Petak, 13. 6. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 47 - Stranica 5
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
1244
Na temelju članka 28. Zakona o lijekovima koji su za uporabu u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/98 i
70/08), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obznanjuje
SPISAK
GOTOVIH LIJEKOVA KOJI SU ZA UPORABU U VETERINARSTVU KOJIMA JE NA SNAZI ODOBRENJE ZA
STAVLJANJE U PROMET U 2014. GODINI
R.br. Naziv lijeka
Naziv
rješenja
Oblik i djelatna supstancija
Pakovanje i način
izdavanja
Kutije sa 10 vrečica po
100 g; vreće sa 1 kg i
25 kg; Recept
26.10.2009. 26.10.2014.
Kutija sa 10 injektora;
10 katetera i 10
rukavica; Recept
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 137/09
04.11.2009. 04.11.2014.
Kutija sa 20 injektora;
Recept
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 138/09
04.11.2009. 04.11.2014.
Kutija s 5 bočica po
1.000 i.j.i 5 bočica sa 5
ml otapala; Recept
Kutija sa 10 bočica po 5
ml.; Recept
INTERVETUP-I-06-2-24INTERNATIONA
139/09
L Holandija
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 140/09
2
FARMATAN
Registracija
PLUS kapsule
1 želatinozna kapsula: 165 mg taninskog Kutija sa bočicom i 20
extrakta
kapsula; Recept
3
METRICURE
Obnova
registracije
4
MASTIJET
FORT
Obnova
registracije
5
FOLLIGON
Obnova
registracije
1 bočica suhe injekcije:1.000 i.j.
Serumskog gonadotropina (PMSG)
6
FERTAGYL
Obnova
registracije
7
DUPLOCILLI Obnova
N L.A.
registracije
8
Obnova
DEXAFORT
registracije
9
P.G. 600
1 ml injekcijske otopine: 0,1 mg
gonadorelina (GnRH).
1 ml injekcijske suspenzije: prokain
Plastične boce 100 ml;
benzilpenicilina 150.000 i.j.; benzatinRecept
benzilpenicilina 150.000 i.j
1 ml injekcijske suspenzije: 3 mg
Bočice sa 50 ml;
dexamethasona.
Recept
1 bočica suhe injekcije: serumskog
gonadotrophina (PMSG) 400 i.j.;
horionskog gonadotrophina (CHG) 200 Kutija sa 5 bočica suhe injekcije i
i.j.; Otapalo (1 ml): dinatrijhidrogenfosfat bočica sa 5 ml otapala; Recept
0,63 mg; natrijhidrogenfosfat 0,66 mg,
vode za injekcije 996,78.
1 ml injekcijske suspenzije: prokainBočice sa 100 ml;
benzilpenicilina 200.000 i.j.; Neomicin
Recept
baze 100.000 i.j..
1 ml injekcijske suspenzije: poligestona
Bočica sa 20 ml;
100 mg; metil parahidroksibenzoata 1,02
Recept
mg; propil hidroksibenzoata 0,12 mg.
Kutija sa 5 bočica od
1 bočica: 1.500 i.j. horionskog
1.500 i.j.; 5 bočica sa 5
gonadotropina.
ml otapala; Recept
1 ml injekcijske otopine: oksitetraciklina
Bočice sa 100 ml;
113, mg; natrij formaldehid sulfoksalat 5
Recept
mg.
Plastična bočica sa 70
1 bočica praška: 70 mg tilizina
g; Recept.
1 ml injekcijske otopine: 250 mg
Bočice sa 50 ml;
sulfametoksipiridazina.
Recept
1 g masti: joda 50 mg; kalij - jodida 33 Plastična kuitja sa 100
mg;kamfora 100 mg.
g masti; Bez recepta
staklena bočica sa
1 ml injekcijske otopine:100 mg željezo gumenim čepom i alu
kapicom od 50 ml i 200
III dekstrana
ml; Recept
Kutija sa 18 tableta;
1 tableta: 2,5 g sulfadimidina
Recept
1 g praška: amonij hlorida 250 mg; natrij
Vrečica sa 100 g, Bez
benzoata 250 mg; efedrin hidrohlorida 1
recepta
mg.
Živa, atenuirana vakcina: virus
Kutije 10 x 1000 doza;
Gumborske bolesti, soj VMG 91; 10 4,0 10 x 2500 doza; 10 x
5000 doza; Recept
TCID 50.
Kutija sa 25 doza i
diluentom; 10 x 100
Živa, atenuirana vakcina: virus
doza, 10 x 2500 doza,
Newcastleske bolesti, soj La Sota.
10 x 5000 doza; Recept
Kutija sa 10 bočica po 1
Inaktivirana absorbat vakcina: 2 i.j virusa doza; kutija sa 50
bočica po 1 doza i 10 x
bjesnoće, soj Pasteur RIV.
10 doza Recept
Kutija sa 10 bočica po 1
1 doza inaktivirane vakcine: 2x 108
doza; kutija sa 50
Leptospira canicola; 2x108 L.
bočica po 1 doza i 10 x
icterohaemorrhagiae
10 doza; Recept
Obnova
registracije
11 COVINAN
Obnova
registracije
12 CHORULON
Obnova
registracije
13
ENGEMYCIN Obnova
10%
registracije
TILOZIN
TARTARAT
SULFAPYRI
15
DAZIN 25%
RESORBENS
16
mast
14
Obnova
registracije
Obnova
registracije
Obnova
registracije
17
SIDERANEM Obnova
100
registracije
18
SULFADIMI Obnova
DIN tablete registracije
19 EXPEDRIN
Obnova
registracije
GUMBOKAL
Obnova
20 IM FORTE
registracije
SPF
PESTICAL
21 LA SOTA
SPF
Obnova
registracije
22
NOBIVAC
RABIES
Obnova
registracije
23
NOBIVAC
LEPTO
Obnova
registracije
Datum isteka
Rješenja
UP-I-06-2-2494/09
100 g praška: 73 mg taninskog extrakta
10 NEOPEN
Datum
Rješenja
26.10.2009. 26.10.2014.
FARMATAN
Registracija
PLUS
Obnova
registracije
Broj Rješenja
UP-I-06-2-24125/09
1
1 injektor (19 g uljne suspenzije):
cefapirina 500 mg; uljnog nosača do 19
g.
1 injektor (8 g uljne otopine): tetraciklin
hidrohlorida 200 mg; neomicina 250 mg;
bacitracina 28 mg; prednizolona 10 mg;
nosača do 8 g.
Naziv
proizvođača
TANIN
SEVNICA
Slovenija
TANIN
SEVNICA
Slovenija
04.11.2009. 04.11.2014.
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 133/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 134/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 135/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 135/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 130/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 129/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 131/09
04.11.2009. 04.11.2014.
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24141/09
UP-I-06-2-24142/09
UP-I-06-2-24148/09
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24149/09
04.11.2009. 04.11.2014.
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24150/09
04.11.2009. 04.11.2014.
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24152/09
04.11.2009. 04.11.2014.
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24153/09
04.11.2009. 04.11.2014.
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24145/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 169/09
07.12.2009. 04.11.2014.
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 170/09
07.12.2009. 07.12.2014.
04.11.2009. 04.11.2014.
04.11.2009. 04.11.2014.
04.11.2009. 04.11.2014.
Broj 47 - Stranica 6
24
NOBIVAC
DHP
Obnova
registracije
25
NOBIVAC
DHPPi
Obnova
registracije
26
VETOFLOK Obnova
5% injekcije registracije
27
NUTRICIN
SULFA 140
28
GEOKORTO Obnova
N spray
registracije
Obnova
registracije
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1 doza atenuirane, liofilizirane
vakcine:virus štenećaka (CDV) 104,0
TCID 50; zaraznog hepatitisa (CAV2)
104,0 TCID 50; psećeg parvovirusa (CPV)
107,0 TCID 50.
1 doza atenuirane, liofilizirane vakcine:
virus štenećaka (CVD) 10 4,0 TCID 50;
zaraznog hepatitisa (CAV) 104,0 TCID
50; psećeg prarvovirusa (CPV) 107,0
TCID 50; psećeg parainfluenca virusa
(Cpi) 105,5 TCID 50.
1 ml injekcijske otopine: 50 mg
enrofloksacina.
1 kg praška: oksitetraciklina 60mg;
neomicina 30 g; sulfadimidina 25 g;
sulfaguanidina 25 g; lmunske kiseline
100 g.
1 limena spray bočica (300 ml):
oksitetraciklina 1.500 mg; hirokortizona
480 mg. 1 limena spray bočica (100 ml):
oksitetraciklina 500 mg; hidrokortizona
160 mg.
Petak, 13. 6. 2014.
Kutija sa 10 bočica po 1
doza; kutija sa 25
bočica po 1 doza i 50
bočica x 1 doza; Recept
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 171/09
07.12.2009. 07.12.2014.
Kutija sa 10 bočica po 1
doza; kutija sa 25
bočica po 1 doza i 50
bočica x 1 doza; Recept
INTERVETUP-I-06-2-24INTER. Holandija 172/09
07.12.2009. 07.12.2014.
Bočica od 100 ml;
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24159/09
07.12.2009. 07.12.2014.
Vrečice sa 200 g; vreće
od 1 kg i 25 kg.Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24160/09
07.12.2009. 07.12.2014.
Limena spray bočica od
100 ml i 300 ml; Bez
recepta
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24162/09
07.12.2009. 07.12.2014.
29 GAMACID D
Obnova
registracije
1 ml konc. otopine: 600 mg diazinona
(dimpilat), pomoćna tvar.
Boce od polietilena
(HDPE/PA) sa 100 ml i
1000 ml konc. otopine;
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24163/09
07.12.2009. 07.12.2014.
AMPIVET
30 10% topivi
prašak
Obnova
registracije
1 g praška: 100 mg ampicilina.
Vrečice sa 100 g i 1000
g; Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24165/09
07.12.2009. 07.12.2014.
31 LIVACOX Q
Obnova
registracije
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24168/09
07.12.2009. 07.12.2014.
32
33
OCUREV
Registracija
NOVACOC
Registracija
FORTE
34
TYMPAN
OL
35
BECEKASEL
Obnova
registracije
36
PLIVAK – KS
Obnova
registracije
37
MINERA
SOL
Obnova
registracije
38
NOVASUL
Obnova
registracije
39
FRONTLI
NE Spot on Dog
Obnova
registracije
Kutija sa 10 bočica po
1 ml žive, atenuirane vakcine: 30.00050.000 oocista Eimeria tenella; 30.000- 10 ml (10x1000 doza);
50.000 E. acervulina; 30.000-50.000 E. kutija sa 10 bočica po
50 ml (10x5000 doza);
maxima; 10.000 E. necatrix; 10 mg
hloramina B; do 1 ml aquae redestilatae. Recept
Konjuktivalna vakcina;
Kutija sa bočicom 50
1 doza (kap) vakcine:
doza;Bočica sa
odgovarajućim
- Brucella melitensis (soj Rev 1)1-2 x
9
rastvaračem i
10 efu
kapaljkom; Recept
- Patent blue V (E-13)0,01%
Infuziona otopina;
Boce sa 250 ml;
100 ml otopine:
Recept
Metamizol natrija 4,0g; Kofeina 0,35g;
Kalcij glukonata 10,0g; Magnezij
glukonata 1,0g; Natrij dihidrogendifosfat
dihidrata 0,402g; Acetilmetionina 4,0g;
Glukoze 18,182g; Benzil alkohola 1,05g
Emulzija;
Bočica sa 50 ml,
Visokopolimerizovani silicon 60 mg;
Recept
Balanose 7MF; Voda za injekcije
Prašak;
Vrečice od 100 g i 1000 g;
1 g praška:
Bez recepta
Metionina 100 mg; Vitamina C 50 mg;
Vitamina B3 35 mg; Vitamina B5 16 mg;
Vitamina B2 7 mg; Vita-mina B6 6 mg;
Vitamina K3 3 mg; Vitamina B1 3 mg;
Vitamina B12 10 µg; Selena (Na selenit)
33 µg
Kutija sa 5 bočica x 20
Liofilizirana vakcina;
doza + 5 bočica sa 20
ml diluenta;
Živi virus klasične kuge svinja (soj Kina)
Recept
sa titrom od 100 PD/doza
Injekcijska otopina;
Bočice sa 100 ml;
1 ml otopine:
Recept
Kalcij fosfinata 65 mg;
Kalcij hlorida 4,282 mg; Kalcij glukonat
monohidrata 300 mg; Kalij jodida 50 mg;
Natrij jodida 50 mg; Magnezij
hloridheksahidrata 19,64 mg; Željezo II
hlorid tetrahidrata 12,96 mg; Kobalt
hlorid heksahidrata 0,164mg;
Cink hlorida 0,1355 mg; Borne kiseline
28 mg; Benzilakohola 15 mg.
Injekcijska otopina;
Bočice od 100 ml;
1 ml injekcijske otopine:
Recept
Metamizol natrija 500 mg
Otopina za vanjsku upotrebu;
Kutija s 1 kapaljkom
0,67 ml, Kutija s 1
1 ml otopine:
kapaljkom s 1,34
ml, Kutija s 1
kapaljkom s 2,68
Fipronil 100 mg
ml, Kutija s 1
kapaljkom s 4,02
ml; Bez recepta
CZ
VETERINARI
A S.A. Španija
UP-I-06-224-115/09
07.04.2010.
07.04.2015.
RICHTER
PHARMA
A.G. Austrija
UP-I-06-224/5-36/10
14.04.2010.
14.04.2015.
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-224/5-514/10
02.11.2010.
02.11.2015.
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-224/5-515/10
02.11.2010.
02.11.2015.
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-224/5-516/10
02.11.2010.
02.11.2015.
RICHTER
PHARMA
A.G. Austrija
UP-I-06-224/5-761/10
02.11.2010.
