DOBOJ
GRADSKI POPISIVAČI – KONAČNA LISTA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PREZIME
IME
ADRESA
AGATIĆ
KATA
KNEZA MILOŠA 32-35
AHMIĆ
ELMA
BUKOVAČKE ČIVČIJE BB
AJANOVIĆ
FARUK
POP LJUBINA 99
ALDOBAŠIĆ
EMINA
RAŠKA 12
ALIČEHAJIĆ
BELMA
ČAJRE BB
ALIČIĆ
ALDINA
MAKLJENOVAC BB
ALIČIĆ
DŽEVAD
MAKLJENOVAC BB
ALIČIĆ
ARNESA
MAKLJENOVAC BB
ALIČIĆ
NIHAD
MAKLJENOVAC BB
ATIAS
BOJAN
KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE 31
AVDIĆ
ADMIR
ČAJRE BB
AVDIĆ
SAFIJA
MILJKOVAC BB
AVDIĆ
MIRUDIN
ČAJRE
BAĆIĆ
GORDANA
GORNJA OSTRUŽNJA BB
BAJIĆ
LJUBINKO
CEROVICA BB
BALEŠEVIĆ
NEBOJŠA
KNEGINJE MILICE 11/12
BARUKČIĆ
TAMARA
DRAGALOVCI BB
BARUNOVIĆ
SONJA
KOLUBARSKA 74
BEĆIROVIĆ
NASIB
VIDOVDANSKA 158
BEGANOVIĆ
HUSEIN
ŠEVARLIJE BB
BEKRIĆ
ELMEDIN
KOTORSKO BB
BEKRIĆ
EMIR
KOTORSKO BB
BEKRIĆ
FUAD
KOTORSKO BB
BERLANDA
LJUBICA
CELJSKA 33
BERLANDA
JOSIP
CELJSKA 33
BEŠIĆ
ARNEL
VELIKA BRIJESNICA BB
BEŠIĆ
EDINA
GRAPSKA BB
BEŠIĆ
SENAID
GRAPSKA BB
BEŠLAGIĆ
ANA
DOBOJSKIH BRIGADA BB
BJELANOVIĆ
SLAĐANA
KOLUBARSKA 72/47
BJELIČIĆ
NIKOLA
KRALJA DRAGUTINA 20
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 1
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
BJELOŠEVIĆ
DIJANA
STRIJEŽEVICA BB
BLAGOJEVIĆ
DRAGOMIRKA
BRAĆE JUGOVIĆA 27
BLAGOJEVIĆ
MILENKO
VIDOVDANSKA 27
BLAGOJEVIĆ
VERA
DOBOJSKIH BRIGADA 164
BLAGOJEVIĆ
SLAĐANA
POLJICE BB
BLAGOJEVIĆ
DANIJEL
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 13
BLAGOJEVIĆ
DARIA
VOJVODE MIŠIĆA A 31
BLAGOJEVIĆ
SPOMENKO
VELIKA BUKOVICA BB
BLAGOJEVIĆ
RANKICA
VOJVODE MIŠIĆA
BLAGOJEVIĆ
JELENA
VELIKA BUKOVICA BB
BOGDANOVIĆ BJELIČIĆ
DRAGAN
GORNJA OSTRUŽNJA 38
BOJINOVIĆ
MILANA
STEFANA PRVOVJENČANOG 13
BOJINOVIĆ
IVANA
BOSIĆ
BOJAN
STEFANA PRVOVJENČANOG 1316
PODNOVLJE BB
BOŽANOVIĆ
JELENA
POLJICE BB
BOŽIĆ
BOJANA
LIPAC 149
BOŽIĆ
ALEKSANDRA
VOJVODE MIŠIĆA V61
BRITVAREVIĆ
SEDITA
BB
BUKEJLOVIĆ
IGOR
DOBOJSKIH BRIGADA 58A
BUKEJLOVIĆ
SVJETLANA
ĆUPRIJSKA 27-28
BULJUBAŠIĆ
ALMA
VIDOVDANSKA 192
BULJUBAŠIĆ
ESAD
FILIPA VIŠNJIĆA 28
BULJUBAŠIĆ
SEDIN
MILJKOVAC 101
CELJAR
ZORAN
CEROVAC
DAJANA
KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE
141
VOJVODE MIŠIĆA L1 8
CEROVAC
VJEKOSLAV
OSJEČANI BB
CVIJANOVIĆ
DOBRILA
OSJEČANI DONJI
CVJETKOVIĆ
ŽELJKA
VELIKA BUKOVICA BB
ČABRIĆ
KENAN
VIDOVDANSKA 139
ČABRIĆ
EDIN
NIKOLE TESLE 166
ČAKAREVIĆ
DRAGO
CEROV GAJ 250
