januar 2014. godine
SPISAK DOKTORA VETERINARSKE MEDICINE I VETERINARSKIH TEHNIČARA ZAPOSLENIH U VETERINARSKIM ORGANIZACIJAMA I
VETERINARSKIM USTANOVAMA NA TERITORIJI FEDERACIJE BiH U 2014. GODINI
1) VETERINARSKE ORGANIZACIJE/PREDSTAVNIŠTVA
KANTON
VET.ORGANIZACIJA
/PREDSTAVNIŠTVO
IME I PREZIME
STRUČNI
ISPIT
LICENCA
1.
SARAJEVO
Kazazović Jasmin , dvm
položen
posjeduje
2.
SARAJEVO
Šuta Ragib, dvm
položen
3.
SARAJEVO
Mrkulić Mustafa, dvm
položen
4.
SARAJEVO
Hasečić Jadranka, dvm
položen
5.
SARAJEVO
Tataragić Samir, dvm
položen
6.
SARAJEVO
Mraković Nijaz, dvm
položen
7.
SARAJEVO
Avdić Dževaludin, dvm
položen
8.
SARAJEVO
Mamela Aida, dvm
položen
9.
SARAJEVO
Mašnjić Nejra, dvm
položen
10.
SARAJEVO
Horvat Merima, vet.tehn.
nije položen
11.
SARAJEVO
Krajina Hajra, vet. tehn.
nije položen
12.
SARAJEVO
Topić Enisa, vet. tehn.
Položen
13.
SARAJEVO
Zuko Enver, dvm
Položen
14.
SARAJEVO
Brdarić Nedim, dvm
Položen
15.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
Gordana Đuričić dvm
Položen
Rb
januar 2014. godine
16.
SARAJEVO
17.
SARAJEVO
18.
SARAJEVO
19.
SARAJEVO
20.
SARAJEVO
21.
SARAJEVO
22.
SARAJEVO
23.
SARAJEVO
24.
SARAJEVO
25.
SARAJEVO
26.
SARAJEVO
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
KJP „VET. STANICA“ d.o.o.
SARAJEVO
KJP „POLJOPRIVREDNO
DOBRO – BUTMIR“ PJ VET.
STANICA SARAJEVO
KJP „POLJOPRIVREDNO
DOBRO – BUTMIR“ PJ VET.
STANICA SARAJEVO
KJP „POLJOPRIVREDNO
DOBRO – BUTMIR“ PJ VET.
STANICA SARAJEVO
KJP „POLJOPRIVREDNO
DOBRO – BUTMIR“ PJ VET.
STANICA SARAJEVO
KJP „POLJOPRIVREDNO
DOBRO – BUTMIR“ PJ VET.
STANICA SARAJEVO
KJP „POLJOPRIVREDNO
DOBRO – BUTMIR“ PJ VET.
STANICA SARAJEVO
KJP „POLJOPRIVREDNO
DOBRO – BUTMIR“ PJ VET.
STANICA SARAJEVO
FEDERALNI ZAVOD ZA
POLJOPRIVREDU,
SARAJEVO
„VET LIFE“ d.o.o.
SARAJEVO
„VET LIFE“ d.o.o.
SARAJEVO
„DIVET“ d.o.o. Ilijaš
„DIVET“ d.o.o. Ilijaš
„DIVET“ d.o.o. Ilijaš
„DIVET“ d.o.o. Ilijaš
„VET“ d.o.o. Hadžići
„VET“ d.o.o. Hadžići
„VET“ d.o.o. Hadžići
„UNA VET“ d.o.o. Sarajevo
„UNA VET“ d.o.o. Sarajevo
Zečić Zlatko, dvm
Položen
Kutlača Stanimir, dvm
položen
Čosović Aldin, dvm
Položen
Zahiragić Halima, vet.tehn.
nije položen
Šeta Hamed, vet. tehn.
nije položen
Kurtović Šerif, vet. tehn.
nije položen
Đedović Adnan, vet.tehn.
nije položen
Salihagić Nermin, vet. tehn.
nije položen
Viktor Landeka, dvm
Položen
Krasni Andrej, dvm
Položen
Posjeduje
Filipović Nađa, dvm
Položen
Posjeduje
Dervišević Muamer, dvm
Imširević Esad, dvm
Požegić Nermin, dvm
Dervišević Sead, vet.tehn.
Šarić Bejamil, dvm
Ibrahimović Sanela, dvm
Mešanović Nermina, dvm
Mr.sc. Sead Ibrahimpašić
Alma Švrakić,dvm
Položen
Položen
Položen
nije položen
Položen
Položen
nije položen
položen
položen
Posjeduje
Posjeduje
Posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
36.
SARAJEVO
37.
SARAJEVO
38.
39.
40.
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
41.
SARAJEVO
42.
SARAJEVO
43.
44.
45.
46.
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
47.
SARAJEVO
48.
49.
SARAJEVO
SARAJEVO
50.
SARAJEVO
51.
UNSKO – SANSKI
52.
UNSKO – SANSKI
53.
UNSKO – SANSKI
54.
UNSKO – SANSKI
55.
UNSKO – SANSKI
56.
UNSKO – SANSKI
„ARNIKA VETERINA“ d.o.o.
