SPECIFIKACIJA
Broj
OPIS
1.
Voda (212 kom)
Pašteta (212 kom)
Hljeb (136 kom)
Voda (18 kom)
Voda (27 kom)
Hljeb (45 kom)
2.
Body sprej protiv komaraca (198 kom)
RAČUN BROJ
D O B A V LJ A Č
IZNOS
Zahtjev
Račun odobren
354-22-05/2014
Bogičević komerc
841,02
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
2049-01
Poljovet
896,52
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
Hljeb (212 kom)
Voda (136 kom)
Pašteta (136 kom)
Pašteta (45 kom)
Pašteta (45 kom)
3.
Čizma (263 kom)
4.
Kabanica gum (163 kom) Kabanica pvc
(zelena - žuta) (100 kom)
5.
JW autan family care spray 100 ml (100 kom)
103-001-242/2014
Euromaster
3682
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
280
Grubin export import
3495,38
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
23052014-12308590/2014-14847
Fis
850
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
Sprej protiv uboda komaraca autan tropical
(10 kom) Losion protiv uboda komaraca
autan family care junior (12 kom)
Losion protiv uboda komaraca autan family
care (7 kom)
Sprej protiv uboda
komaraca autan tropical secco (7 kom) Sprej
protiv insekata hansaplast (7 kom)
Losion
protiv uboda komaraca autan protection
plus (9 kom)
6.
7.
prevoz uginulih životinja
8.
prevoz uginulih životinja
9.
10.
210-8860
220/2014
233/2014
Bingo
Weld Mag Brčko
Weld Mag Brčko
516,7
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
5850
zaključak Vlade,
Inspektorat sačinio
zapisnik
Senada Garić
2691
zaključak Vlade,
Inspektorat sačinio
zapisnik
Senada Garić
Senada Garić
prevoz uginulih životinja
217/2014
Weld Mag Brčko
5148
zaključak Vlade,
Inspektorat sačinio
zapisnik
vatrogasno crijevo
19/2014
Level Brčko
331,7
kom. Poslovi
Admir Muminović
514
Grubin export import
285,48
Odjel za komunalne
poslove
Admir Muminović
50
zaključak Vlade,
Inspektorat sačinio
zapisnik
Senada Garić
11. usisna crijeva za kom. Poslove
12. crni sprej za označavanje
20/14
Farbara diskont
13. kaca 140 litara
80,03
zaključak Vlade,
Inspektorat sačinio
zapisnik
Senada Garić
Senada Garić
945/14
Zoka plastika
327
Grubin export import
2455,48
zaključak Vlade,
Inspektorat sačinio
zapisnik
15. 300 kg hlora za zdravstvo
2253-01
Poljovet
8651,87
zdravstvo
Anđa Nikolić
16. 90 kom jednokratnih odjela
2251-01
poljovet
978,24
zdravstvo
Anđa Nikolić
335
Grubin export import
1543,23
zdravstvo
Anđa Nikolić
337
Grubin export import
1712,88
kom. Poslovi
Admir Muminović
19. čizme
234-8860
Bingo
1427,5
kom. Poslovi
Admir Muminović
20. čizme
03062014-12308582/2014-14847
Fis
418,3
zdravstvo
Anđa Nikolić
330
Grubin export import
61,09
zdravstvo
Anđa Nikolić
14. zaštitna oprema
17. PVC odjela i jednokratna odjela
18. rukavice, zaštitna odjela, maske
21. jednokratna odjela
Rezani hljeb (10 kom)
Juneći
narezak (20 kom)
Voda Jana (40
22. kom)
Lion peanut (7 kom)
Juneći narezak (20 kom)
Prirodna
23.
izvorska voda Jana (20 kom)
20052014-12308417/2014-14847
Fis
84,25
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
20052014-12308-60/201414847
Fis
60
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
Rezani hljeb (10 kom)
Juneći narezak (70 kom) Kokošja pašteta (70
kom)
Prirodna izvorska voda Jana (110
kom)
Vitinka voda (30 kom)
24. Hljeb bijeli ( 140 kom)
19052014-12308-59/201414847
Fis
394
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
19052014-12308295/2014-14847
Fis
90
Policija
Odobrila Milica
Vareškić
26. elektromaterijal za KUJI
104
Mišel
566,8
Stevica Sofić, KUJI
Stevića Sofić
27. elektromaterijal za KUJI
115
Mišel
2015,9
Javna imovina
Stevan Sofić
18/14
Gradnja coop
35200
Zdravstvo,
zaključak Vlade
Anđa Nikolić
ortopedsko pomagalo
623/14
Ortofizik
125,4
Dogradonačelnik
Dogradonačelnik
30. visokotlačni perači 10 kom
290522014-1230834/2014-14847
Fis
1599
Pejo Mendeš
Pejo Mendeš
205-8860
Bingo
35,9
Damir Bulčević
Damir Bulčević
40/14
Restoran Kolubara
145
Davor Šolaja
Davor Šolaja
16052014-12308-96/201414847
Fis
222,6
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
Voda Jana (30 kom)
rezani (15 kom)
25. (30 kom)
Hljeb polubijeli
Juneći narezak
20 tona živog kreča, prevoz, razbacivanje sa
28. 11 ljudi uz pomoć 1 traktora i 1 čamca
29.
32.
baterijske lampe
33. hrana za pilote
34. lopate
16052014-12308-20/201414847
Fis
297,5
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
2/95/2014
Obnova B
3164,89
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
OVP-001-426/2014
Efect comerc
sjemenarna Brčko
1437,2
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
38. konopac
20/2014
Level Brčko
139
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
39. cijevna spojka
25/2014
Level Brčko
115,83
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
339
Grubin export import
1815,84
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
373,23
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
35. čizme
36. izvanbrodski motor
37. lopate, čizme i dr.