02.11.2015.
RICHTER
PHARMA
A.G. Austrija
UP-I-06-224/5-765/10
02.11.2010.
02.11.2015.
MERIAL
Francuska
UP-I-06-224/5-759/10
22.11.2010.
22.11.2015.
Petak, 13. 6. 2014.
40
FRONTLI
NE Spot
On - Cat
Obnova
registracije
41
FRONTLI
NE spray
Obnova
registracije
42
EPRINEX
POUR –
ON
Obnova
registracije
IVOMEC
SUPER
Obnova
registracije
EURICAN
DHPPi2 - L
Obnova
registracije
43
44
45 LYSVULPEN Registracija
46 RABISIN
47
Obnova
registracije
AVIPRO MD Obnova
BIVAC
registracije
AVIPRO
48 GUMBORO
VAC
Obnova
registracije
49
AVIPRO ND Obnova
LA SOTA
registracije
50
AVIPRO IB H Obnova
120
registracije
51 PESTISEN C Registracija
52
SUANOVIL
20
Obnova
registracije
53
REMACYCLI Obnova
NE L.A.
registracije
54
COFACALCI Obnova
UM
registracije
55
COLISULTRIX
56
AMPIDEXAL Obnova
ONE
registracije
57
VALBAZEN Obnova
10%
registracije
58
API LIFE
VAR
59
CLAMOXYL Obnova
L.A.
registracije
Obnova
registracije
Obnova
registracije
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Otopina za vanjsku upotrebu;
0,5 ml otopine:
Fipronil 50 ml
Otopina za vanjsku upotrebu; 1 ml
otopine; Fipronil 2,5 mg
Otopina za vanjsku upotrebu; 1 ml
otopine; Fipronil 2,5 mg
Broj 47 - Stranica 7
PVC blister s jednom
kapaljkom od 0,50 ml
Bez recepta
MERIAL
Francuska
UP-I-06-224/5-766/10
22.11.2010. 22.11.2015.
Plastične sprej bočice
sa 100 i 250 ml otopine
Bez recepta
MERIAL
Francuska
UP-I-06-224/5-767/10
22.11.2010. 22.11.2015.
MERIAL
Francuska
UP-I-06-224/5-1588/10
24.12.2010. 24. 12.2015.
MERIAL
Francuska
UP-I-06-224/5-1589/10
24.12.2010. 24. 12.2015.
Boce od 1000 ml;
Recept
Kutija sa bočicom 50 ml i 200 ml;
1 ml otopine: Ivermerktin 10 mg;
Recept
Hlorsulon 100 mg
Vakcina:1 doza sadrži: a) Liofilizat atenuirani virus štenećaka ≥104,0 CCID50;
atenuirani adenovirus pasa (CAV2) ≥102,5
Kutija sa 10 bočica sa 1
CCID50;atenuirani parvovirus pasa ≥104,9
dozom liofilizata, kutija
CCID50; atenuirani virus parainfluence tip
sa 10 bočica sa 1 ml
2 ≥104,7 CCID50, excipijensa do 1 ml. b)
suspenzije; Recept
Suspenzija: 1 doza/1ml sadrži:
Leptospira canicola i Leptospira
icterohaemorrhagiae do 1 doze/1 ml.
Oralna vakcina:1 doza sadrži 1,8 Virus
rabiei attenatum SAD Bern min. 1,8 x
106 TCID50 - max. 1,8 x 106 TCID50
Vakcina; 1 doza/1 ml vakcine:
Kutija sa 1 bočicom od
inaktivirani antigen virusa bjesnila (virus
10 ml; Kutija sa 10
fix) najmanje 1 i.j.; tiomersala
bočica po 1 ml vakcine;
(mertiolata) 0,1 mg; Aluminija
Recept
(hidroksida) 2 ml; excipijensa do 1 ml
Živa vakcina; 1000 doza: minimalno 106,0
Pakovanje: 6 ampula x
PFU čurećeg herpes virusa (THV) soj FC
1000 doza; diluent 6 x
126; minimalno 105,6 pilećeg herpes
200 ml; Recept
virusa (CHV) soj CVI 988 Rispens
5,0 Pakovanje: 10 x 1000
Živa vakcina; 1000 doza: minimalno 10
doza;10 x 2500 doza;
EID50 IBD virusa, soj CU 1M;
10 x 5000 doza; 10 x
maximalno 1 µg neomycin sulfata
10.000 doza; Recept
Pakovanje: 10 x 1000
Živa vakcina; 1000 doza: 106,0 virusa
doza; 10 x 5000 doza;
Newcastleske bolesti La Sota
Recept
Pakovanje: 10 x 1000
Živa vakcina; 1000 doza: 106,0 EID50 IB
doza; 10 x 2500 doza;
virusa, soj Massachusetts 120
10 x 5000 doza; Recept
Živa vakcina; 1 doza/2 ml: a) Liofilizatoslabljeni virus svinjske kuge, soj C
20 bočica po 50 doza i
(Kina) min 100 PD50- 10000 PD50; b)
Diluent E - natrijum hlorid, kalij hlorid, 20 bočica po 100 ml
natrij hidrogenkarbonat; magnezij sulfat; diluenta; Recept
natrij hidrogenfosfat; glukoza
monohidrat; fenol i voda
Injekcijska suspenzija; 1ml suspenzije:
Bočica sa 100 ml i 250
spiramicina 600.000 i.j., benzil - alkohola
ml; Recept
41,6 mg
Injekcijska otopina; 1 ml otopine:
oksitetraciklina (dihidrata) 200 mg;
Bočice sa 100 ml;
excipijensa (natrij formaldehid
Recept
sulfoksalat, povidon) do 1 ml
Injekcijska otopina; 1 ml otopine: Klacij Plastične bočice sa 250
glukonat 280 mg; magnezij hipofosfit
ml i 500 ml; Recept
heksahidrat 90 mg; excipijensa (borna
kiselina 56,3 mg) do 1 ml.
Prašak; 1 g sadrži: trimetoprima 37,5 mg;
kolistina (sulfata) 500.000 i.j., excipijensa Kesice sa 100 g; Recept
do 1 g
Injekcijska suspenzija; 1ml suspenzije:
ampicilina (trihidrata) 87mg, Kolistina
Bočica sa 100 ml;
(sulfata) 250.000 i.j., dexamethasona
Recept
0,25 mg, konzervansa (metil
parahidroksibenzoata 1,25 mg, propil
parahidroksibenzoata 0,25 mg).
Plastične bočice sa
1 ml suspenzije: Albendazola 100 mg
1000 ml,Recept
100 g pripravka:74,08 g timola;
kutija sa 25 alu kesica x
eukaliptusovog ulja 16 g; kamfora 3,7 g;
2 pločice; kutija sa 100
mentola 3,7 g//11 g pripravka (1 pločica)
alu kesice x 2 pločice;
8 g timola; eukaliptusovog ulja 1,7 g;
Bez recepta
kamfora 0,4 g; mentola 0,4 g
1 ml injekcijske suspenzije: amoksicilina Bočica sa 100 ml;
150 mg
Recept
MERIAL
Francuska
UP-I-06-2-24/1724.06.2011. 24.06.2016.
1330-1/11
BIOVETA A.S. R. UP-I-06-2-24/527.05.2011. 27.05.2016.
Češka
976/11
MERIAL
Francuska
UP-I-06-2-24/1724.06.2011. 24.06.2016.
1349/11
LOHMANN A.H. UP-I-06-2-24/1724.06.2011. 24.06.2016.
Njemačka
1346/11
LOHMANN A.H. UP-I-06-2-24/1724.06.2011. 24.06.2016.
Njemačka
1345/11
LOHMANN A.H. UP-I-06-2-24/1724.06.2011. 24.06.2016.
Njemačka
1348/11
LOHMANN A.H. UP-I-06-2-24/1724.06.2011. 24.06.2016.
Njemačka
1347/11
BIOVETA A.S. R. UP-I-06-2-24/1715.07.2011. 15.07.2016.
Češka
977/11
MERIAL
Francuska
UP-I-06-2-24/1726.10.2011. 26.10.2016.
1795-1/11
COOPHAVET
Francuska
UP-I-06-2-24/1726.10.2011. 26.10.2016.
1799/11
COOPHAVET
Francuska
UP-I-06-2-24/1726.10.2011. 26. 10.2016.
1797/11
COOPHAVET
Francuska
UP-I-06-2-24/1726.10.2011. 26.10. 2016.
1798/11
COOPHAVET
Francuska
UP-I-06-2-24/1726.10.2011. 26.10.2016.
1796/11
PFIZER A.H.
UP-I-06-2-24/1721.03.2012. 21. 03.2017.
PHARM. Belgija 160/12
CHEMICALS
LAIF Italija
UP-I-06-2-24/1703.10.2012. 03.10.2017.
1553/12
PFIZER A.H.
Belgija ("HAUPT UP-I-06-2-24/1720.04.2012. 20.04.2017.
661/12
PHARMA
LATINA" Italija)
Broj 47 - Stranica 8
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
60 DEFENZOR 3
Obnova
registracije
Vakcina; 1 doza: inaktivirani virus
bjesnoće, soj Pasteur Fix, aluminij
hidroksid, meritiolat, gentamicin
Kutija sa 50 bočica po 1
doza; kutija sa 5 bočica
po 10 doza; Recept
61
ORBENIN
L.A.
Obnova
registracije
Emulzija; 1 injektor (3 g): 200 mg
kloksacilina i uljnog nosača do 3 g
1 injektor (3 g); kutija
sa 12 injektora; Recept
62
ORBENIN
D.C.
Obnova
registracije
Injekcijska suspenzija; 1 injektor (3 g):
500 mg benzatin kloksacilina i uljnog
nosača do 3 g
Injektor (3 g); Kutija sa
24 injektora, Recept
63
DECTOMAX Obnova
1%
registracije
1 ml injekcijske otopine:10 mg
doramektina
Bočica sa 50 ml i 200
ml; Recept
64
TERRAMYCI Obnova
N L.A.
registracije
1 ml injekcijske otopine: 200 mg
oksitetraciklina
Bočica sa 100 g Recept
65
SYNULOX
L.C.
Obnova
registracije
1 injektor: amoksicilina 100 mg;
Injektor sa 3 g
klavulanske kiseline 50 mg;prednizolona
suspenzije; Recept
10 mg
66
SIMIVET
RETARD
Obnova
registracije
1 ml uljne suspenzije: amoksicilina 140
mg;
VITAMIN
67 AD3E
injekcije
Obnova
registracije
68 CALFOSET
Obnova
registracije
FASCO69 VERM
injekcije
ENROXIL
70
10% injekcije
ENROXIL
71 10% oralna
otopina
EGOCIN L.A.
72
injekcije
UP-I-06-2-24/1707.05.2012. 07.05.2017.
777/12
UP-I-06-2-24/1720.04.2012. 20.04. 2017.
661/12
UP-I-06-2-24/1720.04.2012. 20.04. 2017.
662/12
UP-I-06-2-24/1720.04.2012. 20.04. 2017.
663/12
UP-I-06-2-24/1720.04.2012. 20.04. 2017.
776/12
UP-I-06-2-24/1721.03.2012. 21.03. 2017.
159/12
Bočice od 100 ml,
Recept
NORBROOK
LAB. limited S.
Irska (GENERA
Hrvatska)
UP-I-06-2-24/1703.10.2012. 03. 10.2017.
1537/12
Bočice od 100 ml,
Recept
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04. 02.2018.
218/13
100 ml injekcijske otopine: Kalcij Bočice od 100 ml i 250
glukonata 32,82 g; Kalcij-glicerofosfata
ml; Recept
8,13 g; Magnezij-hlorida 4,18 g
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04. 02.2018.
210/13
Obnova
registracije
1 ml injekcijske otopine: 50 mg
klozantela.
Bočice od 250 ml;
Recept
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04. 02.2018.
215/13
Obnova
registracije
1 ml injekcijske otopine: 100 mg
enrofloksacina.
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04. 02.2018.
212/13
Obnova
registracije
1 ml oralne otopine: 100 mg
enrofloksacina.
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04. 02.2018.
213/13
Obnova
registracije
Bočica od 100 ml;
Recept
Bočica od 100 ml i
boca od 1000 ml;
Recept
Bočice od 100 ml;
Recept
1 ml injekcijske otopine: 200 mg
oksitetraciklina.
100 g praška: oksitetraciklina 3 g;
sulfomonometoksin natrija 1,5 g; vit A
200.000 i.j.; D3 20.000 i.j.; E 0,5 g; B1
0,15 g; B2 0,06 g; B6 0,18mg; B3 0,8g; B5 Plastične kutije od 100
0,65 g; C 337 mg;DL metionina 2,4 g; K3 g; vrečice od 100 g i 1
0,2 mg; Natrij sulfata 6 g; Željezo sulfata kg; Recept
25 mg; Mangan sulfata 5 mg; Cink
sulfata 5 mg; Bakar sulfata 2 mg; Kobalt
hlorida 0,8 mg
1 ml injekcijske otopine: 50 mg
Bočice 100 ml, Recept
enrofloksacina.
Plastične kutije od 100
100 g praška: sulfamonometoksina 4 g;
g, vrečice od 100 g i 1
trimetoprima 2 g.
kg; Recept
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04. 02.2018.
211/13
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04. 02.2018.
216/13
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04. 02.2018.
214/13
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1704.02.2013. 04.02.2018.
217/13
1 ml injekcijske emulzije: vit A 50.000
i.j.; D 25.000 i.j.; E 20 mg.