Sarajevo
„SINTOFARM ADRIATICA“
d.o.o. Sarajevo
Veterinarska stanica
Pred. „GENERA“ Sarajevo
„KRKA FARMA“ d.o.o.
Sarajevo
Pred. INTERVET
INTERNATIONAL“ Sarajevo
Pred. INTERVET
INTERNATIONAL“ Sarajevo
„MERIVET“ d.o.o. Sarajevo
„PETHOTEL“ d.o.o. Sarajevo
Pred. „PFIZER“ Sarajevo
„ZOO PLANET“ d.o.o.
Sarajevo
„ZOOCENTAR“ d.o.o.
Sarajevo
SPZ „APIMED“ Sarajevo
„GASAL HALIL –
DERVIŠEVIĆ MUAMER“
VOGOŠĆA
GASAL HALIL –
DERVIŠEVIĆ MUAMER“
VOGOŠĆA
JP VET. STANICA d.o.o.
BIHAĆ
JP VET. STANICA d.o.o.
BIHAĆ
JP VET. STANICA d.o.o.
BIHAĆ
„KARABEGOVIĆ“ d.o.o.
BIHAĆ
„KARABEGOVIĆ“ d.o.o.
BIHAĆ
JP VET. STANICA d.o.o.
CAZIN
Laris Habibija,dvm
položen
posjeduje
Mr. sc. Nusret Mulamekić
položen
Haris Čustović, dvm
Adnan Hodžić, dvm
Adnan Gičević, dvm
položen
položen
položen
Igor Živadinović,dvm
položen
Edis Masnopita,dvm
položen
Merila Avdibegović, dvm
Armin Tabak, dvm
Kemal Kamberović, dvm
Nikolina Perak, dvm
položen
Položen
Položen
položen
Amila Štaljo, dvm
položen
Muris Hodžić
Gasal Halil, dvm
položen
Položen
Dervišević Muamer, dvm
Položen
Alagić Zekerijah, dvm
Položen
Pipo Benaris, dvm
Položen
Mujagić Samir, dvm
Položen
Posjeduje
Karabegović Almir, dvm
Položen
posjeduje
Liska Muhamed, dvm
Položen
posjeduje
Žunić Šemsudin, dvm
Položen
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
57.
UNSKO – SANSKI
58.
59.
60.
61.
62.
UNSKO – SANSKI
UNSKO – SANSKI
UNSKO – SANSKI
UNSKO – SANSKI
UNSKO – SANSKI
63.
UNSKO – SANSKI
64.
UNSKO – SANSKI
65.
UNSKO – SANSKI
66.
UNSKO – SANSKI
67.
68.
69.
UNSKO – SANSKI
UNSKO – SANSKI
UNSKO – SANSKI
70.
UNSKO – SANSKI
71.
UNSKO – SANSKI
72.
UNSKO – SANSKI
73.
UNSKO – SANSKI
74.
UNSKO – SANSKI
75.
UNSKO – SANSKI
76.
UNSKO – SANSKI
77.
UNSKO – SANSKI
78.
UNSKO – SANSKI
JP VET. STANICA d.o.o.
CAZIN
„TOPIĆ“ d.o.o. Cazin
„TOPIĆ“ d.o.o. Cazin
„VET FARM“ d.o.o. Cazin
„VET FARM“ d.o.o. Cazin
JP VET. STANICA d.o.o.
VELIKA KLADUŠA
JP VET. STANICA d.o.o.
VELIKA KLADUŠA
JP VET. STANICA d.o.o.
VELIKA KLADUŠA
„EU – VET“ d.o.o . VELIKA
KLADUŠA
„EU – VET“ d.o.o .VELIKA
KLADUŠA
„VET – PROM“ d.o.o. BUŽIM
„VET – PROM“ d.o.o. BUŽIM
JP VET. STANICA d.o.o.
BOSANSKA KRUPA
JP VET. STANICA d.o.o.
BOSANSKA KRUPA
„VETPROM“ d.o.o.
BOSANSKA KRUPA
„VETPROM“
d.o.o.BOSANSKA KRUPA
„VETPROM“
d.o.o.BOSANSKA KRUPA
„BEŠIĆ“ d.o.o.BOSANSKA
OTOKA
„BEŠIĆ“ d.o.o.BOSANSKA
OTOKA
„BEŠIĆ“ d.o.o.BOSANSKA
OTOKA
JP VET. STANICA d.o.o.
SANSKI MOST
JP VET. STANICA d.o.o.
SANSKI MOST
Dželagić Hazim, dvm
Položen
posjeduje
Topić Zuhdija, dvm
Pipo Sanela, dvm
Mahmutbegović Mirsad, dvm
Mujezinović Jasmin, dvm
Đedović Nisveta, dvm
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
posjeduje
Beširević Sejad, dvm
Položen
Smailbegović Osman, dvm
Položen
posjeduje
Selimović Enes, dvm
Položen
posjeduje
Klapuh Elvedin, dvm
Položen
posjeduje
Mulalić Bećir, dvm
Murić Irma, dvm
Mustedanagić Enes, dvm
Položen
Položen
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
Sadić Ademir, dvm
nije položen
Fetić Mirsad, dvm
Položen
Fetić Elvis, dvm
Položen
Fetić Dinko, dvm
Položen
Bešić Džemal, dvm
Položen
posjeduje
Džafić Adis, dvm
Položen
posjeduje
Aldžić Amel, dvm
Položen
posjeduje
Kovačević Izet, dvm
Položen
Pajić Hidajet, dvm
Položen
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
79.
