UKUPNO OSTVARENI BODOVI NA PREZENTACIJAMA DO 20.12.2012.
Detaljno objašnjenje I uvid u sustav bodovanja na predavanju 24.01.2013. (nakon svih prezentacija).
Datum
Tema
22.11. 2012. 1. Kvantitativna analiza kretanja i trendovi na svjetskom turističkom tržištu u 2011.g.
22.11. 2012. 2. Prognoze i trendovi rasta turizma u svijetu do 2020. godine (UNWTO; 1999.)
22.11. 2012. 3. Trendovi i prognoze rasta turizma u svijetu do 2030. godine (UNWTO)
29.11. 2012. 4. Globalni trendovi putovanja u svijetu 2012. godine i usporedba s trendovima u prethodnim godinama
(ITB; napomena više kvalitativni, minimalno kvantitativni trendovi)
29.11. 2012. 5. Globalni trendovi putovanja u svijetu 2012. godine i usporedba s prethodnim godinama (ExCel London;
napomena više kvalitativni, minimalno kvantitativni trendovi)
06.12. 2012. 7. Trendovi na europskom turističkom tržištu i promjene koje ih uzrokuju (ETC, 2006)
13.12. 2012. 8. Utjecaj ekonomske krize na turizam (npr. analiza slučaja turske krize 2001. i ciparskog turizma)
06.12. 2012. 9. Utjecaj prirodnih katastrofa na turizam (npr. analiza potresa u Tajvanu 1999., Katrina u SAD)
13.12. 2012. 10. Analiza programa kriznog menadžmenta Svjetske turističke organizacije (preko sadržaja dostupnih s
web adrese)
13.12. 2012. 11. Krizni menadžment u turizmu za terorističke napade (npr. SAD 11.9.2001., Egipat, Izrael)
13.12. 2012. 12. Egzogeni utjecaji na turizam i krizni menadžment (npr. analiza slučaja Malezije, Tajvana)
20.12. 2012. 13. Namjena i opis Calypso programa EU
20.12. 2012. 14. Obilježja putovanja starijih građana EU te programi poticaja njihovih putovanja prema Calypso
inicijativi
20.12. 2012. 15. Interni i eksterni činitelji (8 megatrendova) koji danas utječu na razvoj turizma EU te mogući scenariji
razvoja turizma do 2020. godine (DG Enterprise&Industry, 2009)
Ime i prezime
1. Jelena Palfi
1. Petra Jug
2. Manda Matoš
3. Mateja Brcković
4. Petra Džaja
5. Lidija Hrestak
1. Mihaela Dokuš
2. Mihaela Franjić
3. Dragana Pavić
4. Ana Surkuš
UKUPNO
30
25
25
24
25
25
25
24
26
26
25
1. Marko Duspara
2. Damir Botić
3. Domagoj Miletić
4. Karlo Ljubić
24
23
24
21
1. Tin Medvidović
2. Marin Soljačić
3. Gordon Stojkovski
4. Vedran Radusin
1. Josipa Stjepanović
2. Silvija Plavčić
3. Dubravka Matijaščić
4. Martina Martinko
5. Željka Mirosavljević
22
23
23
22
24
26
26
26
26
1. Ivana Stopić
2. Ivana Herceg
3. Erna Drndelić
4. Valentina Hukman
26
27
25
27
1. Antonija Tarabić
2. Marija Sever
3. Irena Tudek
4. Marko Radoš
30
30
30
29
1. Maja Martinjak
2. Natalia Dizdarević
3. Toni Topić
4. Tomislav Miškec
1. Dajana Petrović
2. Babić Ante
3. Elma Mulavdić
4. Mateja Olujić
1. Ana Gržinčić
2. Izabela Terzić
3. Ana Knežević
4. Nina Mataković
1. Mirela Geci
2. Marina Borovinšek
3. Renata Đuras
4. Martina Bilonić
25
25
22
22
27
24
27
27
29
29
29
29
28
27
27
27
1. Krunslav Škarda
2. Kristina Poljak
3. Krešo Milanović
4. Mihael Talajić
23
23
24
24
1. Jelena Mateševac
24
2. Lucija Pilat
23
3. Ružica Augustinović
24
4. Vanja Zvonar
23
MT_bodovi za prezentacije_za web_07 01 2013
bodovanje seminara_MT 2012
7.1.2013
Download

MT_bodovi za prezentacije_za web_07 01 2013.pdf Size