ČAKAREVIĆ
STANA
CEROV GAJ 250
ČANIĆ
SNJEŽANA
KRALJA ALEKSANDRA
ČAUŠEVIĆ
RADMILA
KAPETANA RAŠUINA
ČOČIĆ
SANJA
VOJVODE MIŠIĆA L3-39
ĆURIĆ
SABAHUDIN
ĐURĐEVDANSKA 7
DAMJANOVIĆ
MARIJANA
DANILOVIĆ
SLAĐANA
SRPSKIH TREBAVSKIH BRIGADA
BB
PODNOVLJE BB
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 2
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
DANILOVIĆ
DANIJELA
DRAGALOVCI BB
DEBELJAKOVIĆ
ZDRAVKA
DRAGALOVCI BB
DEJANOVIĆ
MILAN
GRABOVICA BB
DEJANOVIĆ
JELENA
MAJEVAC BB
DELIĆ
FIRUZ
MILOŠA OBILIĆA 12A
DELIĆ
SELVEDINA
STANIĆ RIJEKA BB
DERAKOVIĆ
AMERA
VIDOVDANSKA 89
DESPOTOVIĆ
ZORICA
VOJVODE MIŠIĆA 61-31
DESPOTOVIĆ
MIRKO
ĐENERALA DRAŽE BB
DEVIĆ
GORAN
JUG BOGDANA 63/21
DIDIĆ
EDITA
ULICA KAPETANA RAŠUINA 12
DIDIĆ
ELMA
DIMITRIĆ
DANIJELA
SRPSKIH VUČJAČKIH BRIGADA
49IC
GORNJA PAKLENICA
DOBRIĆ
KENAN
KURŠUM 37
DOŠLIĆ
KRISTINA
BB
DUJKOVIĆ
MILADIN
VOJVODE MIŠIĆA 59
DUJKOVIĆ
TIJANA
DUKIĆ
SLAĐANA
KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE
100
KRALJA DRAGUTINA 1-8
DŽANIĆ
MUSTAFA
PRIDJEL GORNJI BB
ĐEDOVIĆ
JELENA
VELIKA BUKOVICA BB
ĐEKIĆ
BRANISLAV
PODNOVLJE BB
ĐOKIĆ
BOJANA
ĐENERALA DRAŽE 20/43
ĐUHERIĆ
MUHAMED
KOTORSKO BB
ĐULBIĆ
JASMIN
SVJETLIČA BB
ĐURANOVIĆ
NIKOLA
NIKOLE PAŠIĆA 26-14
ĐURANOVIĆ
DRAŽEN
VOJVODE MIŠIĆA 58
ĐURĐEVIĆ
KOVILJKA
JUG BOGDANA 71
ĐURIĆ
DRAGANA
ĐURIĆ
BILJANA
TREBAVSKIH SRPSKIH BRIGADA
BB
VOJVODE MIŠIĆA 59
ĐURIĆ
MARLENA
VELIKA BUKOVICA BB
ĐURIĆ
OLIVERA
KOŽUHE BB
ERCEG
JULKA
KRALJA DRAGUTINA 13
FALADŽIĆ
SAŠA
NIKOLE PAŠIĆA 14
FETIĆ
ZEHRA
JUPIĆI ŠEVARLIJE
FILIPOVIĆ
KRISTINA
FILIPOVIĆ
VESNA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 13119
VASILIJA OSTORŠKOG 6
GAVRANOVIĆ
VESNA
LIPAC BB
GLIGIĆ
DESIMIR
KRALJA ALEKSANDRA 241
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 3
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
GLIGIĆ
DEJANA
VELIKA BUKOVICA BB
GLIGOREVIĆ
BOJANA
KRALJA PETRA I 11B
GLIGORIĆ
LJILJA
VELIKA BUKOVICA BB
GLIŠIĆ
SANJA
BUŠLETIĆ BB
GOJKOVIĆ
PREDRAG
DONJA PAKLENICA BB
GOJKOVIĆ
NENAD
DONJA GRAPSKA BB
GOSTIĆ
SLAVEN
KOŽUHE BB
GRAHIĆ
DŽENANA
PRIDJEL GORNJI BB
GRAHIĆ
ZERINA
PRIDJEL GORNJI BB
GRAHIĆ
RAGIB
PRIDJEL GORNJI BB
GRBEŠIĆ
MIRZA
JUG BOGDANA 67 49
HADŽIĆ
ALEN
KRAJIŠKE SRPSKE BRIGADE BB
HADŽIĆ
MAID
PRIDJEL GORNJI BB
HADŽIĐULBIĆ
MERSIDA
OSLOBODILAČKA 32
HADŽIKADUNIĆ
ADNANA
MILJKOVAC VILA
HADŽIKADUNIĆ
MIRZA
203 BRIGADE