UNSKO – SANSKI
80.
UNSKO – SANSKI
81.
UNSKO – SANSKI
82.
UNSKO – SANSKI
83.
UNSKO – SANSKI
84.
UNSKO – SANSKI
85.
UNSKO – SANSKi
86.
UNSKO – SANSKi
87.
UNSKO – SANSKI
88.
89.
UNSKO – SANSKI
UNSKO – SANSKI
90.
UNSKO – SANSKI
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
JP VET. STANICA d.o.o.
SANSKI MOST
JP VET. STANICA d.o.o.
SANSKI MOST
JP VET. STANICA d.o.o.
KLJUČ
JP VET. STANICA d.o.o.
KLJUČ
„Dr IMŠIREVIĆ ESAD“ d.o.o.
KLJUČ
„Dr IMŠIREVIĆ ESAD“ d.o.o.
KLJUČ
JP VET. STANICA d.o.o.
BOSANSKI PETROVAC
JP VET. STANICA d.o.o.
BOSANSKI PETROVAC
„DINKO“ d.o.o. BOSANSKI
PETROVAC
„ORTHOVET“ d.o.o. BIHAĆ
„E.S. VET“ d.o.o. VELIKA
KLADUŠA
„E.S. VET“ d.o.o. VELIKA
KLADUŠA
VET. STANICA TRAVNIK
VET. STANICA TRAVNIK
VET. STANICA TRAVNIK
VET. STANICA TRAVNIK
VET. STANICA TRAVNIK
VET. STANICA TRAVNIK
VET. STANICA TRAVNIK
VET. STANICA TRAVNIK
„SALKIĆ“ d.o.o. TRAVNIK
„SALKIĆ“ d.o.o. TRAVNIK
„SALKIĆ“ d.o.o. TRAVNIK
„SALKIĆ“ d.o.o. TRAVNIK
„SALKIĆ“ d.o.o. TRAVNIK
Smajić Adnan, dvm
Položen
Bešić Senad, dvm
Položen
Draganović Mersad, dvm
Položen
Tičević Admir, dvm
Položen
posjeduje
Imširević Esad, dvm
Položen
posjeduje
Kudić Muamer, dvm
Položen
Softić Edhem, dvm
Položen
Slavić Mehmed, dvm
Položen
Kartal Dinko, dvm
Položen
posjeduje
Mujagić Samir, dvm
Selimović Enes, dvm
Položen
Položen
posjeduje
Klapuh Elvedin, dvm
Položen
posjeduje
Adilović Ramiz, dvm
Vatreš Nezim, dvm
Šiljak Ferida, dvm
Kulenović Mehmed, dvm
Halilović Nihaz, dvm
Arnautović Abdulkadir, dvm
Anić Đurđica, dvm
Sajević Damir, dvm
Salkić Alen, dvm
Skrobo Miralem, dvm
Haskić Selver, dvm
Begović Adnan, dvm
Herceg Renato, dvm
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
nije položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
104.
SREDNJEBOSANSKI
105.
106.
107.
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
108.
SREDNJEBOSANSKI
109.
SREDNJEBOSANSKI
110.
SREDNJEBOSANSKI
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
118.
SREDNJEBOSANSKI
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
„GREENCOP“ d.o.o.
TRAVNIK
VET. STANICA TURBE
VET. STANICA TURBE
VET. STANICA GORNJI
VAKUF/USKOPLJE
VET. STANICA GORNJI
VAKUF/USKOPLJE
„BARNJAK“ d.o.o. GORNJI
VAKUF
„BARNJAK“ d.o.o.GORNJI
VAKUF
VET. STANICA BUGOJNO
VET. STANICA BUGOJNO
VET. STANICA BUGOJNO
VET. STANICA BUGOJNO
VET. STANICA BUGOJNO
VET. STANICA BUGOJNO
VET. STANICA DONJI
VAKUF
VET. STANICA DONJI
VAKUF
VET. STANICA JAJCE
VET. STANICA JAJCE
„VRBAS“ d.o.o. BUGOJNO
„VRBAS“ d.o.o. BUGOJNO
„VRBAS“ d.o.o. BUGOJNO
„POTKRAJ“ d.o.o. KISELJAK
„POTKRAJ“ d.o.o. KISELJAK
VET. STANICA KREŠEVO
VET. STANICA FOJNICA
VET. STANICA FOJNICA
VET. STANICA BUSOVAČA
VET. STANICA BUSOVAČA
Karakaš Midhat, dvm
Položen
Mameledžija Jašer, dvm
Rožajac Alida, dvm
Bešić Asim, dvm
Položen
nije položen
Položen
Hadžiahmetović Dijamin, dvm
Položen
Barnjak Marinko, dvm
Položen
Šljivo Imrana, dvm
nije položen
Šabanović Spaho, dvm
Mandara Muris, dvm
Mandara Sabina, dvm
Alagić Sanel, dvm
Tukar Elvis, dvm
Bašić Ajdin, dvm
Dugonja Rašid, dvm
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
nije položen
Položen
Kovač Mehmedalija, dvm
Položen
Bilandžija Nikola, dvm
Kesten Samir, dvm
Hozić Adnan, dvm
Begić Aner, dvm
Selimović Dženana, dvm
Komšić Zdenko, dvm
Buzov Danijela, dvm
Čalaga Jure, dvm
Oroz Željko, dvm
Kulenović Izet, dvm
Jović Milorad, dvm
Vujica Marica, dvm
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
139.
