MINISTARSTVO SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA
KANCELARIJA ZA VETERINARSTVO BIH
Popis veleprodaja veterinarsko-medicinskih proizvoda
Redni broj
Naziv subjekta
Adresa
Mjesto
1.
"ALEAVET" d.o.o.
Račanska 56
Bijeljina
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
"BOSNA VET" d.o.o.
"DELFIN EX" d.o.o.
"DOKLEK"
"DRINA LIJEK" d.o.o.
"DŽAFERAGIĆ" d.o.o.
"EUROVET" d.o.o.
"EVROTOM" d.o.o.
"FISH COOP 2000"
"KRAJINAVET"d.o.o.
"LD farm" d.o.o.
"MIKRO PEK"d.o.o. sa p.o.
"MIM COOP" d.o.o.
"NCP" d.o.o.
Goraždanska 44
Blažuj 2 -Ilidža
Borisa Kidriča 37
Donji Dragaljevac
Peje Markovića 148
Kralja Aleksandra 96 b
Semberska 12
Neznanih junaka 69 A
Ilije Garašanina 6
Neznanih junaka 9-11
Jovana Bijelića 7i
Jovana Dučića
Karađorđeva bb
Zenica
Sarajevo
Kladanj
15.
"NUTRITIO" d.o.o.
Velika Obarska 115
Bijeljina
16.
"ORLANDO" d.o.o.
A.B.šimića 17
Grude
17.
18.
19.
"PIP BH" d.o.o.
"POLJOVET" d.o.o.
" SINTOFARM ADRIATICA" d.o.o.
Zuhdije Žalića bb
E.Teslidžića 46
Ulica III bb
V.Kladuša
Gradačac
Orašje
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
"SLAVEN" d.o.o.
"UNAVET" d.o.o.
"VETAGRO" d.o.o.
"VETERINA" d.o.o.
"ZIOZO COMPANY"
"MEDICUS- VET" d.o.o.
"TERRAVET" d.o.o.
Ada 19a
Zmaja od Bosne 90
Guvna bb
Njegoševa 115 c
Branka Popovića 148
Svetog Save 6
Sarajevska bb
Banjaluka
Sarajevo
Travnik
Banjaluka
Banjaluka
Donji Žabar(poslovna jedinica)
Gradačac
Datum: 11. februar 2015. godine
Tuzla
Doboj
Brčko
Bijeljina
Banjaluka
Bijeljina
Banjaluka
Banjaluka
Bijeljina
Download

списак велепродаја