HADŽIKADUNIĆ
HAMIDA
PRIDJEL GORNJI BB
HADŽIKADUNIĆ
VANJA
OZRENSKA 28
HADŽIKADUNIĆ
MIRELA
MAKLJENOVAC BB
HADŽIKADUNIĆ
ZLATAN
MILOŠA OBILIĆA 1
HAJRIĆ
SEMIR
BUKOVAČKE ČIVČIJE BB
HAJRULAHOVIĆ
SENJIN
-
HAJRULAHOVIĆ
FARUK
CVIJETINA
HALILOVIĆ
MIRELA
KOTORSKO
HATKIĆ
RAZIJA
RAŠKA 78
HODŽIĆ
AVDO
MILJKOVAC BB
HODŽIĆ
HERMINA
ŠEVARLIJE BB
HOZIĆ
BEĆIR
PRIDJEL DONJI
HOZIĆ
MUFIDA
PRIDJEL BB
HOZIĆ
ESMIRA
PRIDJEL GORNJI BB
HOZIĆ
ANEL
PRIDJEL GORNJI BB
HOZIĆ
MIRELA
PRIDJEL GORNJI BB
HRNJADOVIĆ
DŽENANA
KRAJIŠKIH BRIGADA 27A
HURTIĆ
NEJRA
GRAPSKA BB
HUSAKOVIĆ
ANIS
GRAPSKA GORNJA BB
HUSKIĆ
VILDAN
MILJKOVAC BB
IBRAHIMOVIĆ
NEDŽAD
PRIZRENSKA BB
IBRAHIMOVIĆ
ALMA
PRIZRENSKA 2 B
IBRAKOVIĆ
MIDHAT
ŠEVARLIJE BB
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 4
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
IBRAKOVIĆ
NEDŽAD
ŠEVARLIJE BB
IDRIZI
MIRZA
MILJKOVAC BB
IGNAJTIĆ
GORDANA
KRALJA PETRA I 13-3
IGNJATOVIĆ
MIRKO
VIDOVDANSKA 43
ILIĆ
SONJA
VIDOVDANSKA 43
ILIĆ
MAJO
KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE 53
ILIĆ
NATAŠA
PRIDJEL BB
ISIĆ
AMELA
KOTORSKO BB
IVANČEVIĆ
MILOŠ
KRALJA DRAGUTINA 24/8
IVANČEVIĆ
JELENA
DOBOJSKIH BRIGADA BB
IVANIĆ
DARINKA
KRALJA PETRA I 36-31
JAHIĆ
MINA
SVJETLIČA
JAKIĆ
BOJAN
KRALJA DRAGUTINA 19-2
JANJANIN
SANJA
PRIDJEL BB
JELEČ
MIRO
SVETOG SAVE 91
JERINIĆ
KREŠIMIR
JUG BOGDANA 77 38
JOSIPOVIĆ
TANJA
VOJVODE SINĐELIĆA 40
JOVANOVIĆ
BILJANA
KRALJA DRAGUTINA 9
JOVANOVIĆ
BRANO
KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE 27
JOVANOVIĆ
IGOR
VOJVODE MIŠIĆA 41
JOVIĆ
ATIJANA
MILJKOVAC 196
JOVIĆ
BOGDAN
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 3
JOVIĆ
DARKO
JOVIĆ
DRAGANA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA
21/92
VELIKA BUKOVICA BB
JOVIĆ
VEDRANA
JOVIĆ
SNJEŽANA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA C
3L 366
KOSTAJNICA BB
JUNUZOVIĆ
BEGO
ĆUPRIJSKA 30
JUNUZOVIĆ
MELIHA
OZRENSKA 27
JUPIĆ
JASENKA
KNEZA MILOŠA 36-88
JUSIČIĆ
AMIRA
VIDOVDANSKA 112
KARAĆ
DANIJELA
CELJSKA 5 /16
KARAMEHIĆ
ŠEMSADA
MAKLJENOVAC BB
KARANOVIĆ
TAMARA
NIKOLE PAŠIĆA 24/32
KARANOVIĆ
ELA
NIKOLE PAŠIĆA 24/32
KARUP
MUHAMED
OSLOBODILAČKA 67
KASER
PETAR
ALEKSE VIDAKOVIĆA 13
KIKIĆ
MIRELA
MAKLJENOVAC BB
KIKIĆ
ASMIR
MILJKOVAC BB
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 5
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