SREDNJEBOSANSKI
140.
SREDNJEBOSANSKI
141.
SREDNJEBOSANSKI
142.
SREDNJEBOSANSKI
143.
SREDNJEBOSANSKI
144.
145.
SREDNJEBOSANSKI
SREDNJEBOSANSKI
146.
BOSANSKO PODRINJSKI
BOSANSKO PODRINJSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
147.
148.
149.
150.
151.
VET. STANICA BUSOVAČA
VET. STANICA VITEZ
VET. STANICA VITEZ
VET. STANICA VITEZ
VET. STANICA VITEZ
VET. STANICA VITEZ
VET. STANICA VITEZ
„NOVI TRAVNIK –
RATANJSKA“
„NOVI TRAVNIK –
RATANJSKA“
„NOVI TRAVNIK –
RATANJSKA“
„NOVI TRAVNIK –
OMLADISKA“
„NOVI TRAVNIK –
OMLADISKA“
„NOVI TRAVNIK –
OMLADISKA“
„VETAGRO“ d.o.o. TRAVNIK
„B-H VET“ d.o.o. GORNJI
VAKUF
JP VET. STANICA
GORAŽDE
Livaja Miroslav, dvm
Džoja Rafail, dvm
Žuljević Zdravko, dvm
Živković Dražen, dvm
Blaž Danijel, dvm
Vrvilo Josip, dvm
Sivro Sabahudin, dvm
Sučić Tomo,dvm
Položen
Položen
Položen
nije položen
Položen
Položen
Položen
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
Dovođa Ljube, dvm
Položen
posjeduje
Tabak Josip, dvm
Položen
posjeduje
Zahirović Vahid, dvm
Položen
posjeduje
Gagić Abdurahman, dvm
Položen
Bajo Goran, dvm
Položen
Mirsad Seferović, dvm
Položen
Enver Borovina, dvm
Položen
VET. MEDICINA
USTIKOLINA
Atif Karović, dvm
Položen
VET. STANICA KONJIC
Omerović Hamdija, dvm
Položen
VET. STANICA KONJIC
Habibija Kemal, dvm
Položen
VET. STANICA PROZOR RAMA
Ivić Kazimir, dvm
Položen
VET. STANICA PROZOR –
RAMA
Plecić Semir, dvm
Položen
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
VET. STANICA JABLANICA
Delalić Enes, dvm
Položen
VET. STANICA JABLANICA
Đelmo Ramiz, dvm
Položen
VET. STANICA MOSTAR –
BIŠĆE POLJE
Isanović Midhat, dvm
Položen
VET. STANICA MOSTAR –
BIŠĆE POLJE
Puzić Almir, dvm
Položen
VET. STANICA MOSTAR –
BIŠĆE POLJE
Stranjak Tarik, dvm
Položen
VET. STANICA MOSTAR
Prgomet Stjepan, dvm
Položen
VET. STANICA MOSTAR
Boras Dinko, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA MOSTAR
Jurić Dragan, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA MOSTAR
Lovrić Darko, dvm
Položen
„VETAGRO“ d.o.o.
ČAPLJINA
Brajković Ivan, dvm
Položen
posjeduje
„VETAGRO“ d.o.o.
ČAPLJINA
Brajković Danijel, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA ČITLUK
Šego Ilija, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA ČITLUK
Martinović Ante, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA STOLAC
Marić Željko, dvm
Položen
posjeduje
JP VET. STANICA OLOVO
Degirmendžić Haris, dvm
Položen
JP VET. STANICA OLOVO
Hodžić Mirad, dvm
Položen
posjeduje
januar 2014. godine
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
JP VET. STANICA VAREŠ
Abadžija Suljo, dvm
Položen
JP VET. STANICA VAREŠ
Mehmedović Izet, dvm
Položen
JP VET. STANICA BREZA
Lizde Dževad, dvm
Položen
JP VET. STANICA BREZA
Bogilović Mirsad, dvm
Položen
JP VET. STANICA ŽEPČE
Šarić Milana, dvm
nije položen
JP VET. STANICA MAGLAJ
Mehinović Ahmed, dvm
Položen
JP VET. STANICA MAGLAJ
Matoruga Ahmed, dvm
Položen
JP VET. STANICA VISOKO
Kurspahić Ahmet, dvm
Položen
posjeduje
JP VET. STANICA VISOKO
Salihbegović Faik, dvm
Položen
posjeduje
JP VET. STANICA VISOKO
Hadžiosmanović Mevlin, dvm
Položen
JP VET. STANICA VISOKO
Gazdić Mirza, dvm
Položen
JP VET. STANICA VISOKO
Alibegović Selma, dvm
Položen
JP VET. STANICA VISOKO
Ganić Bahrija, dvm
Položen
JP VET. STANICA ZENICA
Bektaš Kenan, dvm
Položen
JP VET. STANICA ZENICA
Ajeti Sead, dvm
Položen
JP VET. STANICA ZENICA
Salković Adem, dvm
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
JP VET. STANICA ZENICA
Marković Danijel, dvm
Položen
JP VET. STANICA ZENICA
Musić Emir, dvm
Položen
VET. STANICA TEŠANJ
Jazvin Sadmir, dvm
Položen
VET. STANICA TEŠANJ
Alić Amel, dvm
Položen
VET. STANICA TEŠANJ
Hotić Edin, dvm
Položen
VET. STANICA TEŠANJ
Hadžić Mustafa, dvm
Položen
VET. STANICA TEŠANJ
