovi računaju odvojeno.
Od svog nastavnika ćete dobiti informacije o načinu sprovođenja ispita, datumu polaganja i načinu
ocjenjivanja. Ispit se ocjenjuje ocjenama E, D, C, B, A ili F.
Odgovoran za ispit
Zavod za školstvo je odgovoran za sve nacionalne ispite. Ispit se usavršava i kreira u Institutu za nauku o
obrazovanju, jezični smjer, pri štokholmskom univerzitetu u suradnji sa Zavodom za školstvo. Ispitni
zadaci su testirani u puno različitih škola u zemlji. Polaznici nastave i nastavnici su izrazili svoje
primjedbe i ideje i ispitni zadaci su unaprijed, prije vašeg pristupanja ispitu, obrađeni i diskutirani u
referentnoj grupi. Nadamo se da ćete smatrati da je ispit dobar i da vam pruža mogućnost da iskažete
svoje znanje.
Vođa projekta za nacionalni završni ispit iz predmeta švedski za doseljenike:Katrin Ahlgren.
Odgovorna osoba u Zavodu za školstvo [Skolverket]: Annika Spiik
Download

Za vas koji pratite nastavu predmeta švedski za