Tabela br. 3
FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO
Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija
Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija
Broj: 02‐401‐3/13
Sarajevo, 27.11.2013. godine
UČENIKA/STUDENATA U PORODICI
DOSAD
DAŠNJI STIPENDISTA
SV
VEGA
BOD
DOVA
22
Elektrotehnički fakultet, Automatika i elektronika
SARAJEVO
I
25
0
25
0
0
3
0
0
4
0
57
UČENICA GENERACIJE
2
KADRIĆ
Nusret
MALIK
21
Elektrotehnički fakultet, Energetika
SARAJEVO
I
25
0
25
0
0
3
0
0
3
0
56
UČENIK GENERACIJE
3
MUŠANOVIĆ
Mustafa
AMIR
48
Ekonomski fakultet, Ekonomija
SARAJEVO
III
15
0
20
0
8
0
0
0
0
10
53
PROSJEK OCJENA 8,67
4
NUKIĆ
Džemail
LEJLA
23
Elektrotehnički fakultet, Računarstvo i informatika
SARAJEVO
I
25
3
20
0
0
0
0
0
3
0
51
UČENICA GENERACIJE
5
ZEČIĆ
Dervo
DAJANA
15
Filozofski fakultet, Anglistika
SARAJEVO
II
20
0
25
0
0
3
0
0
0
0
48
PROSJEK OCJENA 9,33
6
ŠLJIVO
Mirsad
AMINA
39
Elektrotehnički fakultet, Automatika i elektronika
SARAJEVO
III
25
0
15
0
0
3
0
0
3
0
46
PROSJEK OCJENA 9,58
7
KARGIĆ
Mensur
DŽENAN
47
Veterinarski fakultet
SARAJEVO
II
15
0
25
0
0
3
0
0
3
0
46
PROSJEK OCJENA 8,58
8
KURTIĆ
Mirsad
ELDAR
40
Elektrotehnički fakultet, Automatika i elektronika
SARAJEVO
I
15
0
25
0
0
3
0
0
3
0
46
PROSJEK OCJENA 5,00
9
BABAĐANSKI
Fizad
TAMARA
43
Medicinski fakultet, Opći SARAJEVO
VI
15
0
25
0
0
3
0
0
0
0
43
PROSJEK OCJENA 8,50
10
ČAUŠEVIĆ
Zikret
FATIMA
42
Fakultet islamskih nauka, Teološki
SARAJEVO
I
10
0
25
4
0
0
0
0
4
0
43
11
BABIĆ
Husnija
MIRHAT
13
Elektrotehnički fakultet, Računarstvo i informatika
SARAJEVO
II
5
0
25
0
0
3
0
0
4
5
42
12
MEMIĆ
Sabahudin
AMINA
4
Filozofski fakultet, folozofija i sociologija
SARAJEVO
III
5
0
25
0
0
0
0
6
0
5
41
13
HRVAT
Rešid
ESMA
12
Stomatološki fakultet, Opći
SARAJEVO
I
20
0
15
0
0
3
0
0
3
0
41
14
MUSIĆ
Ismet
ELVIRA
2
Fakultet zdravstvenih studija, Laboratorijske tehnologije
SARAJEVO
III
15
0
25
0
0
0
0
0
0
0
40
15
BEĆOJA
Muhjudin
HADŽERA
26
Fakultet islamskih nauka, Teološki
SARAJEVO
III
10
0
25
0
0
0
0
0
5
0
40
16
HRNIĆ
Sabahudin
ARNEL
33
Prirodno‐matematički fakultet, Hemija
SARAJEVO
I
15
0
25
0
0
0
0
0
0
0
40
17
HASANIĆ
Mesud
MELISA
6
Prirodno‐matematički fakultet, Biologija
SARAJEVO
I
10
0
20
4
0
0
5
0
0
0
39
18
ALIĆ
Izudin
EMIN
30
Poljoprivredno‐prehrambeni fakultet, Zoo tehnika
SARAJEVO
I
10
0
25
0
0
0
0
0
3
0
38
19
MUHAREMOVIĆ
Suljo
ALEN
38
Mašinski fakultet, Mašinski proizvodni inžinjering
SARAJEVO
I
10
0
20
4
0
0
4
0
0
0
38
INV
VALID
PRIPA
ADNIK OS MINIM
MALNO 24 M
MJESECA
ŠEHIDSKA RODICA
POR
STATUS RODITELJA
BEZ JED
DNOG ILI OBA RO
ODITELJA
TTAKMIČENJA
KASEMA
NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)
PR
ROSJEK OCJENA
Nakib
IME
GODIN
NA STUDIJA
ĆEMER
IME OCA
SJEDIŠTE FAKULTETA
1
PREZIME
BROJ ZAHTJEVA
NAPOMENA
RED
DNI BROJ
KANDID
DAT (INVALIDNOST)
PROSJEEČNA PRIMANJA PO ČLLANU DOMAĆ.
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ SREDSTAVA KOJA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA STUDENTIMA UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2013/14. GODINI
B O D O V I
Page 1
KANDIIDAT (INVALIDNOST)
UČEN
NIKA/STUDENATA U PORODICI
DOSAD
DAŠNJI STIPENDISTA
SV
VEGA
BO
ODOVA
PROSJEČNA PRIMANJA PO ČLANU DOMAĆ.