Huseinbašić Asmir, dvm
Položen
„MI – VET“ d.o.o. Tešanj
Ibrahimpašić Izudin, dvm
Položen
„MI – VET“ d.o.o. Tešanj
Karadžehenemović Alen
Položen
„UNI – VET“ d.o.o. Tešanj
Klokić Amrin, dvm
Položen
„UNI – VET“ d.o.o. Tešanj
Smajić Muhamed, dvm
Položen
„RAMLJAK“ d.o.o. Usora
Ramljak Dragan, dvm
Položen
„RAMLJAK“ d.o.o. Usora
Ramljak - Veledar Aida,dvm
Položen
„Dr UNER“ d.o.o. Zavidovići
Huseinagić Uner, dvm
Položen
„Dr UNER“ d.o.o. Zavidovići
Šehović Amer, dvm
Položen
„Dr UNER“ d.o.o. Zavidovići
Nermin Beganović, dvm
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
„MIA – VET“ d.o.o. Žepče
Tomić Ivica, dvm
Položen
„MIA – VET“ d.o.o. Žepče
Tomić Anto, dvm
Položen
„MAK - VET“d.o.o. Breza
Muratović Kenan, dvm
Položen
„MAK - VET“d.o.o. Breza
Muratović Amna, dvm
Položen
„POLI – VET“ d.o.o. Zenica
Spahić Husein, dvm
Položen
„POLI – VET“ d.o.o. Zenica
Džanić Safet, dvm
Položen
„POLI – VET“ d.o.o. Zenica
Kavaz Bahir, dvm
Položen
„POLI – VET“ d.o.o. Zenica
Bijedić Admira, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA KAKANJ
Ramčilović Šefko, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA KAKANJ
Pušćul Adis, dvm
Položen
VET. STANICA KAKANJ
Begić Mirza, dvm
Položen
„BIO – VET“ d.o.o. Kakanj
Rahmanović Admir, dvm
Položen
„BIO – VET“ d.o.o. Kakanj
Bajramović Semir, dvm
Položen
„BIO – VET“ d.o.o. Kakanj
Delibašić Vildan, dvm
nije položen
„FARMA – VET“ d.o.o.
Kakanj
Avdić Denis, dvm
Položen
„FARMA – VET“ d.o.o.
Kakanj
Avdić Amela, dvm
nije položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZENIČKO –
DOBOJSKI
„UVORIĆI“ d.o.o. Visoko
Očuz Muhamed, dvm
Položen
posjeduje
„UVORIĆI“ d.o.o. Visoko
Pušina Emina, dvm
Položen
posjeduje
„ZEVET“ d.o.o. Zenica,
Visoko, Zavidovići, Maglaj
Burović Mahmut,dvm
Položen
posjeduje
„ZEVET“ d.o.o. Zenica,
Visoko, Zavidovići, Maglaj
Burović Jasmin, dvm
Položen
„ZEVET“ d.o.o. Zenica,
Visoko, Zavidovići, Maglaj
Leto Adnan, dvm
Položen
„ZEVET“ d.o.o. Zenica,
Visoko, Zavidovići, Maglaj
Krajina Alma, dvm
Položen
„ZEVET“ d.o.o. Zenica,
Visoko, Zavidovići, Maglaj
Sinanović Eldvin,dvm
Položen
Valjevac Zahid, dvm
Položen
„ZEVET“ d.o.o. Zenica,
Visoko, Zavidovići, Maglaj
Fišek Midhat, dvm
Položen
„ZEVET“ d.o.o. Zenica,
Visoko, Zavidovići, Maglaj
Frljak Emir, dvm
Položen
„ZEVET“ d.o.o. Zenica,
Visoko, Zavidovići, Maglaj
Elvedita Bašić, dvm
Položen
„BOSNA VET“ d.o.o. Zenica
Zlatan Mesihović, dvm
Položen
Posjeduje
„BOSNA VET“ d.o.o. Zenica
Sandra Medvedić, dvm
Položen
Posjeduje
„BOSNA VET“ d.o.o. Zenica
Muris Begagić, dvm
Položen
Posjeduje
„BOSNA VET“ d.o.o. Zenica
Ivan Šunjić, dvm
Položen
posjeduje
„WETA“ d.o.o. Zenica
Bektaš Kenan
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
ZENIČKO –
DOBOJSKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
„VET – VET“ d.o.o. Kakanj
VET. STANICA POSUŠJE
Spajić Stjepan, dvm
Položen
VET. STANICA POSUŠJE
Spajić Ivica, dvm
Položen
VET. STANICA POSUŠJE
Jurišić Žarko, dvm
Položen
VET. STANICA GRUDE
Boban Tomislav, dvm
Položen
VET. STANICA GRUDE
Vlašić Ivica, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA ŠIROKI
BRIJEG
Jurić Ivica, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA ŠIROKI
BRIJEG
Arapović Davor, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA ŠIROKI
BRIJEG
Ravić Ivica, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA RAKITNO
Jelić Miroslav, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA RAKITNO
Barišić Stipe, dvm
Položen
posjeduje
VET. STANICA RAKITNO
Krešić Marko, dvm
Položen
VET. STANICA RAKITNO
Klarić Ante, dvm
Položen
„MUSA VET“ d.o.o. Široki
Brijeg
Musa Grgo, dvm
Položen
„MUSA VET“ d.o.o. Široki
Brijeg
Sušac Milan, dvm
Položen
„ORLANDO“ d.o.o. Grude
Zoran Bošnjak, dvm
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
248.