KLOPIĆ
SNEŽANA
VELIKA BUKOVICA BB
KNEŽEVIĆ
SAŠA
KARAĐORĐEVA 48 L2 12 A
KNEŽEVIĆ
DRAGAN
LIPAC BB
KOLOBARIĆ
SILVANA
RAŠKA 140
KONSTANTINOV
ANDREA
SVETOG SAVE 53
KORIČIĆ
BRANKA
VOJVODE MIŠIĆA 54/3
KORKARIĆ
NERMINA
MAKLJENOVAC BB
KOTORIĆ
DŽENANA
KOTORSKO BB
KOVAČEVIĆ
DARKO
KRALJA PETRA I 36/25
KRDŽALIĆ
JASMINKA
KOTORSKO BB
KRESOJA
MIROSLAV
CELJSKA 11
KRIŽIĆ
VINKO
JOHOVAC BB
KRŠIĆ
NATAŠA
BOLJANIĆ BB
KUZMANOVIĆ
LJILJANA
VOJVODE SINĐELIĆA 10 A
KVRŽIĆ
RADENKA
KARAĐORĐEVA 53/40
LAZIĆ
SVJETLANA
RAŠKA BB
LAZIĆ
BOŽIDAR
VELIKA BUKOVICA BB
LAZIĆ
DAJANA
CELJSKA 27
LAZIĆ
SLAĐANA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 3
LAZIĆ
VUKICA
RJEČICA BB
LEPANOVIĆ
NEVENKA
MAJEVAC BB
LIŠINOVIĆ
SENKA
KOTORSKO BB
LUKIĆ
DIVNA
STRIJEŽEVICA BB
LUKIĆ
SANJA
PRIDJEL DONJI BB
LUKIĆ
DANIJELA
PRIDJEL BB
LUKIĆ
MIODRAG
PRIDJEL BB
LUNIĆ
SAŠA
VIDOVDANSKA 50-L5
LJUBIČIĆ
IVICA
KRALJA DRAGUTINA 8
LJUBIČIĆ
JELENA
KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE 53
MAHMUTOVIĆ
ARNEL
KRAJIŠKIH BRIGADA 4
MAHMUTOVIĆ
ELVISA
KRALJA ALEKSANDRA 193
MAKAREVIĆ
NERVESA
MAKLJENOVAC BB
MAKAREVIĆ
RUKIJA
MAKLJENOVAC BB
MAKAREVIĆ
SAN
VIDOVDANSKA 43
MALINOVIĆ
MARIO
BRAĆE JUGOVIĆA 34
MALINOVIĆ
DUŠAN
OSOJNICA BB
MANOJLOVIĆ
LJILJANA
PRIDJEL BB
MANOJLOVIĆ
BILJANA
PRIDJEL DONJI BB
MANOJLOVIĆ
BORKA
PRIDJEL BB
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 6
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
MARIĆ
PETAR
PRIDJEL DONJI BB
MARKOVIĆ
RADOVAN
BUŠLETIĆ BB
MARKOVIĆ
MILANKA
OSJEČANI BB
MARKOVIĆ
MILENA
TRNJANI BB
MARTIĆ
ZORANA
KRALJA TVRTA 5-16
MARTIĆ
BOJANA
VOJVODE MIŠIĆA LC36
MEHIČIĆ
ALMA
VIDOVDANSKA 146
MEJRUŠIĆ
ADIS
KOTORSKO BB
MERDIĆ
EDINA
ĐURĐEVDANSKA 93
MEŠIĆ
SUVADA
RAŠKA 162F
MEŠIĆ
AZRA
SVJETLIČA BB
MIČIĆ
DANIJEL
KOSTAJNICA 205
MIĆIĆ
SANDRA
KOSTAJNICA BB
MIĆIĆ TRIPIĆ
SANJA
PRIDJEL DONJI
MIJATOVIĆ
JELENA
BOLJANIĆ BB
MIKEREVIĆ
NADA
VIDOVDANSKA 42
MIKEREVIĆ
JADRANKA
CARA DUŠANA 1-8
MIKEREVIĆ
STANISLAV
BUKOVAČKE ČIVČIJE BB
MILAČAK
ALEKSANDAR
VELIKA BUKOVICA BB
MILANOVIĆ
DRAGANA
VELIKA BUKOVICA
MILANOVIĆ
ZDRAVKA
VELIKA BUKOVICA BB
MILETIĆ
VESNA
DONJI ŠUŠNJARI 6
MILETIĆ
ALEKSANDAR
KNEGINJE MILICE 4
MILIĆEVIĆ
MILANKA
KRALJA TVRTKA 5
MILIVOJEVIĆ
JASNA
OSTRUŽNJA DONJA
MILOŠ
JOSIP
KOMARICA BB
MILOŠEVIĆ
BILJANA
KRALJA DRAGUTINA 62-9
MILUTINOVIĆ
SVJETLANA
NIKOLE TESLE 33
MIŠIĆ
MARKO
KRALJA TVRTKA 16