Č
SARAJEVO
III
15
0
10
0
8
0
0
0
4
0
37
21
KLAPUH
Enes
SENA
24
Pravni fakultet, Opći
SARAJEVO
II
15
0
15
0
0
3
0
0
3
0
36
22
ZUKIĆ
Salko ŠUHRA
37
Farmaceutski fakultet, Opći
SARAJEVO
IV
5
0
25
0
0
3
0
0
3
0
36
23
DŽANKO
Dževad
ADIN
8
Medicinski fakultet, Opći SARAJEVO
V
5
0
25
0
0
3
0
0
3
0
36
24
RAMIĆ
Muharem
NERMINA
14
Medicinski fakultet, Opći SARAJEVO
II
5
0
20
0
0
0
0
0
5
5
35
25
IBRAŠIMOVIĆ
Šefik
BELMA
36
Elektrotehnički fakultet, Automatika i elektronika
SARAJEVO
II
15
0
10
0
0
0
0
0
3
5
33
26
KADRIĆ
Rasim
AMELA
46
Veterinarski fakultet, Opći
SARAJEVO
V
5
0
25
0
0
3
0
0
0
0
33
27
MACIĆ
Salko
MIRELA
7
Prirodno‐matematički fakultet, Hemija
SARAJEVO
I
10
0
20
0
0
0
0
0
3
0
33
28
MEKIĆ
Fahrudin
HARIS
19
Stomatološki fakultet, Opći
SARAJEVO
II
0
0
25
0
0
0
0
0
4
0
29
29
ŠETKIĆ
Mujo ILDA
32
Fakultet političkih nauka, Politologija
SARAJEVO
II
0
0
25
0
0
3
0
0
0
0
28
30
IBRELJIĆ
Arif
MEDIHA
10
Farmaceutski fakultet, Opći
SARAJEVO
II
5
0
15
0
0
3
0
0
3
0
26
31
BULJUBAŠIĆ
Taib
ELDIN
34
Fakultet političkih nauka, Politologija
SARAJEVO
III
5
0
10
0
8
0
0
0
0
0
23
32
BURIĆ
Mehmed
MELIHA
16
Fakultet zdravstvenih studija, Zdravstvena njega
SARAJEVO
III
10
0
0
0
8
0
0
0
3
0
21
33
BURIĆ
Mehmed
MALIK
17
Fakultet zdravstvenih studija, Zdravstvena njega
SARAJEVO
III
10
0
0
0
8
0
0
0
3
0
21
34
ZUBAN
Fikret
SENIJA
18
Farmaceutski fakultet, Opći
SARAJEVO
IV
10
0
0
0
8
0
0
0
3
0
21
35
DŽANIĆ
Nijaz
AMRA
5
Prirodno‐matematički fakultet, Matematika
SARAJEVO
II
5
0
10
0
0
3
0
0
3
0
21
36
OMEROVIĆ
Esad
TARIK
45
Elektrotehnički fakultet, Elektroenergetika
SARAJEVO
III
15
0
0
0
0
0
5
0
0
0
20
37
DURIĆ
Hilmo
EMINA
31
Filozofski fakultet, Orjentalna filologija, Turski jezik
SARAJEVO
I
10
0
0
0
0
3
0
0
3
0
16
38
SINANOVIĆ
Mirsad
AIDA
3
Elektrotehnički fakultet, Automatika i robotika
SARAJEVO
I
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
39
MEŠIĆ
Mirsad
DŽEMILA
11
Veterinarski fakultet, Opći
SARAJEVO
I
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
40
BALTIĆ
Rezo
ADISA
20
Prirodno‐matematički fakultet, Biologija
SARAJEVO
IV
5
0
0
0
8
0
0
0
0
0
13
41
SILAJDŽIJA
Nisfet
ALEM
29
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Kriminologija
studije, Kriminologija
SARAJEVO
III
5
0
0
0
8
0
0
0
0
0
13
42
EKINOVIĆ
Mustafa
NADIJA
27
Medicinski fakultet, Opći SARAJEVO
II
5
0
0
0
0
3
0
0
0
0
8
43
VALJEVAC
Idriz
SABIHA
1
Elektrotehnički fakultet, Elektroenergetika
SARAJEVO
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
SARAJEVO
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
IN
NVALID
PRIPA
ADNIK OS MIN
NIMALNO 24 M
MJESECA
ŠEH
HIDSKA POR
RODICA
BEZ JEEDNOG ILI OBA R
RODITELJA
TAKMIČENJA
Fakultet zdravstvenih studija, Fizikalna terapija
PROSJEK OCJENA
9
NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)
GODIINA STUDIJA
ADISA
IME
SJEDIŠTTE FAKULTETA
Arif
IME OCA
BROJ ZAHTJEVA
HAŠIĆ
REEDNI BROJ
20
PREZIME
STATUS RODITELJA
NAPOMENA
B O D O V I
44
SEJDIĆ
Hilmo
EMIR
25
Poljoprivredno‐prehrambeni fakultet, Poljoprivredne tehnologije
45
BEGOVIĆ
Sinan
SALEMA
28
Internacionalni Burch univerzitet, Engleski jezik
g
j
SARAJEVO
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
46
MILIĆ
Zlatko
EDIN
35
Internacionalni Burch univerzitet, Računarske nauke
SARAJEVO
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
Page 2
KANDIIDAT (INVALIDNOST)
UČEN
NIKA/STUDENATA U PORODICI
DOSAD
DAŠNJI STIPENDISTA
SV
VEGA
BO
ODOVA
PROSJEČNA PRIMANJA PO ČLANU DOMAĆ.