250.
251.
252.
253.
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
ZAPADNO –
HERCEGOVAČKI
KANTON 10
KANTON 10
KANTON 10
KANTON 10
254.
KANTON 10
255.
KANTON 10
256.
KANTON 10
257.
258.
KANTON 10
KANTON 10
259.
KANTON 10
260.
261.
262.
KANTON 10
KANTON 10
TUZLANSKI
263.
TUZLANSKI
264.
TUZLANSKI
265.
TUZLANSKI
266.
TUZLANSKI
267.
TUZLANSKI
268.
TUZLANSKI
249.
„ORLANDO“ d.o.o. Grude
Ivan Krešić, dvm
„ORLANDO“ d.o.o. Grude
Mr. sc. Ivan Ćorluka
JP VET. STANICA LIVNO
JP VET. STANICA LIVNO
JP VET. STANICA LIVNO
JP VET. STANICA
TOMISLAVGRAD
JP VET. STANICA
TOMISLAVGRAD
JP VET. STANICA
TOMISLAVGRAD
JP VET. STANICA
TOMISLAVGRAD
JP VET. STANICA GLAMOČ
„MLADEN TIČINOVIĆ“
LIVNO
„MLADEN TIČINOVIĆ“
LIVNO
„LI VET“ d.o.o. Livno
„PERICA“ d.o.o. Kupres
JP VET. STANICA DOBOJ ISTOK
JP VET. STANICA DOBOJ ISTOK
„CONCETRANA VETT“ d.o.o.
Doboj
„CONCETRANA VETT“ d.o.o.
Doboj
JP VET. STANICA
GRAČANICA
JP VET. STANICA
GRAČANICA
JP VET. STANICA
GRAČANICA
Položen
posjeduje
Čolak Josip, dvm
Burza Ahmet, dvm
Kelić Željko, dvm
Krišto Dragutin, dvm
Položen
Položen
Položen
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
Ljubičić Ante, dvm
Položen
Jurčević Jozo, dvm
Položen
Ćirko Stipe, dvm
Položen
Marinčić Davor, dvm
Tičinović Mladen, dvm
Položen
Položen
Murga Amer, dvm
Položen
Garić Zdenko, dvm
Mihaljević Perica, dvm
Mustafić Jusuf, dvm
Položen
Položen
Položen
posjeduje
Softić Damir, dvm
Položen
posjeduje
Mešić Senad, dvm
Položen
Dizdarević Anis, dvm
Položen
Spahić Zajim, dvm
Položen
Kulenović Mustafa, dvm
Položen
Imamović Nedim, dvm
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
269.
TUZLANSKI
270.
TUZLANSKI
271.
272.
273.
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
274.
TUZLANSKI
275.
TUZLANSKI
276.
TUZLANSKI
277.
TUZLANSKI
278.
279.
TUZLANSKI
TUZLANSKI
280.
TUZLANSKI
281.
TUZLANSKI
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
JP VET. STANICA
GRAČANICA
JP VET. STANICA
GRAČANICA
„AGROVET“ d.o.o. Gračanica
„AGROVET“ d.o.o. Gračanica
JP VET. STANICA
GRADAČAC
JP VET. STANICA
GRADAČAC
„TERRAVET“ d.o.o.
Gradačac
„TERRAVET“ d.o.o.
Gradačac
„TERRAVET“ d.o.o.
Gradačac
„AMIVET“d.o.o. Gradačac
JP VET. STANICA
SREBRENIK
JP VET. STANICA
SREBRENIK
JP VET. STANICA
SREBRENIK
JP VET. STANICA LUKAVAC
JP VET. STANICA LUKAVAC
JP VET. STANICA LUKAVAC
JP VET. STANICA LUKAVAC
JP VET. STANICA LUKAVAC
„DOGVET“ d.o.o. Lukavac
„DOGVET“ d.o.o. Lukavac
JP VET. STANICA TUZLA
JP VET. STANICA TUZLA
JP VET. STANICA TUZLA
JP VET. STANICA TUZLA
JP VET. STANICA TUZLA
Brkić Benin, dvm
Položen
Spahić Nasiha , dvm
Položen
Salihbašić Adnan, dvm
Čehajić Bakir, dvm
Lukić Miroslav, dvm
Položen
Položen
Položen
Hasanbašić Ruzmir, dvm
Položen
Huseinbašić Suad, dvm
Položen
Musić Mustafa, dvm
Položen
posjeduje
Mehić Alen, dvm
Položen
posjeduje
Deronjić Amira, dvm
Suljkanović Ahmet, dvm
Položen
Položen
Suljkanović Edi, dvm
Položen
posjeduje
Nurkanović Irfan, dvm
Položen
posjeduje
Bačić Emir ,dvm
Hrnjak Vladimir, dvm
Tokić Elvedin, dvm
Šišić Mirza, dvm
Alić Almir, dvm
Salkić Sanja, dvm
Hamza Adis, dvm
Ferizbegović Jasmin, dvm
Todorović Dragoljub, dvm
Džindo Dževad, dvm
Omerbegović Asmir, dvm
Purdić Mirsad, dvm
Položen
Položen
Položen
Nije položen
Nije položen
Položen
Položen
Nije položen
Nije položen
Nije položen
Položen
Nije položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
311.