73
FUVICIN
prašak
74
ENROXIL 5% Obnova
injekcije
registracije
75
TRISULFON Obnova
prašak
registracije
76
VITAMIN B
Registracija
komplex + C
1 ml injekcijske otopine: Vit B1 35 mg; Bočice o 50 ml; 100
vit B2 0,5 mg; vit. B6 7 mg; vit B3 23 mg; ml; 250 ml; 500
ml;Recept
vit C 70 mg
77
IVERKTIN
1%
1 ml inj. otopine: ivermerktina 10 mg
Obnova
registracije
Registracija
KLAVUXIL
78 intramamarna Registracija
suspenzija
79 RABIKAL
PFIZER A.H.
Belgija (Div.
PFIZERInc.Exton,
USA)
PFIZER A.H.
Belgija ("HAUPT
PHARMA
LATINA" Italija)
PFIZER A.H.
Belgija ("HAUPT
PHARMA
LATINA" Italija)
PFIZER A.H.
Belgija ("HAUPT
PHARMA
LATINA" Italija)
PFIZER A.H.
Belgija(LABOR.
PFIZER A.H.D.
Brazil)
PFIZER A.H.
Belgija ("HAUPT
PHARMA
LATINA" Italija)
Petak, 13. 6. 2014.
Registracija
80
PRAZINON
Registracija
PLUS tablete
81
KAL - MAG
Registracija
40%
TETANUS
82 ANTITOKSI Registracija
N 300
SIMIVET
83
Registracija
20%
Boce od 50 ml, 100
ml; 250 ml; 500
ml;Recept
1 injektor (3 g): amoksicilina 200 mg;
Kutija sa 24 injektora;
klavulonske kiseline 50 mg; prednizolona
Recept
10 mg;
Kutija sa 10 bočica od 1
1 ml vakcine: inaktivirani virus bjesnila
ml; pakovanje od 5 ml i
Flury LEP ≥1.0 i.j.
10 ml; Recept
Kutija sa 20 x 10
1 tableta: prazikvantela 50 mg; pirantel
tableta; Kutija sa 10 x
embonata 144 mg; fibantela 150 mg
10 tableta; Bez recepta
1 ml inj. otopine: Kalcijum glukonata i
boroglukonata29,75 mg; magnezijum
Boca od 400 ml; Recept
hipofosfita 4,625 mg; borne kiseline 68,4
mg;
Staklena bočica od 50
1 ml seruma: tetanus antitoksina 300 i.j. ml seruma (15.000 i.j.),
Recept
Kesa od 100 g; 1000 g;
1g praška: amoksicilin trihidrata 200 mg
Recept
GENERA
Hrvatska /
NORBROOK I.I.
S. Irska
GENERA
Hrvatska /
NORBROOK I.I.
S. Irska
UP-I-06-2-24/1729.03.2013. 20.03.2018.
535 - 1/13
UP-I-06-2-24/1729.03.2013. 20.03.2018.
534 - 1/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1729.03.2013. 20.03.2018.
532- 1/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1728.03.2013. 20.03.2018.
530 - 1/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1729.03.2013. 20.03.2018.
531 - 1/13
GENERA
Hrvatska /
UP-I-06-2-24/1728.03.2013. 23.06.2015.
NORBROOK I.I. 505 - 1/13
S. Irska
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1728.03.2013. 14.12.2015.
507 - 1/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1728.03.2013. 14.12.2015.
506 - 1/13
Petak, 13. 6. 2014.
FRONTLINE
COMBO spot
Registracija
84
on dog (S, M,
L, XL)
FRONTLINE
85 COMBO spot Registracija
on cat
AVI PRO 401
86 ND+IB+IBD+ Registracija
REO
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1 pipeta od 0,67 ml (dog S) sadrži:
fipronila 67,0 mg; methoprena 60,3 mg;
1 pipeta od 1,36 ml (dog M) sadrži:
Blister sa 1 pipetom;
fipronila134,0 mg; methoprena120,6
kutija sa 3 pipete, kutija
mg;1 pipeta od 2,68 ml (dog L) sadrži:
sa 6 pipeta; Bez recepta
fipronila 268,0 mg; methoprena 241,2
mg; 1 pipeta od 4,02 ml (dog XL) sadrži:
fipronila 402,0 mg; methoprena 361,8 mg
Blister sa 1 pipetom;
1 pipeta od 0,50 ml sadrži: fipronila 50,0
kutija sa 3 pipete, kutija
mg; methoprena 60,0 mg;
sa 6 pipeta; Bez recepta
1 doza sadrži: 106,2 TCID50 IBD virusa,
soj Baxendale; 107,7 EID50 ND virusa B1
Bočica od 500 ml (1000
tip, soj La Sota;106,9 EID50 IB virusa
Massachusets tip, soj Dg; 105,8 TCID50 doza); Recept
6,3
ptičijeg reovirusa soj 1733; 10 TCID50
ptičijeg reovirusa soj S1133.
87
TRIMETOSUL IMM
Registracija
1 injektor (8 g) sadrži: trimetoprima 40
mg; sulfadiazina 80 mg
Kutija sa 8 injektora;
Recept
88
KALIPROFEN L.A.
Registracija
1 ml sadrži: karprofena 50 mg;
Kartonske kutije sa
1x50 ml; 5 x 50 ml; 10
x 50 ml; 12 x 50 ml;
Recept
Registracija
1 ml sadrži: oksitetraciklina 300 mg
Boce od 100 ml; 250
ml; 500 ml; Recept
GEOMICIN
89 RETARD
30%
Kutije sa bocama od
1 ml sadrži: 1 ml enrofloksacina 100 mg 100 ml; 250 ml; 500
ml; Recept
Broj 47 - Stranica 9
MERIAL
Francuska
UP-I-06-2-24/1728.03.2013. 22.11.2017.
508 - 1/13
MERIAL
Francuska
UP-I-06-2-24/1729. 03. 2013. 22.11.2017.
528 - 1/13
LOHMANN A.H. UP-I-06-2-24/1703.04.2013 03.04.2018.
Njemačka
516 - 1/13
GENERA R.
Hrvatska /
UP-I-06-2-24/1701.04.2013 20.03.2018.
NORBROOK I.I.
536 - 1/13
S. Irska
GENERA R.
Hrvatska /
NORBROOK I.I.
S. Irska
GENERA R.
Hrvatska /
NORBROOK I.I.
S. Irska
GENERA R.
Hrvatska /
NORBROOK I.I.
S. Irska
INTERVETINTER. Holandija
UP-I-06-2-24/1701.04.2013. 20.03.2018.
537 - 1/13
UP-I-06-2-24/1701.04.2013. 20.03.2018.
538 - 1/13
UP-I-06-2-24/1701.04.2013. 20.03.2018.
539 - 1/13
90
VETOFLOK
Registracija
L.A.
91
NUFLOR
minidose
Registracija
92
OTOMAX
kapi za uši
Registracija
93
BYKAHEPAR
Registracija
Injekcijska solucija; 1 ml sadrži:
clanobutina u obliku natrija 100,07 mg
Bočica od 50 ml;
Recept
SHERING PLOUGH S.A.
Francuska
94
PORCILIS
PCV
Registracija
Vakcina; 1 doza sadrži: subjediničnog
antigena svinjskog Circovirusa (tip 2
ORF) minimum 4,5 log2
Bočica od 50 doza;
Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1719.04.2013. 22.06.2015.
INTER. Holandija 642 - 1/13
Registracija
Vakcina; 1 ml sadrži: Micoplasma
hyopneumoniae ≥1.47RPU
Bočica od 50 ml (50
doza); 100 ml (100
doza); Recept
ESSEX A.H.
Njemačka
95 M+PAC
NOBILIS IB +
96
Registracija
ND + EDS
97 RESFLOR
Registracija
NOBILIS
98 RISMAVAC Registracija
+ Ca 126
99 CEPOREX
Registracija
100
BUTOX 7,5
pour one
101
COBACTAN
Registracija
LC
PORCILIS
102 ERY +
PARVO
103
Registracija
Registracija
NOBILIS MS
Registracija
LIVE
NOBILIS
104 SALENTVAC Registracija
T
NOBILIS
105 GUMBORO
228 E
Registracija
Injekcijska solucija; 1 ml sadrži:
Bočica od 100 ml;
florfenicol 450 mg
Recept
1 ml sadrži: gentamicin sulfata 2640 i.j.;
Plstične bočice od 14
betamethason 0,88 mg; klortimazola 8,80
ml i 34 ml; Recept
mg
Vakcina; 1doza sadrži: inaktivirani virus
bronhitisa peradi soj M-41, minimum 6
log2 HI; inaktivirani virus Newcastleske
Boca od 500 ml; Recept
bolesti klon 30 minimum 4 log2 HI, virus
sindroma pada nesivost -soj 76 BC14,
minimum 6,5 log 2 HI
Injekcijska solucija; 1ml sadrži:
Bočica od 100 ml;
fluorfenikola 300 mg; fluniksina 16,5 mg Recept
Vakcina; 1 doza (0,2 ml) sadrži: živi
Ampula od 1000 doza i
herpes virus kokoši (soj CVI 988)
2000 doza + kontejner
najmanje 103,0 PFU/doza; živi herpes
sa tečnim azotom +
virus ćuraka (soj FC - 126) najmanje
boca od 200 ml
103,0 PFU/doza
diluenta; Recept
1 ml sadrži: Cefaleksina (u obliku natrija) Bočica od 100 ml:
180 mg
Recept
Boca od 250 ml; 1000
1 ml sadrži: deltametrina 7,5 mg
m;Recept
1 injektor (8 g) sadrži: Cefkvinom sulfata 75 mg
Vakcina; 1 doza (2 ml) sadrži:
Inaktivirani E. rhusiopathiae soj M2 1
ppd; parvovirus svinja PPV soj 014 ≥ 7,4
log 2 HUI
Vakcina; 1 doza sadrži: Žive, atenuirane
Mycoplasma synoviae, soj MS1, ≥ 106,5
CFU
Vakcina; 1 doza sadrži: Sallmonela
enteritidis, tip PT4, najmanje 1 x 109; S.
typhimurium, tip DT 104, najmanje 1 x
109
Vakcina; 1 doza sadrži: atenuirani
Gumboro virus, soj 228E, najmanje 2,8
log10 EID50
Kutija sa 3, 15, 20 i 24
injektora; Recept
UP-I-06-2-24/1719.04.2013. 23.06.2015.
631 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1719.04.2013. 14.12.2015.
INTER. Holandija 635 - 1/13
UP-I-06-2-24/1719.04.2013. 31.07.2014.
636 - 1/13
UP-I-06-2-24/1722.04.2013. 21.07.2017.
652 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1719.04.2013. 23.07.2015.
INTER. Holandija 654 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.04.2013. 21.06.2017.
INTER. Holandija 651 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1719.04.2013. 15.03.2018.
INTER. Holandija 612 - 1/13
UP-I-06-2-24/17ESSEX A.H.
19.04.2013. 01.04.2018.
Njemačka
621 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1719.04.2013. 23.06.2015.
INTER. Holandija 628 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/17INTERNATIONA
12.04.2013. 01.04.2018.
644 - 1/13
L Holandija
Bočice od 50 ml/25
doza; Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.04.2013. 01.04.2018.
INTER. Holandija 645 - 1/13
Bočica od 1000 doza;
Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.04.2013. 21.06.2017.
INTER. Holandija 646 - 1/13
Boce od 250 ml, 500
ml; Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.04.2013. 21.06.2017.
INTER. Holandija 647 - 1/13
Kutije 10 x 1000 doza;
10 x 2500 doza; Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.04.2013. 14.12.2015.
INTER. Holandija 648 - 1/13
Broj 47 - Stranica 10
106 FINADYNE
Registracija
107
COBACTAN
Registracija
2,5%
108
DEPOMYCINE
Registracija
109 COVEXIN 10 Registracija
NOBILIS
110 GUMBORO
D78
Registracija
111
PORCILIS
Registracija
PORCOLI DF
112
CHRONOGE
Registracija
ST CR
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1 ml sadrži: Fluniksina 50 mg
Bočica od 10 ml; 50
ml; Recept
1 ml sadrži: Cefkvinoma 25 mg
Bočice od 50 ml; 100
ml; Recept
SHERING PLOUGH S.A.
Francuska
INTERVETINTER. Holandija
Bočice od 100 ml;
Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.04.2013. 01.04.2018.
INTER. Holandija 622 - 1/13
Plastična bočica od 50
ml; 100 ml; Recept
SHERING PLOUGH S.A.
Francuska
1 ml sadrži: benzilpenicilin - prokaina
200.000 i.j., dihidrostreptomicin sulfata
200 mg
Vakcina; 1 ml sadrži: Clostridium
perfingens, tip A, ≥0,5 i.j.;C. perfingens,
tip B i C,≥ 10 i.j.; C. perfingens, tip D, ≥
5 i.j.; C. chavuoei, cijela kultura, ≥90%
zaštite; C. novyi, tip B, ≥ 3,5 i.j.; C.
septicum ≥ 2,5 i.j.; C. tetani ≥ 2,5 i.j.; C.
sordelii ≥1,0 jedinica; C. haemolyticum ≥
10 jedinica.
Kutija sa 10 bočica x
1 doza sadrži: živog virusa Gumboro
1000 doza; 10 x 2500
10
bolesti, soj D78, najmanje 4 log TCID50 doza; 10 x 5000 doza;
Recept
1 doza (2 ml) sadrži: LT toksoid E. coli
najmanje 6,8 log2;F4 (K88ab) E. coli
Bočice od 50 ml (25
najmanje 9,0 log2;F4 (K88ac) E. coli
doza); Recept
najmanje 5,4 log2;F5 (K99) E. coli
najmanje 6,8 log2;F6 (987 P) E. coli
najmanje 7,1 log2;
1 spužvica sadrži: hronolona 20 mg;
Kutija sa 25 spužvica;
Recept
1 ml sadrži: kloprostenol natrijuma 263
μg (250 μgkloprostenola)
Kutija sa bočicom od
10 ml; 20 ml; Recept
Registracija
1doza sadrži: antigena Erisipelothrix
rhusiopathiae, soj M2, serotip 2,
najmanje 50 i.j.