Č
Elektrotehnički fakultet, Automatika i elektronika
SARAJEVO
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
48
PODOJAK
Sejad
SURAJA
44
Internacionalni Burch fakultet, Anglistika
SARAJEVO
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
IN
NVALID
PRIPA
ADNIK OS MIN
NIMALNO 24 M
MJESECA
ŠEH
HIDSKA POR
RODICA
BEZ JEEDNOG ILI OBA R
RODITELJA
TAKMIČENJA
41
PROSJEK OCJENA
VEDAD
NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)
GODIINA STUDIJA
Muamer
IME
SJEDIŠTTE FAKULTETA
ČAUŠEVIĆ
IME OCA
BROJ ZAHTJEVA
47
REEDNI BROJ
NAPOMENA
PREZIME
STATUS RODITELJA
B O D O V I
NAPOMENA:
1.
2.
3.
4.
5.
Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 9 (devet).
Prednost sa istim brojem bodova data je kandidatima:
a) dosadašnjim stipendistima Fonda ''Bošnjaci''
b) studentima sa većim prosjekom ocjena
c) studentima na starijim godinama studija
Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju, stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang liste.
Kandidati koji nisu dobili stipendiju, ukoliko smatraju da nisu izbodovani u skladu sa sistemom bodovanja, imaju pravo na pismenu žalbu Upravnom odboru Fonda ''Bošnjaci'' u roku od 7 (sedam) dana od dana objave preliminarne rang liste. Pismene žalbe se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Fond ''Bošnjaci'', Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo. Naknadne žalbe neće biti uzete u razmatranje.
Nakon okončanja žalbenog postupka i konačne Odluke UO o dodjeli stipendija, datum i mjesto potpisivanja Ugovora biti će objavljeni na našoj internet stranici.
K O M I S I J A :
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
3. mr. Elnur Salihović, član
Page 3
Tabela br. 4
FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO
K i ij
Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija
t đi
j
ij dl
k did t
d dj l ti
dij
Broj: 02‐401‐4/13
Sarajevo, 27.11.2013. godine
UČENIK
KA/STUDENATA U PORODICI
DOSADA
AŠNJI STIPENDISTA
SV
VEGA
BOD
DOVA
2
Ekonomski fakultet, Računovodstvo i poslovne finansije
TUZLA
IV
25
0
25
0
0
3
0
0
3
15
71
PROSJEK OCJENA 9,70
2
SMAJIĆ
Omer
ALMIRA
15
Pravni fakultet, Opći
TUZLA
IV
25
0
25
0
0
3
0
0
0
10
63
PROSJEK OCJENA 9,80
3
AKELJIĆ
Senaid
NAIDA
24
Rudarski‐geološko‐građevinski fakultet, Sigurnost i pomoć
TUZLA
III
25
0
25
0
0
3
0
0
0
10
63
PROSJEK OCJENA 9,75
4
MAŠIĆ
Muhamed
SEAD
25
Ekonomski fakultet, Bankarstvo i osiguranje
TUZLA
IV
25
0
20
0
0
0
0
0
0
10
55
PROSJEK OCJENA 10,00
5
SPAHIĆ
Jakub
EMINA
17
Medicinski fakultet, Opći
TUZLA
VI
10
0
25
0
0
3
0
0
3
5
46
PROSJEK OCJENA 8,43
6
PLAVŠIĆ
Nevres
ADMIR
13
Ekonomski fakultet, Finansije i bankarstvo
TUZLA
IV
15
0
25
0
0
3
0
0
0
0
43
PROSJEK OCJENA 8,60
7
MEHMEDOVIĆ
Ramiz
EMINA
8
Prirodno matematički fakultet, Primjenjena hemija
TUZLA
I
10
0
25
0
0
3
0
0
3
0
41
PROSJEK OCJENA 4,63
8
HAMZIĆ
Elvedin
MAJDA
4
Medicinski fakultet, Opći
TUZLA
I
15
0
25
0
0
0
0
0
0
0
40
PROSJEK OCJENA 5,00
9
KADRIĆ
Abdurahman
ELMEDINA
11
Medicinski fakultet, Opći
TUZLA
V
10
0
25
0
0
3
0
0
0
0
38
PROSJEK OCJENA 8,40
10
BRČANINOVIĆ
Amir
AIDA
22
Prirodno matematički fakultet, Edukacija u hemiji
TUZLA
I
15
0
15
4
0
0
0
0
4
0
38
11
KAMENJAKOVIĆ
Muharem
LEJLA
1
Medicinski fakultet, Opći
TUZLA
II
5
0
25
0
0
3
0
0
4
0
37
12
IMŠIROVIĆ
Ismet
IRMA
10
Rudarski‐geološko‐građevinski fakultet, Građevinski smjer
TUZLA
II
5
0
25
0
0
0
0
0
5
0
35
13
HAŠARIĆ
Ćazim
MIRSAD
6
Ekonomski fakultet, Ekonomija
TUZLA
III
10
0
15
4
0
3
0
0
0
0
32
14
IBELJIĆ
Edin
ANEL
20
Pravni fakultet, Opći
TUZLA
II
25
0
0
0
0
3
0
0
3
0
31
15
ŠARAC
Hamid ASMIR
16
Fakultet elektrotehnike, Energetska elektrotehnika
TUZLA
IV
10
0
15
4
0
0
0
0
0
0
29
16
KARIĆ
Besim
MURVET
5
Fakultet elektrotehnike, Elektroenergetske mreže i sistemi
TUZLA
II
5
0
15
0
8
0
0
0
0
0
28
17
GLUMČEVIĆ
Samed
AZRA
21
Rudarski‐geološko‐građevinski fakultet, Građevinski smjer
TUZLA
I
15
0
10
0
0
3
0
0
0
0
28
18
KOTORIĆ
Vahid
AMINA
3
Edukacijsko‐rehibilitacijski fakultet, Logopedija i audiologija
dukacijsko rehibilitacijski fakultet, ogopedija i audiologija
TUZLA
III
5
0
15
0
0
3
0
0
3
0
26
19
HASANOVIĆ
Sead
MERSUDIN
12
Fakultet elektrotehnike, Računarstvo i informatika
TUZLA
II
5
0
15
0
0
3
0
0
3
0
26
INV
VALID
PRIPAD
DNIK OS MINIM
MALNO 24 MJJESECA
ŠEHIIDSKA PORO
ODICA
STATUS RODITELJA
BEZ JED
DNOG ILI OBA RO
ODITELJA
TTAKMIČENJA
ZINETA
NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)
PRO
OSJEK OCJENA
Fehim
IME
GODIN
NA STUDIJA
MUSTAFIĆ
IME OCA
SJEDIŠTEE FAKULTETA
1
PREZIME
BROJ ZZAHTJEVA
NAPOMENA
RED
DNI BROJ
KANDID
DAT (INVALIDNOST)
PROSJEČ
EČNA PRIMANJA PO ČLANU
U DOMAĆINSTVA
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ SREDSTAVA KOJA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA STUDENTIMA UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2013/14. GODINI
B O D O V I
Page 1
20
SMAJIĆ
Sabit
ANEL
19
Farmaceutski fakultet, Opći
TUZLA
II
5
0
0
0
8
0
0
0
0
5
18
21
ČIZMIĆ
Raif
HASAN
23
Mašinski fakultet, Energetsko mašinstvo
TUZLA
II
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
22
KARIĆ
Muhamed
MAISA
7
Fakultet elektrotehnike, Elektroenergetske mreže i sistemi
TUZLA
I
10
0
25
0
0
3
0
0
3
15
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
23
ĐEDOVIĆ
Hajrudin
ERMINA
9
Ekonomski fakultet, Ekonomija
TUZLA
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
24
HAMZIĆ
Zikret
MINELA
14
Tehnološki fakultet, Hemijsko inženjerstvo
TUZLA
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
25
MUJČINOVIĆ
Sakib
ADMIRA
18
Pravni fakultet, Opći
TUZLA
III
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
NAPOMENA:
1.
2.
3
3.
4.
5.
Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 9 (devet).
Prednost sa istim brojem bodova data je kandidatima:
a) dosadašnjim stipendistima Fonda ''Bošnjaci''
b) studentima sa većim prosjekom ocjena
c) studentima na starijim godinama studija
Ukoliko kandidat odustane od
Ukoliko kandidat odustane
od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik
stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili
ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo
iz drugih razloga prema našim kriterijima nema pravo na
na stipendiju, stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang stipendiju stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang
liste.
Kandidati koji nisu dobili stipendiju, ukoliko smatraju da nisu izbodovani u skladu sa sistemom bodovanja, imaju pravo na pismenu žalbu Upravnom odboru Fonda ''Bošnjaci'' u roku od 7 (sedam) dana od dana objave preliminarne rang liste. Pismene žalbe se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Fond ''Bošnjaci'', Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo. Naknadne žalbe neće biti uzete u razmatranje.
Nakon okončanja žalbenog postupka i konačne Odluke UO o dodjeli stipendija, datum i mjesto potpisivanja Ugovora biti će objavljeni na našoj internet stranici.
K O M I S I J A :
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
3. mr. Elnur Salihović, član
Page 2
Tabela br. 5
FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO
Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija
Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija
Broj: 02‐401‐5/12
Sarajevo, 27.11.2013. godine
UČENIIKA/STUDENATA U PORODICI
DAŠNJI STIPENDISTA
DOSAD
SV
VEGA
BOD
ODOVA
NA
APOMENA
Fakultet humanističkih nauka, Engleski jezik i književnost
MOSTAR
IV
15
0
25
0
0
3
0
0
3
5
51
PROSJEK OCJENA 8,62
2
MARIĆ
Mehmed
JASMINA
17
Fakultet humanističkih nauka, Bosanski jezik i književnost
MOSTAR
IV
15
0
25
0
0
0
0
0
3
5
48
PROSJEK OCJENA 8,86
3
PRGUDA
Rezedin
REDINA
20
Ekonomski fakultet, Računovodstvo i revizije
MOSTAR
III
15
0
15
4
0
0
4
0
5
5
48
PROSJEK OCJENA 8,78
4
BALAVAC
Osman
AZRA
13
Pravni fakultet, Opći
MOSTAR
I
15
0
25
0
0
3
0
0
4
0
47
PROSJEK OCJENA 5,00
5
NURKOVIĆ
Ramo
SELMA
8
Ekonomski fakultet, Menadžment
MOSTAR
III
15
0
20
0
0
3
0
0
3
5
46
PROSJEK OCJENA 8,78
6
ČUPINA
Emir
MIRZA
3
Fakultet informacijskih tehnologija
MOSTAR
I
20
0
20
0
0
0
0
0
3
0
43
PONOS GENERACIJE
7
ŠETKA
Dervo
DALILA
1
Mašinski fakultet, Energetski smjer
MOSTAR
II
5
0
25
0
0
3
0
0
4
5
42
PROSJEK OCJENA 7,64
8
HUBLJAR
Nahid
ĐENAN
5
Ekonomski fakultet, Računovodstvo
MOSTAR
I
10
0
25
0
0
3
0
0
4
0
42
PROSJEK OCJENA 4,65
9
KEBO
Sead
MERIMA
7
Ekonomski fakultet, Računovodstvo i revizije
MOSTAR
I
10
0
25
4
0
3
0
0
0
0
42
PROSJEK OCJENA 4,65
10
ĆIBO
Mustafa
ARNESA
16
Mašinski fakultet, Konstruktivni
MOSTAR
III
5
0
15
0
8
3
0
0
0
10
41
11
PINTUL
Osman
EMINA
6
Građevinski fakultet, Opći
MOSTAR
I
10
0
25
0
0
3
0
0
3
0
41
12
ZULOVIĆ
Nezir
DENIS
14
Ekonomski fakultet, Opći
MOSTAR
I
10
0
20
0
0
3
0
0
4
0
37
13
TABAKOVIĆ
Emir
ALMA
12
Nastavnički fakultet, Muzička umjetnost
MOSTAR
II
15
0
15
4
0
0
0
0
0
0
34
14
ŠPAGO
Sulejman
j
TAJMA
11
Fakultet humanističkih nauka, Turski jezik i književnost
,
j
j
MOSTAR
II
5
0
25
0
0
3
0
0
0
0
33
15
ŠUTA
Šaćir
SABINA
19
Fakultet humanističkih nauka, Njemački jezik i književnost
MOSTAR
III
10
0
10
0
0
0
5
0
4
0
29
16
ČAVČIĆ
Šefik
HARUN
4
Fakultet informacijskih tehnologija
MOSTAR
II
15
0
0
0
0
0
0
0
3
5
23
17
BATISTIĆ
Davorin
PAVAO
18
Fakultet zdravstvenih studija, Radiološka tehnologija
MOSTAR
I
10
0
0
4
0
0
5
0
0
0
19
18
LAKIŠIĆ
Mirsad
MIRNA
2
Fakultet informacijskih tehnologija
MOSTAR
I
10
0
0
0
0
0
4
0
0
0
14
INV
VALID
PRIPA
ADNIK OS MINIM
IMALNO 24 M
MJESECA
ŠEH
HIDSKA POR
RODICA
STATUS RODITELJA
BEZ JED
EDNOG ILI OBA RO
RODITELJA
TTAKMIČENJA
10
NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)
PR
ROSJEK OCJENA
ELVIRA
IME
GODIN
NA STUDIJA
Nedžib
IME OCA
SJEDIŠTTE FAKULTETA
MEMIĆ
PREZIME
BROJ J ZAHTJEVA
1
RED
DNI BROJ
DAT (INVALIDNOST)
KANDID
PROSJEEČNA PRIMANJA PO ČLAN
NU DOMAĆINSTVA
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ SREDSTAVA KOJA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA STUDENTIMA UNIVERZITETA U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2013/14. GODINI
B O D O V I
Page 1
19
ĐONLIĆ
Amir
EMIN
9
Fakultet informacijskih tehnologija, Programiranje
MOSTAR
II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NEKOMPLETNA DOKUMENTACIJA
20
OBRADOVIĆ
Semir
AZER
15
Fakultet informacijskih tehnologija
MOSTAR
II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
NAPOMENA:
1.
2.
3.
4.
5.
Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 9 (devet).
Prednost sa istim brojem bodova data je kandidatima:
a) dosadašnjim stipendistima Fonda ''Bošnjaci''
b) studentima sa većim prosjekom ocjena
c) studentima na starijim godinama studija
Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju, stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang liste.
Kandidati koji nisu dobili stipendiju, ukoliko smatraju da nisu izbodovani u skladu sa sistemom bodovanja, imaju pravo na pismenu žalbu Upravnom odboru Fonda ''Bošnjaci'' u roku od 7 (sedam) dana od dana objave preliminarne rang liste. Pismene žalbe se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Fond ''Bošnjaci'', Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo. Naknadne žalbe neće biti uzete u razmatranje.
Nakon okončanja žalbenog postupka i konačne Odluke UO o dodjeli stipendija, datum i mjesto potpisivanja Ugovora biti će objavljeni na našoj internet stranici.