TUZLANSKI
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
„TRIVET“ d.o.o. Tuzla
„TRIVET“ d.o.o. Tuzla
„TRIVET“ d.o.o. Tuzla
„DŽAFERAGIĆ“d.o.o. Tuzla
„DŽAFERAGIĆ“d.o.o. Tuzla
„DŽAFERAGIĆ“d.o.o. Tuzla
„DŽAFERAGIĆ“d.o.o. Tuzla
„LITVA VET“ d.o.o. Banovići
„LITVA VET“ d.o.o. Banovići
JP VET. STANICA ŽIVINICE
JP VET. STANICA ŽIVINICE
JP VET. STANICA ŽIVINICE
JP VET. STANICA ŽIVINICE
JP VET. STANICA ŽIVINICE
JP VET. STANICA ŽIVINICE
JP VET. STANICA ŽIVINICE
„ANIMAL PROFF“d.o.o.
Kladanj
„ANIMAL PROFF“d.o.o.
Kladanj
JP VET. STANICA KALESIJA
JP VET. STANICA KALESIJA
JP VET. STANICA KALESIJA
„VETPROMET“d.o.o. Kalesija
„VETPROMET“d.o.o. Kalesija
„VETPROMET“d.o.o. Kalesija
„VETPROMET“d.o.o. Kalesija
JP VET. STANICA SAPNA
JP VET. STANICA SAPNA
JP VET. STANICA TEOČAK
JP VET. STANICA TEOČAK
JP VET. STANICA ČELIĆ
Ganić Meksud, dvm
Jusufović Nermin, dvm
Zenunović Suad, dvm
Džaferagić Rasim, dvm
Muharemović Mirza, dvm
Pavlović Jasna, dvm
Džaferagić Senad, vet.tehn.
Agić Muhamed, dvm
Hašimbegović Mirsad, dvm
Šabanović Mustafa, dvm
Paprikić Nevres, dvm
Cirger Saša, dvm
Meštrić Esad, dvm
Glavnić Senad, dvm
Salihović Asmir, dvm
Tabučić Muamer, dvm
Halilagić Merima, dvm
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
posjeduje
Mehić Senad, dvm
Položen
Belko Mustafa, dvm
Živčić Nermin, dvm
Kakeš Albin, dvm
Bečirović Edin, dvm
Hamzić Senad, dvm
Huremović Nedžad, dvm
Imamović Selmir, dvm
Alić Mehmed, dvm
Alić Galib, dvm
Khodary Salah, dvm
Mujčinović Sead, dvm
Omerović Enes, dvm
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Nije položen
Položen
Položen
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
TUZLANSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
349.
POSAVSKI
350.
351.
352.
POSAVSKI
POSAVSKI
POSAVSKI
JP VET. STANICA ČELIĆ
JP VET. STANICA ČELIĆ
„SAPNA VET“ d.o.o. Sapna
„SAPNA VET“ d.o.o. Sapna
„DOKLEK“ d.o.o. Kladanj
„DOKLEK“ d.o.o. Kladanj
„POLJOVET“ d.o.o. Gradačac
„POLJOVET“ d.o.o. Gradačac
„POLJOVET“ d.o.o. Gradačac
„POLJOVET“ d.o.o. Gradačac
Pred.„BOSNA FARM“ Tuzla
„GALLUS VET“ d.o.o. Orašje
„FADŽIS“d.o.o. Odžak
„FADŽIS“d.o.o. Odžak
„JASMIN“d.o.o. Orašje
„JASMIN“d.o.o. Orašje
„JASMIN“d.o.o. Orašje
„JASMIN“d.o.o. Orašje
„JASMIN“d.o.o. Orašje
„ARGUS“d.o.o. Domaljevac
„ARGUS“d.o.o. Domaljevac
„ARGUS“d.o.o. Domaljevac
„ARGUS“d.o.o. Domaljevac
„ARGUS“ d.o.o. Domaljevac
„VETERINARIUS“ d.o.o.
Odžak
„VETERINARIUS“ d.o.o.
Odžak
„ANA – VET“ d.o.o.Odžak
„ANA – VET“ d.o.o.Odžak
„MAJIĆ“ d.o.o. Odžak
Bušatlić Mirsad, dvm
Muslimović Fahrudin, dvm
Mehanović Mirza, dvm
Mulaahmetović Samir, dvm
Dr. sc. Edhem Hasić
Sabina Hasić, dvm
Zvonko Deronjić,dvm
Jasmina Kodžaga, dvm
Enver Pašić, dvm
Asim Mušić, vet.tehn.
Laštro Maja,dvm
Marković Suzana, dvm
Dajanović Fadil, dvm
Šabanović Dženan, dvm
Redžepagić Jasmin, dvm
Đurijančić Vinko, dvm
Garay Hrvoje, dvm
Baotić Nada, vet. tehn.