Bočica od 100 ml;
Recept
115 EXSPOT
Registracija
1 pipeta (1 ml) sadrži: permetrina 744 mg
Kutija sa 12 blistera x 6
pipeta; Bez recepta
116 FOOTVAX
Registracija
117
ROTAVEC
CORONA
Registracija
118
PARACILLIN
Registracija
SP
113 ESTRUMATE Registracija
114
PORCILIS
ERY
NOBIVAC
119 TRICAT
TRIO
Registracija
120 PARACOX
Registracija
121
METAMERA
Registracija
ZINA 40%
122 ADECON
Registracija
123 ENDOFER
Registracija
124
CLOXALENE
Registracija
PLUS
125 BI - VAC 2
Registracija
126 CORMICINA Registracija
Petak, 13. 6. 2014.
Vakcina; 1doza (1 ml) sadrži: inaktivirani
Dichelobacter nodosus, serotip Ab1, B2, Bočica od 20 ml; 50
C, D, E, F, G, H 10 μg pili/ml, serotip I 5 ml; Recept
x108 ćelija/ml
Vakcina; 1doza (2 ml) sadrži: goveđi
Bočica od 2 ml; 10 ml;
Rotavirus soj UK-Compton, serotip G6
10 x 2 ml; 40 ml;
P5; goveđi Rotavirus, soj Mebus; E. coli
Recept
F5 (K99)
Injekcijska solucija; 1 g praška sadrži:
Plastična boca od 1000
amoksicilin trihidrata 800 mg (697
g; Recept
amoksicilina)
Vakcina; 1doza sadrži: živi atenuirani
virus FCV, F6, najmanje 4,610 PFU 6,410 PFU; živi atenuirani virus FVR, soj Kartonska kutija sa 5
G2620A, najmanje 5,210 PFU - 7,010
doza vakcine + 5 doza
PFU; živi atenuitarni virus FPLV, soj
diluenta; Recept
MW - 1, najmanje 4,310 TCID50 - 6,410
TCID50
Vakcina; 1 doza (0,1 ml) sadrži: žive
atenuirane oociste Eimeria acervulina
HP 500 oocisti/doza; E. maxima CP200
oocisti/doza; E. maxima MFP 100
Plastična kesa sa 100
oocisti/doza; E. mitis HP 1000
ml (1000 doza) i 500
oocisti/doza; E. necatrix HP 500
ml (5000 doza);Recept
oocisti/doza; E. praecox HP 100
oocisti/doza; E. tenella HP 500
oocisti/doza; E. brunetti HP 100
oocisti/doza;
1 ml sadrži: Sulfametazin natrija 320 mg;
Bočica od 250 ml;
Sulfamerazin natrija 60 mg; Sulfatilozin
Recept
natrija 20 mg;
1 ml sadrži: vit. A 100.000 i.j.; vit. D3
Bočica od 50 ml; 100 ml; Recept
25.000 i.j.; vit. E 100 ml
1 ml sadrži: Fe dextran complex
Bočica od 20 ml; 50
(trovalentni) 100 mg;
ml; 100 ml; Recept
1 injektor (5 ml) sadrži: Ampicilin
Kutije sa 4 i 12
sodium 200 mg (190 mg ampicilina);
injektora; Recept
dicloxacinin sodium200 mg
(dikloxacilina 190 mg)
Bočice od 1000 doza;
1 doza sadrži: živi, inaktivirani virus
infektivnog bronhitisa peradi (soj
pakovanje 10 x 1000
4
Massachussets H - 52)10 EID50
doza; Recept
Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: Benzil
Boce od 100 ml; 250
penicilin prokaina 250.000 i.j.;
ml; 500 ml; Recept
dihidrostreptomicina 250 mg;
betamethason dinatrijumfosfata 0,50 mg
UP-I-06-2-24/1712.04.2013. 21.06.2017.
650 - 1/13
UP-I-06-2-24/1712.04.2013. 01.04.2018.
617 - 1/13
UP-I-06-2-24/1712.04.2013. 28.03.2018.
639 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.04.2013. 01.04.2018.
INTER. Holandija 640 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.04.2013. 01.04.2018.
INTER. Holandija 641 - 1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/17INTERNATIONA
12.04.2013.
630 - 1/13
L Holandija
INTERVETUP-I-06-2-24/17INTERNATIONA
12.04.2013.
620 - 1/13
L Holandija
INTERVETUP-I-06-2-24/17INTERNATIONA
12.04.2013.
633 - 1/13
L Holandija
INTERVETUP-I-06-2-24/17INTERNATIONA
13.05.2013.
634 - 1/13
L Holandija
SHERING PLOUGH S.A.
Novi Zeland
27.03.2018.
01.04.2018.
01.04.2018.
21.06.2017.
UP-I-06-2-24/1713.05.2013. 21.06.2017.
627 - 1/13
SP ESSEX A.H.
(SHERING UP-I-06-2-24/1713.05.2013. 23.06.2015.
PLOUGH S.A.) 619 - 1/13
Njemačka
INTERVETUP-I-06-2-24/1713.05.2013. 01.04.2018.
INTERNATIONA
618 - 1/13
L Holandija
INTERVETUP-I-06-2-24/1713.05.2013. 27.03.2018.
INTER. Holandija 618 - 1/13
SHERING PLOUGH S.A.
Velika Britanija
UP-I-06-2-24/1713.05.2013. 21.06.2017.
613 - 1/13
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
602 - 1/13
FATRO SpA
Italija
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
593 - 1/13
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
610 - 1/13
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
594 - 1/13
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
606 - 1/13
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 21.06.2017.
595 - 1/13
Petak, 13. 6. 2014.
127
URFAMICIN
Registracija
VET
128 REPEN
129
Registracija
CALCIO PH
Registracija
C.M.
130 HEPAGEN
Registracija
131 SULFAPRIM Registracija
132
133
134
135
136
FATROXIMI
N topic spray
OSSITETRA
CICLINA
20%
SINTOFARM
TIAMULIN
45%
SINTOFARM
TILOZINA
20%
LIQUIDA
SINTOFARM
FATROXIMI
N
ENDOUTERI
NO SCIUMA
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1 ml sadrži: Tiamfenikola 250 mg
Injekcijska solucija; 1 ml sadrži:
benzilpenicilin prokaina 200.000 i.j.;
dihidrostreptomicin sulfata 250 mg
1 ml sadrži: Ca glukonata 200 mg;
fosoforikolamina 2,54 mg; Mg hlorida
3,34 mg
1 ml sadrži: Phenoxi-2-metyl-2propionske kiseline 100 mg
1 ml sadrži: Trimetopirim 40 mg;
sulfadimetoksin sodijum 200 mg
Bočice od 40 ml; 100
ml; boce od 250 ml;
500 ml; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
599 - 1/13
Bočica od 100 ml;
Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
598 - 1/13
Boce od 250 ml; 500
ml; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 21.06.2017.
592 - 1/13
Boce od 100 ml; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 21.06.2017.
591 - 1/13
Bočice od 100 ml; boce
od 250 ml, 500 ml;
Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
597 - 1/13
Registracija
1 boca (170g) sadrži: rifaximina 500 mg Boca od 170 g; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 14.12.2015.
596 - 1/13
Registracija
Prašak; 1 g sadrži: oksitetraciklin hlorida Kutija od 2 kg, 5 kg;
200 mg
Recept
SINTOFARM
SpA Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 20.03.2018.
589 - 1/13
Registracija
Prašak; 1 g sadrži: tiamulin hidrogen
fumarata 450 mg
Kutija od 1 kg, 5 kg;
Recept
SINTOFARM
SpA Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 20.03.2018.
587 - 1/13
Registracija
Injekcijska solucija; 1 ml sadrži: tilozin
tartarata 200 mg
Boce od 1 l; 5 l; Recept
SINTOFARM
SpA Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 20.03.2018.
587 - 1/13
Registracija
1 pesarij (13,4 g) sadrži: rifaximin 100
mg;
Pakovanje sa 6 pesarija
i jednokratne rukavice;
Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 22.11.2017.
601 - 1/13
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 22.11.2017.
603 - 1/13
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 22.11.2017.
603 - 1/13
SINTOFARM
SpA Italija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 20.03.2018.
588 - 1/13
UP-I-06-2-24/1726.04.2013. 16.12.2014.
677 - 1/13
UP-I-06-2-24/1726.04.2013. 22.11.2017.
678 - 1/13
UP-I-06-2-24/1726.04.2013. 12.04.2017.
679 - 1/13
Kese od 25 kg; Bez
recepta
SINTOFARM
SpA Italija
SINTOFARM
SpA Italija
SINTOFARM
SpA Italija
SINTOFARM
SpA Italija
Boce od 250 ml; 10 x
250 ml; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1726.04.2013. 14.12.2015.
681 - 1/13
Bočice od 5 ml, 20 ml;
100 ml; Recept
Kutija sa 12
vaginaleta+6 pari
rukavica; 36 vaginaleta
+ 18 pari rukavica;
Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1726.04.2013. 14.12.2015.
682 - 1/13
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1726.04.2013. 21.06.2017.
683 - 1/13
Boce od 250 ml; 10 x
250 ml; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1726.04.2013. 10.12. 2015.
684 - 1/13
Bočice 1000 doza;
10x1000 doza; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1729.04.2013. 14.12. 2015.
609 - 1/13
Bočice 1000 doza;
10x1000 doza; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1729.04.2013. 14.12. 2015.
608 - 1/13
Bočice 1000 doza;
10x1000 doza; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1729.04.2013. 14.12.2015.
607 - 1/13
MAREK VAC
137 BIVALENT Registracija
frozen
1 doza (0,2 ml) sadrži: ćurećeg herpes
virusa HVT soj FC-126, serotip 3;
kokošijeg herpesvirusa MD-NEV 1 (CVI
988 Rispens; serotip 1)
138 RAPISON
1 ml sadrži: dexamethasona 2 mg;
Registracija
COLISTINA
SOLFATO
Registracija
10%
SINTOFARM
SINTOMUTY
Registracija
140
LIN 100
Ampule od 1000 doza;
2000 doza; kontejner sa
tečnim azotom; diluent
od 200 i 500 ml: Recept
Bočice od 50 ml; 100
ml; Recept
Kutija od 1 kg; 5 kg;
Recept
139
1 g sadrži: Colistin sulfat 100 mg
141 SINTOKALM Registracija
100 g premiksa sadrži: tiamulin hydrogen
Vreće od 25 kg; Recept
fumarata 10 g;
Boce od 1 l; 5 l;10 l;
1 ml sadrži: Kalijum bromid 250 mg
Recept
1g premiksa sadrži: salinomicin
Kese od 25 kg; Recept
natrijuma 120 g
TREBISAN
Registracija
120
SINTOCOCCI
143
Registracija
NA 20%
142
1 g premiksa sadrži: monenzin natrija
200 mg
Vakcina; 1 doza (0,5 ml) sadrži:
inaktivirani EDS adenovirus, soj 76,
minimum 1000 HU; inaktivirani virus
Gumboro bolesti, nev 39 soj, 106,5 TCID
50; inaktivirani virus Newcastleske
bolesti, soj La Sota, minimum 50 PD50;
inaktivirani virus infektivnog bronhitisa
peradi, soj Massachussets 41, minimum
107,5 EID50
144
OLVAC
A+B+G
145
FATROCORT
Registracija
IN
1 ml sadrži: dexamethasona 0,20 mg
146
FATROXIMI
N PESSARI
Registracija
EFFERVESC
ENTI
1 vaginaleta sadrži: rifaxina 300 mg
147
OLVAC
B+G+R
148 IBA - VAC
149
Registracija
Registracija
Registracija
BIO VAC La
Registracija
Sota
150 BI VAC 1
Broj 47 - Stranica 11
Registracija
1 doza (0,5 ml) sadrži: inaktivirani virus
Gumboro bolesti, nev 39 soj, 107 TCID
50; inaktivirani virus Newcastleske
bolesti, soj La Sota, minimum 50 PD50;
inaktivirani virus infektivnog bronhitisa
soj Massachussets 41, minimum 107,5
EID50; inaktivirani avijarni reovirus, soj
1133, minimum 107 TCID50
1 doza sadrži: živi atenuirani virus
Gumboro (1/65/PV soj) minimum 103
EID50
1 doza sadrži: živi atenuirani virus
Newcastleske bolesti, soj La Sota
minimum 106,5 EID50
1 doza sadrži: živi atenuirani virus
infektivnog bronhitisa peradi, soj
Massachussets H 120, minimum 104
EID50
UP-I-06-2-24/1726.04.2013. 12.04.2017.
680 - 1/13
Broj 47 - Stranica 12
151
ENCEFAL
VAC
Registracija
152 VAIOL VAC Registracija
VITAMIN
AD3EC
153 emulzija za
Registracija
peroralnu
upotrebu
GENTAMICI
154
Registracija
N 8% injekcije
KOKCISAN
Registracija
155
12% granulat
FYPRYST
156 spot - on
Registracija
rastvor za pse
157
DEHINEL
Registracija
PLUS tablete
BIOVERMIN
Registracija
prašak
FIPRYST
159 spot-on rastvor Registracija
za mačke
158
160 DINOLYTIC Registracija
DEPO
POMONE
LINCO
162
SPECTIN 44
LINCO
163
SPECTIN 100
LINCO
164 SPECTIN
injekcije
161
Registracija
Registracija
Registracija
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1 doza sadrži: živi atenuirani virus
avijarnog encefalomijelitisa, soj Calnek
1143 minimum 103 EID50
1 doza (1 ml) sadrži: živi atenuirani virus
boginja peradi, soj HP2, minimum 104
EID50
Bočice 1000 doza;
10x1000 doza; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1729.04.2013. 14.12.2015.