MIŠIĆ
JELENA
VELIKA BUKOVICA BB
MIŠIĆ
TAMARA
KARAĐORĐEVA 53
MIŠKIĆ
ŽIVKO
KNEZA LAZARA 11
MIŠURIĆ
SNJEŽANA
ĆUPRIJSKA 27
MITROVIĆ
DANIJELA
KARAĐORĐEVA 53-33
MITROVIĆ
NENAD
OSOJNICA BB
MITROVIĆ
GORDANA
KOŽUHE BB
MITROVIĆ
JELENA
LIPAC BB
MITROVIĆ
MILENA
OSOJNICA 29
MITROVIĆ
MARA
VELIKA BUKOVICA AERODROM
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 7
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
MITROVIĆ
ALEKSANDAR
KOŽUHE BB
MITROVIĆ
SLAVKO
PALEŽNICA DONJA BB
MOMIROVIĆ
DAJANA
VOJVODE MIŠIĆA 54/1
MUJAKIĆ
ZILHA
SJENINA RIJEKA BB
MUJANOVIĆ
JASMINA
VIDOVDANSKA 188
MUJKANOVIĆ
EMINA
VIDOVDANSKA 103
MUJKANOVIĆ
ISJAN
MILJKOVAC BB
MUJKIĆ
EDIN
ŠEVARLIJE BB
MUJKIĆ
BENJAMIN
ŠEVARLIJE BB
MUJKIĆ
KENAN
ŠEVARLIJE BB
MUJKIĆ
AMELA
MAKLJENOVAC BB
MUJKIĆ
ELVIR
ŠEVARLIJE BB
MURATOVIĆ
ERNAD
SJENINA
MURATOVIĆ
HANIFA
SJENINA RIJEKA BB
NARIĆ
DARIO
VIDOVDANSKA 43
NEDIĆ
VLADIMIR
VOJVODE SINĐELIĆA 4
NEDIĆ
MARICA
KOŽUHE BB
NEŠIĆ
KATICA
MALI PRNJAVOR
NIJEMČEVIĆ
ANELA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 11
NIJEMČEVIĆ
NERMIN
KOTORSKO BB
NIKOLIĆ
DRAGICA
NIKOLIĆ
MARKO
TREBAVSKIH SRPSKIH BRIGADA
BB
LIPAC BB
NIKOLIĆ
NATAŠA
STEFANA PRVOVJENČANOG 22
NINKOVIĆ
NATAŠA
STANOVI BB
OKUKA
ZORAN
KRALJA TVRTKA 7
OMERČIĆ
ASMIRA
RAŠKA 61
OMERČIĆ
ZUMRETA
JUG BOGDANA 4
OMERČIĆ
MERDIHA
RAŠKA 61
OMEROVIĆ
ALMIRA
OSMANBEGOVIĆ
ADIS
OZRENSKIH SRPSKIH BRIGADA
90
ŠEVARLIJE BB
OSTOJIĆ
ALEKSANDRA
OSTOJIĆ
BOŽO
KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE
167
BUŠLETIĆ BB
OSTOJIĆ
ŽIVORAD
NIKOLE PAŠIĆA 29
PAJIĆ
ZORAN
VIDOVDANSKA 2-16
PANČIĆ
NATAŠA
BOLJANIĆ BB
PANIĆ
GOLUB
VIDOVDANSKA 5-5
PANIĆ
ZORA
BOLJANIĆ BB
PARAVAC
MARIJANA
BUŠLETIĆ BB
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 8
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
PAŠALIĆ
TAMARA
VOJVODE MIŠIĆA LA19
PAŠALIĆ
ALEKSANDAR
GRABOVICA BB
PAŠALIĆ
OZRENKO
TEKUĆICA BB
PAVLIĆ
STANA
NIKOLE PAŠIĆA 27 13
PAVLOVIĆ
OLJA
MILOŠA OBILIĆA 45
PAVLOVIĆ
RADOSLAV
28
PEJČIĆ
BOJAN
OSTRUŽNJA GORNJA BB
PEJIĆ
DAVOR
DONJA PAKLENICA BB
PEKELJEVIĆ
NEDA
GORNJA OSTRUŽNJA BB
PERENDIJA
MILA
SVETOG SAVE 9-13
PETKOVIĆ
ALEKSANDAR
CELJSKA 10/4
PETKOVIĆ
DARKO
BB
PETKOVIĆ
MILENA
1A
PETROVIĆ
JELENA
VELIKA BUKOVICA BB
PETROVIĆ
BOJAN
VOJVODE MIŠIĆA 54/2
PETROVIĆ
MIODRAG
OSJEČANI BB
PETROVIĆ
DRAGANA
ZELINJA GORNJA BB
PETROVIĆ
SLOBODANKA