K O M I S I J A :
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
3. mr. Elnur Salihović, član
Page 2
Tabela br. 6
FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO
FOND
''BOŠNJACI'' SARAJEVO
Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija
Broj: 02‐401‐6/13
Sarajevo, 27.11.2013. godine
UČENIKA/STU
UDENATA U POROD
DICI
DOSADAŠNJI ST
STIPENDISTA
SVEG
GA
BODOV
VA
4
Pedagoški fakultet, Turski jezik i književnost
ZENICA
III
15
0
25
0
0
3
0
0
4
10
57
PROSJEK OCJENA 8,92
2
BEGANOVIĆ
Muharem
NEJLA
8
Islamski padagoški fakultet, Socijalna pedagogija
ZENICA
IV
15
0
25
0
0
3
0
0
3
5
51
PROSJEK OCJENA 8,92
3
SULJAKOVIĆ
Nezir
AIDA
3
Filozofski fakultet, BHS jezik
ZENICA
III
15
0
25
0
0
3
0
0
3
5
51
PROSJEK OCJENA 8,50
4
ŠARIĆ
Safet
EMINA
16
Islamski padagoški fakultet, Socijalna pedagogija
ZENICA
IV
20
0
25
0
0
3
0
0
3
0
51
PROSJEK OCJENA 9,10
ZENICA
I
25
0
25
0
0
0
0
0
0
0
50
UČENIK GENERACIJE
INVALID
OS PRIPADNIK OS
MINIMALNO O 24 MJESECA
A
ŠEHIDSKA PORODICA
STATUS RODITELJA
BEZ JEDNOG ILLI OBA RODITELJJA
TAKMIČ
ČENJA
MUNEVERA
NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)
PROSJEK O
OCJENA
Hemid
IME
GODINA STU
UDIJA
SELMAN
IME OCA
SJEDIŠTE FAKU
ULTETA
1
PREZIME
BROJ ZAHTJE
JEVA
NAPOMENA
REDNI BRO
OJ
KANDIDAT (INV
VALIDNOST)
PROSJEČNA PR
RIMANJA PO ČLANU DOMA
MAĆINSTVA
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ SREDSTAVA KOJA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA STUDENTIMA UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2013/14. GODINI
B O D O V I
5
MECAVICA
Ibro
ELMIN
6
Mašinski fakultet, Menadžment proizvodnim tehnologijama
6
KARALIĆ
Ibrahim
VEDIJA
13
Fakultet za metalurgiju i materijale, Hemijsko inžinjerstvo
ZENICA
III
5
0
25
0
0
3
0
0
5
10
48
PROSJEK OCJENA 7,91
7
ČAKRAMA
Ahmet
DŽEJLAN
7
Fakultet za metalurgiju i metale, Matrijali
ZENICA
I
15
0
25
0
0
0
4
0
3
0
47
PROSJEK OCJENA 5,00
ZENICA
III
10
0
25
0
0
3
0
0
3
5
46
PROSJEK OCJENA 8,30
ZENICA
II
5
0
25
0
0
3
0
0
4
5
42
PROSJEK OCJENA 7,50
ZENICA
IV
5
0
25
0
0
3
0
0
3
5
41
ZENICA
I
10
0
25
0
0
3
0
0
3
0
41
Islamski padagoški fakultet, Predškolski odgoj i obrazovanje
Ekonomski fakultet, Računovodstveni i revizijski menadžment
Ekonomski fakultet, Računovodstveni i revizijski menadžment
Ekonomski fakultet, Računovodstveni i revizijski menadžment
8
VARUPA
Hajrudin
AMELA
14
9
BENGIR
Ramo
BELMIN
2
10
MURATOVIĆ
Muharem
MERIMA
10
11
SELIMOVIĆ
Nedžad
ŠABAN
11
12
SPAHIĆ
Samir
SAMIRA
15
Islamski padagoški fakultet, Socijalna pedagogija
ZENICA
II
5
0
25
0
0
0
5
0
4
0
39
13
ALIČKOVIĆ
Nermin
ERMINA
1
Zdravstveni fakultet, Opći
, p
ZENICA
II
5
0
20
0
8
0
0
0
0
0
33
14
MUŠINOVIĆ
Fahrudin
FATIMA
12
Islamski padagoški fakultet, Socijalna pedagogija
ZENICA
II
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
9
Ekonomski fakultet, Računovodstveni i revizijski menadžment
ZENICA
IV
5
0
10
0
0
3
0
0
4
0
22
15
ISAKOVIĆ
Safet
AMAR
Page 1
16
EFENDIĆ
Suvad
AJŠA
17
Filozofski fakultet, Razredna nastava
ZENICA
I
0
0
25
0
0
3
0
0
3
0
0
NEKOMPLETNA DOKUMENTACIJA
17
EFENDIĆ
Semir
ABID
5
Islamski padagoški fakultet, Islamska vjeronauka
ZENICA
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
NAPOMENA:
1.
2.
3.
4.
5.
Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 9 (devet).
Prednost sa istim brojem bodova data je kandidatima:
a) dosadašnjim stipendistima Fonda ''Bošnjaci''
b) studentima sa većim prosjekom ocjena
c) studentima na starijim godinama studija
c) studentima na starijim godinama studija
Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju, stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang liste.
Kandidati koji nisu dobili stipendiju, ukoliko smatraju da nisu izbodovani u skladu sa sistemom bodovanja, imaju pravo na pismenu žalbu Upravnom odboru Fonda ''Bošnjaci'' u roku od 7 (sedam) dana od dana objave preliminarne rang liste. Pismene žalbe se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Fond ''Bošnjaci'', Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo. Naknadne žalbe neće biti uzete u razmatranje.
Nakon okončanja žalbenog postupka i konačne Odluke UO o dodjeli stipendija, datum i mjesto potpisivanja Ugovora biti će objavljeni na našoj internet stranici.