605 - 1/13
Bočice 1000
doza+diluent; 10x1000
doza+diluent; Recept
FATRO SpA
Italija
UP-I-06-2-24/1729.04.2013. 14.12.2015.
604 - 1/13
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 22.06.2014.
574 - 1/13
1 ml sadrži: vit A 50.000 i.j.; vit D3 5.000 Bočica od 100 ml; boca
i.j.; vit E 30 mg; vit C 100 mg
od 1 l; Bez recepta
1 ml sadrži: gentamicin sulfata 80 mg
Bočica od 100 ml;
Recept
100 g sadrži: Salinomicin natrij 12 g;
Vreće od 25 kg; Recept
1 pipeta 0,67 ml sadrži fipronila 67,0 mg;
1 pipeta od 1,36 ml sadrži fipronila 134,0
Kutija sa 3 pipeta; Bez
mg; 1 pipeta od 2,68 ml sadrži fipronila
recepta
268,0 mg; 1 pipeta od 4,02 ml sadrži
fipronila 402,0 mg
Tablete u strip
pakovanju: 1 x 2 tabl; 1
1 tableta sadrži: prazikvantela 50 mg;
febantela 150 mg; pirantel embonata 144 x 4 tabl.; 1 x 6 tabl.; 1 x
10 tabl.; 1 x 20 tabl.; 1
mg
x 100 tabl.; Bez recepta
Kutija sa vrećicama od
100 g praška sadrži: flubendazola 5 g;
20 g i 600 g; Recept
1 pipeta od 0,5 ml sadrži fipronila 50 mg
Petak, 13. 6. 2014.
Kutija sa 3 pipeta; Bez
recepta
Kutija sa 5 bočica x 10
ml; bočica od 10 ml;
Recept
1 ml sadrži: medroksiprogesteron acetata Staklena bočica od 5
50 mg
ml; Recept
1 g sadrži: linkomicin hlorida 22 mg;
Vreće sa 1 kg, 5 kg i 25
spectinomicin sulfata 22 mg
kg; Recept
1 g sadrži: linkomicin hlorida 220 mg;
Plastična kutija sa 150
spectinomicin sulfata 444 mg
g i 1500 g; Recept
1 ml sadrži: dinoprosta u obliku
trimetamina 5 mg
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 22.06.2014.
572- 1/13
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 22.06.2014.
KRKA Slovenija
573- 1/13
KRKA Slovenija
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 23.06.2015.
571- 1/13
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 22.06.2014.
569- 1/13
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 22.06.2014.
568- 1/13
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1709.04.2013. 23.06.2015.
570- 1/13
PFIZER A.H.
Belgija
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 22.06.2014.
708- 1/13
PFIZER A.H.
Belgija
PFIZER A.H.
Belgija
PFIZER A.H.
Belgija
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 22.06.2014.
709- 1/13
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 22.06.2014.
702- 1/13
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 22.06.2014.
704- 1/13
Registracija
1 ml sadrži: linkomicin hlorida 50 mg;
spectinomicin sulfata 100 mg
Bočice od 50 ml; 100
ml; 250 ml; Recept
PFIZER A.H.
Belgija
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 22.06.2014.
701- 1/13
165 PREDEF 2 X Registracija
1 ml sadrži: izoflupredon acetata 2 mg
Bočice s 50 ml; 100 ml;
Recept
PFIZER A.H.
Belgija
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 22.06.2014.
700- 1/13
1 ml sadrži: amoksicilina u obliku
Kutija sa 6 x 100 ml; 12
trihidrata 140 mg; klavulonske kiseline u
x 40 ml; Recept
obliku Kalijum klavulonata 35 mg
PFIZER A.H.
Italija
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 22.06.2014.
697- 1/13
ORBENIN
167 EXTRA DRY Registracija
COW
1 injektor (3,6 g) sadrži. Kloksacilin
benzatina 600 mg
Kutija sa 200 injektora;
Recept
PFIZER A.H.
Italija
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 21.06.2017.
685- 1/13
168 DRAXXIN
Registracija
1 ml sadrži: tulatromicina 100 mg
Staklena bočica od 50
ml; 100 ml; Recept
PFIZER
A.H.Francuska
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 21.06.2017.
686- 1/13
Registracija
1 injektor (10 ml) sadrži: novobiocin
natrijuma 100 mg; neomicin sulfata 105
mg; prokain penicilina 100 mg;
dihidrostreptomicin sulfata 100 mg;
prednizolona 10 mg
Kutija sa 20 injektora
sa 20 ml; kutija sa 200
injektora sa 10 ml;
Recept
PFIZER A.H./
NORBROOK I.I. UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 21.06.2017.
Velika Britanija/ 698- 1/13
S. Irska
1 ml sadrži: selamektina 120 mg
Pakovanje od 3 pipete
sa 0,25 ml; 3 pipete sa
0,5 ml; 3 pipete sa 1 ml;
3 pipete sa 2 ml; Recept
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 21.06.2017.
695- 1/13
Kutija sa bočicom od
10 i 25 doza liofilizata
+ 20 ml i 100 ml
diluenta; Recept
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 23.06.2015.
699- 1/13
Kutija sa bočicom od
10 i 25 doza liofilizata
+ 20 ml i 100 ml
diluenta; Recept
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 21.06.2017.
710- 1/13
Bočica od 100 ml; 500
ml; Recept
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 21.06.2017.
687- 1/13
166
SYNULOX
RTU
TETRA
169
DELTA
170
Registracija
STRONGHO
Registracija
LD spot on
171
SCOURGAR
Registracija
D 4 KC
172
CATTLEMAS
Registracija
TER 4
173
RESPISURE
Registracija
ONE
1 doza (2 ml) sadrži: inaktivirani goveđi
rotavirus, soj Linkoln minimum 1,31 RP;
inaktivirani goveđi rotavirus, soj B223,
minimum 1,0 RP; inaktivirani goveđi
coronavirus, soj Hansen, minimum 1,0
RP; inkativirana Esherichia coli, soj NL10005, mimimum 1,0 RP; Clostridium
perfingens, tip C, soj NL-1003, toksoid
1 doza sadrži: atenuiranog virusa
zaraznog rinotraheitisa goveda IBRV, soj
RLB106 ≥ 106,0 TCID50; atenuiranog
virusa parainfluence - 3 goveda, PI-3V,
soj RLB, 103 ≥ 105,3 TCID50; atenuirani
goveđi respiratorni sincicijski virus,
BRSV, soj 375, ≥ 104,6 TCID50;
inaktivirani virus virusnog proljeva
goveda, BVDV, soj 5960-citopatogen, ≥
106,5 TCID50; i soj 6309 - necitopatogen ≥
105,0 TCID50+ 2 ml diluenta
1 doza (2 ml) sadrži: Inaktivirane kulture
Mycoplasma hiopneumoniae soj P-57223 (NL 1042, minimum 5.06 RPU
Petak, 13. 6. 2014.
ULTRACHOI
174
Registracija
CE 8
175
RIMADYL
injekcije
Registracija
176
LINKOCIN
FORTE S
Registracija
177
POULVAC
BURSINE 2
Registracija
178
ALBADRY
PLUS
Registracija
179 DUPHALYTE Registracija
180
DUPHAPEN
Registracija
L.A.
181
DUPHAPEN
Registracija
STREP
182
LITTERGUA
Registracija
RD LT - C
RIMADYL
183 PALATABLE Registracija
tablete 20 mg
SYNULOX
184 PALATABLE Registracija
pablete 50 mg
185 TINKANIUM Registracija
186
EXCENEL
RTU
FLORON
ljekoviti
premiks
2g/100 g
FLORON
injekcijska
otopina 300
mg/ml
FLORON
peroralna
otopina 100
mg/ml
EGOCIN
ljekoviti
premiks
5g/100g
EGOCIN
ljekoviti
premiks
20g/100g
PIPERAZIN
CITRAT
Registracija
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1 doza (2 ml) sadrži. Clostridium
chauvoei; C. septicum, C. haemoliticum;
C. novyi, C. Sardelli, C. perfingens tip
CiD, toxoid
1 ml sadrži: karprofena 50 mg;
1 injektor (10 ml) sadrži: linkomicin u
obliku hidrohlorida 330 mg; neomicina u
obliku sulfata 100 mg
1 doza sadrži: atenuirani soj virusa
Gumboro bolesti minimum 3,1 log10
TCID50
Boce od 100 ml 850
doza za goveda i 100
doza za ovce); 500 ml
(250 doza za goveda i
500 doza za ovce);
Recept
Bočica od 20 ml;
Recept
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1724.04.2013. 23.06.2015.
718- 1/13
PFIZER A.H.
Belgija
UP-I-06-2-24/1710.05.2013. 19.12. 2018.
719- 1/13
Kutija sa 24 injektora;
Recept
PFIZER A.H.
Belgija
UP-I-06-2-24/1710.05.2013. 19.12. 2018.
714- 1/13
Bočica od 1000 i 5000
doza; Recept
FORT DODGE
A.H. USA
UP-I-06-2-24/1710.05.2013. 23.06.2015.
713- 1/13
1 injektor (10 ml) sadrži: benzilpenicilin
Kutija sa 20 injektora
prokaina 200.000 i.j.; novobiocin
od 10 ml; Recept
natrijuma 400 mg
1 ml sadrži: vit B1 0,10 mg; vit B2 0,04
mg; vit B6 0,10mg; vit B12 0,05 μg; D panthenol 0,05 mg; nikotinamida 1,5 mg;
kalcijum hlorid heksahidrat 0,23 mg;
mangan sulfat 0,29 mg; kalijum hlorid
Bočice od 500 ml; 10 x
0,20 mg; arginin 0,025 mg; cystein 0,01
500 ml; Recept
mg; glutamat 0,04 mg; histidin 0,01 mg;
izo leucin 0,01 mg; leucin 0,04 mg; lizin
0, 03 mg; metionin 0,01 mg; fenilalanin
0,03 mg, treonin 0,02 mg; triptofan 0,01
mg; valin 0,05 mg
1 ml sadrži: prokain - benzilpenicilina
Boce od 100 ml; 250
150.000 i.j. (150mg); benzatin ml; Recept
benzilpenicilina 150.000 i.j. (112,5 mg)
1 ml sadrži. Prokain-benzilpenicilina
200.000 i.j. (150 mg);
Boce od 100 ml; 250
dihidrostreptomicin sulfata 200.000 i.j. ml; Recept
(250 mg)
1 doza (2 ml) sadrži: Escherichia coli soj
NADC 1471 (F41)3 1.0 RP; E. coli soj
NADC 1413 (987P)3 1.0 RP; E. coli soj Boce od 1 doze; 10
pPS002 (K88)3 1.0 RP; E. Coli soj NL - doza; 50 doza; 250
doza; Recept
1005 (K99)3 1.0 RP; ß toksoid
Clostridium perfingens tip C, Nl 10033 10
IAU
1 tableta sadrži: karprofena 20 mg;
1 tableta sadrži: amoksicilina u obliku
trihidrata 40 mg, klavulanske kiseline u
obliku kalijevog klavulanata 10 mg
1 ml sadrži: sulfamethasin 250 mg;
trimetoprim 50 mg
Broj 47 - Stranica 13
PFIZER A.H./
NORBROOK I.I. UP-I-06-2-24/1710.05.2013. 19.04.2018.
Velika Britanija/ 711- 1/13
S. Irska
FORT DODGE
A.H. Španija
UP-I-06-2-24/1713.05.2013. 23.06.2015.
707- 1/13
FORT DODGE
A.H. Velika
Britanija
UP-I-06-2-24/1710.05.2013. 23.06.2015.
706- 1/13
FORT DODGE
A.H. Velika
Britanija
UP-I-06-2-24/1710.05.2013. 23.06.2015.
705- 1/13
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1713.05.2013. 19.04. 2018.
703- 1/13
Bočica od 30 tableta;
Recept
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1713.05.2013. 19.04. 2018.
692- 1/13
Blister sa 30 tableta;
Recept
PFIZER ITALIA UP-I-06-2-24/1713.05.2013. 19.04. 2018.
srl. Italija
690- 1/13
Boca sa 100 ml; 250
ml; 1000 ml; Recept
Staklena bočica sa 100
1 ml sadrži: Ceftiofur hidrohlorid 50 ml
ml; Recept
FORT DODGE
A.H. Španija
PFIZER A.H.
Belgija
UP-I-06-2-24/1717.05.2013. 23.06.2015.
716- 1/13
UP-I-06-2-24/1724.05.2013. 22.06. 2014.
858- 1/13
Registracija
1 g praška: florfenikol 20 mg
Kesice od 100g, kesa
od 1 kg i 10 kg, Recept
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1706.06.2013. 16.04.2018.
913-1/13
Registracija
1 ml inj.solucije: florfenikol 300 mg
Bočice od 50 ml, 100
ml; Recept
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1706.06.2013. 16.04.2018.
915-1/13
Registracija
1 ml solucije: florfenikol 100 mg
Bočica od 100 ml, Boca
od 1 l; Recept
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1706.06.2013. 16.04.2018.
912-1/13
Registracija
1 g praška: Oksitetraciklin hlorida 50 mg
Kesica od 25 g, 250 g.
Recept
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1706.06.2013. 16.04.2018.
917-1/13
Registracija
1 g praška: oksitetraciklin hlorida 200 mg
Kesica od 100 g, kesa
od 1kg, 25 kg. Recept
KRKA Slovenija
UP-I-06-2-24/1706.06.2013. 16.04.2018.
916-1/13
Registracija
1 g praška: piperazin citrata 1 g
Kesice sa 50 g, 100 g.