JABUČIĆ POLJE BB
PETRUŠIĆ
STOJAN
VOJVODE SINĐELIĆA 20/6 VP
PIJETLOVIĆ
IGOR
PIJUNOVIĆ
LJUBICA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 3797
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA
PIJUNOVIĆ
VANJA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA
PIJUNOVIĆ
SANDRA
NEMANJINA LA14
PIJUNOVIĆ
DRAGANA
HILANDARSKA 8-8
POPADIĆ
DANIJEL
RUDANKA
PRELIĆ
SANJA
STANARI BB
PREPELAC
BRANISLAV
VOJVODE STEPE C2 55
PRODIĆ
NATAŠA
BB
PROTIĆ
MARINA
BOLJANIĆ BB
PROTIĆ
MLAĐEN
LUŽANI BB
RADIĆ
DRAGANA
BUKOVAČKE ČIVČIJE BB
RADIŠKOVIĆ
SNJEŽANA
SRPSKIH SOKOLOVA BB
RADIŠKOVIĆ
MILENA
BRESTOVO BB
RADOJČIĆ
NATAŠA
VIDOVDANSKA 42
RADONJIĆ
ANITA
VOJVODE MIŠIĆA 24-19
RADONJIĆ
GORAN
MALI PRNJAVOR
RADOŠ
PETAR
JOHOVAC BB
RADOVANOVIĆ
ANDRIJANA
KOSTAJNICA BB
RALJIĆ
MIRKO
VOJVODE MIŠIĆA 57
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 9
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
RASOVAC
DŽENITA
ĆUPRIJSKA 29-45
RAUKOVIĆ
DANIJELA
VOJVODE MIŠIĆA 41-5
RISTIĆ
MARKO
SVETOG SAVE 89-13
RISTIĆ
ALEKSANDAR
VIDOVDANSKA 59A-13
RISTIĆ
NIKOLA
SVETOG SAVE 89
RISTIĆ
DANIJELA
BOLJANIĆ BB
RISTIĆ
SUZANA
SUVO POLJE BB
RISTIĆ
ALEKSANDAR
OSJEČANI BB
RISTIĆ
JASNA
DONJA OSTRUŽNJA
RISTIĆ
MLADENKA
BOLJANIĆ BB
RISTIĆ
SAŠA
DONJA OSTRUZNJA BB
RISTIĆ
ĐORĐE
BOLJANIĆ BB
RUŽIĆ
SLOBODAN
GORNJA ZELINJA BB
SAUKA
DAMIR
CELJSKA 8/21
SAUKA
MIROSLAV
CELJSKA 8 21
SAVIĆ
DANKO
VOJVODE MIŠIĆA A 44
SAVIĆ
DAVOR
VIDOVDANSKA 11-1
SAVIĆ
DANIJEL
ĆUPRIJSKA 31
SAVIĆ
GORDANA
KOŽUHE BB
SAVKOVIĆ
SRĐAN
LIPAC BB
SEGDAR
MIŠO
VOJVODE MIŠIĆA 54/2
SEKULIĆ
SLAVKO
SIBINČIĆ
SANJA
KRNJINSKE SRPSKE BRIGADE
140
VIDOVDANSKA 43
SIBINČIĆ
DRAŽEN
VIDOVDANSKA 10-10
SIJERČIĆ
GORAN
VIDOVDANSKA 108
SIMIĆ
SLAĐANA
VOJVODE MIŠIĆA A38
SIMIĆ
SAŠA
KOŽUHE BB
SIMIĆ
NATAŠA
ĆUPRIJSKA 34
SIMIĆ
DRAGOSLAVA
OSJEČANI BB
SIMIKIĆ
RADOMIR
KRALJA PETRA I 14 21
SINANOVIĆ
MIRSAD
STANIĆ RIJEKA BB
SJANIĆ
DENI
BANOVIĆ STRAHINJE 21
SKOPLJAK
ADNAN
BRIJESNICA VELIKA BB
SMAJILOVIĆ
EMRIJA
SVJETLIČA BB
SMAJILOVIĆ
AMRA
SVJETLIČA BB
SMAJLOVIĆ
FATIMA
SVJETLIČA BB
SOLDATOVIĆ
OLIVERA
VOJVODE MIŠIĆA 82
SORAK
DRAGANA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 13
STAKIĆ
OZREN
VOJVODE MIŠIĆA A3
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 10
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
STANIŠIĆ
DRAGANA
CELJSKA 23
STARČEVIĆ
AHMET
ČAJRE BB