K O M I S I J A :
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
ć č
3. mr. Elnur Salihović, član
Page 2
Tabela br. 7
FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO
Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija
Broj: 02‐401‐7/13
Sarajevo, 27.11.2013. godine
UČENIKA
A/STUDENATA U PORODICI
PO
DOSADAŠŠNJI STIPENDISTA
SVE
EGA
BOD
DOVA
4
Pedagoški fakultet, Engleski jezik i književnost
BIHAĆ
IV
25
0
25
0
0
3
0
0
3
10
66
PROSJEK OCJENA 9,50
2
KIŠMETOVIĆ
Mustafa
LEJLA
14
Pedagoški fakultet, Predškolski odgoj
BIHAĆ
IV
15
0
25
0
0
0
0
0
4
15
59
PROSJEK OCJENA 8,66
3
AVDIĆ
Amir
AMINA
2
Islamski pedagoški fakultet, Socijalna pedagogija
BIHAĆ
II
25
0
25
0
0
0
0
0
3
5
58
PROSJEK OCJENA 9,58
4
DELIĆ
Rasim ŠEJLA
10
Pedagoški fakultet, Razredna nastava
BIHAĆ
IV
5
0
20
4
0
0
0
0
3
15
47
PROSJEK OCJENA 7,65
5
MUHAMEDAGIĆ
Fikret
JASMINA
9
Islamski pedagoški fakultet, Socijalna pedagogija
BIHAĆ
II
20
0
20
4
0
0
0
0
3
0
47
PROSJEK OCJENA 9,25
6
GROŠIĆ
Husein
JASMINA
6
Pedagoški fakultet Njemački jezik i književnost
Pedagoški fakultet, Njemački jezik i književnost
BIHAĆ
IV
15
0
20
0
0
3
0
0
3
5
46
PROSJEK OCJENA 8,66
PROSJEK OCJENA 8,66
7
SULJANOVIĆ
Suad
IBRAHIM
8
Tehnički fakultet, Elektrotehnika i inforamtika
BIHAĆ
II
15
0
20
0
0
3
0
0
3
5
46
PROSJEK OCJENA 8,62
8
KESEDŽIĆ
Rezak
AJDIN
3
Ekonomski fakultet
BIHAĆ
III
5
0
25
0
0
0
0
0
3
10
43
PROSJEK OCJENA 7,60
9
HAIRLAHOVIĆ
Seada
MERIMA
11
Pedagoški fakultet, Predškolski odgoj
BIHAĆ
III
5
0
25
0
0
3
0
0
0
0
33
10
MAŠIĆ
Omer
EMIR
5
Pedagoški fakultet Engleski jezik i književnost
Pedagoški fakultet, Engleski jezik i književnost
BIHAĆ
IV
10
0
15
0
0
0
4
0
3
0
32
11
TERZIĆ
Izet
HAMZA
15
Islamski pedagoški fakultet, Islamska vjeronauka
BIHAĆ
II
20
0
0
0
0
3
0
0
4
0
27
12
BAŠIĆ
Ferid
FIKRET
16
Tehnički fakultet, Elektrotehnika
BIHAĆ
II
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
13
ŠIŠIĆ
Zekira
NERMIN
1
Pedagoški fakultet, Tjelesni odgoj i sport
BIHAĆ
III
10
0
15
0
0
0
0
0
0
0
25
14
HOLIĆ
Dž f
Džafer
DŽENANA
7
Pedagoški fakultet, Engleski jezik i književnost
d ški f k l
l ki j ik i k již
BIHAĆ
Ć
IV
15
0
0
4
0
0
0
0
3
0
22
INVALLID
PRIPADN
NIK OS MINIMA
ALNO 24 MJESSECA
ŠEHIDSSKA POROD
DICA
STATUS RODITELJA
BEZ JEDN
NOG ILI OBA ROD
DITELJA
TAK
KMIČENJA
RIJALDA
NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)
PROSSJEK OCJENA
Sead
IME
GODINA
A STUDIJA
DIZDAREVIĆ
IME OCA
IME OCA
SJEDIŠTE FFAKULTETA
1
PREZIME
BROJ ZA
AHTJEVA
NAPOMENA
REDN
NI BROJ
AT (INVALIDNOST)
KANDIDAT
PROSJEČN
NA PRIMANJA PO DOMAĆINSTVA
ČLANU D
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ SREDSTAVA KOJA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA PRELIMINARNA
RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ SREDSTAVA KOJA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA
STUDENTIMA UNIVERZITETA U BIHAĆU U AKADEMSKOJ 2013/14. GODINI
B O D O V I
Page 1
PROSJEK OCJENA 7,60 DOBILA STIPENDIJU UMJESTO BAJRIĆ AHMETA
15
MUŠANOVIĆ
Zlatko
DŽENANA
13
Ekonomski fakultet
BIHAĆ
I
25
0
20
0
0
0
0
0
0
5
0
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
16
BAJRIĆ
Sead
AHMET
12
Tehnički fakultet, Informatika
BIHAĆ
I
15
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
PROSJEK OCJENA 5,00 ‐ ODUSTAO, DOBIO STIPENDIJU OD ''OBRAZOVANJE GRADI BIH''
NAPOMENA:
1.
2.
3
3.
4.
5.
Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 9 (devet).
Prednost sa istim brojem bodova data je kandidatima:
a) dosadašnjim stipendistima Fonda ''Bošnjaci''
b) studentima sa većim prosjekom ocjena
c) studentima na starijim godinama studija
Uk lik k did t d t
Ukoliko kandidat odustane
od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik
d ti
dij ili
đ
t
id j
k d d bit ik d t ki k i ik ili
ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo
i d ih l
ši k it iji
na stipendiju, stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa ti
dij ti
dij
j t j
i d lj d ć
k did t
rang liste.