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1020/13
PESTIKAL
+EDS+IB
Registracija
1 doza (0,5 ml): Virus ND, soj La Sota
108,5 EID50; virus pada nesivisti soj
EDS/RS104,3HAJ; virus zaraznog
bronhitisa M41 106,7 EID50
Boca sa 500 ml; Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1019/13
194 MONIL 5%
Registracija
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1018/13
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1024/13
187
188
189
190
191
192
193
SULFAGUA
Registracija
NIDIN
SULFADIMI
Registracija
196
DIN 32%
195
Boca od 1000 ml;
Recept
Kartonska kutija sa 24
1 tableta (3,8g): sulfaguanidina 2,5 g
tablete, Recept
1 ml sulucije: sulfadimidin natrijuma 320 Bočica od 50 ml,
mg
Recept
1ml suspenzije: albendazola 50 mg
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1023/13
Broj 47 - Stranica 14
197 RUMETON
Registracija
198 PLIVACOR
Registracija
VETOFLOK
199 10 % inj.
Registracija
solucija
VETOFLOK
10% solucija
200
Registracija
za primjenu u
vodi za piće
TRIMETOSU
Registracija
201
L 48%
202
TRIMETOSU
Registracija
L prašak
203 TIAVET P 2% Registracija
204 TIAVET 20% Registracija
205 MONIL bolusi Registracija
206
GUMBPESK
Registracija
AL + IB+EDS
207
GUMBOKAL
Registracija
IM SPF
208 HIBISEPT
Registracija
GEOMYCIN
209 prašak sa
Registracija
vitaminima
GEOMYCIN
210 RETARD
Registracija
20%
GEOMYCIN
211
Registracija
L
GEOMYCIN
212
Registracija
F
213 DIGESTAN
Registracija
COFFEINUM
Registracija
50%
CALCII
215 BOROGLUC Registracija
ONAS 40%
214
216
BRONHIKAL
Registracija
I SPF
BENZAPEN
217 suspenzija za Registracija
injekcije
218
BODIKAL
SPF
219 NAXCEL
220
SUVAXYN
PCV
Registracija
Registracija
Registracija
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1 g praška: Ca karbonata 674 mg; Mg
karbonata 60 mg; Ca hidroksida 26
mg;dinatrij fosfat dodekahidrata 20 mg;
Aminofenazona 20 mg; Co hlorid
heksahidrata 0,4 mg
1 ml inj. suspenzije: Deksametazon
pivalata 1 mg; Na deksametazon fosfata
1 mg
Petak, 13. 6. 2014.
Kesica sa 250 g praška
za oralnu primjenu,
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1022/13
Bočica sa 20 ml,
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1021/13
1 ml inj. solucije: enrofloksacina 100 mg
Bočica sa 100 ml,
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1031/13
1 ml inj. solucije: enrofloksacina 100 mg
Bočica sa 100 ml, Boca
sa 1000 ml; Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1029/13
Bočica sa 100 ml;
Recept
Kesica sa 100 g, kea sa
1 kg, vreća sa 5, 10 i 25
kg, Recept
kesa sa 1kg, vreća sa 5 i
25 kg, recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1028/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1027/13
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1025/13
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1026/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1015/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1014/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1016/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1013/13
1 ml inj. solucije: oksitetraciklin dihidrata Bočica sa 100 ml,
200 mg
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1012/13
1 ml inj. solucije: oksitetraciklinhlorida
100 mg
1 tableta/pesarij (19 g): oksitetraciklin
hlorida 1 g
1 g praška: Ca karbonata 580 mg; Mg
karbonata 110 mg; dinatrij fosfat
dodekahidrata 50 mg; Na
dihidrigenfosfat dihidrata 50 mg; Co
hlorid heksahidrata 2,5 mg, krmnog
kvasca 207,5 mg
Bočica sa 50 ml i 100
ml, Recept
Kutija sa 10
tabl./pesarija, Recept
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1011/13
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1010/13
Kesica od 200 g praška
za oralnu primjenu;
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1009/13
Kartonska kutija sa 5
ampula po 5 ml, Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1008/13
1 ml inj. solucije: Ca glukonata 332 mg, Bočica od 200 i 500 ml,
Borne kiseline 68 mg
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1007/13
1 ml inj. suspenzije: sulfadiazin natrija
400 mg; trimetoprima 80 mg
1 g praška: trimetoprima 20 mg;
sulfafurazola 100 mg
1 g ljekovitog premiksa: tiamulin
fumarata 20 mg
1 ml inj. solucije: tiamulin fumarata 200
Boce sa 50 ml, Recept
mg
Kartonska kutija sa 24
1 bolus (6 g): albendazola 1125 mg
bolusa, Recept
1doza (0,5 ml): atenuirani virus GB soj
Winterfield, 106,5EID50; NB, soj La
Bočica sa 500 ml;
Sota 108,5EID50; sindrom pada
Recept
nesivosti, soj EDS/RS 104,3HAJ,
zaraznog bronhitisa kokoši, soj M- 41,
106,7 EID50
Kutija sa 10 bočica po
1 doza: atenuirani virus GB, soj VMG 1000, 2000, 2500, 5000
91 103,0 TCID50
i 10.000 doza; Recept
1 g praška za vanjsku upotrebu:
Bočica sa 15 g, 50 g i
hlorheksidin dihidrohlorid 5 mg
100 g; Recept
1 g praška: oksitetraciklin hlorida 50 mg;
Kutija sa plastičnim
vit A 2300 i.j.; vit D3 400 i.j.; vit E 0,7
bocama sa 20 i 100 g;
i.j.; vit B3 13,5 mg; vit B5 4,7 mg; vit B2
Recept
2,9 mg; vit K3 800 μg; vit B12 2,2 μg
1 ml inj. solucije: kofeina 230 mg
UP-I-06-2-24/1708.07.2013. 20.03.2018.
1017/13
1 doza: atenuirani virus zaraznog
bronhitisa, soj H - 120, 103,5 EID50
Kutija sa 10 bočica po
1000, 2000, 2500 doza
+ diluent; Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1006/13
1 ml inj. suspenzije: prokain
benzilpenicilina 150 mg; benzatin
benzilpenicilina 112,5 mg
Bočica sa 50 i 100 ml;
Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1004/13
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1705.07.2013. 20.03.2018.
1005/13
PFIZER A.H.
Velika Britanija
UP-I-06-2-24/1718.06.2013. 18.06.2018.
918/13
PFIZER A.H.
Velika Britanija
UP-I-06-2-24/1718.06.2013. 18.06.2018.
921/13
Kutija sa 5 bočica sa
1000 doza + 5 bočica sa
20 ml diluenta; Recept
1 ml suspenzije: cetifluor (mikroniziran) Bočica sa 100 ml,
200 mg
Recept
Kartonska kutija sa 1
bočicom od 10 doza(20
1 doza (2 ml): inaktiviranog cirkovirusa ml), 50 doza(100 ml),
svinja, tip 1, izražen cirkovirusom tip 2, 125 doza (250 ml);
Kartonska kutija sa 10
ORF2 protein - 1,6≤RP ≤ 5,3
bočica od 10, 50 i 125
doza; Recept
1 doza: atenuirani virus boginja peradi
kokošiji soj, 104,0 EID50
LINCOCIN
221
40%
Registracija
1 g praška: linkomicin hlorida 400 mg
Plastične posude sa 150
g, propilenska kutija sa
1,5 kg sa poklopcem;
Recept
222 DORBENE
Registracija
1 ml inj. otopine: Medetomidin
hidrohlorid 1,0 mg
Staklena bočica sa 10
ml (flakon); Recept
PFIZER INC
USA/ SUZHOU 4.
UP-I-06-2-24/1718.06.2013. 18.06.2018.
PHARMACEUTI
886/13
CAL FACTORY
Kina
LABORATORIO UP-I-06-2-24/1718.06.2013. 18.06.2018.
S SYVA Španija 920/13
Petak, 13. 6. 2014.
223 ALZANE
Registracija
224
SINULOX
Obnova
tablete 250 mg registracije
225
SINULOX
Obnova
tablete 500 mg registracije
226
RIMADYL Obnova
tablete 50 mg registracije
227
RIMADYL Obnova
tablete 100 mg registracije
228
AVI PRO IB Obnova
H 52
registracije
229
AVI PRO
REO
Obnova
registracije
230
AVI PRO
PRECISA
Obnova
registracije
231
KETAMINOL Obnova
10
registracije
232 ZUPREVO
Registracija
ENGEMYCIN Obnova
spray
registracije
Obnova
234 COVINAN
registracije
233
NOBILIS
Obnova
235 REO + IB + G
registracije
+ ND
236
NOBILIS
EDS
obnova
registracije
237
NOBILIS
AE+ POX
Obnova
registracije
238
NOBILIS ND Obnova
La Sota
registracije
239
NOBILIS
REO 1133
240
NOBILIS IB Obnova
4-91
registracije
241
NOBILIS IB Obnova
Ma5
registracije
Obnova
registracije
BOVILIS IBR
Obnova
242 MARKER
registracije
LIVE
BOVILIS
243 BOVIPAST
RSP
Obnova
registracije
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Staklena bočica sa 10
1 ml inj. otopine: Atipamezol hidrohlorid ml (flakon);Kutija sa
5,0 mg
1x10 ml; 5 x 10 ml, 10
x 10 ml; Recept
Alu -folija sa 10 tableta,
1 tabl. (250 mg): amoksicilin trihidrata kutija sa 100 i 250
200 mg; klavulanske kiseline 50 mg
tableta u blisterima;
Recept
Alu -folija sa 2 tablete,
1 tabl. (500 mg): amoksicilin trihidrata
kutija sa 100 tableta u
400 mg; klavulanske kiseline 100 mg
blisterima; Recept
Plastična bočica sa 10,
1 tabl (50 mg): karprofena 50 mg
14, 20, 30 i 50 tableta;
Recept
Plastična bočica sa 14,
1 tabl (100 mg): karprofena 100 mg
20, 30, 50 i 100 tableta;
Recept
1x
3,0
1 doza: 10 EID50 živog virusa
1000/2500/5000/10.000
doza; 10x
infektivnog bronhitisa peradi, soj
Massachusets H52
1000/2500/5000/10.000
doza; Recept
1x 1000 + diluent doza;
1 doza: 103,0 EID50 živog REO virusa, soj
10x 1000 doza +
1133 virusnog artritisa i tenosinovitisa
diluent; Recept
1x
1000/2500/5000/10.000
1 doza: 103,0 EID50 živog REO virusa, soj
doza; 10x
LC75 Gumboro bolesti
1000/2500/5000/10.000
doza; Recept
LABORATORIO UP-I-06-2-24/1718.06.2013. 18.06.2018.
S SYVA Španija 919/13
PFIZER AH
Velika Britanija
UP-I-06-2-24/1718.06.2013. 18.06.2018.
690/13
PFIZER AH
Velika Britanija
UP-I-06-2-24/1717.06.2013. 17.06.2018.
689/13
PFIZER AH
Velika Britanija
UP-I-06-2-24/1717.06.2013. 17.06.2018.
693/13
PFIZER AH
Velika Britanija
UP-I-06-2-24/1717.06.2013. 17.06.2018.
693/13
LOHMANN A.H. UP-I-06-2-24/1717.06.2013. 17.06.2018.
Njemačka
643-1/13
LOHMANN A.H. UP-I-06-2-24/1717.06.2013. 17.06.2018.
Njemačka
645-1/13
LOHMANN A.H. UP-I-06-2-24/1717.06.2013. 17.06.2018.
Njemačka
944-1/13
Bočica od 200 ml; Bez
recepta
Bočica sa 20 ml;
Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/17INTERNATIONA
12.07.2013.
930-1/13
L Holandija
INTERVETINTERNATIONA UP-I-06-2-24/1712.07.2013.
L GmbH
931-1/13
Njemačka
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013.
INTER. Holandija 932-1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013.
INTER. Holandija 933-1/13
Bočica sa 500 ml (1000
doza); Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
INTER. Holandija 934-1/13
Bočice sa 500 ml (1000
doza) Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/17INTERNATIONA
12.07.2013. 12.07.2018.
935-1/13
L Holandija
Bočica od 1000 doza +
UNISOL rastvarač;
Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
INTER. Holandija 936-1/13
1 ml inj. otopine: 100 mg ketamin
hidrohlorida
Bočica sa 20 ml;
Recept
1 ml inj. otopine: tildiprozina 180 mg
Bočica od 20, 50, 100 i
250 ml; Recept
200 ml solucije: 5 g oksitetraciklin
hidrohlorida
1 ml injekcijske suspenzije: proligestona
(progestagen II generacije) 100 mg
1 doza: virus inf. bronhitisa (soj M41)
≥6,0 log2HI jedinica; virusa Newcastlske
bolesti klon30 ≥4,0 log2 HI jedinica
po1/50 doze; virus Gumboro bolesti (soj
D) ≥14,5 log2 VN jedinica; Reo virusa
(soj 1133, 2408) ≥ 7,4 log2 ELISA
jedinica
1 doza uljne vakcine: 6,6log2HI jedinica
EDS 76 virusa, soj BC14, sa uljnim
adjuvantom
1doza sadrži: živog visusa avijarnog
encefalomijelitisa, soj Calnek, najmanje
2,5 log10 EID50; živog kokošijeg Pox
virusa, soj Gibbs, najmanje 2,8 log10
EID50 (živa vakcina i rastvarač)
Broj 47 - Stranica 15
Bočice od 4500, 1000,
1 doza sadrži: najamanje 106 ELD50 ND, 2000, 2500, 3000, 5000
i 10.000 doza u 1, 10 i
soj La Sota
50 boca; Recept
10
1 doza sadrži: najmanje 3,1 log TCID50 Bočica od 1000 doza +
Reo virusa soj 1133 (vakcina i ratvarač) 200 ml diluenta; Recept
1 doza sadrži: živog atenuiranog virusa
Bočice od 10 ml (1000
inf. avijarnog bronhitisa, soj 4-91,
doza); 2500 i 5000
najmanje 3,6 log10 EID50, u
doza; Recept
stabilizatoru
1 doza sadrži: živog virusa avijarnog inf.
