13.10.2014
12:31:22
BREZA
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska
7.270
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji
7.273
Nevažeći neoznačeni glasački listići
435
Nevažeći ostali glasački listići
377
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića
812
Ukupan broj važećih glasova
6.431
Ukupan broj svih glasačkih listića
7.273
Politički subjekti
1
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ)
84
2
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
176
4
BPS-SEFER HALILOVIĆ
419
14
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
13
20
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
22
26
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
34
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
37
HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST
46
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
48
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
49
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1.651
50
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
1.098
51
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
87
69
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
25
76
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
29
81
NOVI POKRET BIH
92
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
Nacionalne manjine
2.238
14
6
444
24
9
30
13.10.2014
12:31:22
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ)
1
HADŽIĆ RAGIB
22
2
RADELJAK SANDRA
15
3
LAGUMDŽIJA MELISA
12
4
ALIĆ ADMIRA
11
5
PORČA HAZIM
17
6
MUSTABAŠIĆ HIMZO
13
7
KARAHASANOVIĆ FEHIM
8
MARKOVIĆ ZORAN
7
12
A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
KURGAŠ ESAD
82
2
ĆATIĆ JASMINA
44
1
HRUSTIĆ ERDIN
47
2
ČIVIĆ SELMA
40
3
SIROTANOVIĆ ARIF
4
HASIĆ ALMIRA
30
5
HRNJIĆ SAID
16
6
ŠIŠIĆ SANELA
35
7
ŽDRALOVIĆ DŽEVAD
20
BPS-SEFER HALILOVIĆ
138
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI
1
PERIĆ MIJO
8
2
DUJMOVIĆ MARIJA
3
3
STOJAK VILIM
3
4
FERHATBEGOVIĆ MELIHA
4
5
TOKIĆ GORAN
3
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS
1
VLAHOVLJAK ENES
3
2
SALKIĆ AMRA
9
3
HUSAK EMIR
2
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
1
ISAKOVIĆ MIRSAD
557
2
LATIĆ KERMO NEJRA
184
3
DAGOJA MUSTAFA
101
4
MUŠANOVIĆ JASMIN
205
5
RUSTEMPAŠIĆ SELMA
104
6
SALETOVIĆ ŠEMSO
7
FEJZIĆ HANA
8
MUJEZINOVIĆ MUHAMED
96
9
DŽEVAHIRIĆ ARNESA
85
10
ZULUM MUJO
87
157
102
13.10.2014
11
PULJIĆ DANIJELA
12:31:22
125
STRANKA DIJASPORE BOSNE I HERCEGOVINE
1
HUSEINSPAHIĆ ADNAN
7
HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST
1
GALIĆ PETAR
2
2
JUGOVIĆ MONIKA
1
3
VUJICA BORO
3
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
MEŠIĆ MIRSAD
88
2
MATIĆ ANA
28
3
BRATIĆ ISMAR
23
4
ZAIMOVIĆ-UZUNOVIĆ NERMINA
76
5
TOLIĆ TADIJA
15
6
BALORDA SENKA
58
7
MUJIĆ AMEL
21
8
SALKIČEVIĆ-DIZDAREVIĆ ERMINA
23
9
SABELJA IVAN
17
10
BRADARIĆ MEHMED
33
11
BEGIĆ JASMINKA
58
BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
KLIČIĆ RASIM
7
2
KAPETAN ADNANA
5
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
DŽAFEROVIĆ ŠEFIK
553
2
KAPETANOVIĆ NERMINA
335
3
GENJAC HALID
255
4
MEHMEDOVIĆ ŠEMSUDIN
355
5
MASLIĆ FATIMA
89
6
MUJIĆ MIRSAD
189
7
KRNJIĆ ZIJAD
89
8
MUDROV NISVETA
75
9
REDŽIĆ AZRA
106
ZUKIĆ AMIR
165
10
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ
172
1
BEGANOVIĆ MENSURA
2
KAJIMOVIĆ SENAD
3
GLAVAŠ VLATKO
4
GASAL-GVOZDENOVIĆ EMIRA
40
5
BERBEROVIĆ EDIN
64
6
KOKIĆ ČEHAJA EDINA
46
7
ŠPORER JOSIP
41
62
180
13.10.2014
12:31:22
8
SUJOLDŽIĆ ELIS
40
9
BAJRAKTAREVIĆ AIDA
76
10
MUHAREMOVIĆ NUSMIR
41
11
DEDIĆ VILDANA
89
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
CERO IBRAHIM
19
2
PAŠALIĆ ENISA
11
3
DURIĆ DŽEMIL
3
4
BAJRAKTAREVIĆ TATJANA
4
5
NIKOLIĆ NEBOJŠA
6
6
RIZVIĆ AMIRA
6
7
AJANOVIĆ EKREM
4
8
BJELOPOLJAK TAIB
9
9
GORALIJA-IMAMOVIĆ AMNA
5
10
HODŽIĆ ASMIR
15
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE
1
LOVRINOVIĆ NIKOLA
3
2
PENDEŠ MARINA
4
3
LOZANČIĆ NIKO
5
4
UDOVIČIĆ IVICA
2
5
PLAVČIĆ MIRJANA
2
6
KVASINA MARIO
3
7
MAĐAR-ŠIMIĆ IVANKA
1
8
STAPIĆ MIROSLAV
0
9
ŠIŠIĆ BILJANA
1
10
ŠUGIĆ TADIJA
0
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA
1
DŽAMBAS DRAGO
5
2
GREBENAR IVONA
2
3
MARIĆ VINKO
5
4
MILJAK VEDRAN
2
5
LOVRIĆ DANIJELA
9
6
BATINIĆ ZDRAVKO
4
7
ZEC IVAN
2
8
KOLENDA STJEPANA
1
9
VUKOVIĆ DANIJELA
2
BULAJIĆ ANTON
2
1
EMIĆ AZRA
4
2
ČEČO MUSTAFA
2
3
ŠAĆIROVIĆ ISMET
2
10
NOVI POKRET BIH
13.10.2014
12:31:22
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
12
1
ČEHIĆ ERMIN
2
MARUŠIĆ JASMINA
6
3
ORLANDIĆ RATKO
12
4
VULETA SANJA
2
5
TIBOLD FRANJO
2
Download

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH