Ekonomski fakultet
Univerzitet u Zenici
Predmet: Spoljnotrgovinsko poslovanje
Datum ispita: 21.11.2014.
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Prezime i ime
Aganović Amra
Agić Ajla
Agić Maida
Aletić Edina
Aličković Selma
Bakrač Derviša
Bašić Ermin
Bašić Ermina
Bečirović Anera
Behlulović Melisa
Bengir Belmin
Berbić Haso
Bobarić Minela
Bošnjaković Aldin
Brka Emina
Brljevac Sani
Bureković Ajla
Čamo Saida
Čehajić Amer
Čeliković Arnela
Čošabić Nadina
Ćatović Amela
Ćivić Semina
Dedić Ilma
Dizdarević Amina
Drinić Ramajana
Duraković Sibela
Fejzić Emina
Gačić Berina
Gluhić Berina
Hadžimehić Semir
Hadžirašidović Dženana
Hafizović Ajdin
Hafizović Haris
Hasanić Almedina
Hasić Emra
Heco Amina
Herceg Samir
Hodžić Benjamin
Hodžić Nedžad
Hrustić Adnan
Huduti Aldina
Husanović Jasmina
Imamović Nedžad
Jaganjac Anesa
Jašarević Velid
Kahrić Nudžejma
Kaknjo Benjamin
Karagić Elzina
Karajbić Anes
Indeks
1231-Rsf-10
1247-R-10
1457-R-12
1360-Rsf-11
1479-R-12
461-V-11
1224-Rsf-10
1401-Rsf-11
1383-Rsf-11
1373-Rsf-11
1464-R-12
1299-R-11
1425-R-12
268-V-06
974-Rsf-09
916-Rsf-09
1154-R-10
1351-R-11
826-Rsf-08
1220-Rsf-10
1403-Rsf-11
1486-R-12
948-R-09
1453-R-12
1320-R-11
1242-R-10
1510-R-12
1484-R-12
1461-R-12
1472-R-12
1492-R-12
1341-R-11
1163-R-10
1209-Rsf-10
1456-R-12
1396-Rsf-11
1438-R-12
1445-R-12
1378-Rsf-11
1424-R-12
1487-R-12
1455-R-12
1467-R-12
453-V-10
920-R-09
1158-R-10
1400-Rsf-11
1391-Rsf-11
1496-R-12
1452-R-12
Test I
14
17
25
9
30
19
20
19
16
10
30
15
27
25
17
19
28
15
21
19
18
27
26
30
17
12
30
10
24
30
10
27
1
26
15
17
25
29
26
17
26
27
8
27
25
23
21
13
21
27
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Karalić Kerim
Klobodanović Veneta
Kotorić Armin
Kovač Almin
Kovač Mirza
Krajnić Zerina
Mahmić Nermana
Matošević Marijana
Mehmedović Emina
Memčić Emina
Mudrov Mirza
Muflizović Emsad
Muharemović Anel
Muhić Demir
Mujaković Sumeja
Mujičić Elma
Mujić Velida
Ogrić Jasmin
Pašalić Samir
Pilav Džemal
Piljug Nasiha
Piskavica Admir
Ribić Faiz
Rušidović Berina
Sarač Amna
Selimović Ajla
Sendić Ajdina
Sivro Asim
Skopljak Amila
Smajić Din
Spahić Belma
Spahić Benjamin
Srkalović Eldin
Šehaganović Senad
Šestić Fuad
Šibonjić Jasmin
Šišić Selma
Šišman Velida
Tihak Zerina
Topalović Dženis
Topčić Kenan
Travnjak Almina
Tursanović Ermin
Uzunović Dina
Vujica Dajana
Zarifović Elmedina
Ždero Elvira
1286-R-11
1333-R-11
1284-R-11
1465-R-12
467-V-11
1439-R-12
1427-R-12
1322-R-11
1431-R-12
1475-R-12
1477-R-12
1429-R-12
1143-R-10
1436-R-12
1494-R-12
1352-R-11
1446-R-12
1498-R-12
1344-R-11
1485-R-12
1152-R-10
1202-Rsf-10
1432-R-12
1110-R-10
1435-R-12
915-Rsf-09
1447-R-12
1412-R-11
1449-R-12
1430-R-12
1483-R-12
1330-R-11
1291-R-11
1226-Rsf-10
1413-R-11
1361-Rsf-11
1478-R-12
1481-R-12
1451-R-12
1223-Rsf-10
1328-R-11
1258-Rsf-10
671-R-08
1471-R-12
1307-R-11
1170-R-10
1505-R-12
15
10
28
27
20
26
30
25
25
23
21
16
30
26
22
20
28
27
11
1
25
24
26
25
17
1
19
12
29
27
22
30
22
2
23
10
23
27
28
12
9
28
24
26
21
23
27
Uvid u radove se može obaviti u srijedu, 03.12.2014.g. od 16 do 16 i 30.
Download

Spoljnotrgovinsko poslovanje Datum ispita: 21.11.2014. R.br