Šarić Silvester, vet. bolničar
Kobaš Drago, dvm
Kobaš Ilija, dvm
Rašić Vjekoslav, vet.tehn.
Koturić Branko, vet. tehn.
Petar Župarić, dvm
Katana Blaž, dvm
Položen
Položen
Položen
Položen
položen
položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Njie položen
Nije položen
Položen
Položen
Nije položen
Nije položen
položen
Položen
Vranjić Anto, dvm
Položen
posjeduje
Ristanić Alma, dvm
Aličić Muamer, dvm
Majić Ilija, dvm
Položen
Položen
Položen
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
Posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
posjeduje
januar 2014. godine
2) VETERINARSKE USTANOVE
KANTON
VETERINARSKA
USTANOVA
IME I PREZIME
STRUČNI
ISPIT
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
Doc.dr Kenan Podžo
Dinko Falatar, vet.tehn.
Mr.sc. Kenan Čaklovica
Prof. dr. Muhamed Smajlović
Doc. dr. Davor Alagić
Doc. dr Čazim Crnkić
Doc. dr Nedžad Gradaščević
Prof. dr Indira Mujezinović
Mr. sc. Ahmed Smajlović
Prof .dr Hajrudin Beširević
Prof. dr. Adnan Jažić
Mr.sc. Zinka Maksimović
Mr. sc. Amer Alić
Prof. dr. Jasmin Omeragić
Doc.dr. Aida Kustura
Prof. dr Emina Rašidbegović
Prof dr. Abdulah Gagić
Doc. dr Teufik Goletić
Prof dr. Senad Prašović
Prof. dr Aida Kavazović
Doc. dr Behija Dukić
Doc. dr Lejla Velić
položen
položen
položen
položen
položen
položen
položen
položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
VETERINARSKI
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
FAKULTET
Izmir Kovčić, dvm
Sead Hadžiabdić, dvm
Ajla Ališah, dvm
Vildana Prepić, dvm
Benjamin Čengić, dvm
Rijad Nezirić, vet.tehn.
Samir Bogunić, vet.tehn.
Ajša Kos, vet.tehn.
Maja Ivković, vet.tehn.
Esmir Bajrić, vet.tehn.
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
Položen
položen
Položen
Položen
Rb
LICENCA
januar 2014. godine
385. SARAJEVO
386. SARAJEVO
387. SARAJEVO
388. SARAJEVO
389. SARAJEVO
390. SARAJEVO
391. SARAJEVO
392. SARAJEVO
393. UNSKO – SANSKI
394. UNSKO – SANSKI
395. UNSKO – SANSKI
396. UNSKO – SANSKI
397. UNSKO – SANSKI
398. UNSKO – SANSKI
399. TUZLANSKI
400. TUZLANSKI
VETERINARSKI FAKULTET
Zavod za biomedicinsku
dijagnostiku i ispitivanje
“NALAZ”
KJP VETERINARSKA
STANICA SARAJEVO –
LABORATORIJ
KJP VETERINARSKA
STANICA SARAJEVO –
LABORATORIJ
KJP VETERINARSKA
STANICA SARAJEVO –
LABORATORIJ
KJP VETERINARSKA
STANICA SARAJEVO –
LABORATORIJ
KJP VETERINARSKA
STANICA SARAJEVO –
LABORATORIJ
KJP VETERINARSKA
STANICA SARAJEVO –
LABORATORIJ
VETERINARSKI ZAVOD
BIHAĆ
VETERINARSKI ZAVOD
BIHAĆ
VETERINARSKI ZAVOD
BIHAĆ
VETERINARSKI ZAVOD
BIHAĆ
VETERINARSKI ZAVOD
BIHAĆ
VETERINARSKI ZAVOD
BIHAĆ
VETERINARSKI ZAVOD
TUZLANSKOG KANTONA
VETERINARSKI ZAVOD
Admira Bogunić, vet.tehn.
Spec. vet. Aida Dračić
Položen
položen
Mr. sc. Senad Arnautović
Položen
Mr. sc.Lejla Zahirović
Položen
Jasminka Isović, dvm
Položen
Ivana Marmut, vet.tehn.
Položen
Anja Bećar, vet.tehn.
Položen
Anesa Ovčina, vet.tehn.
Položen
Hajida Beganović
Položen
Doc. dr. Tatjana Salihović –
Vuković
Mr. sc. Zlatko Jusufhodžić
Položen
Mr. sc. Ermina Nogić
Položen
Lana Hadžić,dvm
Položen
Miloš Rodić, dvm
Položen
Iva Lemešić, dvm
Položen
Mirza Dedić, dvm
Položen
Položen
januar 2014. godine
401. TUZLANSKI
402. HERCEGOVAČKO –
NERETVANSKI
403. ZENIČKO – DOBOJSKI
Obrađivač akta: Jasmina Bradić, dr vet.med.
TUZLANSKOG KANTONA
VETERINARSKI ZAVOD
TUZLANSKOG KANTONA
„HERKON“ d.o.o. Mostar
VETERINARSKI ZAVOD
ZENICA
Rizah Sarajlić, dvm
Položen
Mr. sc.Maja Pandur
položen
Mr. sc. Muhamed Gladan
položen
Download

januar 2014. godine