STARČEVIĆ
MIRA
DOBOJSKIH BRIGADA 184
STARČEVIĆ
MARKO
BB
STARČEVIĆ
SNJEŽANA
OPSINE
STARČEVIĆ
VESNA
MALI PRNJAVOR ZARIJEČA
STARČEVIĆ
MIRA
KOŽUHE BB
STARČEVIĆ
SLOBODAN
RITEŠIĆ BB
STEVANOVIĆ
MARIO
KRALJA ALEKSANDRA 255
STJEPANOVIĆ
ALEKSANDRA
STRIJEŽEVICA BB
STOJANOVIĆ
ALEKSANDAR
RJEČICA 26
STOJANOVIĆ
SLOBODANKA
DONJI ŠUŠNJARI
STOJČIĆ
SANJA
PODNOVLJE BB
STOJČIĆ
MIRKO
PODNOVLJE BB
STOJČINOVIĆ
GORAN
RAŠKA 16 8 C
STOKIĆ
MILAN
PODNOVLJE BB
STRIGIĆ
SNJEŽANA
KNEZA MILOŠA 55
SUBAŠIĆ
RASIM
SVJETLIČA BB
SUHOPOLJAC
DELVA
PRIDJEL BB
SULJIĆ
SAHIJA
POTKAMEN 33
SUVAJAC-ŠAPORAC
DANIJEL
KRALJA TVRTKA 16/10
ŠARIĆ
SABRINA
ČAIRE 50
ŠEHIĆ
ELZIN
ČIVČIJE BB
ŠKILJO
ERVIN
DONJI ŠUŠNJARI 8
ŠUĆUR
SLAVOJKA
LJEB BB
ŠUVAK
VLADIMIR
SVETOG SAVE 93
TANASIĆ
MLADEN
PODNOVLJE BB
TATIĆ
RADOSLAVA
OSJEČANI BB
TIPURIĆ
ZORAN
FOČA BB
TODOROVIĆ
BOJAN
VELIKA BUKOVICA BB
TODOROVIĆ
SVJETLANA
POTOCI BB
TODOROVIĆ
IVANA
VOJVODE MIŠIĆA 54-3
TODOROVIĆ
BORIS
PRIDJEL BB
TOMIĆ
DALIBORKA
SVETOG SAVE 89
TOŠIĆ
DIJANA
GRAPSKA BB
TRIFUNOVIĆ
DARKO
OSJEČANI BB
TRIPIĆ
DRAŽANA
VOJVODE MIŠIĆA 39
TRNJANAC
BORIS
CARA DUŠANA
UGRICA
BOGDAN
KRALJA PETRA I 3/11
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 11
418
419
420
421
422
423
424
425
VASIĆ
DIJANA
STANOVI BB VELIKA BUKOVICA
VASIĆ
MILOVAN
OSJEČANI BB
VASILJEVIĆ
BOJANA
CEROVICA BB
VASILJEVIĆ
MILORAD
VIDOVDANSKA EURO1 14
VASILJEVIĆ
BORIS
TRBUK BB
VASILJEVIĆ
ZLATKO
ZARIJEČA BB
VESELINOVIĆ
MIRNA
SVETOG SAVE 74
VUKOJEVIĆ
ALEKSANDAR
TEKUĆICA BB
VUKOVIĆ
DARIJA
VUKOVIĆ
DANIJELA
TREBAVSKIH SRPSKIH BRIGADA
BB
VOJVODE MIŠIĆA 57
ZEČEVIĆ
ADNAN
KOTORSKO BB
ZRNIĆ
BOŽANA
CELJSKA 35
ZUBČEVIĆ
BRINIJA
SVETOG SAVE 97
426
427
428
429
430
REZERVA
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PREZIME
IME
ADRESA
ALEKSIĆ
SLOBODAN
NEMANJINA 32
ARSENIĆ
SRĐAN
BUŠLETIĆ BB
BIJELIĆ
BRANISLAVA
VELIKA BUKOVICA
BLAGOJEVIĆ
DRAGO
CELJSKA 14-16
BLAGOJEVIĆ
ZLATAN
CELJSKA 14-30
BLAGOJEVIĆ
TIJANA
MILOŠA OBILIĆA 106
BOGDANOVIĆ
BOGDAN
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 31
BOŠNJAK
DARIO
NIKOLE PAŠIĆA L 2 23
CVIJETIĆ
DRAŽENKA
KRALJA ALEKSANDRA 131
DAMJANOVIĆ
MARICA
SRPSKIH TREBAVSKIH BRIGADA BB
DEJANOVIĆ
PREDRAG
MAJEVAC BB
DESPOTOVIĆ
DRAGAN
JUG BOGDANA 67
DJAKIĆ
BILJANA
JUG BOGDANA 15-9
DOLIĆ
GORAN
JELANJSKA BB
ĐURIĆ
RADOJKA
TEKUĆICA BB
ĐURIĆ
SLAVIŠA
KNEZA MILOŠA 36
ĐURIĆ
IVANA