Bronhitisa soj MA5(serotip
Kutije sa 10 bočica
Massachussets), najmanje 3,0 log10
(2500 doza);Recept
EID50, u stabilizatoru
Kutija sa 1 do 10 bočica
sa 1,2,5,10,25,50 i 100
1 doza: Najmanje 5,7 log10 TCID50 gE
doza + diluent
BHV - 1, soj GK/D
(UNISOL); Recept
1 doza: virus BRS soj EV 908 ≥105,5
TCID50; parainfluenca 3- virus(VIP 3), Staklena bočica sa 50
ml/10 doza (flakon);
soj SF-4 Reisinger ≥107,3 TCID50;
Mannhaeiae haemolityca A1; M4/1 9 x Recept
9
10 u formaldehidu
12.07.2018.
12.07.2018.
12.07.2018.
12.07.2018.
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
INTER. Holandija 936-1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
INTER. Holandija 938-1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
INTER. Holandija 939-1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
INTER. Holandija 940-1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
INTER. Holandija 941-1/13
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
INTER. Holandija 942-1/13
Broj 47 - Stranica 16
ACTIVYL
TICK PLUS
244 za male,
srednje i
velike pse
Registracija
STRONGHO
245 LD 6% spot - Obnova reg.
on
246 BANMITH
247
Obnova reg.
VANGUARD
Obnova reg.
PLUS 5/L
248 NAXCEL
Obnova reg.
249 CONVENIA Obnova reg.
AVIPRO
250 SALMONEL Obnova reg.
LA VAC E
251
CLOSAMEC
Obnova reg.
TIN pour on
252 LIVACOX T Obnova reg.
MARFLOXIN
253 20 mg, tablete Registracija
za pse
MARFLOXIN
254 5 mg, tablete Registracija
za pse i mačke
MARFLOXIN
255 80 mg, tablete Registracija
za pse
258
259
260
261
NILVERM
granule
NILVERM
tablete
NILZAN
tablete
NILZAN
bolusi
NILVERM
otopina za
injekcije i
pripremu
peroralne
otopine
1 ml inj. otopine: indoksikarba 150 mg;
permetrina 480 mg
1 ml otopine: selamektina 60 mg
Kutija sa 1 pipetom od
0,5 ml; 1 ml; 2 ml; 4
ml; 6 ml. Kutija sa 4
pipete od 0,5 ml; 1 ml;
2 ml; 4 ml; 6 ml. Kutija
sa 6 pipeta od 0,5 ml; 1
ml; 2 ml; 4 ml; 6 ml.
Bez recepta
Otopina za vanjsku
upotrebu: Al blister sa 3
tube sa 0,25 ml(16
mg);Al. Blister sa 3
tube od 0,75 ml (45
mg); Recept
Kutija sa špricom sa 26
g oralne paste; Recept
Oralna pasta; 1 g paste sadrži: pirantel
pamoata 439 mg
1 doza sadrži: 1) bočica liofilizata atenuirani virus štenećaka, soj Sneyder
Hill, najmanje 104,4TCID50; atenuirani
adenovirus pasa CAV2, soj Manhattan,
Kutija sa 25 bočica sa
najmanje 104,5 TCID50; atenuirani virus
1dozom liofilizata i 25
parainfluence, soj NL-CPI-5,
bočica sa 1 dozom
107,0TCID50; atenuirani parvovirus pasa,
suspenzije; Recept
soj NL-35-D 107,9TCID50; 2) bočica
suspenzije - Leptospira canicola
najmanje 600 NU; L.
icterohaemorhagiae najamanje 600 NU
1 ml suspenzije: cetifluor (mikroniziran) Bočica sa 100 ml,
100 mg
Recept
1 bočica sadrži: cefovecina u obliku
natrijuma 894,94 mg; Na citrat 61,64 mg;
Staklena bočica sa
Metilaparahidroksibenzoat 19,17 mg;
praškom i diluent od 10
Propilparahidroksibenzoat 2,13 mg;
ml; Recept
limunska kiselina 0,77 mg + diluent od
10 ml
Liofilizirana vakcina; 1
1 doza sadrži: minimalno 1x 108 do 6 x
x 2000,5000doza; 10 x
108 CFU atenuirane bakterije S.
2000, 5000 doza;
Enteritidis, soj SM24/Rif 12/Ssq
Recept
Injekcijska solucija:
prozirma bočica sa 250
1 ml inj.solucije: ivermerktina 5 mg;
ml, 1 l, 2,5 l i 5 l, sa
klozantela 200 mg
bijelim ruksakom od
polietilena; Recept
Živa, atenuirana
1 ml (100 doza) vodene suspenzije:
vakcina; Kartonska
Eimeria acervulina 30.000-50.000
kutija sa 10 bočica x 10
oocista; E. maxima 30.000-50.000
ml (10 x 1000 doza);
oocista; E. tenella 30.000-50.000 oocista kutija sa 10 x 50 ml (10
x 5000 doza); Recept
Petak, 13. 6. 2014.
INTERVETUP-I-06-2-24/1712.07.2013. 12.07.2018.
PRODUCTIONS
977-1/13
SA" Francuska
PFIZER A.H. V.
Britanija
UP-I*06-224/17-1290/13
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1702.10.2013. 02.10.2018.
1289/13
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09. 2018.
1276- 1/13
PFIZER A.H.
USA
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09.2018.
1291/13
PFIZER A.H.
Belgija
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09. 2018.
1292/13
"LOHMANN
A.H." Njemačka
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09.2018
1280-1/13
"GENERA"
Hrvatska /
"NORBROOCK
lab" S. Irska
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09.2018.
1243-1/13
"BIOPHARM"
Češka
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09.2018.
1268-1/13
30.09.2013 30.09. 2018.
1 tableta sadrži: marbofloksacin 20 mg
Tablete; Kutija sa 10 i
100 tableta, Recept
"KRKA" Slovenija
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09. 2018.
1266/13
1 tableta sadrži: marbofloksacin 5 mg
Tablete; Kutija sa 10 i
100 tableta, Recept
"KRKA" Slovenija
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09. 2018.
1265-1/13
1 tableta sadrži: marbofloksacin 80 mg
Tablete; Kutija sa 12 i
72 tablete, Recept
"KRKA" Slovenija
UP-I-06-2-24/1730.09.2013. 30.09. 2018.
1267/13
"KRKA" Slovenija
UP-I-06-2-24/1702.10.2013. 02.10.2018.
914/13
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1721.02.2014.
283/14
UP-I-06-2-24/1721.02.2014.
267/14
UP-I-06-2-24/1721.02.2014.
281/14
UP-I-06-2-24/1721.02.2014.
282/14
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1721.02.2014. 21.02.2019.
268/14
Obnova
registracije
Obnova
registracije
Obnova
registracije
Obnova
registracije
Otopina za vanjsku
primjenu; plastična
boćica sa 100 ml
+pumpica sa dozatorom
od 0,5 ml;plastična
1 ml otopine: fipronila 2,5 mg
boćica sa 250 ml
+pumpica sa dozatorom
od 1,5 ml; plastična
boćica sa 500 ml
+pumpica sa dozatorom
od 3,0 ml; Recept
1 g granula: tetramizol - hidrohlorida 100 Granule; Bočice 10 x
mg
15 g; Recept
Tablete; Kutija sa 24
1 tableta: 1 g tetramizol - hidrohlorida
tablete; Recept
1 tableta: oksiklozanida 300 mg;
Tablete; Bočice sa 50
tetramizol hidrohlorida 300 mg.
tableta, Recept
1 bolus: oksiklozanida 1,4 g; tetramizol Bolusi; Kutija sa 24
hidrohlorida 2 g.
bolusa; Recept
Obnova
registracije
1 ml otopine (peroralna i parenteralna):
75 mg levamizol hidrohlorida.
FYPRIST 2,5
mg/ml,
otopina za
Registracija
256
raspršivanje po
koži za mačke
i pse
257
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Otopina; Bočice sa 100
ml; Recept
21. 02.2019.
21. 02.2019.
21.02.2019.
21.02.2019.
Petak, 13. 6. 2014.
SUSTREPEN
Obnova
262 suspenzija za
registracije
injekcije
TOKOSELEN
Obnova
263 emulzija za
registracije
injekcije
VITAMIN
A+D3+E
Obnova
264
otopina za
registracije
injekcije
MONIL 120
Obnova
265 mg, tablete za
registracije
ovce
266 Vi - A - D3
CINK
267 VITAMINSK
A MAST
AHISTIN
10%, 100 mg,
268
otopina za
injekcije
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
1 ml suspenzije: prokain-benzilpenicilina Bočice sa 100 ml;
250 mg; dihidrostreptomicina 250 mg. Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1721.02.2014. 21.02.2019.
275/14
1 ml injekcijske emulzije: vit. E 150 mg;
Bočica s 50 ml; Recept
Selena 0,5 mg.
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/171.02.2014.
278/14
1 ml otopine: Vit. A 50.000 i.j.; vit. D3
25.000 i.j.; vit E 10 mg
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1721.02.2014. 21.02.2019.
277/14
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1721.02.2014. 21.02.2019.
152/14
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1721.02.2014. 21.02.2019.
274/14
1 tableta: 120 mg albendazola
Bočica sa 50, 100 i 250
ml, Recept
Tablete; kutija sa
AL/Pestripovima sa 50
tableta,Recept
Peroralna otopina;
Bočice s 20, 50 i 100
ml; Bez recepta
1 ml otopine(peroralna): vit. A 25.000
i.j.; D3 12.500 i.j.
Obnova
registracije
Mast; 1 g masti: Cink oksida 200 mg;
ribljeg ulja 100 mg.
Mast; Tuba od 100 g;
Bez recepta
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1721.02.2014. 21.02.2019.
154/14
Obnova
registracije
Injekcijska otopina; 1 ml injekcijske
otopine: 100 mg difenhidramina.
Injekcijska suspenzija;
Pakovanje po 10 x 5
ml; Recept
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1719.02.2014. 19.02. 2019.
153/14
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1719.02.2014. 19.02. 2019.
276/14
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1719.02.2014. 19.02. 2019.
273/14
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1719.02.2014. 19.02. 2019.
272/14
Ogrlice; Kutija sa 6
ogrlica, dužine od 48 i
65 cm; Bez recepta
GENERA
Hrvatska
UP-I-06-2-24/1721.02.2014. 21.02.2019.
273/14
Bočica od 50 ml;
Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
INTER. Holandija 1247/13
Bočica od 10 ml;
Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
INTER. Holandija 1249/13
100 ml konc.: 12,5 g amitraza
Boce sa 250 ml i 1000
ml; Recept
INTERVETUP-I-06-2-24/1721.02.2014. 21.02.2019.
INTER. Holandija 284/14
1 ml solucije; pentobarbitol 362,9
mg=400 mg pentobarbitol natrija
Bočice sa 100 i 250 ml,
Recept
LE VET B.V.
Holandija
UP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
269/14
Bočice sa 10 ml u
Solucija za injekcije; 1 ml solicije:
kartornskoj kutiji, 5 x
atipamezola 4,27 mg=5,0 mg atipamezol
10 ml i 10 x 10 ml;
natrija
Recept
LE VET B.V.
Holandija
UP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
271/14
Solucija za injekcije; 1 ml solucije:
ksilazina 20,00 mg=23,31
ksilazinhidrohlrida
Bočice sa 10 ml, 25 ml
i 50 ml u kartonskoj
kutiji; Recept
LE VET B.V.
Holandija
UP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
270/14
Bočice sa 100 i 250 ml
Suspenzija za injekcije; 1 ml suspenzije:
u kartonskoj kutiji;
Ceftiofur 50,00 mg
Recept
LABORATORIOS SYVA
Španija
UP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
1969/13
Solucija za injekcije; 1 ml solucije: d kloprostenola 0,075 mg
Bočice sa 2, 10 i 20 ml
u kartonskoj kutiji;
Recept
LABORATORIOS SYVA
Španija
UP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
1967/13
Solucija za injekcije; 1 ml solucije:
gonadorelina 50 μg/ml
Bočice sa 6, 10, 20, 50 i
100 ml, u kartonskoj
kutijici, 10 x 6 ml;
Recept
LABORATORIOS SYVA
Španija
UP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
1968/13
Solucija za injekcije; 1 ml solucije:
detomidinhlorida 10,00 mg=8,36 mg
detomidina
Bočice od 5 ml, 5 x 5
ml, 1 x 20 ml, 5 x 20 ml
u kartonskim kutijama;
Recept
LABORATORIOS SYVA
Španija
UP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
280/14
Suspenzija za injekcije; 1 ml injekcijske
Injekcijska suspenzija;
suspenzije: prokain-benzilpenicilina 200
Bočice sa 50 ml;
mg; dihidrostreptomicina 200 mg;
Recept
dexametasona 0,5 mg
Otopina za injekcije;
Otopina za injekcije; Metamizol natrija
Bočica sa 50 i 100 ml;
500 mg
Recept
VETALGIN
270 otopina za
injekcije
TRIMETOSU
L 48%
271 suspenzija za
primjenu u
vodi za piće
SCALIBOR
272 PROTECTOR
BAND
Obnova
registracije
Suspenzija za primjenu u vodi za piće; 1 Peropralna suspenzija;
ml inj. suspenzije: sulfadiazin natrija 400 Bočica sa 100 i 200 ml;
Recept
mg; trimetoprima 80 mg
Obnova
registracije
Ogrlica; Deltametrin 4w/w
273 T - 61
Obnova
registracije
274 RECEPTAL
Obnova
registracije
276
277
278
279
280
281
282
21.02.2019.