Kandidati koji nisu dobili stipendiju, ukoliko smatraju da nisu izbodovani u skladu sa sistemom bodovanja, imaju pravo na pismenu žalbu Upravnom odboru Fonda ''Bošnjaci'' u roku od 7 (sedam) dana od dana objave preliminarne rang liste. Pismene žalbe se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Fond ''Bošnjaci'', Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo. Naknadne žalbe neće biti uzete u razmatranje.
Nakon okončanja žalbenog postupka i konačne Odluke UO o dodjeli stipendija, datum i mjesto potpisivanja Ugovora biti će objavljeni na našoj internet stranici.
K O M I S I J A :
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
3. mr. Elnur Salihović, član
Page 2
Tabela br. 8
FOND ''BOŠNJACI'' SARAJEVO
Komisija za utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija
Broj: 02‐401‐8/13
Sarajevo, 27.11.2013. godine
KANDIDAT (INVALID
DNOST)
UČENIKA/STUDENA
ATA U PORODICI
DOSADAŠNJI STIPEN
NDISTA
SVEGA
A
BODOVA
PROSJEČNA PRIMAN
NJA PO ČLANU DOMAĆINSSTVA
Filozofski fakultet, Učiteljski studij
BANJA LUKA
III
25
0
25
0
0
3
0
0
5
10
68
PROSJEK OCJENA 10,00
INVALID
PRIPADNIK OS MINIMALNO 24 MJESECA
ŠEHIDSKA PORODICA
STATUS RODITELJA
BEZ JEDNOG ILI OBA RODITELJA
TAKMIČENJA
A
NAPOMENA
NAZIV FAKULTETA (ODSJEK, SMJER)
PROSJEK OCJEN
NA
IME
GODINA STUDIJA
A
IME OCA
SJEDIŠTE FAKULTETTA
PREZIME
BROJ ZAHTJEVA
REDNI BROJ
PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA IZ SREDSTAVA KOJA OBEZBJEĐUJE BEJTUZZEKAT IZ KUVAJTA STUDENTIMA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI U AKADEMSKOJ 2013/14. GODINI
B O D O V I
1
ČIRKIĆ
Č
Ć
Himzo
EMINA
6
2
ALAGIĆ
Selfiraz
SENIJA
9
Akademija umjetnosti, Klavir
BANJA LUKA
III
15
0
25
0
0
0
0
0
3
0
43
PROSJEK OCJENA 8,90
3
DURATOVIĆ
Halid
SARA
2
Tehnološki fakultet, Hemijska tehnologija
BANJA LUKA
I
15
0
25
0
0
0
0
0
0
0
40
PROSJEK OCJENA 5,00
4
ZENKIĆ
Suad
ANEL
7
Rudarski fakultet, Rudarski smjer
BANJA LUKA
II
5
0
25
0
0
0
0
0
3
5
38
PROSJEK OCJENA 7,80
5
KERANOVIĆ
Enver
ALMIN
4
Medicinski fakultet, Medicina
BANJA LUKA
II
10
0
25
0
0
0
0
0
0
0
35
PROSJEK OCJENA 8,30
6
BEGANOVIĆ
Senad
NEIRA
3
Medicinski fakultet, Medicina
BANJA LUKA
III
15
0
0
0
8
0
0
0
3
5
31
7
PALISLAMOVIĆ
Edvin
KATARINA
1
Ekonomski fakultet, Ekonomija
BANJA LUKA
II
15
0
0
0
0
0
0
0
3
0
18
8
ŠERIFOVIĆ
Mursel
BELMA
8
Medicinski fakultet, Medicina
BANJA LUKA
IV
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
9
SEMANIĆ
Emir
ALEN
5
Elektrotehnički fakultet, Računarstvo i informatika
BANJA LUKA
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.
2.
Stipendiju dobivaju kandidati zaključno sa rednim brojem 5 (pet).
Prednost sa istim brojem bodova data je kandidatima:
a) dosadašnjim stipendistima Fonda ''Bošnjaci''
b) studentima sa većim prosjekom ocjena
c) studentima na starijim godinama studija
Ukoliko kandidat odustane od stipendije ili se u međuvremenu ustanovi da je neko od dobitnika dvostruki korisnik ili iz drugih razloga, prema našim kriterijima, nema pravo na stipendiju, stipendija umjesto njega pripada sljedećem kandidatu sa rang liste.
Kandidati koji nisu dobili stipendiju, ukoliko smatraju da nisu izbodovani u skladu sa sistemom bodovanja, imaju pravo na pismenu žalbu Upravnom odboru Fonda ''Bošnjaci'' u roku od 7 (sedam) dana od dana objave preliminarne rang liste. Pismene žalbe se mogu dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Fond ''Bošnjaci'', Ul. Džemala Bijedića br. 17, 71000 Sarajevo. Naknadne žalbe neće biti uzete u razmatranje.
Nakon okončanja žalbenog postupka i konačne Odluke UO o dodjeli stipendija, datum i mjesto potpisivanja Ugovora biti će objavljeni na našoj internet stranici.
Nakon okončanja žalbenog postupka i konačne Odluke UO o dodjeli stipendija, datum i mjesto
potpisivanja Ugovora biti će objavljeni na našoj internet stranici.
NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA
NAPOMENA:
3.
4.
5.
K O M I S I J A :
1. Šahin Kerla, predsjednik
2. Husein Mehmedović, član
3. mr. Elnur Salihović, član
Download

preliminarna rang lista kandidata za dodjelu stipendija 2013