BRAĆE JUGOVIĆA 24
FILIPOVIĆ
VEDRANA
GRABOVICA BB
FILIPOVIĆ
ZORKA
KOSTAJNICA BB
GAJIĆ
NINA
KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA 205
GARIĆ
SLAVKA
ĆUPRIJSKA 31
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 12
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
GOJIĆ
DAJANA
VIDOVDANSKA 8
GOJIĆ
JOVAN
KNEZA MILOŠA 36/21
GOJKOVIĆ
MARIJANA
KOSTAJNICA BB
GORDANIĆ
IVANA
KNJEGINJE MILICE 6
ILIĆ
SAŠA
KRALJA DRAGUTINA 64
JEVTIĆ
DARIO
ČIVČIJE BUKOVAČKE
JOVANOVIĆ
TATOMIR
STANARI BB
JOVIĆ
SINIŠA
KNEZA MILOŠA 40
JUGOVIĆ
MILA
RAŠKA 156
KONDIĆ
BRANKA
VOJVODE STEPE C2-50
KOVAČEVIĆ
JELENA
NIKOLE PAŠIĆA 33
LAZIĆ
VJEKOSLAV
STARINE NOVAKA 24
LAZIĆ
BILJANA
NIKOLE PAŠIĆA 26
LUKIĆ
DALIBORKA
NIKOLE TESLE 12
MAKSIMOVIĆ
SREĆKO
VOJVODE MIŠIĆA 24-26
MALIĆ
STEFAN
POP LJUBINA 112
MANOJLOVIĆ
VESNA
HILANDARSKA 3
MILAČAK
ZORAN
ĆUPRIJSKA 20 20
MILIĆEVIĆ
VERA
FILIPA VIŠNJIĆA
MILIVOJEVIĆ
ALEKSANDAR
CEROVICA BB
MILUTINOVIĆ
SLAVICA
VOJVODE MIŠIĆA 21A
MIŠIĆ
BILJANA
VOJVODE SINĐELIĆA 30
MUJKIĆ
SAMIR
ŠEVARLIJE BB
NEŠKOVIĆ
VERA
SOLUNSKIH DOBROVOLJACA 37
NIKIĆ
MIRKO
VOJVODE MIŠIĆA B 75
OSTOJIĆ
PETAR
DONJA PALEŽNICA BB
PARIPOVIĆ
STEVAN
SVETOG SAVE 7/5
PETROVIĆ
BORIS
KRNJINSKA 7
PLIVČEVIĆ
IVANA
SVETOG SAVE 10-1
POPOVIĆ
DRAŽEN
VOJVODE STEPE C18
POPOVIĆ
VINKO
VOJVODE MIŠIĆA 60
RADETIĆ
DRAGANA
KOSTAJNICA BB
RISTIĆ
BOBAN
VOJVODE SINĐELIĆA 55
SAJIĆ
DEJAN
ĐENERALA DRAŽE 24-4
SAVIĆ
JELENA
BRAĆE JUGOVIĆA 29A 13
SIMIĆ
SNEŽANA
CARA DUŠANA D6 25
STANOJEVIĆ
VLADIMIR
ĆUPRIJSKA 30-3
STANOJEVIĆ
GORICA
NEMANJINA 26-2
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 13
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
STANOJEVIĆ
SLAVEN
KOSTAJNICA BB
STJEPANOVIĆ
VLADISLAV
KNEZA MILOŠA 95-1
STOJANOVIĆ
SLAĐANA
VOJVODE MIŠIĆA 61
ŠEHIĆ
SENIJA
KOLUBARSKA 66-74
ŠUMATIĆ
ZORANA
UL. SRPSKE KRNJINSKE BRIGADE 52
TODOROVIĆ
MIRJANA
OSJEČANI BB
TODOROVIĆ
JELENA
NEMANJINA 6 B/39
TRIPIĆ
MAJA
VOJVODE MIŠIĆA 54/3
VASILIĆ
NATAŠA
KRALJA DRAGUTINA L1-9
VIDOVIĆ
VLAJKO
RAŠKA BB
VOĆKIĆ
MLADEN
KNEZA MILOŠA 36-50
VUKMIROVIĆ
ZVJEZDAN
SRPSKIH SOKOLOVA 13
VUKOVIĆ
SVJETLANA
HILANDARSKA 8-20
ZOLOTIĆ
OLGA
NIKOLE TESLE 25-1
Predsjednik popisne komisije
_____________
Slavica Živković,dipl.prav.
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 14
9/3/2013 11:17:27 AM
Stranica / Страница 15
Download

Popisivači sa rezervom