Obnova
registracije
SUSTREPEN
Obnova
269 D, suspenzija
registracije
za injekcije
275
Broj 47 - Stranica 17
Obnova
registracije
TAKTIC 12,5 Obnova
%
registracije
EUTHASOL
400 mg/ml,
Registracija
solucija za
injekcije
SEDASTOP
5mg/ml
solucija za
Registracija
injekcije, za
mačke i pse
NERFASIN
20 mg/ml
solucija za
Registracija
injekcije, za
goveda, konje,
pse i mačke
CEFTIOCAL
50 mg/ml
suspenzija za Registracija
injkecije, za
svinje i goveda
LUTEOGEN
0,075 mg/ml
Registracija
solucija za
injekcije, za
krave i svinje
GONADOGE
N 50 μg/ml
Registracija
solucija za
injekcije za
goveda
DETONERVI
N 10mg/ml
Registracija
solucije za
injkecije za
konje i goveda
Solucija; 1 ml sadrži: Embutramida 200
mg; Tetrakaina u obliku hidrohlorida 5
mg; Mebenzonium jodida 50 mg;
Dimetilformamida 566,67 mg;
Injekcijska otopina; 1 ml injekcijske
otopine: buzerelin-acetata 0,0042 mg;
benzil-alkohola 10 mg.
Broj 47 - Stranica 18
SEDASTART
1mg/ml
Registracija
283 solucija za
injekcije, za
pse i mačke
BIHELDON
284 tablete za pse i Registracija
mačke
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Solucija za injekcije; 1 ml solucije:
medetomidina 0,85 mg=1,0 mg
medetomidin hidrohlorida
Bočice sa 10 ml, 5 x 10
ml; Recept
1 tableta: prazikvantela 50 mg; pirantel
pamoata 150 mg;
Kutija sa 50 tabl.; Bez
recepta
285
PANVERMIN
Registracija
300 mg, bolusi
1 bolus: albendazola 300 mg
Kutije sa 30 bolusa,
Recept
286
NANOVULIN
Registracija
tablete
1 tableta: magastrol acetata 10 mg
Kutija sa 30 tableta,
Recept
287
CANIDON
Registracija
tablete za pse
1 tableta: praziquantela 50 mg, pyrantel
pamoata 150 mg, febantela 150 mg
Kutija sa 5 blistera po
10 tabl., Bez recepta
CZV TUBER288 KULIN PPD Registracija
AVIAR
CZV TUBER289 KULIN PPD Registracija
BOVINA
Pročišćeni derivat kulture
Mycobacterium avium soj D4 ER
25000IU/ml, phenol, glicerin
Pročišćeni derivat kulture
Mycobacterium bovis soj AN5 ER
25000IU/ml, phenol
Kutija sa 10 bočica od 5
ml (10 x 50 doza);
Recept
Kutija sa 10 bočica od 5
ml (10 x 50 doza);
Recept
290 FLORVIL
Registracija
Bočica od 20.50,100 i
1 ml injekcijske solucije: florfenikola 300
250 ml, u kartonskoj
mg
kutiji, Recept
291 PRIMAFUL
Registracija
1 ml injekcijske solucije:oksitetraciklin
dihidrata 300 mg; fluniksina 20 mg
Tamna bočica od 20, 50
i 100 ml, u kartonskoj
kutiji, Recept
1 ml injekcijeske suspenzije: prokain
penicilina G 200.000 IU,
dihidrostreptomicin sulfata 250 mg
Tamna bočica od 20,
50, 100 i 250 ml, u
kartonskoj kutiji,
Recept
292 PENOVIL - S Registracija
1 injektor (5 g) injekcijske suspenzije:
prokain benzilpenicilina G 100.000 IU,
streptomicin sulfata 100 mg, neomicin
sulfata 100 mg, prednizolona 10 mg
100 ml injekcijske otopine: Kalcij glukonata 20 g; kalcij glukoheptonata 4,5
g; Kalcij-D sakkarata 0,5 g; Magnezijhlorida 3,4 g, Borne kiseline 4,1 g
24 injektora u
kartonskoj kutiji,
Recept
293 MASTIVIL
Registracija
294 CAL - VET
Registracija
295 KATOVIL
Registracija
1 inj. otopina: butafosfana 100 mg,
vitamina B12 0,05 mg
Bočice od 100 ml, 20 i
50 ml, Recept
296 ADEVILIN
Registracija
1 ml injekcijske otopine: Vitamina A
500.000IU, vitamina D3 75.000IU,
vitamina E 50 mg
Tamne bočice sa 20, 50
i 100 ml, Recept
297 GUADREKS Registracija
1 tableta: praziquantela 250 mg
Kartonska kutija sa
blosterom od 10 tableta;
kutija sa 5 blistera po
10 tableta Recept
298 E - SEVIL
Registracija
1 ml injekcijske otopine: Selena 1 mg;
vitamina E 60 mg; vitamina B1 40 mg
Tamne bočice sa 20, 50
i 100 ml, u kutijama,
Recept
299 IMIDOVIL
Registracija
1 ml injekcijske otopine: imidokarba 85 Tamne bočice sa 10, 20
mg
i 50 ml, Recept
300 KAFEVIL
Registracija
1 ml injekcijske otopine: kofeina 250 mg
Tamne bočice sa 20, 50
i 100 ml, Recept
301 LEVAMIN
Registracija
1 g praška za pripremu oralne otopine:
levamizol hidrohlorida 150 mg
Kutija sa bočicom od
20 g, bijele tegle sa 500
i 1000 g, bez kutije,
Recept
302 KALSIMIN
Registracija
100 ml injekcijske otopine: Kalcijum
glukonata 45 g, kalcijum glukoheptonata Bezbojne bočice sa 50,
2 g, kalcijum hipofosfita 2 g, kalcijum D 100 i 250 ml, Recept
sakka-rata 1 g, magnezijum hlorida 3 g
303 VILANOV
Registracija
1 ml injekcijske otopine: metamizol
natrija 500 mg
304
VILMECTIN
Registracija
- MAX
Bočica od 100, 250 i
500 ml, u kartonskoj
kutiji,Recept
Kartonske kutije sa
bočicama od 20, 50,
100 i 250 ml, Recept
Kartonske kutije sa
1 ml injekcijske otopine: ivermerktina 20
bočicama od 20, 50,
mg
100 i 250 ml, Recept
LE VET B.V.
Holandija
GOLASH
PHARMA
Bugarska
GOLASH
PHARMA
Bugarska
GOLASH
PHARMA
Bugarska
GOLASH
PHARMA
Bugarska
CZV
VETERINARIA
Španija
CZV
VETERINARIA
Španija
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
Petak, 13. 6. 2014.
UP-I-06-2-24/1718.02.2014. 18.02. 2019.
279/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
508/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
509-1/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
510/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
511/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
547/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
548/14
UP-I-06-2-24/1702.04.2014 02.04.2019.
538/14
UP-I-06-2-24/1702.04.2014 02.04.2019.
537/14
UP-I-06-2-24/1702.04.2014 02.04.2019.
536/14
UP-I-06-2-24/1702.04.2014 02.04.2019.
534/14
UP-I-06-2-24/1702.04.2014 02.04.2019.
535/14
UP-I-06-2-24/1702.04.2014 02.04.2019.
533/14
UP-I-06-2-24/1702.04.2014 02.04.2019.
532/14
UP-I-06-2-24/1701.04.2014 01.04. 2019.
531/14
UP-I-06-2-24/1701.04.2014 01.04. 2019.
530/14
UP-I-06-2-24/1701.04.2014 01.04. 2019.
529/14
UP-I-06-2-24/1701.04.2014 01.04. 2019.
528/14
UP-I-06-2-24/1701.04.2014 01.04. 2019.
527/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
526/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
525/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
524/14
Petak, 13. 6. 2014.
305
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
MASTICOL Registracija
DC
306 VIL - FLOKS Registracija
1 injektor (5 g): ampicilina 250 mg,
kloksacilina 500 mg
kutije sa 24 injektora i
pojedinačna pakovanja
injektora, Recept
1 ml inj. solucije: enrofloksacina 100 mg
kutije sa bočicama od
20. 50 i 100 ml,Recept
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
VILSAN
VETERINER
ILACLARI
Turska
Broj 47 - Stranica 19
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
523/14
UP-I-06-2-24/1731.03.2014 31.03.2019.
522/14
Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kojima je na snazi odobrenje za stavljanje u promet u 2014. godini
stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Stupanjem na snagu gore navedenog Spiska stavlja se van snage Spisak gotovih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu
koji imaju odobrenje za stavljanje u promet u 2014. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/14).
Broj 06-2-24/2-1663/14
30. svibnja 2014. godine
Sarajevo
Ministar
Jerko Ivanković - Lijanović, v. r.
Na osnovu člana 28. Zakona o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/98 i
70/08), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljuje
SPISAK
GOTOVIH LIJEKOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U VETERINARSTVU KOJIMA JE NA SNAZI ODOBRENJE ZA
STAVLJANJE U PROMET U 2014. GODINI
R.
br.
1
Naziv lijeka
FARMATAN
PLUS
FARMATAN
2
PLUS kapsule
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Naziv
rješenja
Registracija
Oblik i djelatna supstancija
100 g praška: 73 mg taninskog
extrakta
Pakovanje i način
izdavanja
Kutije sa 10 vrečica po
100 g; vreće sa 1 kg i 25
kg; Recept
Kutija sa bočicom i 20
kapsula; Recept
Kutija sa 10 injektora; 10
katetera i 10 rukavica;
Recept
1 želatinozna kapsula: 165 mg
Registracija
taninskog extrakta
1 injektor (19 g uljne suspenzije):
Obnova
cefapirina 500 mg; uljnog nosača
METRICURE
registracije
do 19 g.
1 injektor (8 g uljne otopine):
tetraciklin hidrohlorida 200 mg;
Obnova
Kutija sa 20 injektora;
MASTIJET FORT
neomicina 250 mg; bacitracina 28
registracije
Recept
mg; prednizolona 10 mg; nosača do
8 g.
Kutija s 5 bočica po 1.000
Obnova
1 bočica suhe injekcije:1.000 i.j.
i.j.i 5 bočica sa 5 ml
FOLLIGON
registracije Serumskog gonadotropina (PMSG)
otapala; Recept
Obnova
1 ml injekcijske otopine: 0,1 mg
Kutija sa 10 bočica po 5
FERTAGYL
registracije gonadorelina (GnRH).
ml.; Recept
1 ml injekcijske suspenzije: prokain
DUPLOCILLIN Obnova
benzilpenicilina 150.000 i.j.;
Plastične boce 100 ml;
L.A.
registracije benzatin-benzilpenicilina 150.000 Recept
i.j
Obnova
1 ml injekcijske suspenzije: 3 mg
DEXAFORT
Bočice sa 50 ml; Recept
registracije dexamethasona.
1 bočica suhe injekcije: serumskog
gonadotrophina (PMSG) 400 i.j.;
horionskog gonadotrophina (CHG)
Obnova
Kutija sa 5 bočica suhe injekcije i bočica
P.G. 600
200 i.j.; Otapalo (1 ml):
registracije
sa 5 ml otapala; Recept
dinatrijhidrogenfosfat 0,63 mg;
natrijhidrogenfosfat 0,66 mg, vode
za injekcije 996,78.
1 ml injekcijske suspenzije:
Obnova
NEOPEN
prokain-benzilpenicilina 200.000 Bočice sa 100 ml; Recept
registracije
i.j.; Neomicin baze 100.000 i.j..
1 ml injekcijske suspenzije:
poligestona 100 mg; metil
Obnova
Bočica sa 20 ml; Recept
COVINAN
registracije parahidroksibenzoata 1,02 mg;
propil hidroksibenzoata 0,12 mg.
Kutija sa 5 bočica od
Obnova
1 bočica: 1.500 i.j. horionskog
1.500 i.j.; 5 bočica sa 5 ml
CHORULON
registracije gonadotropina.
otapala; Recept
1 ml injekcijske otopine:
ENGEMYCIN
Obnova
oksitetraciklina 113, mg; natrij
Bočice sa 100 ml; Recept
10%
registracije
formaldehid sulfoksalat 5 mg.
Plastična bočica sa 70 g;
TILOZIN
Obnova
1 bočica praška: 70 mg tilizina
Recept.
TARTARAT
registracije
SULFAPYRIObnova
1 ml injekcijske otopine: 250 mg
Bočice sa 50 ml; Recept
DAZIN 25%
registracije sulfametoksipiridazina.
RESORBENS
Obnova
1 g masti: joda 50 mg; kalij - jodida Plastična kuitja sa 100 g
mast
registracije 33 mg;kamfora 100 mg.
masti; Bez recepta
Naziv proizvođača
Broj Rješenja
Datum
Rješenja
Datum isteka
Rješenja
TANIN SEVNICA
Slovenija
UP-I-06-2-24125/09
26.10.2009. 26.10.2014.
TANIN SEVNICA
Slovenija
UP-I-06-2-2494/09
26.10.2009. 26.10.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
137/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
138/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVETINTERNATIONAL
Holandija
INTERVET-INTER.
Holandija
UP-I-06-2-24139/09
04.11.2009. 04.11.2014.
UP-I-06-2-24140/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
133/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
134/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
135/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
135/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
130/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
129/09
04.11.2009. 04.11.2014.
INTERVET-INTER. UP-I-06-2-24Holandija
131/09
04.11.2009. 04.11.2014.
GENERA Hrvatska
GENERA Hrvatska
GENERA Hrvatska
UP-I-06-2-24141/09
UP-I-06-2-24142/09
UP-I-06-2-24148/09
04.11.2009. 04.11.2014.
04.11.2009. 04.11.2014.
04.11.2009. 04.11.2014.
Download

federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i - uip