40. crijevo vatrogasno, mlaznice
41.
kombinezon jednokratni
305
Grubin export import
42.
kombinezon jednokratni
257/14
Zeko merc Brčko
129,5
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
291
Grubin export import
2340
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
44. kabanice i vreće za pijesak
224
Novi Boš
5645,25
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
45. vreće za pijesak
225
Novi Boš
4153,5
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
46. lopate
95
Mišel
348,3
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
151605140001/BRČKO/20
Agromehanika,
Verno Brčko
263,21
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
43.
PVC odijelo
47. čizme, kabanice
48.
čizme
199
Gafrokomerc Brcko
132,2
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
49.
čizme
I03-001-246/2014
Euromaster
532
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
276
Grubin export import
75,45
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
4/14-I
Obala II Brka
220,4
52. troškovi privatnog telefona Senada Garić
3027920826
M tel
215,53
Senada Garić
Esed Kadrić
53.
Transport Luka-Tuš, Vinojug - Luka i
Srebrenik - Brčko
52/2014
Zanat tex
2499,12
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
54.
Kanisteri
872/14
Zoka plastika
232,08
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
55.
trofazni industrijski priključci
00023/14
MM elektronik
110
Uroš Vojnović
Uroš Vojnović
56. nabavka lijekova
204-D/14
Apoteka Zdravlje
1041,69
Anđa Nikolić
Anđa Nikolić
57. nabavka lijekova
1CK-2014
Moja apoteka
503,2
Anđa Nikolić
Anđa Nikolić
203-D/14
Apoteka Zdravlje
5587,84
Anđa Nikolić
Anđa Nikolić
slobodnostojeća svjetlosna signalizacija za
59. preusmjeravanje saobraćaja
107/14
Timing
7956
Svjetlana Čivčić
Svjetlana Čivčić
60. prevoz Banja Luka Brčko
116/14
Univerzal DMD
702
Svjetlana Čivčić
Svjetlana Čivčić
61. željezni ježevi manji i kuke
9.6.2014
Barocco
3848,13
Svjetlana Čivčić
Svjetlana Čivčić
62. saparirani šljinar i prevoz
216/2014
Weld Mag Brčko
807,3
Svjetlana Čivčić
Svjetlana Čivčić
50.
PVC odijelo donacija - iznos PDV-a za uplatu
51.
PE folija donacija iznos PDV-a za uplatu
58.
nabavka lijekova
63. vezivo
109/14
Univerzal DMD
25
Svjetlana Čivčić
Svjetlana Čivčić
64. čizme, lopate, pur pjena, i dr.
93/2014
Gro alex
697,5
Svjetlana Čivčić
Svjetlana Čivčić
320
index
358,02
Svjetlana Čivčić
Svjetlana Čivčić
Weld Mag Brčko
409,5
Gradonačelnik
Gradonačelnik
5
Metald
56.478,49
Gradonačelnik
Gradonačelnik
196-D/2014
Apoteka Zdravlje
492,71
Pejo Mendeš
Pejo Mendeš
65. stezni kaiševi
66. prevoz vode Brčko Orašje
67. nabavka čeličnih ježeva
68. Autan sprej protiv komaraca
69.
Čišćenje potoka Skakavac u MZ G. Skakava
3
Agip
3.790,00
Gradonačelnik
Gradonačelnik
70.
pripravnost kamiona i radnih mašina
4
Agip
54.381,60
Gradonačelnik
Gradonačelnik
71. pripravnost kamiona i radnih mašina
45
Ruškić
192.067,20
Gradonačelnik
Gradonačelnik
72. Rad na klizištu u MZ. G. Zovik
7
Bloketara Salatović
11.511,63
Gradonačelnik
Gradonačelnik
73. pripravnost kamiona i radnih mašina
17
Gradnja coop
45.489,60
Gradonačelnik
Gradonačelnik
74. rad radnih mašina
14
Obnova B
45.173,70
Gradonačelnik
Gradonačelnik
46/14
Ruškić
56.768,40
Gradonačelnik
Gradonačelnik
B-1049/14
Braco i sinovi
16.131,78
zaključak Vlade
Poljoprivreda
OKIR-87
Oglavina
12.360,00
zaključak Vlade
Raseljena lica
78. 6 frižidera i 6 štednjaka
I02-008-289/2014
Derman
4.254,00
zaključak Vlade
Raseljena lica
79. kablovi, utičnice
I02-008-307/2014
Derman
183,00
zaključak Vlade
Raseljena lica
75. sanacija klizišta u MZ Skakava Gornja
76. nabavka dizela za presijavanje
77. nabavka namještaja za opremanje stanova
80. prevoz vode Brčko - Olovo
142/DOM/2014
Drapić transport
409,50
Uroš Vojnović
81. plinski grijači (isusivači) 2 koma
31052014
Fis
737,80
Pejo Mendeš
Pejo Mendeš
82. odjeća za Crveni krst
206-8860
Bingo
398,50
Šahović Dževdet
Šahović Dževdet
83. odvoz krupnog otpada
55/2014
Zanat tex
31.765,50
zaključak Vlade
Muminović Admir
UKUPNO:
661074,93
Broj: 01-02 -305/14-1
Brčko, 11. 6. 2014. godine
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
Đorđa Kojić
Download

SPECIFIKACIJA - Skupština Brčko distrikta